Håndbog for vejledere i Edb-banden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for vejledere i Edb-banden"

Transkript

1 side 1 Håndbog for vejledere i Edb-banden Indholdsfortegnelse Emne: Side Indholdsfortegnelse 1 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi 2 Edb-bandens start 3 Edb-bandens driftsopgaver 4 Møder i Edb-banden 5 Aktiviteter og Temamøder i Edb-banden 6 Dagsordenmøde, referat 7 Administration, kontor- og sekretæropgaver m.m 8 Der vejledes inden for områderne 9 Tilmelding og vejledning i Edb-banden 10 Tilmeldingsskema - Edb vejledning 11 Ordensregler for alle brugere af pc er i Edb-lokalet 12 Indhold i Edb-bandens skabe uden for Edb-lokalet 13 Vejlederes navn, adresse, telefon nr., & adresser 14 Praktiske oplysninger 15 Hvem ved hvad, oversigt over vejlederes emner 16 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler 17 Ordensregler for benyttelse af andre lokaler i Lilleskolen 18 Oplysninger om tillæg 19 Rettelser 19 Edb-bandens slogan: Har vi det ikke godt? Jo! - og vi fortjener det! (Stifteren Ejner Davidsens slogan) Denne håndbog er lagt ind på serveren. Genvej Håndbog på skrivebordet Jan 2008

2 side 2 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi Gruppens organisation: Edb-gruppen er et brugertilbud under Skovgården. Edb-gruppens navn er: Edb-banden. Gruppen vælger en gruppeleder til varetagelse af kontakten til Kommunen, Skovgården og pressen. Gruppens aktiviteter tilrettelægges af holdlederne (herefter benævnt vejlederne) i fællesskab. Vejlederne er frivillige der, gennem socialt samvær og uden honorar, påtager sig at vejlede ud fra den enkelte brugers behov. Formål: Edb-gruppens tilbud retter sig til pensionister og efterlønsmodtagere i Furesø Kommune, og har til formål at:. 1) Give brugerne kendskab til computeren og dens perifere udstyr 2) Vejlede brugerne i at bruge de mest almindelige programmer. Vejledningen tager udgangspunkt i Windows og tilrettelægges, så brugerne opnår en tryghed, der gør dem fortrolig med at anvende en personlig computer. 3) At motivere brugerne, så de får lyst til at lære mere ved at deltage i kurser om de forskellige programmer på aftenskoler, VUC og seniorkurser mv. Edb-banden planlægger selv alle pc-tilbud for brugerne, og vejledere planlægger og gennemfører selv vejledningen. Edb-banden fremstiller selv nødvendige skemaer som f.eks. indmeldelsesskemaer, deltagerlister, holdlister m.m Gruppens hjemsted: Edb-bandens hjemsted er Skovgårdens Lilleskole i Værløse ( ): Edb-bandens adresse: Aktivitetscenteret Skovgården, Lilleskolen, Gadekærsvej 5, Værløse Gruppens økonomi: Budget og økonomi for Edb-banden: Aktivitetscenteret Skovgården og Socialudvalget i Furesø Kommune forestår økonomien, i lighed med de øvrige aktiviteter som foregår på Skovgården. Skovgården opkræver deltager- og materialegebyr. Materialegebyr udbetales til edb-banden, der er økonomisk ansvarlig for indkøb af materialer mm. (Edb-banden har derfor oprettet en bankkonto, hvor pengene indestår, og har af denne grund dannet forening med vedtægter (se tillæg)).

3 side 3 Edb-bandens start. Edb-bandens start Ejner Davidsen ( ) fra Værløse startede i 1999 med at skrive en del læserbreve i lokalpressen om, at ældre borgere i Værløse manglede muligheder for at få kendskab til pc ens mange muligheder. Ejner Davidsen havde god kontakt til Aktivitetscenteret Skovgården og Værløse kommunes politikere. Han var overbevist om, at flere ældre i Værløse gerne ville hjælpe til som vejledere, hvis man fik stillet et lokale og pc ere til rådighed. Sammen med andre aktive folk i Værløse, fik Ejner Davidsen i 2000 startet Skovgårdens Edb-gruppe. Edb-gruppen bestod af vejledere, der uden honorar gerne ville være med til at arrangere gratis tilbud om Edb-vejledning i lighed med Aktivitetscentret Skovgårdens mange andre tilbud. Tilbud om Edb-vejledning blev rettet til pensionister og efterlønsmodtagere i Værløse Kommune. Vejledningen for de første deltagere (også benævnt brugere) startede i november Efter kort tid var der over 100 brugere og 15 vejledere. Edb-gruppens navn blev ændret til Edb-banden Vejledningen foregik på Aktivitetscenteret Skovgården og i Kulturhuset på Værløse Bytorv. Nyt Edb-lokale blev indviet d. 7. jan i Skovgårdens nye aktivitetslokaler i Lilleskolen på 1. sal. Indvielsen var arrangeret og blev foretaget af Kurt Borck, formand for Socialudvalget i Værløse Kommune. Der var ved indvielsen tilmeldt ca.180 brugere til Pc-vejledning, og Edb-banden har nu ca. 20 vejledere. Der er i Edb-lokalet installeret 9 Pc er, der alle har adgang til Internet og med egen adresse. Desuden er der installeret diverse hjælpeudstyr så som sort/hvid laserprinter, farveprinter og en scanner til overførsel af billeder m.m.

4 side 4 Edb-bandens driftsopgaver. Der vælges vejledere til at varetage nedennævnte opgaver. Vejlederne vælges ved et vejledermøde. Antallet af vejledere til løsning af de enkelte opgaver kan ændres efter behov. Oversigt over valgte vejledere til varetagelse af nedennævnte opgaver: Se under tillæg/oversigt.doc Eksterne møder. Møder med Skovgården, kommune og presse. Varetages af gruppelederen. Sekretæropgaver for Edb-banden og gruppeleder. Opgaver med at skrive referat m.m. Administration af tilmeldinger og holdlister Forestå alle tilmeldinger og oprette holdlister. Oprette/vedligeholde Database for brugerregistrering m.m. Forbrugsmaterialer til vejledning i Edb-banden Forestå indkøb af forbrugsmaterialer så som papir, blækpatroner og DVD er m.m. Database og skemaer, der benyttes til Edb-bandens administration Vedligeholde database for at forenkle administrationen af alle brugerlister (kartotek), samt at udvikle diverse skemaer til brug for arbejdet. Edb-bandens Web-navn og adresser Varetage evt. opdateringer af Edb-bandens navn og adresser. Edb-bandens hjemmeside Forestå udvikling, vedligeholdelse og diverse opdateringer af hjemmeside. Vedligeholdelse, opdateringer og evt. fejlretning af Pc er og andet teknisk udstyr Teknisk udvalg forestår al vedligeholdelse og teknisk arbejde på pc er samt andet teknisk udstyr, herunder opdateringer, fejlretninger i programmer og systemer. Forslag om installation (herunder køb) af nye programmer skal forelægges Teknisk udvalg og behandles derefter ved et vejledermøde. Indretning, ændring og evt. forbedringer af Edb-lokale Forestå evt. ændringer og indretning af Edb-lokalet. Alle væsentlige ændringer skal forinden forelægges og godkendes på et vejledermøde. Temamøder for vejlederne Planlægning og afvikling af de forslag, der fremkommer på møder i Edb-banden. Opsætning af opslag på tavle i Edb-lokale om tilmelding m.m. Håndbog for vejledere Opdatering af håndbog for vejledere i Edb-banden med tilhørende skemaer. Ændringer af håndbogen skal godkendes på et vejledermøde.

5 side 5 Møder i Edb-banden Vejledermøder i Edb-banden: Edb-banden holder fælles vejledermøder den sidste fredag i måneden. Dagsordenen omfatter nedenstående faste punkter: Referat fra sidste møde Beretning fra gruppeleder Sekretær orienterer ventelister - holdenes afvikling m.m. Udvalgsrapportering Forslag om ønsker for evt. temamøde på fredage Ideer ordet er frit Dato for næste møde Dagsordenen kan udvides efter behov Sekretæren skriver dagsorden. Sekretæren udsender dagsorden og indkaldelse til møder til alle vejledere via Alle vejledere kan komme med forslag til møderne. Referat fra Edb-bandens vejledermøder: Beslutninger og ønsker på møderne nedskrives af sekretær i et kort referat. Referat fra møderne udsendes af sekretær til alle vejledere, der har . Der lægges kopi af referat i Edb-lokalet til de vejledere, der ikke har . Kopi af alle referater og dagsordener opbevares i en mappe på reolen og på serveren under Sekretær. Temamøder i Edb-banden Temamøder afholdes hver fredag Emnerne aftales ved vejledermøderne

6 side 6 Aktiviteter og Temamøder i Edb-banden Fredage i Edb-lokalet er der udveksling af erfaringer for vejledere i Edb-banden I sæsonen er der på fredage mulighed for at træffe andre vejledere, og udveksle erfaringer, samt høste ny viden om diverse programmer m.m. Udenfor sæsonen kan der aftales andre dage end fredag. På aftalte fredage er der temamøder og videreudvikling for vejledere i Edb-lokalet: Temamøder afholdes i Edb-lokalet. Der er mulighed for alle vejledere at deltage i planlagte temamøder. Temamøderne arrangeres af de vejledere, der har kendskab til emnet. Emner til temamøder aftales på det faste månedsmøde (vejledermøde). Det forventes at alle temamøder starter præcis som aftalt. Edb-bandens vejledere kan benytte Edb-lokalet udenfor den normale vejledningstid Det er muligt for den enkelte vejleder at benytte Edb-lokalet hele døgnet. Vejledning i betjening af tyverialarmen i Lilleskolen, samt om nøgle til Edb-lokale (se side 17)

7 side 7 Dagsordenmøde Fredag den / 200 kl Navn Inkaldelse udsendt d. af Dagsordenens punkter: Gæster: Forhindrede var: 1.1 Mødeleder 1. 2 Referat fra sidste møde 2. Gruppeleders beretning siden sidste møde: Referat udsendt d. af sekretær Orienteringer og beslutninger 3. Sekretær orienterer: 3.1 Ventelister. 3.2 Holdenes afvikling. 4. Udvalgsrapportering: Forslag til fredagsmøder kl Ideer ordet er frit! 10 Dato for næste dagsordenmøde: Dagsorden og referat udsendes af gruppeleder/sekretær via til alle vejledere. Referater fra møder opbevares af sekretær og gruppeleder, og kopi indsættes i ringbind, der placeres ved serveren

8 side 8 Administration, kontor- og sekretæropgaver m.m. Gruppelederen repræsenterer og varetager gruppens (edb-bandens) interesser overfor Skovgården, kommune og presse. Sekretæren varetager følgende: Udsender dagsorden og indkaldelse til og referat fra møder (via ) til vejlederne Ajourfører telefon- og adresseliste og sender denne via til vejlederne Ajourfører indmeldelser, deltagerlister, holdlister og udmeldelser m.m. Ajourfører Spørge- og tilmeldingsskema Ajourfører opslag om vejledningstidspunkter og vejledere Vejledere, valgt på vejledermøde, varetager: Vedligeholdelse af edb-bandens hjemmeside Opdatering af Håndbog for vejledere Vedligeholdelse af edb-bandens billedarkiv af vejledere. Oversigt over Hvem ved hvad Navne på ovennævnte, Se tillæg/oversigt.doc

9 side 9 Der vejledes inden for områderne: Fil-håndtering Tekstbehandling Internet Regneark Data-base / Kartotek (oprette mapper samt flytte og slette filer og mapper m.m.) (Microsoft Word) (Microsoft Outlook) (Internet Explorer) (Microsoft Excell) (Microsoft Access) Fremvisning billeder m.m. (Microsoft PowerPoint) Scanning Sikkerhed på pc er Hjemmeside Billedhåndtering Billedredigering Digital Foto (kopiere billeder og tekst til fil) (Anti-virus og firewall m.m.) (Microsoft FrontPage) (flytte fotofiler til computer) (Irfanview og Picasa2) (for interessegruppe) men emnerne kan udvides efter behov Der er udarbejdet en del vejledninger og opgaver m.m. af vejledere og disse filer er placeret i mapper på serveren. De kan hentes til alle computere via det lokale net.benyt Genvej opgaver på skrivebordet. Nye udarbejdede opgaver og vejledninger kan lægges ind på serveren, så andre kan benytte dem! (kontakt sekretæren) Alle dokumenter/filer bør indeholde en adresselinie i bunden med oplysning om, hvor på serveren filen findes.

10 side 10 Tilmelding og vejledning i Edb-banden Tilmelding til vejledning i Edb-banden: Tilmeldingen foregår i slutningen af november måned på Lilleskolen til vejledning i efterfølgende års sæson 1 (jan-apr) og sæson 3 (sep-dec). Efter november vil tilmelding til Edb foregå i Skovgårdens reception. Tilmeldingsskema kan hentes i Skovgårdens reception og på edb-bandens hjemmeside Deltagerbetaling: Deltagere i edb betaler et beløb, som fastsættes af Skovgården i lighed med andre aktivitetstilbud på Skovgården. Der betales et ekstra beløb til materialer, der opkræves samtidig med tilmeldingen. Tidspunkter for vejledning i Edb-banden: Edb-banden vejleder alle mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl Lektionernes længde er på 50 minutter og starter hver hele time. Holdstørrelser: Der er en vejleder og oftest, men max 2 brugere pr. hold og 1 pc til hver bruger. Der kan være 8 brugere ad gangen ved 8 pc er og normalt med 4 vejledere. Vejledning for Brugere: Det er Edb-bandens vejledere, der forestår vejledningen på pc erne. Der vejledes i bl.a. IT ( og Internet), samt i tekstbehandling, regneark, database, og fil - og billedhåndtering m.m.., se foranstående. Hvis vejlederen ikke kan komme til en eller flere vejledningstimer: Det er muligt at aftale med andre vejledere, der har vejledning på samme tid, at de hjælper de brugere, der møder til vejledningen, eller der kan træffes aftale med en anden vejleder, at denne møder og vikarierer for den pågældende vejleder Det er også muligt at brugerne kan klare sig ved selvstudium. Hvis vejledning aflyses: Det er hver enkelt vejleders ansvar at melde afbud til alle brugerne på holdet, hvis vejledningen aflyses. Vejlederne informerer brugerne om ordensregler: (se side 12) Brugerne skal meddele vejlederen, hvis man ikke kan komme til vejledningen. Hvis en bruger 3 gange udebliver uden afbud, risikerer vedkommende at blive slettet fra holdet.

11 side 11 Tilmeldingsskema til EDB-vejledning Aktivitetscentret SKOVGÅRDEN Vejledningen foregår i EDB- lokalet på Skovgårdens Lille Skole Gadekærsvej 5, 1. sal Sæt kryds! Hvad er du interesseret i at blive vejledt i? (Vejledere hjælper gerne med udfyldning ved tilmeldingen) Programmer Begynder Lidt øvet Øvet Bemærkninger Tekstbehandling Internet Regneark Digitalfoto Billedhåndtering Video redigering Specialhold: Digital foto mandag kl Specialhold: Slægtsforskning mandag kl Hvilke ugedage og tidspunkter kan du deltage? Prioriter: skriv: : hvor du absolut ikke kan. 4 mdr. januar april mdr. september december 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag sæson = kr.150,- inkl. materialer 3. sæson = kr.150,- inkl. materialer Navn: Adresse: Telefon nr.: Udfyldes af vejleder: januar april 2011 september december 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tilmeldt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tidspunkt Hold nr. Modtaget betaling: Kr. 150,- Modtaget betaling: Kr. 150,- Dato: Dato: Underskrift: Underskrift: Husk at gemme din kvittering, hvis du skal have dine penge retur! Pengene returneres kun 14 dage efter holdstart.

12 side 12 Ordensregler for alle brugere i Edb-lokalet Pc er i Edb-lokalet Hver Pc skal efter endt brug efterlades i standardopsætning. Alle Pc er skal være aktive fra kl til kl af hensyn til automatiske opdateringer. Sidste hold slukker Pc er og skærme. Sidste vejleder, der forlader Edb-lokalet, kontrollerer, at alle Pc er og skærme er slukket. Dokumenter og billeder skal placeres i mapper Alle dokumenter og billeder skal placeres i deres vejleders mappe eller i undermapper i vejleders mappe. Vejleders mappe bærer vejleders navn For alle dokumenter og billeder gælder at fil-navnet skal indeholde brugers navn. Mail, der ønskes gemt, skal placeres i mapper Alle brugere skal placere deres s i vejleders mappe og s skal referere til bruger. Internetsider skal placeres via foretrukne i mapper Alle brugere skal placere foretrukne hjemmesider i vejleders mappe. Filer der ikke er placeret i mapper vil blive slettet Hvis en fil, eller hjemmeside ikke placeres i en mappe efter ovenstående regler, må man påregne at den før eller siden bliver slettet uden varsel. Generelle regler, der oplyses ved sæsonstart Benyt egne USB-nøgler til at gemme div. filer på. - Husk at skrive navn på! Nye programmer Der må ikke installeres nye programmer på serveren eller pc er uden aftale med Teknisk Udvalg. Bemærk at programkørsel fra CD eller lign. i de fleste tilfælde også indebærer en forudgående installering. Spørg Teknisk Udvalg i tvivlstilfælde!. Generelle regler, der oplyses ved sæsonstart Alt overtøj skal placeres i garderobestativerne. Der må ikke drikkes ved de borde, hvor der vejledes og pc er m.m. er placeret. Benyt kun lokalets midterbord. Brugeren skal melde afbud til vejlederen, hvis han/hun bliver forhindret i at deltage i en vejledning. Brugeren skal framelde sig undervisningen, hvis han/hun ikke ønsker at deltage mere. Vejlederen vil melde afbud til brugerne, hvis han/hun er forhindret i at vejlede eller aftale med en anden vejleder, at denne vikarierer. Alle lektioner er på 50 min., og der er hold alle hverdage fra mandag til torsdag fra Hvis du sender til den pc du arbejder ved på Lilleskolen, kan mail adressen findes på dels praktiske oplysninger og dels adresser og pc ers placering i edb-lokale, Se tillæg/oversigt.doc.

13 side 13 Indhold i Edb-bandens skabe uden for Edb-lokalet Edb-bandens 2 skabe, er placeret lige udenfor Edb-lokalet: Nøgle til skab nr. 1 er placeret på krog under vejlederes opslagtavle lige bag dør. Skabsdøre skal altid holdes aflåst, idet der er mange andre brugere i Lilleskolen. Nøgle skal hænges på plads efter brug. 1. skab Indhold er for vejledere i Edb-banden og indeholder bl.a.: Nye CD-R og CD-RW (husk at betale til kassen i skab) Diverse kontorartikler Papir til printere m.m. 2 skab er kun for Edb-bandens teknikerudvalg og indeholder bl.a.: Originalprogrammer Manualer Programmer på Cd er Nye CD-R og CD-RW Pc-værktøj m.m. Patroner til printere

14 side 14 Vejlederes navn, adresse, telefon nr., & adresser EDB-Bandens 8. sæson september 2007 april 2008 Navn: adresse: Telefon: Mobil: adresse: Oversigten forefindes udfyldt under Tillæg. Se tillæg/oversigt.doc EDB-Banden i EDB-lokale Vejledere orienterer selv om div. ændringer i oversigten til EDB-Bandens sekretær, der opdaterer og udsender listen Skovgårdens reception Furesø Rådhus Dansikring / Alarm Sekretær xx xx xx xx

15 side 15 Praktiske oplysninger: Aktivitetscentret Skovgårdens Lilleskole Gadekærsvej 5, 1. sal, 3500 Værløse Skovgårdens reception ( ) Edb-lokalets telf. nr (må kun benyttes til vigtige lokale samtaler) Benyt egne USB-nøgler til at gemme div. filer på. Alt overtøj skal placeres i/på garderobestativer i garderobelokalet Der må ikke ryges i Skovgårdens lokaler Der skal tages hensyn til billardspillere! der skal være ro i lokalet! Det er tilladt at medbringe og benytte egen bærbar pc, men brugen er på eget ansvar. Der må ikke drikkes ved de borde hvor pc ere m.m. er placeret. (benyt lokalets midterbord) Der skal meldes afbud til din vejleder, hvis du bliver forhindret i at deltage en gang. (benyt telefon eller ) Der skal meldes fra til vejledningen, hvis du ikke ønsker at deltage mere (så kan andre få din plads, idet der ofte er venteliste) Alle nye tilmeldinger foregår i Skovgårdens reception, der har indmeldelsesblanketter. (mandag-torsdag )???? Evt. flytning til andet hold, aftales kun med din vejleder og Edb-Bandens sekretær Tove Alle vejlednings-lektioner er på 50 min., og der er hold alle hverdage fra mandag til torsdag fra Hvis du vil sende til den pc du arbejder ved, når du er på Lilleskolen, er adressen angivet nedenfor i skema. Hvis en vejleder har fravær (v/ sygdom, ferie eller lign.) er brugere velkomne i Pc-lokalet. Service ved pc erne vil ofte være mindre! Holdliste for EDB-banden i Skovgårdens Lilleskole 1. sæson Januar April 200- Vejleder: navn telefon nr. adresse ----dag Januar Februar Marts April hold fra til Pc: nr Brugers: navn telefon nr. evt. adresse x y x y x y Nr, navn og adresse for de pc er, holdet arbejder ved. Pc nr Pc navn Pc adresse Oversigten forefindes for aktuel periode under Tillæg: Se tillæg/oversigt.doc

16 side 16 Intern information Hvem ved hvad! EMNE Vejleder Vejleder Vejleder 1 Adressekartotek, 2 Adressekartotek, andre progr 3 Back-up 4 Bank, Pc-bank, Net bank 5 Billedhåndtering 6 Billedredigering 7 Brevfletning 8 Brænder 9 Budget EDB-Banden 10 CD-omslag 11 Chat 12 Databaser (Acces m.m.) 13 Digitalfoto 14 Diskoprydning m.m Teknikere i EDB-Banden 66 Tekstbehandling (Word) 67 Vedligeholde sin PC 68 Video på PC 69 Virus, firewall og sikkerhed 70 Works Oversigten forefindes udfyldt under Tillæg. Se tillæg/oversigt.doc

17 side 17 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler Nøgle til Lilleskole og Edb-lokale Edb-bandens holdledere (de der ønsker det), kan få en nøgle udleveret i receptionen på Skovgården. Der skal kvitteres for udlevering af nøgle. Sekretær i Edb-banden oplyser receptionen om ændringer i holdledernes navneliste. Ophører en holdleder med vejledning og forlader Edb-banden, skal nøglen til Lilleskolen omgående afleveres. Tyverialarm er altid tilsluttet når yderdør ved parkeringsplads er låst Alarmen er normalt tilsluttet på hverdage udenfor tidsrummet kl og på lørdage og søndage. Alarmen afstilles og tilsluttes normalt af Skovgårdens personale. Alarmen afstilles af Skovgårdens personale før og tilsluttes kort før (Mandag Fredag). Er kun døren på 1. sal låst er tyverialarm ikke tilsluttet ( ). Sidste person der forlader EDB-lokalet inden kl. 1600, skal låse til lokalet og er der ikke andre personer i lokalerne (også toiletter) skal døren på 1. sal fra trapperum til lokaler låses. Udenfor den normale åbningstid skal alarm tilsluttes, samt døre skal låses. Betjening af tyverialarmen i Lilleskolen. Der skal benyttes en talkode for betjening (vær sikker på at kende den rigtige kode) Afstilling af alarmen Man har ca. 45 sek. til at afstille alarmen fra man går ind ad døren, og inden alarmen starter. Når man går ind ad døren starter en hyletone, der stopper når alarmen er afstillet. På alarmskabet (indenfor til venstre) afstilles alarmen ved at indtaste koden (XXXXXX) (Ved fejltastning skal den korrekte kode indtastes igen! ) Hvis der opstår en fejl-alarm skal man omgående ringe til Servicevagt for Furesøe Kommune på tlf.: , og oplyse det er fra Aktivitetscenter Skovgårdens Lilleskole og oplyse kodeordet (xxxxxxx) til vagthavende i telefonen (vær sikker på at kende det rigtige kodeord, idet det kan ændres). Servicevagten vil derefter kontakte vagtselskabet Tilslutning af alarmen:! På alarmskabet (indenfor til venstre) tilsluttes alarmen ved at indtaste koden (XXXXXX) (Ved fejltastning skal den korrekte kode indtastes igen! ) Man har ca. 45 sek. til at komme ud af lokalet og lukke døren, inden alarmen starter! Telefon er placeret på væg i store lokale ved dør til trappe Telefonen kan benyttes ved evt. fejlalarm. (Der kan ikke ringes til mobiltelefoner)

18 side 18 Ordensregler for benyttelse af andre lokaler i Lilleskolen Bestilling af andet lokale end Edb-lokalet i Lilleskole til en aktivitet: Der skal aftales om benyttelse af diverse lokaler med receptionen på Skovgården. Telefon er placeret på væg ved trappe/indgang: Telefon må kun benyttes til vigtige lokale samtaler. (der kan ikke ringes til mobiltelefoner ) Bærbar telefon (samme telefonnummer) Må ikke fjernes fra Edb-lokalet. Det er overalt strengt forbudt at ryge i Lilleskolen: Dette gælder alle kommunale lokaler Oprydning i lokalet efter benyttelse: Borde og stole skal altid placeres på samme faste plads, som de havde, da man ankom til lokalet. Lokalet udluftes efter endt brug. Før lokalet forlades skal alle vinduer lukkes! Borde og stoles rengøring Alle borde skal aftørres efter afbenyttelsen. Køkkenet skal altid holdes rengjort: Der skal ryddes op efter hver afbenyttelse af køkken og dets område. Hvis der er mangler i lokalet Kontakt receptionen omgående

19 side 19 Oplysninger om Tillæg: I tillæg findes en del af håndbogens skemaer udfyldt med navne og andre oplysninger, men skemaerne forefindes som enkeltdokumenter, og filbetegnelser fremgår af tillæg/oversigt.. Rettelser: Praktiske oplysninger side 15 rettet: jan 2008 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler side 17 rettet: nov 2010 Vedr. økonomi (og enkelte smårettelser) side 2 og Tilmeldingsskema oprettet side 11 rettet: apr 2011

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. IT- Kurser Efterår 2013 Betjent åbningstid Mandag kl. 11-21 KulturArkaden Tirsdag kl. 11-21 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 11-21 4760 Vordingborg Torsdag kl. 11-21 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 11 21 Lørdag

Læs mere

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet

aarhustech.dk Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet Information til brugere på AARHUS TECH Personalenet I denne vejledning finder du nogle af de emner, som It-drift og support finder vigtigt at beskrive i forbindelse med ibrugtagning af pc er på AARHUS

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.

5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda. IT-INTRODUKTION 5 URLS MUY IMPORTANTE! Moodle: cph.dmjx.dk Mail: mail.dmjx.dk IT support: helpdesk.dmjx.dk Printkonto: it-e.dmjx.dk Lynda: iplogin.lynda.com MAIL MAIL.DMJX.DK DIN MAIL-ADRESSE Alle studerende

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning

Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Forsvarets Personeltjeneste Vejledning e håndtering af skabeloner og påtegning Bedømmer og påtegner FPTLE & FA1 31-03-2012 Vejledningen er en hjælp til bedømmer og påtegner til e håndtering af skabeloner

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet

Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Vejledning i offentliggørelse af referater på Ekstranettet Indhold Log ind på hjemmesiden... 1 Offentliggørelse af referat personfølsomme punkter... 1 Dagsorden:... 2 Dagsorden:... 2 PDF dokument... 3

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013

SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 SKRIFTLIGE PRØVER DANSKUDDANNELSERNE forår 2013 Tirsdag d. 21.maj - fredag d. 24. maj Studieprøven lytteforståelse fredag d. 31. maj Kursistfolder 2 Du må ikke have din mobil hos dig til prøven! Lad mobiltelefonen

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2013 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Installation Windows 7

Installation Windows 7 Du skal gøre følgende: Check om PC en har et Windows 7 logo: Logoet sidder på "kabinettet" (CPU'en/harddisken - kært barn har mange navne) hvis det er der, så følges vejledningen som er herunder. Du kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4)

modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser for brugen (4) 2013 UDLEJNING AF LOKALER i Roskilde Baptistkirke, Vindingevej 32, 4000 Roskilde INDHOLD: modulvis udlejning, priser og lejebetingelser (2) tegninger over lokaler m.m. (3) inventar - placeringer og betingelser

Læs mere

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft

Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kom godt i gang med ImageDB programmet fra PetriSoft Kort om ImageDB: ImageDB er et Windows (98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Windows7) program, hvor du kan registrere alle dine film, musik, bøger, billeder, fotos,

Læs mere

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation)

DE FRIE SKOLERS EDB-BRUGS a.m.b.a. Side 1. Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Side 1 Ny server flerbruger (bestående bruger på en flerbruger/netværksinstallation) Denne vejledning henvender sig til brugere der skifter den server-pc der tidligere har tjent som netværkserver for EDB-Brugsens

Læs mere

Gratis reservationssystem på Internettet

Gratis reservationssystem på Internettet Gratis reservationssystem på Internettet www.bookingportal.com Introduktion Valuenetics a/s introducerer nu version 2, af sit bookingsystem til sportsklubber, foreninger, virksomheder og private. Systemet

Læs mere

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre:

Kvik start opsætning af kamera det første du skal gøre: Kom godt i gang Tillykke med købet af Valtronics Trådløst IP kamera. Denne quickmanual kan bruges til alle Valtronics IP kameraer. Kameraet giver mulighed for at fjenovervåge steder via sin mobiltelefon

Læs mere

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole

1 LÆRERINTRODUKTION Dansk og Interaktive medier Rumpetten og de syv små stole 1 LÆRER-INTRODUKTION Design i dansk/interaktive medier -om udstillingen Rumpetten og de syv små stole I denne del af undervisningsmaterialet til Rumpetten og de syv små stole, vil vi inspirere til at inddrage

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte forældre 18. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte forældre og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Retningslinier for medlemskab af RMK Refshaleøen. - samt brug af faciliteter

Retningslinier for medlemskab af RMK Refshaleøen. - samt brug af faciliteter Retningslinier for medlemskab af RMK Refshaleøen - samt brug af faciliteter Version: 1.0 Dato: 1. oktober 2007 Regler og forskrifter er gældende fra ovenstående dato. Der tages forbehold for fejl og mangler

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde

Referat bestyrelsesmøde Referat bestyrelsesmøde Møde nummer: 4 Dato: 13. september 2009 Mødeleder: Kim Kolditz Sted: Vandværksvej 4 Referent: Bjørn Frederiksen 1. Valg af ordstyrer Karsten Laursen vælges som ordstyrer. 2. Fastsættelse

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser

Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Kørsel Spørgsmål og svar om Bytoften s liftbusser Busserne har 3 hovedopgaver: Transport af brugere til og fra Aktivitetscentret (AC) Transport af beboere på Bytoften Bo- og Aktivitetscenter (BBA) Kørsel

Læs mere

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN

Norddjurs hjemmefra. Vejledning. Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC IT-AFDELINGEN Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 7. januar 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Norddjurs hjemmefra Få adgang til Citrix hjemmefra på en privat PC Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning

Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Vejledning - indberetning til PensionDanmark Sundhedsordning Indhold Generelt om indberetning til sundhedsordning 1 Adgang til indberetningsløsningen 1 Indberetning af medarbejdere 2 Bekræftelse af indberetning

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks.

Modent system i rivende udvikling. Septimana er en løsning til mange opgaver. Septimana omfatter mange moduler, til løsning af f.eks. Løsninger til din arbejdsdag Systemerne fra I-Arkaden er udviklet i tæt samarbejde med dagligdagens brugere, og er derfor lavet til at løse arbejdsdagens opgaver så glidende som muligt. Modent system i

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK

Brønderslev Rideklub, Golfvejen 63, 9700 Brønderslev BRRK BRRK Opstaldningsaftale BRRK har indgået følgende aftale vedrørende opstaldning af: Hest (sæt X) Pony (sæt X) Hestens/ponyens Navn Opstalder Opstalders navn Adresse Postnr. og by E-mail Telefon / mobil

Læs mere

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR

IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR IT-SIKKERHEDSVEJLEDNING IT-SIKKERHED ER OGSÅ DIT ANSVAR 1 HUSK n Adgangskoder må ikke videregives til andre. n Andre må ikke anvende din personlige bruger-id. n Ved mistanke om, at andre har fået kendskab

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere