Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?"

Transkript

1 Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Januar 2011 Udbudsguidens forfattere Torben Christiansen Pia Busk

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad siger loven? EU s udbudsregler omfatter alle: Formål: Beløbsgrænse Annonceringspligt Hvilken udbudsform skal man vælge? Offentligt udbud Begrænset udbud Annonceringspligt Hvilke aftaleformer skal man vælge? Rammeaftale Aftale med fast mængde Prissætning Prisregulering og dokumentation Hvad skal et udbudsmateriale indeholde? Den juridiske og kommercielle del af udbuddet Hvilke varer, hvilke varianter, i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt? Tilbudslister Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempel Eksempler på kravspecifikationer Eksempler på forbrugsoversigt Eksempel på leveringsoversigt Eksempel på aftaleskabelon til sortiments- og prisliste Hvad indeholder udbudsbetingelser og aftaleudkast? Kvalitetskrav til varerne Produktinformation Eksempel på produktinformation Krav til emballage og varemodtagelse Krav til holdbarhed og mærkning Prøveudtagning samt konsekvenser ved fejlleverancer Produktudvikling Tildelingskriterier og evalueringsmodel Meddelelse om tildeling af kontrakt Hvordan griber man det an? Varegrupper Samarbejde Manglende samarbejde, hvad er konsekvensen? Hvad bør et udbudsmateriale ikke indeholde? Udbudsmateriale fra A til Z, - det er lige til

3 1. Indledning. Vejledningen skal ses som et systematisk værktøj, der med fordel kan anvendes, når man skal udarbejde udbudsmateriale. Den er opbygget på en let tilgængelig måde og vil kunne anvendes, uanset hvilke faglige forudsætninger, der er til rådighed i organisationen. 2. Hvad siger loven? 2.1 EU s udbudsregler omfatter alle: 2.2 Formål: Statslige myndigheder Kommunale myndigheder Øvrige offentlige myndigheder At sikre at private virksomheder kan konkurrere på lige vilkår om offentlige kontrakter i henhold til Direktiv Nr. 2004/18/EF At det offentlige køber bedst og billigst 2.3 Beløbsgrænse. Tærskelværdi for udbud af varer og tjenesteydelser udgør i 2011 = kr. Tærskelværdi er den beløbsgrænse, der afgør, hvorvidt en varegruppe skal udbydes i EU. For løbende kontrakter er det den samlede værdi over hele aftaleperioden inkl. en eventuel forlængelse, der afgør, om et køb er omfattet af EU s udbudsregler. 2.4 Annonceringspligt. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser under tærskelværdien men over kr. skal annonceres i pressen eller på et elektronisk medie. 3. Hvilken udbudsform skal man vælge? 3.1 Offentligt udbud. Offentligt udbud er velegnet, når produktet er standard eller ukompliceret: I hovedtræk gælder: 3

4 Tidsmæssigt minimum 52 dage fra udbudsbekendtgørelsens afsendelse. Det vil sige, leverandørerne skal afgive tilbud inden 52 dage. Alle interesserede virksomheder har adgang til udbudsmaterialet og til at afgive tilbud Den mest gennemsigtige og konkurrencefremmende udbudsform 3.2 Begrænset udbud. Begrænset udbud er velegnet, når produktet er specielt og/eller man ønsker at begrænse antallet af tilbudsgivere: I hovedtræk gælder: Tidsmæssigt 77 dage fra udbudsbekendtgørelsens afsendelse Prækvalifikation, hvor man udvælger det antal leverandører, man ønsker skal afgive tilbud Udbudsfasen, hvor de prækvalificerede leverandører kan afgive tilbud Yderligere information kan fås via Annonceringspligt. Ordregiver kan stort set frit tilrettelægge proceduren. Der er alene krav om, at annoncen skal beskrive opgaven, angive kriterier for opgavefordelingen og en tilbudsfrist samt kontaktoplysninger på ordregiver. 4. Hvilke aftaleformer skal man vælge? 4.1 Rammeaftale. En rammeaftale bygger på et skøn over, hvor meget der vil blive købt af den pågældende vare hos leverandøren, men køkkenerne har ikke bundet sig til at aftage en fast mængde. Derudover giver en rammeaftale som oftest frit valg mellem alle leverandørens produkter, det vil sige, at man som kunde, ved aftaleindgåelsen, ikke forpligter sig til at aftage f.eks. et bestemt mærke i bouilloner, men frit kan vælge mellem alle de producenter af bouilloner, som leverandøren kan tilbyde. Valgfrihed på den måde giver ikke optimal pris, da leverandøren har svært ved at styre sit vareflow, når man i én uge vælger ét mærke og i den næste uge vælger et andet mærke. Hvis man ønsker den bedst mulige indkøbspris, skal man derfor ikke vælge at basere sine indkøb på rammeaftaler. 4

5 4.2 Aftale med fast mængde. En aftale med fast mængde betyder, at leverandøren kan være sikker på at skulle levere en given mængde af de pågældende varer. Noget for noget, set ud fra leverandørens synspunkt. Hvis du som kunde kan fortælle din leverandør hvad du vil have, hvilke varer, hvilke varianter og i hvilke mængder, så giver du din leverandør mulighed for at styre sit interne vareindkøb optimalt, med bedre indkøbspriser til leverandøren og kunden til følge. For at opnå bedst mulig indkøbspris anbefales det derfor at anvende aftale med fast mængde frem for rammeaftaler, der ikke giver leverandøren den samme mulighed for at købe ind efter netop dit forbrugsmønster. 4.3 Prissætning. Det næste valg man skal træffe i forhold til indkøbsaftalen er, om man ønsker rabatter og bonus eller nettopriser. Nettopriser er klart at foretrække, fordi man med en nettopris opnår fuld gennemsigtighed, - enten pr. liter, kg, stk. etc. Dermed undgår man at skulle sammenligne diverse prisvarianter, f.eks. 5 slags oksebouillon fra hver deres producent med hver deres % sats i rabat. Spandene har oftest: Forskelligt indhold, f.eks. 5 kg spand eller 10 kg spand Forskellig dosering pr. liter færdig suppe Man er nødt til at beregne en kg. pris og derpå en liter pris og først derefter kan produkterne sammenlignes, - en tung og tidskrævende proces, hvis hele varesortimentet skal gennemarbejdes på denne måde. For varegrupper med hyppige prisudsving som f.eks. kød og fisk, frugt og grønt samt kaffe bør prissætning foretages på baggrund af en basis uge eller andet relevant indeks. Derved sikrer man sig, at alle tilbud afgives på et ensartet grundlag, ligesom udgangspunkt for prisregulering er fastlagt. Nogle steder vælger man i dag at udbyde kød- og pålægsvarer på basis af markedsnoteringen fra Danish Meat Association. Denne model kan ikke anbefales, idet noteringen er et udtryk for den aktuelle markedspris for hele dyr. Noteringen afspejler således ikke prisudviklingen på de enkelte kødprodukter, da denne vil afhænge af forarbejdningsgrad samt aktuel efterspørgsel. 4.4 Prisregulering og dokumentation. Når der indgås indkøbsaftale, skal det også fastlægges, hvordan der undervejs foretages prisregulering og dokumentation herfor. Det anbefales, at man allerede i udbudsmaterialet indbygger og fastlåser prisreguleringsmodellen, da man ellers af hensyn til ligebehandling af de indkomne tilbud skal medtage dette punkt i evalueringsprocessen under kriteriet pris, - noget der kan være vanskeligt at håndtere, da leverandørerne sandsynligvis vil fremsende hvert deres forslag til en prisreguleringsmodel. 5

6 I dag tilbydes og leveres de fleste varegrupper via grossist. Ved enhver prisregulering bør grossisten derfor fremsende dokumentation fra underleverandør med oplysning om prisstigning/prisfald i kr. eller %. Dokumentation i kr. er den mest enkle og kontrollerbare dokumentationsform. Man skal dog være opmærksom på, at denne model medfører henholdsvis fald og stigning i grossistens procentvise avance. Når grossisten afgiver et tilbud til kunden, har grossisten indregnet en avance. Denne avance indregnes som avance i %. Eksempel: Tilbudspris 10 kr. - indregnet avance 10 % - = 1 kr. Stiger prisen fra underleverandør nu med 2 kr., vil grossistens nye pris ved dokumentation i kr. altså være 12 kr. Grossistens avance forbliver dog uændret på 1 kr., hvilket betyder, at grossistens avance på produktet nu er faldet til 8,3 %. På sigt kan denne model derfor resultere i et misvisende og fejlagtigt kalkulationsgrundlag med utilstrækkelig indtjening og dårligere kundeservice til følge. 5. Hvad skal et udbudsmateriale indeholde? 5.1 Den juridiske og kommercielle del af udbuddet. Her kan med fordel anvendes et sæt standard udbudsbetingelser med indbygget aftaleudkast. Udbudsbetingelserne omhandler bl.a.: Generelle oplysninger til tilbudsgiver om udbuddet Frister og tidsplan for udbuddet Udbuddets art, omfang og formål Aftaleperiode Prisfastsættelse og prisregulering Tildelingskriterier Beskrivelse af udbudsproces Evalueringsmodel Udvælgelseskriterier, herunder krav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle formåen, tekniske og/eller faglige formåen (for fødevarer typisk krav til fremsendelse af egenkontrolprogram, herunder hygiejne- og kvalitetssikringssystem samt certificeringer evt. i form af HACCP eller lignende) Etc. Aftaleudkastet omhandler bl.a.: 6

7 Aftalens parter og aftalegrundlag Aftaleperiode Aftalens omfang Kvalitet og produktspecifikationer Sælgers service og support Pris og prisregulering Fakturering Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser og logistiske forhold Statistik Forsinkelser Mangler Produktansvar og erstatningsansvar Ophævelse af aftale Etc. Disse parametre er ens fra udbud til udbud og er stort set uafhængig af den enkelte varegruppe. På den måde kan man sikre sig, at alle juridiske og kommercielle aspekter i forbindelse med afgivning og vurdering af tilbud samt den efterfølgende kontraktindgåelse behandles på et ensartet grundlag. Anvendelse af standardudbudsbetingelserne og aftaleudkastet sker på eget ansvar. 5.2 Hvilke varer, hvilke varianter, i hvilke mængder og på hvilket tidspunkt? Kortlægning af forbrugsmønstret er en vigtig og afgørende forudsætning for udarbejdelse af et godt og præcist udbudsmateriale. Det er derfor af stor betydning, at kompleksiteten omfanget af varer bliver beskrevet i udbudsmaterialet, både af hensyn til tilbudsgivning, men også af hensyn til den senere daglige håndtering. Det skal desuden fremgå af udbudsmaterialet, hvilke emballageenheder der ønskes for de enkelte varer. Ønskes der pakker á 100 g, 500 g, 1 kg eller 5 kg.?, - det har stor betydning for prissætning, gennemsigtighed etc. og dermed fairness i processen. Afhængig af tilbudsgivers geografiske beliggenhed, vælger nogle leverandører at tilbyde distribution via flere af tilbudsgivers lokalafdelinger. Derfor er det også vigtigt, at man i udbudsmaterialet sikrer sig, at levering via flere lokalafdelinger er betinget af, at varenumre og sortiment er identisk, - især er dette vigtigt, hvis man anvender automatisk prisopdatering i sit produktionsstyringssystem. I det følgende er skematisk beskrevet, hvordan man kan gribe opgaven an. Der er vist eksempler på udformning og opbygning af: Tilbudslister Kravspecifikationer Generelle betingelser for levering af varegruppen, herunder produktinformationer Forbrugsoversigt Leveringsoversigt Aftaleskabelon til sortiments- og prisliste 7

8 5.3 Tilbudslister Eksempel 1 Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Oksekød Okseklump i strimler, frost, OB Tilbudspris pr. kg. inkl. rabat og ekskl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Antal kg. pr. pakke/pose: Antal pakker/poser pr. salgskarton: Her ønskes en pris på okseklump i strimler. Ved at angive FOKUS specifikationsnummer OB 8.2. er det er præcist defineret, hvilken udskæring der ønskes. Kunde og leverandør taler om det samme produkt. Se i øvrigt kravspecifikationen på side 13. 8

9 5.3.2 Eksempel 2 Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Fisk, frosne Rødspætte, fyldt, med reje- og broccolistuvning, paneret, g Tilbudspris pr. kg. inkl. rabat og ekskl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Antal stk. pr. salgsenhed: Antal kg. pr. pakke/pose: Antal pakker/poser pr. salgskarton: Se kravspecifikationen på side 13. 9

10 5.3.3 Eksempel 3 Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Fisk, frosne Rejer, løsfrosne, almindelige, á 2,5 kg Tilbudspris pr. kg. inkl. rabat og eksl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Antal stk. pr. salgsenhed: Antal kg. pr. pakke/pose: Antal pakker/poser pr. salgskarton: Se kravspecifikationen på side

11 5.3.4 Eksempel 4 Pos nr. Antal sp. pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Suppe, sauce & bouillon Oksebouillon, pasta á 5 kg Tilbudspris pr. spand. inkl. rabat og ekskl. moms: Tilbudspris inkl. rabat og ekskl. moms. pr. liter færdig bouillon, udregnet på baggrund af dosseringsforslaget: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Doseringsforslag, antal gram pasta pr. liter vand: Nettoindhold pr. spand: Antal spande pr. salgskarton: Her ønskes en pris på oksebouillon. På dette produkt ønskes oplyst tilbudspris pr. liter færdig bouillon udregnet på baggrund af doseringsforslaget. Denne pris har betydning for valg af produkt, det er ikke nok at kende enhedsprisen, da dosseringen er forskellig fra produkt til produkt. Det produkt, der er dyrest pr. kg., kan totalbetragtet vise sig at være det billigste, når man udregner prisen pr. liter færdig bouillon. Bemærk, at samme problematik er gældende, når der skal indhentes tilbud på: Kaffe Saft og juice i koncentrat Den endelige pris pr. liter færdigbrygget kaffe vil nemlig afhænge af doseringsforslaget, d. v. s. antal gram kaffe pr. liter vand. På samme måde vil den endelige pris pr. liter færdigblandet saft / juice afhænge af blandingsforholdet, d. v. s. antal liter koncentrat pr. liter vand. 11

12 5.3.5 Eksempel 5 Pos nr. Antal ds. pr. år Varenavn Udfyldes af tilbudsgiver Frugt- og grøntkonserves Agurkesalat, á 5 kg. Tilbudspris pr. dåse. inkl. rabat og ekskl. moms: Varenummer: Producentnavn: Varemærke: Nettoindhold pr. dåse: Drænet vægt pr. dåse: Antal dåser pr. salgskarton: Her ønskes en pris på agurkesalat. På dette produkt ønskes oplyst nettoindhold og drænet vægt pr. dåse, da det har betydning for valg af produkt, hvor meget lage der er indeholdt i prisen. Det produkt, der er dyrest pr. dåse, kan totalt betragtet vise sig at være det billigste, når man udregner prisen for den totale mængde drænet vægt. 12

13 5.4 Eksempler på kravspecifikationer Pos nr. Varenavn Kravspecifikation Oksekød FOKUS specifikation OB 8.3., ønsket størrelse 1 Okseklump i strimler, frost på strimler 1,5 x 1,5 x 5,0 cm 2 Hakket oksekød, 10 % fedt Hakket af FOKUS specifikation O. Div. 2 Svinekød 1 Nakkekoteletter 2 Svinekam m/svær, u/ben, ridset, FOKUS specifikation SF , ønsket vægt g FOKUS specifikation SM 1.1., ønskes delt i 2 lige store stege Fisk, frosne Rødspættefilét uden mørkt skind og ben med reje- og broccolistuvning, paneret og forstegt. Rødspætte, fyldt, med reje- og broccolistuvning, paneret, g Fiskeandel: Minimum 50%. Sensoriske krav: Produktet skal have duft og smag af frisk fisk. Stuvningen skal have en lind konsistens og må ikke være klistret. Rejerne skal have en frisk smag og må ikke være hårde. Koldtvandsrejer, mellemstørrelse /lb. Glacering: Maksimum 25% Rejer, løsfrosne, almindelige, 2 á 2,5 kg. Sensoriske krav: Rejerne skal, når de er optøet efter vejledningen, have en frisk duft og smag. Konsistensen må ikke være hård. Når man udarbejder sin kravspecifikation, er det vigtigt at være opmærksom på, at en kravspecifikation under ingen omstændigheder må forveksles med krav om bestemte mærkevarer, såsom Knorr Bouillon, Uncle Ben Ris, Kellogs Cornflakes, etc., hvilket vil være i strid med EU s udbudsregler. En kravspecifikation skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af den vare, man ønsker tilbud på, som illustreret i ovenstående skema. Det vil eksempelvis sige angivelse af krav til produktets: 13

14 Skærespecifikation Størrelse Forarbejdningsgrad Vægt Andel af fisk i det panerede produkt Udseende Duft Smag Konsistens Etc. Hvis man vil have mulighed for at bedømme varerne i de indkomne tilbud efter sensoriske kriterier, skal det altid af kravspecifikationen tydeligt fremgå, hvilke sensoriske kriterier, der vil blive lagt til grund for valg og fravalg af leverandøren. I modsat fald har man ved produkttesten ikke mulighed for at fravælge leverandører, der lever op til alle de opstillede krav med hensyn til produktets størrelse, vægt, forarbejdningsgrad, ingredienssammensætning, paneringsprocent etc. Eller sagt på en anden måde: Hvad hjælper det, at leverandøren overholder alle de faktuelle og målbare krav, hvis det under den sensoriske bedømmelse konstateres, at rejerne er grønne! Se i øvrigt kravspecifikationen på side

15 5.5 Eksempler på forbrugsoversigt Antal kg pr. institution pr. år Pos nr. Antal kg pr. år Varenavn Køkken 1 Køkken 2 Køkken 3 Køkken 4 Oksekød Okseklump i strimler, frost, OB Hakket oksekød, 10% fedt, hakket af okseskød O. Div Svinekød Nakkekoteletter, SF , g Svinekam m/svær, u/ben, ridset, 2 SM Fisk, frosne 1 Rødspætte, fyldt, med reje- og broccolistuvning, paneret, g Rejer, løsfrosne, almindelige, á 2,5 kg

16 5.6 Eksempel på leveringsoversigt Navn, adresse og antal leveringssteder Leveringsdage pr. uge Leveringstidspunkter Bemærkninger Køkken 1 Centralkøkkenet 1 Kl Ingen varer på paller Kantinen 2 Kl Ingen varer på paller Køkken 2 Hovedkøkkenet 1 Kl Caféen 1 Kl Køkken 3 Køkkenet 2 Inden kl Kantinen 2 Inden kl Køkken 4 Køkkenet 3 Kl

17 5.7 Eksempel på aftaleskabelon til sortiments- og prisliste Efter aftaleindgåelse oprettes og indlægges det tilbudte sortiment i købers aftaleskabelon. Denne skabelon skal fungere som ét fælles værktøj til brug i den daglige kommunikation for såvel køber, sælger som brugere af aftalen. Alle korrektioner vedr. priser, varenumre og sortimentet etc. skal foregå på basis af denne skabelon Leverandør navn: Sortiments- og prisliste, kød - pr. XX. XX 20XX. Vare nummer: Beskrivelse Mærke Enhed Colli Beløb pr. kg. Ændring Ny pris pr. kg. Kød Oksekød Hakket oksekød 10 % fedt Hakkebøffer - færdigformede m/ kartofler 10 % fedt a 125 g Okseinderlår - til roastbeef Okseinderlår - i skiver Okseyderlår - i tern Okseyderlår - i strimler Oksetykkam - hel, u/ ben, hals og kappe Oksetykkam - i net, u/ ben, hals og kappe Oksesmåkød - til hakning, 10 % fedt Sprængt oksebryst Svinekød Nakkekam - med svær, uden ben, ridset og snøret Sprængt nakke - ESS-FOOD nr Nakke - i tern, af ESS-FOOD nr Nakkefilet - ESS-FOOD nr Nakkekoteletter - af ESS-FOOD nr. 1324, vægt 120 til 130 g Hakket svinekød - 15 % fedt af bov ESS-FOOD nr Hakket svinekød - 10 % fedt af bov ESS-FOOD nr Benløse fugle - af svinekæber, uden synlig lukning Svinelever - hel Svinehjerter - hele i skiver Svinekam - m/ svær, u/ ben ridset Svinekam - u/ svær og ben, ESS- FOOD nr Sprængt svinekam - af ESS-FOOD nr Hamburgerryg - af ESS-Food nr

18 6. Hvad indeholder udbudsbetingelser og aftaleudkast? Ud over de kommercielle og juridiske krav er der i udbudsbetingelser og aftaleudkast indbygget en række yderligere kvalitetskrav til leverancen, samt en beskrivelse af evalueringsmodellen for fødevareudbud. 6.1 Kvalitetskrav til varerne. Varerne skal være produceret i overensstemmelse med udbudsmaterialets kravspecifikationer, ligesom det er en forudsætning, at Dansk Levnedsmiddellovgivnings bestemmelser overholdes med hensyn til produktion, distribution og salg. Produktinformation, - ikke at forveksle med en kravspecifikation -, på varen skal være tilgængelig via leverandørens hjemmeside og skal bl.a. indeholde oplysning om: Næringsindhold pr. 100 g Indholdsdeklaration / ingrediensliste Tilberedningsvejledning Holdbarhed Opbevaring Etc. Se eksemplet på næste side Produktinformation. Produktinformationer er i dag tilgængelige rent elektronisk via FoodSams Produktdatabase, idet Foodservice Branchens producenter og grossister i fællesskab har etableret en elektronisk standard til udveksling af alle disse produktdata. Alle data er således tilgængelige på grossisternes e-handelssystemer, hvor man på den enkelte varelinie kan åbne databladet med billede samt printe det ud, hvis man ønsker det. Målet med de elektroniske produktdata er bl.a., at udbyderne i forbindelse med udbud ikke behøver at udbede sig produktinformationer vedlagt som bilag. I stedet oplyser tilbudsgiver blot, hvor disse kan hentes elektronisk, og vedlægger så kun produktinformation på produkter, der ikke forefindes elektronisk. En stor forenkling af processen og samtidig en væsentlig reduktion i papirmængden. 18

19 6.1.2 Eksempel på produktinformation 19

20 6.2 Krav til emballage og varemodtagelse. Eksempelvis følgende: Varerne skal være hensigtsmæssigt pakket og stablet, d.v.s. tunge varer placeres nederst og lette varer øverst. Bruttovægt pr. kasse/karton bør være max kg, jævnfør Arbejdstilsynets retningslinier for håndtering og løft. 6.3 Krav til holdbarhed og mærkning. Alle varer skal mærkes og være påtrykt varedeklaration i henhold til Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer Nr af 14. december Prøveudtagning samt konsekvenser ved fejlleverancer. Det enkelte køkken kan til enhver tid udtage prøver af leverede varer. Såfremt det viser sig, at den leverede vare ikke lever op til kravspecifikationen, afholdes udgiften til prøveudtagningen af sælger. I modsat fald afholdes udgiften af det pågældende køkken Levering af alternative varer skal ske uden meromkostning for køkkenet. Såfremt levering af alternative varer medfører udgift i form af brug af ekstra ressourcer/øgede produktionsomkostninger i køkkenet, kan der blive tale om økonomisk kompensation. I så fald skal køkkenet fremsende dokumentation til sælger. 6.5 Produktudvikling. Det forventes, at leverandøren i kontraktperioden indgår i et gensidigt produktudviklingssamarbejde, herunder sørger for løbende information omkring nye tiltag og produkter. Dette kan f.eks. ske via: Konsulentbesøg i køkkenerne Etablering af Erfagrupper Afholdelse af temadage Produktudviklingssamarbejde kan foregå såvel i samarbejde med det enkelte køkken som i koordineret form, hvor flere køkkener slår sig sammen og afstemmer deres behov og ønsker. Sidstnævnte model giver som oftest køkkenerne større gennemslagskraft, da højere volumen forbedrer leverandørens indtjeningsevne og dermed også øger leverandørens interesse i at produktudvikle. 6.6 Tildelingskriterier og evalueringsmodel. Valg af leverandør sker efter kriteriet: Det for ordregiver økonomisk mest fordelagtige tilbud bedømt ud fra følgende underkriterier: 20

21 50 % Pris 50 % Kvalitet Ved pris forstås den samlede pris med fradrag af rabatter. Ved kvalitet forstås de tilbudte produkters sensoriske egenskaber, d. v. s. Udseende Duft Konsistens Smag Såfremt kvalitetsvurderingen af ressourcemæssige årsager ønskes foretaget på grundlag af en begrænset del af produkterne tilføjes: Evalueringen af kriteriet kvalitet vil blive foretaget ud fra vareprøver på følgende positioner: Her tilføjes relevante positioner vær opmærksom på, at disse positioner skal udgøre over halvdelen af udbuddets værdi i kr. Udbudsreglerne tillader ikke, at man sammenligner og holder de enkelte tilbudsgiveres produkter op mod hinanden, derfor skal den sensoriske kvalitetsbedømmelse af produkterne foregå ved, at de tilbudte produkter holdes op mod kravspecifikationerne. Af hensyn til åbenhed og gennemsigtighed omkring udvælgelsesprocessen samt valg/fravalg af leverandør, anbefales det at indbygge en komplet beskrivelse af evalueringsprocessen. På den måde sikrer man, at alle tilbudsgivere altid får en ensartet information og fair behandling i forhold til udvælgelsesprocessen. Fairplay vedrører alle Se nedenstående: A. Indledningsvis kontrolleres det, om tilbuddene er vedlagt de krævede oplysninger, jf. pkt. 2.2, og om tilbudsgiverne på den baggrund opfylder udvælgelseskriterierne anført i pkt. 17. Er dette ikke tilfældet, ses der i det følgende bort fra disse tilbudsgivere. B. Ordregiver gennemgår herefter, om tilbuddene opfylder de minimumskrav, der fremgår af udbudsmaterialet, herunder navnlig Kravspecifikationen (bilag 1). De tilbud, der ikke lever op til disse krav, kasseres som ukonditionsmæssige. Dog vil manglende overholdelse af op til 10% af positionerne ikke føre til kassation. C. De tilbageværende tilbud evalueres dernæst ud fra underkriteriet pris, jf. pkt. 15. D. Dernæst evalueres underkriteriet kvalitet ved, at ordregiver indkalder vareprøver fra tilbudsgiverne med henblik på gennemførelse af produkttest til bedømmelse af de tilbudte produkters sensoriske egenskaber omfattet af underkriteriet kvalitet. Indkaldelserne sker successivt, således at der først indkaldes og bedømmes produkter fra den lavestbydende, dernæst fra den næst lavestbydende etc. Se side 26, som er det bedømmelsesskema, der anvendes ved produkttesten. 21

22 Der vil ikke blive indkaldt vareprøver fra højere bydende tilbudsgivere, hvis tilbud ikke kan opnå en bedre samlet bedømmelse af underkriterierne pris og kvalitet end de allerede evaluerede tilbud selv ved den bedst mulige kvalitetsbedømmelse. E. Kontrakten tildeles herefter den tilbudsgiver, hvis tilbud har opnået den samlet set bedste bedømmelse af tildelingskriterierne. 6.7 Meddelelse om tildeling af kontrakt. Vær opmærksom på, at man i henhold til EU s udbudsregler, ved tildeling af kontrakt, skal underrette samtlige berørte ansøgere og tilbudsgivere om beslutningen. Underretningen skal indeholde en kort og relevant redegørelse for, hvorfor den enkelte tilbudsgiver er fravalgt set i forhold til den vindende leverandørs tilbud. 7. Hvordan griber man det an? Inden man sender sine fødevarer i udbud, skal man gøre sig følgende klart: Hvor mange udbud skal man have på området? Hvilke varegrupper skal man udbyde sammen? Hvordan skal man samarbejde, og hvem gør hvad? 7.1 Varegrupper Man skal ikke blande flere varegrupper sammen, end at det fortsat virker overskueligt, der skal med andre ord være en logisk sammenhæng i de varer, man udbyder under ét. Det kan f.eks. være: Kød & pålæg Fjerkræ Fisk Frisk frugt & grønt Snittede grøntsager Forarbejdede kartofler Mejeriprodukter Æg, fedtstoffer & pålægssalater Friskbagt brød & kager Industrifremstillet brød Frostvarer: o Frugt & grøntsager o Puré o Færdigretter o Brød & kager o Is Kolonialvarer o Bouillon, suppe & sauce o Konserves o Bønner, gryn, linser m.v. 22

23 o Dressing, ketchup, sauce & sennep o Eddike o Kartoffelmospulver o Kiks m.v. o Krydderier o Mel & sukker o Mandler & nødder o Morgenmadsprodukter o Pasta & ris o Salt o Småkager & skærekager o Øvrige Saft, juice, marmelade & grød Kaffe & te Øl & vand Afhængig af den samlede omsætning og hvis størrelsen på institutionerne er meget forskellig og spredt ud over et større geografisk område, kan man dog med fordel udbyde sin leverance af fødevarer i større klumper. Dermed giver man leverandøren mulighed for at optimere sin distribution via anløb af en vis volumen pr. leverance. På den måde sikres optimale tilbudspriser samt sikkerhed for, at leverandøren er i området hver dag, hvis der skulle blive brug for en ekstra levering. Det kan f.eks. være: Kød & pålæg Frisk frugt & grønt Friskbagt brød & kager Øvrige varer o Frostvarer o Fjerkræ o Fisk o Mejeriprodukter o Æg, fedtstoffer & pålægssalater o Konserves o Kolonialvarer o Saft, juice, marmelade & grød o Forarbejdede kartofler o Snittede grøntsager o Industrifremstillet brød Kaffe & bryganlæg Øl & vand Ligesom på så mange andre områder findes ingen endegyldig facitliste, men et godt udgangspunkt for overvejelse og beslutning vil altid være: Anvendelse af ressourcer set i forhold til forventet økonomisk afkast. 7.2 Samarbejde Et godt udbudsmateriale forudsætter et tæt samspil mellem køkken og indkøbsafdeling. 23

24 Gensidig udnyttelse af hinandens ekspertise og ressourcer er derfor nøgleord og den vigtigste forudsætning for udarbejdelse af et godt udbudsmateriale med gode indkøbsaftaler til følge. Forud for udbudsprocessen kan det være relevant at inddrage ekstern viden, f.eks. brancheorganisationer, producenter, leverandører, andre køkkener, etc. Her kan man med fordel hente nyttig viden samt udveksle inspiration til nye produkter og nye måder at anvende produkterne på. Omvendt kan køkkenet give industriens interessenter erfaringer fra produktionsprocesserne i et køkken, som efterfølgende kan bruges til produktudvikling. 7.3 Manglende samarbejde, hvad er konsekvensen? Det er desværre erfaringen, at samarbejdet mellem indkøbsafdeling og køkken ikke altid fungerer efter hensigten. Et eksempel kan være, at indkøbsafdelingen retter henvendelse til leverandøren af f.eks. kød og pålæg og får oplyst, hvad køkkenet har indkøbt på årsbasis. Med det som udgangspunkt samt en sortimentsliste, - udarbejdet af køkkenet, - fremsendes nu et udbudsmateriale. Det angiver imidlertid udelukkende varenavne og totalforbrug, men oplyser intet om køkkenets forbrugsmønster, kravspecifikationer eller øvrige leverancekrav. Udgangspunktet for tilbudsgivningen bliver uigennemsigtigt, idet der mangler basale oplysninger som f.eks. forbrug og kravspecifikation for hver enkelt vare. Konsekvensen er et mangelfuldt kalkulationsgrundlag med dårlige tilbudspriser til følge. For køkkenets vedkommende er konsekvensen ved et sådant udbudsmateriale: Andre varer end forventet Ekstra håndtering, varen skal måske retur til leverandøren Unødigt spild, det kan være, at varen har en anden forarbejdningsgrad end ventet Eventuelt forringet varekvalitet Med andre ord ærgrelser, og: Ærgrelser har en pris! 8. Hvad bør et udbudsmateriale ikke indeholde? Når man udarbejder et udbudsmateriale, er det vigtigt, at man forholder sig faktuelt til indhold og opgave. Opgaven er ikke at stille krav til områder, der allerede er reguleret i lovgivningen. Hvis der i udbudsmaterialet afkræves en stor og omfattende dokumentation på disse områder, fjernes fokus fra opgaven, og leverandøren får svært ved at anvende sine ressourcer rigtigt. Leverandørens ressourcer skal bruges på at udarbejde et godt og gennemarbejdet tilbud på de varer, man har spurgt på, og ikke på at besvare og udfærdige omfattende dokumenter med komplekse spørgsmål om f.eks.: Livscyklus Transport Fodersammensætning Etc. 24

25 Hvis man ud fra overordnede politiske retningslinjer alligevel vælger, at udbudsmaterialet skal omhandle parametre, som ikke vedrører varekvalitet og pris, som f.eks. krav om fodersammensætning etc., skal man gøre sig klart, hvordan man som kunde kontrollerer, at leverandørerne lever op til disse krav. Man skal ikke stille krav til leverandørerne, man enten ikke selv kan leve op til, eller ikke har mulighed for at kontrollere. 9. Udbudsmateriale fra A til Z, - det er lige til. EU regler, standardudbudsbetingelser, aftaleudkast, tilbudsliste, kravspecifikation, produktinformation, forbrugsoversigt, leveringsoversigt etc., - ja, begreberne er mange og alligevel er opgaven ganske lige til. Vel at mærke forudsat, at det hele baseres på sund fornuft, at man forholder sig systematisk og realistisk til opgaven samt sidst, men ikke mindst, - at man altid fastholder fokus på den del, det handler om, nemlig: De rigtige varer Til de rigtige priser I de rette mængder Til den rette tid Dertil kræves opstilling af korte, præcise og målbare parametre, men i så fald er resten af processen også enkel og gevinsten sikret. 25

26 Bedømmelsesskema til produkttest Anvendes til bedømmelse af de sensoriske krav Alle varer bedømmes med tallene 1 til 5, hvor 1 er lavest og 5 er højest: 1 Dårlig 2 Under middel 3 Middel 4 Over middel 5 Su per Når alle varer er bedømt, evalueres resultatet af produkttesten. Der tages udgangspunkt i den generelle bedømmelse i sidste kolonne. Bedømmelsesskema Pos. nr.: Vare nr.: Varetekst Kommentar udseende Bedøm 1-5 Kommentar duft Bedøm 1-5 Kommentar smag Bedøm 1-5 Kommentar konsistens Bedøm 1-5 Generel bedømmelse Bedøm

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Januar 2014 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk,

Læs mere

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an?

Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Udbudsmateriale på fødevarer, hvordan gribes det an? Juli 2015 Udbudsguidens forfattere Strategisk indkøbskonsulent Torben Christiansen, Koncernindkøb, Region Hovedstaden Leder af Køkkenområdet Pia Busk,

Læs mere

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer]

EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] EU-UDBUD [Udbudsbekendtgørelsens nummer] Varer Offentligt udbud På levering af fødevarer til Esbjerg Kommune, Herunder: Frostvarer, frosset fjerkræ, friske og frosne fisk, fedtstoffer og æg, mejeriprodukter,

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (04) 23. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16.

ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s og 2014/ FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. ALBERTSLUND KOMMUNE UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/s 176-310288 og 2014/2 137-245539 FØDEVAREUDBUD (GENUDBUD) RETTELSESBLAD (03) 16. oktober 2014 Dette dokument indeholder Albertslund Kommunes (herefter "Ordregiver")

Læs mere

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser

Referat. Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Referat Spørgemøde - EU-udbud vedr. levering af friske frugt- og grøntkasser Sted: Skive Kommune Rådhuspladsen 2 7800 Skive Tid: Onsdag d. 1. juni kl. 10:15 Laila G. Jensen startede med en præsentation

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Spørgsmål, svar og berigtigelser

Spørgsmål, svar og berigtigelser Spørgsmål, svar og berigtigelser Fødevareudbud for Fælleskøkkenet I/S, Granitvej 1, 4990 Sakskøbing Senest opdateret den 15. juli 2013. GENERELT Nærværende dokument samler op på spørgsmål, svar og berigtigelser

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Ønsket cirkamængde angivet for 1 stk mindste bestillingsenhed. Efterspurgt kvalitet (Minimumskrav) Opbevaring. Faktureringsenhed skal være i kg

Ønsket cirkamængde angivet for 1 stk mindste bestillingsenhed. Efterspurgt kvalitet (Minimumskrav) Opbevaring. Faktureringsenhed skal være i kg Nettoindhold pr. mindste Positionsnr. Angiv i kg Aftale 2.3. Kød til mellem og store institutioner Kød Tilbudsliste Mellem og store institutioner Skønnet forbrug pr. år i KG i alt Efterspurgt produkt Varekategori:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter

Fødevarerministeriet. Kravspecifikation. EU udbud. Kaffe, te og relaterede produkter Bilag 2A Fødevarerministeriet Kravspecifikation EU udbud Kaffe, te og relaterede produkter 1 af 9 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Omfang... 3 3. Formål... 3 4. Ordregivers krav og mindstekrav... 4 5. Priser,

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 2 til Vejledning DRIFT LEVERING AF VEJSALT Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT, eksempel) December 2009 Vejregelrådet Dette afsnit indeholder bindende oplysninger for udbuds- og

Læs mere

Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer

Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer Spørgsmål og svar 2 3. september 2015 EU-udbud på fødevarer Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter

Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Ressourcer/jetc Sagsnr.: 14-0642-000021 Dato: 29. april 2015 Spørgsmål og svar vedrørende udbud af kaffe, te og relaterede produkter Spørgsmål

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. kaffe, te og maskiner 16. juni 2017 Nr Spørgsmål Svar 1 Bilag 2 tilbudslisten Fanen kaffe: - I kolonne L udregnes

Læs mere

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler

September 2014. Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler September 2014 Vejledning i implementering af cirkulær økonomi i offentlige indkøbsaftaler Indhold: 1. Formål... 3 2. Udbud... 3 3. Den tekniske dialog... 4 5. Kravspecifikation... 5 6. Tildelingsfasen...

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015

Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Jysk Fællesindkøb udbud af bleer Spørgsmål, svar og ændringer til udbudsmaterialet 29. maj 2015 Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet Besvaret 29. maj 2015 1. Udbudsmaterialet pkt. 2.3: Vil det

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018

Konkurrencebetingelser Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand. 24. Januar 2018 Udvikling af planlægningsværktøj til beskrivelse af det terrænnære grundvand Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Ansøgningens indhold... 3 2.2 Spørgsmål... 4 2.3 Udvælgelse...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER TIL KANTINEN I SELVSTYRETS CENTRALADMINISTRATION Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER FOR UDBUD AF INDKØB AF VARER

Læs mere

Præsentation af Fokus værktøjerne Fokus Fødevarer v/ Margit Dörffer og Erik Frydendal Fokus værktøjerne Hvad og hvem er Fokus? Fokus kravspecifikationer Fakta om grønt, pålæg, fjerkræ og kød Fokus hjemmesiderne

Læs mere

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl?

Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag i Mercell er dette en fejl? Spørgsmål/svar vedr. udbud af kaffe/the 1. Rammeaftalen, s. 5, pkt. 3 & bilag 1, kravspecifikationen, s.2, pkt. 1.4 Der omtales Bilag 2: systemkrav vedrørende e-handel, men vi kan ikke finde dette bilag

Læs mere

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser

Indkøb af vippecontainere. Udbudsbetingelser Indkøb af vippecontainere Udbudsbetingelser Dato: 15-07-2016 Udarbejdet af: OFD Version: 0.1 Kontrol: LTH Godkendt af: - side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601

Spørgsmål & Svar. Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Spørgsmål & Svar 1 Spørgsmål & Svar Indkøb af Kaffe, the og chokodrik 14/601 Ordregiver har modtaget nedenstående spørgsmål vedr. udbudsmaterialet. Spørgsmålene, der er anonymiseret, samt de tilhørende

Læs mere

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011

12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. decem ber 2011 12-by udbud på kaffe, te og maskiner spørgsmål og svar. Dato Nr. Spørgsmål Svar 8. 1 Vi fremsender en anmodning om udsættelse af afleveringstidspunktet med tilbudsmaterialet. Kan rykkes fra d. 4/1-12,

Læs mere

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/6 DK-Odense: Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 2009/S 133-194390 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Odense Kommune,

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen

Udbudsbetingelser 24. oktober Udbud af udskiftning af komfurer i afd Klostervangen Udbudsbetingelser 24. oktober 2017 Udbud af udskiftning af komfurer i afd. 25 - Klostervangen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. Den udbudte aftale...

Læs mere

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer

Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer Skemaet indeholder alle, til dato, spørgsmål og svar. Spørgsmål og svar til EU-udbud vedr. køb af slagtervarer 24. august 2016 Nummer Spørgsmål Svar Vi er interesseret i at læse jeres udbud på fødevarer.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på Aarhus Universitet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus Universitet udbyder

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033162 (Kirsten Thorup) 20. december 2012 K E N D E L S E Joca A/S (Steen Jensen, Fredericia) mod Rødovre Kommune (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser

2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald. Udbudsbetingelser 2-kammer beholdere til sorteret husholdningsaffald Udbudsbetingelser Dato: 11-03-2016 Udarbejdet af: OFD/PJH/LTH Version: 1 Kontrol: PJH Godkendt af: PJH side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet

Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift på INCUBA Katrinebjerg og IT- Hjørnet 1. Ordregiver Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1 8000 Aarhus C 2. Beskrivelse af den udbudte ydelse og omfang Aarhus

Læs mere

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5.

Kalundborg Kommune. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt. Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli Udgivelsesdato: 5. Udbud af rammeaftale om levering af vejsalt Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Juli 2013 Udgivelsesdato: 5. juli 2013 Kon takt Sagsansvarlig: Jan Krause Teknik og Miljø - Veje, Havne og Grønne Områder

Læs mere

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer

Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Spørgemøde vedr. udbud på fødevarer Deltagere: Søren Bertelsen, Dansk Cater Martin Glintborg, Dansk Cater Lene Uhrbrand, Kødgros Vest Ken Pedersen, Silkeborg Slagteren Gitte Benfeldt, Silkeborg Slagteren

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1.

NOTAT. Besvarelse af spørgsmål. Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. NielsTi 11125/14 13/22485 NOTAT SUOC - Team Administration 14-01-2014 Besvarelse af spørgsmål Nr. Henvisning Spørgsmål Besvarelse 1. Der ønskes alle virksomhedens kontrolrapporter.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

[Indsæt Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 10

[Indsæt Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 10 [Indsæt Udbudsbekendtgørelsens nummer] Tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af kantinedrift og mødeforplejning til Faxe Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Ordregiver...3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kristian Korfits Nielsen, Palle Skaarup) 20. december 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kristian Korfits Nielsen, Palle Skaarup) 20. december 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-10569 (Kristian Korfits Nielsen, Palle Skaarup) 20. december 2016 K E N D E L S E BF-OKS A/S (Danske Slagtermestre v/afdelingschef Steen Møhring Madsen, Odense) mod Region

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen

Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen Udbudsmateriale for Projektlederuddannelse i Sundhedsstyrelsen - 2012 1. Generelle oplysninger... 2 1.1 Udbudsform... 2 1.2 Kontrakt... 2 1.3 Tidsplan... 2 2. Kravspecifikation... 3 3. Udarbejdelse af

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1 De anførte mål/størrelser må afvige med +/- 10% Der er tale

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner

EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner EU-udbud 2012/S - 194 319241 på levering af fødevarer til Hedensted, Horsens og Odder kommuner Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 09-10-2012 10-10-2012 Jeg

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale.

Ansøger skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige prækvalifikationsmateriale. Spørgsmål og svar vedrørende begrænset EU-udbud af merchandise, profilbeklædning og julegaver til University College Nordjylland (UCN), udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 210-380900 Opdateret den Ansøger

Læs mere

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter

Intern transport af slam for Faxe Spildevandscenter Faxe Spildevandscenter A/S CVR-nr. 34 88 53 03 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 20. juni 2017 Intern transport af slam for

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke

I/S Amager Ressourcecenter. Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Sagsnr. 08/262 Dok.nr. 5338/15 Initialer ANJ I/S Amager Ressourcecenter Afhentning, transport, opbevaring og nyttiggørelse af råslagge fra ARC s nye forbrændingsanlæg, Amager Bakke Udbudsbetingelser for

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015

IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 IKA ADVOKAT HOTLINE 2015 Spørgsmål 1 Spørgsmål om aftaler som indeholder både en rammeaftale og kontrakt. Ifølge nugældende regelsæt står der i implementeringsbekendtgørelsens 6 stk. 2, at der er tale

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Revideret version 6. august 2014 Jysk Fællesindkøb - Udbud af beskæftigelsesmaterialer - Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Spørgsmål Svar Ændringer til udbudsmaterialet 1. De anførte mål/størrelser

Læs mere

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect.

Venligst se tilbudslisten under kolonne vareprøver minimum med angivelse af antal stk/poser/pakker/ruller ect. Sagsnr. 1-234-101-30-12 Spørgsmål og svar skema Kontraktbilag 5 Udbud af Personlige Hygiejneartikler og geler 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-16 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere