Randers Kammerorkester - Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17"

Transkript

1 Randers Kammerorkester - Strategi Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle den klassiske musik på mange forskellige fronter og i forhold til mange forskellige målgrupper. Samtidig er det en ambition at fastholde orkesterets aktive og centrale rolle i et skabende og bredt defineret kulturliv lokalt og nationalt. Randers Kammerorkesters geografiske virkeområde er først og fremmest Randers Kommune, Djursland og det kronjyske område. Derudover spiller Randers Kammerorkester koncerter i Midt- og Nordjylland, og dertil kommer ca. 3-4 koncerter pr. sæson i hovedstadsområdet og i udlandet. 2. Politiske målsætninger for Randers Kammerorkester a) Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for basisensemblerne: Randers Kammerorkester er omfattet af Statens Kunstråds Musikudvalgs målsætninger for basisensemblerne. For perioden er udvalgets målsætninger beskrevet ved følgende formål og vision: Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske kvalitet er tilgængelig i hele landet. Dette sker gennem koncertvirksomhed samt formidling og publikumsudvikling. Vision Basisensemblerne har hver især en markant musikalsk profil og virker som kunstneriske dynamoer for et levende og aktivt lokalt og nationalt musikmiljø. Basisensemblerne fremfører en mangfoldighed af ny og ældre musik og har en status som nationale fyrtårne. De bidrager aktivt til, at publikum i alle aldre møder levende musik, der beriger og bevæger, og som gennem oplevelse og engagement udvider det musikalske univers. Ensemblerne skal desuden bidrage til at styrke musikudøvelsen blandt børn og unge. b) Randers Kommunes målsætninger for Randers Kammerorkester: Det er Randers Kommunes overordnede mål, at Randers Kammerorkester fremmer musiklivet, særligt den klassiske musik, i kommunen og regionen. Herved skal kendskabet til, bevaringen og formidlingen af den musikalske kulturarv udbredes og styrkes. Randers Kommune ønsker, at orkestret udbygger sin position som byens orkester og dermed som producerende kunstinstitution på et højt professionelt og internationalt niveau, og at orkesteret fungerer som et kraftcenter for klassisk musik i hele regionen og som et nationalt fyrtårn inden for sin branche. I relation til Randers Kommunes kulturpolitik er det desuden Randers Kommunes mål, at orkestret er samarbejdspartner og initiativtager bl.a. i et tværgående felt af professionelle kulturinstitutioner i Randers til produktioner, der inddrager lokale medaktører for at sikre lokal forankring, synlighed og udvikling og samtidig opnå nye udviklingsveje for markante kulturprojekter i og uden for Randers. Randers Kammerorkester skal fortsætte sine bestræbelser på at tiltrække et stort og bredt publikum, fordelt i varierende segmenter. Det er vigtigt, at lokal forankring og tæt publikumskontakt udbygges yderligere som led i orkestrets fortsatte kunstneriske udvikling og som led i udviklingen af kommunens kulturliv.

2 Randers Kommune har i en længere årrække fokuseret på, at børn og unge møder kunst og kultur af professionel kvalitet, både ved at blive præsenteret for, deltage i og udvikle egne kompetencer i kunstfeltet. Den linje ønsker vi at fortsætte med stadig fornyet intensitet. Musikfeltet er et afgørende vigtigt område i arbejdet med børn og unges møde med kunst. Randers Kommune har stillet en kulturgaranti, hvor alle børn har ret til kulturoplevelser og her har Randers Kammerorkester et oplagt potentiale. Dette potentiale skal forløses gennem skolekoncerter, formidlingsindsatser, talentudvikling, indsatser på forskellige niveauer i den musikalske fødekæde. Yderligere vil Randers Kommune etablere en folkeskole med særlig kulturel profil. Randers Kammerorkester indgår sammen med de øvrige professionelle kulturinstitutioner i Randers som centrale partnere i dette projekt. Endvidere indgår Randers Kommune som partner i det europæiske kulturhovedstadsprojekt i 2017 i Århus og Region Midt. I naturlig forlængelse heraf er det vores mål, at Randers Kammerorkester aktualiserer Kulturbyprojektets Rethink -tematisering i en musikalsk kontekst i de kommende år med en både folkeligt inkluderende og kunstnerisk ambitiøs tilgang, såvel regionalt som lokalt. I relation til kulturbyprojektet iværksættes et specifikt udviklingssamarbejde mellem kultursektor og erhvervslivet i en erhvervsklynge-struktur, lokalt og regionalt. Randers Kammerorkester forventes at bidrage aktivt og udviklende til denne brobygning. Randers Kommune anerkender, at Randers Kammerorkester har udfordringer hvad angår de fysiske rammer. Det er ønskeligt at der sikres bedre rammer til administration, depot og øvelokaler. 2. Randers Kammerorkesters omverden Randers Philharmoniske Selskab er foreningen bag Randers Kammerorkester. Foreningen er en vigtig del af orkestrets forankring og støtte i lokalområdet. Fem medlemmer af orkesterets bestyrelse er valgt på Selskabets generalforsamling for en toårig periode. Randers Kammerorkester har hjemsted på Musik- og Teaterhuset Værket, hvor orkesteret øver, holder sine abonnementskoncerter og har sin administration. Randers Kammerorkester har udfordringer, hvad angår de fysiske rammer på Værket - der mangler depot- og kontorplads, og da orkesteret lejer øve- og koncertlokaler per dag, er det ikke altid muligt at få de ønskede lokaler. Det er derfor ønskeligt at sikre bedre rammer til orkesterets administration, depot og øvelokaler. Orkesteret har en meget stærk lokal forankring i form af et åbent og ligefremt forhold til alle afdelinger af Randers Kommune og har i det hele taget et stærkt fundament i det store opland på Djursland og hele det kronjyske område. Den lokale forankring kommer desuden til udtryk i et tæt samarbejde med områdets øvrige professionelle kulturliv om en lang række større og mindre projekter, en bred kontakt til områdets amatørorkestre og -kor samt en beredvillig bevågenhed fra det lokale erhvervsliv både med hensyn til den rene sponsorering og i form af et intensivt og interaktivt samarbejde på tværs af erhverv og kultur. Dertil kommer et engageret kernepublikum med en tæt og næsten personlig kontakt til orkestret samt et større og bredere publikum til de mere folkelige og spektakulære projekter. Primære samarbejdspartnere Aarhus Sommeropera Aarhus Symfoniorkester / Aalborg Symfoniorkester Prinsens Musikkorps / Slesvigske Musikkorps Musik- og Kulturhuset Værket Kammermusikforeningen Brage Randers Musikskole / Aarhus Musikskole / Mariagerfjord Kulturskole Den jyske Operas Kor Randers Egnsteater / Randers Kunstmuseum / Museum Østjylland /Sct. Mortens Kirke / Sct. Peders Kirke / Randers Internationale Korfestival / Randers Bibliotek / Randers Eventsekretariat FOF Randers Sparekassen Kronjylland Samarbejdsområder Husorkester - ledsagelse af operaforestillinger Fælleskoncerter Fællesarrangementer samt billetsalg Fællesarrangementer samt abonnementssamarbejde Undervisning og samarbejdskoncerter Samarbejdskoncerter og forestillinger Fællesarrangementer / formidlingssamarbejde Formidlingssamarbejde Hovedsponsor

3 Orkesterets samarbejdspartnere kan deles i tre grupper: andre kulturinstitutioner, undervisnings- og formidlingspartnere samt sponsorer og netværkspartnere. Orkesteret samarbejder med mange andre udøvende kulturinstitutioner - I samarbejde med dem kan vi magte større opgaver sammen og generelle samarbejdsprojekter med disse aktører fører til et større udvalg af koncertgenrer, hvilket, som regel, fører til nye publikumssegmenter. Samtidig giver et samarbejde på tværs af kulturinstitutioner et forum for udveksling af ideer og inspiration, hvilket i høj grad er udviklende og værdifuldt for orkestret. Samarbejde med undervisningsinstitutioner og andre formidlingspartnere giver os adgang til andre formidlingskompetencer, som styrker vore egne formidlingsaktiviteter, og som samtidig giver os mulighed for at investere i et fremtidigt publikum. Udover økonomisk støtte giver samarbejdet med vores mange sponsorer et netværk, som fostrer idéer og fører os frem til andre kontakter, der danner et sundt fundament for vores virksomhed generelt. 3. Vision for Randers Kammerorkester Randers Kammerorkester skal fremstå som et moderne og alsidigt kammerensemble med et bredt internationalt udsyn fra en lokal platform. Randers Kammerorkester skal med sine koncerter, indspilninger og undervisning placere sig blandt de førende danske ensembler og markere sig på internationalt plan. Randers Kammerorkester vil fortsat være initiativtager til samarbejdsprojekter med andre lokale kulturinstitutioner med det klare mål at øge interessen for klassisk musik og kultur på alle niveauer. Randers Kammerorkester vil bevare og udvikle sin position som kulturelt fyrtårn med dybe rødder i det lokale samfund. Randers Kammerorkester vil aktivt arbejde for en udvidelse af orkestret fra de nuværende 14 fastansatte musikere til et fuldt og fastansat kammerorkester på 25 musikere.

4 4. Opgaver, resultatmål og metoder a) Koncertvirksomhed Mål - at videreføre og udvikle Randers Kammerorkesters særlige brede repertoireprofil. - at videreføre og forbedre Randers Kammerorkesters høje kunstneriske niveau. Metode Randers Kammerorkester vil lægge vægt på et alsidigt repertoire, der spænder fra nyere partiturmusik, over det brede orkester- og kammermusikalske repertoire, til mere populær og umiddelbart appellerende musik. Som en del af sin repertoireprofil vil Randers Kammerorkester spille den ældre og nyere danske musik, hvilket kommer til udtryk i blandt andet sæsonprogrammets repertoire, cd-indspilninger, turnéer, ansættelse af huskomponister, samarbejde med Aarhus Sommeropera m.m. Orkesterets kunstneriske kvalitet skal fortsat udvikles ved hjælp af kapaciteter som gæstemusikere, solister, instruktører og gæstedirigenter af den højest mulige kvalitet indenfor den budgetramme som er til rådighed. - at tilstræbe et nyt publikum udover det faste koncertpublikum i forhold til bl.a. alder, samfundsgruppe og uddannelse. - at orkesteret skal være synligt og aktiv på et international niveau, og derved medvirke til at gøre dansk musik og Randers Kommune endnu mere synligt internationalt. Orkesteret vil stimulere publikumsinteressen for sin koncertvirksomhed med bl.a. et innovativt programindhold og ved at samarbejde med andre kulturinstitutioner. Begge tiltag fører til et større udvalg af koncertgenrer, hvilket, som regel, fører til nye publikumssegmenter. Orkesteret vil gennemføre en mangesidig turnevirksomhed for at præsentere dansk musik og musikliv, og for at være kulturel ambassadør for Randers. Orkesteret vil bygge videre på sit etablerede internationale netværk for at skabe relationer, som giver mulighed for at præsentere Randers Kammerorkester og dansk musik internationalt.

5 4. Opgaver, resultatmål og metoder b) Formidling, undervisning og publikumsudvikling: Mål - at borgerne i Randers og omegn skal være velinformerede om orkesterets virksomhed. Metode En kreativ mediestrategi skal sikre, at orkesterets koncertvirksomhed er synlig i det lokale samfund. Orkesteret vil fortsætte med at husstandsomdele sin sæsonbrochure for at sikre, at alle borgere i kommunen får den klassiske musik som tilbud og mulighed. Som nyt tiltag vil orkestret indgå et samarbejde med Musik- og Teaterhuset Værket om fælles markedsføring af klassisk musik i Randers. - at kvalificere og udvide den enkelte publikums oplevelse af musikken Orkesteret vil sørge for at en mangfoldig højkvalitets baggrundsinformation om programsatte værker er nemt tilgængelig til koncertpublikum, igennem internettet og trykte medier. - at skabe rammerne for at et potentielt koncertfremmed publikum får muligheder for at opleve den klassiske musik og dermed mod på at træde ind i koncertsalen. - at introducere skoleelever på alle niveauer for den klassiske musik, at skærpe skoleelevernes evne til at lytte aktivt og gennem musikken at stimulere og igangsætte børnenes kreative potentiale. - at støtte talentudvikling på alle niveauer i den musikalske fødekæde. - at et bredere og mere internationalt publikum end orkesterets koncertpublikum skal have kendskab til og mulighed for at høre Randers Kammerorkester. Orkesteret vil udvikle og gennemføre mindst ét publikumsudviklingsprojekt årligt. (Årsrapporten skal indeholde en kvalitativ afrapportering af projektet.) Orkesteret skal tilbyde skolekoncerter af forskellige genrer til alle skoler i Randers Kommune og orkesterets øvrige opland. (Antallet af tilhørere ved koncerter/formidling til børn og unge og/eller musikerbesøg skal være minimum årligt og antallet af koncerter/formidling til børn og unge og/eller musikerbesøg skal være mindst 25 årligt.) Dertil vil orkesteret "skræddersy" skoleprojekter og andre formidlingsprojekter efter behov i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner. Orkesteret vil fortsætte med sine mange andre aktiviteter for børn, og udvikle processen i samråd med diverse eksperter på feltet. Alle musikere i Randers Kammerorkester har undervisningstjeneste som er ca.30% af deres ansættelse.* Orkesteret skal fortsætte sin medvirken på alle niveauer i den musikalske fødekæde, fra undervisning på musikskoler med særlig fokus på MGK, skolekoncerter, orkestersamarbejde med Det jyske Musikkonservatorium, dirigentworkshop med studerende fra Det kongelige danske Musikkonservatorium, til ansættelse af unge nyuddannede assistenter og engagement af unge danske solister m.v. Orkesteret skal fortsætte sit samarbejde med pladeselskaberne DaCapo og CDKlassisk med løbende cdudgivelser på et højt kunstnerisk og teknisk niveau med et vidtfavnende repertoire for kammerorkester. Dertil vil orkesteret sørge for at indspilningerne også bliver tilgængelig på andre mediaplatforme. * Finansiering: Omkostningerne er derfor en tilsvarende procent af lønsummen for musikere, og indtægterne er variable, men var i 2012 kr ca.2012 lektioner).

6 4. Opgaver, resultatmål og metoder c) Aktuelle tiltag/indsatser i rammeaftalens periode 1) Orkesteret vil styrke sin tætte kontakt til publikum blandt andet ved en løbende afprøvning af koncertformen for derved også at tiltrække et nyt publikum. Kammerorkesteret vil samtidig udvikle orkesterets styrke som formidler af den klassiske musik ved blandt andet at perspektivere musikken i forhold til andre kunstarter som billedkunst, dans og litteratur, og ved en stadig udfordring i forhold til repertoire, koncertform, og samarbejdspartner. På samme måde som orkesteret eksperimenterer med koncertens kunstneriske indhold, vil orkesteret eksperimentere med koncertens form ved at inddrage formidlingselementer i selve koncerten (og ikke blot begrænse formidlingen til koncertoptakter el. lign.). Orkesteret lancerer snart et nyt koncertkoncept under titlen Nøgne koncerter - en ny og anderledes måde at opleve den klassiske musik på. Med billeder, ord, lys, lyd, og levende musik bliver nogle af den klassiske musiks mesterværker introduceret og belyst fra alle sider, så det nøgne værk står tilbage. Det er håbet at denne koncertform bliver en tilbagevendende begivenhed. 2) I 2017 bliver Aarhus Kulturby, og i forbindelse med det planlægger Randers Kammerorkester en række særlige begivenheder bl.a. 1) Hemmelige Koncerter hvor orkesteret spiller uannoncerede minikoncerter der hvor folk færdes: på deres arbejde; der hvor de handler; hvor de motionerer; osv. 2) Orkester med Gæster - orkesteret planlægger en etnisk festival, hvor mange af de udenlandske etniske kunstnere som har optrådt med orkesteret på diverse turnéer bliver inviteret til Randers for at spille sammen med orkesteret - der er tale om specialister i bl.a. Ney, Oud, og Kinesisk Bambus Fløjte. 3) I samarbejde med Aarhus Sommeropera og Aarhus Symfoniorkester har orkesteret planer om at realisere 2-3 Kulturby-projekter. 3) Orkesteret vil løbende udbygge sit netværk og position som et musikalsk kraftcenter, der har dybe rødder i lokalområdet og som har en tæt kontakt og samarbejdsflade til et meget bredt og stort udsnit af det lokale kulturliv, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner etc. Det vil bl.a. ske gennem Hemmelig Koncert Serien og diverse andre konkrete tiltag. 4) Orkesteret vil udvide sin børne- og skoleplatform til at inkludere koncerter målrettet børnehaver, specialskoler og ungdomsuddannelser. Udviklingsprocessen er allerede begyndt, men skal videreudvikles og raffineres i de kommende år. 5) Kulturskole - I forbindelse med opbygning af en ny kulturskole i Randers vil orkesteret bidrage med sine forskellige kompetencer både i opbygningsfase og også når skolen er i fuld drift.

7 5. Udvikling Randers Kammerorkester forholder sig til stadighed til de udviklingsmuligheder, der ligger i ensemblet og den enkelte musikers kunstneriske og arbejdsmæssige potentiale, og orkesteret vil fortsat arbejde for kvalitativ og kvantitativ udvikling inden for de eksisterende budgetrammer. Der findes dog et betydeligt og afgørende udviklingspotentiale, som er afhængigt af ekstra økonomisk støtte, og som orkesteret ser som realistiske muligheder. Randers Kammerorkester arbejder derfor med to udviklingsidéer som evt. kunne finansieres, hvis udviklingspuljen til basisensembler blev konverteret til varigt tilskud : a) Udvidelse af Randers Kammerorkester Den helt overordnede målsætning for Randers Kammerorkesters udvikling er en udvidelse af orkestret fra de nuværende 14 fastansatte musikere til et fuldt og fastansat kammerorkester på 25 musikere. Ønsket bunder dels i orkestrets historiske udspring som kammerorkester i 1945 dels i den kendsgerning, at der på nuværende tidspunkt ikke eksisterer et permanent fastansat og professionelt kammerorkester i dansk musikliv. Med et fuldt og fastansat kammerorkester vil Randers Kammerorkester have mulighed for: at dække dansk musiklivs repertoiremæssige hul, der lige nu kun sporadisk fyldes ud af symfoniorkestrene, og som i Randers Kammerorkesters sæsonprogram kun dækkes sporadisk med enkeltstående koncerter, der spilles ved hjælp af skiftende løstansatte assistenter. Repertoiret i dansk musikliv kommer således til at indeholde værker for kammerorkester, som i dag sjældent eller aldrig spilles, af komponister som J.A. Scheibe, J.A.P. Schulz, Joh. E. Hartmann, F.L.Æ. Kunzen, C.E.F. Weyse, D.F. Kuhlau, Henrik Rung, Eduard Helsted, J.P.E. Hartmann, Niels W. Gade, Hakon Børresen, Otto Malling, Siegfried Langgaard, Knudåge Riisager, Jørgen Bentzon, Finn Høffding, Herman D. Koppel, Svend Erik Tarp, Svend S. Schultz, Jørgen Jersild og Vagn Holmboe. at det danske repertoire for kammerorkester parallelt perspektiveres og stilles over for et udenlandsk repertoire, der rækker fra den galante periode mellem barokken og klassikken Johann Sebastian Bachs sønner, Johann Stamitz m.fl. over den franske barokmusik, den tidlige romantik i form af bl.a. Schubert, Schumann og Mendelssohn til fransk impressionisme og nyklassikkens komponister som Prokofiev og Stravinskij m.fl. at tilbyde nutidige danske partiturkomponister muligheden for at skrive musik til netop denne ensemblestørrelse. at det ikke er de økonomiske begrænsninger, der afgør antallet af prøvetimer og valget af projekter, hvilket med udgangspunkt i orkestrets nuværende gode kunstneriske niveau vil medføre en markant udvikling af den kunstneriske kvalitet. at Randers Kammerorkester samtidig kan varetage flere større og mere folkelige aktiviteter såsom populære udendørskoncerter og store orkesterkoncerter målrettet mod børn og unge, hvor orkesterets muligheder indenfor disse områder i dag er meget begrænsede grundet de store omkostninger ved køb af løstansatte assistenter. at bidrage endnu mere til regionens musikliv. Et større Randers Kammerorkester ville sikre at fremtidige samarbejdsprojekter med Aarhus Symfoniorkester, Aalborg Symfoniorkester, Den Jyske Opera og Aarhus Sommeropera kunne realiseres med færre omkostninger for vores samarbejdspartnere - en udvidelse af Randers Kammerorkester ville hermed komme mange andre institutioner til gavn. Dertil ville det være muligt for orkesteret at gøre en særlig indsats for at etablere koncertserier i områder i Midtjylland, der ikke i forvejen er dækket af et professionelt kammerensemble (f.eks. Viborg / Skive området). Randers Kammerorkester vil enten forsøge at arrangere disse koncerter i fællesskab med de lokale musikforeninger, musikhuse osv., eller sælge disse koncerter til de lokale musikforeninger, musikhuse osv.

8 Takket være øget tilskud fra Randers Kommune i 2009 og rationaliseringen af Kunststyrelsens tilskud i 2010 var det muligt at udvide orkesteret med fire nye strygerstillinger som har været med til at øge indsatsen på formidlingsområdet ved siden af de normale undervisningsaktiviteter. Dertil har orkesteret oplevet en dramatisk stigning i aktiviteter, men det vigtigste element i denne sammenhæng er, at Randers Kammerorkester har opnået en markant forøgelse i kvaliteten af orkestervirksomheden, da strygerkorpset nu består af flere fastansatte musikere og færre timelønnede assistenter. Det næste skridt på vej til et fuldt besat Randers Kammerorkester er oprettelse af tre nye strygerstillinger, som vil bidrage yderligere til den allerede markante stigning i orkesterets kvalitet og samtidig øge undervisningsmulighederne (en af orkesterets vigtige indtægtskilder). Med flere musikere ansat, kan orkesteret deles i endnu flere mindre grupper, som giver mulighed for at have adskillige kammermusikalske projekter kørende samtidig og afvikle endnu flere skole- og børneprojekter. Kort sagt bliver orkesterets produktivitet øget. Udvidelsen kræver en ekstra finansiering af blot Kr , når de øgede indtjeningsmuligheder, som stillingerne giver, bliver medregnet. b) Ansættelse af en børne og formidlingsmedarbejder Med en ny børne- og formidlingsmedarbejder vil Randers Kammerorkester udvikle og sætte ny fokus på Kammerorkestrets overordnede forpligtigelse i forhold til den klassiske musik. Ved siden af selve koncerten, koncertens markedsføring, koncertens programnoter etc. vil et nyt formidlingsled udvikle en på samme tid mere overordnet og specifik formidling af den klassiske musik. Formålet er at udvide og kvalificere det voksne publikums samt børn og unges oplevelse af musikken og koncerten og dermed skabe mulighed for en anderledes og større musikalsk fordybelse. Børne- og formidlingsmedarbejderen vil arbejde med formidling i forhold til rækken af abonnementskoncerter og det almindelige publikum, men i særdeleshed vil medarbejderen have en række særlige forpligtigelser i forhold til børn og unge i forbindelse med skole- og børnekoncerter. Orkesteret forestiller sig en deltidsansættelse som ligner tilsvarende stillinger hos landsdelsorkesterne, og som kræver ekstra finansiering af ca. Kr Rent konkret vil stillingen som børne- og formidlingsmedarbejder indeholde følgende opgaver: Et konkret undervisnings- og formidlingsarbejde i forhold til børn og unge både alene og i samarbejde med orkestrets musikere: Undervisning i større grupper, formidling af den klassiske musik og de enkelte værker som optakt til koncerter, samarbejde med musiklærere på folkeskoler og i gymnasier m.m. Formidlingsarbejde i forhold til det voksne publikum i forbindelse med bl.a. abonnementskoncerterne: At præsentere den klassiske musik og de enkelte værker, at skabe nye veje og indgange til oplevelsen af den klassiske musik, at præsentere den klassiske musik for et nyt potentielt men koncertfremmed publikum, at udvikle nye ideer til formidling af den klassiske musik, at udvikle samarbejdsrelationer til lokale institutioner som AOF, FOF etc. Et pædagogisk udviklingsarbejde i forhold til børn og unge: Udvikling af nye former for skolekoncerter, udvidelse af børnekoncerternes musikalske repertoire, målretning af koncerter og andre tiltag i forhold til alderstrin og skoletyper, udvikling af pædagogiske metoder m.m. At varetage den administrative planlægning af skolekoncerter, børnekoncerter og andre formidlingsprojekter i forhold til booking, skemaplanlægning, kontakt til skoler og lærere etc.

9 6. Nøgletal og indikatorer Kategori Realiseret Realiseret Forventet Forventet Forventet Forventet Forventet * Antal tilhørere ved samtlige koncerter, bortset fra nedenstående Antal tilhørere ved udendørs koncerter Antal tilhørere ved koncerter/ formidling til børn og unge Antal tilhørere i alt (sum af de tre ovenstående) Antal koncerter i landsdelen (sum af koncerter i Randers og Regionen) Antal koncerter i andre landsdele Antal koncerter i udlandet ??? Antal koncerter i alt (sum af de tre ovenstående) Heraf antal koncerter/formidlinger rettet mod børn og unge Antal undervisningslektioner i alt * fra rammeaftalen for Bemærkning - Randers Kammerorkesters musikere bruger ca. 30% af deres tjenestetid på undervisning. Ovenstående publikumstal og antal koncerter er derfor opnået på kun 70% af den tjenestetid, som er til rådighed for basisensemblerne, som ikke har undervisningspligt. Randers Kammerorkester vil gerne gøre opmærksom på, at fremtidig statistisk analyse af basisensemblernes virksomheder bør tage højde for dette.

10 RANDERS KAMMERORKESTER - finansieringsoversigt Kr niveau 2014-niveau Ret til ændringer forbeholdes Statslige driftstilskud Øvrige tilskud fra staten Kommunale driftstilskud Øvrige tilskud fra kommuner og regioner Fonde og sponsorer Egenindtægter mv Finansielle indtægter Finansiering i alt Egenkapital, ultimo** * Indgår i regnskabet for 2012 som en del af særlig projekter ** Den store negative egenkapital skyldes orkesterets økonomiske krise i årene hvor orkesteret indgik en aftale om et rente- og afdragsfrit lån på fra Randers Kommune. Randers Kommune forlanger nu at lånet tilbage betales over årene , og derfor skal orkesteret generere et overskud på ca i hvert af disse år.

11 RANDERS KAMMERORKESTER BUDGET 2014 (1000Kr.) UDKAST pr.15/ Ret til ændringer forbeholdes TILSKUD/INDTÆGTER Budget 2014 noter Budget regnskab 2011 regnskab UDKAST Kommunale og regionale tilskud Tilskud fra staten Indkomst fra fonde og sponsorer Egenindtægter Renter INDTÆGTER I ALT UDGIFTER Budget 2014 UDKAST Budget regnskab 2011 regnskab Produktionsudgifter Administrationsudgifter Lokaleudgifter Ovrige udgifter Finansielle udgifter UDGIFTER I ALT RESULTAT NOTER 1. Skønnet fremskrivning 2% 2. Tilskud fra staten Drisfttilskud Anslået tilskud fra Kulturstyrelsen til turné 80 Total Indkomst fra fonde og sponsorer 4. Egenindtægter Anslået sponsorindtægt 135 Billetsalg 411 Anslået fondsstøtte til turné 150 Koncert indtægter udover billetsalg 462 Total 285 Medlemskontingenter 36 Undervisning 670 Andre (excl. renter) 210 Total Produktionsudgifter 6. Administrationsudgifter Musikere løn Ledelse & Administration løn Assistenter løn 839 Ledelse & Administration pension 151 Solist-/dommer-/gæstedirigent-honorar 344 Regulering skyldige ferieløn / barsel 75 Orkesterbetjent løn 75 Administration kørsel 10 Musikerpension 494 Sociale bidrag 190 Musikere kørsel & diæter 50 Arbejdsskadeforsikring 35 Assistent kørsel & diæter 57 Fotokopi 65 Solister/gæstedirigent/dommere transport 53 Kontorartikler 10 Koncert & øvelokaleleje 535 Telefon 30 PR-Virksomhed 180 Revision / bogholderi 30 Øvrige koncertudgifter 290 Porto 45 Lastbildrift 20 Småinventar 5 Særlige projektudgifter 597 Forsikring 50 Total Øvrige 40 Total Resultat I forbindelse med extraordinairt afvikling på det rente- og afdragsfrie lån af kr fra Randers Kommune i 2014 bliver det nødvendigt at budgeter med et overskud af Kr

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

Randers Kammerorkester - Strategi 2014-17 1. Mission Randers Kammerorkesters hovedopgave er dels at udøve den klassiske musik i bred forstand på et højt professionelt kunstnerisk niveau dels at formidle

Læs mere

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER

RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER RAMMEAFTALE RANDERS KAMMERORKESTER Aftaleparter: Statens Kunstrådets Musikudvalg, Randers Kommune og Randers Kammerorkester Aftaleperiode: 1. januar 2010 til 31. december 2013 Rammeaftale - basisensembler

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble. Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Strategi 214-217 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Strategi 2014-2017 for Storstrøms Kammerensemble Musikudvalgets fælles formål og vision for alle basisensemblerne Formål Basisensemblerne bidrager til, at en mangfoldighed af musik af højeste kunstneriske

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således:

Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Bestyrelsen har i oktober 2015 vedtaget budget for kalenderåret 2016. Budgettet ledsages af beskrivelse af forventninger samt uddybende bilag således: Forventninger til 2016 s 2 Budget i Kulturstyrelsens

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice.

Indstilling. Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice 13. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Realisering af musikpolitiske initiativer. 1. Resume Magistratsafdelingen

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner.

Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. Punkt 3. Regnskaber og beretninger 2013 for selvejende musikinstitutioner. 2014-23316. Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering, regnskaber og beretninger

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen

Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling. Handlingsplan Kunststyrelsen Kulturministeriets og Udenrigsministeriets internationale kulturudveksling Handlingsplan 2009-2011 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3374 4500 Telefax 3374 4545 ks@kunst.dk

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune

Kulturpolitik. Kulturpolitik i Rebild Kommune Kulturpolitik Kulturpolitik i Rebild Kommune Januar 2014 Center Kultur og Fritid Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Byrådets vision... 4 Januar 2006... 4 Værdigrundlag... 5 Mål

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag

Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest. 1. Aftalens formål og grundlag Rammeaftale 2014-2017 for Ensemble MidtVest 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale for Ensemble MidtVest er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune, Holstebro Kommune,

Læs mere

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Museum Østjylland AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015

Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 Aftale af 16. november 2011 Aftale om Det Kongelige Teater for perioden 2012-2015 1. Indledning Der er enighed mellem regeringen og Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative

Læs mere

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud

Mellem Franz Schubert Selskabet Danmark og Kultur- og Idrætsudvalget er indgået aftale om driftstilskud og vilkår for tilskud Børn og Kultur Sekretariats- og kulturafdeling Sagsnr. 74020 Brevid. 1217019 Ref. VDH Dir. tlf. 46 31 40 35 vibekedh@roskilde.dk Driftsaftale med Franz Schubertselskabet 2012-2013 16. maj 2011 Mellem Franz

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof

Samarbejdsaftale. For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof Samarbejdsaftale For perioden 2015-2017 Mellem Svendborg Kommune og Foreningen Rytmisk Råstof 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6.

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole

Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole Job og kravprofil - afdelingsleder Aalborg Kulturskole www.aalborgkulturskole.dk 1) Indledning 2) Ansættelsesudvalg 3) Tidsplan 4) Aalborg Kommunale Skolevæsen 5) Præsentation af Aalborg Kulturskole 6)

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014

Eventsekretariatet AFTALE NOVEMBER 2014 Eventsekretariatet AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Concerto Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og den selvejende

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

Politik for Kulturhovedstad 2017

Politik for Kulturhovedstad 2017 Politik for Kulturhovedstad 2017 Vision Hvordan kan vi medvirke til, at lokale kunst- og kulturmiljøer bidrager endnu mere offensivt og værdsættes for deres kompetencer og bidrag til den samlede udvikling

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012

BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 BUDGET 2014 Note Postering B2014 B2013 B2013 revideret Regnskab 2012 Indtægter 1 Kommunale tilskud 1.400.000 1.370.000 1.370.000 1.333.673 2 Statslige tilskud 1.600.000 1.700.000 1.725.000 1.531.972 3

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord.

Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag. Navn. Navn. 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Kunsthal Nord Arbejdsgrundlag Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Navn 1 Stk. 1. Institutionens navn er: Kunsthal Nord. Formål 2 Stk.1. Kunsthal Nord er

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad. 1.

Indstilling. Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad. 1. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. juni 2011 Udvidelse af Aarhus Symfoniorkester til fuld symfonisk størrelse på 96 musikere frem mod Europæisk Kulturhovedstad

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling

Sydfyns. Kulturfond. Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Oplevelser og udvikling Sydfyns Kulturfond Invitation Sydfyns Kulturfond er et initiativ med det formål at øge opmærksomheden på det sydfynske kulturområde til gavn for både erhvervsliv

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE

KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE KULTURSTRATEGI FOR FREDENSBORG KOMMUNE INDLEDNING Et varieret og aktivt kulturliv spiller en vigtig rolle i visionen om, at skal være et attraktivt sted at bo med unikke og forskelligartede bysamfund og

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015

Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 Rammeaftale mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen for perioden 2012-2015 1. Aftaleparter Denne fireårige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Ars Nova Copenhagen,

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts

Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts Achieving Intercultural Dialogue Through the Arts 26-28 May Ansøgning om støtte til international kunst- og kultur konference i København Ansøgere: Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK ) v. kurator Rikke

Læs mere