TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Elise Andersen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om lån/leje af Kastrup Svømmehal til triathlonstævne og sundhedsdag Ansøgning om tribune i Travbaneparken Byparken. Pris på udskiftning af flodhest Tårnby Kommunebiblioteker - Beretning og statistik Budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget Eventuelt...14 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/10555 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /shj 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/10555 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ a. Kulturzonenyt, april 2015 b. Arrangementsoversigt maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker c. Referat fra Naturskolens bestyrelsesmøde den d. Takkeskrivelse for tilskud, regnskab for bowlingtur til Odense samt medlemsliste fra Senior Strike. e. AKKS og DATS kårer Årets AmatørKulturKommune 2015 f. Legeskibet Skab bevægelse i de blå byrum g. Sportsskolen i Glostrup h. Tårnby Kommunes Prisoverrækkelser 2015, idrætten i. Kastrup Bio, program april - juni 2015 INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At punkterne a i tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Kulturzonenyt, april /15 2 Åben Arrangementsoversigt maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker 83149/15 3 Åben Referat fra Naturskolens bestyrelsesmøde den /15 4 Åben Takkeskrivelse for tilskud, regnskab for bowlingturen til Odense 79990/15 samt medlemsliste fra Senior Strike 5 Åben AKKS og DATS kårer Årets AmatørKulturKommune /15 6 Åben Legeskibet - Skab bevægelse i de blå byrum 73078/15 7 Åben Sportsskolen i Glostrup 2015.pdf 70246/15 8 Åben Tårnby Kommunes prisoverrækkelser, idrætten /15 9 Åben Kastrup Bio, program april juni /15 3

5 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt 4

6 3. Ansøgning om lån/leje af Kastrup Svømmehal til triathlonstævne og sundhedsdag Åben sag Sagsnr.: 15/10553 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Vedhæftet fremsendes ansøgning fra Bettina Truelsen ejer af virksomheden U-Tri om lån eller leje af Kastrup svømmehal til afvikling af Triathlonstævne lørdag den 1. eller søndag den 2. august, samt en dag i uge 41, 2015 som er Sundhedsugen i Tårnby. Ansøger ønsker at benytte svømmehallen i tidsrummet kl UDDYBENDE BEMÆRKNINGER U-Tri er en virksomhed som vil afvikle Triathlonstævner for alle. De vil med korte, flade og overskuelige distancer skaber stævner hvor alle vil kunne deltage. Et evt. udlån af Kastrup Svømmehal vil ikke kræve personaleressourcer idet ansøger selv et ansat i Kastrup Svømmehal og vil derfor selv kunne forestå op- og aflukning i forbindelse med brugen. Ansøger stiller selv med det nødvendige opsynspersonale. 1. og 2. august har svømmehallen lukket for andre brugere p.g.a. ferie hvorfor et udlån i den periode godt vil kunne lade sig gøre. Såfremt hallen skal stilles til rådighed en dag i uge 41 vil det kræve aflysning af både vores folkeskoler og egne foreninger. Leje af Kastrup svømmehal vil kunne ske på samme vilkår og efter samme takster som øvrige udlejning af svømmehallen dvs kr. pr. time. ØKONOMI Leje af Kastrup svømmehal andrager kr. pr. time og indsættes på kontoen for leje af svømmehaller. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At ansøgning om leje af Kastrup Svømmehal den 1. eller 2. august kl til en lejepris på kr. pr. time imødekommes, men at øvrig lån når andre brugere er inde ikke imødekommes. 2. At det overlades til Kultur og Fritid at leje ledig tid ud til U-Tri i ferier og andet hvor hallen ikke er udlånt til anden side. 5

7 /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 6

8 4. Ansøgning om tribune i Travbaneparken Åben sag Sagsnr.: 15/11703 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Rugbyklubben Speed om tribune / forbedring af tilskuerforhold i Travbaneparken. Da der kommer et stort publikum til rugbyklubbens hjemmekampe i Travbaneparken ønskes et bænksystem til tilskuerne. Der foreslås bænke som de der står på Christianshavns torv (billeder vedlagt som bilag) en anden mulighed er en tribune som på Idrætscenteret på Vestamager. ØKONOMI Ifølge vedlagte tilbud fra Opifex-Byg på levering og montering af bænke, vil prisen være kr. ex. moms. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At ansøgningen om tribune i Travbaneparken tages til efterretning, idet der ikke p.t. kan afses midler til projektet BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om tribune i Travbaneparken.pdf 80237/15 2 Åben Skitse og tilbud fra tømrer.pdf 80245/15 3 Åben Billedmateriale, tribune.pdf 80269/15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt idet projektet revurderes ultimo Klubben forespørges om bidrag til projektet. 7

9 5. Byparken. Pris på udskiftning af flodhest. Åben sag Sagsnr.: 09/9839 Sagsansvarlig: cra.tf Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Kultur- og Fritidsudvalget har den 13. april 2015 behandlet sagen om de Driftsmæssige aktiviteter i Byparken 2015 og frem. Udvalget ønsker en pris på udskiftning af flodhesten og orientering om, hvad der potentielt vil blive nedprioriteret. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der er ikke umiddelbart nedprioriteret opgaver til fordel for renovering af legepladsens flodhest. Teknisk Forvaltning har opprioriteret disse punkter: Reparation af vandpumpen, så denne fungerer. Reparationen er udført. Genopretning af 150 lbm flisebelægning, så særligt de ældre ikke falder på den ujævne belægning. Opretholdelse af beplantning. Arbejdstilsynets påbud om forbedring af medarbejdernes arbejdsgang i forbindelse med rensning af bassinet. I relation til flodhesten på naturlegepladsen har forvaltningen gennem flere år ledt efter en trækunstner og et velegnet, stort stykke træ til denne opgave. Det er et krav i Dansk Standard for Legepladser, at legeredskaber ikke er til fare for børnenes sikkerhed under leg. Flodhesten er rådden, og det er planen at få lavet en flodhest i samme stil som den eksisterende, hvorfor flodhesten ikke er blevet fjernet Tigeren er ligeledes ved at rådne og bør udskiftes i Børn og institutioner benytter flittigt legepladsen i dagtimerne. De almindelige driftsopgaver, pleje og vedligehold, rensning af bassin, anlæggelse af temahaver og supplering af planter, hvor der mangler, f.eks. flere buske ved bassinet af hensyn til ænderne. I midten af maj måned inviteres Naturskolen til møde om balancen af ænder i Byparken for at få fagfolks vurdering af fuglebestanden. Der er modsatrettede holdninger blandt borgerne til mængden af ænder i Byparken. Der er problemer med ophold nogle steder i parken for brugerne samt for driften i forhold til renhold på grund af fuglenes efterladenskaber i og ved bassin. Der er endvidere modtaget henvendelser om, at ænderne ikke har tilflugtssteder i tilfælde af mågeangreb på ællinger. ØKONOMI Trækunsteneren, Dorthe Wollf Sørensens pris for udformning af flodhesten uden forben, vil være ca ,-kr og prisen for udformingen af flodhesten med påsatte forben, vil være ca ,-kr. 8

10 Transporten af stammen er ikke medregnet i denne pris. Opsætning og fastgørelse er heller ikke medregnet i prisen. Indkøb af træet vurderes til at være ca for træ og kørsel. Der er valgt egetræ, da det er det mest holdbare træ som fås i en stor størrelse. Da opgaven afhænger af flere faktorer, bl.a. træets størrelse og form samt transport, kan prisen ikke beregnes præcist, men overslaget for flodhesten er vurderet til cirka kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. at prioriteringen af opgaverne i Byparken i 2015, listet under uddybende bemærkninger, godkendes, og at udskiftning af Byparkens flodhest er en af opgaverne. /BGR BILAG Bilag: Dok. nr Dagsordenspunkt inklusiv bilag fra Kultur og Fritidsudvalgets møde d BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Dagsordenspunkt af d inklusiv bilag.pdf 87134/15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 9

11 6. Tårnby Kommunebiblioteker - Beretning og statistik 2014 Åben sag Sagsnr.: 15/12920 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Vedhæftet fremsendes Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget /SHJ 1. At Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik 2014 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 10

12 7. Budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget. Åben sag Sagsnr.: 15/11992 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen RESUMÉ Vedlagt fremsendes Børne- og Kulturforvaltningens forslag til driftsbudget 2016 og overslagsårene , investeringsoversigten samt takstbilag over takster / afgifter vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det drejer sig om følgende 6 serviceområder: 1. Rekreative områder 2. Fritidsfaciliteter 3. Havne 4. Folkebiblioteker 5. Kultur 6. Fritidsaktiviteter UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Budgetforslaget 2016 er udarbejdet i samarbejde mellem udvalgsformanden, de kulturelle ledere, Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning. Budgetforslaget har været forelagt Kastrupgårdsamlingens Bestyrelse den , Musikskolebestyrelsen den , Naturskolebestyrelsen den og fremsendes til videre foranstaltning for Kultur- og Fritidsudvalget. ØKONOMI Den af Økonomiudvalget udmeldte regulerede ramme på budgettet 2016 er kr. (inklusive rammebesparelse på kr.) Budgetforslaget er fremskrevet på pris og løn. Investeringsoversigen indeholder følgende projekter: 1. Ny skøjtehal (30 mill kr. i 2016 og 30 mill kr. i 2017) 2. Ny svømmehal (20 mill kr. i 2015, 50 mill kr. i 2016 og 30 mill kr. i 2017) 3. Vandrensning, Korsvejsbadet 1,6 mill kr.i Udvidelse af AK Viking faciliteter 1,5 mill kr. i 2017 I takstbilaget er der indarbejdet følgende stigninger: 1. Leje af bådplads med 5 % 2. Folkebiblioteker/ 3D print nyt tilbud, 10 kr. pr. opstart af print, derudover 5 kr. pr. meter materiale 11

13 3. Kastrup Bio og Kulturhus, leje af sal stor og lille sal: 10 % - 20 % 4. Stigning på 5 kr. pr. rate i Tårnby Musikskole 5. Kulturzonens café, dagens ret stigning på 5 kr. både for børn og voksne. Forslag til besparelser fra henholdsvis Kultur- og Fritidsafdelingen og fra Teknisk Forvaltning er vedlagt. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At udvalget gennemgår, drøfter og tilretter budgetforslaget 2016 således, at den af Økonomiudvalget udmeldte regulerede ramme på kr. (inklusive rammebesparelse på kr. overholdes) 2. At investeringsoversigten tages til efterretning. 3. At de foreslåede ændringer i takstbilag vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes. /SHJ 4. At de samlede forslag til Budget 2016 fremsendes til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetrammeforklaring 2016 til budgetforslag 84059/15 2 Åben Takster og afgifter Kultur- og Fritidsudvalget /15 3 Åben Excelrapport budget /15 4 Åben Budgetbemærkninger /15 5 Åben Investeringsoversigt /15 6 Lukket 7 Lukket 8 Åben Bilag med udvalgets beslutninger vedr. budget /15 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Vedr. punkt 1 i indstillingen: Brian Franklin, løsgænger, tilkendegav at han generelt var imod den vedtagne rammebesparelse på 1 mio. kr. Med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsafdelingens budgetoplæg blev der foretaget følgende afstemninger: 12

14 Kulturmetropol Kbh kr. til deltagelse i regionalt kultursamarbejde i Imod stemte 2 (O + 1 løsgænger). For stemte 6 (3V, 3A). Forslaget godkendt. Kastrupgårdsamlingen. Forslag om at reducere forventet billet indtægt med kr. Enstemmigt vedtaget. Brian Franklin stilledes forslag om reduktionen af billetindtægten skulle følges op med en beslutning om at medlemmer af Kastrupgårdsamlingens Venner, der ikke er bosiddende i Tårnby Kommune, skal betale halv billetpris. For stemte: 1 løsgænger Imod stemte 7 (3A, 3V, 1F). Forslaget forkastet idet spørgsmålet overlades til bestyrelsen for Kastrupgårdsamlingen. Øgede billetindtægter i kommunens svømmehaller på kr. Imod stemte 5 (3V, 1O + 1 løsgænger). For stemte3 (3A). Forslaget forkastet. Ekstraordinære inventaranskaffelser i Kultur- og Fritidsudvalgets regi. Forslag om en pulje, administreret af forvaltningen på kr. Det blev enstemmigt vedtaget, at reducere puljen med kr. idet de kr. kan finansiere at billetpriserne i svømmehallerne forbliver uændrede. Fritidsaktiviteter. Tilskud til børn og unge. Blev ved sidste års budgetlægning øget med kr. Foreslås nu reduceret med kr. tilbage til 2014-niveau. Imod stemte: 2 (O + 1 løsgænger). For stemte 6 (3V, 3A). Forslaget godkendt. Samtlige godkendte budgetkorrektioner, merudgifter og besparelser, fremgår af vedhæftede bilag. Vedr. punkt 2. i indstillingen: Tiltrådt. Vedr. punkt 3 i indstillingen: Tiltrådt. Vedr. punkt 4 i indstillingen: Det godkendte budgetforslag fremsendes til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning. 13

15 8. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 15/10555 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: Afbud: Elise Andersen INDSTILLING /shj BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Formanden Einer Lyduch orienterede om: Tårnby Kommune har sammen med Købehavns Kommune modtaget en svensk pris for Amager Strandpark/Kastrup som et innovativt byrum. Omtalt på Arbejdet med en Kultur- og Fritidsplan udskydes til caféprojektet er færdigudviklet. Fundet af en Middelalderbrød i forbindelse med restaureringen af Birkegården. Udflugt til Saltholm den 8. maj. Kulturmødet på Mors den august Kommer på som sag på næste møde. Skulpturen Peter med hanen der nu står på Plejehjemmet Tagenshus på Falhøjvej. Omtalt på 3D-print eksempler fra biblioteket blev fremvist. Hvor solen græder af Puk Damsgård, der fik Læsernes Bogpris på Danmarks Biblioteksforenings Årsmøde blev uddelt. En kort runde om bogen på næste møde. Brian Franklin fortalte om Foreningsprisoverrækkelsen. Jens Lauridsen orienterede om status på bibliotekscaféen. I forbindelse med august-mødet vil der blive arrangeret en rundtur til nogle af kommunens mange fritidsfaciliteter Der blev spurgt til faldende luxtal på kommunens kunstgræsbaner. Hvad vil et koste at øge lux? Undersøges til næste møde. Der rettes henvendelse til Teknisk Forvaltning med henblik på en redegørelse for skelarbejdet på Trekanten i forbindelse med næste møde. 14

16 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Kulturzonenyt, april 2015 (80003/15) 2. Arrangementsoversigt maj 2015, Tårnby Kommunebiblioteker (83149/15) 3. Referat fra Naturskolens bestyrelsesmøde den (89705/15) 4. Takkeskrivelse for tilskud, regnskab for bowlingturen til Odense samt medlemsliste fra Senior Strike (79990/15) 5. AKKS og DATS kårer Årets AmatørKulturKommune 2015 (81946/15) 6. Legeskibet - Skab bevægelse i de blå byrum (73078/15) 7. Sportsskolen i Glostrup 2015.pdf (70246/15) 8. Tårnby Kommunes prisoverrækkelser, idrætten 2015 (22042/15) 9. Kastrup Bio, program april juni 2015 (90321/15) 4. Ansøgning om tribune i Travbaneparken 1. Ansøgning om tribune i Travbaneparken.pdf (80237/15) 2. Skitse og tilbud fra tømrer.pdf (80245/15) 3. Billedmateriale, tribune.pdf (80269/15) 5. Byparken. Pris på udskiftning af flodhest. 1. Dagsordenspunkt af d inklusiv bilag.pdf (87134/15) 6. Tårnby Kommunebiblioteker - Beretning og statistik Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik 2014 (89797/15) 7. Budgetforslag Kultur- og Fritidsudvalget. 1. Budgetrammeforklaring 2016 til budgetforslag (84059/15) 2. Takster og afgifter Kultur- og Fritidsudvalget. (77466/15) 3. Excelrapport budget 2016 (82696/15) 4. Budgetbemærkninger 2016 (83242/15) 5. Investeringsoversigt 2016 (82335/15) 6. (Lukket bilag) 7. (Lukket bilag) 8. Bilag med udvalgets beslutninger vedr. budget 2016 (98595/15) 15

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. september 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15. juli 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget. Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. juli 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 2. juni 2010 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse vedr. bibliotekerne i Lejre Kommune...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.02.2007 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses og Erhvervsudvalget Børne- og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011

Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Referat Kommunalbestyrelsen onsdag den 14. september 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 22 TORSDAG DEN 28. AUGUST 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 28. august 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. "Colosseum" Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13.

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden. Mødested. Colosseum Skole og Familie. Mødedato Onsdag den 10. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 13. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden Åben Mødested "Colosseum" Skole og Familie Mødedato Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8.00-9.00 i Lille

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Refer Do 09. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, 1. sal, Præstø Else-Marie Langballe Sørensen, Brit Skovgaard,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004

Referat. Møde i Kommunalbestyrelsen. den 29. juni 2004 Referat Møde i Kommunalbestyrelsen Mødested: Multisalen, Skolevej 5, Hvalsø Tidspunkt: Kl. 18.00 Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden 2. Årsregnskab 2003 Skattecenter 3. Regnskabspraksis for

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere