HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE"

Transkript

1 HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 11 MUNKEBJERGVÆNGET BOLIGER OG SERVICE

2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan nr Munkebjergvænget Boliger og service og forslag til kommuneplantillæg nr. 11 Munkebjergvænget, er de indkomne svar samlet i denne hvidbog. Planerne har været i offentlig høring i perioden 22/ til 18/ Der er indkommet 3 høringssvar. Høringssvarene er refereret i en forkortet version, men hovedbudskaberne er uændrede. Høringssvarene er i deres fulde ordlyd vedhæftet bagest i hvidbogen. I høringsperioden er der kommet høringssvar fra: Grundejerforeninger/borgerforeninger 1 Grundejerforeningen Hinderuplund, Erholmvænget 46, 5230 Odense M Enkelte borgere 2 Lars Fredskov, Ærtemarken 5, 5260 Odense S 3 Pia Lindgreen, Bjørnø 9, 5603 Bjørnø Opsamling De indkomne høringssvar omhandler følgende: Sti igennem området, der ønskes opretholdt Byggeriets højde og skyggevirkninger Antallet af boliger i forhold til placering i byen By- og Kulturforvaltningens vurdering af de indkomne høringssvar Forvaltningen har vurderet, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til at foreslå ændringer af planforslagene. Sti igennem området, der ønskes opretholdt Stierne er sikret ved, at der i lokalplanen står, at eksisterende stier skal bibeholdes. Byggeriets højde og skyggevirkninger Der er foretaget nøje studier af sol- og skyggeforhold, som er vist i lokalplanen. Byggeriet er tilrettelagt, så de enkelte byggerier ikke i nævneværdig grad skygger for hinanden eller de omgivende byggerier. Alle lejligheder etableres med mindst én altan, tagterrasse eller mindre terrasse i niveau. Samlet set vurderer forvaltningen, at bebyggelsen er disponeret, så der opnås et lyst og grønt bo-miljø. Antallet af boliger i forhold til placering i byen I området omkring Munkebjergvænget investeres i disse år massivt i nye arbejdspladser, institutioner og virksomheder. Det gælder blandt andet udbygningen af Nyt OUH, University College Lillebælt, Forskerparken, Cortex Park, Syddansk Universitet med flere. Det nye byggeri ved Munkebjergvænget skal derfor i høj grad ses i denne sammenhæng. Projektet følger Odense Kommunes rækkefølgeplan, der sikrer en udbygningstakt i sammenhæng med byens øvrige udbygning af infrastruktur, institutioner, arbejdspladser med mere.

3 Afsender Uddrag af høringssvar Forslag til besvarelse 1 Grundejerforeningen Hinderuplund Erholmvænget Odense M 1A Grundejerforeningen Hinderuplund mener, at en eksisterende sti ikke sikres med lokalplanen. 1B Grundejerforeningen mener, det er et voldsomt byggeri med meget høje huse, der kaster lange skygger. 1C Grundejerforeningen mener, at en større del af området bør forblive grønt, og der bør være nogle af træerne, der med lokalplanen skal sikres bevaret og mener, at bestemmelserne i lokalplanen blot er hensigtserklæringer. 1A Stien er indtegnet på kortbilag 2 og er sikret med en bestemmelse om, at eksisterende stier skal bibeholdes. 1B Der er foretaget nøje studier af sol- og skyggeforhold, som er vist i lokalplanen. Byggeriet er tilrettelagt, så de enkelte byggerier ikke i nævneværdig grad skygger for hinanden eller de omgivende byggerier. Alle lejligheder etableres med mindst én altan, tagterrasse eller mindre terrasse i niveau. Samlet set vurderer forvaltningen, at bebyggelsen er disponeret, så der opnås et lyst og grønt bo-miljø. Mod syd nedtrappes byggeriet i form af rækkehusbebyggelser ud mod fredskoven. Herudover er hovedparten af lejligheder placeret for en stor dels vedkommende med lysindfald øst/vest så der sikres dagslys over hele døgnet. 1C Høringssvaret foreslås ikke imødekommet. Lokalplanen sikrer, at kommuneplanens normale krav til opholdsarealer er opfyldt. De natur- og landskabskvaliteter, området rummer i dag, sikres i stort omfang videreført i den kommende parkbebyggelse, da lokalplanen stiller krav om, at eksisterende beplantning i videst muligt omfang skal indgå i landskabsplanlægningen og de fælles opholdsarealer på terræn. 2 Lars Fredskov Ærtemarken Odense S 2A Lars Fredskov mener, at kommunen bør gøre en indsats for at følge op på, at de i lokalplanen beskrevne nuværende og de fremtidige stier også etableres og etableres i en kvalitet, som lever op til lokalplanens indhold vedrørende bløde trafikanter og stiforbindelser. 2A I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil der blive stillet krav om etablering af de i lokalplanen beskrevne stier og lokalplanen sikrer desuden, at eksisterende stier skal bibeholdes. 3 Pia Lindgreen Bjørnø Bjørnø 3A Pia Lindgreen under sig over, at der skal bygges så mange boliger så langt væk fra bymidten. 3A I området omkring Munkebjergvænget investeres i disse år massivt i nye arbejdspladser, institutioner og virksomheder. Det gælder blandt andet udbygningen af Nyt OUH, University College Lillebælt, Forskerparken, Cortex Park, Syddansk Universitet med flere. Det nye byggeri ved Munkebjergvænget skal derfor i høj grad ses i denne sammenhæng. Projektet følger Odense Kommunes rækkefølgeplan, der sikrer en udbygningstakt i sammenhæng med byens øvrige udbygning af infrastruktur, institutioner, arbejdspladser med mere.

4 Navn / Indsender: Grundejerforeningen Hinderuplund Postnummer (max 4 tegn): 5230 By: Odense M Adresse: Erholmvænget 46 Høringssvar: I forslaget til ny lokalplan for Munkebjergvænget er der en vigtig stiadgang fra H.C. Ørsted-kollegiet til stien mod universitetet, der ikke er tegnet med på kortet over eksisterende forhold. I den hidtidige lokalplan er adgang sikret på tværs igennem området fra Niels Bohrs Alle til Bjørnemosevej og stien til universitetet. For nogle år siden forsøgte Barfoed at forhindre adgang igennem området, men blev nødt til at fjerne forbudsskiltene, da der blev mange protester, og så Odense Kommune kunne håndhæve lokalplanens bestemmelser. Med det nye lokalplanforslag får Barfoed opfyldt sit ønske om at lukke for adgang på tværs af området. Der er ganske vist tegnet mulighed for nye stier, men da der ikke er handlepligt på dette, hjælper det ikke. Grundejerforeningen Hinderuplund protesterer mod, at adgangen ikke er indtegnet som en eksisterende forbindelse, der SKAL opretholdes, idet det er en fin og nødvendig cykel- og gåvej til de grønne områder ved Bjørnemosevej og videre mod universitetet og Hollufgårdområdet. I øvrigt mener Grundejerforeningen, at det er et voldsomt byggeri med meget høje huse, der kaster lange skygger. Forudsætningen for at bygge et grønt kvarter er ellers til stede, da dette sted har udviklet sig til en lille grøn oase med ganske pæne store træer. En større del af området bør forblive grønt, og der bør være nogle af træerne, der SKAL bevares. Og ikke blot hensigtserklæringer i planen. På vedhæftede luftfoto er angivet den adgang til og igennem området, som ikke er med på Kortbilag 1: Eksisterende forhold. Det er den vigtige forbindelse, der skaber adgang mellem Niels Bohrs Alle og Bjørnemosevej og universitetet, og som rigtig mange mennesker benytter.

5

6 Navn / Indsender: Lars Fredskov Postnummer (max 4 tegn): 5260 By: Odense S Adresse: Ærtemarken 5 Høringssvar: I forbindelse med opførelsen af det nuværende byggeri i 2009 beliggende mod Niels Bohrs Alle gjorde bygherren Barfoed meget for at få de eksisterende stier "til at forvinde". Så vidt jeg husker måtte kommunen gribe ind for at sikre stiernes beståen. Derfor bør kommunen gøre en indsats for at følge op på, at de i lokalplanen beskrevne nuværende og de fremtidige stier også etableres og etableres i en kvalitet, som lever op til lokalplanens indhold vedr. bløde trafikanter og stiforbindelser. Hvis man ser på den nuværende stiforbindelse mellem Bjørnemosevej og lokalplanområdet ser man, at den næsten ikke kan kaldes en stiforbindelse mere.

7 Navn / Indsender: Pil Lindgreen Postnummer (max 4 tegn): 5603 By: Bjørnø Adresse: Bjørnø 9 Høringssvar: Jeg følger byudviklingen som privatperson, der overvejer at flytte tilbage til Odense, og jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvorfor der skal bygges så mange boliger så langt væk fra bymidten? Forslaget slår mig som værende i direkte modstrid med kommunens planstrategi, der ellers prioriterer fortætning af centrum. I værste fald kannibaliserer projekter som det her på boliger tættere på bymidten, som ellers ville kunne bygges i højere kvalitet på grund af større efterspørgsel. Desuden er det svært at se, hvordan planens modsatrettede intentioner om både at bygge tæt og bymæssigt og bevare grøn natur på Munkebjergvænget skulle være forenelige. Jeg kunne frygte, at de nævnte parklignende omgivelser, vil den ende som forstadsnatur på en måde, der er hverken-eller, i forhold til at området i dag er et grønt åndehul for cyklister til/fra Campus, når de passerer gennem Fredskoven. Og til sidst: Hvordan vil man undgå, at sådan et område med blokbebyggelser/rækkehuse i relativ lav kvalitet omkring et torv ikke udvikler sig til et trist udsat boligområde med tiden? Med venlig hilsen Pil Lindgreen

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 75 FOR EN AKKUMULATORTANK I TIETGENBYEN

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 75 FOR EN AKKUMULATORTANK I TIETGENBYEN HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 4-891 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 75 FOR EN AKKUMULATORTANK I TIETGENBYEN Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 0-852 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-805 OG FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 12 BOLIGER VED RUGÅRDSVEJ 18-20 1 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-890 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 79 GARTNERBYEN ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 1-857 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 47 KOLLEGIEBOLIGER TOLDBODGADE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48

Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 Introduktion FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 48 For at skabe overblik over høringssvarene fra den forudgående høring til kommuneplantillæg nr. 48, er de indkomne svar samlet i denne hvidbog. Planerne

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 0-852 OG KOMMUNEPLANFORSLAG NR. 36 BOLIGER PÅ RUGÅRDSVEJ 33Y Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte kommuneplantillæg nr. 36 Rugårdsvej

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE.

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE. HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 6-885 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 70 NYT GARTNERI VED BRÆNDEKILDEVEJ, BELLINGE Side 1 af 9 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det

Læs mere

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD

HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD 1 HVIDBOG FORUDGÅENDE HØRING TIETGENBYEN NORD I FORBINDELSE MED BEHANDLING AF FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 49, OMFORDELING AF BYZONEAREAL OG NYT ERHVERVSOMRÅDE VED STIGE 2 Introduktion For

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-861 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 45 BOLIGER OG SERVICE VED VIBELUNDVEJ Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 50 ERHVERVSOMRÅDE LUMBYVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 50 ERHVERVSOMRÅDE LUMBYVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 10-858 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 50 ERHVERVSOMRÅDE LUMBYVEJ Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR.39 BOLIGOMRÅDE VED JUELSMINDEVEJ

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR.39 BOLIGOMRÅDE VED JUELSMINDEVEJ HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 8-854 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR.39 BOLIGOMRÅDE VED JUELSMINDEVEJ Introduktion Høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan nr. 8-854

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 5-784 BOLIGER VED STATIONSVEJ I HJALLESE Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 5-784 Boliger ved Stationsvej

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR 8-869 SKJOLDSVEJS FORLÆNGELSE Introduktion For at skabe overblik over høringssvar til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan nr 8-869 for Skjoldsvejs forlængelse,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11

Kommuneplan for Odense Kommune. Tillæg nr. 11 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 11 Munkebjergvænget Ændring af kommuneplanområde 2 Hunderup Munkebjerg Nyborgvej/Rødegårdsvejkvarteret Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 41 BOLIGER I ÅSUM

HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 41 BOLIGER I ÅSUM HVIDBOG FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 3-848 OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN NR. 41 BOLIGER I ÅSUM Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte forslag til lokalplan

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1182 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 51 BOLIGER MELLEM SORØVEJ OG NØRREÅS, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN SEPTEMBER 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner,

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 5

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til tillæg nr. 5 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 5 Syddansk Universitet med friarealer Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan?

Læs mere

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag

Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. november 2015 Lokalplan 1018, Højhusbebyggelse på Randersvej 139, La Tour - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017

HVIDBOG LOKALPLAN NR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 HVIDBOG LOKALPLAN NR. 1174 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 47 DAGLIGVAREBUTIK PÅ JORDBÆRVEJ, SLAGELSE SLAGELSE KOMMUNE PLAN AUGUST 2017 INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har

Læs mere

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema

Kommuneplan Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Kommuneplan 2017 - Rammer for lokalplanlægningen - Ændringsskema Generelle rammer: Kommuneplan 2013 Kommuneplan 2017 1. Boliger Boliger generelt Boliger - Boliger generelt (side 6) Boligstørrelsen for

Læs mere

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj

Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. november 2016 Byomdannelse af Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 33 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 33 Område ved Tværkajen, Havnegade og Londongade Ændring af kommuneplanområde 1 Skibhuskvarteret Skibhusene Vollsmose Stige Ø Hvad er en

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET

HVAD ER EN HVIDBOG PLANFORSLAGET INDLEDNING 2 HVAD ER EN HVIDBOG Når Slagelse Kommune laver lokalplaner, har borgerne mulighed for at fremsende bemærkninger til indholdet. Det sker i høringsperioden, der finder sted, når lokalplanforslaget

Læs mere

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar

NOTAT. Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar Forslag til Lokalplan 458, Hvidbog om indkomne høringssvar NOTAT Hvidovre Kommune Central- og Kulturforvaltningen Christian Jacob Brammann Plan- og Miljøafdelingen Sagsnr.: 16/33142 Dok.nr.: 10 08-02-2016

Læs mere

HVIDBOG HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN NR. 79 GARTNERBYEN, ETAPE 2

HVIDBOG HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN NR. 79 GARTNERBYEN, ETAPE 2 HVIDBOG HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2016-2028 NR. 79 GARTNERBYEN, ETAPE 2 Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til indkaldelsen

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Hvidbog Lokalplan nr. 1130 for dagligvarebutik på hjørnet af Ndr. Ringgade og Valbyvej Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Darrin Bayliss

Læs mere

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse

Trøjborgvej ny etageboligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 19. februar 2016 Trøjborgvej 72-74 ny etageboligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune ønsker at ændre plangrundlaget for Trøjborgvej

Læs mere

Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 2.84

Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 2.84 HOLBÆK KOMMUNE Dato: 7. marts 2018 Sagsb.: Line Voltzmann Sagsnr.: 17/25358 Dir.tlf.: 72368045 E-mail: metvo@holb.dk Supplerende høring af Forslag til Lokalplan 2.84 Holbæk Byråd vedtog d. 8. november

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst

Resumé. Behandling af høringssvar. NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge Øst Teknik og Miljø Plan og Byggesag Plan og Udvikling Sagsnr. 187314 Brevid. 1209004 Ref. AV Dir. tlf. 46 31 35 41 adamv@roskilde.dk NOTAT: Behandling af indsigelser og bemærkninger lp 570 for boliger i Vindinge

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune

Forslag til tillæg nr. 23. til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 23 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Sukkerkogeriet Ændring af kommuneplanområde 0 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013

Indstilling. Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. november 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. november 2013 Lokalplan 953, Boliger Aarhus Ø - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 953. Område til boliger ved Thit Jensens Gade,

Læs mere

Lokalplan nr. 407, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2016

Lokalplan nr. 407, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og Kommuneplantillæg nr. 5 til Syddjurs Kommuneplan 2016 Offentlig bekendtgørelse den 9. januar 2018 af endelig vedtagelse af, område til boliger ved Kastanievej i Ryomgård og til Syddjurs Kommuneplan 2016 Byrådet i Syddjurs Kommune besluttede den 20.12. 2017

Læs mere

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig

Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 18. marts 2016 Lokalplan 1012, Højhusbebyggelse ved Møllevangs Alle, Katrinebjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger

NOTAT. Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen Planafdelingen Bilag 1 - opsummering af modtagne bemærkninger Bevaring af Tuen som naturområde De fleste indkomne henvendelser indeholder ønske om, at Tuen bevares

Læs mere

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P

Resumenotat. Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd P Side 1/9 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR NIELS BOHRS ALLÉS FORLÆNGELSE, TRAFIKANLÆG

HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR NIELS BOHRS ALLÉS FORLÆNGELSE, TRAFIKANLÆG HVIDBOG LOKALPLANFORSLAG NR. 4-802 NIELS BOHRS ALLÉS FORLÆNGELSE, TRAFIKANLÆG Introduktion For at skabe overblik over høringssvarene til det offentligt fremlagte lokalplanforslag nr. 4-802 Niels Bohrs

Læs mere

Resumenotat. Holstebro Byråd

Resumenotat. Holstebro Byråd Side 1/6 Til: Sagsnr.: Vedr.: Holstebro Byråd 01.02.05-P16-4-17 Dato: 24-05-2018 Resumenotat Kommentering af høringssvar - kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 og lokalplan nr. 1137 for et boligområde

Læs mere

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013

Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby samt forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2013 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 12. oktober 2016 Lokalplan 1002, Ungdomsboliger ved Vikærsvej i Vejlby - Endelig Endelig vedtagelse af Forslag til Lokalplan nr. 1002,

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg

Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 10. november 2017 Lokalplan 1074, Storbylandsby II, Christiansbjerg - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1074,

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Oversigt over indsigelser vedr. forslag til lokalplan

Oversigt over indsigelser vedr. forslag til lokalplan Oversigt over indsigelser vedr. forslag til lokalplan 0816-12 Nr. Afsender Høringssvar og indsigelser Bygherres kommentarer 1. Pierre Ejendomme A/S (Bygherre) Bygherre ønsker at benytte græsarmering af

Læs mere

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan

Indsendt af: Indsigelse/bemærkninger Forvaltningens vurdering Ændringsforslag til lokalplan Hvidbog med høringssvar til forslag til lokalplan nr. 9.7, Landsby og kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013. Der er modtaget i alt 5 høringssvar til forslag til lokalplan nr. 9.7, Landsby og kommuneplantillæg

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 8 Forslag til besvarelse af indkomne høringssvar i offentlighedsfasen om forslag til Lokalplan nr. 1072 Blandet boligområde ved Saltholmsgade og Hjortensgade, Aarhus C og tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 36

Kommuneplan for Odense Kommune Tillæg nr. 36 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Tillæg nr. 36 Etageboligområde Rugårdsvej 33y Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby

Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 11. januar 2017 Nye kollegie-, ungdoms- og familieboliger ved Tranekærvej i Vejlby Dette materiale omhandler et område nær dig. Der planlægges for en boligbebyggelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan 2017-2 Boliger på P.U. Bruuns Vej, Faaborg Høringsperiode: 16. maj 18. juli 2017 Sag nr. 01.02.05-P16-4-17 Der er indkommet 4 høringssvar i den offentlige

Læs mere

Handicaprådet anmoder om at blive hørt og inddraget igen, når projektet skrider frem.

Handicaprådet anmoder om at blive hørt og inddraget igen, når projektet skrider frem. Resumé og vurdering af høringssvar ved offentlig høring af Forslag til tillæg 1 til lokalplan 132 for boliger og erhverv i Nimbusparken ved Finsens vej samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013. Forslag

Læs mere

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig

Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2015 Lokalplan 989, Boligområde i Mårslet - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 989 - Åben lav boligbebyggelse

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby.

Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsnotat vedrørende forslag til Lokalplan 1116- Torvet 5 i Galten- Skovby, lokalplan for opførelse af etagebebyggelse centralt i Galten- Skovby. Høringsperiode: 10. oktober 2017 til 10. januar 2018

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 Orientering om Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 18:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Rådhus Afbud: Birger Prahl (F) Ivan Mott (Ø) Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Forslag til Lokalplan LK

Læs mere

Kommunen har den 7. november 2016 meddelt, at planområdets afgræsning flyttes mod sydvest, så den følger afgrænsningen af det gamle rammeområde 3B10.

Kommunen har den 7. november 2016 meddelt, at planområdets afgræsning flyttes mod sydvest, så den følger afgrænsningen af det gamle rammeområde 3B10. Stevns Kommune Teknik & Miljø sendt som elektronisk post til: plan@stevns.dk og birnie@stevns.dk 8. november 2016 Sag 2016-9731 / 2016-9661 /majbag Høringssvar til forslag til kommuneplantillæg nr. 18

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan , Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) Punkt 9. Godkendelse af Kommuneplantillæg 9.016 og Lokalplan 9-6-108, Boliger, Overby Bakke, Stae, Landområde Hals (1. forelæggelse) 2017-012310 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv

Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv Forudgående høring om kommuneplantillæg for stationsområdet i Måløv Høringsperiode fra 6. marts til 5. april 2018. Der afholdes offentligt møde om planerne i starten af marts (dato indsættes). Forside:

Læs mere

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20

HØRINGSNOTAT januar LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 HØRINGSNOTAT januar 2017 LOKALPLANFORSLAG NR. 421 For etageboliger ved Slangerupgade SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 20 1 INDHOLD Samlet indstilling Oversigt over indkomne høringssvar og forslag Resumé af høringssvar

Læs mere

LOKALPLAN Udkast. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret

LOKALPLAN Udkast. Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret LOKALPLAN 1-4-111 Boliger, Karolinelundsvej, Ø-gadekvarteret 22.03.2018 Udkast Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Baggrund 2 Området 3 Eksisterende planforhold 5 Projektet 8 Til lokalplanforslaget

Læs mere

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn»

Partshøring. «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» 1 - Partshøring #2 TEKNIK OG MILJØ «Navn» «Modtageradresse» «Postnr» «Bynavn» Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning www.herning.dk Ved henvendelse: bjgsj@herning.dk Tlf. 9628 8034 Sagsbehandler:

Læs mere

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser

De konkrete ændringer er fremhævet med kursiv. Overstregninger angiver tekst, der udgår. Bestemmelser Bilag 5: Ændringsforslag til lokalplanforslag nr. 334 for et fritids- og centerområde i Ørum Midtby samt forslag til tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2003 2014 for Tjele Kommune På baggrund af de indkomne

Læs mere

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7

Cordoza. Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Cordoza Resumé for indkomne idéer og forslag i idéfasen for Kommuneplantillæg nr. 7 Indhold Indledning 3 Tillæg til kommuneplanen 3 Idéfasen 3 Indkomne idéer og forslag 4 Resume af indkomne idéer og forslag

Læs mere

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin

Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin NOTAT Til Økonomiudvalget Orientering til Økonomiudvalget om forudgående offentlig høring af kommuneplantillæg for Sadolin Baggrund Mogens De Linde ejer flere ejendomme i Sadolinområdet ved Holmbladsgade

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) Punkt 3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.055 og Lokalplan 4-3-105 Boliger, Kong Minos Vej, Gug (med miljørapport) (2. forelæggelse) 2016-008444 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Lokalplan nr. 047 og Kommuneplantillæg 005 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund

Lokalplan nr. 047 og Kommuneplantillæg 005 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund Lokalplan nr. 047 og Kommuneplantillæg 005 for et byomdannelsesområde ved Løgismose i Frederikssund Afsender Resumé af høringssvar Kommentarer Forslag til beslutning 1. Mona Petersen, Falkenborgv. 8,1.tv

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Område til boligformål ved Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Område til boligformål ved Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 161 Område til boligformål ved Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være en lokal lov. En lokalplan fastsætter, hvordan der

Læs mere

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig

Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 15. november 2017 Lokalplan 1073, Boliger på Asmusgårdsvej 2, Elsted Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1073,

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2.

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. Punkt 7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.057 og Lokalplan 4-4-117 Boliger, Alfred Nobels Vej og James Tobins Allé, Universitetsområdet (2. forelæggelse) 2017-041843 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 248, Holmevej 9-15, forudgående høring.

Dagsordenpunkt. Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 248, Holmevej 9-15, forudgående høring. Dagsordenpunkt Forslag til tillæg 21 til Kommuneplan 2013 og forslag til lokalplan 248, Holmevej 9-15, forudgående høring Beslutning Ad 1.-4. at: Tiltrådt. Ad 5. at: På forslag fra Trine Henriksen blev

Læs mere

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD

BILAG 1 BYP 4. december Indsigelser/bemærkninger til lokalplanforslag 21.B1.1 for et boligområde ved Nørrevang i Sunds INDHOLD INDHOLD Indsigelsesnotat med behandling af indsigelser Indsigelse fra Nørrevang 35 Indsigelse fra Nørrevang 37 Indsigelse fra Præstegårdvej 14 Indsigelse fra Præstegårdvej 16 Indsigelse fra Præstegårdvej

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej

Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 30. januar 2017 Omdannelse af erhvervsområde ved Arresøvej og Lystrupvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er udlagt til byomdannelse i

Læs mere

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen

Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer. Evt. ændringsforslag i indsigelsen. enkelte punkter i indsigelsen Høringssvar Indsigelse og bemærkninger Forvaltningens bemærkninger Ændringer Hvem har fremsendt Kort resume af indsigelsen, hvor af det Her skriver vi vores bemærkninger til de Evt. ændringsforslag i indsigelsen

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE:

SLAGELSE KOMMUNE HAR MODTAGET BEMÆRKNINGER FRA FØLGENDE AFSENDERE: Vækst og Plan Dahlsvej 3 4220 Korsør T: 58 57 36 00 E: plan@slagelse.dk W: www.slagelse.dk Kontaktperson Carsten Sloth Møller T: 58 57 47 68 E: csmol@slagelse.dk Hvidbog lokalplan nr. 1125, kommuneplantillæg

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 38 Boligområde Engelstoftsgade Ændring af kommuneplanområde 0 Bymidten Hvad er en Kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der

Læs mere

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby.

Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Indsigelsesnotat til Lokalplan FRE.B.03.03.01 Boligområde nord for Nørgårdsvej i Strandby. Center for Teknik og Miljø september 2015 Indkomne bemærkninger 1. Bjarne Pedersen. Dokumentnr. 60. Ønsker ikke

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og rekreativt område, Gaias Alle, Gug (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger og rekreativt område, Gaias Alle, Gug (2. forelæggelse) Punkt 4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.039 og Lokalplan 4-3-103 Boliger og rekreativt område, Gaias Alle, Gug (2. forelæggelse) 2014-18982 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug

Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug Punkt 9. Godkendelse af opsamling på fordebat. Ådalsbakken, Gug 2016-072378 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at godkender, at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan på baggrund

Læs mere

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer:

På baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens ændringsforslag foreslås nedenstående ændringer: Bilag 4 Forslag til ændringer ved endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 318 for et boligområde ved Vordevej og Villumhøj i Løgstrup samt Kommuneplan 2006 - Rammebestemmelser for Viborg Kommune

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST. FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE NORGESGADE, IKAST FORSLAG til tillæg nr. 7 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Høringsperiode: 30. juni til 8. september 2010 2 Luftfoto forside - Copyright Aiolos Luftfoto

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen for Odense Kommune Nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet

Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen for Odense Kommune Nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet Forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplanen 2013-2025 for Odense Kommune Nyt universitetshospital og sundhedsvidenskabeligt fakultet Ændring af kommuneplanområde 4 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 43. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 43 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 2. november til 28. december 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 43 til Kommuneplan 2013-2025

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune

Kommuneplan for Odense Kommune Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 79 Gartnerbyen, etape 2 Hvad er en kommuneplan? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge en kommuneplan. Denne

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Side 1 af 7 Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer indkommet i forudgående offentlig høring om ny bebyggelse på hjørnet af Ryhavevej og Klokkerbakken i Hasle TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling

Læs mere

Lokalplan 1064, Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby - Forslag

Lokalplan 1064, Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. november 2017 Lokalplan 1064, Boligområde ved Vikærsvej, Vejlby - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1064,

Læs mere

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071

Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 - Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 15-61 og 24-70 634071 Pkt.nr. 7 Endelig vedtagelse af Lokalplan 127 Bevarende bestemmelser for rækkehusene Kløverprisvej 1561 og 2470 634071 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget, at anbefale

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3.

Velkommen til borgermøde. Krøyers Plads, Jessens Mole blandet bolig og erhverv. Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. Velkommen til borgermøde Krøyers Plads, Jessens Mole 7-9 - blandet bolig og erhverv Offentlig høring fra den 8. marts til den 3. maj 2016 Program Velkomst ved udvalgsformand Henrik Nielsen Gennemgang af

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken

TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED. Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken TEKNIK OG MILJØ FOROFFENTLIGHED Forudgående høring vedrørende nærmere planlægning langs en del af Møllebakken Ideer og kommentarer skal være Kalundborg Kommune i hænde senest den 26. september 2014 Udsigt

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Lokalplan nr. 631 for Dronningborg Maskinfabrik og idrætscenter

Lokalplan nr. 631 for Dronningborg Maskinfabrik og idrætscenter Gennemgang og forslag til behandling af høringssvar Lokalplan nr. 631 for Dronningborg Maskinfabrik og idrætscenter Sagsnummer: 01.02.05-P16-61-15 Dato: 23-05-2017 Høringssvar I offentlighedsperioden er

Læs mere