Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger"

Transkript

1 Budgetkonference august Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Egenbetaling af kaffe 1 2 Forplejning ved møder afskaffes/skæres betragteligt ned 1 3 Selvrforsynende kommune (energi) Optimering/energibesparelse/solceller/selvforning 1 4 Sygemeldninger til nærmeste leder 1 5 Organisering i dagtilbud og undervisning 1 6 Stringent brug af VUM - voksenudredningsmetoden 1 7 Stop for julegaver til medarbejdere 1 8 Kantine undersøgelse af besparelsesmugligheder 1 9 Vær obs på betalingsdato 1 10 Hurtigere opfølgning på restancer 1 11 Droppe videnspotalen 1 12 Saml Borgerservice ét sted og opstil skærme og videokonferencer på de øvrige rådhuse, eller biblioteker eller lignende 1 13 Færre indkøbsaftaler 1 14 Færre pauser/ drop kaffepausen 1 15 Hæve skatten 1 16 Selvbetaling af kaffe - 50 kr. pr. person pr. måned 1 17 Samling af administrationsfunktionerne i et nyt fælles rådhus 1 18 Koordinering af indkøb af it-systemer 1 19 Opfølgning på digitale lægeblanketter 1 20 Vi tømmer selv papirkurve grader lederevaluering, trivsel og APV i eet spørgeskema som kun udsendes hvert 3. år 1 22 Refusion af sygesikringsudgifter fra andre EU-lande og Schweiz 1 23 Indførelse af totalomkostninger i indkøbspolitikken 1 24 Lukning af kursusbygningen i Hanning og brug af andre muligher 1 25 Solcelleanlæg til drift af kølingsanlæg på kommunes itdatacenter 1 26 Flere rettigheder i Rollebaseret Indgang - større delegaion fra viden og strategi 1

2 27 Personaletimer - administrationen - reduktion på 18,5 timer i sekretariatet i Sundhed og Omsorg 1 28 Personaletimer - myndighedsafdelingen - reduktion på 16-18,5 timer terapeustilling i Sundhed og Omsorg 1 29 MED på slankekur - Med organisationen reduceres til et minimum 1 30 Gennemføre EU-udbud med udbudsmateriale på engelsk 1 31 Fælleskommunalt udbudskontor sammen med Sydjysk kommuneindkøb eller andre kommuner 1 32 Forøge skatteprocenten med 0,4 procentpoint 1 33 Øget fokus på mellemkommunale restancer 1 34 Rådighedsbeløb til Ny struktur administrationsbygninger 1 35 Tømning af papirkurve 1 36 Indkøbsaftaler 1 37 Opkrævning af gebyr for turistovernatninger i Ringkøbing- Skjern kommune 1 38 Eksterne konsulenter til myndighedsforberende arbejde 1 39 Eksterne konsulenter eller egne konsulenter 1 40 Sælg overskydende kommunale arealer 1 41 Branding af kommunen 1 42 Landdistriktsbetjening - digitalisering og IT 1 43 Digitalisering og IT - kompetenceudvikling af medarbejdere til digitale løsninger - skabe en digital kultur 1 44 Central organisering undersøges, herunder Organisationsændring i Sundhed og Omsorg samt Voksen handicap og Psykiatri Reducering af direktører i RKSK 1 45 Indkøbsaftaler 1 46 Forenkling af proces med DBA og Vidensportal: Meget at få indtastet i videnportalen 1 47 Flere digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden 1 48 Bedre forudsætninger for brug af digitale løsninger 1 49 Nedlæg pressedækning gennem infomedia 2 50 Brug af egne bygninger frem for leje 2 51 Midlertidig ansættelse (1 år) af to udbudskonsulenter 2 I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 52 Optimering i beskæftigelse 1

3 53 Refusioner - maksimering af refusioner og momsudligning 1 I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: 54 Serviceniveau 1 55 Struktur - sammenlægning af Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie 1 56 Struktur - nytænke skolestruktur 1 57 Struktur - Samle overbygningsskoler to steder i kommunen 1 58 Struktur - Gæstehus oprettes i den institution, hvor dagplejeren er tilknyttet 1 59 Struktur - etablering af botilbud i forbindelse med STU - undervisning 1 60 Mødevirksomhed 1 61 Administration - herunder konsulentbetjening 1 62 Indtægtsdækkende virksomhed 1 63 Befordring - omstrukturering af kørsel inden for specialområet 1 64 Samkørsel med elever på normalområdet og med elever på specialområdet 1 65 Diverse - genbrugsbase på intranettet 1 66 Diverse - betaling, hvis man ikke melder frra til pasning i forbindelse med ferie Diverse forslag fra Alkjærskolen Diverse forslag fra Klubben Ringkøbing ungdomsgård Ungestøttecentret Diverse forslag fra Ringkøbing Ungdomsgård Skolestruktur i RKSK Visitation til specialskolerne SFO-pasning i ferierne 1 Fast træffetid for psykologer og sagsbehandlere på den 66-8 enkelte skole Kommunal vidensdeling PLC og administrationsregi Buskort - alle børn kan køre gratis med bus Tag cyklen i skole 1 Overlad skolebuskørslen på små lokalruter med få køreplantimer til skolerne Investering i solceller nedbringer driftsudgiften til el Ikke obligatorisk undervisning skæres bort 1

4 66-15 Kun 2 overbygningskoler i kommunen Nedlæggelse af DBA, afbureaukratisering (back to basics) Prioritering af "varme hænder" frem for konsulenter/ administrative medarbejdere Brugerbetaling på IT udstyr - tabletts/pc m.v Svømmeundervisning på samme måde som svømmeskoler i ferietider Frivillig rengøring af kommunens bygninger herunder skoler, institutioner Skær den procentdel der er nødvendigt på alle institutioner, skoler m.fl., som er nødvendigt Reducering af konsulentmedarbejdere Privatisering af samtlige daginstitutioner i RKSK Betalt pause - selv betale Reducer i Kvalitet og Analyse p.g.a. reducerede opgaver Ny fladere direktionsform Frivillige i institutionerne Fundraising og satsmidler - tydelig prioriteret RKSK strategi Grøn bølge - genbrug Reducer indkøbsafdelingen og brug i højere grad SKI aftaler og rettidig omhu Kan og skal opgaver i Dagtilbud og Undervisning. Brugerfinansiering af "kan" opgaver Nye lokale samarbejdspartnere. Erhvervslivet og lokale ressourcepersoner Profilering af kommunen for at skabe vækst RKSK et paradis for ældre i DK Efteruddannelse og kompetenceløft i lavsæson Liberalisere dele af vej og park samt større dele af de decentrale kommunale vedligeholdelsesopgaver Ikke muligt at pege på besparelser Tidligere besparelse for området, nye folk i forvaltningen Besparelsesforslag fra Bh. Lærkereden Nedlæggelse af ungdomsskoler og SFO Centerbørnehave og centerskoler i centerbyerne - nedlæggelse af børnehaver/skoler i landsbyerne Brugerbetaling i folkeskolen Sæt forældrebetalingen op og opkræv forældrebetaling for børn i special institutioner og brugerbetaling for transport for børnene der transporteres til institutionerne Dagplejegæstehus i børnehaven Alle medarbejderne går 5% ned i løn 1

5 66-46 Nedlæggelse af vuggestuer Privatisering af institutionernes bygninger Sæt normering i institutionerne ned Omlægning af møder Solanlæg, sensor på lys Frivillige Ferieordning - feriepasning Orlovspladser Diverse forslag fra Børnehaven Trinbrættet Diverse forslag fra Børnehuset Borris Dagplejens MED-udvalg - kan ikke komme med besparelse Alternativ energi til opvarmning af offentlige bygninger Udskiftning af sanitet, hårde hvidevarer og lys Bus til byen Genbrug i skole og daginstitutioner Fundraiser Øget digitalisering Ændring i mødestruktur Udvidet tilbud Indkøbsaftaler Øget brugerbetaling Censorer på vandhaner og lys - lukke 1 til 2 uger i sommerferien Fysisk sammenlægning af børnehave og SFO Undgå dobbeltfunktioner i Dagtilbud og Undervisning Diverse forslag fra Hee skole Sponsorer og reklamefinansiering Etablering af solcelle-anlæg Spar på vandet Brug kommunens egne lokaler til møder Forplejning til møder Telefon og Skype møder Investering i tidlig forebyggelse "Skal" opgaver Forslag til besparelser og investering - Holmsland skole Opret vuggestuer Diverse forslag - Hvide Sande skole Diverse forslag - Højmark børnehus Centralisering af undervisningen Besparelsesforslag fra Kloster Børnehave Bedre mødekultur Digitalisering Svømmeundervisning afskaffes er ikke en skal opgave 1

6 66-88 Hæv skatten med 1% Etablering af solceller på alle kommunale bygninger Feriepasning - betaling Besparelse på ansatte i administrationen Lokaleleje - undlad at leje ude i byen Ingen lejrskoleophold Lukketid Solceller Digitalisering Attraktive for tilflyttere (Gødstrup, Arla m.fl.) Hæve skatten Vi bliver i kommunen Færre buskørsler på skoleområdet Besparelser på specialkørsel i kommunen Kun tre overbygningsskoler i RKSK Indførelse af flere generelle lukkedage i dagtilbud og SFO Afskaffelse af gratis buskort Delvis forældrebetaling på skolematerialer Diverse forslag fra Mariehønen Ølstrup Forældrepraktik Diverse forslag fra Nr. Vium børnehus Diverse forslag fra Nr. Vium-Troldhede skole Diverse forslag fra Rindum Børnehus Skolestruktur i RKSK Elevbefordring 1 Indkøb af mindre energirigtige personbiler til brug for personalet i stedet for kørselsgodtgørelse Der oprettes familieskole i RKSK 1 Svømmeundervisning - erstattes af idrætsundervisning i skolen Afskaffe betalte pauser - personale i hele kommunen Buskort - afskaf den gratis buskortordning 1 Idræftsundervisning - ekstern lokaleleje - erstattes af udeundervisning 1 Investeringer i energibesparende tiltag - RKSK som "Nulenergi kommune" 1 IT - elever på årgang skal medbringe pc til undervisningsbrug Kommunale bygninger - sælges til den reelle pris ellers rives ned Kørsel specialelever og syge elever Skolestruktur Indkøbsaftaler, energi og institutioner 1

7 Rammebesparelse på ungdomsskolens samlede budget 1 Tværgående besparelsespotentiale for Dagtilbud og Undervisning Prioritering af personalenormering og kerneydelser Prioritering af ressourcer Spare på udgift til aktiviteter Bedre service ved længere åbningstid i SFO og børnehave Indføre egenbetaling for plads i Specialbørnehaven Efterskoletilbud for specialområdet i RKSK Samkøring af elever til specialcenter syd og SkjernÅskolen Aflastning hjemtages til Ringkøbing-Skjern Kommune Diverse forslag - Spjald børnehave Diverse forslag - Spjald skole Reduktion af antallet af overbygningsskoler Reduktion af "kan" opgaver 1 Fagområdet "Dagtilbud og undervisning" lægges sammen med fagområdet "Børn og Familie" Inddragelse af flere frivillige Budgetterne for alle institutioner skæres med ca. 5% Brugerbetaling for lån af lokaler på skoler o.l. 1 Annuller den planlagte ansættelse af 2 forandringsagenter og 4 inklusionsmedarbejdere 1 Elever idegenerer: Børnefamilier skal flytte til Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune Optimal lokaleudnyttelse 1 Indtjening ved at lave events på tværs af virksomheder med overnatning på skolen (frivillige forestår servicering) Møder online 1 Fælles undervisning på tværs af skolematrikler ved hjælp af telepresence 1 Penge fra anbringelser anvendes til forebyggende indsats i hjemmet og på skolen Elever får ansvar for dele af rengøring sammen med pedellen 1 Rammebesparelse på det beløb, der mangler i forhold til den ønskede besparelse Brugerbetaling i Ungdomsskolen 1 Afskaffelse af buskort til alle elever - kun buskort til de elever, som er kørselsberettigede i h.t. loven 1 LED belysning i alle kommunale bygninger/lokaler censorer tænd/sluk. 1 Ideen om at ansætte 2 forandringsagenter + 4 inklusionsmedarbejdere droppes/udskydes

8 Indføre videokonferencer - så man undgår store kørsels-/ mødeudgifter 1 En leder til 20 medarbejdere (som i Undervisning) - op ad i stystemet (evt. også i andre fagudvalg) Solceller på kommunale bygninger Dagtilbud - diverse forslag Diverse forslag Besparelsesforslag vedr. uddannelsesvejledning 1 Besparelsesforslag vedr. stormøder, skolestruktur samt SFO Solceller og jordvarme IT-udstyr til elever Feriestart og slut - planlægning Uddannelse - invester i uddannelserne, fremfor at spare Regnvand - opsamle regnvand til brug i toiletter Sortering af affald Mindre registrering Sluk udebelysningen Fotografering - droppe fotos af elever og personale Svømmeundervisning - droppe svømmeundervisningen Sælge kurser til virksomheder Tænk struktur Indkøb af el og vand Harmonisering af sekretærtid Digitalisering af undervisningsmidler Digital tilmelding til børnehaveklasser Tildeling af ressourcer til rengøring PPF og Undervisning bør slås sammen til en enhed Lejrskoler - spar alle lejrskoler væk 1 Indkøb - af og til virker det som om, at det fælles indkøb ikke giver besparelser Fase2netværk Digitalisering af møder 1 Buskørsel elever - der kan planlægges efter en udkørsel og en hjemkørsel 1 Øget investering i Dagtilbud og Undervisning - ønske om at trække flere folk til kommunen 1 I alt forslag Dagtilbud og Undervisning Børn og Familie: 67 Samlet behandlingscenter og Børne- og Familiehus 1

9 68 General ændret syn på service og servicenieau til borgere med familiære problemer og familier med handicappede børn og unge 1 69 Akut - ambulancetjeneste 1 70 Behandling af magtanvendelser for anbragte på døgninstution og opholdssted 1 71 Effektiv udnyttelse af ressourcer til støtte op omkring plejefamilier og anbringelser 1 72 Hjemtagning af "gratis parterapi" 1 73 Besøg til 1. gangsfødende ved 2,5 års besøg klasses projekt - et tværfagligt forebyggende projekt 1 75 Kvalitetssikre samspillet i alle familier 1 76 Nedsætte behov for aflastning og anbringelser. Familiehus 1 77 Ressource forbrug på nye forebyggende tiltag 1 78 Spæd- og småbørnsteam i Børn og familie 0-6 år 1 79 Sundhedspædagogiske aktiviteter - Pubertet og seksualundervisning på skoler Alternativ til anbringelser 1 81 Rådgiver tilknyttet til hver skole og/eller institution 1 82 Gruppebehandlingstilbud - til udsatte borgere 1 83 Der oprettes hybler til unge 1 84 Konsultativ bistand 1 85 Nednormering i klinikassistentgruppen ved at reducere antallet af konsultationer til børn under 3 år fra minimum 2 til minimum 1 besøg Nednormering i klinikassistentgruppen ved at undlade at bemande klinikkernes tandbørsterum 1 87 Nednormering i klinikassistent- og tandplejergruppen via et stop for Tandplejens ekstra forebyggende indsats i Hvide Sande skoledistrikt 1 88 Nednormering i klinikassistent- og tandplejergruppen svarende til en 50% reduktion af Tandplejens eksterne forebyggende ydelser Nednormering i alle 3 faggrupper i Tandplejen på baggrund af forlængede indkaldeintervaller, hvor standardintervallet ændres fra 12 til 18 måneder Nednormering i tandplejergruppen 1 91 Aktivitetslokaler 1 92 Støtte til familier, hvor der er risiko for tvangsfjernelser af børn 1 I alt forslag Børn og Familie

10 I alt forslag Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 93 Borgerservice og kulturopgaver 1 Biblioteksbetjening på Innovest 1 I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 94 Indkøbs- og kvalitetsaftaler på alle kropsbårne hjælpemidler 1 95 Personale besparelser på Sundhedscenter Vest 1 96 Biler på hjælpemiddeldepotet 1 97 Reduktion i uddannelse og årskonferenser 1 98 Julegaver - bortfald 1 99 Besparelse i hjemmesygeplejen Minimere møder i organisationen Max. antal visiterede timer for borgere i hjemmeplejen Oprettelse af internt vikarbureau i Sundhed og Omsorg 1 Vikarordning i samarbejde mellem alle aftaleenheder og beskæftigelse Aftale om frivilligt merarbejde Beklædning - indkøb til personalet Bestilling af mad til gæster og pårørende Boligindretning - brugerbetaling Botilbud til personer med misbrugsskade Botilbud til psykisk syge under 65 år Brugerbetaling - praktisk bestand Brugerbetaling - sygeplejeartikler Inklusion af medarbejdere med særlige behov/udfordringer Mulighed for tilkøb af serviceydelser fra det offentlige Nedlæggelse af 1-værelses plejeboliger på kommunens plejehjem/ældrecentre Nedlæggelse af sygeplejestillingerne på plejehjem Nedsættelse af serviceniveauet for hjemmeboende 1 Omdannelse af små plejecentre til ældreboliger i tæt plejemiljø uden fast natdækning og med visiterede timer Feriecenter tæt på hav og fjord Oplevelsespark for ældre og handicappede Resultatløn til ledergruppen - spares væk 1

11 121 Undgå udgifter, der ikke giver merværdi Trimme organisationen i Sundhed og Omsorg Øget brugerbetaling Nedsætte vejtid (ift mødevirksomhed/bogerkontakt) Fladere struktur, ingen områdeledere Samarbejde mellem hjemmeplejen og ældrecentre Flere decentrale ansættelser i områderne på ældrecentrene, bl.a. fys. og ergo Flere aflastningspladser, decentralt på de større ældrecentre Samarbejde med andre kommuner Opsige alle ældreboliger Brugerbetaling Brugerbetaling - praktisk hjælp Brugerbetaling på hjemmepleje afhængig af indkomst 1 Max timers hjemmepleje /sygepleje pr. uge i eget hjem Cafeteriadrift på ældrecentre for byens pensionister Rapport fri år Mindre administration 1 Teknologi/Digitalisering 138 Database på basishjælpemidler - tilgængelighed for alle Database for sygeplejeartikler 1 Telemedicin - Kommunalt, Regionalt,Trykhedsbesøg - skype, Kommunale møder på skype Brug af facetime på telefoner - sparer kørselsudgifter Lagerstyring - køkken Rapport fri år Robotklipning af græsplæner ved Ældrecentre Alle arbejdsopgaver gennemgås og vendes på hovedet om de kan forenkles og der kan findes ressourcer. Mindre brug af ekstratimer, afløsning ved sygdom osv. 1 Større brug af digitale løsninger inden for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri Mødestruktur påenghave- fællesspl. Møder i område Inddragelse af frivillige på hjemmeplejeområdet Kompetenceudvikling af fag-personale Mødestruktur Planlægning generelt samt øget ressourceudnyttelse Telemedicin Øget tilgængelighed i offentlige systemer 1

12 154 Mindre møde aktivitet. Der er langt at køre fra Hoven til Ringkøbing for få timer møde/kursus for både leder, nøglepersoner og tovholdere 1 Spar på resurser med omtanke- "Mange bække små"! "Fra Personalemøde" Mest som "en tag fat i os liste" Nedlægning af syndhedsagentfunktionen Sammenlægning af central personale Træning af borgere i eget hjem Incontinenshjælpemidler, indkøb af det billigste frem for det dyreste Aktivitetscentrene som udstillingsvindue Frivillige på aktivitetscentrene Generelle forslag - mødeafholdelse, visuel kaldeanlæg, udleje tomme ældreboliger til nydanskere Forebyggende indsats i forhold til plejehjemsanbringelser ved at antallet af daghjemspladser og sociale/rullende aflastninger Julegaver droppes Køkkenets Åkandens kapacitet udnyttes 1 Sundhedscenter Vest og Faglig drift og udvikling samles til 166 en enhed Mad mellem mennesker en moter for vækst og velfærd 1 Gør borgeren mere selvhjulpen ved hjælp af digitale redskaber Øvrige forslag anført på liste Øvrige ideer anført på liste Analyse af kørselsområdet 2 Spor Indstilles Bemærkninger I alt forslag Sundhed og Omsorg Handicap og psykiatri 172 Klarere grænser mellem fagområder Sammenlægning af 3 centre til Samarbejde på tværs af fagomårder (tværgående forslag) Kostpakke i psykiatrien Statslig administration af handicapområdet (udfordringsret) Besparelser på transport (udfordringsret) 1 Øget fokus på at sælge pladser 177 Silo busting (tværgående forslag) Etablering af aflastning i RKSK Sammenlægning af centre Besparelse på transport 2 I alt forslag Handicap og psykiatri I alt forslag Social og Sundhedsudvalget

13 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur Byggemodning - flyt finansieringen af arbejdstimerne fra 181 konto 6 til jordforsyningskontoen Betaling for toiletbesøg Privatiser de mindre veje og vejsyn 1 Synliggørelse af indtægter i RKSK-ejendomme i forbindelse 184 med "støttet byggeri" Brugerbetaling på buskort til skoleelever Privatiser de mindre veje og vejsyn Udnyttelse af kommunale arealer, alternativt: Sælg nogle Effektiviseringer: Besparelse på lønkontoen i driften med 5% Serviceniveau - mere frivillighed Diverse muligheder for fælleskommunal drift Håndtering af borgerhenvendelse i driften Samarbejde mellem Vej/Park og Affald/Genbrug 1 I alt forslag Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget Nr. Tværgående forslag Vækstforslag Afskaf den betalte pause Stop for tilskud til fester o.l Task force til at opsnuse socialt bedrageri Nedskæring i antallet af evalueringer og undersøgelser Større fokus på at undgå udbetaling af 6. ferieuge Besvar omsætningen i vores kommune En kommunal version af Asset Management. Eller driftstyring/driftsbesparelser ud fra værdien af de kommunale aktiver Flådeanalyse og delebiler 1 Energirenover alle kommunale bygninger og spar penge på langt sigt Ekstern konsulent bistand minimeres Energibesparende foranstaltninger Forebyggelse af ulykker Forplejning - egenbetaling Forplejning - betaling for kaffe Forplejning - møder 1

14 221 Spor Indstilles Bemærkninger 209 KUN de allermest nødvendige rapporter/arbejdsgrupper KUN de allermest nødvendige spørgeskemaer/undersøgelser Sygefravær - karensdag Sygefravær - hurtigere opsigelse Tilbud til første og flergangsfødende Ændring af overenskomsterne for de offentlige ansatte Reducere medarbejdergoder i hele organisationen Minus rygning i arbejdstiden Nedsætte antal MUS - GRUS Færre kurser Trimme organisationen i.f.t. møder og møders indhold Arbejdsgangsanalyse - LEAN 1 Ingen forplejning ved møder eller kurser og beløbsbegrænsning på gaver 1 Forslag om at ligge Kompetencecentret under sundhedscentret Forbrug af el, vand og varme Forplejning og lokaleleje Mødeaktivitet Pauser Reduktion af undersøgelser Færre møder i hele organisationen Tidlig koordineret indsats/nedbryd siloerne (tværgående forslag) Flex-kørsel Skattestigning - uddannelser i Innovationshuset Vestjylland Besparelser som følge af ny tilsynsreform, Øget digitalisering, "Tillidsaftale" vedr. handlekommune, Indkøbsaftaler, Arbejdsgange i kommunen (tværgående) 1 Ændret lovgivning - handlekommune (udfordringsret), Minimere direktionen, skattestigning 1 Brugerbetaling (udfordringsret) - vederlagsfri fysioterapi og specialtandlæge Øget specialisering gennem tværfaglige teams Det politiske niveau - "ingen hellige køer" Afskaffelse af julegaver til alle ansatte 1 Afskaffelse af personaleudflugter, reduktion af temadage og møder med 10% Kompetencebank/kompetencedeling Vækstforslag Attraktiv bosætning Digitalisering 1

15 243 Befordring Udnytte lokalerne 1 Skab langt mere effektiv drift gennem fokus på opgaven og dens løsning Helhedsindsats overfor udsatte familier Brug ressoucer i borgerens netværk til opgaveløsningen Hjælp til selvhjælp 1 Udnyttelse af borgerens ressourcer i andre dele af organisationen Seniorklub med tidligere medarbejdere Effektiv udnyttelse af matrikler/redskaber/lokaler m.m Effektivisering af arbejdsgange Kursus for ledere med personaleansvar i.f.t. afskedigelser Revurdering af de organisatoriske strukturer Tværkommunale samarbejder Julegaver Undlade anvendelse af vidensportalen for alle fag- og stabsområder 2 I alt forslag Tværgående I alt indstillet Tværgående Overførselsudgifter Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter

16 Spor Indstilles Bemærkninger

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere.

De samme regler gælder ledelse, når antallet af ledige stillinger tillader det. Erfaringsmæssigt er det dog vanskeligere at omplacere ledere. Notat vedr. personalemæssige konsekvenser NOTAT HovedMed og Byrådet har i forbindelse med den igangværende drøftelse af Direktionens sparekatalog for 2011 spurgt til de mulige personalemæssige konsekvenser

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Forslag til ny organisering af Randers Kommune

Forslag til ny organisering af Randers Kommune Forslag til ny organisering af Randers Kommune Randers kommune skal spare 150 millioner kroner heraf er de 60 millioner kroner med henblik på et forhøjet anlægsniveau. Økonomiudvalget har besluttet at

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5

Budget 2015-2018. Renter 17.3 16.7 15.9 15.2 Pris- og lønstigninger vedrørende drift og anlæg 37.5 75.3 113.5 Budget 2015-2018 (Finansielle poster i årets priser, drift og anlæg i 2015 pris- og lønniveau) Mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Finansiering Skatter 1,508.6 1,521.8 1,549.4 1,569.0 Tilskud og udligning 586.0

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Version 02, den 04.10. 2011

Version 02, den 04.10. 2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case Områdeledelse for Børnebakkehus, Toftegårdens børnehave, Saugstedvang, Sundbrinken og Ringgården Alternativt Børnebakkehus, Toftegårdens

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014

Skolereformen. Byrådet 28. august 2014 Skolereformen Byrådet 28. august 2014 Skolereform disposition Animationsfilmen Lærer/elev skema Understøttende undervisning Lektiecafe SFO og fritidsklubber Den åbne skole Kulturelt læringscenter Kompetenceudvikling

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12.

Mål Målene på politikområde 12 og 15 er ens. Der henvises til beskrivelsen på politikområde 12. Politikområde 15 omfatter en række tilbud, som primært henvender sig til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau. Området omfatter hjemmehjælp på Plejecentret Christians Have og hjemmehjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune

KVALITETSSTANDARD. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune KVALITETSSTANDARD Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Opdateret 6. juni 2014 PPR 12/11813 *41810 Kvalitetsstandard for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Svendborg Kommune Formålet med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ledelsesinstrumentbræt - for Fag- og stabschefer

Vejledning til udfyldelse af ledelsesinstrumentbræt - for Fag- og stabschefer R A P P O R T Vejledning til udfyldelse af ledelsesinstrumentbræt - for Fag- og stabschefer udarbejdet af Intern Udvikling og Personale og Viden og Strategi September 2013, senest opdateret Maj 2014 V

Læs mere

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014

Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Diagrammer for administrativ organisering 11.08.2014 Administrativ organisering 2 Staben Staben Vicekommunaldirektør Tom Ahmt Byrådssekretariatet Sekretariatsleder Ditte Lundgaard Jakobsen Budget Budgetchef

Læs mere

Besparelser på administrationsområdet

Besparelser på administrationsområdet Besparelser på administrationsområdet Materiale til byrådets budgetseminar den 4.- 5. september 2008 Besparelser på adm. området. Materiale til budgetseminar 2008 Side 2 af 12 ØKONOMIUDVALGET Besparelser

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE.

Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Budget 2016 2019 FORSLAG TIL EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS OG SENIORUDVALGETS OMRÅDE. Vi er midt i budgetfasen, hvor der sker en sammenholdelse mellem ønsker fra det løbende strategiarbejde og det realiserbare

Læs mere

Skolestruktur MED NYE ØJNE

Skolestruktur MED NYE ØJNE Skolestruktur MED NYE ØJNE Udfordring Faldende elevtal Dårligt karaktergennemsnit Besparelse på 38,5 mio. kr. Mål Stabilitet ift. elevtal Hæve kvaliteten i skolerne Finde det nødvendige rationale Målene

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget.

Serviceydelser på centrene: Retningslinje for befordring af brugere. 5. udkast. 1 Regelgrundlaget. N O T A T Til Kopi Fra Arbejdsgruppen vedr. retningslinjer Emne 5. udkast - Retningslinje Befordring Voksenhandicap og Socialpsykiatri Telefon 99 74 15 68 E-post tove.sanderhoff@rksk.dk Dato 4. oktober

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag

Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag Budgetkonference 28. - 29. august 2014. RKSK 3.0 - besparelsesforslag Indstilles Spor Strateginr. Fagområde 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Indstilles Spor Strateginr.

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budgetforlig 2012-2015

Budgetforlig 2012-2015 Budgetforlig - Børne - og Skoleudvalget E-02-01 D BSU Besparelse på bygningsdrift ved nedlæggelse af skoleafdelingerne i Klemensker og Bodilsker E-01-01 D BSU Observations og specialbørnehaven Mælkebøtten

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Resultatopgørelser 2013-2019

Resultatopgørelser 2013-2019 Budgetforlig 2016 Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag Budgetoverslag Budgetoverslag 2013 2014 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.605,9-1.641,4-1.666,8-1.685,0-1.713,1-1.745,8-1.780,7

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær

Job- og kompetenceprofil. Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Job- og kompetenceprofil Afdelingsleder til Børneinstitutionen Posekær Børnehandicapområdet Maj 2015 1. Om stillingen Børneinstitutionen Posekærs leder gennem flere år går på efterløn. Vi søger en ny leder,

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005

Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 Serviceudgifter Hvor intet andet er nævnt er oplysningerne hentet for regnskab 2005 2 Odder kommune Sammenlign. Gruppe Århus Amt Hele Landet Udskrivningsgrundlag pr. indbygger i 2006 119.818 123.374 116.444

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Besparelser 2010 2014

Besparelser 2010 2014 Besparelser 2010 2014 Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser 2010-2014 Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015

Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 3. Oversigt over ændringer i vedtaget budget 2015 Bilaget giver en samlet oversigt i overskriftform over de enkelte ændringer,

Læs mere

Velkommen til Rønnebækhus

Velkommen til Rønnebækhus Velkommen til Rønnebækhus Lidt om dit nye hjem 1 2 Velkommen // Velkommen til dit nye hjem i Rønnebækhus, som er kommunens største ældreboligkompleks. Huset er centralt beliggende i Vallensbæk syd nær

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling

Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med viden,- og kompetenceudvikling V/ DIREKTØR ANETTE ØRBÆK ANDERSEN KL s konference om lokal uddannelsespolitik 19 maj 2015 Generelt om Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern

Læs mere

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet

PLEJEOMRÅDET. Demenspolitik Tiltag på demensområdet Et godt liv på trods af en demenssygdom PLEJEOMRÅDET Demenspolitik Tiltag på demensområdet Nr. 08 den 4. juni 2009 1 Indledning. Voksen- og plejeudvalget har tilkendegivet et ønske/behov for en drøftelse

Læs mere

Teamledelse. Dagtilbud Broen

Teamledelse. Dagtilbud Broen Teamledelse Dagtilbud Broen Teamledelse Indbyrdes sparring, faglig udvikling, strategisk udvikling af dagtilbudet og en hensigtsmæssig udnyttelse af områdets økonomiske ressourcer. Ledelsesteamet har de

Læs mere

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning

Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010. Indledning Effektivisering på det administrative område Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Morten Bentsen Økonomi 29-11-2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har hvert år reduceret antallet af administrative medarbejdere.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 fordeling på bevillinger og hovedområder Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014

VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 VIRKSOMHEDSPLAN DISTRIKT 4 2013-2014 Distrikt 4 består af tre store plejecentre i Skive by, i alt 158 plejeboliger. Møllestien ligger midt i byen med udsigt over ådalen, der er 34 almene boliger. Boligerne

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere