Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8"

Transkript

1 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Vi vil på den baggrund formidle kristendom på en nutidsrelevant måde gennem dialog, undervisning, kreativitet, udsyn og fællesskab båret af rummelighed, ærlighed, nærvær - et rart sted at være. Fraværende ved mødet Aase, Lise, Jytte, Jørgen Medarbejderrepræsentant Lukket møde Der er punkter til lukket møde MR-møde: Fraværende: Aase Sang og stilhed i kirken Opfølgning på økonomi Drøftelse af strategi for PR. Emnet kræver en hel aften minimum. Vi tager hul på emnet. Spørgsmål: Hvem når vi via kirkebladet, hjemmesiden, facebook, nyhedsmails, avisannoncer, opslag lokalt, foldere osv.? Kommer vi hele vejen rundt, og hvor mange midler har vi til formålet? Vi kan bruge SMTTE modellen til at arbejde med emnet på Prioritering i forhold til konfirmander: Budget: kr. I år 68 konfirmander Info eftermiddag: d. 26. april kl Servering: grovbolle med ost, kaffe, te, evt. køb af vand? Information om: økonomi, årets nye tiltag, status på kunst evt., medarbejderpræsentation, evt. pr. foto, (opfordring til medarbejderdeltagelse), andet Økonomikonsultation hos provstiet, torsdag d. 23. april kl Hvad skal vi tage med fra MR? Tjørring Kirkegårdsafsnit afd. gl. numre Se vedhæftning. Godkendelse af kirkegårdsvedtægter. Med Lapidarium. Se vedhæftning Konfirmationer. Personer til at stå for opfølgning på telegrammer m.m. En person til hver konfirmation. Parkeringsvagter Udlån af lokale den 11. april kl KRIS. Se vedhæftning. Evt. pris? Diverse udvalg Præster Medarbejderrepræsentant Menighedsrådsmøde referat Side 1 af 8

2 Orientering fra formanden: bl.a. opstart ERFA for kontaktpersoner og formænd med Herning Sogne, Hilsen fra Adi Holzer Evt Kaffe Pkt. Indhold Begrundelse/Beslutningsforslag Bilag Ansvarlig 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters stilhed og Ingrid afslutning med et fadervor Herefter går vi til arbejdet 2. Godkendelse af referat fra sidste møde 3. Opfølgning på referat fra sidste møde konfirmander Lise, René og Nina kommer med et oplæg til at fremtidens konfirmationsforberedelse. Lise Sende oplæg ud på forhånd Lise Jytte og Esbjørn spørger om at deltage på næste møde i børnekirkeudvalget for at Jytte diskutere muligheder for at støtte og forbedre deres arbejde Snakke med Kirsten Lund hvordan andre sogne løser betjening på Kirkegården ved Aase lørdagsbegravelser. Resultat: Kirkegården er fleksibel mht. lørdagsbegravelser Ansøgning Global Teenager støttes ikke da ansøger ikke kommer fra sognet. Tove Resultat: Er informeret Ansøgning fra Danske Sømands- og udlands kirker støttes med 1000 kr. Aase Resultat: Er sat i gang Det besluttes at lyset skal slukkes samtidig med at dørene låses kl. 18 Henry Beslutningen blev vedtaget enstemmigt. Resultat: Urene er stillet om MR giver tilladelse til at SOS børnebyerne afholder koncert i Kirken i efteråret da Anna arrangementets overskud går til SOS børnebyerne. Koordineres med Jette. Resultat: Bliver 18. november og er lagt i kalenderen 4. Til ny behandling Lise, René og Nina kommer med et oplæg til at fremtidens konfirmationsforberedelse. Lise Sende oplæg ud på forhånd Lise Jytte og Esbjørn spørger om at deltage på næste møde i børnekirkeudvalget for at Jytte diskutere muligheder for at støtte og forbedre deres arbejde Informere bedemænd om lørdagsbegravelser René Menighedsrådsmøde referat Side 2 af 8

3 Behandling af temaer 6. Opfølgning på økonomi Behandles på lukket møde 7. Drøftelse af strategi for PR Vi diskuterede kirkeblad, hjemmeside, målgruppe, hvordan vi når bredden i sognet og meget mere. Lenart Jessen har arbejdet med kirkelige kommunikation. Inviterer ham til MR møde den 4. juni med start kl Prioritering i forhold til konfirmander Behandles når Lise og René har lavet et oplæg. Det er bemærket at der er en del huller i forløbet hvor der ikke er konfirmandundervisning. Forløbet planlægges i samarbejde med skolerne. Det er vigtigt at der er så vidt muligt er sammenhæng i forløbet. 9. Info eftermiddag d. 26. april Byde velkommen Svend Aage laver slides om økonomi Fortælle lidt om kirstendomskursus. Spørge f.eks. Ejgil Status på kunstindsamling Præsentation af MR, ansatte Hjemmeside og facebook Mulighed for spørgsmål til sidst. Menighedsrådsmø de dagsorden bilag 3 lån af lokale og kirkeblad René Tove Svend Aage Tove Tove Esbjørn Ingrid 10. Økonomikonsultation hos provstiet Følgende punkter bør fremhæves - Konfirmander Menighedsrådsmøde referat Side 3 af 8

4 - Den store opgave som kontaktperson 11. Tjørring Kirkegårdsafsnit afd. gl. numre Vedtægten af godkendt af menighedsrådet. Det er godkendt at - Visse områder på kirkegården vil overgå fra kirstegravpladser til urnegavpladser - Fredningstid for visse kistegravpladser udvides til 40 år. Menighedsrådsmøde dagsorden Vedtægt for kirkegård Udkast Menighedsrådsmøde dagsorden Tjørring Kirkegårds kirkegårdafsnit afd. Gl. numre 201 til 257 Menighedsrådsmøde dagsorden Afsnit Gl Jørgen 12. Konfirmationer Parkeringsvagter er fundet Gudstjenester er kl. 9 og kl. 11 St. Bededag og efterfølgende søndag. Passe telegrammer - Fredag: Ingrid - Søndag: Tove/Aase 13. Udlån af lokale den 11. april Lokalet udlånes jf. retningslinjer for udlån. Menighedsrådsmød e dagsorden bilag 3 lån af lokale og kirkeblad Kommentar fra udvalg og enkeltpersoner 14. Bygningsudvalg/kirkegårdsudvalg 15. Kirkeværge Menighedsrådsmøde referat Side 4 af 8

5 16. Kor - og musikudvalg 17. Børne- og ungeudvalg 18. Gudstjenesteudvalg 19. Redaktionsudvalg Forsøg med Mobilpay til kollekt. Oprettes med unikt telefonnummer og på en separat konto. Snak med Jette Esbjørn 20. Frivilligudvalg 21. Køkkenudvalg Der er mange der har udtrykt at frivilligfesten var en god aften. Skaffe biskoppens punkter Esbjørn 22. Aktivitetsudvalg 23. Visionsudvalg 24. Udsmykningsudvalg 25. Menighedsplejeudvalg Ansøgning om midler til kunst hos firmaer er i gang. 26. Medarbejderplejeudvalg Menighedsrådsmøde referat Side 5 af 8

6 27. Besøgstjeneste 28. Kontaktperson 29. Præster 2 klasser fra sprogskolen ind i Herning var på besøg i Kirken her i påskeugen. René har været på tur med centerklassen til Viborg Domkirke. 2 søndagsgudstjenester i sommerferien bliver som aftengudstjenester. Dette er gjort for at tilgodese samarbejde omkring vikardækning sammen med Sct. Johannes sogn. Af samme årsag vil der også blive nogle gudstjenester i løbet af året som kommer til at begynde kl. 9 eller kl. 11 i stedet for det traditionelle tidspunkt kl. 10 René er tilbage på fuld tid 30. Medarbejderrepræsentant 31. Meddelelser fra formanden Aase/Tove deltager i møde med de andre sogne i provstiet om erfaringsudveksling for formænd og kontaktpersoner. 32. Eventuelt Praktisk info 33. Punkter til næste møde Ingrid foreslog at der blev taget nye billeder til hjemmesiden af MR og ansatte. Drøftelse af kirkebladet. Kan vi reducere, ændre, bibeholde kvalitet for færre midler? 34. Valg af salme til næste møde Henry Menighedsrådsmøde referat Side 6 af 8

7 35. Dato for næste møde 7. maj 36. Lukket møde Der er punkter til lukket møde REMINDER Maj - Overvejelse omkring daglig ledelse (MR marts 2014) Juni - FU s berettigelse Oktober - Diskutere julegaver til medarbejdere (MR møde feb. 2015) Menighedsrådsmøde referat Side 7 af 8

8 Underskrifter Anna Sjøgaard Esbjørn Held Nørgaard Henry Lodahl Pedersen René Nord Hansen Svend Aage Jakobsen Tove Lund Saka Ingrid Bækgaard Menighedsrådsmøde referat Side 8 af 8

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.

Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med. Tjørring sogn Referat MR - møde d. 6. marts, 2014 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Dagsorden til menighedsrådsmøde Onsdag d. 29. maj kl. 19 21.30 på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted i graverhuset Pkt. Indhold Begrundelse/ Beslutningsforslag

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal

Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Referat Menighedsrådsmøde Bellahøj-Utterslev menighedsråd Onsdag den 21. august kl. 16.15 19.00 i Bellahøj kirke store sal Kirkekontoret Frederikssundsvej 125 A 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 55 58 22.08.2013

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk

Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Bredgade 64 / DK-1260 København K / Tlf: 33 13 37 62 / sogn@sanktansgar.dk / www.facebook.dk/sanktansgar.dk Referat af menighedsrådsmøde søndag den 26. april 2015. Til stede: Afbud fra Pastor Daniel Nørgaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet

Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Operation Gudsværk: Gør en forskel i sognet Fokus: At give konfirmanderne en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en forskel i sognet/menigheden og dermed være en del af kirken. Med inspiration

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd

Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes referat til menighedsrådsmødet den 10. juni 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Afbud: René Høeg, Hanne Henriksen, Ilse Kyndesgaard, Hans Abrahamsen,

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.:

KIRKE OG SOGN. Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2. I dette nummer bl.a.: KIRKE OG SOGN Kirkeblad for Tolne og Mosbjerg sogne 58. årgang, nr. 2 I dette nummer bl.a.: Præstens side Havegudstjeneste Spaghettigudstjeneste Høstgudstjeneste Halloween Spejderne henter lopper Nye konfirmander

Læs mere

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011

HospiceNyt/21. Velkommen til HospiceNyt. Læs inde i bladet: 11. årgang April 2011 Støtteforeningen for HospiceSønderjylland HospiceNyt/21 11. årgang April 2011 Foto: Jette Carstensen Velkommen til HospiceNyt HospiceNyt handler denne gang blandt andet om udbygningen af HospiceSønderjylland,

Læs mere

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården.

Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. Til Medlemmer af Klostersognets menighedsråd Hermed fremsendes dagsorden til menighedsrådsmødet den 15 januar 2015 kl. 19,15 i Klostergården. På mødet blev følgende dagsorden behandlet: 2015,010 Godkendelse

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med

Sidste onsdag i hver måned mødes vi til en familievenlig gudstjeneste med Gudstjenesteliste September 2. Birkebjerg 7. Høstgudstjeneste* 14. 13. s. e. trinitatis 21. 14. s. e. trinitatis 24. Mad i sjælen 28. 15. s. e. trinitatis 17.15 JV Oktober 5. 16. s. e. trinitatis 7. Birkebjerg

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Nyt fra Baptistkirken Bornholm

Nyt fra Baptistkirken Bornholm PRÆSTER Lone Møller-Hansen, Teglkåsvej 72, 3790 Hasle Email: m-h@mail.dk 56 95 10 15 Camilla Westen, blykobbevej 17, 3700 Rønne E mail: flanseflor@hotmail.com 51927755 MGH. RÅDSFORMAND Lillian Andersen.

Læs mere

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2

KIRKEBLADET. Vive & Hadsund sogne. Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 KIRKEBLADET Vive & Hadsund sogne Medarbejderne ved Vive og Hadsund kirker har været på kursus - læs artiklen inde i bladet! Juni Juli August 2009 7. årgang nr. 2 Fra venstre: graver Poul Christensen, graver

Læs mere

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk

Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk HORSENS SOGNS MENIGHEDSBLAD Forår Påske - Pinse April Maj - Juni www.horsenskirke.dk 2012 Nr. 3 GLÆDELIG PÅSKE & PINSE! Påske og pinse udsprang af jul, så lad og glæden af tro i skjul spørge forgæves om

Læs mere

Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010

Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Personalehåndbog for Fredens kirke, 2010 Ansættelsesprocedure jobopslag ansættelser overenskomster Ansættelsesvilkår arbejdstid løn lønsedler lønudbetaling faglige organisationer forsikringer MUS-samtaler

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere