NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYHEDSBREV. En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen"

Transkript

1 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 10 april 2012 En snefattig vinter 2012 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord

2 Generalforsamling 2012 Årets generalforsamling blev afholdt d. 20. februar på Aktivitetscentret i Skive med deltagelse af knap 80 medlemmer. Johs. V. Jensen og Knud Jeppesens Vintergæk er brudt af mulden hørte nok ikke lige til forsamlingens børnelærdom, men passede godt til årstiden og virkeligheden udenfor. Anna Nørgaards akkompagnement hjalp os godt igennem. Lone Knudsen valgtes til dirigent, og dermed var afviklingen af generalforsamlingen i sikre hænder. I sin beretning kom formanden ind på antallet af medlemmer (se figuren næste side) og deres fordeling på kommuner, og det blev oplyst, at der ud over det konstituerende møde i februar 2011 var afholdt fire bestyrelsesmøder. I april 2011 blev der afholdt en kursusdag for foreningens kontaktpersoner. Jens Fisker havde truffet aftale med tidligere medarbejder ved TV/Midt-Vest, Per Hansen, om at give et oplæg om kommunikation. Det blev en givende og munter oplevelse. Ny kursuseftermiddag vil blive afholdt den 20. april Kontaktpersoner i Aulum havde i november inviteret til et møde med tidligere forsvarsminister, Søren Gade, og Birte Markfoged. Det resulterede i en pæn donation til støtteforeningen. Ud over julegaven til de frivillige er der givet kr. til den stjernehimmel, som pryder den tilbyggede havestue på hospice. Desuden er der ydet støtte til kurser for frivillige samt kørselsgodtgørelse til de frivillige, der bor langt væk. En ny aflastningstjeneste i hjemmet for pårørende, som passer alvorligt syge, har i årets løb fået en spæd begyndelse. Ingrid Thomsen har været primus motor i dette. På driftskontoen har der været indtægter på ca kr. og udgifter på ca kr. Midler til gavekontoen omtales side 4. Både beretning og regnskab ligger på hjemmesiden. Et forslag fra Svend Laustsen om deltagelse i et bogprojekt, som Hospice Limfjord er i gang med, blev fremlagt for forsamlingen, som bakkede op om, at støtteforeningen går med i det. Kontingenter fortsætter uændrede. Alle valg gav genvalg på alle poster. Formanden takkede for enhver støtte til foreningens arbejde, både økonomisk og arbejdsmæssigt. Desuden tak til Lone Knudsen for god ledelse af generalforsamlingen samt til bestyrelseskolleger. Til afslutning på denne afdeling vistes en lille film fra hospice, som medieskolen i Viborg havde lavet. Efter kaffen blev forsamlingen beriget med et foredrag af sygehuspræst i Aalborg, Ruth Østergaard Poulsen. Emnet var: Hvad gør vi, når døden kommer på opslagstavlen, og hvad er hjælpen der? Det blev en tankevækkende og både munter og alvorlig oplevelse. Ruth Østergaard Poulsen fortalte fra sit arbejde, hvor vigtigt det er at bevare sin identitet og værdighed, selv om man er døende. Så har man brug for, at der er nogen, som vil være sammen med en i en søgen tilbage i minderne fra det liv, man har levet. Fremtiden er ikke noget, som er lovende. Som rask menneske skal man hele tiden gøre noget og se fremad, og så står man pludselig der, hvor det eneste man kan få øje på er døden. Her kan man kun være, ikke gøre noget, og det bringer en i en krise, som ikke kan løses. Den skal gennemleves. Pendulet svinger mellem angst og håb. Her kan det være en 2

3 hjælp at være håbløs løst fra håbet om overlevelse. Det frigør. Sygehuspræsten eller et andet medmenneske kan følge den døende ind i angsten, der som regel er en angst for at miste alt det, man holder af, mere end en angst for det, der måtte være på den anden side af døden. Det kræver, at man tør lytte og være til stede. Skyld fylder meget hos de fleste døende, tro og mangel på tro jeg fyrer Gud, når jeg skal have det sådan - samt tilgivelse er emner, som bliver nærværende. Store spørgsmål, som måske ikke har været vendt så ofte, kommer til at fylde. Præsten tør også indrømme, at hun er bange for at dø, og kan så fortælle, hvad hun gør, når hun er bange, nemlig at sige det til Gud. På jævnt og almindeligt dansk gav Ruth Østergaard Poulsen et indblik i, hvordan hun møder det døende menneske som medmenneske og som præst med stor respekt for den døende som et ligeværdigt menneske i en ultimativ livssituation. Her var stof til megen eftertanke. Aftenen blev afsluttet med at vi sang: Nu er jord og himmel stille. Inge Lise Lyse. Meddelelser og små-nyt Dødsfald Marie Danielsen, som boede i Sdr. Hjerm Gl. Skole ved Struer, døde i december 2011 kun 63 år gammel. Marie var et værdsat medlem af bestyrelsen i to år fra 2007 til 2009, da hun trådte ud på grund af stort arbejdspres i egen virksomhed og mange aktiviteter til anden side. Kurven knækket Støtteforeningen er i den lykkelige situation, at medlemstallet har været stedse stigende gennem alle årene, selv om stigningstakten hen imod 2011 er fladet mere og mere ud. Nu er kurven imidlertid knækket, og vel at mærke opad, med et ganske lille knæk, så medlemstallet nu har kurs mod de Gad vide om bestyrelsen har noget godt i posen til medlem nr. 1000, som meget vel kan træde ind, inden året er omme. Julegave til de frivillige Som i de senere år er støtteforeningen ved jul 2011 gået sammen med hospice om en fælles julegave til de frivillige på Hospice Limfjord. Det blev denne gang en boggave, nemlig bogen Venteværelset en døendes fortælling om livet af Rita Nielsen og Jacob Harder. Bogen anmeldes på side 7 i dette blad. 3

4 Er der behov for flere hospicepladser? Gaver til foreningen Støtteforeningen har i den senere tid modtaget en del tilskud og gaver: Fra Skive Kommunes 18-midler kr. som bidrag til kørselsgodtgørelse for frivillige. Fra G/S Skive Folkeblad et tilskud på 1000 kr. Overskud fra foredragsaften i Avlum med Søren Gade og Birte Markfoged 28. november 925 kr. Entreindtægt fra Skiveegnens Herrekors koncert den 1. december kr. Gave fra Maja Margrethe Pedersen i forbindelse med arven fra en søster kr. Anonyme gaver. Hospice Limfjords undervisningstilbud Her i foråret afholder Hospice Limfjord en temarække over emnet Eksistentielle tanker i dødens nærvær. Der er overvældende stor tilslutning til foredragene. Der afholdes desuden kursus med emnet Palliation i egen praksis. Tilbuddene henvender sig især til sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som i deres praksis arbejder med alvorligt syge og døende mennesker. Hospice Limfjord snart 5 år i drift Hospice Limfjord blev indviet den 30. maj 2007 og tidligt i juni samme år blev de første patienter modtaget. Hospice har således til foråret været i drift i 5 år, og det vil blive markeret, dog uden større festligheder, så vidt vides. Her i bladet skal der imidlertid lyde et stort til lykke til ledelse og medarbejdere med de første 5 års meget vellykkede drift af Hospice Limfjord. Palliation, eller på dansk lindrende behandling af uhelbredelig syge og døende patienter, har haft god spalteplads i medierne den sidste tid. Det er i almindelighed udmærket, men knap så godt når et lokalt blad fejlagtigt citerer lederen af Hospice Limfjord for at sige, at flere hospicepladser er spild af penge. I forståelse med de øvrige hospiceledere i Region Midtjylland har hun blot udtalt, at der aktuelt er god sammenhæng mellem efterspørgsel og kapacitet på regionens fire hospicer. Efter vedtagelse af hospiceloven i 2004 sivede der bemærkninger ud fra amtsrådet om, at der ikke var synderlig behov for noget hospice i Viborg amt, da amtet hidtil blot havde haft en lille håndfuld indlæggelser på hospice om året. Men efter at Hospice Limfjord kom i drift for snart fem år siden, har der vist sig at være udmærket behov for dets 12 pladser med et godt stykke over 150 indlæggelser om året. Vi må slutte, at behovet har været der hele tiden, men at det krævede et hospice i området for at få det tilgodeset. Med hospiceloven af 2004 blev antallet af hospicer i Jylland på få år tredoblet fra 3 til 9, og der har været god brug for dem alle. Men et midlertidigt mætningspunkt kan muligvis være nået, således at en videre udbygning fremover kan ske i et roligt tempo. Derimod bør hospitalernes palliative teams udbygges snarest, således at opgaven med palliativ støtte til patienter i eget hjem og på plejehjem kan blive styrket. Det er der et klart behov for, idet mange patienter ville foretrække at dø i eget hjem eller på plejehjem, hvis der blev sikret gode muligheder for den nødvendige og rette pleje og lindrende behandling. Redaktionen 4

5 Det bliver også diskuteret, hvorvidt der på alle landets sygehuse bør indrettes palliative sengeafsnit, hvilket kan forekomme nærliggende alene af den grund, at omkring halvdelen af alle dødsfald finder sted på sygehuse. Imidlertid er der en anden og mere vægtig grund, nemlig den at nogle uhelbredeligt syge og døende patienter har behov for en mere teknisk kompliceret behandling samt tilsyn af flere forskellige speciallæger, end der kan være til rådighed på et hospice. Netop nu fremhæver Sundhedsstyrelsen palliation som et fokusområde, altså et område som kræver en solid udbygning. Hospicerne har, sammen med den palliative afdeling på Bispebjerg Hospital, taget væsentlige skridt til at udvikle og indarbejde palliation i sundhedsvæsenet, og derpå er det særdeles vigtigt at sikre, at den videre udbygning vil ske i et snævert samarbejde mellem sygehuse, eksisterende hospicer, plejehjem og dagpleje med videre. Tanken med hospicer som selvejende institutioner har vist sig både god og sund og næppe dyrere end andre løsninger. Samtidig har den fået en fantastisk opbakning i befolkningen, så det er vort stærke håb, at denne løsning må bevares for eftertiden. Et godt og nært samarbejde mellem hospitaler med deres palliative teams og de selvejende hospicer skal være vort ønske for kommende år og årtier. Hospicetanken slog lykkeligvis rod i Danmark for 20 år siden og har siden da udviklet sig positivt i en god dansk model, som vi gerne ser bevaret og udviklet. Det vil sikkert med tiden kræve flere hospicepladser, også i Region Midt. Svend Laustsen Der lyttes intenst i Resen Sognehus Kursusdag for alle frivillige ved Hospice Limfjord Fredag den 28. oktober 2011 var 30 frivillige samlet i Resen Sognehus til en kursusdag med temaet: Etik i det frivillige arbejde. Rita Nielsen, sygeplejerske på Diakonissestiftelsens Hospice, medlem af sygeplejeetisk råd og forfatter til flere bøger gæstede os fra kl Rita tog os med på en inspirerende tur i etikkens univers. Etik handler om, hvad der er godt og rigtigt, og er derved centralt for vore tanker og handlinger. Hensigten med dagen var at udfordre de frivilliges egen etik for at styrke deres forståelse for forskellige holdninger og meninger samt øge deres rummelighed i mødet med den døende og dennes familie. Og udfordret det blev vi. Rita dykkede sammen med os ned i brønden og fandt kilden til vores liv med hinanden nemlig vore grundlæggende værdier. Hun illustrerede på fin vis, hvordan disse værdier kan komme i konflikt med hinanden, hvorved der opstår etiske dilemmaer, hvor vi er i tvivl om, hvad vi skal gøre. 5 Rita Nielsen

6 Hun opfordrede os til at have mod og vilje til at reflektere over de etiske dilemmaer, vi møder, og ikke blive skråsikre og entydige eller passive og angste for at gøre noget forkert. Rita gav eksempler på, at etisk refleksion foregår i mange sammenhænge og på forskellige tidspunkter i en situation. Hun talte om: Etik i forruden refleksion over mulige konsekvenser af en forestående handling Etik i situationen handling her og nu ud fra intuition og erfaringer Etik i bagruden samtaler med andre om handlingen Dagen sluttede med evaluering af de opgaver, de frivillige udfører på hospice, samt drøftelse af idéer til nye tiltag, og det hele rundedes af med fællesspisning og hygge. Tak for en dejlig dag og for den økonomiske støtte fra støtteforeningen, som gjorde det muligt at afholde kursusdagen. Lotte Brøndum Frivilligkoordinator på Hospice Limford Hospice Forum Danmarks seminar for frivillige Den 29. oktober havde Hospice Forum Danmark inviteret frivillige fra de danske hospicer til seminar i Vejle med temaet: Hvad vil vi som frivillige kendes på? Fra Hospice Limfjord deltog to frivillige og undertegnede. Støtteforeningen havde også her doneret penge til deltagelsen. Tak for det. Om formiddagen var der et spændende oplæg ved sociolog Rie Skårshøj. Rie var bl.a. inde på, at en bevidsthed om de værdier, man som institution/organisation vil kendes på, er centrale at få frem. Hvis en organisation defineres ud fra traditioner, regler eller en karismatisk leder, ved man egentlig ikke, hvorfor man gør, som man gør. Hun opfordrede til, at man i stedet bruger værdier som baggrund for beslutninger og aktiviteter. Værdierne giver sammenhængskraft og mulighed for fornyelse, hvis de gøres bevidste for alle. Om eftermiddagen var det så de godt 100 frivilliges tur til at drøfte værdier, og hvad de vil kendes på. Dette foregik ude i små grupper ud fra tre overordnede temaer, som den enkelte frivillig på forhånd havde valgt: Hvor stort et ansvar har man som frivillig overfor andre frivillige? Hvordan bliver man i at være hos patienten, når der f.eks. er praktiske opgaver der venter? Kvalitet ved måltiderne hvordan bidrager den frivillige? Der var en livlig debat med mange forskellige synspunkter. Stikord fra drøftelserne kan findes på Hospice Forum Danmarks hjemmeside. Lotte Brøndum Frivilligkoordinator på Hospice Limford 6

7 Anmeldelse af bogen: Venteværelset En døendes fortællinger om livet De levende har for travlt med livet til at tage de døende og døden alvorligt Ord fra en ung, døende mand. Bogen bygger på samtaler mellem hospicesygeplejerske Rita Nielsen og Jacob Harder, der er døende, som følge af tungekræft. Jacob Harder er uddannet antropolog, har kone og en 4-årig søn. I 2009 er Jacob indlagt i to omgange på hospice og samtalerne føres i de sidste 3 måneder inden Jacob dør i august Samtalerne drejer sig om mange praktiske ting i forbindelse med sygdommen, men langt overvejende drøftes eksistentielle spørgsmål. I et langt afsnit beskriver Jacob Harder sit møde med det danske hospitalsvæsen og dets personale. Harders beskrivelse er beskæmmende læsning, synes jeg! Oplevelse af upersonlig kontakt, fremmedgørelse, manglende realistisk information og lang ventetid på svar på vævsprøver. Dette giver efter min mening anledning til selvransagelse i det offentlige sygehusvæsen, men jeg tror specialiseringen og forsøg på effektivisering er medvirkende årsager til, at man kan få så mange negative oplevelser i det danske sundhedsvæsen. Jeg er sikker på, at de sundhedsprofessionelle personer enkeltvis har en menneskelig indstilling til pleje og behandling. På hospice finder han ro til at leve til han dør. Jacob Harder har gjort sig mange tanker om livets værdier. Han har i sit relativ korte liv oplevet at være på bunden af eksistens for at kunne modnes til et helt menneske og derved at kunne se døden i øjnene. Han har fordybet sig i filosofiske forfatterskaber, som har fået betydning for hans indsigt og visdom i mødet med døden. Hans tidligere mere materielle indstilling til værdier ændres og relationer til andre mennesker og til tro og religion bliver værdier, der dominerer hans intenst levede ventetid på døden. Bogen er Jacob Harders forsøg på at give andre i samme situation mod på at kunne leve livet fuldt ud til det sidste. Men den er i høj grad også skrevet for de levendes skyld og for at nedbryde tabuet omkring døden Læs denne fremragende bog og få mere visdom om livet og døden. Niels Chr. Jensen 7

8 Forsinket velkomst! Forstå det ret. Velkomsten til indvielse af tilbygning og stjernehimmel blev fremsat af formand for hospicebestyrelsen, Martin Bach-Vilhelmsen, akkurat på rette tid den 29. juni 2011, som kort omtalt i nyhedsbrev nr. 9, mens den her bringes med trekvart års forsinkelse. Men da den indeholder noget væsentligt, bringes den her post festum. SL Da vi for 4 år siden var samlet til indvielse af det nye Hospice Limfjord i Skive, var det for manges vedkommende med en tilpas uro i maven. Tilpas fordi så mange stod bag initiativet til etablering af hospicet. Uro fordi det først nu skulle vise sig om forarbejdet havde været godt nok, om hospicebestyrelsen, som havde klaret ansættelse af ledelse og forhandlet grundlaget på plads, også kunne løfte opgaven med at være bestyrelse for et hospice i drift, om Støtteforeningens medvind ville fortsætte, så støtten blev omsat i kontakt med mange frivillige og i donationer til realisering af ønsker til Hospice Limfjord, om hospicechefens ansættelse af personale ville vise sig at være lige i øjet o.s.v. o.s.v. Og nu er vi igen samlet til indvielse og med 4 års praktisk erfaring kan det måske ses på os, at vi er lidt seje for nu at låne et ungdommeligt udtryk. Vi er lykkelige for, at vi valgte den rette hospicechef, og vi er tilsvarende imponerede over, at Birte og Lene kunne ansætte et så uforligneligt personale. Og Støtteforeningen indmelder snart medlem nr Jeg tror, vi bør satse på andre indvielser i de kommende år. Det fortjener hospicefilosofien, og det vil give os anledning til at udtrykke påskønnelse til hele personalet. Skulle en enkelt fristes til at synes, jeg er for rosende, vil jeg henvise vedkommende til at læse i husets gæstebog eller omtale i nyhedsbrevene. Her er der rigelig dokumentation for de anvendte udsagn. Og så er de endda fremsat under en stjernehimmel, som både er universel, men også hjemlig, hvad idemanden bag den om lidt vil fortælle os om (se Nyhedsbrev nr. 9, side 6). Men inden da vil vor hospicechef, fortælle os nogle facts om byggeriet (se Nyhedsbrev nr. 8, side 5) Martin Bach-Vilhelmsen 8

9 Hvordan hospice kom til Skive 2. del Tiden fra de første tanker om et hospice i Skive og frem til Hospice Skive gruppens arbejde i de første måneder af 2005 blev der berettet om i sidste nyhedsbrev. Som nævnt kunne gruppen ikke stå alene, en solid lokal opbakning af en støtteforening var nødvendig for at få et hospice til byen. Ved første blik syntes der to mulige veje at gå. En støtteforening fandtes jo allerede, nemlig Støtteforeningen for Skive Sygehus. Den var vel funderet og havde Anna-Lise Vestergaard som formand. Men stadige nedlæggelser af afdelinger på sygehuset tyndede ud i dens opgaver, hvorfor et nyt projekt, som et hospice, kunne blive et aktiv for foreningen. Der blev arbejdet på tillæg til vedtægterne, således at støtte til et hospice kunne blive en af foreningens primære opgaver. Imidlertid ville ændringerne af formålsparagrafferne blive så omfattende, at det stillede krav om hele to generalforsamlinger, og det ville tage tid. Desuden var foreningens interesseområde begrænset til Skive, Salling og Fjends, mens et hospice nødvendigvis måtte søge støtte i større dele af det midt- og nordvestjyske område. Grundige overvejelser førte frem til, at den vej næppe var farbar. En anden måtte straks tiltrædes. Det ville sige en helt ny forening Støtteforeningen for Hospice i Skive. Vedtægter blev formuleret, og der blev indkaldt til stiftende generalforsamling i Kulturcenter Limfjord torsdag aften den 28. april Man havde bestilt et lokale til 100 deltagere. Der kom det dobbelte. Heldigvis kunne vægge skydes til side, og der blev plads og serveret kaffe til alle. Hospiceplanerne blev præsenteret af Svend Laustsen og Charlotte Enevoldsen, mens overlæge Arne Skipper fra Odense og sygeplejerske Lene Møller fra det Palliative Team ved Skive Sygehus leverede fine indlæg over emnet: Hvorfor skal vi have hospicer i dag?. Efter kaffen overtog direktør Per Albæk hvervet som dirigent, og under hans kyndige ledelse blev foreningen stiftet, og det kan tilføjes, at allerede denne aften meldte de første 135 medlemmer sig ind i foreningen. Den første bestyrelse blev således sammensat: Svend Laustsen (formand), Esther Hansen (næstformand), Birgit Kongensgaard (kasserer), Lis Kaastrup Jensen (sekretær), Anna-Lise Vestergaard, Martin Bach-Vilhelmsen, Rita Sørensen, Ingrid Thomsen og Erik Bech Hansen, samt som suppleanter Helene Jakobsen og Marianne Frost. Man vil bemærke, at fire af Hospice Skive gruppens fem medlemmer tillige blev indvalgt i støtteforeningens bestyrelse, så fordelingen af opgaver mellem de to instanser voldte ingen problemer. Støtteforeningen for Hospice i Skive modtog økonomisk starthjælp fra Støtteforeningen for Skive Sygehus, en stor hjælp i tillæg til den løbende støtte, som både Ældreråd og Fællesforum ydede i opstarten. Senere blev foreningen støttet fra mange andre sider. Tilbage til marts samme år, da der skete en masse. Den 1. marts besluttede Ringkøbing Amtsråd, grundet en større donation, at lade amtets hospice etablere i Hvide Sande. Det blev en stor skuffelse for Støtteforeningen for Sct. Jørgen Hospice i Holstebro, som så imidlertid gav al mulig støtte til et hospice i Skive, først udtrykt i læserbreve og senere, da deres forening blev nedlagt, overførsel af al den opsamlede kapital til vor støtteforenings gavekonto. I marts 2005 indsendte Hospice Skive gruppen sin projektbeskrivelse for et hospice 9

10 Fuld skattefradrag for gaver Med virkning fra d. 1/ er der skattefradrag for gaver fra kr Den tidligere bundgrænse på kr. 500 er således bortfaldet. Ønsker man skattefradrag for gaver givet til Støtteforeningen for Hospice Limfjord skal man ved indbetaling anføre CPR nr. og for firmaer CVR nr. Mange har indbetalt beløb større end kontingentet i forbindelse med kontingentindbetaling. Ønsker man fradrag for det overskydende beløb anfører man blot CPR nr. ved indbetaling. Kasserer Niels Chr. Jensen Forud for mødet i amtsrådet den 22. august 2005 med den afgørende afstemning. Amtsborgmester Bent Hansen hilser på de fremmødte tilhørere, her netop på undertegnede. Som nr. 2 fra højre i bagerste række ses daværende borgmester i Skive Per Jeppesen. Foran fra venstre ses Anna-Lise Vestergaard, Esther Hansen og, delvis uden for billedet, Henning Hansen. Med tilladelse fra pressefotograf Casper Jacobsen, Skive Folkeblad. Ja tak, jeg / vi vil gerne være medlem / medlemmer af Støtteforeningen for HospiceLimfjord: Enkeltperson Par Forening, institution, virksomhed 75 kr. om året 125 kr. om året 300 kr. om året Navn: Adresse: Telefon: evt. mail-adresse: Sendes til kasserer: Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, tlf , mail:

11 med 12 pladser til Viborg Amts økonomiudvalg med anmodning om godkendelse. Amtet meddelte imidlertid, at det havde modtaget henvendelse om oprettelse af hospice fra flere grupper. Det drejede sig om en gruppe i Kjellerup og en i Thy. I juni traf amtsrådet den beslutning, at der skulle etableres hele tre hospicer i amtet, et i Kjellerup med 8 pladser, et i Skive med 8 pladser og et i Vestervig med 6 pladser, alt i alt imponerende 22 pladser i amtet. Det skulle snart vise sig, at den beslutning var uholdbar. Begejstringen i Skive var da også behersket. Al erfaring viste, at det ville blive særdeles svært at holde døgntaksten nede på det niveau, som blev angivet. Man modstod imidlertid fristelsen til at melde fra og meddelte, at gruppen var rede til at arbejde videre med det reducerede projekt. Det var en heldig beslutning. En bekendtgørelse af 28. juni fra Indenrigsog Sundhedsministeriet stipulerede nemlig, at selvejende hospicer skulle omfatte mindst 12 sengepladser. Dermed faldt Viborg amtsråds beslutning fra tidligere på måneden til jorden, og sagen måtte gå om. Nu ville der kun blive plads til et hospice i amtet. Juli gik fredeligt, men jo længere man kom ind i august, desto heftigere blev de politiske underhandlinger blandt amtsrådets 27 medlemmer om, hvilken by man skulle stemme på, Skive eller Kjellerup. Det er velkendt, at Olav Nørgaard gjorde en stor indsats for at skaffe støtte til Skive. Vestervig var ude af billedet, da det nu stod klart, at Thy fremtidig skulle høre under Region Nordjylland. Det afgørende møde i amtsrådet blev afholdt den 22. august Dagsordenens punkt 8 lød: Indgåelse af driftsoverenskomst med selvejende Hospice, og det var det eneste punkt, som gav anledning til debat. Efter en rum tid skred man til afstemning. Det blev snævert: 14 stemmer for Skive og 11 for Kjellerup samt to, som undlod at stemme. Glæde i Skive og stor skuffelse i Kjellerup. En uge senere gik forhandlinger om en driftsoverenskomst med amtet i gang, og der blev til ministeriet indsendt ansøgning om støtte fra hospicepuljen. Den nødvendige garantikapital for en selvejende institution på kr. blev stillet til rådighed af Skives to store lokale banker, Sparbank Vest og Salling Bank. Den 31. oktober blev den selvejende institution Skive Hospice stiftet, og den overtog styringen af projektet efter Hospice Skive gruppens forarbejde. Der blev underskrevet en aftale om et administrativt samarbejde med Danske Diakonhjem. Få dage før jul sluttede forhandlingerne med amtet med et godt resultat, og fra ministeriet kom der tilsagn om 12 millioner kr. fra hospicepuljen. Alle afgørende brikker for et kommende hospice faldt således på plads, og det måtte fejres. Om eftermiddagen lillejuleaftensdag mødtes nøglepersoner for projektet i byrådssalen på Skive gamle rådhus til et glas vin og en kransekage. Her blev driftsoverenskomsten underskrevet, og korte taler blev holdt af borgmester Per Jeppesen, direktør Poul Bech fra Danske Diakonhjem, formand for hospicebestyrelsen Martin Bach-Vilhelmsen og undertegnede. En beskeden fest blev det, men for os, der var med, står den 23. december 2005 tydeligt i erindringen som en mindeværdig festdag. Da var et hospice for det midt- og nordvestjyske område sikret. Arbejdet med dets etablering kunne gå i gang efter nytår. Svend Laustsen 11

12 Støtteforeningen for Hospice Limfjords bestyrelse : Formand Inge Lise Lyse, Fjordbjerg Ager 7, 7840 Højslev. Tlf Næstformand Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Kasserer Niels Chr. Jensen, Kirkevej 63, 7800 Skive, Tlf Sekretær Margit Jørgensen, Ladehøjvej 7, 8831 Løgstrup. Tlf Bente Dahl Kristensen, Lundøvej 174, 7840 Højslev. Tlf Anna Lise Jensen, Lærkevej 11, Balling, 7860 Spøttrup. Tlf Lis Kaastrup Jensen, Tværgade 9, Jebjerg, 7870 Roslev. Tlf Svend Laustsen, Rønbjergparken 18, 7800 Skive. Tlf Ingrid H. Thomsen, Violvej 323, 7800 Skive. Tlf Suppleant Henning Hansen, Hemmersvej 46, 7800 Skive.Tlf Suppleant Erik Bech Hansen, Blichersvej 32, 7800 Skive. Tlf Som observatører: Formand for bestyrelsen for HospiceLimfjord Martin Bach-Vilhelmsen, Egerishave 3, 7800 Skive. Tlf og Hospicechef Birte Markfoged, Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf Kontaktpersoner i kommuner uden for Skive: Viborg Rigmor Bjerg, Ahornvej 5, 8800 Viborg. Tlf Annie Mejdahl, Røddingvej 2 D, 8800 Viborg. Tlf Søren Bastholm, Præstevænget 25, Rødding, 8830 Tjele, Tlf Ikast/Brande Annie Bech Nielsen, Firhuse 6, 7441 Bording, Tlf Herning Astrid Madsen, Trøstrupsgade 46 B, 7400 Herning. Tlf Inger Marie Svindt, Viborgvej 64, 7400 Herning. Tlf Martha Troelsen, Rosenvænget 12, 7490 Aulum. Tlf Mie Jørgensen, Parkvej 3, 7490 Aulum. Tlf Aase Mikkelsen, Havrevej 1, 7490 Aulum. Tlf Aase Møller, Emil Reesens Vej 3, 7400 Herning. Tlf Holstebro Karen Margrethe Stevn, Parkvej 196, 7500 Holstebro. Tlf Lene Uhrenholdt, Kokborgvej 7, 7830 Vinderup. Tlf Børge Holdgaard, Særkærparken 77, 7500 Holstebro. Tlf Ingrid Bek Andersen, Klintevej 1, 7500 Holstebro. Tlf Ivan Pedersen, Kalsgårdvej 13, 7500 Holstebro, Tlf Struer Fred Ege Andresen, Fuglebakken 12, 7600 Struer. Tlf Lene Bock Sørensen, Gimsinghoved 18, 7600 Struer. Tlf Jytte Yde, Højgaardsparken 100, 7560 Hjerm. Tlf Thisted Karen Marie Dissing, Viborggårdvej 3, 7760 Hurup Thy, Tlf Morsø Erna Andersen, Fredsøvej 79, 7900 Nykøbing Mors, Tlf Vesthimmerland Jens Fisker, Åparken 34, 9620 Aalestrup. Tlf Hospice Limfjord Hospicechef Birte Markfoged Afdelingssygeplejerske Lene Høgsberg Udviklingssygeplejerske og frivilligkoordinator Lotte Brøndum Redaktion: Martin Bach-Vilhelmsen og Svend Laustsen Layout: Graphicmaster v. Leif Reinholdt Mogensen Tryk: Arco Grafisk A/S, Skive oplag 2500 stk. 12 Kompagnigade 11, 7800 Skive. Tlf ,

NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord NYHEDSBREV Nr. 2 April 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Vor forening og dens bestyrelse Den 25. februar afholdt støtteforeningen generalforsamling

Læs mere

NYHEDSBREV. Mød de tre nye i bestyrelsen: Indbydelse til støtteforeningens jubilæum - se midtersider. Niels Chr. Jensen.

NYHEDSBREV. Mød de tre nye i bestyrelsen: Indbydelse til støtteforeningens jubilæum - se midtersider. Niels Chr. Jensen. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 6 april 2010 Mød de tre nye i bestyrelsen: Niels Chr. Jensen Inge Lise Lyse Sygeplejerske Lisbeth Bang afprøver den ny massagestol, som blev købt

Læs mere

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum.

NYHEDSBREV. Et kig ind i det flotte nye fællesrum. NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 9 oktober 2011 Et kig ind i det flotte nye fællesrum. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Arven fra Krista Sådan hed en af de beretninger,

Læs mere

NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord

NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skiv Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord NYHEDSBREV Nr. 3 Oktober 2008 d Skive Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Vi er ikke alene Lørdag den 17. maj strømmede 70 mennesker sammen på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 13 april 2014 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2014 Onsdag aften, den 19. februar, afholdtes

Læs mere

NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimf ord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimf ord

NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimf ord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimf ord NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 8 april 2011 Vi støtter hospicetanken og HospiceLimfjord Generalforsamling 2011 Den sidste aften i februar blev årets generalforsamling afholdt

Læs mere

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 16 oktober 2015. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord STØTTEFORENINGENS 10-ÅRS JUBILÆUM På et bestyrelsesmøde i februar måned blev det

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Esbjerg, Lise Erbs, som med stor entusiasme. om sit arbejde som leder af aflastningstjenesten

Esbjerg, Lise Erbs, som med stor entusiasme. om sit arbejde som leder af aflastningstjenesten NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 4 April 2009 Motiv: Håndkoloreret postkort, antagelig fra omkring 1920, af marken kaldet Knoldtoft med sygehusets nye epidemihus øverst på bakken.

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen

NYHEDSBREV Foto Niels Chr. Jensen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 12 oktober 2013 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord SANSER I SPIL Meddelelser og små-nyt Hospice Limfjord er beliggende

Læs mere

NYHEDSBREV. Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame. Læs mere side 4

NYHEDSBREV. Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame. Læs mere side 4 NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 11 april 2013 Pia Rosenbaum optrådte i Skive Teater med forestillingen Oscar og den lyserøde dame Læs mere side 4 Foto Niels Chr. Jensen Vi støtter

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Introduktionsdag for frivillige. Program

Introduktionsdag for frivillige. Program Introduktionsdag for frivillige. Torsdag d. 29. januar 2009 kl. 16-21 På Hotel Harmonien i Haderslev Der blev diskuteret livligt, så snart der var en pause i mødet. Foto: Leif Hilker Program Velkomst og

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om

Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring har været det gennemgående ord på Arresødal Hospice i 2013 Det vil denne korte årsrapport handle om Forandring blev det først og fremmest for de mennesker, der har været tilknyttet hospice eller

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden

Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden KamillianerGaarden Center for Lindrende Behandling Hospice Vedtægter for Den Selvejende Institution KamillianerGaarden 1. Navn: 1.1. Den Selvejende Institution bærer navnet KamillianerGaarden og hjemsted

Læs mere

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice

Hospice Randers. Danmarks første kommunale hospice Hospice Randers Danmarks første kommunale hospice Historien bag Hospice Randers Politisk beslutning i 2007: at der skulle være et tilbud til alvorligt syge borgere at stedet skulle hedde Hospice Randers

Læs mere

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord

NYHEDSBREV Støt eforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april Vi støt er hospicetanken og Hospice Limfjord NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 17 april 2016. Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2016 Torsdag den 25. februar afholdt Støtteforeningen for Hospice

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010

Regionsrådet. Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Regionsrådet Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87280000 www.regionmidtjylland.dk Anvendelsen af hospicepladser i 2010 Redegørelse for anvendelsen af hospicerne

Læs mere

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7.

NYHEDSBREV. Håndgribelig pleje. k o. Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. NYHEDSBREV kive S d r o fj celim i p s o H for Støtteforeningen 5 Nr. e ob t k o 0 r2 09 Håndgribelig pleje Forsidemotiv fra Årsrapporten 2008. Læs mere side 6-7. tter ø t s Vi picelimfjord s o H g o tanken

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag

POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM Stemningsbilleder fra et par arrangementer i Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag POSTPENSIONISTERNE NÆSTVED PROGRAM 2017 Stemningsbilleder fra et par arrangementer i 2016. Besøg på samlermuseet Thorsvang samt Jazzeftermiddag 1 TIRSDAG DEN 10. JANUAR 2017 KL. 13.00 3F s Mødelokale,

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11.

NYHEDSBREV. Hjælp os med at sælge Kristas hus! Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2. Kåsvej 11, Lihme. Se side 11. NYHEDSBREV Støtteforeningen for HospiceLimfjord Skive Nr. 7 oktober 2010 Festlige indtryk fra jubilæumsfesten. Se side 2 Hjælp os med at sælge Kristas hus! Kåsvej 11, Lihme Se side 11. Vi støtter hospicetanken

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat

Roskilde den 3. juni 2014. Årsmøde 2013 endeligt mødereferat Roskilde Søndre Sogns Menighedspleje Jakobskirkens Sociale Arbejde Bestyrelsen v. fratrædende formand Alf Mulnæs, Kornvej 10, 4000 Roskilde E-mail: a.mulnaes@webspeed.dk Tlf. 46 75 24 74 Roskilde den 3.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 5. april 2011.

Generalforsamling 5. april 2011. Generalforsamling 5. april 2011. Der er så dejligt ude på landet, således begynder et af H. C. Andersens mest kendte eventyr: Den grimme ælling, og det er vel på sin plads at citere netop denne berømte

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016. side 1 Ordblinde/Dysleksiforeningen i Nordjylland ORDSTIKKEN FEBRUAR 2016 side 1 Foreningens bestyrelse: Formand: Kasserer: Søren Nielsen Indutrivej 1 9640 Farsø tlf.: 2340 3690 sn.farsoetaxi@gmail.com Jytte

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Nyhedsbrev Nov

Nyhedsbrev Nov Resultater Lokalkonkurrence Nyhedsbrev Nov. 2016. Agility lille 1.plads Mette Johannesen Bravo 2.plads Uffe Frederiksen Timmo Agility Mellem 1.plads Jan Hansen Luva Agility Stor 1.plads Dennis Diva Agility

Læs mere

Referat generalforsamling Team Odder 2013

Referat generalforsamling Team Odder 2013 Referat generalforsamling Team Odder 2013 Søndag d.17.11.2013 Pkt 1 Som dirigent blev Svend Aage Dam valgt Han kunne konstatere, at Generelforsamling var lovligt indkaldt. Pkt. 2 Beretning fra styregruppen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d

RUC Alumne referat Ordinær generalforsamling d Velkomst v. bestyrelsesformand, Kirstine Fabricius. Pkt. 1: Valg af dirigent Camilla Bylling Lang blev valgt som dirigent Camilla gennemgik dagsordenen m. præsentation af punkter. Indkaldelsen er sket

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole.

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. Referat af stiftende generalforsamling i kreds 3 Monica Lendal Jørgensen, Jes Lemming Der blev udleveret 86 stemmesedler. Tirsdag den 8. april 2014 Studsgaard Friskole. 1. Valg af dirigent og stemmetællere

Læs mere

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008.

12. ORDINÆRE IT-AKTIVITETER GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. F ORMANDSBERETNING FRA DEN 12. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I S TØTTEFORENINGEN FOR H OSPICE S ØNDERJYLLAND DEN 18. NOVEMBER 2008. I det forløbne år har vi holdt 8 bestyrelsesmøder og 2 dage med at pakke

Læs mere

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme.

For at have stemmeret ved generalforsamlingen, skal man have været medlem i en måned. Foreninger har 1 stemme. 1 Navn og adresse: Institutionens navn er Gudum Sognehus Adresse: Toftevej 19, Gudum, 7620 Lemvig, Lemvig Kommune. Formål: Sognehusets formål er at være samlingspunkt og ramme for lokalbefolkningen. Et

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Fredag den 4. november 2016 På Hotel Strandtangen, Skive På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland inviteres du hermed til den

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. Foreningen Sten ager Mølles Venner Referat af ordinær generalforsamling mandag den 21. marts 2011 på Vinettig, V. Hornstrupvej 4, 7300 Jelling. l Foreningen Sten ager Mølles Venner I generalforsamlingen deltog 55 medlemmer. Formanden bød

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer.

Referat. Ældrerådet. Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde. Medlemmer. 1 of 12 Referat Ældrerådet Ældrerådsmøde Mandag den 17. august 2015 Kl. 13:30 A-Huset Lillerupvej 69 F, 8410 Rønde Medlemmer Bende Ingstrup Andersen Leif Hove Karen Møller Hans Græsborg Pedersen Bent Salminen

Læs mere

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen

NYHEDSBREV. med Støtteforeningen NYHEDSBREV Støtteforeningen for Hospice Limfjord Skive Nr. 15 april 2015. med Støtteforeningen Vi støtter hospicetanken og Hospice Limfjord Generalforsamling 2015 Tirsdag den 17. februar afholdtes den

Læs mere

Marts Dienesmindes Venner. Furvej Skive Tlf

Marts Dienesmindes Venner. Furvej Skive Tlf Marts 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Herved indkaldes til ordinær generalforsamling på Dienesminde, Furvej 41, 7800 Skive Søndag den 30. marts 2014 kl. 14.00 Dienesmindes Venner Furvej

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle

Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Refleksionsspil for sundhedsprofessionelle Velkommen til refleksionsspillet om patienters værdige og respektfulde møde med sundhedsvæsenet. Fokus i spillet er, at få en konstruktiv dialog om hvordan sundhedsprofessionelle

Læs mere

SPIREN. Februar Marts 2017

SPIREN. Februar Marts 2017 SPIREN Februar Marts 2017 Til vores BANKO-SPIL, der afholdes den anden mandag i hver måned er der i alt 30 gevinster. Der er 24 gevinster af vanlig karakter, men herudover er der 6 stk. af aftenens overraskelser,

Læs mere

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland

Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland 1 Seniorsektionen Socialpædagogerne Midtsjælland Referat af generalforsamling mandag den 23. marts 2015 i Ringsted. Dagsorden: Formalia 1 Beretning, herunder regnskab 2 Indkomne forslag 3 Fremtidigt arbejde

Læs mere

NYHEDSBREV. rd S. o i. H r. f n. r ho

NYHEDSBREV. rd S. o i. H r. f n. r ho NYHEDSBREV kive rd S o j f Lim ospice H r o f n e Støtteforening Nr. 7 00 2 er ob t Ok 1 imfjord ospicel H g o ken cetan i p s r ho øtte t s Vi Kære medlemmer og andre læsere To et halvt år er der gået,

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere