Disposition for præsentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Disposition for præsentation"

Transkript

1 Værdikædeanalyse af offshore olie- og gassektoren i Danmark Ved Ole Bruun og Henrik Mahncke, Oxford Research Offshore Center Danmark halvårskonference d. 30 november 2010 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Norrlandsgatan Stockholm Sverige Oxford Research AS Kjøita Kristiansand Norge

2 Disposition Disposition for præsentation 1. Formål med analysen 2. Metode 3. Den danske offshore olie- og gassektor 4. Karakteristik af underleverandørerne til den danske offshore olie- og gassektor 5. Kortlægning af værdikæden i den danske offshore olie- og gassektor 6. Styrker og huller i den danske offshore værdikæde 7. Danske offshore olie- og gaskompetencer 8. Fremtidige udfordringer og potentialer 9. Anbefalinger

3 Formål Formål At give et overblik over olie- og gassektorens sammensætning, således at det er muligt at identificere indsatsområder. Herunder: Hvor står de danske virksomheder stærkt, hvor er der udviklingspotentiale, og hvor er det naturligt at virksomheder fra andre lande tager over. Muligheder og udfordringer for danske offshore olie- og gasvirksomheder med henblik på at hæve eksporten. Match mellem kompetence udbud fra uddannelsesinstitutionerne og efterspørgslen fra danske offshore olie- og gasvirksomheder.

4 Metode Metode kombination af kvantitative og kvalitative data

5 Karakteristik af den danske offshore olie-og gassektor Den danske offshore olie- og gassektor

6 Karakteristik af den danske offshore olie-og gassektor Den danske offshore olie- og gassektor: 3 koncessionshavere 19 felter underleverandører Genererer beskæftigelse til knap personer Meget lille i international målestok Danmark producerer kun knap 0,5 pct. af verdens samlede olieproduktion MOG og DONG E&P beskæftiger tilsammen ca Statoil: ansatte BP: ansatte Petrochina: ansatte

7 Karakteristik af den danske offshore olie-og gassektor Meget tyder på, at olie- og gasproduktionen i den danske del af Nordsøen har toppet Det må forventes at dette vil presse omsætningen i den danske offshoresektor og hermed også indtjenings- og vækstmuligheder for de danske underleverandører

8 Karakteristik af den danske offshore olie-og gassektor Karakteristik af underleverandørerne til den danske offshore olie- og gassektor

9 Karakteristik af den danske offshore olie- og gassektor Følgende karakteristika beskriver underskoven af danske virksomheder Langt størstedelen af de danske underleverandører til offshore olie-og gassektorener SMV er.andelen af store virksomheder i offshore olie og gas branchen er dog forholdsvis høj, når der sammenlignes med den generelle danske erhvervsstruktur. For størstedelen af virksomhederne udgør offshore olie og gas en niche. Mange af virksomhederne er udover olie og gas også engageret i f.eks. vindenergi og/eller bygge-og anlægsbranchen. Størstedelen af virksomhederne er således ikke rene olie- og gasbaserede virksomheder. Den danske offshore olie-og gassektorudgør en veletableret klynge.dette understreges blandt andet ved, at virksomhederne føler sig som en del af offshore olie-og gassektoren, de kender til de øvrige virksomheder, og sidst men ikke mindst er der meget samarbejde på tværs af virksomhederne.

10 Karakteristik af den danske offshore olie- og gassektor De danske underleverandører til offshore olie- og gassektoren er SMV er 92 pct. af virksomhederne har under 250 ansatte. Virksomheder med 1-10 ansatte udgør 41 pct. Sammenlignes virksomhedsstørrelsen med dansk erhvervsliv generelt er er virksomhederne dog forholdsvist store. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Virksomhedernes størrelse i forhold til antal fuldtidsansatte 41% 34% 12% 5% 1-10 ansatte ansatte ansatte ansatte 8% 251+ ansatte

11 Karakteristik af den danske offshore olie- og gassektor For mange af virksomhederne udgør offshore olie-og gasaktiviteterneen niche. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Andel af virksomhedens omsætning der kan henregnes til offshore olie og gas 25% 26% 15% 13% 21% Mindre end 10 % % % % % Over halvdelen af offshore olie og gas virksomhederne har også aktiviteter indenfor offshore vindenergi. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hvilke offshore områder har din virksomhed aktiviteter inden for? 100% 52% 9% Bølgekraftenergi Offshore vindenergi Olie og gas

12 Karakteristik af den danske offshore olie- og gassektor Sektoren er en veletableret klynge: Virksomhederne kender hinanden godt. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 34% I hvilken grad kender din virksomhed til andre danske offshorevirksomheder i Danmark? 44% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 19% 2% Stor andel føler sig som en del af den danske offshoresektor. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I hvilken grad føler din virksomhed sig som en del af den danske offshoresektor? 28% 28% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 34% 10%

13 Kortlægning af værdikæden Kortlægning af værdikæden i den danske offshore olie- og gassektor

14 Kortlægning af værdikæden Værdikæde for olie- og gasproduktion i Nordsøen Stigende værditilvækst gennem værdikæden Fokus for analysen Offshore Onshore

15 Et Værdisystem frem for en egentligt værdikæde Kortlægning af værdikæden

16 Kortlægning af værdikæden Et internationalt værdisystem Mærsk Olie og Gas estimerer at ca pct. af deres omkostninger går til underleverandører placeret uden for Danmark. 65 pct. af underleverandørerne angiver at mere end 50 pct. af deres omkostninger til underleverandører går til virksomheder placeret udenfor Danmark. Om fem år forventes denne andel at stige til 70 pct. dvs. igen en øget afhængighed af internationale underleverandører. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hvor stor en del af jeres omkostninger til underleverandører går til danske underleverandører? 31% 32% 14% 11% 7% 13% 4% 7% 8% 6% 35% 1-10 % % % % % 51+ % Note: andel af omsætning (horisontalt) og andel af virksomheder (vertikalt) 30% I dag Om 5 år Kilde: Oxford Research, 2010

17 Kortlægning af værdikæden Stor del af de danske underleverandører har stadigt primært fokus på det danske marked 57 pct. af underleverandørerne estimerer, at mere end 50 pct. af deres omsætning er baseret på kunder i Danmark. Samtidigt fremhæver særligt de mindre virksomheder, at de ser mange udfordringer og barrierer i forhold til internationalisering. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Hvor stor en del af jeres omsætning er baseret på kunder placeret i Danmark? 17% 14% 7% 9% 5% 11% 3% 9% 14% 10% 57% 43% I dag Om 5 år 0% 1-10 % % % % % 51+ % Note: andel af omsætning (horisontalt) og andel af virksomheder (vertikalt) Kilde: Oxford Research, 2010

18 Kortlægning af værdikæden Veletableret sektor, men langt fra en komplet værdikæde Den høje brug af udenlandske underleverandører indikerer at værdikæden langt fra er komplet i Danmark. Når din virksomhed vælger udenlandske underleverandører fremfor danske hvad skyldes det så? Kompetencerne hos udbyderen Der er ingen danske udbydere Prisen 62% 69% 74% Det er specielt ved komplette leverancer og større konstruktioner samt specialiseret viden, at de danske underleverandører er underrepræsenteret. Fleksibiliteten hos udbyderen Kvaliteten Kapaciteten til at tilbyde den efterspurgte volumen Tilstrækkelige certificeringer af udbyderen 38% 42% 55% 54% Pris spiller også en vigtig rolle. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Note: figuren viser andelen af virksomheder, der har svaret i meget høj grad eller i høj grad Kilde: Oxford Research, 2010

19 Producenter af store komplekse konstruktioner Eks:Leverandørtyper inden for produktion Typer af leverandører. Danske leverandører: Nicheprægede Konkurrerer på kvalitet, knowhow, sikkerhed og service Inden for nogle services er geografisk nærhed, samt det at personale skal kunne perfekt dansk dog et vigtigt parameter Ingen danske offshore olie- og gasvirksomheder i dette led Størstedelen af de danske offshore olie- og gas industrivirksom heder hører til i dette led Der eksisterer mindre antal danske offshore olie- og gas industrivirksom heder i dette led 1. Totalløsninger: Denne type offshore industrivirksomheder er i stand til at levere totalløsninger på store projekter som f.eks. komplette olie/gas platforme og borerigge. Således er disse virksomheder i stand til egenhændigt, at stå for alle elementer i en EPCI kontrakt. 2. Del-systemer og strukturer:denne type offshore industrivirksomheder leverer sammensatte produkter -oftest til koncessionshaverne eller de industrivirksomheder, som står for totalløsningerne. 3. Komponentleverandører: Denne type industrivirksomheder producerer enkeltkomponenter, som indgår i større olie og gas konstruktioner. Producenter af enkeltkomponenter Kilde: Oxford Research, 2010

20 Kortlægning af værdikæden På baggrund af kortlægningen af den danske offshore olie-og gassektor tegner der sig et billede af en sektor med et solidt fundament i Danmark: Der eksisterer koncessionshavere,hvoraf specielt Mærsk Olie og Gas og Dong E&P har skabt en intern struktur med mange vitale funktioner in-house. Der eksisterer både små, mellemstore og store virksomheder indenfor offshore olie-og gassektoren, som er med til at skabe et stærkt offshore olie-og gasmiljø. Mange produktionsvirksomheder der leverer vigtige del-systemer og udstyr af høj kvalitet. En bred vifte af relevante rådgivnings-og konsulentvirksomheder er til stede i Danmark. Der eksisterer betydelige virksomheder, der udlejer manpower, det vil sige personale til at udføre manuelle service opgaver, på kontraktbasis. Stor offshore kursus-og certificeringsvirksomhed i Danmark. Den organisationsmæssige struktur er på plads i Danmark. De relevante uddannelses-og forskningsinstitutioner er til stede i Danmark.

21 Kortlægning af værdikæden Styrker og huller i værdikæden i den danske offshore olie- og gassektor

22 Styrker og huller i værdikæden Huller i værdikæden Produktion af komplette borerigge og olie og gasplatforme Produktion af udstyr (hardwaren) til indretning af olie/gas brønde Geologiske, havbundsrelaterede undersøgelser i forbindelse med eftersøgning ikke et tegn på, at sektoren har sovet i timen, men snarere et udtryk for at Danmark trods alt stadig er en lille spiller på det globale olie-og gasmarked.

23 Styrker og huller i værdikæden Danske styrkepositioner Forskning i kalkstensreservoirer: Kompetencerne ligger primært hos GEUS, men er meget afgørende, da 95 pct. af olien i Nordsøen ligger i kalkstensreservoirer. Horisontale boringer: Olien i Nordsøen ligger i et relativt tyndt lag, hvilket gør det nødvendigt at gennemføre horisontale boringer for at sikre en høj indvindingsgrad. EnhancedOil Recovery(EOR): EOR dækker over en række teknikker, som alle har til formål, at øge indvindingsgraden i olie-og gasfelterne. Udvinding af olie og gas på lave dybder: Den olie og gas der udvindes i Nordsøen ligger på forholdsvis lave dybder, hvilket betyder at de virksomheder, som opererer der har solide kompetencer indenfor dette område Generelt: Mange virksomheder har et højt kvalitets, vidensmæsssigtog teknologisk niveau. Stor know-how omkring sikkerhed og miljø.

24 Kompetencer og uddannelse Kompetencer og uddannelse i den danske offshore olie- og gassektor

25 Kompetencer og uddannelse Der er en række offshore olie og gas relevante uddannelser i Danmark Følgende er nogle eksempler på relevante offshore uddannelser: Ingeniører (fx Petro-, Maskin-, Svejse-, Reservoir-, Elektro-, Kemi- og Designingeniører) Geologer Geofysikere Maskinmestre Driftsteknolog offshore Teknisk manager offshore Offshore svejser

26 Kompetencer og uddannelse Stor tilfredshed med det faglige niveau 69 pct. af virksomhederne angiver at de er meget tilfredse med det faglige niveau på uddannelserne. Tilfredshed med de offshore relaterede uddannelser i Danmark Fagligt niveau 69% 62 pct. er tilfredse med tilpasningen til offshore branchen. Det er dog diskussioner på dette område Tilpasning til offshore branchen Udbud (antal uddannelser og variationen i uddannelserne) 50% 62% Halvdelen af virksomhederne er tilfredse med udbuddet og variationen i uddannelserne. Tilgang (antallet af studerende på uddannelserne) 28% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Note: figuren viser andelen af virksomheder, der har svaret i meget høj grad eller i høj grad Kilde: Oxford Research, 2010

27 Kompetencer og uddannelse Diskussion omkring udbuddet og tilpasningen til offshore i uddannelserne Uenighed blandt de videnstungevirksomheder omkring hvorvidt specialisering i olie og gas i løbet af studieperioden er nødvendig Generalister (Rambøll Olie og Gas, Mærsk Olie og Gas) Specialister (Welltec) Universiteterne er skeptiske overfor at specialisere uddannelserne i retning af olie-og gassektoren Tilpasse sig de studerendes ønsker (vedvarende energi) Manglende profilering i forhold til de studerende Dårligt ry blandt de studerende Sektoren er bedst tjent med bredt kvalificeret arbejdskraft Manglende sektorfokusering er ikke kun et tema på universiteterne Ønske om at indgå i tættere samarbejde med industrien på maskinmesterskolerne Håndværkerbaserede virksomheder virker tilfredse med udbuddet af uddannelser og deres tilpasning til offshore olie- og gassektoren.

28 Kompetencer og uddannelse Høj efterspørgsel efter medarbejdere med lange og mellemlange uddannelser Medarbejdere med en lang videregående uddannelse er i høj kurs hos virksomhederne. Medarbejderefterspørgsel fordelt på uddannelsesniveau Lang videregående uddannelse (fx civilingeniør) Mellemlang videregående uddannelse (fx maskinmester) 50% 55% Det går fint i tråd med tilbagemeldingerne fra koncessionshaverne, underleverandørerne og vidensinstitutionerne. Kort videregående uddannelse (fx elektronik operatør) Erhvervsuddannelse (fx offshore smed) Grundskole (9-10 klasse) 18% 26% 30% Manglen på højt kvalificeret arbejdskraft er et problem som ikke vil blive mindre i fremtiden. Gymnasial uddannelse (hhx, htx, stx) 15% Ph.d ere 9% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Note: figuren viser andelen af virksomheder, der har svaret i meget høj grad eller i høj grad Kilde: Oxford Research, 2010

29 Fremtidige udfordringer og potentialer Fremtidige udfordringer og potentialer

30 Fremtidige udfordringer Det store fokus på reduktion af omkostningerne er delvist et udtryk for at sektoren er meget internationalt funderet. Forhold der bliver vanskelige at håndtere i fremtiden Reduktion af omkostningerne 69% Erobring af nye eksportmarkeder kan hænge sammen med, at underleverandørerne ved at de danske olie-og gasreserver er faldende på sigt. Underleverandørerne ser tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft på sigt som et problem. Det er dog ikke et specifikt offshore problem. Erobring af nye eksportmarkeder Tiltrækning af kvalificerede medarbejdere Øget markedsføring af offshore området Skabe netværk til andre aktører indenfor offshore området Absorbering af viden fra forsknings-og uddannelsesinstitutioner Tiltrækning af kapital Andre 5% 32% 36% 41% 55% 61% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 67%

31 Nye muligheder og potentialer Gammelt udstyr der skal udskiftes:flere af olie-og gasplatformenei Nordsøen er forholdsvist gamle, og udstyret er derfor slidt og i visse tilfælde forældet. Derfor vil der i den nærmeste fremtid formentligt være meget udstyr, som koncessionshaverne skal have udskiftet og/eller opdateret. Øgede incitamenter til at hæve udvindingsgraderne:ligeledes vil den svindende olie-og gasproduktion skabe incitamenter til at effektivisere eksisterende brønde med nye teknologier og processer, der kan øge udvindingsgraden (EOR). Dekomissionering:I takt med at produktionen af olie-og gas på mange af felterne i Nordsøen vil blive stoppet i løbet af de næste år, vil der være mange olie-og gasplatforme, der skal tages ud af drift og ophugges (dekommissionering) på en sikkerheds-og miljømæssig forsvarlig vis. Danske virksomheders traditionelt høje sikkerheds-og miljømæssige niveau bør også her kunne danne udgangspunkt for, at danske underleverandører, i hvert fald i Nordsøen, kan blive førende inden for dekommissionering. Store potentialer i den vedvarende energisektor:herudover er der selvfølgelig også et stort potentiale for mange danske underleverandører til offshore olie-og gassektoreni forbindelse med leverancer til den hastigt voksende vedvarende energisektor. Herunder særligt i forhold til offshore vind hvor mange af kompetencerne er kompatible med de kompetencer, der i dag bruges og efterspørges i offshore olie-og gassektoren.

32 Nye muligheder og potentialer Anbefalinger

33 Anbefalinger - forretningsudvikling Anbefalinger forretningsudvikling: Øget fokus på Internationalisering: Der bør sættes øget fokus på internationalisering og internationaliseringsmuligheder, særligt blandt SMV ernei offshore olie-og gassektoren. De danske offshore olie-og gasvirksomhedershøje kvalitets-og kompetenceniveau samt deres store knowhow omkring bl.a. sikkerhed og miljø udgør et klart potentiale for mange virksomheder i forhold til at få fodfæste på offshoremarkederuden for Danmark. Samtidigt fokuserer mange mindre virksomheder dog ofte mere på barriererne end på mulighederne ved øget internationalisering. Øget fokus på samarbejde og konsortier: De danske underleverandører til offshore olie-og gassektorenbør i stigende grad tænke i samarbejder og konsortier i forhold til at kunne tilbyde totalkontrakter (EPCI). EPCI-kontrakterer en klar stigende tendens på det internationale marked for leverancer til offshore-olie og gassektoren. Herunder er det vigtigt, at leverandører af maskinel, udstyr m.v. opretholder, og i måske endnu højere grad end i dag, tilbyder såkaldte levetids-leverancer, hvor service-og vedligehold er en mulighed der vedlægges tilbuddet på selve produktet, når der bydes ind på projekter.

34 Anbefalinger - forretningsudvikling Anbefalinger forretningsudvikling: Øget fokus på anvendelse af kompetencer inden for relaterede sektorer: Der bør også fokuseres på, hvordan virksomheder specialiseret inden for offshore olie-og gas kan bruge deres kompetencer og knowhow inden for andre sektorer. Det er bl.a. oplagt at sætte fokus på nært relaterede sektorer som offshore vind og bølgeenergi, hvor en række offshore olie-og gasvirksomhederallerede i dag har succes. Der bør dog også ses nærmere på mulighederne inden for andre højteknologiske sektorer som eksempelvis forsvars-og sikkerhedsindustrien hvor der er også er fokus på kvalitet, sikkerhed og certificering, og hvor mange kunder efterspørger stateof the art know-howomkring specialiserede materialer, el-tekniske systemer, software og kommunikationsudstyr. Også fødevare-, biotek-medicinalindustrien kunne være oplagte højteknologiske sektorer at se nærmere på.

35 Anbefalinger uddannelse og kompetence Anbefalinger uddannelse og kompetence: Forbedring af sektorens image: Der bør gøres en systematisk indsats i forhold til at forbedre sektorens image både i forhold til at rekruttere flere højtuddannede unge til sektoren og at sikre højere optag på de offshorerelevanteuddannelser. Mange unge finder i dag offshoresektorenuattraktiv, da den har et image som forurenende og svært forenelig med et moderne familieliv. Informationskampagne der beskriver hvad sektoren er for en størrelse: Sektoren vil i denne forbindelse kunne drage nytte af en omfattende informationskampagne som tydeligt beskriver hvad sektoren er for en størrelse og hvad det kræver at blive en del af den. Det ville være oplagt at starte med at kommunikere, hvor stor betydning olie og gas udvinding har for den danske økonomi. Derudover er de færreste klar over hvor højteknologisk branchen er samt hvilke job muligheder der eksisterer i sektoren. En klar understregning af at sektoren arbejder med stateof the art teknologi vil kunne være med til at tiltrække mere teknisk funderet personale på alle niveauer i sektoren. Sektorens store diversitet betyder, at der er mange forskellige job indgange. Det er derfor desuden vigtigt at komme ud med budskabet om, at sektoren ikke kun er befolket af ingeniører og faglært arbejdskraft, men at den spænder over en meget bred palet af forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

36 Anbefalinger uddannelse og kompetence Anbefalinger uddannelse og kompetence: Tiltrækning af højtuddannet udenlandsk arbejdskraft: Samtidig er der heller ingen tvivl om, at særligt SMV ernei sektoren skal blive bedre til at tiltrække og fastholde højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, hvis de skal gøre sig forhåbninger om at få dækket deres arbejdskraft-og kompetencebehov i fremtiden. Manglen på højt kvalificeret arbejdskraft vil om forholdsvis få år blive et generelt problem i Danmark. Derfor virker det ikke realistisk, at offshore olie-og gassektoren, som allerede i dag oplever mangel på bl.a. ingeniører, alene vil kunne få dækket sit arbejdskraft-og kompetencebehov ved at rekruttere i Danmark. Stærkere dialog mellem maskinmesterskoler og offshore olie- og gassektoren: Et stigende optag på landets maskinmesterskoler åbner op for at kunne tilbyde mere specialiserede kurser indenfor offshore olie og gas området. I den forbindelse ville en stærkere dialog mellem skolerne og offshore olie-og gassektorenvære med til at sikre at kurserne matcher sektorens behov. Én måde hvorpå dialogen omkring uddannelsen kunne styrkes ville være ved at nedsætte advisoryboardssom kommer med løbende input til indholdet i uddannelserne. I advisoryboardeneskulle både sidde repræsentanter fra uddannelserne og olie-og gasvirksomhederne. Også dialogen og koordineringen imellem skolerne bør styrkes i denne forbindelse.

37 Anbefalinger uddannelse og kompetence Anbefalinger uddannelse og kompetence: Afklaring vedr. behovet for offshore specialisering på uddannelser: Generelt er det dog i forhold til uddannelsesindsatsen vigtigt at være opmærksom på, at der I offshore olieog gassektorener delte meninger omkring behovet for (yderligere) offshore specialisering på uddannelsesområdet. En stor del af virksomhederne i sektoren foretrækker kandidater med en mere bred og traditionel uddannelsesbaggrund. Ligeledes er flere af uddannelsesinstitutionerne skeptiske overfor specialiserede uddannelser, da det bl.a. ofte er meget svært at rekruttere studerende til sådanne.

38 Anbefalinger rammebetingelser Anbefalinger rammebetingelser: Tiltrække flere forskningsmidler målrettet olie- og gassektoren: Sektoren vil kunne drage nytte af en styrket forskningsindsats. Derfor bør der arbejdes på at tiltrække flere forskningsmidler målrettet olie-og gassektoren. Sektorens samfundsøkonomiske bidrag taget i betragtning er der i dag relativt få forskningsmidler målrettet offshore olie og gas. Skal Danmark bevare og udbygge sine styrkepositioner inden for offshore olie-og gas, der i meget høj grad bygger på højt specialiseret viden og komplekse teknologier, er en styrket forskningsindsats en af forudsætningerne. Esbjerg skal i højere grad sættes på de nationale politikeres dagsorden: Herudover skal Esbjerg i højere grad sættes på de nationale politikeres dagsorden. Der er brug for, at også nationale politikere støtter op om en positiv udvikling i Esbjerg i forhold til eksempelvis at forbedre og udbygge uddannelsesmuligheder og infrastruktur, hvis byen skal kunne understøtte den fremtidige udvikling af offshore olie- og gassektoren og kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft og offshorerelaterede virksomheder.

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010

VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK. Analyse udarbejdet for Offshore Center Danmark af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af Oxford Research, Oktober 2010 VÆRDIKÆDEANALYSE AF OFFSHORE OLIE- OG GASSEKTOREN I DANMARK Analyse udarbejdet for af

Læs mere

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv

SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research

Læs mere

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse

Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Præsentation af resultater af spørgeskemaundersøgelse Det Blå Danmark - analyse af arbejdskraft-, kompetence- og uddannelsesbehov i den maritime sektor Workshop den 22. november 2012 V/Oxford Research

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 6. marts 2007 Konference: Aluminium offshore 2007 Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks

Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks Den 19. juni 2013 HJN Manglen på IKT-specialister er et sejlivet paradoks 1. Vi uddanner for lidt og forkert Vi har et vedvarende paradoks på IKT-arbejdsmarkedet. Der har aldrig været flere IKT-uddannede,

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige

Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM Sverige Nulpunktsanalyse af Vækstforum Sjællands erhvervsudviklingsindsats 2011-20142014 -2014 Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 7578 103 93 STOCKHOLM

Læs mere

Offshore Supply. - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas

Offshore Supply. - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas Offshore Supply Offshore Supply - udviklingsværktøj for leverandører til Offshore Olie og Gas 1. Introduktion og forord 2.

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Videnseminar om Olie og Gas. Ressourcer og Indvinding OLGAS: Status og perspektiver for dansk offshore ved Offshore Center Danmark Mandag, den 20. marts 2006 www.offshorecenter.dk 1 Program 1. Offshore

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan?

Vækst i Region Sjælland. hvorfra og hvordan? Vækst i Region Sjælland hvorfra og hvordan? Vær med til at forme den nye vækststrategi Der skal udarbejdes en ny vækst- og udviklingsstrategi for regionen. Til dette arbejde ønsker vi input fra alle, der

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding

Forslag til folketingsbeslutning om en national strategi for øget olieindvinding Beslutningsforslag nr. B 224 Folketinget 2009-10 Fremsat den 15. april 2010 af Kim Mortensen (S), Ole Vagn Christensen (S), Mette Gjerskov (S), Per Husted (S), Ole Hækkerup (S) og Jens Christian Lund (S)

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft

Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Danmarks Vækstråds Rapport om kvalificeret arbejdskraft Oplæg på Kompetencerådets møde den 25.1.2017 v./ Merete Giehm-Reese, Regional Udvikling, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Hovedpointer

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked

DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked Digitaliseringspanelet 6. møde Dagsordenens pkt. 4 Bilag 1 DI-branchernes forventninger til fremtidens arbejdsmarked 1. Sammenfatning Fremtidens arbejdsmarked handler om de forandringer, der sker på arbejdspladserne

Læs mere

Vækst gennem erhvervssamarbejde

Vækst gennem erhvervssamarbejde Vækst gennem erhvervssamarbejde Göteborg 9. december 2011 Jan Persson og Mats Kullander Oxford Research A/S Falkoner Allé 20 2000 Frederiksberg C Denmark Oxford Research AB Norrlandsgatan 11 111 43 Stockholm

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse

Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse Indkaldelse af tilbud om Udvikling af PC spil til brug for uddannelse om Spillet skal udvikles som en del af projektet, et projekt støttet af Vækstforum Syddanmark og EU's regionalfond. Projektet Energi

Læs mere

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen

Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen Udviklingsprojekt bestående af fem delprojekter med fokus på vækst og beskæftigelse i offshorebranchen DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Energi

Læs mere

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006

Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Vindmølleindustriens branchestatistik 2006 Overordnede konklusioner: Vækst i industriens omsætning på 36 pct. Vækst i eksporten af vindmøller, komponenter og knowhow på 41 pct. Vækst i beskæftigelsen på

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Afslutning på SPI projektet

Afslutning på SPI projektet Afslutning på SPI projektet Om projektet Projektet Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme (SPI) blev sat i gang i 2011 og har løbet frem til sommeren 2014. Det samlede budget har udgjort 17,6 mio. kr.

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion

UDBUD OG INNOVATION. Opsamling på rundbordsdiskussion UDBUD OG INNOVATION Ved bordene om udbud og innovation blev der drøftet, hvordan kommunen kan gøre det mere attraktivt og nemmere for SMV er at byde på offentlige udbud. Grundlæggende ønskes en tættere

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010

Beskæftigelse (1) Uddannelsessammensætni ng, 2010 Beskæftigelse (1) Branche Uddannelsessammensætni ng, 2010 Udvikling i beskæftigelse, 2001-2010 Virksomhedernes fremadrettede efterspørgsel efter faggrupper Bygge- og anlæg Faglærte er altdominerende: Næsten

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning

Præsentation af must win battles. Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Præsentation af must win battles Synlighed Forskning og udvikling VEU Internationalisering Regional uddannelsesdækning Synlighed At opbygge et markant højere kendskab til såvel det enkelte akademi som

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a.

Med det udgangspunkt lancerer Danske Regioner en vækstplan med 20 konkrete anbefalinger. I oplægget foreslår Danske Regioner bl.a. Udspil fra Danske Regioner: Vækst i hele Danmark - yderområdernes udfordringer og muligheder Den globale konkurrence udfordrer Danmarks konkurrenceevne. Hele Danmark risikerer at blive udkantsområde i

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer

Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser. Pop-up uddannelser muligheder og barrierer Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 (Omtryk - 09-11-2015 - Uddybende oversigt fra EVA) ULØ Alm.del Bilag 27 Offentligt Konsekvenser af besparelser på professionshøjskolernes uddannelser Pop-up uddannelser

Læs mere

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore

Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore Tirsdag, den 15. maj 2007 Ilulissat Offshore Center Danmark og dansk offshore 1 Offshore Center Danmark Program 1. Offshore Center Danmark - Baggrund og arbejde 2. Offshore sektoren og dens betydning for

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen

Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af yderligere studiepladser på maskinmesteruddannelsen 2010/1 BSF 120 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Bjarne Laustsen (S), Christine Antorini (S), Orla Hav (S), Kim Mortensen (S) og

Læs mere

Tænk fremtid tænk plast

Tænk fremtid tænk plast Tænk fremtid tænk plast Nyt marked for plastmaterialer i offshoreindustrien Udviklingsprojektet Substitution af materialer offshore skaber vækst i plastbranchen og forøget indtjening i offshoreindustrien

Læs mere

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien

Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren. Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Arbejdskraftsbehov i offshoresektoren - VIND Jan Hylleberg, adm. direktør Vindmølleindustrien Behovet for arbejdskraft i vindindustrien Redegøre for vækstforventningerne offshore og globalt generelt Vise

Læs mere

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem

Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Workshop Bedre sammenhænge i det maritime uddannelsessystem Initiativer i regeringens vækstplan for Det Blå DK - og i regeringens uddannelsespolitik Pernille Trojahn Kristiansen og Uddannelsesstøtte Hvorfor

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder januar 2012 Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder Resume Hvis man skal danne sig et overblik over, hvilke vækstudfordringer de danske virksomheder står overfor, og hvilke konkrete

Læs mere

Vækst gennem kompetencer

Vækst gennem kompetencer Vækst gennem kompetencer Udkast til dynamisk handlingskatalog 2. halvår 2015 2. halvår 2017 Formål med et handlingskatalog Prioritering af initiativer og projekter frem mod ult. 2017 Styringsgrundlag for

Læs mere

Sikkerhed og risikostyring

Sikkerhed og risikostyring Ny, international uddannelse Sikkerhed og risikostyring 2-årig Cand.scient.techn. uddannelse ESBJERG Bliv ekspert i sikkerhed og risikostyring Drømmer du om at blive ekspert i at rådgive virksomheder om

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Faktaark: Indholdsfortegnelse

Faktaark: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Fast track-ordningen Forslag om målretning af greencardordningen Forskerskatteordning lempes med 10.000 kr. pr. måned Initiativer om internationale grundskolepladser og flere udbud

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst

AMBITIONEN. Et internationalt anerkendt maritimt miljø, der tiltrækker virksomheder, udvikler kompetencer og skaber erhvervsøkonomisk vækst MARITIM FORSKNING AMBITIONEN Igennem tæt samarbejde med det maritime erhverv og universitetet er det hensigten at etablere maritim forskning på udvalgte områder. Nordjylland klarer sig godt i den internationale

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplæg på Region Sjællands afslutningskonference om Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 11. oktober 2017 Jannik

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv. Oplæg på åbningskonference den 9. marts

Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv. Oplæg på åbningskonference den 9. marts Hvorfor en sammenslutning som stålcentrum succesfaktorer bag udvikling af industrierhverv Oplæg på åbningskonference den 9. marts Ny REG LAB analyse kortlægger fem succeshistorier inden for traditionelle

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere