Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 3. juli 2014 Udsendt den 4. juli 2014. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsesmøde budgetmøde, den 3. juli 2014, kl. 17:00-17:30/middag & kl. 17:30-21:00/Møde Taastrupgårdsvej 131A - 1. sal. Middagstilmelding på Senest tirsdag den 1. juli 2014 Afbud til mødet på Senest tirsdag den 1. juli 2014 Tilstede: Enes Karaduman, Muhammed Mustafa Arabaci, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Robert Lanther, Mustafa Tayibi, Ole Jönsson, Allan Thønning (ankom kl. 17:40), Esat Sentürk (ankom kl. 18:00), Oguzcan Yuksel (ankom kl. 20:00) Administrationen: EL Michael Riis Nyrand, SC Janne Carlsen Afbud: UK Gert Korvig Udeblev: Haci Ömer Kaya, Haci Mustafa Duvarci Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsordenen juli Godkendelse af referatet juni Nyt fra Ejendomslederen Nyt fra Udviklingskoordinatoren Godkendelse af ABs budgetkontrol: Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Aktionslisten 2013/ Resultatlisten 2013/ Mødekalender Evt /9

2 1. Godkendelse af dagsordenen juli 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender dagsordenen af juli Afdelingsbestyrelsen godkendte dagsordenen af juli Godkendelse af referatet juni 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender referatet af juni Afdelingsbestyrelsen godkendte referatet af juni Nyt fra Ejendomslederen Godkendelse af Budgetkontrol: 116 Gennemgang af konto 116. Ejendomslederen gennemgår budgetkontrollen: 116 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender gennemgangen af Budgetkontrol: 116 Der var afleveringsforretning af legepladser i mandag, og dermed også en masse regninger, som skal betales. Det kan allerede ses på konto 116. Da vi også er voldsomt udfordret på ADK-anlægget, ved at beboerne sparker dørene ind, kan det også ses på konto 116. Efterhånden er mange store regninger blevet betalt: Traktorer, belægning, legeplads og multibanen. Det periodiske eftersyn 2014 er blevet sendt til alle i AB elektronisk. Ønsker man det i hard copy, kan man låne en af SC Janne Budget for Taastrupgaard 2015 Der er nu udarbejdet et budget for Taastrupgaard og dette udsendes ca. en uge før bestyrelsesmødet. Alle medarbejder har leveret input til dette budget og vi mener, at det indenfor rammerne af en beskeden huslejestigning, afspejler det projekter og opgaver Taastrupgaard har brug for. Økonomiarbejder Michael Hjelmbjerg har været en værdifuld sparingspartner i denne udarbejdelse Budget for 2015 indeholder en beskeden huslejestigning på under 2,1 %. Dette er ca. halvdelen af prisindekset, så dette er et meget flot resultat. Vi gennemgår budgettet sammen og kommer eventuelt med tilføjelser efter behov. 2/9

3 Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår budgettet og kommer med nødvendige rettelser, tilføjelser og derefter godkender budgettet. Afdelingsbestyrelsen godkendte enstemmigt budgettet, dvs. at AB indstiller budgettet til godkendelse på afdelingsmødet den 2. sep Konto hæves til ,-kr. Det er kr. mere end budgetteret Beton repos/altan problematik Jeg har modtaget rådgiver rapport og arbejdsbeskrivelser. Der var stadig visse uklarheder som rådgiver undersøger og afklare. Dette er afklaret og smeden udarbejder en tidsplan og arbejdet bliver igangsat snarest dog senest primo september. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Affald i Tåstrupgård nedgravningscontainer Intet nyt om dette emne. Pt. undersøges hvor alle forsyningsledninger er nedgravet i Taastrupgaard, så vi får klarhed over, hvor der er muligt at nedgrave containeren. Dette er nødvendigt for at kunne modtage en overslagspris, der er så præcis, som det nu er muligt. Der er gennemgang med entreprenør d. 7. juli fra morgenstunden. Styrergruppen er indkaldt til orienterende møde d. 7. juli kl Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Parkeringsrenovering Parkeringsrenoveringen er i fuld gang og alle de udfordringer de er stødt på, er afklaret hurtigt. Mængden af ekstraarbejder er opgjort total og ligger i skrivende stund ikke over kr. Dette er meget lavt i sådan et stort projekt. Styrergruppen er indkaldt til møde d. 24. juli, hvor der gives en generel orientering. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning 3/9

4 Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning ADK Anlæg og dørtelefoner Der er holdt afleveringsforretning og ekstraarbejder er gjort op. Der har været ekstraarbejder for ca kr. og dette skyldes for det meste hærværk og samtidig installeringen af buzzer og lysdiode som bestyrelsen bevilgede. Endvidere er der igangsat en reparationsrunde i forhold til de døre der pt. er ude af funktion. Samtidig vendes de døre som bestyrelsen udpegede som prøvedøre. Indtil videre er de døre der justeret korrekt eller vendt ikke blevet skadet efterfølgende. Dette er dog en situationsrapport, så kan ændre sig hurtigt. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orientering til efterretning. ADK der har været overtræk, da vi har været udfordret på grund af de mange dørspark. Det ser ud til, at problemet er ved at være løst. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Lampeprojekt trapper og kælder Der er holdt afleveringsforretning og projektet beløb sig til ca. 1.1 mio. kr. Med en afskrivning på ca kr. pr. år, som er sparet i strøm, er anlægget tjent ind i løbet af ca. 4 år. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Organisationsændring Der har været besigtigelse af lokaler og renoveringsplan er udearbejdet. Priser indhentes og klargøringen vil blive udført i perioden august til november Det at indstille, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Desuden arbejder KAB på at afdelingerne holder Teammøder. EK holder 12 Teammøder, hvor vores forretningsfører Marie-Louise Bruun og vores økonomimedarbejder i Huset Michael Hjelmbjerg er med på 4 af møderne. Der bliver taget referat af disse Teammøder. 4/9

5 Legepladser Legepladsprojektet er stor set færdigt, og der er afholdt byggemøde d. 30. juni Orienteringen om dette bliver givet på bestyrelsesmødet. Ekstra pavillon til multibanen ved bålpladsen er bestilt og bliver etableret i august måned Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afleveringsforretningen med KOMPAN var i mandags. Samarbejdet med KOMPAN har været upåklageligt. Alt har kørt lige efter bogen. Det tidsstyret lys på Multibanen ønskes tændt til kl. 02:00 fra nu til 1. aug Derefter skal lyset indstilles til slukning til kl. 01:00. Bestyrelsen besluttede, at der skal afholdes Fodboldsturnering den 30. august Esat Sentürk og Enes Karamandu og Muhammed Mustafa Arabaci skal stå for leje af Kebabvogn, spilleplan, spillehold, præmier, indkaldelse, oplæg til hjemmesiden og infokanalen, frugt, sodavand. De skal samarbejde med VLT og Ungdomscafeen. Bestyrelsen bevilgede ,- kr. til dette arrangement. Udvalget har frie hænder til at arrangere dette. Husk at annoncere fodboldarrangementet i god tid både i opgangen, på hjemmesiden og på infokanalen Orienteringsskilte Nye skilte er bestilt. Der er ca. 8 ugers leveringstid på skiltene, så en levering ultimo august og derefter opsætning. Vi forventer, at være klar med det hele medio september Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning Solceller Der har d. 2. juni været afholdt 3. projektmøde i solcellesagen, og nu er der ved at være styr på alle de løse ender, som der er, når projektet er så stort. Der er endelig aftalt, at der er licitation d 25. juli 2014 kl og vurdering af tilbuddene d. 29. juli kl Der er aftalt projektstart d. 4. August 2014, men dette er måske lige optimistisk nok, men det er vores udspil til leverandøren. Der er indkaldt til styrergruppemøde d. 2. juli kl Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning 5/9

6 Der har været afholdt styrergruppemøde og der blev deltager orienteret om de udfordringer der har været før igangsættelses og solcelleprojektet. Tidsplanen er blevet revideret pga. EU regler der foreskriver nogle helt eksakte tidsperioder mellem de forskellige opgaver. Der er planlagt licitation d. 15. august Derefter er der granskning og vurdering af tilbuddene og efterfølgende bliver styrergruppe indkaldt til beslutning om leverandør. Projektet er planlagt til opstart medio oktober. Der er pt. Nogle udfordringer med at få støttede lån af kommunen og ved låneoptagelse af lån uden kommunal støtte bliver renten noget højere og dette tærer på det planlagte overskud på kr. med ca kr. Vi har pt. En ansøgning liggende hos kommunen og denne ansøgning bliver behandlet på byrådsmødet ultimo august Bomme Afdelingsbestyrelsen har for længst besluttet, at når badeværelsessagen afsluttede, skulle der skiftes låse på bommene inde i området. Hvordan skal fremtidens regler være for depositummet, beboerne, håndværkerne og de handicappede? Afdelingsbestyrelsen bedes tænke nogle tanker til den 3. juli 2015 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter bom-problematikken og beslutter sig, hvilke regler der gælder for Taastrupgårds beboere, håndværkere og handicappede? Hvor stort depositummet skal være. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at lån af bomnøgle skal koste 1000,- kr. i depositum. De nye bomnøgler må kun udleveres til Taastrupgaard faste håndværkere. Alt unødvendigt kørsel i området skal stoppes, derfor bliver der ikke udleveret bomnøgler til beboerne. Bestyrelsen bad administrationen om, at skærpe kørsel i området over for håndværkerne. Medarbejderne må ikke udlevere nøgler eller låse op for nogen. Bliver nøglerne kopieret, og det står klart hvem der har gjort det, skal det politianmeldes. Sagen skal køres til døren. 4. Nyt fra Udviklingskoordinatoren Motionsrummet Aktive kvinder der råder over lokalerne i 105 er blevet orienteret om Afdelingsbestyrelsens beslutning vedrørende udvidelse af motionsrummet. Umiddelbart efter sommerferien vil der være besigtigelse af de lokaler der er i spil som erstatning Knallertdrengene Repræsentanter fra Aktive Unge der bevilgede midler til container mv. har været på besigtigelse i afdelingen. De udtrykte tilfredshed med projektets udvikling og status. 6/9

7 Pr. 23. juni er 2 af 3 cykelskure på vej til at være tømt, og der arbejdes ufortrødent videre med at færdiggøre den del af projektet Lån & Leg Der er lavet en plan for åbning af Lån & Leg containeren så den har åben 3 gange i ugen hen over børnenes sommerferie, og planen vil blive indskrevet i - og formidlet via - en samlet oversigt over områdets tilbud i sommerferien Gårdens Drenge Er gået i gang med haver og drivhus, hvilket der arbejdes videre med indtil udgangen af juni. I Juli måned holder de fleste af drengene ferie, men én bliver hjemme og passer drivhuset. Efter sommeren vil vi undersøge mulighederne for at udvide lommepengeprojektet Landsbyggefonden Landbyggefondens boligsociale kontor har meddelt KAB, at man ønsker at komme på besigtigelse i Taastrupgaard, og besøget er aftalt til d. 7. juli. Per F. fra KAB, Michael og Gert deltager HTK Byrådet i Høje Tåstrup Kommune har besluttet, at sætte fokus på det boligsociale arbejde der udføres i 3 af kommunens almene boligafdelinger, herunder Taastrupgaard. I den forbindelse er teamet inviteret til en temadrøftelse i byrådet d. 23. september hvor overskriften er udvikling af det fremtidige boligsociale arbejde i kommunen Teamet Mandag d. 23. juni gennemføres 2. runde samtaler med kandidater til de 2 ledige stillinger i teamet. Efter planen vil de 2 nye starte henholdsvis d. 1. august og d. 1. september. Vores studerende fra Den Sociale Højskole, Linda, havde sidste praktikdag d. 20. juni. Linda har leveret et rigtig fint arbejde, blandt andet med Lån & Leg, og vi takker for indsatsen. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5. Godkendelse af ABs budgetkontrol: 119 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender budgetkontrollen 119. Afdelingsbestyrelsen godkendte budgetkontrollen /9

8 6. Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Nyt fra Formanden/Bestyrelsen Klub Udvalget har holdt møde ang. Klubber og fordelinger af klublokaler. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter indkommende punkter Afdelingsbestyrelsen godkendte at: - Aktive Kvinder skal tilbydes lokalerne i 195 A og B. - Afghaner Klubber skal tilbydes lokalerne Pigeklubben og Klub Rosa deles om lokalet i 45 (Ingen private fester accepteres) - Der er Klubber som ønsker lokale, men indtil der er et ledig lokale til dem, kan de benytte Mødestedet Opgangstavler Afdelingsbestyrelsen ønskede dette punkt på til juli mødet. Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen drøfter, om der skal opsættes opslagstavler i alle opgange. Og hvilken slags! Bestyrelsen vedtog at administrationen skal fremskaffe priser på 115 klipse-opslagstavler i A3 størrelse til augustmødet Klubbers egenbetaling til rengøring af Salen/Cafeen/Mødestedet Dette punkt skal ses i lyset af, at når Klubberne afleverer Beboerhuset i møgbeskidt stand. Hvem skal så betale for hovedrengøringen, hvis ikke klubberne har indbetal forskud på rengøringen? Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen beslutter sig for nogle regler ang. rengøringen i salen efter lån af klubber. Afdelingsbestyrelsen vedtog en prøveperiode for resten af året, hvor man ser på, hvor rent en klub afleveret de lånte lokaler. Der skal evalueres på det til december /9

9 Forening Skumbananerne ønsker for 2015 Foreningen Skumbananerne ansøger hermed om at holde revyforestillinger den 14., 21. og 28. marts Sceneopsætningen 3 uger før 1. forestilling ligesom på de vilkår, der var i Aflevering af Beboerhuset tirsdag den 31. marts Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen tager stilling til Skumbananernes ønsker om reservation af salen Afdelingsbestyrelsen godkendte Skumbananernes ønske om lån af salen. Dog skal der være en slutrengøring. 7. Aktionslisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Aktionskalenderen 2013/2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte Aktionskalenderen 2013/ Resultatlisten 2013/2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Resultatlisten 2013/2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte Resultatlisten 2013/ Mødekalender 2014 Det indstilles, at afdelingsbestyrelsen godkender Mødekalender 2014 Afdelingsbestyrelsen godkendte Mødekalderen Evt. Afdelingsbestyrelsen forhåndsgodkendte diverse kurser. 9/9

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A

Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Referat Afdelingsbestyrelsesmøde den 4. april 2013, kl. 18:00-20:00 ABs lokale 1. sal. TGV 131A Tilstede: Allan Thønning, Ole Jönsson, Kristine Hansen, Conny Thestrup, Ilse Jensen, Bente Vinbech, Robert

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS)

Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster. Frank Hansen (FH) Kjeld Skelmose (KS) Referat 2015-01-12, Side 1 af 9 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2015-01-22 Kl. 16:34 Bestyrelsen FA09 Gæster Lisbeth Jallbjørn (LJ) Dennis Kofoed (DK) Frank Hansen (FH) Kjeld

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Servicecenter København - en del af DOMEA

Servicecenter København - en del af DOMEA Boligselskabet Domea København Referat fra organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 30. september 2014 kl. 17.00 i servicecenteret, Følager 2, Valby Servicecenter København Dagsorden: 1 Godkendelse af

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. september 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Agerkær 40, Rødovre Bestyrelsen: Formand Klaus Lind Bentsen, næstformand Erik Monnerup, Bent Nielsen, Børge

Læs mere

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014

Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Web.referat nr. 30, tirsdag d. 21. januar 2014 Tilstede: Fazilet Sahin, Alice Jensen, Jesper B. Jensen og Pia v. Benzon Fra MM: Pernille Agerbæk Gæster: Fra YouSee Søren Freddy Olsen Fraværende: Ibrahim

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21

Sidst ændret: 2011-05-18 Kl. 22:21 2011-05-11, Side 1 af 8 Emne Deltagere Referat fra bestyrelsesmøde Sidst opdateret: 2011-05-18 Kl. 22:21 Tilstede Ikke tilstede FA09 Parly Henriksen (PH) Lars Larsen (LL) Lisbeth Jallbjørn (LJ) Bjørn Larsen

Læs mere