Torben Bo Jansen FREMTIDSVALG Danmark om år: Hvordan vælges fremtid? Fremtidsforskning.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Torben Bo Jansen FREMTIDSVALG Danmark om 10-15 år: Hvordan vælges fremtid? Fremtidsforskning.dk"

Transkript

1 Torben Bo Jansen FREMTIDSVALG Danmark om år: Hvordan vælges fremtid? Fremtidsforskning.dk

2 Torben Bo Jansen Fremtidsvalg Danmark om år: Hvordan vælges fremtid? Redaktion: Jette Jansen Steen Jansen Carsten Henrichsen Fremtidsforskning.dk

3 Fremtidsvalg Udgivet posthumt af redaktionsgruppen efter forfatterens ønske fremtidsforskning.dk Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden udgivers skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan Trykt i Danmark 2009 ISBN Fremtidsforskning.dk v. Jette Jansen Sølvgade 101, København K Tlf

4 Af samme forfatter: Massekommunikationsmidler i Danmark, 1964 Samfundsorientering, 1968 (medforfatter) Student-Aktivist, 1969 (medforfatter) Fremtidsforskning. Hvorfor Hvordan? 1981 (medforfatter) Et samfund under forvandling, 1982 (medforfatter) Skole i et samfund under forvandling, 1982 (medforfatter) Valg af fremtid. Samfundet til debat, 1983 Offentlig ledelse og fornyelse, 1985 (medforfatter) Håndbog i temaplanlægning Folkebiblioteker, 1986 Danske Fremtider På vej mod fremtidens skole 1988 (medforfatter) Skolens fremtider, 1997 (medforfatter) Sundhedssektorens fremtider, 1997 (medforfatter) Danmark om ti år ti brikker til et nyt billede, 2000 Hønen og ægget, 2001 (medforfatter) 1

5 Tilegnet Jette 2

6 Indhold Forord, 8 forord ved Erling Olsen, 8 forfatterens forord, 9 Introduktion, 10 Trusler kontra nye muligheder Et overblik Alternativet til fortidsbundne beskrivelser af fremtid 1. Dommedagsprofetier tillært uduelighed?, 11 prognoseusikkerhed og velfærd, 11 den asiatiske trussel, Alternativet til prognoser, 14 de teknologiske cykler, 14 den aktuelle omstillingsfase, 15 fra underleverandør til medleverandør, 16 de ny værdiforestillinger, Bogens disposition, 18 den systematiske ramme, 18 fremstillingsmåden, 19 metodiske indfaldsvinkler, 19 skematisk fremstilling, 20 Kapitel I Danske Fremtider 1980erne Et lærestykke? Fortid beskrevet som fremtid, Introduktion af 'Danske Fremtider' fra 1987, 22 Danmark i 1980erne, 22 ekspertise 2005, Andelsbevægelsen model for dansk storhed og forfald, Opbrud 1880erne, 25 andelsbevægelsen, Landbrugets vifte af fremtider i 1980erne, 26 forarmelsen, 26 strukturen, 28 mentaliteten, Efterskrift: Den aktuelle afvikling, Informationsforbrug i virksomhederne, Omstillingskrav, 34 større videnindhold, 34 informatikken, Danvirk-projektet 1987, Velfærdssektorens fremtider, Grænser for velfærdssektorens vækst, 40 den selvforstærkende vækst, 40 de nye krav, Den sociale inerti, Sammenfatning: Tilbageblik på fremtiderne, 43 helhedsbilleder, De sidste 20 år og de næste 35 år, Den aktuelle overgangsfase 1: Velfærdstrusler, 46 generationskløft, 46 forestillingerne om Danmark 2040, 49 nulprognoser, 49 de mange fremtider, 50 danske fremtider: to eksempler, Den aktuelle overgangsfase 2: Demokratitrusler, 53 tre spørgsmål, 54 bagklogskab, 57 dialog, 58 to forskellige kriser, 60 troldspejlet, 61 Henvisninger til kapitel I, 62 Kapitel II Miljø, samfundsudvikling og kopernikansk vending Et essay om den aktuelle historiske periode Fremtid beskrevet som krav til nutid, Miljødebatten i perspektiv: Gammel vin på nye flasker, Overtalelseskraft, 66 overtalelseskraft vs. Korrekthed, 67 sikkerhedsprincippet, 68 global opvarmning, 69 3

7 1.2 Iscenesættelse, 71 dommedagsprofetier, 71 virkelighedsopfattelser og naturforståelse, Misbrugsfrygtens kontrol, 73 brug vs. Misbrug, 73 kontrol og straf, 74 internationale aftaler, 75 sammenfatning: miljødebatten, Hvordan formuleres de samfundsskabte miljøproblemer?, Udvikling, 77 overlevelsesidentitet, 77 udfordringen, 79 videnskabelige udsagn om skiftende tilstande, 80 tid og fremtider, 81 usikkerhed og uvished, 82 s-kurver, 84 sammenfatning: udvikling, Værdier, 86 mål-middel skemaet, 86 værdiforestillinger, 87 målværdier, 88 værdihandlerum, 89 fri vilje, 90 sammenfatning: værdiforestillinger, Selvregulering, 91 samfundsbeskrivelse, 92 prognose-paradokset, 93 kontra-intuitiv virkemåde, 94 ultrastabilitet, 95 udviklingsstadier og niveauer, 96 sammenfatning: regulering og selvregulering, Transport og miljø, Transportområdet, 98 simulation af transportområdet, 100 transportområdets betydning, Transportområdets udvikling, 101 de teknologiske bølger, 101 bevægelsesfrihed, 104 teknologisk fornyelse, 104 forbrug, 106 sammenfatning: de modstridende krav Transportområdets fremtider, 109 problemformulering, 109 beskrivelse af transportområdet som selvregulerende system, 109 nul-sum spil, 111 en ny udvikling, Sammenfatning: Transport, Sygdomsbehandling og sundhedsfremme, Udviklingen i middellevetid, 115 middellevetid, 116 vækstloft over middellevetid, Sygdom kontra sygelighed, 118 risikofaktorer, 119 sygdomsprioritering og økonomi, 120 den etiske fejlslutning, 121 videneksplosion, 123 sammenfatning: rask eller sund, Beskrivelse af sundhedsområdet som selvregulerende system, Sammenfatning: Et sundt væsen?, Beskrivelse af miljøproblemer: Den kopernikanske vending, Hvad er en kopernikansk vending?, Kopernikansk vending i lægevidenskab: Fra apparatfejlsmodel til sundhedsmodel, 131 apparatfejlsmodel, 131 sundhedsmodel, Kopernikansk vending på miljøområdet: Fra beskyttelse til udvikling, 133 'apparatfejlsmodel' af samfundet, 134 to eksempler, 135 'sundhedsmodel' af Samfundsudviklingen, 137 legitimitet og autoritet i Danmark et eksempel, 140 sammenfatning: behovet for kopernikanske vendinger, Fremtiderne for samfund og miljø, De næste 20 år, 143 energi og miljøbelastning, 144 infrastruktur og forurening, 144 infrastruktur og internationale konflikter, Det 21. århundrede, Ekskurs om undersøgelse af risikofaktorer, 147 signifikans, 147 urbanisering og lungecancer: et eksempel, 148 behovet for en teori, 148 Henvisninger til kapitel II, 150 Kapitel III Danske fremtider 2005: Projekt Danvirk Et tankeeksperiment Fremtid beskrevet som nutidig forskningsgenstand, Fremtidsforskning, 156 4

8 1.1 Krav til fremtidsforskning, 156 scenarier, 157 forklaringer: Implikationer, 157 forklaringer: Kontrafaktiske implikationer, 158 tankeeksperimenter, Tankeeksperimenter i fremtidsforskning, 159 udviklingsmodellens elementer, 160 betingelser for ultrastabilitet, 161 anvendelse af tankeeksperimentet i fremtidsforskning: backcasting, 162 black box beskrivelse, Diskussion, 165 forståelse versus videnskabelig erkendelse, 166 sprog og kommunikation, 167 eksempel på 'sprogligt selvmord', 168 værdier og fremtidsforskning, Opgaveformulering, 169 fremtidsforskningsprojekter, 169 erkendelsesteoretiske forudsætninger, 171 videnskabsteoretiske forudsætninger, 172 videnskabelige forudsætninger, 173 forudsætninger for projektplanlægning og observationer, Sammenfatning, 175 tankeeksperimentet i fremtidsforskning, 175 backcasting, 175 to anvendelser af backcasting, 176 sproglige barrierer, 176 værdiopfyldelse, 176 de grundlæggende antagelser, Danmark 2005 et samfund i overgangsfase, Den aktuelle overgangsfase, 177 overgangsfasens symptomer, 177 Danmark på en skillevej, Omstillingskrav, 179 ny brug af viden, 179 ny livsstil, 181 sammenfatning, Udviklingsmålet Danmark om år, Den ny organisationsform, 183 den værdiledede kompetencebaserede organisation, 183 ledelse - 'regler for et nyt spil', 184 sammenfatning, Udviklingsmål Projekt Danvirk, 186 de fem niveauer, 186 projekt Danvirks fem niveauer, Nutidige forudsætninger for målopfyldelse: Delmål og handlinger, Udviklingsplan, 189 tilbageregning, 189 handlinger, Gennemførte projekter, 191 bærende projekt, 191 konkret formulering af udviklingsmålet (heuristisk scenario), De kritiske spørgsmål, 195 de aktuelle behov, 195 tidsånden, Ekskurs om Zinkernagels videnskabsteori, Sammenfatning af Zinkernagels videnskabsteori, 197 vilkår for rigtig sprogbrug, 197 følger af sammenhængen mellem sprog og virkelighed, Anvendelse af Zinkernagel på Zinkernagel, 198 paradokset, 198 Hartnacks løsning på 'observations-problemet', 199 fremtidsforskningens videnskabelige grundlag, 199 den videnskabelige livscyklus, 201 Henvisninger til kapitel III, 203 Kapitel IV Fremtidens uddannelsessystem To eksempler Nutid beskrevet som konkret valg af fremtid, 205 Introduktion, Fremtiden for dansk forskning og højere uddannelse, De tre reformer af danske universiteter og forskningsinstitutter, Antagelser om forskning og højere uddannelse, 209 globalisering, 209 fra forskning til faktura, 212 strategi og konkurrence, 213 centralisering og studieplaner, Samlet vurdering af universitetsreformerne, Universiteterne om år hvad er udviklingsmålet?, Udvikling, 218 systematisk problemformulering, 219 modeller af sociale organisationers udvikling,221 værdier, 223 5

9 2.2 Videnskabelig udvikling, 224 Model af videnskabelig udvikling, 224 betingelserne for videnskabelig udvikling, 228 det 21. århundredes betingelser for videnskabelig udvikling, 230 sammenfatning: systematisk formulering af universiteternes problemer i begyndelsen af det 21. århundrede, Stikord til en anden debat, 235 udviklingsteori, 235 forskning i udviklingsprocesser, 236 'lære at lære', 237 en anden debat, Fremtiden for skoler og voksenuddannelse, Samfundsudvikling og læring, 240 Danmark 2005, 240 de mange evner, 241 de politiske spændinger, Vilkår for personlig udvikling, 243 Den sociologiske livscyklus, 243 udviklingsforløb, 244 uddannelsessystemets begrænsninger, 245 behovet for udviklingsprojekter, Hjælp-til-selvhjælp til personlig udvikling, Ulighed, 248 lighed versus 'ideelle' udviklingsvilkår, 248 de 'svage' befolkningsgrupper, Individualisering, 250 kursus for udstødningstruede, 250 krav til udviklingsprojekter, Ekskurs 1: Efterprøvning af videnskabelige udsagn, 253 sprogligt begrundede afvisninger af efterprøvning, 253 deduktive og induktive betragtningsmåder, 253 informationsmæssig lukning, Ekskurs 2: Back4work, Pilotprojekter, 255 projektforløb, 255 backcasting af en ny personlig udvikling, 256 kursusforløb og teknikker, 258 heuristisk scenario af et kursusforløb, On-line web-kommunikation, 261 det virtuelle rum, 261 videndeling, Opgør med fire myter om universiteter og forvaltning, 264 Henvisninger til kapitel IV, 269 Kapitel V Modeller for teorikonstruktion samfundsvidenskab Ultrastabilitet som funktion af selvregulering, Spørgsmål, Plan, Mission, Vision, 275 klassisk kybernetik, 275 regulering, 277 sociale systemers reguleringsprocesser, 278 udviklingsteori, Strategi, 284 krav til modeller af sociale systemer, 284 sammenknytning af modeller i systemniveauer, 285 opdeling af modeller efter reguleringsformer, 288 grundlæggende antagelser om sociale systemers udvikling, Taktik, Svar, Udvikling af det danske samfund, Reguleringsprocesser og systemklassifikation, Udviklingsmodel, Samfundets udvikling, 299 kognitive samfund, 301 anarkistiske samfund, 302 forstå rummet for at forstå sig selv, 303 rumforskningens voksende betydning, 306 Henvisninger til kapitel V, 308 6

10 Afslutning Gennembrud for et nyt fremtidsbillede hvornår? Fremtidige beskrivelser af fremtiderne, 310 Historisk tilbageblik, 310 utopier og dystopier, 312 fremtidsforskningsparadokset, 313 'det revolutionære establishment', 314 gennembrud, 314 Henvisninger til afslutning, 316 Bilag, 317 Den teknologiske udvikling 1. Logistiske vækstkurver, 317, vækstkurver, 317 transport, 319 energi, 321 vækst, 324 sundhed, 325 individuel og afvigende adfærd, 328 forecasting backcasting, De teknologiske bølger, 331 transportområdet, 331 den aktuelle overgangsfase, 332 signalement af aktuelle udviklingsmuligheder, 334 tværnationale og nationale fornyelseskrav, 335 erhvervslivets udviklingsmuligheder, 336 Henvisninger til bilag, 337 Redaktionel efterskrift, 340 7

11 Forord Erling Olsen Vi er alle beslutningstagere, og når vi skal hitte ud af, hvad vi skal leve af om år, står vi overfor et stort Tag-Selv-Bord. I hvert fald hvis vi skal tro Torben Bo Jansen. Han mener, at vi selv i høj grad kan bestemme vores fremtid. Men han mener også, at der er grænser for hvad, der står på bordet, samt at hver enkelt af os bør være klare over, hvad vi kan lide, og hvad vi kan tåle. Ellers ender vi med at vælge noget, som vi ikke bliver glade for. Derfor har han viet sit liv til fremtidsforskningen. Med videnskabelige metoder har han villet bestemme indholdet af, hvad der står på bordet, og med videnskabelige metoder har han for hvert af dets kolde og lune retter villet klarlægge, hvad det rummer, så vi kan overse følgerne af vore valg. Det er der gennem årene kommet en række gode bøger og artikler ud af, og denne bog er sagt på jysk ikke den ringeste. Men ligesom de fleste af hans øvrige skrifter stiller den store krav til læseren. Nok fordi forfatteren selv er så belæst og så præget af sit ønske om at leve op til videnskabelige standarder, at han vil videregive mest muligt til sine læsere og dokumentere, hvorfra han har det. Men gør læseren sig de fornødne anstrengelser, bliver hun eller han rigeligt belønnet med nyttig viden og god inspiration. Ikke mindst i disse tider, hvor en fornyelse af velfærdssamfundet står på dagsordenen. Denne bog viser, hvor righoldigt et bord vore forfædre har dækker for os, og den formaner os til at være mere end omhyggelige, når vi sætter os til det. God appetit. 8

12 Forfatterens forord Denne bog søger at opfylde to formål på én gang trods forfatterens viden om, at man ikke kan kommunikere flere budskaber samtidigt. Det sker af nød og ikke af lyst. Det ene formål er at besvare spørgsmålet om, hvad Danmark skal leve af om år. Det andet formål er at vise, at besvarelserne opfylder sædvanlige krav til videnskabelige udsagn. Politikere, andre ledere og 'almindelige' borgere træffer beslutninger på grundlag af de oplysninger, der virker mest troværdige. Troværdigheden afhænger ikke af oplysningerne. Den er tværtimod kriteriet for at afgøre, hvad der er og ikke er oplysninger. Troværdighed afhænger af afsenderens prestige (anerkendelse) og af den herskende forestilling om virkeligheden. Specielt for udsagn om den forestående samfundsudvikling afhænger troværdigheden af de herskende forestillinger om fremtid som begreb og realitet. Det er fx lykkedes Velfærdskommissionen at fremstille beregningerne af antal pensionister og antal erhvervsaktive i 2040 som 'kendsgerninger', selv om beregningsusikkerheden er meget stor. Mange indflydelsesrige mennesker har udtalt, at det er uansvarligt at afvise Velfærdskommissionens forslag. Forslagene bygger imidlertid på en (underforstået) forestilling om, at Danmark er og forbliver et industrisamfund til alle tider. Danmark er end ikke et industrisamfund i sædvanlig forstand i dag. Der er behov for et nyt billede af fremtid og samfundsudvikling. I dag dominerer en forestilling om fremtid som tilstande længere fremme på en tidslinje. Fremskrivninger stemmer overens med dette billede. Billedet er vildledende. Både mennesker og samfund kan udvikles i mange retninger; der eksisterer en vifte af fremtider og ikke blot én enkelt fortids-forlængelse. Velbegrundede videnskabelige udsagn om samfundsudviklingen kræver en videnskabsteori om sociale (levende) systemers udvikling. Det er et meget abstrakt emne, der kun interesserer en lille kreds. Miljøproblemer, erhvervsudvikling og integration på arbejdsmarkedet er derimod emner, der er på den politiske dagsorden i dag. Bogen behandler disse emner, og benytter de konkrete emner som udgangspunkt for en beskrivelse af alternativet til opfattelsen af fremtid som punkter på en tidslinje. Torben Bo Jansen,

13 Als im Jahre 5000 ein Maulwurf aus der Erde rauskuckte, da stellte er beruhigt fest: Die Bäume sind immer noch Bäume. Die Krähen krächzen noch. Und die Hunde heben immer noch ihr Bein. Die Stinte und die Sterne, Das Moos und das Meer Und die Mücken: Sie sind alle dieselben geblieben. Und manchmal Manchmal trifft man einen Menschen. Wolfgang Borchert: Lesebuchgeschichten, 1956 Introduktion: Trusler kontra nye muligheder Et overblik Alternativet til fortidsbundne beskrivelser af fremtid De 'glade 60ere' vender tilbage i 2020erne, forudsat udviklingen ikke følger de samfundsøkonomiske prognoser. Dette udsagn er en (kvalitativ) økonomisk prognose betinget af, at de samfundsøkonomiske prognoser ikke opfyldes. Selvmodsigelsen illustrerer to ting: Den kan let overses, og den kan vanskeligt ophæves. En stor del af den offentlige debat om samfundsudvikling bygger på prognoser. Problemet med prognoser er, at et samfund i alle tilfælde kan udvikles i mange forskellige retninger. Forudsigelser af én enkelt udviklingsbane er ingen erstatning for beskrivelser af den vifte af fremtider, der står åben i nutid. Viden om fremtidsviften er forudsætningen for handlefrihed og beslutninger om den forestående udvikling. Prognoser derimod forudsætter, at den forestående udviklingsbane er fastlagt. Lederen, der træffer beslutninger på grundlag af prognoser, virker som 'togføreren': Hun eller han kan køre eller standse, men sporet er lagt. "Vrøvl", svarer fagøkonomer: "Prognoser skal ikke læses som forudsigelser. De er alarmsignaler, så politikerne kan gribe ind og forhindre den prognosticerede krise. I den forstand bliver alle prognoser udarbejdet for at blive falsificeret" (jf. kapitel I, afsnit 6.1). 10

14 1.1 Dommedagsprofetier tillært 'uduelighed'? Dommedagsprofetier og krav om besparelser har altid været populære fra Thorkild 'Livrem' Kristensen over Knud Heinesens 'på vej ud over afgrunden på 1. klasse' til nutidige krav om ansvarlighed overfor kommende generationer. Prognoseusikkerhed og velfærd Økonomer i ind- og udland har igennem en årrække advaret om de negative følger af de velfærdspolitiske udgifter, og en dansk Velfærdskommission har advaret om den fremtidige 'ældrebyrde'. I Velfærdskommissionens afsluttende rapport fra 2005 advares om økonomisk katastrofe i 2040, hvis politikerne ikke forringer velfærdssikringen og hæver pensionsalderen. De nationaløkonomiske dommedagsprofetier bygger på befolkningsprognoser. Ifølge prognoserne vil andelen af erhvervsaktive falde og andelen udenfor arbejdsmarkedet vokse. Når færre skal forsørge flere, er det nødvendigt at spare. Det budskab er umiddelbart enkelt, klart og selvindlysende. Alligevel er det forkert uanset hvor ofte det gentages af danske og udenlandske økonomer. Påstanden om en velfærdstruende forsørgerbyrde om 35 år er mere vildledende end vejledende for de nutidige politiske beslutninger. 15-årige befolkningsprognoser kan ramme % ved siden af, og forudsigelser af befolkningstallet om 35 år er rent gætteværk. Påstande om antallet med og uden arbejde om år er fri fantasi. Det afhænger af forhold, der er totalt ukendte i dag, bl.a. ansættelsesformer, kompetencebehov, flytning mellem EU-lande, jobeksport, integration af nye danskere osv. osv. Usikkerheden fremgår af en sammenligning af seneste prognoser med 20 år gamle prognoser. I 1985 forudsagde man et konstant folketal frem til århundredskiftet og derefter et fald på knapt frem til Den seneste prognose angiver derimod, at befolkningen over de næste 25 år vokser med godt i forhold til befolkningen i Hvis den seneste prognose viser sig at være korrekt, så var 1985-prognosens befolkningstal for ca knapt for lavt. Det er en stor usikkerhed. Fra 1996 til 2004 har prognosen for det samlede befolkningstal i 2040/2041 svinget mellem 5,3 og 6,2 millioner. Usikkerheden i de seneste prognoser er således af samme størrelsesorden som tidligere. I betragtning af den foreliggende usikkerhed, vil det nærmest være et lykketræf, hvis den seneste prognose er korrekt. Selv relativt små fejl kan betyde, at forsørgerbyrden slet ikke opstår eller bliver meget større end angivet. Det ved vi først om nogle årtier. Det kan være for sent at handle om 10 eller 15 år. Men det kan være lige så velfærdstruende at indrette samfundet efter usikre og ofte fejlagtige prognoser. Prognoserne om erhvervsaktive er dobbelt usikre, fordi antallet af pensionister og erhvervsaktive afhænger af mange, endnu ukendte ændringer i de kommende år ud over usikkerheden om befolkningens størrelse. Prognoseberegningerne inddrager virkningerne af forlænget middellevetid som følge af bedre sundhed. Det er usikkert, hvor meget middellevetiden forlænges over de næste 35 år, og det er rent gætteri, hvordan den større gruppe af sundere ældre kan og vil tilrettelægge deres liv (jf. kapitel II, afsnit 4.1). Fx er de faste pensionsgrænser og faste ansættelsesformer så småt under afvikling til fordel for mere fleksible ansættelsesformer. Om år er alder muligvis helt uden betydning for, om man er erhvervsaktiv eller ikke: Unge familier tager måske et rente- og 11

15 afdragsfrit lån for at holde fri fra arbejdet nogle år, mens raske og sunde 75-årige løser konsulentog kontraktopgaver. Fremskrivningerne af det offentliges betalingsevne om 35 år er ikke blot tredobbelt usikre. Det er i dag totalt uvist, hvordan de offentlige finanser ser ud om 35 år. Alene i løbet af 2005 er det beregnede overskud på 2005-finansloven vokset fra ca. 12 mia. kr. til over 40 mia. kr. Det skyldes bl.a. ekstraordinære indtægter på ca. 20 mia. kr. som følge af højere oliepriser og kursstigninger. Siden 1993 har statens ekstraordinære, årlige indtægter i gennemsnit ligget på omkring 15 mia. kr. Det er alene fantasien, der sætter grænser for tænkelige ekstraordinære indtægter og udgifter over de næste 35 år. Statens finanser om 35 år kan netop ikke forudberegnes. Om 20 år vil EU være endnu større end i dag og overgangsordningerne for arbejdskraftens fri bevægelse være afviklet. Ingen kan sige i dag, hvad det vil betyde for Danmark. EU s udvikling i øvrigt og eksporten af videnstunge jobs er andre kilder til uvished. Behovet for arbejdskraft kan også ændres meget. Investeringerne i stadigt bedre og billigere robotter er vokset år for år siden slutningen af 1990erne. Om år bliver robotter formentlig produceret af robotter, således at en stadigt mindre arbejdsstyrke kan producere mere og mere. Det er et velkendt udviklingsforløb. Fx er landbrugsproduktionen mangedoblet over de sidste 100 år samtidig med, at antallet af landbrug og beskæftigede i landbruget er faldet drastisk (jf. kapitel I, afsnit 2.3). Der hersker større uvished om den forestående udvikling i dag end for 20 år siden (jf. kapitel I, afsnit 4). Det skaber rige muligheder for både kriser og vækst. Uvisheden udtrykkes i dommedagsprofetier, mens optimistiske vurderinger angribes. Prognoser om befolkningens aldersfordeling og erhvervsaktivitet om 35 år er muligvis bekymrende og berettiger nogle økonomers velmente advarsler. Bekymringer er ikke en erstatning for saglige eller videnskabelige begrundelser for udsagn. Alternativet er grundlæggende fornyelser af velfærdspolitikken, der forener solidaritet med individuel handlefrihed (jf. kapitel I, afsnit 6.1). Den asiatiske trussel Erhvervsledere i Tænketanken for Fremtidens Vækst forudsiger også økonomisk katastrofe om nogle årtier. Det sker imidlertid på et helt andet grundlag end Velfærdskommissionen. Erhvervsfolkene forudsiger, at danske virksomheder vil blive udkonkurreret af virksomheder i Sydkorea, Kina, Indien osv. Det skyldes den såkaldte globalisering. Flere og flere asiatiske virksomheder forener et meget højt kompetenceniveau med et meget lavt omkostningsniveau. De kan derfor løse komplekse serviceopgaver for bl.a. danske virksomheder opgaver, der tidligere blev løst inden for landets grænser. Eksport af serviceydelser eller videnstunge jobs består i, at danske virksomheder indgår aftaler med fx indiske firmaer om løsning af opgaver, der hidtil er blevet udført af højtuddannede danske eksperter. De indiske eksperter er lige så veluddannede som danske, men meget billigere. Danmark har eksporteret jobs med lille videnindhold gennem årtier. Det har været en 'god forretning' for virksomheder og nation. Når de simplere produktionsopgaver udføres billigere i udlandet, kan virksomheden bruge alle kræfter på den videnstunge del af produktion og afsætning. Det øger virksomhedens omsætning og indtjening og nationens velstand (jf. kapitel IV, afsnit 1.2). 12

16 Eksport af højteknologiske jobs er derimod noget nyt. Større velstand og velfærd medfører større omkostninger. Hidtil er forskelle i omkostningsniveau blevet opvejet af forskelle i kompetenceniveau og samfundsvilkår. Det ny består bl.a. i, at sammenhængen mellem omkostninger og kompetencer svækkes år for år: Sydkorea, Kina, Indien osv. etablerer virksomheder med vestligt kompetenceniveau og u-landes omkostningsniveau. Tænketanken for Fremtidens Vækst anbefaler mere uddannelse, forskning og idérigdom til sikring af fremtidens vækst i Danmark. Regeringen har udmøntet anbefalingerne i tre universitetsreformer (jf. kapitel I, afsnit 6.1 og kapitel IV, afsnit 1.1). Enhver højteknologisk opgave, der kan formuleres klart og entydigt, kan løses meget billigere og lige så godt i fx Indien som i Danmark. Kræver opgaven højteknologisk forskning, har de sydkoreanske ingeniører samme adgang til amerikanske, japanske eller endog danske forskningscentre som danske ingeniører. De videnstunge jobs, der eksporteres fra Danmark, kan i første omgang erstattes af andre videnstunge job. De ny jobs vil også blive eksporteret, og det vil efterhånden blive vanskeligere og vanskeligere at 'holde trit' med eksporten og de sydkoreanske virksomheder har allerede demonstreret deres evne til at overhale 'Vesten' ved hjælp af uddannelse, forskning og idérigdom. Dansk (deltagelse i) højteknologisk forskning er værdifuld i sig selv og et led i nationens kulturelle udvikling på linie med det ny operahus og elitesport (jf. kapitel IV, afsnit 1.2). Det samme gælder de øvrige EU-lande. Fx har både Tyskland og Danmark åbnet videncentre for nanoteknologi næsten samtidigt. Forskningen kan måske redde nogle eksisterende virksomheder og skabe grundlaget for nogle nye. Dansk velstand og velfærd kan imidlertid ikke opretholdes af nogle hundrede nye virksomheder, end ikke hvis nogle af dem over et par generationer opnåede samme succes som A.P. Møller Mærsk. I debatten om 'globaliseringen' overses de multinationale selskabers rolle ofte selskaber med knapt udenlandske datterselskaber stod for 2/3 af verdenshandlen i 2005, heraf halvdelen internt i selskaberne. Globaliseringen er med andre ord især udtryk for, at nationalstaterne sætter for snævre grænser for de multinationale selskaber (jf. kapitel II, afsnit 3.2). Uvished om 'globaliseringen' over de kommende tiår er lige så stor som prognoseusikkerheden om 'forsørgerbyrden'. For godt hundrede år siden skabte jernbaner og dampskibe en 'globaliseringsbølge', der påvirkede Danmark (jf. kapitel I, afsnit 2.1). Den kvalitative fornyelse på det globale plan siden begyndelsen af 1990erne vedrører kommunikationen satellitfjernsyn og internet. Fx kan offentliggørelse af nogle tegninger af Muhammed i Århus beskæftige hele verdenen (jf. kapitel I, afsnit 6.2). Hidtil har de ny kommunikationskanaler især affødt nationale omvæltninger og tværnationale spændinger. Det skyldes også den transnationale 'uorden', der er opstået efter afslutningen af Den kolde Krig. Det kan udtrykkes på den måde, at global kommunikation afføder global 'støj' eller misforståelser. Verden er ikke blevet fredeligere siden 1989 tværtimod. Det skaber stor uvished om 'globaliseringen' af kapitalstrømme. Det er ikke kun den politiske og religiøse kommunikation, der er støjplagede. Hvis en indisk virksomhed skal løse en kompleks opgave for en dansk virksomhed, så skal den danske virksomhed kunne formulere opgaven præcist og entydigt i den indiske medarbejders sprog. Det er et helt nyt 13

17 krav til danske virksomheder, der traditionelt drøfter opgaverne med leverandøren og korrigerer undervejs. Dårlige erfaringer spredes hurtigt gennem bl.a. dagbladene og begrænser eksporten af jobs. De 'lærde' er uenige. Nationaløkonomerne afviser 'den globale trussel'. Danmark har igennem årtier eksporteret jobs, og den årlige eksport af ca jobs er ubetydelig i forhold til jobskift hvert år i Danmark. Omvendt afviser mange erhvervsfolk 'den velfærdspolitiske trussel'. Det er de høje skatter på arbejde og nedvurderingen af servicejobs, der er skyld i, at mange forlader arbejdsmarkedet ikke pensionsalder og efterløn. Dommedagsprofetier bygger på en grundlæggende misforståelse. Man fremskriver dagens samfund og lukker øjnene for alle de mange ukendte fornyelser, der bryder igennem over de kommende årtier. Arne Sørensen (bl.a. initiativtager til fremtidsforskning i Danmark) indførte betegnelsen 'tillært uduelighed' for denne type af påstande. De fremsættes af højt uddannede eksperter, der ser bekymrende ændringer inden for et snævert fagområde, og drager globale konsekvenser. 2. Alternativet til prognoser Over de sidste 250 år har samfundsudviklingen i den vestlige verden skiftet mellem længere, relativt stabile vækstperioder og kortere, modsætningsprægede omstillingsfaser. Eksperter med naturvidenskabelig eller økonomisk baggrund forudsætter ofte, at samfundsudviklingen foregår på én og samme måde til alle tider ligesom mekanikken. De teknologiske udviklingscykler Mange undersøgelser viser, at den teknologiske udvikling har gennemløbet fire meget regelmæssige livscykler af cirka 55 års varighed siden midten af 1700-tallet. De teknologiske cykler har affødt mindre regelmæssige makroøkonomiske (kondratief) cykler med cirka 10 års forsinkelse. Livscyklerne kaldes også s-kurver (jf. bilag 1.1). Omstillingsfaserne fra én teknologisk cyklus til den næste starter omkring 1775, 1830, 1885, 1940 og Danmarkshistorien afspejler de teknologiske cykler. Skiftet omkring 1775 affødte omstillingen fra herregårdssamfund til landbrugssamfund (bl.a. Stavnsbåndets ophævelse og udskiftning, Københavns Fattigforordning). Skiftet i 1830 affødte kommunalt selvstyre (sogneformynderskab) og (efterhånden) repræsentativt demokrati. Omstillingen fra landbrugssamfund til industrisamfund fra 1890erne (bl.a. andelsbevægelse, social bistand, Arbejdsmarkedets hovedaftale) fulgte efter det teknologiske skift omkring Velfærdssamfundet skabtes efter skiftet omkring I de stabile vækstperioder skal politikere og erhvervsledere gøre det hidtidige lidt bedre: Udnytte de velkendte teknologier lidt bedre og derigennem sikre fortsat udvikling; begrænse trang og fordele goder lidt bedre og derigennem stimulere den økonomiske vækst; indgå politiske kompromiser som opfylder alle interesser lidt bedre og derigennem øge stabiliteten. Problemerne opstår i de turbulente omstillingsfaser. Omstillingsfaserne er stormfulde, præget af modsætninger, værdikonflikter, manglende orientering osv. Yderligere forbedringer af de velkendte teknologier er ikke lønsomme, og den ny teknologiske udviklingsretning er endnu ikke afklaret. 14

18 De fire udviklingsbølger er fremstillet her som tilnærmelsesvis determinerede, når væsentlige teknologier har opnået et gennembrud. Hvordan kan en ledelse vælge fremtidig udvikling, hvis udviklingsforløbet er tilnærmelsesvis determineret? Den grundlæggende forskel mellem teknologiske livscykler og ledelsesbeslutninger om individuelle organisationers udvikling består i, at livscyklerne beskriver det samlede udviklingsforløb, mens ledelsesbeslutninger vedrører den individuelle organisations (nations) position i det samlede forløb. Fx kan den enkelte virksomhed opnå en dominerende position i sin udviklingsniche eller blive udkonkurreret og lukket af andre virksomheder. Det påvirker ikke det samlede udviklingsforløb. Positionen afhænger af ledelsens evne til at skabe attraktive ydelser, og måden hvorpå dette sker, er ikke fastlagt på forhånd. Hvis virksomheden har nået et vækstloft, kan ledelsen sikre, at virksomheden omstilles til at opfylde nye eller udvidede værdier for hidtidige eller nye målgrupper. Alternativt kan ledelsen fornægte vækstloftet. Det fører til ressourcekrævende aktivitetsforøgelse, som hverken øger værdiopfyldelse eller ressourceadgang, og som derfor fører til afvikling. Tilsvarende kan den enkelte nation opnå en stærkere eller svagere position i den tværnationale teknologiske udvikling og en hertil svarende stærkere eller svagere økonomisk vækst. I overgangsfaser kan den enkelte nation være mere eller mindre åben for fornyelser af vilkårene for opfyldelse af nye dominerende værdier. Nye samfundsvilkår er forudsætningen for at få fodfæste i den nye teknologiske bølge. Oprettelsen af andelsmejerier illustrerer åbenhed, (jf. kapitel I, afsnit 2.1), mens universitetsreformerne siden 2004 illustrerer det modsatte (jf. kapitel IV, afsnit 1.3). Den individuelle organisations (nations) udviklingsforløb er således ikke fastlagt, selv om det samlede globale teknologiske udviklingsforløb er tilnærmelsesvis determineret. Ledelsen skaber vished for en ønsket udvikling ved at identificere organisationens aktuelle position på livscyklen og på det grundlag formulere mål for videreudvikling eller omstilling. Den aktuelle omstillingsfase Det væsentlige her er, at Danmark og tilsvarende nationer gennemløber en omstillingsfase i disse år svarende til omstillingen i 1880erne. Den teknologiske cyklus, der startede efter 2. Verdenskrig, sluttede omkring Det forklarer den aktuelle turbulens: Dommedagsprofetier, fordi de mange modsætninger fremskrives år; antibevægelser frem for visioner, fordi omstillingen skaber en oplevelse af et 'risikosamfund'; udnyttelse af afvigende befolkningsgrupper som syndebukke for egen usikkerhed og utryghed; frygt for tab af national identitet i stedet for nysgerrighed; centraliseret stordrift (fusioner) frem for fleksibel omstilling; kontrol og standardisering i skoler frem for fornyelse osv. osv. Hver ny teknologisk cyklus omfatter dels teknologiske fornyelser, dels værdiskift. De grundlæggende teknologiske fornyelser omfatter nye transport- og kommunikationsmidler, ny primær energikilde og nye materialer (jf. bilag 1.1, figur 5-15). Værdiskiftet er en udvidelse af dominerende værdier til hidtil lavere prioriterede værdier. Kombineret skaber ny teknologi og værdiskift helt nye produktions- og afsætningsvilkår nationalt og tværnationalt - såvel som nye velfærdsøkonomiske og politiske vilkår. Danske virksomheder udkonkurreres hverken af polske eller indiske virksomheder over de næste par år. Hvad der sker ud over de næste år er til gengæld uvist. Det er let at opregne alle de faktorer i EU, USA, Kina osv., der er uafklarede. Det er imidlertid ikke disse faktorer, der udgør 15

19 den primære kilde til uvished i Danmark. Uvisheden i Danmark er selvskabt. Den skyldes manglen på fornyelsesklima i Folketing, på arbejdsmarkedet og i erhvervslivet. Fortidsforlængende prognoser benyttes til at legitimere forringelser af velfærden, den økonomiske udvikling i bl.a. Kina og Indien benyttes til at legitimere krav om større erhvervsstøtte. Det danske samfund besidder ikke længere det klima for omstilling og fornyelse, der eksisterede tidligere, og som førte til ophævelsen af Stavnsbåndet og udskiftningen for godt 200 år siden, højskolerne og lokalt demokrati (sogneformynderskab) for 150 år siden, Andelsbevægelse, aldersrente og strejkeret for godt 100 år siden og velfærdsgarantier for 50 år siden. I 1970erne var bl.a. Brüel og Kjær og ØK danske succes'er. De findes ikke længere, fordi de afviste fornyelseskrav. Det aktuelle omstillingskrav til erhvervslivet er meget større end i 1970erne. Danske virksomheder skal over de næste årtier udvikle kompetencer til at tilbyde noget helt andet end hidtil. De kan ikke overleve ved at forbedre deres hidtidige ydelser, for det vil de fusionerede, multinationale selskaber med datterselskaber i bl.a. Indien og Kina kunne yde bedre og meget billigere. De ny tilbud skal på den ene side opfylde en voksende efterspørgsel og på den anden side kræve specielle danske kompetencer og samfundsvilkår. Der er blevet skrevet meget om værdiledelse i de senere år. Det fremhæves, at virksomheder og offentlige institutioner skal opfylde værdier, som om det var noget nyt. Det har de altid gjort. Bilforhandleren har aldrig tilbudt stål og gummi, men bevægelsesfrihed eller prestige; skolen tilbyder ikke undervisningstimer, men kvalificering til at løse fremtidige opgaver. Osv. Det ny er en udvidelse af de værdier, der skal opfyldes. På det individuelle plan kræver en voksende del af befolkningen sundhedsbevarelse udover sygdomsbehandling (jf. kapitel II, afsnit 4.2), personlig udvikling udover uddannelse (jf. kapitel IV, afsnit 3.1), fødevarer uden 'tvivlsomme' tilsætningsstoffer udover hygiejne, kollisionsbeskyttelse i biler udover bevægelsesfrihed osv. På det kollektive plan kræves bl.a. produktion uden forurening, energiforsyning uden risici, arbejdsmiljø uden belastninger, transport uden ulykker osv. (jf. kapitel II, afsnit 6.1). Værdiudvidelsen præger også de interne forhold i virksomhederne. Flere og flere medarbejdere kræver ansvar og indflydelse udover en rimelig løn, personlig og faglig udvikling udover normale arbejdsopgaver, fleksibilitet og selvstændig arbejdstilrettelæggelse udover sædvanlige arbejdsvilkår osv. Fællesnævneren for den igangværende værdiudvidelse er voksende krav om behovsopfyldelse udover produktkvalitet; garanti for den tilsigtede eller aftalte virkning i tilgift til garantier for angivne produktegenskaber. De højt specialiserede industrivirksomheder kan garantere bestemte produktegenskaber til faldende priser ved at etablere dattervirksomheder i Kina, men de kan ikke garantere brugerudbytte. Det er ikke alene de private virksomheder, der skal opfylde nye krav til effekten af deres produkter ud over krav om effektivitet. Det skal offentlige institutioner også. Fra underleverandør til medleverandør Krav til effekten kan kun opfyldes af 'skræddersyede' totalløsninger, der skabes i et samarbejde mellem mange forskellige, specialiserede virksomheder. Virksomheders samarbejde om individualiserede totalløsninger er et alternativ til højteknologiske ydelser. De kan 'bære' en meget højere pris end de specialiserede dele, der indgår i den samlede løsning, og de kan ikke udkonkurreres af billige, videnstunge ydelser fra Indien eller Kina. Lokale netværk kan opfylde lokale behov, større netværk kan løse de større opgaver i offentlig licitation. 16

20 Betingelserne for at tilbyde 'skræddersyede' totalløsninger med garanti for brugerudbytte eller effekt er: - Hver enkelt ydelsesfremstilling tilrettelægges som en udviklingsopgave, og den traditionelle opdeling mellem udviklingsafdeling (forskningscentre) og drift udviskes. - Rettesnoren for udvikling og fremstilling af ydelserne er det aftalte bruger- eller kundeudbytte (effekten) frem for masseproduktion. - Den enkelte virksomhed skal yde det, den allerede er virkelig god til, og bevare det selvstændige ansvar for ydelser, overlevelse og udvikling. Virksomheds-netværket er en social konstruktion. Enhver social konstruktion omfatter teknik (hardware), kompetencer (software) og organisatoriske rammer (orgware). Hovedelementerne eksisterer allerede. Fornyelsen består i at sætte dem sammen til et åbent, velfungerende netværk af små og mellemstore virksomheder. Målet på lidt længere sigt er et bæredygtigt netværk af virksomheder, der gennem kortlægning af behov og muligheder kan løse produktionsopgaver i fællesskab, og målet på lidt kortere sigt er igangsættelse af kommercielle, pragmatiske udviklingsprojekter for etablering af netværk (jf. kapitel III, afsnit 3). Det danske samfund befinder sig på samme stadie i den teknologiske udviklingscyklus i disse år som i 1950erne og 1880erne. På dette stadie er der både behov og muligheder for omstilling til ny vækst og udvikling, der kunne slå igennem i 2020erne. Grundlæggende fornyelser bliver typisk udskudt, indtil det er umuligt at fortsætte 'som hidtil', og så er det ofte for sent at gøre noget nyt. Danmark 2007 er (endnu) ikke i krise, de prognosticerede fremtidige kriser er tvivlsomme, og regeringen nedsætter råd og udvalg, der foreslår 'mere af det hidtidige'. På den måde kan de prognoser, der skulle forhindre økonomiske kriser, ende med at bidrage til fremtidige kriser. De ny værdiforestillinger De yngre generationer i dagens Danmark har opnået en vis materiel mæthed. I stedet for yderligere materiel vækst prioriterer de personlig udvikling og afprøvning af egne specielle evner de såkaldte kognitive værdier. Udvikling af personlig ledelseskompetence i en livslang læring opfylder de kognitive værdier (jf. kapitel III, afsnit 2.2 og kapitel IV, afsnit 3.1). Retten til udvikling af egne specielle evner i livslang læring er én måde at konkretisere de ny målværdier på. Det kræver et brud med den lærerstyrede undervisning, hvor eleven eller den studerende skal lære 'de rigtige' svar på velkendte opgaver. Alternativet er træning i at finde tilfredsstillende løsninger på vilkårlige opgaver. Udnyttelse af hver enkelt borgers specielle evner og personlige ledelseskompetence i åbne virksomhedsnet er både den nødvendige og tilstrækkelige forudsætning for at bevare konkurrenceevnen i en globaliseret økonomi. Det kræver ikke i første omgang store forskningsbevillinger, men brugervenlig on-line web-kommunikation for samvirket (jf. kapitel IV, afsnit 4 og 6). Den kognitive livsstil fremstilles ofte som usolidarisk og selvcentreret, udtryk for ringe forståelse eller interesse for fællesskabet. Fremstillingen bygger på to misforståelser. Den ene er sammenblandingen af egeninteresse og egoisme. Egeninteresse er motivationen til at præstere noget særligt, løse vanskelige opgaver, yde en indsats, dvs. en positiv egenskab. Hvis egeninteressen opfyldes på andres bekostning, slår den om i egoisme, der er en negativ egenskab. Der er intet 17

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Backcasting for Dummies

Backcasting for Dummies JOHN BERN & CO. Backcasting for Dummies Alle mennesker kan have glæde af tankerne bag fremtidsviften og troen på, at man kan skabe sin egen fremtid. Men mange har ikke tålmodighed eller evner til at sætte

Læs mere

Velkommen til Gå-hjem-møde

Velkommen til Gå-hjem-møde Velkommen til Gå-hjem-møde 15:00 15:30 Præsentation af GA s råstofstrategiske overvejelser og Råstofklynge 15:30 16:30 Introduktion til KIC Raw Materials 16:30 18:00 Muligheder for samarbejde Grl. Dk.

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør

Hvad er skriftlig samfundsfag. Redegør Hvad er skriftlig samfundsfag... 2 Redegør... 2 Angiv og argumenter... 2 Opstil hypoteser... 3 Opstil en model... 4 HV-ord, tabellæsning og beregninger... 5 Undersøg... 6 Sammenlign synspunkter... 7 Diskuter...

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet.

Om denne. nemlig i serviceerhvervene. Rapporten giver også nogle fingerpeg om, hvad der kan gøres for at indfri potentialet. Danmarks produktivitet hvor er problemerne? Om denne folder // Denne folder giver den korte version af Produktivitetskommissionens første analyserapport. Her undersøger Kommissionen, hvor problemerne med

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder

Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder Arbejdsmarkedsdeltagelsen falder AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, CAND. POLIT. RESUMÉ Diskussionen om behovet og mulighederne for yderligere arbejdsmarkedsreformer fylder fortsat i debatten. Den tidligere regering

Læs mere

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger

Mad og mennesker. Overordnede problemstillinger Mad og mennesker Overordnede problemstillinger Behov Vi har brug for mad. Den tilfredsstiller vores naturlige, biologiske behov. Maden giver kroppen energi til at fungere. Jo hårdere fysisk arbejde og

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67

Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Skatteudvalget SAU alm. del - O Skatteministeriet J.nr. 2005-318-0352 Den Spørgsmål 64-67 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr.64-67 af den 21. marts 2005. (Alm. del) Kristian

Læs mere

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 11 PROJEKTBESKRIVELSE PROJEKTBESKRIVELSE 1. Indledning Med åben handel af varer og arbejdskraft over grænserne, skabes fremvækst af globale tendenser/globale konkurrencestrategier på de nationale og internationale arbejdsmarkeder.

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE Eksempler på smål Bondelandet på bagrund af forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling karakterisere træk ved udvalgte

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016

Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 T Dansk Metals skriftlige kommentarer til vismandsrapport, efterår 2016 Dansk Metal vil gerne kvittere for formandskabets seneste rapport, hvori vigtige temaer som investeringer og ulighed tages op. Vi

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar?

Men hvad er det mere præcist, som er forandret, og hvad kan vi, som arbejder med andre velfærdsområder, egentlig lære af en bibliotekar? I en kort artikel på næste side beretter vi om Henriette, der er bibliotekar i biblioteket og medborgercenteret Hedemarken i Albertslund Kommune. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvordan medarbejderrollen

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen

Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse. Af Mads Lundby Hansen Derfor medfører øget arbejdsudbud Øget beskæftigelse Af Mads Lundby Hansen 1 Velkommen til CEPOS TANK&TÆNK Denne publikation er en del af CEPOS TANK&TÆNK. CEPOS TANK&TÆNK henvender sig til elever og lærere

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Samfundsfag, niveau G

Samfundsfag, niveau G avu-bekendtgørelsen, august 2009 Samfundsfag G + D Samfundsfag, niveau G 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Samfundsfag handler om danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 08-09 Grenaa Handelsskole HHX Samfundsfag C Anne Lind Gleerup

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

9 grundantagelser for anerkendende ledelse

9 grundantagelser for anerkendende ledelse 9 grundantagelser for anerkendende ledelse 17.02.12 Anerkendelse og udforskning er centrale begreber i den anerkendende ledelsesstil men de er ikke alt. Anerkendende ledelse tager afsæt i nogle antagelser;

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk

Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts Resumé på dansk Choice Awareness and Renewable Energy Systems Henrik Lund, marts 2009 Resumé på dansk I mange lande verden over formuleres der i disse år politiske målsætninger om at øge andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2014/15 Institution VID Gymnasier, Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Samfundsfag

Læs mere

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring This page intentionally left blank 2 Thyge Winther-Jensen Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

3.lek&on: De økonomiske mål

3.lek&on: De økonomiske mål 3.lek&on: De økonomiske mål 3.Lek&on i undervisningsforløbet Økonomi og behovsopfyldelse i Danmark baseret på kapitel 9 i bogen Luk Samfundet Op!, af Brøndum og Hansen, Columbus 2010 3.lek&on: De økonomiske

Læs mere

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte

Indledning. Pædagogikkens væsen. Af Dorit Ibsen Vedtofte Forord Pædagogik for sundhedsprofessionelle er i 2. udgaven gennemskrevet og suppleret med nye undersøgelser og ny viden til at belyse centrale pædagogiske begreber, der kan anvendes i forbindelse med

Læs mere

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest

23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling. Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest 23. september 2013 Emerging markets i økonomisk omstilling Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest En lang række emerging markets-lande har været i finansielt stormvejr de sidste tre måneder.

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet?

F. Udmøntningen af 2:2 modellen skal drøftes konkret på det første kvartalsmøde i marts. Er der behov for undersøgelser til brug for mødet? NOTAT Allerød Kommune Skole og Dagtilbud Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fælles afsæt fælles udvikling Opsamling fra gruppedrøftelserne på

Læs mere

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED

Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED Aktiviteter på klassen Et dokument til lærere og frivillige SÅDAN STARTER DU DIN SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHED På hvilket trin i konkurrencen er dette dokument nyttigt? Her vil du finde en række aktiviteter,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden Djurs HHX Samfundsfag C Ulrik Brøgger

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Mad nok til alle, 7.-9.kl.

Mad nok til alle, 7.-9.kl. Mad nok til alle, 7.-9.kl. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Stof og stofkredsløb Eleverne kan gengive udviklingen i Jordens 1. Eleven gengiver udviklingen i Jordens Eleven kan

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin 2011/12 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi niveau A valgfag Niels Riisgaard Hht3iøa+b Oversigt over undervisningsforløb

Læs mere

Workshop om Studieområde del 1

Workshop om Studieområde del 1 Workshop om Studieområde del 1 SAMFUNDSØKONOMISKE/SAMFUNDSFAGLIGE OMRÅDE 14. OG 15. APRIL SØ/SA en del af studieområdet Studieområdet består af tre dele 7 overordnede mål: anvende teori og metode fra studieområdets

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017

McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 McKinsey-rapport: A Future that Works: the Impact of Automation in Denmark Maj 2017 Sammenfatning McKinsey vurderer, at ca. 40 procent af arbejdstiden i Danmark potentielt kan automatiseres ud fra den

Læs mere

Sammenfatning af udvalgets konklusioner

Sammenfatning af udvalgets konklusioner KAPITEL 2 Sammenfatning af udvalgets konklusioner Kapitel 2. Sammenfatning af udvalgets konklusioner Danmark er et folkestyre og en retsstat. De politiske beslutninger på nationalt, regionalt og kommunalt

Læs mere

Økonomisk selvstændighed

Økonomisk selvstændighed Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk selvstændighed Torben M. Andersen Økonomisk Råds Seminar 28. januar 2017 Selvbærende økonomi Flest muligt bliver selvforsørgende med rimelige

Læs mere

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017

Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Tale 12. januar 2017 Det talte ord gælder. Finansminister Kristian Jensens tale ved Kommunaløkonomisk Forum torsdag d. 12. januar 2017 Jammer. Jeg hører jammer. Men ikke fra jer kommuner. Faktisk oplever

Læs mere

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet

Kort om mig. Hvad er det der gør, at nogen og noget lykkes i fællesskab? Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Kort om mig Faglige baggrund Psykolog fra Københavns Universitet Arbejder med Strategisk og brugercentreret innovation Teori U Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og trivsel Hvad er det der gør, at nogen

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Temaer for kommende drøftelser Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Temaer for kommende drøftelser Overordnede temaer, som partnerskabet skal drøfte 1. Nye teknologier og forretningsmodeller 2. Fremtidens kompetencer 3.

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere