Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles Bemærkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger"

Transkript

1 Budgetkonference august Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Egenbetaling af kaffe 1 2 Forplejning ved møder afskaffes/skæres betragteligt ned 1 3 Selvrforsynende kommune (energi) Optimering/energibesparelse/solceller/selvforning 1 4 Sygemeldninger til nærmeste leder 1 5 Organisering i dagtilbud og undervisning 1 6 Stringent brug af VUM - voksenudredningsmetoden 1 7 Stop for julegaver til medarbejdere 1 8 Kantine undersøgelse af besparelsesmugligheder 1 9 Vær obs på betalingsdato 1 10 Hurtigere opfølgning på restancer 1 11 Droppe videnspotalen 1 12 Saml Borgerservice ét sted og opstil skærme og videokonferencer på de øvrige rådhuse, eller biblioteker eller lignende 1 13 Færre indkøbsaftaler 1 14 Færre pauser/ drop kaffepausen 1 15 Hæve skatten 1 16 Selvbetaling af kaffe - 50 kr. pr. person pr. måned 1 17 Samling af administrationsfunktionerne i et nyt fælles rådhus 1 18 Koordinering af indkøb af it-systemer 1 19 Opfølgning på digitale lægeblanketter 1 20 Vi tømmer selv papirkurve grader lederevaluering, trivsel og APV i eet spørgeskema som kun udsendes hvert 3. år 1 22 Refusion af sygesikringsudgifter fra andre EU-lande og Schweiz 1 23 Indførelse af totalomkostninger i indkøbspolitikken 1 24 Lukning af kursusbygningen i Hanning og brug af andre muligher 1 25 Solcelleanlæg til drift af kølingsanlæg på kommunes itdatacenter 1 26 Flere rettigheder i Rollebaseret Indgang - større delegaion fra viden og strategi 1

2 27 Personaletimer - administrationen - reduktion på 18,5 timer i sekretariatet i Sundhed og Omsorg 1 28 Personaletimer - myndighedsafdelingen - reduktion på 16-18,5 timer terapeustilling i Sundhed og Omsorg 1 29 MED på slankekur - Med organisationen reduceres til et minimum 1 30 Gennemføre EU-udbud med udbudsmateriale på engelsk 1 31 Fælleskommunalt udbudskontor sammen med Sydjysk kommuneindkøb eller andre kommuner 1 32 Forøge skatteprocenten med 0,4 procentpoint 1 33 Øget fokus på mellemkommunale restancer 1 34 Rådighedsbeløb til Ny struktur administrationsbygninger 1 35 Tømning af papirkurve 1 36 Indkøbsaftaler 1 37 Opkrævning af gebyr for turistovernatninger i Ringkøbing- Skjern kommune 1 38 Eksterne konsulenter til myndighedsforberende arbejde 1 39 Eksterne konsulenter eller egne konsulenter 1 40 Sælg overskydende kommunale arealer 1 41 Branding af kommunen 1 42 Landdistriktsbetjening - digitalisering og IT 1 43 Digitalisering og IT - kompetenceudvikling af medarbejdere til digitale løsninger - skabe en digital kultur 1 44 Central organisering undersøges, herunder Organisationsændring i Sundhed og Omsorg samt Voksen handicap og Psykiatri Reducering af direktører i RKSK 1 45 Indkøbsaftaler 1 46 Forenkling af proces med DBA og Vidensportal: Meget at få indtastet i videnportalen 1 47 Flere digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden 1 48 Bedre forudsætninger for brug af digitale løsninger 1 49 Nedlæg pressedækning gennem infomedia 2 50 Brug af egne bygninger frem for leje 2 51 Midlertidig ansættelse (1 år) af to udbudskonsulenter 2 I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 52 Optimering i beskæftigelse 1

3 53 Refusioner - maksimering af refusioner og momsudligning 1 I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: 54 Serviceniveau 1 55 Struktur - sammenlægning af Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie 1 56 Struktur - nytænke skolestruktur 1 57 Struktur - Samle overbygningsskoler to steder i kommunen 1 58 Struktur - Gæstehus oprettes i den institution, hvor dagplejeren er tilknyttet 1 59 Struktur - etablering af botilbud i forbindelse med STU - undervisning 1 60 Mødevirksomhed 1 61 Administration - herunder konsulentbetjening 1 62 Indtægtsdækkende virksomhed 1 63 Befordring - omstrukturering af kørsel inden for specialområet 1 64 Samkørsel med elever på normalområdet og med elever på specialområdet 1 65 Diverse - genbrugsbase på intranettet 1 66 Diverse - betaling, hvis man ikke melder frra til pasning i forbindelse med ferie Diverse forslag fra Alkjærskolen Diverse forslag fra Klubben Ringkøbing ungdomsgård Ungestøttecentret Diverse forslag fra Ringkøbing Ungdomsgård Skolestruktur i RKSK Visitation til specialskolerne SFO-pasning i ferierne 1 Fast træffetid for psykologer og sagsbehandlere på den 66-8 enkelte skole Kommunal vidensdeling PLC og administrationsregi Buskort - alle børn kan køre gratis med bus Tag cyklen i skole 1 Overlad skolebuskørslen på små lokalruter med få køreplantimer til skolerne Investering i solceller nedbringer driftsudgiften til el Ikke obligatorisk undervisning skæres bort 1

4 66-15 Kun 2 overbygningskoler i kommunen Nedlæggelse af DBA, afbureaukratisering (back to basics) Prioritering af "varme hænder" frem for konsulenter/ administrative medarbejdere Brugerbetaling på IT udstyr - tabletts/pc m.v Svømmeundervisning på samme måde som svømmeskoler i ferietider Frivillig rengøring af kommunens bygninger herunder skoler, institutioner Skær den procentdel der er nødvendigt på alle institutioner, skoler m.fl., som er nødvendigt Reducering af konsulentmedarbejdere Privatisering af samtlige daginstitutioner i RKSK Betalt pause - selv betale Reducer i Kvalitet og Analyse p.g.a. reducerede opgaver Ny fladere direktionsform Frivillige i institutionerne Fundraising og satsmidler - tydelig prioriteret RKSK strategi Grøn bølge - genbrug Reducer indkøbsafdelingen og brug i højere grad SKI aftaler og rettidig omhu Kan og skal opgaver i Dagtilbud og Undervisning. Brugerfinansiering af "kan" opgaver Nye lokale samarbejdspartnere. Erhvervslivet og lokale ressourcepersoner Profilering af kommunen for at skabe vækst RKSK et paradis for ældre i DK Efteruddannelse og kompetenceløft i lavsæson Liberalisere dele af vej og park samt større dele af de decentrale kommunale vedligeholdelsesopgaver Ikke muligt at pege på besparelser Tidligere besparelse for området, nye folk i forvaltningen Besparelsesforslag fra Bh. Lærkereden Nedlæggelse af ungdomsskoler og SFO Centerbørnehave og centerskoler i centerbyerne - nedlæggelse af børnehaver/skoler i landsbyerne Brugerbetaling i folkeskolen Sæt forældrebetalingen op og opkræv forældrebetaling for børn i special institutioner og brugerbetaling for transport for børnene der transporteres til institutionerne Dagplejegæstehus i børnehaven Alle medarbejderne går 5% ned i løn 1

5 66-46 Nedlæggelse af vuggestuer Privatisering af institutionernes bygninger Sæt normering i institutionerne ned Omlægning af møder Solanlæg, sensor på lys Frivillige Ferieordning - feriepasning Orlovspladser Diverse forslag fra Børnehaven Trinbrættet Diverse forslag fra Børnehuset Borris Dagplejens MED-udvalg - kan ikke komme med besparelse Alternativ energi til opvarmning af offentlige bygninger Udskiftning af sanitet, hårde hvidevarer og lys Bus til byen Genbrug i skole og daginstitutioner Fundraiser Øget digitalisering Ændring i mødestruktur Udvidet tilbud Indkøbsaftaler Øget brugerbetaling Censorer på vandhaner og lys - lukke 1 til 2 uger i sommerferien Fysisk sammenlægning af børnehave og SFO Undgå dobbeltfunktioner i Dagtilbud og Undervisning Diverse forslag fra Hee skole Sponsorer og reklamefinansiering Etablering af solcelle-anlæg Spar på vandet Brug kommunens egne lokaler til møder Forplejning til møder Telefon og Skype møder Investering i tidlig forebyggelse "Skal" opgaver Forslag til besparelser og investering - Holmsland skole Opret vuggestuer Diverse forslag - Hvide Sande skole Diverse forslag - Højmark børnehus Centralisering af undervisningen Besparelsesforslag fra Kloster Børnehave Bedre mødekultur Digitalisering Svømmeundervisning afskaffes er ikke en skal opgave 1

6 66-88 Hæv skatten med 1% Etablering af solceller på alle kommunale bygninger Feriepasning - betaling Besparelse på ansatte i administrationen Lokaleleje - undlad at leje ude i byen Ingen lejrskoleophold Lukketid Solceller Digitalisering Attraktive for tilflyttere (Gødstrup, Arla m.fl.) Hæve skatten Vi bliver i kommunen Færre buskørsler på skoleområdet Besparelser på specialkørsel i kommunen Kun tre overbygningsskoler i RKSK Indførelse af flere generelle lukkedage i dagtilbud og SFO Afskaffelse af gratis buskort Delvis forældrebetaling på skolematerialer Diverse forslag fra Mariehønen Ølstrup Forældrepraktik Diverse forslag fra Nr. Vium børnehus Diverse forslag fra Nr. Vium-Troldhede skole Diverse forslag fra Rindum Børnehus Skolestruktur i RKSK Elevbefordring 1 Indkøb af mindre energirigtige personbiler til brug for personalet i stedet for kørselsgodtgørelse Der oprettes familieskole i RKSK 1 Svømmeundervisning - erstattes af idrætsundervisning i skolen Afskaffe betalte pauser - personale i hele kommunen Buskort - afskaf den gratis buskortordning 1 Idræftsundervisning - ekstern lokaleleje - erstattes af udeundervisning 1 Investeringer i energibesparende tiltag - RKSK som "Nulenergi kommune" 1 IT - elever på årgang skal medbringe pc til undervisningsbrug Kommunale bygninger - sælges til den reelle pris ellers rives ned Kørsel specialelever og syge elever Skolestruktur Indkøbsaftaler, energi og institutioner 1

7 Rammebesparelse på ungdomsskolens samlede budget 1 Tværgående besparelsespotentiale for Dagtilbud og Undervisning Prioritering af personalenormering og kerneydelser Prioritering af ressourcer Spare på udgift til aktiviteter Bedre service ved længere åbningstid i SFO og børnehave Indføre egenbetaling for plads i Specialbørnehaven Efterskoletilbud for specialområdet i RKSK Samkøring af elever til specialcenter syd og SkjernÅskolen Aflastning hjemtages til Ringkøbing-Skjern Kommune Diverse forslag - Spjald børnehave Diverse forslag - Spjald skole Reduktion af antallet af overbygningsskoler Reduktion af "kan" opgaver 1 Fagområdet "Dagtilbud og undervisning" lægges sammen med fagområdet "Børn og Familie" Inddragelse af flere frivillige Budgetterne for alle institutioner skæres med ca. 5% Brugerbetaling for lån af lokaler på skoler o.l. 1 Annuller den planlagte ansættelse af 2 forandringsagenter og 4 inklusionsmedarbejdere 1 Elever idegenerer: Børnefamilier skal flytte til Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune Optimal lokaleudnyttelse 1 Indtjening ved at lave events på tværs af virksomheder med overnatning på skolen (frivillige forestår servicering) Møder online 1 Fælles undervisning på tværs af skolematrikler ved hjælp af telepresence 1 Penge fra anbringelser anvendes til forebyggende indsats i hjemmet og på skolen Elever får ansvar for dele af rengøring sammen med pedellen 1 Rammebesparelse på det beløb, der mangler i forhold til den ønskede besparelse Brugerbetaling i Ungdomsskolen 1 Afskaffelse af buskort til alle elever - kun buskort til de elever, som er kørselsberettigede i h.t. loven 1 LED belysning i alle kommunale bygninger/lokaler censorer tænd/sluk. 1 Ideen om at ansætte 2 forandringsagenter + 4 inklusionsmedarbejdere droppes/udskydes

8 Indføre videokonferencer - så man undgår store kørsels-/ mødeudgifter 1 En leder til 20 medarbejdere (som i Undervisning) - op ad i stystemet (evt. også i andre fagudvalg) Solceller på kommunale bygninger Dagtilbud - diverse forslag Diverse forslag Besparelsesforslag vedr. uddannelsesvejledning 1 Besparelsesforslag vedr. stormøder, skolestruktur samt SFO Solceller og jordvarme IT-udstyr til elever Feriestart og slut - planlægning Uddannelse - invester i uddannelserne, fremfor at spare Regnvand - opsamle regnvand til brug i toiletter Sortering af affald Mindre registrering Sluk udebelysningen Fotografering - droppe fotos af elever og personale Svømmeundervisning - droppe svømmeundervisningen Sælge kurser til virksomheder Tænk struktur Indkøb af el og vand Harmonisering af sekretærtid Digitalisering af undervisningsmidler Digital tilmelding til børnehaveklasser Tildeling af ressourcer til rengøring PPF og Undervisning bør slås sammen til en enhed Lejrskoler - spar alle lejrskoler væk 1 Indkøb - af og til virker det som om, at det fælles indkøb ikke giver besparelser Fase2netværk Digitalisering af møder 1 Buskørsel elever - der kan planlægges efter en udkørsel og en hjemkørsel 1 Øget investering i Dagtilbud og Undervisning - ønske om at trække flere folk til kommunen 1 I alt forslag Dagtilbud og Undervisning Børn og Familie: 67 Samlet behandlingscenter og Børne- og Familiehus 1

9 68 General ændret syn på service og servicenieau til borgere med familiære problemer og familier med handicappede børn og unge 1 69 Akut - ambulancetjeneste 1 70 Behandling af magtanvendelser for anbragte på døgninstution og opholdssted 1 71 Effektiv udnyttelse af ressourcer til støtte op omkring plejefamilier og anbringelser 1 72 Hjemtagning af "gratis parterapi" 1 73 Besøg til 1. gangsfødende ved 2,5 års besøg klasses projekt - et tværfagligt forebyggende projekt 1 75 Kvalitetssikre samspillet i alle familier 1 76 Nedsætte behov for aflastning og anbringelser. Familiehus 1 77 Ressource forbrug på nye forebyggende tiltag 1 78 Spæd- og småbørnsteam i Børn og familie 0-6 år 1 79 Sundhedspædagogiske aktiviteter - Pubertet og seksualundervisning på skoler Alternativ til anbringelser 1 81 Rådgiver tilknyttet til hver skole og/eller institution 1 82 Gruppebehandlingstilbud - til udsatte borgere 1 83 Der oprettes hybler til unge 1 84 Konsultativ bistand 1 85 Nednormering i klinikassistentgruppen ved at reducere antallet af konsultationer til børn under 3 år fra minimum 2 til minimum 1 besøg Nednormering i klinikassistentgruppen ved at undlade at bemande klinikkernes tandbørsterum 1 87 Nednormering i klinikassistent- og tandplejergruppen via et stop for Tandplejens ekstra forebyggende indsats i Hvide Sande skoledistrikt 1 88 Nednormering i klinikassistent- og tandplejergruppen svarende til en 50% reduktion af Tandplejens eksterne forebyggende ydelser Nednormering i alle 3 faggrupper i Tandplejen på baggrund af forlængede indkaldeintervaller, hvor standardintervallet ændres fra 12 til 18 måneder Nednormering i tandplejergruppen 1 91 Aktivitetslokaler 1 92 Støtte til familier, hvor der er risiko for tvangsfjernelser af børn 1 I alt forslag Børn og Familie

10 I alt forslag Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 93 Borgerservice og kulturopgaver 1 Biblioteksbetjening på Innovest 1 I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 94 Indkøbs- og kvalitetsaftaler på alle kropsbårne hjælpemidler 1 95 Personale besparelser på Sundhedscenter Vest 1 96 Biler på hjælpemiddeldepotet 1 97 Reduktion i uddannelse og årskonferenser 1 98 Julegaver - bortfald 1 99 Besparelse i hjemmesygeplejen Minimere møder i organisationen Max. antal visiterede timer for borgere i hjemmeplejen Oprettelse af internt vikarbureau i Sundhed og Omsorg 1 Vikarordning i samarbejde mellem alle aftaleenheder og beskæftigelse Aftale om frivilligt merarbejde Beklædning - indkøb til personalet Bestilling af mad til gæster og pårørende Boligindretning - brugerbetaling Botilbud til personer med misbrugsskade Botilbud til psykisk syge under 65 år Brugerbetaling - praktisk bestand Brugerbetaling - sygeplejeartikler Inklusion af medarbejdere med særlige behov/udfordringer Mulighed for tilkøb af serviceydelser fra det offentlige Nedlæggelse af 1-værelses plejeboliger på kommunens plejehjem/ældrecentre Nedlæggelse af sygeplejestillingerne på plejehjem Nedsættelse af serviceniveauet for hjemmeboende 1 Omdannelse af små plejecentre til ældreboliger i tæt plejemiljø uden fast natdækning og med visiterede timer Feriecenter tæt på hav og fjord Oplevelsespark for ældre og handicappede Resultatløn til ledergruppen - spares væk 1

11 121 Undgå udgifter, der ikke giver merværdi Trimme organisationen i Sundhed og Omsorg Øget brugerbetaling Nedsætte vejtid (ift mødevirksomhed/bogerkontakt) Fladere struktur, ingen områdeledere Samarbejde mellem hjemmeplejen og ældrecentre Flere decentrale ansættelser i områderne på ældrecentrene, bl.a. fys. og ergo Flere aflastningspladser, decentralt på de større ældrecentre Samarbejde med andre kommuner Opsige alle ældreboliger Brugerbetaling Brugerbetaling - praktisk hjælp Brugerbetaling på hjemmepleje afhængig af indkomst 1 Max timers hjemmepleje /sygepleje pr. uge i eget hjem Cafeteriadrift på ældrecentre for byens pensionister Rapport fri år Mindre administration 1 Teknologi/Digitalisering 138 Database på basishjælpemidler - tilgængelighed for alle Database for sygeplejeartikler 1 Telemedicin - Kommunalt, Regionalt,Trykhedsbesøg - skype, Kommunale møder på skype Brug af facetime på telefoner - sparer kørselsudgifter Lagerstyring - køkken Rapport fri år Robotklipning af græsplæner ved Ældrecentre Alle arbejdsopgaver gennemgås og vendes på hovedet om de kan forenkles og der kan findes ressourcer. Mindre brug af ekstratimer, afløsning ved sygdom osv. 1 Større brug af digitale løsninger inden for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri Mødestruktur påenghave- fællesspl. Møder i område Inddragelse af frivillige på hjemmeplejeområdet Kompetenceudvikling af fag-personale Mødestruktur Planlægning generelt samt øget ressourceudnyttelse Telemedicin Øget tilgængelighed i offentlige systemer 1

12 154 Mindre møde aktivitet. Der er langt at køre fra Hoven til Ringkøbing for få timer møde/kursus for både leder, nøglepersoner og tovholdere 1 Spar på resurser med omtanke- "Mange bække små"! "Fra Personalemøde" Mest som "en tag fat i os liste" Nedlægning af syndhedsagentfunktionen Sammenlægning af central personale Træning af borgere i eget hjem Incontinenshjælpemidler, indkøb af det billigste frem for det dyreste Aktivitetscentrene som udstillingsvindue Frivillige på aktivitetscentrene Generelle forslag - mødeafholdelse, visuel kaldeanlæg, udleje tomme ældreboliger til nydanskere Forebyggende indsats i forhold til plejehjemsanbringelser ved at antallet af daghjemspladser og sociale/rullende aflastninger Julegaver droppes Køkkenets Åkandens kapacitet udnyttes 1 Sundhedscenter Vest og Faglig drift og udvikling samles til 166 en enhed Mad mellem mennesker en moter for vækst og velfærd 1 Gør borgeren mere selvhjulpen ved hjælp af digitale redskaber Øvrige forslag anført på liste Øvrige ideer anført på liste Analyse af kørselsområdet 2 Spor Indstilles Bemærkninger I alt forslag Sundhed og Omsorg Handicap og psykiatri 172 Klarere grænser mellem fagområder Sammenlægning af 3 centre til Samarbejde på tværs af fagomårder (tværgående forslag) Kostpakke i psykiatrien Statslig administration af handicapområdet (udfordringsret) Besparelser på transport (udfordringsret) 1 Øget fokus på at sælge pladser 177 Silo busting (tværgående forslag) Etablering af aflastning i RKSK Sammenlægning af centre Besparelse på transport 2 I alt forslag Handicap og psykiatri I alt forslag Social og Sundhedsudvalget

13 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur Byggemodning - flyt finansieringen af arbejdstimerne fra 181 konto 6 til jordforsyningskontoen Betaling for toiletbesøg Privatiser de mindre veje og vejsyn 1 Synliggørelse af indtægter i RKSK-ejendomme i forbindelse 184 med "støttet byggeri" Brugerbetaling på buskort til skoleelever Privatiser de mindre veje og vejsyn Udnyttelse af kommunale arealer, alternativt: Sælg nogle Effektiviseringer: Besparelse på lønkontoen i driften med 5% Serviceniveau - mere frivillighed Diverse muligheder for fælleskommunal drift Håndtering af borgerhenvendelse i driften Samarbejde mellem Vej/Park og Affald/Genbrug 1 I alt forslag Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget Nr. Tværgående forslag Vækstforslag Afskaf den betalte pause Stop for tilskud til fester o.l Task force til at opsnuse socialt bedrageri Nedskæring i antallet af evalueringer og undersøgelser Større fokus på at undgå udbetaling af 6. ferieuge Besvar omsætningen i vores kommune En kommunal version af Asset Management. Eller driftstyring/driftsbesparelser ud fra værdien af de kommunale aktiver Flådeanalyse og delebiler 1 Energirenover alle kommunale bygninger og spar penge på langt sigt Ekstern konsulent bistand minimeres Energibesparende foranstaltninger Forebyggelse af ulykker Forplejning - egenbetaling Forplejning - betaling for kaffe Forplejning - møder 1

14 221 Spor Indstilles Bemærkninger 209 KUN de allermest nødvendige rapporter/arbejdsgrupper KUN de allermest nødvendige spørgeskemaer/undersøgelser Sygefravær - karensdag Sygefravær - hurtigere opsigelse Tilbud til første og flergangsfødende Ændring af overenskomsterne for de offentlige ansatte Reducere medarbejdergoder i hele organisationen Minus rygning i arbejdstiden Nedsætte antal MUS - GRUS Færre kurser Trimme organisationen i.f.t. møder og møders indhold Arbejdsgangsanalyse - LEAN 1 Ingen forplejning ved møder eller kurser og beløbsbegrænsning på gaver 1 Forslag om at ligge Kompetencecentret under sundhedscentret Forbrug af el, vand og varme Forplejning og lokaleleje Mødeaktivitet Pauser Reduktion af undersøgelser Færre møder i hele organisationen Tidlig koordineret indsats/nedbryd siloerne (tværgående forslag) Flex-kørsel Skattestigning - uddannelser i Innovationshuset Vestjylland Besparelser som følge af ny tilsynsreform, Øget digitalisering, "Tillidsaftale" vedr. handlekommune, Indkøbsaftaler, Arbejdsgange i kommunen (tværgående) 1 Ændret lovgivning - handlekommune (udfordringsret), Minimere direktionen, skattestigning 1 Brugerbetaling (udfordringsret) - vederlagsfri fysioterapi og specialtandlæge Øget specialisering gennem tværfaglige teams Det politiske niveau - "ingen hellige køer" Afskaffelse af julegaver til alle ansatte 1 Afskaffelse af personaleudflugter, reduktion af temadage og møder med 10% Kompetencebank/kompetencedeling Vækstforslag Attraktiv bosætning Digitalisering 1

15 243 Befordring Udnytte lokalerne 1 Skab langt mere effektiv drift gennem fokus på opgaven og dens løsning Helhedsindsats overfor udsatte familier Brug ressoucer i borgerens netværk til opgaveløsningen Hjælp til selvhjælp 1 Udnyttelse af borgerens ressourcer i andre dele af organisationen Seniorklub med tidligere medarbejdere Effektiv udnyttelse af matrikler/redskaber/lokaler m.m Effektivisering af arbejdsgange Kursus for ledere med personaleansvar i.f.t. afskedigelser Revurdering af de organisatoriske strukturer Tværkommunale samarbejder Julegaver Undlade anvendelse af vidensportalen for alle fag- og stabsområder 2 I alt forslag Tværgående I alt indstillet Tværgående Overførselsudgifter Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter

16 Spor Indstilles Bemærkninger

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang

Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang Spareforslag fra 2011-budgettet - sektorgennemgang KREVI har udarbejdet et søgeværktøj ud fra spare- og effektiviseringskatalogerne i 73 af landets 98 kommuner. Værktøjet indeholder 581 spare- og effektiviseringsforslag,

Læs mere

Inspiration til effektiviseringer 2015

Inspiration til effektiviseringer 2015 Eli Nørgaard, Steffen Juul Krahn, Søren Hametner Pedersen, Mikkel Munk Quist Andersen, Katrine Nøhr, Jonatan Kjældgaard Kristensen og Julie Nolsøe Helles Inspiration til effektiviseringer 2015 Forslag

Læs mere

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2

Syddjurs Kommune Perspektivnotater til budget 2011 12. august 2010. Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Indholdsfortegnelse Perspektivnotater til budget 2011 Økonomiudvalget...2 Udvalget for familie og institutioner...2 Familieområdet... 2 Skoleområdet, drift... 5 Skoleområdet, anlæg... 10 Ungdomsskolen...

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse

Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Syddjurs Kommune Den 13. august 2009 Budgetkatalog 2010 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 11 Udvidelser... 16

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6

Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 Budget-i-Balance 2013-16 Direktionens fremsendelsesskrivelse til Byrådet angående Direktionens forslag til Budget-i-Balance 2013-16 Side 2-6 X-ark, spare- og udviklingsforslag. I x-arkets kolonne med forslagsnumre

Læs mere

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015

De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 1 De effektive kommuner Undersøgelse af kommunernes effektiviseringsarbejde 2014 og 2015 Udarbejdet af KL s Økonomiske Sekretariat i forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum 2015 2 De effektive kommuner

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

MULIGHEDSKATALOG SAMLET

MULIGHEDSKATALOG SAMLET MULIGHEDSKATALOG SAMLET Fagudvalg Samlede forslag for Tværgående Samlede forslag fra Økonomi- og Erhvervsudvalget Samlede forslag fra Teknik- og Miljøudvalget Samlede forslag fra Børne- og Familieudvalget

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014

UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017. Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 UDVIKLING OG OMSTILLING AF HANDICAPOMRÅDET HANDLEPLAN 2014 2017 Godkendt i Byrådet den 16. juni 2014 1 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Udfordringerne... 3 Økonomisk overblik... 5 2. Grundsten og tilgang

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune

2013-2018. En Liberal Vision for Vejen Kommune 2013-2018 En Liberal Vision for Vejen Kommune Version 4.0, af juni 2013 Liberal Alliance Vejen 2013-2018 Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere