Håndbog for vejledere i Edb-banden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for vejledere i Edb-banden"

Transkript

1 side 1 Håndbog for vejledere i Edb-banden Indholdsfortegnelse Emne: Side Indholdsfortegnelse 1 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi 2 Edb-bandens start 3 Edb-bandens driftsopgaver 4 Møder i Edb-banden 5 Aktiviteter og Temamøder i Edb-banden 6 Dagsordenmøde, referat 7 Administration, kontor- og sekretæropgaver m.m 8 Der vejledes inden for områderne 9 Tilmelding og vejledning i Edb-banden 10 Tilmeldingsskema - Edb vejledning 11 Ordensregler for alle brugere af pc er i Edb-lokalet 12 Indhold i Edb-bandens skabe uden for Edb-lokalet 13 Vejlederes navn, adresse, telefon nr., & adresser 14 Praktiske oplysninger 15 Hvem ved hvad, oversigt over vejlederes emner 16 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler 17 Ordensregler for benyttelse af andre lokaler i Lilleskolen 18 Oplysninger om tillæg 19 Rettelser 19 Edb-bandens slogan: Har vi det ikke godt? Jo! - og vi fortjener det! (Stifteren Ejner Davidsens slogan) Denne håndbog er lagt ind på serveren. Genvej Håndbog på skrivebordet Jan 2008

2 side 2 Edb-bandens navn, formål, organisation, hjemsted og økonomi Gruppens organisation: Edb-gruppen er et brugertilbud under Skovgården. Edb-gruppens navn er: Edb-banden. Gruppen vælger en gruppeleder til varetagelse af kontakten til Kommunen, Skovgården og pressen. Gruppens aktiviteter tilrettelægges af holdlederne (herefter benævnt vejlederne) i fællesskab. Vejlederne er frivillige der, gennem socialt samvær og uden honorar, påtager sig at vejlede ud fra den enkelte brugers behov. Formål: Edb-gruppens tilbud retter sig til pensionister og efterlønsmodtagere i Furesø Kommune, og har til formål at:. 1) Give brugerne kendskab til computeren og dens perifere udstyr 2) Vejlede brugerne i at bruge de mest almindelige programmer. Vejledningen tager udgangspunkt i Windows og tilrettelægges, så brugerne opnår en tryghed, der gør dem fortrolig med at anvende en personlig computer. 3) At motivere brugerne, så de får lyst til at lære mere ved at deltage i kurser om de forskellige programmer på aftenskoler, VUC og seniorkurser mv. Edb-banden planlægger selv alle pc-tilbud for brugerne, og vejledere planlægger og gennemfører selv vejledningen. Edb-banden fremstiller selv nødvendige skemaer som f.eks. indmeldelsesskemaer, deltagerlister, holdlister m.m Gruppens hjemsted: Edb-bandens hjemsted er Skovgårdens Lilleskole i Værløse ( ): Edb-bandens adresse: Aktivitetscenteret Skovgården, Lilleskolen, Gadekærsvej 5, Værløse Gruppens økonomi: Budget og økonomi for Edb-banden: Aktivitetscenteret Skovgården og Socialudvalget i Furesø Kommune forestår økonomien, i lighed med de øvrige aktiviteter som foregår på Skovgården. Skovgården opkræver deltager- og materialegebyr. Materialegebyr udbetales til edb-banden, der er økonomisk ansvarlig for indkøb af materialer mm. (Edb-banden har derfor oprettet en bankkonto, hvor pengene indestår, og har af denne grund dannet forening med vedtægter (se tillæg)).

3 side 3 Edb-bandens start. Edb-bandens start Ejner Davidsen ( ) fra Værløse startede i 1999 med at skrive en del læserbreve i lokalpressen om, at ældre borgere i Værløse manglede muligheder for at få kendskab til pc ens mange muligheder. Ejner Davidsen havde god kontakt til Aktivitetscenteret Skovgården og Værløse kommunes politikere. Han var overbevist om, at flere ældre i Værløse gerne ville hjælpe til som vejledere, hvis man fik stillet et lokale og pc ere til rådighed. Sammen med andre aktive folk i Værløse, fik Ejner Davidsen i 2000 startet Skovgårdens Edb-gruppe. Edb-gruppen bestod af vejledere, der uden honorar gerne ville være med til at arrangere gratis tilbud om Edb-vejledning i lighed med Aktivitetscentret Skovgårdens mange andre tilbud. Tilbud om Edb-vejledning blev rettet til pensionister og efterlønsmodtagere i Værløse Kommune. Vejledningen for de første deltagere (også benævnt brugere) startede i november Efter kort tid var der over 100 brugere og 15 vejledere. Edb-gruppens navn blev ændret til Edb-banden Vejledningen foregik på Aktivitetscenteret Skovgården og i Kulturhuset på Værløse Bytorv. Nyt Edb-lokale blev indviet d. 7. jan i Skovgårdens nye aktivitetslokaler i Lilleskolen på 1. sal. Indvielsen var arrangeret og blev foretaget af Kurt Borck, formand for Socialudvalget i Værløse Kommune. Der var ved indvielsen tilmeldt ca.180 brugere til Pc-vejledning, og Edb-banden har nu ca. 20 vejledere. Der er i Edb-lokalet installeret 9 Pc er, der alle har adgang til Internet og med egen adresse. Desuden er der installeret diverse hjælpeudstyr så som sort/hvid laserprinter, farveprinter og en scanner til overførsel af billeder m.m.

4 side 4 Edb-bandens driftsopgaver. Der vælges vejledere til at varetage nedennævnte opgaver. Vejlederne vælges ved et vejledermøde. Antallet af vejledere til løsning af de enkelte opgaver kan ændres efter behov. Oversigt over valgte vejledere til varetagelse af nedennævnte opgaver: Se under tillæg/oversigt.doc Eksterne møder. Møder med Skovgården, kommune og presse. Varetages af gruppelederen. Sekretæropgaver for Edb-banden og gruppeleder. Opgaver med at skrive referat m.m. Administration af tilmeldinger og holdlister Forestå alle tilmeldinger og oprette holdlister. Oprette/vedligeholde Database for brugerregistrering m.m. Forbrugsmaterialer til vejledning i Edb-banden Forestå indkøb af forbrugsmaterialer så som papir, blækpatroner og DVD er m.m. Database og skemaer, der benyttes til Edb-bandens administration Vedligeholde database for at forenkle administrationen af alle brugerlister (kartotek), samt at udvikle diverse skemaer til brug for arbejdet. Edb-bandens Web-navn og adresser Varetage evt. opdateringer af Edb-bandens navn og adresser. Edb-bandens hjemmeside Forestå udvikling, vedligeholdelse og diverse opdateringer af hjemmeside. Vedligeholdelse, opdateringer og evt. fejlretning af Pc er og andet teknisk udstyr Teknisk udvalg forestår al vedligeholdelse og teknisk arbejde på pc er samt andet teknisk udstyr, herunder opdateringer, fejlretninger i programmer og systemer. Forslag om installation (herunder køb) af nye programmer skal forelægges Teknisk udvalg og behandles derefter ved et vejledermøde. Indretning, ændring og evt. forbedringer af Edb-lokale Forestå evt. ændringer og indretning af Edb-lokalet. Alle væsentlige ændringer skal forinden forelægges og godkendes på et vejledermøde. Temamøder for vejlederne Planlægning og afvikling af de forslag, der fremkommer på møder i Edb-banden. Opsætning af opslag på tavle i Edb-lokale om tilmelding m.m. Håndbog for vejledere Opdatering af håndbog for vejledere i Edb-banden med tilhørende skemaer. Ændringer af håndbogen skal godkendes på et vejledermøde.

5 side 5 Møder i Edb-banden Vejledermøder i Edb-banden: Edb-banden holder fælles vejledermøder den sidste fredag i måneden. Dagsordenen omfatter nedenstående faste punkter: Referat fra sidste møde Beretning fra gruppeleder Sekretær orienterer ventelister - holdenes afvikling m.m. Udvalgsrapportering Forslag om ønsker for evt. temamøde på fredage Ideer ordet er frit Dato for næste møde Dagsordenen kan udvides efter behov Sekretæren skriver dagsorden. Sekretæren udsender dagsorden og indkaldelse til møder til alle vejledere via Alle vejledere kan komme med forslag til møderne. Referat fra Edb-bandens vejledermøder: Beslutninger og ønsker på møderne nedskrives af sekretær i et kort referat. Referat fra møderne udsendes af sekretær til alle vejledere, der har . Der lægges kopi af referat i Edb-lokalet til de vejledere, der ikke har . Kopi af alle referater og dagsordener opbevares i en mappe på reolen og på serveren under Sekretær. Temamøder i Edb-banden Temamøder afholdes hver fredag Emnerne aftales ved vejledermøderne

6 side 6 Aktiviteter og Temamøder i Edb-banden Fredage i Edb-lokalet er der udveksling af erfaringer for vejledere i Edb-banden I sæsonen er der på fredage mulighed for at træffe andre vejledere, og udveksle erfaringer, samt høste ny viden om diverse programmer m.m. Udenfor sæsonen kan der aftales andre dage end fredag. På aftalte fredage er der temamøder og videreudvikling for vejledere i Edb-lokalet: Temamøder afholdes i Edb-lokalet. Der er mulighed for alle vejledere at deltage i planlagte temamøder. Temamøderne arrangeres af de vejledere, der har kendskab til emnet. Emner til temamøder aftales på det faste månedsmøde (vejledermøde). Det forventes at alle temamøder starter præcis som aftalt. Edb-bandens vejledere kan benytte Edb-lokalet udenfor den normale vejledningstid Det er muligt for den enkelte vejleder at benytte Edb-lokalet hele døgnet. Vejledning i betjening af tyverialarmen i Lilleskolen, samt om nøgle til Edb-lokale (se side 17)

7 side 7 Dagsordenmøde Fredag den / 200 kl Navn Inkaldelse udsendt d. af Dagsordenens punkter: Gæster: Forhindrede var: 1.1 Mødeleder 1. 2 Referat fra sidste møde 2. Gruppeleders beretning siden sidste møde: Referat udsendt d. af sekretær Orienteringer og beslutninger 3. Sekretær orienterer: 3.1 Ventelister. 3.2 Holdenes afvikling. 4. Udvalgsrapportering: Forslag til fredagsmøder kl Ideer ordet er frit! 10 Dato for næste dagsordenmøde: Dagsorden og referat udsendes af gruppeleder/sekretær via til alle vejledere. Referater fra møder opbevares af sekretær og gruppeleder, og kopi indsættes i ringbind, der placeres ved serveren

8 side 8 Administration, kontor- og sekretæropgaver m.m. Gruppelederen repræsenterer og varetager gruppens (edb-bandens) interesser overfor Skovgården, kommune og presse. Sekretæren varetager følgende: Udsender dagsorden og indkaldelse til og referat fra møder (via ) til vejlederne Ajourfører telefon- og adresseliste og sender denne via til vejlederne Ajourfører indmeldelser, deltagerlister, holdlister og udmeldelser m.m. Ajourfører Spørge- og tilmeldingsskema Ajourfører opslag om vejledningstidspunkter og vejledere Vejledere, valgt på vejledermøde, varetager: Vedligeholdelse af edb-bandens hjemmeside Opdatering af Håndbog for vejledere Vedligeholdelse af edb-bandens billedarkiv af vejledere. Oversigt over Hvem ved hvad Navne på ovennævnte, Se tillæg/oversigt.doc

9 side 9 Der vejledes inden for områderne: Fil-håndtering Tekstbehandling Internet Regneark Data-base / Kartotek (oprette mapper samt flytte og slette filer og mapper m.m.) (Microsoft Word) (Microsoft Outlook) (Internet Explorer) (Microsoft Excell) (Microsoft Access) Fremvisning billeder m.m. (Microsoft PowerPoint) Scanning Sikkerhed på pc er Hjemmeside Billedhåndtering Billedredigering Digital Foto (kopiere billeder og tekst til fil) (Anti-virus og firewall m.m.) (Microsoft FrontPage) (flytte fotofiler til computer) (Irfanview og Picasa2) (for interessegruppe) men emnerne kan udvides efter behov Der er udarbejdet en del vejledninger og opgaver m.m. af vejledere og disse filer er placeret i mapper på serveren. De kan hentes til alle computere via det lokale net.benyt Genvej opgaver på skrivebordet. Nye udarbejdede opgaver og vejledninger kan lægges ind på serveren, så andre kan benytte dem! (kontakt sekretæren) Alle dokumenter/filer bør indeholde en adresselinie i bunden med oplysning om, hvor på serveren filen findes.

10 side 10 Tilmelding og vejledning i Edb-banden Tilmelding til vejledning i Edb-banden: Tilmeldingen foregår i slutningen af november måned på Lilleskolen til vejledning i efterfølgende års sæson 1 (jan-apr) og sæson 3 (sep-dec). Efter november vil tilmelding til Edb foregå i Skovgårdens reception. Tilmeldingsskema kan hentes i Skovgårdens reception og på edb-bandens hjemmeside Deltagerbetaling: Deltagere i edb betaler et beløb, som fastsættes af Skovgården i lighed med andre aktivitetstilbud på Skovgården. Der betales et ekstra beløb til materialer, der opkræves samtidig med tilmeldingen. Tidspunkter for vejledning i Edb-banden: Edb-banden vejleder alle mandage, tirsdage, onsdage og torsdage kl Lektionernes længde er på 50 minutter og starter hver hele time. Holdstørrelser: Der er en vejleder og oftest, men max 2 brugere pr. hold og 1 pc til hver bruger. Der kan være 8 brugere ad gangen ved 8 pc er og normalt med 4 vejledere. Vejledning for Brugere: Det er Edb-bandens vejledere, der forestår vejledningen på pc erne. Der vejledes i bl.a. IT ( og Internet), samt i tekstbehandling, regneark, database, og fil - og billedhåndtering m.m.., se foranstående. Hvis vejlederen ikke kan komme til en eller flere vejledningstimer: Det er muligt at aftale med andre vejledere, der har vejledning på samme tid, at de hjælper de brugere, der møder til vejledningen, eller der kan træffes aftale med en anden vejleder, at denne møder og vikarierer for den pågældende vejleder Det er også muligt at brugerne kan klare sig ved selvstudium. Hvis vejledning aflyses: Det er hver enkelt vejleders ansvar at melde afbud til alle brugerne på holdet, hvis vejledningen aflyses. Vejlederne informerer brugerne om ordensregler: (se side 12) Brugerne skal meddele vejlederen, hvis man ikke kan komme til vejledningen. Hvis en bruger 3 gange udebliver uden afbud, risikerer vedkommende at blive slettet fra holdet.

11 side 11 Tilmeldingsskema til EDB-vejledning Aktivitetscentret SKOVGÅRDEN Vejledningen foregår i EDB- lokalet på Skovgårdens Lille Skole Gadekærsvej 5, 1. sal Sæt kryds! Hvad er du interesseret i at blive vejledt i? (Vejledere hjælper gerne med udfyldning ved tilmeldingen) Programmer Begynder Lidt øvet Øvet Bemærkninger Tekstbehandling Internet Regneark Digitalfoto Billedhåndtering Video redigering Specialhold: Digital foto mandag kl Specialhold: Slægtsforskning mandag kl Hvilke ugedage og tidspunkter kan du deltage? Prioriter: skriv: : hvor du absolut ikke kan. 4 mdr. januar april mdr. september december 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tidspunkt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag sæson = kr.150,- inkl. materialer 3. sæson = kr.150,- inkl. materialer Navn: Adresse: Telefon nr.: Udfyldes af vejleder: januar april 2011 september december 2011 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tilmeldt Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Tidspunkt Hold nr. Modtaget betaling: Kr. 150,- Modtaget betaling: Kr. 150,- Dato: Dato: Underskrift: Underskrift: Husk at gemme din kvittering, hvis du skal have dine penge retur! Pengene returneres kun 14 dage efter holdstart.

12 side 12 Ordensregler for alle brugere i Edb-lokalet Pc er i Edb-lokalet Hver Pc skal efter endt brug efterlades i standardopsætning. Alle Pc er skal være aktive fra kl til kl af hensyn til automatiske opdateringer. Sidste hold slukker Pc er og skærme. Sidste vejleder, der forlader Edb-lokalet, kontrollerer, at alle Pc er og skærme er slukket. Dokumenter og billeder skal placeres i mapper Alle dokumenter og billeder skal placeres i deres vejleders mappe eller i undermapper i vejleders mappe. Vejleders mappe bærer vejleders navn For alle dokumenter og billeder gælder at fil-navnet skal indeholde brugers navn. Mail, der ønskes gemt, skal placeres i mapper Alle brugere skal placere deres s i vejleders mappe og s skal referere til bruger. Internetsider skal placeres via foretrukne i mapper Alle brugere skal placere foretrukne hjemmesider i vejleders mappe. Filer der ikke er placeret i mapper vil blive slettet Hvis en fil, eller hjemmeside ikke placeres i en mappe efter ovenstående regler, må man påregne at den før eller siden bliver slettet uden varsel. Generelle regler, der oplyses ved sæsonstart Benyt egne USB-nøgler til at gemme div. filer på. - Husk at skrive navn på! Nye programmer Der må ikke installeres nye programmer på serveren eller pc er uden aftale med Teknisk Udvalg. Bemærk at programkørsel fra CD eller lign. i de fleste tilfælde også indebærer en forudgående installering. Spørg Teknisk Udvalg i tvivlstilfælde!. Generelle regler, der oplyses ved sæsonstart Alt overtøj skal placeres i garderobestativerne. Der må ikke drikkes ved de borde, hvor der vejledes og pc er m.m. er placeret. Benyt kun lokalets midterbord. Brugeren skal melde afbud til vejlederen, hvis han/hun bliver forhindret i at deltage i en vejledning. Brugeren skal framelde sig undervisningen, hvis han/hun ikke ønsker at deltage mere. Vejlederen vil melde afbud til brugerne, hvis han/hun er forhindret i at vejlede eller aftale med en anden vejleder, at denne vikarierer. Alle lektioner er på 50 min., og der er hold alle hverdage fra mandag til torsdag fra Hvis du sender til den pc du arbejder ved på Lilleskolen, kan mail adressen findes på dels praktiske oplysninger og dels adresser og pc ers placering i edb-lokale, Se tillæg/oversigt.doc.

13 side 13 Indhold i Edb-bandens skabe uden for Edb-lokalet Edb-bandens 2 skabe, er placeret lige udenfor Edb-lokalet: Nøgle til skab nr. 1 er placeret på krog under vejlederes opslagtavle lige bag dør. Skabsdøre skal altid holdes aflåst, idet der er mange andre brugere i Lilleskolen. Nøgle skal hænges på plads efter brug. 1. skab Indhold er for vejledere i Edb-banden og indeholder bl.a.: Nye CD-R og CD-RW (husk at betale til kassen i skab) Diverse kontorartikler Papir til printere m.m. 2 skab er kun for Edb-bandens teknikerudvalg og indeholder bl.a.: Originalprogrammer Manualer Programmer på Cd er Nye CD-R og CD-RW Pc-værktøj m.m. Patroner til printere

14 side 14 Vejlederes navn, adresse, telefon nr., & adresser EDB-Bandens 8. sæson september 2007 april 2008 Navn: adresse: Telefon: Mobil: adresse: Oversigten forefindes udfyldt under Tillæg. Se tillæg/oversigt.doc EDB-Banden i EDB-lokale Vejledere orienterer selv om div. ændringer i oversigten til EDB-Bandens sekretær, der opdaterer og udsender listen Skovgårdens reception Furesø Rådhus Dansikring / Alarm Sekretær xx xx xx xx

15 side 15 Praktiske oplysninger: Aktivitetscentret Skovgårdens Lilleskole Gadekærsvej 5, 1. sal, 3500 Værløse Skovgårdens reception ( ) Edb-lokalets telf. nr (må kun benyttes til vigtige lokale samtaler) Benyt egne USB-nøgler til at gemme div. filer på. Alt overtøj skal placeres i/på garderobestativer i garderobelokalet Der må ikke ryges i Skovgårdens lokaler Der skal tages hensyn til billardspillere! der skal være ro i lokalet! Det er tilladt at medbringe og benytte egen bærbar pc, men brugen er på eget ansvar. Der må ikke drikkes ved de borde hvor pc ere m.m. er placeret. (benyt lokalets midterbord) Der skal meldes afbud til din vejleder, hvis du bliver forhindret i at deltage en gang. (benyt telefon eller ) Der skal meldes fra til vejledningen, hvis du ikke ønsker at deltage mere (så kan andre få din plads, idet der ofte er venteliste) Alle nye tilmeldinger foregår i Skovgårdens reception, der har indmeldelsesblanketter. (mandag-torsdag )???? Evt. flytning til andet hold, aftales kun med din vejleder og Edb-Bandens sekretær Tove Alle vejlednings-lektioner er på 50 min., og der er hold alle hverdage fra mandag til torsdag fra Hvis du vil sende til den pc du arbejder ved, når du er på Lilleskolen, er adressen angivet nedenfor i skema. Hvis en vejleder har fravær (v/ sygdom, ferie eller lign.) er brugere velkomne i Pc-lokalet. Service ved pc erne vil ofte være mindre! Holdliste for EDB-banden i Skovgårdens Lilleskole 1. sæson Januar April 200- Vejleder: navn telefon nr. adresse ----dag Januar Februar Marts April hold fra til Pc: nr Brugers: navn telefon nr. evt. adresse x y x y x y Nr, navn og adresse for de pc er, holdet arbejder ved. Pc nr Pc navn Pc adresse Oversigten forefindes for aktuel periode under Tillæg: Se tillæg/oversigt.doc

16 side 16 Intern information Hvem ved hvad! EMNE Vejleder Vejleder Vejleder 1 Adressekartotek, 2 Adressekartotek, andre progr 3 Back-up 4 Bank, Pc-bank, Net bank 5 Billedhåndtering 6 Billedredigering 7 Brevfletning 8 Brænder 9 Budget EDB-Banden 10 CD-omslag 11 Chat 12 Databaser (Acces m.m.) 13 Digitalfoto 14 Diskoprydning m.m Teknikere i EDB-Banden 66 Tekstbehandling (Word) 67 Vedligeholde sin PC 68 Video på PC 69 Virus, firewall og sikkerhed 70 Works Oversigten forefindes udfyldt under Tillæg. Se tillæg/oversigt.doc

17 side 17 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler Nøgle til Lilleskole og Edb-lokale Edb-bandens holdledere (de der ønsker det), kan få en nøgle udleveret i receptionen på Skovgården. Der skal kvitteres for udlevering af nøgle. Sekretær i Edb-banden oplyser receptionen om ændringer i holdledernes navneliste. Ophører en holdleder med vejledning og forlader Edb-banden, skal nøglen til Lilleskolen omgående afleveres. Tyverialarm er altid tilsluttet når yderdør ved parkeringsplads er låst Alarmen er normalt tilsluttet på hverdage udenfor tidsrummet kl og på lørdage og søndage. Alarmen afstilles og tilsluttes normalt af Skovgårdens personale. Alarmen afstilles af Skovgårdens personale før og tilsluttes kort før (Mandag Fredag). Er kun døren på 1. sal låst er tyverialarm ikke tilsluttet ( ). Sidste person der forlader EDB-lokalet inden kl. 1600, skal låse til lokalet og er der ikke andre personer i lokalerne (også toiletter) skal døren på 1. sal fra trapperum til lokaler låses. Udenfor den normale åbningstid skal alarm tilsluttes, samt døre skal låses. Betjening af tyverialarmen i Lilleskolen. Der skal benyttes en talkode for betjening (vær sikker på at kende den rigtige kode) Afstilling af alarmen Man har ca. 45 sek. til at afstille alarmen fra man går ind ad døren, og inden alarmen starter. Når man går ind ad døren starter en hyletone, der stopper når alarmen er afstillet. På alarmskabet (indenfor til venstre) afstilles alarmen ved at indtaste koden (XXXXXX) (Ved fejltastning skal den korrekte kode indtastes igen! ) Hvis der opstår en fejl-alarm skal man omgående ringe til Servicevagt for Furesøe Kommune på tlf.: , og oplyse det er fra Aktivitetscenter Skovgårdens Lilleskole og oplyse kodeordet (xxxxxxx) til vagthavende i telefonen (vær sikker på at kende det rigtige kodeord, idet det kan ændres). Servicevagten vil derefter kontakte vagtselskabet Tilslutning af alarmen:! På alarmskabet (indenfor til venstre) tilsluttes alarmen ved at indtaste koden (XXXXXX) (Ved fejltastning skal den korrekte kode indtastes igen! ) Man har ca. 45 sek. til at komme ud af lokalet og lukke døren, inden alarmen starter! Telefon er placeret på væg i store lokale ved dør til trappe Telefonen kan benyttes ved evt. fejlalarm. (Der kan ikke ringes til mobiltelefoner)

18 side 18 Ordensregler for benyttelse af andre lokaler i Lilleskolen Bestilling af andet lokale end Edb-lokalet i Lilleskole til en aktivitet: Der skal aftales om benyttelse af diverse lokaler med receptionen på Skovgården. Telefon er placeret på væg ved trappe/indgang: Telefon må kun benyttes til vigtige lokale samtaler. (der kan ikke ringes til mobiltelefoner ) Bærbar telefon (samme telefonnummer) Må ikke fjernes fra Edb-lokalet. Det er overalt strengt forbudt at ryge i Lilleskolen: Dette gælder alle kommunale lokaler Oprydning i lokalet efter benyttelse: Borde og stole skal altid placeres på samme faste plads, som de havde, da man ankom til lokalet. Lokalet udluftes efter endt brug. Før lokalet forlades skal alle vinduer lukkes! Borde og stoles rengøring Alle borde skal aftørres efter afbenyttelsen. Køkkenet skal altid holdes rengjort: Der skal ryddes op efter hver afbenyttelse af køkken og dets område. Hvis der er mangler i lokalet Kontakt receptionen omgående

19 side 19 Oplysninger om Tillæg: I tillæg findes en del af håndbogens skemaer udfyldt med navne og andre oplysninger, men skemaerne forefindes som enkeltdokumenter, og filbetegnelser fremgår af tillæg/oversigt.. Rettelser: Praktiske oplysninger side 15 rettet: jan 2008 Tyverialarm i Lilleskolens lokaler side 17 rettet: nov 2010 Vedr. økonomi (og enkelte smårettelser) side 2 og Tilmeldingsskema oprettet side 11 rettet: apr 2011

Digital læring - Kurser efterår 2015

Digital læring - Kurser efterår 2015 www.taarnbybib.dk Digital læring - Kurser efterår 2015 Tårnby Kommunebiblioteker Velkommen til Tårnby Kommunebibliotekers kurser Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Brug for hjælp til it?

Brug for hjælp til it? Indholdet er samlet og udgivet af Nordfyns Kommune Kontakt: Digital formidler Susan Buer Toldam sbt@nordfynskommune.dk Tlf: 24968974 Brug for hjælp til it? Se, hvor i Nordfyns Kommune du kan få hjælp,

Læs mere

Centrets Computerklub Solrød

Centrets Computerklub Solrød Centrets Computerklub Solrød Medlemsbrev - juni 2009 Kære medlem! Computerklubben har den glæde at kunne præsentere efterårets program. Computerklubben udmærker sig ved både at være en hobbygruppe og gennem

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2015 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER Vil du gerne blive bedre til at bruge en computer, lære at bruge din digitale

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.

PRØVE 2014. UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18. 10. Aabenraa PRØVE 2014 UGE 19: TIRSDAG DEN 6. MAJ 2014 DANSK FS10 Klokken 13.30 17.30 ONSDAG DEN 7. MAJ 2014 MATEMATIK FS10 Klokken 14.00 18.00 PRØVE 2014 UGE 19: TORSDAG DEN 8.MAJ 2014 ENGELSK FS10 Klokken

Læs mere

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser

Vi følger dig digitalt på vej. Bliv it-klar på dine betingelser Vi følger dig digitalt på vej Bliv it-klar på dine betingelser Har du brug for at blive fulgt digitalt på vej? - så start her! I denne folder er der hjælp at hente til dig, der gerne vil i gang med at

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN 2015. Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2015 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november.

Undervisningen i Datastuen gennemføres i 2 perioder om året. Første periode afvikles i februar/marts og anden periode i oktober/november. til Ældre Sagens Datastue Esbjerg Områdecentret Gjesing Midtby Ulvevej 88 6715 Esbjerg N Side 2 af 6 sider Ældre Sagens Datastue Esbjerg har eksisteret siden den 8. februar 1999 i Områdecenteret Gjesing

Læs mere

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas

Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Velkommen til Forsorgshjemmet Aas Forsorgshjemmet Aas tilbyder i henhold til Servicelovens 110, midlertidig ophold, omsorg og støtte til mennesker, som er socialt udsatte

Læs mere

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem

Velkommen på Ulfborg Bibliotek. Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen på Ulfborg Bibliotek Brug dit bibliotek - også når personalet er gået hjem Velkommen til et bibliotek med både betjening og selvbetjening Det er os en stor glæde at byde dig velkommen på Ulfborg

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer 2013 Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 48 2014 I uge 48 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder, og hvordan man skal anvende sin computer. Det

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO

HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO HUSREGLER ESBJERG OG ANDEN PRAKTISK INFO Indhold Side Overordnede husregler Køkkenregler Regler for foreningskontor Andre praktiske oplysninger Alarm Brand- og evakueringsplan 3 4 5 6 7 8 Sekretariatets

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik

Informationssikkerhedspolitik Folder om Informationssikkerhedspolitik ansatte og byrådsmedlemmer 25-11-2013 Indledning Faxe Kommune har en overordnet Informationssikkerhedspolitik. Denne folder er et uddrag, der kort fortæller hvad

Læs mere

Oplysninger, regler og gode råd

Oplysninger, regler og gode råd Oplysninger, regler og gode råd Sidst redigeret d. 4. maj 2013 vedr. de skriftlige afgangsprøver for 9. og 10. kl. maj 2013 1. 9. klasse: 9. klasse har tre formiddage med skriftlige prøver: Mandag den

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler

Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Retningslinjer for lån og leje af Kulturudvalgets kommunale lokaler Fælles- og Kulturforvaltningen Kulturafdelingen Godkendt Køge Byråd 27. november 2012 Retningslinjer for lån og leje af kommunale lokaler

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Salg af andel (procedure og bilag)

Salg af andel (procedure og bilag) Salg af andel (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen modtager

Læs mere

Velkommen til 6. omgang

Velkommen til 6. omgang Velkommen til 6. omgang I dag Internet Hjemmeopgave 5 Mapper og filer Internet Vi så på faner sidst. og hurtigt på favoritter som ikke må forveksles med faner Favoritter Kan med fordel bruges til internetsider

Læs mere

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden

Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden Salgsprocedure for A/B Matthæusgaarden 1. Kontakt Når en andelshaver finder ud af at han/hun vil flytte, skal andelshaveren henvende sig skriftlig eller i kontortiden til bestyrelsen. Fra den dag bestyrelsen

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER.

REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. PRINS HENRIKS SKOLE Frederiksberg Allé 22 A 1820 Frederiksberg C Tel. +45 33 21 20 48 REGLER VEDR. LÅN OG LEJE AF LOKALER OG ORGANISERING AF ARRANGEMENTER. 1. Fritidsaktiviteter (leje af lokaler i skolens

Læs mere

KAB s IT produktblad 1/17

KAB s IT produktblad 1/17 KAB s IT produktblad Indhold PC-pakke: PC-Stationær, PC-bærbar 14, PC-bærbar 12 og PC-Tablet... 2 Brugerpakke for ansatte... 4 Brugerpakke for beboervalgte... 6 Brugerpakke mail... 7 Tablet-pakke... 9

Læs mere

EKSAMEN Vel mødt til eksamen.

EKSAMEN Vel mødt til eksamen. EKSAMEN 2014 Dette er ment som en hjælp til alle elever, der skal til eksamen på Solhverv Privatskole. Vi har samlet alle de regler, der gælder ved skriftlig eksamen, og endvidere har vi lavet en liste

Læs mere

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016

IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 IT-kurser på bibliotekerne foråret 2016 Galten Bibliotek ipad / iphone for begyndere Torsdag d. 3. marts kl. 10.00 12.00 Android tablet /smartphone for begyndere Torsdag d. 17. marts kl. 10.00 12.00 Hørning

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. Vedtægter for Værløse Svømmeklub 1 Navn. Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området. 2 Formål Foreningens formål er under inspirerende

Læs mere

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01

November 2012. SSZ brugervejledning 20121105 01 It brugervejledning for Erhvervsakademi Sjælland November 2012 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1. Om it systemerne... 4 1.2. Supportmuligheder... 4 1.3. SSZ helpdesk... 4 2. Kom godt i gang...

Læs mere

Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud.

Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud. Vejledning i dannelse af backup, til Care kørelister ved et totalt EDB nedbrud. Det har været et ønske fra Hjemmeplejen, om at kunne lave kørelister, gemt som et dokument på vores servere og på eksterne

Læs mere

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD

Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Vejledning til elever om eksamen. EUC SYD Indhold 1.0 Eksamensplan... 3 2.0 Skriftlig eksamen.... 3 2.1 Mundtlig eksamen... 5 3.0 Vejledning om brug af IT ved skriftlig eksamen.... 5 4.0 Sygeeksamen....

Læs mere

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle

Galleriet på Mantziusgården. Regler for udlejning til private og kommercielle Galleriet på Mantziusgården Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Galleriet på Kulturcenter Mantziusgården er beliggende i Rektorfløjens stueetage. Det er på ca. 60 m

Læs mere

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Lån af mødelokaler og samtalerum. Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Lån af mødelokaler og samtalerum Frivillighedens Hus for frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Velkommen til Frivillighedens Hus Denne folder indeholder praktiske informationer

Læs mere

Salg af andele (procedure og bilag)

Salg af andele (procedure og bilag) Dato. 04/03-2015. Salg af andele (procedure og bilag) Ved salg af en andel, skal følgende procedurer og regler følges 1. Information om salg af andel. 2. Når bestyrelsen modtager en opsigelse. 3. Når bestyrelsen

Læs mere

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus

Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Nørresundby Gamle Rådhus - Foreningernes Hus Ordens- og Husregler 1. Brugerrådet Til at efterleve intentionerne med Foreningernes Hus er der nedsat et Brugerråd med repræsentanter fra de foreninger, som

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Vel mødt til terminsprøve.

Vel mødt til terminsprøve. TERMINSPRØVE Uge 5 2017 I uge 5 skal alle afgangselever (9. og 10. kl.) til terminsprøve. 10. kl. tirsdag til fredag 9. kl. tirsdag til torsdag Du skal inden prøven sætte dig ind i, hvilke regler der gælder,

Læs mere

Skriftlig eksamen/prøve

Skriftlig eksamen/prøve Skriftlig eksamen/prøve Mødetid: Du skal møde senest 30 minutter før eksamen/prøven, så du uden stress og jag kan installere dig og din pc på din plads i lokalet. Du skal sidde på din plads i eksamenslokalet

Læs mere

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014

IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 IT-KURSUSKATALOG EFTERÅR 2014 1 SKOLER OG UDDANNELSE Nemt på nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på nettet er et tilbud om

Læs mere

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2017 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken

EKSAMEN UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 10. Aabenraa EKSAMEN 2016 UGE 18 MANDAG DEN 2. MAJ 2016: DANSK FP10 Klokken 13.30 17.30 TIRSDAG DEN 3. MAJ 2016: MATEMATIK FP10 Klokken 13.00 17.00 EKSAMEN 2016 UGE 19: ONSDAG DEN 11. MAJ 2016: ENGELSK

Læs mere

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede

FÆLLESHUSET, Kystvejen 7B, Strøby Egede Foreninger i Stevns Kommune Strøby Egede, maj 2016 Ordensreglement for, og instruktion i brug af FÆLLESHUSET i Strøby Egede Kære Lejer/Bruger af Fælleshuset, FÆLLESHUSET er udviklet af OLC Ejendomme i

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for

Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for IT Grundlæggende IT (Pakke nr. 55 på positivlisten) IT-kurser i det du har brug for Boulevarden 19D DK - 7100 Vejle tel: +45 7216 2830 www.campusvejle.dk GRUNDLÆGGENDE KURSER ER DU NYBEGYNDER, BØR DU OVERVEJE

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

www.odensebib.dk 1. udgave 2015

www.odensebib.dk 1. udgave 2015 www.odensebib.dk 1. udgave 2015 Regler Takster Åbningstider Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse

Læs mere

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER

odensebib.dk november 2015 REGLER ÅBNINGSTIDER odensebib.dk november 2015 REGLER TAKSTER ÅBNINGSTIDER Odense Centralbibliotek www.odensebib.dk Information og omstilling Tlf.: 66 13 13 72 e-mail: teleservice-bib@odense.dk LÅNEREGLER Indmeldelse Alle,

Læs mere

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering

Version 1.04 (23. januar 2017) Udarbejdet af Mette Valbjørn, MBU Digitalisering Vejledning til registrering på Office online portalen og mulighed for download af Office 365 til privat PC for medarbejdere med en az-ident i Aarhus Kommune, Børn og Unge Version 1.04 (23. januar 2017)

Læs mere

Instrukser for brug af it

Instrukser for brug af it it sikkerhed Instrukser for brug af it Må Skal ikke Kan Januar 2010 Version 1.0 Indhold Forord................................................... 3 Resumé.................................................

Læs mere

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1

KONTORVAGT. Hvad laver sådan en? Senior Erhverv Sjælland Øst. Kontorvagt manual 2012 (A) 18-08-2014 Side 1 Senior Erhverv Sjælland Øst KONTORVAGT Hvad laver sådan en? 18-08-2014 Side 1 Som kontorvagt tager man sig af: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ

VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ VELKOMME TIL NYE MEDARBEJDERE I BØRNEHUSET FRIJSENBORGVEJ For at få den bedste start som ny medarbejder i Børnehuset Frijsenborgvej, har vi her samlet nogle af de vigtige informationer som er væsentlig

Læs mere

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37

DK-Unit Point version 2.xx til PWE 37 Beskrivelse af DK-Unit til Point Yomani og Xenta Dankort terminaler DK-Unit programmet er udviklet til at kunne benyttes sammen med forskellige applikationer, hvor man ønsker at kunne danne en Dankort

Læs mere

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave

HÅNDBOG. 16. marts 2014 2. udgave HÅNDBOG 16. marts 2014 2. udgave Indholdsfortegnelse. 1. INDLEDNING 2. FORMÅL 3. ANVENDELSE 4. LEDELSE OG STYRING. 4.1. Brugermøder. 5. MULTIHUSETS DRIFT 5.1. Frivillig i Multihuset. 5.2. Åbningstider

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab:

Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Formål og opgaver: Medlemskab: Aars Y s Men s Club Chartret 26. august 1967. Vedtægter. Y s Men International er et verdensomspændende kammeratskab af personer af enhver tro, som arbejder i gensidig respekt og hengivenhed på basis af

Læs mere

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET

TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET TIL UNDERVISERE I UDDANNELSESCENTRET Velkommen til Randers Kommunes Uddannelsescenter. Uddannelsescentret er en fysisk ramme om uddannelsesaktiviteter i Randers Kommune. Uddannelsescentret er beliggende

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING Bemærk! At under installeringen, vil der, hvis du benytter Norton Antivirus, komme en meddelelse om en script-virus. Hertil skal du blot accepterer denne meddelelse, for at kunne

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT

KURSUSKATALOG FORÅRET 2014. Sprog IT KURSUSKATALOG FORÅRET 2014 Sprog IT Velkommen til kursusafdelingen på Ribe Handelsskole Kursusafdelingen på Ribe Handelsskole byder velkommen til en ny og spændende kursussæson. Vi udbyder en række forskellige

Læs mere

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole.

MANUAL FORÆLDREINTRA TIL. Brøndenvej 3 9750 Østervrå Telefon 96 89 20 10 Telefax 98 95 19 97 E-mail: torslev.847007@torslev-skole. MANUAL TIL FORÆLDREINTRA Hvordan logger jeg på 1. gang? Når I har åbnet jeres computer og Internettet skriver du i din browser i adressefeltet www.torslev-skole.dk Derpå får I dette skærmbillede og klikker

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge

Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Office 365 for skoleelever i Aarhus Kommune, Børn og Unge Vejledning til Kom godt i gang med Office 365, download af Office 365, OneDrive samt Word, Excel og PowerPoint Version 1.03 (13.

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling.

Vedtægter for H.U.F. - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 04/06-2006 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningen gældende andre vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget **Navn og formål** 1 Foreningens navn er HUF, hvilket står for: Håbefulde Unge Forfattere.

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2

Regler for leje af beboerhuset. i Hedelyparken. Velkomst... 2. Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Regler for leje af beboerhuset i Hedelyparken Vers. 06 april 2010 Indholdsfortegnelse Velkomst... 2 Reservering af beboerhusets lokaler... 2 Lejekontrakt og betaling af leje og depositum... 3 Påbegyndelse

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP)

Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word-1: Tag fat på Microsoft Word (XP) Word er et fantastisk program til tekstbehandling og nærmest en de facto standard i verden for den slags. Igennem en række øvelser (og mange timer foran skærmen)

Læs mere

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole

Skriftlige prøver 2010. Silkeborg Ungdomsskole Skriftlige prøver 2010 Silkeborg Ungdomsskole Hvornår afholdes prøverne? Skriftlige afgangsprøver Mandag d. 03.05.10 Kl.09.00-10.00 Dansk retstavning FSA Kl.10.00-10.30 Dansk læsning FSA Tirsdag d. 04.05.10

Læs mere

Nyhedsbrev 03. februar 2015

Nyhedsbrev 03. februar 2015 Nyhedsbrev 03. februar 2015 Trædrejning Nu er vi klar med undervisning i trædrejning. Indtil videre er der undervisning hver Tirsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00 Torsdag kl. 10.00 11.30 kl. 11.30 13.00

Læs mere