OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner"

Transkript

1 OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69

2 Dronninglund Kommune - Strandvejen Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70

3 - Dronninglund Kommune Strandvejen Asaa A stuehus: opført 1898 B kostald: opført 1932 C lade, hestestald: opført 1932 D hestestald: opført 1932 E garage og fyrrum Gård med fritliggende stuehus fra andelstiden og tre sammenbyggede avlslænger i Bedre Byggeskik-stil omkring gårdspladsen samt et tidligere vaskehus. Stuehuset, der er opført i blank mur, men er nu hvidkalket, har sadeltag beklædt med cementtagsten og to skorstenspiber. En dør og flere vinduer er udskiftet. Indvendig er bygningen præget af mange ombygninger. De tre avlslænger er opført i rød, blank mur med murede trempler med tilbageliggende murfelter, dog er ladens østside opført i cementsten og hvidkalket. Bygningerne har sadeltag beklædt med pandeplader. Ladens midte er markeret med en kvist. Der er isat en skydeport i bygning D og en ny stor hæveport i ladens østside. Et anlæg med et stuehus og avlslænger, som hver især er karakteristiske for sin tid, men hvor der gennemførte væsentlige ændringer af især stuehuset. 71

4 Dronninglund Kommune Voergårdsvej 13 Stuehus: opført 1934 : Lade og stald: opført 1940 Vaskehus Udhus Husmandssted med stuehus, to sammenbyggede avlslænger, et oprindeligt vaskehus og en nyere garage. Stuehuset er opført i grundmur og et halvvalmet tag beklædt med cementtagsten. Væggene er hvide og gesimsen er gul. Midt i tagfladen mod vejen er en pultkvist. Vinduerne er formentlig udskiftede. De to sammenbyggede avlslænger er opført i grundmur med trempel med tilbageliggende felter. Murene er hvide og de tilbageliggende felter gule. De gule tilbagetrukne felter er gentaget i overgavlene. Bygningerne har sadeltag, som er beklædt med pandeplader. Et tilsyneladende meget velholdt og for egnen meget karakteristisk anlæg. Kulturarvsstyrelsen har ikke nøjere kendskab til anlægget, da ejeren ikke har ønsket en besigtigelse. 72

5 Dronninglund Kommune Voergårdsvej 15 Stuehus: opført bygninger: opført bygning: opført 1950 Et husmandssted, hvor stuehuset tilsyneladende er bygget i forlængelse med en af avlsbygningerne og med en anden bygning overfor. Stuehusdelen er opført i grundmur med halvvalmet tag, som i dag er beklædt med sorte tegl. Væggene er hvide. Vinduerne er udskiftede. Det bagved liggende udhus er opført i grundmur med trempel, og taget er beklædt med eternitplader. Kulturarvsstyrelsen har ikke nøjere kendskab til anlægget, da ejeren ikke har ønsket en besigtigelse. 73

6 Frederikshavn Kommune - Understedvej 39, Understed 74

7 Frederikshavn Kommune Understedvej 39 Understed A stuehus: 1885 B vognport: opført 1830 C stald: opført 1840 D lade: opført 1870 E Hønse- og brændehus Gård med fritliggende stuehus, to sammenbyggede avslænger og en fritliggende længe omkring en gårdsplads samt et fritliggende hønse- og brændehus. Stuehuset er opført i grundmur, med blank mur mod gårdspladsen og pudset hvid mur mod haven. Sadeltaget er beklædt med tegl og har to skorstenspiber. Mod gårdspladsen er senere tilføjet en bred midtstillet tagskægskvist med to vinduer i. Gesimsen er kalket gul mod gården. Indgangsdørene og nogle af vinduerne mod gårdsiden er udskiftede. Indvendig er den oprindelige planindretning opretholdt. De gamle døre er beklædt med finerplader. Vognporten er opført i kampesten, som er kalket hvide. Taget er beklædt med pandeplader. Stald og lade er opført i kampesten og tegl, og alt er kalket hvidt. Begge længer har tag beklædt med pandeplader. Laden har højremskonstruktion. Hønsehuset er opført i grundmur og har tag beklædt med pandeplader. Der er skader og sætninger i flere mure i lade og stald samt skader i staldens bjælkelag og bærende konstruktion. Stuehus er fra havesiden en enkel og fin repræsentant for sin tid, og avlslængerne i kampesten og tegl er karakteristiske for egnen. Anlægget er ret nedslidt. 75

8 Hals Kommune - Øster Aslund 1B, Vester Hassing 76

9 Hals Kommune Øster Aslund Vester Hassing 9310 Vodskov A stuehus: opført 1898, ombygget ca B og C beboelsesfløje: opført 1898 D værksted: opført 1900 E udhus: under genopførelse efter brand En hovedgård med en trefløjet hovedbygning samt to udhuse henholdsvis nord og syd for en indre gårdsplads. Øst herfor ligger avlsbygningerne. Stuehuset er opført i rød, blank mur med pudsede bånd. Mod gården er en stor frontispice med bl.a. panelerede pilastre. Sadeltaget er beklædt med skifer og har fire skorstenspiber. De oprindelige døre og vinduer er bevarede. Midt på havesiden er tilføjet en havestue. Bygning B og C er opført i samme materialer som stuehuset, dog er tagene beklædt med tegl, og vinduerne udskiftet til vinduer med termoglas. I bygning B s gavl mod vest er isat fire glasdøre. I bygning C s hjørne mod stuehuset er etableret en åben gennemgang. Bygning D er opført i rød, blank mur, og taget er beklædt med tegl. Bygning E er opført i rød, blank, mur. Det store avlsanlægs tre længer omkring den ydre gårdplads er opført i rød, blank mur. Et stort anlæg, hvor der er gennemført flere ændringer, men hvor bl.a. de oprindelige døre og vinduer samt tagbeklædning er bibeholdt. 77

10 Hjørring Kommune - Nørremøllevej 4, Toftegaard 78

11 Hjørring Kommune Nørremøllevej 4, Toftegaard 9800 Hjørring A stuehus: opført 1891, Ombygget B stald: opført ca C hestestald m.v.: opført 1913 D lade: opført 1913 med tilbygning fra En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre avlslænger samt tilbygninger. Stuehuset er opført som et længehus med pudsede vægge, der i dag er hvidkalkede. Mod gården er sidst i 1940 erne tilføjet en bred midterkvist med to brede vinduer. Sadeltaget er mod gården beklædt med tegl og mod haven med bølgeeternit. En af de tidligere fire skorstenspiber er bevaret. Mange vinduesrammer er udskiftet. Indvendigt er bygningen ikke ændret væsentligt. De to staldlænger er opført i grundmur med trempel i rødt murværk. Væggene og de i tremplen tilbagetrukne felter er kalket hvide, dog står en gavl i rød, blank mur (ommuret). Bygningerne, der tidligere har haft tage beklædt med tagpap, har nu henholdsvis bølgeeternit- (B) og pandeplader (C). Laden er opført samtidig med staldene og senere forhøjet. Murene er hvidkalkede og taget beklædt med pandeplader. Bygningen er opført over en kraftig højremskonstruktion. Der er køregang mod nord. Mod gården findes en senere tilbygning. Gårdpladsen er belagt med piksten. Et anlæg med nogle ændringer og som trænger til en istandsættelse. 79

12 Nibe Kommune - Hedegårdesvej, 1, Halkjær Mølle, Sebbesund - Staunvej 8, Stavn 80

13 Nibe Kommune Hedegårdesvej 1, Halkjær Mølle Sebbesund A stuehus: opført 1882 B møllebygning: opført 1664, istandsat ca C stald: opført 1777, ombygget 2002 D stald: opført 1700-tallet E lade: opført 1727, ombygget 2000 F udhus Møllegårdsanlægget består af et stuehus, en møllebygning, et trefløjet avlsanlæg og et fritliggende udhus. Anlægget ligger vest for en mølledam, hvorfra vandet viamøllebygningen føres til det lavtliggende område mod vest. Foran stuehuset og langs avlslængerne er pikstensbrolægninger. En lav bro fører over renden. Stuehuset er opført med grundmurede, hvidkalkede vægge. Gesims og pilastre er kalket gule. Taget er halvvalmet, beklædt med tegl og har to skorstenspiber. Alle vinduer er nye. Indvendigt er bygningen stort set uændret. Møllebygningen har et nyt vandhjul i den sydlige gavls åbne underetage. Bygningens to langsider står i bindingsværk og dele af den nordlige gavl i hvidkalket kampesten. Overgavlen og den sydlige gavl er beklædt med brædder. Taget er et halvvalmet stråtag. Avlslænger og udhus står med vægge i hvidkalket kamp, undtagen dele af ladens gavl, som står blank. Alle bygninger har halvvalmede stråtage. Stalden (C) er ændret så længen indvendig fremstår som ét rum uden etagedæk. Laden er ombygget og anvendes nu til kontor, møder m.m. Anlægget fremstår i det ydre som et velholdt og fint anlæg. Indvendigt er den ene stald og laden omfattende ændret i forbindelse med indretning til naturskole. 81

14 Nibe Kommune Staunvej 8 Farstrup 9240 Nibe Længe med stuehus og opbevaring: opført tallets midte Den fritliggende landarbejderbolig (hus) er overvejende opført i grundmur af tegl og cementsten, dog står nordsidens vestlige del i bindingsværk. Taget er halvvalmet, beklædt med bølgeeternit og har en skorstenspibe. Facaderne står skurede og hvidkalkede. Bindingsværket er opstreget. Vinduerne er skiftede. Indvendigt er den oprindelige ruminddeling intakt. Bygningen er nedslidt og trænger til istandsættelse. En af de få bevarede huse fra midten af 1800-tallet, som er intakt i det indre. En istandsættelse vil indebære omfattende udskiftninger af bygningsdele. 82

15 Sejlflod Kommune - Kystvejen 14, Baliholt, Egense 83

16 Sejlflod Kommune Kystvejen 14, Baliholt Egense 9280 Storvorde A stuehus: opført 1936 B stald: opført 1936 C stald: opført 1936 D lade: opført 1936 En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et nyere maskinhus nord for avlsbygningerne. Stuehuset er opført i grundmur på en høj sokkel og har et halvvalmet tag. Mod gården er en frontkvist over hovedindgangen, og på havesiden er en tagskægskvist. Taget er beklædt med cementtagsten og har to skorstenspiber. Væggene er kalket hvide og gesims, hjørnekvadre og kvadre under kvistene er kalket gule. Stuehuset vinduer er udskiftet til vinduer med termoglas. Mod haven er tilføjet en havestue, som bryder med husets stil. Hoveddøren er udskiftet. Den indvendige rumfordeling er uændret. De tre avlslænger er opført i grundmur med trempel. Taget har lav hældning og er beklædt med pandeplader. Gesims og overgangen mellem undermur og trempel er fremhævet og kalket gul. Ladens midte er markeret med en lav kvist over porten, som er indrammet af gulkalkede kvadre. Et fint anlæg, hvor avlslængernes trempel, farvesætning og pandepladebeklædte tag er karakteristisk for egnen, men hvor der er gennemført væsentlige ændringer af stuehuset. 84

17 Sindal Kommune - Brasholtvej 141, Sindal - Børsholtvej 41, Børsholt, Tolne - Frederikshavnsvej 267, Hørmested - Klosterskovvej 215A, Ugilt - Melbækvej 269, Ugilt - Møjensvej 125, Møjen. Ugilt - Rødebrovej 55, Mosbjerg - Spangerhedevej 110, Spangerhede, Ugilt 85

18 Sindal Kommune Brasholtvej Sindal A stuehus: opført 1914 B stald: opført 1932 C lade: opført 1917 En mindre trelænget gård med to avlslænger med trempel. Stuehuset, der er opført i rød, blank mur, har et halvvalmet tag beklædt med cementtagsten og har én bevaret skorstenspibe. Mod gårdsiden fører to støbte trapper op til de udskiftede indgangsdøre. I havesiden er et vindue ændret til en dør. Fire vinduer er af træ med termoglasruder og de øvrige vinduer er af plast. Indvendigt er sket omfattende ombygninger med flyttede og fjernede vægge. De bevarede fyldingsdøre er afsyrede. Stald og lade har hvidkalkede mure og en trempel i rød, blank mur. Tagene er nu beklædt med bølgeeternit. Stalden har en lille kvist over en luge på østsiden. Ladens bærende stolper er skåret over, og der er opført nye murede vægge. Der har tidligere stået en vindmølle (klapsejler) på tilbygningen mod syd. Flere porte er forstørrede, og mod nord er opført en tilbygning i krydsfiner. Et velholdt anlæg, hvor der er gennemført væsentlige ændringer af bl.a. stuehuset. 86

19 Sindal Kommune Børsholtvej 41, Børsholt 9870 Sindal A stuehus: opført 1920 B bolig: opført 1920 C stald: opført 1920 D lade: opført 1920 E værksted: opført 1920 Middelstor gård med fritliggende stuehus, en mindre bygning øst herfor og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset, der er opført i grundmur, har sadeltag, som er beklædt med røde tegl, og tre skorstenspiber. Bygningen har mod gårdspladsen en stor trefagsmidterkvist. Væggene er kalket hvide. Hoveddør og vinduer er udskiftet til nye med termoglas, og der er isat en dør mod haven. Den øst for liggende mindre bygning (formodentlig et tidligere vaskehus) er ligesom stuehuset opført i grundmur og har et sadeltag beklædt med røde tegl. Vinduerne er nye med termoglas. I gavlene er indsat termovinduer og døre. Begge bygninger er omfattende ændret indvendig. De tre avlslænger er opført i grundmur, har halvvalmet tag beklædt med røde tegl, pandeplader og bølgeeternit. Mod gårdspladsen er et højt gult gesimsbånd under taget. Mod øst er tilføjet en halvtagstilbygning. Et velholdt anlæg, hvor der er sket omfattende ændringer af stuehuset og den mindre bygning øst herfor. 87

20 Sindal Kommune Frederikshavnsvej 267 Hørmested 9870 Sindal A stuehus: opført 1900, ombygget 1994 B stald: opført 1920 C lade: opført 1900 D hønsehus Et husmandssted med bolig og lade i samme længe, som er sammenbygget med en stald. Videre findes et fritliggende hønsehus. Beboelsesdelen og de fleste af avlslængernes vægge er opført i grundmur. Dog er ladens sydside i bindingsværk. Alle vægge er kalket hvide. Beboelsesdelens tag er beklædt med bølgeeternit og har to skorstenspiber. De nuværende vinduer er af plast. Indvendigt er stuehuset ombygget. Mellem beboelse og lade har der været en gennemkørsel. Mod gården er nu et hævet murparti over en dør, men mod haven er porten bevaret. Ladens tag er beklædt med pandeplader. Stalden har et nyt tag beklædt med plader. Ladens oprindelige højremskonstruktion er bevaret. 88

21 Sindal Kommune Klosterskovvej 215A Ugilt 9870 Sindal A stuehus: opført 1896, ombygget 1941 og 1989 B garage: opført 1896 Ejendommen, der består af et stuehus og et fritliggende udhus, er opført efter tegninger af Martin Nyrup. Stuehuset, der er opført i røde tegl, har et valmet tag beklædt med røde vingetegl og med to skorstenspiber. Mod nord er en stor taskekvist samt en mindre pultkvist. Mod syd er tre øjenbrynskviste. Alle vinduer er fornyet med sprossede termovinduer. Yderdørene er nye. Mod nord findes et rummeligt vindfang. Indvendig er den oprindelige indretning i vidt omfang bevaret, herunder en stor hall med trappe til 1. sal. Dog er der sket en del moderniseringer i tagetagen. Bygningen er omfattende ombygget i 1941, hvor bl.a. det oprindelige stråtag er udskiftet med tegltag. Dette har medført flere uskønne tilpasninger og ændringer, herunder etableringen af den store taskekvist. Endvidere er vindfanget tilføjet. Den fritliggende garage, der er opført som garage og røgeri, har vægge i kampesten med et stort indhak mod sydøst. Pyramidetaget er beklædt med røde tegl omkring en skorstenspibe. Garageporten er flyttet. Det velholdte og særprægede anlæg har med ombygningen i 1941 mistet flere af sine oprindelige kvaliteter. Ejeren har tegningerne til den oprindelige bygning, som er omtalt i Lise Funders bog Arkitekten Martin Nyrup. 89

22 Sindal Kommune Melbækvej 269 Ugilt 9870 Sindal A stuehus: opført 1929, ombygget 1991 Stuehuset er den sidste del af et husmandssted, hvor avlslængerne nu er nedrevet. Bygningen, der er opført i grundmur, har et halvvalmet tag, som er beklædt med cementtagsten, og har to skorstenspiber. Der er opsat solfanger og ovenlysvinduer i taget, og vinduerne er udskiftet til termovinduer. Mod nord er tilføjet en halvtagsbygning i hele bygningens længde. Facaderne er malet orange. Indvendig er pudset på vægge og lofter fjernet, og der er indbygget en masseovn. Anlægget har mistet sine fredningsværdier med nedrivningen af avlslængerne og ændringerne af stuehuset. 90

23 Sindal Kommune Møjensvej 125, Møjen Ugilt 9800 Hjørring A stuehus: opført 1930 B stald: opført 1922 C garage: opført 1922 D lade: opført 1922 En firelænget gård med et fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger. Stuehuset er opført i Bedre Byggeskik-stil med rød, blank mur og halvvalmet tag beklædt med røde tegl. Mod gårdspladen er en muret midterkvist over hoveddøren. Gesimsen er muret i gule sten. Taget er halvvalmet, beklædt med røde tegl og har én skorstenspibe. Af vinduerne er to bevaret, nogle er erstattet med plastvinduer og resten med opsprossede termovinduer. Yderdørene er også udskiftet. Indvendigt er planløsningen stort set opretholdt og fyldingsdøre bevaret. Dog er der indrettet et stort spisekøkken, og 1. salen er moderniseret. Avlslængerne er opført i grundmur og har halvvalmet tag, der er beklædt med røde falsteglsten på et underlag af brædder. Dog er en del af ladens tag mod nord dækket med bølgeeternit. Laden har en port i hver gavl. Der er i den vestre længe etableret en ny bred skydeport i krydsfiner ind til garagen. En mindre gård, som i store træk er velbevaret, men hvor især udskiftningen af stuehusets vinduer og døre har ændret anlægget væsentligt. 91

24 Sindal Kommune Rødebrovej 55, Mosbjerg 9870 Sindal A stuehus: opført 1930 B stald: opført 1930 C lade: opført 1930 En mindre gård med fritliggende stuehus samt avlslænger omkring en lille gårdsplads. Stuehuset, der er opført i rød, blank mur, har et halvvalmet tag, der er beklædt med røde tegl, og to skorstenspiber. Mod syd er en muret midterkvist med to vinduer. Vinduer og døre er nye og udført i mahogni, og der er isat en terrassedør med glas i mod haven. Murene er blevet skuret. Stald og lade er opført i grundmur med trempel og sadeltag med forholdsvis lav hældning. Den nederste del af murene står hvidkalket, tremplen står i rød, blank mur og tagene er beklædt med bølgeeternit. Mod gårdspladsen er store retkantede vinduer. Stald og lade har været brændt og er ændret ved genopbygningen. Gården er under ombygning. De gennemførte ændringer af især stuehuset har ændret bygningen afgørende. 92

25 Sindal Kommune Spangerhedevej 110 Spangerhede Ugilt 9800 Hjørring A stuehus: opført 1894 B svinestald: opført 1870 C svinestald: opført 1870 D lade: opført 1870 En stor firelænget gård med fritliggende stuehus og tre store sammenbyggede avlslænger omkring en gårdsplads. Stuehuset, der er opført i gul, blank mur, har sadeltag med en beklædning af naturskifer. Bygningen har mod gårdspladsen et let fremskudt midterparti med muret kvistparti. Væggene afsluttes med et muret gesimsbånd med hvide felter. Der findes stadig én skorstenspibe. I den østlige gavl er der tilføjet en karnap. Gavlenes vinduer er af plast og de øvrige vinduer af træ med termoglas. I taget er ovenlysvinduer. Mod haven er etableret et stort glasparti med havedør. Indvendigt er stuehuset stort set intakt, dog er en del lofter beklædt med plader. Avlslængerne, der er opført i grundmur, har sadeltag beklædt med bølgeeternitplader, pandeplader og nyere stålplader. Væggene er kalket hvide. Laden og den vestlige staldlænge har mod gårdspladsen en midtstillet kvist over henholdsvis en port og en dør. Flere vinduer er tilmurede. Ladens nordvæg støttes af nyere murede stræbepiller, og tømmerkonstruktion er udskiftet med stålbuer. En stor gård, hvor ændringerne af både stuehus og avlslænger har påvirket helheden væsentligt. 93

26 Sæby Kommune - Ålborgvej 260, Graverhuus, Syvsten 94

27 Sæby Kommune Ålborgvej 260, Graverhuus Syvsten 9300 Sæby A stuehus: opført 1924 B stald: opført 1903 C tidligere stuehus, nu garage, værksted m.m.: opført 1906 D lade: opført 1903 En firelænget stor gård med et fritliggende stuehus og tre avlslænger (med tilbygninger) omkring en gårdsplads. På ladens tag står en klapsejler. Stuehuset i Bedre Byggeskik-stil er opført i rød, blank mur på en høj kvadrestenssokkel. Bygningen har et halvvalmet tag, beklædt med røde tegl og med to skorstenspiber. Mod gårdsiden er et fremskudt muret indgangsparti med kvist over. Mod havesiden er et tilsvarende fremskudt kvistparti suppleret med en kobberdækket karnap og en bred trappe. Hjørner og midterparti er forsynet med hvidkalkede kvaderliséner. Alle døre og vinduer er originale. Indvendigt står huset stort set som ved opførelsen. Avlslængerne, der er opført i grundmur, har sadeltag beklædt med pandeplader og nyere metalplader. Længen er udvidet mod nord og mod vest med to tilbygninger. På den nordre længe findes mod gården en tilbygning, som rummer malkeudstyr. Samme længe er udvidet mod nord. Sydlængens tagkonstruktion er en ny spinkel trækonstruktion. Ladens forlængelse og den nordligste tilbygning har stålspær. Væggene er hvidkalkede. Et markant anlæg, hvor især det store uændrede stuehus og klapsejleren fremhæver anlægget. En påtrængt og omfattende istandsættelse er påbegyndt. 95

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner

OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER. Geografisk fordeling af de indkomne emner OVERSIGT OVER INDKOMNE EMNER Geografisk fordeling af de indkomne emner 37 ASSENS KOMMUNE MIDDELFARTVEJ 92, SANDAGER MYGINDVEJ 14, HOLEVAD SANDAGER KIRKEVEJ 37, SANDAGER SMEJRUPGYDEN 2, SMEJRUP SØREN NORDBYSVEJ

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1

Bygningsfornyelse 2015 - den nordlige del af Herning Kommune. Bilag 1 Bilag 1 Skolegade 20, 7490 Aulum nye vinduer nye døre reparation af facade (inkl. trappeskakt og sålbænke) Samlet overslag på istandsættelsesprojektet: 93.750 kr. inkl. moms. Huset er opført i 1925 og

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STAUNING PRÆSTEGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3

SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 SAVE registrering Haslev midtby Vestergade 3 5, nr. 3 Arkitektonisk 4 Miljømæssig 5 Originalitet 4 Samlet bevaringsværdi 4 Udpeget i år: 2008, rev. 2011 Ejendomsnr.: 3309 Matrikelnr.: 1aq Adresse: Vestergade

Læs mere

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune Hovedgaden 22, Skarrild, 6933 Kibæk udskiftning af dørparti 25.000 kr. inkl. moms. Bygningen er opført i 1916. Mod vejen (øst) fremstår huset, udover nyere tag og tagkonstruktion, med sit originale arkitektoniske

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 2B. Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Hæfte 2B Huse med grundmur Kategori 2B Teglhængt heltag med spidsgavle Denne hustype fra 1840-60 erne adskiller sig - bortset fra tagformen - ikke væsenligt fra den grundmurede med halvvalmet tegltag eller

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup

Hashøj Kommune. Vejledning vedr. Sludstrup Hashøj Kommune Vejledning vedr. Sludstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag... 3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely)

Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Alléen 14 Trefløjet anlæg (Birkely) Beskrivelse Alléen 14, 1878, kaldt Birkely efter birketræerne i den gamle hospitalshave. Trefløjet anlæg med en forholdsvis kort og lav hovedbygning (liggende vest-øst)

Læs mere

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79

1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79 1 matr. nr. 59 d dato: 8.11.79.THORØOYbE. opførelsesår: 1900 til/ombygning: antal etager/bygningsform: l etage, garage ~ngen gulvkote :

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 3B Hæfte 3B Huse med grundmur Kategori 3B Tegl- eller skiferdækket heltag med svungne hollandske gavlkamme Denne hustype fra 1865-90 erne adskiller sig kun ganske lidt fra typen med lige gavlkamme. Hustypen

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup

Fuglebjerg Kommune. Bevaringsvejledning for Vinstrup Fuglebjerg Kommune Bevaringsvejledning for Vinstrup Indledning... 2 Bebyggelse generelt... 2 Husets tag...3 Stråtag... 3 Teglsten... 4 Skifer... 5 Cementsten... 5 Tjærepap... 5 Eternit... 5 Andre tagmaterialer...

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4C. Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Hæfte 4C Huse med trempel/gesims Kategori 4C Tegl- eller skiferdækkede heltage Husene fra 1890-1900 er stærkt præget af Esbjergs nybyggeri, og har mistet enhver påvirkning fra den lokale byggemåde. Flere

Læs mere

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7

SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 SAVE registrering Haslev midtby Enighedsvej 7 Originalitet 3 Tilstand 4 Samlet bevaringsværdi 3 Ejendomsnr.: 511 Matrikelnr.: 1AZ Adresse: Enighedsvej 7 Byggeår: 1897 Huset fremstår med fast faginddelt

Læs mere

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune Bilag 1 - behandling af ansøgninger Hermodsvej 1, 7480 Vildbjerg nyt tag lagt med sort ædelengoberet vingefalstagsten samt undertag, nye tagrender

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers

Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Skifteretten i Randers, Tøjhushavevej 2, Randers Fredningsforslaget omfatter: Skifteretten i Randers, tidl. Herredsretten, opført 1862. Skifteretten i Randers, facade mod Tøjhushavevej Forslagsstiller:

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE

KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R KLINKBJERG 2 AABENRAA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 22.05.2012 og 07.06.2012 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2012-7.82.07/580-0001 Kommune: Aabenraa Kommune Adresse:

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1C. Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1C Huse med grundmur og murede gavltrekanter Kategori 1C Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1850 blev det almindeligt at mure gavltrekanterne fuldt op på nye huse. Facademurene er som

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4B. Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Hæfte 4B Huse med gesims/trempel og udhæng Kategori 4B Skifertækkede tage Husene af denne type fra omkring 1880-1900 fremtræder ret enkle i form og udstyr. Udsmykningen består af ret enkle, trukne (profilerede)

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier

SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier SAVE-Bygningsregistrering Kortlægning og registrering af bevaringsværdier IDENTIFIKATION Kommune Varde Kommune Adresse Debelvej Landsejerlav Allerslev By, Outrup 325 Kommune nr. 573 Hus nr. 30 Matrikel

Læs mere

FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R FISKERGÅRDEN, BJERREGÅRD RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 14.01.2015 Besigtiget af: Simon Harboe Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE

HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HESTEHANDLERGÅRDEN LANGELAND KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 01.09.2015 Besigtiget af: Troels Ø. Jørgensen Journalnummer: 2013-7.82.07/482-0001 Kommune: Langeland Kommune Adresse:

Læs mere

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE

JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R JÆGERGÅRDEN FREDENSBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.03.2015 Besigtiget af: Laura Boelskifte og Simon Harboe Journalnummer: 2011-7.82.07/210-0001 Kommune: Fredensborg

Læs mere

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse

Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune. Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Postgården Postgårdsvej 11, 9260 Gistrup Aalborg Kommune Vurderingsskema for fredningsbeskrivelse Besigtigelsesdato 01.04.2011 Besigtiget af Arkitekt Søren Kibsgaard Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard Vestergårdsvej

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KAVALERBYGNINGEN HØRSHOLM KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 01.maj 2014 Bolette Lehn Petersen 2014-7.82.07/223-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse:

Læs mere

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE

ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ÅBOULEVARDEN 121 HORSENS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.11.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/615-0001 Kommune: Horsens Kommune Adresse: Åboulevarden

Læs mere

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015.

Besigtigelsen er gennemført af Flemming Sørensen fra Søren Garde Rådgivning d. 18. februar 2015. Notat Til: Aalborg Kommune Fra: Flemming Sørensen, Søren Garde Rådgivning. Vedr. Besigtigelse af ejendommen Dokkedalvej 30, Mou, 9280 Storvorde. Dato: 12. marts 2015 Adressen blev besigtiget med henblik

Læs mere

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1

Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 Bygning Furesø, Flagsøvej 7, bygning 1 BBR oplysninger BBR nummer: 190 9231 1 Kommune: Furesø Adresse: Flagsøvej 7, 3520 Farum Bygningsnummer: 1 Ejendomsnummer: 9231 Antal etager: 1 Bebygget areal: 285

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789. Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 789 Område 9, Tåstrup, Snubbekorsvej (bygn. 1-12) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Rørrendegård

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse

Bygningsdel /Område A B C D Svenskehuse TAG Retningslinier for bygningsdele og detaljer indenfor forskellige bevaringskategorier. Godkendt af Teknik- og Miljøudvalget d. 28. september 2010 Alle ansøgninger vil dog blive behandlet efter en konkret

Læs mere

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE

GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GAMMELBY VANDMØLLE FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 19.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune Adresse:

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1A. Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Hæfte 1A Huse med bindingsværk Kategori 1A Stråtækt heltag med spidsgavle Den ældst kendte og endnu bevarede byggemåde i Odden er det lave, smalle fagdelte længehus med enkelt bindingsværk i facaderne,

Læs mere

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE

RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R RANDLEV PRÆSTEGÅRD ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Kirkevej

Læs mere

AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE

AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE AGRI PRÆSTEGRÅD SYDLÆNGE 11.01.2014 (sag 1858) Agri præstebolig sydlænge Ansøgning om nedrivningstilladelse INDHOLD Syddjurs Provsti Århus Stift Sag nr. 1858 Projektbeskrivelse Fotoregistrering Eksisterende

Læs mere

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B.

Dør- og vinduespartier kan frit ændres, når blot nyt murværk udføres i gule sten. Træværket kan udføres i farver som fremgår af punkt B. RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 13 B. RENDSAGERVEJ 2-100. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8

Team Ejendomme. Molsuniverset. Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 1 of 8 Molsuniverset Vurdering af tre institutioners tilstand, driftsomkostninger og egnethed Syddjurs Naturcenter / Børnenes gård Mols Bjergvej 8 2 of 8 Antal m2 bygninger på Naturcenteret / Børnenes

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

H A N D L I N G S P L A N

H A N D L I N G S P L A N H A N D L I N G S P L A N HANS PETERSENS GAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 OPLYSNINGER OM DENNE HANDLINGSPLAN Handlingsplanens overordnede formål er at bringe de fredede bygninger i en god vedligeholdelsesmæssig

Læs mere

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE

SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SKOLEVEJ 10 FANØ KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 30.05.2013 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2013-7.82.07/563-0001 Kommune: Fanø Kommune Adresse: Skolevej

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 1B Hæfte 1B Huse med grundmur og bræddebeklædte gavltrekanter Kategori 1B Stråtækt heltag med spidsgavle Fra omkring år 1800 gik man over til at grundmure de nye huse og modernisere de ældre huse, hvor bindingsværket

Læs mere

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE

STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R STENSTRUP FORSAMLINGSHUS ODSHERRED KOMMUNE 82 Besigtigelsesdato: 27.03.2014 Besigtiget af: Jannie Rosenberg Bendsen Journalnummer: 2014-7.82.07/306-0001 Kommune: Odsherred

Læs mere

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage

Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø - tlf. 76 660 660. Hæfte 4A. Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Hæfte 4A Huse med trempel/åbent udhæng Kategori 4A Skifertækkede tage Med indførelsen i 1890 erne af denne hustype afbrydes videreudviklingen og forfiningen af de traditionelle fagdelte længehuse. Husene

Læs mere

B skal males i. C skal males

B skal males i. C skal males RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 21 C. RENDSAGERVEJ 11-283. SUCCES-HUSENE Farve Husets gavl, stern og udhæng A skal males i èn af de nedenstående farver. Husets carporte, garager,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R STUDSGADE 35 AARHUS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 17.12.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/751-0001 Kommune: Aarhus Kommune

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Lindegaarden torsdag den 25. september 2014

Lindegaarden torsdag den 25. september 2014 Lindegaarden torsdag den 25. september 2014 1 2 3 4 5 6 Nordre længe Etape 1 7 Del af Vestre længe Etape 2 8 Østre længe 9 Brandcelle 3: For at få tilladelse til at kunne anvende østre længe opdelt i auditorium

Læs mere

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE

GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R GREJS DAMPMØLLE VEJLE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25. juni 2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: Kommune: Vejle Kommune Adresse: Grejs Bakke 13, 7100 Vejle

Læs mere

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r

S t i l b l a d e f o r k ø b s t a d e n s b e v a r i n g s v æ r d i g e b y g n i n g e r Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø og Vordingborg. Stilbladene gennemgår de typiske

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SØHOLM GENTOFTE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 11.01.2012 Maria Wedel Gjelstrup 2011-7.82.07/157-0001 Kommune: Adresse: Betegnelse: Fredningsår:

Læs mere

SAVE-vurdering af Holtegaard

SAVE-vurdering af Holtegaard SAVE-vurdering af Holtegaard Stuehuset Den arkitektoniske værdi En nyklassicistisk bygning opført formentlig i 1905 (bygningen er opført på fundamenterne af et ældre stuehus) i en periode, hvor stilarten

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN.

I garage/eaf:'pere16. 1 ma. I erhverv. I bebygg. areal. I kælder. dato: 19. 10.79 14' BESKRIVELSE: opførelsesår: 1903 SITUATIONSPLAN. 1 ma tr 14'. nr. dat: 19. 10.79 pførelsesår: 1903 BAGERSTRÆDE... SITUATIONSPLAN mål 1:1000 til/mbygning: 1976 g 1978 antal etager/bygningsfrm: l etage, sammenbygget med nr. 3 + udhus g garage bagved fagdeling:

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1870-1930

ANDUVNINGSFYR 1870-1930 ANDUVNINGSFYR 1870-1930 52 Bovbjerg fyr Fyrvej 27 7620 Lemvig Opført 1877 Lemvig Kommune Tromlelinse Ringkøbing Amt Tårnhøjde 26 m Fyrgården består af et sammenhængende symmetrisk bygningsanlæg med boliger,

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R RAVELINENS BOMHUS KØBENHAVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 12. februar 2014 Københavns Ejendomme, Rikke Tønnes 2010-7.82.07/101-0001 Kommune:

Læs mere

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte

Registrant. Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Registrant Bygninger og bymiljøer i Voldtofte November 2006 SVAJas Registrant - Bygninger og bymiljøer i Voldtofte Udarbejdet af Sven Allan Jensen as for Glamsbjerg Kommune Tekst: Lars Lund og Robert Mogensen

Læs mere

Indvendige sidebånd i Odsherred

Indvendige sidebånd i Odsherred Indvendige sidebånd i Odsherred Temagennemgang 2004 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet Titel Indvendige sidebånd i Odsherred Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2004 Manuskript Lisbeth

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R LILLE HEDDINGE RYTTERSKOLE STEVNS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 07.02.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.06/336-0001 Kommune: Stevns Kommune Adresse:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R SANDAGER MØLLE ODDER KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 18.08.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2011-7.82.07/727-0001 Kommune: Odder Kommune Adresse: Møllevej

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved

Rettelsesblad. ØK / Byråd 041 Gallemarkskvarteret Næstved Bevaringsværdige bygninger er markeret med en rød farve på kortbilag 3 til lokalplanen. Disse bygninger er omfattet af bestemmelser for bebyggelses udformning og fremtræden i 8.1-8.40 Miljøunderstøttende

Læs mere

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup

Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Skitseprojekt. Oktober 2012 Dagligvarebutik i Slangerup Ny dagligvarebutik i Slagerup. Skitseprojekt 1. oktober2012 Udviklingsselskab DPI Strandvejen 171, 2 Dk-2900 Hellerup www.dpi.dk Arkitekt Gottlieb

Læs mere

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven

B må males sort, fremstå i naturtræ eller males i den valgte grundfarve, eller grundfarven RENDSAGERPARKEN Retningslinier for Rendsagerparken, side 6 A. LØKKETOFTEN 1-55 OG 2-60 SAMT RENDSAGERVEJ 102-170. DESITA-HUSENE Farve Husets gavl og rem A skal males i èn af de nedenstående grundfarver.

Læs mere

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE

HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HAVNETOLDKAMMERET ODENSE KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 23.04.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.02/461-0001 Kommune: Odense Kommune Adresse: Londongade

Læs mere

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne

Kulturhistorisk værdi 2 Kulturhistorisk vurdering Bygningen er et fint eksempel på det hospitalsbyggeri, som amterne Alléen 14 - Lindely Beskrivelse Alléen 14, 1841 ff. Alléhuset Generel: Grundmuret, gulmalet længehus i 1½ etage over høj kælder. Profileret og hvidmalet hovedgesims. Sokkel af tilhugne granitsten. I gadefacaden

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING

Middelfart kommune Skolerenoveringsplan 2014 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 4 FJELDSTED HARNDRUP BØRNEUNIVERS RENOVERING OG GENOPRETNING 1 Bygningsplan 2 Skolen består af 5 bygninger, hvoraf 2 er pavillonbygninger. Bygningerne er opført over en periode fra 1961 til 1997. Bygning

Læs mere

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt.

Tag: Taget er opbygget som saddeltag med skifferbelægning. Både tag og kviste fremstå nyere og vel vedligeholdt. Edisonsvej 12 (ejerboligforening) Bygherre: Ejerforeningen Edisonsvej 12 Rådgiver: Falkon A/S Administrator: Husen Advokater Dato: 28-04-2014 Matr. nr. 30m, Frederiksberg Opførelsesår: 1891 Etager: 4 SAVE-værdi:

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere