Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000"

Transkript

1 FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 13. juni 2000 NS-J.Nr Til Forskningsnettets Institutioner Ny back-bone for Forskningsnettet og betaling for år 2000 Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: 1. Den nye struktur af forskningsnettets back-bone. 2. Forskningsprojekter på Forskningsnettet. 3. Etablering af regionale driftscentre. 4. Betaling for år 2000, budgetoversigt for og samlet oversigt over tilslutningsafgiften for de enkelte institutioner i Forskningsnettets nye back-bone struktur Der blev i december 1999, lige før jul, startet en udbudsforretning vedr. opdatering af back-bone strukturen i Forskningsnettet. Der skulle findes en erstatning for det nuværende 34MBit/s ATM net fra TeleDanmark. På baggrund af de modtagne tilbud viste det sig muligt at opbygge en egen back-bone struktur bestående af sorte fibre, som sammenbinder institutionerne i Københavnsområdet med Odense, (og dermed hele SDU), Århus og Aalborg en struktur som Forskningsnettet ejer brugsretten til i mindst 20 år, på samme måde som Forskningsnet tet i dag allerede selv ejer radio-kæde strukturen i Københavnsområdet. En sådan løsning vil indebære en engangsinvestering på omkring 30 MDKK, hvorefter den nødvendige kapacitet i nettet vil være tilstede i mange år fremover, uden at der med jævne mellemrum skal indgås nye lejeaftaler, (med nye EU-udbud), som følge af øgede kapacitetsbehov. Ved forhandlingerne vist der sig imidlertid en anden løsningsmulighed, som giver de samme tekniske muligheder her og nu men som udskyder beslutningen om selve anskaffelsen i tre år. Denne nye situation opstår, idet det er muligt at kombinere leje af kapacitet med lån af et sort Netsekretariatet Institut for Informationsteknologi, Telefon: Fax: Ørsteds Plads, Bygning 344, DTU, Lyngby Internet:

2 fiberpar i lejeperioden med en option om evt. senere køb af et eller to par sorte fibre. En del af lejeudgiften vil endvidere blive godskrevet ved et senere køb og udbudspligten er afholdt. Ved denne løsning opnår Forskningsnettet en samlet kapacitet på de nye lejede linier på ikke under 20 gange den kapacitet, der er tilstede i dag, og vi får samtidig et sort fiberpar stillet til rådighed for forskning, udvikling og testaktiviteter i hele lejeperioden. Dette indebærer en både teknisk og økonomisk meget gunstig samlet løsning, der baserer sig på følgende tre elementer: 1. Normal drift: En lejet højhastighedsforbindelse, (STM4, 622 MBit/s), mellem Lyngby, Odense, Århus og Aalborg, som klarer den daglige kommunikation. 2. Back-up: En dobbelt back-up forbindelse mellem de samme destinationer, fra en anden leverandør. (Dette giver i sig selv en kapacitet på 2 x 100 MBit/s). 3. Forskning og udvikling: Et sort fiberpar etableres mellem de samme universiteter til forskning, udvikling og test. Her er kapaciteten reelt kun begrænset af det udstyr, der som en del af forsknings- og udviklings- aktiviteterne skal opstilles eller fremstilles. Alle tre elementer kan etableres således at punktene 2. og 3. er på plads inden 1. september 2000, og punkt 1. omkring 1. december Den ene af de to back-up forbindelser vil således i starten af perioden blive brugt til driftsopgaver. Den samlede etableringsudgift, som inkludere nye netværkskomponenter på alle fire destinationer og lokale anlægsudgifter til nedgravning af fiberkabler mellem universiteterne og leverandørernes adresser, vil i alt udgøre omkring 6 MDKK. De årlige driftsudgifter til back-bone nettet vil i aftaleperioden falde med ca. 33% fra de nuværende 4,5 MDKK/år til 3 MDKK/år, samtidig med at der opnås en meget væsentlig stigning i kapaciteten. Samlet set mener vi at dette en særdeles tilfredsstillende løsning, og Forskningsnettet indgik den 28. april i år aftaler med de to leverandører, GlobalConnect A/S, punkterne 1) og 3) og Tele2 A/S punkt 2). Underskrivelsen af kontrakterne blev markeret, bl.a. med tilstedeværelse af forskningsminister Birte Weiss, se 2 Forskningsprojekter på Forskningsnettet Det har under hele forhandlingsforløbet om den nye back-bone været meget vigtigt for os at sikre mulighederne både for et sikkert og stabilt dagligt Internet og plads til forskningsmæssige anvendelser. Det fremgår af ovenstående at Forskningsnettet med de indgåede aftaler kommer til at råde over en ganske betydelig kapacitet, allerede til efteråret. På denne baggrund er det vigtigt at denne information spredes ud på institutionerne, så det bliver muligt at identificere hvilke projekter, der bedst kan drage nytte af denne nye situation. Der er på Forskningsnettets budget afsat et mindre beløb til udviklingsprojekter, og i Styregruppen diskuteres der for øjeblikket en strategi for anvendelsen af disse midler. Det er dog klart, at det FORSKNINGSNETTET Side 2

3 væsentligste bidrag Forskningsnettet kan yde til kommende forskningsprojekter, ikke er af økonomisk art. Det vil mere være i form af teknisk bistand, rådgivning og konkret tilvejebringelse af efterspurgte tjenester/ydelser. Forskningsnettet vil derfor allerede nu gerne opfordre forskere/ forskningsgrupper, som har (planer om) projekter, der baserer sig på eller stiller krav om særlige ydelser i Forskningsnettet, til at henvende sig til Netsekretariatet med konkrete forslag/ønsker. Som en indledende aktivitet har Forskningsnettet bedt UNI-C om at skabe et overblik over de bredbåndsaktiviteter der p.t. er i gang på en række institutioner. Denne undersøgelse skulle gerne identificere nogle velegnede projektaktiviteter/projektgruppe. Endvidere planlægges det at afholde en workshop til efteråret med deltagelse af både brugere, backbone leverandører og andre udstyrsleverandører som udviser interessefor at deltage i en slags sponsor-klub. 3 Etablering af regionale driftscentre På baggrund af diskussioner i den Tekniske Referencegruppe og direkte med de berørte parter, arbejder vi frem mod etablering af regionale driftscentre ved følgende fire universiteter: 1. Københavns Universitet 2. Syddansk Universitet i Odense 3. Århus Universitet 4. Ålborg Universitet De konkrete aftaler er ikke underskrevet endnu, men indholdet er i princippet godkendt af alle parter. Den seneste udgave af et kontraktudkast samt aftaleudkast kan ses på NetSeks hjemmeside, 4 Budget for år 2000 På styregruppemødet d. 27. september 1999 blev budgettet for Forskningsnettet for år 2000 vedtaget, og dette var inkluderet i informationsnotatet dateret 12. oktober På baggrund af nye budgettal fra NORDUnet og etablering af den nye back-bone struktur blev et nyt budget for 2000 og nye budgetoversigter for vedtaget af Styregruppen på mødet den 5. maj i år. Der er nu tale om et reelt fald i NORDUnet udgiften og dette giver sammen med reducerede udgifter til back-bone delen af den indenlandske del af Forskningsnettet anledning til et fald i de kommende udgifter, både i år 2000, men især i de kommende år. De aktuelle budgettal er vist i bilag 1. FORSKNINGSNETTET Side 3

4 På baggrund af dette budget og de følgende forudsætninger, er der udregnet nye tilslutningsafgifter for år 2000 for de enkelte institutioner. Disse er vist i bilag Den samlede brugerbetaling udgjorde allerede i % på grund af lavere forbrug på enkelte udgiftskonti sammen med skift til højere trafikklasse for nogle institutioner. Det er derfor planlagt at brugerbetalingen bliver 42% af de samlede udgifter for 2000 og målet er stadig 50% fra år Indplacering i trafikklasse for den enkelte institution i første halvdel af år 2000 er sket på baggrund af den løbende trafikregistrering, samme fremgangsmåde som i Da et større antal institutioner har skiftet til en højere trafikklasse er tilslutningsafgiften for alle trafikklasser sænket med 5% og ikke som tidligere meddelt hævet med 15% fra 1999 til 2000, se bilag Den maksimale stigning en institution kan opleve fra 1999 til 2000 er 75%. 5. Når der for en del institutioner står 0,0 i tilslutningsafgift er der tale om subnettede institutioner, som betaler en afgift direkte til værtsinstitutionen. 6. Der vil snarest blive udsendt faktura som dækker første halvdel af år Sidst på året vil der blive udsendt faktura for anden halvdel af år Den angivne årlige tilslutningsafgift for den enkelte institution i bilag 2 er altså under forudsætning af institutionen tilhører samme trafikklasse i år hele Institutionerne kan selv følge med i trafikudviklingen på Darenets hjemmeside: Der arbejdes netop nu på færdiggørelse af en ny betalingsmodel, som skal tages i brug fra og med Denne nye model kan bedre tage højde for subnettede institutioner, institutioner med store mængder af udgående trafik og inddrage de regionale driftscentre. Den nye model har to elementer: 1. Et trafik-element. Her vil vi centralt i Lyngby måle den indkommende internationale trafik, (altså fra NORDUnet), for hver enkelt institution. På baggrund heraf skal ca. 50% af de samlede udgifter dækkes. Dette svarer nogenlunde til udgiften til NORDUnet. 2. Et abonnement. Dette bliver fastsat ud fra institutionens størrelse og skal altså samlet set også dække omkring 50% af de samlede udgifter. Der kommer mere detaljerede oplysninger herom først på efteråret. Vi startede på opsamling af de måleværdier, der skal benyttes, sidste efterår, og vi vil naturligvis bestræbe os på at undgå større spring i betalingsafgiften for den enkelte institution. Med venlig hilsen Steen Pedersen FORSKNINGSNETTET Side 4

5 Bilag 1: Budget år 2000 og budgetoversigt Budget for Forskningsnettet År (tal i MDKK, år 2000) back-bone etablering 6,0 30,0 Basisnet 13,6 12,5 12,0 12,0 12,0 11,0 Support og tjenester 1,9 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 Netsekretariat 1,2 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 NORDUnet 14,4 22,5 19,0 19,9 20,7 20,1 NORDUnet 2 1,3 1,3 1,3 Øresundsuniversitetet 0,5 Udviklingspulje 0,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Udgifter i alt 32,9 49,0 40,4 40,0 70,8 39,2 Stigning i % Indtægter Brugerbetaling 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Indtægter i alt 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Fordeling af udgifter Forskningsministeriets omk. (+ etablering) 20,3 30,8 20,0 20,0 50,4 0,0 Institutioners omk 12,6 18,2 20,4 20,0 20,4 39,2 Inst. egenfinansiering i % Overført fra tidligere år 51,7 51,4 20,6 0,6-19,4-69,8 Afsat i bevilling 20,0 Forskningsministeriets omkostninger 20,3 30,8 20,0 20,0 50,4 0,0 Acc. over/underskud 51,4 20,6 0,6-19,4-69,8-69,8 FORSKNINGSNETTET Side 5

6 Bilag 2: Oversigt over årlig institutionsbetaling Nr Institution (beløb i 1000 kr) AKF, Amternes og Kommunernes 1 Forskningsinstitut 44,0 108,0 68,4 68,4 67,3 68,6 131,9 2 Arbejdsmiljøinstituttet 72,0 90,0 102,6 102,6 100,9 103,0 197,9 3 Arkitektskolen i Århus 44,0 192,5 84,2 0,0 0,0 0,0 0,0 4 AUC Esbjerg - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Bioteknologisk Institut, Kolding - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Bornholms Forskningscenter 44,0 31,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 7 Carlsberg Forskningscenter 72,0 129,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 CAT - Center for Avanceret Teknologi. 8 Roskilde - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Center for Freds- og Konfliktforskning 44,0 31,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 10 Center for IT-forskning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 Center for Menneskerettigheder 44,0 44,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 12 Center for Sprogteknologi - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 Center for Udviklingsforskning 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 14 Danish Breast Cancer Group - 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 Danmark og Grønlands Geologiske 15 Undersøgelser - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16 Danmarks Biblioteksskole 180,0 283,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 17 Danmarks Farmaceutiske Højskole - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 Danmarks Fiskeri- og Havundersøgelser 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 Danmarks Højskole for Legemsøvelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 90,0 225,0 393,8 482,6 474,6 484,3 930,7 21 Danmarks Journalisthøjskole 90,0 150,0 205,2 205,2 201,8 205,9 395,7 22 Danmarks Lærerhøjskole Esbjerg 44,0 31,0 54,3 55,1 54,2 55,3 106,3 23 Danmarks Lærerhøjskol e Haderslev 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 24 Danmarks Lærerhøjskole København 135,0 283,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 25 Danmarks Lærerhøjskole Odense 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Danmarks Lærerhøjskole Skive 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 27 Danmarks Lærerhøjskole Vordingb. 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 28 Danmarks Lærerhøjskole Aalborg 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29 Danmarks Lærerhøjskole Århus 44,0 72,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 30 Danmarks Meteorologiske Institut 150,0 350,0 332,5 332,5 327,0 333,7 641,2 Danmarks Natur- og lægevidenskabelige 31 Bibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 Danmarks Pædagogiske institut 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 33 Danmarks Tekniske Universitet 450, , , , , , ,0 34 Dansk Brandteknisk Institut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 35 Dansk Design Center 44,0 31,0 54,3 55,1 54,2 55,3 106,3 36 Dansk Folkemindesamling - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37 Dansk Hydraulisk Institut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38 Dansk Institut for Fundamental Metrologi - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dansk Maritimt Institut (tidl. Skibsteknisk 39 lab.) 55,0 108,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 40 Dansk Polarcenter 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41 Dansk Rumforskningsinstitut - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42 Dansk Standard 55,0 72,0 122,6 122,6 120,5 123,0 236,3 43 Dansk Teknologisk Institut 90,0 216,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 44 Dansk Toksikologi Center - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 FORSKNINGSNETTET Side 6

7 Nr Institution (beløb i 1000 kr) DELTA - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 46 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 270,0 675, , , , , ,5 47 Det Danske Kunstindustrimuseum - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48 Det Jyske Musikkonservatorium - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 49 Det Kgl. Danske Musikkonservatorium - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50 Det Kongelige Bibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51 dk-teknik - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 52 DSI - Institut for Sundhedsvæsen 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 53 FORCE-Institutterne 90,0 108,0 142,5 142,5 140,1 143,0 274,8 54 Forskerakademiet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55 Forskerparken Fyn - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56 Forskerparken i Aarhus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57 Forskningscenter for Skov og Landskab - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 58 Forskningscenter Risø 180,0 429,0 482,6 482,6 474,6 484,3 930,7 59 Forskningscentret ved Hørsholm 108,0 270,0 472,5 581,4 571,8 583, ,2 60 Forskningsministeriet 55,0 108,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 61 Forskningsrådene - 58,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 62 Forsvarets Forskningstjeneste 44,0 90,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 63 Gentofte Amtssygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64 Geoteknisk Institut 44,0 44,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 65 Glostrup Amtssygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66 Glyptoteket 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 67 Handelshøjskole Syd 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68 Handelshøjskolen i København 180,0 450,0 787, , , , ,2 69 Handelshøjskolen i Aarhus. Lingvistisk insti. 44,0 90,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 70 Handelshøjskolen i Aarhus. Økonomisk inst. 90,0 225,0 393,8 407,6 400,8 409,0 786,0 71 Hovedstadens Sygehusfællesskab 216,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 216,0 205,2 205,2 201,8 205,9 395,7 73 Institut for Grænseregionsforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 74 IT-Højskolen 72,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 75 Kort- og Matrikelstyrelsen 180,0 283,0 268,9 268,9 264,4 269,8 518,5 76 Kunstakadamiet, maler- og billedhuggerskolen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 Kunstakademiets Arkitektskole 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 78 Kunstakademiets Bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 79 Københavns Amtssygehus i Herlev 108,0 270,0 407,6 407,6 400,8 409,0 786,0 80 Københavns Forskerby Symbion - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81 Københavns Universitet - Panum 450, , , , , , ,0 82 Nationalmuseet 90,0 150,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 83 Naturhistorisk Museum, Århus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84 Nordsøcentret Hirtshals 44,0 44,0 10,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85 NOVI Nordjyllands Videnpark - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86 Odense Universitet 180,0 450,0 787, , , , ,7 87 Odense Universitetsbibliotek - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88 Odense Universitetshospital - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 89 Rektor Kollegiet - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90 Rigshospitalet 540,0 680,2 680,2 668,9 682, ,8 91 Roskilde Universitetscenter 270,0 429,0 750,8 815,1 801,6 818, ,9 92 Rådet for Trafiksikkerhedsforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 93 Skejby Sygehus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94 Socialforskningsinstituttet 44,0 58,0 68,4 68,4 67,3 68,6 131,9 95 Statens Arkiver - 31,0 54,3 68,4 67,3 68,6 131,9 96 Statens Institut for Folkesundhed 44,0 44,0 41,8 41,8 41,1 42,0 80,6 FORSKNINGSNETTET Side 7

8 Nr Institution (beløb i 1000 kr) Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske 97 Institut 44,0 58,0 55,1 55,1 54,2 55,3 106,3 98 Statens Museum for kunst 44,0 58,0 85,5 85,5 84,1 85,8 164,9 99 Statens Seruminstitut 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 100 Statens Skadedyrslaboratorium 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 101 Statens Veterinære Institut for Virusforskning 44,0 31,0 29,5 29,5 29,0 29,6 56,8 102 Statens Veterinære Serumlaboratorium 44,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103 Statsbiblioteket, Århus - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 104 Sydjydsk Universitetscenter - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105 Tøjhusmuseet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Veterinær- og fødevaredirektoratet. (tidl. 106 Levnedsm.) 44,0 110,0 173,9 173,9 171,0 174,5 335,3 107 Aalborg Sygehus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 108 Aalborg Universitet 270,0 675, , , , , ,0 109 Århus Kommunehospital - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110 Aarhus Universitet 450, , , , , , ,2 Brugerbetaling i alt (1000 kr) Gennemsnitlig stigning i %: 116,9 44,7 11,9 (1,7) 2,1 92,2 Institutionernes medfinansiering i % < FORSKNINGSNETTET Side 8

9 Bilag 3: Oversigt over betalingsklasser 1999 og 2000 Betalings- Interval kbps kr/år 1999 Stigning kr/år 2000 Betalingsklasse fra til klasse , Alle Alle FORSKNINGSNETTET Side 9

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001

Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Lyngby, den 30. november 2001 NS-J.Nr. 01-145 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 5: Budget 2002 og brugerbetaling for anden halvdel af 2001 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002

Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Lyngby, den 28. juni 2002 NS-J.Nr. 01-148 Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 6: Nyheder og brugerbetaling for første halvdel af 2002 Dette notat indeholder information om følgende emner: 1. Forskningsnettets

Læs mere

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb

En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://www.fsknet.dk/nyhedb Lyngby, den 14. december 2004 NS-J.Nr. 04-163 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 11 Budget for 2005 og oversigt over samlet brugerbetaling for H2-2004 Indhold 1. Nye tjenester og services fra Forskningsnettet

Læs mere

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006

Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Lyngby, den 24. november 2003 NS-J.Nr. 03-160 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 9: Opgradering, oversigt over samlet brugerbetaling for H2 2003 samt budgetudsigt for 2004-2006 Indhold 1. Elektronisk

Læs mere

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004

Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Lyngby, den 22. juni 2004 NS-J.Nr. 04-162 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 10: Opgradering, reduceret budget for 2004 samt oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2004 Indhold 1. Nye tjenester

Læs mere

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007

Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet

Læs mere

Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner:

Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere om følgende emner: FORSKNINGSNETTET Netsekretariatet Lyngby, den 22. september 2000 NS-J.Nr. 00-135 Forskningsnettets brugere Budget for 2001 og ny betalingsmodel Med dette nyhedsbrev vil Forskningsnettet gerne informere

Læs mere

Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006

Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Lyngby, den 1. august 2006 NS-J.Nr. 06-170 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 14 Prognose for 2006 og samlet brugerbetaling for H1-2006 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Ny prognose for

Læs mere

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester

Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnettet: Status og udbygning på basisnettet og lidt om betalingsmodel og tjenester Forskningsnet konferencen 2010 16/11-2010 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Basisnet

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren. Forskningsstatistik 2002 Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling

Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik Tabel- og figursamling Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren Forskningsstatistik 2003 Tabel- og figursamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Cirkulæreskrivelse af 22. december 2016 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Rigsarkivet Til alle ministerier, Denne cirkulæreskrivelse fastsætter i henhold til bekendtgørelse nr. 591 af 26.

Læs mere

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling

Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor Forskningsstatistik 2006 Tabelsamling Offentliggjort 27. maj 2008 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse og Danmarks Statistik Tabel 1. FoU-UDGIFTER

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr.

Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. Notat vedrørende Forskning og udviklingsarbejde i sundhedssektoren, Forskningsstatistik 1997 med særligt henblik på beregningerne vedr. sygehusene Analyseinstitut for Forskning, 1999/2 1 Forskning og udviklingsarbejde

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik

Tabelsamling. Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik Ph.d.er i tal Forskeruddannelsesstatistik 2005-2006 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf. 8942 2394 Fax 8942 2399 www.forskningsanalyse.dk

Læs mere

Fakta om forskning. Fakta om forskning

Fakta om forskning. Fakta om forskning Fakta om forskning Forskningsministeriet Juli 2000 Fakta om forskning Publikationen kan rekvireres gratis ved henvendelse til: Statens Information Postboks 1103 1009 København K Tlf. 3337 9228 Fax 3337

Læs mere

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner

Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Erhvervs- og forskningsmæssige styrkepositioner Et udgangspunkt for udarbejdelse af den erhvervsstrategiske handlingsplan Region Midtjyllands megasatsning på erhverv-sundhed Arenaer for erhvervsmæssig

Læs mere

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc

Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc Analyse af DMU 16. december 2002 fil: DMUrapport_C5_Arbejdsdeling.doc C. Analyse af arbejdsdelingen/grænsefladerne mellem DMU og den miljøforskning der foregår ved andre sektorforskningsinstitutioner,

Læs mere

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver

Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Cirkulæreskrivelse af 6. januar 2014 Tidsplan for aflevering af papirarkivalier til Statens Arkiver Til alle ministerier, Rigspolitiet, Domstolsstyrelsen og Direktoratet for Kriminalforsorgen, Denne cirkulæreskrivelse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner

Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Oversigt over analoge lyd- og billedsamlinger i danske institutioner Af Eva Fønss-Jørgensen Statsbiblioteket 21. september 2002 Kulturministeriets Udvalg om Bevaring af den Digitale Kulturarv har bedt

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital

Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital Rigsrevisionens notat om beretning om universiteternes stigende egenkapital November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om universiteternes stigende egenkapital (beretning nr.

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 FØDSELSREGISTERET 2004 (FORELØBIG OPGØRELSE) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 4 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 5 Offentligt Notat Oversigt over fordeling af frie og strategiske midler fordelt på finanslovskonti I det følgende er de frie og de

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade

8,0 5,7 5,0 32,5. Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med mere end ti årsværk i 2006 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Hovedkonto/ virksomhed 051101 Departementet 2,9 Mænd Kvinder Begge Gennemsnitligt antal

Læs mere

02-11-2009. Universitetsloven:

02-11-2009. Universitetsloven: FORSKNINGSREGISTRERING: formidlingsstrategisk tiltag, kvalitetssikringsredskab eller vejen mod forskningsstyring? Forskningsevaluering g og forskningsbiblioteker, Danmarks Biblioteksskole, 29. oktober,

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services

Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services Status og planer for DeICs infrastruktur - net og services DeIC konference 2012 Middelfart 12. november 2012 Divisionsdirektør Martin Bech, martin.bech@deic.dk De services vi leverer Internet Netforbindelser

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Tillæg til ansøgningsstatistik

Tillæg til ansøgningsstatistik Syddansk Universitet Tillæg til ansøgningsstatistik Tillæg til ansøgningsstatistikken på alle længere videregående uddannelser i Danmark per 5. juli 2008 Bruno Mølgaard Geertsen Afdelingen for Dokumentation

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar 2006. BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller:

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende Stiftende generalforsamling, januar 2006. BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Forslagsstiller: BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Bemærkninger til budget 2007 For at SDS kan indgå i elev- og studenterbevægelsen, sikre at medlemskontingentet kommer medlemmerne til gode og i øvrigt opkvalificere det studenterpolitiske

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning FFL2002s bevillinger og budgetoverslag for forskning og udvikling 2002-05 Peter S. Mortensen Carina Sponholtz Notat 2001/7 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for Forskningscenter for Økologisk Jordbrug GENERELLE BESTEMMELSER Navn og placering Stk. 1. Centrets navn er Forskningscenter for Økologisk Jordbrug.

Læs mere

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET

Strukturreformer. Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner AARHUS UNIVERSITET Strukturreformer Hvad sker der i Danmark storuniversiteter og fusioner Visionerne bag reformen Styrke den internationale gennemslagskraft Understøtte satsning på uddannelse og forskning Skabe stærkere

Læs mere

Metode og datagrundlag. Institutionsliste

Metode og datagrundlag. Institutionsliste Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Metode og datagrundlag Institutionsliste Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus

Læs mere

Kommercialisering af Forskningsresultater

Kommercialisering af Forskningsresultater Kommercialisering af Forskningsresultater Statistik 005 Forsknings- og Innovationsstyrelsen September 00 Indhold [ Indledning 7 Sammenfatning 8 Indberettede opfindelser 0 Patentansøgninger Udstedte patenter

Læs mere

Aarhus Universitet 2007

Aarhus Universitet 2007 Aarhus Universitet 2007 Hotte emner ved årsskiftet Aarhus Universitet efter 1.1.2007 Strategi for Aarhus Universitet Budget 2007, herunder Globaliseringspuljen Tre superuniversiteter Nyt universitet Københavns

Læs mere

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge

Nøgletal om sygefravær for hovedkonti med ti årsværk eller flere i 2003 Fravær som følge af egen sygdom og arbejdsskade Mænd Kvinder Begge 051101 DEPARTEMENTET 3,1 8,6 6,4 5,9 29,4 051203 RIGSOMBUDSM/GRØNLAN 1,3 5,4 3,9 3,9 32,5 051251 RIGSOMBUDET/FÆRØERN 10,0 1,8 3,6 3,6 49,1 061101 UDENRIGSTJENESTEN 3,5 8,7 5,9 3,6 45,6 061113 DANSK C.FOR

Læs mere

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med

Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnettet ved starten af 2012: Net og linjer og lidt om hvad vi ellers arbejder med Forskningsnet Konferencen 2011 Korsør 16/11-2011 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Forskningsnettet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde , den 4. marts 2013

Referat af bestyrelsesmøde , den 4. marts 2013 Sekretariatet 6. marts 2013 Gitte Kudsk Referat af bestyrelsesmøde 1-2013, den 4. marts 2013 Dato: 4. marts 2013 Tid: 10.00 15.00 Sted: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Til stede:

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe

Hvor sporene krydses. Børge Obel. Formand for Forskningsnettets Styregruppe Hvor sporene krydses Børge Obel Formand for Forskningsnettets Styregruppe Velkommen til Forskningsnettets 7. konference Styregruppe Evaluering af tjenester Nye strategiske mål Roadmap for forskningsinfrastruktur

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET

ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET ANALYSER AF CENTRALE DATA PÅ GENOPTRÆNINGSOMRÅDET Seneste års udvikling fortsat i 213 Det er nu tredje gang, at KL publicerer en oversigt, som beskriver udviklingen af genoptræningsområdet efter sundhedsloven

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DeIC

Bestyrelsesmøde i DeIC Sekretariatet 13. maj 2013 Gitte Kudsk Bestyrelsesmøde i DeIC Dato: 21. maj 2013 Tid: 10.30 14.30 Sted: DTU Anker Engelundsvej 1 Bygning 101, lokale S09 2800 Kongens Lyngby Til stede: Børge Obel, Helle

Læs mere

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret

Tabelsamling. Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik Udgivet Opdateret Forskning og udviklingsarbejde i den offentlige sektor - Forskningsstatistik 2002 Tabelsamling Udgivet 09.03.04 Opdateret 24.11.04 Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 663 212 451 627 13 16 7 0 647 16. Bispebjerg sengeafd. 600 314 286 564 7 11 18 0 577 23 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1184 638 546 962 82 70 70 0 1028 156 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 195 53 142 181 14 0 0 0 184 11 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2006 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Kulturarv Fyn Fælles magasin

Kulturarv Fyn Fælles magasin Kulturarv Fyn Fælles magasin Odense Kommune Kultur Odense Slot, Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 Indledning. I kulturaftalen mellem de 10 fynske kommuner og Kulturministeriet fremgår, at der på museumsområdet

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 Bilag 2.2 Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 2-9-2015 0 Indholdsfortegnelse Samlede bevillinger uddelt fra FNU, FTP og FSS i 2013...

Læs mere

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service

Årsrapport BIAS - BIostatistical Advisory Service Årsrapport 2016 BIAS - BIostatistical Advisory Service Bo Martin Bibby 18. januar 2017 Health Aarhus Universitet 1 1 Indledning Den biostatistiske rådgivningsenhed (BIAS - BIostatistical Advisory Service)

Læs mere

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse)

FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) FØDSELSREGISTERET 1. HALVÅR 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne og 1. klasse mv. 216 Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsuddannelserne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 2. januar 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. januar 2006 Etablering af et forskningsbaseret produktionsnetværk inden for digital kunst og it-baserede oplevelser - med tilskud

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 25. april 2007 Undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus Århus Kommune Sociale Forhold og

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Register. Bibliotek Tabelnummer Kategori

Register. Bibliotek Tabelnummer Kategori Register Registeret er en alfabetisk liste over de biblioteker der forekommer i statistikken. Kategori 1-4 (større forskningsbiblioteker) optræder i tabel 1-11 Kategori 5-6 (mindre forskningsbiblioteker)

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume

Indstilling Lukket dagsorden Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forsk- ningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Lukket dagsorden Den 7. september 2006 Innovations for Digital Lifestyle et strategisk forskningscenter i oplevelsesøkonomi 1. Resume Det anbefales, at Aarhus

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7.

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren. til Regionsrådets møde den 7. Region Midtjylland Orientering om landsdækkende produktivitetsmåling på sygehussektoren Bilag til Regionsrådets møde den 7. februar 2007 Punkt nr. 0 # $% & ' # # ( % % % ' ( ' % $ ) * + $,--./ /( &0 2

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Beregning af oppetider og driftsmål set fra en teoretisk vinkel

Beregning af oppetider og driftsmål set fra en teoretisk vinkel Beregning af oppetider og driftsmål set fra en teoretisk vinkel Forskningsnet konferencen 2011, Korsør 15/11-2011 Divisionsdirektør Martin Bech, UNI-C martin.bech@uni-c.dk Udfordringen Vi skal leve op

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer

Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Universiteter i orkanens øje internationale udfordringer vidensamfund - globalisering - endelige ressourcer Globaliseringsrådet sætter fornyet fokus på universiteterne Den danske regerings globaliseringsråd

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger

Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkninger Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Kr. Garantier, støttet byggeri Restgæld Bemærkni Garantier, sanering og byfornyelse Restgæld Bemærkni Garantier for øvrige

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Fraværsstatistik for året 2015

Fraværsstatistik for året 2015 Fraværsstatistik for året 2015 Finanslovshovedkonto pr. ansat pr. mand pr. kvinde pr. ansat ekskl. langtidssygdom Antal ansatte Andel af ansatte u. fravær i pct. 051101 Departementet 3,1 1,7 4,4 3,1 65,2

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere