ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal dobbeltkunder. Just Go!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALM. BRAND BLADET. Generalforsamling i Alm. Brand A/S. Syndikeret lån. Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. dobbeltkunder. Just Go!"

Transkript

1 NR. 2 - MAJ 2004 ALM. BRAND BLADET Generalforsamling i Alm. Brand A/S Syndikeret lån Alm. Brand A/S - kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 dobbeltkunder Just Go! ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

2 GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S Et flot resultat for 2003 blev præsenteret på koncernens generalforsamling. I forbindelse med generalforsamlingen opjusterede Alm. Brand forventningerne til det samlede resultat for Alm. Brand A/S afholdt sin ordinære generalforsamling torsdag den 29. april 2004 kl. 11 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, hvor mange aktionærer var mødt op. Bestyrelsesformand Chr. N. B. Ulrich bød velkommen og gav et overblik over året der gik. Formandens beretning Bestyrelsesformanden Chr. N. B. Ulrich præsenterede det flotte resultat for Formanden påpegede, at resultatet dels er påvirket af de strategiske tiltag, ledelsen tog i dels at andre udefra kommende faktorer har spillet ind. Først og fremmest er Alm. Brands skadeforsikringsområde blevet effektiviseret, og der er gennemført præmieforhøjelser. Alt i alt er der skabt en lønsom, organisk vækst. Banken har positioneret sig på nye områder, og alle koncernens tre forretningsområder bidrog flot til det samlede resultat. dobbeltkundekonceptet med rabatter op til 51% er blevet godt introduceret på markedet. Året udviklede sig ligeledes positivt for Alm. Brand A/S aktien, der er steget fra 70 ultimo 2002 til 133 ultimo I sin beretning undrede formanden sig over den dårlige presseomtale koncernen har været udsat for primo Formanden havde svært ved at genkende det billede af koncernen, som pressen viste. Jeg skal være den første til at indrømme, at vi også laver fejl i Alm. Brand, men det er heldigvis enkeltstående tilfælde, understregede Chr. N. B. Ulrich og pointerede, at det, vi har set i Kontant, ikke er et retvisende billede af, hvordan Alm. Brand behandler sine kunder. Tværtimod ved vi, at Alm. Brands kunder er blandt de mest tilfredse kunder i branchen, sagde formanden og henviste til en uafhængig undersøgelse udarbejdet af Dansk Kundeindeks Flot resultat for 2003 Adm. direktør Søren Boe Mortensen præsenterede Alm. Brand A/S s regnskab for Resultatet blev et overskud på 387 mio.kr. før skat eksklusive minoriteter. Det er en betydelig forbedring i forhold til resultatet for Resultatet er positivt for alle koncernens forretningsområder. Således har både skade-, bank- og liv- og pensionsområdet haft et bedre afkast end forventet og endda bedre end 2002, der også var et godt år. Opjustering af forventningerne til 2004 Søren Boe Mortensen meddelte, at Alm. Brand allerede på nuværende tidspunkt har opjusteret forventningerne til 2004 fra 315 mio.kr. til 375 mio.kr. Opjusteringen skete på baggrund af et flot første kvartal med godt vejrlig, få storskader, øget rentemarginal, samt øget aktivitet på værdipapirområdet. Fra strategi til virkelighed I 2003 nåede vi på en række områder langt mod vores mål for Koncernens nye skadeforsikringssystem er på privatområdet fuldt implementeret. I løbet af 2004 vil hele Provinsforsikrings portefølje blive overført til systemet, og i 2005 følger også erhvervs- og landbrugsporteføljerne. Samtidig er en stor del af den daglige It-drift flyttet til DMdata, hvilket er et led i effektivisering af koncernens It-systemer. De mange nye tiltag har givet hele koncernen store udfordringer, påpegede Søren Boe Mortensen og fortsatte, som endnu ikke er blevet til hverdag for den enkelte medarbejder. Vi har internt i koncernen haft fokus på holdninger, værdier og adfærdsregler, der er vigtige led i forhold til at skabe tilfredse medarbejdere, der samtidig kan indfri kundernes forventninger til god betjening. Provinsforsikring, som Alm. Brand købte i 2001, er nu blevet en fuldt integreret del af koncernen. Der er oprettet Alm. Brand agenturer i hele landet, og enkelte kontorer er lukket, hvor kundegrundlaget og økonomien tilsagde dette. Der er oprettet specialistgrupper til skade- og policehåndtering samt kundeservicecentre med særligt fokus på salg og service, ikke mindst til helkunder. Den nye organisationsstruktur er ved at være på plads med forventede stordriftsfordele og sparede distributionsomkostninger som følge. Alm. Brand har fra januar 2004 kørt en massiv dobbeltkunde-kampagne i TV, blade, Internet mm. Kampagnen har både øget antallet af kunderelationer og størrelsen af det enkelte kundeengagement. Alm. Brand har reguleret tre af koncernens mål for Omkostningsprocenten på skadeforsikringsområdet er skærpet fra under 25 til under 23. Egenkapitalforrentningen er skærpet fra Pengemarkedsrenten +5 procentpoint til Pengemarkedsrenten +7 procentpoint Indtjening pr. omkostningskrone på bankområdet er ændret fra 1,50 til 1,33, hvilket er en naturlig følge af de omkostninger, banken har som følge af dobbeltkundesatsningen. Koncernen vil fremover holde fokus på investering i helkunder og udbygning af produktpaletten for derved at sikre udviklingen af koncernen og et godt afkast til koncernens aktionærer. Kjøbenhavnske Re afvikles efter hensigten. Liv og Pension vil udvikle konceptet over for koncernens kunder samt udbygge Link produkterne - alt sammen for at skabe værdi i de kommende år, afsluttede Søren Boe Mortensen sin beretning. Det blev besluttet at overføre årets overskud på 372 mio.kr. eksklusive minoritetsinteresser til næste års regnskab. Nye bestyrelsesmedlemmer På sidste års generalforsamling blev det tilkendegivet at bestyrelsen ville arbejde med et forslag om at reducere antallet af medlemmer i bestyrelsen. På generalforsamlingen i 2004 blev et af bestyrelsen udarbejdet forslag til vedtægtsændringer godkendt, og efterfølgende blev den nye bestyrelse valgt efter disse vedtægter. Der skete således en reduktion i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 16 til 9. Den nye bestyrelse konstituerende sig efterfølgende med Chr. N.B. Ulrich som formand og Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen som næstformand. Generalforsamlingen blev afsluttet i en hyggelig stemning omkring frokostbuffeten på Radisson SAS Scandinavia Hotel. 2 LÆS MERE OM ALM. BRAND 2 PÅ

3 SYNDIKERET LÅN STOR KREDITFACILITET TIL ALM. BRAND BANK Alm. Brand Bank A/S har underskrevet en kreditfacilitet (syndikeret lån) på 920 mio. kr. udbudt i fællesskab af en række internationale banker med Danske Bank A/S, Nordea Bank Danmark A/S og SEB Merchant Banking i spidsen. Alm. Brand Banks formål med at optage kreditfaciliteten er yderligere at sikre den betydelige vækst, banken er inde i. Alm. Brand Bank A/S underskrev mandag den 26. april 2004 en kreditfacilitet på 920 mio.kr. Lånet blev etableret ved en syndikering, hvor Danske Bank, Nordea og SEB på Alm. Brand Banks vegne henvendte sig til udenlandske banker. Den oprindelige hensigt var at låne ca. 450 mio.kr., men forespørgslen blev så godt modtaget, at man besluttede at tegne et lån på 920 mio.kr. fra tilsammen 15 banker. Udover likviditet her og nu har aftalen givet Alm. Brand Bank et godt internationalt netværk af banker, hvor der i de kommende år forventes at være mulighed for at hente yderligere likviditet, såfremt det skulle være attraktivt for Alm. Brand. Alm. Brand Bank har været i stærk udvikling de seneste år og er nu blandt Danmarks 10 største banker. Banken har oplevet en vækst i såvel indlån som udlån. I starten var det især indlånssiden, der voksede, men inden for de seneste år er også bankens udlånsside vokset markant. Banken har nu stort set balance mellem indlån og udlån, idet indlån ultimo 2003 var på 8,7 mia.kr. og udlån på 8,2 mia.kr. Det er almindeligt, at store banker supplerer indlån med lån på de internationale markeder. Alm. Brand Bank har ikke tidligere haft behov for dette på grund af det store indlånsoverskud, men i 2003 optog banken sit første syndikerede lån på godt 300 mio.kr. og har nu i april 2004 optaget dette nye lån på 920 mio.kr. Det er vigtigt, at Alm. Brand Bank er en stabil og langsigtet leveringsdygtig partner til koncernens kunder for at sikre profitabel vækst for hele koncernen. Banken har kunder, og forsikring har kunder. Der er gode muligheder for vækst på de områder, hvor forsikringskunder ønsker bankprodukter. Alm. Brand Bank har Underskrivningen fandt sted under hyggelige omstændigheder hos Alm. Brand på Midtermolen i København derfor udvidet produktpaletten for at kunne tilgodese flere kunders ønsker. Det er især på udlånssiden, at der er god efterspørgsel, og banken har stor succes med udlån til landbrug, ejendomme og private. Alm. Brand Bank har fortsat store ambitioner, og med tegningen af det nye syndikerede lån har vi blandt andet gode muligheder for i 2004 at udvikle dobbeltkunde-produktpaletten sammen med resten af Alm. Brand Koncernen, udtaler Kristian Myrup fra Alm. Brand Bank. RING TIL ALM. BRAND BANK PÅ

4 ALM. BRAND A/S KVARTALSRAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL ATTER MEGET TILFREDSSTILLENDE OG FORVENTNINGERNE ER OPJUSTERET Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første kvartal 2004 blev et overskud på 171 mio.kr. før skat. Som følge af blandt andet lave erstatningsudbetalinger, en øget rentemarginal samt stor aktivitet på værdipapirmarkederne opjusteres forventningerne til hele 2004 til 375 mio.kr. Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Koncernens resultat for første kvartal 2004 blev et overskud på 171 mio.kr. før skat mod et overskud på 69 mio. kr. i den tilsvarende periode året før. Alle tal er eksklusive minoriteter. Resultatfremgangen er blandt andet en følge af en betydelig forbedring af resultatet i koncernens skadeforsikring - hovedsagelig som følge af lave erstatningsudgifter. I øvrigt er resultatet positivt påvirket af øgede indtægter af renter og gebyrer fra koncernens bankaktiviteter. Resultatet er meget tilfredsstillende Koncernens samlede omsætning i første kvartal 2004 blev på 1,6 mia.kr. svarende til omsætningen i første kvartal Koncernens samlede administrationsomkostninger blev 180 mio.kr., hvilket er en besparelse på 28 mio.kr. i forhold til samme periode året før. Koncernens samlede investeringsresultat for første kvartal 2004 udgjorde 477 mio.kr., hvilket er tilfredsstillende. Hovedparten af koncernens investeringsaktiver er placeret i rentebærende obligationer. Varigheden på aktiverne er tilnærmelsesvis tilpasset løbetiden på koncernens passiver for derved at minimere risikoen. Resultatet for første kvartal medfører en forrentning af egenkapitalen på 21% p.a. før skat mod 10% året før. Resultatet pr. aktie for kvartalet blev herefter 8 kr. og den indre værdi pr. aktie var ultimo første kvartal 150 kr. Egenkapitalen var 3,4 mia.kr. ultimo kvartalet mod 2,9 mia.kr. ultimo første kvartal Skadeforsikring Resultatet af koncernens skadeforsikringsaktiviteter blev et overskud før skat på 107 mio.kr. Resultatet i første kvartal året før var et overskud på 52 mio.kr. Resultatet for første kvartal svarer til en forrentning af egenkapitalen før skat på 38% p.a., hvilket er meget tilfredsstillende. Bruttopræmierne steg med 47 mio.kr. fra 946 mio.kr. i første kvartal 2003 til 993 mio.kr. i samme periode i år. Dette svarer til en vækst på 5%. Årsagen til præmievæksten er primært indeksreguleringer og præmievarslinger. Præmieindtægterne påvirkes fortsat negativt af koncernens arbejde med at forbedre kvaliteten af kundeporteføljen, herunder at gennemføre skærpede acceptregler. Erstatningsprocenten for egen regning var i første kvartal 2004 på 72% mod 73% i samme periode 2003, der ligeledes var præget af et godt vejrlig. Erstatningsprocenten er endvidere positivt påvirket af koncernens arbejde med at sikre balance mellem præmieindtægter og erstatningsudgifter i alle skadeforsikringssegmenter samt af få store skader på erhvervssegmentet. Til gengæld er erstatningsprocenten negativt påvirket af nye beregninger af følgerne af en højesteretsdom afsagt i december 2003 på ulykke- og arbejdsskadeforsikringsområdet, der indikerer et øget behov for hensættelser. Omkostningsprocenten for egen regning blev på 24% i første kvartal 2004 mod 28% i samme periode i Den forbedrede omkostningsprocent betyder, at koncernen nærmer sig sit nye mål om 23 i omkostningsprocent i Adm. direktør Søren Boe Mortensen og Henrik Nordam, viceadm. direktør i Alm. Brand A/S Combined ratio for egen regning blev i første kvartal 2004 på 96 mod 101 i samme periode i Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank Koncernens resultat udgør 41 mio.kr. før skat. Resultatet for første kvartal 2004 svarer til en forrentning af den gennemsnitlige egenkapital før skat på 22% p.a., hvilket er bedre end forventet. Netto rente- og gebyrindtægterne blev i første kvartal på 116 mio.kr., hvilket er en stigning på 3% i forhold til samme periode året før. Stigningen kan primært henføres til den øgede rentemarginal på udlånene samt øget aktivitet på værdipapirområdet og dermed følgende øgede indtægter på rente og gebyrer. Bankkoncernens udlån udgjorde 8 mia.kr., hvilket er uændret i forhold til ultimo Udlånet påvirkes fortsat positivt af en stigning i udlånet til privatkunder og landbrug samt negativt af det forventede afløb på den erhvervede billånsportefølje fra GE Capital Bank. 4 LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ

5 Bankens indlån er på 8,7 mia.kr. svarende til niveauet for samme periode året før. Bankens omkostninger blev fastholdt i forhold til samme periode året før og lå på 94 mio.kr. I årets omkostninger indgår et betydeligt beløb til koncernens satsning på dobbeltkunde-konceptet. De samlede udgiftsførte tab og hensættelser på debitorer blev 10 mio.kr. Livsforsikring Resultatet før skat af koncernens liv- og pensionsaktiviteter udgjorde 27 mio.kr. for første kvartal 2004 mod et overskud på 16 mio.kr i samme periode Bruttopræmierne udgjorde som forventet 162 mio.kr. i første kvartal 2004, hvilket er en stigning i forhold til samme periode 2003 på 7 mio.kr. Hoved- og nøgletal for forretningsområder 1.kvartal 1.kvartal Året Mio. kr Skadeforsikring Bruttopræmieindtægter Resultat før skat Combined ratio f.e.r. 96% 101% 98% Bankvirksomhed Netto rente- og gebyrindtægter Resultat før skat eksklusive minoriteter Udlån Indlån Livsforsikring Bruttopræmier Resultat før skat Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Koncern Resultat før skat eksklusive minoriteter Egenkapital Indre værdi pr. aktie (kr.) Kurs/Indre værdi 0,94 0,70 0,93 Forsikringsudbetalingerne i perioden udgjorde som forventet 135 mio.kr., hvilket er en stigning på 10 mio.kr. i forhold til samme periode Livkoncernens omkostninger udgjorde 23 mio. kr. svarende til det forventede niveau og på niveau med samme periode året før. Afkastet af investeringsaktiver før pensionsafkastskat tilhørende liv- og pensionsporteføljen blev for kvartalet et overskud på 331 mio.kr. Afkastet på egenkapitalporteføljen blev på 19 mio.kr. Investeringsafkastet er tilfredsstillende og på niveau med benchmark. Afkastet af de samlede investeringer udgjorde 350 mio.kr., svarende til et afkast på 12,7% p.a. Aktieandelen er i perioden øget fra 3% til 5% af de samlede investeringsaktiver. Øvrige investeringsaktiver er hovedsageligt rentebærende fordringer. bonusreserve på 1,6%. Skyggekontoen udgjorde 85 mio.kr. ultimo første kvartal Livkoncernen er fortsat i Finanstilsynets såkaldte grønne lys. Øvrige aktiviteter Resultatet af øvrige aktiviteter i koncernen blev et underskud på 4 mio.kr. Øvrige aktiviteter består af reassuranceaktiviteter i afløb, koncernudgifter, resultat af debitoraktiviteterne, regulering af egne aktier mv. Udviklingen i Kjøbenhavnske Re forløber som forventet. Resultatet i første kvartal 2004 blev på 2 mio.kr. før skat mod 4 mio.kr., i samme periode året før. Reassuranceselskabets fokus er fortsat på at lukke udestående forpligtelser og løbende sikre, at omkostningerne tilpasses aktiviteterne. Aktien Alm. Brand aktien udviklede sig positivt i årets første kvartal. Fra en kurs ultimo 2003 på 133 kr. er kursen ultimo første kvartal 2004 på 142 kr. altså en stigning på 7% over tre måneder. Forventninger Som følge af det gode resultat i årets første kvartal opjusterede Alm. Brand A/S forventningerne til det samlede resultat med 60 mio.kr. Alm. Brand A/S Koncernen forventer herefter et samlet resultat for hele 2004 i niveauet 375 mio.kr. før skat. For hele 2004 forventes koncernens samlede omsætning at blive i niveauet 6,3 mia.kr. Egenkapitalen i Livkoncenen udgjorde 951 mio.kr. ved udgangen af første kvartal, svarende til en egenkapitalreserve på 7,5%. Solvensgraden var på 247%. Livkoncernen har atter oparbejdet kollektivt bonuspotentiale, og dette udgjorde 152 mio. kr. ultimo første kvartal 2004, svarende til en 5

6 NU GIVER dobbeltkunde- KONCEPTET BONUS 6000 dobbeltkunde-husstande, der har samlet deres finansielle engagement hos Alm. Brand, får i nærmeste fremtid tilsendt en bonuscheck på op til 51% af deres forsikringspræmie i Spar 51% - et forståelig budskab Alm. Brands dobbeltkunde-koncept blev udviklet i foråret Allerede i efteråret 2003 blev konceptet lanceret over for Alm. Brands eksisterende kunder. Konceptet blev positivt modtaget af kunder som presse og er i flere sammenhænge beskrevet som et interessant koncept med et reelt, klart og forståeligt budskab. Konceptet går i al sin enkelthed ud på, at såfremt man lægger et bankog eller pensionsengagement sammen med minimum to forsikringer (heraf den ene en familieforsikring) i Alm. Brand, ja, så kan man opnå rabatter på op til 51%. Rabatternes størrelse er afhængig af det samlede engagement i koncernen. En almindelig dansk familie vil typisk kunne få ca. 35% i rabat. Har familien en årlig forsikringspræmie på vil familien således kunne spare 3500 kroner - et godt skattefrit input til privatøkonomien. Samtidig er Alm. Brand Banks indlåns- såvel som udlånsrenter blandt markedets absolut bedste. Det giver alt i alt et meget forståeligt og reelt tilbud med kundens økonomi i fokus. Lancering af dobbeltkunde-konceptet Gennem kampagner, bestående af blandt andet reklamer på TV2, annoncer i trykte medier og bannere på Internet, blev konceptet lanceret for den brede danske offentlighed fra 19. januar Hvad viser resultaterne? I starten var tegning af dobbeltkunde-aftalerne naturligvis præget af eksisterende kunder, der konverterede til dobbeltkunde. Men efterhånden som assurandører og bankrådgivere gennem uddannelse er blevet fortrolige med konceptet og har lært at servicere og betjene kunder indenfor hele produktpaletten, er der sket en øget tilgang af kunder, der kan relateres direkte til dobbelt- KUNDE-konceptet. Mange eksisterende kunder flyttede således deres samlede engagement til Alm. Brand. Antallet af dobbeltkunder I maj 2004 er vi nået op på ca dobbeltkunde-husstande, hvilket er et godt skridt på vejen til de dobbeltkun- DER, som er målet for Udover antal nye kunder måler vi også på en række andre parametre, for at følge udviklingen af dobbeltkunde-konceptet. Blandt andet måler vi den respons, der primært genereres på baggrund af Alm. Brands TV-reklamer. Primo maj har mere end personer således henvendt sig på kampagnetelefonnumrene, de har fået via TV. Stort kendskab til brandet dobbeltkunde En anden af de parametre, som koncernen følger, omhandler kendskabet til dobbeltkundekonceptet. dobbeltkunde-kampagnens første periode viser, at Alm. Brand har været den mest synlige aktør på det finansielle marked i 1. kvartal Kendskabet måles både blandt eksisterende kunder og i markedet generelt. I april 2004 lå kendskabet til dobbeltkunde-konceptet blandt vores eksisterende kunder på ca. 80% mod et kendskab til brandet dobbelt- KUNDE på 11% i markedet generelt. Der er tale om en kendskabsgrad, som vi er fuldt tilfredse med siger marketingdirektør Christian H. Sørensen. Den dårlige omtale, som Alm. Brand fik i TVprogrammet Kontant primo 2004, har haft nogle negative konsekvenser for dobbelt- KUNDE-kampagnens opstart og vi kunne følge, at responsen på kampagnetelefonnumrene var nedadgående og koncernens image mindre positivt på markedet. Heldigvis er det et overstået kapitel, og Alm. Brand er nu igen oppe på et niveau, hvor dobbelt- KUNDE-kampagnen viser positive resultater. dobbeltkunde-konceptet er det konkrete udtryk for koncernens overordnede strategi om at skabe helkunder; altså kunder der har minimum to forretningsområder i Alm. Brand (forsikring, bank og pension). Adm. direktør Søren Boe Mortensen siger, Strategien bunder i et ønske om at skabe øget kundeloyalitet. Således kan rentabiliteten af dobbeltkunde-konceptet ikke kun vurderes på baggrund af nysalg, men også på den forventede forøgelse og forlængelse af eksisterende kunders engagement i Alm. Brand. dobbeltkunde-konceptet er derfor et tiltag, der forventes at bidrage meget direkte til øget indtjening for Alm. Brand Koncernen. 6

7 JUST GO! Alm. Brand Bilkredit og Kia Motors har lanceret et nyt bilprodukt. Med dette produkt er det muligt at få en ny, køreklar bil for under en tusse om måneden. Alm. Brand og Kia Motors præsenterede det nye bilprodukt på Copenhagen Motorshow i Bella Centeret i maj 2004, hvor såvel bil som koncept blev meget positivt modtaget af pressen. Bilproduktet Just Go! Alm. Brand Bilkredit A/S har i samarbejde med Kia Motors udviklet et nyt og anderledes bilprodukt. Bilproduktet går under navnet Just Go og består af en ny KIA Picanto, finansiering (billån), kaskoforsikring og grøn afgift - en samlet pakke, der gør KIA Picantoen køreklar. Når kunden har underskrevet salgsaftalen, er alt, hvad der står tilbage, at fylde benzin på og køre. Alt papirarbejdet sørger Alm. Brand og Kia Motors også for. Bil for under en tusse om måneden En ny KIA Picanto koster cirka kr. Udbetalingens størrelse er valgfri - dog på minimum 20% af bilen - og derudfra beregnes den månedlige ydelse over tre år. Lånet finansieres med en variabel rente på 1,99% p.a., som er en meget fordelagtig rente. Vælger man en udbetaling på 39%, kan man sidde med en samlet månedlig ydelse på 886 kr. inklusiv grøn ejerafgift og kaskoforsikring. Just Go er sammensat af flere attraktive produkter, der alt i alt giver et meget fordelagtigt bilprodukt. KIA Picanto har et af kategoriens laveste brændstofforbrug (ECE-snit på 20,4 km/l), og det må således slås fast, at der med Just go er tale om en meget billig transportform. Fleksibel lånemulighed Finansieringsmodellen i Just Go -konceptet er udviklet med inspiration fra de afdragsfrie lån hvor boligejere kan nøjes med at betale renter og udskyde afdragene i en periode. Just Go pakken er beregnet ud fra en lignende model, der gør det muligt at betale en meget lille månedlig ydelse. Torsten Juel, direktør for Alm. Brand Bilkredit A/S udtaler: På bilkredit- og leasingområdet handler det om, på den ene side at tilbyde billige og konkurrencedygtige priser, og på den anden side at sikre, at den bil, der leases eller finansieres, konstant har en værdi, der er større end restgælden i bilen. Bilejeren skal til hver en tid kunne sælge sin bil og indfri restgælden. KIA Picanto matchede vores koncept Alm. Brand Bilkredit A/S har eksisteret siden 1985 og er i dag en af de største aktører inden for bilfinansiering i Danmark. Alm. Brand har længe haft et godt samarbejde med Semler Group og enkeltstående autoforhandlere og har derigennem solgt både Alm. Brands bilforsikringer og -lån. Kia Motors kontaktede Alm. Brand for at få tilbud på forsikringer og billån i forbindelse med deres nye KIA Picanto. De efterspurgte produkter havde vi på hylden, og det kombinerede produkt var også noget, vi selv havde haft i tankerne derfor var det meget let at tage beslutningen om hurtigt at slå til. Det blev starten til konceptet Just Go, forklarer Torsten Juel. Kombinationsprodukter Når vi i Alm. Brand kan tilbyde dette fordelagtige finansieringskoncept, er det naturligvis fordi, vi er et selskab med både forsikring og bank i en og samme koncern, siger Torsten Juel og fortsætter, i Alm. Brand er vi vant til at tænke i kombinationsprodukter som i dobbeltkunde-konceptet, hvor vi deler fordelene med kunderne. Det er klart, at det er meget lettere for os med en stor kundegruppe at forhandle gode priser hjem. Med den store succes har vi naturligvis overvejet at udvide bilpakken til flere bilmodeller - ja, - og hvorfor ikke - også til at indeholde benzin og service, afslutter Torsten Juel. Salg af KIA Picanto Bilen introduceres hos de ca. 40 danske autoforhandlere i landet, der sælger KIA Picantoen, ultimo maj Der er stor interesse for bilen blandt både kunder og motorjournalister, og de første salgskontrakter er allerede underskrevet. LÆS MERE OM ALM. BRAND PÅ 7

8 ALM. BRAND Midtermolen København Ø Telefon PP DANMARK Returneres ved varig adresseændring ALM. BRAND BLADET udgives af: Alm. Brand A/S, Midtermolen 7, 2100 København Ø Telefon CVR-nr Redaktion: Søren Boe Mortensen (ansv.), Susanne Biltoft, Anne Høi Tuxen, Anne Mette Barfod, Michael P. Nielsen Layout: Alm. Brands tegnestue KURSUDVIKLINGEN FOR ALM. BRAND AKTIEN I DET SENESTE ÅR GNS.KURS PR. AKTIE DAGLIG OMSÆT., T.KR maj maj jun jul aug aug sep okt okt nov dec jan jan feb mar mar apr-04 EJERFORHOLD 25,1% FINANSKALENDER Dato: Begivenhed Offentliggørelse af årsrapport Ordinær generalforsamling 5,3% 9,5% 60,1% Offentliggørelse af kvartalsrapport for 1. kvartal Offentliggørelse af halvårsrapporten Offentliggørelse af kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 Alm. Brand af 1792 fmba Arbejdsmarkedets Tillægspension Købstædernes Forsikring G/S Øvrige Alm. Brand A/S ønsker at skabe værdi for sine aktionærer Alm. Brand A/S vil opretholde et højt informationsniveau om koncernens udvikling og aktiviteter. Koncernen holder samtidigt for øje yderligere at udvikle og forbedre informationen i forhold til selskabets interessenter, herunder ikke mindst selskabets aktionærer. Ud over analytiker- og investormøder i forbindelse med offentliggørelse af halv- og helårsrapporter, afholdes en række investormøder med deltagelse af direktionen samt koncernens Investor Relation Manager, hvor materiale gennemgås. Oplysninger om koncernen og offentliggørelser af års- og delårsrapporter, fondsbørsmeddelelser, koncernbeskrivelse og -mål, organisationsstruktur samt investorpræsentationer findes på Alm. Brands hjemmeside hvor der ligeledes er mulighed for at abonnere på nyhedsstof om Alm. Brand Koncernen. Du kan via bestille og afbestille abonnement på den trykte udgave af Alm. Brand Bladet som sendes med posten. ALM. BRAND MIDTERMOLEN KØBENHAVN Ø TELEFON TELEFAX ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR

Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - PR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR

Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Halvårsrapport 2004 - PR Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm. Brand A/S Overblik 1. halvår

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004. Alm. Brand Byggeteknik. Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov NR. 3 - AUGUST 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2004 Alm. Brand Byggeteknik Alm. Brand rådgiver om ny pensionsbeskatningslov Spil med i aktiespillet WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand A/S Årsrapport IR

Alm. Brand A/S Årsrapport IR Alm. Brand A/S Årsrapport 2003 - IR Alm. Brand A/S Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Alm.

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001.

Overtagelse af Provinzials danske aktiviteter med virkning fra 1. januar 2001. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 45 87 17 92 E-mail almbrand@almbrand.dk Dato 12. marts 2001 Side 1 af 9 Regnskabsmeddelelse for 2000 for Alm. Brand Koncernen Alm. Brand Koncernen,

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR

Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand A/S 1. halvår 2003 - PR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm.

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004. www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet. EDC Kredit 105. Alm. NR. 4 - NOVEMBER 2004 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - tredje kvartal 2004 www.almbrand.dk har åbent 24 timer i døgnet EDC Kredit 105 Alm. Brands gobeliner WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM.

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand Årsrapport 2002

Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Årsrapport 2002 Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring A/S Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 2002 Overskud

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM.

ALM. BRAND BLADET. Årsrapporten 2003. dobbeltkunde-konceptet. Pensionsaftale med DANA. Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ ALM. NR. 1 - FEBRUAR 2004 ALM. BRAND BLADET Årsrapporten 2003 dobbeltkunde-konceptet Pensionsaftale med DANA Alm. Brand aktien optaget i MIDCAP+ WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND ÅRSRAPPORT 2003

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003. Alm. Brand - sponsor af Team CSC. 30-årige afdragsfrie boliglån NR. 3 - SEPTEMBER 2003 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsregnskab 2003 Alm. Brand - sponsor af Team CSC 30-årige afdragsfrie boliglån Alm. Brand Formue A/S - et nyt investeringsselskab WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. halvår IR

Alm. Brand A/S 1. halvår IR Alm. Brand A/S 1. halvår - IR Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand Forsikring Provinsforsikring Alm. Brand Skade Alm. Brand Liv og Pension Kjøbenhavnske Re Overblik 1. halvår

Læs mere

Presse- & Analytiker-briefing

Presse- & Analytiker-briefing Presse- & Analytiker-briefing 6. marts 2003 1 Presse- & Analytiker -briefing - 6. Marts 2003 Hovedpunkter fra Årsrapporten 2002 Resultat for 2002 Overskud på 95 mio.kr. mod et overskud på 447 mio.kr. i

Læs mere

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET

NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET NR. 2 - MAJ 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. kvartal 2005 Generalforsamling i Alm. Brand A/S MasterCard-produkter fra Alm. Brand Ny fleksibel Investeringsordning WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres

ALM. BRAND BLADET. Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling. Alm. Brands aktiekurs under pres NR. 1 - FEBRUAR 2008 ALM. BRAND BLADET Årsrapport 2007 - Et flot resultat, en flot vækst og en flot udvikling Alm. Brands aktiekurs under pres Alm. Brand på storvildtjagt efter sympati Ny marketingstrategi

Læs mere

Pressemøde Årsresultat 2006

Pressemøde Årsresultat 2006 Pressemøde Årsresultat 2006 Stine Bosse, Koncernchef Morten Hübbe, Koncernfinansdirektør 28. februar 2007 1 Højdepunkter - Året 2006 34 % vækst i årets resultat inkl. ophørte og frasolgte akt. før skat

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet. Strategi 2010. Hjemlig hygge med kunderne. Danmarks største aktiespil NR. 4 - NOVEMBER 2005 ALM. BRAND BLADET Resultatet af tredje kvartal 2005 - bedre end forventet Strategi 2010 Hjemlig hygge med kunderne Danmarks største aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT 3.

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år.

Alm. Brand A/S. Resultatet for Alm. Brand A/S for 1. halvår 2001 udgør 75 mio.kr. efter skat mod 90 mio.kr. i samme periode sidste år. Side 1 af 10 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2001 Hovedtal Regnskabet for Alm. Brand A/S udviser følgende hovedtal: Samlede indtægter 3,0 mia.kr. Periodens resultat 75 mio.kr. Koncern egenkapital 3,7 mia.kr.

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S

ALM. BRAND BLADET. Resultatet af første kvartal igen et flot resultat. Generalforsamling i Alm. Brand A/S NR. 2 - MAJ 2006 ALM. BRAND BLADET Resultatet af første kvartal 2006 - igen et flot resultat Generalforsamling i Alm. Brand A/S Kundernes allierede i Alm. Brand Henton Alm. Brand Pantebreve A/S WWW.ALMBRAND.DK

Læs mere

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005

Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 Presse- & analytikermøde Codan A/S Årsrapport 2005 9. marts 2006 Væsentlige tiltag i 2005 Udbygning af distributionskanaler Tre Kronor Försäkring AB sælger nu privatforsikringer via den landsdækkende FöreningsSparbanken

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat. Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet NR. 4 - NOVEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S tredje kvartal 2007 - En flot vækst - Et godt resultat Tre skarpe om aktietilbagekøbsprogrammet MiFID sikrer investorerne bedre beskyttelse Ud at

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører

NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005. Boligrådgivning. Just go Fox. Færre kunder klager. Kina ekspressen kører NR. 3 - AUGUST 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S - halvårsrapport 2005 Boligrådgivning Just go Fox Færre kunder klager Kina ekspressen kører WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND A/S - 1. HALVÅR

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst. - men nedjustering af det forventede resultat NR. 2 - MAJ 2008 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand 1. kvartal 2008 Et pænt resultat, en tilfredsstillende vækst - men nedjustering af det forventede resultat Færre kunder skal klage over Alm. Brand Alm. Brand

Læs mere

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004

Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 Presse- & analytiker-møde Codan A/S Årsrapport 2004 10. marts 2005 Tilfredsstillende udvikling Resultat før skat og goodwill blev 1.880 mio. kr. Resultat efter skat og goodwill blev 1.105 mio. kr. Combined

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brands resultat - 2004. Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S. Donation til UAG NR. 1 - FEBRUAR 2005 ALM. BRAND BLADET Alm. Brands resultat - 2004 Positiv udvikling i Alm. Brand Formue A/S Donation til UAG Stor investeringslyst i efterårets aktiespil WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003

ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 ALM. BRAND BLADET ALM. BRAND KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2002 ALM. BRAND AKTIEN - I GOD UDVIKLING GENERALFORSAMLING I ALM. BRAND A/S 2003 NYT PARTNERSKAB KOM GODT FRA START ALM. BRAND Nr. 1 April 2003 ALM. BRAND

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern

Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2001 for den samlede Alm. Brand Koncern (Dette er regnskabet for den samlede Alm. Brand Koncern, altså Alm. Brand af 1792 G/S samt den børsnoterede Alm. Brand A/S Koncern)

Læs mere

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012

Alm. Brand. Bestyrelsesrapportering og IR. DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 Alm. Brand Bestyrelsesrapportering og IR DIRF-medlemsmøde 21. marts 2012 1 Alm. Brand-aktien - Ikke en åbenlys succeshistorie! 180 160 140 120 0 80 60 40 20 0 2007 2008 2009 20 2011 2012 2013 Finanskrisen

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009

For yderligere information: www.trygvesta.com. Pressemøde februar 2010. Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 2009 For yderligere information: www.trygvesta.com 1 Pressemøde 25. februar 2010 Resultat for 20 2 Resultat 20 Stine Bosse, CEO Salg, omkostninger og resultat Højdepunkter for 20 og forventninger til 2010 3

Læs mere

Topdanmarks resultat 2004

Topdanmarks resultat 2004 Topdanmarks resultat 2004 Hovedpunkter i 2004 2 Resultat på 743 mio. kr. efter skat og efter indtægtsførelse af 39 mio. kr. fra udjævningshensættelser 2003: 1.001 mio. kr. efter skat og efter overførsel

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring

KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring KONCERN HOVED-/NØGLETAL Rapporteret hoved-/nøgletal Ny hoved-/nøgletal Ændring 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3. kvt. 4. kvt. Året 1. kvt. 2. kvt. 1. halvår 3.

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen

Topdanmarks resultat for 1. halvår Michael Pram Rasmussen Topdanmarks resultat for 1. halvår 2002 Michael Pram Rasmussen Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til resultat Værdiskabelse i Liv Hovedpunkter

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. kvartal maj Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal 2005 18. maj 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. kvartal kort fortalt Et af de bedste kvartaler nogensinde Resultat før skat 513 mio. DKK (+ 195 mio. DKK) Nyt kundefordelsprogram i Norge

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Hovedbegivenheder (1/2)

Hovedbegivenheder (1/2) Årsregnskab 1999 Hovedbegivenheder (1/2) På grund af orkanskader på 1.040 mio. kr. blev resultatet for 1999 et underskud på 163 mio. kr. Korrigeret for orkanskaderne ville resultatet i 1999 have været

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2004 25. august 2004 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår kort fortalt Tydeligt forbedrede resultater Ord. resultat 756 mio. DKK. (+302 mio. DKK) Teknisk resultat 688 mio. DKK (+600

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder

ALM. BRAND BLADET. 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad. Alm. Brand belønner loyale kunder. Nye øjne giver tilfredse kunder NR. 3 - AUGUST 2006 ALM. BRAND BLADET 1. Halvår 2006 - et vigtigt spring fremad Alm. Brand belønner loyale kunder Nye øjne giver tilfredse kunder En tilstandsrapport du kan regne med Når helvede bryder

Læs mere

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005

Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Årsrapport 2004 København, 10. februar 2005 Resumé af 2004 Resumé af 2004 - Bedste resultat nogensinde Overskud efter skat 14 pct. til 10,6 mia. kr. Basisindtægter stiger med 1 pct. Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring

ALM. BRAND BLADET. Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat. 60 mio.kr. billigere bilforsikring. Alm. Brands nye rejseforsikring NR. 3 - SEPTEMBER 2007 ALM. BRAND BLADET Alm. Brand A/S 1. halvår 2007 - igen et flot resultat 60 mio.kr. billigere bilforsikring Alm. Brands nye rejseforsikring Alm. Brand Bank bliver de små og mellemstore

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta

1. halvår august Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 1. halvår 2005 25. august 2005 Stine Bosse Koncernchef i TrygVesta 15-09-2005 Side 1 1. halvår kort fortalt Fortsatte forbedringer over hele linien Resultat før skat 1.227 mio. DKK (+ 388 mio. DKK) Aftale

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes

ALM. BRAND BLADET. 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde. Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes NR. 4 - NOVEMBER 2006 ALM. BRAND BLADET 3. kvartal 2006 - det bedste kvartal nogensinde Hvad styrer aktiemarkedet i 2007? Pensionsrådgivning når mange valg skal træffes WWW.ALMBRAND.DK ALM. SUND FORNUFT

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015

Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Alm. Brand Bladet NR. 1 MARTS 2015 Koncernoverskud overstiger 400 mio.kr. 2014 gav et meget tilfredsstillende overskud i Skadeforsikring, et tilfredsstillende overskud i Liv og Pension og et fortsat bedre

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003

1. halvår Præsentation af regnskabet. København, 21. august 2003 1. halvår 2003 Præsentation af regnskabet København, 21. august 2003 1. Resumé af første halvår 2003 Resumé af 1. halvår 2003 - Tilfredsstillende resultat Overskud efter skat stiger 11 pct. til 4.803 mio.

Læs mere

Topdanmark. januar - september november 2001

Topdanmark. januar - september november 2001 Topdanmark januar - september 2001 29. november 2001 Financial highlights Overskud på 131 mio. kr. efter henlæggelse af 50 mio. kr. til udjævningshensættelser (Q1 - Q3 2000: 559 mio kr. efter forbrug af

Læs mere