ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal dobbeltkunder. Just Go!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!"

Transkript

1 NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S Et flot resultat for 2003 blev præsenteret på koncernens generalforsamling. I forbindelse med generalforsamlingen opjusterede Alm. Brand forventningerne til det samlede resultat for Alm. Brand A/S afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 29. april 2004 kl. 11 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, hvor mange aktionærer var mødt op. Bestyrelsesformand Chr. N. B. Ulrich bød velkommen og gav et overblik over året der gik. Formandens beretning Bestyrelsesformanden Chr. N. B. Ulrich præsenterede det flotte resultat for Formanden påpegede, at resultatet dels er påvirket af de strategiske tiltag, ledelsen tog i dels at andre udefra kommende faktorer har spillet ind. Først og fremmest er Alm. Brands skadeforsikringsområde blevet effektiviseret, og der er gennemført præmieforhøjelser. Alt i alt er der skabt en lønsom, organisk vækst. Banken har positioneret sig på nye områder, og alle koncernens tre forretningsområder bidrog flot til det samlede resultat. dobbeltkundekonceptet med rabatter op til 51% er blevet godt introduceret på markedet. Året udviklede sig ligeledes positivt for Alm. Brand A/S aktien, der er steget fra 70 ultimo 2002 til 133 ultimo I sin beretning undrede formanden sig over den dårlige presseomtale koncernen har været udsat for primo Formanden havde svært ved at genkende det billede af koncernen, som pressen viste. Jeg skal være den første til at indrømme, at vi også laver fejl i Alm. Brand, men det er heldigvis enkeltstående tilfælde, understregede Chr. N. B. Ulrich og pointerede, at det, vi har set i Kontant, ikke er et retvisende billede af, hvordan Alm. Brand behandler sine kunder. Tværtimod ved vi, at Alm. Brands kunder er blandt de mest tilfredse kunder i branchen, sagde formanden og henviste til en uafhængig undersøgelse udarbejdet af Dansk Kundeindeks Flot resultat for 2003 Adm. direktør Søren Boe Mortensen præsenterede Alm. Brand A/S s regnskab for Resultatet blev et overskud på 387 mio.kr. før skat eksklusive minoriteter. Det er en betydelig forbedring i forhold til resultatet for Resultatet er positivt for alle koncernens forretningsområder. Således har både skade-, bank- og liv- og pensionsområdet haft et bedre afkast end forventet og endda bedre end 2002, der også var et godt år. Opjustering af forventningerne til 2004 Søren Boe Mortensen meddelte, at Alm. Brand allerede på nuværende tidspunkt har opjusteret forventningerne til 2004 fra 315 mio.kr. til 375 mio.kr. Opjusteringen skete på baggrund af et flot første kvartal med godt vejrlig, få storskader, øget rentemarginal, samt øget aktivitet på værdipapirområdet. Fra strategi til virkelighed I 2003 nåede vi på en række områder langt mod vores mål for Koncernens nye skadeforsikringssystem er på privatområdet fuldt implementeret. I løbet af 2004 vil hele Provinsforsikrings portefølje blive overført til systemet, og i 2005 følger også erhvervs- og landbrugsporteføljerne. Samtidig er en stor del af den daglige It-drift flyttet til DMdata, hvilket er et led i effektivisering af koncernens It-systemer. De mange nye tiltag har givet hele koncernen store udfordringer, påpegede Søren Boe Mortensen og fortsatte, som endnu ikke er blevet til hverdag for den enkelte medarbejder. Vi har internt i koncernen haft fokus på holdninger, værdier og adfærdsregler, der er vigtige led i forhold til at skabe tilfredse medarbejdere, der samtidig kan indfri kundernes forventninger til god betjening. Provinsforsikring, som Alm. Brand købte i 2001, er nu blevet en fuldt integreret del af koncernen. Der er oprettet Alm. Brand agenturer i hele landet, og enkelte kontorer er lukket, hvor kundegrundlaget og økonomien tilsagde dette. Der er oprettet specialistgrupper til skade- og policehåndtering samt kundeservicecentre med særligt fokus på salg og service, ikke mindst til helkunder. Den nye organisationsstruktur er ved at være på plads med forventede stordriftsfordele og sparede distributionsomkostninger som følge. Alm. Brand har fra januar 2004 kørt en massiv dobbeltkunde-kampagne i TV, blade, Internet mm. Kampagnen har både øget antallet af kunderelationer og størrelsen af det enkelte kundeengagement. Alm. Brand har reguleret tre af koncernens mål for Omkostningsprocenten på skadeforsikringsområdet er skærpet fra under 25 til under 23. Egenkapitalforrentningen er skærpet fra Pengemarkedsrenten +5 procentpoint til Pengemarkedsrenten +7 procentpoint Indtjening pr. omkostningskrone på bankområdet er ændret fra 1,50 til 1,33, hvilket er en naturlig følge af de omkostninger, banken har som følge af dobbeltkundesatsningen. Koncernen vil fremover holde fokus på investering i helkunder og udbygning af produktpaletten for derved at sikre udviklingen af koncernen og et godt afkast til koncernens aktionærer. Kjøbenhavnske Re afvikles efter hensigten. Liv og Pension vil udvikle konceptet over for koncernens kunder samt udbygge Link produkterne - alt sammen for at skabe værdi i de kommende år, afsluttede Søren Boe Mortensen sin beretning. Det blev besluttet at overføre årets overskud på 372 mio.kr. eksklusive minoritetsinteresser til næste års regnskab. Nye bestyrelsesmedlemmer På sidste års generalforsamling blev det tilkendegivet at bestyrelsen ville arbejde med et forslag om at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen. På generalforsamlingen i 2004 blev et af bestyrelsen udarbejdet forslag til vedtægtsændringer godkendt, og efterfølgende blev den nye bestyrelse valgt efter disse vedtægter. Der skete således en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 16 til 9. Den nye bestyrelse konstituerende sig efterfølgende med Chr. N.B. Ulrich som formand og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som næstformand. Generalforsamlingen blev afsluttet i en hyggelig stemning omkring frokostbuffeten på Radisson SAS Scandinavia Hotel. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 SYNDIKERET LÅN STOR KREDITFACILITET TIL ALM. BRAND BANK Alm. Brand Bank A/S har underskrevet en kreditfacilitet (syndikeret lån) på 920 mio. kr. udbudt i fællesskab af en række internationale banker med Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S og SEB Merchant Banking i spidsen. Alm. Brand Banks formål med at optage kreditfaciliteten er yderligere at sikre den betydelige vækst, banken er inde i. Alm. Brand Bank A/S underskrev mandag den 26. april 2004 en kreditfacilitet på 920 mio.kr. Lånet blev etableret ved en syndikering, hvor Danske Bank, Nordea og SEB på Alm. Brand Banks vegne henvendte sig til udenlandske banker. Den oprindelige hensigt var at låne ca. 450 mio.kr., men forespørgslen blev så godt modtaget, at man besluttede at tegne et lån på 920 mio.kr. fra tilsammen 15 banker. Udover likviditet her og nu har aftalen givet Alm. Brand Bank et godt internationalt netværk af banker, hvor der i de kommende år forventes at være mulighed for at hente yderligere likviditet, såfremt det skulle være attraktivt for Alm. Brand. Alm. Brand Bank har været i stærk udvikling de seneste år og er nu blandt Danmarks 10 største banker. Banken har oplevet en vækst i såvel indlån som udlån. I starten var det især indlånssiden, der voksede, men inden for de seneste år er også bankens udlånsside vokset markant. Banken har nu stort set balance mellem indlån og udlån, idet indlån ultimo 2003 var på 8,7 mia.kr. og udlån på 8,2 mia.kr. Det er almindeligt, at store banker supplerer indlån med lån på de internationale markeder. Alm. Brand Bank har ikke tidligere haft behov for dette på grund af det store indlånsoverskud, men i 2003 optog banken sit første syndikerede lån på godt 300 mio.kr. og har nu i april 2004 optaget dette nye lån på 920 mio.kr. Det er vigtigt, at Alm. Brand Bank er en stabil og langsigtet leveringsdygtig partner til koncernens kunder for at sikre profitabel vækst for hele koncernen. Banken har kunder, og forsikring har kunder. Der er gode muligheder for vækst på de områder, hvor forsikringskunder ønsker bankprodukter. Alm. Brand Bank har Underskrivningen fandt sted under hyggelige omstændigheder hos Alm. Brand på Midtermolen i København derfor udvidet produktpaletten for at kunne tilgodese flere kunders ønsker. Det er især på udlånssiden, at der er god efterspørgsel, og banken har stor succes med udlån til landbrug, ejendomme og private. Alm. Brand Bank har fortsat store ambitioner, og med tegningen af det nye syndikerede lån har vi blandt andet gode muligheder for i 2004 at udvikle dobbeltkunde-produktpaletten sammen med resten af Alm. Brand Koncernen, udtaler Kristian Myrup fra Alm. Brand Bank. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL ATTER MEGET TILFREDSSTILLENDE OG FORVENTNINGERNE ER OPJUSTERET Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første kvartal 2004 blev et overskud på 171 mio.kr. før skat. Som følge af blandt andet lave erstatningsudbetalinger, en øget rentemarginal samt stor aktivitet på værdipapirmarkederne opjusteres forventningerne til hele 2004 til 375 mio.kr. Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første kvartal 2004 blev et overskud på 171 mio.kr. før skat mod et overskud på 69 mio. kr. i den tilsvarende periode året før. Alle tal er eksklusive minoriteter. Resultatfremgangen er blandt andet en følge af en betydelig forbedring af resultatet i koncernens skadeforsikring - hovedsagelig som følge af lave erstatningsudgifter. I øvrigt er resultatet positivt påvirket af øgede indtægter af renter og gebyrer fra koncernens bankaktiviteter. Resultatet er meget tilfredsstillende Koncernens samlede omsætning i første kvartal 2004 blev på 1,6 mia.kr. svarende til omsætningen i første kvartal Koncernens samlede administrationsomkostninger blev 180 mio.kr., hvilket er en besparelse på 28 mio.kr. i forhold til samme periode året før. Koncernens samlede investeringsresultat for første kvartal 2004 udgjorde 477 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Hovedparten af koncernens investeringsaktiver er placeret i rentebærende obligationer. Varigheden på aktiverne er tilnærmelsesvis tilpasset løbetiden på koncernens passiver for derved at minimere risikoen. Resultatet for første kvartal medfører en forrentning af egenkapitalen på 21% p.a. før skat mod 10% året før. Resultatet pr. aktie for kvartalet blev herefter 8 kr. og den indre værdi pr. aktie var ultimo første kvartal 150 kr. Egenkapitalen var 3,4 mia.kr. ultimo kvartalet mod 2,9 mia.kr. ultimo første kvartal Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev et overskud før skat på 107 mio.kr. Resultatet i første kvartal året før var et overskud på 52 mio.kr. Resultatet for første kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 38% p.a., hvilket er meget tilfredsstillende. Bruttopræmierne steg med 47 mio.kr. fra 946 mio.kr. i første kvartal 2003 til 993 mio.kr. i samme periode i år. Dette svarer til en vækst på 5%. Årsagen til præmievæksten er primært indeksreguleringer og præmievarslinger. Præmieindtægterne påvirkes fortsat negativt af koncernens arbejde med at forbedre kvaliteten af kundeporteføljen, herunder at gennemføre skærpede acceptregler. Erstatningsprocenten for egen regning var i første kvartal 2004 på 72% mod 73% i samme periode 2003, der ligeledes var præget af et godt vejrlig. Erstatningsprocenten er endvidere positivt påvirket af koncernens arbejde med at sikre balance mellem præmieindtægter og erstatningsudgifter i alle skadeforsikringssegmenter samt af få store skader på erhvervssegmentet. Til gengæld er erstatningsprocenten negativt påvirket af nye beregninger af følgerne af en højesteretsdom afsagt i december 2003 på ulykke- og arbejdsskadeforsikringsområdet, der indikerer et øget behov for hensættelser. Omkostningsprocenten for egen regning blev på 24% i første kvartal 2004 mod 28% i samme periode i Den forbedrede omkostningsprocent betyder, at koncernen nærmer sig sit nye mål om 23 i omkostningsprocent i Adm. direktør Søren Boe Mortensen og Henrik Nordam, viceadm. direktør i Alm. Brand A/S Combined ratio for egen regning blev i første kvartal 2004 på 96 mod 101 i samme periode i Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank Koncernens resultat udgør 41 mio.kr. før skat. Resultatet for første kvartal 2004 svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 22% p.a., hvilket er bedre end forventet. Netto rente- og gebyrindtægterne blev i første kvartal på 116 mio.kr., hvilket er en stigning på 3% i forhold til samme periode året før. Stigningen kan primært henføres til den øgede rentemarginal på udlånene samt øget aktivitet på værdipapirområdet og dermed følgende øgede indtægter på rente og gebyrer. Bankkoncernens udlån udgjorde 8 mia.kr., hvilket er uændret i forhold til ultimo Udlånet påvirkes fortsat positivt af en stigning i udlånet til privatkunder og landbrug samt negativt af det forventede afløb på den erhvervede billånsportefølje fra GE Capital Bank. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Bankens indlån er på 8,7 mia.kr. svarende til niveauet for samme periode året før. Bankens omkostninger blev fastholdt i forhold til samme periode året før og lå på 94 mio.kr. I årets omkostninger indgår et betydeligt beløb til koncernens satsning på dobbeltkunde-konceptet. De samlede udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer blev 10 mio.kr. Livsforsikring Resultatet før skat af koncernens liv- og pensionsaktiviteter udgjorde 27 mio.kr. for første kvartal 2004 mod et overskud på 16 mio.kr i samme periode Bruttopræmierne udgjorde som forventet 162 mio.kr. i første kvartal 2004, hvilket er en stigning i forhold til samme periode 2003 på 7 mio.kr. Hoved- og nøgletal for forretningsområder 1.kvartal 1.kvartal Året Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined ratio f.e.r. 96% 101% 98% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncern Resultat før skat eksklusive minoriteter Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,94 0,70 0,93 Forsikringsudbetalingerne i perioden udgjorde som forventet 135 mio.kr., hvilket er en stigning på 10 mio.kr. i forhold til samme periode Livkoncernens omkostninger udgjorde 23 mio. kr. svarende til det forventede niveau og på niveau med samme periode året før. Afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen blev for kvartalet et overskud på 331 mio.kr. Afkastet på egenkapitalporteføljen blev på 19 mio.kr. Investeringsafkastet er tilfredsstillende og på niveau med benchmark. Afkastet af de samlede investeringer udgjorde 350 mio.kr., svarende til et afkast på 12,7% p.a. Aktieandelen er i perioden øget fra 3% til 5% af de samlede investeringsaktiver. Øvrige investeringsaktiver er hovedsageligt rentebærende fordringer. bonusreserve på 1,6%. Skyggekontoen udgjorde 85 mio.kr. ultimo første kvartal Livkoncernen er fortsat i Finanstilsynets såkaldte grønne lys. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 4 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, resultat af debitoraktiviteterne, regulering af egne aktier mv. Udviklingen i Kjøbenhavnske Re forløber som forventet. Resultatet i første kvartal 2004 blev på 2 mio.kr. før skat mod 4 mio.kr., i samme periode året før. Reassuranceselskabets fokus er fortsat på at lukke udestående forpligtelser og løbende sikre, at omkostningerne tilpasses aktiviteterne. Aktien Alm. Brand aktien udviklede sig positivt i årets første kvartal. Fra en kurs ultimo 2003 på 133 kr. er kursen ultimo første kvartal 2004 på 142 kr. altså en stigning på 7% over tre måneder. Forventninger Som følge af det gode resultat i årets første kvartal opjusterede Alm. Brand A/S forventningerne til det samlede resultat med 60 mio.kr. Alm. Brand A/S Koncernen forventer herefter et samlet resultat for hele 2004 i niveauet 375 mio.kr. før skat. For hele 2004 forventes koncernens samlede omsætning at blive i niveauet 6,3 mia.kr. Egenkapitalen i Livkoncenen udgjorde 951 mio.kr. ved udgangen af første kvartal, svarende til en egenkapitalreserve på 7,5%. Solvensgraden var på 247%. Livkoncernen har atter oparbejdet kollektivt bonuspotentiale, og dette udgjorde 152 mio. kr. ultimo første kvartal 2004, svarende til en 5

6 NU GIVER dobbeltkunde- KONCEPTET BONUS 6000 dobbeltkunde-husstande, der har samlet deres finansielle engagement hos Alm. Brand, får i nærmeste fremtid tilsendt en bonuscheck på op til 51% af deres forsikringspræmie i Spar 51% - et forståelig budskab Alm. Brands dobbeltkunde-koncept blev udviklet i foråret Allerede i efteråret 2003 blev konceptet lanceret over for Alm. Brands eksisterende kunder. Konceptet blev positivt modtaget af kunder som presse og er i flere sammenhænge beskrevet som et interessant koncept med et reelt, klart og forståeligt budskab. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at såfremt man lægger et bankog eller pensionsengagement sammen med minimum to forsikringer (heraf den ene en familieforsikring) i Alm. Brand, ja, så kan man opnå rabatter på op til 51%. Rabatternes størrelse er afhængig af det samlede engagement i koncernen. En almindelig dansk familie vil typisk kunne få ca. 35% i rabat. Har familien en årlig forsikringspræmie på vil familien således kunne spare 3500 kroner - et godt skattefrit input til privatøkonomien. Samtidig er Alm. Brand Banks indlåns- såvel som udlånsrenter blandt markedets absolut bedste. Det giver alt i alt et meget forståeligt og reelt tilbud med kundens økonomi i fokus. Lancering af dobbeltkunde-konceptet Gennem kampagner, bestående af blandt andet reklamer på TV2, annoncer i trykte medier og bannere på Internet, blev konceptet lanceret for den brede danske offentlighed fra 19. januar Hvad viser resultaterne? I starten var tegning af dobbeltkunde-aftalerne naturligvis præget af eksisterende kunder, der konverterede til dobbeltkunde. Men efterhånden som assurandører og bankrådgivere gennem uddannelse er blevet fortrolige med konceptet og har lært at servicere og betjene kunder indenfor hele produktpaletten, er der sket en øget tilgang af kunder, der kan relateres direkte til dobbelt- KUNDE-konceptet. Mange eksisterende kunder flyttede således deres samlede engagement til Alm. Brand. Antallet af dobbeltkunder I maj 2004 er vi nået op på ca dobbeltkunde-husstande, hvilket er et godt skridt på vejen til de dobbeltkun- DER, som er målet for Udover antal nye kunder måler vi også på en række andre parametre, for at følge udviklingen af dobbeltkunde-konceptet. Blandt andet måler vi den respons, der primært genereres på baggrund af Alm. Brands TV-reklamer. Primo maj har mere end personer således henvendt sig på kampagnetelefonnumrene, de har fået via TV. Stort kendskab til brandet dobbeltkunde En anden af de parametre, som koncernen følger, omhandler kendskabet til dobbeltkundekonceptet. dobbeltkunde-kampagnens første periode viser, at Alm. Brand har været den mest synlige aktør på det finansielle marked i 1. kvartal Kendskabet måles både blandt eksisterende kunder og i markedet generelt. I april 2004 lå kendskabet til dobbeltkunde-konceptet blandt vores eksisterende kunder på ca. 80% mod et kendskab til brandet dobbelt- KUNDE på 11% i markedet generelt. Der er tale om en kendskabsgrad, som vi er fuldt tilfredse med siger marketingdirektør Christian H. Sørensen. Den dårlige omtale, som Alm. Brand fik i TVprogrammet Kontant primo 2004, har haft nogle negative konsekvenser for dobbelt- KUNDE-kampagnens opstart og vi kunne følge, at responsen på kampagnetelefonnumrene var nedadgående og koncernens image mindre positivt på markedet. Heldigvis er det et overstået kapitel, og Alm. Brand er nu igen oppe på et niveau, hvor dobbelt- KUNDE-kampagnen viser positive resultater. dobbeltkunde-konceptet er det konkrete udtryk for koncernens overordnede strategi om at skabe helkunder; altså kunder der har minimum to forretningsområder i Alm. Brand (forsikring, bank og pension). Adm. direktør Søren Boe Mortensen siger, Strategien bunder i et ønske om at skabe øget kundeloyalitet. Således kan rentabiliteten af dobbeltkunde-konceptet ikke kun vurderes på baggrund af nysalg, men også på den forventede forøgelse og forlængelse af eksisterende kunders engagement i Alm. Brand. dobbeltkunde-konceptet er derfor et tiltag, der forventes at bidrage meget direkte til øget indtjening for Alm. Brand Koncernen. 6

7 JUST GO! Alm. Brand Bilkredit og Kia Motors har lanceret et nyt bilprodukt. Med dette produkt er det muligt at få en ny, køreklar bil for under en tusse om måneden. Alm. Brand og Kia Motors præsenterede det nye bilprodukt på Copenhagen Motorshow i Bella Centeret i maj 2004, hvor såvel bil som koncept blev meget positivt modtaget af pressen. Bilproduktet Just Go! Alm. Brand Bilkredit A/S har i samarbejde med Kia Motors udviklet et nyt og anderledes bilprodukt. Bilproduktet går under navnet Just Go og består af en ny KIA Picanto, finansiering (billån), kaskoforsikring og grøn afgift - en samlet pakke, der gør KIA Picantoen køreklar. Når kunden har underskrevet salgsaftalen, er alt, hvad der står tilbage, at fylde benzin på og køre. Alt papirarbejdet sørger Alm. Brand og Kia Motors også for. Bil for under en tusse om måneden En ny KIA Picanto koster cirka kr. Udbetalingens størrelse er valgfri - dog på minimum 20% af bilen - og derudfra beregnes den månedlige ydelse over tre år. Lånet finansieres med en variabel rente på 1,99% p.a., som er en meget fordelagtig rente. Vælger man en udbetaling på 39%, kan man sidde med en samlet månedlig ydelse på 886 kr. inklusiv grøn ejerafgift og kaskoforsikring. Just Go er sammensat af flere attraktive produkter, der alt i alt giver et meget fordelagtigt bilprodukt. KIA Picanto har et af kategoriens laveste brændstofforbrug (ECE-snit på 20,4 km/l), og det må således slås fast, at der med Just go er tale om en meget billig transportform. Fleksibel lånemulighed Finansieringsmodellen i Just Go -konceptet er udviklet med inspiration fra de afdragsfrie lån hvor boligejere kan nøjes med at betale renter og udskyde afdragene i en periode. Just Go pakken er beregnet ud fra en lignende model, der gør det muligt at betale en meget lille månedlig ydelse. Torsten Juel, direktør for Alm. Brand Bilkredit A/S udtaler: På bilkredit- og leasingområdet handler det om, på den ene side at tilbyde billige og konkurrencedygtige priser, og på den anden side at sikre, at den bil, der leases eller finansieres, konstant har en værdi, der er større end restgælden i bilen. Bilejeren skal til hver en tid kunne sælge sin bil og indfri restgælden. KIA Picanto matchede vores koncept Alm. Brand Bilkredit A/S har eksisteret siden 1985 og er i dag en af de største aktører inden for bilfinansiering i Danmark. Alm. Brand har længe haft et godt samarbejde med Semler Group og enkeltstående autoforhandlere og har derigennem solgt både Alm. Brands bilforsikringer og -lån. Kia Motors kontaktede Alm. Brand for at få tilbud på forsikringer og billån i forbindelse med deres nye KIA Picanto. De efterspurgte produkter havde vi på hylden, og det kombinerede produkt var også noget, vi selv havde haft i tankerne derfor var det meget let at tage beslutningen om hurtigt at slå til. Det blev starten til konceptet Just Go, forklarer Torsten Juel. Kombinationsprodukter Når vi i Alm. Brand kan tilbyde dette fordelagtige finansieringskoncept, er det naturligvis fordi, vi er et selskab med både forsikring og bank i en og samme koncern, siger Torsten Juel og fortsætter, i Alm. Brand er vi vant til at tænke i kombinationsprodukter som i dobbeltkunde-konceptet, hvor vi deler fordelene med kunderne. Det er klart, at det er meget lettere for os med en stor kundegruppe at forhandle gode priser hjem. Med den store succes har vi naturligvis overvejet at udvide bilpakken til flere bilmodeller - ja, - og hvorfor ikke - også til at indeholde benzin og service, afslutter Torsten Juel. Salg af KIA Picanto Bilen introduceres hos de ca. 40 danske autoforhandlere i landet, der sælger KIA Picantoen, ultimo maj Der er stor interesse for bilen blandt både kunder og motorjournalister, og de første salgskontrakter er allerede underskrevet. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR maj maj jun jul aug aug sep okt okt nov dec jan jan feb mar mar apr-04 EJERFORHOLD 25,1% FINANSKALENDER Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport Ordinær generalforsamling 5,3% 9,5% 60,1% Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapporten Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkedets Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet

Alm. Brand Bladet. NR. 4 DECEMBER 2014 Alm. Brand Bladet Alm. Brand Bladet NR. 4 DECEMBER 2014 1 Udvandet kvartalsoverskud Skybrud og et negativt investeringsresultat skæmmer et ellers godt resultat i Skadeforsikring. Bankens fremadrettede del giver nyt overskud,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar

Alm. Brand Small & Mid Cap seminar Alm. Brand Small & Mid Cap seminar ABG SUNDAL COLLIER 11. april 2013 1 K O N C E R N Kort om Alm. Brand En finansiel koncern med en omsætning på ca. 7 mia.kr. og 1.600 ansatte Finansielle produkter inden

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER 5 KONCERNOVERSIGT 7 LEDELSENS BERETNING 8

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA Alm. Brand af 1792 fmba Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA halvårsrapport ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 1 INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013

Årsrapport. Alm Brand. Alm. Brand årsrapport 2013 Årsrapport Alm Brand 2013 Alm. Brand årsrapport 2013 1 Vi har støvet af, åbnet op og set frem. Det er egentlig ikke et nyt logo. Vores gode, gamle er bare blevet tilpasset vores nye position Siden 1792

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T Alm. Brand A/S - INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

ALM. BRAND AF 1792 FMBA

ALM. BRAND AF 1792 FMBA ALM. BRAND AF 1792 FMBA MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26 66 36 60 ALM. BRAND AF 1792 FMBA ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 SELSKABSOPLYSNINGER - for Alm. Brand af 1792

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 ALM. BRAND A/S ÅRSRAPPORT 2007 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 2 SELSKABSOPLYSNINGER 3 KONCERNOVERSIGT 4 LEDELSENS BERETNING 4

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand

Bladet. Alm. Brand. Dyre flammer. Formanden takkede af. Glæden ved godt arbejde. Indfrier forventningerne. Portræt af koncernens nye formand alm. brand Bladet NR. 2 juni 2009 Alm. Brand Indfrier forventningerne Dyre flammer Formanden takkede af Glæden ved godt arbejde Portræt af koncernens nye formand WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Alm.

Læs mere

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15

Pr. Telefax. Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998. 1007 København K Årsregnskabsmeddelelse 1997 Side 1 af 15 Lyngby Hovedgade 4 2800 Lyngby Tlf. 4596 7000 Fax. 4587 3544 Direktionen Pr. Telefax 3. april 1998 Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 4/1998 Nikolaj Plads 6 1007 København K Side 1 af 15 - Årsregnskab

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres

Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne til årets resultat opjusteres Til redaktionen Koncernkommunikation Holmens Kanal 2-12 1092 København K Telefon 45 14 56 95 30. oktober 2014 Danske Banks resultat i de første tre kvartaler af 2014: 10,1 mia. kr. efter skat Forventningerne

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente

Bladet. 3 mio.kr. en kvart milliard i overskud ALM. BRAND. Skadeforsikring runder. Lån og spar op til samme rente ALM. BRAND Bladet NR. 3 SEPTEMBER 2011 Skadeforsikring runder en kvart milliard i overskud Lån og spar op til samme rente Papir- og portobesparelser for mere end 3 mio.kr. Skadeforsikring runder en kvart

Læs mere

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S.

Alm. Brand A/S - Årsregnskabsmeddelelse 2000, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Meddelelse nr. 2/2001 A/S 10. marts 2001 Alm. Brand A/S -, samt anbefaling af fusion mellem Alm. Brand A/S og Alm. Brand Finans A/S. Hermed fremsendes årsregnskabsmeddelelse 2000. Hovedelementerne i regnskabsmeddelelsen

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK

ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17. anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 77 33 35 17 anvendt regnskabspraksis ALM. BRAND A/S ÅR S RA P PO R T 2 0 0 9 WWW.ALMBRAND.DK A LMALM.. S UBRAND N D F OA/S R NÅRSRAPPORT UFT 2009 1

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 77 33 35 17 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 3 Selskabsoplysninger 3 Koncernoversigt LEDELSENS

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. HP Hedge Ultimo april 2010. Index 100 pr. 15. marts 2007 HP Hedge april 2010 HP Hedge gav et afkast på 1,29% i april. Det er ensbetydende med et samlet afkast for 2010 på 9,18%. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det var målsætningen minimum at matche

Læs mere

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17

Alm. Brand. årsrapport. Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport Alm. Brand A/S Midtermolen 7 2100 København Ø CVR-nr. 77 33 35 17 Alm. Brand årsrapport 2011 1 ADRESSE Alm. Brand Huset Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon: 35 47 47 47 Internet:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere