Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10"

Transkript

1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10, E1 E3 ØU,,,,, BIU E2 ØU E3 BIU E4 - BOR E5 - BIU E6 - BIU E7 - E8 - E3 E1, E2 Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja Udmøntning af investeringspuljerne 50 Ja Udmøntning af investeringspuljerne 50 Nej Nedbringelse af udgifter til porto 53 Nej Løn i forbindelse med vakancer samt kompetenceudvikling 53 Nej Huslejegevinst og reducerede forbrugsomkostninger fra samlokaliseringscase 53 Nej Generelle besparelser på it-drift mv. 53 Nej Effektivisering af hjælpemiddelområdet 53 Nej

2 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E9 - E10 - UE11 E11 Ø E11 E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - UE11 O, I, Å Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye ITsystemer Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken Tilbagerulning af effektivisering på brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre nattevagt på plejecentre Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre Implementering af dockingstationer opsigelse af PCabonnementer 53 Nej Nej , Ø Nej Nej Nej Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes 53 Nej Klippekort på plejecentre tilpasning af ordning 53 Nej Mindreforbrug på begravelsesudgifter 53 Nej Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser 53 Nej

3 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 UE17 E17 E17 UE17, UE18 E18 E18 UE18 E19 - Tilbagerulning af effektivisering vedr. årlig hovedrengøring og tilskud til ældremad Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice Tilbagerulning af effektivisering vedr. årlig hovedrengøring og tilskud til ældremad 28 Nej Nej Nej Ophør af ekstra årlig rengøring 53 Nej Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildelingen 53 Nej UE20 E20 Ø Tilbagerulning af tilpasning af pulje til scoop-tillæg 53, Ø Nej E20 UE20 ØU,,, E21 - ØU,, O, I, Å Tilpasning af pulje til scoop-tillæg 53 Nej Energirigtig Legionellabekæmpelse 53 Nej

4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E22 - ØU,,, E23 - ØU,,, E24 - E25 - E26 - E27 - E28 - E29 - E30 - Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web) 53 Nej Standardisering af PC-image 53 Nej Udbud af datalinjer 53 Nej Besparelse på husleje vedr. afregning med SOF ved brug af dagbehandlingstilbud 53 Nej Effektivisering på diverse kompetenceudvikling 53 Nej Besparelse sfa. mindreforbrug på Svømmeskolen 53 Nej IT effektiviseringer 53 Nej KKU effektiviseringer 53 Nej Rammebesparelse vedr. afsluttet afbetaling på lån 53 Nej

5 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E31 - E32 - E33 - E34 - E35 - E36 - E37 - E38 - Effektivisering af rengøringsområdet i Børne- og Ungdomsforvaltningen 53 Nej Besparelse på fritidstilbud på specialområdet 53 Nej Effektivisering på Københavnermodellen 53 Nej Mere effektiv klassedannelse som følge af større skoler 53 Nej Reduktion i puljerne til opstart af institutioner gennemført i budget 2018 Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap 53 Nej Nej Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse 53 Nej Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne 53 Nej

6 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E39 - E40 - E41 - E42 - E43 - E44 - E45 - Investering i revisitation i hjemmeplejen 53 Nej Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen 53 Nej Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje 53 Nej Forebyggende familieorienterede foranstaltninger effektivisering og styrket faglighed Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte 53 Nej Nej Nej Omstilling af kontaktpersonområdet 53 Nej E46 - Kapacitetstilpasning Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge 53 Nej E47 - Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper 53 Nej

7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E48 - E49 - E50 - E51 - E52 - E53 - E54 - E55 - Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud 53 Nej Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer 53 Nej Ekstra gevinster ved digitalisering af parkeringsområdet 53 Nej Ekstra gevinster ved opgavesammenlægning vedrørende tekniske tegninger 53 Nej Insourcing af IT-platform for spildevandsstyring 53 Nej Geografisk tilpasset vintertjeneste 53 Nej Insourcing af brolæggeropgaver ved større driftsprojekter 53 Nej Forbedret logistik på driftspladser 53 Nej

8 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E56 - E57 - E58 - E59 - E60 - E61 - UE62-1 E62, UE62-2 UE62-2 E62, UE62-1 E62 UE62-1, UE62-2 O, I, Å O, I, Å Automatiseret græsklipning og baneopstregning 53 Nej Automatisering fase 2 53 Nej Billetautomater til Københavns Museum og Nikolaj Kunsthal 53 Nej Brugervenlig adgang til svømmehaller 53 Nej Den intelligente bygning Nej Flere gæster til Øbro-Hallens kurbad 53 Nej Tilbagerulning af hjemtagelse af opgaver i Wonderful Copenhagen 41 Nej Tilbagerulning af effektivisering vedr. Team Copenhagen 41 Nej Hjemtagelse af opgaver og administrativ effektivisering 53 Nej

9 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E63 - E64 - E65 - E66 - E67 - ØU E68 - ØU E69 - ØU E70 - Ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede idrætsudøvere 53 Nej Mellemkommunal refusion på voksenundervisningsområdet 53 Nej Målrettet skærmbetjening, øget automatisering, brug af data og optimeret kommunikation 53 Nej Øget kapacitetsudnyttelse af idrætshaller 53 Nej Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur 53 Nej Optimering og automatisering af processer i Københavns Ejendomme & Indkøb 53 Nej Øget automatisering af administrative processer i Koncernservice 53 Nej Automatiseret postsortering 53 Nej

10 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2018 og budgetforslag af 10 E71 - E72 - E73 - E74 - E75 - E76 - REV E77 - ØU,,,,,, BIU E78 - Afskaffelse af møntbetaling i parkeringsautomater 53 Nej Hjemtagning af driften på Amager Strandpark og Amager Fælled 53 Nej Overdragelse af privat belysning 53 Nej Udskiftning af el-biler med el-cykler i parkeringskontrollen 53 Nej Udskiftning af facadebelysning ved historiske anlæg 53 Nej Digitalisering af besigtigelse af driftsstrækninger 53 Nej Medarbejderreduktion 53 Nej Indkøbsprogram 53 Nej

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag af 7 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2016 og budgetforslag 2017 1 af 7,,,,,, E1 -, E2 - E3 - REV E4 - BOR E5 - E6 - E7 - E8 - Tværgående - investeringer 39 Ja Tværgående - investeringer 39 Ja

Læs mere

Dialogmøde om budget. / Næstformand SUF MED Susan McAlden. Sundheds og Omsorgsforvaltningen

Dialogmøde om budget. / Næstformand SUF MED Susan McAlden. Sundheds og Omsorgsforvaltningen Dialogmøde om budget / Næstformand SUF MED Susan McAlden Sundheds og Omsorgsforvaltningen 28.02.2018 Dialogmøde om budget MISSION Københavnerne skal have lige muligheder for sunde, selvstændige og værdige

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag af 12 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2017 og budgetforslag 2018 1 af 12, E1 E2, E3, E88, KFU,,,, Udmøntning af investeringspuljerne 54 Ja 2.100 5.500 0 0 0 E2 E1, E3, E88, H28 Udmøntning af investeringspuljerne

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag af 11 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2019 og budgetforslag 2020 1 af 11 E2, E3, E1 E4, E5, Udmøntning af puljer 48-49 Ja 5.200 11.147 8.822 0 0 UE5 E2 E1, E3, E4, E5, UE5 Udmøntning af puljer

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2019. Som det

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Bilag 3 Effektiviseringsstrategi 2019: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag til budget 2019. Som det

Læs mere

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog)

Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Bilag 1 - Samlet oversigt over effektiviseringsforslag og endnu ikke behandlede investeringsforslag til Budget 2020 (pixikatalog) Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 HJ04 HJ06 Målrettet serviceniveau Vi går på

Læs mere

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019

Tabel 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budget 2019 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 4. september 2018 Bilag 2: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2019 Effektiviseringerne i budget 2019 er Børne- og Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold

Børnefamilier med særlige behov. Effektivisering Side Service Anlæg Investering. Nr. Titel Indhold Børnefamilier med særlige behov BU01 BU02 sforslag - Peer-to-Peer familier i familiebehandling sforslag - Udvikling og implementering af Fritidsliv med Mentor Forslaget omfatter brug af Peer-to-Peer familier

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses.

Beredskab hjemtag den forventede besparelse på sammenlægning af beredskaber Budgettet tilpasses. Udmøntningsplan for budget 2016-2019 Afstemningsbilag linienr. BEPU 1 2 3 4 20 21 24 25 Skemapolitiskforslag nr. BEPU,R,03 BEPU,R,05 BEPU,R,06 BEPU,R,07 forslag nr. 1 Politisk forslag nr. 2 forslag nr.

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Oversigt over forslag (pixikatalog) [Offentlig version] Sidetal: I henviser til Investeringskataloget, E henviser til Effektiviseringskataloget

Oversigt over forslag (pixikatalog) [Offentlig version] Sidetal: I henviser til Investeringskataloget, E henviser til Effektiviseringskataloget Oversigt over forslag (pixikatalog) [Offentlig version] tal: I henviser til skataloget, E henviser til skataloget Hjemmepleje HJ01 HJ02 HJ03 Målrettet serviceniveau [FORTSAT I PROCES] Vi går på arbejde,

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014.

I tabel 1 ses en oversigt over de nye effektiviseringsforslag til budget 2014. NOTAT Bilag 3 Udmøntning af forvaltningsspecifikke effektiviseringer Børne- og Ungdomsudvalget 1. behandlede den 13. marts og vedtog den 24. april 2013 at forvaltningsspecifikke effektiviseringer indgår

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.)

Oversigt over besparelser fra de enkelte omstillingscases til budget 2019 (mio. kr.) Nr. * Indsats 2019 2020 2021 2022 Anlægsinvestering Teknik- og Miljøudvalget TMU-01 Reducering af budgettet for Spildevandsplanen -0,1-0,1-0,1-0,1 TMU-02 Reducering af budgettet for Cykelhandleplanen -0,1-0,1-0,1-0,1

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum - Drift Afstemningsbilag til politisk behandling af budget # Udvalg Sektor Tekst 2019 Ændringer til afstemning - =indtægt/mindreudgift + = udgift/merforbrug 2020 2021 2022 Prioriteret Hvis forslaget ønskes prioriteret

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Effektiviseringer. Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018

Effektiviseringer. Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018 iviseringer Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018 Oversigt over nye effektiviseringsforslag Nr. Forslag Bevilling 2019 2020 2021 2022 1. Nye effektiviseringsforslag 1.1 Rammebesparelse vedr. internt

Læs mere

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent

Notat - status for udmøntning af budget Velfærdsservice samt. Anne Mette Nielsen Planlægningskonsulent Forebyggelse og Sundhed Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2009/14886 Dato: 23-11-2009 Sag: Sagsbehandler: Notat - status for udmøntning af budget 2010 - Velfærdsservice samt Forebyggelse

Læs mere

Budgetforslag - Budget

Budgetforslag - Budget forslag - - Økonomiudvalget -3.041-3.041-3.041-3.041 Udvalg for Digitalisering og Innovation -1.916-1.408-1.500-1.383 Udvalg for Dagtilbud og Familier -3.397-4.147-5.347-5.347 Udvalg for Skoler og Ungdomsuddannelse

Læs mere

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

3. Udvalget "Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg" 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8

3. Udvalget Aktiv hele livet - Sundhed og Omsorg 11,5 11,5 11,5 11,5 Strammere visitation og opfølgning på fritvalgsområdet 5,8 5,8 5,8 5,8 Ændringsforslag fra: I mio.kr. 2018 2019 2020 2021 ÆNDRINGER DRIFT I ALT 1. Økonomiudvalget 12,5 7,5 7,5 7,5 Omprioritering som følge af decentralisering -5,0-10 -10-10 Rammesparelse på midler til erhvervsfremme

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 9 R10 10 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

B2016. Effektiviserings -forslag

B2016. Effektiviserings -forslag B2016 Effektiviserings -forslag Tættere på forslagene til effektiviseringer via øvrige tiltag HVORDAN? Øvrige effektiviseringer Tidligere, mere forebyggende indsatser er en investering, hvor afkastet kommer

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner.

Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2. behandling af budgetforslag 2013 og vedrører tekniske korrektioner. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Borgerrepræsentationen Rettelsesblad til afstemningsprogram 2013 Dette rettelsesblad forholder sig til afstemningsprogrammet til 2.

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Oplæg om budgetforslag 2019-22 Byrådets budgettemamøde den 18. juni 2018 Fra haver til maver Læringslokomotivet KLC Børnehaver Arnbjerg Ørum Skals Familieområdet Overført underskud

Læs mere

Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgning om overførsel af uforbrugte midler ifm.

Læs mere

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum

POLITISKE ÆNDRINGSFORSLAG Råderum Afstemningsbilag til politisk behandling af budget Redskab til prioritering af ændringsforslag Resultat (kassetræk) -43.402.456-15.958.085-12.949.647-7.194.586 Forvaltningens tekniske korrektioner samt

Læs mere

Serviceudgifter. Fredericia Kommune Senior- og Handicapudvalget Næste politiske behandling Handlinger Tids-horisont.

Serviceudgifter. Fredericia Kommune Senior- og Handicapudvalget Næste politiske behandling Handlinger Tids-horisont. Mio. kr., netto (-prisniveau) (+) = udgift/budgetudvidelse, (-) = indtægt/budgetreduktion Handlinger Tids-horisont Næste politiske behandling Status Serviceudgifter Senior- og Handicapudvalget 8,356 Styrkelse

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: BU06/BCXX - Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud.

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2014 og budgetforslag 2015 Flere udvalg 1 af 1 E1 E2 E3 E4 Tværgående - indkøb 2015 43 Nej 0-26.224-26.224-26.224-26.224 Tværgående - håndtering af udløbet

Læs mere

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015

NOTAT UDKAST. Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 SUNDHED & ÆLDRE NOTAT UDKAST Tiltag til imødegåelse af udfordringer i Sundhed og Ældre i 2015 Dato: 7. august 2015 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen Sundhed og Ældre Rådhuset - Torvet - 7400 Herning Tlf.

Læs mere

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik

Bilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax

Budget 2016, Informationsmøde. // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax Budget 2016, Informationsmøde // Pia Allerslev og Tobias Børner Stax 1 Budgetprocessen Den endelige aftale Budget 2016 Effekti viseringsbidrag Kommuneaftale Need to kapacitet og drift Politiske prioritering

Læs mere

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017

Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Strategi og Økonomi Bilag 1: Katalog med effektiviseringsforslag til budget 2017 Bilag 1 indeholder følgende forslag: Effektiviseringsforslag til budget

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016

Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 Noter Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Bilag 1: OPLÆG TIL BUDGETFORDELING 2017 r Sektor: Tilbud for mennesker med handicap Korrigeret budget 2016 Forv.regnskab 2016 Oplæg budgetfordeling 2017 1.000 kr. Netto Netto Myndighedsafdelingen Serviceudgifter

Læs mere

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset.

Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr i 2019 og overslagsårene. Er gennemført og budgettet er tilpasset. Afstemningsbilg linienr. Skemapolitiskforslag nr. Procesbeskrivelse 1 R03 2 R02 3 4 5 R05 6 R06 7 R07 R09 8 Sektor 2: Kollektiv trafik reduceret råderum Besparelse på Kr. 180.000 i 2019 og overslagsårene.

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER

BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER BØRN- OG UNGEFORVALTNINGENS ØKONOMISKE UDFORDRINGER BUFs økonomiske udfordringer MEP 6,7 Lønanalysen 2,0 Sammenhængende Borgerforløb 18,0 Omprioriteringer - Børnetandplejen 10,0 Omprioriteringer - Særlige

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Bilag 2. SAMLING af tilbageværende og supplerende effektiviseringsforslag

Bilag 2. SAMLING af tilbageværende og supplerende effektiviseringsforslag Bilag 2. SAMLING af tilbageværende og supplerende effektiviseringsforslag Sundheds- og Omsorgsudvalget, budget 2019 Indhold SU7. SU7a. SU7b. SU9. SU17. Omlægning af det kommunale aktivitetstilbud Samling

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel:

INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Effektivisering af kommunal dagbehandling Københavns Kommunes dagsbehandlingstilbud er dyrere i enhedsprisen end eksterne dagbehandlingstilbud. ser et

Læs mere

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Ældre og Sundhed Udvalget for Ældre og Sundhed - Vurdering Holder det korrigerede budget? På udvalget Ældre og Sundhed forventes der et mindreforbrug i på 52,9 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt et mindreforbrug

Læs mere

Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer

Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer Bilag 13. november 2017 Sagsbeh.:CTK Forslag til administrative effektiviseringer J.nr.: 00.01.00-A00-253-17 Udvikling og Dokumentation Af tabellen nedenfor fremgår de samlede effektiviseringsforslag fra

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Økonomi- og Personaleforvaltningen Økonomiudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 23-11-2011 Dato: 01-11-2011 Sag nr.: Sagsbehandler: Anita Lindberg Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG FORTROLIGT EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (fortroligt) Forslaget indebærer en forenkling og effektivisering af Sundheds-

Læs mere

NR. Emne Status Fagudvalg

NR. Emne Status Fagudvalg Bilag 1 Opfølgning på Budgetforlig 2017-20 Fælles udvikling i balance Som opfølgning på forligspartiernes budgetforlig 2017 20 har Forvaltningen udarbejdet nedenstående samlede oversigt over forligsteksten,

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

4. juni 2015. Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør

4. juni 2015. Budget 2016. Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør 4. juni 2015 Budget 2016 Forslag til effektiviseringer til interne omstillinger ifm. bevillingsophør 1 Indholdsfortegnelse 1. SKÆRPEDE VISITATIONSKRITERIER FOR AT BLIVE GODKENDT TIL PLEJEBOLIG... 6 2.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Effektiviseringer. Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018

Effektiviseringer. Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018 iviseringer Børne- og Ungdomsforvaltningen 14. marts 2018 Oversigt over nye effektiviseringsforslag Nr. Forslag Bevilling 2019 - ny 2020 2021 2022 1. Nye effektiviseringsforslag 1.1 Rammebesparelse vedr.

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning

Århus Kommune Mål- og økonomistyring. Budget 2015 retning Århus Kommune Mål- og økonomistyring Budget 2015 retning 1 Mål for budgettet Århus Kommune Mål- og økonomistyring Et budget for 2015 der understøtter ledetrådene og Kærlig kommune Konsensus på forskellige

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Tema om effektivisering

Tema om effektivisering Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret

Læs mere

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold

Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Socialudvalgets bidrag til 3. kvartalsregnskab 2013 Indhold Service...2 Børnefamilier med særlige behov...2 Hjemmeplejen, rammebelagt...2 Hjemmeplejen, demografireguleret...3 Borgere med sindslidelse,

Læs mere

Socialforvaltningen Økonomianalyse Socialudvalget

Socialforvaltningen Økonomianalyse Socialudvalget s Consulting Socialforvaltningen Økonomianalyse Socialudvalget Spor 1 Administration Metode Spørgeskema: Kortlægning af administrative ressourcer. Ledere blev bedt om at angive ressourceforbruget på administrative

Læs mere

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG TIL 2. BEHANDLING - STILLET AF: Negative beløb = indtægt Budget 2019-2022 - Hovedoversigt Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2018 Forventet regnskab 31.7.18 Budgetforslag 2019 Overslag

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Beløb prioriteret i 2019 (1.000 kr.) Beløb der udskydes til 2020 (1.000 kr.) Budget 2019 i alt (1.000 kr.)

Beløb prioriteret i 2019 (1.000 kr.) Beløb der udskydes til 2020 (1.000 kr.) Budget 2019 i alt (1.000 kr.) Budget 2019 i alt (1.000 kr.) Beløb prioriteret i 2019 (1.000 kr.) Beløb der udskydes til 2020 (1.000 kr.) Derfor foreslås projektet prioriteret Titel Projekttype Kategorisering i 2019 Flytning af eksisterende

Læs mere

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet

Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Angiv p/l: Automatisering og optimering af manuelle processer på it-sikkerhedsområdet Med forslaget

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne

Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne Fase 2: Oversigt over områder, der kan belyses med henblik på at nedbringe udgifterne Direktørområde: De centrale stabe Administration 10. billigste: 54 mio. kr., Budget: 279 mio. kr. Reduktion af puljer

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG EFFEKTIVISERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Ændret tilrettelæggelse af undervisningen mv. på Center for Specialundervisning for Voksne Det foreslås

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder

Nr Overskrift Beskrivelse Bevillingsændring. Effektivisering investering implementering. Justering af serviceniveau. Påvirker andre områder Sektor Serviceydelser for ældre 1 Træningsbudgettet på Budgettilpasning i lyset af mindreforbrug i 2017. 86 Behovet er ændret bl.a. som følge af øget brug af Digirehab samt generel øget fokus på visiteringspraksis.

Læs mere

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI

E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI E&B-STRATEGI STATUS PÅ IMPLEMENTERING NOVEMBER 2018 E&B-STRATEGI BAGGRUND Formålet med opfølgningen er at sikre, at de politiske beslutninger omsættes i praksis A. Opfølgning på proces Fokus på udførelsen

Læs mere

Tildelte midler i Til rådighed i Tidligere. Løn Løn

Tildelte midler i Til rådighed i Tidligere. Løn Løn PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Livskvalitet - Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene 2 Livskvalitet - Ansætte frivillighedskonsulent 3 Livskvalitet - Ansætte sundhedskonsulent til projekt

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Samlet økonomisk påvirkning

Samlet økonomisk påvirkning INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Effektivisering af netværkslinjebestilling og fakturering fra Københavns Kommunes

Læs mere

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg

Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel dvalg Styringsområde Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner B 2070 - Dagtilbud Pavilloner til tidlig opstart af daginstitutioner -73.750

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Forslagsnr. Budget Budget Budget Hele 1.000 kr. Budget Korrektionsforslag, der kræver særlig politisk stillingtagen 16 Tildeling dagtilbud lavere beløb pr.

Læs mere

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017

Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret

Læs mere

BUDGET 2019 UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER

BUDGET 2019 UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER BUDGET UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1. Budgetaftalen... 4 1.2. Generelle rammeændringer... 4 1.3. Tilførsler... 5 1.4. Effektiviseringer...11

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter

SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 2019 på bevillinger og hovedprodukter KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 7. maj 219 SUF Forklaringer til forventet regnskab pr. 31. marts 219 på bevillinger og hovedprodukter Sagsnr. 219117865 Dokumentnr.

Læs mere