Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Serviceudgifter: 1. Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger"

Transkript

1 Budgetkonference august Forslag der ikke er videresendt fra de forskellige spor Spor Indstilles Bemærkninger Serviceudgifter: 1 Hele 1000 kr. Nr. Økonomi- og Erhvervsudvalget 1 1 Egenbetaling af kaffe 1 2 Forplejning ved møder afskaffes/skæres betragteligt ned 1 3 Selvrforsynende kommune (energi) Optimering/energibesparelse/solceller/selvforning 1 4 Sygemeldninger til nærmeste leder 1 5 Organisering i dagtilbud og undervisning 1 6 Stringent brug af VUM - voksenudredningsmetoden 1 7 Stop for julegaver til medarbejdere 1 8 Kantine undersøgelse af besparelsesmugligheder 1 9 Vær obs på betalingsdato 1 10 Hurtigere opfølgning på restancer 1 11 Droppe videnspotalen 1 12 Saml Borgerservice ét sted og opstil skærme og videokonferencer på de øvrige rådhuse, eller biblioteker eller lignende 1 13 Færre indkøbsaftaler 1 14 Færre pauser/ drop kaffepausen 1 15 Hæve skatten 1 16 Selvbetaling af kaffe - 50 kr. pr. person pr. måned 1 17 Samling af administrationsfunktionerne i et nyt fælles rådhus 1 18 Koordinering af indkøb af it-systemer 1 19 Opfølgning på digitale lægeblanketter 1 20 Vi tømmer selv papirkurve grader lederevaluering, trivsel og APV i eet spørgeskema som kun udsendes hvert 3. år 1 22 Refusion af sygesikringsudgifter fra andre EU-lande og Schweiz 1 23 Indførelse af totalomkostninger i indkøbspolitikken 1 24 Lukning af kursusbygningen i Hanning og brug af andre muligher 1 25 Solcelleanlæg til drift af kølingsanlæg på kommunes itdatacenter 1 26 Flere rettigheder i Rollebaseret Indgang - større delegaion fra viden og strategi 1

2 27 Personaletimer - administrationen - reduktion på 18,5 timer i sekretariatet i Sundhed og Omsorg 1 28 Personaletimer - myndighedsafdelingen - reduktion på 16-18,5 timer terapeustilling i Sundhed og Omsorg 1 29 MED på slankekur - Med organisationen reduceres til et minimum 1 30 Gennemføre EU-udbud med udbudsmateriale på engelsk 1 31 Fælleskommunalt udbudskontor sammen med Sydjysk kommuneindkøb eller andre kommuner 1 32 Forøge skatteprocenten med 0,4 procentpoint 1 33 Øget fokus på mellemkommunale restancer 1 34 Rådighedsbeløb til Ny struktur administrationsbygninger 1 35 Tømning af papirkurve 1 36 Indkøbsaftaler 1 37 Opkrævning af gebyr for turistovernatninger i Ringkøbing- Skjern kommune 1 38 Eksterne konsulenter til myndighedsforberende arbejde 1 39 Eksterne konsulenter eller egne konsulenter 1 40 Sælg overskydende kommunale arealer 1 41 Branding af kommunen 1 42 Landdistriktsbetjening - digitalisering og IT 1 43 Digitalisering og IT - kompetenceudvikling af medarbejdere til digitale løsninger - skabe en digital kultur 1 44 Central organisering undersøges, herunder Organisationsændring i Sundhed og Omsorg samt Voksen handicap og Psykiatri Reducering af direktører i RKSK 1 45 Indkøbsaftaler 1 46 Forenkling af proces med DBA og Vidensportal: Meget at få indtastet i videnportalen 1 47 Flere digitale selvbetjeningsløsninger på hjemmesiden 1 48 Bedre forudsætninger for brug af digitale løsninger 1 49 Nedlæg pressedækning gennem infomedia 2 50 Brug af egne bygninger frem for leje 2 51 Midlertidig ansættelse (1 år) af to udbudskonsulenter 2 I alt forslag Økonomi- og Erhvervsudvalget I alt indstillet Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: 52 Optimering i beskæftigelse 1

3 53 Refusioner - maksimering af refusioner og momsudligning 1 I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget 1 Dagtilbud og Undervisning: 54 Serviceniveau 1 55 Struktur - sammenlægning af Dagtilbud og Undervisning og Børn og Familie 1 56 Struktur - nytænke skolestruktur 1 57 Struktur - Samle overbygningsskoler to steder i kommunen 1 58 Struktur - Gæstehus oprettes i den institution, hvor dagplejeren er tilknyttet 1 59 Struktur - etablering af botilbud i forbindelse med STU - undervisning 1 60 Mødevirksomhed 1 61 Administration - herunder konsulentbetjening 1 62 Indtægtsdækkende virksomhed 1 63 Befordring - omstrukturering af kørsel inden for specialområet 1 64 Samkørsel med elever på normalområdet og med elever på specialområdet 1 65 Diverse - genbrugsbase på intranettet 1 66 Diverse - betaling, hvis man ikke melder frra til pasning i forbindelse med ferie Diverse forslag fra Alkjærskolen Diverse forslag fra Klubben Ringkøbing ungdomsgård Ungestøttecentret Diverse forslag fra Ringkøbing Ungdomsgård Skolestruktur i RKSK Visitation til specialskolerne SFO-pasning i ferierne 1 Fast træffetid for psykologer og sagsbehandlere på den 66-8 enkelte skole Kommunal vidensdeling PLC og administrationsregi Buskort - alle børn kan køre gratis med bus Tag cyklen i skole 1 Overlad skolebuskørslen på små lokalruter med få køreplantimer til skolerne Investering i solceller nedbringer driftsudgiften til el Ikke obligatorisk undervisning skæres bort 1

4 66-15 Kun 2 overbygningskoler i kommunen Nedlæggelse af DBA, afbureaukratisering (back to basics) Prioritering af "varme hænder" frem for konsulenter/ administrative medarbejdere Brugerbetaling på IT udstyr - tabletts/pc m.v Svømmeundervisning på samme måde som svømmeskoler i ferietider Frivillig rengøring af kommunens bygninger herunder skoler, institutioner Skær den procentdel der er nødvendigt på alle institutioner, skoler m.fl., som er nødvendigt Reducering af konsulentmedarbejdere Privatisering af samtlige daginstitutioner i RKSK Betalt pause - selv betale Reducer i Kvalitet og Analyse p.g.a. reducerede opgaver Ny fladere direktionsform Frivillige i institutionerne Fundraising og satsmidler - tydelig prioriteret RKSK strategi Grøn bølge - genbrug Reducer indkøbsafdelingen og brug i højere grad SKI aftaler og rettidig omhu Kan og skal opgaver i Dagtilbud og Undervisning. Brugerfinansiering af "kan" opgaver Nye lokale samarbejdspartnere. Erhvervslivet og lokale ressourcepersoner Profilering af kommunen for at skabe vækst RKSK et paradis for ældre i DK Efteruddannelse og kompetenceløft i lavsæson Liberalisere dele af vej og park samt større dele af de decentrale kommunale vedligeholdelsesopgaver Ikke muligt at pege på besparelser Tidligere besparelse for området, nye folk i forvaltningen Besparelsesforslag fra Bh. Lærkereden Nedlæggelse af ungdomsskoler og SFO Centerbørnehave og centerskoler i centerbyerne - nedlæggelse af børnehaver/skoler i landsbyerne Brugerbetaling i folkeskolen Sæt forældrebetalingen op og opkræv forældrebetaling for børn i special institutioner og brugerbetaling for transport for børnene der transporteres til institutionerne Dagplejegæstehus i børnehaven Alle medarbejderne går 5% ned i løn 1

5 66-46 Nedlæggelse af vuggestuer Privatisering af institutionernes bygninger Sæt normering i institutionerne ned Omlægning af møder Solanlæg, sensor på lys Frivillige Ferieordning - feriepasning Orlovspladser Diverse forslag fra Børnehaven Trinbrættet Diverse forslag fra Børnehuset Borris Dagplejens MED-udvalg - kan ikke komme med besparelse Alternativ energi til opvarmning af offentlige bygninger Udskiftning af sanitet, hårde hvidevarer og lys Bus til byen Genbrug i skole og daginstitutioner Fundraiser Øget digitalisering Ændring i mødestruktur Udvidet tilbud Indkøbsaftaler Øget brugerbetaling Censorer på vandhaner og lys - lukke 1 til 2 uger i sommerferien Fysisk sammenlægning af børnehave og SFO Undgå dobbeltfunktioner i Dagtilbud og Undervisning Diverse forslag fra Hee skole Sponsorer og reklamefinansiering Etablering af solcelle-anlæg Spar på vandet Brug kommunens egne lokaler til møder Forplejning til møder Telefon og Skype møder Investering i tidlig forebyggelse "Skal" opgaver Forslag til besparelser og investering - Holmsland skole Opret vuggestuer Diverse forslag - Hvide Sande skole Diverse forslag - Højmark børnehus Centralisering af undervisningen Besparelsesforslag fra Kloster Børnehave Bedre mødekultur Digitalisering Svømmeundervisning afskaffes er ikke en skal opgave 1

6 66-88 Hæv skatten med 1% Etablering af solceller på alle kommunale bygninger Feriepasning - betaling Besparelse på ansatte i administrationen Lokaleleje - undlad at leje ude i byen Ingen lejrskoleophold Lukketid Solceller Digitalisering Attraktive for tilflyttere (Gødstrup, Arla m.fl.) Hæve skatten Vi bliver i kommunen Færre buskørsler på skoleområdet Besparelser på specialkørsel i kommunen Kun tre overbygningsskoler i RKSK Indførelse af flere generelle lukkedage i dagtilbud og SFO Afskaffelse af gratis buskort Delvis forældrebetaling på skolematerialer Diverse forslag fra Mariehønen Ølstrup Forældrepraktik Diverse forslag fra Nr. Vium børnehus Diverse forslag fra Nr. Vium-Troldhede skole Diverse forslag fra Rindum Børnehus Skolestruktur i RKSK Elevbefordring 1 Indkøb af mindre energirigtige personbiler til brug for personalet i stedet for kørselsgodtgørelse Der oprettes familieskole i RKSK 1 Svømmeundervisning - erstattes af idrætsundervisning i skolen Afskaffe betalte pauser - personale i hele kommunen Buskort - afskaf den gratis buskortordning 1 Idræftsundervisning - ekstern lokaleleje - erstattes af udeundervisning 1 Investeringer i energibesparende tiltag - RKSK som "Nulenergi kommune" 1 IT - elever på årgang skal medbringe pc til undervisningsbrug Kommunale bygninger - sælges til den reelle pris ellers rives ned Kørsel specialelever og syge elever Skolestruktur Indkøbsaftaler, energi og institutioner 1

7 Rammebesparelse på ungdomsskolens samlede budget 1 Tværgående besparelsespotentiale for Dagtilbud og Undervisning Prioritering af personalenormering og kerneydelser Prioritering af ressourcer Spare på udgift til aktiviteter Bedre service ved længere åbningstid i SFO og børnehave Indføre egenbetaling for plads i Specialbørnehaven Efterskoletilbud for specialområdet i RKSK Samkøring af elever til specialcenter syd og SkjernÅskolen Aflastning hjemtages til Ringkøbing-Skjern Kommune Diverse forslag - Spjald børnehave Diverse forslag - Spjald skole Reduktion af antallet af overbygningsskoler Reduktion af "kan" opgaver 1 Fagområdet "Dagtilbud og undervisning" lægges sammen med fagområdet "Børn og Familie" Inddragelse af flere frivillige Budgetterne for alle institutioner skæres med ca. 5% Brugerbetaling for lån af lokaler på skoler o.l. 1 Annuller den planlagte ansættelse af 2 forandringsagenter og 4 inklusionsmedarbejdere 1 Elever idegenerer: Børnefamilier skal flytte til Vestjylland og Ringkøbing-Skjern Kommune Optimal lokaleudnyttelse 1 Indtjening ved at lave events på tværs af virksomheder med overnatning på skolen (frivillige forestår servicering) Møder online 1 Fælles undervisning på tværs af skolematrikler ved hjælp af telepresence 1 Penge fra anbringelser anvendes til forebyggende indsats i hjemmet og på skolen Elever får ansvar for dele af rengøring sammen med pedellen 1 Rammebesparelse på det beløb, der mangler i forhold til den ønskede besparelse Brugerbetaling i Ungdomsskolen 1 Afskaffelse af buskort til alle elever - kun buskort til de elever, som er kørselsberettigede i h.t. loven 1 LED belysning i alle kommunale bygninger/lokaler censorer tænd/sluk. 1 Ideen om at ansætte 2 forandringsagenter + 4 inklusionsmedarbejdere droppes/udskydes

8 Indføre videokonferencer - så man undgår store kørsels-/ mødeudgifter 1 En leder til 20 medarbejdere (som i Undervisning) - op ad i stystemet (evt. også i andre fagudvalg) Solceller på kommunale bygninger Dagtilbud - diverse forslag Diverse forslag Besparelsesforslag vedr. uddannelsesvejledning 1 Besparelsesforslag vedr. stormøder, skolestruktur samt SFO Solceller og jordvarme IT-udstyr til elever Feriestart og slut - planlægning Uddannelse - invester i uddannelserne, fremfor at spare Regnvand - opsamle regnvand til brug i toiletter Sortering af affald Mindre registrering Sluk udebelysningen Fotografering - droppe fotos af elever og personale Svømmeundervisning - droppe svømmeundervisningen Sælge kurser til virksomheder Tænk struktur Indkøb af el og vand Harmonisering af sekretærtid Digitalisering af undervisningsmidler Digital tilmelding til børnehaveklasser Tildeling af ressourcer til rengøring PPF og Undervisning bør slås sammen til en enhed Lejrskoler - spar alle lejrskoler væk 1 Indkøb - af og til virker det som om, at det fælles indkøb ikke giver besparelser Fase2netværk Digitalisering af møder 1 Buskørsel elever - der kan planlægges efter en udkørsel og en hjemkørsel 1 Øget investering i Dagtilbud og Undervisning - ønske om at trække flere folk til kommunen 1 I alt forslag Dagtilbud og Undervisning Børn og Familie: 67 Samlet behandlingscenter og Børne- og Familiehus 1

9 68 General ændret syn på service og servicenieau til borgere med familiære problemer og familier med handicappede børn og unge 1 69 Akut - ambulancetjeneste 1 70 Behandling af magtanvendelser for anbragte på døgninstution og opholdssted 1 71 Effektiv udnyttelse af ressourcer til støtte op omkring plejefamilier og anbringelser 1 72 Hjemtagning af "gratis parterapi" 1 73 Besøg til 1. gangsfødende ved 2,5 års besøg klasses projekt - et tværfagligt forebyggende projekt 1 75 Kvalitetssikre samspillet i alle familier 1 76 Nedsætte behov for aflastning og anbringelser. Familiehus 1 77 Ressource forbrug på nye forebyggende tiltag 1 78 Spæd- og småbørnsteam i Børn og familie 0-6 år 1 79 Sundhedspædagogiske aktiviteter - Pubertet og seksualundervisning på skoler Alternativ til anbringelser 1 81 Rådgiver tilknyttet til hver skole og/eller institution 1 82 Gruppebehandlingstilbud - til udsatte borgere 1 83 Der oprettes hybler til unge 1 84 Konsultativ bistand 1 85 Nednormering i klinikassistentgruppen ved at reducere antallet af konsultationer til børn under 3 år fra minimum 2 til minimum 1 besøg Nednormering i klinikassistentgruppen ved at undlade at bemande klinikkernes tandbørsterum 1 87 Nednormering i klinikassistent- og tandplejergruppen via et stop for Tandplejens ekstra forebyggende indsats i Hvide Sande skoledistrikt 1 88 Nednormering i klinikassistent- og tandplejergruppen svarende til en 50% reduktion af Tandplejens eksterne forebyggende ydelser Nednormering i alle 3 faggrupper i Tandplejen på baggrund af forlængede indkaldeintervaller, hvor standardintervallet ændres fra 12 til 18 måneder Nednormering i tandplejergruppen 1 91 Aktivitetslokaler 1 92 Støtte til familier, hvor der er risiko for tvangsfjernelser af børn 1 I alt forslag Børn og Familie

10 I alt forslag Børne- og Familieudvalget I alt indstillet Børne- og Familieudvalget Nr. Kultur- og Fritidsudvalget 1 93 Borgerservice og kulturopgaver 1 Biblioteksbetjening på Innovest 1 I alt forslag Kultur- og Fritidsudvalget I alt indstillet Kultur- og Fritidsudvalget Nr. Social og Sundhedsudvalget 1 Sundhed & Omsorg 94 Indkøbs- og kvalitetsaftaler på alle kropsbårne hjælpemidler 1 95 Personale besparelser på Sundhedscenter Vest 1 96 Biler på hjælpemiddeldepotet 1 97 Reduktion i uddannelse og årskonferenser 1 98 Julegaver - bortfald 1 99 Besparelse i hjemmesygeplejen Minimere møder i organisationen Max. antal visiterede timer for borgere i hjemmeplejen Oprettelse af internt vikarbureau i Sundhed og Omsorg 1 Vikarordning i samarbejde mellem alle aftaleenheder og beskæftigelse Aftale om frivilligt merarbejde Beklædning - indkøb til personalet Bestilling af mad til gæster og pårørende Boligindretning - brugerbetaling Botilbud til personer med misbrugsskade Botilbud til psykisk syge under 65 år Brugerbetaling - praktisk bestand Brugerbetaling - sygeplejeartikler Inklusion af medarbejdere med særlige behov/udfordringer Mulighed for tilkøb af serviceydelser fra det offentlige Nedlæggelse af 1-værelses plejeboliger på kommunens plejehjem/ældrecentre Nedlæggelse af sygeplejestillingerne på plejehjem Nedsættelse af serviceniveauet for hjemmeboende 1 Omdannelse af små plejecentre til ældreboliger i tæt plejemiljø uden fast natdækning og med visiterede timer Feriecenter tæt på hav og fjord Oplevelsespark for ældre og handicappede Resultatløn til ledergruppen - spares væk 1

11 121 Undgå udgifter, der ikke giver merværdi Trimme organisationen i Sundhed og Omsorg Øget brugerbetaling Nedsætte vejtid (ift mødevirksomhed/bogerkontakt) Fladere struktur, ingen områdeledere Samarbejde mellem hjemmeplejen og ældrecentre Flere decentrale ansættelser i områderne på ældrecentrene, bl.a. fys. og ergo Flere aflastningspladser, decentralt på de større ældrecentre Samarbejde med andre kommuner Opsige alle ældreboliger Brugerbetaling Brugerbetaling - praktisk hjælp Brugerbetaling på hjemmepleje afhængig af indkomst 1 Max timers hjemmepleje /sygepleje pr. uge i eget hjem Cafeteriadrift på ældrecentre for byens pensionister Rapport fri år Mindre administration 1 Teknologi/Digitalisering 138 Database på basishjælpemidler - tilgængelighed for alle Database for sygeplejeartikler 1 Telemedicin - Kommunalt, Regionalt,Trykhedsbesøg - skype, Kommunale møder på skype Brug af facetime på telefoner - sparer kørselsudgifter Lagerstyring - køkken Rapport fri år Robotklipning af græsplæner ved Ældrecentre Alle arbejdsopgaver gennemgås og vendes på hovedet om de kan forenkles og der kan findes ressourcer. Mindre brug af ekstratimer, afløsning ved sygdom osv. 1 Større brug af digitale løsninger inden for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri Mødestruktur påenghave- fællesspl. Møder i område Inddragelse af frivillige på hjemmeplejeområdet Kompetenceudvikling af fag-personale Mødestruktur Planlægning generelt samt øget ressourceudnyttelse Telemedicin Øget tilgængelighed i offentlige systemer 1

12 154 Mindre møde aktivitet. Der er langt at køre fra Hoven til Ringkøbing for få timer møde/kursus for både leder, nøglepersoner og tovholdere 1 Spar på resurser med omtanke- "Mange bække små"! "Fra Personalemøde" Mest som "en tag fat i os liste" Nedlægning af syndhedsagentfunktionen Sammenlægning af central personale Træning af borgere i eget hjem Incontinenshjælpemidler, indkøb af det billigste frem for det dyreste Aktivitetscentrene som udstillingsvindue Frivillige på aktivitetscentrene Generelle forslag - mødeafholdelse, visuel kaldeanlæg, udleje tomme ældreboliger til nydanskere Forebyggende indsats i forhold til plejehjemsanbringelser ved at antallet af daghjemspladser og sociale/rullende aflastninger Julegaver droppes Køkkenets Åkandens kapacitet udnyttes 1 Sundhedscenter Vest og Faglig drift og udvikling samles til 166 en enhed Mad mellem mennesker en moter for vækst og velfærd 1 Gør borgeren mere selvhjulpen ved hjælp af digitale redskaber Øvrige forslag anført på liste Øvrige ideer anført på liste Analyse af kørselsområdet 2 Spor Indstilles Bemærkninger I alt forslag Sundhed og Omsorg Handicap og psykiatri 172 Klarere grænser mellem fagområder Sammenlægning af 3 centre til Samarbejde på tværs af fagomårder (tværgående forslag) Kostpakke i psykiatrien Statslig administration af handicapområdet (udfordringsret) Besparelser på transport (udfordringsret) 1 Øget fokus på at sælge pladser 177 Silo busting (tværgående forslag) Etablering af aflastning i RKSK Sammenlægning af centre Besparelse på transport 2 I alt forslag Handicap og psykiatri I alt forslag Social og Sundhedsudvalget

13 I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Nr. Teknik og Miljøudvalget 1 Land, By og Kultur Byggemodning - flyt finansieringen af arbejdstimerne fra 181 konto 6 til jordforsyningskontoen Betaling for toiletbesøg Privatiser de mindre veje og vejsyn 1 Synliggørelse af indtægter i RKSK-ejendomme i forbindelse 184 med "støttet byggeri" Brugerbetaling på buskort til skoleelever Privatiser de mindre veje og vejsyn Udnyttelse af kommunale arealer, alternativt: Sælg nogle Effektiviseringer: Besparelse på lønkontoen i driften med 5% Serviceniveau - mere frivillighed Diverse muligheder for fælleskommunal drift Håndtering af borgerhenvendelse i driften Samarbejde mellem Vej/Park og Affald/Genbrug 1 I alt forslag Teknik og Miljøudvalget I alt indstillet Teknik- og Miljøudvalget Nr. Tværgående forslag Vækstforslag Afskaf den betalte pause Stop for tilskud til fester o.l Task force til at opsnuse socialt bedrageri Nedskæring i antallet af evalueringer og undersøgelser Større fokus på at undgå udbetaling af 6. ferieuge Besvar omsætningen i vores kommune En kommunal version af Asset Management. Eller driftstyring/driftsbesparelser ud fra værdien af de kommunale aktiver Flådeanalyse og delebiler 1 Energirenover alle kommunale bygninger og spar penge på langt sigt Ekstern konsulent bistand minimeres Energibesparende foranstaltninger Forebyggelse af ulykker Forplejning - egenbetaling Forplejning - betaling for kaffe Forplejning - møder 1

14 221 Spor Indstilles Bemærkninger 209 KUN de allermest nødvendige rapporter/arbejdsgrupper KUN de allermest nødvendige spørgeskemaer/undersøgelser Sygefravær - karensdag Sygefravær - hurtigere opsigelse Tilbud til første og flergangsfødende Ændring af overenskomsterne for de offentlige ansatte Reducere medarbejdergoder i hele organisationen Minus rygning i arbejdstiden Nedsætte antal MUS - GRUS Færre kurser Trimme organisationen i.f.t. møder og møders indhold Arbejdsgangsanalyse - LEAN 1 Ingen forplejning ved møder eller kurser og beløbsbegrænsning på gaver 1 Forslag om at ligge Kompetencecentret under sundhedscentret Forbrug af el, vand og varme Forplejning og lokaleleje Mødeaktivitet Pauser Reduktion af undersøgelser Færre møder i hele organisationen Tidlig koordineret indsats/nedbryd siloerne (tværgående forslag) Flex-kørsel Skattestigning - uddannelser i Innovationshuset Vestjylland Besparelser som følge af ny tilsynsreform, Øget digitalisering, "Tillidsaftale" vedr. handlekommune, Indkøbsaftaler, Arbejdsgange i kommunen (tværgående) 1 Ændret lovgivning - handlekommune (udfordringsret), Minimere direktionen, skattestigning 1 Brugerbetaling (udfordringsret) - vederlagsfri fysioterapi og specialtandlæge Øget specialisering gennem tværfaglige teams Det politiske niveau - "ingen hellige køer" Afskaffelse af julegaver til alle ansatte 1 Afskaffelse af personaleudflugter, reduktion af temadage og møder med 10% Kompetencebank/kompetencedeling Vækstforslag Attraktiv bosætning Digitalisering 1

15 243 Befordring Udnytte lokalerne 1 Skab langt mere effektiv drift gennem fokus på opgaven og dens løsning Helhedsindsats overfor udsatte familier Brug ressoucer i borgerens netværk til opgaveløsningen Hjælp til selvhjælp 1 Udnyttelse af borgerens ressourcer i andre dele af organisationen Seniorklub med tidligere medarbejdere Effektiv udnyttelse af matrikler/redskaber/lokaler m.m Effektivisering af arbejdsgange Kursus for ledere med personaleansvar i.f.t. afskedigelser Revurdering af de organisatoriske strukturer Tværkommunale samarbejder Julegaver Undlade anvendelse af vidensportalen for alle fag- og stabsområder 2 I alt forslag Tværgående I alt indstillet Tværgående Overførselsudgifter Nr. Beskæftigelsesudvalget 1 Beskæftigelse: I alt forslag Beskæftigelsesudvalget I alt indstillet Beskæftigelsesudvalget Nr. Social- og Sundhedsudvalget 1 Sundhed og Omsorg I alt forslag Social- og Sundhedsudvalget I alt indstillet Social- og Sundhedsudvalget Forslag i alt oprindelig heraf finansieringsforslag på overførselsudgifter heraf finansieringsforslag på serviceudgifter

16 Spor Indstilles Bemærkninger

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme

Byrådet. Direktionen. Digital Udvikling. Planlægning. Kommunale Ejendomme. Byg og Miljø. Land og Vand. Autisme Organisationsdiagram Byrådet Direktionen Viden og Strategi Økonomi Politisk Administrativ Sekratariat Intern Udvikling og Personale HR-udvikling Service og Digitalisering Koncern-IT Kommunikation Ekstern

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed

Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed Effektiviseringsdagsordenen i Velfærd og Sundhed 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget den 25. maj 2016 Sagsnr.: 00.30.00-P05-1-16/LL Velfærds- og Sundhedsudvalgets budget 2016 2 Rammereduktioner jf.

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2014-2017

Drift - reduktionsforslag 2014-2017 TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

$"" " %" # # # # ' " +!"+ #,

$  % # # # # '  +!+ #, !# % & & # # ) # # # # *# +!+ #, -. FORSLAG TIL REDUKTIONER DER KAN INDGÅ I FINANSIERINGEN AF ODENSE - EN NY VIRKELIGHED beløb er i 1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 2012-15 sidetal Ophør af økonomisk friplads

Læs mere

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter

Læs mere

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014

Budget orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 - orienteringsmøde om det godkendte budget den 22. oktober 2014 Dagsorden 1. Budgetforlig - hovedlinjerne 2. Den overordnede balance og kort orientering om indtægtssiden 3. Præsentation af de vigtigste

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 4.997 5.347 5.347 5.347 Natur og Miljø 787 787 787 787 1 EDB- program - opsigelse 22 22 22 22 2 Skråfotos 82 82

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Budgetforslag til budget 2013-2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Budgetforslag til budget - 2017 Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag 2012 2.016 2.017 Kassetræk, inklusiv udfordringer,

Læs mere

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget 2017-2020. Version 1 Børne- og kulturudvalget Bemærkninger til Budget 2017-2020 Version 1 1 Driftskonti Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 28 Fritidsområder Det afsatte budgetbeløb dækker de årlige

Læs mere

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr.

Jobcentret Besparelse Konsekvenser internt Konsekvenser for borgerne 890.000 kr. Afdeling Antal årsværk Konsekvens internt Faglig konsulent 1 ikke samme faglige opdatering som hidtil. begrænset mulighed for at deltage i fællesløsninger på tværs af kommunen Frontmedarbejder 1 større

Læs mere

Drift - reduktionsforslag

Drift - reduktionsforslag TMU R-01 Reduktion/tilretning af ruter inden for den kollektive trafik TMU R-02 Reduktion i midler til konsulenter til godkendelser til virksomheder og landbrug 0-400 -400-400 -400-400 -400-400 TMU R-03

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19.

Høringssvar fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. Børn og Familie fra medarbejdersiden i SMU- Specialiserede Social, vedrørende budget 2016-19. U-407 Medarbejdersiden på det specialiserede område vil gerne starte med at ytre tilfredshed over, at byrådet

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014

FOA Kampagne og Analyse. 9. december 2013. Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 FOA Kampagne og Analyse 9. december 2013 Notat vedrørende kommunale besparelsesforslag i budget 2014 Dette notat er baseret på information om 64 danske kommuner, fordelt på hele landet 1. De 64 kommuner

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV

BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV BUDGETSTYRELISTE 2011-14, ADMINISTRATIV Status vedr. ikke - afsluttede sager ultimo april Nr. Overskrift Ansvarlig Status Økonomiudvalget TVÆRGÅENDE FORSLAG (ALLE KONTI) Styrket koordinering og konkurrenceudsættelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Borgerpanelet Budget 2007

Borgerpanelet Budget 2007 Borgerpanelet Budget 2007 September 2006 Borgerpanelet en supplerende dialogmulighed Siden 2004 tilbud til voksne i kommunen I dag 326 medlemmer meget gerne flere Budget 2007 Sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter

Omstilling & Effektivisering i Overskrifter Nummer 246 Rammereduktion Fagudvalg Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Funktion Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Rammereduktion i forlængelse af besluttet OE strategi Mindreudgifter 0 2.184

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 Center for Politik og Borgerservice Dato for indgåelse 30. januar 2013 Indgået mellem Direktør Centerchef Jens-Jakob Jakobsen Betina Bojesen Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE

Læs mere

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017 1 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015

Balancekatalog version 1+2 ØU den 2. juni 2015 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Økonomiudvalg Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 version 1+2 ØU den Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.000

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59

Læs mere

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger

Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger BUDGET 2016-19 SOCIAL- OG SUNDHEDSVALGET REDUKTIONSBLOKKE Afsnit: Side: Oprettet: Rev.: 1000 kr. DRIFT Pol. Org. Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Bemærkninger 005.00.01 Ældreområdet -1.900-1.900-1.900-1.900

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015

Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 1 Notat om tendenser i kommunale spareforslag for budget 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser på FOAs områder i 22 danske kommuners

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Ældreområdet 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 CRS 0 0-500 -500 Plejecentre - generel lønbesparelse - 1.900-1.900-1.400-1.400 I alt -1.900-1.900-1.900-1.900 + = udgift, - = indtægt 1: Hjemtagning af opgaver,

Læs mere

Retningslinjer UDKAST

Retningslinjer UDKAST Retningslinjer UDKAST Retningslinjer for serviceydelser på centrene inden for Handicap og Psykiatri Befordring af brugere // November 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2. Formål... 3 2. Serviceydelsen

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE (30)

TILBUD TIL ÆLDRE (30) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 TILBUD TIL ÆLDRE (30) 5.30.26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet

Læs mere

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15

Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) - Samlet oversigt 12.08.15 I hele 1.000 kr. - 2016 priser 2016 2017 2018 2019 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling UDM10-1 Ledelsessekretariatet - Rammebesparelse

Læs mere

Besparelseskatalog budget

Besparelseskatalog budget Besparelseskatalog budget 2010-2014 Fagudvalg: Alle udvalg Udvalget for Børn og Familie Dagtilbud 05.25.11 511010 Dagplejen: Nedgang i pladser (befolkningsprognose) -972-972 -1.134-1.296-1.458 05.25.11

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2

DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2 A l t e r n a t i v e r Strukturoplæg og konkrete alternativer til den nuværende dagtilbuds- og skolestruktur DAGTILBUD OG UNDERVISNING Del 2 Udarbejdet af Dagtilbud og Undervisning januar 2011 A l t e

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer

(prioriteret i afstemningsbilag) Forslag til driftsændringer Forslag til skabelon for hovedoversigt - til brug for kommunalbestyrelsesmedlemmernes arbejde med egne budgetforslag Budgetoversigten er opbygget i overensstemmelse med kommunens politiske struktur Område

Læs mere

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2

Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Reduktionsforslag for Dagpasning Indhold Sommerferielukning med 1 uge... 2 Der indføres yderligere 1 uges sommerferielukning (i alt 2 uger)... 3 Der indføres 3. uges sommerferielukning... 4 Tidligere effektiviseringsgevinster

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 drift Udvalget for Social og Sundhed Social- og Sundhedsudvalgets samlede besparelsesforslag: Ældreområdet: -1.400-1.900-1.900-1.900 1. CRS 0-500 -500-500 2. Plejecentre - generel lønbesparelse -1.400-1.400-1.400-1.400 Socialområdet: -1.100-1.100-1.100-1.100

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budget 2013. Borgermøde

Budget 2013. Borgermøde Budget 2013 Borgermøde Dagsorden 18.00 Velkomst v. Borgmester Morten Andersen 18.1010 Status på budget 2013 og overslagsårene 18.30 Formand for Socialudvalget Gert Rasmussen 18.45 Formand for Familieudvalget

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab

Udfyld beløb i hele kr. i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter. Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab Udfyld beløb i hele i 2014 priser + = merudgifter, - = mindreudgifter Effektiviseringstiltag Konsekvens Udvalg Afdeling/stab 2015 2016 2017 2018 SFO - Justering af åbningstider, således at der reduceres

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Bevilling 55 Ejendomme og service

Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling 55 Ejendomme og service Bevilling Ejendomme og service hører under Teknik- og Miljøudvalget. Bevillingen, der administreres af Center for Ejendomme og Drift omfatter: Bygnings- og boliggruppen,

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Opfølgning på puljen til "Det gode arbejdsliv" 2010

Opfølgning på puljen til Det gode arbejdsliv 2010 Til Økonomiudvalget Hovedudvalget Postadresse: HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 31 32 52 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskildekom.dk Opfølgning på puljen til "Det

Læs mere

Forslag til effektiviseringer og omlægninger

Forslag til effektiviseringer og omlægninger Forslag til effektiviseringer og omlægninger 1 - Tværgående 111 - Tværgående e111-01 Lumia-smartphones i stedet for iphones -500-500 -500-500 e111-03 Digital medarbejderindberetning -247-247 -247-247 Total

Læs mere

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015

Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 1 Notat vedrørende kommunernes budgetforslag 2015 Dette notat præsenterer de overordnede tendenser der berører FOAs grupper i 85 1 danske kommuners spareforslag

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A

Budget Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker. Bilag A Samlet oversigt over budgetreduktioner, drifts- og anlægsønsker Budgetreduktioner: 2017 2018 2019 2020 Udmeldt mål 2017 Miljø- og Planlægningsudvalget -2.730.000-2.730.000-2.730.000-2.380.000-822.000 Børne-

Læs mere

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg

Budgetseminar 17. august Arbejdsmarkedsudvalg Budgetseminar 17. august 2009 Arbejdsmarkedsudvalg Total 55,4 Generelt KL har nedjusteret forventningerne til pris og lønudviklingen -0,6 Jobcenter Refusion på erhvervsgrunduddannelsen fra 1. juli 2009-0,8

Læs mere

Personaleoversigt. (side )

Personaleoversigt. (side ) (side 222-229) 222 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Personaleoversigt I nedenstående oversigt er de lønrelaterede udgifter for det vedtagne budget for 2016 til 2019 vist. Arbejdsmarkedsudvalget 22.400

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG

VEDTAGET BUDGET 2012 ENHEDSPRISKATALOG KØBENHAVNS KOMMUNE VEDTAGET ENHEDSPRISKATALOG Hvad koster den kommunale service? 1 KØBENHAVNS KOMMUNES 2012 ENHEDSPRISKATALOG ENHEDSPRISKATALOG FOR: Økonomiudvalget 3 Kultur- og Fritidsudvalget 4 Børne-

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

budget 2008 Bemærkninger

budget 2008 Bemærkninger Hovedkonto 4 - Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Genoptræningscentret Skovgården - selvtræning og rygskole Kommunal tandpleje Tandplejen - 166 ok - 72 ok Hovedkonto 5 - Sociale

Læs mere

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Budgetforslag 2016 Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud Børn og forældre efterspørger mere fleksibilitet, længere åbningstid og mere aktive dag-, fritids- og klubtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget ønsker,

Læs mere

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget

Besparelser (1.000 kr. ) 2016 2017 2018 2019 Anlæg ALLE UDVALG. -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget Anlæg ALLE UDVALG -38.100-45.053-52.978-57.153 405 Børne- og Skoleudvalget -11.056-11.409-11.409-11.409 0 Fritids- og Kulturudvalget -918-918 -918-918 255 Social- og Sundhedsudvalget -12.582-23.882-31.182-34.982

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Drift - reduktionsforslag 2013-2016

Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Drift - reduktionsforslag 2013-2016 Udvalg Lb.nr. Overskrift 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 TMU R-01 Rabatter i det åbne land - besparelser -500-500 -500-500 0 0 0 0-500 -500-500

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Kommentarer fra socialområdet til Budget 2012 og overslagsårene

Kommentarer fra socialområdet til Budget 2012 og overslagsårene Direktionssekretariatet Personale og Udvikling Kommentarer fra socialområdet til Budget 2012 og overslagsårene NB! I bilaget er der fra de indkomne kommentarer uddraget opmærksomheds punkter, som mulige

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2015

Serviceprofil for Tandplejen 2015 Serviceprofil for Tandplejen 2015 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Sundhedsfremmende sparring og rådgivning

Læs mere