Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sport-, Fritid- og Kulturudvalget"

Transkript

1 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Onsdag kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kulturdag Budgetopfølgning 2, 2014 på Sport-, fritid- og kulturudvalgets område 5 Ansøgning om tilskud til produktion af kortfilm og webserie Teenland 9 Ansøgning om støtte til kameragrej med efterfølgende udstilling af makrobilleder 11 Ansøgning om støtte og partnerskab i forbindelse med tennislandskampen Danmark vs. Moldova 13 Afklaring af planforhold i Idrætsparken i forbindelse med mulig placering af klubhus til HUI15 Bilagsoversigt 17 Fraværende Nadja Maria Hageskov (C) Bemærkninger til dagsorden

2 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen Meddelelser Resume Præsentation af organiseringen på ungeområdet. Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Centerchef Søren Nabe-Nielsen orienterede om organiseringen på ungeområdet. Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 2

3 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 14/8092 Journalnr.: I00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Kulturdag 2014 Resume På baggrund af Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets ønske om at afholde Kulturdag 2014, fremsender administrationen forslag til aktivitetsindhold og budget. Forslag Administrationen indstiller en stillingstagen til, om Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker at godkende administrationens forslag og budget for kulturdag 2014, med fra Kultur- og Fritidspuljen, og kr. fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling Kulturnat/dage har været afviklet gennem de seneste mange år, hvert andet år indenfor forskellige økonomiske rammer og former. Kulturnat har traditionelt været afholdt i Hørsholm Kommune den første fredag i september måned. Sidste år blev kulturdagene flyttet til afholdelse på Ridebanen. Det var første weekend i september. Det har været drøftet om der skal afholdes kulturdage hvert år, og på møde den 23. april 2014 besluttede Sport-, Fritid og Kulturudvalget at administrationen skal arrangere Kulturdag 2014 på Ridebanen lørdag den 23. august. Til orientering afholdes der havnefest på Rungsted Havn den august, Stafet for livet ved Kræftens Bekæmpelse den august og åbning af Kulturhus Trommen den 30. august Det nye beton-skateanlæg forventes indviet den 15. august. Økonomi/personale Administrationen har i bilag 1 udarbejdet budget og forslag til hvorledes kulturdag 2014 kan afholdes. Overordnet kan det pointeres, at der er produktionsomkostninger for kr. inklusiv en stor scene, bar, telte, boder, toiletter, hoppeborg og vagt samt personalefunktion. Andel til underholdning og kulturelle indslag svarer til kr., og hele arrangementet koster således kr. Hertil skal der fratrækkes indtægter for salg af diverse på ca kr., hvorfor der er tilskudsbehov på kr. Administrationen anbefaler at de fordeles med kr. fra Kultur- og fritidspuljen som herefter vil være forbrugt. Herudover foreslår administrationen, at man benytter kr. til nyskabende aktiviteter som moderne gadeteater og ny-cirkus fra pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 3

4 I forbindelse med disponering af pulje for primært nye- og nyskabende aktiviteter er Fritidog Kulturrådet blevet hørt i sagen. Alle medlemmer har haft mulighed for at ytre sig, og nedenstående er rådets fælles indstilling til Sport-, Fritid og Kulturudvalget. Rådet vil ikke anbefale at der bevilges midler fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter til Kulturdagene. Der er to hovedårsager: 1. Det er ikke rådets opfattelse, at der er tale om nyskabende aktiviteter. 2. Det er rådets opfattelse, at der er tale om en alternativ finansieringsmodel af aktiviteter, der rettelig hører til under andre budgetter. Rådet pointerer samtidigt at man på et kommende møde bør diskutere, hvordan man får udbredt kendskabet til puljen, og får igangsat nyskabende aktiviteter. Bilag - Bilag 1 - Forslag til aktivitet og budget Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte administrationens forslag til program og budget for kulturdag 2014, idet arrangementet finansieres med fra Kultur- og Fritidspuljen, og kr. fra puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget satte fokus på inddragelsen af foreningerne i arrangementet. Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 4

5 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 14/7689 Journalnr.: A00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Jacob Jørgensen Budgetopfølgning 2, 2014 på Sport-, fritid- og kulturudvalgets område Resume Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 per på Sport-, fritid-, og kulturudvalgets område. Den samlede budgetkorrektion på driften for Sport-, fritid-, og kulturudvalget i 2014 er kr., som er budgetneutrale omprioriteringer. På anlæg er den samlede budgetkorrektion kr. i 2014, som ikke er budgetneutrale. Forslag Administrationen foreslår, at Sport-, fritid-, og kulturudvalget: Anbefaler Økonomiudvalget, at driftsbudgettet forøges med kr. i Anbefaler Økonomiudvalget, at anlægsbudgettet reduceres med kr. i Tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af Formålet er at følge økonomien tæt, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning. Budgetopfølgning Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 opgjort per ultimo marts måned med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. Budgetopfølgningen indeholder administrationens vurdering af de ændrede økonomiske forudsætninger samt en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 5

6 Det samlede resultat af budgetopfølgning 2 er netto kr. Resultatet består af kr. på drift og kr. på anlæg. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Den eneste ikke budgetneutrale bevillingsændring er på anlæg og beskrives nedenfor: Projekt vedrørende Rådhushallens ventilationsanlæg er afsluttet og der er et restbudget på kr. Økonomisk status Administrationen giver under dette punkt en overordnet status på Sport-, fritid-, og kulturudvalgets økonomi. Tabel 1 og 2 nedenfor viser vedtaget budget og forventet regnskab fordelt på politikområder og på drift og anlæg. Tabel 1: Drift, vedtaget budget og forventet regnskab SFKU drift Vedtaget budget 2014 Forventet regnskab 2014 Korrigeret budget 2014 inkl. BOF kr. 60 Biblioteket Kultur og Fritid Musikskolen og Trommen Idrætsparken I alt Tabel 2: Anlæg, vedtaget budget og forventet regnskab SFKU anlæg Vedtaget budget 2014 Forventet regnskab 2014 Korrigeret budget 2014 inkl. BOF kr. 61 Kultur og Fritid Idrætsparken I alt Budgetopfølgning 2 pr. ultimo marts måned 2014 indebærer således en forventning til regnskab 2014, der pt. er kr. højere end det korrigerede budget Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 6

7 Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 7

8 Økonomi/personale [Intet bevillingsskema. Bevillingen sker på ØU/KB] Kommunikation Intet at tilføje. Sagens tidligere behandling Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i de stående udvalg samles bidragene vedrørende budgetændringer til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget. Bilag - Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning Sport- Fritid og Kulturudvalget.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid-, og Kulturudvalget tager den økonomiske status på udvalgets område til efterretning og anbefaler overfor Økonomiudvalget, at: driftsbudgettet forøges med kr. i anlægsbudgettet reduceres med kr. i Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 8

9 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 14/7754 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Linda Wittendorff Dubas Ansøgning om tilskud til produktion af kortfilm og webserie Teenland Resume Super16/Beofilm v/ producer Amalie Lyngbo Hjort ansøger om et tilskud på op til ,- Kr. til indspilning af deres non-kommercielle kortfilm og webserie Teenland på det nedlagte Hørsholm hospital i Hørsholm Kommune. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport,- Fritid og Kulturudvalget drøfter hvorvidt man vil støtte produktionen af filmen og webserien Teenland med op til kr. fra puljen til nye- og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling Super16/Beofilm v/ Producer Amalie Lyngborg Hjort ønsker at, optage den nonkommercielle kortfilm og webserie Teenland i Hørsholm Kommune. Nærmere bestemt ønsker de, at optage filmen på det Nedlagte Hørsholm Hospital hvilket, de har fået tilladelse til fra Nordsjællands hospital. I forbindelse med at optage filmen på det nedlagte Hørsholm Hospital vil der være en del udgifter hermed, idet der er lukket for alt vand og el. Produktionen forventer udgifter for omkring kr. ved at indspille Teenland på Hørsholm Hospital. Tilskuddet skal dækket over følgende udgifter: - leje af el-generator leje af toiletfaciliteter - leje af kontorvogn - Overnatning på vandrehjem for enkelte holdmedlemmer - Ekstra leje af bil for at komme til Hørsholm I alt Produktionen bag filmen Teenland er åben overfor beløbets størrelse men håber, at Hørsholm kommune vil støtte ud fra en idé om. At de med et sådan kulturprojekt vil skabe omtale om byen, og forretning i de omkringliggende butikker. De oplyser ydermere at det er almindeligt anerkendt, at filmproduktion har en høj branding-faktor og samtidig en erhvervseffekt i regionen. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 9

10 Filmen Teenland er støttet af de fire statstøttede værksteder. Den bliver instrueret af Marie Grathø Sørensen der sammen med producer Amalie Lyngborg Hjorth begge er en del af den uafhængige filmuddannelse super16. De producerer dette film projekt sammen med et tysk selskab Arte/ZDF, der har givet udtryk for, at de er interesseret i at købe både filmen og serien til det fransk tyske marked. Teenland er historien om Sally, som bliver indlagt på en institution for teenagepiger, der er så forskruede følelsesmæssigt, at de udvikler overnaturlige evner. Sally kan telekinese, en evne der er brugbar, når man prøver at skubbe alle mennesker fra sig. På institutionen prøver læger at disciplinere og hjælpe pigerne af med deres evner, men så støder Sally ind i powersociopaten Ting-e Ling. Hun kan telepatere sig ind i hovedet på andre mennesker, og sammen bliver de to piger en ustoppelig, kaotisk urkraft, som gør op med institutionens normalisering og sygeliggørelse af teenagerne. Teenlands målgruppe er ikke blot teenagepiger, men spænder bredere til film og kunstinteresserede fordi instruktøren Maries stil er eksperimenterende. Der er et meget konceptuelt projekt, hvis grundfilosofi, er at teenage-sindstilstanden er det sidste rene, ægte mentale stadie, som mennesket befinder sig i. At filmen Teenland er non-kommerciel betyder i denne kontekst, at alle arbejder gratis. Ved evt. indtægter/overskud fra salg af filmen vil de først dække evt. budgetoverskridelser, og hvis der er yderligere vil de anvendes til en ny produktion i Super16-regi. I forhold til distribution af filmen er der indgået en medieaftale med Politiken som vil promovere og linke til serien. Derudover er der en lanceringsstrategi som omfatter en premierefest på hospitalet, og en mystisk plakat kampagne på alle landets gymnasier. Der vil ydermere blive anvendt sociale medier til promovering. Bilag - Ansøgning - Budget Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede ikke at yde støtte til produktion af filmen og webserien Teenland. Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 10

11 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/7922 Journalnr.: G00 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Ansøgning om støtte til kameragrej med efterfølgende udstilling af makrobilleder Resume En borger fra Østerbro, og stifter af virksomheden Pink Belly Creatives, søger om tilskud til kameraudstyr, der gør det muligt at foretage en udstilling af makrobilleder med illustrationer fra skjulte steder i Rungsted. Forslag Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid og Kulturudvalget ikke imødekommer ansøgningen. Sagsfremstilling En borger bosiddende på Østerbro og stifteren af virksomheden Pink Belly Creatives, har efter en dialog med borgmesteren til en åbning af galleriet Gare du Nord, fremsendt en ansøgning om støtte til et kunst- og fotoprojekt med udgangspunkt i skovområdet omkring Rungsted Station. Borgeren, der ikke kender lokalområdet, pointerer i sin ansøgning, at man som tilrejsende vil have særlig øje for det ukendte og spændende i de små perspektiver, og ønsker i den forbindelse lave en fotoserie i makrobilleder, med fokus på de små usete illustrationer, der omgiver borgerne i Hørsholm, men som borgerne måske ikke selv ser. Fotoserien skal, ifølge fremsendte ansøgningen, ske på galleri Gare du Nord. Administrationen har efterfølgende kontaktet borgeren, som dog er åben for, at man kan holde en udstilling i Kulturhus Trommen. Det tænkes at udstille i sommeren 2015, således at det er muligt at fotografere makrobilleder på tværs af årstiderne. Konkret søges der om kr. til særligt kameraudstyr, der efterfølgende tilfalder ansøgeren. Skulle Sport-, Fritid og Kulturudvalget være interesseret i det, er der ligeledes mulighed for at støtte til en trykt bog med op til kr. Økonomi/personale Aktivitetsrelaterede omkostninger: Transport kr. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 11

12 Særlig kamera CANON EOS 5D MARK III KAMERAHUS kr. Særlig objektiv CANON EF 100MM 2.8 L IS USM MACRO 67Ø kr. Flash udstyr kr. Tryk af billeder kr. I alt billeder og udstilling Tryk af fotobog: I alt Trykt bog kr kr. Fotoprojekt i alt kr. Der er ca kr. tilbage i Kultur- og Fritidspuljen Bilag - Ansøgning-makrobilleder.pdf - Budget - makrobilleder.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid og Kulturudvalget besluttede ikke at yde støtte til det ansøgte. Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 12

13 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 14/8504 Journalnr.: Ø40 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om støtte og partnerskab i forbindelse med tennislandskampen Danmark vs. Moldova Resume I forbindelse med Davis Cup landskampen mellem Danmark og Moldova d september ønsker Hørsholm Rungsted Tennisklub og Dansk Tennis Forbund at indgå et partnerskab omkring denne begivenhed og bringe arrangementet til Hørsholm. Ligeledes ansøges der om støtte til arrangementet. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøfter og beslutter om udvalget ønsker at støtte Hørsholm Rungsted Tennis Klub med et arrangementstilskud på kr ,-. Administrationen anbefaler, at midlerne tages fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfremstilling Borgmester Morten Slotved og Team Hørsholm har modtaget et oplæg til partnerskab og arrangementsstøtte til Davis Cup landskampen mellem Danmark og Moldova d september fra Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) og Dansk Tennis Forbund. I partnerskabsoplægget fremhæves fordele for kommunen i forhold til værtskabet, landsdækkende fokusering på Hørsholm, muligheden for at borgerne deltager i et underholdende arrangement og den øgede økonomiske påvirkning i lokalområdet. Ansøgerne fremhæver at arrangementet er en stor økonomisk byrde for HRT og søger derfor om arrangementsstøtte til tribuneopsætning, fragt og udlægning af baneunderlag, officiel Team Dinner, lodtrækningen og eventuel livestreaming. I alt ansøges der om et tilskud på kr ,-. Team Hørsholm besluttede på sit bestyrelsesmøde d. 2. maj at støtte arrangementet med kr ,-. Udgifterne på kr ,- til Team Dinneren, der er for spillere og officials for de deltagende nationer og repræsentanter for arrangørklub og kommune herunder Team Hørsholm og lodtrækning, foreslås finansieret af borgmesterens repræsentationskonto. Til baneunderlag, foreslår administrationen, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget støtter med kr ,- fra puljen Nye og nyskabende aktiviteter. Jf. Hørsholm Kommunes Folkeoplysningspolitik, er forslaget om arrangementsstøtte fra puljen Nye og nyskabende aktiviteter, sendt til høring hos Idrætsrådet. Rådet indstiller til at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ikke forslaget, idet de finder at puljen Nye og nyskabende aktiviteter, skal støtte breddeidrætsinitiativer. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 13

14 Økonomi/personale Restbeløb på puljen for Nye og nyskabende aktiviteter er på kr ,- Sagens tidligere behandling Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede i 2013 at støtte Hørsholm Rungsted Tennis Klub med kr i arrangementsstøtte til Davis Cup kampen mellem Danmark og Cypern. Bilag - Davis-Cup - mail.pdf - Davis Cup i HRT d september Davis Cup Budget september Hørsholm Rungsted.xls.pdf - Davis Cup i HRT d september Offciel ansøgning om arrangementsstøtte til Tennislandskamp i HRT d september 2014.pdf - Davis Cup i HRT d september Oplæg til kommunalt partnerskab ifm Davis Cup tennislandskamp d september 2014.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at støtte Hørsholm Rungsted Tennis Klub med et arrangementstilskud på kr. finansieret af Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter. Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 14

15 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 14/8141 Journalnr.: G01 Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Gitte Søby Afklaring af planforhold i Idrætsparken i forbindelse med mulig placering af klubhus til HUI Resume På baggrund af ønske fra Hørsholm-Usserød Idrætsklub (HUI) om at opføre et klubhus nær boldbanerne i Idrætsparken, skal skellet mellem de fredede græsarealer (græsboldbanerne) og resten af Idrætsparken (kunstgræsbanerne og Softball-banerne) opmåles af en landmåler og derved præcist fastlægges. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anvender op til kr. ex moms til finansiering af skelsætning af fredningsgrænsen mod græsboldbanerne. Udgiften anbefales finansieret af de afsatte midler til projektering af opgradering af Idrætsparken. Sagsfremstilling HUI ønsker at opføre et klubhus i nærheden af boldbanerne, for derved at skabe rammerne for et rigt klubliv for klubbens mange medlemmer og frivillige. På nuværende tidspunkt er klublokale og omklædningsfaciliteter placeret i Hørsholmhallen langt fra boldbanerne, og ifølge HUI er det derfor svært at skabe et klubliv og et socialt miljø for især ungdomsspillerne. HUI har igangsat et arbejde med at tegne et klubhus, som i første omgang ønskes lagt på det fredede græsareal. På møde med Hørsholm kommune den 16. december 2013 (se bilag) fremlægger HUI yderligere et ideoplæg til et klubhus, som nu tænkes placeret på den tætbevoksede skrænt mellem græsbanerne og kunstgræsbanerne i skellet til det fredede areal. For at HUI og administrationen kan arbejde videre med oplægget til placering af klubhus på grænsen til det fredede areal, skal skellet til det fredede areal afsættes præcist af en landmåler. Finansiering af et eventuelt klubhus til HUI er uafklaret. Økonomi/personale Administrationen har indhentet et prisoverslag på skelafsætning fra en landmåler. Prisoverslaget ligger på kr. ex moms. Administrationen anbefaler, at skelafsætningen finansieres af midlerne på 1 mio. kr. afsat til projektering af opgradering af Idrætsparken. Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 15

16 Bilag - Referat af møde mellem Hørsholm Kommune og HUI-fodbold - kort over Idrætsparken.pdf Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at anvende op til kr. ex moms til finansiering af skelsætning af fredningsgrænsen mod græsboldbanerne. Udgiften finansieres af de afsatte midler til projektering af opgradering af Idrætsparken. Fraværende: Nadja Maria Hageskov (C) Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 16

17 Bilagsoversigt Pkt. Tilgang Titel nr. Refnr. 2 Åben Bilag 1 - Forslag til aktivitet og budget Åben Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning Sport- Fritid og Kulturudvalget.pdf 4 Åben Ansøgning Åben Budget Åben Ansøgning-makrobilleder.pdf Åben Budget - makrobilleder.pdf Åben Davis-Cup - mail.pdf Åben Davis Cup i HRT d september Davis Cup Budget september Hørsholm Rungsted.xls.pdf Åben Davis Cup i HRT d september Offciel ansøgning om arrangementsstøtte til Tennislandskamp i HRT d september 2014.pdf Davis Cup i HRT d september Oplæg til kommunalt 6 Åben partnerskab ifm Davis Cup tennislandskamp d september pdf 7 Åben Referat af møde mellem Hørsholm Kommune og HUI-fodbold Åben kort over Idrætsparken.pdf Sport-, Fritid- og KulturudvalgetOnsdag den Side 17

18 Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Næstformand Esben Dyekjær (V) Medlem Jan H. Klit (C) Medlem Alexander Jonsbak (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Side 18

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.08.2008 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Kulturhus Trommen Onsdag 23.04.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 28-08-2012 07:30:00 Tirsdag 28.08.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Enstrenget erhvervsservice 4 Udvikling i jobcentrets målgrupper,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Dagsorden til ordinært møde Mette Herberts kontor Mandag 23.05.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering om afholdt dialogmødeom budget 2017-2020 på ældreområdet 3

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2014 Tirsdag 26.08.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Proces for Erhvervsstrategi 3 Revisionsberetning

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 17-12-2014 Onsdag 17.12.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Placering af skøjtetræningshal 3 Differentiering

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 27.4.2016 Onsdag 27.04.2016 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Valg af farve på stole til Tromme- og Lilletrommesalene

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 28-10-2015 Onsdag 28.10.2015 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Integration via foreningslivet 2 Ansøgning om underskudsgaranti

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side

Sundhedsudvalget. Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor. Følgende sager behandles på mødet Side Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten WInges kontor Torsdag 03.03.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Redegørelse for alkoholbehandling i Hørsholm 3 Fremtidig

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 26-09-2012 Onsdag 26.09.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Svømmeforeningen søger om støtte til

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 11.10.2012 kl. 7:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hørsholm Almene Boligselskab - Orientering om boligorganisationen

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 29.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 3, 2013 på Sundhedsudvalgets område

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 25-06-2014 Onsdag 25.06.2014 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SFKU, Budget 2015-2018: Råderum, budget-

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Lokalt Erhvervsklima 2012 3 Nyttejob

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært Møde Tirsdag 21.06.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Meddelelser 2 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetmøde, Budget 2012-2015 3 2.

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark

Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Indstilling Til Fra Dato Byrådet via Magistraten Borgmesterens Afdeling Dato for fremsendelse til MBA Åben dagsorden Kunstgræsbane i Gellerup som del af den nye bypark Til Aarhus Byråd via Magistraten

Læs mere

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde

Skøjtetræningshal, valg af model for det videre arbejde Miljø- og Planlægningsudvalget Punkt: 1 Acadre sagsnr.: 16/2997 Journalnr.: Sagsforløb: SFKU - Åben sag Mødedato: 02.03.2016 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Marie

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Ok Djurs klubhus, Klitten 1, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 5. september 2017 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Gunnar Thode

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Dagsorden til ordinært møde Møde den 17. december Torsdag 17.12.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Samling af tandplejen 3 Evaluering af puljeprojekter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Kultur-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 22. November 2016 Tirsdag 22.11.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Velfærd frem for mursten - antal skoledistrikter 2 Antal spor på

Læs mere

Norddjurs Fritidsråd REFERAT

Norddjurs Fritidsråd REFERAT Norddjurs Fritidsråd REFERAT Sted: Auning Bibliotek Torvegade 1, 8963 Auning Dato: Onsdag den 2. december 2015 Start kl.: 16:30 Slut kl.: 18:30 Medlemmer: Fraværende: Kai Hansen Tove Højlund Mogens Buhl

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 29-05-2013 Onsdag 29.05.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budgetopfølgning 2, 2013 på Sport-,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 18.12.2012 Tirsdag 18.12.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på akutpakken december 2012. 3 Resultatoversigt, scorecard og

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 28.10.2013 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering til SSU om godkendelse af botilbud 3 Status på tilbygning

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 2. juni Onsdag 02.06.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Budgetlægning i Sport, Fritid, og Kulturudvalget 3 Budget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde 26.4.2016 Tirsdag 26.04.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Dispensation af timetal for specialundervisningstilbud 2 Velfærd frem for mursten, orientering inden

Læs mere

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel

åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel åbent møde for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10. oktober 2012 kl. 14:00 i Cafeen på Hessel Indholdsfortegnelse 103. Aars Tennisklub - Ansøgning om tilskud til afholdelse af DM for veteraner i 2013

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d.28.08.2013 Onsdag 28.08.2013 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Statisik 1. halvår 2013 3 Tilslutningsaftale

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 09.08.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status over igangværende LBR-indsatgsområder, -projekter og - aktiviteter

Læs mere

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev

Oktober INFO. Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010. I dette nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Kultur og Fritid Oktober 2010 NYHEDSBREV Oktober INFO Afholder din forening eller klub et spændende arrangement i løbet af efteråret, eller vil du dele informationer om aktiviteter og initiativer

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 22-04-2014 Tirsdag 22.04.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Resultatrevision 2013 3 Nye klynger

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 14. December 2016 Onsdag 14.12.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Legeplads på Nattergaleengen - ny placering og udvælgelseskriterier

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 23-04-2013 Tirsdag 23.04.2013 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Nyttejob 3 Seniorjob i Hørsholm Kommune

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 22.03.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Fremtidens Bibliotek 2 Godkendelse af budget til biograffunktion i Kulturhus

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 06. maj 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Eskild Sloth Andersen, Formand (A) Hildo Rasmussen (A) Bodil Nielsen (F) Karsten

Læs mere

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3

Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 12. december 2012 kl. 13:00 i Mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Per Jakobsen Mødet hævet kl.: 15.45 Indkaldte: kl. 13.05 Britta Rasmussen, Økonomi og Løn, pkt. 99

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde D1 Onsdag 21.06.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Billetstruktur i Hørsholm Svømmehal 2 Museum Nordsjælland - godkendelse

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 26.09.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Sundhedsudvalgets pulje 2013 3 Status på

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Social- og Seniorudvalget Referat fra ordinært møde Aktivitetscenteret Sophielund Mandag 31.10.2011 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Margrethelund: Salg af pladser til Rudersdal

Læs mere

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen

Kommunalvalg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen Økonomiudvalget Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 17/6719 Journalnr.: Sagsforløb: ØU - Åben sag Mødedato: 08.06.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Mandag kl. 16:15. Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ekstraordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 08.12.2014 kl. 16:15 Følgende sager behandles på mødet Side Udmøntning af budgetaftale 2015-2018 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 29.10.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Erhverv.net - Status 1. halvår 2009 3 Netværkssamarbejdende handicappede

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 25.02.2010 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2011-2014 - Orientering om den politiske tids- og arbejdsplan

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-02-2014 Tirsdag 25.02.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Kontanthjælpsreform. 3 Udvikling

Læs mere