Rammeaftale basisensembler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale basisensembler"

Transkript

1 Rammeaftale basisensembler Aftaleparter: Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande Kommune, Struer Kommune og Ensemble MidtVest Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Kapitel 1. Overordnede mål for basisensemblerne Formålet med basisensemblerne er at fremføre musik på det højeste kunstneriske niveau at varetage en formidlingsmæssig indsats for alle målgrupper dog særligt for børn og unge at være kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt/regionalt musikmiljø at ensemblerne har en status som nationale fyrtåme at de samlet set varetager en national dækning at styrke musikudøvelse ikke mindst blandt børn og unge Kapitel 2. a) Ensemblets profil i begyndelsen af aftaleperioden b) Overordnede mål for Ensemble MidtVest i aftaleperioden c) Enkelte satsningsområder i aftaleperioden a) Ensemblets profil i begyndelsen af aftaleperioden Ensemble MidtVest har siden sin etablering i 2002 spillet traditionel kammermusik på højeste kunsteriske niveau. Ved aftaleperiodens start befinder ensemblet sig derudover midt i to forskellige udviklingsfaser mhp. at nedbryde grænseme mellem de musikalske genrer: Under ledelse af Henrik Goldschmidt er Ensemble MidtVest begyndt at forene klassisk jødisk og arabisk musik med sine egne traditionelle rødder og muligheder, og i samarbejde med Carsten Dahl er ensemblets musikere begyndt at eksperimentere med improvisation, hvilket nu muliggør, at der kan arbejdes på udviklingen af ensemblets helt egen klang hinsides al musikalsk kategoritænkning. Disse processer har medført en nytænkning af den enkelte musikers opfattelse af sin rolle som traditionelt uddannet instrumentalist. Den enkelte musiker gives rum til større udfoldelse af personlige evner med hensyn til feks. komposition og improvisation samt at der direkte opfordres til øget aktivitet på andre kunstneriske områder end musikken. Denne nytamkning af et klassisk musikensembles rolle såvel som profileringen af musikeren som individ danner baggrunden for Ensemble MidtVests evner mht. at præsentere traditionel kammermusik i tidssvarende sammenhænge og at benytte resultateme til at kommunikere relevante budskaber (så som betydningen af gensidig åbenhed kulturerne imellem, hvis der skal opnås indbyrdes forståelse for hinandens traditioner og værdier) ud til et nutidigt publikum.

2 Ensemble MidtVest spiller jævnligt uden for sit lokalområde, som er de fire støttekommuner Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer. Ensemble MidtVest har i årene op til aftaleperioden opbygget et bæredygtigt netværk af koncertarrangører i hele landet. Dette netværk forventes yderligere udvidet i årene frem over. Mediernes opmærksomhed har siden ensemblets etablering været tilfredsstillende, endda kraftigt tiltagende i forbindelse med de nyskabende projekter. Særligt DR har vist stor interesse for ensemblets aktiviteter, og på trods af omstruktureringerne internt i DR kan Ensemble MidtVest ved aftaleperiodens begyndelse jævnligt høres på P2. b) Overordnede mål for Ensemble MidtVest i aftaleperioden Det har i løbet af de første to år, der bød på en hel stribe forskelligartede projekter og produktioner, vist sig, at også mulighederne for samarbejde på tværs af genrer og kunstarter er grænseløse. Der blev høstet et væld af uvurderlige erfaringer, som nu muliggør en fokusering på væsentlige aktivitetsfelter: Frem over skal hver enkelt produktion kunne betragtes som led i den overordnede udforskning og præsentation af, hvilken funktion et ensemble, hvis udgangspunkt er den klassiske kammermusik, kan og bør have i et moderne, hurtigt udviklende samfund. Det er Ensemble MidtVests hensigt at holde fast ved sine rødder i den europæiske kammermusiktradition. Hovedopgaven i aftaleperioden vil derfor bestå i at finde den rette balance mellem programmer bestående af traditionel kammermusik og nyskabende tiltag, men også mellem antallet af produktioner og den fornødne fokusering på og fordybelse i de hele tiden skiftende musikalske problemstillinger. Ensemblet fokuserer på åbningen af et ældre, traditionelt publikums sind for ensemblets grænseløse produktioner, samtidig med, at et helt nyt, yngre publikums opmærksomhed for den klassiske kulturarv, de gamle komponister og vor tids musiks klassiske rødder i almindelighed skærpes. På grund af ensemblets flytning til HEART i september 2009 forventes der en kraftig stigning i opmærksomheden for og interessen i ensemblets koncerter. Den interesse, der plejer at opstå i forbindelse med et nyt byggeri, er som regel aftagende i takt med, at nyhedsværdien forsvinder. Ensemble MidtVest agter imidlertid gennem strategisk markedsføring af sine produktioner og henvendelser mod forskellige målgrupper i forbindelse med de specifike produktioner at modarbejde denne tendens og derfor at opretholde eller endda øge publikumsantallet i de kommende år. c) Enkelte satsningsområder i aftaleperioden Produktion Ensemble MidtVest udvikler traditionelle kammermusikprogrammer samt nyskabende koncerter og forestillinger af tværgående indhold. Som udgangspunkt opføres alle ensemblets produktioner i mindst én, dog som regel i to af de fire aftalekommuner. Flertallet af produktionerne opføres uden for ensemblets lokalområde samt i udlandet. For nærmere specifikation og præcise mål se kap. 4, afsnit "Antal koncerter" og "Nøgletal".

3 Ensemble MidtVest vil i aftaleperioden gøre en særlig indsats for at afdække behov og efterspørgsel, og dermed om der er basis for at etablere koncertvirksomhed i de dele af Midtog Vestjylland, der ikke i forvejen er dækket af et professionelt kammerensemble. EMV vil sælge disse koncerter til de lokale musikforeninger, spillesteder m.v. eller forsøge at etablere disse i fællesskab med de lokale arrangører. Derudover vil EMV tilstræbe fortsat at lave samarbejds- eller byttekoncerter med andre klassiske orkestre og ensembler. Ensemblet udgiver i aftaleperioden mindst tre nye cd'er, hvoraf mindst én ikke er med traditionelt kammermusikrepertoire. Desuden undersøger ensemblet muligheden for at udbrede kendskabet til sine lydoptagelser ved andre digitale medier. Formidling Ensemblets kunstneriske aktivitet i lokalområdet støttes af en solid formidlingsindsats. Med base på "HEART", det nye kunstmuseum i Herning, som Ensemble MidtVest siden efteråret 2009 har været en integreret del af, ledsages den kunstneriske produktion af professionel formidling. Formidlingen foregår dels opsøgende i form af f eks. skolekoncerter og koncertoptakter eller samtaler mellem publikum og de medvirkende efter koncerten, dels modtagende ved at samle større grupper til målrettede formidlingsaktiviteter i HEARTs formidlingscenter med både analogt og digitalt værksted eller i forbindelse med arrangementer og produktioner, som publikum indgår i som medvirkende. Formidlingen sker i tæt samarbejde med andre institutioner i ensemblets lokalområde, herunder skoler, musik-, billedkunst- og sprogskoler, myndigheder m.m. For nærmere specifikation se kap. 4, afsnit "Formidling til børn og unge" og "Formidling i øvrigt". Publikum Ensemble MidtVest fortsætter den solide opbygning af et fast publikum i lokalområdet, både hvad angår de mere traditionelle koncerter og de grænseoverskridende produktioner. For nærmere specifikation og præcise mål se kap. 4, afsnit "Nogletal". Medier Ensemblet holder fast ved den tætte kontakt til journalister fra både de trykte medier og radioen. Der gøres en målrettet indsats for, at ensemblet er mere synligt på tv. Internettet benyttes som kommunikationsplatform mellem særligt det yngre publikum og ensemblet. Kapitel 3. Omverdensanalyse Ensemblet spiller i et lokalområde, der omfatter de fire kommuner Herning, Holstebro, Ikast- Brande og Struer, som ud over at bidrage med økonomisk støtte i ethvert henseende har bakket op om ensemblet. Ensemblet nyder både økonomisk og praktisk støtte fra en aktiv vennekreds, Ensemblets Venner, hvis medlemstal de seneste år har været støt stigende.

4 Det kan konstateres, at det er lykkedes at få ensemblets kernepublikum, som i udgangspunktet er mest interesseret i klassisk kammermusik, til at udvise stor interesse for de mindre sædvanlige aktiviteter. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har der været stor interesse for koncerter med Ensemble MidtVest også hos arrangører i de dele af de nye storkommuner, som ikke tidligere hørte til hhv. Herning, Holstebro, Ikast og Struer Kommuner. Der er stor interesse hos lokalområdets skoler i ikke blot at få besøg af ensemblet, men i at lade eleverne deltage i de af ensemblets produktioner, der involverer børn og unge i den kunstneriske udformning af koncerterne/projekterne. På landsplan er koncertarrangørernes interesse for Ensemble MidtVest på et uændret højt niveau. Det er generelt lettere at sælge mindre klassiske arrangementer end de store tværgående produktioner, idet den typiske "køber" af en koncert med Ensemble MidtVest er den klassiske musikforening. Pga. øget indsats på pr-området er Ensemble MidtVests synlighed i lokalområdets medier steget. De grænseløse projekter, som giver journalisterne mulighed for at fortælle relevante "historier", udgør størsteparten af ensemblets omtaler i aviserne m.m. Nedskæringen på antallet af DRs optagelser af klassiske koncerter i Danmark mærkes også hos Ensemble MidtVest. Det årlige antal optagelser er, situationen taget i betragtning, imidlertid fortsat tilfredsstillende, særligt da ensemblets koncerter fortsat kan høres på P2 med samme hyppighed som før, og profileringen af den enkelte optagelse er blevet større, bl.a. ved at koncerterne oftere udsendes direkte. Ensemble MidtVest forventer betydelige ændringer mht. opmærksomheden på ensemblets aktiviteter på grund af flytningen til HEART i september Kapitel 4. Kvalitative og kvantitative mål for Ensemble MidtYest Antal koncerter Traditionelle kammerkoncerter (ca. 18 produktioner inkl. indspilninger) 8 Skolekoncerter 4 Koncerter/forestillinger med fortrinsvis traditionelle værker, hvor det nyskabende aspekt påvirker valget af musikrepertoiret 16 Koncerter/forestillinger med musik, der (helt eller delvis) ikke tilhører det traditionelle kammermusikrepertoire 68 Koncerter og forestillinger i alt Traditionelle kammerkoncerter (ca. 14 produktioner inkl indspilninger) 20 Skolekoncerter 4 Koncerter/forestillinger med fortrinsvis traditionelle værker, hvor det nyskabende aspekt påvirker valget af musikrepertoiret

5 12 Koncerter/foresfillinger med musik, der (helt eller delvis) ikke tilhører det traditionelle kammermusikrepertoire 72 Koncerter og forestillinger i alt 2012 (ca. 14 produktioner inkl. indspilninger) 36 Traditionelle kammerkoncerter 20 Skolekoncerter 4 Koncerter/forestillinger med fortrinsvis traditionelle værker, hvor det nyskabende aspekt påvirker valget af musikrepertoiret 12 Koncerter/foresfillinger med musik, der (helt eller delvis) ikke tilhører det traditionelle kammermusikrepertoire (heraf 4 i udlandet) 72 Koncerter og forestillinger i alt Traditionelle kammerkoncerter (ca. 14 produktioner inkl indspilninger) 20 Skolekoncerter 4 Koncerter/forestillinger med fortrinsvis traditionelle værker, hvor det nyskabende aspekt påvirker valget af musikrepertoiret 12 Koncerter/forestillinger med musik, der (helt eller delvis) ikke tilhører det traditionelle kammermusikrepertoire 72 Koncerter og forestillinger i alt Formidling til børn og unge Fra år til år Indsats 2010 Fortsat indsats i forhold til skoler. Dels med skolekoncerter i de fire kommuner dels med koncerter i HEART (i Herning) og Knudsens (i Holstebro). Skolekoncerterne vil være målrettede de forskellige klassetrin efter læringsmæssige kriterier. Målrettet samarbejde med gymnasieskoler, HF og andre ungdomsuddannelser i de fire kommuner om undervisningstilbud, hvor EMVs blandede repertoire af klassisk og grænsenedbrydende musik har en stærk effekt. Undervisningstiltagene stiller bl.a. skarpt på forholdet mellem proces og resultat og indrettes naturligt efter målgruppens forudsætninger og uddannelsens læseplaner. Udvikling af "Morgendagens stjerner", hvor talentfulde elever fra hele regionen, herunder Orkesterefterskolen og MGK MidtVest i Holstebro, mødes i en workshop med musikerne fra EMV og får mulighed for at spille kammermusik på et højt plan. Projektet afsluttes med en koncert. Musikalske værkstedsaktiviteter i HEART. Her får børn og unge mulighed for at udtrykke sig både musikalsk og billedkunstnerisk på tværs af genrer. Tilbuddet retter sig både til skolebørn og børn/unge i fritid og tager udgangspunkt i museets særudstillinger.

6 Øget indsats i forhold til enkelte skoler i forlængelse af aktiviteterne i Målrettet samarbejde med gymnasieskoler, HF og andre ungdomsuddannelser i de fire kommuner, som beskrevet under "Morgendagens stjerner" Musikalske værkstedsaktiviteter i HEART. i 2011 og 2013 Et større formidlingsprojekt i efteråret, der involverer samarbejde med andre kulturinstitutioner i de fire kommuner. Projektet knyttes an til et tema og inkluderer fortælling, teater, dans, billedkunst og musik. Hvert andet år knytter projektet an til Alle Helgen / Halloween. i 2012 Et tilsvarende projekt om foråret, evt, i anledning af Fastelavn. Formidling i øvrigt Fra år til år Formidling generelt Jævnlige koncertoptakter eller samtaler med de medvirkende efter koncerterne, enten ved EMVs musikformidler, musikere eller gæster. Formen afhænger af koncertens indhold, men kan forme sig som egentlige foredrag, pre-concert-talks der involverer publikum, interviews med musikere eller gæster m.fl. Alternativt: formidling af programmets indhold undervejs under koncerterne. Foredrag i forbindelse med sæsonåbning eller særlige programmer. I samarbejde med bibliotekerne eller Folkeuniversitetet. Formidling på Heart specifikt HEART, Ensemble MidtVests nye hjemmebane med egen koncertsal og fælles formidlingscenter med museumsdelen af huset, åbner få måneder før begyndelsen af aftaleperioden. Derfor vil alle de efterfølgende aktiviteter søsættes i 2010 og videreudvikles i løbet af hele aftaleperioden Åbne prøver på Heart, hvor publikum kan opleve indstuderingssituationen på nært hold. De åbne prøver ligger i forlængelse af politikken for Heart om åbenhed i det hele taget bl.a. i forhold til husets magasiner. De åbne prøver henvender sig både til børn/unge (også i undervisning) og et voksent publikum. Inddragelse af biblioteket i Heart til den daglige formidling af ensemblets koncerter. Evt, som lydspor, der kun kan høres hft. Koncertsalen kommer til at fungere som lydstudie, og alle koncerter her bliver optaget. Værkstedsaktiviteter: Musik som skabes på stedet inspireret af et kunstværk. Målgruppen er børn og familier. Musikken kan skabes med instrumenter eller samples digitalt fra lydeksempler skabt af EMV. Processen kan også vendes, så det er billedkunst, der skabes på stedet inspireret af musik.

7 Særlige indsatsområder Kvalitetssikring/Tilknytning af instruktører Ensemble MidtVests musikere er meget omhyggelige med hver enkelt koncerts kunstneriske kvalitet og stiller høje krav til sig selv i forhold til opretholdelsen af denne. For at sikre, at der jævnligt tilføres den fornødne energi og kunstneriske input udefra, arbejder ensemblet i aftaleperioden gennemsnitligt to gange årligt med udefrakommende, internationalt anerkendte instruktører, der dels holder prøver med ensemblet (coach-funktion), dels medvirker som musikere i ensemblet. Samarbejde med de øvrige basisensembler Ensemble MidtVest bakker op om en indbyrdes profilering af landets basisensembler. For at denne profilering i videst muligt omfang kan opdages og nydes af ensemblets publikum, inviteres årligt mindst to af de andre basisensembler til Ensemble MidtVests region, hvor EMV så er arrangør for de gæstende basisensembler. International aktivitet Ensemble MidtVest har siden sin etablering jævnligt spillet i udlandet, bl.a. i Sverige, Tyskland og Italien. Denne aktivitet udvides i løbet af aftaleperioden med henblik på ved hjælp af de rigtige spillesteder - at udbrede kendskabet til ensemblet såvel som klassisk kammerensemble som nytænkende i forhold til genren i det hele taget. Noaletal Antal tilhørere ved koncerterne Antal tilhørere ved udendørs koncerter Antal tilhørere ved formidling til børn og unge Antal tilhørere ved andre koncerter/projekter Antal tilhørere i alt Antal koncerter lokalt ( 8) 34 5 (12) 34 5 (12) 34 5 (12) Antal koncerter regionalt (8) 20 (8) 20 (8) Antal koncerter nationalt Antal koncerter internationalt Andet Antal koncerter i alt Heraf antal koncerter rettet mod børn og unge Lokale koncerter: Koncerter i Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner 2 Regionale koncerter: Koncerter i Midt- og Vestjylland 3 Nationale koncerter: Koncerter i øvrige Danmark, incl. København og Århus 4 Ensemblet tager forbehold for gennemførelse af de internationale aktiviteter inden for aftalens økonomiske rammer. 5 Heraf antal skolekoncerter. "Skolekoncert" betyder en koncert for skoleelever, som også kan foregå andre steder end på en skole.

8 Der tages forbehold fra ensemblets side for skønnet med hensyn til antallet af tilhørere, da flytningen til HEART vil medføre en uforudsigelig ændring i publikums interesse for ensemblets aktiviteter. Kapitel 5. Supplerende mål efter ønske fra Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer kommuner Der skal i hver af de fire aftalekommuner præsteres lokal koncert- og formidlingsaktivitet, ligesom det forventes, at Ensemble MidtVest repræsenterer kommunerne nationalt og internationalt ved at spille koncerter uden for de fire aftalekommuner. De fire aftalekommuner udpeger en tilsynsførende kommune. Ved aftalens indgåelse er dette Herning Kommune. Kapitel 6. Finansielle forhold og tilskud Det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg udgør i 2010: kr. Det årlige tilskud fra Statens Kunstråds Musikudvalg udgør i : kr. (i 2010-tal med årlig fremskrivning iht. Statens satser). Det årlige tilskud fra Herning Kommune udgør i hele aftaleperioden: kr. (i 2010-tal) og bliver fremskrevet hvert år iht. Kommunernes Landsforenings pris- og løntalsfremskrivning for tilsvarende områder. Det årlige tilskud fra Holstebro Kommune udgør i hele aftaleperioden: kr. (i 2010-tal) og bliver fremskrevet hvert år iht. Kommunernes Landsforenings pris- og løntalsfremskrivning for tilsvarende områder. Det årlige tilskud fra Ikast-Brande Kommune udgør i hele aftaleperioden: kr. (i 2010-tal) og bliver fremskrevet hvert år iht. Kommunernes Landsforenings pris- og løntalsfremskrivning for tilsvarende områder. Det årlige tilskud fra Struer Kommune udgør i hele aftaleperioden: kr. (i 2010-tal) og bliver fremskrevet hvert år iht. Kommunernes Landsforenings pris- og løntalsfremskrivning for tilsvarende områder. Tilskuddet udbetales normalt i fire årlige rater, kvartalsvis forud. Med mindre anden særskilt aftale foreligger, er det en forudsætning for udbetaling af tilskud, at budgetter, regnskaber og årsrapport er indsendt rettidigt, samt at kontraktens vilkår i øvrigt er overholdt. Tilskudstilsagnet gives under forudsætning af, at der i kontraktperioden ikke gennemføres offentlige besparelser på de midler, Statens Kunstråds Musikudvalg har til rådighed.

9 Kapitel 7. Afrapportering Budget Ensemble MidtVest udarbejder hvert år et budget for ensemblets virksomhed det kommende år. Budgettet skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for budgetopstilling. Som indledning til budgettet udarbejdes budgetbemærkninger, som kort og præcist beskriver forventede forandringer og nye prioriteringer i forhold til denne aftale og i forhold til året før budgetåret. Budgettet skal være de fire aftalekommuner i hænde senest den 1. maj. Budgettet skal godkendes af tilsynsførende kommune. Budgettet skal være Statens Kunstråds Musikudvalg i hænde senest den 1. oktober. Statens Kunstråds Musikudvalg fremsender sine eventuelle bemærkninger til budgettet den 1. december. Der sendes kopi til Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner. Regnskab og årsrapport Ensemble MidtVest udarbejder hvert år et regnskab og en årsrapport over ensemblets virksomhed det forgangne år. Regnskabets resultatopgørelse skal opstilles i overensstemmelse med Kunststyrelsens model for regnskabsopstilling. I tilknytning til regnskabet udarbejdes regnskabsbemærkninger, som sammen med noterne til regnskabet kort og præcist beskriver afvigelser fra det godkendte budget. Årsrapporten skal gøre rede for årets resultater og status ved årets udgang. Derudover skal følgende oplysninger indgå i årsrapporten, evt, som bilag: - Oplysninger om organisationsform, CVR-nr., ensemblets navn og adresse, bankkonto mv. - Bestyrelsens sammensætning og konstituering, herunder oplysning om udpegningsmyndighed og udpegningsperiode - Afrapportering af nøgletal i henhold til denne aftale. Regnskab og årsrapport skal i øvrigt afiægges og revideres i henhold til Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks. Revideret regnskab og årsrapport skal være Kunststyrelsens Musikcenter og kommunerne i hænde senest den 1. maj. Regnskabet skal godkendes i aftalekommunerne. Midtvejsevaluering Midtvejsevalueringen finder sted primo 2012 og gennemføres som et møde mellem repræsentanter fra Statens Kunstråds Musikudvalg, de fire aftalekommuner og Ensemble MidtVest. Til brug for mødet indsender ensemblet en kortfattet midtvejsstatus, som gør rede for ensemblets virksomhed de første to år af kontrakten, konkluderer på målopfyldelsen i henhold til aftalens handlingsplaner og beskriver eventuelle ønsker om justering og nye udviklingsmuligheder de resterende to år af kontraktforløbet. Som bilag til rapporten

10 vedlægges ensemblets afrapportering af målopfyldelse for 2010 og 2011 samt nøgletal pr. koncert for 2010 og Statens Kunstråds Musikudvalg udarbejder en kortfattet skriftlig evalueringsrapport, som fremsendes til Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner samt til Ensemble MidtVest. Rapporten vil som minimum indeholde en beskrivelse og vurdering af den samlede situation for basisensemblerne, dels en specifik vurdering af situationen for Ensemble MidtVest. Statens Kunstråds Musikudvalg koordinerer den praktiske gennemførelse af evalueringen. Løbende afrannortering Ensemble MidtVest har til enhver tid pligt til at underrette Statens Kunstråds Musikudvalg og de fire aftalekommuner om forhold, der indebærer en væsentlig risiko for, at ensemblet ikke vil kunne leve op til de krav, som er fastsat i denne aftale. Statens Kunstråds Musikudvalg og de fire aftalekommuner skal løbende orienteres om ændringer i sammensætningen af bestyrelsen eller ledelsen. Eventuelle vedtægtsændringer skal godkendes af Statens Kunstråds Musikudvalg og de fire aftalekommuner, før de kan træde i kraft. Statens Kunstråds Musikudvalg kan som tilsynsførende myndighed på et hvilket som helst tidspunkt kræve at blive orienteret om ensemblets forhold. Kapitel 8. Aftalevilkår og mislighold Aftalen træder i kraft den 1. januar 2010 og løber indtil den 31. december 2013, hvor den bortfalder uden opsigelse, medmindre parterne forinden er nået til enighed om en forlængelse af aftalen. Hvis der med virkning for aftaleperioden sker ændringer i lovgivning eller bevillingspraksis, som indebærer ændring af vilkårene for de statslige tilskud til basisensembler, vil statens tilskud kunne ændres eller bortfalde. Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner og Ensemble MidtVest kan i tilfælde af væsentlige ændringer i det statslige tilskud opsige eller forlange genforhandling af aftalen uden varsel. Hvis Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuner eller Ensemble MidtVest misligholder aftalen, kan Kunstrådet opsige eller kræve genforhandling af aftalen uden varsel. Aftalen kan, medmindre anden særlig aftale foreligger, fra Herning, Holstebro, Ikast-Brande og Struer Kommuners side opsiges med tre måneders varsel til udgangen af det igangværende kalenderår.

11 Underskrift Undertegnede bekræfter hermed aftalens gyldighed For Ensemble MidtVest, en'bi bestyrelsesformand For Herning Kommune,, den //// 20/6 For Holstebro Kommune,, den borgmester borgmester kommu ldi ktør ffrrektør For Ikast-B de Kommune, For Struer Kommune,, den 2CID 77 borgmest borgmester kommunaldirektør kommui?aldirektør For S'tatens K sikudvalg, centerchef

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Rammeaftale - basisensembler

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og LMS - Levende Musik i Skolen for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2013 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for LMS - Levende Musik i Skolen

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle

Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftale om drift af det regionale spillested Gimle Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Rytmisk Roskilde (erhvervsdrivende fond) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen

Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftale om drift af det regionale spillested Loppen Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d.

MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER. Godkendt d. MUSEUM NORDSJÆLLAND DRIFTS- OG SAMARBEJDSAFTALE MELLEM MUSEUM NORDSJÆLLAND OG HØRSHOLM, GRIBSKOV OG HILLERØD KOMMUNER Godkendt d. 1 Denne aftale har til formål at beskrive vilkårene for drift og samarbejde

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM

Egnsteateraftale vedr. Teatret OM Egnsteateraftale vedr. Teatret OM 1. Aftaleparter Teatret OM (herefter kaldt teatret) og Ringkøbing-Skjern Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested STARS

Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftale om drift af det regionale spillested STARS Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Vordingborg Kommune og STARS Storstrøms Amts Rytmiske Spillested (selvejende institution) Aftaleperiode: 1. januar

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater

Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater Egnsteateraftale vedr. Bornholms Teater 1. Aftaleparter Den selvejende institution Bornholms Teater (herefter kaldt teatret) Teaterstræde 2 3700 Rønne CVR: 28179669 og Bornholms Regionskommune (herefter

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten

Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten Aftale om drift af det regionale spillested Fermaten Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Herning Kommune og foreningen Fermaten Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus

Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftale om drift af det regionale spillested Det Musiske Hus Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg og Det Musiske Hus (DMH), Frederikshavn. Det Musiske Hus består af to huse Det Musiske Hus og Maskinhallen

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne

Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne Mellem Grønlands Selvstyre Københavns Kommune Frederiksberg Kommune herefter kaldet tilskudsyderne og er indgået følgende Den selvejende institution Kalaallit Illuutaat Det Grønlandske Hus Løvstræde 6

Læs mere

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V

LiMFJORDSIEA1REr. Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016. Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V LiMFJORDSIEA1REr Kulturstyrelsen Scenekunstområdet/Egnsteatre H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Limfjordsteatret d. 7. nov. 2012 Vedr. Egnsteateraftale 2013-2016 Hermed fremsender vi den endelige

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden #BREVFLET# Aftale mellem Aalborg Kommune og Skråen i Nordkraft for perioden 1.- 5. 2014 31.12. 2017 Aalborg Kommune Sundheds - og Kulturforvaltningen Forord Formålet med denne aftale er at være et udviklings-

Læs mere

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31.

Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. Resultatkontrakt mellem Kunstrådets Musikudvalg og Sekretariat for Ny Kompositionsmusik (SNYK) for perioden 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnede mål og rammer for de fem genreorganisationer

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset

Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftale om drift af det regionale spillested Studenterhuset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus (forening) Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december

Læs mere

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro

Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro Egnsteateraftale for Black Box Theatre, Holstebro 1.1.2018-31.12.2020 Godkendt i bestyrelsen 16. december 2016 FORSLAG til godkendelse i Holstebro Kommune Red. 6.1.2017/LG Jnr. nr. 20.01.02-P27-1-16 Slots-

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Nordjyllands Historiske Museum for perioden 2013-2016 1 Aftalens formål: Formålet med denne aftale er med baggrund i samdriftsaftalen

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Godset

Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftale om drift af det regionale spillested Godset Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Kolding Kommune og den kommunale institution Godset Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN

Samarbejdsaftale mellem. Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN Samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og den selvejende kulturinstitution / foreningen / den erhvervsdrivende fond INSTITUTIONENS NAVN for perioden xx.xx.20xx xx.xx.20xx (institutionens logo) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater

Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater Egnsteateraftale vedr. Randers EgnsTeater 2017-20 1. Aftaleparter Randers EgnsTeater og Randers Kommune, Favrskov Kommune og Lemvig Kommune. 2. Aftaleperiode 01.01.2017 31.12.2020 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Strategi 214-217 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 6-23.10.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn

Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Driftsstøtteaftale for det lokale miljøarbejde i Indre By og på Christianshavn 01-01 Denne aftale indgås mellem Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg på vegne

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014

Tillægsaftale for perioden 2013-2014. til kulturaftalen mellem. kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 Tillægsaftale for perioden 2013-2014 til kulturaftalen mellem kulturministeren og Kulturregion Midt- og Vestjylland for 2011-2014 (Skive Kommunes optagelse i kulturaftalen) Side 2 INDHOLD Kapitel 1: Baggrund

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftale om drift af det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm (erhvervsdrivende fond). Aftaleperiode: 1.

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer

Rammeaftale om brug af billeder på VUCer Lederforeningen for VUC (i det følgende betegnet LFVUC) og Copydan BilledKunst Østerfælled Torv 10 2100 København Ø (i det følgende betegnet BilledKunst) har dags dato indgået følgende Rammeaftale om brug

Læs mere

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik

Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik Aftale om ikke-kommercielle lokalradioers brug af musik 1. Parter: Denne aftale er indgået mellem på den ene side KODA og på den anden side SAML (Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet), som tilsammen

Læs mere

Statens Kunstfond på 5 minutter

Statens Kunstfond på 5 minutter Statens Kunstfond på 5 minutter Indhold 1. Hvorfor har vi Statens Kunstfond? 2. Hvad er Statens Kunstfonds opgave? 3. Hvordan er Statens Kunstfonds organiseret? 4. Statens Kunstfonds andel af Kulturministeriets

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og. Athelas Sinfonietta Copenhagen for perioden 2012-2015. 1. Aftaleparter

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og. Athelas Sinfonietta Copenhagen for perioden 2012-2015. 1. Aftaleparter Athelas Sinfonietta Copenhagen, herefter benævnt Athelas. Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og 1. Aftaleparter 15 musikere, hvilket er det antal musikere, Athelas

Læs mere

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden

Driftsaftale om grundlag for drift i perioden Udkast version 4-26.7.12 Himmerlands Teater Driftsaftale om grundlag for drift i perioden 1.1.2013 31.12.2016. 1. Aftalepartnere: Den selvejende institution Himmerlands Teater Mariagerfjord Kommune 2.

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes:

I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Bekendtgørelse om tilskud til grønne ildsjæle I medfør af tekstanmærkning nr. 106 til 23 i finansloven for 2014 fastsættes: Kapitel 1 Formål og område 1. Tilskud til fremme af grønne ildsjæle har til formål

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Vardes Kulturelle Rygsæk

Vardes Kulturelle Rygsæk Vardes Kulturelle Rygsæk Juni 2016 Den Kulturelle Rygsæk Den Kulturelle Rygsæk omfatter børn og unge mellem 5-16 år i Varde Kommune. Deltagelse i Vardes Kulturelle Rygsæk er obligatorisk, og eleverne på

Læs mere

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg.

Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. DRIFTSAFTALE Der indgås følgende driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg. Den selvejende institution Øhavsmuseet Faaborg er omfattet af offentlighedsloven

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden

Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden Aftale mellem Aalborg Kommune og Springeren Maritimt Oplevelsescenter for perioden 2013 2016 Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltningen Forord: Formålet med denne aftale er at skabe et udviklings- og

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2.

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i til Regioonsrådets møde den 2. Region Midtjylland Ansøgning fra jazzprojektet Swinging Europe om tilskud til turnevirksomhed i 2007 Bilag til Regioonsrådets møde den 2. maj 2007 Punkt nr. 35 Swinging Europe European Youth Jazz Orchestra

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune

Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Egnsteateraftale mellem Teaterkompagniet og Syddjurs Kommune Sagsid: 11/34174 1. september 2012 Sagsbehandler: Frank Reeckmann Chefkons. Kultur og Udvikling fre@syddjurs.dk Egnsteateraftale for perioden

Læs mere

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen).

1 Navn, hjemsted og tilsyn stk. 1 Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Vedtægter for Den Selvejende Institution, Aarhus Scenekunstcenter 1 Navn, hjemsted og tilsyn Den Selvejende Institutions navn er Aarhus Scenekunstcenter (Institutionen). Institutionen er stiftet af Aarhus

Læs mere