Tidspunkt: Mandag d. 12. juni 2017 kl (efterfølgende møde med DPBO kl )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidspunkt: Mandag d. 12. juni 2017 kl (efterfølgende møde med DPBO kl )"

Transkript

1 Referat Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK Tidspunkt: Mandag d. 12. juni 2017 kl (efterfølgende møde med DPBO kl ) Sted: Deltagere: Domus Medica Kristianiagade København Ø Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Hanne Børner, Julia Bech-Azeddine, Jesper Pedersen og Signe Ventzel, Malene Louise Djurhuus som vores PR konsulent og Lene som sekretær. Afbud: Kl : Referent: Dorthe Vestager. Arbejdsgruppemedlemmer Tine Houmann, Ulla Moslet, Pia Jeppesen og Else Marie Olsen deltager i mødet. Lene Lundkvist. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 2. Godkendelse af referat d Referatet blev godkendt. 3. Gensidig orientering. Anne Marie orienterede om henvendelse fra psykiatrifonden vedr. notatet psykiatri under pres. Anne Marie og Hanne orienterede om møde med formand for psykiatriudvalg Charlotte Blix, folketingsmedlem Henrik Dahl og foretræde for sundheds- og ældreudvalget. Alle med formål at fortælle om børne- og ungdomspsykiatrien og arbejdet med de de tværsektorielle forløbsprogrammer samt nødvendigheden af en børne- og ungdomspsykiatrisk pakke. Anne Marie har sammen med Torsten Bjørn Jacobsen gjort indsigelse mod de ændrede KBU forløb, hvor almen medicin er blevet obligatorisk og psykiatrien røget ud.

2 Anne Marie har efter møde med Wonderful Copenhagen og kongresbureauet DIS indsendt et bud på afholdelse af ESCAP konference Anne Marie har været til møde i følgegruppen for regionernes pakkeforløb. Der er planlagt pakker for ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, depression, OCD og spiseforstyrrelse. Der mangler pakker til børn og unge for skizofreni, personlighedsforstyrrelse og PTSD. Møde i lægeforeningens psykiatriudvalg, hvor bl.a. akut psykiatri skulle diskuteres blev aflyst, status uvist. Endelig er Hanne Børner indstillet til satspuljefølgegruppe for mestring og skoleliv, og der er sendt anbefaling til sundhedsstyrelsen om opdatering af klinisk retningslinie om ADHD. FYP s Årsmøde der er ønske om at vi fra Børne- og ungdomspsykiatrien vil fortælle om vores speciale. Emnet er samarbejde på tværs af sektorer. Jesper og Hanne orienterede fra mødet i overlægeforeningens psykiatriudvalg. De planlægger en temadag omhandlende psykiatriens udfordringer. Bestyrelsen vil støtte op om fokus på forpligtigelse i forhold til forløbsprogrammerne. Bestyrelsen stiller forslag om afholdelse af en temadag i forhold til at få diskuteret, hvorledes kommunikationsformen skal være i forhold mails, pressen m.v. Hanne Børner orienterede om Børnerådets artikel i Jyllandsposten og udmelding fra Autismeforeningen. 4. Drøftelse af BUP-DK s konto, budget og legater (Julia) Julia Bech-Azeddine orienterede om udfordringer med kontooverdragelsen ifm. skifte af kasserer. I den forbindelse vil Julia lave en tjekliste over ting, som er vigtige at have styr på ved overdragelse fremover. Julia vil endvidere kontakte Tangora for at høre, hvorvidt vi kan få en kasserer-mailadresse sat op ift. hjemmesiden. Der skal laves et budget til næste årsmøde. Budgettet vil blive gennemgået ved bestyrelsesmødet i september.

3 5. Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for forløbsprogrammerne, møde med repræsentanter for arbejdsgrupperne. (medlemsmøde om programmerne?) Repræsentanter fra arbejdsgrupperne præsenterede status på arbejdet med forløbsprogrammer. Ulla Moslet og Else Marie Olsen ift. spiseforstyrrelser Tine Houmann ift. ADHD Pia Jeppesen ift. angst og depression Grupperne har forskellige udfordringer på baggrund af forskellige diagnosegrupper. Aldersgrupper, tværgående samarbejde med kommunen, forebyggelse/indsatser, evidens og overgang til voksenpsykiatrien er nogle af overskrifterne i arbejder med forløbsprogrammer. Bestyrelsen henstiller til grupperne at læne sig op af forpligtelserne i kommissoriet under hele processen. Arbejdsgrupperne og bestyrelsen diskuterede begrebet forebyggelse alt kan ikke forebygges. Der er enighed om, at i stedet for at bruge ordet forebyggelse kan det i stedet for kaldes tidlig indsats eller præklinisk. 6. Planlægning af Årsmødet Hanne og Anne Marie til møde med Yildiz Akdogan. Region Sjælland er blevet spurgt, hvorvidt de vil planlægge Årsmødets faglige dag. Jesper Pedersen fremlagde to forslag. Bestyrelsen besluttede at gå efter det forslag, som egentlig blev udarbejdet til Årsmødet 2017 Selskabet beder Jesper om at indhente priser, således vi kan få programmet på plads. Anne Marie skriver til centerlederne og professorerne og orienterer om dato for Årsmødet. Vi håber det kan blive den marts Lene booker Nyborg Strand og forhåndsreserverer til 80 personer. Foreløbig emner til Generalforsamlingen: tværfaglighed og opgaveglidning. 7. Politik for betaling af honorar/rejseudgifter for oplægsholdere Der blev ikke udarbejdet politik. Punktet udskydes til senere møde 8. ESCAP 2023 BUP-DK s har ansøgt om værtsskabet for kongres.

4 Anne Marie orienterede om status på ansøgning om værtsskabet. Vi vil ikke risikere at stå med en økonomisk hæftelse. Anne Marie vil spørge Torsten B. Jacobsen, hvordan et eventuelt kontrakt håndteres. 9. Drøftelse tvang dobbeltindlæggelse som højt specialiseret funktion (fortsættelse af JP forslag) Bestyrelsen diskuterede dilemmaet døraflåsning ifm. en frivillig indlæggelse, og som kan forhøje tallene for tvang. Bygningsmassen kan være et problem og der er store regionale forskelle. Bestyrelsen blev enige om, at det vigtigste er at se på fagligheden og hvad der er bedst for patienterne. Udfordringer med drift og tvangstal hører under den enkelte region. 10. Folkemødet Sind står for programmet og Anne Heurlin og Julia Bech-Azeddine repræsenterer BUP-DK. Oplægget fra Sind hedder Er børns diagnoser som fx autisme, ADHD og ordblindhed velfærdssamfundets sociale dræbere? Det blev besluttet, at Malene laver et udkast til Anne og Julia forud for Folkemødet. 11. Eventuelt + Planlægning af møde DPBO. DPBO der søges en repræsentant fra vores speciale til deltagelse i DPBO møderne. Anne Heurlin har indtil nu være repræsentant. Anne vil selv prøve at finde en afløser. OBS: datoer for følgende konferencer: 28. november 2017: Handicap og Psykiatrikonference i KL regi - vi bør som selskab melde ind at ville stå for noget. 18. januar 2018: KL s Sundhedskonference Orientere KL ved et næste møde, at vi ønsker deltagelse evt. i form af en workshop. 20. marts 2018: KL s konference om udsatte børn og unge - der bør vi også melde noget ind. Næste bestyrelsesmøde: Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 21. september 2017, hvor udvalgsformænd og uddannelsesansvarlige overlæger inviteres med. Det besluttes endvidere at udvide bestyrelsesmødet, således at mødet starter onsdag

5 den 20. september 2017 kl og afholdes på Nyborg Strand for at drøfte kommunikationen i bestyrelsen ift. mails, pressen mv.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Referat Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK Tidspunkt: Fredag d. 6. april 2018 kl. 10.00-16.00 Sted: Deltagere: Referent: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter Skovagervej 2 8240 Risskov Mødelokale 12,

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Det blev besluttet at flytte på rækkefølgen af enkelte punkter.

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Det blev besluttet at flytte på rækkefølgen af enkelte punkter. Referat Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK Tidspunkt: Fredag d. 16. november 2018 kl. 10.00-16.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Domus Medica Kristianiagade 12 2100 København Ø Lokale: Eriks Atelier Anne

Læs mere

Tine Houmann, Marianne Gyrtler, Niels Bilenberg, Gabriele Leth, Nina Tejs, Kerstin Plessen

Tine Houmann, Marianne Gyrtler, Niels Bilenberg, Gabriele Leth, Nina Tejs, Kerstin Plessen Referat Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK Tidspunkt: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 12.00-18.00 Udvalgsformændene og VIU inviteres til møde kl. 15.00 16.30 Sted: Deltagere: Eksterne: Referent: Domus Medica

Læs mere

Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Julia Bech-Azeddine, Hanne Børner og Susanne Iversen.

Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Julia Bech-Azeddine, Hanne Børner og Susanne Iversen. Dagsorden Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK Tidspunkt: Torsdag d. 17. november 2016 kl. 10.30-18.00 Uddannelsesansvarlige overlæger kl. 16.00 18.00. Sted: Deltagere: Referent: Hotel Nyborg Strand Østerøvej

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK)

Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 2. februar 2017 kl. 16.00 på Comwell Middelfart, Karensmindevej

Læs mere

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14.

Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren på psykiatriområdet onsdag d. 14. Regionshuset Viborg Psykiatri- og Socialstaben Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 4003 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i underudvalget vedrørende ny teknologi og samarbejde med praksissektoren

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

1. møde i Arbejdsgruppen vedrørende forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser

1. møde i Arbejdsgruppen vedrørende forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser R E F E R A T Emne 1. møde i Arbejdsgruppen vedrørende forløbsprogram for børn og unge med spiseforstyrrelser Mødedato Onsdag den 15. marts 2017 kl. 10.00-13.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67,

Læs mere

1) Orientering v/ formandskabet

1) Orientering v/ formandskabet Kvalitets- og Udviklingsafdelingen Kristineberg 3 2100 København Ø. Møde i: SFR BUP Dato: 25. februar 2013 Kl.: 9.00 11.00 Sted: Kristineberg 3, 2100 Kbh. Ø Telefon 45 11 20 00 Direkte 45 11 20 95 Fax

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

Referat, FU-møde d. 18. august 2010

Referat, FU-møde d. 18. august 2010 Referat, FU-møde d. 18. august 2010 Referat fra mødet i DMCG-PAL Forretningsudvalget den 18. august 2010 på Bispebjerg Hospital Til stede: Henrik Larsen, Helle Timm, Mai-Britt Guldin, Lene Jørgensen, Birgit

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Referat af FU-møde 14. december 2015

Referat af FU-møde 14. december 2015 Referat af FU-møde 14. december 2015 Referat af FU-møde 14. december 2015 Bispebjerg Hospital, kl. 11.00-17.30 Henrik Larsen, Birgit Villadsen, Anne Nissen, Tilstede Lene Jørgensen, Mogens Grønvold og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Referat fra bestyrelsesmøde den 29. januar 10.00 15.00 Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Deltagere: Yvonne Reinholdt, Gustavsen, Hanne Becker, Bodil Winter, Tilmize Aydemir, Rikke Ravn (ref.),

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl i lokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 8/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde mandag den 10. november 2014, kl. 08.30 i lokale 206, Østerport

Læs mere

Referat fra FU-møde 15. september 2014

Referat fra FU-møde 15. september 2014 Referat fra FU-møde 15. september 2014 Referat FU-møde 15.09.14, Bispebjerg Hospital, København, kl. 11.00-16.00 Tilstede: Anne, Henrik, Birgit, Mogens og Tina (referent). Afbud fra Lene. 1. Økonomi (herunder

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d kl

Referat fra bestyrelsesmøde fredag d kl Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde Sektionen af Selvstændige Socialrådgivere Referat fra bestyrelsesmøde fredag d. 10.11.2017 kl. 9.30 15.30 Mødet afholdes på Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73,

Læs mere

Generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP- DK)

Generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP- DK) Generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP- DK) Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 kl. 10.00 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter. Referent:

Læs mere

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd

UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Jesper Pedersen, ledende overlæge, ph.d. UDFORDRINGER PÅ BØRNE- OG UNGEOMRÅDET MED FOKUS PÅ PSYKIATRI Jesper Pedersen, ledende overlæge, phd Fagligt symposium, 27. august 2018, Slagelse. 1 Antal indlæggelser

Læs mere

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering

Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Journal nr.: Dato: Møde i Følgegruppe for Genoptræning og Rehabilitering Tidspunkt: Den 8. december 2017, kl. 11.30 14.30 Sted: Teglgårdsparken 26, mødelokale 203 Deltagere: Susanne Lauth, sygeplejefaglig

Læs mere

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer

Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer fra KSP-møde den 27. november 2015 Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri Deltagere: Kommunale repræsentanter, repræsentanter fra bruger-/pårørende organisationer samt Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Læs mere

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S

Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Dagsorden For bestyrelsesmøde i Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: d. 16-12-2016 Mødetid: 10:00 til 13:00 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Henrik Christian Sørensen Fraværende: Referent: Niels Nielsen Punkt

Læs mere

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL)

Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL) Mødereferat Emne: Bestyrelsesmøde Dato: 4.7.2018 Kl. 19.00 23.20 Sted: SKYPE Deltagere: Louise Roer (LR), Anne Marie Vanderhoef (AMV), Anne Marie Toft Hansen (AMTH), Bibi Lindschouw (BL) Afbud: Kate Palmquist

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-141-15

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 16. juni 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 16. juni 2017 kl. 10.00-12.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.46 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, forløbschef,

Læs mere

Tirsdag d.29.september 2015 kl

Tirsdag d.29.september 2015 kl FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 04/2015 FIU 9501-15-08-01 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Tirsdag d.29.september 2015 kl.9.00-15.30 Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Onsdag d 11 juni 2008 kl 1100-1300 RAI-Amsterdam Room H DAGSORDEN Til stede: Per Kjærsgaard-Andersen

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 6 7. Akutte

Læs mere

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom

Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Inde eller ude? Om etik og psykisk sygdom Indhold 3 Om Etisk Forum for Unge 2013 6 Kapitel 1 Etik og psykisk sygdom 11 Kapitel 2 Unge fortæller 17 Kapitel 3 Mødet med sundhedsvæsenet 22 Kapitel 4 Etik

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af angst hos børn og unge KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af angst hos børn og unge Baggrund og formål Forekomsten af angstlidelser for voksne i Danmark er vurderet til at være 13-29

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A

Ældrerådet. Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl , Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ældrerådet Referat fra Ældrerådets møde mandag den 28. september 2015 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Selskabsberetning. Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF

Selskabsberetning. Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF Selskabsberetning Formand Linette Frølich Møller Næstformand Annette Anbert GF 11.11.17 Styrelsen siden GF 2016 Linette Frølich Møller, formand, Region Midt Annette Anbert, næstformand, Region Sjælland

Læs mere

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb

Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse forløb PAKKE PROJEKTET: En række anbefalinger bl.a. at der skal udarbejdes pakkeforløb Der skal udarbejdes fælles behandlingspakker for hver diagnose/diagnosegruppe med mulighed for tillægspakker til komplekse

Læs mere

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd.

Referat. Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd. Referat Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 13. april 2018 kl. 9.00-11.00 Sted: OUH Patienthotellet 8. sal Syd Deltagere Kommuner: Mette Søndergaard Robl, chef, Odense Kommune (næstformand)

Læs mere

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor

Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Referat Kommunalt Samarbejdsforum for Somatik (KSS) for Holbæk Sygehus samt Holbæk, Lejre, Kalundborg og Odsherred kommuner og praksissektor Dato: Torsdag den 3. december 2015, kl. 14.00-16.00 Dato: 16.

Læs mere

Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde (ovenpå kantinen)

Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde (ovenpå kantinen) REFERAT KSP B&U møde fredag den 8. december 2017 Kl. 9.00 11.30 Store mødelokale, Smedegade 16, Roskilde (ovenpå kantinen) Til stede: Gæst: Cecilie Iuul, specialkonsulent, Sundhedsstyrelsen Annika Hermansen

Læs mere

Referat. FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 19. marts FIUSYS. nr

Referat. FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 19. marts FIUSYS. nr 125 Referat FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 19. marts 2018 FIUSYS. nr. 9501-18-08-01 Mødet startede kl. 9.00 Mødet sluttede kl. 13.20 Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler

Læs mere

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2016 G E O D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 15-12-2016 10:30 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale 4-02 Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...

Læs mere

Ældreråd. Referat. Mødelokale 7, Rådhuset, 1. marts 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Lilly Meisner Pedersen.

Ældreråd. Referat. Mødelokale 7, Rådhuset, 1. marts 2018 Kl. 10:15. Medlemmer. Bemærkning: Afbud: Lilly Meisner Pedersen. Referat Mødelokale 7, Rådhuset, Kl. 10:15 Medlemmer Susanne Kierch Anna K. M. Hansen Hans C. Bech Dorete Olsen Jette Olsen Britta Jensen-Terpet Helmut Madsen Bodil Nielsen Lilly Meisner Pedersen Bemærkning:

Læs mere

Mandag den 29. november 2018, kl Domus Medica, Salonen

Mandag den 29. november 2018, kl Domus Medica, Salonen 07.12.18 Mandag den 29. november 2018, kl. 10.15-16.15 Domus Medica, Salonen DAGSORDEN Til stede: Anette Hygum, Henrik Larsen, Merete Paludan, Mette Hallas, Kristoffer Marsaa, Jette Pærregaard, Per Sjøgren,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd

Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Referat af bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd Dato: tirsdag den 20. august 2019 kl. 12:45 15:30 Fra bestyrelsens deltog: Mogens Rasmussen, Kirsten Nissen, Inger Møller Nielsen, Per Toft Mouritsen, Carl

Læs mere

Mandag d.19.januar

Mandag d.19.januar FOA FAG OG ARBEJDE SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN SOSU. 01/2015 9501-15-38-02 Referat fra bestyrelsesmøde SOSU-Sektoren Mandag d.19.januar 2015 17.00-20.30 i FOA Brønderslev, Grønnegade 21, 2. 9700 Brønderslev

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde

Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde Beslutningsreferat af ordinært bestyrelsesmøde i KLAR Forsyning A/S (CVR-nr. 36 48 44 38) Og følgende selskaber i samarbejdet: Køge Holding A/S (CVR-nr. 28 31 30 55) Køge Varme A/S (CVR-nr. 28 67 23 30)

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 22. august 2014, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende:

Der var lagt op til en dag med aktiv inddragelse af deltagerne, hvor der var indtænkt følgende: Opsamling Regionerne har afholdt en faglig konference om bl.a. status og erfaringer med pakkeforløb i psykiatrien, kvalitetsmål vedr. pakkeforløb samt udrednings- og behandlingsrettens betydning for pakkeforløbene.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger torsdag den 29. august kl i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger torsdag den 29. august kl i Domus Medica Referat fra bestyrelsesmøde i Foreningen af Pensionerede Læger torsdag den 29. august kl. 12.00 i Domus Medica Til stede: Mogens Hüttel (formand), Lars Bønløkke, Annette Frölich, Jørgen Lassen, Anne Thomassen,

Læs mere

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje

Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Møde i Følgegruppen for behandling og pleje Dato: Mandag den 10. oktober 2016 kl. 12.00-15.00 Sted: Mødelokale M6, Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3B, 6000 Kolding Deltagere: Birthe Mette Pedersen, Programchef,

Læs mere

Referat. FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 15. januar FIUSYS. nr

Referat. FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 15. januar FIUSYS. nr 119 Referat FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 15. januar 2018 FIUSYS. nr. 9501-18-08-01 Mødet startede kl. 9.00, Mødet sluttede kl. 15.10 Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler

Læs mere

Referat af SD inspirationsmøde.

Referat af SD inspirationsmøde. Referat af SD inspirationsmøde. Tidspunkt: Onsdag den 13. maj kl. 12.30 16.00 2017 Sted: Mødelokale E 306, Campus Haderslev, Lembckesvej 7, 6100 Haderslev, UC Syddanmark Deltagere: Afbud: Bente Reggelsen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo

Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 6. oktober kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Erling, Margrit, Susanne, Bo 1. Bemærkninger til referat den 12. august 2014? Nej

Læs mere

1/5. Dokumentnr /15 Sagsnr. 15/90. Referat til dagtilbudsledermøde. Fredag d. 25. september 2015, kl Kantinen, Borgercenter Varde

1/5. Dokumentnr /15 Sagsnr. 15/90. Referat til dagtilbudsledermøde. Fredag d. 25. september 2015, kl Kantinen, Borgercenter Varde Dokumentnr. 126431/15 Sagsnr. 15/90 Referat til dagtilbudsledermøde Fredag d. 25. september 2015, kl. 9.00 11.30. Kantinen, Borgercenter Varde Afbud: Aase Heiselberg Referent: Lene Pedersen Pkt. 1 Godkendelse

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent

REFERAT/ DAGSORDEN. 1. VIA-DSR møde Punkt 1. Valg af ordstyrer og referent 1. VIA-DSR møde 2017 Sted: Dalgas Allé 20 DK-7800 Skive Lokale 103 Mødedato: 25. januar 2017 Deltagere Inge Bech, Christopher Ammentorp, Catja Brühl, Anders Andersen, Daniel Jensen, Thai Fuglsang og Stine

Læs mere

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00,

Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Referat af 6. møde i den fælles kompetencecenterledelsesgruppe Onsdag den 24.08.11, kl. 10.00 13.00, Sted: DFS, Olof Palmes Allé 15, 8200 Århus N, mødelokale D2 DELTAGERE Søren Paaske Johnsen (SPJ), forskningsoverlæge,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Dato: 3. marts 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 26. februar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Ida E. Holm, Niels Qvist, Niels Holm, Henrik Steen

Læs mere

1. Velkommen og intro

1. Velkommen og intro Referat for møde: Bestyrelsesmøde i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Anders Lorentzen Dato for møde: 10. oktober 2018 Sted: Odeon, Odense Deltagere: Lars Henrik Larsen Afbud: Rasmus Gormsen Hansen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-12.-2014 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. december 2014 Tidsrum 10.00 12.00 (med efterfølgende spisning

Læs mere

Vi følger dagsordenen

Vi følger dagsordenen Mødedato Mandag 1. Februar til tirsdag 2. Februar 2016 HC Andersens Hotel Odense Mødedeltagere: Marianne Cuberland (MC) Camilla Hess (CH) Charlotte Bang Pedersen (CP) Pernille Rasmussen (PR) Anne Bejlegaard

Læs mere

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015

Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra møde i arbejdsgruppen vedr. genoptræning den 3. september 2015 Deltagere:

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 12. februar 2013. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager Møde slut: 12.35 Fraværende: Anna Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 5 Planlægning af ældrerådsvalg

Læs mere

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.

REFERAT. Implementeringsgruppen for forebyggelse. Tidspunkt: 8. februar 2017 kl Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1. REFERAT Møde: Implementeringsgruppen for forebyggelse Tidspunkt: 8. februar 2017 kl. 15.00-17.00 Sted: Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, lokale 1.1.65 DELTAGERE Kommuner Mette Søndergaard Robl, chef, Odense

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

Referat. fra. FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 17. december FIUSYS. nr

Referat. fra. FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 17. december FIUSYS. nr 155 Referat fra FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. Bestyrelsesmøde mandag den 17. december 2018 FIUSYS. nr. 9501-18-08-01 Mødet startede kl. 9.00 og sluttede kl. 15.35 Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler

Læs mere

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet.

2.1 Meddelelser fra formanden Kirsten Feld orienterede om pjecer fra Slagelse Ældreråd, som også er tilsendt til Ældrerådet. Ældrerådet Dato 27.04.2015 Referat af Ældrerådets møde mandag den 4. maj 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X

Læs mere

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg

Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 12. december 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Nødebogård, Kildeportvej 20, 3480 Fredensborg Møde nr. 8 Medlemmer: Arly Eskildsen (F),

Læs mere

2. Meddelelser fra formanden Marie Jørgensen orienterede om kommende møde i ensomhedsnetværket, hvor også fællesskabsambassadørerne deltager.

2. Meddelelser fra formanden Marie Jørgensen orienterede om kommende møde i ensomhedsnetværket, hvor også fællesskabsambassadørerne deltager. Ældrerådets møde mandag den 4. februar 2019 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Tove Lunde Amsinck X Hermand Pedersen X Marianne Lund X Dorthe Friis Afbud

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S

Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Referat af Regionsbestyrelsesmøde 23. marts 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 3 på Holmbladsgade 70, 2300 København S Indhold Referat af Regionsbestyrelsesmøde... 1 1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)...

Læs mere

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord

Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord Referat Kontaktudvalgsmøde Afdeling Nord 25. april 2012 Mødested: Kursuslokalet Afsnit 14 Brønderslev Psykiatriske Sygehus Kl. 13.30 15.30 Referat: Deltagere: Helle K. Jakobsen (HKJ), ledende oversygeplejerske,

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02

Dato: :15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 REFERAT 2017 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 06-02-2017 10:15 Sted: KL, Weidekampsgade 10, 2300 KBH S, lokale S-02 Deltagerfortegnelse...3 1. Godkendelse af dagsorden og referat...4 1.1. Godkendelse af

Læs mere

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af en drøftelse omkring det udspil, som er kommet angående satspuljer

3. Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af en drøftelse omkring det udspil, som er kommet angående satspuljer Referat fra bestyrelsesmøde i faggruppe for Familiepleje- og tilsynskonsulenter Fredag den 24. november 2017 kl. 10 DS Toldbodgade: Tilstede: Rikke, Signe, Jess, Lene, Jette, Pia og Susan. Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat VIU møde fredag den 18. august, 2017 kl.10:30-14 Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby Tilstede: Afbud:

Referat VIU møde fredag den 18. august, 2017 kl.10:30-14 Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby Tilstede: Afbud: Referat VIU møde fredag den 18. august, 2017 kl.10:30-14 Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby Tilstede: Karin S. Munch, Gabriele Leth, Marianne Gürtler og Meryam Javed. Afbud:

Læs mere

REFERAT af den 7. maj 2015

REFERAT af den 7. maj 2015 REFERAT af den 7. maj 2015 Hovedbestyrelsens ordinære møde 19. maj 2015 Tid 09.45 16.15: Ordinært hovedbestyrelsesmøde (13.00-14.00 frokost) Sted Snaregade 10A - 1205 København K. Deltagere Fra Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg

Referat af møde i Danske Underviserorganisationers Samråds forretningsudvalg 1 Danske Underviserorganisationers Samråd Sekretariatet Vandkunsten 12 1467 København K Telefon 33 11 30 88 Telefax 33 69 63 33 Telefontid Mandag - torsdag 8.30 16 Fredag 8.30 15 Til DUS forretningsudvalg

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 8. oktober 2009 kl. 17.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Hanne, Mariann, Gitte, Malene DAGSORDEN: 94. Valg af dirigent. 2 95. Valg af referent.

Læs mere

Referat af FU møde november 2013

Referat af FU møde november 2013 Referat af FU møde 19.-20. november 2013 Referat af møde i FU d. 19.-20. november 2013, Kolding Til stede: Mogens Grønvold, Anne Nissen, Henrik Larsen, Birgit Villadsen, Lene Jørgensen og Maiken Bang Hansen

Læs mere

Referat af møde i Ældrerådet d

Referat af møde i Ældrerådet d Referat af møde i Ældrerådet d. 10.-02.-2016 Mødeforum Sted Ældrerådet Kildemarkscentret, Kildemarksvej 124, 4700 Næstved Dato Onsdag den 10. februar 2016 Tidsrum 10.00 ca. 15.30 BEMÆRK TIDSRUMMET! Deltagere

Læs mere

REFERAT. Punkter til beslutning UDK

REFERAT. Punkter til beslutning UDK UDK SFR Oftalmologi Blegdamsvej 9 2100 København Ø REFERAT Møde i: Sundhedsfagligt råd for Oftalmologi Dato: 14. september 2016 Kl.: 07:45-08:30 Sted: Rigshospitalet, Glostrup, Øjenafdelingen store mødelokale,

Læs mere

Hvornår man evt. i pressen udtaler sig om uenigheder i rådet

Hvornår man evt. i pressen udtaler sig om uenigheder i rådet REFERAT MØDE DEN 4. DECEMBER 2014 UDSATTERÅD Klik her for at angive tekst. Sekretariat og Udvikling 4. december 2014 2012-26484-67 Deltagere Navn Formand Lissie Kirk Anja Wickelgreen Carsten Jepsen Birgitte

Læs mere

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes

Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Udvikling af tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med diabetes Sagsfremstilling: Det Administrative Kontaktforum besluttede på mødet d. 21. september 2016 at igangsætte udviklingen af det tværsektorielle

Læs mere

Strategisk samarbejdsforum for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen

Strategisk samarbejdsforum for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Dato & tid 20.1 2014 kl. 13-15 Referent Afbud Deltagere Lisbeth Ahl Pia Ramhøj, Kirsten Nordenbæk Hansen, Birgitte Rav Degenkolv Kirsa Ahlebæk, Anne Mette Jørgensen, Lisbet Madsen, Merete Brædder, Pia

Læs mere

Nordjysk Praksisdag 2016

Nordjysk Praksisdag 2016 Skal man have en diagnose for at få hjælp? Målgruppe: læger Beskrivelse af indholdet. Alt for mange børn henvises til psykiatrisk udredning uden at der er afprøvet en relevant indsats i primær sektoren

Læs mere

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask

Forskning i børne og ungdomspsykiatri. Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask Forskning i børne og ungdomspsykiatri Per Hove Thomsen Charlotte U. Rask BUC's organisation * Ledende psykolog med reference til Centerledelsen Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Følgende sygdomsgrupper

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5

REFERAT. Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl Sted: Lokale 5 14. marts 2014 Statens Kunstfonds Bestyrelse Møde nr. 2 Mødedato: 11. marts 2014 Tidspunkt: Kl. 9.30-12.30 Sted: Lokale 5 REFERAT Til stede fra bestyrelsen: Gitte Ørskou (fmd.), Anne Lise Marstrand-Jørgensen,

Læs mere

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015

Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Godkendt - Referat RB-møde 150528 1 Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 28. maj 2015 Bestyrelsesmødet afholdes i Århus, Søren Frichs Vej 42H, 8230 Åbyhøj Program Kaffe og rundstykker 09.00-09.30

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde Ref.: JIJ Dok.nr.: 4477465 Sag.nr.: 2017-SL211NJ-15981 02-08-2018 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Dato: 23. august 2018 Tid: 09.20-16.00 OBS: der afholds A-kasse GF fra 9-9.15 Sted: Skansevej 90b, 9400

Læs mere

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00

Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Referat Referat af møde: Dato for møde: Referat af regionsbestyrelsesmøde Onsdag d. 24.8. 2011 kl. 9.30 16.00 Deltagere: Helle Bruun, Helene Benfeldt, Kirsten Thoke, Tyge Sigsgaard Larsen, Peter Kromann,

Læs mere

Endeligt referat. Møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 21. januar Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri

Endeligt referat. Møde i Temagruppen for børne- og ungdomspsykiatri den 21. januar Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Regionshuset Viborg Til faglig temagruppe for børne- og ungdomspsykiatri Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Endeligt referat Møde i

Læs mere

FS Nefro Sygeplejefaglige aftryk i specialeplanen for nefrologi. Koldkærgård 1-2 oktober 2014

FS Nefro Sygeplejefaglige aftryk i specialeplanen for nefrologi. Koldkærgård 1-2 oktober 2014 FS Nefro Sygeplejefaglige aftryk i specialeplanen for nefrologi Koldkærgård 1-2 oktober 2014 Afdelingssygeplejerske Anni Sørensen Oversygeplejerske Karina Bruun Dagsorden Specialeplanen, hvad er det, hvem

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014

Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 17-02-2014 Sag nr. 14/488 Dokumentnr. 6013/14 Thomas Birk Andersen Tel. 35 29 82 70 Referat af 15. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 30. januar 2014 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Dato Sagsbehandler Sagsnr. Referat

Dato Sagsbehandler  Sagsnr. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-Mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Børne- og

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Bælum Ældrecenter, Møllevangen 1, 9574 Bælum Møde slut: 12.30 Fraværende: Ulla Haugaard Paulsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 7 sprotokol fra sidste

Læs mere

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 16. september 2010 kl. 08.30 i afdelingen lokaler

Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 16. september 2010 kl. 08.30 i afdelingen lokaler side 1 Referat af ordinært bestyrelsesmøde Torsdag den 16. september 2010 kl. 08.30 i afdelingen lokaler Fraværende: Mariann, Kurt, Lisbeth, Dorthe S, Kirsten, Rita, Malene DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent.

Læs mere