Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder"

Transkript

1 Notat Idrætsfaciliteter på Nordre Strandvej Orientering om fremtidige muligheder Nærværende notat omhandler forskellige muligheder for en fremtidig udvikling af de nuværende idrætsfaciliteter beliggende ved Nordre Strandvej. Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget har ønsket mulighederne nærmere analyseret på grundlag af en række forundersøgelser, der mere specifikt afdækker, hvilke forudsætninger og begrænsninger der gør sig gældende. Der er tale nedenstående fire overordnede scenarier, som der summarisk redegøres for på de efterfølgende sider: Center for og Ejendomme Område Bygninger Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. direkte: Tlf. mobil: Dato: Revideret: Sagsnr.: 14/27947 Dokumentnr.: /15 Side 2: Scenarie 1 Side 3-4: Scenarie 2A og 2B Side 5: Scenarie 3 Side 6: Scenarie 3 Alternativt Side 7-9: Scenarie 4A og 4B Opmærksomheden skal henledes på, at der foreligger projektkatalog for hvert scenarie, som mere uddybende beskriver de centrale elementer, hvert enkelt forslag indeholder. Side 1 af 9

2 Scenarie 1 Stadions beliggenhed fastholdes og anlæggene opgraderes således, at det lever op til DBU s krav for afvikling af 1. divisionskampe. Nye parkeringspladser. Ny tilkørselsvej. Anlægsudgift 42,6 Nettoprovenu ved grundsalg 0 Difference - Afledt drift 1,076 Helsingør Stadion kan opføres som 1. divisionsstadion, der imødekommer DBU s krav. Arealerne ved Nordre Strandvej er tilstrækkelige til etablering af det krævede antal parkeringspladser iht. Helsingør Kommunes parkeringsnorm. Opgradering af stadion vil kræve udarbejdelse af lokalplan for området. Den historiske placering ved Nordre Strandvej bevares. Den nuværende fodboldbane kan genanvendes. Banen omtales som en af Danmarks bedste grundet jordbundsforhold på drænet havbund. Den nuværende gamle hovedtribune med siddepladser kan renoveres og bevares. Det er ikke muligt at udvide stadion til et superliga-stadion Den umiddelbare nærhed til lokalbanen vil fortsat være en støj- og sikkerhedsmæssig ulempe. Det skal vurderes, hvorvidt sikkerheden omkring lokalbanen skal opgraderes i forbindelse med antallet af tilskuere i området stiger. Der opnås ikke sammenhæng med Helsingør Idrætsparks træningsbaner. Side 2 af 9

3 Scenarie 2A Udover opgradering af stadion således, at det lever op til DBU s krav for afvikling af 1. divisionskampe, udvides tennishallerne med to supplerende haller inkl. udvidelse af klub- og omklædningsfaciliteter. De 6 udendørs tennisbaner flyttes fra strandsiden over i forbindelse med tennishallerne. Det frigjorte grundareal sælges til villagrunde. Nye tennishaller 2 indendørs tennisbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter (fælles for flere forskellige klubber). Nye udendørs tennisbaner op til 9 stk. Eksisterende badmintonhal renoveres og tilbygges. Nye parkeringspladser. Ny tilkørselsvej. Anlægsudgift 92,9 Nettoprovenu ved grundsalg 18,3 23,3 Difference 69,6 74,6 Afledt drift 1,320 Helsingør Stadion kan opføres som 1. divisionsstadion, der imødekommer DBU s krav. Arealerne ved Nordre Strandvej er tilstrækkelige til etablering af det krævede antal parkeringspladser iht. Helsingør Kommunes parkeringsnorm. Opgradering af stadion vil kræve udarbejdelse af lokalplan for området. Den historiske placering ved Nordre Strandvej bevares. Den nuværende fodboldbane kan genanvendes. Banen omtales som en af Danmarks bedste grundet jordbundsforhold på drænet havbund. Den nuværende gamle hovedtribune med siddepladser kan renoveres og bevares. Alle tennisfaciliteter samles, både indendørs og udendørs. Der kan udstykkes 9 villagrunde syd for badmintonhallen, hvilket medfører et salgsprovenu. Det er ikke muligt at udvide stadion til et superliga-stadion. Den umiddelbare nærhed til lokalbanen vil fortsat være en støj- og sikkerhedsmæssig ulempe. Det skal vurderes, hvorvidt sikkerheden omkring lokalbanen skal opgraderes i forbindelse med antallet af tilskuere i området stiger. Sommariva-banen (træningsbanen) nedlægges. Der opnås ikke sammenhæng med Helsingør Idrætsparks træningsbaner. Driftsudgifterne er større end scenarie 2B. Det er nødvendigt at beboerne i villaerne på Blokhusvej skal fraflytte deres bolig. Side 3 af 9

4 Scenarie 2B Grundlæggende samme udgangspunkt som scenarie 2A. Forskellen er de fire tennishaller, som tilføjes endnu en hal til badminton, hvormed der er tale om et ketsjercenter. Hermed frigøres den gamle badmintonhal, hvilke skaber mulighed for at rømme hele arealet på strandsiden. De frigjorte grundarealer sælges til villagrunde. Nyt ketsjercenter 4 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter for tennisklubben. (øvrige bygninger og anlæg jf. scenarie 2A). Anlægsudgift 107,7 Nettoprovenu ved grundsalg 28,5 33,5 Difference 74,2 79,2 Afledt drift 1,031 Der kan etableres et ketsjercenter med i alt 4 indendørs tennisbaner og 6 badmintonbaner samt op til 9 udendørs tennisbaner. (øvrige konklusioner jf. scenarie 2A). Tennis- og badmintonklubber deler omklædnings- og klubfaciliteter. Der kan udstykkes 17 villagrunde på strandsiden, hvilket medfører et salgsprovenu. Driftsudgifterne er lavere end scenarie 2A. (øvrige fordele jf. scenarie 2A). (ulemper jf. scenarie 2A). Side 4 af 9

5 Scenarie 3 Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring Helsingør-Hallerne. Stadion etableres således, at det lever op til DBU s krav for afvikling af 1. divisionskampe. Ketsjercenter med i alt 4 indendørs tennisbaner og 6 badmintonbaner samt udvidede klub- og omklædningsfaciliteter etableres, og op til 9 udendørs tennisbaner anlægges. De frigjorte grundarealer ved Nordre Strandvej sælges til villa- og andre former for boligbebyggelse. Nyt ketsjercenter 4 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter (fælles for flere forskellige klubber). Nye udendørs tennisbaner op til 9 stk. Ny salonskyttehal indendørs 15 m. skydebaner og nye klubfaciliteter. Nye klub- og omklædningsfaciliteter til fodboldklubberne og rugbyklubben. Nye/supplerende parkeringspladser. Eventuel forbedret stiforbindelse fra Ungdomsskolen og 10. Klasseskolen. Eventuel forlængelse af Rasmus Knudsens Vej. Anlægsudgiift 168,6 Nettoprovenu ved grundsalg 90,2 95,2 Difference 73,4 78,4 Afledt drift 0,821 Alle idrætsfaciliteter fra Nordre Strandvej kan integreres i Helsingør Idrætspark. Nyt stadion kan opføres som 1. divisionsstadion, der imødekommer DBU s krav. Der kan etableres op til seks 9-11 mands fodboldbaner og en rugbybane. Der kan etableres et ketsjercenter med 4 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter. Endvidere kan der etableres op til 9 udendørs tennisbaner. Arealerne i idrætsparken er tilstrækkelige til etablering af det krævede antal parkeringspladser iht. Helsingør Kommunes parkeringsnorm. De nye faciliteter vil ikke umiddelbart kræve udarbejdelse af ny lokalplan for området. Alle idrætsfaciliteter samles. Det medfører en synergieffekt, at faciliteterne kan bruges af flere brugergrupper. Driftsudgifterne optimeres og reduceres. Det er muligt at udvide stadion til et superliga-stadion. En stor del af den samlede bygningsmasse vil være ny og således indrettet og bygget efter nutidige krav. De forholdsmæssig store udgifter til etablering af trafikafvikling og parkering forekommer acceptable i forhold til det daglige behov. Arealerne ved Nordre Strandvej kan byudvikles og medfører et salgsprovenu. Det samlede antal udendørs fodboldbaner reduceres med 3 baner i forhold til nuværende samlet antal ved Nordre Strandvej og i Helsingør Idrætspark. Placeringen af salonskyttehal vil være mere hensigtsmæssig beliggende i området ved Lille Godthaab. Det vil dog kræve udvidelse af idrætsparkens matrikel. Salonskytteforeningens muligheder for kræmmermarked ændres. De nye forhold vil muligvis være mindre egnede. Side 5 af 9

6 Scenarie 3 Alternativt Supplerende vurdering af scenarie 3 med ændret belysning af bygningsarealer og anlægsøkonomi. Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring Helsingør-Hallerne. Stadion etableres således, at det lever op til DBU s krav for afvikling af 1. divisionskampe. Ketsjercenter med i alt 2 indendørs tennisbaner og 6 badmintonbaner samt udvidede klub- og omklædningsfaciliteter etableres, og 8 udendørs tennisbaner anlægges (mod tidligere forslag om 6 stk. jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ). De frigjorte grundarealer ved Nordre Strandvej sælges til villa- og andre former for boligbebyggelse. Nyt ketsjercenter 4 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter (fælles for flere forskellige klubber). Nye udendørs tennisbaner 8 stk. (jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ). Ny salonskyttehal indendørs 15 m. skydebaner og nye klubfaciliteter. Nye klub- og omklædningsfaciliteter til fodboldklubberne og rugbyklubben. Nye/supplerende parkeringspladser. Eventuel forbedret stiforbindelse fra Ungdomsskolen og 10. Klasseskolen. Eventuel forlængelse af Rasmus Knudsens Vej. Anlægsudgift* *138,0 Nettoprovenu ved grundsalg 90,2 95,2 Difference 42,8 47,8 Afledt drift 0,732 Alle idrætsfaciliteter fra Nordre Strandvej kan integreres i Helsingør Idrætspark. Nyt stadion kan opføres som 1. divisionsstadion, der imødekommer DBU s krav. Der kan etableres op til seks 9-11 mands fodboldbaner og en rugbybane. Der kan etableres et ketsjercenter med 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter. Endvidere kan der etableres op til 8 udendørs tennisbaner. Arealerne i idrætsparken er tilstrækkelige til etablering af det krævede antal parkeringspladser iht. Helsingør Kommunes parkeringsnorm. De nye faciliteter vil kræve udarbejdelse af ny lokalplan for området. Alle idrætsfaciliteter samles. Det medfører en synergieffekt, at faciliteterne kan bruges af flere brugergrupper. Driftsudgifterne optimeres og reduceres i forhold til tidligere tilsvarende arealer. Det er muligt at udvide stadion til et superliga-stadion. En stor del af den samlede bygningsmasse vil være ny og således indrettet og bygget efter nutidige krav. De forholdsmæssig store udgifter til etablering af trafikafvikling og parkering forekommer acceptable i forhold til det daglige behov. Arealerne ved Nordre Strandvej kan byudvikles og medfører et salgsprovenu. Det samlede antal udendørs fodboldbaner reduceres med 3 baner i forhold til nuværende samlet antal ved Nordre Strandvej og i Helsingør Idrætspark. En hensigtsmæssig placering af udendørs tennisbaner og salonskyttehal vil kræve udvidelser af idrætsparkens matrikel og dermed udarbejdelse af ny lokalplan. Salonskytteforeningens muligheder for kræmmermarked ændres. De nye forhold vil muligvis være mindre egnede end tidligere forhold. *) Det skal bemærkes, at anlægsudgiften er blevet forhøjet med kr for 2 supplerende udendørs tennisbaner jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ! Side 6 af 9

7 Scenarie 4A Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark i området omkring Helsingør-Hallerne på nær stadion, der etableres i et nyt område ved Esrumvej således, at det lever op til DBU s krav for afvikling af 1. divisionskampe. Ketsjercenter med i alt 2 indendørs tennisbaner og 6 badmintonbaner samt udvidede klub- og omklædningsfaciliteter etableres, og 8 udendørs tennisbaner anlægges (mod tidligere forslag om 6 stk. jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ). De frigjorte grundarealer ved Nordre Strandvej sælges til villa- og andre former for boliggrunde. Nyt ketsjercenter 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter (fælles for flere forskellige klubber). Nye udendørs tennisbaner 8 stk. (jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ). Ny salonskyttehal indendørs 15 m. skydebaner og nye klubfaciliteter. Nye klub- og omklædningsfaciliteter til fodboldklubberne og rugbyklubben. Nye/supplerende parkeringspladser. Forbedret stiforbindelse fra Ungdomsskolen, 10. Klasseskolen og nyt stadion ved Esrumvej. Anlægsudgift* *178,0 Nettoprovenu ved grundsalg 90,2 95,2 Difference 82,8 87,8 Afledt drift 0,916 Alle idrætsfaciliteter (ekskl. stadion) fra Nordre Strandvej kan integreres i Helsingør Idrætspark. Nyt stadion kan opføres i området ved Esrumvej som 1. divisionsstadion, der imødekommer DBU s krav. Der kan etableres op til syv 9-11 mands fodboldbaner og en rugbybane i Helsingør Idrætspark. Der kan etableres et ketsjercenter med 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter. Endvidere kan der etableres 8 udendørs tennisbaner. Arealerne i idrætsparken og i det nye område ved Esrumvej er tilstrækkelige til etablering af det krævede antal parkeringspladser iht. Helsingør Kommunes parkeringsnorm. Et nyt stadion ved Esrumvej kan indpasses i grundens kuperede terræn. Placeringen af stadion ved Esrumvej understøtter tanken i Sportskilen om at forbinde Helsingør Kommunes sportsaktiviteter gennem landskabet. Et nyt stadion kan afsættes til en institutionel investor, hvorved der kan indgås en OPP- eller lejeaftale. Alle idrætsfaciliteter på nær stadion samles. Det medfører i et vist omfang en synergieffekt, at en stor del af faciliteterne kan benyttes af flere brugergrupper. Det er muligt at udvide stadion til et superliga-stadion. Driftsudgifterne optimeres og reduceres i forhold til tidligere tilsvarende arealer. En stor del af den samlede bygningsmasse vil være ny og således indrettet og bygget efter nutidige krav. Placeringen af stadion ved Esrumvej giver direkte forbindelse til hovedindfaldsveje fra vest, syd og fra centrum. De ønskede p-pladser kan etableres på arealerne. Endvidere er der muligvis en fremtidig mulighed for at benytte et større antal andre nærliggende p-pladser. De øgede pladsforhold omkring stadion giver mulighed for at skabe et multianvendeligt anlæg. Ved at designe stadion til et multianvendeligt anlæg, skabes mulighed for et indtægtsgrundlag fra andre aktiviteter, såsom fitness, wellness, café, kiosk, koncerter, opera, kræmmermarked, dans, skuespil, og andre events. En park omkring stadion tilfører mange fritidsaktiviteter ud over idræt og bliver således et attraktivt udflugtsmål for byens borgere. Salonskytteforeningens muligheder for afholdelse af kræmmermarked er velegnede. Side 7 af 9

8 Arealerne ved Nordre Strandvej kan byudvikles og medfører et salgsprovenu. Udnyttelsen af det ny stadions klub-/spillerfaciliteter mv. ved Esrumvej vil blive udfordret af afstanden til idrætsparken. Det betyder, at det samlede areal til klubfaciliteter forøges, da de skal etableres på to lokaliteter. Det samlede antal udendørs fodboldbaner reduceres med to baner i forhold til nuværende samlet antal ved Nordre Strandvej og i Helsingør Idrætspark. En hensigtsmæssig placering af udendørs tennisbaner og salonskyttehal vil kræve udvidelse af idrætsparkens matrikel og dermed muligvis kræve udarbejdelse af ændret eller ny lokalplan. Der vil være større udgifter til etablering af trafikafvikling og parkering i både Helsingør Idrætspark og ved Esrumvej end udelukkende i idrætsparken. *) Det skal bemærkes, at anlægsudgiften er blevet forhøjet med kr for 2 supplerende udendørs tennisbaner jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ! Scenarie 4B Alle idrætsfaciliteter flyttes til et nyt område ved Esrumvej, hvormed der ikke vil ske ændringer i Helsingør Idrætspark. Stadion etableres således, at det lever op til DBU s krav for afvikling af 1. divisionskampe. Ketsjercenter med i alt 2 indendørs tennisbaner og 6 badmintonbaner samt udvidede klub- og omklædningsfaciliteter etableres, og 8 udendørs tennisbaner anlægges (mod tidligere forslag om 6 stk. jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ). De frigjorte grundarealer ved Nordre Strandvej sælges til villa- og andre former for boliggrunde. Nyt ketsjercenter 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter (fælles for flere forskellige klubber). Nye udendørs tennisbaner 8 stk. (jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ). Ny salonskyttehal indendørs 15 m. skydebaner og nye klubfaciliteter. Nye klub- og omklædningsfaciliteter til fodboldklubberne og rugbyklubben. Nye/supplerende parkeringspladser. Forbedret stiforbindelse fra Ungdomsskolen, 10. Klasseskolen og nyt stadion ved Esrumvej. Anlægsudgift* *155,4 Nettoprovenu ved grundsalg 90,2 95,2 Difference 60,2 65,2 Afledt drift 1,152 Alle idrætsfaciliteter fra Nordre Strandvej kan opføres i det nye område ved Esrumvej. Nyt stadion kan opføres i området ved Esrumvej som 1. divisionsstadion, der imødekommer DBU s krav. Der kan etableres op til syv 9-11 mands fodboldbaner samt en rugbybane. Der kan etableres et ketsjercenter med 2 indendørs tennisbaner, 6 badmintonbaner samt nye omklædnings- og klubfaciliteter. Endvidere kan der etableres 8 udendørs tennisbaner. Det nye område ved Esrumvej er tilstrækkelige til etablering af det krævede antal parkeringspladser iht. Helsingør Kommunes parkeringsnorm. Et nyt stadion ved Esrumvej kan indpasses i grundens kuperede terræn. Placeringen af stadion ved Esrumvej understøtter tanken i Sportskilen om at forbinde Helsingør Kommunes sportsaktiviteter gennem landskabet. Et nyt stadion kan afsættes til en institutionel investor, hvorved der kan indgås en OPP- eller lejeaftale. Side 8 af 9

9 Alle idrætsfaciliteter fra Nordre Strandvej samles. Det medfører en synergieffekt, at en stor del af faciliteterne kan benyttes af flere brugergrupper. Det er muligt at udvide stadion til et superliga-stadion. Driftsudgifterne optimeres og reduceres i forhold til tidligere tilsvarende arealer. Den samlede bygningsmasse vil være ny og således indrettet og bygget efter nutidige krav. Placeringen af stadion ved Esrumvej giver direkte forbindelse til hovedindfaldsveje fra vest, syd og fra centrum. Den samlede anlægsudgift reduceres ved optimeret brug af nye trafik- og p-anlæg ved Esrumvej. De ønskede p-pladser kan etableres på arealet. Endvidere er der muligvis en fremtidig mulighed for at benytte et større antal andre nærliggende p-pladser. De øgede pladsforhold omkring stadion giver mulighed for at skabe et multianvendeligt anlæg. Ved at designe stadion til et multianvendeligt anlæg, skabes mulighed for et indtægtsgrundlag fra andre aktiviteter, såsom fitness, wellness, café, kiosk, koncerter, opera, kræmmermarked, dans, skuespil, og andre events. En park omkring stadion tilfører mange fritidsaktiviteter ud over idræt og bliver således et attraktivt udflugtsmål for byens borgere. Placering af en ny bygning til salonskytteforeningen ved Esrumvej er muligvis mere hensigtsmæssigt end i idrætsparken. Salonskytteforeningens muligheder for afholdelse af kræmmermarked er velegnede. Ved at samle nybyggeri ved Esrumvej berøres Helsingør Idrætsparks daglige drift ikke i byggeperioden. Arealerne ved Nordre Strandvej kan byudvikles og medfører et salgsprovenu. Udnyttelsen af det ny stadions klub-/spillerfaciliteter mv. ved Esrumvej vil blive udfordret af afstanden til idrætsparken. Det betyder, at det samlede areal til klubfaciliteter forøges, da de skal etableres på to lokaliteter. Det samlede antal udendørs fodboldbaner reduceres med to baner i forhold til nuværende samlet antal ved Nordre Strandvej og i Helsingør Idrætspark. Ved at placere både stadion og ketsjercenter samt bygning til salonskytteforeningen på området ved Esrumvej presses de landskabelige kvaliteter i forhold til scenarie 4A. *) Det skal bemærkes, at anlægsudgiften er blevet forhøjet med kr for 2 supplerende udendørs tennisbaner jf. nyt bilag til nærværende scenarie dateret ! Side 9 af 9

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter

Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Notat Center for Økonomi og Ejendomme Nyt Helsingør Stadion og andre idrætsfaciliteter Ejendomsadministration og Udvikling Sct. Anna Gade 5B 3000 Helsingør Dato 05.07.2016 Sagsnr. 14-27947 Dokumentnr.

Læs mere

Forundersøgelser af idrætsfaciliteter

Forundersøgelser af idrætsfaciliteter Forundersøgelser af idrætsfaciliteter Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej scenarie 1 1/14 INDHOLD PROJEKTKATALOG FOR SCENARIE 1 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14 13/14 14/14 INDHOLD

Læs mere

Forundersøgelser af idrætsfaciliteter

Forundersøgelser af idrætsfaciliteter Forundersøgelser af idrætsfaciliteter Nordre Strandvej og Gl. Hellebækvej scenarie 2 INDHOLD PROJEKTKATALOG FOR SCENARIE 2 2/27 3/27 4/27 5/27 6/27 7/27 8/27 9/27 10/27 11/27 12/27 13/27 14/27 15/27 16/27

Læs mere

Forvaltningen har ligeledes fået foretaget en ekstern mæglervurdering af et muligt salg af eksisterende stadiongrund i Rådmandshaven.

Forvaltningen har ligeledes fået foretaget en ekstern mæglervurdering af et muligt salg af eksisterende stadiongrund i Rådmandshaven. Kultur og Idræt Sagsnr. 277143 Brevid. 2475846 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Alternative placeringer af nyt stadion og salg af nuværende stadiongrund 5. januar 2017 Forvaltningen

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion

Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion 15. november 2012 Spørgsmål og svar vedrørende eventuel etablering af et nyt Silkeborg Stadion Silkeborg Kommune har i en periode drøftet muligheden for at etablere et nyt Silkeborg Stadion med Silkeborg

Læs mere

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst

Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,

Læs mere

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter

Bilag 1. Køge Idrætspark Markedsdialog om byggeretter Bilag 1 Markedsdialog om byggeretter 26. januar 2017 / 01 / 02 Køge Nord Visionen Udbygningen af Køge Nord, Campusområdet, Skandinavisk Transportcenter, Køge Kyst og ikke mindst Universitetssygehuset betyder

Læs mere

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning.

Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. Pkt.nr. 11 Hvidovre Stadion. Udvidelse af tennisbaner. Projekt nr. 0768. Placering af tennisbane. Rådgiver. Udbudsform. Bevillingsansøgning. 384729 Indstilling: Kultur og Fritidsforvaltningen indstiller

Læs mere

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby

Tillæg nr. 16 til. Kommuneplan 2009. Landsbyen Mejlby. Offentligt område O710, Mejlby Tillæg nr. 16 til Kommuneplan 2009 Landsbyen Mejlby Offentligt område O710, Mejlby Rebild Kommune marts 2012 Indledning Rebild Kommune vedtog den 29. oktober 2009 Kommuneplan 2009 for Rebild Kommune endeligt.

Læs mere

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25

Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Køge Kommuneplan 2013 Forslag til tillæg nr. 25 Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye faciliteter samt mulighed for

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1

ANLÆGSFORSLAG FOR BUDGET Prioritet 1 1 TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET 202 Miljø, Natur og Klima 204 Trafik, Vej og Grønne r Broer Poppelstien 2.400 0 0 0 1 X 808 Lystbådehavnen TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT 2.400 0 0 0 309 KULTUR-

Læs mere

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus"

Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt Skytternes Hus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 6. januar 2015 Anlægsbevilling på 20,3 mio. til et nyt "Skytternes Hus" Denne indstilling handler om, at der skal opføres et

Læs mere

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 136. For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 136 For idrætsanlægget ved Kaplevej i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer

Skanderborg Kommune. Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE. Gasværksvej Aalborg. Projektnummer Skanderborg Kommune Ry Stadion PROJEKTOPLÆG FOR KUNSTGRÆSBANE Rekvirent Rådgiver Skanderborg Kommune Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer 2131500059 Projektleder Claus Burgaard Udgivet

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 10. marts 2008 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg Århus Kommune Planlægning og Byggeri

Læs mere

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar

Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest på baggrund af høringssvar Punkt: 11 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Gitte Søby Godkendelse af masterplan for Hørsholm Idrætspak, Kokkedal

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 18

Kommuneplantillæg nr. 18 Kommuneplantillæg nr. 18 Et område til offentlige formål, Skole og Multihus i Balling Teknisk Forvaltning - Vedtaget 29. maj 2012 Indledning Kommuneplantillæg nr. 18 er udarbejdet for at ændre rammebestemmelserne

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:50 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Steen Kieler, Atrium Arkitekter,

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

CERES PARK FORSLAG TIL NYT STADION

CERES PARK FORSLAG TIL NYT STADION CERES PARK FORSLAG TIL NYT STADION aarhus arkitekterne/ MT Højgaard 20150617 OPGAVEN OPDRAG AGF ønsker et nyt stadion uden løbebane så afstanden mellem tilskuere og fodboldbanen reduceres, og der derved

Læs mere

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE

SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Arena SPORT OG SUNDHED FORENINGER - KLUBBER - BORGERE - HOLBÆK BY - HOLBÆK KOMMUNE Hvad er baggrunden? Ideen til Holbæk Arena kommer fra en række foreninger i Holbæk. En stor del af de nuværende

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole

11. MUNKEBO Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Munkevængets Skole Kolding Kommune 11. MUNKEBO Skoledistrikt: Munkevængets Skole Munkebo er en af Koldings vestlige bydele. Bydelen har boligkvarterer på skråninger mod Kolding Å i syd og på højtliggende arealer mellem Esbjergvej

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter.

Udvalget for Kultur og Planlægning udsatte på mødet den 5. januar 2010 dagordenspunkt vedr. driftsformen i Svendborg Ny Idrætscenter. Notat Sag nr. 09/43815 Vedr. Sammenfatning af Scenarier for anlæg og drift af Svendborg Ny Idrætscenter med baggrund i Kultur og PLanlægningsudvalgets møder i januar og februar 2010. Udvalget for Kultur

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Helsingør Kommune. December 2016 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 41 HELSINGØR KOMMUNE

Helsingør Kommune. December 2016 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 41 HELSINGØR KOMMUNE Helsingør Kommune December 2016 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN 1.167 MED KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 41 HELSINGØR KOMMUNE PROJEKT Miljøvurdering af Lokalplan 1.167 Stadion ved Gl. Hellebækvej med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd

Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd Udkast 12. juni 2015 Partnerskabsaftale om udvikling af området ved Asger Jorns Allé i Ørestad Syd mellem Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Københavns Kommune Indhold ASGER JORNS ALLÉ SOM AKTIV HOVEDGADE...

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Sagsnr. 14/27947 Dokumentnr /15. Byens stolthed eller hvid elefant?

Sagsnr. 14/27947 Dokumentnr /15. Byens stolthed eller hvid elefant? Sagsnr. 14/27947 Dokumentnr. 233283/15 Byens stolthed eller hvid elefant? Liten nog Tromsø, Tippeligaen, 7.500 Sarpsborg 08, Tippeligaen, 4.700 Mjøndalen IF, 1. divisjon, 4.350 1. Prioriteringsudfordringen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 2 OVERSIGTSKORT 1:3000 DRAGØR RÅDHUS englandsvej kirkevej ST. MAGLEBY KIRKE SFO ST. MAGLEBY SKOLE idrætsareal grusbane møllegade EKSISTERENDE SVØMMEHAL parkering

Læs mere

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår.

Der er medtaget 93 kommuner i undersøgelsen, idet de små ø-kommuner som Fanø og Samsø ikke indgår. Kultur & Fritidscenter Notat 31. oktober 2013 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Analyse mine kommentarer 2 - klj Danmarks Idræts Forbund - Foreningsundersøgelse

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Jægervejens fritidshjem Jægervej 30, 2791 Dragør Sags-nr. 2006-141 D Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7 2791 Dragør Att.: Kommunaldirektør Per Ullerichs 1. Vurderingens

Læs mere

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen

10. LUNDERSKOV Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Kolding Kommune 10. LUNDERSKOV Skoledistrikt: Kongsbjergskolen Lunderskov er en af de større bysamfund i Kolding kommune og ligger i den vestlige del af kommunen med ca. 13 kilometer til Kolding. Den lokale

Læs mere

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer

9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer 9.3 Bilag 3. Stadionprioriteringer Valby Idrætspark Beliggenhed: Julius Andersens vej 1, 2450 København SV Bydel: Valby Tribunegrundlæggelse: 1965 Klubber: Frem (1. div.) med 550 medlemmer Stadionkapacitet:

Læs mere

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012

NOTAT. Cykelparkering i Hvidovre Kommune. - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 Cykelparkering i Hvidovre Kommune - anbefalinger ved nyetablering og renovering, revision dec. 2012 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 01-02-2013 Sag: 11/12070 Disse anbefalinger er vedtaget af

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Afgørelsen er truffet efter VVM bekendtgørelsens 3, stk. 1 og 2.

Afgørelsen er truffet efter VVM bekendtgørelsens 3, stk. 1 og 2. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse BAUHAUS Danmark A/S att: Lars Hjort VVM-screening, etablering af byggemarked ved Valby Idrætspark 17-04-2015 Sagsnr. 2015-0047069

Læs mere

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt.

Varde Byråd har den 5. maj 2015 vedtaget kommuneplantillæg 13 og lokalplan L01 endeligt. Plan og Byudvikling Toften 2 6818 Årre Tlf. 79946800 www.vardekommune.dk vardekommune@varde.dk 27. maj 2015 Orientering om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg 13 og lokalplan 06.10.L01 område ved Helle

Læs mere

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb

Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb Lokalplan nr. 6.1 Idrætsanlæg i Tikøb INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens realisering...3 Lokalplanens retsvirkninger...5 Tillæg nr. til Helsingør kommunes 15-rammer af nov. 1977....6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Boliger på Sauntevej i Hornbæk

Boliger på Sauntevej i Hornbæk Startredegørelse for kommende lokalplan Boliger på Sauntevej i Hornbæk Beliggenhed: Sauntevej 104 i Hornbæk Lokalplanområdet omfatter Stenstrupgård, matr.nr.1 a, 4 a og 4b, Stenstrup by, Hornbæk. Desuden

Læs mere

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e).

Placering 1 er blandt de mest optimale placering til udnyttelse af de sparsomme og indelukkede arealer, der er afgrænset af bane og vej(e). Alternative placeringer af ny stalde ved Tinglev Rideklub Herunder beskrives fordele/ulemper til de reviderede skitser med alternative placeringer af nye stalde. Det er Tinglev Rideklubs vurdering, at

Læs mere

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner

Masterplaner - idrætsfaciliteter. Fra knopskydning til udviklingsplaner Masterplaner - idrætsfaciliteter Fra knopskydning til udviklingsplaner Et historisk tilbageblik Politikere med interesse for bestemte idrætsgrene Klubledere med drive, visioner og politiske kontakter Selvejende

Læs mere

2. BRAMDRUPDAM 3.2. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Bramdrup Skole

2. BRAMDRUPDAM 3.2. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Bramdrup Skole Kolding Kommune 2. BRAMDRUPDAM Skoledistrikt: Bramdrup Skole Bramdrupdam og Bramdrup ligger som et samlet forstadsområde afgrænset af motorvejen og skove i øst. Sporene af den oprindelige landsby Bramdrup

Læs mere

Nye kunstgræsbaner i København

Nye kunstgræsbaner i København Kultur- og Fritidsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Nye kunstgræsbaner i København Baggrund Fodbolden fylder meget i det københavnske fritidsliv og er med til at skabe

Læs mere

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune

Indsendelse #2821 Roskilde Kommune Indsendelse #2821 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/2413/submission/2821 Side 1 af 1 20-01-2015 Forening Jyllinge FC Foreningens CVR nummer 27462510 Hvad søger du til? Midler til Multibane og udendørs

Læs mere

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1

Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Aulum Fritidscenter Visioner og mål 2006 til 2016 1 Indledning Aulum Fritidscenter kan i 2006 fejre sit 20 års jubilæum, og det har været 20 år, der på mange måder har været præget af fremgang. Bestyrelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 3.25. for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 3.25 for Sydkystems Sportscenter, Espergærde INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....5 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013

Notat. Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej. 1. Resume. Kulturudvalget. Aarhus Kommune. Dato 10. juni 2013 Notat Emne: Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej Til: Kulturudvalget Dato 10. juni 2013 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Anlæg af boldbaner ved Paludan-Müllers Vej 1. Resume Af udvalgserklæringen

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Placering af nyt børnehus i Jyderup Plangrundlag Trafik Arealoptimerings perspektiv Konsekvenser for nuværende og kommende brugere.

Placering af nyt børnehus i Jyderup Plangrundlag Trafik Arealoptimerings perspektiv Konsekvenser for nuværende og kommende brugere. Placering af nyt børnehus i Jyderup Plangrundlag Trafik Arealoptimerings perspektiv Konsekvenser for nuværende og kommende brugere. Bilag til udvalget for børn oktober 2014 Baggrund Med henblik på drøftelse

Læs mere

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1060. Forslag til lokalplan nr. 1060 Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby samt kommuneplantillæg nr. 107 har været fremlagt

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling:

I sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet er der følgende indstilling: Notat Bilag til sagen Orientering om boliganalyse på Psykiatriområdet fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør Tlf. 3040 isc46@helsingor.dk

Læs mere

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune

Ungdomsboliger. Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009. Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Ungdomsboliger Vurdering af mulige placeringer af ungdomsboliger i Herning Dato: 23.03.2009 Udarbejdet af Planafdelingen, Herning Kommune Dette notat omhandler placeringen af nye ungdomsboliger i eller

Læs mere

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT. DGI Faciliteter & Lokaludvikling PIXIBOG INITIATIVER DER FORESLÅS IVÆRKSAT DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 HELHEDSPLAN PÅ IDRÆTSOMRÅDET HVIDOVRE KOMMUNE Kultur, Miljø og Vækst i Hvidovre Kommune har igangsat en analyse af idrætsområdet

Læs mere

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub

[Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise. - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub [Skriv tekst] Ny idrætshal i Karise - et idéoplæg fra Karise Idræts Klub Idéoplæg til projektering af ny idrætshal i Karise Hermed fremsendes et oplæg af Karise Idræts Klub (KIK) om opførelse af en ny

Læs mere

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole

1. ALMINDE-VIUF 3.1. Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Kolding Kommune 1. ALMINDE-VIUF Skoledistrikt: Alminde-Viuf Fællesskole Almind og Viuf ligger som selvstændige landsbyer i kommunens nordligste område. De bærer begge præg af at have været stationsbyer

Læs mere

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold:

Byggeprogram. Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) Indhold: Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (under stiftelse) 11-09-2010 Byggeprogram Indhold: 1. Indledning 2. Byggesagens organisation 3. Forudsætninger 4. Krav til byggeriet 5. Ønsker til byggeriet 6.

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Scenarie A Børnehus Palleskærvej 4 8

Hjørring Kommune. Notat. Scenarie A Børnehus Palleskærvej 4 8 Hjørring Kommune Notat 04-08-2016 Børne- og Undervisningsforvaltningen Side 1. Sag nr. 82.00.00-G00-2-16 Scenarie A Børnehus Palleskærvej 4 8 Kort: Det skraverede felt etableres i efteråret 2016 som p-plads

Læs mere

Notat til Retsudvalget i forbindelse med Svendborg Kommunes deputation April 2016

Notat til Retsudvalget i forbindelse med Svendborg Kommunes deputation April 2016 Retsudvalget 2015-16 (Omtryk - 28-04-2016 - Bilag tilføjet) REU Alm.del Bilag 256 Offentligt Notat til Retsudvalget i forbindelse med Svendborg Kommunes deputation April 2016 Sagsnr. 15/25165 Følgende

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Borgermøde Forhøring om Wellnes projekt i Veddelev. Brinckhjemmet i dag Wellnescenter

Borgermøde Forhøring om Wellnes projekt i Veddelev. Brinckhjemmet i dag Wellnescenter Borgermøde Forhøring om Wellnes projekt i Veddelev Brinckhjemmet i dag Wellnescenter 1 2 3 4 5 Strandvejen 18 i Veddelev Brinchhjemmet, som ligger på sydlige pynt af Veddelevhalvøen, er opført af jernbanelæge

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 3.023 og Lokalplan 3-2-106 Boliger, Forchhammersvej, Hobrovejkvarteret (2. forelæggelse) 2015-019780 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Budget 2016-2019 Anlægsønske

Budget 2016-2019 Anlægsønske Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 1 Broer Poppelstien Nr.:

Læs mere

Bestyrelsen A/B Lindeparken Bydammen og Lindevænget 2 18, 2750 Ballerup

Bestyrelsen A/B Lindeparken Bydammen og Lindevænget 2 18, 2750 Ballerup Bestyrelsen A/B Lindeparken Bydammen 30 32 og Lindevænget 2 18, 2750 Ballerup bestyrelsen@ab-lindeparken.dk A/B Lindeparken Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Ballerup den 18. juni 2016 Høringssvar

Læs mere

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur

Borgerlisten i Hørsholm. Mindretalsudtalelse til forslaget til. Helhedsplan 2009 2020. Hovedstruktur Borgerlisten i Hørsholm Mindretalsudtalelse til forslaget til Helhedsplan 2009 2020 Hovedstruktur juni 2009 Derfor denne mindretalsudtalelse Hørsholm & verden omkring os Kommuneplanen, som vi her i Hørsholm

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter

Helhedsplan. Vision. Ringsted Sportcenter , som et centralt punkt for organiserede- og uorganiserede idrætsgrene Fokusområde som foreslået i Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Ringsted Kommune 2009 Vision At fremstår som Danmarks bedst drevne

Læs mere

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...

1 STAMOPLYSNINGER...3. 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt... 1 STAMOPLYSNINGER...3 2 GENEREL BESKRIVELSE OG ANALYSE...3 2.1 Parkeringsbehov...3 2.2 OPP-udbud...4 2.2.1 Alternativ til OPP-projekt...4 3 FUNKTIONSBESKRIVELSE...5 4 LOKALISERING...5 5 TIDSPERSPEKTIV...5

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 8. marts 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/02531 Den Ref.: Tlf.nr. tf/sso 8940 2518

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion

LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion LOKALPLAN 2-05 Lyngvejens stadion KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 2-05 LYNGVEJENS STADION REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING I OMRÅDET Områdets beliggenhed Dispositionsplan

Læs mere

LOKALPLAN NR For to boldbaner i "Fælleden"

LOKALPLAN NR For to boldbaner i Fælleden LOKALPLAN NR. 076 For to boldbaner i "Fælleden" Skanderborg Kommune 1995 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 076 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund l Lokalplanens indhold l Lokalplanens

Læs mere

Referat. Vedrørende: Brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion. Dato: 3. februar 2016. Mødelokalet, Hvidovre Stadion

Referat. Vedrørende: Brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion. Dato: 3. februar 2016. Mødelokalet, Hvidovre Stadion Vedrørende: Brugerrådsmøde, Hvidovre Stadion Dato: 3. februar 2016 Referat Sted: Deltagere: Mødelokalet, Hvidovre Stadion Ena Christiansen Idrætsrådet Kim Madsen Hvidovre Fodbold A/S Søren Friis Trebbien

Læs mere

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg

Screening af muligheder for opførelse af ungdomsboliger i Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 10. december 2014 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 13 24 E-mail pne@esbjergkommune.dk Screening af muligheder for opførelse

Læs mere

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet

Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Modeller for kapacitetsudvidelse Klub Tempeltræet Interessenterne omkring udvidelsen af Klub Tempeltræet har drøftet fordele og ulemper ved tre forskellige modeller for kapacitetsudvidelser: Byggeri på

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Økonomisk analyse af fremtidige scenarier for svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. Opsummering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

SKANDERBORG KOMMUNE. Økonomisk analyse af fremtidige scenarier for svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. Opsummering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING SKANDERBORG KOMMUNE Økonomisk analyse af fremtidige scenarier for svømmefaciliteter i Skanderborg Kommune. Opsummering ANALYSENS FORMÅL Analysens formål er, at foretage beregning af de anlægs- og driftsøkonomiske

Læs mere

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer

Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Bilag 8 - Notat vedrørende behovet for ændrede parkeringsnormer Baggrund Der er fastsat normer for bilparkering i kommuneplanen. Kommuneplannormerne

Læs mere

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter

Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune. - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Fremtidens idrætsanlæg i Aabenraa Kommune - udviklingsproces! 24. August 2015 Brugerworkshop om ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter Aftenens program 18.00 Velkomst v. Kultur- og fritidsudvalgsformand

Læs mere

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Miljøscreening af forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej Sammenfatning Forslag til Lokalplan 172 for boliger på Lundebjerggårdsvej giver mulighed for etablering af en bebyggelse i

Læs mere

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune

STATUSRAPPORT 2008/2009. En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune STATUSRAPPORT 2008/2009 En beskrivelse af idrætsforhold i Gentofte Kommune Statusrapportens formål Medvirke til at skabe et samlet overblik over idrætsforhold i Gentofte Kommune Belyse en række centrale

Læs mere

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases

Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse BILAG 3 Bilag 3: Notat om udnyttelse af alternativ parkeringskapacitet: tre cases Som opfølgning på behandling af Parkering 2015 på Teknik-

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 14. Til Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 14 Til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26. januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder.

Emnerne i høringssvarene er meget enslydende og er sammenfattet og besvaret herunder. Bilag 2 Besvarelse af indsigelser fra den offentlige høring af Lokalplanforslag nr. 993. Side 1 af 5 I perioden fra den 12. november 2015 til den 7. januar 2016 er der gennemført en offentlig høring af

Læs mere