Håndbog for vejledere i Edb-banden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for vejledere i Edb-banden"

Transkript

1 side 1 Håndbog for vejledere i Edb-banden Indholdsfortegnelse Emne: Side Indholdsfortegnelse 1 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi 2 Edb-bandens start 3 Edb-bandens driftsopgaver 4 Møder i Edb-banden 5 Aktiviteter og Temamøder i Edb-banden 6 Dagsordenmøde, referat 7 Administration, kontor- og sekretæropgaver m.m 8 Der vejledes inden for områderne 9 Tilmelding og vejledning i Edb-banden 10 Tilmeldingsskema - Edb vejledning 11 Ordensregler for alle brugere af pc er i Edb-lokalet 12 Indhold i Edb-bandens skabe uden for Edb-lokalet 13 Vejlederes navn, adresse, telefon nr., & adresser 14 Praktiske oplysninger 15 Hvem ved hvad, oversigt over vejlederes emner 16 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler 17 Ordensregler for benyttelse af andre lokaler i Lilleskolen 18 Oplysninger om tillæg 19 Rettelser 19 Edb-bandens slogan: Har vi det ikke godt? Jo! - og vi fortjener det! (Stifteren Ejner Davidsens slogan) Denne håndbog er lagt ind på serveren. Genvej Håndbog på skrivebordet Jan 2008

2 side 2 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi Gruppens organisation: Edb-gruppen er et brugertilbud under Skovgården. Edb-gruppens navn er: Edb-banden. Gruppen vælger en gruppeleder til varetagelse af kontakten til Kommunen, Skovgården og pressen. Gruppens aktiviteter tilrettelægges af holdlederne (herefter benævnt vejlederne) i fællesskab. Vejlederne er frivillige der, gennem socialt samvær og uden honorar, påtager sig at vejlede ud fra den enkelte brugers behov. Formål: Edb-gruppens tilbud retter sig til pensionister og efterlønsmodtagere i Furesø Kommune, og har til formål at:. 1) Give brugerne kendskab til computeren og dens perifere udstyr 2) Vejlede brugerne i at bruge de mest almindelige programmer. Vejledningen tager udgangspunkt i Windows og tilrettelægges, så brugerne opnår en tryghed, der gør dem fortrolig med at anvende en personlig computer. 3) At motivere brugerne, så de får lyst til at lære mere ved at deltage i kurser om de forskellige programmer på aftenskoler, VUC og seniorkurser mv. Edb-banden planlægger selv alle pc-tilbud for brugerne, og vejledere planlægger og gennemfører selv vejledningen. Edb-banden fremstiller selv nødvendige skemaer som f.eks. indmeldelsesskemaer, deltagerlister, holdlister m.m Gruppens hjemsted: Edb-bandens hjemsted er Skovgårdens Lilleskole i Værløse ( ): Edb-bandens adresse: Aktivitetscenteret Skovgården, Lilleskolen, Gadekærsvej 5, Værløse Gruppens økonomi: Budget og økonomi for Edb-banden: Aktivitetscenteret Skovgården og Socialudvalget i Furesø Kommune forestår økonomien, i lighed med de øvrige aktiviteter som foregår på Skovgården. Skovgården opkræver deltager- og materialegebyr. Materialegebyr udbetales til edb-banden, der er økonomisk ansvarlig for indkøb af materialer mm. (Edb-banden har derfor oprettet en bankkonto, hvor pengene indestår, og har af denne grund dannet forening med vedtægter (se tillæg)).

3 side 3 Edb-bandens start. Edb-bandens start Ejner Davidsen ( ) fra Værløse startede i 1999 med at skrive en del læserbreve i lokalpressen om, at ældre borgere i Værløse manglede muligheder for at få kendskab til pc ens mange muligheder. Ejner Davidsen havde god kontakt til Aktivitetscenteret Skovgården og Værløse kommunes politikere. Han var overbevist om, at flere ældre i Værløse gerne ville hjælpe til som vejledere, hvis man fik stillet et lokale og pc ere til rådighed. Sammen med andre aktive folk i Værløse, fik Ejner Davidsen i 2000 startet Skovgårdens Edb-gruppe. Edb-gruppen bestod af vejledere, der uden honorar gerne ville være med til at arrangere gratis tilbud om Edb-vejledning i lighed med Aktivitetscentret Skovgårdens mange andre tilbud. Tilbud om Edb-vejledning blev rettet til pensionister og efterlønsmodtagere i Værløse Kommune. Vejledningen for de første deltagere (også benævnt brugere) startede i november Efter kort tid var der over 100 brugere og 15 vejledere. Edb-gruppens navn blev ændret til Edb-banden Vejledningen foregik på Aktivitetscenteret Skovgården og i Kulturhuset på Værløse Bytorv. Nyt Edb-lokale blev indviet d. 7. jan i Skovgårdens nye aktivitetslokaler i Lilleskolen på 1. sal. Indvielsen var arrangeret og blev foretaget af Kurt Borck, formand for Socialudvalget i Værløse Kommune. Der var ved indvielsen tilmeldt ca.180 brugere til Pc-vejledning, og Edb-banden har nu ca. 20 vejledere. Der er i Edb-lokalet installeret 9 Pc er, der alle har adgang til Internet og med egen adresse. Desuden er der installeret diverse hjælpeudstyr så som sort/hvid laserprinter, farveprinter og en scanner til overførsel af billeder m.m.

4 side 4 Edb-bandens driftsopgaver. Der vælges vejledere til at varetage nedennævnte opgaver. Vejlederne vælges ved et vejledermøde. Antallet af vejledere til løsning af de enkelte opgaver kan ændres efter behov. Oversigt over valgte vejledere til varetagelse af nedennævnte opgaver: Se under tillæg/oversigt.doc Eksterne møder. Møder med Skovgården, kommune og presse. Varetages af gruppelederen. Sekretæropgaver for Edb-banden og gruppeleder. Opgaver med at skrive referat m.m. Administration af tilmeldinger og holdlister Forestå alle tilmeldinger og oprette holdlister. Oprette/vedligeholde Database for brugerregistrering m.m. Forbrugsmaterialer til vejledning i Edb-banden Forestå indkøb af forbrugsmaterialer så som papir, blækpatroner og DVD er m.m. Database og skemaer, der benyttes til Edb-bandens administration Vedligeholde database for at forenkle administrationen af alle brugerlister (kartotek), samt at udvikle diverse skemaer til brug for arbejdet. Edb-bandens Web-navn og adresser Varetage evt. opdateringer af Edb-bandens navn og adresser. Edb-bandens hjemmeside Forestå udvikling, vedligeholdelse og diverse opdateringer af hjemmeside. Vedligeholdelse, opdateringer og evt. fejlretning af Pc er og andet teknisk udstyr Teknisk udvalg forestår al vedligeholdelse og teknisk arbejde på pc er samt andet teknisk udstyr, herunder opdateringer, fejlretninger i programmer og systemer. Forslag om installation (herunder køb) af nye programmer skal forelægges Teknisk udvalg og behandles derefter ved et vejledermøde. Indretning, ændring og evt. forbedringer af Edb-lokale Forestå evt. ændringer og indretning af Edb-lokalet. Alle væsentlige ændringer skal forinden forelægges og godkendes på et vejledermøde. Temamøder for vejlederne Planlægning og afvikling af de forslag, der fremkommer på møder i Edb-banden. Opsætning af opslag på tavle i Edb-lokale om tilmelding m.m. Håndbog for vejledere Opdatering af håndbog for vejledere i Edb-banden med tilhørende skemaer. Ændringer af håndbogen skal godkendes på et vejledermøde.

5 side 5 Møder i Edb-banden Vejledermøder i Edb-banden: Edb-banden holder fælles vejledermøder den sidste fredag i måneden. Dagsordenen omfatter nedenstående faste punkter: Referat fra sidste møde Beretning fra gruppeleder Sekretær orienterer ventelister - holdenes afvikling m.m. Udvalgsrapportering Forslag om ønsker for evt. temamøde på fredage Ideer ordet er frit Dato for næste møde Dagsordenen kan udvides efter behov Sekretæren skriver dagsorden. Sekretæren udsender dagsorden og indkaldelse til møder til alle vejledere via Alle vejledere kan komme med forslag til møderne. Referat fra Edb-bandens vejledermøder: Beslutninger og ønsker på møderne nedskrives af sekretær i et kort referat. Referat fra møderne udsendes af sekretær til alle vejledere, der har . Der lægges kopi af referat i Edb-lokalet til de vejledere, der ikke har . Kopi af alle referater og dagsordener opbevares i en mappe på reolen og på serveren under Sekretær. Temamøder i Edb-banden Temamøder afholdes hver fredag Emnerne aftales ved vejledermøderne

6 side 6 Aktiviteter og Temamøder i Edb-banden Fredage i Edb-lokalet er der udveksling af erfaringer for vejledere i Edb-banden I sæsonen er der på fredage mulighed for at træffe andre vejledere, og udveksle erfaringer, samt høste ny viden om diverse programmer m.m. Udenfor sæsonen kan der aftales andre dage end fredag. På aftalte fredage er der temamøder og videreudvikling for vejledere i Edb-lokalet: Temamøder afholdes i Edb-lokalet. Der er mulighed for alle vejledere at deltage i planlagte temamøder. Temamøderne arrangeres af de vejledere, der har kendskab til emnet. Emner til temamøder aftales på det faste månedsmøde (vejledermøde). Det forventes at alle temamøder starter præcis som aftalt. Edb-bandens vejledere kan benytte Edb-lokalet udenfor den normale vejledningstid Det er muligt for den enkelte vejleder at benytte Edb-lokalet hele døgnet. Vejledning i betjening af tyverialarmen i Lilleskolen, samt om nøgle til Edb-lokale (se side 17)

7 side 7 Dagsordenmøde Fredag den / 200 kl Navn Inkaldelse udsendt d. af Dagsordenens punkter: Gæster: Forhindrede var: 1.1 Mødeleder 1. 2 Referat fra sidste møde 2. Gruppeleders beretning siden sidste møde: Referat udsendt d. af sekretær Orienteringer og beslutninger 3. Sekretær orienterer: 3.1 Ventelister. 3.2 Holdenes afvikling. 4. Udvalgsrapportering: Forslag til fredagsmøder kl Ideer ordet er frit! 10 Dato for næste dagsordenmøde: Dagsorden og referat udsendes af gruppeleder/sekretær via til alle vejledere. Referater fra møder opbevares af sekretær og gruppeleder, og kopi indsættes i ringbind, der placeres ved serveren

8 side 8 Administration, kontor- og sekretæropgaver m.m. Gruppelederen repræsenterer og varetager gruppens (edb-bandens) interesser overfor Skovgården, kommune og presse. Sekretæren varetager følgende: Udsender dagsorden og indkaldelse til og referat fra møder (via ) til vejlederne Ajourfører telefon- og adresseliste og sender denne via til vejlederne Ajourfører indmeldelser, deltagerlister, holdlister og udmeldelser m.m. Ajourfører Spørge- og tilmeldingsskema Ajourfører opslag om vejledningstidspunkter og vejledere Vejledere, valgt på vejledermøde, varetager: Vedligeholdelse af edb-bandens hjemmeside Opdatering af Håndbog for vejledere Vedligeholdelse af edb-bandens billedarkiv af vejledere. Oversigt over Hvem ved hvad Navne på ovennævnte, Se tillæg/oversigt.doc

9 side 9 Der vejledes inden for områderne: Fil-håndtering Tekstbehandling Internet Regneark Data-base / Kartotek (oprette mapper samt flytte og slette filer og mapper m.m.) (Microsoft Word) (Microsoft Outlook) (Internet Explorer) (Microsoft Excell) (Microsoft Access) Fremvisning billeder m.m. (Microsoft PowerPoint) Scanning Sikkerhed på pc er Hjemmeside Billedhåndtering Billedredigering Digital Foto (kopiere billeder og tekst til fil) (Anti-virus og firewall m.m.) (Microsoft FrontPage) (flytte fotofiler til computer) (Irfanview og Picasa2) (for interessegruppe) men emnerne kan udvides efter behov Der er udarbejdet en del vejledninger og opgaver m.m. af vejledere og disse filer er placeret i mapper på serveren. De kan hentes til alle computere via det lokale net.benyt Genvej opgaver på skrivebordet. Nye udarbejdede opgaver og vejledninger kan lægges ind på serveren, så andre kan benytte dem! (kontakt sekretæren) Alle dokumenter/filer bør indeholde en adresselinie i bunden med oplysning om, hvor på serveren filen findes.

10 side 10 Tilmelding og vejledning i Edb-banden Tilmelding til vejledning i Edb-banden: Tilmeldingen foregår i slutningen af november måned på Lilleskolen til vejledning i efterfølgende års sæson 1 (jan-apr) og sæson 3 (sep-dec). Efter november vil tilmelding til Edb foregå i Skovgårdens reception. Tilmeldingsskema kan hentes i Skovgårdens reception og på edb-bandens hjemmeside Deltagerbetaling: Deltagere i edb betaler et beløb, som fastsættes af Skovgården i lighed med andre aktivitetstilbud på Skovgården. Der betales et ekstra beløb til materialer, der opkræves samtidig med tilmeldingen. Tidspunkter for vejledning i Edb-banden: Edb-banden vejleder alle mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl Lektionernes længde er på 50 minutter og starter hver hele time. Holdstørrelser: Der er en vejleder og oftest, men max 2 brugere pr. hold og 1 pc til hver bruger. Der kan være 8 brugere ad gangen ved 8 pc er og normalt med 4 vejledere. Vejledning for Brugere: Det er Edb-bandens vejledere, der forestår vejledningen på pc erne. Der vejledes i bl.a. IT ( og Internet), samt i tekstbehandling, regneark, database, og fil - og billedhåndtering m.m.., se foranstående. Hvis vejlederen ikke kan komme til en eller flere vejledningstimer: Det er muligt at aftale med andre vejledere, der har vejledning på samme tid, at de hjælper de brugere, der møder til vejledningen, eller der kan træffes aftale med en anden vejleder, at denne møder og vikarierer for den pågældende vejleder Det er også muligt at brugerne kan klare sig ved selvstudium. Hvis vejledning aflyses: Det er hver enkelt vejleders ansvar at melde afbud til alle brugerne på holdet, hvis vejledningen aflyses. Vejlederne informerer brugerne om ordensregler: (se side 12) Brugerne skal meddele vejlederen, hvis man ikke kan komme til vejledningen. Hvis en bruger 3 gange udebliver uden afbud, risikerer vedkommende at blive slettet fra holdet.

11 side 11 Tilmeldingsskema til EDB-vejledning Aktivitetscentret SKOVGÅRDEN Vejledningen foregår i EDB- lokalet på Skovgårdens Lille Skole Gadekærsvej 5, 1. sal Sæt kryds! Hvad er du interesseret i at blive vejledt i? (Vejledere hjælper gerne med udfyldning ved tilmeldingen) Programmer Begynder Lidt øvet Øvet Bemærkninger Tekstbehandling Internet Regneark Digitalfoto Billedhåndtering Video redigering Specialhold: Digital foto mandag kl Specialhold: Slægtsforskning mandag kl Hvilke ugedage og tidspunkter kan du deltage? Prioriter: skriv: : hvor du absolut ikke kan. 4 mdr. januar april mdr. september december 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag sæson = kr.150,- inkl. materialer 3. sæson = kr.150,- inkl. materialer Navn: Adresse: Telefon nr.: Udfyldes af vejleder: januar april 2011 september december 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tilmeldt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tidspunkt Hold nr. Modtaget betaling: Kr. 150,- Modtaget betaling: Kr. 150,- Dato: Dato: Underskrift: Underskrift: Husk at gemme din kvittering, hvis du skal have dine penge retur! Pengene returneres kun 14 dage efter holdstart.

12 side 12 Ordensregler for alle brugere i Edb-lokalet Pc er i Edb-lokalet Hver Pc skal efter endt brug efterlades i standardopsætning. Alle Pc er skal være aktive fra kl til kl af hensyn til automatiske opdateringer. Sidste hold slukker Pc er og skærme. Sidste vejleder, der forlader Edb-lokalet, kontrollerer, at alle Pc er og skærme er slukket. Dokumenter og billeder skal placeres i mapper Alle dokumenter og billeder skal placeres i deres vejleders mappe eller i undermapper i vejleders mappe. Vejleders mappe bærer vejleders navn For alle dokumenter og billeder gælder at fil-navnet skal indeholde brugers navn. Mail, der ønskes gemt, skal placeres i mapper Alle brugere skal placere deres s i vejleders mappe og s skal referere til bruger. Internetsider skal placeres via foretrukne i mapper Alle brugere skal placere foretrukne hjemmesider i vejleders mappe. Filer der ikke er placeret i mapper vil blive slettet Hvis en fil, eller hjemmeside ikke placeres i en mappe efter ovenstående regler, må man påregne at den før eller siden bliver slettet uden varsel. Generelle regler, der oplyses ved sæsonstart Benyt egne USB-nøgler til at gemme div. filer på. - Husk at skrive navn på! Nye programmer Der må ikke installeres nye programmer på serveren eller pc er uden aftale med Teknisk Udvalg. Bemærk at programkørsel fra CD eller lign. i de fleste tilfælde også indebærer en forudgående installering. Spørg Teknisk Udvalg i tvivlstilfælde!. Generelle regler, der oplyses ved sæsonstart Alt overtøj skal placeres i garderobestativerne. Der må ikke drikkes ved de borde, hvor der vejledes og pc er m.m. er placeret. Benyt kun lokalets midterbord. Brugeren skal melde afbud til vejlederen, hvis han/hun bliver forhindret i at deltage i en vejledning. Brugeren skal framelde sig undervisningen, hvis han/hun ikke ønsker at deltage mere. Vejlederen vil melde afbud til brugerne, hvis han/hun er forhindret i at vejlede eller aftale med en anden vejleder, at denne vikarierer. Alle lektioner er på 50 min., og der er hold alle hverdage fra mandag til torsdag fra Hvis du sender til den pc du arbejder ved på Lilleskolen, kan mail adressen findes på dels praktiske oplysninger og dels adresser og pc ers placering i edb-lokale, Se tillæg/oversigt.doc.

13 side 13 Indhold i Edb-bandens skabe uden for Edb-lokalet Edb-bandens 2 skabe, er placeret lige udenfor Edb-lokalet: Nøgle til skab nr. 1 er placeret på krog under vejlederes opslagtavle lige bag dør. Skabsdøre skal altid holdes aflåst, idet der er mange andre brugere i Lilleskolen. Nøgle skal hænges på plads efter brug. 1. skab Indhold er for vejledere i Edb-banden og indeholder bl.a.: Nye CD-R og CD-RW (husk at betale til kassen i skab) Diverse kontorartikler Papir til printere m.m. 2 skab er kun for Edb-bandens teknikerudvalg og indeholder bl.a.: Originalprogrammer Manualer Programmer på Cd er Nye CD-R og CD-RW Pc-værktøj m.m. Patroner til printere

14 side 14 Vejlederes navn, adresse, telefon nr., & adresser EDB-Bandens 8. sæson september 2007 april 2008 Navn: adresse: Telefon: Mobil: adresse: Oversigten forefindes udfyldt under Tillæg. Se tillæg/oversigt.doc EDB-Banden i EDB-lokale Vejledere orienterer selv om div. ændringer i oversigten til EDB-Bandens sekretær, der opdaterer og udsender listen Skovgårdens reception Furesø Rådhus Dansikring / Alarm Sekretær xx xx xx xx

15 side 15 Praktiske oplysninger: Aktivitetscentret Skovgårdens Lilleskole Gadekærsvej 5, 1. sal, 3500 Værløse Skovgårdens reception ( ) Edb-lokalets telf. nr (må kun benyttes til vigtige lokale samtaler) Benyt egne USB-nøgler til at gemme div. filer på. Alt overtøj skal placeres i/på garderobestativer i garderobelokalet Der må ikke ryges i Skovgårdens lokaler Der skal tages hensyn til billardspillere! der skal være ro i lokalet! Det er tilladt at medbringe og benytte egen bærbar pc, men brugen er på eget ansvar. Der må ikke drikkes ved de borde hvor pc ere m.m. er placeret. (benyt lokalets midterbord) Der skal meldes afbud til din vejleder, hvis du bliver forhindret i at deltage en gang. (benyt telefon eller ) Der skal meldes fra til vejledningen, hvis du ikke ønsker at deltage mere (så kan andre få din plads, idet der ofte er venteliste) Alle nye tilmeldinger foregår i Skovgårdens reception, der har indmeldelsesblanketter. (mandag-torsdag )???? Evt. flytning til andet hold, aftales kun med din vejleder og Edb-Bandens sekretær Tove Alle vejlednings-lektioner er på 50 min., og der er hold alle hverdage fra mandag til torsdag fra Hvis du vil sende til den pc du arbejder ved, når du er på Lilleskolen, er adressen angivet nedenfor i skema. Hvis en vejleder har fravær (v/ sygdom, ferie eller lign.) er brugere velkomne i Pc-lokalet. Service ved pc erne vil ofte være mindre! Holdliste for EDB-banden i Skovgårdens Lilleskole 1. sæson Januar April 200- Vejleder: navn telefon nr. adresse ----dag Januar Februar Marts April hold fra til Pc: nr Brugers: navn telefon nr. evt. adresse x y x y x y Nr, navn og adresse for de pc er, holdet arbejder ved. Pc nr Pc navn Pc adresse Oversigten forefindes for aktuel periode under Tillæg: Se tillæg/oversigt.doc

16 side 16 Intern information Hvem ved hvad! EMNE Vejleder Vejleder Vejleder 1 Adressekartotek, 2 Adressekartotek, andre progr 3 Back-up 4 Bank, Pc-bank, Net bank 5 Billedhåndtering 6 Billedredigering 7 Brevfletning 8 Brænder 9 Budget EDB-Banden 10 CD-omslag 11 Chat 12 Databaser (Acces m.m.) 13 Digitalfoto 14 Diskoprydning m.m Teknikere i EDB-Banden 66 Tekstbehandling (Word) 67 Vedligeholde sin PC 68 Video på PC 69 Virus, firewall og sikkerhed 70 Works Oversigten forefindes udfyldt under Tillæg. Se tillæg/oversigt.doc

17 side 17 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler Nøgle til Lilleskole og Edb-lokale Edb-bandens holdledere (de der ønsker det), kan få en nøgle udleveret i receptionen på Skovgården. Der skal kvitteres for udlevering af nøgle. Sekretær i Edb-banden oplyser receptionen om ændringer i holdledernes navneliste. Ophører en holdleder med vejledning og forlader Edb-banden, skal nøglen til Lilleskolen omgående afleveres. Tyverialarm er altid tilsluttet når yderdør ved parkeringsplads er låst Alarmen er normalt tilsluttet på hverdage udenfor tidsrummet kl og på lørdage og søndage. Alarmen afstilles og tilsluttes normalt af Skovgårdens personale. Alarmen afstilles af Skovgårdens personale før og tilsluttes kort før (Mandag Fredag). Er kun døren på 1. sal låst er tyverialarm ikke tilsluttet ( ). Sidste person der forlader EDB-lokalet inden kl. 1600, skal låse til lokalet og er der ikke andre personer i lokalerne (også toiletter) skal døren på 1. sal fra trapperum til lokaler låses. Udenfor den normale åbningstid skal alarm tilsluttes, samt døre skal låses. Betjening af tyverialarmen i Lilleskolen. Der skal benyttes en talkode for betjening (vær sikker på at kende den rigtige kode) Afstilling af alarmen Man har ca. 45 sek. til at afstille alarmen fra man går ind ad døren, og inden alarmen starter. Når man går ind ad døren starter en hyletone, der stopper når alarmen er afstillet. På alarmskabet (indenfor til venstre) afstilles alarmen ved at indtaste koden (XXXXXX) (Ved fejltastning skal den korrekte kode indtastes igen! ) Hvis der opstår en fejl-alarm skal man omgående ringe til Servicevagt for Furesøe Kommune på tlf.: , og oplyse det er fra Aktivitetscenter Skovgårdens Lilleskole og oplyse kodeordet (xxxxxxx) til vagthavende i telefonen (vær sikker på at kende det rigtige kodeord, idet det kan ændres). Servicevagten vil derefter kontakte vagtselskabet Tilslutning af alarmen:! På alarmskabet (indenfor til venstre) tilsluttes alarmen ved at indtaste koden (XXXXXX) (Ved fejltastning skal den korrekte kode indtastes igen! ) Man har ca. 45 sek. til at komme ud af lokalet og lukke døren, inden alarmen starter! Telefon er placeret på væg i store lokale ved dør til trappe Telefonen kan benyttes ved evt. fejlalarm. (Der kan ikke ringes til mobiltelefoner)

18 side 18 Ordensregler for benyttelse af andre lokaler i Lilleskolen Bestilling af andet lokale end Edb-lokalet i Lilleskole til en aktivitet: Der skal aftales om benyttelse af diverse lokaler med receptionen på Skovgården. Telefon er placeret på væg ved trappe/indgang: Telefon må kun benyttes til vigtige lokale samtaler. (der kan ikke ringes til mobiltelefoner ) Bærbar telefon (samme telefonnummer) Må ikke fjernes fra Edb-lokalet. Det er overalt strengt forbudt at ryge i Lilleskolen: Dette gælder alle kommunale lokaler Oprydning i lokalet efter benyttelse: Borde og stole skal altid placeres på samme faste plads, som de havde, da man ankom til lokalet. Lokalet udluftes efter endt brug. Før lokalet forlades skal alle vinduer lukkes! Borde og stoles rengøring Alle borde skal aftørres efter afbenyttelsen. Køkkenet skal altid holdes rengjort: Der skal ryddes op efter hver afbenyttelse af køkken og dets område. Hvis der er mangler i lokalet Kontakt receptionen omgående

19 side 19 Oplysninger om Tillæg: I tillæg findes en del af håndbogens skemaer udfyldt med navne og andre oplysninger, men skemaerne forefindes som enkeltdokumenter, og filbetegnelser fremgår af tillæg/oversigt.. Rettelser: Praktiske oplysninger side 15 rettet: jan 2008 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler side 17 rettet: nov 2010 Vedr. økonomi (og enkelte smårettelser) side 2 og Tilmeldingsskema oprettet side 11 rettet: apr 2011

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1

Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014. www.hvidovre-ungdomsskole.dk. side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 www.hvidovre-ungdomsskole.dk side 1 Hvidovre Ungdomsskoles Lærervejledning 2013-2014 Indholdsfortegnelse Administration Aflysning / ændring af undervisning

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK

Vinterindtag 2011. Vi glæder os til at møde dig. Hilsen DSR og Pædagoguddannelsen JYDSK Forord Vinterindtag 2011 Denne introbog er udarbejdet i samarbejde mellem DSR (De Studerendes Råd) og Pædagoguddannelsen JYDSK. Bogen skal give dig en række nyttige oplysninger om forhold på uddannelsen.

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

IT- kursushåndbog. Ældre Sagen Midtfyn

IT- kursushåndbog. Ældre Sagen Midtfyn IT- kursushåndbog Ældre Sagen Midtfyn 09-09-2014 Kursushåndbog.docx Egon Mouridsen Side 2 af 47 Indhold Forord... 4 Hvornår skal man kunne betjene sig selv digitalt, og med hvad:... 5 Lektionsdokumentation,

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011

LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 LÆR MERE OM IT EFTERÅR 2011 Bliv bedre til at søge på internettet, at behandle billeder fra dit digitale kamera, at sende e-mail, at bruge offentlige digitale selvbetjeningsløsninger, at bruge sociale

Læs mere

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.

REC info 2015-16. Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole. REC info 2015-16 Seminarievej 23 9681 Ranum Danmark T: +45 9666 4400 E: info@ranumefterskole.dk www.ranumefterskole.dk CVR 27763227 1 Kære elever og forældre! I dette hæfte har vi samlet en række praktiske

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

November 2013 IT til danske fonde efond er en internetbaseret arbejdsplads lavet til dig der arbejder med ansøgninger. efond sparer tid, bl.a. ved automatisk kvalitetskontrol af ansøgningerne og ved at

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Andelshaver i A/B Jæger

Andelshaver i A/B Jæger Andelshaver i A/B Jæger Forkortet udgave maj 2010 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Dette hæftes formål... 3 2 Gadens og foreningens historie... 3 3 Byggesager i gaden... 4 4 Organisation og kommunikation...

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Velkommen til Campus Aarhus N

Velkommen til Campus Aarhus N Velkommen til Campus Aarhus N version 2.0 6. marts 2013 Bioanalytikeruddannelsen Ergoterapeutuddannelsen Ernæring- og Sundhedsuddannelsen Fysioterapeutuddannelsen Bachelor s Degree Programme in Global

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for klubmedarbejdere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolen Koldings personalefolder for klub- og ungmedarbejdere. I denne

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA

ORGANISATION, ROLLER, ANSVAR OG MØDESTRUKTUR I TROA TRoA The Realms of Adventurers ORGANISATION, ROLLER, OG MØDESTRUKTUR I TROA Kaldet ORAM Kåre Kjær 1/20/2015 INDHOLD Indhold... 2 Formål... 4 Hvordan bruger jeg ORAM?... 4 Organisation... 4 Roller og Ansvar...

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere