Erhverv. på de kommunale genbrugspladser Værdifuld viden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden"

Transkript

1 Erhverv på de kommunale genbrugspladser Værdifuld viden

2 AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl Lørdag... kl Søndag (i sommerhalvåret)...kl Stengårdsvej 33, Oudrup, 9670 Løgstør Mandag - fredag... kl Lørdag... kl Søndag (i sommerhalvåret)...kl FARSØ GENBRUGSPLADS AALESTRUP GENBRUGSPLADS Søndergården 4, 9640 Farsø Mandag - fredag... kl Lørdag... kl Søndag (i sommerhalvåret)...kl Toftegaardsvej 5, 9620 Aalestrup Mandag - fredag... kl Lørdag... kl Søndag (i sommerhalvåret)...kl I VINTERHALVÅRET fra 1/10 til 31/3 har pladserne lukket på søn- og helligdage samt d. 24. og 31./12. I SOMMERHALVÅRET fra 1/4 til 30/9 har pladserne åbent på søndage, men er lukket på helligdage. Hverdage mellem jul og nytår 2012 har genbrugspladser og Igen Igen Brug-butikken åbent fra kl

3 Erhvervsaffald på genbrugspladsen Alle virksomheder har mulighed for at aflevere sorteret affald på Vesthimmerlands Kommunes fire genbrugspladser i Farsø, Løgstør, Aalestrup og Aars. Vesthimmerlands Kommune har valgt at have to forskellige ordninger for at tilfredsstille flest mulige virksomheder og lave ordningerne så retfærdige som muligt. Der kan vælges mellem to ordninger: ABONNEMENTVESTHIMMERLAND BETALING EFTER VÆGT Denne brochure har til formål at orientere om de to ordninger. Skulle du have spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Erhverv fra eksterne kommuner har adgang til genbrugspladserne i Vesthimmerlands Kommune allerede fra den 1. januar 2012 på lige vilkår med erhverv hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune. Læs efterfølgende beskrivelse af de to ordninger, så du kan træffe det rigtige valg for dig og din virksomhed. FARLIGT AFFALD Fra 2012 håndteres farligt affald som en separat ordning, da lovgivningen kræver at denne ordning adskilles fra genbrugspladsordningen. Det er derfor ikke længere muligt for erhverv at aflevere farligt affald på genbrugspladsen på trods af betalt adgang hertil. Der henvises i stedet for til den separate ordning for farligt affald. ABONNEMENT Her betales et fast årligt beløb efter type af virksomhed og antal ansatte. Tilmelding sker til Renovest. Efter tilmelding fremsendes/udleveres et mærkat, der sættes i forruden af de tilmeldte køretøjer, og du kan aflevere affald, så ofte behovet er der. BETALING EFTER VÆGT Ordningen gælder kun på genbrugspladsen i Løgstør (Oudrup), og der betales efter, hvor meget affald, og eventuelt hvilken type affald, hvis rene læs, der afleveres. VI HJÆLPER DIG MED GLÆDE Oplysninger om de to ordninger findes også på vores hjemmeside: Her kan du også tilmelde din virksomhed til abonnementsordningen. Du er også velkommen til at kontakte Renovest på mail eller ringe på tlf. nr Er der spørgsmål vedrørende gebyrerne for abonnementsordningen, så er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommune på mail til eller ringe på tlf BETINGELSER FOR BRUG AF ORDNINGERNE Vælger du abonnementsordningen, skal du tilmelde dig til Renovest på forhånd. Vælger du at betale efter vægt, bliver du registreret første gang du kommer med et læs affald. Tilmeldte køretøjer må højst veje kg ekskl. evt. trailer. Med venlig hilsen Aflæsning skal ske ved håndkraft. Affaldet skal afleveres i de rigtige containere. De enkelte affaldsfraktioner er angivet med skilte. Henning Christensen Direktør Renovest I/S Anvisninger fra pladsens personale skal følges. 3

4 Abonnement Ved tilmelding registreres det/de køretøjer, som din virksomhed ønsker at benytte til at aflevere erhvervsaffald. Din virksomhed modtager herefter et adgangskort ( Vignette ) til tilmeldte køretrøjer. Med et adgangskort i forruden kan køretøjer aflevere affald på genbrugspladserne så ofte behovet er der. Åbningstiden for erhverv med vignette følger genbrugspladsernes åbningstider. GEBYR Hvis du vælger abonnementsordningen, skal du betale for brug af genbrugspladserne efter type af virksomhed og antal ansatte. Gebyret fastsættes efter oplysninger i CVR (Det centrale virksomhedsregister). Virksomhederne skal betale gebyr for hvert P-nummer og tilhørende branchekode, som ønsker at benytte genbrugspladserne. P-nummeret står for produktionsenhed og angiver virksomhedens geografiske placering. Din virksomheds CVR- og P-nummer oplysninger kan du se på hvor du også kan rette oplysningerne. Det er ikke muligt for Vesthimmerlands Kommune at foretage ændringer i oplysningerne i CVR-registret. Det er virksomhedens eget ansvar at sikre, at oplysningerne i CVR er korrekte og opdaterede. ERHVERV 2012 Adgang til genbrugspladser i Vesthimmerlands Kommune TILMELDING På kan du tilmelde dig abonnementsordningen. Gå ind under virksomheder og vælg genbrugspladserne Herfra er der link til tilmeldingsskemaet. Hav registreringsnumrene klar på de køretøjer, der skal benytte genbrugspladsen. Følgende SKAL oplyses: Virksomhedens CVR-nr. (Find CVR-nr. på Virksomhedens P-nr. (Find P-nr. på Virksomhedsnavn Kontaktperson på kontaktperson Mobilnr. på kontaktperson Registreringsnumrene på de antal køretøjer, der ønskes tilmeldt VIGTIGT! HUSK at klikke på AFSLUT-tasten da det først er her din tilmelding bliver registreret. Har din virksomhed ikke netadgang, kan du sende en fax på nr eller en mail til Du kan også ringe til Renovest på telefon og få hjælp til tilmeldingen. MANGLENDE TILMELDING For at få adgang til genbrugspladserne skal virksomhederne være tilmeldt abonnementsordningen. Står du og skal af med erhvervsaffald, men ikke har fået tilmeldt dig ordningen så er det muligt at tilmelde virksomheden på genbrugspladsen i Løgstør. Henvend dig til vægten/receptionen. ABONNEMENTSPRISER GÆLDENDE FOR ET ÅR Max. antal mærkater Ekstra mærkat Grundgebyr 120 kr. Håndværks- og anlægsvirksomheder, 0-1 ansat kr kr. Håndværks- og anlægsvirksomheder, 2-10 ansatte kr kr. Håndværks- og anlægsvirksomheder, over 10 ansatte kr. * 314 kr. Øvrige virksomheder 392 kr kr. * max antal svarende til det antal ansatte, der kan konstateres på Alle priser er ekskl. moms og gældende for hele Ved tilmelding efter d. 1. juli 2012 reduceres gebyret med 25 %. Ved afmelding og tilbagelevering af vignetter senest d. 30. juni 2012 refunderes 25 % af det betalte gebyr. 4

5 Betaling efter vægt Virksomheden bliver registreret, når du kører på vægten. Der udleveres et adgangskort i vægten/receptionen til placering i forruden, der viser legitim adgang til genbrugspladsen Når affaldet er bortskaffet i de korrekte containere, så køres der på vægten igen. Du betaler for den mængde affald, du har vejet ind. Adgangskortet skal afleveres, inden du kører fra Renovest. Elektronik affald (WEEE) indvejes som blandet til genbrugspladsen - alternativt skal en regional modtageplads benyttes GEBYR Det er vigtigt, at du sorterer affaldet hjemmefra, så du kan bortskaffe affaldet så billigt som muligt, da der betales efter, hvilken affaldstype du afleverer. Der foretages normalt kun en vejning, hvilket betyder at affaldet indvejes efter fire hovedgrupper: Én fraktion/type genanvendeligt affald Forbrændingsegnet Deponeringsegnet Blandet til genbrugspladsen For at undgå unødige vejningsgebyrer, er det vigtigt, at affaldet er sorteret i forhold til de fraktioner/containere, der er opstillet på genbrugspladsen. Du kan se sorteringsvejledningen på side 6-7. TILMELDING Virksomheder, der ønsker at benytte vægtordningen, skal IKKE tilmelde sig på forhånd. Vægtordningen findes alene på genbrugspladsen i Løgstør: Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør Åbningstider: Mandag-torsdag kl Fredag kl Hvis du ikke på forhånd har sorteret affaldet, indvejes det som Blandet til genbrugspladsen. Dette gælder også læs, der udelukkende indeholder genanvendeligt affald, hvis der er flere end én fraktion i læsset. TAKSTER VED BETALING EFTER VÆGT Genanvendeligt til genbrugspladsen - kræver helt rene læs f.eks. udelukkende pap, Se takstoversigt 2012 hvorefter prisen er i henhold til takstoversigten. på Forbrændingsegnet til genbrugspladsen Deponeringsegnet til genbrugspladsen Blandet til genbrugspladsen * Hertil kommer et faktureringsgebyr på 50 kr. pr. vejning. Se desuden Renovests betalingsbetingelser, som er gældende ved betaling efter vægt. Alle priser er ekskl. moms og gældende for hele Pr. ton 650 kr.* 705 kr.* 705 kr.* 5

6 Sortering Det er vigtigt at affaldet sorteres korrekt og lægges i de rigtige containere på genbrugspladserne. Din virksomhed kan aflevere de fleste typer affald på genbrugspladserne. Dog IKKE dagrenovation. Rigtig sortering giver: Bedre genbrug og mindre forbrug af nye råstoffer Bedre økonomi og derfor lavere affaldsgebyrer Oversigten på næste side kan bruges som hjælp til sortering af affaldet hjemmefra. Korrekt sorteret genanvendeligt affald giver en bedre pris, når det afsættes. Indtægterne fra salg af genanvendeligt affald går ubeskåret til finansiering af affaldssystemet. Jo bedre genbrugspladsens brugere sorterer, jo lavere priser kan vi tilbyde. 6 På forsiden af er der link til den generelle sorteringsvejledning eller den kan ses på siden renovest.dk/123_sortering-erhverv.htm, hvor der også findes andre nyttige links for virksomheder. HUSK at bruge klare sække, hvis affaldet skal emballeres.

7 HER KAN DU SE, HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD PÅ GENBRUGSPLADSEN Ikonerne er de samme, som du kan se på skiltene på pladsen. Akkumulatorer Batterier fra biler og motorcykler, blybatterier. Asbest Eternitplader kun hele og stablede plader. Støv og småstykker skal emballeres. Beton og tegl Beton, uglaseret tegl, mursten, leca, gasbeton, sten og betonfliser. Deponiaffald Isoleringsmaterialer, keramik, porcelæn, glaserede tagsten/tegl, blød pvc. Dæk med og uden fælge Dæk fra personbiler, motorcykler, lastbiler, traktorer. Dåser Dåser fra øl, sodavand og konserves. Skylles før aflevering. Elektronikaffald El-værktøj, el-apparater og el-legetøj. Mobiltelefoner. Farligt affald Kontakt altid personalet når du skal aflevere farligt affald. Husk at det skal afleveres i original og tillukket emballage, hvor indholdet fremgår tydeligt. Olie (filtre), malingrester, batterier og rengøringsmidler. Maksimal volumen på 200 liter. Flamingo Alle typer flamingo. Flasker og glas Tomme og skyllede flasker og konserves/emballageglas, dressing, alkohol og vinflasker også skår. Gips Ubehandlet og malet gips, gips med tapet og glasvæv. Gipsen skal være tør og fri for isoleringsmaterialer, træ og lign. Haveaffald Haveaffald skal pakkes i papirsæk, som skal tømmes ud på pladsen. Rene grene, blade, buske, ukrudtsplanter, rødder og rent græs ALT haveaffald skal være fri for jord, småsten og materialer fra potter som fx plastik, keramik, glas og metal. Hvidevarer Køle- fryseskabe, vaskemaskiner, mikroovne, komfurer. Kølemøbler skal afleveres i separat container og være tømt for madrester inden aflevering. Hård PVC Nedløbsrør, tagrender, rør og brønde samt lister og paneler. Igen Igen Brug Ting af værdi til Igen Igen Brug-butikken. Jern og metal Udtjente cykler. Metalplader, trådnet, skyllet metalemballage. Kompost Tag endelig kompostjord med hjem fra genbrugspladsen det er gratis. Kødaffald Små mængder mad affald fra akutte strømsvigt. Husk at få en kvittering til forsikringsselskabet. Ledninger Ledninger og kabler. Lyskilder og sparepærer Lysstofrør og sparepærer. Madrasser Madrasser med jern og stålfjedre, spring og skum samt boksmadrasser. Monitorer Skærme fra tv, computere og GPS-udstyr. Pap Papkasser, bølgepap, karton og æggebakker. Papkasser skal være sammenfoldede. Papir Aviser, ugeblade, reklamer, rudekuverter og telefonbøger. Plastdunke Tømte og rengjorte plastdunke fra fx. saft og rengøringsmidler samt plastflasker. Plastfolie Plast fra afdækning, emballering, plastsække og plastposer. Plastikmøbler Møbler af plastik. Rent glas Isomix, ruder, rent vinduesglas - dog ikke bilruder og spejle. Rent jord Muld, grus, sand, kalk, ler og mindre natursten. Ren jord UDEN byggeaffald eller forurenende stoffer. Småt brændbart Emner under 1 meter som fx rester fra tæpper, gavepapir- og bånd. Stort brændbart Emner over 1 meter dog højst 2 meter, som fx tæpper og møbler. Hele brugbare møbler afleveres til genbrug. Trykimprægneret træ Stakit, stolper og udendørs træ. Træ til genbrug Møbler og karme af rent træ uden imprægnering, spånplader, krydsfiner, paller og kasser samt køkkenelementer. Tøj Brugbart tøj, sko og tekstiler. 7

8 Kan din makreldåse blive til en flyvemaskine? - værdifuld viden Renovest I/S Stengårdsvej 33, Oudrup 9670 Løgstør Telefon Fax

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-08-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2

Læs mere

TØNDER FORSYNING 2014

TØNDER FORSYNING 2014 TØNDER FORSYNING 2014 DRIKKEVAND SPILDEVAND AFFALD Indhold SPILDEVAND...8 VAND...4 SIKKER AFHENTNING...12 DAGRENOVATION...15 GENBRUGS- INDSAMLING...18 STORSKRALD...20 MILJØKASSE...21 GENBRUGS- PLADS...23

Læs mere

DEN LILLE GRØNNE 2015

DEN LILLE GRØNNE 2015 DEN LILLE GRØNNE 2015 Fagcentrene Plan, Byg og Erhverv samt Natur, Miljø og Trafik: Telefonnumre og e-mailadresser Plan, Byg og Erhverv: 59 66 60 60 byggesag@odsherred.dk Affaldsteam: 59 66 60 80 affald@odsherred.dk

Læs mere

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud

mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2010 AFFALD KBH sorteringsguide RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN mindre AFFALD Sådan undgår du at smide ud læs mere på side 2 HUS ELLER LEJLIGHED? ELSPAREPÆRER

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald

BYGGEAFFALD VEJLEDNING. LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald BYGGEAFFALD VEJLEDNING LÆS OM: Reglerne om anmeldelse af byggeaffald Hvor er der miljøfarlige stoffer i byggeaffald Sådan sorterer du dit byggeaffald FEBRUAR 2015 INDHOLDS FORTEGNELSE HVEM HAR ANSVARET

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011

Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage. Nr. 28 - December 2011 Indboforsikring Dagrenovation Almene boligdage Nr. 28 - December 2011 28. nr. - 8. udgave - december 2011 UDGIVER_ FællesBo Skolegade 62 7400 Herning Oplag: 5.200 eksemplarer Ide og layout: IB&Co Tryk:

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013

Handelsbetingelser. - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk - - - - - Aarhus 4. Juni 2013 Aarhus 4. Juni 2013 Handelsbetingelser iposen ApS Brendstrupgårdsvej 102 DK-8200 Århus N kundeservice@iposen.dk Handelsbetingelser - - - - - - Du skal minimum være 18 år gammel for at kunne handle på iposen.dk

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven

Informationsmappe om. Ejerlauget Røjlehaven Informationsmappe om Ejerlauget Røjlehaven Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ejerlauget Røjlehaven 3 Varmecentralen 4 Veje og parkering 4 Renholdelse af veje og fortov 4 Fællesarealer 5 Indbetaling

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest

Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Husorden 1-3040 Remisevænget Vest Vedtaget på budgetafdelingsmødet den 18. september 2014 Det er godt at bo godt i et levende byggeri Omkring 1966 kunne de første beboere flytte ind i de første huse på

Læs mere

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste)

Sorteringsvejledning for erhvervsaffald (alfabetisk liste) Akkumulatorer Modtagestationen for Farligt Affald (tlf.89401668) Levering til anden godkendt modtager skal søges hos kommunen Asbest Ikke støvende (f.eks. tagplader) Støvende (f.eks. bløde lofts- og vægplader)

Læs mere