Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten"

Transkript

1 Integreret cross promotion i den danske mediebranche - set gennem Polle Fiction og Modeljagten Københavns Universitet Institut for Film- og Medievidenskab Medievidenskab Cathrine Elle & Johanne Høegh Langvad Vejleder: Ib Bondebjerg 2003 Juli

2 INDHOLDSFORTEGNELSE DEL INDLEDNING Cases Definition af cross promotion Opgaveformulering TEORI OG METODE Afgrænsning...12 DEL MARKEDSMODELLEN OG OFFENTLIGHEDSMODELLEN Reklamekritik REFLEKSIV MODERNITET OG INDIVIDUALISERING Den refleksive modernitet Individualisering Konsumkulturen Identitet og livsstil REKLAMESKEPSIS Den naive forbruger Det fragmenterede mediebrug...24 DEL BRANDING Corporate branding Branding, identitet og livsstil NARRATIVISERING Narrativisering i tv-reklamer PROMOTIONFORMER I MEDIEBRANCHEN Product placement Sponsering Merchandising Tie-ins Co-promotion

3 3.3.6 Programming HIGH CONCEPT FILM...50 DEL MOBILBRANCHEN MAGASINBRANCHEN FILMBRANCHEN Tendenser i den danske filmbranche TV-BRANCHEN Finansieringsproblemer i tv-branchen Problemer med digitaliseringen Den tekniske udvikling Positionering af de kommercielle tv-kanaler OPSAMLING PÅ DEL 2, 3 & DEL CASE POLLE FICTION Polle Fiction præsentation Partnerne - FilmPeople Partnerne - Sonofon Polle Fiction et integreret cross promotion samarbejde Polle Fiction - finansieringen Polle Fiction - en folkelig komedie Polle Fiction - en high concept film Polle Fiction - lanceringen Polle Fiction - merchandise og hjemmesiden Polle Fiction Polle går til filmen Polle Fiction - kritikken Polle Fiction - resultater Fremtidsperspektiver for integreret cross promotion i filmbranchen CASE - MODELJAGTEN Partnerne - TV

4 5.2.2 Partnerne - SIRENE Modeljagten - præsentation Modeljagten - et integreret cross promotion samarbejde Modeljagten - positionering og branding Modeljagten - et reality koncept Modeljagten - identitet og livsstil Modeljagten - et populært koncept i en trængt branche Modeljagten - high concept tv Modeljagten - udnyttelse af synergier Modeljagten - resultater Modeljagten - risici ved denne type samarbejde Fremtidsperspektiver for integreret cross promotion i tv-branchen POLLE FICTION OG MODELJAGTEN FORSKELLE OG LIGHEDER DEL TO FORSKELLIGE SYN SAMMENFATNING Integreret cross promotion hvorfor? Integreret cross promotion hvordan? Afslutning Abstract Litteraturliste Bøger Specialer Artikler Websites Filmografi Tv-serier Magasiner Interviews Andet Bilagsindeks

5 DEL INDLEDNING Grænsen mellem den kommercielle verden og kulturen er i takt med reklamernes indtog i de danske medier blevet mere og mere flydende. I film- og tv-industrien kommer der til stadighed flere eksempler på produktioner, der rykker ved denne grænse. Samtidig får markedsføring en stigende betydning for medieprodukterne, da kampen for opmærksomhed og reklamekroner intensiveres i et konstant voksende medieudbud. På tv-siden har Danmark haft en lang tradition for at forsøge at holde kommercielle interesser væk. Derfor er disse interessers indflydelse først sent blevet en del af det danske tv-landskab. Det kommercielles indtog i de danske medier kan ikke benægtes, og både film- og tv-branchens økonomiske situation er med til at skubbe til denne udvikling. Den nuværende økonomiske afmatning har også sat sit præg på den danske mediebranche, og finansierings- og markedsføringsmæssige aspekter af medieprodukters tilblivelse fylder mere og mere. På Institut for Film- og Medievidenskab har de finansierings- og markedsføringsmæssige aspekter af film og tv ikke været fremtrædende i studiet af disse medier. Der har været en tendens til, at diskussionen om de kommercielle interessers indflydelse mest har haft fokus på, hvilke konsekvenser denne udvikling indebar for kunsten og kulturen og mindre på de bagvedliggende årsager til og - set fra branchens side - nødvendigheden af et mere kommercielt fokus i branchen. I et mediebillede, hvor kommercielle interesser får stadig større indflydelse, mener vi ikke, at man kan undvige en diskussion af disse aspekter. Med dette udgangspunkt har vi valgt at beskæftige os med et fænomen i mediebranchen, hvor finansierings- og markedsføringsmæssige elementer er i fokus, nemlig cross promotion Cases Den 3. april 2002 var der en artikel i dagbladet Børsen om Modeljagten, et nyt skud på stammen i rækken af reality tv-serier. Det blev dog ikke omtalt i sin egenskab af at være en ny reality serie, men nærmere fordi det i sit grundkoncept præsenterede en umiddelbart anderledes og ny tilgang til skabelsen af et tv-produkt. Konceptet Modeljagten er opstået gennem et tværmedielt samarbejde mellem TV3 og pigemagasinet SIRENE. I selve konceptet 5

6 integreres en eksponering og dermed også markedsføring af de to samarbejdspartnere. Dette betyder helt konkret, at konceptet Modeljagten både er en tv-serie, der integrerer og eksponerer SIRENE på TV3 og en artikelserie, der integrerer og eksponerer TV3 i SIRENE. Artiklens forfatter betegnede dette nye samarbejde som cross promotion. En måned inden ovennævnte artikel blev trykt i Børsen, havde spillefilmen Polle Fiction dansk biografpremiere. Filmprojektet var blevet til i et samarbejde mellem mobilteleselskabet Sonofon og filmproduktionsselskabet FilmPeople og var en videreudvikling af de populære Polle fra Snave-reklamefilm for Sonofon. Reklamefilmene lægger op til spillefilmen Polle Fiction, der integrerer universet fra reklamerne. På denne måde eksponerer filmen Polle fra Snave-reklamefilmene og derved Sonofon, og lægger samtidig op til flere reklamefilm om Polle og hans verden. Der var således tale om endnu et atypisk samarbejde, og også dette samarbejde blev beskrevet som cross promotion. På stort set samme tid er der altså kommet to forskellige medieprodukter, der begge betegnes som cross promotion. De to atypiske samarbejder har fanget vores interesse i kraft af medieprodukternes tværmedialitet, der umiddelbart adskiller sig fra noget, vi tidligere har set herhjemme. Ligeledes har betegnelse cross promotion på begge samarbejder gjort os nysgerrige. De to eksempler er forskellige både i deres tilblivelsesproces og indhold, men der er tydelige ligheder mellem Modeljagten og Polle Fiction, blandt andet at markedsføringen i begge eksempler er en essentiel del af projektet. Det er altså i deres funktion som cross promotion, at deres ligheder opstår. Vi har valgt at bruge disse to eksempler som specialets cases, fordi de repræsenterer en nytænkning i den danske mediebranche gennem deres funktion som cross promotion. Derudover er de oplagte eksempler på en udvikling mod, at markedsføringsmæssige overvejelser får en stigende, indholdsmæssig betydning. Det er kommercielle medier og kommercielle medieprodukter, der her er i fokus. Overordnet set er Sonofon, FilmPeople, SIRENE og TV3 kommercielle virksomheder, der repræsenterer hver deres branche. Fælles for samtlige af disse brancher er en generelt presset økonomi og en hård konkurrence, der gør økonomi og markedsføring til væsentlige handlingsparametre. Reklamefilm som Polle fra Snave kan ikke længere kun betragtes som ren reklame. De har i medierne og hos forbrugerne fået en plads eller status, der mere og mere gør dem til små, selvstændige film og føljetoner. Der uddeles hvert år reklamefilmspriser, og danske 6

7 reklamefilm vises på reklamefilmsfestivaler i udlandet, helt i stil med almindelige filmfestivaler. Samtidig mener vi, at det er tankevækkende, at det netop er telebranchen, der kommer først med et så banebrydende projekt som Polle Fiction var. Vi mener, det skyldes den tætte sammenhæng, der efterhånden er mellem telekommunikationsbranchen og medierne. Som vi senere kort vil skitsere, har mobiltelefoner efterhånden ikke meget med traditionel telekommunikation at gøre, men har udviklet sig til komplicerede kommunikations- og underholdningsredskaber, der også skal levere underholdning til den enkelte forbruger. Udviklingen af dette medie - eller kommunikationsmiddel om man vil - er langt fra ved at få sin ende. Derfor er denne spæde start af et samarbejde på tværs måske en forløber for nogle tekniske muligheder, der med tiden vil komme og skabe endnu mere tværmedialitet eller ligefrem flermedialitet, også i selve medieprodukterne, som vi her diskuterer i forhold til cross promotion. For at kunne beskæftige os med cross promotion i mediebranchen vil vi i det følgende kort redegøre for cross promotion som begreb Definition af cross promotion Cross promotion er et begreb, der tit bliver brugt uden efterfølgende eksemplificering eller dertil hørende definition. Direkte oversat kunne det kaldes krydspromovering eller - som det også betegnes i Børsens artikel om Modeljagten - alliancemarkedsføring. Vi har dog valgt at holde os til den engelske betegnelse. Det er ikke lykkedes os i medielitteraturen at finde en definition på cross promotion. Vi har derfor måttet skæve til generelle markedsføringsteorier for at finde frem til en definition. Dette har dog ikke været nogen let opgave, da der heller ikke her lader til at være en direkte definition af, hvad cross promotion er. Det er dog lykkedes os at finde frem til en, der har beskæftiget sig mere dybdegående med begrebet, dog inden for markedsføring i detailbranchen. Kare Anderson beskriver således, hvordan man som virksomhed med fordel kan benytte sig af cross promotion, (Anderson 1). Det er altså snarere en how to tilgang hun har til begrebet, men hun opstiller en række kriterier for, hvad cross promotion indebærer. Cross promotion er opstået i forbindelse med markedsføring i detailbranchen og er, ifølge Anderson, når to eller flere, ikke konkurrerende men ligeværdige parter promoverer hinanden 7

8 og derigennem drager nytte af hinandens kundekreds, omdømme og image, (Anderson 1). Virksomhederne, der samarbejder, vil således ikke sælge samme produkter, men fx være en sodavandsfabrikant og en snackfabrikant, der ønsker at nå den samme målgruppe: cross promotional marketing is the act of strategically aligning businesses that target the same market but do not directly compete with each other, (Anderson 2). Derudover kræver et cross promotion samarbejde, ifølge Anderson, at partnerne skal have ressourcer, der supplerer hinanden, for at de kan nå så mange mennesker som muligt, (Anderson 2). Tanken ved denne form for samarbejde er, at man er stærkere sammen og at én plus én således giver mere end to. Bag ved denne strategi ligger også elementer af imageafsmitning. De to partnere skal kunne læne sig op ad hinandens image for at afgive en positiv effekt til modsatte part, (Anderson 2). Vi er således nået frem til, at cross promotion som generelt begreb definerer alle former for samarbejder, hvor to ligeværdige partnere samarbejder om et givent produkt eller støtter op om hinandens produkt. Hvis man overfører denne definition af cross promotion til mediebranchen, vil det sige, at et medieprodukt og en virksomhed eller et andet medie, kan kædes sammen og derigennem drage nytte af den anden parts image og målgruppe. Det bør være to ligeværdige partnere, der ikke er i umiddelbar konkurrence med hinanden (altså ikke leverer samme produkt, fx to tvproducenter), men har interesse i at nå hinandens målgruppe og skabe/styrke et image ved at være associeret med den anden partner og altså have en positiv afsmittende effekt. Således kan alle medieprodukter i teorien kædes sammen med et ligeværdigt medieprodukt og skabe en form for afsmitning til samme målgruppe. Dette kan gøres helt i stil med almindelige produkter, og vi har set eksempler som fx en James Bond 007 film, der kædes sammen med Børsen. Denne form for cross promotion har længe været benyttet i USA og er heller ikke noget helt nyt fænomen herhjemme. I vores cases ser det dog lidt anderledes ud. Både Modeljagten og Polle Fiction kan karakteriseres som integrerede medieprodukter, og vi mener, at der ligger en yderligere og stærkere cross promotion effekt i, at de to samarbejdspartnere er integreret og eksponeret i hinandens produkter. Denne integration af markedsføringen er med til at skabe en ny type medieprodukt, og det er denne nytænkning, der har fanget vores interesse. Det interessante her er, at brugen af cross promotion har en konkret indholdsmæssig indflydelse på det 8

9 endelige medieprodukt og således ikke kun er en udenomliggende markedsføring, hvor to produkter læner sig op ad hinanden. På baggrund af disse overvejelser har vi valgt at kalde den form for cross promotion, vi vil arbejde med i dette speciale for integreret cross promotion Opgaveformulering Dette speciales formål vil derfor være at vurdere, hvorfor ovennævnte eksempler på integreret cross promotion - Polle Fiction og Modeljagten - er dukket op i den danske mediebranche nu, og hvordan og med hvilke midler denne form for cross promotion kommer til udtryk i de to samarbejder. Derudover vil vi se på hvilke problemstillinger, der knytter sig til brugen af integreret cross promotion i de danske film- og tv-industrier. 1.2 TEORI OG METODE Med afsæt i ovenstående opgaveformulering er den teoretiske indgangsvinkel i dette speciale baseret på en mediesociologisk tilgang, med inddragelse af en række markedsføringsbegreber og -teorier, samt enkelte historiske og genreteoretiske gennemgange. Udover det teoretiske grundlag benyttes adskillige avis- og tidsskriftsartikler samt brancheinterviews. Specialet er opbygget således, at vi starter med at vurdere de ydre faktorer, der har været medvirkende til, at de to eksempler på integreret cross promotion er dukket op. Vi vil indlede med at skitsere to overordnede syn på medierne i samfundet i dag. Denne tilgang er baseret på Croteau & Hoynes teori om market model (markedsmodellen) og public sphere model (offentlighedsmodellen) 1 og den stigende indflydelse i mediernes virke, som kommercielle interesser synes at have fået. Vi vil derfor illustrere denne model i forhold til offentlighedsmodellen, og tilsammen vil vi bruge de to modeller til at understrege de grundlæggende syn på medierne, som danner grundlag for mediedebatten. 1 Egne oversættelser 9

10 Dernæst vil vi se på de samfundsmæssige indflydelser ud fra tre hovedvinkler, individet i samfundet, markedsføringens henvendelsesformer og de implicerede branchers nuværende situation. I kapitel 2.2 vil vi således, udfra en sociologisk vinkel, betragte det moderne samfund som en refleksiv og konsumstyret kultur. Hertil vil vi benytte Ulrich Becks teori om den refleksive modernitet og Anthony Giddens teori om samfundets aftraditionalisering og individualisering, samt inddrage Celia Lurys definition af nutidens konsumkultur for at kunne placere individet i en forbrugskultur og diskutere dets identitetssøgen og livsstilsforbrug. I kapitel 2.3 vil vi i et mere historisk perspektiv inddrage Michael J. Wolfs syn på nutidens forbruger med det formål at karakterisere udviklingen hos forbrugeren fra naiv til skeptisk, og dermed beskrive de barrierer en markedsføringskampagne skal trænge igennem. Dette fører os til behovet hos medie- og markedsføringsfolk for konstant at komme op med nye henvendelsesformer eller måder at fastholde de skeptiske forbrugeres opmærksomhed. Nogle af de kneb markedsføringsfolk bruger til at få forbrugernes opmærksomhed, vil vi beskæftige os med i specialets tredje del. I kapitel 3.1 vil vi gennemgå begrebet branding, med det formål at karakterisere tanken om produkter og virksomheders merværdi, der ligger i vore definition af cross promotion. Her inddrages nogle af hovedteoretikerne bag dette markedsføringsbegreb, heriblandt David A. Aaker og Philip Kotler. Derudover inddrages Glenn Jacobsens nyere tilgang til begrebet. I kapitel 3.2 vil vi først i et historisk perspektiv undersøge brugen af narrative reklameformer som et led i markedsføringen af et brand. Dernæst vil vi undersøge tv-reklameføljetoner som et nyere kneb, der er dukket op med henblik på at forføre forbrugerne. Her vil vi inddrage Kasper Bering Liisberg og Lennard Højbjergs gennemgange af tv-reklamegenrer. I kapitel 3.3 vil vi i forlængelse af kapitlet om brugen af narrativer i markedsføringssammenhænge, gennemgå nogle af de promotionformer, der bruges i forbindelse med film og tv. Som afslutning på del 3 vil vi inddrage Justin Wyatts teori om high concept, som vi vil bruge i forbindelse med vores cases. Teorien er lavet til at beskrive film, men vi vil i forbindelse med Modeljagten overføre den til tv-mediet. 10

11 For at få en idé om hvorfor vi ser denne type samarbejder i mediebranchen nu, vil vi i specialets del 4 skitsere den danske mediebranche med henblik på at skabe overblik over branchens nuværende situation. Herunder gennemgår vi kort mobilbranchen for at illustrere den spirende konvergens mellem branchens produkter og medier generelt, samt for at understrege baggrunden for Sonofons reklamekampagne og deltagelse i Polle Fiction samarbejdet. Ligeledes vil vi skitsere magasinbranchen for at understrege dets behov for nytænkende tiltag. Da der på nuværende tidspunkt ikke er skrevet synderligt meget om den danske magasinbranche, som den ser ud nu, vil vi henvise til to lektionsreferater fra lektioner på Syddansk Universitet, der omhandler magasinbranchen. I kapitel 4.3 og 4.4 vil vi mere uddybende gennemgå den danske filmbranche og tv-branche som den ser ud nu. Efter disse oplæg vil vi i kapitel 5.1 starte på casen Polle Fiction, og undersøge hvordan den integrerede cross promotion har fungeret, diskutere hvorfor den er dukket op og vurdere betydningen af dette cross promotion samarbejde. Dette vil vi gøre med inddragelse af ovennævnte teorier og gennemgange. Dernæst følger en lignende gennemgang af Modeljagten. I kapitel 6.1 vil vi diskutere disse to eksempler på integreret cross promotion i forhold til Croteau & Hoynes fremsættelse af to forskellige synspunkter på medieindustrien, som gennemgået i kapitel 2.1. og kommentere på de generelle konsekvenser gode som dårlige af denne udvikling. Specialet afsluttes med en sammenfatning, hvor vi vil give en samlet vurdering af, hvorfor integreret cross promotion er dukket op i den danske mediebranche netop nu, og hvordan den kommer til udtryk i vores to cases. For at kaste lys over de to samarbejder fra branchens side, har vi benyttet os af interviews med nøglepersonerne bag de to medieprodukters tilblivelse. Vi har i udvælgelsen af interviewpersonerne lagt vægt på, at de tilsammen repræsenterer de væsentligste sider af produkternes opståen og tilblivelse. I forbindelse med Polle Fiction har vi talt med Thomas Lydholm fra FilmPeople, der var idémanden bag filmen og fungerede som filmens producer, samt Peter Berg, der er Sonofons kommunikationsdirektør og en vigtig person for hele Polleuniversets eksistens. 11

12 Vi har derudover lavet et telefoninterview med Søren Fauli, der både har instrueret Polle fra Snave-reklamefilmene og Polle Fiction. Som repræsentant fra Det Danske Filminstitut (DFI) har vi talt med Jimmy Bredow Pedersen. Han var ansat på DFI da Polle Fiction kom frem. Interviewet med Jimmy Bredow Pedersen er også gennemført pr. telefon. I forbindelse med Modeljagten har vi interviewet Thomas Sonne fra Nordisk Film - produktionsselskabet bag tv-konceptet. Sammen med SIRENEs redaktion var han idémanden bag hele projektet og fungerede som både producer og tilrettelægger på tv-programmerne. For også at have TV3s vinkel på projektet interviewede vi Me Andersen, der var medproducer og medtilrettelægger på tv-serien, ansat af TV3. Derudover har vi talt med Missu Schneidermann fra magasinet SIRENE. Hun var journalist på artikelserien og indgik enkelte steder også i tvprogrammerne. Samtlige interviews er vedlagt i transskriberet form i bilagene 1-5, dog med undtagelse af vores telefoninterviews. Disse foreligger ikke i transskriberet form, men benyttede citater er godkendt af de medvirkende Afgrænsning I specialet vil vi se på det enkelte individ som en del af et samfund, der i stigende grad henvender sig til individet som forbruger, og hvor det at forbruge bliver en del af den enkeltes identitetsskabelse. Derudover ser vi se på den skeptiske forbruger som en del af et medie- og reklamespækket samfund, hvor reklame og underholdning i stigende grad smelter sammen. Det er i denne kontekst, at vi vil karakterisere fremkomsten og brugen af integreret cross promotion. Vi beskæftiger os ikke med hvorledes cross promotion er blevet modtaget hos forbrugerne, eller hvordan denne form for markedsføring virker på forbrugerne. Da fokus i opgaven er den integrerede cross promotion, foretager vi ikke en egentlig analyse af den traditionelle lancering af Polle Fiction og Modeljagten, dvs. filmplakater for Polle Fiction, trailere, busreklamer og annoncer for Modeljagten og Polle Fiction. Efterhånden har samtlige medier med respekt for sig selv en eller anden form for repræsentation på Internettet i form af en hjemmeside med generelle informationer eller ligefrem udviklet helt specielle produkter i tilknytning til pågældende program, film, artikelserie etc. Både Modeljagten og Polle Fiction har en hjemmeside eller ekstra features tilknyttet det overordnede produkt. Disse vil vi kort beskrive, men der vil ikke indgå en generel overvejelse over Internettets betydning 12

13 for denne form for markedsføring. Dette aspekt har vi af pladsmæssige hensyn valgt ikke at beskæftige os med. I et cross promotion samarbejde, inden som uden for mediebranchen, kan der sagtens indgå mere end to partnere. Derudover er der eksempler på samarbejder, hvor virksomheder fra mediebranchen indgår cross promotion samarbejder med virksomheder udenfor mediebranchen. Vi vil i vores cases primært beskæftige os med de virksomheder, der står som hovedsamarbejdspartnerne, dvs. Sonofon, FilmPeople, SIRENE og TV3. 13

14 DEL MARKEDSMODELLEN OG OFFENTLIGHEDSMODELLEN I løbet af de sidste par år har vi været vidner til en medieindustri under kraftig transformering. Udviklingen er blandt andet båret frem af den teknologiske udvikling og af store mediekonglomerater, der, i stigende grad, er med til at forme mediebilledet. Croteau & Hoynes opstiller i Business of Media to grundlæggende modeller for, hvordan man kan anskue medieindustrien og den udvikling, den gennemgår: En market model (markedsmodel) og en public sphere model (offentlighedsmodel). Markedsmodellen er nyttig, når man vil prøve at forstå, hvorledes medieindustrien handler, mens offentlighedsmodellen dækker over samfundsrelaterede spørgsmål, der vedrører offentlighedens interesser, hvad medier angår. En sådan inddeling er anvendelig, når vi skal forholde os til den diskussion, der er omkring mediernes rolle i vores samfund og de kontroverser, der opstår mellem forskellige interesser i medieverdenen. Medieindustrien adskiller sig fra andre industrier ved, at der handles med ideer, information og kultur, (Croteau & Hoynes, s. 1). Det er gennem medierne, at vi får størstedelen af vores viden om verden omkring os. På grund af mediernes både politiske og kulturelle rolle i samfundet, og den magt medieindustrien som følge heraf besidder, stilles der i demokratiske samfund særlige krav til medieproducenter om forvaltningen af denne magt. Samtidig gælder det, som i andre industrier, om at tjene penge. Når man ser på medierne gennem markedsmodellen, er medieindustrien en industri, der kører efter de afsætnings-økonomiske markedsprincipper om udbud og efterspørgsel, (ibid., s. 15). Her anskues medieprodukter som alle andre produkter, der finder deres naturlige balance som følge af kapitalismens cyklusser (fx udbud og efterspørgsel, lavkonjunktur og højkonjunktur). Fra dette synspunkt er fx offentlig regulering af medier en hindring for at give folk, hvad de egentlig gerne vil have, (ibid., s. 25). Markedsmodellen ser på medieprodukterne i forhold til, hvad der er populært, og hvad folk vil bruge penge på, altså hvad der kan sælges. Her er det underholdning og fornøjelser, der er i centrum, og reklamer og markedsføring er nogle af de vigtigste parametre til at opnå hovedformålet med medieproduktionen, nemlig profitgenerering. Der satses ofte på medieproduktioner skabt over velkendte og populære formler, der kan sikre et stort publikum og dermed positive tal på bundlinjen. Generelt mener 14

15 Croteau & Hoynes, at der er en tendens til, at markedsværdierne vægter tungere og tungere i medieproduktionen. I offentlighedsmodellen bliver folk anskuet som borgere, snarere end forbrugere, (Croteau & Hoynes, s. 20). Ifølge denne model er markedskræfterne ikke egnede til det, der ifølge offentlighedsmodellen er vigtigst, nemlig at skabe medier, der tjener offentlighedens interesse. Et af argumenterne herfor er, at markedet er indrettet til at skaffe alt, hvad der er efterspørgsel på, dvs. også børneporno og snuff film. Det er pengene, der afgiver stemmerne og i en verden, hvor ikke alle har lige mange penge, skaber dette ifølge offentlighedsmodellen en uligevægt i medieudbuddet, (ibid., s. 22). Idégrundlaget bag offentlighedsmodellen er bygget på de samme værdier, der ligger bag velfærdsstaten, hvilket blandt andet indebærer a whole host of services that societies deem important to provide their citizens regardless of market forces, (ibid., s. 23). Selv om det ikke nødvendigvis skal være staten, der går ind og regulerer hvad der er i offentlighedens interesse, er statsregulativer, ifølge offentlighedsmodellen, særdeles brugbare til at bremse markedsmekanismernes indflydelse. I realiteten tænker kommercielle medievirksomheder ikke kun på profit og vækst, men kan også, som offentlighedsmodellen lægger op til, selv være med til at sørge for, at medieprodukterne lever op til, hvad der er i den offentlige interesse. Det er altså ikke kun regulering fra statens side, der er med til at opretholde en vis standard i medieudbuddet, hvilket, ifølge Croteau & Hoynes, vil sige at medieudbuddet skal afspejle den diversitet, der er i befolkningen. En af hovedargumenterne for, at markedsprincipper ikke producerer medier i offentlighedens interesse, er den rolle, reklamekroner spiller i den kommercielle medieindustri. Kommercielle medier arbejder indenfor et dual product marked, dvs. at de sælger to forskellige produkter til to helt forskellige købere. Først sælges et medieprodukt til forbrugerne, hvis opmærksomhed dernæst bliver det produkt, der sælges til annoncører, (ibid., s. 26). Da vareproducenterne mest er interesserede i at nå de forbrugere, der er købedygtige, og da medievirksomhederne er afhængige af annoncekroner fra vareproducenterne, bliver det som regel de købedygtige grupper af befolkningen, som flest medier henvender sig til. I kampen om reklamekroner bliver medieprodukter således ofte lokkemaden, der skal indfange de reklamemæssigt attraktive mediekonsumenters opmærksomhed. Resultatet er, set udfra 15

16 offentlighedsmodellen, et mediebillede, der ikke afspejler diversiteten i befolkningens interesser, men som lefler for udvalgte, købedygtige grupper. Hvor stor vægt der lægges på annoncørernes interesser i forhold til mediekonsumenternes, varierer fra medievirksomhed til medievirksomhed, (Croteau & Hoynes, s. 26), alt afhængig af hvor mange penge, der kommer fra annoncer i forhold til andre indtægtskilder (såsom statstilskud, abonnementer, m.m.) Reklamekritik Mange af de argumenter, der igennem årene har været brugt i reklamekritikken, er argumenter, der minder om de synspunkter Croteau & Hoynes fremstiller i forbindelse med offentlighedsmodellen. Det meste af (især den tidlige) kritik stammer fra en overvurdering af mediernes og reklamernes evne til at forføre og manipulere folk 2, ( (Van-)troen på den almægtige reklame, Markedsføring, 29 maj 2002). Flemming Cumberland, der i 1981 udarbejdede en rapport for Danske Reklamebureauers Brancheforening om modstående synspunkter i reklamens rolle i samfundet, gør opmærksom på, at det ikke altid er klart, om modstanderne af reklame debatterer samfundet eller kun reklamen (Cumberland, s. 19). I meget af den kritik, der igennem årene har været rettet mod reklamen, har han kunnet spore en generel afstandtagen fra de grundprincipper, som markedsøkonomien er funderet på, (ibid.). Som Roy Langer, lektor på Handelshøjskolen i København, udtrykker det: Reklamen er med andre ord et synligt mål for angreb og indgreb mod, hvordan vi har indrettet vores samfund i al almindelighed. Det er først og fremmest via markedsføringen, den almindelige forbruger møder markedsøkonomien, ( (Van) troen på den almægtige reklame, Markedsføring, 29. maj 2002). En del af reklamekritikken har altså været rettet mod reklamen som værktøj for markedsøkonomien blandt andet med argumenter for, at brugen af reklame fremmer en købog-smid-væk mentalitet, der ikke gavner samfundet, (Cumberland, s. 38). Disse argumenter 2 En af de mere ekstreme tilgange til reklamens manipulationsevner var teorien om subliminale reklamer, der gik ud på, at man ved ultrakorte klip af et brand eller en besked kunne påvirke forbrugernes underbevidsthed og dermed overtale dem til at købe et bestemt produkt eller budskab. Teorien, der dukkede op i forlængelse af koldkrigsparanoiaen i 1950 ernes USA, blev modbevist, for i 1970 erne og 1980 erne af blive taget op igen i forlængelse af den generelle anti-kapitalistiske tankegang, der opstod i forlængelse af 1968-oprørerne. 16

17 ligger i forlængelse af dem, der fremlægges i offentlighedsmodellens kritik af afsætningsøkonomiske tilgange til medier. Ligesom det kan være svært at gennemskue om reklamekritik er rettet mod den kapitalistiske tankegang, som reklamer repræsenterer, kan det være svært at gennemskue om kritik af medieproducenters fokus på kommercielle interesser stammer fra tanker om at tjene den offentlige interesse, eller om det er en generel kritik af det kapitalistiske samfund, de er opstået i. Det skal dog siges, at de to mediemodeller ikke altid er modsætninger, da der kan være medieprodukter, som tjener penge hjem til producenten samtidig med, at de tjener offentlighedens interesse. Vi vil i del 3 og 4 undersøge cross promotion i forhold til, at det er et begreb, der bruges i medieindustrien til at fremme omsætningen, på kortere eller længere sigt. Vi vil således i størstedelen af denne opgave beskæftige os med begrebet set med markedsmodellen som indgangsvinkel, med det formål at belyse nogle af de markedsføringsmetoder, der bliver brugt i medieindustrien i forbindelse med denne form for samarbejder. Enkelte steder vil vi inddrage synspunkter fra offentlighedsmodellen for at sætte teorierne i perspektiv. I kapitel 6.1 vil vi diskutere brugen af integreret cross promotion i danske medier ud fra argumenter fra begge mediemodeller. Inden da vil vi se på den udvikling i vores samfund, der har skabt grobund for alternative markedsføringsformer, herunder integreret cross promotion. 2.2 REFLEKSIV MODERNITET OG INDIVIDUALISERING I det følgende vil vi se på, hvordan den samfundsmæssige udvikling i dag påvirker individet. Her vil vi blandt andet tage udgangspunkt i Ulrich Becks teori om den refleksive modernitet og dennes konsekvenser for individet, (Beck: 1994,1997) for at kunne drage paralleller til den konsumkultur, der hersker i dag. Ligeledes vil vi understrege det opståede behov for at udtrykke identitet ud fra nye værdier, (Giddens: 2000), og herunder vil vi pointere livsstilsbegrebets stigende betydning, (Giddens: 1996, 2000, Miles). Hermed ønsker vi at understrege en sammenhæng mellem samfundets udvikling og forandring og nogle af de metoder, der benyttes i moderne markedsføring i dag. 17

18 2.2.1 Den refleksive modernitet Det moderne samfund er præget af en stigende differentiering og individualisering. Det er kendetegnet ved hastige sociale, kulturelle og samfundsmæssige forandringer og dermed også en konstant tilstrømning af nye vilkår for individerne i samfundet: Vi lever i dag i et samfund uden en grundlæggende sikkerhed: alt kan være anderledes, alt kan forandre sig, og den enkelte kan altid gøre noget andet., (Rasmussen, s. 57). Ulrich Beck betegner denne nuværende samfundsmæssige tilstand som risikosamfundet, (Beck, 1997). Hans teori om risikosamfundet tager udgangspunkt i industrialiseringens udbredelse, der har medført ødelæggelse af det naturlige og humane miljø 3. Samfundets forandring betyder, at vi har bevæget os ind i en ny fase af moderniteten. Industrisamfundets simple modernitet er blevet afløst af en refleksiv modernitet. Der er sket en modernisering af moderniseringen i det, at moderniteten er begyndt at forholde sig til sig selv og sine egne resultater. Det er denne karakter af selvkonfrontation der gør, at moderniteten bliver refleksiv, (Beck:1994, s. 5) - ikke kun for samfundet men også for det enkelte menneske. Definitionen af det enkelte menneske foregår nu inde i individet selv, i dets erkendelse af sig selv, i modsætning til tidligere, hvor individet blev defineret af udefra- eller ovenfrakommende faktorer, som religion og statsmagt eller klasseinddeling. Dette betyder derfor også, at man nu som individ står mere alene Individualisering Samfundet præges af en stigende aftraditionalisering, (Giddens: 2000). Dette betyder ikke, at vi er på vej ind i et samfund helt uden traditioner men nærmere, at traditionerne ændrer status og derved får en anden betydning og indflydelse i det enkelte menneskes liv. Hele grundlaget for vores selvidentitet ændrer sig i takt med, at traditionernes indflydelse daler, og selvidentiteten skal skabes og genskabes mere aktivt end før, (Giddens: 2000, s. 48). Derfor er vi nødt til at leve på en mere reflekteret og åben måde. Dette giver mennesket frihed og selvbestemmelse, men fordrer samtidig, at der skal tages mange beslutninger. Vi skal altså selv skabe vores identitet og biografi ud fra egne valg. Valg, der tidligere mere eller mindre 3 Giddens problematiserer denne forholdsvis skeptiske tilgang og mener, at overgangen til det moderne samfund med bl.a. videnskaben har medført en række risikonedsættende effekter. Nok er der skabt nye risici, men de risikonedsættende elementer vejer i hans tankegang tungere, (Giddens: 1996, s. 140). Dog er Giddens overvejende enig i Becks synspunkter vedrørende den refleksive modernitet og dens konsekvenser. 18

19 automatisk var truffet for en, (Beck: 1994, s. 15). Derved kan man tale om, at det moderne samfund, med dets mange krav til det enkelte individ om refleksivitet og selvbestemmelse, styrker en allerede igangværende individualisering af samfundet, (ibid., s. 13). Gennem denne individualisering og aftraditionalisering frisættes det enkelte menneske. Frisættelsen fra en række gamle makrostrukturer efterlader individet fritsvævende men ikke frit, da der med frisættelsen følger et krav til den enkelte om at tage beslutningerne selv. Derved opstår ifølge Beck og Giddens en ny institutionel afhængighed. Det frisatte og identitetssøgende menneske bliver i stigende grad afhængig af arbejdsmarkedet, uddannelse, forbrug etc., alt sammen nye holdepunkter, der erstatter de traditionelle holdepunkter. Individualiseringen er derfor ambivalent, da frisættelsen fra de gamle, traditionelle bindinger bevæger sig over i nye behov for tilknytning og derved en ny form for afhængighed. Set i dette perspektiv er det oplagt, at individet fortsætter en naturlig søgning efter støtte og retningslinier. Disse retningslinier finder individet så i alternative former. Den materielle kultur giver svaret gennem forbruget. Derved kan individet realisere sig selv blandt andet gennem forbruget og er derfor en oplagt modtager af en markedsføring, der bygger på værdiskabelse og image. Således har vi i overgangen til risikosamfundet bevæget os væk fra sikkerheden i at finde svar hos autoriteterne men i stedet søge dem på nye områder, der blandt andet indbefatter konsumkulturen Konsumkulturen Både markedsføringsfolk og forskere har opdaget de unge forbrugere og deres fremtrædende betydning, både som et fremvoksende forbrugermarked men også som et barometer for sociale og dermed også forbrugsmæssige forandringer. Dette fokus på de unge begyndte at udvikle sig efter Anden Verdenskrig: It was in the aftermath of the war that young people began to establish themselves as their own distinct cultural entity and were therefore emerging as an increasingly attractive prospect to the market, (Miles, s. 132). 19

20 De unge begyndte at tjene penge, men var stadig ikke bundet op af de samme økonomiske forpligtelser som deres forældre og havde derfor mere til rådighed. Det var i samme periode (i 50 erne og 60 erne) at mode, underholdning, mad og drikke specifikt fokuseret på at tilfredsstille den unge forbrugers behov, begyndte at vise sig på markedet. I 80 erne var forbrug på det nærmeste blevet a way of life, (ibid., s. 133) for de unge. Forbruget repræsenterede både en måde at udtrykke sig selv på, men fungerede også som ramme for opbyggelsen af hverdagslivet. Unge mennesker i 90 erne var meget optagede af at skabe sig selv, og der blev i langt højere grad end tidligere fokuseret på et æstetisk forbrug. Således begyndte symboler og merværdi at spille en større rolle i forbruget, (ibid., s. 137). Derfor begyndte man fra producenternes side at fokusere mere specifikt på konsumptionens funktion som identitetsskabende. I dag er det en helt naturlig ting, at det enkelte menneske indgår i forbrugskulturen og aktivt dyrker et æstetisk og symbolstyret forbrug. Faktisk sker det allerede i barndommen, at vi socialiseres som forbrugere, (ibid., s. 134). Celia Lury definerer nutidens konsumkultur som en speciel form for materiel kultur, der er opstået i anden halvdel af det 20. århundrede. Hvor den tidligere konsumkultur var styret af status og klasserelationer, er det i dag andre parametre, der dominerer. Baudrillard udtrykker dette meget præcist: Individuals no longer compete for the possession of goods, they actualize themselves in consumption, (Baudrillard i Friedberg, s. 115). Konsumering bliver en forlængelse af ens egen person: Du er hvad du køber, (Lury, s. 134). Forbrugeren udtrykker sin personlighed mere ekstrovert end tidligere - som en livsholdning - og definitionen af individet skabes og formes i høj grad gennem forbrug. Konsumeringen er således i højere grad livsstilsbaseret og fungerer som en form for kommunikation. Lury mener, at mennesker primært forholder sig til hinanden socialt gennem forbrug og tingenes symbolske signaler, (ibid., s. 1). Denne materielle kultur ligger således til grund for en konsumkultur, der vægter tings værdi i forhold til sociale koder og identiteter. De materielle ting er med til at opbygge en social identitet og skaber derved en mening med tilværelsen, (ibid., s ). Hvis man anskuer forbrug som en form for kommunikation, betyder dette, at det enkelte individ konsumerer for at fortælle andre, hvem og hvad han eller hun er og står for, og at individet bevidst bruger materielle goders symbolske værdi: possessions and goods [ ] 20

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur

Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Muligheder for en samarbejdende forbrugskultur Af: Jeppe Grau Thomsen, Søren Frederik Hansen, Jonas Bergenholz, Aske Breinholt & Laura Andrea Friis-Rasmussen 2. semesterprojekt 2013, gruppe. 18 Roskilde

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Bachelorafhandling: Institut for Marketing & Organisation. Branding. Product Placement

Bachelorafhandling: Institut for Marketing & Organisation. Branding. Product Placement HA 6. semester Bachelorafhandling: Institut for Marketing & Organisation Forfattere: Kenneth Vermø & Søren Dinesen Studienumre: 300726 & 403285 Hold: 14 Vejleder: Klavs Feldstedt Branding Product Placement

Læs mere

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation

Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation Lea Raunslund Nilsson 10. Semester Medieret kommunikation K R E A T I V T I M A G E 72 COPENHAGEN OPEN FOR YOU Aalborg Universitet 10. Semester Kommunikation Juli 2009 77 normalsider 185.0000 tegn Vejleder:

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet

Pop-Up's. - hvem, hvad, hvor. Af: Anine Thomsen. Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Pop-Up's - hvem, hvad, hvor Af: Anine Thomsen Masterafhandling: Master i Oplevelsesledelse(Mol) Roskilde Universitet Afleveret den 24.juni 2011 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Motivation...5 1. Kapitel:

Læs mere

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop

Case Advodan Roskilde. Den kreative workshop Case Advodan Roskilde Den kreative workshop 2 Den kreative workshop Roskilde Universitetscenter Foråret 2011 Frederik Aske Sønksen Sigurd Ulvedal Theis Ellegaard Jakobsen Vejleder: Peter Busch En særlig

Læs mere

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag!

PAYWALLS! !!!!!!!!!!! !!!! En receptionsanalyse af holdninger til paywalls! Roskilde Universitet Forår 2014! Gruppe 13! 56.451 anslag! PAYWALLS En receptionsanalyse af holdninger til paywalls Roskilde Universitet Forår 2014 Gruppe 13 56.451 anslag Mathilde Reimer Larsen, Pauline Ida Schweitz, Senem Aydinoglu, Caroline Sophie Hvolbøl Sønnichsen

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Speciale af Betina Kristensen

Speciale af Betina Kristensen 1.0. Indledning: 2 1.2. Problemformulering: 4 2.0. Dream Society: 5 2.1. Drømmesamfundets konsekvenser for en virksomheds kommunikation: 14 2.2. Storytelling og branding: 18 3.0. Fortællingens funktion:

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - det kommunikative aspekt En analyse af det spanske tobaksfirma Altadis formidling af sit sociale ansvar Cand.ling.merc. speciale Forfatter: Tina Knudsen Vejleder: Ricard

Læs mere

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet

#Selviscenesættelse. - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund 18.12.2013. Roskilde Universitet #Selviscenesættelse - og dens indvirkning på identitetsdannelsen i det senmoderne samfund * 18.12.2013 Roskilde Universitet Humanistisk Bacheloruddannelse Projektopgave 1. semester Kultur & Historie Subjektivitet

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19

Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL LYNGHOLM MADS BISP RASMUSSEN Vejleder: Søren Husted AALBORG UNIVERSITET 1 BA-HFC endelig.indd 1 20/05/14 12:26 2 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL

Læs mere

markedsføring - Sociologiske og økonomiske perspektiver

markedsføring - Sociologiske og økonomiske perspektiver 17-12-2014 Adfærdsbaseret markedsføring - Sociologiske og økonomiske perspektiver Jeppe August Valeur (52445) og Tore Harboe Henriksen (51924) Gruppe 9, Hus 20.2. Roskilde Universitetscenter. Projektvejleder:

Læs mere

ANALYSE AF EN VISUEL IDENTITET NORTHERN ROCK. Side 1

ANALYSE AF EN VISUEL IDENTITET NORTHERN ROCK. Side 1 ANALYSE AF EN VISUEL IDENTITET NORTHERN ROCK Side 1 Integreret speciale mellem Kommunikation og Virksomhedsstudier Roskilde Universitets Center, April 2008 Specialet er udarbejdet i perioden fra oktober

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Virksomheders sociale ansvar

Virksomheders sociale ansvar Virksomheders sociale ansvar - kan det kommunikeres? En empirisk undersøgelse af forbrugeres modtagelse af virksomheders kommunikation af socialt ansvar. Speciale Heidi Hermansen Københavns Universitet

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Fordi min hund bedre kan li lædersæder

Fordi min hund bedre kan li lædersæder Fordi min hund bedre kan li lædersæder Et miljøprojekt om bilkøberes prioriteringer ved bilkøb Et speciale af Rasmus Ehlers, Søren Jacobsen og Jakob Møldrup Petersen Vejledere: Lise Drewes Nielsen og Per

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Som man råber i skoven.

Som man råber i skoven. SYMBOLØKONOMISKE NYHEDER Som man råber i skoven. Verden afhænger af de metodiske briller, man ser den med Online markedsføring Kan virksomheder bruge online medier til noget? Kritisk kommunikation Tomme

Læs mere

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber.

PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. PARTNERSKABER MELLEM VIRKSOMHEDER OG FRIVILLIGE ORGANISATIONER: En analyse af omfang, typer, muligheder og faldgrupper i partnerskaber. Udarbejdet på vegne af Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for

Læs mere