ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal dobbeltkunder. Just Go!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!"

Transkript

1 NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S Et flot resultat for 2003 blev præsenteret på koncernens generalforsamling. I forbindelse med generalforsamlingen opjusterede Alm. Brand forventningerne til det samlede resultat for Alm. Brand A/S afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 29. april 2004 kl. 11 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, hvor mange aktionærer var mødt op. Bestyrelsesformand Chr. N. B. Ulrich bød velkommen og gav et overblik over året der gik. Formandens beretning Bestyrelsesformanden Chr. N. B. Ulrich præsenterede det flotte resultat for Formanden påpegede, at resultatet dels er påvirket af de strategiske tiltag, ledelsen tog i dels at andre udefra kommende faktorer har spillet ind. Først og fremmest er Alm. Brands skadeforsikringsområde blevet effektiviseret, og der er gennemført præmieforhøjelser. Alt i alt er der skabt en lønsom, organisk vækst. Banken har positioneret sig på nye områder, og alle koncernens tre forretningsområder bidrog flot til det samlede resultat. dobbeltkundekonceptet med rabatter op til 51% er blevet godt introduceret på markedet. Året udviklede sig ligeledes positivt for Alm. Brand A/S aktien, der er steget fra 70 ultimo 2002 til 133 ultimo I sin beretning undrede formanden sig over den dårlige presseomtale koncernen har været udsat for primo Formanden havde svært ved at genkende det billede af koncernen, som pressen viste. Jeg skal være den første til at indrømme, at vi også laver fejl i Alm. Brand, men det er heldigvis enkeltstående tilfælde, understregede Chr. N. B. Ulrich og pointerede, at det, vi har set i Kontant, ikke er et retvisende billede af, hvordan Alm. Brand behandler sine kunder. Tværtimod ved vi, at Alm. Brands kunder er blandt de mest tilfredse kunder i branchen, sagde formanden og henviste til en uafhængig undersøgelse udarbejdet af Dansk Kundeindeks Flot resultat for 2003 Adm. direktør Søren Boe Mortensen præsenterede Alm. Brand A/S s regnskab for Resultatet blev et overskud på 387 mio.kr. før skat eksklusive minoriteter. Det er en betydelig forbedring i forhold til resultatet for Resultatet er positivt for alle koncernens forretningsområder. Således har både skade-, bank- og liv- og pensionsområdet haft et bedre afkast end forventet og endda bedre end 2002, der også var et godt år. Opjustering af forventningerne til 2004 Søren Boe Mortensen meddelte, at Alm. Brand allerede på nuværende tidspunkt har opjusteret forventningerne til 2004 fra 315 mio.kr. til 375 mio.kr. Opjusteringen skete på baggrund af et flot første kvartal med godt vejrlig, få storskader, øget rentemarginal, samt øget aktivitet på værdipapirområdet. Fra strategi til virkelighed I 2003 nåede vi på en række områder langt mod vores mål for Koncernens nye skadeforsikringssystem er på privatområdet fuldt implementeret. I løbet af 2004 vil hele Provinsforsikrings portefølje blive overført til systemet, og i 2005 følger også erhvervs- og landbrugsporteføljerne. Samtidig er en stor del af den daglige It-drift flyttet til DMdata, hvilket er et led i effektivisering af koncernens It-systemer. De mange nye tiltag har givet hele koncernen store udfordringer, påpegede Søren Boe Mortensen og fortsatte, som endnu ikke er blevet til hverdag for den enkelte medarbejder. Vi har internt i koncernen haft fokus på holdninger, værdier og adfærdsregler, der er vigtige led i forhold til at skabe tilfredse medarbejdere, der samtidig kan indfri kundernes forventninger til god betjening. Provinsforsikring, som Alm. Brand købte i 2001, er nu blevet en fuldt integreret del af koncernen. Der er oprettet Alm. Brand agenturer i hele landet, og enkelte kontorer er lukket, hvor kundegrundlaget og økonomien tilsagde dette. Der er oprettet specialistgrupper til skade- og policehåndtering samt kundeservicecentre med særligt fokus på salg og service, ikke mindst til helkunder. Den nye organisationsstruktur er ved at være på plads med forventede stordriftsfordele og sparede distributionsomkostninger som følge. Alm. Brand har fra januar 2004 kørt en massiv dobbeltkunde-kampagne i TV, blade, Internet mm. Kampagnen har både øget antallet af kunderelationer og størrelsen af det enkelte kundeengagement. Alm. Brand har reguleret tre af koncernens mål for Omkostningsprocenten på skadeforsikringsområdet er skærpet fra under 25 til under 23. Egenkapitalforrentningen er skærpet fra Pengemarkedsrenten +5 procentpoint til Pengemarkedsrenten +7 procentpoint Indtjening pr. omkostningskrone på bankområdet er ændret fra 1,50 til 1,33, hvilket er en naturlig følge af de omkostninger, banken har som følge af dobbeltkundesatsningen. Koncernen vil fremover holde fokus på investering i helkunder og udbygning af produktpaletten for derved at sikre udviklingen af koncernen og et godt afkast til koncernens aktionærer. Kjøbenhavnske Re afvikles efter hensigten. Liv og Pension vil udvikle konceptet over for koncernens kunder samt udbygge Link produkterne - alt sammen for at skabe værdi i de kommende år, afsluttede Søren Boe Mortensen sin beretning. Det blev besluttet at overføre årets overskud på 372 mio.kr. eksklusive minoritetsinteresser til næste års regnskab. Nye bestyrelsesmedlemmer På sidste års generalforsamling blev det tilkendegivet at bestyrelsen ville arbejde med et forslag om at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen. På generalforsamlingen i 2004 blev et af bestyrelsen udarbejdet forslag til vedtægtsændringer godkendt, og efterfølgende blev den nye bestyrelse valgt efter disse vedtægter. Der skete således en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 16 til 9. Den nye bestyrelse konstituerende sig efterfølgende med Chr. N.B. Ulrich som formand og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som næstformand. Generalforsamlingen blev afsluttet i en hyggelig stemning omkring frokostbuffeten på Radisson SAS Scandinavia Hotel. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 SYNDIKERET LÅN STOR KREDITFACILITET TIL ALM. BRAND BANK Alm. Brand Bank A/S har underskrevet en kreditfacilitet (syndikeret lån) på 920 mio. kr. udbudt i fællesskab af en række internationale banker med Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S og SEB Merchant Banking i spidsen. Alm. Brand Banks formål med at optage kreditfaciliteten er yderligere at sikre den betydelige vækst, banken er inde i. Alm. Brand Bank A/S underskrev mandag den 26. april 2004 en kreditfacilitet på 920 mio.kr. Lånet blev etableret ved en syndikering, hvor Danske Bank, Nordea og SEB på Alm. Brand Banks vegne henvendte sig til udenlandske banker. Den oprindelige hensigt var at låne ca. 450 mio.kr., men forespørgslen blev så godt modtaget, at man besluttede at tegne et lån på 920 mio.kr. fra tilsammen 15 banker. Udover likviditet her og nu har aftalen givet Alm. Brand Bank et godt internationalt netværk af banker, hvor der i de kommende år forventes at være mulighed for at hente yderligere likviditet, såfremt det skulle være attraktivt for Alm. Brand. Alm. Brand Bank har været i stærk udvikling de seneste år og er nu blandt Danmarks 10 største banker. Banken har oplevet en vækst i såvel indlån som udlån. I starten var det især indlånssiden, der voksede, men inden for de seneste år er også bankens udlånsside vokset markant. Banken har nu stort set balance mellem indlån og udlån, idet indlån ultimo 2003 var på 8,7 mia.kr. og udlån på 8,2 mia.kr. Det er almindeligt, at store banker supplerer indlån med lån på de internationale markeder. Alm. Brand Bank har ikke tidligere haft behov for dette på grund af det store indlånsoverskud, men i 2003 optog banken sit første syndikerede lån på godt 300 mio.kr. og har nu i april 2004 optaget dette nye lån på 920 mio.kr. Det er vigtigt, at Alm. Brand Bank er en stabil og langsigtet leveringsdygtig partner til koncernens kunder for at sikre profitabel vækst for hele koncernen. Banken har kunder, og forsikring har kunder. Der er gode muligheder for vækst på de områder, hvor forsikringskunder ønsker bankprodukter. Alm. Brand Bank har Underskrivningen fandt sted under hyggelige omstændigheder hos Alm. Brand på Midtermolen i København derfor udvidet produktpaletten for at kunne tilgodese flere kunders ønsker. Det er især på udlånssiden, at der er god efterspørgsel, og banken har stor succes med udlån til landbrug, ejendomme og private. Alm. Brand Bank har fortsat store ambitioner, og med tegningen af det nye syndikerede lån har vi blandt andet gode muligheder for i 2004 at udvikle dobbeltkunde-produktpaletten sammen med resten af Alm. Brand Koncernen, udtaler Kristian Myrup fra Alm. Brand Bank. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL ATTER MEGET TILFREDSSTILLENDE OG FORVENTNINGERNE ER OPJUSTERET Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første kvartal 2004 blev et overskud på 171 mio.kr. før skat. Som følge af blandt andet lave erstatningsudbetalinger, en øget rentemarginal samt stor aktivitet på værdipapirmarkederne opjusteres forventningerne til hele 2004 til 375 mio.kr. Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første kvartal 2004 blev et overskud på 171 mio.kr. før skat mod et overskud på 69 mio. kr. i den tilsvarende periode året før. Alle tal er eksklusive minoriteter. Resultatfremgangen er blandt andet en følge af en betydelig forbedring af resultatet i koncernens skadeforsikring - hovedsagelig som følge af lave erstatningsudgifter. I øvrigt er resultatet positivt påvirket af øgede indtægter af renter og gebyrer fra koncernens bankaktiviteter. Resultatet er meget tilfredsstillende Koncernens samlede omsætning i første kvartal 2004 blev på 1,6 mia.kr. svarende til omsætningen i første kvartal Koncernens samlede administrationsomkostninger blev 180 mio.kr., hvilket er en besparelse på 28 mio.kr. i forhold til samme periode året før. Koncernens samlede investeringsresultat for første kvartal 2004 udgjorde 477 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Hovedparten af koncernens investeringsaktiver er placeret i rentebærende obligationer. Varigheden på aktiverne er tilnærmelsesvis tilpasset løbetiden på koncernens passiver for derved at minimere risikoen. Resultatet for første kvartal medfører en forrentning af egenkapitalen på 21% p.a. før skat mod 10% året før. Resultatet pr. aktie for kvartalet blev herefter 8 kr. og den indre værdi pr. aktie var ultimo første kvartal 150 kr. Egenkapitalen var 3,4 mia.kr. ultimo kvartalet mod 2,9 mia.kr. ultimo første kvartal Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev et overskud før skat på 107 mio.kr. Resultatet i første kvartal året før var et overskud på 52 mio.kr. Resultatet for første kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 38% p.a., hvilket er meget tilfredsstillende. Bruttopræmierne steg med 47 mio.kr. fra 946 mio.kr. i første kvartal 2003 til 993 mio.kr. i samme periode i år. Dette svarer til en vækst på 5%. Årsagen til præmievæksten er primært indeksreguleringer og præmievarslinger. Præmieindtægterne påvirkes fortsat negativt af koncernens arbejde med at forbedre kvaliteten af kundeporteføljen, herunder at gennemføre skærpede acceptregler. Erstatningsprocenten for egen regning var i første kvartal 2004 på 72% mod 73% i samme periode 2003, der ligeledes var præget af et godt vejrlig. Erstatningsprocenten er endvidere positivt påvirket af koncernens arbejde med at sikre balance mellem præmieindtægter og erstatningsudgifter i alle skadeforsikringssegmenter samt af få store skader på erhvervssegmentet. Til gengæld er erstatningsprocenten negativt påvirket af nye beregninger af følgerne af en højesteretsdom afsagt i december 2003 på ulykke- og arbejdsskadeforsikringsområdet, der indikerer et øget behov for hensættelser. Omkostningsprocenten for egen regning blev på 24% i første kvartal 2004 mod 28% i samme periode i Den forbedrede omkostningsprocent betyder, at koncernen nærmer sig sit nye mål om 23 i omkostningsprocent i Adm. direktør Søren Boe Mortensen og Henrik Nordam, viceadm. direktør i Alm. Brand A/S Combined ratio for egen regning blev i første kvartal 2004 på 96 mod 101 i samme periode i Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank Koncernens resultat udgør 41 mio.kr. før skat. Resultatet for første kvartal 2004 svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 22% p.a., hvilket er bedre end forventet. Netto rente- og gebyrindtægterne blev i første kvartal på 116 mio.kr., hvilket er en stigning på 3% i forhold til samme periode året før. Stigningen kan primært henføres til den øgede rentemarginal på udlånene samt øget aktivitet på værdipapirområdet og dermed følgende øgede indtægter på rente og gebyrer. Bankkoncernens udlån udgjorde 8 mia.kr., hvilket er uændret i forhold til ultimo Udlånet påvirkes fortsat positivt af en stigning i udlånet til privatkunder og landbrug samt negativt af det forventede afløb på den erhvervede billånsportefølje fra GE Capital Bank. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Bankens indlån er på 8,7 mia.kr. svarende til niveauet for samme periode året før. Bankens omkostninger blev fastholdt i forhold til samme periode året før og lå på 94 mio.kr. I årets omkostninger indgår et betydeligt beløb til koncernens satsning på dobbeltkunde-konceptet. De samlede udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer blev 10 mio.kr. Livsforsikring Resultatet før skat af koncernens liv- og pensionsaktiviteter udgjorde 27 mio.kr. for første kvartal 2004 mod et overskud på 16 mio.kr i samme periode Bruttopræmierne udgjorde som forventet 162 mio.kr. i første kvartal 2004, hvilket er en stigning i forhold til samme periode 2003 på 7 mio.kr. Hoved- og nøgletal for forretningsområder 1.kvartal 1.kvartal Året Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined ratio f.e.r. 96% 101% 98% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncern Resultat før skat eksklusive minoriteter Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,94 0,70 0,93 Forsikringsudbetalingerne i perioden udgjorde som forventet 135 mio.kr., hvilket er en stigning på 10 mio.kr. i forhold til samme periode Livkoncernens omkostninger udgjorde 23 mio. kr. svarende til det forventede niveau og på niveau med samme periode året før. Afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen blev for kvartalet et overskud på 331 mio.kr. Afkastet på egenkapitalporteføljen blev på 19 mio.kr. Investeringsafkastet er tilfredsstillende og på niveau med benchmark. Afkastet af de samlede investeringer udgjorde 350 mio.kr., svarende til et afkast på 12,7% p.a. Aktieandelen er i perioden øget fra 3% til 5% af de samlede investeringsaktiver. Øvrige investeringsaktiver er hovedsageligt rentebærende fordringer. bonusreserve på 1,6%. Skyggekontoen udgjorde 85 mio.kr. ultimo første kvartal Livkoncernen er fortsat i Finanstilsynets såkaldte grønne lys. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 4 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, resultat af debitoraktiviteterne, regulering af egne aktier mv. Udviklingen i Kjøbenhavnske Re forløber som forventet. Resultatet i første kvartal 2004 blev på 2 mio.kr. før skat mod 4 mio.kr., i samme periode året før. Reassuranceselskabets fokus er fortsat på at lukke udestående forpligtelser og løbende sikre, at omkostningerne tilpasses aktiviteterne. Aktien Alm. Brand aktien udviklede sig positivt i årets første kvartal. Fra en kurs ultimo 2003 på 133 kr. er kursen ultimo første kvartal 2004 på 142 kr. altså en stigning på 7% over tre måneder. Forventninger Som følge af det gode resultat i årets første kvartal opjusterede Alm. Brand A/S forventningerne til det samlede resultat med 60 mio.kr. Alm. Brand A/S Koncernen forventer herefter et samlet resultat for hele 2004 i niveauet 375 mio.kr. før skat. For hele 2004 forventes koncernens samlede omsætning at blive i niveauet 6,3 mia.kr. Egenkapitalen i Livkoncenen udgjorde 951 mio.kr. ved udgangen af første kvartal, svarende til en egenkapitalreserve på 7,5%. Solvensgraden var på 247%. Livkoncernen har atter oparbejdet kollektivt bonuspotentiale, og dette udgjorde 152 mio. kr. ultimo første kvartal 2004, svarende til en 5

6 NU GIVER dobbeltkunde- KONCEPTET BONUS 6000 dobbeltkunde-husstande, der har samlet deres finansielle engagement hos Alm. Brand, får i nærmeste fremtid tilsendt en bonuscheck på op til 51% af deres forsikringspræmie i Spar 51% - et forståelig budskab Alm. Brands dobbeltkunde-koncept blev udviklet i foråret Allerede i efteråret 2003 blev konceptet lanceret over for Alm. Brands eksisterende kunder. Konceptet blev positivt modtaget af kunder som presse og er i flere sammenhænge beskrevet som et interessant koncept med et reelt, klart og forståeligt budskab. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at såfremt man lægger et bankog eller pensionsengagement sammen med minimum to forsikringer (heraf den ene en familieforsikring) i Alm. Brand, ja, så kan man opnå rabatter på op til 51%. Rabatternes størrelse er afhængig af det samlede engagement i koncernen. En almindelig dansk familie vil typisk kunne få ca. 35% i rabat. Har familien en årlig forsikringspræmie på vil familien således kunne spare 3500 kroner - et godt skattefrit input til privatøkonomien. Samtidig er Alm. Brand Banks indlåns- såvel som udlånsrenter blandt markedets absolut bedste. Det giver alt i alt et meget forståeligt og reelt tilbud med kundens økonomi i fokus. Lancering af dobbeltkunde-konceptet Gennem kampagner, bestående af blandt andet reklamer på TV2, annoncer i trykte medier og bannere på Internet, blev konceptet lanceret for den brede danske offentlighed fra 19. januar Hvad viser resultaterne? I starten var tegning af dobbeltkunde-aftalerne naturligvis præget af eksisterende kunder, der konverterede til dobbeltkunde. Men efterhånden som assurandører og bankrådgivere gennem uddannelse er blevet fortrolige med konceptet og har lært at servicere og betjene kunder indenfor hele produktpaletten, er der sket en øget tilgang af kunder, der kan relateres direkte til dobbelt- KUNDE-konceptet. Mange eksisterende kunder flyttede således deres samlede engagement til Alm. Brand. Antallet af dobbeltkunder I maj 2004 er vi nået op på ca dobbeltkunde-husstande, hvilket er et godt skridt på vejen til de dobbeltkun- DER, som er målet for Udover antal nye kunder måler vi også på en række andre parametre, for at følge udviklingen af dobbeltkunde-konceptet. Blandt andet måler vi den respons, der primært genereres på baggrund af Alm. Brands TV-reklamer. Primo maj har mere end personer således henvendt sig på kampagnetelefonnumrene, de har fået via TV. Stort kendskab til brandet dobbeltkunde En anden af de parametre, som koncernen følger, omhandler kendskabet til dobbeltkundekonceptet. dobbeltkunde-kampagnens første periode viser, at Alm. Brand har været den mest synlige aktør på det finansielle marked i 1. kvartal Kendskabet måles både blandt eksisterende kunder og i markedet generelt. I april 2004 lå kendskabet til dobbeltkunde-konceptet blandt vores eksisterende kunder på ca. 80% mod et kendskab til brandet dobbelt- KUNDE på 11% i markedet generelt. Der er tale om en kendskabsgrad, som vi er fuldt tilfredse med siger marketingdirektør Christian H. Sørensen. Den dårlige omtale, som Alm. Brand fik i TVprogrammet Kontant primo 2004, har haft nogle negative konsekvenser for dobbelt- KUNDE-kampagnens opstart og vi kunne følge, at responsen på kampagnetelefonnumrene var nedadgående og koncernens image mindre positivt på markedet. Heldigvis er det et overstået kapitel, og Alm. Brand er nu igen oppe på et niveau, hvor dobbelt- KUNDE-kampagnen viser positive resultater. dobbeltkunde-konceptet er det konkrete udtryk for koncernens overordnede strategi om at skabe helkunder; altså kunder der har minimum to forretningsområder i Alm. Brand (forsikring, bank og pension). Adm. direktør Søren Boe Mortensen siger, Strategien bunder i et ønske om at skabe øget kundeloyalitet. Således kan rentabiliteten af dobbeltkunde-konceptet ikke kun vurderes på baggrund af nysalg, men også på den forventede forøgelse og forlængelse af eksisterende kunders engagement i Alm. Brand. dobbeltkunde-konceptet er derfor et tiltag, der forventes at bidrage meget direkte til øget indtjening for Alm. Brand Koncernen. 6

7 JUST GO! Alm. Brand Bilkredit og Kia Motors har lanceret et nyt bilprodukt. Med dette produkt er det muligt at få en ny, køreklar bil for under en tusse om måneden. Alm. Brand og Kia Motors præsenterede det nye bilprodukt på Copenhagen Motorshow i Bella Centeret i maj 2004, hvor såvel bil som koncept blev meget positivt modtaget af pressen. Bilproduktet Just Go! Alm. Brand Bilkredit A/S har i samarbejde med Kia Motors udviklet et nyt og anderledes bilprodukt. Bilproduktet går under navnet Just Go og består af en ny KIA Picanto, finansiering (billån), kaskoforsikring og grøn afgift - en samlet pakke, der gør KIA Picantoen køreklar. Når kunden har underskrevet salgsaftalen, er alt, hvad der står tilbage, at fylde benzin på og køre. Alt papirarbejdet sørger Alm. Brand og Kia Motors også for. Bil for under en tusse om måneden En ny KIA Picanto koster cirka kr. Udbetalingens størrelse er valgfri - dog på minimum 20% af bilen - og derudfra beregnes den månedlige ydelse over tre år. Lånet finansieres med en variabel rente på 1,99% p.a., som er en meget fordelagtig rente. Vælger man en udbetaling på 39%, kan man sidde med en samlet månedlig ydelse på 886 kr. inklusiv grøn ejerafgift og kaskoforsikring. Just Go er sammensat af flere attraktive produkter, der alt i alt giver et meget fordelagtigt bilprodukt. KIA Picanto har et af kategoriens laveste brændstofforbrug (ECE-snit på 20,4 km/l), og det må således slås fast, at der med Just go er tale om en meget billig transportform. Fleksibel lånemulighed Finansieringsmodellen i Just Go -konceptet er udviklet med inspiration fra de afdragsfrie lån hvor boligejere kan nøjes med at betale renter og udskyde afdragene i en periode. Just Go pakken er beregnet ud fra en lignende model, der gør det muligt at betale en meget lille månedlig ydelse. Torsten Juel, direktør for Alm. Brand Bilkredit A/S udtaler: På bilkredit- og leasingområdet handler det om, på den ene side at tilbyde billige og konkurrencedygtige priser, og på den anden side at sikre, at den bil, der leases eller finansieres, konstant har en værdi, der er større end restgælden i bilen. Bilejeren skal til hver en tid kunne sælge sin bil og indfri restgælden. KIA Picanto matchede vores koncept Alm. Brand Bilkredit A/S har eksisteret siden 1985 og er i dag en af de største aktører inden for bilfinansiering i Danmark. Alm. Brand har længe haft et godt samarbejde med Semler Group og enkeltstående autoforhandlere og har derigennem solgt både Alm. Brands bilforsikringer og -lån. Kia Motors kontaktede Alm. Brand for at få tilbud på forsikringer og billån i forbindelse med deres nye KIA Picanto. De efterspurgte produkter havde vi på hylden, og det kombinerede produkt var også noget, vi selv havde haft i tankerne derfor var det meget let at tage beslutningen om hurtigt at slå til. Det blev starten til konceptet Just Go, forklarer Torsten Juel. Kombinationsprodukter Når vi i Alm. Brand kan tilbyde dette fordelagtige finansieringskoncept, er det naturligvis fordi, vi er et selskab med både forsikring og bank i en og samme koncern, siger Torsten Juel og fortsætter, i Alm. Brand er vi vant til at tænke i kombinationsprodukter som i dobbeltkunde-konceptet, hvor vi deler fordelene med kunderne. Det er klart, at det er meget lettere for os med en stor kundegruppe at forhandle gode priser hjem. Med den store succes har vi naturligvis overvejet at udvide bilpakken til flere bilmodeller - ja, - og hvorfor ikke - også til at indeholde benzin og service, afslutter Torsten Juel. Salg af KIA Picanto Bilen introduceres hos de ca. 40 danske autoforhandlere i landet, der sælger KIA Picantoen, ultimo maj Der er stor interesse for bilen blandt både kunder og motorjournalister, og de første salgskontrakter er allerede underskrevet. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR maj maj jun jul aug aug sep okt okt nov dec jan jan feb mar mar apr-04 EJERFORHOLD 25,1% FINANSKALENDER Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport Ordinær generalforsamling 5,3% 9,5% 60,1% Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapporten Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkedets Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand årsrapport 2014 Alm. Brand årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet: almbrand.dk E-mail:

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand Forsikring Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger 2 Selskabsoplysninger Ledelsens

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier

Årsrapport. Alm Brand af 1792. Pas godt på de gode værdier Årsrapport Alm Brand af 1792 Pas godt på de gode værdier 2 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 Alm. Brand af 1792 fmba årsrapport 2014 3 Adresse Alm. Brand Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon: 35

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2012 Indhold 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Årets højdepunkter 8 Strategi og Key Performance Indicators 10 Kunder 12 Forsikringsmarkedet 16 Trygs

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006

Indholdsfortegnelse. Codan A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Codan A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Lønsom vækst og en stærk kultur 2 Codan i 2006 4 Corporate governance 6 Risikostyring 8 Egenkapitalstrategi og forrentning 12 Aktionærinformation

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1

Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 Alka Forsikring Årsrapport 2013 1 ÅRSRAPPORT 2013 Koncernstruktur... 3 2013 - Året hvor vi nåede meget!... 4 Resultatudvikling... 7 Skadesforsikringsaktiviteter... 8 Livsforsikringsaktiviteter... 10 Investeringsvirksomhed...

Læs mere

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17

1. kvartal. Alm Brand. Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 1. kvartal Alm Brand Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 INDHOLD Alm. Brand - 1. kvartal SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoply sninger 3 Koncernov ersigt LEDELSENS BERETNING

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4

Indhold. Ledelse 2. Realkredit Danmark 3. Hovedtal 4 Indhold Ledelse 2 Realkredit Danmark 3 Hovedtal 4 Beretning 5 Regnskabsberetning 5 Årets resultat 6 Balance, solvens og egenkapital 7 Forventninger til 2004 7 Ejendomsmarkedet 9 Udlån 11 Funding 17 Ressourcer

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere