TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR

2 FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej fejrer i år 25 års jubilæum. Foto: Carsten Vilhelmsen, 2007 KILDER: Dagens Nyheder Tårnby kommunes arkiv: Valgprotokol , Statistik samt Sognerådets medlemmer og udvalg Tårnby Stads- og lokalarkiv Tårnby Kommunebiblioteker Udgivet i 1999 ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM FAKTABOKS Foreningen Tårnby Sogns Folkebibliotek stiftes. Biblioteket åbnes den i Alleen 30 med bind. I oktober 1907 flyttes biblioteket til Rådhuset i Kastruplundgade, der tidligere rummede Kastrup skole. I november 1936 overgår ejerskabet af biblioteket til Tårnby Kommune og biblioteket flytter til Tårnbyvej 5 i den nyopførte Tekniske Skole. I 1977 flytter Hovedbiblioteket fra Tårnbyvej og Tårnby Musikbibliotek fra Tårnby Torv til den gamle sygekassebygning på Amager Landevej 89. Den åbnes dørene til det nye hovedbibliotek på Kamillevej og den indvies biblioteket officielt. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 DET FØRSTE BIBLIOTEK Det første bibliotek i Tårnby Kommune blev etableret i en privat lejlighed i Alleen 30 i Kastrup den 3. november Charlotte Nørregård blev den første bibliotekar, en post hun bestred i knap 30 år. Bogbestanden omfattede 1000 bind, der blev indkøbt med økonomisk støtte fra Folkeoplysningens Fremme, læseselskaber og private samt med 50 % rabat ved indkøb hos de københavnske forlagsboghandlere. Bag biblioteket stod en forening bestående af det bedre borgerskab i Kastrup. Charlotte Nørregård skulle i samarbejde med et af bestyrelsens medlemmer sørge for indkøb, katalogisering og udlån. Bøgerne var ifølge foreningens vedtægter af belærende og underholdende 3

4 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Biblioteket på det gamle rådhus i Kastruplundgade. I skranken bibliotekar Anna Hansen. Foto: 1935 karakter. Biblioteket havde åbent 3 aftener om ugen, de første par år var en af dagene søndag formiddag. Åbningstiden blev bibeholdt indtil Det kostede 1,50 kr. årligt at låne bøger, dette beløb forblev uændret indtil 1936, hvor biblioteket blev kommunalt. I maj 1900 var der indmeldt 250 lånere, da var kommunens befolkningstal 3.500, heraf var halvdelen af lånerne beskæftiget på glasværket. Dette bundede i, at foreningens første formand og initiativtager til oprettelsen af biblioteket var fabrikskemiker ved glasværket, Rudolf Jørgensen, der sikkert har agiteret kraftigt for sagen på sin arbejdsplads. Det første bogkatalog kom i 1899, det næste i 1922, og i slutningen af 1920 erne blev kartotekskort indført. Man forsøgte med en læsesal i vinteren 1904, men med ringe tilslutning, og først 30 år senere blev der oprettet en læsesal. KASTRUPLUNDGADE I oktober 1907 flyttede biblioteket over til den gamle Kastrup skole, hvor kommunens første rådhus samtidig blev indrettet. Her fik biblioteket gratis husly, lys og varme. Udover dette fik man en lang årrække årligt 200 kr. fra kommunekassen. Tilskud- 4

5 det blev forhøjet i slutningen af 1920 erne til 1000 kr., men nu skulle ca. halvdelen bruges til at betale husleje, lys og varme. Biblioteket fik dog et statstilskud på 50 % af støtten fra kommunen. I maj 1928 opsagde Charlotte Nørregård sin stilling p.g.a. sygdom. Anna Hansen, der havde gennemgået kurser på centralbiblioteket og Statens Bibliotekstilsyn blev herefter ansat. TÅRNBYVEJ 5 I 1936 overgik biblioteket til kommunal status og flyttede ind i en nybygget bygning ved siden af Korsvejens skole. Anna Hansen fulgte med, men samtidig blev bibliotekets første faguddannede bibliotekar ansat, nemlig Jeff Thastum. Thastum havde en utrolig viden om kunst og kultur og ikke mindst bibliotekets bogbestand. Han fungerede som leder indtil 1973, og blev indtil sin afgang ofte benævnt bibliotekaren af lånerne, selvom der med tiden blev ansat mange flere af slagsen. Under 2. verdenskrig steg udlånstallene så meget, at der igen kom bibliotek til Kastrup på Skottegårdsskolen i 1954, der i 1957 blev flyttet til Kastrupgård. I de gamle vedtægter stod der i øvrigt, at hovedbiblioteket skulle være i Kastrup, sandsynligvis fordi befolkningstallet her var størst. Gennem de næste årtier steg udlånstal, bogbestand og antallet af ansatte så meget, at det blev nødvendigt at flytte til en større bygning. I 1977 flyttede hovedbiblioteket sammen med musikafdelingen, der var oprettet i 1970 på Tårnby Torv, derfor til den gamle sygekassebygning på Amager Landevej 89. Her fungerede Hovedbiblioteket til Så tæt stod bøgerne på Tårnbyvej i GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

6 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Åbning af det nye hovedbibliotek den 14. marts Til venstre tager stadsbibliotekar Gunner Søborg imod de forventningsfulde lånere. Foto: Kurt Haugaard. KAMILLEVEJ 10 Den 14. marts 1983 kunne dørene åbnes til et nyt hovedbibliotek på Kamillevej. Forud var gået flere års planlægning, da forholdene på Amager Landevej 89 ikke var tidssvarende. En konkurrence om et nyt hovedbibliotek blev udskrevet. Vinderprojektet havde Gehrdt Bornebusch som arkitekt. Karakteristisk ved byggeriet er glaskuplen i midten af bygningen, der blev inspiration til senere byggerier rundt om i landet. Ved den officielle åbning blev talerækken afbrudt af en aktion af arbejdsløse bibliotekarer, der mente at der ikke var afsat nok personaleresurser til det nye hovedbibliotek. Til det replicerede borgmester Torkild Feldvoss, at man jo nok aldrig skulle have bygget det nye hovedbibliotek. Men det blev heldigvis en realitet, og man må sige at der er foregået utrolig meget siden da. Specielt på it-området er der sket en stor udvikling fra den første pc er fik sit indtog i Den blev anvendt af bibliotekarer til søgninger i et landsdækkende bibliotekssystem. Men for at finde egne bøger måtte kartotekerne stadig benyttes. Det fik en ende i 1993, da bibliotekets ca materialer blev inddateret. Siden kom søgemaskiner, internetforbindelse og selvbetjening til aflevering og udlån for lånerne. Inge-Lise úr Skúoy fortalte bl.a. følgende i 1999 i bibliotekets jubilæumsbog om sine indtryk af det nye hovedbibliotek: Vi har et smukt arkitektonisk vel udført bibliotek og dermed et indbydende bibliotek. Omgivelserne er venlige og det er op til os selv at få al den hjælp, vi har brug for. 6

7 Til højre for indgangen finder vi skranken, og herfra kan vi begynde vores odyssé. Det er her vi afleverer lånte bøger, og det er også her eventuelt bestilte bøger kan afhentes. Og herfra går vi ud i den store bogsal. Hvor engang det fortidige kartotek befandt sig. Ved bibliotekets overgang til edb benyttede jeg mig af et tilbud om et instruktionskursus til edb- Men jeg holder nu på at det er nemmest og mest udbytterigt at spørge bibliotekaren ved informationsskranken om ikke andet så for at få en samtale i gang med et menneske, der ved mere om bøger end jeg selv. Det er også her ved informationen, man kan låne avisernes boganmeldelser til brug i f. eks. litteraturkredse- Det er nu rart med en ledetråd før eller efter læsning af en bog:- Hvad siger anmelderen? Skidt eller kanel!!! Der er en livlig debat om bibliotekernes tilbud i øjeblikket. Her overlades ordet til vores bibliotekschef Jens Lauridsen under overskriften: Biblioteket i fremtiden. Siden Biblioteksloven fra 1964, hvor andre egnede materialer og kulturel aktivitet kom ind i formålsparagraffen, har Hovedbiblioteket, rotunden april folkebibliotekerne i Danmark udviklet sig til at være meget mere end bøger. I Tårnby Kommune såvel som i mange andre kommuner er biblioteket et vigtigt kulturhus med et varieret tilbud om læring, viden og inspiration baseret på en mangfoldighed af kulturtilbud: udlån af bøger, musik, film og tidsskrifter, adgang til databaser og digital information m.v. Her er også udstillinger, koncerter, børneteater, forfatteraftener og debatarrangementer. Biblioteket er et vigtigt forum, når kommunen møder sine borgere og når borgerne møder kommunen og hinanden. En ny Bibliotekslov fra år GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

8 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM 2000 understregede at biblioteket er og skal være andet end bøger. Andre materialer som f.eks. musik, multimedier og internettet blev obligatoriske som en helt naturlig konsekvens af samfundsudviklingen. Det er helt tydeligt, at der ikke er brug for de biblioteker, der ikke udvikler sig i takt med det omgivende samfund og i henhold til brugernes forventninger. Erfaringen viser klart, at et alsidigt og velredigeret bibliotekstilbud bliver benyttet. Det modsatte er tilfældet med et forældet bibliotekstilbud uden de selvfølgelige moderne faciliteter, børn og voksne kender fra skole, hjem, arbejde m.v. Bladt bibliotekets tilbud er arrangementer for børn og voksne. Her underholder Jesper Klein. Foto: En velredigeret materialesamling er et vigtigt element på et godt bibliotek. Sådan har det været siden 1964 og endnu længere tilbage. Aktualitet, alsidighed og kvalitet er lovens bogstav og det er en god gammel regel, og sund fornuft, at ikke benyttede materialer skal kasseres eller evt. opbevares i magasin. Uaktuelle bøger eller bøger, der slet ikke benyttes, er en hindring for benyttelse af de øvrige aktuelle titler. De nye bøger drukner, og så snart en udskillelse af de uaktuelle materialer har fundet sted stiger udlånet. Et bibliotek er ikke og skal ikke være en ramme om en enorm ikke-benyttet bogsamling til glæde for de meget få. 8

9 Et bibliotek er et lødigt videns-, kultur- og informationscenter for alle borgere. Det skal være et mangfoldigt kulturelt tilbud, som tilbyder mulighed for brug og lån af alle relevante materialetyper. Konservative kræfter prøver at fastholde bogen som det vigtigste og dominerende medium på folkebibliotekerne. Det giver ikke mening. Hvis man som bruger kommer for at låne klassisk musik, låne en film, et spil, gå til en børneteaterforestilling eller høre et foredrag om kajakkens historie i Grønland, så er det andre medier og kulturformer, der er tale om. På samme måde er det håbløst at negligere digitaliseringen og internettets kraft. Hvis en given information kan findes på internettet, vil bogen typisk ikke længere være det vigtigste medie. Det var netop derfor, materialerne incl. internettet blev sidestillede i biblioteksloven fra Bogen er imidlertid stadig betydningsfuld, og det vil den formentlig vedblive at være. Det gælder stort set alle biblioteker i Danmark, at der er brugt mange resurser på læsning og litteraturformidling i de seneste år. Læselyst-projekter, læsekampagner, oplæsningsseancer og litteraturcaféer blomstrer landet over. Bibliotekarer har formidlet bogen på skoler, i børnehaver og i vuggestuer. På internettet er det bibliotekerne i Danmark, der står bag det meget benyttede litterære tilbud Litteratursiden. dk, hvis formål er at formidle og diskutere skønlitteratur i samarbejde med forfattere og brugere. Det er 25 år siden Hovedbiblioteket på Kamillevej blev indviet den 15. marts Sigtet med biblioteket dengang var et levende kulturhus der skulle være en flot ramme om såvel den klassiske biblioteksvirk- Et nyt tilbud på biblioteket, et læseværksted blev præsenteret og demonstreret i Til venstre administrativ webmedarbejder Carsten Vilhelmsen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

10 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM somhed som om foredrag, koncerter, filmforestillinger, møder m.v. - I år 2000 blev bl.a. udlån af musik obligatorisk i biblioteksloven. I 1983 havde musikudlånet været en fuldt integreret del biblioteksvirksomheden i Tårnby Kommune i flere år. Vi skriver Sigtet eller formålet med Hovedbiblioteket på Kamillevej og Tårnby Kommunebiblioteker er i princippet uændret. Det er imidlertid oplagt at tiden er en anden. Ikke mindst internettets fremkomst i begyndelsen af 90 erne og den tiltagende digitalisering siden da har ændret mediebilledet og dermed bibliotekernes vilkår markant. Den spændende opgave er også i de kommende 25 år løbende at udvikle bibliotekstilbuddet så det er på fuld omgangshøjde med samfundets og brugernes behov 10

11 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET Den 20. april 1908 vedtoges en ny kommunal valglov, der for første gang gav kvinder ret til at stemme ved kommunevalg og stille op til samme. Dette blev der mulighed for året efter den 9. marts Valgbar var enhver mand eller kvinde, der var fyldt 25 år og havde fast ophold i kommunen i ca. 2 år og i dette tidsrum været skatteyder. Gifte kvinder blev betragtet som skatteyder af den skat, manden svarede. Man måtte dog ikke have modtaget fattighjælp. I Tårnby stillede ingen kvinder op, men mange har tilsyneladende deltaget ved afstemningen, for stemmeprocenten var på 82 %. Der skulle vælges 9 medlemmer ud fra to lister en borgerlig og en socialdemokratisk. Der var dog ingen særlig markering af kvindernes nyerhvervede ret at spore i datidens lokalavis. I stedet var der en heftig debat mellem de to opstillede partier om den økonomiske indsats for socialt dårligt stillede børn. Da valgresultatet blev oplæst på Kastruplund, var der mødt en større menneskeskare. Der var underholdning ved sangkoret Sylvia under ledelse af en hr. Preisler og skuespiller Fabian. Dernæst oplæste sognerådsformand Svend Hansen valgresultatet. Der blev afgivet 950 gyldige stemmer, hvoraf den borgerlige liste havde opnået 554 og den socialdemokratiske 396. Det var 5 pladser til den borgerlige og 4 til den socialdemokratiske liste i sognerådet. I øvrigt havde den borgerlige liste bogstavet A og den socialdemokratiske B, men det blev der siden byttet om på. Ved kommunalvalget i 1909 kom 127 kvinder ind i kommunalbestyrelser rundt om i landet, det svarede til lidt over 1 %! Dagen blev festligholdt på København Rådhus med for første gang kun kvinder på talerstolen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

12 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET Nøjagtig hvor stor den kvindelige valgdeltagelse har været i Tårnby Kommune fremgår dog ikke før 1925, hvor flere kvinder end mænd både var stemmeberettigede og stemte. DE FØRSTE KVINDELIGE SOGNE- RÅDSMEDLEMMER Den første kvinde, der blev valgt ind i Tårnby sogneråd, var jordemor Karen Sofie Rasmussen. Det skete ved valget næsten 25 år senere. Karen Rasmussen, der var født i 1872, var faglig aktiv i Den Almindelige Danske Jordemoderforening og var medlem af hovedbestyrelsen fra Hun betegnes som en af foreningens mest farverige medlemmer og en markant personlighed. Karen Rasmussen kom til Kastrup i 1928 og blev privatpraktiserende jordemor her. I 1933 blev hun valgt ind i sognerådet for socialdemokraterne. Hun var opstillet som nr. 14, men sprængte listen og kom ind med mange personlige stemmer. Jordemor Karen Rasmussen, medlem af Tårnby sogneråd fra 1933 til Karen Rasmussen sad foruden sognerådet også som medlem af følgende udvalg: Belysningsudvalget, boligudvalget, forsørgelsesudvalget og udvalget om vandforsyningsanlæg. Hun udtrådte af sognerådet før tid p.g.a. sygdom pr , og blev erstattet af arbejdsmand Walther Thomsen. Først efter krigen i 1946 kom der atter kvinder i sognerådet hele 3 fra To af dem, Grethe Hansen og Esther Petersen sad hele perioden fra mens Kristine Christensen kom ind som suppleant det sidste år. Grethe Hansen var medlem af det kommunistiske parti, som man i øvrigt efter krigen regnede med 12

13 ville få fremgang p.g.a. partiets deltagelse i frihedskampen. Grethe Hansen opnåede 26 personlige stemmer og sad i sognerådet i knap to perioder, inden hun fratrådte i Ester Petersen sad som socialdemokratisk medlem indtil Hun var i øvrigt gift med skoleinspektøren på Tårnby Skole, Kaj Petersen. I 1958 var Inger Lind opstillet til kommunevalget i Tårnby for Det konservative Folkeparti. Det var anden gang hun forsøgte, og det lykkedes denne gang at blive medlem af kommunalbestyrelsen. Før valget var der et interview med hende i Dagens Nyheder. Det bringer vi her. HUSMODERPLIGTER OG POLITIK Jo mere man har at bestille, des mere kan man overkomme siger man - og det siger fru Inger Lind, som selv til fulde har bevist, at der faktisk er noget om den ting. For fire-fem år siden var fru Lind en husmoder, der passede sit hjem, sin mand, der er driftsbestyrer på Kastrup Glasværk, og sine tre børn, som i dag er 12, 10 og 6 år. Flittig og dygtig, absolut! Men i dag - endnu mere flittig. Ved siden af hjemmet og familien har Inger Lind sit politiske arbejde, hun er den 4. marts opstillet - for anden gang - som konservativ kandidat i Tårnby kommunalbestyrelse, hun er formand for den 4 år gamle konservative kvindekreds i Tårnby, medlem af vælgerforeningsbestyrelsens arrangement-udvalg, er i Kvindelige Diskussionsklub (for at høre noget upolitisk ind imellem!) og går til klaverundervisning (det slapper man så rart af ved).hun når det hele - og når det på en eller anden måde sagtens. Gæstfrit byder hun indenfor i den hyggelige lejlighed på Glasværket, slår sig roligt ned i stuen - og lader sig ikke anfægte af, at en legekammerat til den yngste søn, Thomas, marcherer gennem stuen med en spegepølsemad i hånden, bortset fra en henkastet bemærkning til drengen om, at Thomas er derude. Man må ikke komme ind i et dødvande. Politik har interesseret mig fra jeg var ganske ung, beg ynder fru Lind. Jeg kommer fra et konservativt hjem, og min far var arkitekt i hæren. Men når man først bliver gift og får GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

14 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET børn, er der ikke tid til meget andet. I det mindste ikke så længe børnene er små og kræver en hele dagen. Senere, når de bliver lidt ældre slipper taget fra en, og selv beg ynder at få interesser, er det, vi andre også må til at finde nye interesser, ellers kommer man ind i et dødvande. I 1954 fik jeg en opfordring til at lade mig opstille herude i kommunen, hvor vi har boet i 10 år, og da der også blev startet en konservativ kvindekreds, blev jeg dens formand. Min mand har støttet mig. Og jeg synes, det giver et vældigt tilskud til det daglige, og man har ligefrem pligt overfor sin mand til at interessere sig for noget andet, så man ikke bliver kedelig. Så må man virkelig hellere lade være med at gøre det mere triste i husholdningen., som f.eks. at gå der og støve af hver eneste dag - der er jo ingen andre end en selv, der ser, om det er g jort, og bare der er pænt og ordentligt. Nu kræver imidlertid en sådan aktiv deltagelse i politik, at man har en forstående mand. Men herom siger fru Lind: Min mand har støttet mig på alle måder - og han lægger børn i seng og læser lektier med dem, hvis jeg skal ud til møde en aften. Jeg sørger nu altid for at være hjemme, når bør- nene kommer fra skole. Og selv om man går ud nogle aftener om ugen, sætter børnene mere pris på en, når man endelig er hjemme. Børn bliver også mere selvstændige af undertiden at skulle klare sig selv, derfor tror jeg såmænd ikke, man behøver at føle sit ansvar for tungt i den retning. For fire år siden var Inger Lind opstillet langt nede på den konservative liste, men i år står hun som nummer 3 med en god chance for at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvis det går som sidst, at fire konservative vælges. Jeg mener, at samarbejdet mellem mænd og kvinder i kommunerne er betydningsfuldt, siger Inger Lind. Kvinder har flair for, hvordan arbejdet kan lægges til rette, og hvordan pengene kan komme til at slå til i kommunens husholdning - sådan som den også skal det i hjemmet. Men man skal selv have en sund økonomi i sin egen husholdning og ikke bruge mere, end man tjener, hvis man også vil opnå det samme i den kommune, man arbejder for. Hvis De bliver valgt, får De endnu mere travlt? Jeg har overvejet det hele - og det er efter fælles overenskomst med min mand, jeg 14

15 Da der for første gang var tre kvinder i kommunalbestyrelsen. På venstre side af bordet fra venstre: Svend Jensen, E. Wagner Jensen, Otto Hansen, Inger Lind, Charles Rasmussen, Abdul Nielsen. På højre side øverst: Ester Petersen, Kristine Christensen, Martin Johansen, Viggo Petersen, Sv. Lunnemann og Torkild Feldvoss. Ved hovedbordet fra venstre: Karl Pedersen, Thorkild Nielsen, Jørgen Elkær Hansen, og Sigurd Schouensborg GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 er gået ind på at lade mig opstille. Jeg tror imidlertid nemt, det kan forenes med de husmoderlige pligter. Man kan jo indrettes sig derefter. Men nu er det jo, om man egner sig til arbejdet eller ikke. Det vil først vise sig, når man er ude i det - og så er det, om man erkender det selv og i tide trækker sig ud af det. Men derfor kan man jo være en lige så god husmoder, når man vender tilbage til hjemmet. Med den energi og interesse for sagen, fru Inger Lind lægger for dagen, har vi en vis fornemmelse af, at hun både vil klare og egne sig. Inger Lind var kommunalbestyrelsesmedlem fra

16 HUSK LAD OS SYNGE AMAGERSANGE ved Inger Kjær Jansen, Stads- og Lokalarkivet Onsdag den 9. april kl på Hovedbiblioteket 2008 er sangens år, og hvad er mere nærliggende end at samles om at synge viser fra Amager. Repertoiret kommer til at bestå af de gamle kendte sange samt skillingsviser, der fortæller gruefulde historier fra vores ø om mord og forsmået kærlighed. Musikalsk ledsagelse ved Agnete Rytter og Søren Markvard Pedersen. HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Fredag STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Kongelig indvielse i blåt. Springfyre og ditto piger. Udendørsanlæg indviet indendørs. NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21.

Kongelig indvielse i blåt. Springfyre og ditto piger. Udendørsanlæg indviet indendørs. NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21. Tårnby Bladet NR. 4 APRIL 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Springfyre og ditto piger Udendørsanlæg indviet indendørs SPRINGENDE og HOPPENDE små og lidt større gymnaster fra KG66 viste gennem et fem

Læs mere

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE

GENTOFTE BIBLIOTEKERNE GENTOFTE BIBLIOTEKERNE Årsberetning for Kultur og Bibliotek 2004 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord............................................................................. 4 Struktur............................................................................

Læs mere

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19

Iben Jakobsen Moderne Biblioteksudvikling 26. Maj 2010 A08 Projekt Side 2 af 19 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Åbne Bibliotek 4. semester projektopgave Iben Jakobsen A08 26. maj 2010 5714 ord A08 Projekt Side 2 af 19 Det Åbne Bibliotek ABSTRACT I første afsnit forklarer

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne

Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne BIBLIOTEKAR FORBUNDETS FAGMAGASIN JUNI 2015 60 PROCENT OPLEVER STRESS PÅ ARBEJDET DEBAT OM OMSTRIDT NÆSTVED- MODEL 06 TEMA: Bibliotekarer løfter ungdomsuddannelserne GOD SOMMER Et spændende forår Inden

Læs mere

NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG

NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Tårnby Bladet NR. 10 OKTOBER 2013 www.taarnbybladet.dk 21. ÅRGANG Harmonier i finsk skov: Musikskolens harmoniorkester HOT var på nordiske turné til det sydlige Finland. Gruppen besøgte Tårnbys venskabskommune

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015

Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyhedsbrev nr. 19 Juni/Juli 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Valgudtalelse Valget er udskrevet det er nu det gælder! I den kommende tid skal vi gøre det helt klart for alle danske

Læs mere

Væsen uden offentlig kontrol

Væsen uden offentlig kontrol TÅRNBY BLADET NR. 2 - FEBRUAR 2015 23. ÅRGANG REDAKTIONEN@TAARNBYBLADET.DK Årets forening 2014 fik Frandsenomvisning som gave Bag udvælgelsen som Årets Forening 2014 står Tårnby Foreningsråd. Med æren

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Glostrup Bibliotek. Alt mellem himmel og jord

Glostrup Bibliotek. Alt mellem himmel og jord Glostrup Bibliotek Alt mellem himmel og jord 2 Velkommen til Glostrup Bibliotek På Glostrup Bibliotek kan man finde alt mellem himmel og jord Havebøger, Harry Potter og hygge, fodbold, Familieklub og franske

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

interviewundersøgelse

interviewundersøgelse Folkebiblioteket: Fra bøger til brugere interviewundersøgelse Styrelsen for Bibliotek og Medier 12.03.08 Indholdsfortegnelse 1. Formålet med undersøgelsen side 3 2. Interviewspørgsmål side 4 3. Rammerne

Læs mere

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig

POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET. Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig POUL FELDVOSS SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig SKOLEN FOR FOLKET Tårnby Kommunes skolehistorie fra århundredskiftet til 2. verdenskrig 2 Se tekst

Læs mere

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år

Elværks-krøniken 1914-2014. Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år Elværks-krøniken 1914-2014 Fra elektricitetsværk til kulturhus på 100 år 1 Redaktion: Anne-Marie Jørgensen Kenneth Jensen 2 Layout og offset: Kenneth Jensen - kennethjensen.dk Udgivet af Kulturhuset Elværket

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ

DE NØDVENDIGE HÆNDER QUIZ DE NØDVENDIGE HÆNDER TILLÆG TIL KOMMUNALBLADET NR. 18 1 FREDAG 19. OKTOBER 2007 HK/Kommunal præsenterer AVIS på disse 12 sider projektet De nødvendige hænder / GOD LÆSNING HK/Kommunal vil hvert år PRIS

Læs mere

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden

Sammen OM MENIGHEDSPLEJE. Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden - et folkekirkeligt, socialt arbejde Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Jubilæumsnummer Indbydelse til fest for 100 år Historien Nutiden Fremtiden Hilsen fra kirkeministeren og socialministeren Anmeldelser: Ingen

Læs mere

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager

SKRÆPPE BLADET. Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager F E B R U A R 2 0 0 4 SKRÆPPE BLADET Brabrand Boligforening og Boligforeningen Århus Omegn i samarbejde om nyt byggeri i Hasselager N U M M E R 1 K O L O F O N ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

skræppebladet nr. nov. 2013

skræppebladet nr. nov. 2013 Brabrand Boligforening søger et dream-team - side 3 Ny medredaktør på Skræppebladet - side 6 Pearl - kvinde med soul i Søvangen - side 8 Bingo-banko og masser af sild - side 10 t 3 6 8 10 09 nr. nov. 2013

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT

BIBLIO ANMARKS TEKER 5. 2009 LÆR MERE OM IT DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 5. 2009 LÆR MERE OM IT - på biblioteket! NY Gallup og Statistik 2008: Danskernes e-lån vokser markant Biblioteket er fantastisk vigtigt: Interview med kulturordførerne NEXT LIBRARY

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr.

HELNÆS POSTEN 12. DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. HELNÆS POSTEN 12 DECEMBER 2009 4. årgang nr. 12 Løssalg 15,00 kr. Udsigt over Skaghorn før opgravning Se side 10 og 11 Kulturlandsbyen på vandring Se side 12 Nationalparken en død sild? Debatten om Helnæs

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere