Budget 2010 Samt budgetoverslag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013"

Transkript

1 Budget 2010 Samt budgetoverslag

2

3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen Udvalget for trafik, teknik og miljø Jordforsyning Faste ejendomme Natur og miljø Redningsberedskab Vejområdet Trafik Havne Uddannelses-, social- og kulturudvalget Uddannelse incl. SFO Musik - og ungdomsskole Børn og unge Fritidsfaciliteter Kultur- og fritidsaktiviteter Sundhedsudvalget Boligstøtte Sundhed Ældre- og handicapområdet Voksne med særlig behov Støtteordninger Økonomiudvalget Politisk område Administrativ område Forsikringer og arbejdsmiljø Erhverv og turisme Aktivitets- og ydelsesområdet 62 ANLÆG 71 RENTER 73 BALANCEFORSKYDNINGER 75 AFDRAG PÅ LÅN 79 FINANSIERING 81 ARTSOVERSIGT 83 BEMÆRKNINGER 89 GENERELLE BEMÆRKNINGER 90 SPECIELLE BEMÆRKNINGER:

4 DRIFT OG REFUSION UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ 97 UDDANNELSES, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 111 SUNDHEDSUDVALGET 137 ØKONOMIUDVALGET 155 INVESTERINGSOVERSIGT 171 TAKSTBLAD 173 PRIS- OG LØNSTIGNINGER 180

5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under A og B er i 2010-priser. Efter pkt. B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser er angivet i kr. Indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under et af F. Side 1

6 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E + Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 2

7 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 0 Heraf refusion 0 02 Transport og infrastruktur Heraf refusion Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt D. Balanceforskydninger Forøgelse( + ) / forbrug( - ) af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. Balanceforskydninger i alt E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt A + B + C + D + E + Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. Finansiering i alt Balance Side 3

8 . Side 4

9 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårig, har til formål at give et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Sammendraget er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Beløb under A og B er i 2010-priser. Efter pkt. B er der foretaget en samlet pris- og lønfremskrivning til det pågældende års priser. Alle priser er angivet i kr. Indtægter er vist med negativt fortegn. Summen af posterne A til E finansieres under et af F. Side 5

10 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Refusion i alt Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Side 6

11 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 32 Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Side 7

12 Budget 2010 Budgetoverslag 2011 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje Havne Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Undervisning og kultur i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance Side 8

13 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Refusion i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne Refusion i alt Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Side 9

14 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 22 Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Refusion i alt Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger Side 10

15 Budget 2012 Budgetoverslag 2013 SAMMENDRAG Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 95 Løntilskud til forsikrede ledig ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Refusion i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. Driftsvirksomhed i alt B. Anlægsvirksomhed 02 Transport og infrastruktur 35 Havne Transport og infrastruktur i alt B. Anlægsvirksomhed i alt Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt Balance Side 11

16 . Side 12

17 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION. Side 13

18 BEVILLINGSOVERSIGT TEMADRØFTELSER Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL1 1 Kommunalbestyrelsen POL2 08 Kommunalbestyrelsen F1 03 Undervisning og kultur F2 22 Folkeskolen m.m F3 01 Folkeskoler G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 500 Reduktion af drift p.g.a tema- drøftelser Side 14

19 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt POL2 10 Udvalget for trafik, teknik og miljø POL3 01 Jordforsyning F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 22 Jordforsyning F3 02 Boligformål 7-3 S Halvmånen, Rudkøbing 3 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 3 S Horsekæret, Lejbølle 3 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 3 S Nørrelundsvej, Snøde 1-3 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 1 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 3 F3 03 Erhvervsformål 24-1 S Erhvervsformål - Fællesudgifter og indtægter 6 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 6 S Industriområde Bræmlevænget, Lohals 18-1 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 18 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 1 F3 05 Ubestemte formål S Ubestemte formål - fælles G1 700 Grund og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 9 G2 709 Skatter, renovation m.m. 38 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 72 POL3 02 Faste ejendomme F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 25 Faste ejendomme F3 10 Fælles formål S Strande og offentlige toiletter G2 402 Fagpersonale 25 G2 403 Rengøring 398 G1 700 Grunde og bygninger G2 703 Leje/Leasing af grunde og bygninger 77 G2 705 Indvendig vedligeholdelse 161 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 1 G2 708 Forsikringer - 5 G2 709 Skatter, renovation m.m. 122 G2 710 El 25 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 31 Side 15

20 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Vedligeholdelsesfond G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse F3 11 Beboelse S Boliger til integration af udlændinge G1 001 Boliger til integration af udlændinge G2 700 Grunde og bygninger 54 G1 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge G2 900 Indtægter - 53 S Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge G1 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge G2 700 Grunde og bygninger 182 G1 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge G2 900 Indtægter - 93 S Gåsetorvet/Kirkestræde, Rudkøbing G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 18 G2 709 Skatter, renovation m.m. 9 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 94 S Havnegade 7, Rudkøbing G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 33 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 53 G2 706 Udvendig vedligeholdelse og installationer - 1 G2 709 Skatter, renovation m.m. 23 G2 711 Opvarmning 56 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter S Hovedgaden 64A, Humble 12 G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 4 G2 708 Forsikringer 3 G2 709 Skatter, renovation m.m. 4 S Kirkegade 3A, Lindelse G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 5 G2 706 Udvendig vedligeholdelse og installationer 1 G2 709 Skatter, renovation m.m. 6 G2 710 El 24 Side 16

21 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 711 Opvarmning - 23 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 63 S Nørregade 14, Rudkøbing G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 33 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 43 S Snødevej 140, Snøde 7-40 G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer 3 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 G2 710 El 2 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 40 S Stationsvej 6, Bagenkop G2 404 Pedel/teknisk servicemedarbejder 16 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 4 G2 709 Skatter, renovation m.m. 4 G2 710 El 34 G2 711 Opvarmning - 15 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 37 D 2 Statsrefusion S Boliger til integration af udlændinge - 95 G1 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af f - 95 F3 13 Andre faste ejendomme S Ahlefeldtsgade 13-15, Rudkøbing 125 G2 402 Fagpersonale 106 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 8 G2 709 Skatter, renovation m.m. 11 S Brogade 14-16, Rudkøbing 5 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 3 G2 708 Forsikringer 1 G2 709 Skatter, renovation m.m. 1 S Engdraget 17A hus 1, Rudkøbing 29 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 29 S Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (Købsmoms) G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 10 G2 708 Forsikringer 3 G2 709 Skatter, renovation m.m. 7 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter Side 17

22 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt S Hovedgaden 2A/Apoteksbygning, Humble (momsregistreret del) G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 10 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 G2 711 Opvarmning - 10 G2 712 Vand - 1 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 43 S Illebøllevej 3, Lindelse (Sognegården) G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 70 G2 709 Skatter, renovation m.m. 27 G2 710 El 80 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 92 S Ourevej 13, Tryggelev 105 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 105 S Strandbakken 17, Rudkøbing 2-37 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 2 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 37 S Strandlystvej, Rudkøbing (plads) 3 G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer 3 S Nørrebro 51, Rudkøbing - 1 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. - 1 S Søndre Landevej 7, Rudkøbing 8 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 6 G2 709 Skatter, renovation m.m. 2 S Østerport 5 & 7, Rudkøbing 7 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 7 S Busterminal, Ringvejen G2 402 Fagpersonale 26 G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse 26 G2 710 El 27 S Industrivej, spejderhytten 24 G1 700 Grunde og bygninger G2 710 El 9 G2 711 Opvarmning 15 S Østervej 1 (tidligere Magleby skole) 103 G1 700 Grunde og bygninger G2 709 Skatter, renovation m.m. 103 F3 15 Byfornyelse 284 S Byfornyelse og boligforbedring 284 Side 18

23 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G1 001 Udgifter til byfornyelse G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 284 POL3 03 Natur og miljø F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 28 Fritidsområder F3 20 Grønne områder og naturpladser S Naturområder G2 402 Fagpersonale G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 107 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 449 G2 709 Skatter, renovation m.m. 24 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 8 S Parker G2 402 Fagpersonale G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 7 S Yrsa - drift 69 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 69 S Vildheste 215 G2 402 Fagpersonale 75 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 586 Tilsyn 140 F2 48 Vandløbsvæsen F3 71 Vedligeholdelse af vandløb S Vandløb G2 402 Fagpersonale 75 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 149 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser - 9 F3 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 95 S Private vandløb 95 G1 700 Grunde og bygninger G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 95 F2 52 Miljøbeskyttelse m.v F3 80 Fælles formål 386 S Badevandskontrol 308 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 514 Badevandsprøver 308 S Konsulentbistand til miljøopgaver 41 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Side 19

24 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 570 Konsulentbistand 41 S Tværkommunal miljøvagt 37 G1 700 Grunde og bygninger G2 708 Forsikringer 37 F3 87 Miljøtilsyn - virksomheder S Miljøtilsyn G1 002 Godkendelse/tilsyn med brugerbetalingspligtige virksomheder G2 900 Indtægter F3 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 70 S Danmarks Miljøportal 70 G1 800 Betaling andre offentlige myndigheder G2 801 Betaling andre offentlige myndigheder 70 F2 55 Diverse udgifter og indtægter F3 91 Skadedyrsbekæmpelse S Rottebekæmpelse G1 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 505 Skadedyrsbekæmpelse 337 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser POL3 04 Redningsberedskab F1 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger F2 58 Redningsberedskab F3 95 Redningsberedskab S Brandvæsen G1 001 Fælles formål G2 400 Personale 557 G2 500 Materiale og aktivitetsudgifter G2 600 It, inventar og materiel 111 G2 700 Grunde og bygninger 70 POL3 08 Vejområdet F1 02 Transport og infrastruktur F2 22 Fælles funktioner F3 01 Fælles formål S Maskiner og materiel G2 402 Fagpersonale 405 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 525 Maskintimer G1 600 It, inventar og materiel G2 602 Køb af it, inventar og materiel, som ikke skal aktiveres 369 G2 605 Drift og vedligeholdelse S Vejformænd og vejmænd G2 402 Fagpersonale G2 406 Personale med tilskud G2 408 O ,7% pulje 36 Side 20

25 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 420 Møder og kursus G2 432 Kørsel 17 G2 433 Beklædning 4 F3 03 Arbejder for fremmed regning S Arbejder for fremmed regning G2 402 Fagpersonale 156 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 526 Arbejder for fremmed regning 162 G1 900 Indtægter G2 902 Salg af øvrige ydelser F3 05 Driftsbygninger og -pladser S Mjølbyvej, Rudkøbing G2 402 Fagpersonale 55 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 29 G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 22 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 81 G2 709 Skatter, renovation m.m. 37 G2 711 Varme 23 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 3 S Sletøvej, Lejbølle G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 12 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse - 9 G2 709 Skatter, renovation m.m. 15 G2 711 Varme 54 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 63 S Gartnervænget 4, Humble 60-1 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 4 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 2 G2 709 Skatter, renovation m.m. 31 G2 711 Varme 23 G1 900 Indtægter G2 910 Huslejeindtægter - 1 S Nordre Landevej (Amtsplads) 54 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 54 F2 28 Kommunale veje F3 11 Vejvedligeholdelse m.v S Cykel- og gangstier 171 Side 21

26 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 402 Fagpersonale 120 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 51 S Fortorve 138 G2 402 Fagpersonale 26 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 112 S Færdselsregul. og sikkerhedsfremmende foranstaltninger G2 402 Fagpersonale 406 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse S Kørerbaner G2 402 Fagpersonale 906 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse S Renholdelse 682 G2 402 Fagpersonale 639 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 43 S Vejgrøfter og rabatter G2 402 Fagpersonale G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 423 S Øhavssti 173 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse 173 S Vejvand 216 G2 402 Fagpersonale 216 S Vejbelysning G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 519 Driftsmidler/El G2 528 Reparation og fornyelse 422 S Vejafvandingsbidrag 64 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 512 Afgifter 64 F3 12 Belægninger m.v. 354 S Kørerbaner 354 G2 402 Fagpersonale 354 F3 14 Vintertjeneste S Vintertjeneste - ikke vejrafhængige 82 G2 402 Fagpersonale 51 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter Side 22

27 BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Hele 1000 KR. Løbende priser Bevilling Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt G2 527 Vedligeholdelse 31 S Vintertjeneste - vejrafhængige G2 402 Fagpersonale 17 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 527 Vedligeholdelse POL3 09 Trafik F1 02 Transport og infrastruktur F2 32 Kollektiv trafik F3 31 Busdrift S Kollektiv trafik G1 001 Busdrift, herunder individuel handicapkørsel, udført af private G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 402 Fagpersonale - 23 G1 700 Grunde og bygninger G2 706 Udvendig vedligeholdelse - 1 F3 33 Færgedrift S Strynø færgefart G1 001 Færgedrift udført af private leverandører G2 500 Materiale- og aktivitetsudgifter D 2 Statsrefusion S Strynø færgefart G1 001 Statstilskud til trafikbetjening af små øer G2 900 Indtægter POL3 10 Havne F1 02 Transport og infrastruktur F2 35 Havne F3 40 Havne S Rudkøbing Havn G2 402 Fagpersonale G2 420 Møder og kursus 13 G1 500 Materiale- og aktivitetsudgifter G2 501 Administrationsudgifter 120 G2 512 Afgifter 1 G2 531 Havneværker 131 G2 532 Bedding 46 G2 533 Bassiner og sejlløb 28 G2 534 Fyrbelysning og afmærkning 26 G2 535 Isbrydning 9 G2 536 Ramslag 12 G2 537 Brændstof til salg til lystbåde G1 600 It, inventar og materiel G2 605 Drift og vedligeholdelse 81 G1 700 Grunde og bygninger G2 705 Indvendig vedligeholdelse 129 G2 706 Udvendig vedligeholdelse 4 G2 707 Vedligeholdelse af udenomsarealer 8 Side 23

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012

Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1. Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 Budget- og regnskabssystem for kommuner 1.0 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 1 INDLEDNING 1.0 Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt Det kommunale budget- og regnskabssystem

Læs mere