Medlemsinformation Marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsinformation Marts 2007"

Transkript

1 Medlemsinformation Marts 2007 Indeholder bl.a.: Indkaldelse til generalforsamling 16. april Revideret regnskab for 2006 Budgetforslag for 2007 Resultatet af vejledende brugerafstemning Forslag til ændring af vedtægterne o o o Denne side med medlemsnummer, navn og adresse giver adgang til generalforsamling Fuldmagt (der henvises til vedtægternes bestemmelser) Jeg / vi giver hermed fuldmagt til Navn: Adresse Som vil stemme på mine / vores vegne på generalforsamlingen den 16. april Dato: Underskrift: Til opslagstavlen Modtagelse radio & TV Internet IP-telefoni Nordic TV Communication Telefon tlf hverdage Serviceaftale: daglig Dansk fiber & TV Teknik Telefon: Hverdage kl Debitel-ip Telefon: Hverdage kl Medlemsinformation marts 2007 side 1 af 20

2 Medlemsinformation marts 2007 side 2 af 20

3 Ordinær generalforsamling Onsdag den 16. april 2007 kl Festsalen på Krogårdskolen, Skoleager, 2670 Greve Greve, den 26. marts 2007 Fællesantenneforeningens ordinære generalforsamling har ifølge vedtægternes 10 følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2006 til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen: 4.1. Budget for 2007 og fastsættelse af kontingent for Resultatet af den vejledende brugerafstemning 4.3. Ændring af vedtægterne 5. Forslag fra medlemmerne: 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6.1. Valg af formand. Kai Nielsen er på valg. Er villig til genvalg 6.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Poul-Rene Sustmann og Svend Nielsen er på valg. Alle er villige til genvalg 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Nuværende er Niels Mejdahl, Rachied Bouziyane og Helle Holm 8. Valg af 2 revisorer. Nuværende er Jens Holm og Aktiv Revision og Rådgivning ApS, Reg. Revisor. Begge er villige til genvalg samt 2 revisorsuppleanter. Nuværende er Otto Pedersen og bestyrelsen har fuldmagt til at finde suppleant for Statsaut./ Reg. Revisor. 9. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen Medlemsinformation marts 2007 side 3 af 20

4 Ad pkt. 3 Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2006 til godkendelse 3.1. Bredbåndsudstyr samt leje af kapacitet Som beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen i 2006 er der primo 2006 indkøbt bredbåndsudstyr (kabelmodemer + centralt udstyr) til kr., som tilbagebetales af de til enhver tid værende brugere af bredbåndsløsningen i form af en aftalt årlig leje af anlægskapacitet, I 2006 andrager denne leje kr. Der er således en saldo ved udgangen af 2006 på kr. Primo 2007 var der 430 brugere af bredbåndsløsningen svarende til 54% af medlemmerne Nedlæggelse af fiber ved samgravning med DONG Energy I juni 2006 indgik foreningen aftale med NESA, nu DONG Energy, om at få lagt ca. 2,5 km. tomme fiberrør, sideløbende med deres gravearbejde i området. I regnskabet for 2006 er afholdt udgifter på kr. for indkøb af fiberrør og fibernoder m.v. Fra forhandlingerne startede, projektet blev specificeret, aftale skulle indgås og de første indkøb foretages lige op til sommerferien, var der ikke tid til indkaldelse af en ekstra generalforsamling. Bestyrelsen traf enstemmig beslutningen og har orienteret om disse dispositioner på hjemmesiden og i udsendte medlemsinformationer. Det samlede projekt er budgetteret til at koste kr. Bestyrelsen har indgået aftale med Roskilde Bank om en kassekredit på kr., som afvikles over de kommende 5-6 år. Det svarer til ca. 650 kr. pr. medlem, som efter behov vil blive indregnet i kontingent over de kommende 5-6 år. dvs kr. årligt. Kassekreditten aktiveres først i løbet af På sidste års generalforsamling var omtalt nødvendigheden af nye hovedkabler inkl. tomme fiberrør langs Eriksmindevej, hvilket alene ville andrage ca kr. Dette projekt gennemføres ikke, men i stedet trækkes nu fiber ud til knudepunkter i hele nettet. Alle brugere af radio & tv, bredbånd og IP-telefoni vil få en bedre kvalitet når der trækkes fiber ud til de knudepunkter. Ad pkt. 4: Forslag fra bestyrelsen Budget og kontingent for 2007 Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at det udsendte budget for 2007 godkendes, og kontingentet inkl. programafgifter, Copydan- og KODA-afgifter samt moms fastsættes til 920,- kr. inkl. moms for Grundpakken og 2.490,- kr. inkl. moms for Fuld pakke. Kontingentet dækker kalenderåret 2007 og opkræves med halvdelen 1. maj 2007 (dækkende første halvår) og med halvdelen 1. november 2007 (dækkende andet halvår). Honorarer Nedenstående beløb inkl. 3 % stigning er indeholdt i bestyrelsens budgetforslag. Udbetalingen sker bagud. Modtagere af honorarer Formanden Kasserer Sekretær Redaktør af Infokanal I alt for året Medlemsinformation marts 2007 side 4 af 20

5 Medlemsinformation marts 2007 side 5 af 20

6 Medlemsinformation marts 2007 side 6 af 20

7 Medlemsinformation marts 2007 side 7 af 20

8 Medlemsinformation marts 2007 side 8 af 20

9 Medlemsinformation marts 2007 side 9 af 20

10 Medlemsinformation marts 2007 side 10 af 20

11 Programudgifter Beregning 2007 Copydan & Koda Betalingsprogrammer inkl. moms 1-3 TV 68, TV 45, TV 45, TV 9,30 0,00 0,00 6 radiokanaler 11,66 0,00 Infokanal 1,02 GRUNDPAKKE 181,73 0,00 Stigninger Fra 2006 Til TV 23,25 TV2 Zulu 4,65 135,00 Kanal 4 4,65 123,75 124,00 Kanal 5 4,65 152,55 3,30 TV3 4,65 280,50 19,20 TV3+ 4,65 205,50 51,00 Eurosport 1,80 86,25 Cartoon Network 4,65 0,00 TCM 2,49 48,75 Discovery Channel 0,00 78,75 19,50 Animal Planet 0,00 46,50 TV2 Charlie 4,65 104,25 BBC Prime indtil ,00 MTV indtil ,00 Euronews indtil ,00 CNBC 1,80 0,00 Nat. Geographic 2,49 45,00 DK4 4,65 134,25 30,00 CNN 1,80 41,25 TV2 Film 4,65 75,00 Aftale 0,00-75,00 Tillæg for FULD PAKKE 75, ,30 Forsikringer Type af forsikring / serviceaftaler Bestyrelsesansvarsforsikring 575,00 575,00 575,00 575,00 Løsøreforsikring 800,00 800,00 800,00 800,000 Arbejdsmarkedets erhvervssygdomsforsikring for bestyrelsen og evt. ansatte (AES) Anlægsforsikring inkl. i serviceaftale via FDA via FDA via FDA Via FDA Serviceaftale for klimaanlæg 885,00 885, , ,00 Serviceaftale vedr. Infokanal 2.700, , , ,00 Medlemsinformation marts 2007 side 11 af 20

12 4.2. Resultat af den vejledende brugerafstemning TV kanaler Pris pr. år Antal stemmer % af 279 skemaer - 8 grundpakker=271 TV2 Zulu 135, TV3+ 205, TV3 280, Kanal 5 152, TV2 Film 75, TV2 Charlie 104, Animal Planet 46, Discovery 78, Eurosport 86, Cartoon/TCM 48, Kanal 4 123, CNN 41, dk4 134, CNBC/National 45, XXXXXXXXXXXX 1606,30 XXXXX XXXXXXXXXXXX TV2 News Ca. 154, Disney Channel Ca. 125, TV2 sport Ca. 375, Euronews 14, BBC Prime 49, Jetix/Hallmark Ca. 54, MTV 50, Travel Channel Ca. 39, Discovery civil Ca. 50, The Voice TV Ca. 46, Scandinavia Ca. 80, BBC World Ca. 39, Discovery Science Ca. 50, TV2 sport ekstra? Discovery Travel Ca. 50, Viasat History Ca. 45, Viasat Explorer Ca. 40, Nickelodeon Ca. 40, Resultatet af den vejledende brugerafstemning ses ovenfor. Resultatet betyder at BBC Prime, MTV og Euronews udgår pr Bestyrelsen undersøger mulighederne for at Disney Channel, TV2 Sportskanalerne (hvis de kommer) eller Viasat Sport og TV2 News kan komme på anlægget. En evt. løsning Vil blive nærmere omtalt på generalforsamling. Medlemsinformation marts 2007 side 12 af 20

13 4.3 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter Nuværende vedtægter for Fællesantenneforeningen Eriksminde Forslag til ændringer i vedtægter for Eriksminde Antenneforening Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. april 1988, og ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1996 og 28. marts Foreningens navn, hjemsted, område og medlemskreds. 1. Foreningens navn er Fællesantenneforeningen Eriksminde. 2. Foreningens hjemsted er Greve kommune. 3. Fællesantenneforeningens område er identisk med Grundejerforeningen Eriksmindes område. 4. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme/boliger, som har tilsluttet sig foreningen. Foreningen er pligtig at optage medlemmer indenfor foreningens område på vilkår, at der betales tilslutningsbidrag efter de i nærværende vedtægter fastsatte retningslinier, samt på rimelige vilkår evt. interesserede udenfor området, såfremt anlæggets kapacitet giver mulighed herfor. Formål og opgaver. 5. Foreningens formål er at varetage driften og vedligeholdelsen af de eksisterende anlæg, herunder modernisering og ajourføring med henblik på opretholdelse af en tidssvarende teknisk standard, samt i øvrigt udføre de opgaver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. april Ændret på generalforsamlingen den 11. marts 1996 og 28. marts Ændret på generalforsamlingen den 16. april Foreningens navn er Eriksminde Antenneforening. Foreningen anvender også navnene Eriksmindenet og Eriksminde Bredbånd. 2 uændret 3. Antenneforeningens primære område er identisk med Grundejerforeningen Eriksmindes område. 4 uændret 5. Foreningens formål er 5.1 at eje og drive de eksisterende kabel- og bredbåndsanlæg med henblik på overfor medlemmerne at: a) modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler b) udbyde kapacitet til brug for datatransmission c) udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over kabel- og bredbåndsanlæg 5.2 at bredbåndsanlægget løbende moderniseres og ajourføres med henblik på opretholdelse af en tidssvarende teknisk standard 5.3 i øvrigt at udføre de opgaver, der i medfør af lovgivningen henlægges til foreningen. 5.4 Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser 5.5 Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved Medlemsinformation marts 2007 side 13 af 20

14 tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand. 5.6 Bestyrelsen skal sikre at - den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er tilstede, og den løbende vedligeholdes. - foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet AFO - der sker en løbende vurdering af hvilke forsikringer det er nødvendig for foreningen at have tegnet Kapital- og udgiftsfordeling. 6. Foreningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske bidrag hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed derfor. 7. I forbindelse med tilslutningen til anlægget har hvert medlem betalt resp. forpligtet sig til at betale sin andel af udgifterne ved fællesantenneanlæggets etablering på de vilkår, der er fastsat i de med Scantemo A/S og Siemens A/S oprettede kontrakter. Ved senere tilslutning til anlægget fastsætter bestyrelsen en rimelig tilslutningsafgift. Det årlige bidrag til betaling af de løbende udgifter ved driften og vedligeholdelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Bidraget til disse udgifter betales halvårligt og forfalder til betaling henholdsvis den 1. maj og 1. november. Indbetales bidraget ikke inden udgangen af forfaldsmåneden, tillægges der kontingentet et strafgebyr på kr. 25 pr. opkrævning pr. ejendom/bolig plus 2 % pct. rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsmåneden. Der betales kontingent for hver ejendom/-bolig, et medlem er ejer af. Ved tilslutning af medlemmer udenfor foreningens område fastsætter bestyrelsen en rimelig tilslutningsafgift og en rimelig fremtidig andel i udgifterne til drift og vedligeholdelse af anlægget. Ved fordeling af udgifterne ved en senere udbygning af anlægget og de efter en sådan udbygning løbende udgifter til drift og vedligeholdelse, fastsætter generalforsamlingen fordelingsnøglen under hensyntagen til den faktiske omkostningsfordeling ved udbygningen og ved den fremtidige drift/vedligeholdelse. Medlemmernes forhold til foreningen. 8. I forhold til trediemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end 6 uændret 7. Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens kabel- og bredbåndsanlæg er pligtige til at være medlem af foreningen. Bestyrelsen fastsætter afgiften for tilslutning til bredbåndsanlægget. Det årlige bidrag (kontingent) til betaling af de løbende udgifter ved driften og vedligeholdelsen fastsættes på den årlige generalforsamling. Bidraget til disse udgifter betales halvårligt og forfalder til betaling henholdsvis den 1. maj (for perioden ) og 1. november (for perioden ). Indbetales bidraget ikke senest 8 dage efter forfaldsdagen, tillægges der bidraget et strafgebyr på kr. 50 pr. rykker pr. ejendom/bolig plus 2 % pct. rente pr. påbegyndt måned fra og med forfaldsdagen. Der betales kontingent for hver ejendom/-bolig, et medlem er ejer af. Ved tilslutning af medlemmer udenfor foreningens område fastsætter bestyrelsen en rimelig tilslutningsafgift og en rimelig fremtidig andel i udgifterne til drift og vedligeholdelse af anlægget. Ved fordeling af udgifterne ved en senere udbygning af anlægget og de efter en sådan udbygning løbende udgifter til drift og vedligeholdelse, fastsætter generalforsamlingen fordelingsnøglen under hensyntagen til den faktiske omkostningsfordeling ved udbygningen og ved den fremtidige drift/vedligeholdelse. 8 uændret Medlemsinformation marts 2007 side 14 af 20

15 deres andel i foreningens formue. I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på de enkelte medlemmer. 9. Når et medlem overtager sin ejendom/bolig eller på anden måde ophører at være ejer af denne, ophører medlemskabet af foreningen. Den pågældende kan ikke i forbindelse med sin udtræden kræve udbetalt nogen andel af foreningens formue; men den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser overfor foreningen. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, herunder omkostninger, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. 10. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til ophør med udgangen af et regnskabsår. Opsigelsen afgives overfor bestyrelsen. Såfremt foreningen har optaget lån til finansiering af anlægsudgifter, kan bestyrelsen gøre udtræden betinget af, at den udtrædende betaler en godtgørelse til foreningen, svarende til den udtrædendes andel af det pågældende lån. Inden udtræden kan finde sted, skal bidrag af enhver art, der er godkendt af bestyrelsen eller vedtaget af en generalforsamling indenfor opsigelsesvarslets løbetid, være betalt. Udmelding af foreningen berettiger ikke til udbetaling af andele af opsparet formue eller af noget andet beløb. 9. Ved ejerskifte overdrages medlemskabet til den nye ejer (køber) af pågældende ejendom/bolig og vedkommende indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen. Den tidligere ejer (sælger) kan ikke i forbindelse med sin udtræden af foreningen kræve udbetalt nogen andel af foreningens formue. Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb, herunder omkostninger, og får først de med medlemskabet følgende rettigheder, når dette er sket. 10. Et medlem kan opsige sit medlemskab af foreningen med 3 måneders skriftligt varsel til ophør med udgangen af et regnskabsår. Opsigelsen afgives overfor bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter afgiften for frakobling hhv. gentilkobling til kabel- og bredbåndsanlægget. Såfremt foreningen har optaget lån til finansiering af anlægsudgifter, kan bestyrelsen gøre udtræden betinget af, at den udtrædende betaler en godtgørelse til foreningen, svarende til den udtrædendes andel af det pågældende lån. Inden udtræden kan finde sted, skal bidrag af enhver art, der er godkendt af bestyrelsen eller vedtaget af en generalforsamling indenfor opsigelsesvarslets løbetid, være betalt. Udmelding af foreningen berettiger ikke til udbetaling af andele af opsparet formue eller af noget andet beløb Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved deres ejendom uden betaling fra foreningens side Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre forbindelseskabler, forstærkere og standere, der findes på deres ejendom. Det samme gælder hvis medlemmerne påfører anlægget skader uden for egen ejendom. Eventuelle beskadigelser på foreningens kabler, forstærkere og standere må straks indberettes til bestyrelsen Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb i eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del Medlemsinformation marts 2007 side 15 af 20

16 af anlægget, som tilhører foreningen. Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen. Foreningens ledelse. 11. Generalforsamlingen er fællesantenneforeningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. 12. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. 13. Generalforsamlingen, der skal afholdes i Greve kommune, indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem under den til foreningen oplyste adresse. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen samt angive de forslag, der skal behandles på denne. Samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, fremsendes foreningens årsregnskab og budgetforslag for det indeværende regnskabsår. Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på ordinære generalforsamlinger, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen og være denne i hænde senest den 1. marts. 14. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder forelæggelse af budget og fastsættelse af bidrag til drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 6a. Valg af formand (ulige år). 6b. Valg af kasserer (lige år). 6c. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret revisor og det samme gælder den ene af suppleanterne. 9. Eventuelt. 11. Generalforsamlingen er antenneforeningens højeste myndighed. Kun den kan vedtage, ændre eller ophæve vedtægterne. 12 uændret 13 uændret 14. På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år og forventninger til det kommende år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Forslag fra bestyrelsen, derunder forelæggelse af budget og fastsættelse af bidrag til drift og vedligeholdelse af foreningens anlæg. 5. Forslag fra medlemmerne. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: 6a. Valg af formand (ulige år). 6b. Valg af kasserer (lige år). 6c. Valg af 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen. 8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter. En af revisorerne skal være statsautoriseret eller registreret revisor og det samme gælder den ene af suppleanterne. 9. Eventuelt Bestyrelsen sørger for at der udarbejdes referat af generalforsamlingens beslutninger 15. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af 15 uændret Medlemsinformation marts 2007 side 16 af 20

17 bestyrelsen, når den finder det påkrævet eller efter skriftlig begæring fra mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske ved brev med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske af medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begærings fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter at udsende indkaldelser til den ekstraordinære generalforsamling. 16. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hver ejendom/bolig, vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlingen ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan repræsentere mere end 10 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal meddeles til Greve kommune. 16. Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har en stemme for hver ejendom/bolig, vedkommende er ejer af, dog højst 10 stemmer. Afstemningen kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, når 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun et andet medlem. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes inden for en måned med mindst 8 dages varsel en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til det fremmødte antal kan tages gyldig beslutning, såfremt 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Enhver ændring af vedtægterne skal meddeles til Greve kommune. 17. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling og afgår efter tur. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer hvert år. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, medens bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær. Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de af bestyrelsen trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende medlemmer. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, dog kan generalforsamlingen, dersom det efter arbejdets karakter skønnes rimeligt, tillægge formand, kasserer og sekretær et mindre honorar. Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet udvalgsformanden dog altid skal 17 uændret Medlemsinformation marts 2007 side 17 af 20

18 være et bestyrelsesmedlem. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed. 18. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som overfor private. Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med loven og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med 3 af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen er berettiget til under ansvar overfor generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp i sager, hvor dette skønnes nødvendigt, for eksempel revisor, advokat eller kontormedhjælp. Regnskab og revision. 19. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal attesteres af formanden. Udgiftsposter på mere end 1000 kr. må ikke afholdes uden forudgående bestyrelsesbeslutning. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på bank-, sparekasse- eller girokonto, og kontiene skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på disse i forbindelse med formanden eller næstformanden. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 3000 kr. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges for bestyrelsen inden den 20. februar. Regnskabet videre ekspederes til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest den 1. marts. Overgangsordning. 20. Regnskabsåret 1995/96 går fra 1. september 95 til 31. december 96. I dette forlængede regnskabsår opkræves bidrag i december 95, i maj 96 og i november 96. I november 1996 opkræves kontingent for perioden 1. september til 31. december uændret 19. Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle foreningens udgifter. Alle udgiftsbilag skal inden betaling sker attesteres af formanden. Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå på bankkonti. Bestyrelsen kan beslutte at give kassereren adgang til at bruge netbank og lignende i forbindelse med ind- og udbetalinger. Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige 5000 kr. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet forelægges for bestyrelsen inden den 20. februar. Regnskabet videreekspederes til de af generalforsamlingen valgte revisorer, der har 14 dage til regnskabets gennemgang og tilbagelevering til formanden med eventuelle bemærkninger. Regnskabet skal foreligge fuldt færdigt og revideret senest 1. marts. Offentliggørelse af vedtægterne 20 Vedtægterne gøres tilgængelige for medlemmerne enten ved omdeling, på foreningens hjemmeside eller gennem en på anlægget værende Infokanal / tekst-tv. Medlemsinformation marts 2007 side 18 af 20

19 Siden generalforsamlingen i 2006 og det videre arbejde frem mod Bestyrelsen har i 2006 koncentreret indsatsen om gennemførelse af beslutningerne på generalforsamlingen i 2005, fortsat indsamlingen af viden om de mange nye tiltag, der er på TV- og radioområdet netop nu, samt følge udviklingen på bredbånds og IP - telefoni området. Det danske digitale sendenet er kommet på kabelnettet med DR1, DR2, TV2 og tegnsprogskanalen. De digitale DAB radiokanaler er kommet på kabelnettet. Der er pt. 17 digitale radiokanaler Indført og normaliseret aftalen med DFTT om bredbånd. Besparelse for medlemmerne er på ca kr. årligt. En ændring som omfattede: Udskiftning af alt centralt bredbåndsudstyr Ombytning af alle kabelmodemer Flytning af alle mailadresser Afvikling af aftale med Arrownet Diverse indkøringsproblemer På vej med IP-telefoni via Debitel-ip Informationsmøde Aftalt nedlæggelse af ca. 2,5 km tomme fiberrør med DONG Energy Indkøbt tomme fiberrør og andet tilbehør Bestilt fibernoder m.v. Fulgt op på DONG Energy s nedlægning af elledninger m.v. i jorden, herunder Kabelskader og udbedring af samme Løbende opfølgningsmøder Udskiftet klimaanlæg i hovedstationen Forberedt og gennemført vejledende brugerafstemning Deltaget i FDA s landsmøde, udstilling, seminarer og bestyrelse i region 7 Bestyrelsen vil i 2007 koncentrere indsatsen om gennemførelse af nedenstående opgaver samt naturligvis gennemføre de beslutninger årets generalforsamling vedtager. Hertil kommer fortsat indsamling af viden om de mange nye tiltag der er på TV- og radioområdet samt udviklingen på Bredbånd og IP - telefoni. Afslutte samgravning med DONG Energy Ca. 2.5 km. fiberrør Indføre fiber-backbone-projektet Få pustet fiber i de tomme rør. Forventes klar sommer Følge op på DONG Energy s nedlægning af elledninger m.v. i jorden Kabelskader og udbedring af samme Løbende opfølgningsmøder Følge op på IP-telefoni således medlemmernes besparelser på kr. årligt kan realiseres Stabil IP-telefoni Følge op på bredbånd Flere og hurtigere hastigheder på bredbånd Det svenske analoge sendenet lukker for svensk TV1-TV2-TV4. Erstattes med Det svenske digitale sendenet eller satellitmodtagelse Digitaliseringen af radio & tv Mediepolitisk aftale Den internationale frekvensplanlægning Digital tv HDTV Deltage i FDA s landsmøde, udstilling, seminarer og bestyrelsesarbejdet i region 7 Løbende kontakt med leverandører og kollegaer i andre antenneforeninger Løbende kontakt med leverandører og kollegaer i andre antenneforeninger Medlemsinformation marts 2007 side 19 af 20

20 Generel information Kontingent tilmeld til PBS Kontingent betales den 1. maj for perioden 1. januar til 30. juni og 1. november for perioden 1. juni til 31. december. Hvis I har spørgsmål i den anledning kontakt venligst foreningens kasserer Lene Sørensen på tlf eller e-post: Kontingentet kan opkræves via PBS. Vil I sikre jer imod manglende betaling, rykkergebyrer og renter ved forsinket betaling så er tilmelding til PBS-betaling en god løsning. Ved salg af ejendom Ved salg af ejendommen overtager køber medlemskabet af antenneforeningen. Få det indføjet i slutsedlen. Overdragelse af medlemskabet til den nye ejer er gratis. Regulering af kontingent sker over refusions-opgørelsen. Skal den nye ejer ikke overtage medlemskabet skal den nuværende ejer opsige medlemskabet og betale udmeldelsesgebyr + kontingent jfr. vedtægterne. Skift af programpakke. Skift af programpakke kan ske ved hvert kvartalsskifte. Bestilling af anden pakke skal ske en måned før kvartalsskiftet. Blanket kan hentes på foreningens hjemmeside. Kontingentet reguleres på datoen for pakkeskift. Der er et særligt gebyr for selve pakkeskiftet. Informationskanalen og hjemmesiden INFO - kanalen - kanal 8 - og hjemmesiden informerer om forhold af interesse for brug af foreningens anlæg. Særligt vedr. kabelmodemer Efter 1. april 2006 kan der også være fordel at overdrage kabelmodemet til den nye ejer, idet vedkommende kan komme billigere med på bredbånd. Alternativt kan kabelmodemet afleveres til antenneforeningen. Foreningen er medlem af FDA Forenede Danske Antenneanlæg, der på en lang række områder varetager foreningens interesser, og tilbyder forskellige services til medlemsforeningerne. Bestyrelsens søger indflydelse ved at være repræsenteret i bestyrelsen for FDA Region 7 (Roskilde og Frederiksborg amter) og deltage i landsorganisationens landsmøde. Foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet. Generelle betingelser for brug af Internet, IP-telefoni og VisionDigital Bredbånd fra DFTT, IP - telefoni fra Debitel-ip og VisionDigital fra Canal Digital kræver tilslutning til foreningens kabel- og bredbåndsanlæg inkl. medlemskab af foreningen. Udmeldelse af antenneforeningen medfører frakobling i tilslutningsstander, og dermed bortfald af adgangen til bredbånd, IP - telefoni og VisionDigital. Det er det enkelte medlems ansvar selv at opsige abonnement på bredbånd, IP-telefoni og VisionDigital. Der henvises til DFTT s, Debitel-ip s og Canal Digital s abonnementsbetingelser. Medlemsinformation marts 2007 side 20 af 20

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

Vedbæk Villaparks Grundejerforening

Vedbæk Villaparks Grundejerforening Nedenfor er bestyrelsens forslag til de nye vedtægter, der behandles på den ordinære generalforsamling den 30. september 2010. For at synliggøre de faktiske ændringer er de nuværende vedtægter listet i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Sognegården, Kirkebakken Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 1 2 0 0 6 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Onsdag, den 29. marts 2006 Tid: Kl. 19:00 Sted: Sognegården,

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere

Bredballe Antennelaug

Bredballe Antennelaug Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 4 2 0 1 3 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling Tirsdag den 29. oktober 2013 Nye vedtægter Bestyrelsen samt kontakter Med venlig hilsen Bestyrelsen

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal

Bredballe Antennelaug. Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling. Kirkebakkeskolens Samlingssal Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 1 2 0 0 4 Generalforsamling Hermed indkaldes til Bredballe Antennelaug s ordinære generalforsamling Dato: Tirsdag, den 30. marts 2004 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kirkebakkeskolens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE

MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE MARTS GENERAL- FORSAMLING - SE SIdE 14 LEDEREN fra formanden Velkommen til læserne af det første antenneblad i år. - Året, vi nu har bag os, har været et godt år for Antennelauget. Vi har formået, trods

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Medlemsinformation Juni 2014

Medlemsinformation Juni 2014 Medlemsinformation Juni 2014 ERIKSMINDE MEDIENET KABEL TV - BREDBÅND - TELEFONI - ALARMSYSTEM Digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Velkommen til Eriksminde Foreningen byder velkommen

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet

VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet IT-Lauget Parknet, http://parknet.dk Side 1 af 11 VEDTÆGTER FOR IT-Lauget Parknet 1. NAVN OG FORMÅL 1.1. Laugets navn er IT-Lauget Parknet (herefter "Lauget"). 1.2. Laugets formål er at tilrettelægge,

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING

SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING SERVITUT MED NYE VEDTÆGTER FOR FORENING EJENDOM: Adresse: Surlykke 5 6400 Sønderborg Landsejerlav: Stovgård, Dybbøl Matrikelnummer: 0052 ANMODER: GEOPARTNER LANDINSPEKTØRER A/S Rugårdsvej 55A 5000 Odense

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold:

ORDENSREGLEMENT. Færdselsforhold: ORDENSREGLEMENT Færdselsforhold: Den maksimale hastighed for motorkøretøjer er 30 km/t på stam- og boligveje inden for grundejerforeningens område. På fordelings- og hovedfordelingsveje gælder færdselslovens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen. Lundebakken. ADVOKATGÅRDEN Nygade 9 4700 Næstved Telefon (+45) 55 75 85 00 Telefax (+45) 55 75 85 01 Email: naestved@advodan.dk Homepage: www.advodan.com CVR: DK-20 46 40 38 Giro nr.: 920 3133 Fin Krog Aage Advokat

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege

VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege J.nr. 366106 / SBM (25.09.2014) Torben Korsager Advokat (H), partner Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 VEDTÆGTER for Ejerforeningen Kongens Ege 1. NAVN 1.1. Ejerforeningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN

LØNBERG & LETH CHRISTENSEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN KÆRUP PARK 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærup Park (herefter benævnt foreningen ) med hjemsted i Ringsted Kommune og med

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst.

VEDTÆGTER. for. Grundejerforeningen Østervænget. ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune. Boliger i Vindinge øst. VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Østervænget ---ooo0ooo--- Lokalplan nr. 570, Roskilde Kommune Boliger i Vindinge øst ---ooo0ooo--- Side 2 af 7 Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere