TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR

2 FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej fejrer i år 25 års jubilæum. Foto: Carsten Vilhelmsen, 2007 KILDER: Dagens Nyheder Tårnby kommunes arkiv: Valgprotokol , Statistik samt Sognerådets medlemmer og udvalg Tårnby Stads- og lokalarkiv Tårnby Kommunebiblioteker Udgivet i 1999 ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM FAKTABOKS Foreningen Tårnby Sogns Folkebibliotek stiftes. Biblioteket åbnes den i Alleen 30 med bind. I oktober 1907 flyttes biblioteket til Rådhuset i Kastruplundgade, der tidligere rummede Kastrup skole. I november 1936 overgår ejerskabet af biblioteket til Tårnby Kommune og biblioteket flytter til Tårnbyvej 5 i den nyopførte Tekniske Skole. I 1977 flytter Hovedbiblioteket fra Tårnbyvej og Tårnby Musikbibliotek fra Tårnby Torv til den gamle sygekassebygning på Amager Landevej 89. Den åbnes dørene til det nye hovedbibliotek på Kamillevej og den indvies biblioteket officielt. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 DET FØRSTE BIBLIOTEK Det første bibliotek i Tårnby Kommune blev etableret i en privat lejlighed i Alleen 30 i Kastrup den 3. november Charlotte Nørregård blev den første bibliotekar, en post hun bestred i knap 30 år. Bogbestanden omfattede 1000 bind, der blev indkøbt med økonomisk støtte fra Folkeoplysningens Fremme, læseselskaber og private samt med 50 % rabat ved indkøb hos de københavnske forlagsboghandlere. Bag biblioteket stod en forening bestående af det bedre borgerskab i Kastrup. Charlotte Nørregård skulle i samarbejde med et af bestyrelsens medlemmer sørge for indkøb, katalogisering og udlån. Bøgerne var ifølge foreningens vedtægter af belærende og underholdende 3

4 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Biblioteket på det gamle rådhus i Kastruplundgade. I skranken bibliotekar Anna Hansen. Foto: 1935 karakter. Biblioteket havde åbent 3 aftener om ugen, de første par år var en af dagene søndag formiddag. Åbningstiden blev bibeholdt indtil Det kostede 1,50 kr. årligt at låne bøger, dette beløb forblev uændret indtil 1936, hvor biblioteket blev kommunalt. I maj 1900 var der indmeldt 250 lånere, da var kommunens befolkningstal 3.500, heraf var halvdelen af lånerne beskæftiget på glasværket. Dette bundede i, at foreningens første formand og initiativtager til oprettelsen af biblioteket var fabrikskemiker ved glasværket, Rudolf Jørgensen, der sikkert har agiteret kraftigt for sagen på sin arbejdsplads. Det første bogkatalog kom i 1899, det næste i 1922, og i slutningen af 1920 erne blev kartotekskort indført. Man forsøgte med en læsesal i vinteren 1904, men med ringe tilslutning, og først 30 år senere blev der oprettet en læsesal. KASTRUPLUNDGADE I oktober 1907 flyttede biblioteket over til den gamle Kastrup skole, hvor kommunens første rådhus samtidig blev indrettet. Her fik biblioteket gratis husly, lys og varme. Udover dette fik man en lang årrække årligt 200 kr. fra kommunekassen. Tilskud- 4

5 det blev forhøjet i slutningen af 1920 erne til 1000 kr., men nu skulle ca. halvdelen bruges til at betale husleje, lys og varme. Biblioteket fik dog et statstilskud på 50 % af støtten fra kommunen. I maj 1928 opsagde Charlotte Nørregård sin stilling p.g.a. sygdom. Anna Hansen, der havde gennemgået kurser på centralbiblioteket og Statens Bibliotekstilsyn blev herefter ansat. TÅRNBYVEJ 5 I 1936 overgik biblioteket til kommunal status og flyttede ind i en nybygget bygning ved siden af Korsvejens skole. Anna Hansen fulgte med, men samtidig blev bibliotekets første faguddannede bibliotekar ansat, nemlig Jeff Thastum. Thastum havde en utrolig viden om kunst og kultur og ikke mindst bibliotekets bogbestand. Han fungerede som leder indtil 1973, og blev indtil sin afgang ofte benævnt bibliotekaren af lånerne, selvom der med tiden blev ansat mange flere af slagsen. Under 2. verdenskrig steg udlånstallene så meget, at der igen kom bibliotek til Kastrup på Skottegårdsskolen i 1954, der i 1957 blev flyttet til Kastrupgård. I de gamle vedtægter stod der i øvrigt, at hovedbiblioteket skulle være i Kastrup, sandsynligvis fordi befolkningstallet her var størst. Gennem de næste årtier steg udlånstal, bogbestand og antallet af ansatte så meget, at det blev nødvendigt at flytte til en større bygning. I 1977 flyttede hovedbiblioteket sammen med musikafdelingen, der var oprettet i 1970 på Tårnby Torv, derfor til den gamle sygekassebygning på Amager Landevej 89. Her fungerede Hovedbiblioteket til Så tæt stod bøgerne på Tårnbyvej i GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

6 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Åbning af det nye hovedbibliotek den 14. marts Til venstre tager stadsbibliotekar Gunner Søborg imod de forventningsfulde lånere. Foto: Kurt Haugaard. KAMILLEVEJ 10 Den 14. marts 1983 kunne dørene åbnes til et nyt hovedbibliotek på Kamillevej. Forud var gået flere års planlægning, da forholdene på Amager Landevej 89 ikke var tidssvarende. En konkurrence om et nyt hovedbibliotek blev udskrevet. Vinderprojektet havde Gehrdt Bornebusch som arkitekt. Karakteristisk ved byggeriet er glaskuplen i midten af bygningen, der blev inspiration til senere byggerier rundt om i landet. Ved den officielle åbning blev talerækken afbrudt af en aktion af arbejdsløse bibliotekarer, der mente at der ikke var afsat nok personaleresurser til det nye hovedbibliotek. Til det replicerede borgmester Torkild Feldvoss, at man jo nok aldrig skulle have bygget det nye hovedbibliotek. Men det blev heldigvis en realitet, og man må sige at der er foregået utrolig meget siden da. Specielt på it-området er der sket en stor udvikling fra den første pc er fik sit indtog i Den blev anvendt af bibliotekarer til søgninger i et landsdækkende bibliotekssystem. Men for at finde egne bøger måtte kartotekerne stadig benyttes. Det fik en ende i 1993, da bibliotekets ca materialer blev inddateret. Siden kom søgemaskiner, internetforbindelse og selvbetjening til aflevering og udlån for lånerne. Inge-Lise úr Skúoy fortalte bl.a. følgende i 1999 i bibliotekets jubilæumsbog om sine indtryk af det nye hovedbibliotek: Vi har et smukt arkitektonisk vel udført bibliotek og dermed et indbydende bibliotek. Omgivelserne er venlige og det er op til os selv at få al den hjælp, vi har brug for. 6

7 Til højre for indgangen finder vi skranken, og herfra kan vi begynde vores odyssé. Det er her vi afleverer lånte bøger, og det er også her eventuelt bestilte bøger kan afhentes. Og herfra går vi ud i den store bogsal. Hvor engang det fortidige kartotek befandt sig. Ved bibliotekets overgang til edb benyttede jeg mig af et tilbud om et instruktionskursus til edb- Men jeg holder nu på at det er nemmest og mest udbytterigt at spørge bibliotekaren ved informationsskranken om ikke andet så for at få en samtale i gang med et menneske, der ved mere om bøger end jeg selv. Det er også her ved informationen, man kan låne avisernes boganmeldelser til brug i f. eks. litteraturkredse- Det er nu rart med en ledetråd før eller efter læsning af en bog:- Hvad siger anmelderen? Skidt eller kanel!!! Der er en livlig debat om bibliotekernes tilbud i øjeblikket. Her overlades ordet til vores bibliotekschef Jens Lauridsen under overskriften: Biblioteket i fremtiden. Siden Biblioteksloven fra 1964, hvor andre egnede materialer og kulturel aktivitet kom ind i formålsparagraffen, har Hovedbiblioteket, rotunden april folkebibliotekerne i Danmark udviklet sig til at være meget mere end bøger. I Tårnby Kommune såvel som i mange andre kommuner er biblioteket et vigtigt kulturhus med et varieret tilbud om læring, viden og inspiration baseret på en mangfoldighed af kulturtilbud: udlån af bøger, musik, film og tidsskrifter, adgang til databaser og digital information m.v. Her er også udstillinger, koncerter, børneteater, forfatteraftener og debatarrangementer. Biblioteket er et vigtigt forum, når kommunen møder sine borgere og når borgerne møder kommunen og hinanden. En ny Bibliotekslov fra år GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

8 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM 2000 understregede at biblioteket er og skal være andet end bøger. Andre materialer som f.eks. musik, multimedier og internettet blev obligatoriske som en helt naturlig konsekvens af samfundsudviklingen. Det er helt tydeligt, at der ikke er brug for de biblioteker, der ikke udvikler sig i takt med det omgivende samfund og i henhold til brugernes forventninger. Erfaringen viser klart, at et alsidigt og velredigeret bibliotekstilbud bliver benyttet. Det modsatte er tilfældet med et forældet bibliotekstilbud uden de selvfølgelige moderne faciliteter, børn og voksne kender fra skole, hjem, arbejde m.v. Bladt bibliotekets tilbud er arrangementer for børn og voksne. Her underholder Jesper Klein. Foto: En velredigeret materialesamling er et vigtigt element på et godt bibliotek. Sådan har det været siden 1964 og endnu længere tilbage. Aktualitet, alsidighed og kvalitet er lovens bogstav og det er en god gammel regel, og sund fornuft, at ikke benyttede materialer skal kasseres eller evt. opbevares i magasin. Uaktuelle bøger eller bøger, der slet ikke benyttes, er en hindring for benyttelse af de øvrige aktuelle titler. De nye bøger drukner, og så snart en udskillelse af de uaktuelle materialer har fundet sted stiger udlånet. Et bibliotek er ikke og skal ikke være en ramme om en enorm ikke-benyttet bogsamling til glæde for de meget få. 8

9 Et bibliotek er et lødigt videns-, kultur- og informationscenter for alle borgere. Det skal være et mangfoldigt kulturelt tilbud, som tilbyder mulighed for brug og lån af alle relevante materialetyper. Konservative kræfter prøver at fastholde bogen som det vigtigste og dominerende medium på folkebibliotekerne. Det giver ikke mening. Hvis man som bruger kommer for at låne klassisk musik, låne en film, et spil, gå til en børneteaterforestilling eller høre et foredrag om kajakkens historie i Grønland, så er det andre medier og kulturformer, der er tale om. På samme måde er det håbløst at negligere digitaliseringen og internettets kraft. Hvis en given information kan findes på internettet, vil bogen typisk ikke længere være det vigtigste medie. Det var netop derfor, materialerne incl. internettet blev sidestillede i biblioteksloven fra Bogen er imidlertid stadig betydningsfuld, og det vil den formentlig vedblive at være. Det gælder stort set alle biblioteker i Danmark, at der er brugt mange resurser på læsning og litteraturformidling i de seneste år. Læselyst-projekter, læsekampagner, oplæsningsseancer og litteraturcaféer blomstrer landet over. Bibliotekarer har formidlet bogen på skoler, i børnehaver og i vuggestuer. På internettet er det bibliotekerne i Danmark, der står bag det meget benyttede litterære tilbud Litteratursiden. dk, hvis formål er at formidle og diskutere skønlitteratur i samarbejde med forfattere og brugere. Det er 25 år siden Hovedbiblioteket på Kamillevej blev indviet den 15. marts Sigtet med biblioteket dengang var et levende kulturhus der skulle være en flot ramme om såvel den klassiske biblioteksvirk- Et nyt tilbud på biblioteket, et læseværksted blev præsenteret og demonstreret i Til venstre administrativ webmedarbejder Carsten Vilhelmsen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

10 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM somhed som om foredrag, koncerter, filmforestillinger, møder m.v. - I år 2000 blev bl.a. udlån af musik obligatorisk i biblioteksloven. I 1983 havde musikudlånet været en fuldt integreret del biblioteksvirksomheden i Tårnby Kommune i flere år. Vi skriver Sigtet eller formålet med Hovedbiblioteket på Kamillevej og Tårnby Kommunebiblioteker er i princippet uændret. Det er imidlertid oplagt at tiden er en anden. Ikke mindst internettets fremkomst i begyndelsen af 90 erne og den tiltagende digitalisering siden da har ændret mediebilledet og dermed bibliotekernes vilkår markant. Den spændende opgave er også i de kommende 25 år løbende at udvikle bibliotekstilbuddet så det er på fuld omgangshøjde med samfundets og brugernes behov 10

11 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET Den 20. april 1908 vedtoges en ny kommunal valglov, der for første gang gav kvinder ret til at stemme ved kommunevalg og stille op til samme. Dette blev der mulighed for året efter den 9. marts Valgbar var enhver mand eller kvinde, der var fyldt 25 år og havde fast ophold i kommunen i ca. 2 år og i dette tidsrum været skatteyder. Gifte kvinder blev betragtet som skatteyder af den skat, manden svarede. Man måtte dog ikke have modtaget fattighjælp. I Tårnby stillede ingen kvinder op, men mange har tilsyneladende deltaget ved afstemningen, for stemmeprocenten var på 82 %. Der skulle vælges 9 medlemmer ud fra to lister en borgerlig og en socialdemokratisk. Der var dog ingen særlig markering af kvindernes nyerhvervede ret at spore i datidens lokalavis. I stedet var der en heftig debat mellem de to opstillede partier om den økonomiske indsats for socialt dårligt stillede børn. Da valgresultatet blev oplæst på Kastruplund, var der mødt en større menneskeskare. Der var underholdning ved sangkoret Sylvia under ledelse af en hr. Preisler og skuespiller Fabian. Dernæst oplæste sognerådsformand Svend Hansen valgresultatet. Der blev afgivet 950 gyldige stemmer, hvoraf den borgerlige liste havde opnået 554 og den socialdemokratiske 396. Det var 5 pladser til den borgerlige og 4 til den socialdemokratiske liste i sognerådet. I øvrigt havde den borgerlige liste bogstavet A og den socialdemokratiske B, men det blev der siden byttet om på. Ved kommunalvalget i 1909 kom 127 kvinder ind i kommunalbestyrelser rundt om i landet, det svarede til lidt over 1 %! Dagen blev festligholdt på København Rådhus med for første gang kun kvinder på talerstolen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

12 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET Nøjagtig hvor stor den kvindelige valgdeltagelse har været i Tårnby Kommune fremgår dog ikke før 1925, hvor flere kvinder end mænd både var stemmeberettigede og stemte. DE FØRSTE KVINDELIGE SOGNE- RÅDSMEDLEMMER Den første kvinde, der blev valgt ind i Tårnby sogneråd, var jordemor Karen Sofie Rasmussen. Det skete ved valget næsten 25 år senere. Karen Rasmussen, der var født i 1872, var faglig aktiv i Den Almindelige Danske Jordemoderforening og var medlem af hovedbestyrelsen fra Hun betegnes som en af foreningens mest farverige medlemmer og en markant personlighed. Karen Rasmussen kom til Kastrup i 1928 og blev privatpraktiserende jordemor her. I 1933 blev hun valgt ind i sognerådet for socialdemokraterne. Hun var opstillet som nr. 14, men sprængte listen og kom ind med mange personlige stemmer. Jordemor Karen Rasmussen, medlem af Tårnby sogneråd fra 1933 til Karen Rasmussen sad foruden sognerådet også som medlem af følgende udvalg: Belysningsudvalget, boligudvalget, forsørgelsesudvalget og udvalget om vandforsyningsanlæg. Hun udtrådte af sognerådet før tid p.g.a. sygdom pr , og blev erstattet af arbejdsmand Walther Thomsen. Først efter krigen i 1946 kom der atter kvinder i sognerådet hele 3 fra To af dem, Grethe Hansen og Esther Petersen sad hele perioden fra mens Kristine Christensen kom ind som suppleant det sidste år. Grethe Hansen var medlem af det kommunistiske parti, som man i øvrigt efter krigen regnede med 12

13 ville få fremgang p.g.a. partiets deltagelse i frihedskampen. Grethe Hansen opnåede 26 personlige stemmer og sad i sognerådet i knap to perioder, inden hun fratrådte i Ester Petersen sad som socialdemokratisk medlem indtil Hun var i øvrigt gift med skoleinspektøren på Tårnby Skole, Kaj Petersen. I 1958 var Inger Lind opstillet til kommunevalget i Tårnby for Det konservative Folkeparti. Det var anden gang hun forsøgte, og det lykkedes denne gang at blive medlem af kommunalbestyrelsen. Før valget var der et interview med hende i Dagens Nyheder. Det bringer vi her. HUSMODERPLIGTER OG POLITIK Jo mere man har at bestille, des mere kan man overkomme siger man - og det siger fru Inger Lind, som selv til fulde har bevist, at der faktisk er noget om den ting. For fire-fem år siden var fru Lind en husmoder, der passede sit hjem, sin mand, der er driftsbestyrer på Kastrup Glasværk, og sine tre børn, som i dag er 12, 10 og 6 år. Flittig og dygtig, absolut! Men i dag - endnu mere flittig. Ved siden af hjemmet og familien har Inger Lind sit politiske arbejde, hun er den 4. marts opstillet - for anden gang - som konservativ kandidat i Tårnby kommunalbestyrelse, hun er formand for den 4 år gamle konservative kvindekreds i Tårnby, medlem af vælgerforeningsbestyrelsens arrangement-udvalg, er i Kvindelige Diskussionsklub (for at høre noget upolitisk ind imellem!) og går til klaverundervisning (det slapper man så rart af ved).hun når det hele - og når det på en eller anden måde sagtens. Gæstfrit byder hun indenfor i den hyggelige lejlighed på Glasværket, slår sig roligt ned i stuen - og lader sig ikke anfægte af, at en legekammerat til den yngste søn, Thomas, marcherer gennem stuen med en spegepølsemad i hånden, bortset fra en henkastet bemærkning til drengen om, at Thomas er derude. Man må ikke komme ind i et dødvande. Politik har interesseret mig fra jeg var ganske ung, beg ynder fru Lind. Jeg kommer fra et konservativt hjem, og min far var arkitekt i hæren. Men når man først bliver gift og får GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

14 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET børn, er der ikke tid til meget andet. I det mindste ikke så længe børnene er små og kræver en hele dagen. Senere, når de bliver lidt ældre slipper taget fra en, og selv beg ynder at få interesser, er det, vi andre også må til at finde nye interesser, ellers kommer man ind i et dødvande. I 1954 fik jeg en opfordring til at lade mig opstille herude i kommunen, hvor vi har boet i 10 år, og da der også blev startet en konservativ kvindekreds, blev jeg dens formand. Min mand har støttet mig. Og jeg synes, det giver et vældigt tilskud til det daglige, og man har ligefrem pligt overfor sin mand til at interessere sig for noget andet, så man ikke bliver kedelig. Så må man virkelig hellere lade være med at gøre det mere triste i husholdningen., som f.eks. at gå der og støve af hver eneste dag - der er jo ingen andre end en selv, der ser, om det er g jort, og bare der er pænt og ordentligt. Nu kræver imidlertid en sådan aktiv deltagelse i politik, at man har en forstående mand. Men herom siger fru Lind: Min mand har støttet mig på alle måder - og han lægger børn i seng og læser lektier med dem, hvis jeg skal ud til møde en aften. Jeg sørger nu altid for at være hjemme, når bør- nene kommer fra skole. Og selv om man går ud nogle aftener om ugen, sætter børnene mere pris på en, når man endelig er hjemme. Børn bliver også mere selvstændige af undertiden at skulle klare sig selv, derfor tror jeg såmænd ikke, man behøver at føle sit ansvar for tungt i den retning. For fire år siden var Inger Lind opstillet langt nede på den konservative liste, men i år står hun som nummer 3 med en god chance for at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvis det går som sidst, at fire konservative vælges. Jeg mener, at samarbejdet mellem mænd og kvinder i kommunerne er betydningsfuldt, siger Inger Lind. Kvinder har flair for, hvordan arbejdet kan lægges til rette, og hvordan pengene kan komme til at slå til i kommunens husholdning - sådan som den også skal det i hjemmet. Men man skal selv have en sund økonomi i sin egen husholdning og ikke bruge mere, end man tjener, hvis man også vil opnå det samme i den kommune, man arbejder for. Hvis De bliver valgt, får De endnu mere travlt? Jeg har overvejet det hele - og det er efter fælles overenskomst med min mand, jeg 14

15 Da der for første gang var tre kvinder i kommunalbestyrelsen. På venstre side af bordet fra venstre: Svend Jensen, E. Wagner Jensen, Otto Hansen, Inger Lind, Charles Rasmussen, Abdul Nielsen. På højre side øverst: Ester Petersen, Kristine Christensen, Martin Johansen, Viggo Petersen, Sv. Lunnemann og Torkild Feldvoss. Ved hovedbordet fra venstre: Karl Pedersen, Thorkild Nielsen, Jørgen Elkær Hansen, og Sigurd Schouensborg GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 er gået ind på at lade mig opstille. Jeg tror imidlertid nemt, det kan forenes med de husmoderlige pligter. Man kan jo indrettes sig derefter. Men nu er det jo, om man egner sig til arbejdet eller ikke. Det vil først vise sig, når man er ude i det - og så er det, om man erkender det selv og i tide trækker sig ud af det. Men derfor kan man jo være en lige så god husmoder, når man vender tilbage til hjemmet. Med den energi og interesse for sagen, fru Inger Lind lægger for dagen, har vi en vis fornemmelse af, at hun både vil klare og egne sig. Inger Lind var kommunalbestyrelsesmedlem fra

16 HUSK LAD OS SYNGE AMAGERSANGE ved Inger Kjær Jansen, Stads- og Lokalarkivet Onsdag den 9. april kl på Hovedbiblioteket 2008 er sangens år, og hvad er mere nærliggende end at samles om at synge viser fra Amager. Repertoiret kommer til at bestå af de gamle kendte sange samt skillingsviser, der fortæller gruefulde historier fra vores ø om mord og forsmået kærlighed. Musikalsk ledsagelse ved Agnete Rytter og Søren Markvard Pedersen. HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Fredag STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

BERETNING & STATISTIK 2016

BERETNING & STATISTIK 2016 NØGLETAL DET 3. STED BIBLIOTEKET SOM LÆRINGSSTED DIGITALE MULIGHEDER BRUGERUNDERSØGELSE ØVRIGE TILBUD PERSPEKTIVER BERETNING & STATISTIK TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER www.taarnbybib.dk For Tårnby Kommunebiblioteker,

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

Det åbne bibliotek i Lynge

Det åbne bibliotek i Lynge Allerød Kommune Det åbne bibliotek i Lynge Brugerundersøgelse Tekst og layout af Tine Schrøder Lunøe 1 Om undersøgelsen Antal udfyldte spørgeskemaer: 100 Derved svarer alle tal til %. I tolkningen af rapportens

Læs mere

FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2016 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 I 2016 søsætter Historiens Hus en ny arrangementstype under titlen Husker du? Arrangementerne indledes med et kort oplæg, hvor der vil blive

Læs mere

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007

Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Dagbog på årsbasis for Egtved Mediecenter 2007 Tekst og layout N.M. Schaiffel-Nielsen Den 9. januar var Styregruppen for Datastuen klar med nye kursustilbud. De blev offentliggjort i Egtved Posten. Se

Læs mere

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN

AMAGERBANEN 2. DEL LOKALHISTORIE I TÅRNBY BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 7 AUGUST2007 LOKALHISTORIE I TÅRNBY AMAGERBANEN 2. DEL BANEN UNDER BESÆTTELSEN, FRIHEDSKAMPEN &BEFRIELSEN FORSIDEILLUSTRATION: Efter Amagerbanens ophør

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne

Brug, kvalitetsudvikling og tilfredshed med bibliotekerne Brug, kvalitetsudvikling og hed med bibliotekerne Brugerundersøgelsen af 0 biblioteker i oktober 00 Århus Kommunes Biblioteker januar 00 Indhold Undersøgelsen Hvem bruger bibliotekerne 4 Søndagsåbent 6

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense -

- Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - - Ikke rumfysik, men nogle husmandsbetragtninger om, hvordan vi har grebet digitaliseringen an i Odense - 1 Vedtaget i efteråret 2009 før kommunevalget delte nogle håndøre ud til vælgere. Sendte brev til

Læs mere

Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012. AV pakkens muligheder og begrænsninger

Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012. AV pakkens muligheder og begrænsninger Levende rum Konference om AV-pakken Tårnby Kommunebiblioteker 16. januar 2012 AV pakkens muligheder og begrænsninger Hvorfor visuel kommunikation? De digitale resurser (web, E-Reolen, PallesGavebod, etc.)

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C

Årsberetning 2012. Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Årsberetning 2012 Randers Bibliotek, Stemannsgade 2, 8900 Randers C Åbent, digitalt, videnskabende og fællesskabende Vi lever i en tid, hvor evnen til at skaffe sig viden, til at kommunikere digitalt og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale.

HOLDGYMNASTIK: Onsdage i kirke- mødesalen kl Tirsdage, torsdage og fredage tilbydes der individuel træning efter nærmere aftale. Munke Mose Allé 4-6, 5000 Odense C tlf. 66 12 42 05 (administration) tlf. 30 20 06 53 (stuen) tlf. 30 20 06 65 (1.sal) - www.plejec-munkemose.dk CAFETERIET: Åbningstider kl. 9.00-15.00. MARGURITTEN: Åben

Læs mere

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt

Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Kulturudvalget 2012-13 KUU alm. del Bilag 24 Offentligt Høring om bogmarkedets situation Folketingets Kulturudvalg afholder onsdag d. 7. november 2012 kl. 9-12 en åben høring om bog markedets situation

Læs mere

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker.

Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT 22-06-2016 Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet den 13. juni 2016 af Jens Kjær Christensen og Rikke Lauritzen vedrørende Fremtidens biblioteker. Spørgsmål Sagsnr. 2016-0257555

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 29.1. Torsdagsmik Formiddagsforedrag med kaffe og rundstykker. Emnet for foredraget vil blive bragt i vores nyhedsbrev og på www.historienshus.dk

Læs mere

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33

Årsplan Dansk/Emne 6. Klasse 2010-2011. Periode Emne & NB Udførelse/Materialer Formål/mål/Evaluering Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Uge 32 1.skoledag onsdag +intro Gul fredag Uge 33 Emneuge Gul Klåge Åge Denne emneuge sætter fokus på hvordan man lære på mange forskellige måder. Børnene prøver kræfter med forskellige værksteder i emneugen.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Nyheder - idékatalog. Samarbejde med Ramasjang: En landsdækkende kampagne for Danmarks børn I er alle vores reportere :

Nyheder - idékatalog. Samarbejde med Ramasjang: En landsdækkende kampagne for Danmarks børn I er alle vores reportere : Nyheder - idékatalog Samarbejde med Ramasjang: En landsdækkende kampagne for Danmarks børn I er alle vores reportere : Fra 1. november er bibliotekerne omdannet til newsroom og børn har mulighed for at

Læs mere

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk

ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR. www.tbib.dk ARRANGEMENTER FOR BØRN FORÅR 2016 www.tbib.dk Indholdsfortegnelse Film- og historie............. side 3 Hyggedag for tumlinge.......... side 3 Småbørnswing - 0-3 år.......... side 4 Dagplejetræf i Løgumkloster........

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Brugerundersøgelser 2010

Brugerundersøgelser 2010 Brugerundersøgelser 2010 på bibliotekerne i Hjortshøj, Kolt-Hasselager, Skødstrup, Tranbjerg og Viby Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice MKB Kommunikation Søren Holm januar

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Biblioteker i Struer Kommune

Biblioteker i Struer Kommune Biblioteker i Struer Kommune Beskrivelse af brugerundersøgelse 2010 Struer Indhold Indhold...2 1. Deskriptiv analyse af biblioteksbrugere i Struer kommune...3 2. Hvor ofte, hvornår på dagen besøges biblioteket

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver

Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Opsamlingsark for besøg hos lokalhistoriske arkiver Bredebro og Omegn I det sidste år 198 besøgende. Medlemmer: 180 husstande Aktiviteter: Afholder hvert år genforeningsfest i forsamlingshuset. Deltager

Læs mere

Vedtægter. For. Den selvejende institution, Børnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 c, 6700 Esbjerg

Vedtægter. For. Den selvejende institution, Børnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 c, 6700 Esbjerg Vedtægter For Den selvejende institution, Børnehaven Grønnegården, Grønnegade 57 c, 6700 Esbjerg Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Ugebrev 45 Indskolingen 2014

Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Ugebrev 45 Indskolingen 2014 Fælles info: Kære forældre til indskolingen. I skrivende stund er det ikke fredag endnu, men jeg er sikker på, at vi er mange, der har haft en dejlig Halloweenfest, når fredagen

Læs mere

Bibliotekernes krise. Ole Münster

Bibliotekernes krise. Ole Münster Bibliotekernes krise Ole Münster Udlån CD er 2009-2015 Udlån DVD er 2009-2015 Udlån fysiske lydbøger 2009-2015 Udlån multimediematerialer 2009-2015 Bibliotekernes materiale krise Der i dag ikke grundlag

Læs mere

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016

Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring september 2016 Invitation Vestegnens Kulturuge & Børnekulturugen & Frivillig FredagsFejring 10.-18. september 2016 1 Indhold Temaet for Vestegnens Kulturuge... 4 Idéer til aktiviteter... 4 Hvor og hvornår foregår det?...

Læs mere

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen

Kære elever. Mange venlige hilsner Karen Marie Sørensen Mit navn er Karen Marie Sørensen, og jeg er 40 år gammel. Jeg har skænket min mand Peter Martin 8 raske børn: to sønner og seks døtre. Jeg er opvokset på landet, men efter vores bryllup besluttede Peter

Læs mere

Det er MIT bibliotek!

Det er MIT bibliotek! Det er MIT bibliotek! Et rollespil for udskolingsklasser om biblioteker og demokrati Partnerne bag rollespillet Det er MIT bibliotek! er resultatet af et samarbejde mellem Esbjerg Kommunes Biblioteker

Læs mere

Bibliotekspolitik 2014-2017

Bibliotekspolitik 2014-2017 Bibliotekspolitik 2014-2017 Forord Den 17. juni 2013 vedtog byrådet den nye bibliotekspolitik for årene 2014-2017. Politikken er som noget nyt blevet formuleret i samarbejde med borgerne i Esbjerg Kommune,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86

Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Brugerundersøgelse, Sabro Bibliotek, nov 2003 Respondenter: 86 1. Hvor tit bruger

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

IT KURSER FOR ÆLDRE 1

IT KURSER FOR ÆLDRE 1 IT KURSER FOR ÆLDRE 1 Har du lyst til at lære mere om IT? Her finder du nogle af de tilbud og kurser Biblioteket og frivillige i Ikast-Brande Kommune står for. Nogle af kurserne er for nybegyndere og andre

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015

Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune. Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 Fremtidens biblioteker Skanderborg Kommune Indledende afdækning Kultur og Sundhedsudvalget 5. november 2015 1 Denne præsentation Denne præsentation er et midtvejsoplæg til Kultur- og sundhedsudvalget på

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 FORÅR 2014 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 7.1. Dengang Fyn kom på skærmen -en fortælling om TV2/Fyns første år v/ Ebbe Larsen, TV2/Fyns første direktør. I januar 1989 begyndte TV2/Fyn

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene

Åbent Dagtilbud. Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Åbent Dagtilbud Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Velkommen til Herning Bibliotekernes tilbud til dagtilbuddene Biblioteket understøtter det lille barns læselyst og læring i såvel familie

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER

Gruppebeskrivelse MULTIZONEN 3 FLERE MATERIALER BOGLDEN (RØD) I rollespillet spiller I de unge fra gruppen Bogladen. I mener, at biblioteket skal tilbage til at et sted, hvor det handler om bøger. Så mange bøger som muligt! Det vigtigste er, at man

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren RIBE BRYGHUS Øl-arrangement BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag BOGCAFÉ De bedste bøger fra 2015 SANGAFTEN Syng med fra Højskolesangbogen JENS SMÆRUP SØRENSEN Forfatterforedrag

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere