RS Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL"

Transkript

1 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

2 side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste Indledning Sender/Detektor muligheder Betjeningspanel & display Brugerkode Fuld tilkobling af systemet Deltilkobling af systemet Tilkobling med udkoblede zoner Normal indgangsprocedure Indgang efter alarm timers sabotage overvågning Ændring af brugerkoden Gang-test PA (overfald) Brandzoner Dørklokkefunktion System fejl Service kontakt System opsætning Dato: Rev.:

3 Brugermanual side 3 Ordliste Brugerkode: Anlægskode: Zone: DAGstilling: Udgangstid: Indgangstid: Fuld TILkobling: DELtilkobling: Udkoblede zoner: brugerens private kode (4 cifre), som bruges til at TIL- og FRAkoble systemet. unik kode (6 cifre), som montøren indstiller ved installationen. Den bruges til at identificere det enkelte alarmsystem med tilhørende detektorer. område, som overvåges af én eller flere detektorer. normal FRAkoblet tilstand. tidsforsinkelse mellem indtastning af koden for TILkobling og TILkobling af udgangsruten. Det betyder, at brugeren kan forlade området, uden at alarmen går igang. tidsforsinkelse mellem åbning af ind- og udgangsdøren og alarm. Det betyder, at brugeren kan gå ind i det overvågede område og FRAkoble centralen, inden alarmen går igang. TILkobling af alle zoner (undtagen evt. udkoblede zoner). tilkobling af dele af systemet. Kun zoner, der vælges som "DELtilkobling", vil være tilkoblede. det er muligt at udkoble zoner i systemet, f.eks. hvis der er personer i området. Fjerntilkobling: tilkobling af system vha. RS 4601 eller RS PA/Overfald: Ind/ud dør: Indgangsrute: Sabotage: Fejl "bip": OK "bip": signal, som sendes, hvis brugeren bliver truet. Der vil være fuld alarm, uanset om centralen er TIL- eller FRAkoblet. hvis systemet er fuldt TILkoblet, vil indgangstimeren vil starte, når denne dør åbnes. rute mellem ind/ud dør og centralen. Alarmen går ikke igang, før indgangstiden er udløbet, sålænge man kun går i indgangszonen. sabotage-kontakter i detektorer, central og sirener, som vil sætte alarmen igang, hvis man prøver på at fjerne eller åbne udstyret. en lang lav tone. tre korte høje toner.

4 side 4 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm 1 Indledning RS 4600 centralen er en fuld programmérbar tyverialarm med 8 zoner. Den er radio-baseret og har indbygget højtaler. Systemet består af en central, som kan forbindes til sirene, klokke, blitzlampe og telefonsender, samt trådløse detektorer/sendere som kommunikerer med kontrolpanelet vha. radiosignaler. 2 Sender/Detektor muligheder Følgende sendertyper kan anvendes i et RS 4600 alarmsystem: RS : Langtrækkende smykkesender, som bæres om brugerens hals. Bruges som overfaldstryk eller til fjerntilkobling. RS : Langtrækkende håndsender. Funktion som RS RS : Magnetkontakt med radiosender. Kan også bruges som tilkoblings-kontakt ved ind/ud dør. RS : 2-kanals kortrækkende håndsender. Som RS RS : Langtrækkende håndsender med tilt-funktion. Tilt-funktionen betyder, at såfremt senderen hælder mere end ± 30 vil den sende en overfaldsalarm. Hvis man trykker på siden af enheden, vil man sende et TILkoblingssignal. RS : Passiv infrarød rum detektor (PIR) med radiosender. RS : Optisk røgdetektor med radiosender.

5 Brugermanual side 5 3 Betjeningspanel & display 4 Brugerkode For at kunne betjene centralen, skal der indtastes en gyldig 4-cifret brugerkode. For at undgå uvedkommendes forsøg på at betjene centralen, er der indbygget en sabotagefunktion, som vil gå igang, hvis nogen trykker vedvarende på tastaturet, nemlig mere end 24 tastetryk. Sabotage-funktionen er aktiv både i TIL- og FRAkoblet tilstand. 5 Fuld tilkobling af systemet Vær sikker på, at alle døre og vinduer er lukkede, før systemet tilkobles, og at alle personer har forladt området. Fortsæt som følger:

6 side 6 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm 1: Indtast din brugerkode, f.eks : Tast 2 (FULD). 3: Udgangstimeren starter. Der vil lyde en lang tone, og lampen for fuld tilkobling vil lyse. 4: Hvis nogen går ind i en zone i udgangstiden, vil tonen ændre sig til en "optaget" tone. 5: Når tiden er udløbet (eller når ind/ud døren lukkes, hvis centralen er programmeret til at tilkoble, når ind/ud dør lukkes) vil der lyde et dobbelt "bip", som betyder, at systemet er tilkoblet. VIGTIGT: Vent med at forlade bygningen - når ind/ud døren er lukket - indtil du hører det dobbelte "bip", som fortæller, at systemet er tilkoblet. Hvis du hører en "optaget" tone, skal du gå ind i bygningen igen og undersøge, hvad der er galt. Fejl i en zone eller en åben zone vil blive vist på displayet ved at Fejl- lampen og lampen for zonen lyser. Husk hvilken zone det var, og sæt centralen i DAGstilling. Luk den pågældende zone og prøv at tilkoble igen. Hvis det stadig ikke er muligt at tilkoble centralen, tilkaldes alarminstallatøren. Bemærk: Åbne zoner: Hvis en zone er åben, når systemet tilkobles, vil der lyde en uregelmæssig tone og den tilhørende zonelampe vil lyse. Husk hvilken zone der er tale om, indtast brugerkoden for at få panelet i DAGstilling (eller tryk på fjernbetjeningen). Luk den pågældende zone og følg ovenstående for at tilkoble igen. Bemærk: Overskridelse af udgangstiden: Systemet tilkobles automatisk, når udgangstiden er udløbet, også hvis området ikke er forladt. En åben zone medfører en intern alarm. Gå tilbage til betjeningspanelet, indtast brugerkoden og gentag tilkoblingen af systemet.

7 Brugermanual side 7 6 Deltilkobling af systemet Ved at kunne tilkoble systemet delvist, kan man tilkoble centralen og dog udelukke visse zoner. Kun zoner, som er programmerede som "DELtilkobling", "brand" og "PA" (overfald) vil blive tilkoblede, når panelet står på DELtilkobling. DELtilkobling gøres som følger: (a) Indtast din brugerkode, f.eks (b) Tast 1 (DEL). (c) Udgangstimeren vil gå igang. Der vil være en lang tone, og DEL-lampen vil lyse. Lamperne for de udeladte zoner blinker. Når tiden er udløbet, vil et dobbelt "bip" indikere, at systemet er tilkoblet. Alle lamperne undtagen PO- WER vil slukke. Bemærk: Hurtig tilkobling: Hvis dit system er programmeret til at kunne lave hurtig tilkobling, vil deltilkoblingen ske som ovenfor. Imidlertid vil udgangstimeren stoppe 2 sekunder efter at have tastet 1 (DEL) og systemet vil blive tilkoblet (dobbelt bip) efter 25 sek. 7 Tilkobling med udkoblede zoner Systemet kan tilkobles helt (FULD) eller delvist (DEL), med én eller flere udkoblede zoner. Visse zoner kan dog ikke udelukkes, f.eks. "brand", "PA" (overfald) og indgangszoner.

8 side 8 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm 1: Indtast din brugerkode, f.eks : Tast 2. 3: Udgangstimeren vil gå igang. Der vil være en lang tone, og lampen for FULD (tilkobling) vil lyse. 4: Tast først UDKOBLE derefter nummeret/numrene på zonen/zonerne, som skal udkobles, f.eks. 6. 5: Lamperne for de udeladte zoner vil blinke. Når udgangstiden er udløbet, vil der komme et dobbelt "bip", som indikerer, at systemet er tilkoblet. Alle lamper undtagen POWER-lampen slukker. 8 Normal indgangsprocedure Når du går ind i det overvågede område, starter indgangstimeren, og du hører en lang tone. Fortsæt som følger: 1: Indtast din brugerkode, f.eks : Indgangstimeren og tonen stopper. DAG-lampen lyser. Bemærk: Hvis indgangstiden overskrides, eller hvis en anden rute end indgangsruten benyttes, vil centralen gå i fuld alarm. Fortsæt med at gå til centralen. Indtast brugerkoden for at få centralen i DAGstilling.

9 Brugermanual side 9 9 Indgang efter alarm Når man går ind i det overvågede område efter en alarm, vil enten sirenen eller blitz-lampen starte. Hvis sirene-tiden er udløbet, og centralen er blevet automatisk gentilkoblet, vil blitzlampen blinke. Sirene/blitzlampe aktiveret 1: Gå til centralen og indtast din brugerkode for at få centralen i DAGstilling. 2: Lampen for den sidst aktiverede zone vil nu blinke. 3: Husk zonenummeret (skriv det ned), og indtast brugerkoden igen. Hvis flere zoner har været i alarm, vil lamperne for de(n) nu lyse. Gentag pkt. 1-3, indtil der ikke er flere zoner, der har været i alarm. Systemet er blevet gentilkoblet (kun blitzlampe) 1: Gå til centralen og indtast din brugerkode for at få centralen i DAGstilling. 2: Lampen for den sidst aktiverede zone vil nu blinke, og den indbyggede højtaler vil "bippe". Indtast brugerkoden for at stoppe højtaleren. 3: Husk zonenummeret (skriv det ned), og indtast brugerkoden igen. Hvis flere zoner har været i alarm, vil lamperne for de(n) nu lyse. Gentag pkt. 1-3, indtil der ikke er flere zoner, der har været i alarm.

10 side 10 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Automatisk gentilkobling Hvis der opstår fuld alarmtilstand, vil sirenen stoppe efter en valgt tid (3 minutter ved udendørs placering). Imidlertid vil blitzlampen fortsætte med at blinke, indtil centralen sættes tilbage i DAGstilling. Når sirenetiden er udløbet, vil centralen automatisk gentilkoble, medmindre den er blevet sat i DAGstilling. Udelukkelse af første alarmzone Hvis denne funktion er valgt under programmeringen af centralen, vil zonen, som gik i alarm, automatisk blive udkoblet, når centralen gentilkobler timers sabotage overvågning Hvis man forsøger at åbne eller fjerne en detektor eller selve centralen, vil systemet gå i fuld alarmtilstand og SAB-lampen vil lyse, såfremt det er FULD eller DEL-tilkoblet. I DAG-stilling gælder, at den indbyggede højtaler vil blive aktiveret og SAB-lampen vil blinke. 1: Indtast brugerkoden for at stoppe højtaleren. 2: Indtast brugerkoden igen for at slukke lampen. Hvis der er andre lamper, som blinker, skal du se afsnittet for FEJL-tilstand. 3: Centralen kan ikke tilkobles, når der er SAB-alarm. Undersøg grunden og ret den, hvis muligt. Du skal evt. tilkalde alarminstallatøren.

11 Brugermanual side Ændring af brugerkoden Alarmcentralen bliver leveret med en standard brugerkode. Af sikkerhedshensyn bør denne kode ændres. Det gøres på følgende måde: 1: Tast 6 efterfulgt af ENTER. 2: Indtast den nuværende brugerkode, f.eks : DAG-lampen vil nu blinke. 4: Indtast nu den nye brugerkode x x x x. 5: Tast ENTER. Hvis centralen accepterer den nye brugerkode, vil du høre et OK-bip, og systemet går tilbage i normal DAG-stilling. Hvis centralen ikke accepterer koden, vil den give et fejlbip. Gentag punkt 1-5, indtil centralen accepterer en 4-cifret kode. 12 Gang-test Når der har været et vist antal hændelser i systemet, vil lampen for GANGtest blinke. Dette betyder, at centralen selv foreslår, at systemet GANGtestes, dvs. at man f.eks. tester dækningsområde på rumdetektorer; at magnetkontakter virker osv.. Selve systemets virkemåde bliver ikke påvirket af, at lampen blinker. 1: Tast 3 efterfulgt af ENTER. 2: Indtast din brugerkode, f.eks : TEST-lampen tændes. Når en zone testes, vil det medføre, at lampen for zonen tændes, og centralen afgiver et højt "bip", sålænge zonen testes (er åbnet). Når zonen lukkes igen, vil centralen gå videre til næste zone, eller den vil blive ved med at vise den sidst aktiverede zone.

12 side 12 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Bemærk: Når man gangtester rumdetektorer, skal man sikre sig, at der ikke har været bevægelse indenfor 2½ minut i området, inden GANG-testen laves. 4: Når GANG-testen er færdig, sættes centralen tilbage i DAGstilling ved at taste ENTER. (RS 4600 går automatisk i DAGstilling efter 15 min). Bemærk: Brugeren kan udelukke zoner fra GANG-testen ved at taste UDKOBLE efterfulgt af nummeret på den zone, som skal udelukkes. Dette gøres efter punkt 2. Denne mulighed betyder, at man kan GANG-teste, også selvom der er personer i visse dele af systemets dækningsområde. 13 PA (overfald) En smykkesender eller håndsender kan indstilles til at fungere som en overfaldsalarm. Når der sendes en overfaldsalarm, går centralen i fuld alarm, dvs. at både sirene og blitzlamper aktiveres. En overfaldsalarm vil medføre fuld alarm, uanset om centralen er i DAGstilling eller er TILkoblet. ALARM-lampen (eller SAB-lampen) blinker indtil lydgiveren stoppes: 1: Indtast brugerkoden, f.eks for at stoppe lydgiveren. 2: Indtast brugerkoden igen for at stoppe lampen på frontpladen.

13 Brugermanual side Brand zoner Zoner, som programmeres som Brandzone, vil altid være aktive. Hvis zonen aktiveres, vil den indbyggede højtaler afgive et ubrudt dobbelt-tone brand-signal, og evt. udvendig sirene vil afgive et pulserende signal. Lampen for den aktiverede zone vil blinke. 1: Indtast brugerkoden, f.eks for at stoppe lydgiveren. 2: Indtast brugerkoden igen for at slukke lamper på frontpladen. 15 Dørklokkefunktion En alarmzone kan programmeres til at have en dørklokkefunktion. Dette betyder, at centralens indbyggede højtaler vil give et dobbelttone signal, såfremt den (de) valgte kredse åbnes, når centralen er i DAG-stilling. Funktionen vælges til og fra på følgende måde: (Alarminstallatøren skal inden da vælge, om funktionen kan anvendes i systemet) 1: Tast 4 efterfulgt af ENTER. 2: Indtast brugerkoden, f.eks : Den indbyggede højtaler afgiver et "dørklokke" signal for at indikere, at funktionen er valgt. 4: Gentag samme procedure for at vælge funktionen fra.

14 side 14 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm 16 System fejl Under normale omstændigheder er det kun POWER-lampen, som vil lyse. De normale alarmsituationer er vist og forklaret under de enkelte afsnit. Andre kombinationer af FEJL- og ALARM-lamper er forklaret nedenfor: Lav batterispænding på den Én af systemets detektorer / Detektor / sender på den viste zone. Tilkald alarm- er blokeret. Indtast bruger- viste zone er blevet installatør koden, tilkald derefter aktiveret i udgangstiden alarminstallatøren eller efter at systemet er blevet gentilkoblet. Tilkald alarminstallatøren. Der var sabotage-alarm på Systemets radiofrekvens er Der er detekteret forsøg den viste zone i udgangs- blevet blokeret. på uvedkommende indtiden eller efter gentilkobling. Tilkald alarminstallatøren. trængen i systemet vha. Indtast brugerkode og tilkald fremmede sendere. alarminstallatøren. Tilkald alarminstallatøren.

15 Brugermanual side 15 Fjerntilkoblings-sender er Lav batterispænding på Den viste zone er blokeret. Tilkald alarm- fjerntilkoblings-sender. blevet aktiveret. Se efter installatør Batteriet skal skiftes. mulige fejl. Tilkald derefter alarminstallatøren. Hvis 220 VAC afbrydes, vil POWER-lampen blinke. Hvis nødstrøms-batteriet i centralen er fladt, vil lyset i POWER-lampen forsvinde langsomt. Den indbyggede højtaler vil give et advarsels- "bip" for hver 30 sek. Når spændingen falder under 8 V, stopper alle funktioner.

16 side 16 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm 17 Service kontakt Firmanavn Adresse : : Tlf.nr. : 18 System opsætning Zone Beskrivelse FULD DEL DØR Fjerntilkobling Installeret af : (installatørens underskrift) Dato Sirenetid : : Udgangstid : Indgangstid :

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2

BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 BRUGERVEJLEDNING Ver. 2 Erhvervsalarmcentral Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKTION... 3 1. System oversigt:... 3 1.1 Alarm systemet... 3 1.2 Betjeningspanel:... 4 1.3 725R Telekommando

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 4 EN VIGTIG INFO TIL BRUGEN AF ALARMCENTRALEN...4 BETJENING... 5 ALPHAVISION LCD TASTATUR...5 ALPHAVISION LCD TASTATUR MED PROXIMITY

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

JA-63 Profi Brugervejledning

JA-63 Profi Brugervejledning Zoner Zone nr. Placering Type Funktion* 1. 2. 3. 4. 5. 6. Område A B C JA-63 Profi Brugervejledning Trådløse zoner 7. 8. 9. 10. Trådfaste zoner 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. * T Tyveri F Forbikoblet

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

PROFI MASTER manual Til systemadministrator

PROFI MASTER manual Til systemadministrator PROFI MASTER manual Til systemadministrator Indhold: 1 Lysdioder og symboler... 3 2 Betjening af systemet... 5 2.1 Tilkobling... 5 2.2 Frakobling... 6 2.3 Overfaldsalarm... 6 2.4 Alarmstop... 6 2.5 Deltilkobling...

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142

Brugermanual. Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 Brugermanual Trådløs GSM alarm CTC 940 og CTC 1142 1 Introduksjon For teknisk support eller for bestilling af ekstra tilbehør : Besøg eller kontakt os på www.thorkild-larsen.dk Der kan forekomme mindre

Læs mere

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs)

Oversigt over elementære alarmcentral funktioner. Tvungen fuld tilkobling (AWAY) (system ikke klar) + [kode]* + (for at gøre buzzer tavs) POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION...4 1. 1 Overblik...4 1. 2 Systemets faciliteter...5 1. 3 Fagudtryk...5 1. 4 Symboler anvendt i vejledningen...5 1.

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1

POWERMAX. Brugervejledning. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral INDHOLD DE5450U 1 POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Brugervejledning INDHOLD 1. INTRODUKTION... 4 1.1 Overblik... 4 1.2 Systemets faciliteter... 5 1.3 Fagudtryk... 5 1.4 Symboler anvendt i vejledningen... 5

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral

POWERMAX. Programmeringsvejledning INDHOLD. Fuldt overvåget trådløs alarmcentral POWERMAX Fuldt overvåget trådløs alarmcentral Programmeringsvejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...2 1. 1 Generel orientering...2 1. 2 Adgang til montørmenu...2 2. PROGRAMMERING AF NY MONTØRKODE...3 3. INDLÆSE

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com

BRUGERMANUAL. PowerMaster-10 G2. Tovejs trådløst indbruds alarmsystem. www.visonic.com BRUGERMANUAL PowerMaster-10 G2 Tovejs trådløst indbruds alarmsystem www.visonic.com PowerMaster-10 / PowerMaster-30 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Oversigt... 3 Systemfunktioner...

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system

Brugermanual PowerMaster-10. Fuldt overvåget trådløst alarm system våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt rådløst tem våget larm uldt Brugermanual PowerMaster-10 Fuldt overvåget trådløst alarm system PowerMaster-10 Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.

User Manual. Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics. User Manual Alphatronics bv * Watergoorweg 71* 3861MA Nijkerk * The Netherlands * Tel.: 033-2459944 * Fax.: 033-2453149 * info@alphatronics.nl INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION... 6 FORMÅL MED DENNE MANUAL...

Læs mere

Powermax Pro Indholdsfortegnelse

Powermax Pro Indholdsfortegnelse Powermax Pro Indholdsfortegnelse Hurtigguide til primære alarmfunktioner...2 Kontaktlisteformular...2 Lysende indikatorsignaler...2 Sirenesignaler...3 Gode råd til "PowerMax Pro" -brugere...3 1. Introduktion...4

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere