POLITIKKER OG MÅL Børne- & Kulturområdet >> > >

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIKKER OG MÅL Børne- & Kulturområdet 2011-2014 1 >> > >"

Transkript

1 POLITIKKER OG MÅL Børne- & Kulturområdet

2 2

3 Indhold Forord... 5 Overordnet politisk vision... 6 Politik for Skole & Fritidsordningsområdet... 7 Et højt fagligt niveau for alle elever...7 Alle elever skal være glade for at læse...7 Flere elever skal have udbytte af undervisningen...8 Elever der trives lærer mere...8 Et tæt samarbejde mellem forældre, skole og fritidsordning...9 Politik for Dagtilbudsområdet Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet...10 Sunde kost- og bevægelsesinitiativer...11 Inddragelse af forældre som en ressource...12 Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne...12 Politik for Kultur- og Fritidsområdet Styrkelse af netværk og partnerskaber...13 Fokus på musik og teater...13 Bevægelse i hverdagen...14 Udvikling indenfor idrætten...14 Børne- og Ungekulturen skal styrkes...15 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 2. marts

4 4

5 Forord Disse politikker og mål for Børne- & Kulturområdet er blevet til gennem et tæt samarbejde mellem Børne- & Kulturudvalget og bestyrelserne i kommunens institutioner og foreninger. Det har medvirket til både kvalitet og klare mål i politikkerne. De nye politikker er inddelt sådan, at der er en fælles vision, og for hvert af områderne Skoler og Fritidsordninger, Dagtilbud og Kultur- & Fritid en selvstændig vision, en række overordnede politiske mål samt helt konkrete resultatkrav, der skal arbejdes hen imod i den kommende tid. Vores overordnede vision er, at vi er med til at skabe hele mennesker, helhedstænkning og sammenhæng i børn og unges hverdag, bl.a. med fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution og videre til skole og fritidsordning og aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi arbejder for, at vores børn og unge, uanset funktionsniveau, bliver glade og livsduelige medborgere. Forældre skal have et godt og udviklende dagtilbud til deres børn, når de har behov for det. De skal møde en skole og en fritidsordning, der klæder børn og unge på til at have fokus på bæredygtighed og til at blive aktive og bidragende samfundsborgere til gavn og glæde for fællesskabet. Engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere er grundlaget for, at vi kan give forældre og deres børn og unge en god service i vores dagtilbud, på skolerne, fritidsordningerne og i de daglige kultur- og fritidsaktiviteter. Vi værdsætter og understøtter, at institutioner og skoler har individuelle præg. Målgruppen for Vallensbæk Kommunes politik for Børne- & Kulturområdet er især alle forældre og alle ansatte i Vallensbæk Kommune, der arbejder med børn, unge og kultur. God arbejdslyst med at gøre vision til virkelighed, til glæde og gavn for børn, unge og voksne i Vallensbæk. Jytte Bendtsen Formand for Børne- & Kulturudvalget 5

6 Overordnet politisk vision Børne- & Kulturområdet i Vallensbæk Kommune varetages af vores daginstitutioner, dagpleje, skoler, fritidsordninger, naturskole og de mange fritids- og kulturaktiviteter - foreninger, ungdomsskole, musikskole, bibliotek, ridecenter og idrætscenter m.v. Vi arbejder for hele mennesker og helhedstænkning og sammenhæng i børn og unges hverdag, bl.a. med fokus på overgange fra dagpleje til daginstitution og videre til skole og fritidsordning og aktiv inddragelse af vores kultur- og fritidsaktiviteter. Vi arbejder for, at vores børn og unge, uanset funktionsniveau, bliver glade og livsduelige medborgere. Forældre skal have et godt og udviklende dagtilbud til deres børn, når de har behov for det. Forældre og elever skal møde en skole og en fritidsordning, der klæder børn og unge på til at have fokus på bæredygtighed og til at blive aktive og bidragende samfundsborgere til gavn og glæde for fællesskabet. Engagerede og fagligt velfunderede medarbejdere er grundlaget for at Vallensbæk Kommune kan give forældre og deres børn og unge en god service i vores dagtilbud, på skolerne, fritidsordningerne og i de daglige kultur- og fritidsaktiviteter. Vi værdsætter og understøtter at institutioner og skoler har individuelle præg. Den Sammenhængende Børnepolitik Vallensbæk Kommune har en særskilt politik for den forebyggende indsats for sårbare børn og unge. KLIK HER (linker til nævnte politik). 6

7 Politik for Skole & Fritidsordningsområdet POLITISK VISION Vallensbæks skoler skal være kendetegnet af glade elever, tilfredse forældre, et alsidigt og højt fagligt niveau og en høj undervisningseffekt. Samtidig skal skolerne inkludere flere forskellige elever i fællesskabet og undervisningen, så andelen af elever, der modtager specialundervisning minimeres, og det stigende antal to-sprogede elever skal integreres hensigtsmæssigt og intensivt både fagligt og socialt i skole og fritidsordning. POLITISKE MÅLSÆTNINGER 1. Et højt fagligt niveau for alle elever 2. Alle elever skal være glade for at læse 3. Flere elever skal have udbytte af undervisningen 4. Elever der trives lærer mere 5. Et tæt samarbejde mellem forældre og skole/fritidsordning Et højt fagligt niveau for alle elever Skolernes målrettede arbejde skal kunne ses i resultaterne til afgangsprøverne. Det gælder om at ruste alle elever bedst muligt til at fortsætte i og gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet er, at 95% af alle ungdomsårgange gennemfører en ungdomsuddannelse. Arbejdet med det faglige niveau handler også om kreative læringsformer og læringsstile ift. f.eks. drenge og pigers generelle forskelligheder. Der skal være fokus på og sammenhæng i nytænkning og afprøvning af nye tiltag fra indskoling, gennem mellemtrin og til udskoling. Mål 1: FAGLIGT NIVEAU Folkeskolerne skal sikre, at eleverne bliver uddannelsesparate og fagligt er rustet til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse gennem nytænkning og afprøvning af nye tiltag i indskolings- og udskolingsforløb. Mål 2: FÆLLESSKAB Folkeskolerne skal gennem hele skoleforløbet arbejde systematisk med at udvikle læringsmiljøerne, så disse bliver mere rummelige, og skolen og fritidsordningen f.eks. er bedre indrettet til drenges behov og muligheder. Folkeskolerne skal stræbe efter det højest mulige resultat ved afgangsprøverne. Det kommunale resultat skal fastholdes eller øges i forhold til resultatet i Alle elever skal være glade for at læse Læsning er en vigtig forudsætning for at kunne tilegne sig viden på alle områder, og det er vigtigt at holde fokus på læsning i hele skoleforløbet. Mål: ALDERSSVARENDE LÆSEKOMPETENCER Vallensbæk Kommune arbejder på at udvikle det enkelte barns kompetencer bedst muligt og vil sikre, at eleverne har en læsekompetence, der svarer til deres alder. Eleverne skal ved udgangen af 2., 4. og 9. klasse kunne læse en alderssvarende tekst. Andelen af sikre læsere på 2., 4. og 9. klassetrin skal som minimum fastholdes på samme niveau som et gennemsnit fra de 3 foregående år

8 Politik for Skole & Fritidsordningsområdet Flere elever skal have udbytte af undervisningen Skolerne med FO erne skal i deres tætte daglige arbejde med eleverne arbejde forebyggende med de sårbare elever. De forskellige faggrupper skal udnytte deres kompetencer til at samarbejde og i dialog med forældrene arbejde for, at færrest mulige børn henvises til specialundervisning. Mål 1: FOREBYGGELSE Vallensbæk Kommune skal have en folkeskole og fritidsordning, der arbejder konkret med forebyggelse og inkluderer eleverne, uanset deres funktionsniveau, i de fælles aktiviteter, og der skal udarbejdes en klar og tydelig afgrænsning af specialundervisningsområdet, som skal frigøre ressourcer til almindelig undervisning og fleksibel ressourceudnyttelse på den enkelte skole. Mål 2: TÆTTERE SAMARBEJDE MED UNGDOMSSKOLEN & SSP Der skal opbygges et tættere samarbejde mellem skolerne/fritidsordningerne og Ungdomsskolen og SSP. Andelen af elever, der modtager specialundervisning (bevilget af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) skal senest i 2014 være faldet med minimum 15% i forhold til 2010-niveauet. 3 Elever der trives lærer mere Sunde børn og unge er en investering i fremtiden, og de daglige omgivelser i skoler og fritidsordninger skal stimulere til bevægelse og sund livsstil. Det skal ske gennem et tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Målet er i sidste ende et sjovere og længere liv med færre sygdomme. Mål 1: TRIVSEL Læringsmiljøet skal styrkes ved, at eleverne skal trives og være glade for at gå i skole. Der skal arbejdes med sundhed og bevægelse som en naturlig del af undervisningen og fritidsordningens aktiviteter. Der skal senest i 2012 være udarbejdet et koncept for trivselsmåling for elevernes samlede trivsel i forhold til læringsmiljøet. Mål 2: MERE MUSIK I HVERDAGEN Kontaktfladen til musik i hverdagen skal opprioriteres. Musik skal i højere grad tænkes ind i den daglige undervisning. Alle elever skal have et indgående kendskab til kommunens musiktilbud. Der skal senest i 2011 være udarbejdet en handleplan for, hvordan målsætningen bliver opfyldt. Senest i 2012 påbegyndes en realisering. 4 8

9 Et tæt samarbejde mellem forældre, skole og fritidsordning Forældrene skal inddrages i arbejdet med at give deres egne børn gode forudsætninger for skolegangen, og skal desuden medvirke til at forankre skolens rummelighed bedst muligt. Forældre skal også inddrages i arbejdet med at mindske elevens fravær i skolen og fritidsordningen, og der skal især fokuseres på fravær i udskolingen. Forældrene skal inddrages aktivt i arbejdet med elevplanerne. Mål 1: FORÆLDRE TAGER MEDANSVAR Forældrene skal tage medansvar for deres eget barns læring og trivsel samt hele klassens trivsel. Forældre skal som positive rollemodeller gå aktivt ind i processen med at skabe en god og rummelig klasse, som bygger på anerkendelse og respekt for den enkelte samt retten til at være forskellig. Mindst 80% af forældrene skal være tilfredse med informationsniveauet i forbindelse med skolens og fritidsordningens samarbejde med hjemmet, herunder især samarbejdet vedrørende elevens faglige niveau. Der gennemføres i 2012 og 2014 en forældreundersøgelse, der dokumenterer graden af tilfredshed. Mål 2: ELEVERS FRAVÆR Forældre skal tage ansvar for elevernes fravær. Vallensbæk Kommune skal have en folkeskole, der arbejder for, at det bekymrende elevfravær ikke får afgørende indflydelse på elevernes faglige og sociale udvikling. Det gennemsnitlige bekymrende elevfravær må i 2014 højst være 3 %. 5 Politik for Skole & Fritidsordningsområdet 9

10 Politik for Dagtilbudsområdet POLITISK VISION Vallensbæk Kommune har særlig opmærksomhed på børnenes leg, læring og trivsel i dagtilbuddenes fællesskaber. Det skal foregå i en tryg og omsorgsfuld atmosfære, hvor børnenes egne oplevelser og opfattelser af hverdagen tillægges betydning. Samtidig skal der være fokus på at udvikle og sikre pædagogisk kvalitet i dagtilbuddene med vægt på børnenes alsidige udvikling af både de sociale, følelsesmæssige samt læringsmæssige kompetencer. POLITISKE MÅLSÆTNINGER 1. Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet 2. Børns sprogudvikling 3. Sunde kost- og bevægelsesinitiativer 4. Inddragelse af forældre som ressource 5. Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Udvikling og synliggørelse af børne- og læringsmiljøet Et udviklende børne- og læringsmiljø er centreret om at inspirere, stimulere og udfordre børnene i hverdagens møde med et imødekommende og trygt dagtilbud. Det enkelte dagtilbud skal gennem pædagogiske læreplaner og børneprofiler arbejde målrettet og systematisk med at udvikle læringsmiljøet. Der skal være trygge overgange mellem forskellige dagtilbud og ved skolestart. Mål 1: BØRNEPROFILER I dagtilbuddets læreplan skal børne- og læringsmiljøet fremstå tydeligt, ligesom børneprofilerne skal være konkrete og brugbare ved overgangen til skole og fritidsordning. Mål 2: OVERGANGE Der skal være en konkret og beskrevet praksis for overgangen fra dagtilbud til skole/fritidsordning. Mål 3: FÆLLESSKAB I PRAKSIS Dagtilbuddene skal i læreplanerne beskrive og målsætte deres arbejde med fællesskab i praksis. Der gennemføres i både 2012 og 2014 en forældretilfredshedsundersøgelse, der dokumenterer graden af forældretilfredshed med dagtilbuddet. Mindst 80 % af de indkomne besvarelser fra forældrene skal tilkendegive, at dagtilbuddenes arbejde med fællesskabet, børns læring og overgang til skole/fritidsordning er synlig og tilfredsstillende for forældrene. 1 10

11 Børns sprogudvikling Vallensbæk Kommune har fokus på et sprogligt stimulerende miljø i dagtilbuddene. Alle har et ansvar for børnenes udvikling af sproglige kompetencer. Der skal arbejdes med det sproglige miljø gennem anerkendelse, leg, kreativitet og dialog med børnene. I hverdagen skal der være mulighed for, at børnene på succesfuld måde kan udvikle kommunikationsevner og sprog uanset baggrund. Mål 1: SPROGVURDERING Udvalgte forældre tilbydes en sprogvurdering af deres 3 årige barn samt efterfølgende plan for sprogstimulerende aktiviteter efter barnets behov og kontinuerlig måling af barnets sprogniveau. Forældre til sprogvurderede børn, der placerer sig i særlig indsatsgruppe, tilbydes dialogmøde med talehørelærer senest 1 måned efter henvendelse fra institutionen til talehørelærer, og der udarbejdes og gennemføres en systematisk handleplan for barnets sprogudvikling. Mål 2: SKRIFTSPROG Der skal arbejdes systematisk med brug af skriftsprog for alle børn i dagtilbud. Minimum to daginstitutioner skal dokumentere systematisk brug af skriftsprog for alle aldersgrupper. 2 Politik for Dagtilbudsområdet Sunde kost- og bevægelsesinitiativer Vallensbæk Kommune har fokus på at børn får mulighed for at danne sunde kost og motionsvaner tidligt i opvæksten. Daginstitutioner og dagpleje skal medvirke til at fremme sundheden i dagtilbuddene, hvor både personale og forældre spiller en vigtig rolle, bl.a. ved tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Mål 1: BEVÆGELSES- OG KOSTPOLITIK Med børnenes læring og pædagogikken i centrum udarbejder alle dagtilbud en lokal bevægelsespolitik og kostpolitik. Der udarbejdes senest i 2012 en samlet publikation, der indeholder de gode historier i form af Best Practices omkring kost og bevægelse. Der gennemføres en forældretilfredshedsundersøgelse i 2012 og 2014, der dokumenterer graden af forældretilfredshed. Mindst 80 % af de indkomne besvarelser fra forældrene skal tilkendegive, at dagtilbuddenes arbejde med bevægelse og kost er synlig og tilfredsstillende for forældrene. 3 11

12 Politik for Dagtilbudsområdet Inddragelse af forældre som en ressource Forældre og det pædagogiske personale har en fælles interesse i børnenes trivsel og samarbejdet organiseres for børnenes skyld. Mål: FOKUS PÅ FORÆLDRESAMARBEJDE Der skal fokuseres på, at samarbejdet mellem pædagogisk personale og forældre foregår i dialog og samarbejde omkring at skabe trivsel, læring og udvikling for barnet. Der udvikles nye metoder, hvor forældrene får større indsigt i livet i dagtilbuddet, forståelse for fællesskabets betydning og de fælles aktiviteter. 4 Pædagogisk mangfoldighed gennem samarbejde på tværs af institutionerne Vallensbæk Kommune værdsætter pædagogisk mangfoldighed, bl.a. gennem samarbejder på tværs af vores dagtilbud og på tværs af kommunens øvrige institutioner og områder, f.eks. kultur- og fritidsområdet. Mål: SAMARBEJDE Dagtilbuddene på Børne- & Kulturområdet skal iværksætte pædagogisk samarbejde på tværs med henblik på at højne kvaliteten og mangfoldigheden. I dagtilbuddenes pædagogiske læreplaner skal indgå konkrete og målrettede pædagogiske indsatsområder om samarbejde med andre institutionsområder. Samarbejdet skal være med speciel opmærksomhed på børnenes musisk-kreative dannelse og medarbejdernes nødvendige kompetenceudvikling. 5 12

13 Politik for Kultur- og Fritidsområdet POLITISK VISION Kunst og kultur bidrager til livskvalitet og økonomisk velfærd. Kulturlivet i Vallensbæk skal udfolde sig i en balance mellem brug og skabelse af kunst og kultur på et højt kvalitativt niveau, og børn og unge er en vigtig målgruppe. Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Idrætsog motionstilbuddene skal tilgodese både bredde- og eliteudøvere. POLITISKE MÅLSÆTNINGER 1. Styrkelse af netværk og partnerskaber 2. Fokus på musik og teater 3. Bevægelse i hverdagen 4. Udvikling indenfor idrætten 5. Børne- og Ungekulturen skal styrkes Styrkelse af netværk og partnerskaber Vallensbæk Kommune ønsker systematisk vedligeholdelse og udvikling af kulturelle miljøer i samarbejde med erhvervslivet og foreningslivet for at skabe flere aktiviteter og merværdi for lokalsamfundet. Mål: KULTUR- OG ERHVERVSAKTØRER Målet er at involvere nye kultur- og erhvervsaktører med henblik på at styrke kulturerhvervene og kulturudviklingen generelt. Der er i 2013 indgået minimum to nye offentlig/privat partnerskaber. 1 Fokus på musik og teater Et levende og alsidigt musik- og teaterliv beriger den enkelte og skaber livsglæde, mobiliserer fællesskaber, formidler refleksion og stimulerer udviklingen af kulturelle udtryksformer. Der skal ske en styrkelse af den musiskkreative fødekæde. Mål: STYRKELSE AF MUSIK OG TEATER Målet er, at musik og teater skal styrkes yderligere og være en selvfølgelig del af bybilledet og borgernes, dagtilbuddenes, skolernes, foreningernes, kultur- og erhvervslivets dagligdag. Der er senest i 2011 vedtaget en strategi med konkret handleplan for den musisk-kreative fødekæde fra barn til voksen, herunder systematisk fokus på udviklingen af kontaktfladen til musik og teater i daginstitutioner, dagpleje, på folkeskolerne, fritidsordningerne og i Ungdomsskolen og Musikskolen. Senest i 2012 igangsættes implementeringen af handleplanen. 2 13

14 Politik for Kultur- og Fritidsområdet Bevægelse i hverdagen Sundhed, idræt og motion skal være en naturlig del af borgernes hverdag. Det handler om forebyggelse og livskvalitet, hvor det sjove og sunde er i fokus. Det nås bl.a. ved tværfagligt samarbejde mellem sundhedsområdet og børne- og kulturområdet. Mål 1: MULIGHED FOR BEVÆGELSE Målet er at øge brugen af og kendskabet til stisystemerne i kommunen til cyklende, løbende, rulleskøjtende og gående ved at gennemføre en informationskampagne, der oplyser om nye ruter og får folk hen, hvor de ikke har været før. Fortællinger knyttes til stier og lokaliteter, så det bliver både legende og indholdsrig form for motion. Børn og unge motiveres til mere bevægelse i hverdagen. Ruter er kombineret med en podwalk, podrun eller podskate med historier om stedet m.m. Der er oprettet faciliteter med legeprægede motionsredskaber til selvaktivering. Der gennemføres senest i 2014 en brugerundersøgelse ift. kendskab til og brug af stisystemerne. Mål 2: FOKUS PÅ ÆLDRE Oplevelser og bevægelse for ældre der skaber livsglæde og livskvalitet. Der skal oprettes konkrete initiativer, der via kultur og bevægelse kan øge livskvaliteten for ældre i eget hjem, i ældreboliger og på plejehjem. 3 Udvikling indenfor idrætten Vallensbæk Kommune skal i samarbejde med kommunens borgere og frivillige foreninger tilbyde et varieret og lettilgængeligt idræts- og motionstilbud. Mål: FORBEDREDE RAMMER Målet er at forbedre de organisatoriske, sportslige og evt. fysiske rammer for at skabe bedre sportslige resultater for idrætsklubbernes bredde- og eliteudøvere. 2-3 idrætsgrene har oplevet en forbedring af rammerne for udfoldelse senest i Der er senest i 2012 vedtaget en strategi og udarbejdet en handlingsplan for idrætsfødekæden fra barn til voksen, herunder systematisk fokus på bredde- og talentudvikling. 4 14

15 Børne- og Ungekulturen skal styrkes Mødet med kultur skal aktivt bidrage til børn og unges livskvalitet, både når der formidles professionelt til børn og unge, og når de selv er med til at skabe kultur. Tilbuddene skal i høj grad integreres i børn og unges hverdag via skoler og institutioner. Mål: KULTUR TIL ALLE BØRN OG UNGE Alle børn og unge skal have adgang til kulturoplevelser og kreative aktiviteter i hele kommunen. Kulturelle oplevelser skal være en del af alle børn og unges hverdag. Mødet med kulturen skal aktivt bidrage til børnenes og de unges livskvalitet både når der formidles professionelt til børn og unge, og når de selv er med til at skabe kultur. Tilbuddene skal i høj grad være en del af børn og unges hverdag i skoler og dagtilbud. Brugen af Interaktive medier skal styrkes ved at digitale medier benyttes i formidlingen af børne- og ungekulturen, så børn og unge nås med deres»egne«medier. Biblioteket har her en fremtrædende rolle. Nye samarbejdsformer og netværk styrkes ved at samarbejde og netværk mellem kommune, skoler, daginstitutioner, foreningsliv, ungdomsskole, bibliotek og kulturaktører fortsat udvikles. Der skal indføres en årlig børnekulturuge med vægt på musik og kunst/- teater senest fra Politik for Kultur- og Fritidsområdet 15

16 Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand ( Børn- & 16

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Oplæg til temadrøftelse BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Revideret forår 2016 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber... 5 Børn og unge med særlige

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge

HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER. August 2014 Børn og Unge HERNING KOMMUNE MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SKOLEFRTIDSORDNINGER August 2014 Børn og Unge 1 Lovgrundlaget SFO erne arbejder ud fra folkeskolelovens formålsparagraf, der gælder for folkeskolens samlede

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO

Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO Forord Med Mål - og indholdsbeskrivelse for SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede mål - og indholdsbeskrivelser

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for Skolefritidsordninger i Skive Kommune Forord Formålet med mål - og indholdsbeskrivelse for fritidsordninger i kommunen er at give borgerne mulighed for at få indblik i den

Læs mere

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år

Pejlemærker og mål for Fritidscentre (25) år Børne- og Ungdomsforvaltningen Pejlemærker og mål for Fritidscentre 14-17 (25) år I københavnske fritidsinstitutioner og fritidscentre tilbydes børn og unge både et udfordrende læringsmiljø og et indholdsrigt

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012

Regnskab 2011 og Budget 2013. 18. april 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 18. april 2012 Resume fra 21/3: Regnskab 2011 for effektmål Det overordnede billede Forældresamarbejde Tegn: Forældrenes tilfredshed med det generelle samarbejde

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune

Vejen til. Fremtidens skole. i Skanderborg Kommune Vejen til Fremtidens skole i Skanderborg Kommune Forord Indledning Politiske visioner Indsa Sammenhængende børnepolitik Vejen til fremtidens skole i Skanderborg Kommune tager udgangspunkt i den politiske

Læs mere

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid

Randers Kommune. Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Randers Kommune Bærende principper for fremtidens skolevæsen - For dit barns fremtid Forord: Den politiske styregruppe for fremtidens skolevæsen har udvalgt og godkendt de bærende principper eller grundlaget

Læs mere

Politik for mad, måltider og bevægelse

Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse Politik for mad, måltider og bevægelse 2013-2016 Forord Gladsaxe Byråd har vedtaget en revideret Politik for mad, måltider og bevægelse for børn og unge i Gladsaxe

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune

Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Den almene børne- og ungepolitik i Egedal Kommune Børn skal lege og lære, og unge skal have en spændende og aktiv hverdag og inspireres til uddannelse. Den pædagogiske og faglige indsats skal være genstand

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik

Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Tønder Kommunes Handleplan Til den Sammenhængende børne- og ungepolitik Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Værdier og målsætninger... 4 Fokusområder... 6 1. Tidlig indsats... 7 2. Inklusion og fleksibilitet...

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Børnepolitik for Tårnby Kommune

Børnepolitik for Tårnby Kommune Børnepolitik for Tårnby Kommune 154037-14_v1_Udkast til Børnepolitik pr. 1.1.2015.DOCX181 Forord Tårnby Kommunes børnepolitik er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 19.12.2006 og gældende fra 1.1.2007.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik

Holstebro Kommunes Børne- og Ungepolitik Indhold 1. Indledning... 2 2. Værdier og mål for Børn og Unge... 3 3. Målgruppe for Børne- og Ungepolitikken... 3 4. Byrådets børne- og familiesyn... 3 Tema: Den enkelte og familiens trivsel og ressourcer....

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation

Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Sproglig opmærksomhed og læsning Fagområde Motivation Af Faaborg-Midtfyn Kommunes Udviklingsstrategi fremgår det, at der overalt på B&U området skal arbejdes med at styrke kvaliteten gennem faglige udviklingsforløb,

Læs mere

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009

God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud. Møde i KL den 19. marts 2009 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud Møde i KL den 19. marts 2009 Hvem er vi? Hvem er vi Baggrund Høje dækningsgrader 5-10% har behov for særlig støtte Børnemiljøvurderinger Sprogvurderinger Dagtilbudslovens

Læs mere

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013

Budget Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014 Udvalgsmøde d. 27/2 2013 Budget 2014: Program Kort om budgetprocessen Forslag til fokus i Budget 2014 Med indlagte drøftelser af hhv. Fælles sprog 0-18 Tegn på kvalitet 0-6 Tegn på succesfuld

Læs mere

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune

Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune Børne- og Ungepolitik for Greve Kommune 2010-2014 UDKAST 01-12-2010 Greve Kommune Forord Børn og unge skal have det godt i Greve Kommune. De skal være glade for at være sig selv, og de skal kunne indgå

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK BØRNE- OG UNGEPOLITIK INDLEDNING Vision for området Kære borger i Varde Kommune Du præsenteres hermed for Varde Kommunes Børne- og Ungepolitik. Politikken danner grundlag for en fælles forståelse og indsats

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012

Regnskab 2011 og Budget Udvalgsmøde 21. marts 2012 Regnskab 2011 og Budget 2013 Udvalgsmøde 21. marts 2012 Børn og Unge-politikken Visionen deltager i og inkluderer hinanden i fællesskaber oplever medborgerskab og bruger det robuste, livsduelige og kreative,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014

Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Formål for Dagtilbud og Skole frem mod år 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Barnesyn, dannelsessyn og læringssyn...3 2.1 Barnets og den unges trivsel, læring og udvikling...3 3. Vision 2014...4

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

Sprog- og læsepolitik

Sprog- og læsepolitik Sprogog læsepolitik d Forord Forord Forord Vores sprog er adgangsbilletten til at tage del i livet. Vi har brug for at magte talesproget, og talesproget er en vigtig forudsætning for en god læse- og skriveudvikling.

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur.

Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indsats for børn og unge med anden etnisk baggrund i Børn & Kultur. Indledning: Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik har til formål at skabe sammenhæng og helhed i indsatsen og tilbuddene til alle kommunens

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej

Forældrebestyrelsen og personalet. Fortælling om Børnehuset Baggersvej Forældrebestyrelsen og personalet Fortælling om Børnehuset Baggersvej Sådan engagerer vi os. Sunde og dygtige børn i trivsel! Ofte hørt, men hvordan praktiseres det? I Børnehuset Baggersvej fokuserer vi

Læs mere

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning

Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 1 Skoleåret 2017 / 2018 Velkommen i skole - børnehaveklasse og skolefritidsordning 2 Indhold Velkommen i skole!... 3 Hvornår skal mit barn i skole?... 4 Om overgangen fra daginstitution til skole... 4

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFOer i Ringsted Kommune Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for at få indblik i Ringsted Kommunes prioriteringer og serviceniveau

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen

Ungepolitik. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen Børneog Ungepolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk Indhold Forord 3 Indledning 4 Trivsel i hverdagen 5 Parat til fremtiden 6 Respekt for fællesskabet 7

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

TEMAER FRA MØDET DEN

TEMAER FRA MØDET DEN TEMAER FRA MØDET DEN 3.3.2016 Andet Dagtilbud Partnerskaber Børneog Unge Politik Skolegang Sundhed Forældresamarbejde Ungdomsuddannelse Fællesskab FORÆLDRESAMARBEJDE Fokus på indsats og støtte til barn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012

Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Kvalitetsstandard for Sprogvurdering og sprogstimulering på dagtilbudsområdet 2012 Marts 2012 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Lovgivning...3 3. Formålet med indsatsen...3 4. Målgruppen...3

Læs mere

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag

Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Tranegårdskolens vision og værdigrundlag Visionen Tranegård vil både i skole og fritid danne og uddanne hele mennesker, som både har et højt selvværd og et højt fagligt niveau. Mennesker, som kender sig

Læs mere

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune

Ishøj Kommunes børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune s børnepolitik Politisk besluttet del Ishøj Kommune Dette er et uddrag af den samlede Børnepolitik indeholdende de fem temaer, der er opstillet mål for: Tema: Sundhed... 3 Tema: Fysiske rammer... 4 Tema:

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune

Det gode skoleliv. Glostrup Kommune Det gode skoleliv Glostrup Kommune Forord Børne- og Skoleudvalget har fokus på børn og unges trivsel, læring og uddannelse. Vi ønsker, at børn og unge i Glostrup Kommune udvikler sig og uddanner sig til

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK 06.01.2017 HØRINGSFORSLAG TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK 2017 2020 1 FORORD Det er med stor glæde, at jeg på vegne af Børne- og Skoleudvalget kan præsentere en ny sammenhængende børne- og ungepolitik, der skal

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Kerteminde Kommune August 2009 Mål og indhold i skolefritidsordningerne i Kerteminde Kommune Forord: Fra august 2009 er det et krav i følge Folkeskolelovens 40 stk.

Læs mere

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi

Frederikssund Kommune. Matematikstrategi Frederikssund Kommune Matematikstrategi 2016-2020 Matematikstrategi Forord Matematik er et redskab til at forstå verden omkring os og en del af børn og unges dannelse. For at kunne tage aktiv del i livet

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere