Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education"

Transkript

1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Editorial 2014:2 To stærke tendenser i Nordidactica temanumre og artikler af enkeltforskere Nordidactica 2014:2 ISSN The online version of this paper can be found at: Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education 2014:2

2 NORDIDACTICA JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCE EDUCATION ISSN :2 I-IV Innehållsförteckning Nathan Moyo: Nationalist historiography, Nation-state making and Secondary School History: Curriculum Policy in Zimbabwe Per Jarle Sætre: Ivar Refsdals skoleatlas. Atlasets innhold og betydning for samtiden Øystein Lund Johannessen: It s just very natural interpersonal knowledge as a didactical device in guided classroom conversations in religious education Christina Osbeck: Conditions for Teaching and Learning in Religious Education Perspectives of Teachers and Pupils at the Beginning of the 6 th Grade in Sweden Evelina Möllenborg & Kristina Holmberg: Drama viktig resurs eller hämmare för undervisningen i samhällskunskap? Hans Lödén: Citizenship education, national identity and political trust: The case of Sweden Arja Virta & Elina Kouki: Dimensions of historical empathy in upper secondary students essays Kristina Ledman: The Voice of History and the Message of the National Curriculum: Recontextualising History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET Patrik Johansson: Att möta det förflutna i de historiska källorna. Ett utforskande av lärande och meningsskapande genom två källtolkningsuppgifter i historia Thomas Nygren, Karin Sandberg & Lotta Vikström: Digitala primärkällor i historieundervisningen: En utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati i

3 Editorial 14:2 To stærke tendenser i Nordidactica temanumre og artikler af enkeltforskere Af Torben Spanget Christensen og Peter Hobel, redaktører Det er med stor glæde, at vi kan præsentere Nordidactica nr 14:2 De enkelte artikler præsenteres til sidst i denne editorial. Men først vil vi kommentere på to markante tendenser der har vist sig i Nordidacticas udvikling. Den ene tendens ser vi i interessen for tematiske numre, hvor der indtil nu er publiceret to, nemlig 13:1 og 14:1, og endnu to er under forberedelse. Det drejer sig hhv. om historiedidaktik i forlængelse af Nordiska historikermötet i Joensuu, Finland, august 2014 med Jan Löfström som koordinator for en redaktionel arbejdsgruppe og om religionsdidaktik I forlængelse af Nordic Conference on Religious Education afholdt I Reykjavik juni 2013 med Oddrun Marie Hovde Bråtensom koordinator. Den anden tendens, som dette nummer er udtryk for, handler om enkeltforskeres interesse for at publicere deres forskning i Nordidactica. Denne interesse ser vi både hos PhD-stipendiater og hos etablerede forskere. I redaktionen ser vi det som meget værdifuldt, at Nordidactica både giver unge forskere mulighed for at publicere i et tidsskrift som har etablerede forskeres bevågenhed, og giver etablerede forskere mulighed for at stifte bekendtskab med hvilke nye forskningsprojekter og nye forskere, der er undervejs på feltet. Vi tror på, at tilstedeværelsen af begge grupper i tidsskriftet er med til at sætte høje krav til artiklernes videnskabelige standard. Der er imidlertid en tredje og usynlig gruppe, som det er vigtigt at fremhæve her, og det er reviewerne. Til dette nummer har der været tyve reviewere i gang. Og de gør et fantastisk arbejde. Alle artiklerne i 14:2 har fået en særdeles kvalificeret kritik, og alle forfattere har brugt kritikken til at skrive deres artikel om! Nogle har været nødt til at omarbejde meget, andre mindre, men alligevel. Det er fascinerende som redaktør at være vidne til den seriøsitet, arbejdsomhed og kreativitet der udvises, og man tænker sig, nervøsitet for bedømmelsen koblet med en vilje til at lære af den. Alt det her foregår på tværs af de nordiske lande, hvilket viser, at der er etableret en nordisk didaktisk platform inden for SO-området. Men det er det tankevækkende, at der ikke er en tværgående diskussion af, hvad fagdidaktik er. Denne diskussion forsøges i Danmark i projektet Sammenlignende Fagdidaktik (SFD) som har afholdt tre symposier og udgivet tre publikationer (Cursiv nr. 7, 9 og Vi gjorde opmærksom herpå i vores editorial til 14:1 og vi gentager det her, fordi vi mener at det vil være en stor gevinst, hvis vi kunne etablere denne diskussion på nordisk plan også. Vi vil derfor gerne efterlyse artikler, der tematiserer, hvad fagdidaktik er. Vi kan tilføje endnu et træk, som dog ikke kan betegnes som en tendens i Nordidacticas udvikling (endnu), men forhåbentlig bliver det, nemlig det ii

4 internationale. I dette nummer er det repræsenteret ved en meget spændende artikel af Nathan Moyo om læreplansudvikling i historiefaget i Zimbabwe. Nathan Moyo er lektor i Curriculum Studies ved Great Zimbabwe University og PhD Candidate ved University of Johannesburg og i øvrigt tidligere historielærer på High School i Zimbabwe. Så han er et rigtigt medlem af Nordidactica-familien. I 13:2 havde vi en artikel fra en australsk forsker fra University of Newcastle, John Robert Parkes, som dog havde en tilknytning til Umeå universitet i forvejen. Disse eksempler viser, at Nordidactica er synlig på internationalt plan, og at den nordiske fagdidaktiske platform har noget at byde på. Det kræver selvfølgelig, at vi (også) skriver på engelsk. Der er flere indikatorer, der er vigtige for Nordidactica. En af dem er balancen mellem artikler på nordiske sprog og engelsksprogede artikler. I dette nummer er der seks engelsksprogede og fire nordisksprogede artikler. En anden er balancen mellem de nordiske lande. I 14:2 er der seks svenske, to norske, en finsk og ingen danske artikler. Til gengæld, og sådan er det ofte, når et land ikke har så mange artikler med, giver det mulighed for at finde reviewere i dette land. I 14:2 er otte reviewere danske og en international. En tredje balance er mellem fag. I 14:2 bidrager historie med fem artikler, samfundsfag og religion med hver to og geografi med en. En sidste indikator vi vil nævne er referencer mellem de enkelte numre af Nordidactica. Det kan gøres op på flere måder, men en simpel måde er at se på om der blandt referencerne i de enkelte artikler er artikler som tidligere er publiceret i Nordidactica. Vi har ikke lavet nogen optælling, men dog lagt mærke til det, hver gang vi fandt en. Og der synes at tegne sig en stigning i den type af referencer, hvilket indikerer, at Nordidactica ikke kun er et sted hvor forskere publicerer deres artikler, men også en sted hvor de orienterer sig om forskningsresultater. Ud over Nathan Moyos artikel som allerede er introduceret rummer 14:2 følgende artikler. Per Jarle Sætre undersøger i sin artikel et historisk norsk læremiddel i geografi, Ivar Refdals skoleatlas. Atlasset var det mest udbredte og betydningsfulde atlas i det 20. århundrede, både for geografifaget og for nordmændenes billede af deres land. Øystein Lund Johannesen ser i sin artikel It s just very natural interpersonal knowledge as a didactical device in guided classroom conversations in religious education på forholdet mellem religionslæreres professionelle kundskab og deres forsøg på at etablere balance mellem inklusion og produktiv læring i deres klasseundervisning. Han gennemfører sin undersøgelse på grundlag af empirisk data fra tidligere undersøgelser og data, han selv har genereret i et casebaseret feltarbejde. Christina Osbeck præsenterer i sin artikel Conditions for Teaching and Learning Religious Education (RE) Perspectives of Teachers and Pupils at the Beginning of the 6th Grade in Sweden empiriske fund fra interview med religionslærere og en spørgeskemaundersøgelse blandt deres elever. Undersøgelsen fokuserer på sammenhængen mellem lærerens mål (interview) og elevernes forståelse. I deres artikel Drama viktig resurs eller hämmare för undervisningen i samhällskunskap? undersøger Evelina Möllenborg og Kristina Holmberg mulighederne for at bruge drama i samfundsfagsundervisningen, og de finder, at iii

5 drama kan være en værdfuld ressource i undervisningen, men også, at der opstår vanskeligheder, når elevernes standpunkt skal bedømmes. Hans Lödén diskuterer i sin artikel Citizenship education, national identity and political trust: The case of Sweden problematikken omkring globalisering og national identitet i tilknytning til undervisningen i medborgerskab (citizenship education) og holder denne diskussion op imod de senere års klasserumsforskning i medborgerskabsundervisning i Sverige. Artiklen giver således også et vigtigt overblik over denne forskning. Arja Virta og Elina Kouki undersøger i deres artikel Dimensions of historical empathy in upper secondary students essays finske gymnasieelevers historiske empati på grundlag af skriftlige opgaver om de finske børn, der blev sendt til Sverige under 2. verdenskrig. Undersøgelsen finder, at eleverne er bedre i stand til tage forskellige aktør-perspektiver, end de er til at forstå den historiske kontekst. Den viser også, at mange elever har svært ved at forholde sig analytisk distanceret til de affektive aspekter, der knytter sig til den historiske begivenhed. Kristina Ledman problematiserer i sin artikel The Voice of History and the Message of National Curriculum: Recontextualizing History to a Pedagogic Discourse for Upper Secondary VET både indhold og struktur i historielæreplanen for elever på yrkesgymnasium. Ledman undersøger de diskurser, der var i spil op til vedtagelsen af læreplanen og konkluderer, at den dominerende liberal-konservative diskurs har sat sig igennem i læreplanerne. Den har iflg. Ledman et stærkt fokus på generelle færdigheder og samtidshistorie. Patrik Johansson undersøger i sin artikel Att möta det förflutna i de historiska källorna. Ett utforskande av lärande och meningsskapande genom två källtolkningsuppgifter i historia, hvordan gymnasieelever konstruerer mening når de i grupper arbejder med primære kilder. Johansson benytter sig af konversationsanalyse og fokuserer på tre kritiske aspekter: et temporalt aspekt, et humanaspekt og et kontekstuelt aspekt. Han finder at eleverne kun til dels mestre analysen af primærkilder i de tre aspekter, og han opstiller den tese, at skolekulturen kan være en del af forklaringen, fordi den kan have tendens til at efterspørge korrekte svar frem for fortolkningsarbejde. Thomas Nygren, Karin Sandberg og Lotta Vikström undersøger i deres artikel Digitala primärkällor i historieundervisningen: En utmaning för elevers historiska tänkande och historiska empati 110 svenske gymnasieelevers brug af en historisk database (Demografiska Databasen, DDB), som er designet til forskningsformål. Forfatterne har tidligere vist, at med et gennemtænkt undervisningsdesign, kan databasen anvendes i undervisningen. Formålet med den undersøgelse, der præsenteres i artiklen, er at analysere, hvordan eleverne opfatter brug af DDB i undervisningen, og om de er i stand til at anvende historisk tænkning og historisk empati, når de skriver historiske tekster og laver historiske præsentationer. Deres resultater peger på tekniske problemer og problemer med kontekstualisering af historiske begivenheder. Men især de ældste studenter er interesserede i at benytte primærkilder (digitalt) og viser også evne til historisk tænkning og historisk empati. iv

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1

Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education 2015:1 Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Historiefagets forhold til redegørelse Nordidactica 2015:1 ISSN 2000-9879 The online version of this paper can be found at: www.kau.se/nordidactica

Læs mere

LÆRERES BRUG AF iskriv

LÆRERES BRUG AF iskriv Af Stig Toke Gissel I dette casestudie undersøges læreres brug af et didaktisk, digitalt læremiddel. Gennem interviews med tre lærere på mellemtrinnet i den danske folkeskole afdækkes deres brug og vurdering

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Unge og teknologi. Ungdomsforskning:

Unge og teknologi. Ungdomsforskning: Ungdomsforskning: Unge og teknologi Foran på bordet ligger hendes mobiltelefon synligt fremme. Men den ringer eller bipper ikke en eneste gang, mens hun sidder der. Hun sidder alene midt mellem alle de

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne Lisbeth Haastrup, Cathrine Hasse, Torben Pilegaard Jensen, Lars Emmerik Damgaard Knudsen, Per Fibæk Laursen og Trine Kløveager Nielsen Brobygning mellem teori og praksis i professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

Når evidens møder den pædagogiske hverdag

Når evidens møder den pædagogiske hverdag VIA UNIVERSITY COLLEGE OG AALBORG UNIVERSITET MED STØTTE FRA BUPL Når evidens møder den pædagogiske hverdag Foreløbig arbejdsrapport september 2010 Anne Mette Buus, Stine Del Pin Hamilton, Palle Rasmussen,

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer]

Tema om handleplaner TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG. uden for [nummer] 21 Tema om handleplaner D A N S K S O C I A L R Å D G I V E R F O R E N I N G TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 11. ÅRGANG NR. 21. 2010 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 21, 11.

Læs mere

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den?

13 Hvad er undersøgende matematikundervisning og virker den? Preprint af kapitel til Håndbog for matematikvejledere, der er under udgivelse på Dansk Psykologisk Forlag, redigeret af Michael Wahl og Peter Weng. Udgivet i Liv i Skolen, november 12, Temanummer: Matematik

Læs mere

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015

GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 Rapport udarbejdet i et partnerskab mellem Krifa og Institut for Lykkeforskning i samarbejde med TNS Gallup GOD ARBEJDSLYST INDEKS 2015 En kortlægning af danskernes arbejdslyst INSTITUT FOR LYKKEFORSKNING

Læs mere

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik

VIDEN OM LÆ NING Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik Nr. 15 2014 Tema: Lad os skrive om skrivedidaktik kriftlighed som omdrejningspunkt for et kommunalt udviklingsprojekt side 22 Fem prinsipper for god skriveopplæring side 60 krivekulturer i folkeskolens

Læs mere

Praksisnær. ledelse i det offentlige

Praksisnær. ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige Praksisnær ledelse i det offentlige førstelinjeleder 1. udgave, 1. oplag 2014 PRAXIS - Nyt Teknisk Forlag 2014 Redaktør: Søren Voxted

Læs mere

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis?

Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Hvis jeg må bestemme, så Hvad er elevmedbestemmelse egentlig? Hvorfor skal vi have det i idræt - og hvordan kan det gøres i praksis? Tekst af Jesper von Seelen, adjunkt, ph.d-stud., Videncenter for Sundhedsfremme.

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet

Projekt Forældre som Ressource. Ydre rammer for projektet Lad minoritetsforældre være en del af deres børns læring Maria Neumann Larsen, lektor, Videreuddannelsen, Programmet Inklusion og Integration, Professionshøjskolen UCC Hvordan mon det er at være forældre

Læs mere

Hvor blev drengene af?

Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Camilla Hutters og Rikke Brown Hvor blev drengene af? Hvor blev drengene af? - køn og uddannelsesvalg efter gymnasiet Af Camilla Hutters og

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser

Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser TemaNord 2010:533 Rekrutteringsproblematikken på de nordiske læreruddannelser TemaNord 2010:533 Nordisk Ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2041-2

Læs mere

Hvordan uddannes pædagoger?

Hvordan uddannes pædagoger? Hvordan uddannes pædagoger? Perspektiver fra et forskningsprojekt Redigeret af Jan Jaap Rothuizen og Line Togsverd Titel: Hvordan uddannes Pædagoger. Perspektiver fra et forskningsprojekt Redaktion: Jan

Læs mere

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem Aarhus 6. april 2013 Retention of vocational students in the Danish VET system. Til det strategiske forskningsråd Forfattere: Klaus

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014

DEL A en foreløbig skitse for et forskningsprojekt. Baggrund og motivering. Nordyrk 2014 Hvilke handlinger foretager erhvervsskolelæreren sig i forhold til at understøtte elevernes tilegnelse af det faglige indhold i grundfagsundervisningen? Adjunkt Anna Haugaard Brodersen Lektor Karin Løvenskjold

Læs mere

Af: Karsten Gynther, leder af Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, University College Sjælland, dk.

Af: Karsten Gynther, leder af Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, University College Sjælland, dk. Zonen for nærmeste forskel - strategier for - organisatorisk forankring af - og pædagogiske perspektiver på et grænseoverskridende nordisk skolesamarbejde. Af: Karsten Gynther, leder af Education Lab Forskningsprogram

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

Billeder af en udviklingsorienteret

Billeder af en udviklingsorienteret Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret viden vi gør det, der virker Bent B. Andresen Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole LP-modellen, forskningsbaseret

Læs mere