Drejebog for teamsamarbejdet på Harløse Skole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for teamsamarbejdet på Harløse Skole"

Transkript

1 Drejebog for teamsamarbejdet på Harløse Skole

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 1 Forord side 2 Generel funktionsbeskrivelse for personalet side 3 Fundamentet for det samlede teamsamarbejde side 4 Forudsætninger for autentisk samarbejde side 5-6 Forventninger til teamsamarbejdet side 7 Fundamentet for det pædagogiske arbejde side del - Fundamentet side 11 Harløse Skoles målsætning side 12 Overordnede værdier og mål for samarbejdet side Overordnet værdier og mål for undervisningsmiljøet side 15 Mål for indskolingen side Mål for mellemtrinnet side Mål for udskolingen 1 side Mål for udskolingen 2 side del Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde side 21 Årshjul for personalets skriftlige arbejdsgrundlag side 22 Fælles årsmål og årsplan for klassen side 23 Årsplan for fag side 24 Statusrapport og undervisningsplan side 25 Rolleafklaring side 26 Opgave- og ansvarsfordeling side 27 Formulering af spilleregler for teamsamarbejdet side 28 Lav aftaler om beslutninger side 29 Få bedre møder - tjekliste for mødeplanlægning side del Løbende udvikling og planlægning af teamsamarbejdet side 31 Hvem er du og hvad er vigtigt for dig? En udvidet præsentation side 32 Hvordan går det runden side 33 Kik på dig selv side 34 General planlægning af teamets arbejde side 35 Skabelon for planlægning af teamets aktiviteter side 36 Hvordan afholder vi elevkonferencer? side 37 Køreplan for sagssupervision side 38 Iagttagerens forberedelse til sagssupervision side 39 Guide til sagssupervision side 40 Evaluering af teamets arbejde side 41 Mødeevaluering side 42 Forberedelsesskema til Teamudviklingssamtaler side 43 1

3 Kære medarbejder Du sidder nu med drejebogen for teamsamarbejdet i hånden. Drejebogen er lavet af ledelsen og vejlederteamet i samarbejde med konsulent Lone Lund Jørgensen. Opgaveløsningen på Harløse Skole kræver, at der er flere fagligheder, som arbejder sammen om at få skabt det bedst mulige tilbud for vores elever. Samtidig er opgaven så kompleks, at det som regel vil være i detaljerne og i konkrete observationer, at løsninger også skal findes. Derfor har vi valgt at organisere personalet omkring hver klasse i selvstyrende teams bestående af lærere og pædagoger. Når mange hensyn og fagligheder skal tilgodeses, samtidig med at ressourcerne skal prioriteres, er det vigtigt, at alle medarbejdere har gennemgået på vores interne uddannelse og bruger de værktøjer og metoder, skolen har udviklet og stiller til rådighed, når behovet opstår. Med drejebogen har vi samlet vores værktøjer og metoder på ét sted, og bogen er tænkt som et opslagsværk til brug i hverdagen. Bogen er opdelt i tre dele: 1) Fundamentet Her finder du alle overordnede formål, mål og værdier for arbejdet på Harløse Skole. 2) Etablering af fundamentet for teamets arbejde: Her finder du værktøjer og skabeloner til at skabe et solidt fundament for arbejdet med pæd. praksis. 3) Løbende udvikling og planlægning af teamsamarbejdet: Her finder du værktøjer til løbende planlægning og udvikling af teamets samarbejde. Vi forventer, at vi med drejebogens metoder kan forebygge en række udfordringer. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis vi samtidig arbejder med denne grundholdning: Vi går til rette vedkommende med vores undren At gå til ledelsen for at bede om hjælp er ikke at sladre Vi bestræber os på at drøfte problemerne med rette vedkommende, inden de bliver for store. God læselyst Med venlig hilsen Ledelsen på Harløse Skole 2

4 Generel funktionsbeskrivelse for personalet På Harløse Skole har vi bl.a. ansat pædagoger, pædagogmedhjælpere og lærere. Faggrupperne er ansat på forskellige vilkår, men vi tilstræber at skabe sammenlignelige vilkår for alle 3 faggrupper. Alle arbejder fuld tid i årsnorm. I måden vi tænker arbejdstid på, tager vi udgangspunkt i lærernes arbejdstidsaftale. For hele det pædagogiske personale, som til daglig er sammen med elever, er tiden delt op i: Undervisningstid Opgaver i Tilknytning til Undervisningen (OTU) Anden tid Undervisningstid Lærernes maksimale ugentlige undervisningstimetal tager udgangspunkt i den gældende overenskomst for lærer. Skoleåret regnes som 200 skoledage med normen fordelt jævnt over 40 normaluger. Lærernes timer lægges i tidsrummet Pædagogerne og pædagogmedhjælperne har på samme måde som lærerne et maksimalt ugentligt undervisningstimetal, som lægges over 220 SFO-dage med normen fordelt jævnt over 44 normaluger. Undervisningstimerne lægges i tidsrummet Opgaver i Tilknytning til Undervisningen (OTU) OTU-tiden udregnes ved hjælp af en faktor, som er forskellig for de 3 fagrupper. De opgaver, som skal løses inden for faktoren, er de samme, men med forskellig vægt. I faktoren indgår f.eks.: Teammøder, storteammøder, fælles forberedelse Sociale arrangementer Tilrettelæggelse og evaluering af undervisningen Skrivning af evalueringsrapporter og andre udtalelser Faglig ajourføring (interne kurser regnes herunder) Klargøring og oprydning efter undervisningen Pauser med ansvar for opsyn med elever Indkøb til undervisningen Tilfældige kortvarige forlængelser af arbejdstiden. F.eks. forsinkelser i kørslen Læsning af elevpapirer etc. Ekstra teammøder Nogle af OTU-timerne er skemalagt. Mødeaktiviteterne torsdag er f.eks. resultatet af årlige drøftelser om, hvordan der bedst kan skabes en ramme, hvor teamsamarbejdet kan lade sig gøre inden for normal arbejdstid. 3

5 Fundamentet for det samlede teamsamarbejde Overordnede mål for Harløse Skole Værdier for undervisningen Forventninger og krav til selvstyrende teams Mål for Indskolingen Mål for Mellemtrinnet Mål for udskolingen 1 & 2 Teamets arbejde Teamets samarbejde - Årsmål - Spilleregler for samarbejdet - Årsplaner - Beslutninger i teamet - Individuelle - Opgave- og ansvarsfordeling undervisningsplaner - Rolleafklaring - Mødeplanlægning Det daglig arbejde 4

6 Forudsætninger for autentisk samarbejde Fredfyldte relationer Meningsfuldt formål Tydelig kommunikation Selvbevidsthed Klare mål og værdier Handling ud fra refleksion Meningsfuldt formål: Jo mere meningsfuldt vi oplever formålet med en opgave, jo større engagement kan vi udvise i udførelsen af den. Hvis vi ikke kender eller forstår formålet, kan det være svært at engagere sig i arbejdet, og gøre vores bedste. Det er derfor vigtigt både at kende organisationens overordnede formål og bruge tid på at definere meningsfulde formål for mindre tiltag, opgaver og projekter. I Det overordnede formål for HS er skolens formål beskrevet. Teamets opgave er at definere et meningsfuldt formål, hver gang der sættes nye tiltag og projekter i gang. Værktøjet Planlægning af teamets aktiviteter giver en enkel og overskuelige guide til at arbejde med dette. Klare mål og værdier: Hvor formålet angiver retningen og intentionen i arbejdet, viser klare mål og værdier, hvilken måde vi ønsker at nærme os formålet med opgaven. Hvilke mål vil vi gerne opnå undervejs for at kunne opfylde formålet, og hvilke værdier er vigtige for os på vejen? Klare mål og værdier er vigtige forudsætninger for, at alle teammedlemmer kan trække i samme retning og i fællesskab opnå det overordnede formål med arbejdet. På HS er der udarbejdet tydelige værdier for hhv. undervisningsmiljøet, samarbejdet og ledelsen. Ud fra disse er der så formuleret overordnede mål for de enkelte storteams. Teamets opgave er ved årets start at formulere årsmål for teamets 5

7 arbejde ud fra disse overordnede mål, og herefter løbende formulere konkret mål for de enkelte tiltag og projekter ved planlægning af disse. Værktøjerne Årsmål, samt Planlægning af teamets aktiviteter viser hvordan. Handling ud fra refleksion: Når enhver handling udspringer af et meningsfuldt formål og har rod i teamets klare mål og værdier, begynder de flotte ord at kunne ses i det dage arbejde. For at teamet hele tiden kan holde sig på sporet, kræver det løbende både individuel og fælles refleksion. Både individuel og fælles refleksion er hovednøglen til at sikre løbende udvikling af den pædagogiske praksis. Det er vigtigt at indlægge tid i teamet, hvor der i fællesskab reflekteres - både over arbejdet med eleverne og over teamets samarbejde. Løbende opfølgning på de individuelle undervisningsplaner, Hvordan går det runde, Sagssupervision samt Evalueringsrapport er alle glimrende anledninger til dette. Tydelig kommunikation: Kommunikation er altid afsenderens ansvar og hvis dit budskab ikke er modtaget, må du sige det igen på en anden måde. Dog er aktiv lytning uden filter fra modtageren også en forudsætning. Mangelfuld kommunikation er en af hoved-årsagerne til konflikter og samarbejdsproblemer. Derfor er det vigtigt, at hver især gør deres til at gøre kommunikationen så tydelig som mulig. Både teammøder og den daglige kommunikation er vigtige omdrejningspunkter for kommunikationen. Et solidt fælles fundament er et vigtigt udgangspunkt for en tydelig kommunikation i teamet, og jo større kendskab vi har til hinanden og vores måder at se verden på, jo lettere er det at kommunikere med hinanden. Værktøjer som Udvidet præsentation, Spilleregler for samarbejdet, Mødeplanlægning, Rolleafklaring og Beslutninger, er alle tænkt som hjælp til at skabe en tydelig kommunikation i teamet. Fredfyldte relationer: Hvis der er konflikter eller dårlig stemning mellem teamets medlemmer, er det meget svært at udføre et professionelt arbejde frem mod et fælles formål. Konfliktfyldte forhold i teamet kan resultere i, at eleverne ikke får de optimale undervisningsvilkår, samt betyde stress og sygemeldinger hos teammedlemmerne. Når flere arbejder tæt sammen, vil der indimellem kunne opstå irritation og gnidninger, og dette er ikke i sig selv et problem for teamet. Først hvis dette får lov til at vokse sig større, kan det udvikle sig til gift for samarbejdet i temaet. Et solidt fundament med en tydelig struktur for teamets daglige arbejde er med til at skabe fredfyldte relationer i teamet. Værkstøjer som Spillerregler for samarbejdet, Rolleafklaring, Ansvars og opgavefordeling, Beslutninger, Sagssupervision kan bruges til at styrke teamets relationer yderligere. Selvbevidsthed: Jo større bevidsthed vi har om os selv og vores handlemønstre, jo lettere er det at forstå og rumme andre. Hvis vi hele tiden kigger på vores egen andel i både succesfulde og konfliktfyldte situationer, bliver vi både klogere på os selv og hinanden. Når undervisningssituationer eller samarbejdsrelationer bringer stærke følelser op i os, kan vi bruge disse til at kigge på os selv i stedet for at pege på de andre og lade dem være ansvarlige for vores frustrationer. Et effektivt værktøj til at undgå at irritation fører til konflikt, er at betragte alt, hvad vi trigger på hos andre, som en del af os selv, som vi ikke kan acceptere. Værktøjer som Hvordan går det runden og Kig på dig selv er tænkt som en hjælp til at blive mere bevidst om dette. 6

8 Forventninger til teamsamarbejdet Formål: Rammen: at skabe et undervisnings- og læringsmiljø, der fremmer en fleksibel og differentieret tilrettelæggelse af skoleåret at give medarbejderne større indflydelse gennem ledelsesmæssig uddelegering af ansvar og kompetence at optimere udnyttelsen af skolens ressourcer Alle medarbejdere er som udgangspunkt ansat på Harløse Skole Alle arbejder i selvstyrende teams, der igen er en del af et storteam Hvor det er hensigtsmæssigt, varetager storteamet den samlede undervisningsopgave på tværs af teamene Inden for de rammer, der er udmeldt ved skoleårets start, har de enkelte teams selv kompetencen til at varetage tilrettelæggelse, planlægning og afvikling af deres del af den samlede opgave. Dette foregår i tæt samarbejde med storteamet og vejlederteamet Forventninger: Udarbejdelse af fælles værdier og spilleregler i teamet Målfastsættelse af teamsamarbejdet Tæt dialog med ledelsen om opfølgning af målfastsættelsen Tilrettelæggelse, planlægning og afvikling at teamets samlede arbejdsopgaver, herunder: Udarbejdelse af årsplaner Valg af teamkoordinator Ansvarlig for teamøkonomi samt indkøb Skemalægning for elever Afholdelse af pauser. (voksenpauser) Tæt samarbejde med skolens vejlederteam og forældre 7

9 Fundamentet for det pædagogiske arbejde Modellen, der beskriver vores fundament for det pædagogiske arbejde, er lavet som et hus. Ideen med dette er, at vi gennem længere tid har bygget fundament, vægge og tag op, således at vi nu har et helt og solidt hus. Det betyder ikke, at vi ikke kan møblere om inde i huset eller male vægge i nye farver, for som grundprincip er pædagogikken en dynamisk proces, der gennem vores erfaringer med praksis og ny viden kan føre os nye veje. Men vores fundament og grundforståelse forbliver det samme. TEACCH, en anerkendende tilgang og Low arousal Grundlæggende er vi inspireret af TEACCH, en anerkendende tilgang og Low arousal. TEACCH står for Treatment and Education of Autistic and Communication Handicapped Children". TEACCH pædagogikken opstod sidst i 1960'erne på University of North Carolina med Eric Schoplers som hovedmand. Metoden er udviklet i et nært samarbejde mellem professionelle og forældre og er i en stadig proces, der forholder sig aktivt til ny viden på området. Grundlæggende handler TEACCH om at respektere et menneske med autismes måde at være på og at acceptere elevernes ret til at bevare deres interesser og særpræg. Man stræber ikke efter at forme et "normalt" barn gennem undervisningen, men fokuserer i stedet på den enkelte elevs udviklingsmuligheder. Især lægger man 8

10 vægt på selvstændighed og handlemuligheder. Man opererer i TEACCH med 5 dimensioner i arbejdet med mennesker med autisme; Alle der arbejder indenfor feltet skal have en grundig viden om autismespektrumforstyrrelser Grundig beskrivelse af eleven skal udarbejdes og bruges i det pædagogiske arbejde Der skal være fokus på den alternative mening i arbejdet med den pædagogiske praksis Der skal hele tiden tænkes på værktøjer der kan bruges i det livslange perspektiv. Autismen forsvinder ikke, men der kan kompenseres for vanskelighederne i nogen grad En erkendelse af at undervisningen er en dynamisk proces En anerkendende tilgang hjælper eleverne med at fokusere på det positive. Vi gør mere af det, der virker, vi giver ros, og anerkender aktivt elevernes potentialer. Efter aktiviteter og opgaveløsninger bruger vi kognitive samtaleværktøjer til positiv refleksion for at flytte fokus fra problemer til løsninger. Vi ser skæld ud som magtesløshed og mener ikke det har positiv effekt. I stedet forsøger vi at lytte til elevernes udsagn, finde den alternative mening, og arbejder her ud fra. Vi forsøger at understøtte et flow af energi og læring. Involvering giver de bedste forudsætninger for læring og forståelse af omverden, derfor involverer vi eleverne gennem samtaler baseret på kognitive samtaleværktøjer. Low Arousal går i høj grad ud på ikke at stresse en elev. Den understøtter en ikke konfronterende adfærd, når en elev er i affekt eller negativt påvirket af en situation. Et centralt fokus i Low Arousal tilgangen er, at personalet stiller spørgsmål ved egen adfærd. Analyse og udvidet forældresamarbejde For at opbygge en pædagogisk praksis tager vi udgangspunkt i forskellige analyse modeller, b.la. SPELL. SPELL står for Struktur, Positive forventninger/imødekommenhed, Empati, Low arousal, Links. SPELL er ikke en alternativ tilgang eller terapi, men et analyse værktøj, som bruges til at tilrettelægge en pædagogisk praksis, der gør det muligt at mødekomme, forstå og reagere på de individuelle behov, et barn med autisme har. Det udvidede forældresamarbejde ser vi som en vigtig del i arbejdet med eleverne. Forældrene er en ligeværdig samarbejdspartner og skal inddrages i alle aspekter af elevens udvikling. På den måde får vi udbygget vores kendskab til eleven i alle timer i døgnet. Forældrene kan bidrage til meget viden omkring eleven og kan bakke op om pædagogikken. Vi plejer at sige: forældre er eksperter på deres børn, vi er eksperter på autisme. Værktøjer Ovenpå vores fundament og analyse ligger nogle værktøjer, vi benytter i hverdagen. Der er mulighed for at nye værktøjer bliver implementeret over tid. Værktøjerne elevkonference, undervisningsplaner og sagssupervision indgår i vores daglige planlægning og udarbejdelse af pædagogisk praksis, dem kan du også læse mere om i denne drejebog. Værktøjerne samtaleværktøjer, struktur og individuelle strategier er de grundlæggende værktøjer i arbejdet med eleverne. Du vil lære mere om disse på vores interne kurser. Det forventes, at du anvender disse i din praksis, at du opdaterer dig og sparrer med dine kollegaer, således at I hele tiden tilpasser værktøjerne til den enkelte elevs behov. En elev der ikke opfører sig ordentlig, har ikke fået sat de rigtige rammer op. 9

11 Visualisering, forudsigelighed og strukturelle gentagelser Visualisering, forudsigelighed og strukturelle gentagelser skal gennemsyre hele vores undervisningsmiljø. Da vi ved, at mennesker med autisme har problemer med at fastholde auditive beskeder, at planlægge og strukturere samt fleksibilitet, er det et krav, at vi kompenserer for dette. Social læring, selvstændighed og faglig læring Social læring, selvstændighed og faglig læring er målet for vores arbejdet. På Harløse skole er social og faglig læring vægtet lige højt, d.v.s. at vores elever har dobbelt pensum. De skal både tilegne sig faglig og social viden. Selvstændighed ser vi som det, der kitter det hele sammen. Altså hvis en elev har tilegnet sig faglig viden nok til at gå på gymnasiet, og hans sociale viden er tilstrækkelig til at han kan være med i en fællesundervisning, kan han kun udnytte sit potentiale, hvis han selv kan transportere sig, tage tøj på m.m. 10

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO.

Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Det pædagogiske arbejdsgrundlag for Strandskolens SFO. Arbejdsgrundlaget består af fem afsnit: Indledning, Leg og venskaber, Indflydelse, rammer og regler, Medarbejdernes betydning/rolle og Forældresamarbejde

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole

Opfølgning på aftale mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Opfølgning på aftale 2010-12 mellem Randers Byråd og Bjerregrav Skole Evaluering af lærer-pædagogsamarbejdet Fra skoleaftalen 2010-2012, afsnit 4 Udviklingsmål for skolen er følgende initiativer og succeskriterier

Læs mere

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde.

Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Del 2. Den årlige etablering af fundament for teamets arbejde og samarbejde. Indhold: Årshjul Fælles årsmål og årsplan for klassen Årsplan for fag Den individuelle undervisningsplan og statusrapport Rolleafklaring

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

Strategier for inklusion på Højagerskolen

Strategier for inklusion på Højagerskolen Strategier for inklusion på Højagerskolen 1. Udgangspunktet er barnets/den unges styrkesider og potentialer: Vi skal udnytte mangfoldigheden i børnenes styrker og kompetencer. Vi skal anerkende og værdsætte

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser :

Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Livstrampolinen. Hellerup Skoles værdigrundlag Skolens værdigrundlag hviler på Gentofte Kommunes nye vision, Læring uden Grænser : Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen

Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Vision og målsætninger for Nordfyns Kommunale skolevæsen Nordfyns Kommune 2008 1 Vision for Nordfyns Kommunale skolevæsen Forudsætningen for at få et liv med mening og glæde er livsduelighed. Skolen skal

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser

Autismecenter. -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenter -et heldagstilbud til børn med autismespektrumforstyrelser Autismecenteret er fysisk placeret på Arresø Skole, Kregme i Halsnæs Kommune. Autismecenteret er et heldagstilbud og dækker dermed

Læs mere

Kvalitetsrapport. "Balleskolens mål- og værdisætning".

Kvalitetsrapport. Balleskolens mål- og værdisætning. Skolens navn: Balleskolen Kvalitetsrapport Pædagogiske processer: Skolens værdigrundlag/målsætning: Balleskolens værdier: 1 Åbenhed 2 Tryghed 3 Selvforståelse og identitet 4 Fællesskab og den enkelte 5

Læs mere

Uddannelsesplan for PAU elever 2014

Uddannelsesplan for PAU elever 2014 Kære Elev Velkommen til Vi glæder os til at lære dig at kende og håber på et godt samarbejde. På de følgende sider kan du læse om hvad vi står for og hvilke krav og forventninger du kan stille til os og

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret

Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret Lokal arbejdstidsaftale for skoleåret 2013-2014 Aftalen er indgået mellem Hørsholm Kommune og Danmarks Lærerforening, Kreds 29 på baggrund af Aftale om arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Trekronerskolen Trekronerskolen er fast praktikskole for lærerstuderende fra UCSJ. Der er ofte mange studerende på skolen og her er mange praktiklærere som gerne

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Værdier Bjergsted Bakker

Værdier Bjergsted Bakker VÆRDIFOLDER MARTS 2014 Værdier Bjergsted Bakker BJERGSTED BAKKER Forord Forord Vi ønsker med denne pjece at synliggøre Bjergsted Bakkers mission, vision og værdier samt Kalundborg Kommunes 5 værdier. Mission

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder.

Giv feedback. Dette er et værktøj for dig, som vil. Dette værktøj indeholder. Herunder et arbejdspapir, der indeholder. Giv feedback Dette er et værktøj for dig, som vil skabe målrettet læring hos din medarbejder blive mere tydelig i din ledelseskommunikation gøre dit lederskab mere synligt og nærværende arbejde med feedback

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Principper for evaluering på Beder Skole

Principper for evaluering på Beder Skole Principper for evaluering på Beder Skole Evaluering er en vigtig faktor i forhold til at få viden som skal være med til at udvikle den enkeltes elevs trivsel og læring. Men evaluering er mere end det.

Læs mere

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være:

Glamsbjergskolen sammen om at lære. Det betyder, at vi vil være: Glamsbjergskolen sammen om at lære Med udgangspunkt i folkeskoleloven og de overordnede visioner der gælder for Assens Kommune ønsker vi at give vores elever de bedst mulige forudsætninger for at klare

Læs mere

Principper for trivsel

Principper for trivsel Principper for trivsel Indledning Skolens opgave er at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige og sociale indlæring. Dagligdagen på Finderuphøj Skole skal være præget af tryghed, ligeværd, anerkendelse,

Læs mere

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015

VELKOMMEN. Søholmskolen 2014-2015 VELKOMMEN Søholmskolen 2014-2015 MÅLET MED MØDET At I får kendskab til og viden om folkeskolereformen generelt Omsat til praksis i Ringsted.og Søholmskolen At I får kendskab til medarbejdernes proces omkring

Læs mere

Del 1. Fundamentet. Del 1 Fundament

Del 1. Fundamentet. Del 1 Fundament Del 1. Fundamentet Indhold: Harløse Skoles målsætning Overordnede værdier for samarbejdet: Team-work, tillid ejerskab og fællesskab Overordnet værdier for undervisningsmiljøet på Harløse skole Mål for

Læs mere

Grundlov FOR. Vanløse Skole

Grundlov FOR. Vanløse Skole Grundlov FOR Vanløse Skole 2 Hvorfor en Grundlov? - Grundloven er Vanløse Skoles DNA. Det er den man kan se, høre og mærke når man er en del af Vanløse Skole - hvad enten det er som elev, forældre eller

Læs mere

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole

Antimobbestrategi. Skovvejens Skole Antimobbestrategi Skovvejens Skole 2017 FORORD Skovvejens Skole har i løbet af skoleåret 2016-17 uarbejdet denne antimobbestrategi. Skolens lærere og pædagoger har arbejdet struktureret med opgaven og

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer.

Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev. Herunder visualisering og tydelige rammer. SIAA klasser Kære forældre, Velkommen til Kobberbakkeskolens SIAA klasser. SIAA står for Struktur, inklusion, autisme i almen. Struktur for forudsigelighed, - at skabe ro og overblik for den enkelte elev.

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Temaaften om status og udvikling

Temaaften om status og udvikling Temaaften om status og udvikling 17.00 18.30 1. Velkomst og indledning 2. Status - Planlægning af kommende skoleår - Elevernes skoledag - Medarbejdernes arbejdsdag - Nyt år og ny bygning -> 2016 4. Skoleudvikling

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Psykisk

Læs mere

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen

Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Notat vedr. operationalisering af kommunale mål for Folkeskolereformen Nedenstående er Glostrup skoles bud på operationalisering og indikatorer på, at de kommunalt besluttede mål for implementering af

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016

&Trivsel. Team- samarbejde. Kære forældre. NYHEDSBREV # 4 FRA BØRNE- OG KULTURFORVALTNINGEN, juni 2016 Team- samarbejde &Trivsel Kære forældre I Børne- og Kulturforvaltningen sætter vi i denne udgave af nyhedsbrevet fokus på teamsamarbejde blandt skolens pædagogiske personale og elevtrivsel og gør status

Læs mere

Forankring af læring i bevægelse

Forankring af læring i bevægelse Forankring af læring i bevægelse Præsentation af Idrætsbørnehuset Lundegården - ca. 110 børn og ca. 25 medarbejdere i Høje Gladsaxe. Præsentation af mig selv. Ildsjæle og/eller fælles engagement og opgaveløsning

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Område Hestkøbs Pædagogiske principper

Område Hestkøbs Pædagogiske principper Område Hestkøbs Pædagogiske principper Børn- og Ungepolitikken i Rudersdal, samt dagtilbudsloven, danner rammen for vores pædagogiske arbejde. Citat fra Børn- og Ungepolitikken s. 7: Læring og glæden ved

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010.

Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Antimobbepolitik på Kirkeby Skole. Udarbejdet efteråret/foråret 2008/2009 og revideret i skolebestyrelsen i december 2010. Det er ved lov besluttet at alle skoler skal have en handleplan mod mobning. På

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE

Juni 2012 GEMSEVEJENS REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER GARTNERVEJENS BØRNEHUSE Juni 2012 GEMSEVEJENS OG GARTNERVEJENS BØRNEHUSE REVISION AF DEN PÆDAGOGISKE LÆREPLAN SPROG OG SOCIALE KOMPETENCER Revision af Den Pædagogiske Læreplan Nedenstående revision er af den pædagogiske læreplan

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter:

I Odsherred Kommune er der særligt fokus på at skabe forandring på to felter: Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odsherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere i Odsherred Kommune fra skoleåret 2016/2017 Baggrund Rammerne for lærernes

Læs mere

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010

Målet: at udgiften til de specialpædagogiske tilbud falder at antallet af børn i specialpædagogiske tilbud falder i forhold til niveauet i 2010 Årsmål 1. Knæk Kurven Inklusion Udfordring: Udgiften til det specialpædagogiske område har frem til 2010 været stigende. Det samme har antallet af børn, der modtog undervisning i et specialiseret tilbud.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

at personale, forældre og børn skal skabe en skole, der er attraktiv for området.

at personale, forældre og børn skal skabe en skole, der er attraktiv for området. Evalueringskultur på Holluf Pile Skole 1. september 2006 Faktuelle oplysninger På skolen er der ca. 715 elever og 46 lærere. Skolen er opdelt i 3 delskoler med hver sin lærergruppe og fællesskaber. Skolen

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

HVOR GOD ER VORES SKOLE?

HVOR GOD ER VORES SKOLE? Hvor god er vores skole evalueringsmodel for Fredensborg Kommune april 2009 s. 1/8 HVOR GOD ER VORES SKOLE? 1 Vores skole opfylder kriteriet til fulde 2 Vores skole opfylder kriteriet i høj grad 3 Vores

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger

Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag. Skolens Vision, Værdigrundlag & Målsætninger Forord til Ullerup Bæk Skolens Vision & Værdigrundlag Ullerup Bæk Skolen skal være en tryg og lærerig folkeskole, hvor børnenes selvværdsfølelse, fællesskab, selvstændighed, ansvarlighed, evne til at samarbejde

Læs mere

Fælles - om en god skolestart

Fælles - om en god skolestart Fælles - om en god skolestart 1 Indledning Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Der ud over henvender pjecen sig også til

Læs mere

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen

Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Teamsamarbejde påp Hummeltofteskolen Rammebetingelser for teamsamarbejde Skolen udarbejder egne rammer for teamsamarbejde, som skal være v klart defineret og anerkendt. Rammerne skal indeholde: Etiske

Læs mere

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan:

Evalueringsplan for Landsbyskolen Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1 Evalueringsplan for Landsbyskolen 1/6 Samlet beskrivelse af skolens evalueringsplan: 1. Med denne evalueringsplan redegøres for en samlet plan over, hvordan vi arbejder med evaluering. Planen skal dels

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere

DAGTILBUDSSKEMA. Indberetning > Institutionsledere Indberetning > Institutionsledere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Spørgeskemaet er opdelt i tre dele. Den første del handler om: LÆRINGS- OG UDVIKLINGSMILJØER Mål: Det enkelte dagtilbud har inspirerende fysiske rammer.

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne

Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne Tillidsbaseret Ledelse i klyngerne 5 workshops målrettet klyngedannelsen LivingValue har udarbejdet 5 workshops, der er målrettet klyngeledere og pædagogiske ledere i forbindelse med klyngedannelsen, samt

Læs mere

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år

Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Barnets sproglige udvikling fra 3-6 år Indholdsfortegnelse Forord Forord 3 1. Samspil 4 2. Kommunikation 6 3. Opmærksomhed 8 4. Sprogforståelse 10 5. Sproglig bevidsthed 12 6. Udtale 14 7. Ordudvikling

Læs mere

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære

Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Vision Hanebjerg skole vil være en stolt og klog skole, hvor vi har lyst til at være og at lære Værdigrundlag Forskellighed er en styrke vi respekterer, anerkender og udvikles i forskelligheden Den glade

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC

Artikel. Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange. Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Artikel Hvad indebærer en professionel håndtering af samarbejdet? Faglige overvejelser og tilgange Skrevet af Barbara Day, lektor, VIA UC Det professionelle samarbejde med forældre til børn og unge med

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Hvad har vi hørt om TEACCH Umoderne! Det bruger man ikke mere? De lærer jo ikke at være sammen med andre på den måde Virker det? Ufleksibelt og besværligt!

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår

Aktionslæring i dagplejen. Der hvor individuel og fælles læring opstår Aktionslæring i dagplejen Der hvor individuel og fælles læring opstår Formålet med i aften 1. At tilgodese dagplejens behov for viden til alle 2. At give mulighed for og støtte til at beslutte et fælles

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART

FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD SKOLESTART FÆLLES OM EN GOD START 3 INDLEDNING Denne pjece henvender sig primært til de professionelle i dagtilbud og BFO/skole, der arbejder med børns skolestart. Derudover henvender

Læs mere