TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNES LOKALHISTORISKE TIDSSKRIFT NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 TO JUBILÆER: HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ 25 ÅR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET 100 ÅR

2 FORSIDEILLUSTRATION: Hovedbiblioteket på Kamillevej fejrer i år 25 års jubilæum. Foto: Carsten Vilhelmsen, 2007 KILDER: Dagens Nyheder Tårnby kommunes arkiv: Valgprotokol , Statistik samt Sognerådets medlemmer og udvalg Tårnby Stads- og lokalarkiv Tårnby Kommunebiblioteker Udgivet i 1999 ISSN Tidsskriftet Glemmer du er udgivet af: Tårnby Kommunebiblioteker, Stads- og lokalarkivet. Skrevet og redigeret af: Inger Kjær Jansen Layout: Anne Petersen

3 HOVEDBIBLIOTEKET PÅ KAMILLEVEJ FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM FAKTABOKS Foreningen Tårnby Sogns Folkebibliotek stiftes. Biblioteket åbnes den i Alleen 30 med bind. I oktober 1907 flyttes biblioteket til Rådhuset i Kastruplundgade, der tidligere rummede Kastrup skole. I november 1936 overgår ejerskabet af biblioteket til Tårnby Kommune og biblioteket flytter til Tårnbyvej 5 i den nyopførte Tekniske Skole. I 1977 flytter Hovedbiblioteket fra Tårnbyvej og Tårnby Musikbibliotek fra Tårnby Torv til den gamle sygekassebygning på Amager Landevej 89. Den åbnes dørene til det nye hovedbibliotek på Kamillevej og den indvies biblioteket officielt. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 DET FØRSTE BIBLIOTEK Det første bibliotek i Tårnby Kommune blev etableret i en privat lejlighed i Alleen 30 i Kastrup den 3. november Charlotte Nørregård blev den første bibliotekar, en post hun bestred i knap 30 år. Bogbestanden omfattede 1000 bind, der blev indkøbt med økonomisk støtte fra Folkeoplysningens Fremme, læseselskaber og private samt med 50 % rabat ved indkøb hos de københavnske forlagsboghandlere. Bag biblioteket stod en forening bestående af det bedre borgerskab i Kastrup. Charlotte Nørregård skulle i samarbejde med et af bestyrelsens medlemmer sørge for indkøb, katalogisering og udlån. Bøgerne var ifølge foreningens vedtægter af belærende og underholdende 3

4 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Biblioteket på det gamle rådhus i Kastruplundgade. I skranken bibliotekar Anna Hansen. Foto: 1935 karakter. Biblioteket havde åbent 3 aftener om ugen, de første par år var en af dagene søndag formiddag. Åbningstiden blev bibeholdt indtil Det kostede 1,50 kr. årligt at låne bøger, dette beløb forblev uændret indtil 1936, hvor biblioteket blev kommunalt. I maj 1900 var der indmeldt 250 lånere, da var kommunens befolkningstal 3.500, heraf var halvdelen af lånerne beskæftiget på glasværket. Dette bundede i, at foreningens første formand og initiativtager til oprettelsen af biblioteket var fabrikskemiker ved glasværket, Rudolf Jørgensen, der sikkert har agiteret kraftigt for sagen på sin arbejdsplads. Det første bogkatalog kom i 1899, det næste i 1922, og i slutningen af 1920 erne blev kartotekskort indført. Man forsøgte med en læsesal i vinteren 1904, men med ringe tilslutning, og først 30 år senere blev der oprettet en læsesal. KASTRUPLUNDGADE I oktober 1907 flyttede biblioteket over til den gamle Kastrup skole, hvor kommunens første rådhus samtidig blev indrettet. Her fik biblioteket gratis husly, lys og varme. Udover dette fik man en lang årrække årligt 200 kr. fra kommunekassen. Tilskud- 4

5 det blev forhøjet i slutningen af 1920 erne til 1000 kr., men nu skulle ca. halvdelen bruges til at betale husleje, lys og varme. Biblioteket fik dog et statstilskud på 50 % af støtten fra kommunen. I maj 1928 opsagde Charlotte Nørregård sin stilling p.g.a. sygdom. Anna Hansen, der havde gennemgået kurser på centralbiblioteket og Statens Bibliotekstilsyn blev herefter ansat. TÅRNBYVEJ 5 I 1936 overgik biblioteket til kommunal status og flyttede ind i en nybygget bygning ved siden af Korsvejens skole. Anna Hansen fulgte med, men samtidig blev bibliotekets første faguddannede bibliotekar ansat, nemlig Jeff Thastum. Thastum havde en utrolig viden om kunst og kultur og ikke mindst bibliotekets bogbestand. Han fungerede som leder indtil 1973, og blev indtil sin afgang ofte benævnt bibliotekaren af lånerne, selvom der med tiden blev ansat mange flere af slagsen. Under 2. verdenskrig steg udlånstallene så meget, at der igen kom bibliotek til Kastrup på Skottegårdsskolen i 1954, der i 1957 blev flyttet til Kastrupgård. I de gamle vedtægter stod der i øvrigt, at hovedbiblioteket skulle være i Kastrup, sandsynligvis fordi befolkningstallet her var størst. Gennem de næste årtier steg udlånstal, bogbestand og antallet af ansatte så meget, at det blev nødvendigt at flytte til en større bygning. I 1977 flyttede hovedbiblioteket sammen med musikafdelingen, der var oprettet i 1970 på Tårnby Torv, derfor til den gamle sygekassebygning på Amager Landevej 89. Her fungerede Hovedbiblioteket til Så tæt stod bøgerne på Tårnbyvej i GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

6 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM Åbning af det nye hovedbibliotek den 14. marts Til venstre tager stadsbibliotekar Gunner Søborg imod de forventningsfulde lånere. Foto: Kurt Haugaard. KAMILLEVEJ 10 Den 14. marts 1983 kunne dørene åbnes til et nyt hovedbibliotek på Kamillevej. Forud var gået flere års planlægning, da forholdene på Amager Landevej 89 ikke var tidssvarende. En konkurrence om et nyt hovedbibliotek blev udskrevet. Vinderprojektet havde Gehrdt Bornebusch som arkitekt. Karakteristisk ved byggeriet er glaskuplen i midten af bygningen, der blev inspiration til senere byggerier rundt om i landet. Ved den officielle åbning blev talerækken afbrudt af en aktion af arbejdsløse bibliotekarer, der mente at der ikke var afsat nok personaleresurser til det nye hovedbibliotek. Til det replicerede borgmester Torkild Feldvoss, at man jo nok aldrig skulle have bygget det nye hovedbibliotek. Men det blev heldigvis en realitet, og man må sige at der er foregået utrolig meget siden da. Specielt på it-området er der sket en stor udvikling fra den første pc er fik sit indtog i Den blev anvendt af bibliotekarer til søgninger i et landsdækkende bibliotekssystem. Men for at finde egne bøger måtte kartotekerne stadig benyttes. Det fik en ende i 1993, da bibliotekets ca materialer blev inddateret. Siden kom søgemaskiner, internetforbindelse og selvbetjening til aflevering og udlån for lånerne. Inge-Lise úr Skúoy fortalte bl.a. følgende i 1999 i bibliotekets jubilæumsbog om sine indtryk af det nye hovedbibliotek: Vi har et smukt arkitektonisk vel udført bibliotek og dermed et indbydende bibliotek. Omgivelserne er venlige og det er op til os selv at få al den hjælp, vi har brug for. 6

7 Til højre for indgangen finder vi skranken, og herfra kan vi begynde vores odyssé. Det er her vi afleverer lånte bøger, og det er også her eventuelt bestilte bøger kan afhentes. Og herfra går vi ud i den store bogsal. Hvor engang det fortidige kartotek befandt sig. Ved bibliotekets overgang til edb benyttede jeg mig af et tilbud om et instruktionskursus til edb- Men jeg holder nu på at det er nemmest og mest udbytterigt at spørge bibliotekaren ved informationsskranken om ikke andet så for at få en samtale i gang med et menneske, der ved mere om bøger end jeg selv. Det er også her ved informationen, man kan låne avisernes boganmeldelser til brug i f. eks. litteraturkredse- Det er nu rart med en ledetråd før eller efter læsning af en bog:- Hvad siger anmelderen? Skidt eller kanel!!! Der er en livlig debat om bibliotekernes tilbud i øjeblikket. Her overlades ordet til vores bibliotekschef Jens Lauridsen under overskriften: Biblioteket i fremtiden. Siden Biblioteksloven fra 1964, hvor andre egnede materialer og kulturel aktivitet kom ind i formålsparagraffen, har Hovedbiblioteket, rotunden april folkebibliotekerne i Danmark udviklet sig til at være meget mere end bøger. I Tårnby Kommune såvel som i mange andre kommuner er biblioteket et vigtigt kulturhus med et varieret tilbud om læring, viden og inspiration baseret på en mangfoldighed af kulturtilbud: udlån af bøger, musik, film og tidsskrifter, adgang til databaser og digital information m.v. Her er også udstillinger, koncerter, børneteater, forfatteraftener og debatarrangementer. Biblioteket er et vigtigt forum, når kommunen møder sine borgere og når borgerne møder kommunen og hinanden. En ny Bibliotekslov fra år GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

8 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM 2000 understregede at biblioteket er og skal være andet end bøger. Andre materialer som f.eks. musik, multimedier og internettet blev obligatoriske som en helt naturlig konsekvens af samfundsudviklingen. Det er helt tydeligt, at der ikke er brug for de biblioteker, der ikke udvikler sig i takt med det omgivende samfund og i henhold til brugernes forventninger. Erfaringen viser klart, at et alsidigt og velredigeret bibliotekstilbud bliver benyttet. Det modsatte er tilfældet med et forældet bibliotekstilbud uden de selvfølgelige moderne faciliteter, børn og voksne kender fra skole, hjem, arbejde m.v. Bladt bibliotekets tilbud er arrangementer for børn og voksne. Her underholder Jesper Klein. Foto: En velredigeret materialesamling er et vigtigt element på et godt bibliotek. Sådan har det været siden 1964 og endnu længere tilbage. Aktualitet, alsidighed og kvalitet er lovens bogstav og det er en god gammel regel, og sund fornuft, at ikke benyttede materialer skal kasseres eller evt. opbevares i magasin. Uaktuelle bøger eller bøger, der slet ikke benyttes, er en hindring for benyttelse af de øvrige aktuelle titler. De nye bøger drukner, og så snart en udskillelse af de uaktuelle materialer har fundet sted stiger udlånet. Et bibliotek er ikke og skal ikke være en ramme om en enorm ikke-benyttet bogsamling til glæde for de meget få. 8

9 Et bibliotek er et lødigt videns-, kultur- og informationscenter for alle borgere. Det skal være et mangfoldigt kulturelt tilbud, som tilbyder mulighed for brug og lån af alle relevante materialetyper. Konservative kræfter prøver at fastholde bogen som det vigtigste og dominerende medium på folkebibliotekerne. Det giver ikke mening. Hvis man som bruger kommer for at låne klassisk musik, låne en film, et spil, gå til en børneteaterforestilling eller høre et foredrag om kajakkens historie i Grønland, så er det andre medier og kulturformer, der er tale om. På samme måde er det håbløst at negligere digitaliseringen og internettets kraft. Hvis en given information kan findes på internettet, vil bogen typisk ikke længere være det vigtigste medie. Det var netop derfor, materialerne incl. internettet blev sidestillede i biblioteksloven fra Bogen er imidlertid stadig betydningsfuld, og det vil den formentlig vedblive at være. Det gælder stort set alle biblioteker i Danmark, at der er brugt mange resurser på læsning og litteraturformidling i de seneste år. Læselyst-projekter, læsekampagner, oplæsningsseancer og litteraturcaféer blomstrer landet over. Bibliotekarer har formidlet bogen på skoler, i børnehaver og i vuggestuer. På internettet er det bibliotekerne i Danmark, der står bag det meget benyttede litterære tilbud Litteratursiden. dk, hvis formål er at formidle og diskutere skønlitteratur i samarbejde med forfattere og brugere. Det er 25 år siden Hovedbiblioteket på Kamillevej blev indviet den 15. marts Sigtet med biblioteket dengang var et levende kulturhus der skulle være en flot ramme om såvel den klassiske biblioteksvirk- Et nyt tilbud på biblioteket, et læseværksted blev præsenteret og demonstreret i Til venstre administrativ webmedarbejder Carsten Vilhelmsen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

10 HOVEDBIBLIOTEKET FEJRER 25 ÅRS JUBILÆUM somhed som om foredrag, koncerter, filmforestillinger, møder m.v. - I år 2000 blev bl.a. udlån af musik obligatorisk i biblioteksloven. I 1983 havde musikudlånet været en fuldt integreret del biblioteksvirksomheden i Tårnby Kommune i flere år. Vi skriver Sigtet eller formålet med Hovedbiblioteket på Kamillevej og Tårnby Kommunebiblioteker er i princippet uændret. Det er imidlertid oplagt at tiden er en anden. Ikke mindst internettets fremkomst i begyndelsen af 90 erne og den tiltagende digitalisering siden da har ændret mediebilledet og dermed bibliotekernes vilkår markant. Den spændende opgave er også i de kommende 25 år løbende at udvikle bibliotekstilbuddet så det er på fuld omgangshøjde med samfundets og brugernes behov 10

11 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET Den 20. april 1908 vedtoges en ny kommunal valglov, der for første gang gav kvinder ret til at stemme ved kommunevalg og stille op til samme. Dette blev der mulighed for året efter den 9. marts Valgbar var enhver mand eller kvinde, der var fyldt 25 år og havde fast ophold i kommunen i ca. 2 år og i dette tidsrum været skatteyder. Gifte kvinder blev betragtet som skatteyder af den skat, manden svarede. Man måtte dog ikke have modtaget fattighjælp. I Tårnby stillede ingen kvinder op, men mange har tilsyneladende deltaget ved afstemningen, for stemmeprocenten var på 82 %. Der skulle vælges 9 medlemmer ud fra to lister en borgerlig og en socialdemokratisk. Der var dog ingen særlig markering af kvindernes nyerhvervede ret at spore i datidens lokalavis. I stedet var der en heftig debat mellem de to opstillede partier om den økonomiske indsats for socialt dårligt stillede børn. Da valgresultatet blev oplæst på Kastruplund, var der mødt en større menneskeskare. Der var underholdning ved sangkoret Sylvia under ledelse af en hr. Preisler og skuespiller Fabian. Dernæst oplæste sognerådsformand Svend Hansen valgresultatet. Der blev afgivet 950 gyldige stemmer, hvoraf den borgerlige liste havde opnået 554 og den socialdemokratiske 396. Det var 5 pladser til den borgerlige og 4 til den socialdemokratiske liste i sognerådet. I øvrigt havde den borgerlige liste bogstavet A og den socialdemokratiske B, men det blev der siden byttet om på. Ved kommunalvalget i 1909 kom 127 kvinder ind i kommunalbestyrelser rundt om i landet, det svarede til lidt over 1 %! Dagen blev festligholdt på København Rådhus med for første gang kun kvinder på talerstolen. GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

12 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET Nøjagtig hvor stor den kvindelige valgdeltagelse har været i Tårnby Kommune fremgår dog ikke før 1925, hvor flere kvinder end mænd både var stemmeberettigede og stemte. DE FØRSTE KVINDELIGE SOGNE- RÅDSMEDLEMMER Den første kvinde, der blev valgt ind i Tårnby sogneråd, var jordemor Karen Sofie Rasmussen. Det skete ved valget næsten 25 år senere. Karen Rasmussen, der var født i 1872, var faglig aktiv i Den Almindelige Danske Jordemoderforening og var medlem af hovedbestyrelsen fra Hun betegnes som en af foreningens mest farverige medlemmer og en markant personlighed. Karen Rasmussen kom til Kastrup i 1928 og blev privatpraktiserende jordemor her. I 1933 blev hun valgt ind i sognerådet for socialdemokraterne. Hun var opstillet som nr. 14, men sprængte listen og kom ind med mange personlige stemmer. Jordemor Karen Rasmussen, medlem af Tårnby sogneråd fra 1933 til Karen Rasmussen sad foruden sognerådet også som medlem af følgende udvalg: Belysningsudvalget, boligudvalget, forsørgelsesudvalget og udvalget om vandforsyningsanlæg. Hun udtrådte af sognerådet før tid p.g.a. sygdom pr , og blev erstattet af arbejdsmand Walther Thomsen. Først efter krigen i 1946 kom der atter kvinder i sognerådet hele 3 fra To af dem, Grethe Hansen og Esther Petersen sad hele perioden fra mens Kristine Christensen kom ind som suppleant det sidste år. Grethe Hansen var medlem af det kommunistiske parti, som man i øvrigt efter krigen regnede med 12

13 ville få fremgang p.g.a. partiets deltagelse i frihedskampen. Grethe Hansen opnåede 26 personlige stemmer og sad i sognerådet i knap to perioder, inden hun fratrådte i Ester Petersen sad som socialdemokratisk medlem indtil Hun var i øvrigt gift med skoleinspektøren på Tårnby Skole, Kaj Petersen. I 1958 var Inger Lind opstillet til kommunevalget i Tårnby for Det konservative Folkeparti. Det var anden gang hun forsøgte, og det lykkedes denne gang at blive medlem af kommunalbestyrelsen. Før valget var der et interview med hende i Dagens Nyheder. Det bringer vi her. HUSMODERPLIGTER OG POLITIK Jo mere man har at bestille, des mere kan man overkomme siger man - og det siger fru Inger Lind, som selv til fulde har bevist, at der faktisk er noget om den ting. For fire-fem år siden var fru Lind en husmoder, der passede sit hjem, sin mand, der er driftsbestyrer på Kastrup Glasværk, og sine tre børn, som i dag er 12, 10 og 6 år. Flittig og dygtig, absolut! Men i dag - endnu mere flittig. Ved siden af hjemmet og familien har Inger Lind sit politiske arbejde, hun er den 4. marts opstillet - for anden gang - som konservativ kandidat i Tårnby kommunalbestyrelse, hun er formand for den 4 år gamle konservative kvindekreds i Tårnby, medlem af vælgerforeningsbestyrelsens arrangement-udvalg, er i Kvindelige Diskussionsklub (for at høre noget upolitisk ind imellem!) og går til klaverundervisning (det slapper man så rart af ved).hun når det hele - og når det på en eller anden måde sagtens. Gæstfrit byder hun indenfor i den hyggelige lejlighed på Glasværket, slår sig roligt ned i stuen - og lader sig ikke anfægte af, at en legekammerat til den yngste søn, Thomas, marcherer gennem stuen med en spegepølsemad i hånden, bortset fra en henkastet bemærkning til drengen om, at Thomas er derude. Man må ikke komme ind i et dødvande. Politik har interesseret mig fra jeg var ganske ung, beg ynder fru Lind. Jeg kommer fra et konservativt hjem, og min far var arkitekt i hæren. Men når man først bliver gift og får GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL

14 100- ÅRET FOR KVINDERNES KOMMUNALE VALGRET børn, er der ikke tid til meget andet. I det mindste ikke så længe børnene er små og kræver en hele dagen. Senere, når de bliver lidt ældre slipper taget fra en, og selv beg ynder at få interesser, er det, vi andre også må til at finde nye interesser, ellers kommer man ind i et dødvande. I 1954 fik jeg en opfordring til at lade mig opstille herude i kommunen, hvor vi har boet i 10 år, og da der også blev startet en konservativ kvindekreds, blev jeg dens formand. Min mand har støttet mig. Og jeg synes, det giver et vældigt tilskud til det daglige, og man har ligefrem pligt overfor sin mand til at interessere sig for noget andet, så man ikke bliver kedelig. Så må man virkelig hellere lade være med at gøre det mere triste i husholdningen., som f.eks. at gå der og støve af hver eneste dag - der er jo ingen andre end en selv, der ser, om det er g jort, og bare der er pænt og ordentligt. Nu kræver imidlertid en sådan aktiv deltagelse i politik, at man har en forstående mand. Men herom siger fru Lind: Min mand har støttet mig på alle måder - og han lægger børn i seng og læser lektier med dem, hvis jeg skal ud til møde en aften. Jeg sørger nu altid for at være hjemme, når bør- nene kommer fra skole. Og selv om man går ud nogle aftener om ugen, sætter børnene mere pris på en, når man endelig er hjemme. Børn bliver også mere selvstændige af undertiden at skulle klare sig selv, derfor tror jeg såmænd ikke, man behøver at føle sit ansvar for tungt i den retning. For fire år siden var Inger Lind opstillet langt nede på den konservative liste, men i år står hun som nummer 3 med en god chance for at blive valgt ind i kommunalbestyrelsen, hvis det går som sidst, at fire konservative vælges. Jeg mener, at samarbejdet mellem mænd og kvinder i kommunerne er betydningsfuldt, siger Inger Lind. Kvinder har flair for, hvordan arbejdet kan lægges til rette, og hvordan pengene kan komme til at slå til i kommunens husholdning - sådan som den også skal det i hjemmet. Men man skal selv have en sund økonomi i sin egen husholdning og ikke bruge mere, end man tjener, hvis man også vil opnå det samme i den kommune, man arbejder for. Hvis De bliver valgt, får De endnu mere travlt? Jeg har overvejet det hele - og det er efter fælles overenskomst med min mand, jeg 14

15 Da der for første gang var tre kvinder i kommunalbestyrelsen. På venstre side af bordet fra venstre: Svend Jensen, E. Wagner Jensen, Otto Hansen, Inger Lind, Charles Rasmussen, Abdul Nielsen. På højre side øverst: Ester Petersen, Kristine Christensen, Martin Johansen, Viggo Petersen, Sv. Lunnemann og Torkild Feldvoss. Ved hovedbordet fra venstre: Karl Pedersen, Thorkild Nielsen, Jørgen Elkær Hansen, og Sigurd Schouensborg GLEMMER DU NUMMER 2 MARTS/APRIL 2008 er gået ind på at lade mig opstille. Jeg tror imidlertid nemt, det kan forenes med de husmoderlige pligter. Man kan jo indrettes sig derefter. Men nu er det jo, om man egner sig til arbejdet eller ikke. Det vil først vise sig, når man er ude i det - og så er det, om man erkender det selv og i tide trækker sig ud af det. Men derfor kan man jo være en lige så god husmoder, når man vender tilbage til hjemmet. Med den energi og interesse for sagen, fru Inger Lind lægger for dagen, har vi en vis fornemmelse af, at hun både vil klare og egne sig. Inger Lind var kommunalbestyrelsesmedlem fra

16 HUSK LAD OS SYNGE AMAGERSANGE ved Inger Kjær Jansen, Stads- og Lokalarkivet Onsdag den 9. april kl på Hovedbiblioteket 2008 er sangens år, og hvad er mere nærliggende end at samles om at synge viser fra Amager. Repertoiret kommer til at bestå af de gamle kendte sange samt skillingsviser, der fortæller gruefulde historier fra vores ø om mord og forsmået kærlighed. Musikalsk ledsagelse ved Agnete Rytter og Søren Markvard Pedersen. HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til Stads- og lokalarkivet. VI HAR ÅBENT Mandag Tirsdag Fredag STADS- OG LOKALARKIVET HAR DESUDEN UDSTILLINGER PÅ: Kastrupgårdssamlingen MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS Tirsdag til søndag Onsdag tillige Plyssen Amager Strandvej 350: PERMANENTE OG SKIFTENDE UDSTILLINGER Lørdag og søndag Stads- og lokalarkivet TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER Kamillevej 10. Tlf.: taarnbybib.dk

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Budget 2013 Faktaboks 2013

Budget 2013 Faktaboks 2013 Randers Bibliotek er åbent og digitalt vidensskabende og fællesskabende. Sådan hedder det i aftalen med Randers Byråd for 2013-2014, og ligeså i den gældende bibliotekspolitik. Overskrifterne skal ses

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre

Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud til de ældre Ældrerådet, den 25. marts 2015 Thomas Jakobsen // Direktør, Kultur- og Fritidsforvaltningen Borgerservice tilbud til ældre 16-04-2015 DUKA projekt for

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

OPDAG. bibliotekerne i Odense

OPDAG. bibliotekerne i Odense OPDAG bibliotekerne i Odense www.odensebib.dk OPDAG biblioteket Kære lærer Vi vil gerne invitere dig og dine elever indenfor på bibliotekerne i Odense. Hvert år har vi besøg af rigtig mange skoleklasser,

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013

NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 NYHEDSBREV FRA KULTURELT SAMRÅD FURESØ AUGUST / SEPTEMBER 2013 7 sider DAGENS PROGRAM 11.00 KULTURDAGEN ÅBNES V. borgmester Ole Bondo Christensen 11.15 FANDANGO 2 numre fra sidst opførte forestilling vises

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010

Biblioteket er dødt længe. Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Biblioteket er dødt længe leve biblioteket! Statsbibliotekets kontaktdag 20. maj 2010 Og det er? Mogens Vestergaard Formand for Bibliotekschefforeningen (2009- ) Bibliotekschef i Roskilde (2002- ) Medlem

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum

Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv Vendsyssel Historiske Museum Historisk Arkiv, Vendsyssel Historiske Museum På Historisk Arkiv sørger vi for at gemme alt hvad der kan tænkes, at fortælle eftertiden om fortiden og nutiden.

Læs mere

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece

Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart. Forældrepjece Sprogvurdering og sprogstimulering af børn med dansk som andetsprog fra 3 år og indtil skolestart Forældrepjece 1 Dagtilbudslovens 11-12 Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gennemføres en sprogvurdering

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012

Hvad er et bibliotek? Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Kursusdag på Gentofte Centralbibliotek 13.12.2012 Program 09.00-09.15 Mogenbrød, kaffe og te 09.15-12.00 Hvad er et biblioteks opgaver og kerneopgaver? - Historisk blik på hvad der har skabt de danske

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer

Ballerup Bibliotek og kulturhuse er kommunale institutioner, hvor udlån af alle materialer MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Nytårshilsen fra formanden

Nytårshilsen fra formanden december 2014 Nytårshilsen fra formanden Kære socialdemokrater Vi forlader snart 2014, og jeg vil derfor gerne sige jer alle tak for et godt år. Det har været et år, hvor en desværre decimeret S- gruppe

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen

Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Kommunesammenlægning Af S. Aa. Tonnesen Denne artikel er fra Horneposten nov.- dec. 2006 Nu nærmer vi os igen en sammenlægning af kommuner. Jeg fik en forespørgsel fra Kurt Vig, om jeg måske kunne skrive

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie

Eksamensopgave 2012. Aarhusportalen. Melissa Emilie Eksamensopgave 2012 Aarhusportalen Melissa Emilie Indhold Indhold... 1 Aarhusportalen... 2 Projektbeskrivelse... 2 Hvem er kunden... 2 Målgruppe... 2 Hvad ønsker vi at opnå... 2 Temaer... 2 Tidsplan...

Læs mere

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted

Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen guider dig til dit nærmeste valgsted Rejseplanen har indgået et samarbejde med KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der tilsammen udgør parterne bag kampagnen Tænk dig om

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet

Rollespil på biblioteket. et par ideer fra Rollespilsakademiet Rollespil på biblioteket et par ideer fra Rollespilsakademiet En flyer til jer Denne flyer handler om rollespil på biblioteket, så hvis du sidder og har brug for lidt inspiration til hvad der kunne foregå

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter.

En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. En undersøgelse af biblioteksservicen i landdistrikter. Et samarbejde mellem Esbjerg, Varde, Ringkøbing-Skjern og Skive biblioteker samt Center for Landdistriktsforskning ved Syddansk Universitet. Videnskabelig

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek

Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Thisted Bibliotek Brugerundersøgelse 2013 Rambøll og Thisted Bibliotek Endelig rapport, Thisted Bibliotek. En række irrelevante rubrikker er fjernet. Er du? Hvis du er i beskæftigelse, hvilken sektor arbejder

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO

HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO HJØRRING KOMMUNE SKAL VÆRE ET GODT STED AT BO Aksene. Søren Gøttrup og Britta Madsen VÆKST Befolkningstallet skal øges. Vi skal tiltrække nye erhvervsdrivende, og vi skal standse udflytningen samt bibeholde

Læs mere

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015

Radio Ådalens Formandsberetning den 24. marts 2015 Allerførst en stor tak til jer lyttere og medlemmer. Det er dejligt at mærke, at I er der, når det gælder, at præge vores radio, fx med at blande musik og deltage i quiz, eller hvis der sælges lodder,

Læs mere

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 %

Bilag 1. Der er en rar og hyggelig atmosfære. interesseret i Frekvens Antal 85 102 147 43 Procent 54,5 % 65,4 % 94,2 % 27,6 % Bilag 1 Datasæt for Bjæverskov: Frekvenstabeller Tabel B.1 Bjæverskov Bibliotek Grunden til benyttelse af netop dette bibliotek Frekvenstabel Hvorfor benytter du netop dette bibliotek? Der er en rar og

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE

IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE IKKE SOM DE ANDRE DE, DER ER TOSSEDE NOK TIL AT TRO, AT DE KAN GØRE EN FORSKEL, ER DEM, DER GØR DET I dag har du adgang til tusindvis af radio-/tv-kanaler og nettjenester. Og udbuddet fra de multinationale

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002

Øvelse 3. Interview. Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU. Januar 2002 Øvelse 3 Interview Udarbejdet for Menneske-Maskin Dialog ved DTU Januar 2002 Udarbejdet af Gruppe 18 ved Ida Cecilie Willemoes-Wissing og Jonas Rabbe Indhold 1. Fremgangsmåde 3 1.1. Anvendt metode 3 1.2.

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a.

Kost og Motion. Artikler fra i dag: Foredrag. Interviews. Foto: Oliver. Tobias Strange Andersen 4.a. Oliver Hedelund Jørgensen 4.a. Kost og Motion Daglige repportager af Oliver og Tobias 4.a 4. udgave - Torsdag d. 14. okt. Foto: Oliver Artikler fra i dag: Foredrag Onsdag eftermiddag bød på et spændende foredrag om sund og usund kost...

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Arrangementer for børn

Arrangementer for børn Varde Bibliotek tlf. 75221088 Rådhusstræde 2 6800 Varde biblioteket@vardebib.dk Arrangementer for børn Bibliotekerne i Varde Kommune Januar-juli 2013 Læs mere på www.vardebib.dk Arrangementer for børn

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen

Emneugen Se billederne fra arbejdet og fra udstillingen I dette nummer vil du kunne læse om: Et halloween indlæg fra skolens store græskarmand om efterår og kommunevalg Velkommen til Nyt Nuntius. Velkommen til et nyt layout og en ny måde at præsentere vores

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Kulturkalender VOKSNE

Kulturkalender VOKSNE Kulturkalender VOKSNE januar - juni 2011 Glostrup Bibliotek Glostrup Bibliotek Kildevældets Allé 5 2600 Glostrup tlf. 4323 6820 Åbningstider Mandag til torsdag 10-19 Fredag 10-17 Lørdag 10-14 Søndag (okt-mar)

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler

Forslag til folketingsbeslutning. større frihedsgrader for frie skoler Beslutningsforslag nr. B 6 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af Anni Matthiesen (V), Karen Ellemann (V), Preben Bang Henriksen (V), Kristian Jensen (V), Peter Juel Jensen (V), Alex Ahrendtsen

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek

Albertslund Bibliotek. Bibliotekspolitik 2012-2015. Kultur og Fritidsforvaltningen. Albertslund Bibliotek Bibliotekspolitik 2012-2015 Kultur og Fritidsforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED

TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØGELSER, THISTED 1 Til Thisted Bibliotekerne Dokumenttype Tabelrapport Dato Februar, 2010 TABELRAPPORT BIBLIOTEKERNES BRUGERUNDERSØ- GELSER, THISTED 1-1 INDHOLD 1. Introduktion

Læs mere

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune

It for alle. Gode hjemmesider om it. It-undervisning & it-hjælp i Køge Kommune ? Gode hjemmesider om it www.it-borger.dk IT- og Telestyrelsens hjemmeside med informationer om it og tele for alle borgere. På it-borger.dk kan man blandt andet finde oplysninger om mobiltelefoni, rettigheder

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE

INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE INDBYDELSE TIL VENSTRES LANDSMØDE 21.-22. NOVEMBER 2015 I HERNING TIL DELEGEREDE OG ØVRIGE LANDSMØDEDELTAGERE INDBYDELSE KÆRE DELEGEREDE OG ØVRIGE DELTAGERE I LANDSMØDET Du indbydes hermed til Venstres

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab.

BORGMESTEREN. I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. BORGMESTEREN Den 27.5.2014 Forelæggelse af Tårnby Kommunes regnskab for 2013 I fortsættelse af indstillingen vil jeg gerne knytte nogle yderligere bemærkninger til det foreliggende regnskab. I aften skal

Læs mere

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris

Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris bilag 1 Salgsklart bibliotek og indirekte værtskab - Hasseris Life Cycle Stage Ansvarlig Touch Type Statisk Interaktiv Stickers "Drive-In"-bruger "Entusiast"-bruger Ankomst Velkomst Selvbetjening Shopping

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere