KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB"

Transkript

1 KLUBHÅNDBOG NIVÅ VANDSKI KLUB 2015

2 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger om klubben. Formål med håndbogen 3 Historie 3 Bredde og Elite politik 3 Målsætninger: Organisations mål 3 Sportslige mål 3 Forretningsorden. Økonomiudvalg 3 PR/sponsorudvalg 3 Anlægsudvalg 4 Træningsudvalg 4 Medlemsudvalg 4 Konkurrenceudvalg 4 Opgavebeskrivelser: Træner/instruktøropgaver 4 Træner/instruktøroversigt 4 Bådførere 5 Bestyrelsessammensætning 5 Praktiske oplysninger. 6-8 Oversigt over udvalg 8 Love og vedtægter 9-11 Prisliste 12 Vanskiklubbens første båd fra

3 Formål Formålet med denne håndbog er at give bestyrelsen et styringsværktøj, samt give medlemmerne bedre mulighed for at se hvem der er ansvarlig for de forskellige områder i klubben. Endvidere at gøre klart for alle medlemmer hvilke retningslinier der er i klubben. Klubben er afhængig af frivillig arbejdskraft fra medlemmerne, kig klubhåndbogen igennem og se om der er nogle opgaver der kunne have din interesse. Tag kontakt til bestyrelsen så vi kan snakke om hvordan du kan hjælpe! Vær med til at gøre Nivå Vandski Klub til den bedste klub i Danmark! Historie. Vandskiklubben blev stiftet i 1981 med Jens Knudsen som formand. Klubbens første båd var en gammel Roy. I 1983 fik klubben sin første nye Master Craft båd. I starten havde vi ikke noget klubhus, men i 1985 fik vi klubhuset som indtil for nyligt var dykkernes. Da vi ikke havde nogen bro at starte fra, foregik det ved at man sejlede ud til en lille tømmerflåde ved slalombanen. På tømmerflåden opholdt man sig så indtil alle havde stået deres vandskitur. Dette var slet ikke optimalt, da det kunne være en kold fornøjelse at stå der i flere timer. Startbroen som vi har i dag fik vi i forbindelse med bygningen af den nye havn i Dette betød meget for medlemstilgangen da vi blev mere synlige på havnen. I 1992 havde vi sparet penge nok sammen til at vi kunne indlede bygning af nyt klubhus. Med en kæmpe indsats af medlemmerne fik vi bygget klubhuset som vi har i dag. Vi tog huset i brug ved sæsonstart Den sidste bygning mod nord byggede vi i I klubbens 34års levetid har der været 6 formænd og mange af bestyrelsesmedlemmerne har siddet i mange år. Dette kunne være en af årsagerne til at vi er en stabil klub med orden og klare regler. NVK blev af forbundet kåret som årets vandskiklub i 1996 og er i dag en af Danmarks største vandskiklubber. Bredde og Elite politik. Vi er en breddeklub med en mulighed for at tilbyde Slalom, Wakeboard, Trick, Barfod og Kneeboard. Målsætninger Organisations Mål: Minimum 3 nye faste medlemmer/hjælpere til udvalgene. Sportslige mål: At få genskabt en god Junior-delfin afdeling og optimere træningen, hvilket skal resultere i minimum 5 deltager til Junior Fun Tour. Minimum 4 deltagere til DM. Flere deltagere i seniorkonkurrencerne. Forretningsorden Klubben består af 6 udvalg som løser de daglige opgaver i klubben. Økonomiudvalget (ansvarlig Jens Knudsen) Udvalget tager sig af klubbens regnskab, ajourføring af medlemslister, ind/udmeldelser opkrævning af kontingent samt Club-net. PR/sponsorudvalget (ansvarlig Jan Saaek) Udvalgets opgaver er at skaffe og vedligeholde kontakten til sponsorer. Administrere bookning og afvikling af alle typer af arrangementer. Holder kontakten til kommune, forbund, aviser og andre klubber. 3

4 Anlægsudvalget (ansvarlig Peter Langkilde) Klubhus: Udvalgets opgaver er at vedligeholde klubhuset indvendig og udvendig, samt sørge for at der kaffe, toiletpapir, sodavand, sæbe m.v. Vedligeholder klubbens vandskiudstyr, samt indkøb af nyt udstyr. Båd: Sørge for at bådene til enhver tid er i bedst mulig stand, samt indkøb af reservedele bådene. At bådene kommer i vandet i april og bliver taget op i november. Bane: Sørge for at banen til enhver tid er i bedst mulig stand. At banen bliver lagt ud i april og bliver taget op i november. Bro: Sørge for at broen til enhver tid er i bedst mulig stand. At der er gummi til beskyttelse af bådene, og at broen bliver lagt ud i marts og bliver taget op i november. Bådførere: Sørge for at alle bådførere har speedbådskort, samt frigive aspiranter. Uddannelse af bådførere, repetition af regler og uddannelse i førstehjælp. Udarbejde vagtplaner. Træningsudvalget (ansvarlig Steen Ottesen) Udarbejder træningsplaner og planlægger træningsforløb. Sørger for information til medlemmer vedr. træning samt holder kontakt til JUN/DEL forældre. Tilmelding til konkurrencer og træningssamlinger. Medlemsudvalget (ansvarlig Tommy Bagger-Petersen) Holder medlemmerne informeret om diverse aktiviteter gennem nyhedsbreve og hjemmesiden. Arrangerer fester og aktiviteter for medlemmerne. Konkurrenceudvalget (ansvarlig Jan Saaek) Planlægger klubkonkurrence og andre interne konkurrencer. Sørger for information og tilmelding til andre konkurrencer. (Se samlet skema side 8) Træner-/Instruktøropgaver Det forventes, at foreningens trænere/instruktører tager del i foreningens fællesopgaver, og deltager i fælles arrangementer. Derudover er der følgende opgaver: Tilrettelægge og gennemføre den ugentlige træning. Meddele ændringer i træningstid og sted til holdet og kontaktpersonen. Deltage i planlægningen af opvisninger/konkurrencer Sammen med udvalgsansvarlige: Forældrekontakt på børnehold Medvirke til udarbejdelse af holdsedler Sørge for afløsning i tilfælde af sygdom eller anden form for afbud Informere om arrangementer i foreningen Sørge for transport (gerne uddelegering) Instruktør/Bådfører oversigt Jan Saaek - Jens Knudsen Peter Langkilde Jesper Israel - Mille Gjerulff - Allan Møller Andersen Jesper Israel - Mehmed Hodzic Dan Andersen Michael My Holm - Lars Nikolaysen Michael Hensvold Hanne Meldgaard Peter Lynge Tobias Fog Jørgen Lembke - Kim Steen Johannesen Steen Ottesen Jesper Lau Lotte Saaek - Kennie Fogtmann - Marco Lembke Michael Svane Tommy Bagger. 4

5 BESTYRELSEN NVK 2015 fælles mailadresse: FORMAND NÆSTFORMAND Jan Saaek Michael Hensvold Michael KASSERER BESTYRELSESMEDLEM Jens Knudsen Peter Langkilde BESTYRELSESMEDLEM JUN/DEL REP Tommy Bagger-Petersen Steen Ottesen SUPPLEANT SUPPLEANT Jesper Israel Andersen Jesper Lau

6 Praktiske oplysninger Klubhus Det forventes at man rydder op efter sig og i øvrigt passer på klubhus og interiør. Nøglesystem B-nøgle kan bestilles hos Peter Langkilde mod depositum på kr. Han vil også instruere i brug af alarmsystemet. Går alarmen (mod forventning) - og glemmer man at ringe og afmelde - er det for egen regning at vagterne rykker ud (Ca kr.). Omklædning Det er ikke tilladt at færdes nøgen i og omkring klubhuset. Der er ingen gennemgang i klubhuset - når man er våd! Hvis man har været i vandet, går man direkte ind i udstyrsrummet af bagdøren og derfra ind i omklædningsrummet. Våde våddragter aftages i udstyrsrummet inden man går ind i omklædningsrummet. Opbevaring af private ting i klubhuset Da klubhuset bruges til klubbens vandskiudstyr - specielt vores 2 både i vinterhalvåret, er det ikke muligt at have private ejendele liggende til opbevaring i klubhuset. I depotrummet er det muligt i sæsonen at opbevare sin ski og dragt på de afmærkede steder. Ved sæsonafslutning hvert år samles alle private genstande. Disse skal afhentes inden sæsonstart Ca. 1. maj herefter tilfalder det klubben. Afslutningsfest I November hvert år afholdes klubbens årsfest. Her samles vi og siger tak for en god sæson og uddeler præmier og priser fra årets aktiviteter. Bådførere Det er kun klubbens bådførere der må sejle bådene. Ved særlige lejligheder kan uddannede bådførere fra andre klubber under DVsF sejle bådene. Sejlads Klubben har åbent for vandski på hverdage fra kl , lørdag fra kl og søndag fra kl Der er faste bådvagter alle hverdage fra og i weekenderne fra Både Klubben har en båd med tårn og ballaststanke til Wakeboard, denne båd kan også bruges til slalom og trick. Vi har også en lidt ældre båd der kan bruges til alle former for vandski og Wakeboard, dog uden tårn, men med pole til wakeboard. Badning Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt at bade fra vores bro. Personer der ønsker at bade henvises på en venlig måde til stranden. Alkoholpolitik Der må ikke drikkes øl eller spiritus i klubhus på terrassen eller på broen. Rygepolitik Det er ikke tilladt at ryge i båden og i klubhuset. 6

7 Pædofili Formanden eller kassereren indhenter oplysninger fra kriminalregistret angående seksuelle krænkelser begået mod børn under 15 år (børneattest) Der indhentes oplysninger på bådførere og instruktører jævnfør loven. Oplysningerne bliver behandlet jævnfør gældende regler om tavshedspligt. Det er ikke tilladt som træner/instruktør at indlede et seksuelt forhold til et medlem under 18 år. Dette er en overtrædelse af straffeloven 223. Vil du vide mere om klubbens pædofilipolitik kan den fås hos et medlem af bestyrelsen. Der kan ligeledes indhentes generelle oplysninger ved DIF på Hundepolitik Da mange har valgt at medbringe de kære firbenede individer og ikke alle er lige glade for hunde. Hvis de er til gene for nogen medlemmer skal de holdes i snor. Hjemmeside Siden indeholder oplysninger omkring klubben, nyheder, resultater, kalender, arrangementer, bådvagter, kontakter m.m. Siden opdateres løbende af Peter Langkilde. Har du forslag eller kommentarer til siden kan du sende mail til Information Information til medlemmerne bliver formidlet via mails og gennem hjemmesiden, samt ved opslag i klubhuset. Forsikring Klubben har forsikring på både og dækker kun bådfører i begrænset omfang. Klubben har gennem DIF forsikring der dækker vandskiløbere. Police kan fås hos et medlem af bestyrelsen. Se også 14 i vores vedtægter. Vi vil gerne være en klub: Der lægger vægt både på det sportslige og på det sociale. Hvor alle føler sig velkomne. Hvor vi respekterer børnene for deres forskellighed og ser det som en styrke. Med en god organisation og derved trygge rammer. Hvor så mange som muligt tager del i arbejdsopgaver. Med et godt samarbejde med kommune, forbund og andre foreninger. Med dygtige og veluddannede trænere. Med et godt socialt miljø som giver børnene stor tryghed. Hvor forældrene engagere sig i klubben og støtter deres børn. 7

8 OVERSIGT OVER UDVALG OG HVEM DER ER ANSVARLIG. Økonomiudvalg Jens Knudsen Klubregnskab Jens Opdatering af klubbens regnskab. Ajourføring af medlemsliste. Jesper Lau Indkassering af Kontingent Tag system PR/Sponsorudvalg Jan Saaek Ekstern kontakt Jan Saaek Kontakt til kommune. DVsF, andre klubber. PR: Lynge/Pia Kontakt til sponsorer og aviser. Arrangementer Lau/Peter Bookning af arangementer Foreningsarrangement (skole/klubber) Anlægsudvalg Peter Langkilde Klubhus Peter Vedligeholdelse inde/ude - Terrasse Flagstang osv. Automat, påfyldning af sodavand. Kaffe, toiletpapir, sæbe m.v. Klubudstyr Jesper Israel Klubski, liner, våddragter, veste, o.s.v. BÅD: Lau Søsætning april optagning november Vedligeholdelse/rengøring - indkøb af reservedele BANE: Steen Opsætning medio april nedtagning primo november Vedligeholdelse BRO: Peter/Jesper Opsætning ultimo marts nedtagning primo november Vedligeholdelse - Gummiringe på kanter Bådførere. Michael Jan Saaek Frigivelse uddannelse - Vagtplan Træningsudvalg Steen Ottesen Seniortræning Steen Planlægning, gennemførelse, udvikling m.v. JUN/DEL træning Lotte /Steen Planlægning, gennemførelse, udvikling m.v. Ungdomsarbejde Lotte Saaek Information og tilmelding til konkurrencer. Motivering Træningssamlinger - Forældrekontakt Medlemsudvalg Tommy Bagger Festudvalg Alle Grillaftener klubfest - åbent Hus arrangementer Vinteraktivitet Alle Aktiviteter om vinteren Medlemsinformation Peter Nyhedsbreve, opdatering af hjemmeside. Arrangementer Jan Vandskiarrangementer for medlemmerne Konkurrenceudvalg Jan Saaek Konkurrencer Jan Klubkonkurrence - DK tour - Klub CUP - øresundscup Jan DM Jan Junior Fun Tour 8

9 LOVE og VEDTÆGTER 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Nivå Vandski Klub, med hjemsted i Fredensborg kommune. Klubben er tilknyttet Dansk Vandski Forbund under Danmarks Idrætsforbund og under w.w.s.u. Klubben er underkastet disse organisationers love. 2 FORMÅL Klubbens formål er, at give medlemmerne lejlighed til at løbe på vandski samt udbrede kendskabet hertil og færdighed heri. 3 MEDLEMMER Klubben består af aktive og passive medlemmer. Ved et aktivt medlem, forstås en person der har til hensigt at stå på vandski. I tvivlstilfælde afgøres medlemskabet af bestyrelsen. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, at sætte nye medlemmer på venteliste, hvis klubbens nuværende materiel ikke står i rimeligt forhold til medlemstallet. Ansøgning fra juniorer og delfiner skal være forsynet med forældre/værges underskrift. Når optagelse er endelig, opkræves indmeldelsesgebyr og kontingent. Først når ovennævnte beløb er modtaget, regnes medlemskabet for oprettet. Personer, der på fremtrædende måde har haft betydning for klubben og dens formål, kan efter bestyrelsens indstilling udnævnes til æresmedlem efter en generalforsamling. En sådan indstilling kan ikke gøres til genstand for diskussion. 4 IND- OG UDMELDELSE Indmeldelse sker skriftligt til et bestyrelsesmedlem, fortrinsvis kassereren. Sker indmeldelse efter 1. august betales kun halvt kontingent. Udmeldelse sker skriftligt senest 1. december med virkning fra førstkommende 1. januar. 5 KONTINGENT På den ordinære generalforsamling fastsættes for et år ad gangen medlemskontingentet for følgende grupper: Delfiner, juniorer, seniorer, old boys (følger reglerne for Dansk vandski forbund) og passive (medlemmer uden stemmeret og uden adgang til skiløb) Familierabat er kun gældende medlemmer med samme postadresse. Kontingentet betales for et kalenderår forud og forfalder til betaling den 31. december. Er kontingentet ikke betalt inden den 1. april har medlemmet mistet sine rettigheder og ny optagelse kan kun ske efter betaling af restancen. For medlemmer, der indmeldes i sæsonens løb, opkræves kontingent ved indmeldelse. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder fritage et medlem for kontingentydelse. Anmodning herom fremsendes skriftligt til bestyrelsen. En sådan fritagelse kan kun ske for et år ad gangen. Ved indmeldelse betales følgende indskud: Delfiner - aktive: kr. 0.- Juniorer - aktive kr Seniorer - aktive kr Old boys - aktive kr Passive kr. 0.- Hvis generalforsamlingen finder det nødvendigt, kan der for et år ad gangen dispenseres fra betaling af indskud. 6 GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling skal afholdes mellem 10. januar og 10. februar. Mindst 14 dage forinden indvarsles dette ved og på hjemmeside. Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indsendes til formanden inden 1. december. Med indkaldelsen følger dagsorden samt indkomne forslag. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: A) Valg af dirigent B) Formanden aflægger beretning C) Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse D) Forelæggelse af budget E) Fastsættelse af kontingent F) Indkomne forslag 9

10 G) Valg af formand eller kasserer H) Valg af bestyrelse I) Valg af suppleant/er J) Valg af revisor K) Eventuelt Generalforsamlingen ledes af en af denne valgte dirigent, der afgør alle spørgsmål om indvarsling, lovlighed, sagernes behandling samt afstemning. Alle sager, undtagen ændringer i lovene og bestemmelse om opløsning af klubben, afgøres ved simpelt stemmeflertal. Enhver afstemning skal foregå skriftligt, når forlangende herom fremsættes. Mod afgivelse af skriftlig fuldmagt kan et medlem lade sig repræsentere af et andet medlem, men intet medlem kan på generalforsamlingen foruden sig selv repræsentere mere end 2 fuldmagter. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med det antal medlemmer, der er repræsenteret på mødet. Ved valg af delfin/junior repræsentant har kun aktive medlemmer under 18 år stemmeret. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages skriftlig varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret begæring herom, ledsaget af nøjagtig dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 5 uger efter bestyrelsens modtagelse af begæringen. Indkaldelse sker skriftligt til alle medlemmer med angivelse af både dagen og dagsorden. Vedtagelse sker ved almindelig flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan kun vedtages punkter der er sat på dagsorden. 7 BESTYRELSEN Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 6 medlemmer: formand, næstformand, kasserer, sekretær, delfin/junior repræsentant og et bestyrelsesmedlem. Herudover er der valgt en eller flere suppleanter, som, efter bestyrelsens mening, kan inddrages i bestyrelsens arbejde, ved særlige omstændigheder. Formand, delfin/junior repræsentant og 1. bestyrelsesmedlem vælges i lige år. Kasserer, næstformand og 2. bestyrelsesmedlem vælges i ulige år. Suppleanter til bestyrelsen vælges ligeledes i ulige år. Medlemmer over 16 år er opstillingsberettiget som delfin/junior repræsentant. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingerne og bestyrelsesmøderne. Protokollen underskrives for alle møders vedkommende af alle bestyrelsesmedlemmer. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Formanden leder forhandlingerne og i tilfælde af stemmelighed gør hans stemme udslaget. Ved formandens fravær indtræder næstformanden i hans sted og fungerer som formand. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når formanden (næstformanden) og 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Klubben tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, begge skal være myndige og den ene af disse skal være formanden eller næstformanden. 8 REGNSKAB & REVISION Klubbens regnskab går fra 1/1-31/12. Kassereren fører medlemskartotek samt specificeret regnskab over klubbens indtægter og udgifter. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer, der til enhver tid kan forlange at få samtlige bilag og kassebeholdning forevist. Bestyrelsen er berettiget til at antage en statsautoriseret revisor, såfremt den finder dette nødvendigt. Foreningens penge indsættes på giro, i bank, sparekasse eller i sikre papirer. Beløb, der indsættes på checkkonto og giro kan hæves af kasserer eller formand hver for sig. På øvrige konti kan kun hæves af formand eller kasserer i forening. 9 EKSKLUSION Ethvert medlem har pligt til at overholde klubbens love og reglementer. Medlemmer, der overtræder disse, eller hvis adfærd i øvrigt strider mod klubbens interesser, kan ekskluderes af bestyrelsen. Den ekskluderede kan dog altid forlange beslutningen prøvet på førstkommende generalforsamling, hvor spørgsmålet afgøres ved simpelt stemmeflertal. Vedkommende har ret til at være til stede på denne generalforsamling. En af generalforsamlingen stadfæstet eksklusion kan ikke indankes for højere instanser eller overgives til anden retsforfølgning. 10

11 10 KONKURRENCER OG OPVISNINGER Klubbens aktive medlemmer skal til enhver tid følge Dansk Vandski Forbunds regler for registrering og deltagelse i konkurrencer for andre klubber. Klubbens aktive medlemmer må ikke deltage i opvisninger for andre vandskiklubber eller forbund uden bestyrelsens skriftlige tilladelse. 11 ÆNDRING AF LOVE Forandringer i disse love kan kun ske på generalforsamlingen, når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen indenfor 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 på denne generalforsamling er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. 12 OPLØSNING Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant stemmeflertal på en ikke beslutningsdygtig generalforsamling, indkaldes en ny, hvor beslutningen kan træffes med 2/3 stemmeflertal uden hensyntagen til mødte stemmeberettigedes antal. På generalforsamling besluttes på simpelt flertal afvikling af ejendele og forpligtelser. Dog forpligtiger klubben til indfrielse af private lån til klubben fra medlemmer, før betaling foretages til andre kreditorer. Den evt. opståede formue tilfalder en evt. ny opstartet vandskiklub i kommunen eller hvis en sådan ikke forefindes, er bestyrelsen bemyndiget til at lade evt. formue tilfalde anden idrætslig formål. 13 VEDTAGELSE AF LOVE Disse love er vedtaget på ordinær Generalforsamling den 22. februar Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 26. maj 1981 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 11. februar 1982 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 4. februar 1983 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 5. februar 1986 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 4. april 1990 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 10. februar 1993 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 30. januar 1996 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 29. februar 2000 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 12. marts 2003 Vedtægterne er ændret på ekstraordinær generalforsamling den 1. februar 2005 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 31. januar 2007 Vedtægterne er ændret på ordinær generalforsamling den 25. januar ANSVAR Klubben kan under ingen forhold drages til ansvar for hvad vandskiløberen eventuelt måtte pådrage sig af skader under vandskiløb. Det formodes at klubbens medlemmer selvstændigt sørger for den nødvendige forsikring (fritids/ulykke) 15 OPTAGELSE AF LÅN Den til enhver tid valgte bestyrelse er bemyndiget til på klubbens vegne, bedst muligt at optage lån, få stillet garanti i bank eller andet finansieringsinstitut og dermed som hæfter, til brug for større indvesteringer/anskaffelser f.eks. ved køb af ny trækbåd. 11

12 12

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

Årsregnskab Lyngby Volley

Årsregnskab Lyngby Volley Årsregnskab Lyngby Volley Konto Tekst Budget 2009 Resultat 2009 Budget 2010 1000 Indtægter 1010 Kont o.25 115.000,00 107.640,00 125.000,00 1012 Kont u.25 85.000,00 90.000,00 85.000,00 1020 Ekstra kont.

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Randers gymnastiske Forening

Randers gymnastiske Forening Vedtægter 1 Foreningens navn Foreningens navn er Randers gymnastiske Forening i daglig tale kaldet RgF Stk. 2: Randers gymnastiske Forening er stiftet den 23. februar 1872. Stk. 3: Randers Svømmeklub Neptun

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere