Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines."

Transkript

1 Tabel 1 Anbefaling af opdatering af antibiotikabehandling i eksisterende Sandbjerg guidelines. Eksisterende Guidelines hvor infektion omtales Amnioinfusion (2008) sion_ pdf Cerclage (2004) Epidural (2011) ural%20guideline% pdf GBS Screening (revideret 2004) Eksisterende anbefaling antibiotika Amnioinfusion med antibiotika har været anvendt til behandling af amnionitis (Goodlin 1981) og for at hindre infektion i forbindelse med PROM (Ogita 1988). Amnioinfusion med saltvand er også brugt for at reducere infektionsrisikoen i forbindelse med langvarig vandafgang (Monahan 1995) Ved akut cerclage: Der er ingen evidens for at anvendelse af antibiotika kan forebygge infektion Dog tilråder de fleste profylaktisk antibiotika i 1-2 døgn. kan medføre temperaturstigning hos moderen og som følge heraf øget observation og eventuelt antibiotisk behandling af mor og barn ved temp. >38 C Fund af GBS i urindyrkning (uanset mængde) bør behandles med. penicillin peroralt 1 mio. IE x 3 Forslag til ændringer 2012 Ingen nye referencer hvor der står direkte antibiotika + amnioinfusion eller antibiotika + amnioinfusion + infektioner. Den eksisterende litteratur er ringe, det meste nævnt i guidelines fra 2003 og Revideret guideline præsenteres 2012: Elektiv cerclage : ingen antibiotika Ul indiceret cerclage: ingen antibiotika Akut cerclage med blottede hinder: Profylaktisk antibiotika før indgreb Cefuroxim 1,5 gr i.v Ved sikker type I penicillin allergi Clindamycin 900 mg i.v. Ingen sikker evidens i litteraturen for effekt af brug af antibiotika ved hverken elektiv eller akut cerclage. Oftest fortsættes behandling mindst et par dage. Klinisk undersøgelse ved temp. 38, 2 C behandling i hht GBS guideline Temperatur 38, 5 C eller mistanke om chorioamnionitis : bredspektret antibiotika Fund af GBS i urindyrkning (uanset mængde) bør behandles med. penicillin peroralt 1 mio. IE x 3

2 dagligt i seks dage, og ved selve fødslen bør der gives iv penicillin som anført nedenfor Under selve fødslen (orificium > 4 cm) gives: Penicillin 5 mio. IE iv initialt + 2 mio. IE hver 4. time indtil fødslen. Ved tidligere type I penicillin allergisk reaktion: erytromycin 1 gram iv hver 6. time kunne man ikke benytte meropenem i stedet for erythromycin? eller clindamycin 900 mg iv hver 8. time indtil fødslen. Ved resistens overfor erytromycin/ clindamycin: vancomycin 1 gram iv hver 12. time indtil fødslen Ved andre typer penicillin allergi: cefuroxim iv 1,5 gr hver 8. time. dagligt i 7 dage, og ved selve fødslen bør der gives iv penicillin som anført nedenfor Under selve fødslen (orificium > 4 cm) gives Penicillin 5 mio. IE iv initialt + 2,5-3 mio. IE hver 4. time indtil fødslen. Alternativt: Ampicillin 2 g IV initialt + 1 g hver 4. time indtil fødslen. Ved usikkerhed om penicillinallergi anvendes cefuroxim 1,5 g hver 8. time. Ved sikker tidligere type I penicillin allergisk reaktion (anafylaksi, universelt urticaria, Quinkes ødem, respiratorisk påvirkning) clindamycin 900 mg iv hver 8. time indtil fødslen. Ved resistens overfor clindamycin: vancomycin 1 gram iv hver 12. time indtil fødslen Ved mistanke om klinisk intrauterin infektion (klinisk chorioamnionitis) er der behov for en mere intensiv bredspektret antibiotisk behandling (Sandbjerg guideline om intrapartum feber). Herpes og graviditet (2001) Ved primært/non-primært herpesudbrud eller mistanke om dette (titer foreligger endnu ikke) behandles med aciclovir 200 mg x 6 i 5 dage. Hvis udbrud efter 34 graviditetsuger, overvejes elektivt sectio, som dog kan undlades, hvis der er positive typespecifikke antistoffer Ved hyppigt recidiverende genital herpes (f.eks. mere end to udbrud i graviditeten) eller genitalt førstegangsudbrud i graviditeten kan overvejes profylaktisk behandling med aciclovir 400 mg x 2 fra

3 Intrapartum feber (revideret oplæg 2003) m.pdf Maternelle komplikationer (oplæg 2001) omplikationer.htm Nyresygdomme og graviditet (2011) 0og%20graviditet_2011.pdf fire uger før terminen. Chorioamnionitis Altid intravenøs antibiotikabehandling under fødslen og indtil patienten har været afebril i 1-2 døgn. Bredspektret behandling anbefales: -for ex ampicillin 1 gram x 3-4 og metronidazol 500 mg x 3 eller 1,5 gram x 1 (evt. som suppositorier) - evt. suppleret med: gentamycin 240 mg x 1 -evt alternativ til ampicillin: cefuroxim 1,5 gram x 3 eller clindamycin 600 mg x 3 Feber ved epiduralblokade/feber af ukendt årsag penicillin 5 MIO iv initialt,og herefter 2 MIO iv. hver 4. time time til barnet er født. (ampicillin 2 g iv, og herefter 1 g hver 4. time til barnet er født). Ved tidligere type-1 allergisk reaktion overfor penicillin gives erytromycin iv 1 gram x 3 jeg ville altså foretrække meropenem. Ved andre typer allergi cefuroxim iv 1,5 g x 3 eller clindamycin iv 600 mg x 3 Infektionsafsnittet af mere generel karakter, ingen forslag til behandling angivet Nedre urinvejsinfektion: Empirisk behandling af nedre UVI er pivmecillinam 400 mg x 3 i 7 døgn. Alternativt og ved Temperatur 38, 5 C eller mistanke om chorioamnionitis : bredspektret antibiotika behandling: ampicillin 2 gr x4 i.v eller penicillin 5 mill x 4 i.v. ved penicillinallergi: cefuroxim 1,5 gr x 3 i.v ved sikker tidligere type 1 penicillinallergi: clindamycin 900 mg x 3 i.v. og gentamycin 5-7mg/kg x 1 dagl Ved sectio suppleres med metronidazol, med mindre patienten får clindamycin Efter forløsningen gives endnu en dosis i.v. af det valgte antibiotikum, herefter ikke indikation for yderligere, ej heller p.o. med mindre post partum endometritis mistænkes. Burde være dækket under afsnittet puerperale infektioner Urinvejsinfektion hos gravide: Behandling med Pivmecillinam (tbl. Penomax) 400 mg x 3 i 5 døgn

4 penicillinallergi: Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 døgn. Når dyrknings- og resistenssvar foreligger, bør førstevalg være et beta-lactam, dvs. pivmecillinam eller pivampicillin. Ved penicillinallergi nitrofurantoin eller sulfamethizol (sulfamethizol dog ikke i 3. trimester). Recidiverende cystitis i graviditeten: Gravide med mere end 3 urinvejsinfektion er i løbet af graviditeten skal tilbydes profylakse. Profylaktisk behandling kan være: Nitrofurantoin 50 mg som engangsdosis postcoitalt eller Nitrofurantoin 50 mg dgl indtil uge 37. Øvre urinvejsinfektio n: Behandlingen af pyelonefritis bør initielt foregå under indlæggelse. Empirisk behandling af øvre UVI hos gravide: Cefuroxim 1,5 g x 3 i.v. + evt. Gentamycin 4 mg/kg x 1 i.v.* * Gentamycin kan ved længere tids brug være ototoxisk og nefrotoxisk, hvorfor S-Gentamycin bør monitoreres ved behandling udover 3 dage Ved klinisk bedring, kan man overveje at overgå til peroral behandling ud fra de samme principper som til nedre urinvejsinfektion. Behandlingen kan fortsættes i dage, alt efter klinisk bedring. Der anbefales kontrol urin D+R 1 uge efter behandling. Penicillin allergi: tbl. Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage Alternativt tbl. Sulfametizol 1 g x 2 i 3 døgn (kan anvendes op til termin ikke i 3. trimester) Når D+R foreligger ændres behandling i henhold hertil Gruppe B streptokokker behandles altid med Penicillin, f.eks Primcillin 800 mg x 3 dagligt i 7 dage Ved penicillinallergi: tbl. Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage Ingen kontroldyrkning ved afsluttet behandling Recidiverende cystitis i graviditeten Ved 3 dyrkningsverificerede UVI i samme graviditet overvejes profylaktisk behandling tbl. Nitrofurantoin 50 mg som engangsdosis postcoitalt eller tbl. Nitrofurantoin 50 mg x 1 dag til uge 37 efter behandling af akutte episode Ved 3 UVI med GBS i samme graviditet forsøges behandling med tbl. Imadrax 500 mg x 3 i 14 dage Pyelonefritis Opstart intravenøs antibiotikabehandling: Initialt med i.v. Mecillinam (Selexid) 400 mg x 3. Ved penicillin allergi: i.v. Cefuroxim 1,5 g x 3 Ved sepsis piperacillin tazobactam 4 gr x3 eller meropenem 1 g x 3 evt tillæg af

5 Operationsteknik og antibiotika ved kejsersnit (2001) NIK%20OG%20ANTIBIOTIKA.htm Kun ved akut sectio Ampicillin/cefuroxim Gentamycin 4 mg/kg x 1 i.v. (monitorering ved brug over 3 døgn) Behandlingen korrigeres, når resistenssvar foreligger Intravenøs behandling indtil patienten har været afebril 1-2 døgn herefter peroral behandling Behandlingsvarighed i alt dage Kontroldyrkning 1 uge efter afsluttet behandling Anbefales ved alle sectio minutter før hudincision cefuroxim 1,5 gr i.v. Ved sikker tidligere type 1 penicillinallergi: clindamycin 900 mg i.v. ved længere åben operation (>3 timer) eller ved blødning over 1500 ml kan der gives en ekstra profylaktisk dosis 3-4 time efter den første dosis Dosis overvejes fordoblet ved BMI >30 Partus Præmaturus Imminens (2010) Asymptomatisk bakteriuri: Antibiotikabehandling er indiceret ved: signifikant vækst (uden urinvejssymptomer > bakterier/ml) ved vækst af gruppe B streptokokker (uanset mængde). GBS i urinen medfører tillige penicillin profylakse under fødslen. Valg af antibiotika afhænger af resistenssvar Primært anbefales et af følgende antibiotika: Tbl. Pivmecillinam 400 mg x 3 i 5-7 dage Tbl. Pivampicillin 500 mg x 3 i 5-7 dage Tbl Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage Asymptomatisk bakteriuri: Antibiotikabehandling er indiceret ved: signifikant vækst (uden urinvejssymptomer > 10 5 bakterier/ml) ved vækst af gruppe B streptokokker(> 10 3 bakterier/ml ). GBS i urinen medfører tillige penicillin profylakse under fødslen. Valg af antibiotika afhænger af resistenssvar Primært anbefales et af følgende antibiotika: Tbl. Pivmecillinam 400 mg x 3 i 5-7 dage Tbl. Pivampicillin 500 mg x 3 i 5-7 dage Tbl Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage

6 Ved gruppe B streptokokker i urinen anbefales Tbl. phenoxymethylpenicillin millie x2-4 dagl i 7 dage Ved penicillinallergi: Tbl. Erytromycin 500 mg x 3 i 7 dage Kontroldyrkning anbefales 1 uge efter behandlingsophør Antibiotika ved præterm vandafgang Antibiotikaprofylakse anbefales rutinemæssigt Behandlingen bør vare i 7-10 dage -hvis kvinden føder i behandlingsperioden seponeres behandlingen Man kan vælge smalspektret behandling med et af følgende præparater a. Penicillin 800 mg/1 mill IE p.o. x 3 dgl, gerne i.v eller i.m. første døgn b. Erythromycin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 g i.v. x 3 første døgn (NB! erythromycin må ikke gives ufortyndet i.v.) Man kan vælge bredspektret behandling med a. Ampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 gr i.v. x 3 første døgn b. Pivampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn eller erythromycin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn, i kombination med Ved tidligere type I penicillin allergisk reaktion: erytromycin 1 gram iv hver 6. time indtil fødslen. Ved andre typer penicillin allergi: cefuroxim Ved gruppe B streptokokker i urinen anbefales Tbl. phenoxymethylpenicillin millie x2-4 dagl i 7 dage Ved penicillinallergi: Tbl Nitrofurantoin 50 mg x 3 i 7 dage Kontroldyrkning ikke indiceret. Kun ved kliniske tegn på ny UVI. Antibiotika ved præterm vandafgang Antibiotikaprofylakse anbefales rutinemæssigt Behandlingen bør vare i 7-10 dage -hvis kvinden føder i behandlingsperioden seponeres behandlingen Man kan vælge smalspektret behandling med et af følgende præparater Penicillin 800 mg/1 mill IE p.o. x 3 dgl, gerne i.v eller i.m. første døgn Man kan vælge bredspektret behandling med Pivampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn Ampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 gr i.v. x 3 første døgn Ved penicillin allergi: cefuroxim iv 1,5 gr x 3 dgl. Ved tidligere type I penicillin allergisk reaktion: kapsel clindamycin 600 mg x 3

7 Postpartum blødning (2006) edning.pdf PROM - primær vandafgang (2009) %202009%20endelig.pdf iv 1,5 gr hver 8. time. I tilfælde hvor der er mistanke om klinisk intrauterin infektion (klinisk chorioamnionitis) er der oftest behov for en mere intensiv antibiotisk behandling fx meropenem Ved Bakriballon og anden ballonbehandling anbefales 3 døgns bredspektret antibiotika Mistanke om intrauterin infektion: opstart intravenøs bredspektret antibiotikabehandling Cefuroxim 1,5 gr i.v. x 3 dgl + metronidazol 500 mg i.v. x 3 dgl. alternativt til cefuroxim: ampicillin 1 gr i.v. x 4 dgl. Alternativt clindamycin 600 mg i.v. x 3 dgl Ved tidligere type 1 allergisk reaktion til penicillin da meropenem 1 gr i.v. x 3 dgl. Ved tegn på sepsis kan suppleres med gentamycin 240 mg x 1 i.v. (se Sandbjerg guideline: Puerperale infektioner) Ved vandafgang over timer eller andre risikofaktorer for GBS infektion bør den fødende behandles med i.v. antibiotika, når hun er i aktiv fødsel (se GBS-guideline) og ambulant fødsel er ikke mulig Penicillin 5 MIO i.v. initialt + 2 MIO i.v./4. time til fødsel af barn. Ved penicillinallergi gives erythromycin 500 mg i.v. /6. time til fødsel af barn. I tilfælde hvor der er mistanke om klinisk intrauterin infektion (klinisk chorioamnionitis) er der oftest behov for en mere intensiv antibiotisk behandling Der foreligger ikke evidens for at anvendelse af antibiotika ved brug af Bakriballon nedsætter risikoen for febrilia og infektion. Ved større blødning (>1500 ml) er antibiotika profylakse dog indiceret. Mistanke om intrauterin infektion: opstart intravenøs bredspektret antibiotikabehandling Cefuroxim 1,5 gr i.v. x 3 dgl + metronidazol 500 mg i.v. x 2 dgl. alternativt ampicillin 1 gr i.v. x 4 dgl. Ved mistanke om E. coli, da kun dækkende i 50% af tilfældene her må vælges meropenem Ved tidligere type 1 allergisk reaktion penicillin clindamycin 900 mg i.v. x 3 dgl Ved tegn på sepsis kan suppleres med gentamycin 5-7 mg/kg x 1 i.v. Ved vandafgang over timer eller andre risikofaktorer for GBS infektion bør den fødende behandles med i.v. antibiotika, når hun er i aktiv fødsel (se GBS-guideline) og ambulant fødsel er ikke mulig Penicillin 5 mio. IE iv initialt + 2,5-3 mio. IE hver 4. time indtil fødslen. Alternativt: Ampicillin 2 g IV initialt + 1 g hver

8 PPROM - præterm vandafgang (2009) %20endelig.pdf Antibiotika: Der bør gives antibiotika straks uafhængigt af kvindens GBS-status mhp a. At reducere risikoen for neonatal og maternel infektion b. At forlænge latenstiden før fødsel Behandlingen bør være 7-10 dage Man kan vælge smalspektret behandling med et af følgende præparater Penicillin 800 mg/1 mill IE p.o. x 3 dgl, gerne i.v eller i.m. første døgn Erythromycin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 g i.v. x 3 første døgn (NB! erythromycin må ikke gives ufortyndet i.v.) Man kan vælge bredspektret behandling med Ampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 gr i.v. x 3 første døgn do- Pivampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn eller erythromycin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn, 4. time indtil fødslen. Ved usikkerhed om penicillinallergi anvendes cefuroxim 1,5 g hver 8. time. Ved sikker tidligere type I penicillin allergisk reaktion (anafylaksi, universelt urticaria, Quinkes ødem, respiratorisk påvirkning) clindamycin 900 mg iv hver 8. time indtil fødslen. Ved resistens overfor clindamycin: vancomycin 1 gram iv hver 12. time indtil fødslen Antibiotika: Der bør gives antibiotika straks uafhængigt af kvindens GBS-status mhp a. At reducere risikoen for neonatal og maternel infektion b. At forlænge latenstiden før fødsel Behandlingen bør vare i 7-10 dage -hvis kvinden føder i behandlingsperioden seponeres behandlingen Man kan vælge smalspektret behandling med et af følgende præparater Penicillin 800 mg/1 mill IE p.o. x 3 dgl, gerne i.v eller i.m. første døgn Man kan vælge bredspektret behandling med Pivampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn her ville jeg nok fortsætte med cefuroxim og ikke ampicillin Ampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 gr i.v. x 3 første døgn Ved penicillin allergi:

9 Præterm fødsel (2001) i kombination med Metronidazol 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn For at hindre infektion af barnet med GBS: Intravenøs intrapartum antibiotika anbefales til alle med vandafgang >18 timer eller andre risikofaktorer for GBS infektion (se GBS guideline) Antibiotika ved præterm vandafgang (og evt. præterm veaktivitet) (se Sandbjerg guideline ang. PPROM) Penicillin 1 mio IE x 3 p.o.i 3-7 døgn (gerne iv det første døgn) Eller Ampicillin 500 mg x 3 p.o. i 3-7 døgn (gerne ampicillin iv 1 gram x 3 det første døgn) nej hvorfor ikke cefuroxim? Evt. i kombination med: Metronidazol p.o. 500 mg x 3 i 3-7 døgn (gerne metronidazol suppositorium 500 mg x 3 det første døgn) Ved penicillinallergi kan penicillin/ampicillin erstattes af erytromycin 500 mg per dosis. cefuroxim iv 1,5 gr x 3 dgl. Ved tidligere type I penicillin allergisk reaktion: kapsel clindamycin 600 mg x 3 For at hindre infektion af barnet med GBS: Intravenøs intrapartum antibiotika anbefales til alle med vandafgang >18 timer eller andre risikofaktorer for GBS infektion (se GBS guideline) Antibiotika ved præterm vandafgang (og evt. præterm veaktivitet): Der bør gives antibiotika straks uafhængigt af kvindens GBS-status mhp a. At reducere risikoen for neonatal og maternel infektion b. At forlænge latenstiden før fødsel Behandlingen bør vare i 7-10 dage -hvis kvinden føder i behandlingsperioden seponeres behandlingen Man kan vælge smalspektret behandling med et af følgende præparater Penicillin 800 mg/1 mill IE p.o. x 3 dgl, gerne i.v eller i.m. første døgn Man kan vælge bredspektret behandling med Pivampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne i.v. eller i.m. det første døgn Ampicillin 500 mg p.o. x 3 dgl, gerne 1 gr i.v. x 3 første døgn Ved penicillin allergi: cefuroxim iv 1,5 gr x 3 dgl. Ved tidligere type I penicillin allergisk reaktion:

10 kapsel clindamycin 600 mg x 3 Puerperale infektioner (2007) LE%20INFEKTIONER% pdf Antibiotika ved præterm fødsel (profylakse mod neonatal GBS sepsis) Under selve fødslen (orificium > 4 cm) gives: Penicillin 5 mio IE iv initialt + 2 mio IE hver time indtil fødslen. Ved tidligere type I penicillin allergisk reaktion erytromycin 500 mg iv hver 6. time indtil fødslen. Ved andre typer penicillin allergi Zinacef iv 1,5 gr hver 8. Time. Ved sectio gives kun initialdosis. Endometritis Intravenøs antibiotikabehandling indtil patienten har været afebril i mindst to døgn Peroral antibiotika behandling er ikke nødvendig efter succesfuld parenteral terapi. Ved bakteriæmi konferes behandlingen med den lokale klinik mikrobiologiske afdeling Hvis infektionen først opstår 3-4 dage post partum eller senere efter fødslen er det oftest en blandingsinfektion som kan behandles med peroral antibiotika. Bredspektret behandling anbefales cefuroxim 1,5 gram x 3 Under selve fødslen (orificium > 4 cm) gives Penicillin 5 mio. IE iv initialt + 2,5-3 mio. IE hver 4. time indtil fødslen. Alternativt: Ampicillin 2 g IV initialt + 1 g hver 4. time indtil fødslen. Ved usikkerhed om penicillinallergi anvendes cefuroxim 1,5 g hver 8. time. Ved sikker tidligere type I penicillin allergisk reaktion (anafylaksi, universelt urticaria, Quinkes ødem, respiratorisk påvirkning) clindamycin 900 mg iv hver 8. time indtil fødslen. Ved resistens overfor clindamycin: vancomycin 1 gram iv hver 12. time indtil fødslen Endometritis Intravenøs antibiotikabehandling indtil patienten har været afebril i mindst to døgn Peroral antibiotika behandling er ikke nødvendig efter succesfuld parenteral terapi. Ved bakteriæmi konferes behandlingen med den lokale klinik mikrobiologiske afdeling Hvis infektionen først opstår 3-4 dage post partum eller senere efter fødslen er det oftest en blandingsinfektion som kan behandles med peroral antibiotika. Bredspektret behandling anbefales cefuroxim 1,5 gram x 3 og

11 Metronidazol 500 mg x 3 eller 1,5 gram x 1 (evt. som suppositorier) evt. suppleret med: Gentamycin 240 mg x 1 (Serum- gentamycin måles på tredje behandlingsdag, hvis behandlingen skal fortsætte udover 2 døgn.) evt alternativ til cefuroxim: er meropenm Clindamycin 600 mg x 3 eller ampicillin 1 gr x 4 Evt. justeres behandlingen efter svar på dyrkning og resistensundersøgelse Ved manglende respons på initielle antibiotikabehandling efter 48 til 72 timer anbefales skift af antibiotikabehandling på mistanke om resistente bakterier. Ved tidligere type-1 allergisk reaktion overfor penicillin gives Erytromycin iv 1 gram x 3 eller Clarithromycin iv 500 mg x 2 eller Clindamycin iv 600 mg x 3 Gruppe A Streptokok infektioner - herunder nekrotiserende fasciitis og toxisk shock syndrom. Kirurgi (agressiv ved behov) Antibiotika empirisk benyttes meropenem og clindamycin evt. immunglobulin Penicillin 5 mill IE x 4 (svarer til 12 gr pr døgn) og Clindamycin mg x 3 pr døgn (døgndosis i.v. 1,8-2,7 gr) (allergi: cefuroxim 1,5 gr x 3 evt erythromycin døgndosis 1 gr på 2-4 doser Metronidazol 500 mg x 2 eller 1,5 gram x 1 (evt. som suppositorier) evt. suppleret med: Gentamycin 5-7 mg/kg x 1 (Serum- gentamycin måles på tredje behandlingsdag, hvis behandlingen skal fortsætte udover 2 døgn.) evt alternativ til cefuroxim: ampicillin 2 gr i.v. x 4 meronem 1 gr i.v. x 3 Evt. justeres behandlingen efter svar på dyrkning og resistensundersøgelse Ved manglende respons på initielle antibiotikabehandling efter 48 til 72 timer anbefales skift af antibiotikabehandling på mistanke om resistente bakterier. Ved tidligere type-1 allergisk reaktion overfor penicillin gives Clindamycin i.v. 900 mg x 3 Gruppe A Streptokok infektioner - herunder nekrotiserende fasciitis og toxisk shock syndrom. Kirurgi (agressiv ved behov) Antibiotika Penicillin 5 mill IE i.v. x 4 (svarer til 12 gr pr døgn) og Clindamycin 900 mg i.v. x 3 pr døgn Ved penicillin allergi: clindamycin 900 mg x3 i.v. Sårinfektion - sectiocicatrice Ved mistanke om Eller meropenem 1 gr i.v. x 3 + clindamycin

12 Sphincterruptur (2011) uptur%20-%20sidste%20ii- %20Endelige%20guideline%20august% df infektion kan forsøgsvis behandles med dicloxacillin 500 mg x 3 dagligt eller evt. pivampicillin mg x 2 dagligt Cystitis Mecillinam/pivmecillinam 400 mg x3 dgl i 6 dage eller Nitrofurantoin per os 50 mg x 3-4 i 7 dage Evt. justeres behandlingen efter svar på urindyrkning og resistensundersøgelse Fex anbefales phenoxymethylpenicillin IE X 2-4 dgl ved gruppe B streptokokker i urinen Pyelonephritis Intravenøs antibiotikabehandling indtil patienten har været afebril i 1-2 døgn Mecillinam 400 mg x 3 i.v. Eller cefuroxim 1,5 gram x 3 i.v. Behandlingen fortsættes i dage i alt. Evt. justeres behandlingen efter svar på urindyrkning og resistensundersøgelse Rutinemæssig anvendelse af profylaktisk antibiotika anbefales til Grad IV læsioner, hvor risikoen for bakteriel kontaminering teoretisk er til stede Ved svært kontaminerede sår, massiv blødning eller forsinket primær suturering anbefales antibiotikaprofylakse. Som profylakse kan anvendes cefalosporin 1,5 gr i.v. evt suppleret med Metronidazol 500 mg i.v. 900 mg x 3 i.v. Sårinfektion - sectiocicatrice Ved mistanke om infektion kan forsøgsvis behandles med dicloxacillin 1000 mg x 3 dagligt eller evt. pivampicillin mg x 3 dagligt Cystitis Mecillinam/pivmecillinam 400 mg x3 dgl i 6 dage eller Nitrofurantoin per os 50 mg x 3-4 i 7 dage Evt. justeres behandlingen efter svar på urindyrkning og resistensundersøgelse Fex anbefales phenoxymethylpenicillin 1,2 mill IE X 2-4 dgl ved gruppe B streptokokker i urinen Pyelonephritis Intravenøs antibiotikabehandling indtil patienten har været afebril i 1-2 døgn Mecillinam 400 mg x 3 i.v. Eller cefuroxim 1,5 gram x 3 i.v. Behandlingen fortsættes i dage i alt. Evt. justeres behandlingen efter svar på urindyrkning og resistensundersøgelse Rutinemæssig anvendelse af profylaktisk antibiotika anbefales til Grad IV læsioner, hvor risikoen for bakteriel kontaminering teoretisk er til stede Ved svært kontaminerede sår, massiv blødning eller forsinket primær suturering anbefales antibiotikaprofylakse. Som profylakse kan anvendes cefalosporin 1,5 gr i.v. evt suppleret med Metronidazol 500 mg i.v

13

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling

Alternativ ved penicillinallergi eller anden kontraindikation. Infektionstype. Anbefalet initial behandling Infektionstype Anbefalet initial behandling Alternativ ved penicillinallergi anden kontraindikation Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 benzylpenicillin 1,2 g x 4 iv cefotaxim 1 g x 3 iv evt. gentamicin

Læs mere

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente

Antibiotikaguide. Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente Antibiotikaguide Anbefalet initial behandling af udvalgte samfundserhvervede infektioner hos immunkompetente voksne Infektionstype Sepsis af ukendt fokus Sepsis 1,2 Anbefalet initial behandling gentamicin

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13

Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet. U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Infektioner under graviditet, fødsel og i puerperiet U-kursus i intrapartal obstetrik Rikke Bek Helmig 11.12.13 Disposition Smitteveje Infektioner i graviditeten Screening Undersøgelse Intrapartal febrilia

Læs mere

Urinmikroskopi i almen praksis

Urinmikroskopi i almen praksis Urinmikroskopi i almen praksis Charlotte N. Agergaard og Flemming Schønning Rosenvinge Læger KMA, OUH Dorthe Eva T. Hansen Bioanalytikerunderviser KBF, OUH Akut ukompliceret bakteriel cystitis Bakteriuri

Læs mere

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling

Neutropen feber hos hæmatologiske patienter. Symptombehandling Neutropen feber hos hæmatologiske patienter Symptombehandling Oktober 2012 Antibiotisk behandling af infektioner hos patienter med hæmatologiske lidelser. Feber hos hæmatologiske patienter er hyppigt forekommende

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Antibiotikavejledning

Antibiotikavejledning Antibiotikavejledning Anbefalet initial antibiotika af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Januar 2018 2. udgave Akutafdelingen og medicinsk afdeling

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

PUERPERALE INFEKTIONER ENDOMETRITIS, MASTITIS MM.

PUERPERALE INFEKTIONER ENDOMETRITIS, MASTITIS MM. PUERPERALE INFEKTIONER ENDOMETRITIS, MASTITIS MM. ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Merete Hein, Rikke Bek Helmig, Jens Svare (tovholder), Mogens Wohlert (2006) Merete Hein, Rikke Bek Helmig (Tovholder), Suzan

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger

ELI-vejledning. I medfør af 26 i Landstingsforordning nr. 20 af 12. november 2001 om civile foranstaltninger ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) 5. juni 2002

Læs mere

Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog. Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt.

Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog. Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt. Antibiotika dosering, forholdsregler og behandlingsrekommandationer -- håndbog Udgiver Region Hovedstaden Dokumenttype Vejledning Version version 1, udkast okt. 14 Forfattere Medlemmer af SFR Mikrobiologi

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Medicintilskudsnævnet Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug i ATC-gruppe J01 og P01A01 aggrund og indhold Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion

Standarddosering af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion af antibiotika til voksne og dosisjusteringer ved nedsat nyrefunktion, dialyseterapi, nedsat leverfunktion og overvægt * Dosis ved intermiterende hæmodialyse (IHD) angives pr. døgn. Gives kun en dosis

Læs mere

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt

Antibiotikaguide. Akutafdelingen. Maj udgave. Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenheden Midt Antibiotikaguide Anbefalet initial antibiotika behandling af udvalgte samfundserhvervede bakterielle infektioner hos voksne immunkompetente patienter Maj 2016 1. udgave Akutafdelingen Regionshospitalet

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S

Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00. Hold S06S Intern prøve farmakologi den 4. januar 2008 kl. 9.00 til 11.00 Side 1 af 5 Case: Fru Andersen på 61 år skal have fjernet et 10 cm stort hernia incisionalis via en åben abdominal operation. Hun får postoperativ

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling

Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal. Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Resultater fra receptregisteret Aktuelle ordinationsmønstre (primærsektoren) - Antibiotika i tal Lægemiddelenheden, Kvalitet og Udvikling Data Apotekernes salg af medicin indberettes til: Sundhedsstyrelsen:

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Syntocinon til vestimulation i Danmark

Syntocinon til vestimulation i Danmark Syntocinon til vestimulation i Danmark Konsulent Steen Rasmussen, Sundhedsstyrelsen Overlæge Ole Bredahl Rasmussen, Herning TOF, Middelfart, 4.-5. nov. 2011 Syntocinon: et high-alert medikament 2008: Institute

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØENHAVN S Tlf. 44 88 95 95 Til Medicintilskudsnævnets medlemmer. Den 11. februar 2010 Hermed indkaldes til møde i Medicintilskudsnævnet om Revurdering

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012.

Rapport over prævalensregistrering, efterår 2012. Rapport over prævalensregistrering, efterår 1. Infektionshygiejnisk Enhed har i ugerne 39-1/1 deltaget i den landsdækkende prævalensundersøgelse af de fire hyppigste nosokomielle infektioner (urinvejsinfektion,

Læs mere

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen.

Nedenfor følger en oversigt over de af Deres virksomheds lægemidler, der er omfattet af afgørelsen. Til Virksomheden Revurdering af tilskudsstatus for antibakterielle midler til systemisk brug Sundhedsstyrelsen har revurderet tilskudsstatus for lægemidler i ATCgruppe J01 og P01AB01, der per 1. oktober

Læs mere

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d

Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Akut diarrebehandling og rådgvining Anette Spohr Dyrlæge, ph.d Definition Akut opstået symptomer fra GI kanalen Symptomer Diarre Vomitus Feber Anorexi Shock Dyspnea Abdominale smerter Klassifikation Akutte

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Håndtering af gruppe B streptokok urinvejsinfektion hos gravide i almen praksis

Håndtering af gruppe B streptokok urinvejsinfektion hos gravide i almen praksis Håndtering af gruppe B streptokok urinvejsinfektion hos gravide i almen praksis Forskningstræningsopgaven er lavet af Anne Sofie Hanghøj Laursen Sarah Vibeke Lorentzen Bendtsen Tenna Barbre Haargaard Nielsen

Læs mere

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende

Præmedicinering Kirurgi i tandlægepraksis. Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Præmedicinering Hanna Aludden Uddannelsestandlæge, ph.d.-studerende Dagens oplæg Profylaktisk antibiotika Angstdæmpende Analgetika Konklusion Profylaktisk antibiotika Gives som engangsdosis Engangsdosis

Læs mere

ANTIBIOTIKA. Afgrænsning af guideline

ANTIBIOTIKA. Afgrænsning af guideline ANTIBIOTIKA Arbejdsgruppens medlemmer Pernille Daugaard, Anya Eidhammer, Kristina B Hansen, Merete Hein, Rikke Bek Helmig (tovholder), Vinnie Greve Hornshøj, Ina Houman, Lene Duch Madsen, Kathrine Birch

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Clindamycin Stragen 150 mg/ml Koncentrat til infusionsvæske, opløsning samt injektionsvæske, opløsning Clindamycin Læs hele denne indlægsseddel omhyggeligt, inden

Læs mere

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60%

Antibiotika: I studier med intensiv jagt på en etiologi til CAP lykkes det kun i ca. 60% Antibiotika: Antibiotika ved almindelige sygdomme: Luftvejsinfektioner: Langt det meste af det antibiotika, som udskrives i almen praksis udskrives til behandling af luftvejsinfektioner. Det drejer sig

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

Maternal request Sandbjerg 2007

Maternal request Sandbjerg 2007 Maternal request Sandbjerg 2007 Medfører elektivt setio i en lavrisikopopultion øget risiko for neonatal og maternel død efter fødslen? I 2006 blev publieret 2 epidemiologiske studier som indierer at elektivt

Læs mere

KLINISKE RETNINGSLINJER

KLINISKE RETNINGSLINJER KLINISKE RETNINGSLINJER for behandling af infektioner juni 2008 Torben Ishøy, virksomhedsansvarlig lægelig chef X Diagnose Det er karakteristisk for alvorligt syge og døende patienter at: de hyppigt får

Læs mere

Sandbjerg guideline om præterm fødsel 2009. Anders Atke, Rikke Bek Helmig, Jens Langhoff-Roos (tovholder), Jens Svare, Ulla Vinkel.

Sandbjerg guideline om præterm fødsel 2009. Anders Atke, Rikke Bek Helmig, Jens Langhoff-Roos (tovholder), Jens Svare, Ulla Vinkel. Sandbjerg guideline om præterm fødsel 2009 Anders Atke, Rikke Bek Helmig, Jens Langhoff-Roos (tovholder), Jens Svare, Ulla Vinkel. Disposition Risikofaktorer og screening Profylakse før graviditeten Profylakse

Læs mere

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling

Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Lægemiddelrekommandation for systemisk antimykotisk behandling Målgruppe Udarbejdet af Afdelinger som behandler patienter med systemisk mykose Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker RADS Fagudvalg for Systemisk

Læs mere

Introduktion til LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika. Formandsskabet for ekspertgruppen Svend Ellermann-Eriksen Christian Backer Mogensen

Introduktion til LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika. Formandsskabet for ekspertgruppen Svend Ellermann-Eriksen Christian Backer Mogensen Introduktion til LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika Formandsskabet for ekspertgruppen Svend Ellermann-Eriksen Christian Backer Mogensen INDHOLD Lærings- og kvalitetsteams Hvad er et LKT og organisering

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00

Sundheds CVU Nordjylland. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J06V 12. september 2007 KL. 09.00 12.00 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) Svarnøgle 1. Hvad forstås ved a. Absorption Herved forstås

Læs mere

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet

Tilberedning Indløb Holdbarhed Andet Ampicillin 500 mg (Pentrexyl) 500 mg opløses i 5 ml sterilt Gives langsomt over 5-10 holdbar 1 time i køleskab 500 mg opløses direkte i 100 ml Infusionsopløsningen skal anvendes inden 8 timer ved infusion

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999

Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 Antibiotika till barn och ungdom - Varför, vad, när och hur? Jens Kølsen Petersen Århus Tandlægeskole September 1999 INFEKTION: Indtræden af mikroorganismer i en makroorganisme, deres spredning og formering,

Læs mere

ELI-vejledning. Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit

ELI-vejledning. Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit ELI-vejledning Meningokok meningit/sepsis & andre former for purulent meningit Vejledning vedrørende diagnostik, behandling, anmeldelse og profylaktiske forholdsregler (herunder behandling) December 2016

Læs mere

Alment om Clostridium difficile. Hypervirulent variant. Clostridium difficile toxiner. Screening for ribotype 027

Alment om Clostridium difficile. Hypervirulent variant. Clostridium difficile toxiner. Screening for ribotype 027 Alment om Clostridium difficile Hypervirulent variant Clostridium difficile toxiner Screening for ribotype 027 Asymptomatisk selvlimiterende diaré kolit pseudomembranøs kolit toxisk megacolon Sygdomspanorama

Læs mere

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock

Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Initial behandling af svær sepsis og septisk shock Dansk Selskab for Infektionsmedicin Målgruppe Disse rekommandationer retter sig mod patienter indlagt med: Systolisk BT 90 mm Hg eller serum-lactat >

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut

MRSA. Status, smittemåder og. Robert Skov, overlæge. Statens Serum Institut MRSA Status, smittemåder og begrænsning af smitte Robert Skov, overlæge Statens Serum Institut MRSA MRSA er S. aureus, der er resistente = modstandsdygtige overfor alle antibiotika i penicillinfamilien

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

Hjemmemonitorering CTG

Hjemmemonitorering CTG Hjemmemonitorering CTG Workshop om komplicerede graviditeter AUH 5.9.2014 Lone Hvidman 1 Formål fosterovervågning n Forebygge skader hos mor og barn n Identificere de normale n Identificere og graduere

Læs mere

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin

Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Imadrax Novum, 500 mg, 750 mg og 1000 mg, dispergible tabletter amoxicillin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen. - Gem indlægssedlen.

Læs mere

Introduktion til LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika. Formandsskabet for ekspertgruppen Svend Ellermann-Eriksen Christian Backer Mogensen

Introduktion til LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika. Formandsskabet for ekspertgruppen Svend Ellermann-Eriksen Christian Backer Mogensen Introduktion til LKT vedr. rationel anvendelse af antibiotika Formandsskabet for ekspertgruppen Svend Ellermann-Eriksen Christian Backer Mogensen INDHOLD Ekspertgruppen for LKT Antibiotika Baggrund og

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Infektioner i almen praksis

Infektioner i almen praksis Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Version 3 Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er

Læs mere

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning

Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Infektioner i almen praksis Undersøgelse og behandling en kort vejledning Forord Denne vejledning er udarbejdet i regi af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget i Region Sjælland. Formålet er at støtte

Læs mere

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig

Igangsættelse af fødsler Metode og regime. Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Igangsættelse af fødsler Metode og regime Tværfagligt obstetrisk forum Middelfart 31 oktober 2014 Rikke Bek Helmig Opdateret 26.11.2010 Nyheder Læger vil sætte fødsler tidligere i gang Skal du sættes i

Læs mere

URINENS VEJ I PRAKSIS

URINENS VEJ I PRAKSIS URINENS VEJ I PRAKSIS Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen Overlæge, ph.d. Jette Brommann Kornum Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital CASE 1 Ung kvinde med symptomer på urinvejsinfektion

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Kvindens kønshormoner. Sp 3 Læsioner i fødselsvejen. Sp 2 Abort VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2017 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg INTERN PRØVE - SVARNØGLE FARMAKOLOGI J07V D. 5. maj 2008 kl. 9.00 12.00 1 Kortsvarsopgaver ingen hjælpemidler tilladt Varighed 1 time (35 point kan opnås) 1. Du vurderer at

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Høringssvar fra Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi til: Høringsrapport: Infektiøs endokardit Diagnose og behandling Først og fremmest vil vi udtrykke vores støtte til det gode initiativ, som vi synes

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem

Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Evaluering af IV antibiotisk behandling i eget hjem Et kvalitetsforbedringsprojekt mellem Sydvestjysk Sygehus og Varde Kommune Kontaktpersoner for yderligere oplysninger Sydvestjysk Sygehus Birthe Mette

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Pointer ~50% af behandlinger for urinvejsinfektion er overflødige Positiv urinstix

Læs mere

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven)

Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, SmofKabiven) Information til afdelingerne Y-site infusion (sidedrop via 3-vejshane) af lægemidler til trekammerposer fra Fresenius Kabi (Kabiven, ) Pr. november 2014 foreligger der data på, at nedenstående lægemidler

Læs mere

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling

Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Behandlingsvejledning for systemisk antimykotisk behandling Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning og

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Immunisering. Rikke Bek Helmig

Immunisering. Rikke Bek Helmig Immunisering Rikke Bek Helmig Alloimmunisering Allo: græsk allos en anden fra samme art = isoimmunisering = immunisering imod fremmede celler (blod eller organer) Erytrocyt alloimmunisering Trombocyt alloimmunisering

Læs mere

Svangreomsorgpå 45 min fra en obstetriker

Svangreomsorgpå 45 min fra en obstetriker Svangreomsorgpå 45 min fra en obstetriker Infektioner Akut abdomen hos gravide Hypertensive tilstande Gestationel diabetes 24.03.2015 Svangre omsorg 1 Infektioner og graviditet 24.03.2015 Svangre omsorg

Læs mere

TEMPERATUR/FEBER SUB PARTUM -FYSIOLOGI OG HÅNDTERING

TEMPERATUR/FEBER SUB PARTUM -FYSIOLOGI OG HÅNDTERING TEMPERATUR/FEBER SUB PARTUM -FYSIOLOGI OG HÅNDTERING Revideret i henhold til diskussion på Sandbjergmødet 2002/03 ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Bent Brandt Hansen, Rikke Bek Helmig, Tine Brink Henriksen, Lone

Læs mere

HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET

HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET Arbejdsgruppens sammensætning: Tom Weber, Morten Lebech, Margrethe Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard. Indledning Neonatal herpes er en livstruende sygdom

Læs mere

Eksogene håndinfektioner:

Eksogene håndinfektioner: Eksogene håndinfektioner: infektion som komplikation til dyre- og menneskebid Henrik C. Schønheyder Klinisk mikrobiologisk afdeling Aalborg Sygehus - Århus Universitetshospital Mange muligheder for kontakt

Læs mere

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND

VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND VEJLEDNING FOR BEHANDELING AF VENEREA I GRØNLAND Udarbejdet af Carsten Sand og Jørgen Serup Dermato-venerologisk afdeling D/S, Bispebjerg Hospital Maj 2006 Dronning Ingrids Hospital Den vejledning erstatter

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse

Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika. Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedrørende rationel anvendelse af antibiotika Pixi-udgave af projektbeskrivelse Nationalt lærings- og kvalitetsteam vedr. rationel anvendelse af antibiotika (LKT Antibiotika)

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00

Jordemoderuddannelsen Aalborg. EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 Jordemoderuddannelsen Aalborg EKSTERN PRØVE FARMAKOLOGI J07S D. 14. november 2008 kl. 9.00 12.00 1 DEL I - ingen hjælpemidler tilladt Varighed 2 timer (65 point kan opnås) 1. Beskriv de 3 faser som farmakokinetikken

Læs mere

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi

SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr. Dermatologi SvHKS Antibiotikavejledning til familiedyr Dermatologi Nanna Enemark Dven(Dansk veterinærdermatologisk netværk) Antibiotika-vejledning overordnede aspekter! Anvende mindst muligt antibiotika, jo mere antibiotika

Læs mere

NYRESYGDOMME OG GRAVIDITET

NYRESYGDOMME OG GRAVIDITET NYRESYGDOMME OG GRAVIDITET Sandbjerg 2011 Arbejdsgruppens medlemmer: Betina Ristorp Andersen, Tine Dalsgaard Clausen, Anne Dorthe Feldthausen, Dorthe Furstrand, Kristine Juul Hare, Merete Hein, Jeanette

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER GBS Guideline Vedtaget ved guidelinemødet 2012 ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER 2012 Vinnie Hornshøj Greve, Rikke Bek Helmig (tovholder), Tine Brink Henriksen (Pædiatri), Helle Krogh Johansen (Klinisk mikrobiologi),

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner

Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Antibiotikas betydning for hospitalserhvervede infektioner Kursus i Infektionshygiejne dag 1 30. november 2015 Mona Kjærsgaard Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Antibiotika Eneste lægemiddelgruppe, som IKKE

Læs mere

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom

Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom 2016 9. NOVEMBER 2016 TITEL SIDE 2/9 Vejledning om forebyggelse ved tilfælde af meningokoksygdom ISSN: (nummeret tilføjes efter aftale og ved

Læs mere