Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr I medfør af 36, stk. 1, i Landstingets Forretningsorden er der ved brev af 20. oktober 2008 stillet spørgsmål til Landsstyret vedrørende de af Grønlands Hjemmestyre ejede selskabers gæld og økonomiske situation. Spørgsmålene skal hermed besvares. 3. november 2008 Sags nr Dok. nr Postboks Nuuk Oq/tel Fax Spørgsmål til Landsstyret: 1. Findes der i nogen af de Hjemmestyre ejede selskabers lånedokumenter såkaldte crossdefault bestemmelser, der kan medføre at misligholdelsen af et lån i en virksomhed betyder at lån i et eller flere andre selskaber vil forfalde til betaling straks? Foranlediget af spørgsmålet, har Landsstyret rettet henvendelse til fire af de største hjemmestyreejede selskaber. Hverken KNI A/S, Royal Arctic Line A/S Tele Greenland A/S har optaget nogle lån der indeholder cross-default bestemmelser, hvor misligholdelse af et lån i en virksomhed kan føre til indfrielse af et lån i en anden virksomhed. For Royal Greenland A/S tilfælde anfører selskabet selv: Royal Greenland's lånedokumentation indeholder cross defaultbestemmelser, hvorefter samtlige Royal Greenland's långivere kan kræve indfrielse ved misligholdelse af lån. Men der er ikke bestemmelser, der påvirker andre Hjemmestyre ejede selskabers gæld. Royal Greenland's lån indeholder Change of Control- eller ejerskabs klausuler. Det er herved et krav for opretholdelse af lånene, at Royal Greenland er ejet af Grønlands Hjemmestyre eller en tilsvarende grønlandsk autoritet, samt at Grønland er en del af 1/6

2 det danske Rigsfællesskab med heraf følgende rettighed til bloktilskud. 2. Findes der i de Hjemmestyre ejede selskabers lånebetingelser, hvor der af lånebetingelserne indgår bestemmelser af mere politisk karakter som særlige ejerskabsforhold, bestemmelser om grønlands status i rigsfællesskabet eller lignende bestemmelser der implicit henviser til et særligt ejerskab? De af Hjemmestyre ejede selskaber er registreret som almindelige aktieselskaber og optager ligeledes lån på samme vilkår som alle andre. Landsstyret er ikke bekendt med, at der i selskabernes lånebetingelser indgår bestemmelser af politisk karakter. 3. Landsstyreformandens svar af 3. oktober 2008 beskriver at selskabernes drives efter et såkaldt Arms-Længde-princip hvor man hverken politisk eller administrativt blander sig i selskabernes drift. Er det landsstyrets opfattelse at dette princip er blevet fulgt i sagerne om, presset på Tele i forbindelse med nedlukningen af skolenettet ATTAT, udtalelserne om RG s indhandlingspriser, eller sagen omkring KNI s placering af olieforsyningen? For blot at nævne enkelte eksempler. I ressortfordelingen mellem de enkelte departementer er Landsstyreformandens Departement, der repræsentere ejeren i de helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber. Landsstyremedlemmerne for de øvrige Departementer, er myndigheder på hver deres område og forhandler selv deres samarbejdsaftaler, herunder servicekontrakter mv. med den pågældende virksomhed. Administrativt agerer Landsstyreformandens Departement ud fra det ovennævnte arms-længe-princip. Virksomhederne har en bestyrelse, som forestår ansættelsen af direktionen i selskabet og udarbejdelse af selskabernes strategi og handleplaner. Det arbejde, som såvel bestyrelse som direktion varetager, er i virksomhedens bedste interesse. Skulle der imidlertid være behov for ændringer eller lignende af en given virksomhed, har Landsstyret mulighed for på generalforsamlingerne at udstikke retningslinier for bestyrelsen som den derefter skal agere efter. 2/6

3 4. Hvor meget af de Hjemmestyre ejede selskabers samlede gæld hæfter Grønlands Hjemmestyre for? I Landskassens regnskab 2008 side 17, Eventualforpligtelser, er der angivet, hvilke garantier og kautioner Hjemmestyret har udstedt pr Et udskrift fra siden er vedlagt i bilag Hvor stor en gæld er der i de Hjemmestyre ejede selskaber? Svarene bedes opdelt så det fremgår hvor stor en gæld de enkelte selskaber står for? Landsstyret vil med baggrund i de helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber hermed give en oversigt over de kortfristede og langfristede gældsforpligtelser, som selskaberne opgjorde i den seneste årsrapport den De kortfristede gældsforpligtelser er forpligtelser, der skal afvikles indenfor et år, hvorimod de langsigtede gældsforpligtelser er den gæld, der ligger ud over et år. Tabel 1: Nøgletal for de helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber 1. Navn Ejerandel Kortfristede Langfristede Samlede 1000 kr. gældsforpligtelser gældsforpligtelser gældsforpligtelser Royal Greenland 100 % KNI 100 % Air Greenland 37,5 % Royal Arctic Line 100 % Inuit Service 100 % Company Afviklingsselskabet 100 % af 1. april 2006 Great Greenland 100 % Grønlandsbanken 13,7 % Grønlands Turist- 100 % og Erhvervsråd NunaMinerals 37,1 % Nuna Oil 100 % Greenland 100 % Development INI A/S 100 % Grønlandshavnens 50 % Ejendomme Sermit 50 % Greenland Venture 100 % Tele Greenland 100 % Kilde: årsrapporterne 2007 for de pågældende selskaber 3/6

4 Som det fremgår af tabel 1, har selskaberne gæld i større eller mindre omfang. Det bør bemærkes at henholdsvis Tele Greenland og Royal Arctic Line begge har foretaget større anlægsinvesteringer i løbet af 2008, herunder investeringer i henholdsvis søkabel og 2 nye skibe. Investeringerne for begges vedkommende ligger i størrelsesordenen mio. kr. som først fremgår af årsrapporterne til næste år. Hvad angår GrønlandsBANKENS gældsforpligtelser skal det bemærkes, at disse ikke umiddelbart kan sammenlignes med gældsforpligtelserne i andre selskaber, blandt andet fordi andre banker og den danske stat nu garanterer for indskydernes penge. 6. I tilfælde af, at Nukissiorfiit omdannes til aktieselskab og Grønlands Hjemmestyres engagement i ALCOA skal ske gennem Nukissiorfiit, hvor meget skal Nukissiorfiit så ud og låne for at dække et engagement i ALCOA-projektet? Departementet For Finanser og Udenrigsanliggender har i forbindelse med udarbejdelse af lovforslaget om Nukissorfiits omdannelse til aktieselskab budgetteret med at Nukissiorfiit over en fire års periode, , skulle optage lån på ca. 1,2 mia. kr. Disse tal er inklusive et endnu ikke besluttet vandkraftværk i Ilulissat og eksklusive et vandkraftværk i Paamiut, som undersøges pt. Således er investeringerne til prioritering, da de vedrører anlægsinvesteringer og derfor for nogle af investeringernes vedkommende ville kunne udskydes. Hvad angår spørgsmålet om engagementet i Alcoa er der ingen planer om, at engagementet i givet fald skal ske gennem Nukissiorfiit. 7. I finanslov for 2008 og finanslovsforslag 2009 fremgår det at man forventer betydelige udbytteudbetaling. Hvordan forventer Landsstyret på nuværende tidspunkt denne udvikling realistisk og i lyset af den verdensomspændende finanskrise? Det ønskes ligeledes oplyst hvorvidt der har været det forventede udbytte for 2008? 4/6

5 Udbyttebetalingen i 2008 fra de af Hjemmestyre ejede virksomheder fremgår af nedenstående tabel 2: Tabel 2: Udbyttebetaling 2008 fra de helt eller delvist hjemmestyreejede Navn aktieselskaber kr. Udbytte 2008 Tele Greenland A/S Grønlandsbanken A/S Inuit Service Company A/S Royal Arctic Line A/S Udbytte i alt I forbindelse med 2. behandlingen af ændringsforslag til Finanslovens konto Udbytte, udlodning og salg fra aktieselskaber (Indtægtsbevilling), fremgår følgende forventede indtægter for finanslovsforslag Tabel 3: Forventet udbyttebetaling 2009 for de helt eller delvist hjemmestyreejede aktieselskaber. Navn Forventet 1000 kr. udbyttebetaling 2009 Tele Greenland A/S Inuit Service Company A/S Udbytte i alt Af bemærkninger til konto fremgår følgende: Aktivitetsoversigten er udarbejdet på baggrund af de enkelte selskabers aktuelle økonomiske situation og erfaringerne fra udbyttebetalingerne i tidligere år, men er iøvrigt skønsmæssigt fastsat. Tele Greenland A/S har i de senere år været i stand til at udbetale udbytte på 30 mio. kr. årligt. Det skønnes realistisk at forhøje udbyttebetalingen i løbet af et par år. Derfor et udbytteskønnet foreløbig forhøjet i 2010 og På grund af stigningerne på verdensmarkedet på forbrugsvarer og henset til et stigende renteniveau med deraf følgende større renteudgifter for KNI A/S er indtægtsskønnet reduceret. 5/6

6 For Royal Arctic Line A/S er der foretaget større anlægsinvesteringer i to nye skibe, der er under bygning. Dette medfører behov for en forøget konsolidering. Derfor er udbytteskønnet reduceret i 2009 og Inuit Service Company A/S forventes at overtage aktierne i Afviklingssselskabet af 1. april 2006 i løbet af Dette sammenholdt med, at Inuit Service Company A/ S forventes at kunne betale større udbytte end hidtil forudsat, indebærer at udbytteskønnet for begge selskaber er ændret. Der vil således samlet alene blive tale om direkte udbytte fra Inuit Service Company A/S. På grund af en negativ udvikling i afsætningsmulighederne for sælskind har Great Greenland A/S nu negative regnskabsresultater. Derfor forventes der ikke udbytte fra selskabet i 2009 og i budgetoverslagsårene. Der er i oktober 2008 vedtaget en lov om sikring af finansiel stabilitet, som også gælder for Grønland. Grønlandsbanken A/S har valgt at være omfattet af lovens bestemmelser. Dette indebærer bl.a., at Grønlandsbanken A/S ikke udbetaler udbytte i 2009 og i 2010." Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga Med venlig hilsen Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformand Hans Enoksen 6/6

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan

Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Gælds- og investeringsstrategi Oplæg til national anlægsplan Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Departement for Finanser april 2012 FM 2012 / 46 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning...

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008

ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 ATASSUT INATSISARTUNI ATASSUT I LANDSTINGET ATASSUT EM 2008/65-1 Augusta Salling 26.09.2008 Forslag til landstingsfinanslov for 2009. (Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender) Vort lands

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2.

BETÆNKNING. afgivet af. Finans- og Skatteudvalget. vedrørende. Forslag til Finanslov for 2013. Afgivet til lovforslagets 2. 2. november 2012 BETÆNKNING afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til Finanslov for 2013 Afgivet til lovforslagets 2. behandling Udvalget har under behandlingen senest bestået af: Inatsisartutmedlem

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. januar 2013 (J.nr. 2012-0026414) Selskab påbudt

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. januar 2013 (J.nr. 2012-0026400) Selskab påbudt

Læs mere

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut.

Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. 17. mødedag, fredag den 10. maj 2002, kl. 10.00 Mødets åbning. (Landstingets Formandsskab) Mødeleder: Anders Andreassen, 2. næstformand for Landstinget, Siumut. Anders Andreassen, mødeleder, 2. næstformand

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2008 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2008 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Inatsisartut Til Inatsisartut I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over registreret revisor Peter Yde Kamper. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 50/2014 Erhvervsstyrelsen mod Registreret revisor Peter Yde Kamper afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 30. juni 2014 har Erhvervsstyrelsen klaget over

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain,

Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her. Formand Agathe Fontain. Kære Agathe Fontain, Ineqarnermut, Attaveqarnermut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Miljø Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg /her Formand Agathe Fontain Landstingets Infrastruktur-

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag.

Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget L200 i høring og skal takke for muligheden for at kommentere på dette lovforslag. Skatteministeriet Pr. e-mail: Juraogsamfundsoekonomi@skm.dk SF@skm.dk MJR@skm.dk Høringssvar til L200 Ministeriets j.nr. 13-0250471 9. juli 2014 Finansrådet har den 11. juni 2014 modtaget lovforslaget

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen

Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen Den 3. februar 2011 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. 459/03 Grønlands Hjemmestyre, nu Grønlands Selvstyre mod 1) Lars Emil Johansen 2) Adam Dahl 3) Ellen Egede Hansen 4) Henning Sloth Pedersen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere