Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over"

Transkript

1 Børn vejledning i biblioteksbetjening af børn IFLA Guideline fra Libraries for Children and Young Adults Section Børnebiblioteker vigtigere end nogensinde for børn og familier verden over IFLA Postboks CH den Haag Nederland BØFA - Børnebibliotekarernes Faggruppe Lindevangs Allé Frederiksberg Indledning Bibliotekernes rolle i samfundet bliver defineret på ny i disse år. Informationssamfundet har nemlig for alvor sat bibliotekerne på samfundets dagsorden og de er i allerhøjeste grad med til at nydefinere begrebet information og bibliotek. Verdenssamfundet er i kraftig udvikling økonomisk, kulturelt og kommunikationsmæssigt. Denne vejledning er af overordnet generel karakter, skabt som redskab til udvikling af biblioteker verden over, for biblioteker af enhver størrelse og på et hvilket som helst økonomisk og fagligt udviklingstrin. De er udviklet i IFLAs børnebiblioteks-sektion i perioden 2000 til De udbygger IFLAs og UNESCOs folkebiblioteksmanifest fra 2001 og børnebibliotekssektionens egen Biblioteker for Unge fra 1990 erne - begge kan findes på og 1

2 Introduktion Biblioteker har aldrig tidligere haft større betydning for børn og familier verden over. Samfundet har brug for, at børn har adgang til viden og kulturel mangfoldighed, livslang læring og læseudvikling. Gode børnebiblioteker har en væsentlig rolle her og giver børnene mulighed for at være en del af samfundet og give deres helt eget bidrag. Børnebibliotekerne skal være på højde med et samfund i udvikling og bidrage med oplysning, kultur og underholdning for alle børn. Børnene skal kende deres lokale bibliotek og kunne orientere sig i det, lige som de skal kunne orientere sig i biblioteker i almindelighed. Vejledningens formål Formålet med denne vejledning er at bistå biblioteker verden over med at udvikle biblioteksbetjening på højt niveau. Vejledningens målgruppe Målgrupperne for denne vejledning er bibliotekarer, ledere og beslutningstagere, studerende og lærere på bibliotekariske grund- og videreuddannelser. Første del Målsætning At der er folkebiblioteker gør det muligt for børnene at opleve glæden ved at læse og mærke hvad viden og oplevelse betyder. Børn og forældre skal møde biblioteket og lære at bruge det, lige som de skal lære sig at udnytte trykt og digitalt materiale. Folkebibliotekerne har et særligt ansvar for læseindlæring og for at fremme brugen af bøger og andre medier. Biblioteket skal tilbyde særlige børnearrangementer, så som historiefortælling og aktiviteter som hænger sammen med bibliotekets materialetilbud. Når børnene starter tidligt med at bruge biblioteket, er der større sandsynlighed for, at de forbliver biblioteksbenyttere på længere sigt. I flerkulturelle områder skal der være adgang til bøger og medier på børnenes modersmål. Fra: The Public Library Service IFLA / UNESCO Guidelines for development, Anden del Børns behov FN s konvention om barnets rettigheder fastslår med stor vægt, at alle børn har ret til at udvikle deres fulde potentiale, ret til fri og lige adgang til information, til materialer og arrangementer, uden hensyntagen til alder race køn religiøs, national eller kulturel baggrund sprog social status personlige forudsætninger og medfødte evner 2

3 Barndom er lokal, ikke global, om end omstændighederne skabes globalt. Målgrupper De grupper, børnebibliotekerne henvender sig til, er: spædbørn førskolebørn skolebørn op til 13 år grupper med særlige behov, handicappede, syge, udsatte forældre og andre familiemedlemmer omsorgspersonale voksne, som arbejder med børn, bøger og medier. Mål At understøtte børns ret til 1. information 2. at opøve evnen til funktionel læsning, evnen til at aflæse visuelle og elektroniske medier 3. kulturel udvikling 4. livslang læring 5. kreative fritidsaktiviteter fri og åben adgang til al viden og alle medier et bredt udbud af aktiviteter for børn, forældre og omsorgspersonale at familierne bliver integreret i samfundet at styrke børn og forsvare deres frihed og sikkerhed at tilskynde børn til at blive tillidsfulde og kompetente mennesker at kæmpe for fred i verden. Økonomi Børn er en værdifuld investering. Børnebibliotekerne skal have penge nok til at bevare og udbygge deres gode tilbud til publikum. Almindelige budgetter kan suppleres ved ekstern financering fra staten til særlige programmer og nye initiativer fra kulturfonde til musik, dans, drama, kunst, historie og arrangementer af etnisk karakter fra forlag til forfatter- eller illustratorbesøg og publikationer fra sponsorer i det lokale erhvervsliv eller frivillig medvirken af organisationer private organisationer fonde og legater Materialer Børnebiblioteker skal bestå af et udvalg af materialer tilpasset det enkelte barns behov. Alle typer af materialer, lige fra trykt materiale (bøger, tidsskrifter, tegneserier, foldere), til elektroniske medier, spil og legetøj, computere og internetadgang. Materialevalg Ved udvikling af biblioteker og service skal man gå efter 3

4 kvalitet alderssvarende tilbud aktualitet og præcision en afspejling af forskellige værdier og holdninger en afspejling af virkeområdets kulturelle spændvidde at introducere børn til verdenssamfundet Lokaler Børnebiblioteket skal med sine lokaler henvende sig til børn i alle aldre og være åbent, indbydende, udfordrende og sikkert. Det ideelle er, at børnebiblioteksarbejdet kan udfolde sig i egne lokaler, som adskiller sig fra det øvrige bibliotek, for eksempel ved særlig møblering, udsmykning og farvevalg. Børnebiblioteket er et offentligt tilgængeligt sted, hvor børn kan møde hinanden, fysisk eller på internettet. Tilbud Børnebibliotekets tilbud skal være lige så seriøst og behandles præcist som tilbud til voksne. Børnebibliotekerne møder børnenes behov for information, kultur og underholdning ved: udlån fra et bredt sammensat materialetilbud information og reference hjælp til at vælge at lære dem at bruge biblioteket og finde viden at lave læsefremmende aktiviteter kreative aktiviteter og historiefortælling at uddanne forældre og omsorgspersoner at servicere omsorgspersoner, pædagoger, lærere og skolebibliotekarer at samarbejde med lokale organisationer og institutioner Netværk Det er både godt og nødvendigt at samarbejde med andre organisationer og institutioner i lokalområdet. PR Børnebiblioteket skal afsøge lokalsamfundet for at finde dets behov for information og kultur og give sit bidrag. På den måde opstår der ikke konkurrence, men samarbejde, alt sammen til glæde og gavn for børnene. Skolen er en vigtig samarbejdspartner. Skolebiblioteket understøtter børnenes uddannelse, børnebiblioteket understøtter børnenes individuelle udvikling og uddannelse og forsyner med fritidslæsning. Sundhedscentre, daginstitutioner, dagpleje og lignende er helt nødvendige og velkomne samarbejdspartnere, ikke mindst med hensyn til læsefremmeprojekter, både for børn, forældre og fagfolk. Et positivt image for børnebiblioteket er af allerstørste betydning, når man tager kampen om børnenes tid og opmærksomhed i betragtning. Læselyst og læseevne er nødvendige i dagens samfund og bibliotekerne skal understøtte på alle mulige måder. Personale 4

5 Effektive og professionelt drevne børnebiblioteker kræver et uddannet og engageret personale. Der er brug for: ildhu gode anlæg for kommunikation, teamwork og problemløsning gode evner for at arbejde i netværk og at samarbejde initiativ, fleksibilitet, omstillingsparathed viden om behovsanalyser, planlægning, ledelse og evaluering af service og tilbud iver efter at lære nyt og udvikle faget. Der er brug for at personalet interesserer sig for børnepsykologi og udviklingspsykologi teorier om læseudvikling og læsefremme børnelitteratur og beslægtede medier kunstneriske og kulturelle begivenheder. Ledelse og evaluering Det er vigtigt at det personale, som står i spidsen for børnebiblioteket deltager i bibliotekets overordnede planlægning med det formål at sikre børnebiblioteksarbejdet en plads i bibliotekets overordnede og langsigtede planlægning. Pålidelig dokumentation af aktiviteterne er grundlaget for evaluering og fremskridt. der skal udarbejdes dokumentation af økonomi, personale, service, udlån, aktiviteter m.v. med henblik på at tilvejebringe planlægningsgrundlag, udvise ansvarlighed og træffe beslutninger på et oplyst grundlag. foretage målinger af personalets optræden på grundlag af fastlagte kompetencer. Tredje del Giv et bidrag! Komiteen for sektionen for børne- og ungdomsbiblioteksarbejde anmoder om læsernes hjælp Bliv medlem af Section 10, Library Service to Children and Young Adults og læg dit biblioteks bidrag til best practices på sektionens del af IFLAs hjemmeside. Henvend dig venligst til sektionens formand eller informations-koordinator om bidrag. Yderligere information Denne folder er skrevet af IFLAs kommite for sektionen for børne- og ungdomsbiblioteksarbejde og færdiggjort december Bliv medlem af sektionen hvis du har interesse for IFLAs arbejde. Se sektionens del af IFLAs hjemmeside, En papir-version af denne vejledning kan bestilles hos informations-koordinatoren. Vejldningen er skrevet på grundlag af en række udkast, udarbejdet af kolleger i og uden for sektionen og sammenstillet af en redaktionsgruppe. Disse tekster findes som baggrundsmateriale på 5

6 Den danske oversættelse er skrevet af sektionens danske medlem, Lars Aagaard, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Layoutet stammer fra folkebiblioteket Medvescak i Zagreb, Kroatien. 6

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Den bedste start på livet

Den bedste start på livet Den bedste start på livet politik for de 0-6 årige i Skanderborg Kommune Forord B&U-politikker En god begyndelse Barnets trivsel Livsmestring B Forord Målet er klart: Alle børn i Skanderborg Kommune skal

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Det globale i det lokale

Det globale i det lokale Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale Integration og biblioteker Det globale i det lokale integration og biblioteker Tekst og redigering: Monica C. Madsen Redaktion:

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE

FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE BALLERUP KOMMUNE 1 BALLERUP KOMMUNE FORÆLDRE SOM SAMARBEJDSPARTNERE INDHOLD Forældre som samarbejdspartnere 3 Faktabox historie 5 En fælles opgave for professionelle og

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede

De Forenede Nationer. Standardregler om. Lige muligheder. for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede De Forenede Nationer Standardregler om Lige muligheder for handicappede United Nations, New York, 1994 Socialministeriet, København,

Læs mere

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning

Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Forside Salamanca Erklæringen og Handlingsprogrammet for Specialundervisning Verdenskonference om Specialundervisning: Adgang og Kvalitet Salamanca, Spanien, 7.-10. juni 1994 Indhold Forord Indledning

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere