EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2003) 132 C5-0190/ /0081(COD))

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Forslag til direktiv (KOM(2003) 132 C5-0190/2003 2003/0081(COD))"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme 12. november 2003 PE /24-85 ÆNDRINGSFORSLAG Udkast til betænkning (PE ) Renate Sommer om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udbredelse af og indbyrdes kompatibilitet mellem automatiske bompengesystemer i Fællesskabet Forslag til direktiv (KOM(2003) 132 C5-0190/ /0081(COD)) Kommissionens forslag Ændringsforslag Ændringsforslag af Margie Sudre, Dominique Vlasto Ændringsforslag 24 Betragtning 2 (2) De europæiske stater, som har indført automatiske bompengesystemer til finansieringen af vejinfrastruktur eller automatisk opkrævning af vejbenyttelsesafgifter (i det følgende under ét benævnt "automatiske bompengesystemer"), bruger for de flestes vedkommende mikrobølgeteknologi over kort distance, der arbejder ved en frekvens omkring 5,8 GHz, men disse systemer er på nuværende tidspunkt ikke indbyrdes kompatible. Arbejdet inden for mikrobølgeteknologi, der er udført af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), er i januar 2003 mundet ud i tekniske standarder, som fremmer den indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemer, som arbejder ved 5,8 (2) De europæiske stater, som har indført automatiske bompengesystemer til finansieringen af vejinfrastruktur eller automatisk opkrævning af vejbenyttelsesafgifter (i det følgende under ét benævnt "automatiske bompengesystemer"), bruger for de flestes vedkommende mikrobølgeteknologi over kort distance, der arbejder ved en frekvens omkring 5,8 GHz, men disse systemer er på nuværende tidspunkt ikke indbyrdes kompatible. Arbejdet inden for mikrobølgeteknologi, der er udført af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), er i januar 2003 mundet ud i tekniske standarder, som fremmer den indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemer, som arbejder ved 5,8 AM\ doc PE /24-85

2 GHz, efter at der blev vedtaget præstandarder i Men disse tekniske standarder omfatter to varianter, der ikke fuldt ud er indbyrdes kompatible. Disse standarder bygger på modellen "Sammenkobling af åbne systemer" (OSI), der er defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation med henblik på kommunikation mellem edb-systemer. GHz, efter at der blev vedtaget præstandarder i Takket være en betydelig samarbejdsindsats kan der konstateres en væsentlig udvikling i retning indbyrdes kompatibilitet mellem disse systemer. Disse standarder bygger på modellen "Sammenkobling af åbne systemer" (OSI), der er defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation med henblik på kommunikation mellem edbsystemer. Or. fr Industrien, motorvejsmyndighederne og operatørerne for veje, broer og tunneller har gennem de seneste ti år gjort en væsentlig indsats for at nå frem til en europæisk DSRC-standard. Parallelt hermed er der udfoldet yderligere bestræbelser på at skabe DSRC-interoperabilitet mellem EU- og EØS-landene, navnlig gennem EF-projekterne MOVE-it, CESARE I og II, CARDME, PISTA og A1. Dette interoperabilitetsarbejde fortsætter, og der er iværksat yderligere samarbejdsprojekter og initiativer på tværs af landegrænserne. Ændringsforslag af Luigi Cocilovo, Giorgio Lisi, Francesco Musotto, Adriana Poli Bortone, Franz Turchi Ændringsforslag 25 Betragtning 2 (2) De europæiske stater, som har indført automatiske bompengesystemer til finansieringen af vejinfrastruktur eller automatisk opkrævning af vejbenyttelsesafgifter (i det følgende under ét benævnt "automatiske bompengesystemer"), bruger for de flestes vedkommende mikrobølgeteknologi over kort distance, der arbejder ved en frekvens omkring 5,8 GHz, men disse systemer er på nuværende tidspunkt ikke indbyrdes kompatible. Arbejdet inden for mikrobølgeteknologi, der er udført af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), er i januar 2003 mundet ud i tekniske standarder, som fremmer den indbyrdes kompatibilitet mellem (2) De europæiske stater, som har indført automatiske bompengesystemer til finansieringen af vejinfrastruktur eller automatisk opkrævning af vejbenyttelsesafgifter (i det følgende under ét benævnt "automatiske bompengesystemer"), bruger for de flestes vedkommende mikrobølgeteknologi over kort distance, der arbejder ved en frekvens omkring 5,8 GHz, men disse systemer er på nuværende tidspunkt ikke indbyrdes kompatible. Arbejdet inden for mikrobølgeteknologi, der er udført af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), er i januar 2003 mundet ud i tekniske standarder, som fremmer den indbyrdes kompatibilitet mellem PE / /40 AM\ doc

3 bompengesystemer, som arbejder ved 5,8 GHz, efter at der blev vedtaget præstandarder i Men disse tekniske standarder omfatter to varianter, der ikke fuldt ud er indbyrdes kompatible. Disse standarder bygger på modellen "Sammenkobling af åbne systemer" (OSI), der er defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation med henblik på kommunikation mellem edb-systemer. 1 CEN's præstandarder om 5,8 GHz mikrobølgetransmission over kort distance er kendt under det tekniske navn Dedicated Short-Range Communications (DSRC). bompengesystemer, som arbejder ved 5,8 GHz, efter at der blev vedtaget præstandarder i Men disse tekniske præstandarder omfatter ikke alle DSRC 5,8 GHz systemer, der anvendes i EU, og omfatter to varianter, der ikke fuldt ud er indbyrdes kompatible. Disse standarder bygger på modellen "Sammenkobling af åbne systemer" (OSI), der er defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation med henblik på kommunikation mellem edb-systemer. Or. en Den nuværende tekst henviser udelukkende til systemer, der er i overensstemmelse med CEN's præstandarder, uden at nævne allerede eksisterende systemer (f.eks. det italienske Telepass), der dækker mere end 50% af det europæiske marked. Ifølge ændringsforslag 1 er CEN's præstandarder blot et underaspekt af DSRC. Ændringsforslag af Reinhard Rack Ændringsforslag 26 Betragtning 2 (2) De europæiske stater, som har indført automatiske bompengesystemer til finansieringen af vejinfrastruktur eller automatisk opkrævning af vejbenyttelsesafgifter (i det følgende under ét benævnt "automatiske bompengesystemer"), bruger for de flestes vedkommende mikrobølgeteknologi over kort distance, der arbejder ved en frekvens omkring 5,8 GHz, men disse systemer er på nuværende tidspunkt ikke indbyrdes kompatible. Arbejdet inden for mikrobølgeteknologi, der er udført af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (2) De europæiske stater, som har indført automatiske bompengesystemer til finansieringen af vejinfrastruktur eller automatisk opkrævning af vejbenyttelsesafgifter (i det følgende under ét benævnt "automatiske bompengesystemer"), bruger for de flestes vedkommende mikrobølgeteknologi over kort distance, der arbejder ved en frekvens omkring 5,8 GHz, men disse systemer er på nuværende tidspunkt ikke fuldstændigt indbyrdes kompatible. Arbejdet inden for mikrobølgeteknologi, der er udført af Den Europæiske Standardiseringsorganisation AM\ doc 3/40 PE /24-85

4 (CEN), er i januar 2003 mundet ud i tekniske standarder, som fremmer den indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemer, som arbejder ved 5,8 GHz, efter at der blev vedtaget præstandarder i Men disse tekniske standarder omfatter to varianter, der ikke fuldt ud er indbyrdes kompatible. Disse standarder bygger på modellen "Sammenkobling af åbne systemer" (OSI), der er defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation med henblik på kommunikation mellem edb-systemer. (CEN), er i januar 2003 mundet ud i tekniske standarder, som fremmer den indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemer, som arbejder ved 5,8 GHz, efter at der blev vedtaget præstandarder i Men disse tekniske standarder omfatter to varianter, der ikke fuldt ud er indbyrdes kompatible. Disse standarder bygger på modellen "Sammenkobling af åbne systemer" (OSI), der er defineret af Den Internationale Standardiseringsorganisation med henblik på kommunikation mellem edb-systemer. Af den efterfølgende tekst fremgår det, at der allerede er afgørende bestræbelser i gang på at etablere interoperabilitet. De eksisterende systemer er for tiden ikke fuldstændigt kompatible. Men at sige, at de "ikke er indbyrdes kompatible", svarer allerede nu ikke til teknikkens stade; man kan højst sige, at de ikke er fuldstændigt indbyrdes kompatible. Ændringsforslag af Sérgio Marques, Joaquim Miranda Ændringsforslag 27 Betragtning 2 a (ny) (2a) Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes frihed til at fastsætte deres afgiftsordninger for vejbenyttelse. Or. pt Direktivet omfatter kun opkrævningssystemet. Ændringsforslag af Sérgio Marques, Joaquim Miranda Ændringsforslag 28 Betragtning 3 (3) Producenter og infrastrukturforvaltere er (3) Producenter og infrastrukturforvaltere er PE / /40 AM\ doc

5 imidlertid nået til enighed om inden for EUmedlemsstaterne at udvikle indbyrdes kompatible produkter, som bygger på præstandarderne fra 1997, og som arbejder med højhastighedstransmission mellem enheder placeret ved vejkanten og enheder i køretøjet. Dette valg bør åbne mulighed for at etablere nye bompengesystemer, der er teknisk kompatible med de nyeste systemer, som er installeret i Fællesskabet (i Frankrig, Spanien og Østrig). imidlertid nået til enighed om inden for EUmedlemsstaterne at udvikle indbyrdes kompatible produkter, som bygger på præstandarderne fra 1997, og som arbejder med højhastighedstransmission mellem enheder placeret ved vejkanten og et udstyr, der placeres i køretøjet. Brugerne skal kunne benytte et udstyr, der kan kommunikere med alle de systemer, der er angivet i artikel 2, stk. 1. Or. en Der er tale om en bekræftelse af det princip, der indgår i den dispositive del, hvorefter det europæiske automatiske bompengesystem vil sikre kompatibilitet med alle eksisterende systemer, som er angivet i artikel 2. Ændringsforslag af Luigi Cocilovo, Francesco Musotto, Adriana Poli Bortone, Franz Turchi, Ændringsforslag 29 Betragtning 3 (3) Producenter og infrastrukturforvaltere er imidlertid nået til enighed om inden for EUmedlemsstaterne at udvikle indbyrdes kompatible produkter, som bygger på præstandarderne fra 1997, og som arbejder med højhastighedstransmission mellem enheder placeret ved vejkanten og enheder i køretøjet. Dette valg bør åbne mulighed for at etablere nye bompengesystemer, der er teknisk kompatible med de nyeste systemer, som er installeret i Fællesskabet (i Frankrig, Spanien og Østrig). (3) Producenter og infrastrukturforvaltere er imidlertid nået til enighed om inden for EUmedlemsstaterne at udvikle indbyrdes kompatible produkter, som bygger på de eksisterende DSRC 5,8 GHz systemer, og som arbejder med højhastighedstransmission mellem enheder placeret ved vejkanten og enheder i køretøjet. Dette valg bør åbne mulighed for at etablere nye bompengesystemer, der er teknisk kompatible med alle eksisterende systemer, som er installeret i Fællesskabet. Or. en Det igangværende arbejde blandt producenter og infrastrukturforvaltere går på de eksisterende DSRC 5,8 GHz systemers tekniske interoperabilitet, og vedrører ikke kun de systemer, der opfylder CEN præstandarderne. Målet er at gennemføre interoperabilitet AM\ doc 5/40 PE /24-85

6 mellem eksisterende systemer, og ikke blot mellem de nyeste. Ændringsforslag af Mathieu J.H. Grosch Ændringsforslag 30 Betragtning 4 (4) Det er afgørende, at dette standardiseringsarbejde hurtigst muligt afsluttes, så der kan oprettes tekniske standarder, som garanterer den indbyrdes kompatibilitet med bompengesystemer, der bygger på mikrobølgeteknologi. Et andet standardiseringsarbejde må ligeledes afsluttes hurtigt; kombinationen af satellit/mobilkommunikationsteknologierne i henseende til automatisk opkrævning, for at undgå en yderligere opsplitning af markedet. (4) Det er afgørende, at dette standardiseringsarbejde hurtigst muligt afsluttes, så der kan oprettes tekniske standarder, som garanterer den indbyrdes kompatibilitet mellem bompengesystemer. På nuværende tidspunkt er det meget vanskeligt at lægge sig fast på en bestemt teknik, da udviklingen går meget hurtigt. Ændringsforslag af Margie Sudre, Dominique Vlasto Ændringsforslag 31 Betragtning 4 (4) Det er afgørende, at dette standardiseringsarbejde hurtigst muligt afsluttes, så der kan oprettes tekniske standarder, som garanterer den indbyrdes kompatibilitet med bompengesystemer, der bygger på mikrobølgeteknologi. Et andet standardiseringsarbejde må ligeledes afsluttes hurtigt; kombinationen af satellit/mobilkommunikationsteknologierne i henseende til automatisk opkrævning, for at undgå en yderligere opsplitning af markedet. (4) Dette standardiseringsarbejde forventes afsluttet inden for meget nær fremtid; det fastsætter tekniske standarder, som suppleret med et grænseoverskridende samarbejde vil garantere interoperabilitet mellem bompengesystemer, der bygger på mikrobølgeteknologi. Et andet standardiseringsarbejde må ligeledes afsluttes hurtigt; kombinationen af satellit/mobilkommunikationsteknologierne i henseende til automatisk opkrævning, for at undgå en yderligere opsplitning af markedet. PE / /40 AM\ doc

7 Or. fr Industrien, motorvejsmyndighederne og operatørerne for veje, broer og tunneller har gennem de seneste ti år gjort en væsentlig indsats for at nå frem til en europæisk DSRC-standard. Parallelt hermed er der udfoldet yderligere bestræbelser på at skabe DSRC-interoperabilitet mellem EU- og EØS-landene, navnlig gennem EF-projekterne MOVE-it, CESARE I og II, CARDME, PISTA og A1. Dette interoperabilitetsarbejde fortsætter, og der er iværksat yderligere samarbejdsprojekter og initiativer på tværs af landegrænserne. Ændringsforslag af Baroness Ludford, Claude Moraes Ændringsforslag 32 Betragtning 4 a (ny) (4a) I dette direktiv defineres bompengesystemer, der anvender automatisk nummerpladegenkendelse (ANPR), ikke som "automatiske bompengesystemer". Or. en Der skal skabes juridisk klarhed om, at denne form for bompengesystemer ikke er omfattet af dette direktiv. Ændringsforslag af Markus Ferber Ændringsforslag 33 Betragtning 5 (5) Det er nødvendigt at skabe et grundlag for en udbredt anvendelse af bompengesystemer i medlemstaterne og nabolandene, og det bliver nødvendigt at råde over indbyrdes kompatible systemer, der kan tilpasses den fremtidige udvikling i afgiftspolitikken på fællesskabsniveau. (5) Det er nødvendigt at skabe et grundlag for en udbredt anvendelse af bompengesystemer i medlemstaterne og nabolandene, og det bliver nødvendigt at råde over indbyrdes kompatible systemer, der kan tilpasses den fremtidige udvikling i afgiftspolitikken på fællesskabsniveau og den tekniske udvikling. AM\ doc 7/40 PE /24-85

8 Denne tilføjelse er nødvendig for at tydeliggøre forbindelsen mellem bompengesystemer og den tekniske udvikling. Ændringsforslag af Mathieu J.H. Grosch Ændringsforslag 34 Betragtning 6 (6) De nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen eller anlægge nye betalingsstationer. Disse teknologier åbner også mulighed for nye sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. (6) Ved indførelsen af nye bompengesystemer er det nødvendigt at sikre, at der forefindes tilstrækkeligt opkrævningsudstyr, så forskelsbehandling af de berørte virksomheder undgås. Ud over interoperabilitet bør ikke-diskrimineringsaspektet tilgodeses. PE / /40 AM\ doc

9 Ændringsforslag af Renate Sommer Ændringsforslag 35 Betragtning 6 (6) De nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen eller anlægge nye betalingsstationer. Disse teknologier åbner også mulighed for nye sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. (6) Navnlig de nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen. Disse teknologier åbner også mulighed for nye sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. På grund af ovennævnte massive fordele ville det principielt kunne anbefales at anvende satellitpositionsbestemmelsesog mobilkommunikationssystemer ved indførelse af nye bompengesystemer. Selv om det ikke forekommer passende at foreskrive en bestemt teknik til opkrævning af bompenge ved lov, bør der dog udtrykkeligt gøres opmærksom på de massive fordele ved AM\ doc 9/40 PE /24-85

10 anvendelse af satellitpositionsbestemmelses- og mobilkommunikationssystemer. I sin beslutning om Kommissionens hvidbog om den europæiske transportpolitik frem til 2010 (A5-0444/2002) opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til " at støtte udviklingen af innovative logistiske koncepter, intelligente transportsystemer, nye teknologier og innovationer med henblik på den bedst mulige udnyttelse af de eksisterende og nye infrastrukturer og af køretøjernes kapacitet ". Ændringsforslag af Hannes Swoboda Ændringsforslag 36 Betragtning 6 (6) De nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen eller anlægge nye betalingsstationer. Disse teknologier åbner også mulighed for nye sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. (6) De nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge på grund af den store fleksibilitet og de mange anvendelsesmuligheder kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen eller anlægge nye betalingsstationer. Disse teknologier åbner også mulighed for nye sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. PE / /40 AM\ doc

11 Den overbevisende logik i denne argumentation bør understreges allerede i denne betragtnings første punktum. Ændringsforslag af Markus Ferber Ændringsforslag 37 Betragtning 6 (6) De nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen eller anlægge nye betalingsstationer. Disse teknologier åbner også mulighed for nye sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. (6) De nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) vil i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge kunne opfylde de krav, som følger af de nye afgiftspolitikker, der planlægges på fællesskabs- og medlemsstatsniveau. De gør det muligt at registrere, hvor mange kilometer der køres på hver vejtype, uden at der er behov for at investere i dyrt udstyr til infrastrukturen eller anlægge nye betalingsstationer. Disse teknologier åbner også mulighed for nye supplerende sikkerheds- og oplysningstjenester til de rejsende som f.eks. automatiske nødopkald med angivelse af køretøjets position og tidstro oplysninger om trafikforholdene, trafikintensiteten eller rejsetider. Hvad angår satellitpositionsbestemmelse, vil GALILEOprojektet, der blev lanceret af EU i 2002, fra 2008 give oplysninger af bedre kvalitet, end der tilbydes af GPS-systemet på nuværende tidspunkt, og de vil egne sig optimalt til vejtelematiktjenester. Forløbersystemet EGNOS, der har en tilsvarende ydelse, vil allerede blive sat i drift i Disse nyskabende systemer kunne dog være behæftet med problemer angående kontrollens pålidelighed og forebyggelsen af svig. Denne tilføjelse er nødvendig for at sætte sammenkoblingen af bompengesystemer og udbud AM\ doc 11/40 PE /24-85

12 af supplerende tjenester i perspektiv. Ændringsforslag af Ulrich Stockmann Ændringsforslag 38 Betragtning 6 a (ny) (6a) Nye automatiske bompengetjenester bør baseres på satellitpositionsbestemmelses- og mobilkommunikationsteknikker. Med henblik på en eventuel omstilling af tjenester, der anvender andre teknikker, til tjenester, der anvender satellitpositionsbestemmelses- og mobilkommunikationsteknikker, bør Kommissionen inden 31. december 2009 forelægge en rapport, der både indeholder en undersøgelse af anvendelsen af satellitpositionsbestemmelses- og mobilkommunikationsteknikker og en costbenefitanalyse. Ud over denne rapport bør Kommissionen i givet fald forelægge Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til en strategi for omstilling af de forskellige tjenester. Med dette forslag gøres det er forsøg på at finde en middelvej mellem Kommissionens forslag og ordførerens. Når det anbefales at anvende satellitpositionsbestemmelses- og mobilkommunikationsteknikker, og når det kræves, at der forelægges en rapport eller en undersøgelse, sendes der et positivt signal i retning af det europæiske satellitnavigationssystem GALILEO, uden at der af den grund obligatorisk foreskrives, at der skal anvendes en bestemt teknik. Ændringsforslag af Luigi Cocilovo, Giorgio Lisi, Francesco Musotto, Adriana Poli Bortone, Franz Turchi Ændringsforslag 39 Betragtning 6 a (ny) PE / /40 AM\ doc

13 (6a) DSRC mikrobølgeteknologien er uden tvivl den mest effektive metode til automatisk bompengeopkrævning, men anvendelsen af nye satellitpositionsbestemmelses- (GNSS) og mobilkommunikationssystemer (GSM/GPRS) i forbindelse med automatisk opkrævning af bompenge vil fremover være et alternativ til DSRC systemerne for lande, der lige fra starten ønsker at indføre EFC. Der bør gøres alt for at sikre interoperabilitet mellem de to teknologier. Endvidere giver satellitbaserede systemer mulighed for supplerende tjenester (f.eks. traffikinformation, registrering af farligt gods, nødopkald). Or. en Hvad angår opkrævningsapplikationer, har de satellitbaserede systemer ingen økonomiske eller præstationsmæssige fordele frem for DSRC mikrobølgesystemer, og en fuldstændig opgivelse og erstatning af sidstnævnte er derfor ikke berettiget. Satellitbaserede systemer, hvor man inden for den nærmeste fremtid må forvente en stigende udbredelse af indbygget satellitpositionsbestemmelsesudstyr, egner sig bedre til supplerende tjenester. Hvert land skal frit kunne vælge, om det ønsker at indføre satellit- eller mikrobølgesystemer. Det bør være obligatorisk at sikre, at mikrobølge- og satellitsystemer er kompatible og interoperable ved hjælp af fælles indbygget udstyr i overensstemmelse med direktivets hovedsigte. Ændringsforslag af Margie Sudre, Dominique Vlasto Ændringsforslag 40 Betragtning 7 (7) De stadig flere teknologier, der anvendes eller planlægges anvendt til automatisk opkrævning i de kommende år (hovedsagelig 5,8 GHz mikrobølger, satellitpositionsbestemmelse og mobil kommunikation), og det at medlemsstaterne og disses nabolande opstiller forskellige specifikationer for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion og for målene for transportpolitikken. Denne situation indebærer en risiko for, at udgår AM\ doc 13/40 PE /24-85

14 der i fremtiden må installeres et antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i lastvognenes førerhuse samt for fejlhåndtering og utilsigtet svig fra chaufførernes side. Or. fr De bestræbelser, som operatørerne har udfoldet for at nå frem til DSRC-interoperabilitet i Europa vil i en nær fremtid give mulighed for udvikling af en billig kompakt anordning, som man selv kan installere. Disse anordningers specifikationer vil give mulighed for at sikre et frit forbrugervalg, uden at det går ud over interoperabiliteten. Udviklingen af et massemarked for interoperable GSM-telefoner har ikke begrænset produktudvalget; det samme bør blive tilfældet for de automatiske bompengeprodukter. Produktdifferentiering strider ikke imod kravet om interoperabilitet. Operatørerne inden for de automatiske bompengesystemer i medlemsstaterne er allerede i stand til at specificere og producere et DSRC-bompengesystem, som er baseret på den offentlige CEN-standard for DSCR med sikkerhed for, at DSRC-teknologien (udstyr ved anlæg og i køretøjer) vil blive tilbudt i konkurrence mellem leverandører i forbindelse med de indledende kontrakter og fremover. Ændringsforslag af Mathieu J.H. Grosch Ændringsforslag 41 Betragtning 7 (7) De stadig flere teknologier, der anvendes eller planlægges anvendt til automatisk opkrævning i de kommende år (hovedsagelig 5,8 GHz mikrobølger, satellitpositionsbestemmelse og mobil kommunikation), og det at medlemsstaterne og disses nabolande opstiller forskellige specifikationer for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion og for målene for transportpolitikken. Denne situation indebærer en risiko for, at der i fremtiden må installeres et antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i lastvognenes førerhuse samt for fejlhåndtering og utilsigtet svig fra chaufførernes side. (7) De stadig flere teknologier, der anvendes eller planlægges anvendt til automatisk opkrævning i de kommende år, og det at medlemsstaterne og disses nabolande opstiller forskellige specifikationer for disse, kan skabe hindringer for det indre markeds funktion og for målene for transportpolitikken. Denne situation indebærer en risiko for, at der i fremtiden må installeres et antal indbyrdes inkompatible og dyre elektroniske enheder i lastvognenes førerhuse samt for fejlhåndtering og utilsigtet svig fra chaufførernes side. En sådan mangfoldighed af inkompatible teknikker er af omkostnings-, sikkerhedsog retsgrunde ikke acceptabel for brugere og producenter af lastvogne. PE / /40 AM\ doc

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 367 final 2014/0185 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om indførelse af et program om interoperabilitetsløsninger for europæiske

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN

HVIDBOG. Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN HVIDBOG Den europæiske transportpolitik frem til 2010 De svære valg EUROPA- KOMMISSIONEN Yderligere oplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 (Omtryk - 17-11-2014 - Revideret samlenotat) Rådsmøde 3350 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Rådsmøde (telekommunikation) den 27. november

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE)

ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) ATEX-VEJLEDNING (1. UDGAVE) VEJLEDNING I ANVENDELSE AF RÅDETS DIREKTIV 94/9/EF AF 23. MARTS 1994 OM INDBYRDES TILNÆRMELSE AF MEDLEMSSTATERNES LOVGIVNING OM MATERIEL OG SIKRINGSSYSTEMER TIL ANVENDELSE I

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0021 DA 30.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/21/EF af 7. marts 2002 om

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer...

Indholdsfortegnelse Dagsordenspunkt 1: Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk syn af køretøjer... Europaudvalget 2012 3213 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 2012-3776 Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation og Energi) den 20. december 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere