Kort om undersøgelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort om undersøgelsen"

Transkript

1 Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne fordeler sig geografisk med flest besvarelser i Region Hovedstaden og Region Midtjylland og færrest i Region Nordjylland. Undersøgelsen afdækker følgende temaer omkring pårørendes vilkår og behov: Pårørendes økonomiske vilkår og byrde (1) Arbejdsmarkedet (2) Psykologhjælp (3) Pårørendes samlede belastningsgrad og behov for samtalegrupper (4) Side 1 ud af 12 sider

2 Pårørendes økonomiske vilkår 1A - Hvor meget koster det dig at dække disse udgifter for den psykiske syge i løbet af en gennemsnitlig måned? I det følgende har vi spurgt til de udgifter, som pårørende har i kraft at være pårørende i løbet af en gennemsnitlig måned. Dvs. hvilke typer af udgifter, pårørende må dække for den psykisk syge samt hvor meget det koster pårørende at dække disse udgifter. Samlet set angiver 36 % af de pårørende (mere end hver tredje pårørende), at de udgifter, som de skal dække for den psykisk syge, beløber sig op over 1000 kr. om måneden. Side 2 ud af 12 sider

3 1B - Hvilke udgifter må du dække for den psykiske syge i løbet af en gennemsnitlig måned? (sæt evt. flere kryds) Pårørende har i følgende spørgsmål haft lejlighed til at angive, hvilke typer af udgiftsposter, som de typisk må dække for den psykisk syge i løbet af en gennemsnitlig måned 1. Pårørende angiver bl.a., at kørsel (43 %) og husholdning (ca. 33 %) må dækkes for den psykisk syge i løbet af en gennemsnitlig måned. Dertil angives også, at udgifter i forhold til den syges øvrige privatforbrug (ca. 30 %) (fx mobiltelefon, computer, telefonregning, julegaver) må dækkes for den psykiske syge i løbet af en gennemsnitlig måned. 1 Obs. Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. Side 3 ud af 12 sider

4 1C - Hvor meget beløber disse udgifter sig i gennemsnitlig per måned for dig alene som pårørende? I det følgende har vi spurgt til de udgifter, som pårørende alene har i kraft at være pårørende. Dvs. de økonomiske udgifter, som pårørende ikke ville have haft, hvis de ikke havde været pårørende. Respondenterne har haft lejlighed til at angive, hvilke typer af udgifter, pårørende alene har til sig selv som konsekvens af at være pårørende samt hvor meget det beløber sig i gennemsnitlig per måned. Samlet set angiver næsten 20 % (ca. hver femte respondent), at de koster dem over 1000 kr. om måneden at dække udgifter alene til sig selv som konsekvens af at være pårørende. Side 4 ud af 12 sider

5 1D - Hvilke udgifter havde du til dig selv inden for det seneste år som konsekvens af, at du er pårørende? (sæt evt. flere kryds) Respondenterne har i følgende spørgsmål haft lejlighed til at angive, hvilke typer af udgiftsposter, pårørende havde til sig selv inden for det seneste år som konsekvens af at være pårørende 2. Pårørende angiver bl.a. at transport (ca. 53 %), telefonudgifter (ca. 43 %), behandlingsudgifter (21 %) som de udgifter, pårørende alene havde til sig selv som konsekvens af at være pårørende inden for det seneste år. 2 Obs. Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. Side 5 ud af 12 sider

6 1E - Hvilke konsekvenser har udgifterne, på vegne af den, der er psykisk syg og på dine egne vegne i kraft af at være pårørende, samlet set for dig som pårørende? (sæt evt. flere kryds) I det følgende spørgsmål har vi bedt respondenterne om at vurdere, hvilke økonomiske konsekvenser det alt i alt har for pårørende. Dvs. både udgifterne på vegne af den, som er psykisk syg og på de pårørendes egne vegne i kraft af at være pårørende 3. Pårørende angiver bl.a., at udgiftsposterne for den syge og pårørende samlet set har som konsekvens, at de får mindre økonomisk råderum (ca. 48 %) (eks. køb af dagligvarer, medicin, tøj mv.). Pårørende angiver også, at de må bruge af opsparing eks. pensions eller privatopsparing (24 %) og/eller låne penge fx i banken eller venner som konsekvens af udgifterne (ca. 12 %). 3 Obs. Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. Side 6 ud af 12 sider

7 2. Pårørende og arbejdsmarked 2A - Har du, inden for de seneste 12 mdr., haft orlov fra arbejdet, arbejdet på nedsat tid eller været sygemeldt som et resultat af at være pårørende? Samlet svarer næsten hver fjerde pårørende (ca. 24 %) at de, inden for de seneste 12 mdr., har haft orlov fra arbejdet, arbejdet på nedsat tid eller været sygemeldt som et resultat af at være pårørende. 2B - Hvor mange gange (antal dage) har du været sygemeldt fra dit arbejde som konsekvens af at være pårørende inden for de seneste 12 mdr.? (skriv cirka-angivelse) angivelse) I dette spørgsmål har vi bedt respondenterne om selv at angive antal dage, de har været sygemeldt fra deres arbejde inden for de seneste 12 mdr. som konsekvens af at være pårørende. 152 respondenter (eller hvad der svarer til 43 % af pårørende) har gennemsnitlig haft 18 sygedage fra deres arbejde inden for de seneste 12 mdr. som konsekvens af at være pårørende. 2C - Hvis du som pårørende havde mulighed for at tage første omsorgsdage (hvor du kan holde fri fra arbejde for fx at gå med den syge til behandling), hvordan vurderer du, det ville indvirke på dit familie- og arbejdsliv samlet set? I dette spørgsmål har pårørende haft mulighed for at vurdere, hvordan muligheden for at tage første omsorgsdage (dvs. hvor de kan holde fri fra arbejde for fx at gå med den syge til behandling) ville indvirke på pårørendes familie- og arbejdsliv samlet set. Samlet vurderer næsten 3 ud af 4 pårørende (ca. 73 %), at det ville indvirke meget eller overvejende positivt på deres familie- og arbejdsliv samlet set, hvis de som pårørende havde mulighed for at tage første omsorgsdage. Side 7 ud af 12 sider

8 2D - I hvor høj grad tror du, at muligheden for pårørendes første omsorgsdage kunne forbedre helbredelsen af den psykiske syge? Over tre ud af fire pårørende vurderer (ca. 78 %), at muligheden for pårørendes første omsorgsdage (dvs. hvor de kan holde fri fra arbejde for fx at gå med den syge til behandling) kunne forbedre helbredelsen af den psykiske syge i nogen, høj eller meget høj grad. Side 8 ud af 12 sider

9 3. Pårørendes ønske om psykologhjælp 3A - Har du, inden for de seneste 12 mdr., modtaget hjælp fra en psykolog som et resultat af at være pårørende? Samlet svarer mere end en ud fire pårørende (25 %), at de inden for de seneste 12 mdr. har modtaget hjælp fra en psykolog som et resultat af at være pårørende. 3B - Hvilke af følgende forhold har haft betydning for, at du ikke har modtaget hjælp fra en psykolog? I det følgende har vi spurgt til de pårørende, som ikke har modtaget hjælp fra en psykolog inden for de sensete 12 mdr. om hvilke forhold, der har haft betydning for, at de ikke har modtaget psykologhjælp 4. Pårørende angiver bl.a. at de ikke har haft råd til psykologhjælp (ca. 22 %) som begrundelse for ikke at have modtaget hjælp fra en psykolog. Pårørende har også påpeget, at de ikke har haft tid, fordi alle kræfter blev brugt på den syge (17 %), mens nogle pårørende ikke kendte til mulighederne for hjælp hos en psykolog (15 %). 4 Obs. Respondenterne har haft mulighed for at sætte flere kryds. Side 9 ud af 12 sider

10 3C - Ville du have taget imod tilbud om psykologhjælp til pårørende, hvis det var gratis at benytte ordningen? I det følgende spørgsmål har vi spurgt til de pårørende, som ikke har modtaget hjælp fra en psykolog inden for de sensete 12 mdr., om de ville have taget imod tilbud om psykologhjælp til pårørende, hvis det var gratis at benytte ordningen. Heraf vurderer ca. 66 % eller 2/3 af de pårørende, at de ville have taget imod tilbud om psykologhjælp, hvis det var gratis at benytte ordningen. Side 10 ud af 12 sider

11 4. Pårørendes samlede belastningsgrad og behovet for samtalegrupper 4A - I hvor høj grad har du inden for det seneste år oplevet det som en belastning at være pårørende? I det følgende spørgsmål er respondenterne blevet bedt om at angive, i hvor høj grad de inden for det seneste år har oplevet det som en belastning at være pårørende. Samlet svarer 87 %, at de i nogen, høj eller meget høj grad har oplevet det som en belastning at være pårørende inden for seneste år. Side 11 ud af 12 sider

12 4B - Hvis du fik tilbudt muligheden for at deltage i en samtalegruppe for pårørende via BEDRE PSYKIATRI, i hvor høj grad ville du være interesseret i at deltage? I følgende spørgsmål har pårørende haft lejlighed til at angive, hvorvidt de ville være interesseret i at deltage i BEDRE PSYKIATRIs samtalegrupper for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder, hvis de fik tilbudt muligheden. Dvs. det er udelukkende pårørende, som ikke har deltaget i samtalegrupper for pårørende via BEDRE PSYKIATRI inden for de seneste 12 mdr. Samlet set vurderer 71 % af respondenterne, at de i nogen, høj eller meget høj grad ville være interesseret i at deltage i samtalegrupper via BEDRE PSYKIATRI, hvis de fik tilbudt muligheden for at deltage. 4C - Hvilken betydning har deltagelse i samtalegruppen haft for dit familie- og arbejdsliv samlet set? I følgende spørgsmål angiver de pårørende betydningen af deres deltagelse i BEDRE PSYKIATRIs samtalegrupper for forældre til børn og unge med psykiske vanskeligheder inden for de seneste 12 mdr. Samlet set svarer næsten 95 %, at deltagelse i samtalegruppen har haft en meget eller overvejende positiv betydning for deres familie- og arbejdsliv samlet set Side 12 ud af 12 sider

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån

Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån Spar 10.000-50.000 kr ved at omlægge dit realkreditlån At tage et realkreditlån, er formentligt den største økonomiske beslutning, du kommer til at træffe i dit liv. De fleste af os erkender, at vi ikke

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT

DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT DIN PENSION I PENSAM KORT OG GODT I PENSAM ER DU ALTID I GODE HÆNDER Din pensionsordning i PenSam giver dig en god basisdækning med muligheder for individuel tilpasning. Den indeholder opsparing til din

Læs mere

Fattigdom i København

Fattigdom i København Fattigdom i København Den, der lever fattigt, lever ofte skjult D a jeg blev socialborgmester i København, fik jeg også ansvaret for en række små legater for københavnere i økonomisk nød. Og jeg skal

Læs mere

Studenterøkonomi 2010

Studenterøkonomi 2010 Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse om studerendes økonomiske forhold og deres holdninger til Statens Uddannelsesstøtte 26. maj 2010 UngdommensAnalyseEnhed Studenterøkonomi 2010 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Teenagere. og penge Teenagere. og bank

Teenagere. og penge Teenagere. og bank Teenagere og penge Teenagere og bank Der sker meget i teenage-årene. Personligheden udvikles og trangen til selvstændighed vokser. Helt naturligt gælder det også penge. Teenagere og bank Mange børn er

Læs mere

Når en medarbejder melder sig syg

Når en medarbejder melder sig syg Når en medarbejder melder sig syg nye muligheder og pligter Arbejdsmarkedsstyrelsen, januar 2010 A 1 NY PLIGT: Arbejdsgivere skal holde samtaler med sygemeldte medarbejdere Fra januar 2010 skal alle landets

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede

Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede 7. juni 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup Ledige bruger samme vej til et nyt job som beskæftigede Ledige benytter i vid udstrækning de samme kanaler til at få arbejde som beskæftigede, der skifter

Læs mere

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene

Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Guide: Sådan lærer du børnene at få styr på pengene Lær her hvordan du undgår, at dine børn kaster sig ud i voksenlivet med overforbrug og gæld Af Louise Kastberg, 06. november 2012 03 Lær dine børn at

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere