AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d. 22.9.2011"

Transkript

1 Referat AAB afd. 20 Ordinært Afdelingsmøde d I mødet deltog 57 stemmeberettigede husstande. Der blev udleveret 114 stemmesedler. Repræsentanterne fra AAB Artillerivej: Lars Krogh og Marianne Grossmeyer fra Økonomiafdelingen. 1. Valg af dirigent Bente, Egevangen Valg af referent Elsebeth, Tjørnevangen Valg af stemmeudvalg: Martin, Bestyrelsen og Bavnevangen Jes, Bavnevangen Jakob, Tjørnevangen Birthe, Egevangen Dirigenten konstaterede at mødet var rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand for bestyrelsen Thomas Borg Mogensen aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Beretningens overskrifter: Ny regering og hvad så? Vand i kældrene Postkasser Hjemmesideudvalget Mange henvendelser Tag ansvar Rente- og afdragsfrit lån Nye initiativer - uden lejeforhøjelse Energibesparelse og andre miljøtiltag kan være områder Brochure til nye beboere Debat: Henning, Baunevangen Konstaterede at vand- og kloakprojektet havde betydet store udgifter for boligforeningen. Henning spurgte til, hvornår der sker en gennemgang af pumper mv. 1

2 Svar fra formanden: AAB har lovet at Byggeteknisk afdeling afsætter tid til gennemgang i løbet af november. Geert, Ellevangen Der er stadig rotter i bebyggelsen. Hvordan går det med rottespærrerne? Gav henvisning til hjemmesiden som har tlf. nr. på Kbh. Kommunens rottebekæmpelse, som rykker hurtigt ud (tlf ). Svar fra formanden: Der er ansat ny sagkyndig i AAB Mette Larsen. Hun er ansvarlig for en 5- års gennemgang af kælder- og kloakprojektet. Afd. 20 tager ikke selv initiativer til fx rottespærrer. Det koster penge. Vi afventer hendes anbefalinger. Jesper, Tjørnevangen Gjorde opmærksom på problemer med brug af regnvand til toiletter. Der kommer mange bakterier! Anden beboer kunne dog berolige. I dag bruges UV lys som dræber bakterier. Kim, Pilevangen Reklamerede for den pjecebestyrelsen har under udarbejdelse. Der vil bl.a. være div. anvisninger på fx byg- ning af skure, terrasser etc. Henvisning endvidere til forslag til haveorden, som skal behandles senere på dagsordenen. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 3. Årsregnskab for 2010 (er godkendt af afdelingsmødet 12. april 2011) 4. Behandling af evt. indkomne forslag 4.a Der forelå 2 forskellige forslag om husdyrhold i afdeling 20. Dennis, Baunevangen fremlagde forslag Regler for husdyr Dette forslag blev efter debatten trukket til fordel for det andet forslag om husdyrhold. Liselotte, Egevangen og Jane, Baunevangen fremlagde forslag om 1 hund eller 1 kat pr. lejemål i AAB afd. 20. Forslagsstillerne til begge forslag var enige om at foreslå at der til nedsættes et udvalg bestående at både tilhængere og modstandere af husdyr, som påtager sig at registrere dyrene og have tilsyn med om ved- tagne regler overholdes. Bestyrelsen skal være repræsenteret i udvalget med 1 medlem. Der var en længere debat for og imod husdyr. I debatten blev der også direkte peget på at et bestyrelsesmedlem har kat. 2

3 Svar fra formand: Debatten om husdyr er til tider meget følelsesladet, og det kan konstateres, at der er beboere der har dyr specielt katte. Thomas slog fast, at bestyrelsen ikke handler på løse rygter og anonyme henvendelser. Bestyrelsen har fået 5 henvendelser, som den har handlet på. Heraf har 2 bestyrelsesmedlemmer fået skriftlig besked om at afskaffe kat. De har begge givet skriftlig besked om, at husdyret er væk. Finn, Pilevangen Fremsatte forslag om at forslag om husdyrhold (Janes og Liselottes) sendes til urafstemning. Forslaget er vedtaget Ja 66 Nej 46 Blanke 2 Forslaget 1 hund eller 1 kat pr. lejemål i AAB afd. 20 sendes til urafstemning. 4.b Forslag til haveorden for AAB, afd. 20 Bestyrelsens forslag blev vedtaget. 5. Driftsbudget for 2012 Driftsbudget for 2012 blev fremlagt af kasserer Jan Samuel. Kloak- og kælderprojektet gav som bekendt store huslejestigninger. Mange vedligeholdelsesarbejder er udskudt i de seneste år for at holde huslejen i ro. Det kan vi ikke fremover, hvis bebyggelsen ikke skal for- falde. De store regnmængder i sommer har desuden forværret situationen. Lappeløsninger er ikke hold- bare! Der er nu brug for en opskrivning af DV plan. Der er mange ting der trænger til at blive repareret og for- nyet. Der er bl.a. brug for en renovering af: Vinduer Gamle badeværelser i etageejendomme Gulve og strøer Bærende stolper er rådne Kældervægge Vandledninger Fjenvarmeanlæg Derfor er der forslag om huslejestigning på 16 %. Huslejen kommer dermed op på omk kr. pr. m2 pr. år. Til sammenligning er prisen i nybyggeri typisk kr. pr. m2 pr. år. Spørgsmål og debat Henning, Baunevangen Hvorfor er administrationen til AAB steget med næsten kr.? 3

4 Svar fra formand Thomas Borg Mogensen: Har spurgt til stigningen på administrationsomkostninger på repræsentantskabsmøde i AAB men har ikke fået noget svar. Svar fra Lars Krogh, AAB: Begrundede stigningen med øgede omkostninger for AAB, herunder flytning til nye lejede lokaler. Inge, Pilevangen Oplevede en huslejestigning på 21 % kort tid efter sin indflytning på grund af kloak- og kælderprojektet. Økonomien kan ikke holde til endnu en huslejestigning. Inge henviser til boligloven bestemmelser om henlæggelser til vedligeholdelse og spørger, hvorfor der ikke er henlagt tilstrækkelige midler til fx renove- ring af kældre i etageejendomme? Vil gerne vide hvor mange penge afdelingen har i opsparing? Hvilke projekter vil blive gennemført i 2012? Hvad er fremtidsudsigterne, er der udsigt til flere huslejestigninger? Kjeld, Egevangen Kan afdelingen lån omlægges til lån med lavere rente? Dorte, Tjørnevangen Der er ikke andre til at betale end os selv. Afdelingen har i årevis skubbet vedligeholdelser foran sig. Thomas, Baunevangen Undrer sig over DV planen. Hvorfor er 2014 billigere? Mangler overblik over hvad der skal laves, hvornår og hvorfor? Ønsker at kende projektplanen for vedligeholdelser. Geert, Ellevangen Spørger om vi tærer på henlæggelser? Svar fra kassereren Ridsede det historisk forløb op. De første 70 år af bebyggelsens historie er der ingen vedligeholdelse af bygningerne, så det er ikke underligt at det har hobet sig op. I de sidste 22 år er der lånt til projekter. Der burde have været udført flere vedligeholdelser. Vi afventer AAB s gennemgang af ejendommen før vi læg- ger os fast på en endelig DV plan. AAB Afd. 20 har en lovpligtig formue. Balancen kan findes i regnskab samt henlæggelser til udg. vedr. fra- flytning. De lån, vi har, er meget billige, så det vil ikke kunne betale sig at omlægge. Svar fra formanden Der er problemer med drift og vedligeholdelse. AAB skal hjælpe med gennemgang af ejendom. De er tidli- gere gået i gang, men har aldrig lavet det færdigt. I november er der møde med Mette Larsen fra AAB Tek- nisk Afdeling, hvor tekniske forhold gennemgås. Vi forventer et udspil på indholdet i projekter, der skal sættes i gang. Der kan herefter fastlægges en tidsplan for vedligeholdelsesarbejderne. 4

5 Thomas mener også, at kældre i etageejendomme er forsømt i kloak- og kælderprojekt. Der er fortsat uklarhed over, hvor ikke anvendte midler er henne, og hvordan de kan bruges. Bestyrelsen arbejder fortsat på sagen. Drifts- og vedligeholdelsesplan blev vedtaget Afstemning For Imod Undlader Valg (afviklet på afdelingsmødet 12. april 2011) 7. Evt. Referent Elsebeth

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 25. november 2008 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

1-3034 Vestergården 1

1-3034 Vestergården 1 1-3034 Vestergården 1 Ordinært afdelingsmøde Onsdag den 10. september 2014, kl. 19:00 i mødesalen på Herlev Skole Velkommen til ordinært afdelingsmøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste bestemmende

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere