Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik"

Transkript

1 November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data 0

2 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan læses tabellerne i arbejdsmiljøredegørelsen... 3 Indledning Arbejdsulykker for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Sygefravær for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Personaleomsætning for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik APV-problemstillinger og psykisk APV for Afdeling for klinisk Patologi APV Psykisk APV i MTU Arbejdsmiljøarbejdet i øvrigt på OUH Arbejdsmiljøcertificering Reaktioner fra Arbejdstilsynet Elektronisk registrering af arbejdsulykker FMU indsatsområder for Trivsel og sygfravær... 12

3 Forord For at skabe bedre rammer for afdelingernes arbejdsmiljødrøftelse udsendes den årlige arbejdsmiljøredegørelse i samme tidsrum, som årets MTU-rapport modtages dvs. ultimo november eller primo december, hvilket forventes at give bedre sammenhæng mellem MTU og arbejdsmiljøredegørelsen. Arbejdsmiljøredegørelsen til LMU indeholder informationer for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, som er med til at give et overblik over arbejdsmiljøet i afdelingen. Arbejdsmiljøredegørelsen indeholder oplysninger om afdelingens arbejdsulykker, nær-ved-ulykker, sygefravær, APVproblemstillinger, personaleomsætning og eventuelle reaktioner fra Arbejdstilsynet. Sidst i redegørelsen beskrives indsatsområder i OUH s arbejdsmiljøarbejde. Det er intentionen, at redegørelsen ud over at inspirere arbejdsmiljøarbejdet også skal skabe overblik og klarhed over, hvor det især er vigtigt at sætte ind med forebyggende initiativer. Derudover skal arbejdsmiljøredegørelsen danne grundlag for den årlige arbejdsmiljødrøftelse i LMU. Afdelingens kontaktkonsulent fra HR-Arbejdsmiljøfunktionen deltager gerne i arbejdsmiljødrøftelsen i LMU. Se oversigt over kontaktkonsulenter via følgende link: Kontaktpersoner i HR-Arbejdsmiljøfunktionen. FMU har besluttet, at arbejdsmiljødrøftelserne i FMU og LMU tager udgangspunkt i OUH s guide til arbejdsmiljødrøftelsen, hvorfor den årlige arbejdsmiljøredegørelse skal indgå i drøftelserne. På baggrund af drøftelserne skal LMU udarbejde og beslutte en kompetenceudviklingsplan for medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen (AMO). Nye medlemmer af AMO skal ud over den obligatoriske grunduddannelse på 3 dage have tilbudt 2 dages kompetenceudvikling i det første år, de er medlemmer, og 1 ½ dag de følgende år. HR-Arbejdsmiljø tilbyder en række kompetenceudviklingsforløb til AMO se under Supplerende arbejdsmiljøuddannelse. Herudover kan kompetenceudviklingsforløb udbudt af Region Syddanmark eller ekstern udbyder anvendes. Rigtig god fornøjelse med arbejdsmiljøarbejdet. 1

4 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse Alle virksomheder skal afholde en årlig arbejdsmiljødrøftelse. På OUH er samarbejdet om arbejdsmiljø forankret i MED-systemet. OUH s arbejdsmiljøpolitik for 2015 og 2016 er besluttet i FMU. OUH s arbejdsmiljøpolitik supplerer arbejdsmiljøpolitikken for Region Syddanmark og beskriver OUH s visioner for arbejdsmiljøet på hospitalet og peger frem mod Nyt OUH. FMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse er med til at sætte rammerne for LMU s arbejdsmiljødrøftelse, da FMU i sin arbejdsmiljødrøftelse vedtager, hvilke fokusområder OUH og dermed LMU bl.a. skal arbejde med. FMU og LMU er både samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøet er et fast punkt på FMUog LMU-møder. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse foregår derfor både i FMU- og LMU-regi. Retningslinjen for arbejdsmiljødrøftelsen er besluttet af FMU og tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning. (Se retningslinjen her: OUH, Arbejdsmiljødrøftelse i FMU og LMU ) Den årlige arbejdsmiljødrøftelse skal indeholde: En vurdering og beskrivelse af, om det foregående års mål for arbejdsmiljøet er nået: Er sidste års mål for arbejdsmiljøet nået? Hvis ikke hvad skyldes det? Har der været særlige arbejdsmiljøudfordringer? Mange ulykker højt sygefravær, reaktioner fra Arbejdstilsynet eller andet? Er der områder i afdelingen, som udgør en risiko for arbejdsmiljøet? Har der været problemer i arbejdsmiljøet, som er blevet løst på en god måde? Har der været situationer, hvor I har manglet viden om arbejdsmiljø? Har arbejdsmiljø været et fast punkt på LMU s dagsorden? En tilrettelæggelse af arbejdsmiljøarbejdet og fastlæggelse af mål for det kommende års arbejdsmiljøarbejde: Fastlæggelse af mål og indhold for det kommende års arbejde. Hvad peger arbejdsmiljøredegørelsen på? Står afdelingen over for nye opgaver eller ændringer, der påvirker arbejdsmiljøet? Hvordan sikrer LMU, at opgaverne løses og målene nås? Opfølgning på FMU s arbejdsmiljødrøftelse Hvad kræver målene for af kompetenceudviklingsplanen? Opfølgning på OUH s påbud/vejledninger fra Arbejdstilsynet Arbejdsmiljødrøftelsen skal også indeholde en opfølgning på OUH s påbud/vejledninger fra Arbejdstilsynet (se link med Påbud m.m. i IPL). Det betyder, at LMU i arbejdsmiljødrøftelsen skal have fokus på de områder, som Arbejdstilsynet har afgivet reaktioner på med henblik på at lokalisere eventuelle problemstillinger og efterfølgende løse disse problemstillinger. 2

5 Bemærk, at Arbejdstilsynet kan forlange dokumentation for, at den årlige arbejdsmiljødrøftelse har fundet sted f.eks. i form af et referat fra mødet. Sådan læses tabellerne i arbejdsmiljøredegørelsen Når tabellerne i arbejdsmiljøredegørelsen præsenteres, vil der med udgangspunkt i den pågældende tabel fremføres ét eksempel på, hvordan tabellen læses. De fleste tal i redegørelsen er afrundet til en decimal. 3

6 Indledning I arbejdsmiljøredegørelsen giver afsnit 1 overblik over arbejdsulykker samt nærved ulykker for 2. halvår 2014 og 1. halvår I afsnit 2 ses sygefraværet. I afsnit 3 ses personaleomsætningen, mens afsnit 4 viser afdelingens APV-problemstillinger og psykisk APV på baggrund af MTU Afsnit 5 beskriver andre områder af arbejdsmiljøarbejdet på OUH. 1. Arbejdsulykker for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen har ingen arbejdsulykker i 2. halvår 2014 og 1. halvår

7 2. Sygefravær for 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Sygefraværet 1 i dette afsnit er fordelt på: Afdeling, årsager, personalegrupper, afsnit og sygefravær i gennemsnit pr. ansat. Tabel 2.1 viser sygefraværet i procent for afdelingen samt det samlede sygefravær på OUH for 2. halvår 2014 og 1. halvår Det ses, at afdelingen havde et sygefravær på 3,5 % i 2. halvår 2014, mens det samlede fravær for OUH var 3,9 %. 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Tabel 2.1: Sygefravær i procent, 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, AMK 3,9% 3,5% 3,1% 4,5% 2. halvår halvår 2015 AMK OUH 1 Data vedr. sygefraværet er hentet i Silkeborg Data (SD) den 14. august

8 Tabel 2.2 viser det samlede sygefravær fordelt på årsager. 16,0% Tabel 2.2: Sygefravær fordelt på årsag, 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, AMK 14,0% 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% 3,47% 2,77% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,30% 0,00% 2. halvår halvår 2015 Arbejdsskade (590) Nedsat tjeneste/delvis syg (526) Sygedage (790) 56 sygdom (525) Tabel 2.3 viser sygefraværet i procent fordelt på personalegrupper, hvor det f.eks. ses, at Lægesekretærer i 1. halvår 2015 havde et sygefravær på 3 % mod 2,3 % i 2. halvår Tabel 2.3: Sygefravær fordelt på personalegrupper, 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, AMK Lægesekretærer (VJ_9630) 2,3% 3,0% Lægepersonale (VJ_9020) 3,5% 2,9% 1. halvår halvår 2014 Kliniske AC'er (VJ_9200) 4,4% 3,4% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6

9 Tabel 2.4 viser sygedage i gennemsnit pr. ansat for 2. halvår 2014 og 1. halvår Her ses det, at der i 2. halvår 2014 i gennemsnit var 5,14 sygedage pr. ansat, mens der i 1. halvår 2015 var 3,79 sygedage pr. ansat. Tabel 2.4: Sygedage pr. ansat, 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, AMK 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 5,14 2. halvår halvår ,79 7

10 3. Personaleomsætning for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Personaleomsætningen 2 viser den eksterne tilgang/afgang i en enhed i forhold til antallet af medarbejdere i enheden ved periodens start. Medarbejdere, som flytter internt i enheden, tælles ikke med i opgørelsen af tilgang og afgang. Nedenstående tabel viser personaleomsætningen for 1. halvår Tabel 3.1 viser personaleomsætningen for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik for 2. halvår 2014 og 1. halvår Her ses det, at den halvårlige eksterne tilgang var 28,57 % i 2. halvår Tabel 3.1: Personaleomsætning, 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015, Arbejds- og Miljømedicinsk klinik 126 Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Årlig ekstern tilgang (i pct.) Årlig ekstern afgang (i pct.) 2. halvår ,57% 9,52% 1. halvår ,52% 19,05% 2 Data er hentet i SydLis den 5. august 2015 og viser personaleomsætningen for jan-juni 2015 for ordinært ansatte. 8

11 4. APV-problemstillinger og psykisk APV for Afdeling for klinisk Patologi Dette afsnit giver en oversigt over ArbejdsPladsVurderingerne (APV) og psykisk APV. I IPL registrerer afdelingen løbende APV-problemstillinger og psykisk APV i form af handlingsplaner som opfølgning på MTU. 4.1 APV I tabel 4.1 kan det f.eks. ses, at 100 % af de aktuelle problemstillinger er løst. Tabel 4.1: APV og problemstatus, oktober

12 I tabel 4.2 er IPL-problemstillingerne opdelt i forskellige kategorier af problemtyper. Det fremgår f.eks., at Indeklima vedrører 41,7 % af de registrerede problemstillinger. Tabel 4.2: APV og problemstillinger, Oktober Psykisk APV i MTU Afdelingen har på baggrund af MTU i 2014 ikke registeret handlingsplaner i IPL vedrørende psykisk APV. 5. Arbejdsmiljøarbejdet i øvrigt på OUH 5.1 Arbejdsmiljøcertificering På OUH er H.C. Andersen Børnehospital, Afd. H, Kirurgisk Afd. A og Sygehusapotek Fyn blevet arbejdsmiljøcertificeret. OUH vil i de kommende år arbejde hen mod, at alle afdelinger bliver arbejdsmiljøcertificeret. 10

13 5.2 Reaktioner fra Arbejdstilsynet I 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 har afdelingen ikke modtaget reaktioner fra Arbejdstilsynet. Alle reaktioner fra Arbejdstilsynet kan ses her: Påbud 5.3 Elektronisk registrering af arbejdsulykker Arbejdsmiljøgrupperne på OUH anvender SafetyNet til at registrere arbejdsulykker og nær-vedulykker. SafetyNet er et brugervenligt internet-baseret it-system, som bl.a. giver mulighed for at: gøre det nemt og hurtigt at registrere arbejdsulykker og nær-ved-ulykker indberette ulykker til HR Arbejdsmiljø give afdelingen og arbejdsmiljøgrupperne overblik over egne arbejdsulykker Oprettelsen af en brugerprofil sker ved kontakt til HR-Arbejdsmiljøfunktionen via mail 5.4 FMU indsatsområder for FMU har vedtaget en række fokusområder for 2015 og 2016, som LMU skal følge op på: 1. Reduktion af arbejdsulykker Stikskader Afdelingen har ingen arbejdsulykker på fokusområdet. Unge under 30 år og nyansatte med anciennitet mindre end 12 måneder FMU har besluttet, at ulykker for unge under 30 år og nyansatte med anciennitet mindre end 12 måneder skal reduceres med 50 %. Afdelingen har ingen arbejdsulykker på fokusområderne. Vold eller trusler om vold mod personalet FMU har besluttet, at antallet af ulykker med vold mod personale eller trusler om vold skal reduceres. I 2. halvår 2014 og 1. halvår 2015 havde afdelingen ingen ulykker på fokusområdet. 2. Fokuseret sundhedsfremme I oktober 2013 blev projekt Fokuseret Sundhedsfremme igangsat. Projektet har til formål at integrere sundhedsfremme som en del af arbejdsmiljøarbejdet. Det sker som et led i at udvikle og forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne. I foråret 2014 forlængede FMU projektet med 1 år, og projektet løber således til udgangen af september FMU besluttede i forbindelse med 11

14 forlængelsen af projektet, at der også skal sættes fokus på vigtigheden af at få spist sin frokost også på travle dage(se link til filmen Sund pause). Der skal også fortsat være fokus på ergonomi Har du aktiveret dit hæve-/sænkebord i dag?. For at udvikle sundhedsfremmearbejdet på OUH, er det FMU s mål, at 80 % af alle afdelinger har en nøgleperson i sundhedsfremme i oktober Medio oktober 2015 er der registreret 1 nøgleperson i sundhedsfremme. 3. Forflytning Forflytningsarbejdet skal medvirke til at sikre effektiv og viden baseret forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrelaterede skader. Forflytningsinstruktørerne skal gennem forflytningsarbejdet sammen med afdelingsledelsen og AMG løse udfordringer på det ergonomiske område inden for forflytning. Forflytningsarbejdet på OUH beskrives i retningslinjen: OUH, Organisering af det lokale forflytningsarbejde På OUH er forflytningsuddannelsen bygget op over 2 moduler, som foregår på AMU Fyn. For at sikre en stærkere sammenhæng til forflytningsarbejdet på OUH, og i forlængelse af OUH s fokusområde indenfor forflytning, er der udviklet et kursus Forflytning på OUH - til forflytningsinstruktørerne om arbejdet med forflytning på OUH. Det er FMU s mål, at 75 % af forflytningsinstruktørerne skal have gennemført kurset Forflytning på OUH med udgangen af Den bariatriske patient Som opfølgning på retningslinjen OUH, Arbejdsgange i forbindelse med den bariatriske patient er der etableret et uddannelsesforløb i samarbejde med AMU i uge 41 i Der etableres 2 hold og det er målet, at alle deltagerne på de 2 hold gennemfører uddannelsen 5. Løfteinstruktører Løfteinstruktørerne er de lokale ressourcepersoner, som i samarbejde med afdelingsledelsen og arbejdsmiljøgrupperne løser udfordringer på det ergonomiske område inden for manuel håndtering af alt der ikke vedrører patienter. Muligheder for uddannelse af løfteinstruktører kan drøftes med kontaktkonsulenten(link til: Kontaktkonsulenter i HR Arbejdsmiljø). 5.5 Trivsel og sygfravær Trivsel I MTU 2015 er det FMU s mål at fastholde og øge den Sociale Kapital i forhold til MTU 2014 vedr. Tilfredshed i Jobbet/Jeg er glad for at gå på arbejde og fastholde eller øge Motivation og arbejdsglæde. 12

15 Nedenstående ses OUH s og afdelingens score i MTU 2014: FMU s indsatsområder i MTU 2015 for social kapital Motivation/ Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Tilfredshed i Jobbet/Jeg er glad for at gå på arbejde OUH s score, MTU 2014 Afdelingens score, MTU ,0 4,5 4,1 4,4 Sygefravær I 2015 er OUH s måltal for sygefraværet på 4,0 %. Det er FMU s mål, at måltallet realiseres i I 1. halvår 2015 er afdelingens sygefravær på 3,1 %. 13

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Høreklinikken HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øjenafdeling E

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øjenafdeling E Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øjenafdeling E HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Genetisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Genetisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hudafdeling I og Allergicenteret HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk Immunologisk Afdeling HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk IT

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk IT November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Klinisk IT HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hæmatologisk Afdeling X Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hæmatologisk Afdeling X HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Odense November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Odense HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling F HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Endokrinologisk Afdeling M Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Endokrinologisk Afdeling M HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Lungemedicinsk Afdeling J HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Radiologisk Afdeling, Odense November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Radiologisk Afdeling, Odense HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hospitalskøkkenet

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hospitalskøkkenet November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Hospitalskøkkenet HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Nyremedicinsk Afdeling Y

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Nyremedicinsk Afdeling Y November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Nyremedicinsk Afdeling Y HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kæbekirurgisk Afdeling K

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kæbekirurgisk Afdeling K August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kæbekirurgisk Afdeling K Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nuklearmedicinsk Afdeling HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Økonomi og Planlægning Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, FAM, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, FAM, Odense November 015 Arbejdsmiljøredegørelse for. halvår 014 & 1. halvår 015, FAM, Odense HR Sikkerhed og Arbejdsmiljø 0 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H, OUH

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H, OUH Oktober 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H, OUH HR-Afdelingen, Systemudvikling og Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Genetisk Afdeling Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, Odense HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data 0 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øjenafdeling E

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øjenafdeling E August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øjenafdeling E Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G - Odense August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Geriatrisk Afdeling G - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Endokrinologisk Afdeling M Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Endokrinologisk Afdeling M HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Klinisk Patologi Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hudafdeling I og Allergicentret

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hudafdeling I og Allergicentret September 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hudafdeling I og Allergicentret HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Afdeling for Kvalitet og Forskning/MTV Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Medicinsk Afdeling M og FAM, Svendborg

November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Medicinsk Afdeling M og FAM, Svendborg November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Medicinsk Afdeling M og FAM, Svendborg HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi og Planlægning, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Økonomi

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Indkøb og Logistik

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Indkøb og Logistik November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Indkøb og Logistik HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Geriatrisk Afdeling G, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdelingen for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusenheden Ærø, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusenheden Ærø, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Sygehusenheden Ærø, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Geriatrisk Afdeling G - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Geriatrisk Afdeling G - Odense Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Geriatrisk Afdeling G - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Rehabiliteringsafdelingen, Odense August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Rehabiliteringsafdelingen, Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hudafdeling I og Allergicentret

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hudafdeling I og Allergicentret August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hudafdeling I og Allergicentret Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling Svendborg November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Enheden for Nyt OUH Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Sygehusapotek Fyn

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Sygehusapotek Fyn November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Sygehusapotek Fyn HR-Afdelingen, Systemudvikling og Data 0 Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Enheden for Nyt OUH Odense... 1 Forord...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Budget og Data,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Patienthotellet

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Patienthotellet August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Patienthotellet Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hæmatologisk Afdeling X Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hæmatologisk Afdeling X HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afdeling S

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afdeling S Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afdeling S HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Kirurgisk Afdeling A September 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 201 & 1. halvår 2015, Kirurgisk Afdeling A HR- Afdelingen, Systemudvikling og Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Urinvejskirurgisk Afdeling L Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Nyremedicinsk Afdeling Y

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Nyremedicinsk Afdeling Y August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Nyremedicinsk Afdeling Y Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Kirurgisk Afdeling A Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Øre-, Næse og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Øre-, Næse og Halskirurgisk Afdeling F Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Øre-, Næse og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, Svendborg - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Radiologisk Afdeling, OUH, Svendborg...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hjertemedicinsk Afdeling B

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hjertemedicinsk Afdeling B August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hjertemedicinsk Afdeling B Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Infektionsmedicinsk Afdeling Q Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Infektionsmedicinsk Afdeling Q HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Lungemedicinsk Afdeling J Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjertemedicinsk Afdeling B

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hjertemedicinsk Afdeling B Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hjertemedicinsk Afdeling B Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Klinisk Immunologisk Afdeling,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hæmatologisk Afdeling X August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi November 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Endokrinologisk Afdeling M,

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for VITA Intensiv Afdeling for Hjerte-, Lunge- og Karsygdomme, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012

Læs mere

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg

Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V, Svendborg HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Plastikkirurgisk Afdeling Z Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Plastikkirurgisk Afdeling Z HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling Z, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Plastikkirurgisk Afdeling

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurokirurgisk Afdeling U

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurokirurgisk Afdeling U Oktober 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Neurokirurgisk Afdeling U HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Radiologisk Afdeling, Odense HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling V, OUH, Odense

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling V, OUH, Odense Oktober 5 Arbejdsmiljøredegørelse for. halvår 4 &. halvår 5, Anæstesiologisk- Intensiv Afdeling V, OUH, Odense HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Stabene HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2 1. Arbejdsulykker

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Lungemedicinsk Afdeling J

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Lungemedicinsk Afdeling J September 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Lungemedicinsk Afdeling J HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Radiologisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Kirurgisk Afdeling A

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Kirurgisk Afdeling A Juni 0 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Kirurgisk Afdeling A Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjertemedicinsk Afdeling B

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjertemedicinsk Afdeling B November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Hjertemedicinsk Afdeling B HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Rehabiliteringsafdelingen

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Rehabiliteringsafdelingen November 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår & 1. halvår 2016, Rehabiliteringsafdelingen HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Plastikkirurgisk Afdeling Z Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Afdeling for

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Endokrinologisk Afdeling M Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg Juni 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Hæmatologisk Afdeling X Juni 01 Arbejdsmiljøredegørelse 013 for Hæmatologisk Afdeling X Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses tabellerne

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nyremedicinsk Afdeling Y

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, Nyremedicinsk Afdeling Y Oktober 206 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 205 &. halvår 206, Nyremedicinsk Afdeling Y HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 2.

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense - Juni 2013

Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense - Juni 2013 Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling T, Odense - Juni 2013 Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljøredegørelse 2012 for Hjerte-, Lunge-

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Neurologisk Afdeling N Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan læses

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F

Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F August 2014 Arbejdsmiljøredegørelse 1. halvår 2014 for Øre-, Næse- og Halskirurgisk Afdeling F Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense

Arbejdsmiljøredegørelse 2013 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Juni Arbejdsmiljøredegørelse 13 for Fælles Akutmodtagelse (FAM) - Odense Afdelingen for Sikkerhed og Arbejdsmiljø Indholdsfortegnelse Forord... 1 Guide til LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse... 1 Sådan

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H September 2016 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2015 & 1. halvår 2016, H.C. Andersen Børnehospital, Afdeling H HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Onkologisk Afdeling R

Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Onkologisk Afdeling R November 2015 Arbejdsmiljøredegørelse for 2. halvår 2014 & 1. halvår 2015, Onkologisk Afdeling R HR-Afdelingen, Systemudvikling & Data Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C

Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C November 2017 Arbejdsmiljøredegørelse 2. halvår 2016 & 1. halvår 2017 Reumatologisk Afdeling C HR-afdelingen, Arbejdsmiljøfunktionen Indholdsfortegnelse Forord... 1 LMU s årlige arbejdsmiljødrøftelse...

Læs mere