Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005"

Transkript

1 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører Egon Bartens Fra afdelingsbestyrelsen: Formand Jonna Cohen 1C, Mogens Hansen 1A, Birgit Johansen 3K, Kaj Walbum 3A og Karin Thomsen 1B Sag nr. 1 Sag nr. 2 Sag nr. 3 Valg af dirigent: Finn Nielsen blev valgt som dirigent. Valg af referent og stemmeudvalg: Som referent valgtes Karin Thomsen. Til stemmeudvalg valgtes Egon Bartens og Jane Magleholm Beretning fra den forløbne periode: Formand Jonna Cohen: Vi har siden sidste beboermøde arbejdet med forskellige ting: Dels det bygningsmæssige som Mogens vil sige noget om trappevasken som er Kajs område og beboerhuset som Karin vil sige noget om. Men først det almene og det grønne område, som er mit og Birgits område. Forhøjelse af indskud Vi har i indeværende periode fået kommunens endelige tilladelse til en forhøjelse af indskuddet til 199 kr. pr m 2. Køleskabe Vi er også gået i gang med at se på markedet for køleskabe, da vi mener at de nuværende er for dårligt indrettet, men til den rigtige pris. Markiser og skure Så har der været nogle sager med markiser og skure. Husk at inden I sætter sådan noget op, skal der først ansøges skriftligt til bestyrelsen, og der må ikke sættes noget op før tilladelsen kommer. Hvis man gør det i omvendt rækkefølge, er der stor sandsynlighed for, at man skal tage det ned igen. Hårde hvidevarer Ligeledes er det vigtigt at huske reglerne omkring de hårde hvidevarer: Det der går i stykker ved slitage og hændeligt uheld betales af beboerne over huslejen det der går i stykker ved forkert brug og hærværk betaler du selv! 1

2 Trappeopgange Husk det er forbudt at have ting stående i trappeopgange og under trappen. Vi indskærper varmemesteren om at fjerne disse ting. Cykler Da det nu er blevet cykelvejr må vi bede jer alle om at tjekke, om de cykler der står i stativerne er i brug og ikke gamle vrag. Vagn vil sørge for, at der bliver en gennemgang af cykelstativerne. Grillregler Nu skal vi også til at grille til glæde for mange og til frygt for andre husk vi bor tæt, og vi skal alle være her. Følg grillreglerne og tag hensyn til dine naboer! Grillreglerne vedlægges referatet. Grønne fællesområder Med hensyn til de grønne områder er ejendomsfunktionærerne gået i gang med at fælde de træer der står forkert og beskære buske samt de hække og hegn, der er over 180 cm høje vi har været på flere rundture og kigget på området og de forskellige haver. Vi overvejer hvordan ukrudtet kan bekæmpes med tilladte midler. Et hjertesuk: Lær jeres børn ikke at plukke blomster og buske, som vi har plantet og som vi skal alle skal have glæde af. Man må også gerne sige til andre folks børn, at de ikke må plukke blomsterne. Haver, der hører til stuelejligheder Ifgl. Husordenen skal haverne holdes. Vi ønsker at stramme op på de haver, der ikke holdes og er blevet enige om en tre- trins indsats: 1 Vagn taler med den enkelte 2. Bestyrelsen skriver til den pågældende 3. Arbejdet bliver udført på lejerens regning. Mogens Hansen: Badeværelser Vi har arbejdet med renovering af badeværelser, men vi er imidlertid løbet ind i nogle vanskeligheder som forretningsfører Egon Bartens fra Boligselskabet vil redegøre for. 10 års planer og budgettet. Carlo Hansen, der er i gang med at lave tilstandsrapporter for Rødovre Boligselskabs afdelinger, er endnu ikke nået til afdeling 20. Beboerne fik et brev fra administrationen om at Carlo Mogens Hansen ville være her i afdelingen i løbet af januar. Men vi har forgæves spejdet efter Carlo, men vi kan benytte lejligheden til at spørge Egon Bartens om udsigterne til rapporten, da den vil rar at have i hånden, når vi skal lægge budgetter og 10 års planer for næste år. Vinduer: Alle Ejendommens vinduer er blevet gennemgået og smurt. De var i en sørgelig forfatning, og der skal fremover laves en plan for vedligeholdelse. 2

3 Råderet: Der er et nyt råderets katalog på vej. Det skulle have været til godkendelse på dette møde, men udvalget nedsat af repræsentantskabet hvor Karin Thomsen og Mogens Hansen er repræsenteret, har ikke kunne færdiggøre det indenfor den fastsatte tidsramme. Vandforbrug: Jeg kan ikke undlade at komme ind på vores vandforbrug. Varmemester Vagn Petersen tiltag med hensyn til at holde øje med toiletter der løber, har tilsyneladende givet pote. Men vi kan komme længere ned. Så husk - hvis der er et toilet der løber kontakt da straks varmemesteren! Varmeregnskabet: Igen har vi haft en mild vinter, som gør at de fleste skal have penge tilbage. Det blev i år til ca. 1000,- kroner i gennemsnit. De af jer som får en efterregning, bør nok sørge for ved f. eks. udluftning at lukke for radiatorerne. I kan i øvrigt selv holde øje med forbruget. Målerne på radiatoren viser forbruget for indeværende år, hvis der trykkes 3 gange på knappen, vises forbruget for sidste år, trykkes 5 gangevises tallet på målerne. Vi har i år de samme reduktionstal som sidste år. Da vi har altid haft et problem med udnyttelse af varmen, det vil sige temperaturen på den returvarme vi sender tilbage til værket, har været for høj, fik vi i 2003 installeret nogle specielle pumper, som skulle bevirke at vi fik en større udnyttelsesgrad af den leverede varme. Det har vist sig at et tillæg for for høj tilbageløbstemperatur, nu er bortfaldet. Det bevirker en besparelse på omkring ,- kr. pr. år Hjemmesiden: Angående vores hjemmeside er der blevet indregistreret et domænenavn rb20.dk. Det vil sige at afdelingens hjemmeside vil kunne læses på Desuden kan beboerne få deres adresser f.eks. ved henvendelse til Mogens Hansen/Karin Thomsen. Boligselskabet har ligeledes fået opgraderet deres hjemmeside, som nu er blevet dynamisk. Det vil sige, at der nu er muligheder for daglige opdateringer. Adressen er Antenneforeningen: Med hensyn til det optagne lån er der stadig er et skyldes der ca ,- kr. til boligselskabet. Der er i øjeblikket 57 medlemmer tilsluttede. Det betyder, at hvis der ikke dukker nogle uforudsete udgifter op, vil gælden være afviklet medio Kaj Walbum: Trappevask Vi har fået et nyt rengøringsfirma til at tage sig af trappevasken d. 1. jan Rengøringen er ikke altid optimal, men det skal nok blive bedre. Rengøring af vaskerier er blevet bedre. Rengøringen ses efter hver uge og vi har ikke fået nogen klager. Hvis man er utilfreds, kan man ende en klage til afdelingsbestyrelsen. Den 3

4 kan lægges i postkassen udfor kælderen 1F. Karin Thomsen: Beboerhus. Huset har været udlejet hver weekend i 2005 indtil videre. Der er ledige weekender fremover, så man skal holde en fest i resten af året og 2006, kan man gå ned i udlejningstiden og se om man er heldig. Lejen er på nuværende tidspunkt 1200 kr. for beboere og 1600 kr. for ikke-beboere + et depositum på 1000 kr. I øvrigt er der stadig udlejning den første onsdag hver måned fra kl til i kælderen 1F undtagen i juli. Der findes ikke længere en kasse hos Rødovre Boligselskab, så man kan ikke betale direkte på boligselskabet mere, men skal betale med girokort eller netbank. Det har givet os nogle administrative udfordringer, idet det er vigtigt at boligselskabet får alle de oplysninger, de har brug for at kunne tilbagebetale depositum. Vi arbejder på at gøre det nemmere at håndtere fremover. Vi har fået renset lænestole og sofaer i beboerhuset og vil fremover tage betaling for hver plet der kommer på, så vi har penge til en ny rensning. Vi har fået en ny lejer i kælderen i stedet for hjemmeplejen. Kælderen er nu udlejet til depotrum. Spørgsmål til beretningen: Janne Pankoke 3H synes, at der skal gøres tiltag udnyttelse af fællesarealer, fx en grillplads mellem afd. 20 og afd. 9. Hun foreslog, at der blev lavet en beskæringsplan for træer og buske. Hun foreslog også at beboerne, der er villige til at hjælpe, selv kan holde en arbejdsweekend. I øvrigt syntes hun, at legepladserne forfalder, idet der ikke er tag på legehusene. Hun havde ikke bemærket at hendes toilet var blevet efterset for løbende vand. Og hun havde problemer med at vandet bliver for varmt, hvis to vandhaner løber samtidig i badeværelset. Desuden ville hun gerne høre lidt mere om Råderetskataloget. Jonna Cohen svarede at området mellem afd. 20 og afd. 9 tilhører afd. 9, så det område har de suverænt lov til at bestemme over. Fx har afd. 9 bestemt, at der ikke må spilles bold på dette område. Der er selvfølgeligt muligt at foreslå afd. 9 at etablere en grillplads. Vedr. legepladserne, så er de efterset i henhold til sikkerhedsreglerne. Mht. legetårnene, så skulle taget fjernes af sikkerhedshensyn, og nu er de lovlige. Der eksisterer allerede en beskæringsplan for træer og buske. Disse har dog ikke været skåret ned i mange år, og der er derfor et stort arbejde. Vagn tjekker toiletterne samtidig med han aflæsere varmemåler. Det øvrige skal der tales med Vagn om. Jan Magleholm 3B spurgte til hovedrengøring i opgangene. Kaj Walbum og Mogens Hansen svarede at der blev gjort hovedrent sidste år. Der er ikke penge til hovedregøring hvert år, så må beboerne selv holde rent i opgangene. Lars Rasmussen 1B spurgte hvornår en have ikke er holdt. Hvilke kriterier der lægges til grund. Jonna Cohen svarede at græsplænen skal slås i vækstsæsonen så den ikke høj og hækkene skal klippes hvert år og ikke være højere end 1,80 m jævnfør husorden. 4

5 Vagn og Jonna har været rundt og set på haverne. Lars Rasmussen 1B efterlyste en kost i vaskeriet. Kaj Valbum svarede, at hvis der manglede en kost, er det fordi en beboer har taget den. Koste er ikke fjernet officielt. Egon Bartens ønskede at svare på Mogens Hansens spørgsmål i beretningen. Mogens Carlo Hansen, som skal efterse bygningerne, kom ikke i januar som skrevet ud til beboerne. Han var officielt ansat indtil og skulle på det tidspunkt have nået alle afdelinger. Det nåede han ikke, men han har lovet at gennemgå de manglende afdelinger deriblandt afd. 20, som er den sidste. Han skulle komme indenfor en måned. I Råderetsudvalget sidder Egon Bartens, teknisk chef Ole Olsen og 6 personer fra repræsentantskabet. Det er et omfattende projekt og det er derfor ikke blevet færdigt til dette møde, men det skulle blive færdigt til næste beboermøde i efteråret. Råderetskataloget vil beskrive hvad beboere har ret til og hvilke krav der stilles til forbedringer. For afd. 20 skal råderetten også beskrives for haver, der hører til lejlighederne. Beretningen blev godkendt. Sag nr. 4 Sag nr. 5 Fremlæggelse af afdelingens årsregnskab: Egon Bartens gennemgik regnskab for 2005 og beskrev hvad de enkelte poster omfatter. Der er et overskud for året på kr. og disse penge bruges til at nedbringe underskud fra tidligere år. Underskud skal betales over 3 år og er nu på kr. Især posten for VVS-anlæg har været høj, så denne post skal der fokuseres på. En anden post beboere har indflydelse på er vandforbruget. Egon Bartens oplyste at et toilet, der løber, koster kr. pr. år. Der blev spurgt om man som lejer i boligselskab har nogen glæde af omlægning af kreditforeningslån. Egon Bartens forklarede, at det kan ikke svare sig for os at omlægge lån. I øvrigt skal man, når lånet er færdigbetalt betale den samme husleje. Overskuddet går så til Landsbyggefonden. Regnskabet blev godkendt. Indkomne forslag: Der blev stemt om de 10 uddelte forslag til husorden. Alle undtagen nr. 6 blev vedtaget som foreslået. Til nummer 6 blev der stillet et ændringsforslag, som blev vedtaget. Det gik ud på at udvide det foreslåede tidsrum for boring til lørdage fra til Ændringsforslag blev vedtaget. Den opdaterede husorden er vedlagt. Orientering om badeværelser: Egon Bartens For ca. 2 år siden blev der stemt om renovering af badeværelser. Stemmerne var ligeligt fordelt mellem for og imod, så forslaget faldt. Der er arbejdet videre med badeværelsessagen, og nu arbejdes der med et forslag om et nyt badeværelse med nye vægfliser, nyt toilet, sænket loft, så der kan blive plads til afløb, nye gulvfliser og nye blandingsbatterier til dem, som ikke allerede har fået det. 5

6 For at ombygge badeværelserne skal der søges hos Landsbyggefonden og Rødovre kommune. For at vi kan få et billigt lån skal der nu undersøges 20 badeværelser i bebyggelsen. Derpå skal kommunen søges, og de skal sige ja og Landsbyggefonden skal også søges. Tidsplanen for badeværelsessagen er, at sagen skal til afstemning på et møde i november eller december En foreløbig prisanelse vil blive kr. forhøjelse pr. lejemål. Ombygning af badeværelser vil sandsynligvis give en besparelse på driften fx vandforbrug. Efter en vedtagelse af forslag kan renovering af badeværelser tidligst sendes ud i licitation i Der kan være 5 bydende i licitation. På nuværende tidspunkt har vi 1 mill. kr. i støtte fra Landbyggefonden såfremt forslaget bliver vedtaget. Prisen for hele byggeriet anslås til at blive 15 mill. kr. hvoraf 1 mill. kr. betales af Landbyggefondens tilskud. Vi søger om lån, hvor halvdelen er støttede lån og den anden halvdel er ustøttede lån. Prisen vil blive ca kr. pr. badeværelse og vil blive betalt af 30 årige lån. Spørgsmål: Karin Thomsen 1B: Hvad nu hvis renovering af badeværelser ikke bliver vedtaget, mister vi så de kr., der blev bevilget til facaderenoveringen. Egon Bartens: Ja, de kr. udbetales kun hvis badeværelsesombygningen bliver vedtaget. Lisbeth Haffner 1D: Kommer der nye afløb og nye rør? Mogens Hansen: Ja, derfor sænkes loftet, så der bliver plads til et nyt afløb. Jonna Cohen fortalte at en del beboere vil få undersøgt deres badeværelser omkring d. 9. maj og hun opfordrede beboerne til at skrive problemer omkring deres badeværelser ned, hvis de ikke selv er hjemme. Birgit Johansen sagde, at alt tyder på, at hvis ikke vi får lavet badeværelserne snart, bliver det dyrere fremover at få renoveret enkeltstående badeværelser. Desuden kan der komme skader i renoverede badeværelser under overboere med tærede rør. Sag nr. 6 Eventuelt: Lindemann 3C spurgte hvordan man fjerner mos fra græsplænen. Der blev foreslået forskellige løsninger som at rive mosset op med en særlig mosrive og gøde godt. Mogens Hansen fortalte, at der er kommet et spørgsmål til afdelingsbestyrelsen om der er aspest i pladerne under vinduerne mod haven. Indvendig er der ikke aspest og man er ved at undersøge om der er aspest i den udvendige plade. Jan Magleholm vil gerne igen i år stå for en sommerfest. Så hvis du har forslag eller ønsker at deltage aktivt i en sommerfest, så ring til Jane på Hjælp er altid velkommen. Mogens Hansen fortalte at der er kommet en ny dynamisk hjemmeside for Rødovre Boligselskab. Dynamisk betyder at den hele tiden opdateres med nyheder for boligselskabet og afdelingerne i boligselskabet. Fx referater fra hovedbestyrelsesmøder, kalender for mødedatoer og meget mere. Formanden takkede for god ro og orden og et hyggeligt møde, samt ønskede alle en god sommer. 6

7 Referent Formand Dirigent Dato Dato Dato Karin Thomsen Jonna Cohen Finn Nielsen 7

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande.

Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Side 1/11 Afdeling 12. Referat fra afdelingsmødet den 3. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 91 incl. afdelingsbestyrelsen 69 husstande. Fra afdelingsbestyrelsen: Gunnar Sørensen Hans Jørgen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

December 2014 Nr. 14. Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra December 2014 Nr. 14 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening 2 Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen 16, 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 www.aaabolig.dk post@aaabolig.dk Boliger

Læs mere

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden

Indkaldelse til ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18:30 Kulturhuset Brønden Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 02. Februar 2015 Indkaldelse

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Nr. 1 24. årgang 2007

Nr. 1 24. årgang 2007 Nr. 1 24. årgang 2007 Indhold i dette nummer: Referat fra årsmødet i maj Referat fra beboermødet i september Nyt vedrørende bolignettet Fra Brønshøjposten Sommerfesten 2006 Årsmødet 07 Hærværk Udskiftning

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere