KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB"

Transkript

1 KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden. Økonomiudvalg 3 PR/sponsorudvalg 3 Anlægsudvalg 4 Træningsudvalg 4 Medlemsudvalg 4 Konkurrenceudvalg 4 Opgavebeskrivelser: Træner/instruktøropgaver 4 Træner/instruktøroversigt 4 Bådførere 5 Bestyrelsessammensætning 5 Praktiske oplysninger. 6-8 Oversigt over udvalg 8 Love og vedtægter 9-11 Prisliste 12 Vanskiklubbens første båd fra

3 Formål Formålet med denne håndbog er at give bestyrelsen et styringsværktøj, samt give medlemmerne bedre mulighed for at se hvem der er ansvarlig for de forskellige områder i klubben. Endvidere at gøre klart for alle medlemmer hvilke retningslinier der er i klubben. Klubben er afhængig af frivillig arbejdskraft fra medlemmerne, kig klubhåndbogen igennem og se om der er nogle opgaver der kunne have din interesse. Tag kontakt til bestyrelsen så vi kan snakke om hvordan du kan hjælpe! Vær med til at gøre Nivå Vandski Klub til den bedste klub i Danmark! Historie. Vandskiklubben blev stiftet i 1981 med Jens Knudsen som formand. Klubbens første båd var en gammel Roy. I 1983 fik klubben sin første nye Master Craft båd. I starten havde vi ikke noget klubhus, men i 1985 fik vi klubhuset som indtil for nyligt var dykkernes. Da vi ikke havde nogen bro at starte fra, foregik det ved at man sejlede ud til en lille tømmerflåde ved slalombanen. På tømmerflåden opholdt man sig så indtil alle havde stået deres vandskitur. Dette var slet ikke optimalt, da det kunne være en kold fornøjelse at stå der i flere timer. Startbroen som vi har i dag fik vi i forbindelse med bygningen af den nye havn i Dette betød meget for medlemstilgangen da vi blev mere synlige på havnen. I 1992 havde vi sparet penge nok sammen til at vi kunne indlede bygning af nyt klubhus. Med en kæmpe indsats af medlemmerne fik vi bygget klubhuset som vi har i dag. Vi tog huset i brug ved sæsonstart Den sidste bygning mod nord byggede vi i I klubbens 34års levetid har der været 6 formænd og mange af bestyrelsesmedlemmerne har siddet i mange år. Dette kunne være en af årsagerne til at vi er en stabil klub med orden og klare regler. NVK blev af forbundet kåret som årets vandskiklub i 1996 og er i dag en af Danmarks største vandskiklubber. Bredde og Elite politik. Vi er en breddeklub med en mulighed for at tilbyde Slalom, Wakeboard, Trick, Barfod og Kneeboard. Målsætninger Organisations Mål: Minimum 3 nye faste medlemmer/hjælpere til udvalgene. Sportslige mål: At få genskabt en god Junior-delfin afdeling og optimere træningen, hvilket skal resultere i minimum 5 deltager til Junior Fun Tour. Minimum 4 deltagere til DM. Flere deltagere i seniorkonkurrencerne. Forretningsorden Klubben består af 6 udvalg som løser de daglige opgaver i klubben. Økonomiudvalget (ansvarlig Jens Knudsen) Udvalget tager sig af klubbens regnskab, ajourføring af medlemslister, ind/udmeldelser opkrævning af kontingent samt Club-net. PR/sponsorudvalget (ansvarlig Jan Saaek) Udvalgets opgaver er at skaffe og vedligeholde kontakten til sponsorer. Administrere bookning og afvikling af alle typer af arrangementer. Holder kontakten til kommune, forbund, aviser og andre klubber. 3

4 Anlægsudvalget (ansvarlig Peter Langkilde) Klubhus: Udvalgets opgaver er at vedligeholde klubhuset indvendig og udvendig, samt sørge for at der kaffe, toiletpapir, sodavand, sæbe m.v. Vedligeholder klubbens vandskiudstyr, samt indkøb af nyt udstyr. Båd: Sørge for at bådene til enhver tid er i bedst mulig stand, samt indkøb af reservedele bådene. At bådene kommer i vandet i april og bliver taget op i november. Bane: Sørge for at banen til enhver tid er i bedst mulig stand. At banen bliver lagt ud i april og bliver taget op i november. Bro: Sørge for at broen til enhver tid er i bedst mulig stand. At der er gummi til beskyttelse af bådene, og at broen bliver lagt ud i marts og bliver taget op i november. Bådførere: Sørge for at alle bådførere har speedbådskort, samt frigive aspiranter. Uddannelse af bådførere, repetition af regler og uddannelse i førstehjælp. Udarbejde vagtplaner. Træningsudvalget (ansvarlig Steen Ottesen) Udarbejder træningsplaner og planlægger træningsforløb. Sørger for information til medlemmer vedr. træning samt holder kontakt til JUN/DEL forældre. Tilmelding til konkurrencer og træningssamlinger. Medlemsudvalget (ansvarlig Tommy Bagger-Petersen) Holder medlemmerne informeret om diverse aktiviteter gennem nyhedsbreve og hjemmesiden. Arrangerer fester og aktiviteter for medlemmerne. Konkurrenceudvalget (ansvarlig Jan Saaek) Planlægger klubkonkurrence og andre interne konkurrencer. Sørger for information og tilmelding til andre konkurrencer. (Se samlet skema side 8) Træner-/Instruktøropgaver Det forventes, at foreningens trænere/instruktører tager del i foreningens fællesopgaver, og deltager i fælles arrangementer. Derudover er der følgende opgaver: Tilrettelægge og gennemføre den ugentlige træning. Meddele ændringer i træningstid og sted til holdet og kontaktpersonen. Deltage i planlægningen af opvisninger/konkurrencer Sammen med udvalgsansvarlige: Forældrekontakt på børnehold Medvirke til udarbejdelse af holdsedler Sørge for afløsning i tilfælde af sygdom eller anden form for afbud Informere om arrangementer i foreningen Sørge for transport (gerne uddelegering) Instruktør/Bådfører oversigt Jan Saaek - Jens Knudsen Peter Langkilde Jesper Israel - Mille Gjerulff - Allan Møller Andersen Jesper Israel - Mehmed Hodzic Dan Andersen Michael My Holm - Lars Nikolaysen Michael Hensvold Hanne Meldgaard Peter Lynge Tobias Fog Jørgen Lembke - Kim Steen Johannesen Steen Ottesen Jesper Lau Lotte Saaek - Kennie Fogtmann - Marco Lembke Michael Svane Tommy Bagger. 4

5 BESTYRELSEN NVK 2015 fælles mailadresse: FORMAND NÆSTFORMAND Jan Saaek Michael Hensvold Michael KASSERER BESTYRELSESMEDLEM Jens Knudsen Peter Langkilde BESTYRELSESMEDLEM JUN/DEL REP Tommy Bagger-Petersen Steen Ottesen SUPPLEANT SUPPLEANT Jesper Israel Andersen Jesper Lau

6 Praktiske oplysninger Klubhus Det forventes at man rydder op efter sig og i øvrigt passer på klubhus og interiør. Nøglesystem B-nøgle kan bestilles hos Peter Langkilde mod depositum på kr. Han vil også instruere i brug af alarmsystemet. Går alarmen (mod forventning) - og glemmer man at ringe og afmelde - er det for egen regning at vagterne rykker ud (Ca kr.). Omklædning Det er ikke tilladt at færdes nøgen i og omkring klubhuset. Der er ingen gennemgang i klubhuset - når man er våd! Hvis man har været i vandet, går man direkte ind i udstyrsrummet af bagdøren og derfra ind i omklædningsrummet. Våde våddragter aftages i udstyrsrummet inden man går ind i omklædningsrummet. Opbevaring af private ting i klubhuset Da klubhuset bruges til klubbens vandskiudstyr - specielt vores 2 både i vinterhalvåret, er det ikke muligt at have private ejendele liggende til opbevaring i klubhuset. I depotrummet er det muligt i sæsonen at opbevare sin ski og dragt på de afmærkede steder. Ved sæsonafslutning hvert år samles alle private genstande. Disse skal afhentes inden sæsonstart Ca. 1. maj herefter tilfalder det klubben. Afslutningsfest I November hvert år afholdes klubbens årsfest. Her samles vi og siger tak for en god sæson og uddeler præmier og priser fra årets aktiviteter. Bådførere Det er kun klubbens bådførere der må sejle bådene. Ved særlige lejligheder kan uddannede bådførere fra andre klubber under DVsF sejle bådene. Sejlads Klubben har åbent for vandski på hverdage fra kl , lørdag fra kl og søndag fra kl Der er faste bådvagter alle hverdage fra og i weekenderne fra Både Klubben har en båd med tårn og ballaststanke til Wakeboard, denne båd kan også bruges til slalom og trick. Vi har også en lidt ældre båd der kan bruges til alle former for vandski og Wakeboard, dog uden tårn, men med pole til wakeboard. Badning Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at bade fra vores bro. Personer der ønsker at bade henvises på en venlig måde til stranden. Alkoholpolitik Der må ikke drikkes øl eller spiritus i klubhus på terrassen eller på broen. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i båden og i klubhuset. 6

7 Pædofili Formanden eller kassereren indhenter oplysninger fra kriminalregistret angående seksuelle krænkelser begået mod børn under 15 år (børneattest) Der indhentes oplysninger på bådførere og instruktører jævnfør loven. Oplysningerne bliver behandlet jævnfør gældende regler om tavshedspligt. Det er ikke tilladt som træner/instruktør at indlede et seksuelt forhold til et medlem under 18 år. Dette er en overtrædelse af straffeloven 223. Vil du vide mere om klubbens pædofilipolitik kan den fås hos et medlem af bestyrelsen. Der kan ligeledes indhentes generelle oplysninger ved DIF på Hundepolitik Da mange har valgt at medbringe de kære firbenede individer og ikke alle er lige glade for hunde. Hvis de er til gene for nogen medlemmer skal de holdes i snor. Hjemmeside Siden indeholder oplysninger omkring klubben, nyheder, resultater, kalender, arrangementer, bådvagter, kontakter m.m. Siden opdateres løbende af Peter Langkilde. Har du forslag eller kommentarer til siden kan du sende mail til Information Information til medlemmerne bliver formidlet via mails og gennem hjemmesiden, samt ved opslag i klubhuset. Forsikring Klubben har forsikring på både og dækker kun bådfører i begrænset omfang. Klubben har gennem DIF forsikring der dækker vandskiløbere. Police kan fås hos et medlem af bestyrelsen. Se også 14 i vores vedtægter. Vi vil gerne være en klub: Der lægger vægt både på det sportslige og på det sociale. Hvor alle føler sig velkomne. Hvor vi respekterer børnene for deres forskellighed og ser det som en styrke. Med en god organisation og derved trygge rammer. Hvor så mange som muligt tager del i arbejdsopgaver. Med et godt samarbejde med kommune, forbund og andre foreninger. Med dygtige og veluddannede trænere. Med et godt socialt miljø som giver børnene stor tryghed. Hvor forældrene engagere sig i klubben og støtter deres børn. 7

8 OVERSIGT OVER UDVALG OG HVEM DER ER ANSVARLIG. Økonomiudvalg Jens Knudsen Klubregnskab Jens Opdatering af klubbens regnskab. Ajourføring af medlemsliste. Jesper Lau Indkassering af Kontingent Tag system PR/Sponsorudvalg Jan Saaek Ekstern kontakt Jan Saaek Kontakt til kommune. DVsF, andre klubber. PR: Lynge/Pia Kontakt til sponsorer og aviser. Arrangementer Lau/Peter Bookning af arangementer Foreningsarrangement (skole/klubber) Anlægsudvalg Peter Langkilde Klubhus Peter Vedligeholdelse inde/ude - Terrasse Flagstang osv. Automat, påfyldning af sodavand. Kaffe, toiletpapir, sæbe m.v. Klubudstyr Jesper Israel Klubski, liner, våddragter, veste, o.s.v. BÅD: Lau Søsætning april optagning november Vedligeholdelse/rengøring - indkøb af reservedele BANE: Steen Opsætning medio april nedtagning primo november Vedligeholdelse BRO: Peter/Jesper Opsætning ultimo marts nedtagning primo november Vedligeholdelse - Gummiringe på kanter Bådførere. Michael Jan Saaek Frigivelse uddannelse - Vagtplan Træningsudvalg Steen Ottesen Seniortræning Steen Planlægning, gennemførelse, udvikling m.v. JUN/DEL træning Lotte /Steen Planlægning, gennemførelse, udvikling m.v. Ungdomsarbejde Lotte Saaek Information og tilmelding til konkurrencer. Motivering Træningssamlinger - Forældrekontakt Medlemsudvalg Tommy Bagger Festudvalg Alle Grillaftener klubfest - åbent Hus arrangementer Vinteraktivitet Alle Aktiviteter om vinteren Medlemsinformation Peter Nyhedsbreve, opdatering af hjemmeside. Arrangementer Jan Vandskiarrangementer for medlemmerne Konkurrenceudvalg Jan Saaek Konkurrencer Jan Klubkonkurrence - DK tour - Klub CUP - øresundscup Jan DM Jan Junior Fun Tour 8

9 LOVE og VEDTÆGTER 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Nivå Vandski Klub, med hjemsted i Fredensborg kommune. Klubben er tilknyttet Dansk Vandski Forbund under Danmarks Idrætsforbund og under w.w.s.u. Klubben er underkastet disse organisationers love. 2 FORMÅL Klubbens formål er, at give medlemmerne lejlighed til at løbe på vandski samt udbrede kendskabet hertil og færdighed heri. 3 MEDLEMMER Klubben består af aktive og passive medlemmer. Ved et aktivt medlem, forstås en person der har til hensigt at stå på vandski. I tvivlstilfælde afgøres medlemskabet af bestyrelsen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at sætte nye medlemmer på venteliste, hvis klubbens nuværende materiel ikke står i rimeligt forhold til medlemstallet. Ansøgning fra juniorer og delfiner skal være forsynet med forældre/værges underskrift. Når optagelse er endelig, opkræves indmeldelsesgebyr og kontingent. Først når ovennævnte beløb er modtaget, regnes medlemskabet for oprettet. Personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlem efter en generalforsamling. En sådan indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion. 4 IND- OG UDMELDELSE Indmeldelse sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem, fortrinsvis kassereren. Sker indmeldelse efter 1. august betales kun halvt kontingent. Udmeldelse sker skriftligt senest 1. december med virkning fra førstkommende 1. januar. 5 KONTINGENT På den ordinære generalforsamling fastsættes for et år ad gangen medlemskontingentet for følgende grupper: Delfiner, juniorer, seniorer, old boys (følger reglerne for Dansk vandski forbund) og passive (medlemmer uden stemmeret og uden adgang til skiløb) Familierabat er kun gældende medlemmer med samme postadresse. Kontingentet betales for et kalenderår forud og forfalder til betaling den 31. december. Er kontingentet ikke betalt inden den 1. april har medlemmet mistet sine rettigheder og ny optagelse kan kun ske efter betaling af restancen. For medlemmer, der indmeldes i sæsonens løb, opkræves kontingent ved indmeldelse. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et medlem for kontingentydelse. Anmodning herom fremsendes skriftligt til bestyrelsen. En sådan fritagelse kan kun ske for et år ad gangen. Ved indmeldelse betales følgende indskud: Delfiner - aktive: kr. 0.- Juniorer - aktive kr Seniorer - aktive kr Old boys - aktive kr Passive kr. 0.- Hvis generalforsamlingen finder det nødvendigt, kan der for et år ad gangen dispenseres fra betaling af indskud. 6 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling skal afholdes mellem 10. januar og 10. februar. Mindst 14 dage forinden indvarsles dette ved og på hjemmeside. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden inden 1. december. Med indkaldelsen følger dagsorden samt indkomne forslag. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: A) Valg af dirigent B) Formanden aflægger beretning C) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse D) Forelæggelse af budget E) Fastsættelse af kontingent F) Indkomne forslag 9

10 G) Valg af formand eller kasserer H) Valg af bestyrelse I) Valg af suppleant/er J) Valg af revisor K) Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en af denne valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarsling, lovlighed, sagernes behandling samt afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene og bestemmelse om opløsning af klubben, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fremsættes. Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er repræsenteret på mødet. Ved valg af delfin/junior repræsentant har kun aktive medlemmer under 18 år stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer med angivelse af både dagen og dagsorden. Vedtagelse sker ved almindelig flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan kun vedtages punkter der er sat på dagsorden. 7 BESTYRELSEN Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær, delfin/junior repræsentant og et bestyrelsesmedlem. Herudover er der valgt en eller flere suppleanter, som, efter bestyrelsens mening, kan inddrages i bestyrelsens arbejde, ved særlige omstændigheder. Formand, delfin/junior repræsentant og 1. bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer, næstformand og 2. bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Suppleanter til bestyrelsen vælges ligeledes i ulige år. Medlemmer over 16 år er opstillingsberettiget som delfin/junior repræsentant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives for alle møders vedkommende af alle bestyrelsesmedlemmer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted og fungerer som formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden (næstformanden) og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være myndige og den ene af disse skal være formanden eller næstformanden. 8 REGNSKAB & REVISION Klubbens regnskab går fra 1/1-31/12. Kassereren fører medlemskartotek samt specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdning forevist. Bestyrelsen er berettiget til at antage en statsautoriseret revisor, såfremt den finder dette nødvendigt. Foreningens penge indsættes på giro, i bank, sparekasse eller i sikre papirer. Beløb, der indsættes på checkkonto og giro kan hæves af kasserer eller formand hver for sig. På øvrige konti kan kun hæves af formand eller kasserer i forening. 9 EKSKLUSION Ethvert medlem har pligt til at overholde klubbens love og reglementer. Medlemmer, der overtræder disse, eller hvis adfærd i øvrigt strider mod klubbens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Den ekskluderede kan dog altid forlange beslutningen prøvet på førstkommende generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedkommende har ret til at være til stede på denne generalforsamling. En af generalforsamlingen stadfæstet eksklusion kan ikke indankes for højere instanser eller overgives til anden retsforfølgning. 10

11 10 KONKURRENCER OG OPVISNINGER Klubbens aktive medlemmer skal til enhver tid følge Dansk Vandski Forbunds regler for registrering og deltagelse i konkurrencer for andre klubber. Klubbens aktive medlemmer må ikke deltage i opvisninger for andre vandskiklubber eller forbund uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. 11 ÆNDRING AF LOVE Forandringer i disse love kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indenfor 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 12 OPLØSNING Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant stemmeflertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflertal uden hensyntagen til mødte stemmeberettigedes antal. På generalforsamling besluttes på simpelt flertal afvikling af ejendele og forpligtelser. Dog forpligtiger klubben til indfrielse af private lån til klubben fra medlemmer, før betaling foretages til andre kreditorer. Den evt. opståede formue tilfalder en evt. ny opstartet vandskiklub i kommunen eller hvis en sådan ikke forefindes, er bestyrelsen bemyndiget til at lade evt. formue tilfalde anden idrætslig formål. 13 VEDTAGELSE AF LOVE Disse love er vedtaget på ordinær Generalforsamling den 22. februar Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 26. maj 1981 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 11. februar 1982 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 4. februar 1983 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 1986 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. april 1990 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 10. februar 1993 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 30. januar 1996 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. februar 2000 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2003 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2005 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 31. januar 2007 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 25. januar ANSVAR Klubben kan under ingen forhold drages til ansvar for hvad vandskiløberen eventuelt måtte pådrage sig af skader under vandskiløb. Det formodes at klubbens medlemmer selvstændigt sørger for den nødvendige forsikring (fritids/ulykke) 15 OPTAGELSE AF LÅN Den til enhver tid valgte bestyrelse er bemyndiget til på klubbens vegne, bedst muligt at optage lån, få stillet garanti i bank eller andet finansieringsinstitut og dermed som hæfter, til brug for større indvesteringer/anskaffelser f.eks. ved køb af ny trækbåd. 11

12 12

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV

s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV s. 1 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF, HADERSLEV Februar 2008 s. 2 af 7 sider s. 3 af 7 sider VEDTÆGTER FOR ORIENTERINGSKLUBBEN HTF Paragraf 1. Klubbens navn er ORIENTERINGSKLUBBEN HTF,

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013.

Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. Vedtægter for Slagelse Svømmeklub vedtaget på SSK ekstraordinær generalforsamling 15.april 2013. 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Klubbens medlemskaber 4-7 Medlemskab 8-11 Generalforsamlingen 12-13 Bestyrelsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677

Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Vedtægt for BMGB Tuse Næs CVR 30674677 Indhold: 1 Foreningens navn og formål 2 Optagelse, udmeldelse, sletning og eksklusion af medlemmer. 3 Kontingent. 4 Ordinær generalforsamling. 5 Ekstraordinær generalforsamling.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball

Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball Vedtægter for Frederikshavn Blackhawks Floorball 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Frederikshavn Blackhawks Floorball Stiftelsesdato: 2. Klubbens hjemsted: Klubben er hjemmehørende i Frederikshavn Kommune.

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994

Vedtægter. Fredericia Billard Klub. Stiftet. 17. maj 1994 Vedtægter Fredericia Billard Klub Stiftet 17. maj 1994 1 KLUBNAVN Klubbens navn er Fredericia Billard Klub. 2 KLUBBENS FORMÅL Klubbens formål er at fremme billardsporten. 3 MEDLEM AF ORGANISATIONER Fredericia

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Vedtægter for Skive Søsports Havn

Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn Vedtægter for Skive Søsports Havn 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Skive Søsports Havn. Foreningens hjemsted er Skive kommune. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune.

Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Viborg 1 Navn og hjemsted. Foreningen navn er Kom og Dans, Viborg. Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig lokalforening.

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne

Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne Vedtægter for Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Håndboldklubben af 1989, Båndbyerne, forkortet HK89 Båndbyerne. Foreningen er stiftet den 19.04.1989 og har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub

Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub Vedtægter Tong-Il Slagelse Taekwondo Klub 1 - NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Tong-Il, Slagelse Taekwondo Klub Foreningen er hjemmehørende i Slagelse kommune. 2 - FORMÅL: Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere