fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem"

Transkript

1 fremtiden starter her... DANSK ERHVERV bliv medlem

2 INDHOLD 03 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV 04 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED 05 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER 06 SÅDAN ER VI ORGANISERET 08 VÆLG DET OPTIMALE MEDLEMSKAB TIL DIN VIRKSOMHED Særlige medlemsfordele Carneter og certifikater - få hjælp til dine eksportpapirer og få 50 procent rabat Rabatter og bonus på brændstof og energi hos Statoil Telerabatter - spar penge på telefonregningen hos TDC og Telenor Overvågning af offentlige udbud i hele EU Billigt bredbånd til din virksomhed eller dine medarbejdere Billige SGS-inspektioner Børsbygningen - lej vores flotte lokaler til møder og konferencer Forsikringsrådgivning hos Dansk Erhvervs eget forsikringsmæglerselskab Konkurrencedygtige skades- og helbredsforsikringer Pensionsordninger hos førende pensionsselskaber Dansk Erhverv Inkasso - send den første rykker gratis. side 2

3 VI STYRKER FREMTIDENS ERHVERV Væksten i dansk økonomi skal i høj grad skabes af virksomheder inden for handel, videnbaseret rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv blev etableret i 2007 for at skabe de bedst mulige vilkår for netop disse erhverv, som Danmark skal leve af i fremtiden. Det gør vi ved at rådgive ned i detaljen og hjælpe med at løse de udfordringer, som din virksomhed støder på, hvad enten det drejer sig om personalejura, HR, arbejdsmiljø eller nye love og regler på dit område. Når du henvender dig til os, får du altid kontakt med en specialist, der kender både de generelle og specifikke forhold i din branche, og som derfor kan sætte sig ind i dit konkrete problem og yde relevant assistance. Vi har politisk indflydelse og arbejder aktivt for at påvirke lovgivningen til gavn for vores medlemmer. Dansk Erhverv informerer Som medlem bliver du løbende informeret om den nyeste udvikling på dit område. Det sker blandt andet via vores målrettede nyhedsbreve og vores medlemsavis med relevante nyheder og reportager. Du vil desuden modtage de populære pjecer i serien Gode råd om, hvor vi giver kort og præcis rådgivning om aktuelle emner inden for erhvervs- og ansættelsesforhold. Du finder også aktuel information på vores hjemmeside Dansk Erhvervs kurser Dansk Erhverv udbyder en række kurser og seminarer, der giver deltagerne ny viden og inspiration til udviklingen af deres virksomhed. Vi hjælper deltagerne med at få indblik i nye regler og fokuserer på den praktiske anvendelse af reglerne. Derfor finder du både kurser, der opdaterer dig på reglerne inden for eksempelvis personalejura og markedsføringsret, men også kurser og seminarer, der for eksempel giver dig værktøjer til at mindske sygefraværet i din virksomhed. side 3

4 RÅDGIVNING OG HJÆLP TIL DIN VIRKSOMHED Dansk Erhverv hjælper dagligt vores medlemsvirksomheder og brancheforeninger på mange niveauer. Vores rolle som samlingssted for de videnbaserede erhverv betyder, at vi løbende udvikler vores rådgivningstilbud, så det matcher virksomhedernes behov. Vi tilbyder højt kvalificeret bistand om globalisering og klimaudfordringer samt generel og virksomhedsspecifik rådgivning. Det gælder lige fra ansættelsesret og overenskomster til uddannelse, arbejdsmiljø og personaleledelse. Vores HR-konsulenter leverer konkret og brugbar rådgivning om alt fra stress-håndtering til nedbringelse af sygefraværet. Og når du skal have styr på arbejdsmiljøet, arbejdsmiljøorganisationen eller arbejdspladsvurderingen, kan du få hjælp af vores arbejdsmiljøkonsulenter. De bedste ansættelsesjurister hjælper dig Som medlem af Dansk Erhverv har du fri adgang til vores hotline, hvor juridiske konsulenter besvarer dine ansættelsesretslige spørgsmål. Vores hotline håndterer opkald om året. Hvis du er Full-Service- eller Arbejdsgivermedlem har du adgang til dybdegående, individuel rådgivning fra vores advokater og jurister, der er eksperter i ansættelsesret og overenskomster. Globalisering og internationalt netværk Dansk Erhverv beskæftiger sig med alle aspekter af international handel og har et bredt udbud af aktiviteter og rådgivning til medlemmerne. Vores rådgivning er især koncentreret omkring støtte- og tilskudsordninger ved opstart af eksport, mens vores politiske indsats er rettet imod protektionisme, antidumpingtold, kvoter samt tekniske handelshindringer. Medlemmer af Dansk Erhverv kan deltage i både officielle eksportfremstød og skræddersyede fremstød, tilpasset specifikke virksomhedsgrupper. Vi modtager desuden en lang række delegationer fra udlandet, som medlemmerne har mulighed for at møde. Vi afholder desuden seminarer, der giver deltagerne indsigt i emner som CSR, outsourcing, internationale betalingsbetingelser og markedsmulighederne i de enkelte lande. Vidste du, at en retssag hurtigt koster din virksomhed kroner i salær til egen advokat? Som Full-Service- eller Arbejdsgivermedlem betaler du via dit kontingent for bistand fra Dansk Erhvervs specialiserede ansættelsesretlige advokater. side 4

5 VI ARBEJDER FOR DIN VIRKSOMHEDS OG DIN BRANCHES INTERESSER Dansk Erhverv sætter din virksomheds mærkesager øverst på den politiske dagsorden. Vi er høringspart, når der foreslås nye love og regler, og vi arbejder på alle niveauer for at påvirke de politiske beslutninger. Det gælder i forhold til ministerier og styrelser, på Christiansborg, i regioner og kommuner samt i EU. Valgfrihed og nærhed Dansk Erhverv repræsenterer over virksomheder og 100 brancheforeninger. Det giver en mangfoldighed af virksomheder og brancher med forskellige holdninger og det er der plads til. Vi plejer at sige: vi går i samme retning, men vi går ikke i takt. Det betyder, at vi skaber plads til de enkelte brancher og giver adgang til, at de kan varetage særlige interesser, som ikke er dækket af den fælles linje. Regional forankring Dansk Erhverv arbejder for en tæt dialog med regionale og lokale beslutningstagere. Derfor har vi en lang række medlemmer, som er udpeget til at varetage regionale og lokale arbejdsgiverpolitiske interesser på arbejdsmarkeds- og uddannelsesområdet. Derudover deltager Dansk Erhverv i de regionale fora for at kunne varetage vores medlemmers regionale politiske interesser bedst muligt. De mange branchestatistikker, som Dansk Erhverv udarbejder på månedsbasis, kvartalsvis eller på årsbasis, er baseret på indberetninger fra Brancheforeningerne og deres medlemsvirksomheder og giver et overblik over, hvordan markedssituationen udvikler sig. Dansk Erhvervs virke er baseret på et fasttømret samarbejde mellem os og de brancheforeninger, som organiserer mange af vores medlemmer. Vores størrelse og tætte samarbejde giver os betydelig politisk slagkraft, en tæt føling med udviklingen og evnen til at formidle relevant viden på specialistniveau. Samtidig tilgodeser vi medlemmernes individuelle ønsker og behov og tilbyder for eksempel frit valg mellem forskellige medlemsordninger både for brancher og virksomheder. side 5

6 SÅDAN ER VI ORGANISERET I Dansk Erhverv vil vi gerne være tæt på medlemmerne. Men virksomheder og brancher har forskellige vilkår og behov. Derfor har vi valgt en organisationsform med fire markeder, der hver især har et stærkt medlemsfokus: 1. Handel 2. Oplevelse og velfærd 3. Videnservice og rådgivning 4. Transport Inden for hvert marked har vi jurister, advokater og konsulenter med en solid indsigt i alle de forhold, der kendetegner hvert enkelt område. De forskellige fagområder og specialer er knyttet tæt sammen og arbejder på tværs med medlemmernes interesser som det centrale omdrejningspunkt. Medlemmerne er naturligvis garanteret de samme produkter og ydelser på tværs af markederne tilpasset deres individuelle behov. De fire markeder Handel Handelsmarkedet omfatter de toneangivende virksomheder og brancher inden for engros- og detailhandel. Engrosvirksomhederne agerer på B2B markedet og leverer alt fra medicin og fødevarer til industrielle underleverancer som for eksempel maskiner, komponenter og råvarer. Inden for detailhandlen repræsenterer vi de kendte butikker fra gadebilledet og den unikke specialhandel samt e-handlen. Som butiksejer eller -leder er det en stor fordel at have os på sidelinjen i spørgsmål om alt fra butiksoverenskomsten til købeloven og markedsføringsloven. Hvis du har en engros-virksomhed, er det en fordel at kunne få råd og vejledning om for eksempel kontraktspørgsmål, agent- og eneforhandlingsaftaler samt salgs- og leveringsbetingelser. På den politiske front er vi optagede af at skabe de bedst mulige rammevilkår for handelsvirksomhederne inden for områder som fødevarer, arbejdsmiljø, forbrugerforhold, miljø, erhvervsvilkår både i Danmark og i EU. Derudover arbejder vi også med internationale emner som frihandel og kvoteordninger. Rådgivning og videnservice Dansk Erhverv har den største platform for videnservice og rådgivning i Danmark. En tredjedel af den private sektors værditilvækst skabes inden for videnservice, selvom området kun beskæftiger 15 procent af det samlede antal i den private sektor. Samtidig er eksporten af videnservice steget med 30 procent over de seneste tre år. Rådgivningsmarkedet består af virksomheder, der producerer og sælger viden. Her finder man it-rådgivere, ejendomsmæglere, reklame og prbureauer, advokater, revisorer og designere og en lang række andre virksomhedsrådgivere. Markedet tæller også medlemmer inden for servicebrancher som personaleadministration, call-centre, rengøring, kloakservice, værdihåndtering og biludlejning. Videnservice- og rådgivervirksomhederne trækker ofte på vores advokater og specialister inden for ansættelsesret, arbejdsmiljø og HR i forbindelse med personalejuridiske problemstillinger, inog outsourcing, stresshåndtering, lønsystemer, konkurrenceklausuler mv. Vores politiske konsulenter inden for rådgivningsmarkedet er eksperter på globalisering, forskning, innovation, iværksætteri og it-politik. side 6

7 Oplevelse og velfærd Oplevelses- og velfærdserhvervene er i Dansk Erhverv samlet i markedet for oplevelser og velfærd, der repræsenterer brancheforeninger og virksomheder inden for hotel, restaurant, catering, turisme, forlystelser, sport, fitness, helse, kultur, rejser, spil, film, den sociale sektor, sundhedssektoren mv. Virksomheder, der er tilknyttet oplevelses- og velfærdsmarkedet, har fordel af vores rådgivning og retshjælp inden for overenskomster og ansættelsesret, samt rådgivning inden for arbejdsmiljø, HR, uddannelse og fødevarekontrol. Politisk arbejder vi for at synliggøre oplevelsesøkonomiens potentiale som drivkraft for vækst i dansk økonomi og skabe gode rammevilkår for erhvervet. Konkret er der blandt andet fokus på skatter og afgifter, fødevarer, sundhed, sikkerhed og tryghed, forbrugerforhold samt forretningsudvikling. ved at kræve en klar adskillelse af det offentliges mange roller som visitator, bestiller, kontrollant og konkurrent. Transport Transportmarkedet udgøres af virksomheder inden for spedition, logistik og af vognmandsbranchen. Et særligt politisk fokusområde for transportmarkedet er infrastruktur og innovation, hvor vi i tæt samarbejde med brancheorganisationerne Dansk Transport & Logistik samt Danske Speditører arbejder for bedre rammevilkår for transporterhvervet. Med fokus på emner som trængsel og fremkommelighed i byerne arbejder vi for transportløsninger, der tilgodeser detailhandelens, engroshandelens, vognmændenes, speditørernes og de offentlige myndigheders fælles interesser. Et væsentligt fokusområde er det daglige arbejde for, at velfærdssamfundet udvikles i en stærk og tillidsfuld alliance mellem den offentlige og den private sektor. Det gør vi ved at arbejde politisk og juridisk for, at konkurrencevilkårene for de private virksomheder forbedres gennem blandt andet bedre information til borgerne om deres rettigheder, at arbejde for flere og fair udbud og side 7

8 VÆLG DET OPTIMALE MEDLEMSKAB TIL DIN VIRKSOMHED Virksomheder er forskellige. Derfor skal du have mulighed for at vælge det medlemskab, der passer bedst til netop din virksomhed. Det er underordnet for os, om din virksomhed er medlem direkte eller gennem en af de mange brancheforeninger, der er knyttet til os. Brancheforeningerne kan føre deres egen, selvstændige politik og samtidig have en af Danmarks stærkeste sparringspartnere med til bords. Vi tilbyder tre typer af medlemskab, som vi betegner Dansk Erhverv Basis, Dansk Erhverv Full- Service og Dansk Erhverv Arbejdsgiver. De tre typer medlemskab Dansk Erhverv Basis Et Dansk Erhverv Basis-medlemskab giver din virksomhed en stærk, kompetent og pålidelig sparringspartner. Du får adgang til Dansk Erhvervs politiske lobbyvirksomhed og den juridiske hotline, der kan yde telefonisk rådgivning i forbindelse med ansættelsesretlige spørgsmål. Med hotline er du som basis-medlem garanteret en kompetent og nærværende førstevurdering, der i akutte situationer kan løse konkrete problemer eller forhindre dem i at udvikle sig. Vi er også med på råd, hvis din virksomhed overvejer outsourcing. Basis-medlemskabet inkluderer også et abonnement på vores medlemsavis, og du får side 8 tilsendt aktuel information om emner af betydning for netop din virksomhed. Herudover får du mulighed for at deltage i konferencer og kursusaktiviteter. Ønsker du dybdegående, individuel rådgivning, bør du vælge et Dansk Erhverv Full-Service eller Dansk Erhverv Arbejdsgiver-medlemskab. Du kan til enhver tid opgradere dit medlemskab fra Basis til Full-service eller Arbejdsgiver, hvis du ønsker det. Dansk Erhvervs Full-Service Dansk Erhvervs Full-Service medlemskab er en komplet pakke, der, ud over ydelserne i Basis, giver din virksomhed adgang til ekspertrådgivning inden for eksempelvis personale- og erhvervsjura, internationalisering samt arbejdsmiljøområdet, uddannelsesområdet og HR-området. Dansk Erhverv har 40 advokater og jurister, der er eksperter i ansættelsesret og overenskomster. Vi yder professionel juridisk rådgivning om alt i relation til forholdet mellem virksomhed og medarbejdere, herunder ansættelser, opsigelser, bonussystemer, kunde- og konkurrenceklausuler, virksomhedsoverdragelse, ferie, sygdom og refusion, ligebehandling samt udenlandsk arbejdskraft. Som Full-Service-medlem får du adgang til dybdegående og individuel rådgivning. Vi hjælper med at forebygge problemer, men træder også til, hvis der skulle opstå konflikt i forhold til en medarbejder. Vi deltager i forhandlingerne for at løse tvister om eksempelvis opsigelser og afskedigelser. Lykkes det ikke at opnå enighed ved en mægling, kan vi føre sagen ved domstolene fra byret til Højesteret og EU-domstolen. Personaleudvikling og ledelse er for alvor på dagsordenen i disse år. Dansk Erhverv giver dig individuel rådgivning og værktøjer gennem dit Full-Service medlemskab. Fokus på arbejdsmiljø er stigende, og det samme er kravene til virksomhedernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Reglerne er mange og ofte komplicerede. Vores arbejdsmiljøkonsulenter sikrer, at du som medlem kan overholde arbejdsmiljølovgivningens mange komplicerede regler inden for såvel det fysiske som det psykiske arbejdsmiljø. Vi yder målrettet og virksomhedsnær rådgivning om blandt andet: arbejdspladsvurdering, den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation, anmeldelse af arbejdsskader, varetagelse af kommunikation og sagsbehandling i forhold til Arbejdstilsynet, arbejdsmiljøuddannelse, særlige regler for gravides arbejde, børn og unges arbejde samt tunge løft.

9 Til større virksomheder allokeres en fast key account advokat, der, sammen med en fast gruppe af specialister i Dansk Erhverv inden for HR, arbejdsmiljø, lobby og statistik, varetager det enkelte medlems interesser. Dette sikrer den enkelte virksomhed en optimal servicering og rådgivning. Dansk Erhverv Arbejdsgiver Med et Dansk Erhverv Arbejdsgiver-medlemskab er din virksomhed sikret hele vejen rundt. Ud over alle Basis-ydelser og Full-Service-ydelser dækkes du af hele Dansk Arbejdsgiverforenings virkefelt. Det vil blandt andet sige, at du får adgang til ydelser på overenskomstområdet, advokatbistand i det arbejdsretlige system, og du får gratis adgang til detaljeret løn- og sygefraværsstatistik samt konfliktunderstøttelse. Desuden får du mulighed for tilmelding til DA s barselsfond, der er billigere end den offentlige og de fleste øvrige barselsfonde. Dansk Erhverv Arbejdsgiver er den toneangivende arbejdsgiverorganisation i forhold til HK og har også indgået såvel generelle som branche-specifikke overenskomster med en række andre forbund. Blandt andet med 3F på vikar, transport- og lagerområdet og med Dansk Sygeplejeråd på sundhedsområdet. Vi yder rådgivning på et højt niveau inden for alle overenskomstområder på både minimalløns- og normallønsområdet. Vi bistår medlemmerne med alt fra daglig sparring om forståelsen af overenskomster til forhandling af lokalaftaler og indgåelse af overenskomster. Vores advokater yder medlemmerne retshjælp til at føre ansættelsesretsog overenskomstsager ved de civile domstole og i det fagretlige system. Dansk Erhverv Arbejdsgiver har et indgående kendskab til offentligt finansieret uddannelse, og vi hjælper medlemmerne i forbindelse med planlægning og sammensætning af uddannelsesforløb, kurser og efteruddannelse for medarbejdere og ledere. Som medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver har du desuden adgang til ekspertviden i elevspørgsmål og faglige uddannelser. Vi hjælper virksomhederne med planlægning af elevforløb i virksomheden og på erhvervsskolen. Gennem vores arbejde i råd og udvalg har vi stor indflydelse på de regelsæt, eleverne uddannes efter. Dansk Erhverv Arbejdsgiver varetager medlemmernes arbejdsmarkedspolitiske interesser. Blandt andet arbejder vi for et mere fleksibelt arbejdsmarked. side 9

10 Dansk Erhverv Basis Politisk interessevaretagelse Hotline rådgivning Internationale forhold Medlemsinformation i nyhedsbreve, medlemsavis og pjecer. Dansk Erhverv Full- Service side 10 Politisk interessevaretagelse Hotline rådgivning Internationale forhold Medlemsinformation i nyhedsbreve, medlemsavis og pjecer Dybdegående, individuel juridisk rådgivning Advokatbistand ved retssager Rådgivning om uddannelse og udvikling.

11 Dansk Erhverv Arbejdsgiver Politisk interessevaretagelse Hotline rådgivning Internationale forhold Medlemsinformation i nyhedsbreve, medlemsavis og pjecer Dybdegående, individuel juridisk rådgivning Advokatbistand ved retssager Rådgivning om uddannelse og udvikling Arbejdsmarkedspolitisk interessevaretagelse Dybdegående juridisk rådgivning og advokatbistand på overenskomstområdet Erhvervsfaglige uddannelser Overenskomstforhandlinger og overenskomstkoordinering Lønstatistik Barselsfond. side 11

12 Bliv medlem På Dansk Erhvervs portal finder du indmeldelsesblanketter og kan melde dig ind online. Ønsker du yderligere information om medlemskab af Dansk Erhverv, så kontakt Dansk Erhverv på telefon eller skriv en mail til Dansk Erhverv T Børsen F København K -

Få meget mere ud af dit medlemskab!

Få meget mere ud af dit medlemskab! Få meget mere ud af dit medlemskab! BITVA stiller e la g række strategisk vigtige fordele til rådighed for vores edle er. Forret i gs etværket og vores politiske ge e slagskraft er BITVA s ce trale ydelser,

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning

Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Valgfrihed Kundenærvær Udsyn Politisk styrke Fra politik til rådgivning Med 20.000 medlemsvirksomheder og 100 brancheforeninger tilbyder Dansk Erhverv et unikt fællesskab med fokus på politisk gennemslagskraft

Læs mere

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder

Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri. mellemstore virksomheder Fordele ved 2 side 1 Fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri mellemstore virksomheder Fordele ved medlemskab 2 side 2 Indhold 3 Forord 4 Overenskomstdækning 5 Rådgivning 6 Uddannelse 7 Netværk 8 Rabataftaler

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1. Arbejdsmiljø HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 1 Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø

HANDLINGSPROGRAM 2015-2018. 1- Arbejdsmiljø 1- Arbejdsmiljø Blik- og Rørarbejderforbundet arbejder for et godt og sikkert arbejdsmiljø i VVS- og skorstensfejerbranchen. Risikoen for arbejdsulykker, fysisk og psykisk nedslidning, skal minimeres ved

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013

MDI. Administrationsaftale. paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI 2013 MDI 2013 Administrationsaftale MDI paraplyorganisation for selvejende og private daginstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 MDI 2013 Som bestyrelse og leder

Læs mere

Om medlemskab. Dyrlægeforening

Om medlemskab. Dyrlægeforening Om medlemskab af Den Danske Dyrlægeforening Fællesskab, faglighed og fagforening Den Danske Dyrlægeforening (DDD) er den danske dyrlægestands faglige organisation de ansatte dyrlægers fagforening og praksisejernes

Læs mere

Foreningen for alle tandlæger

Foreningen for alle tandlæger Foreningen for alle tandlæger indhold forord 07 17 08 03 Forord Hvorfor er en foreningen for alle tandlæger? 04 Rådgivning Få indblik i vores rådgivningsydelser. 12 Efteruddannelse Læs om nogle af de efteruddannelsestilbud,

Læs mere

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen //

LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // LANDSMØDE2011 Tegning: Anette Carlsen // Hva så Arkitektforbundet? Arkitektforbundet inviterer dig og din kol- Deltag i debatten, hør oplæg `uden filter og nyd en håndbrygget Stauning Classic fra lega

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Velkommen som arbejdsmiljørepræsentant 3F byder dig velkommen som arbejdsmiljørepræsentant og ønsker dig held og lykke med tillidshvervet. At blive valgt til

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010

DM KORT FORTALT. Årsrapport 2010 DM KORT FORTALT Årsrapport 2010 2 DM S MEDLEMMER DM s medlemmer DM HAVDE CIRKA 38.400 MEDLEMMER I 2010, OG DET ER OMKRING 2.000 FLERE END ÅRET FØR. LIDT FLERE END 7.000 ARBEJDER MED FORSKNING OG UNDERVISNING,

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede

Lederne har aldrig haft mere tilfredse medlemmer end ved udgangen af 2013. Samtidig var 2013 året, hvor Lederne for alvor konsoliderede dende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer flere medlemmer Uændret kontingent Ledere og LedeLse på edere og LedeLse på dagsordenen en spændende og UdvikLende arbejdsplads tilfredse medlemmer

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel

Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Nyhedsbrev for industriens underleverandører 2. årgang 7. nummer september 10 Dansk Erhverv sætter fokus på b2b E-handel Danske virksomheder oplever i stigende grad, at kunderne stiller krav om digitalisering.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder

Det betaler sig at være medlem af CAD. Brancheorganisation for værksteder Det betaler sig at være medlem af CAD Brancheorganisation for værksteder Vi er klar til at servicere dig CAD s viden din tryghed CAD er en moderne brancheorganisation, der består af mere end 1700 autoværksteder,

Læs mere