Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer 656.9.601.200.000"

Transkript

1 Rejseforsikring MasterCard Premium Policenummer Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. februar Rejseforsikring MasterCard Premium er tegnet i Tryg Forsikring A/S (Tryg) og administreres i samarbejde med Nordea, som har tegnet forsikringen på vegne af MasterCard Premium kortholder. Udskiftes MasterCard Premium i forsikringsperioden til et andet gyldigt MasterCard Premium gælder rejseforsikringen fortsat. Du kan i punkt 19 læse, hvordan du skal forholde dig i skadestilfælde, og hvilken dokumentation du skal indsende. 1 Hvem dækker forsikringen Forsikringen dækker indehaveren af et gyldigt MasterCard Premium og dennes medrejsende ægtefælle/samlever, børn/stedbørn/ adoptivbørn/plejebørn under 23 år og ægtefælles/samlevers børn fra tidligere forhold under 23 år. Disse personer (inklusiv kortholder) betegnes alle hver for sig som forsikrede, når de opfylder betingelserne for at være dækket af forsikringen. Plejebørn skal have samme folkeregisteradresse som kortholder. Hvis ægtefælle/samlever og børn ikke rejser ud/hjem sammen med kortholder, er de kun dækket i det tidsrum af rejsen, som de tilbringer sammen med kortholder. 2 Hvornår dækker forsikringen Forsikringen dækker, når kortholder har et MasterCard Premium, der er gyldigt i hele rejseperioden fra påbegyndelse af rejsen fra kortholders bopæls- eller arbejdsland, og rejsen højst varer 60 dage. Det er muligt at forlænge forsikringens varighed med op til 18 måneder ved at betale et tillæg, der aftales direkte med Tryg på telefon eller via mail Ved henvendelse skal forsikrede oplyse: police nr. navn, adresse og cpr-nr. på alle forsikrede dato for ud- og hjemrejse destination. Forsikringen dækker både private rejser og forretningsrejser og ophører ved hjemkomst til bopælseller arbejdsadressen. Der skal foreligge en underskrevet og godkendt bestilling på MasterCard Premium, inden depositum betales, for at afbestillingsforsikringen træder i kraft. Afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har tjekket ind og har påbegyndt rejsen. Ved rejse i bil ophører dækningen, når forsikrede sidder i bilen for at påbegynde sin rejse. Læs mere i punkt 6 Forsikringsperioden forlænges automatisk med op til 48 timer, hvis hjemkomsten til bopæls- eller arbejdsadressen er forsinket som følge af forhold, der ligger uden for kortholders indflydelse. Forsikringsperioden forlænges ligeledes så længe, det er nødvendigt som følge af lægebehandling eller hospitalsindlæggelse. 3 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker rejser over hele verden uden for bopælslandet, også rejser mellem Danmark, Færøerne og Grønland.

2 4 Hvad dækker forsikringen Forsikringsydelse Punkt Forsikringssum Selvrisiko Lægebehandling af sygdom og tilskadekomst under rejse Hjemtransport som følge af sygdom og tilskadekomst 5.2 Ubegrænset Ved tandskader dog maksimalt kr. 5.3 Rimelige og nødvendige udgifter Hjemtransport som følge af dødsfald 5.4 Rimelige og nødvendige udgifter Hjemtransport af børn 5.5 Rimelige og nødvendige udgifter Hjemkaldelse 5.6 Rimelige og nødvendige udgifter Tilkaldelse 5.7 Rimelige og nødvendige udgifter til transport; kr. pr. dag til ophold og forplejning for 1 person i op til 10 dage Sygeledsagelse 5.8 Rimelige og nødvendige udgifter til transport for 2 personer + børn under 18 år; kr. pr. dag til ophold og forplejning i op til 10 dage Afbestillingsforsikring 6 Op til kr. pr. person, maksimalt kr. Erstatningsrejse 7 Op til kr. pr. person, maksimalt kr. Ødelagte feriedøgn 7.1 Op til kr. pr. person, maksimalt kr. Bagageforsinkelse 8 Efter 4 timers ventetid: Op til kr. pr. person pr. skade, maksimalt kr. Flyforsinkelse 9 Efter 4 timers ventetid: Op til kr. pr. person pr. skade, maksimalt kr. Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute 10 Rimelige og nødvendige ekstra omkostninger op til kr. til transport, hotel og forplejning Selvrisiko på bagage 11 Op til kr. pr. skade, kun krav vedr. bagage Ansvar for skade på lejet feriebolig 12 Op til kr. pr. skade 300 kr. Dækning ved overfald 13 Op til kr. pr. person Retshjælp 14 Op til kr. pr. person 10%, minimum kr. Sikkerhedsstillelse 15 Op til kr. pr. tvist Evakuering 16 Rimelige og nødvendige udgifter til transport tilbage til bopælslandet 5 Akut sygdom og tilskadekomst under rejse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter, som forsikrede har haft under rejsen i forbindelse med et akut opstået behov for behandling af sygdom, tilskadekomst eller tandlægebehandling (gælder ikke tyggeskader). Ved tandskader ydes dækning op til maksimalt kr. En skade, der kræver lægebehandling, skal omgående anmeldes til Tryg Alarm (se punkt 19). 5.1 Bestående sygdom Hvis forsikrede har en bestående sygdom, dækker forsikringen behandling af en akut forværring af sygdommen opstået under rejsen. Sygdommen skal dog have været stabil i to måneder inden afrejsen, det vil sige, at der ikke har været nogen form for forværring som: har krævet kontakt til læge eller har medført en plan om yderligere undersøgelser, behandling eller hospitalsindlæggelse. Er du i tvivl om, hvorvidt forsikringen vil dække, kan du kontakte Tryg på telefon Lægebehandling af akut opstået sygdom og tilskadekomst under rejse Forsikringen dækker: lægebehandling og lægeordineret medicin hospitalsophold og behandling, inkl. operationer behandling hos fysioterapeut rejseudgifter til en lokal læge eller et lokalt behandlingssted transport til nærmeste hospital eller behandlingssted, der tilbyder den lægebehandling, som forsikrede har brug for; transporten omfatter også ambulancefly, hvis det ordineres af en læge i samråd med Trygs læge. Det er en betingelse for erstatning, at forsikrede skaffer en lægeerklæring fra den lokalt autoriserede behandlende læge. Erklæringen skal indeholde diagnose og oplysning om den udførte behandling. Desuden dækker forsikringen behandling af tandskade, der er forårsaget af en tilskadekomst under rejsen. Behandling og/eller undersøgelser skal foretages eller være ordineret af en tandlæge og behandlingen skal påbegyndes i udlandet, men den afsluttende behandling kan om nødvendig finde sted i forsikredes hjemland. udgifter til behandling opstået som følge af en bestående sygdom, som ikke har været stabil to måneder før afrejse hvis der efter relevant lægelig vurdering umiddelbart før afrejse kan forventes en forværring af den bestående sygdom under den påtænkte rejse og de dermed forbundne aktiviteter hvis forsikrede forud for forsikringsperioden har afslået lægelig behandling af sygdommen eller tilskadekomsten, eller hvis lægelig behandling er opgivet behandling af aids, hiv eller andre seksuelt overførte sygdomme eller følgerne heraf skade som følge af giftvirkning af medicin, alkohol eller andre euforisende stoffer erstatning for de psykiske følger af en skade eller sygdom selvforskyldt tilskadekomst eller tilskadekomst som følge af, at forsikrede bevidst har udsat sig selv for indlysende fare 2

3 rekreations- eller kurophold fortsat behandling, hvis forsikrede afviser hjemsendelse, når den lokale læge i samråd med Trygs læge har besluttet at hjemsende forsikrede behandling efter hjemkomst til bopælslandet udgifter til behandling af sygdom eller tilskadekomst, hvis forsikrede igen rejser til udlandet efter at være hjemsendt, og dette ikke skriftligt er aftalt med Tryg fødsel eller følger af graviditet, der opstår efter udløbet af 35. svangerskabsuge tandskade som følge af bid eller tygning. Se også punkt 17. Generelle undtagelser. 5.3 Hjemtransport som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af forsikrede til forsikredes bopælsland. Hjemtransporten skal være ordineret og godkendt af Trygs læge. Tryg er berettiget til at forlange, at forsikrede transporteres til bopælslandet. 5.4 Hjemtransport som følge af dødsfald Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til hjemtransport af forsikrede til forsikredes bopælsland, udgifter til lovbefalede foranstaltninger, fx balsamering, udgifter til en præst, kiste osv. 5.5 Hjemtransport af børn, der rejser sammen med forsikrede Forsikringen dækker rimelige ekstra udgifter til hjemtransport af medrejsende børn under 18 år, hvis forsikrede på grund af sygdom eller tilskadekomst er hospitalsindlagt, og det vurderes at være bedst for børnene at blive sendt hjem til familien i bopælslandet (se også punkt 5.8 Sygeledsagelse) Hjemtransporten skal aftales med Tryg, som kan være behjælpelig med at arrangere transporten. Udgifter til hjemtransport af børn dækkes ikke, hvis forsikredes ægtefælle/samlever deltager i rejsen. 5.6 Hjemkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport til bopæls-/arbejdslandet. Hvis forsikrede i nødstilfælde er tvunget til at afbryde sin rejse for at rejse tilbage til bopæls-/arbejdslandet, betales rimelige og nødvendige udgifter til transportmidler i fast rute, hvis grunden til hjemkaldelsen er, at der: opstår alvorlig sygdom/tilskadekomst af livstruende art eller dødsfald, der rammer forsikredes ægtefælle, partner/registreret partner, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/partnere, en nær arbejdskollega eller en arbejdskollega, der rejser sammen med forsikrede og er dækket af sin egen MasterCard Premium rejseforsikring sker alvorlig skade på eller indbrud i forsikredes private bolig eller på forsikredes arbejdsplads, som kræver, at forsikrede straks vender tilbage til bopæls-/arbejdslandet; alvorlig skade eller indbrud forstås her som den situation, hvor hele eller en betydelig del af boligen eller arbejdspladsen er berørt, fx i forbindelse med brand, oversvømmelse eller indbrud med omfattende ødelæggelser eller tyveri til følge. Rejsen tilbage til bopæls-/arbejdslandet aftales med Tryg inden afrejse. Der udbetales kun erstatning, hvis omgående afrejse til bopæls-/ arbejdslandet er nødvendig, og forsikrede ankommer til bopæls-/ arbejdslandet ikke senere end 48 timer før den planlagte hjemkomst. Hvis forsikrede genoptager rejsen, dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport til at rejse retur, forudsat at rejsen genoptages senest 15 døgn, før forsikringsperioden udløber. 5.7 Tilkaldelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til transport, ophold og forplejning for en person. Udgifterne til transport erstattes maksimalt med ordinært rutefly på økonomiklasse. Udgifterne til ophold erstattes maksimalt med udgifter til et mellemklassehotel med op til kr. pr. person pr. døgn i højst ti døgn, inklusiv forplejning. Dækningen gælder tilkaldelse, der sker med henblik på at besøge forsikrede, hvis forsikrede af lægelige årsager ikke for øjeblikket kan transporteres hjem til bopælslandet og er nødt til at opholde sig mindst tre døgn på et hospital. Den besøgende er under rejsen dækket af kortholders rejseforsikring. Tilkaldelse aftales med Tryg inden afrejse. Begrænsning Forsikringen dækker ikke udgifter til tilkaldelse, hvis forsikrede gør brug af dækningen for sygeledsagelse i punkt Sygeledsagelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter til transport, ophold og forplejning for op til to medrejsende forsikrede personer over 18 år og alle forsikrede børn under 18 år. Udgifterne til transport erstattes maksimalt med ordinært rutefly på økonomiklasse. Udgifterne til ophold erstattes maksimalt med udgifter til mellemklassehotel med op til kr. pr. person pr. døgn i op til ti døgn, inklusiv forplejning. Forsikringen dækker sygeledsagelse, når forsikredes planlagte rejse afbrydes eller forsinkes i forbindelse med, at: forsikrede bliver akut syg eller kommer til skade og bliver indlagt på hospital i mindst tre dage forsikrede afgår ved døden forsikrede hjemtransporteres. Desuden dækkes rimelige og nødvendige udgifter til transport med henblik på at: genoptage den fastlagte rejserute i henhold til den oprindelige rejseplan efter endt hospitalsophold genoptage den fastlagte rejserute for sygeledsager, når sygeledsager har ledsaget forsikrede til bopælslandet. Det er en betingelse, at rejsen genoptages senest syv dage efter, at sygeledsagelsen er fuldført, og at der mindst er syv dage tilbage af rejsens og forsikringens varighed. Sygeledsagelsen skal aftales med Tryg. Begrænsning Forsikringen dækker ikke udgifter til sygeledsagelse, hvis forsikrede gør brug af dækningen for tilkaldelse i punkt Afbestillingsforsikring Forsikringssummen er op til kr. pr. person, maksimalt kr. pr. skade. Det er en betingelse for dækning, at der foreligger en underskrevet og godkendt bestilling på MasterCard Premium, før rejsens depositum betales. Det er muligt at forhøje forsikringssummen ved at betale et tillæg, som aftales direkte med Tryg på telefon eller mail Ved henvendelse skal forsikrede oplyse: police nr. navn, adresse og cpr-nr. på alle forsikrede dato for ud- og hjemrejse destination. Forsikringen dækker i forbindelse med afbestilling af en rejse, dvs. at forsikrede er forhindret i afrejse som følge af akut opstået sygdom, tilskadekomst eller dødsfald hos: forsikrede eller forsikredes ægtefælle, partner/registreret partner, børn, søskende, forældre, svigerforældre, bedsteforældre, børnebørn og disses ægtefæller/partnere eller en person, i hvis varetægt enhver af de ovennævnte personer befinder sig en person, som forsikrede rejser ud for at besøge en medrejsende, som har til hensigt at rejse sammen med forsikrede og har bestilt en rejse til samme destination. 3

4 Endvidere dækker forsikringen afbestilling som følge af: arbejdsgivers skriftlige afskedigelse af forsikrede mindre end 30 dage før rejsens påbegyndelse brand eller anden uventet hændelse vedrørende forsikredes ejendom i bopælslandet. I tilfælde af afbestilling dækker forsikringen op til forsikringssummen de udgifter, som forsikrede skal betale i henhold til rejsearrangørens betingelser. Rejsearrangøren kan være et rejsebureau, transportselskab og udlejer af hotelværelse, lejlighed, fritidshus, villa, telt, campingvogn, autocamper, lystfartøj og lignende. Forsikringen gælder kun, når sygdommen eller tilskadekomsten var akut, og der ikke var kendskab til den på tidspunktet for bestilling af rejsen. For en person med en bestående sygdom dækker forsikringen kun, hvis personen har været stabil de seneste to måneder, inden rejsen blev købt (se punkt 5.1). Afbestillingsforsikringen ophører, når forsikrede har tjekket ind og er påbegyndt rejsen. Rejser forsikrede i bil, ophører dækningen, når forsikrede sidder i bilen for at påbegynde sin rejse. Rejsearrangementer skal afbestilles så hurtigt som muligt efter, at forsikrede har fundet ud af, at rejsen ikke kan foretages. tab, der skyldes, at rejsearrangøren er insolvent, begæret konkurs eller har misligholdt sine økonomiske forpligtigelser som transportør og rejseudbyder udgifter som rejsearrangøren, hotellet, luftfartsselskabet eller andre arrangører refunderer. 7 Erstatningsrejse eller erstatning for ødelagte feriedøgn Forsikringssummen er op til kr. pr. person, maksimalt kr. pr. rejse. Erstatningsrejse er kun dækket på rene ferierejser. Forsikringen dækker udgifter til køb af en ny rejse til forsikrede, hvis den påbegyndte rejse bliver ødelagt fordi, forsikrede: bliver indlagt på hospital i mere end tre døgn på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst; perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg bliver hjemtransporteret som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse, se punkt 5.6. Er et eller flere af familiens medlemmer berettiget til erstatningsrejse, dækker forsikringen erstatningsrejse til hele familien, dog kun hvis familien er med på rejsen og er omfattet af den forsikrede personkreds. Forsikringen dækker det beløb, de erstatningsberettigede har betalt for transport fra bopælslandet til rejsemålet og retur og leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået og kan dokumenteres, og at de ikke kan refunderes. Er forsikrede kørt på ferie i bil, dækkes transportudgifterne til og fra feriestedet ad korteste vej med maksimalt 1,00 kr. pr. km. Hvis ikke alle i bilen er berettiget til en erstatningsrejse, dækkes udgifterne forholdsmæssigt. Forsikringen dækker også udgifter betalt for arrangementer/udflugter, som ikke er afholdt, og som ikke kan refunderes af arrangøren. Erstatningen for køb af ny rejse udbetales ved dokumenteret bestilling af erstatningsrejsen. Den nye rejse skal være påbegyndt senest et år efter skadesdato. 7.1 Ødelagte feriedøgn Forsikringssummen er op til kr. pr. person, maksimalt kr. pr. rejse. Erstatning for ødelagte feriedøgn er kun dækket på rene ferierejser. Forsikringen giver erstatning for ødelagte feriedøgn, hvis forsikrede ikke er berettiget til en erstatningsrejse, se ovenstående, og hvis forsikrede: bliver indlagt på hospital på grund af akut opstået sygdom eller tilskadekomst; perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg bliver syge- eller hjemtransporteret som følge af akut opstået sygdom eller tilskadekomst. ordineres indendørsophold i ferieboligen af den behandlende læge i udlandet på grund af akut sygdom eller tilskadekomst; perioden beregnes fra første dokumenterede lægebesøg. Forsikringen dækker det beløb, forsikrede har betalt for transport fra bopælslandet til rejsemålet og retur og leje af feriebolig, forudsat at udgifterne er betalt, før skaden er opstået, og kan dokumenteres, og at de ikke kan refunderes. Forsikringen dækker også udgifter betalt for arrangementer/udflugter, som ikke er afholdt, og som ikke kan refunderes af arrangøren. Erstatningen beregnes ud fra rejsens pris pr. dag, og det er kun den skadelidte, der er berettiget til erstatning. 8 Bagageforsinkelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til køb af tøj og toiletartikler med op til kr. pr. person pr. skade, maksimalt kr. pr. skade pr. rejse. Forsikringen dækker hvis indtjekket bagage er forsinket i mere end fire timer fra forsikredes ankomst til en destination uden for bopælslandet. Formålet er ikke at erstatte forsvundne genstande, men alene at give mulighed for køb af rent tøj og toiletartikler for at afhjælpe et akut behov. Erstatning ydes ud fra genstandens funktionsværdi og ikke ud fra, hvilke mærkevarer forsikrede normalt bruger. Købene skal foretages på ankomstdestinationen. Når den forsinkede bagage atter dukker op, er forsikrede stillet, som om skaden ikke var sket, og forsikringen dækker ikke genstande købt efter dette tidspunkt. Det er en betingelse for udbetaling af erstatning, at bagagen har været tjekket ind hos et flyselskab som medfølgende bagage og at forsikrede har modtaget et bagagebevis for den indskrevne bagage. Der udbetales ikke erstatning: til køb af alle former for sportsudstyr, it-udstyr og elektronisk udstyr til køb af rekvisitter, instrumenter og værktøj til erhvervsmæssigt brug for andre afgange end de afgange, der er registreret i det internationale reservationssystem for registreret rutefly for toldmyndigheds og/eller anden myndigheds beslaglæggelse af bagage ved forsinkelse som følge af strejke eller faglige aktioner ved forsinkelse af bagage på slutdestinationen i henhold til rejse planen. 9 Flyforsinkelse og flyforbindelse Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til fortæring og eventuelle overnatninger med op til kr. pr. person pr. rejse, maksimalt kr. pr. skade pr. rejse. Endvidere ydes erstatning på op til i alt 500 kr. til nødvendigt tøj og toiletartikler til de forsikrede tilsammen, hvis bagagen ikke udleveres. Forsikringen yder erstatning i forbindelse med forsinkelse af et reserveret fly i mere end fire timer, eller hvis et reserveret fly er helt indstillet, og hvis forsikrede ikke kommer med et reserveret fly på grund af overbooking, og intet alternativt fly kan tilbydes inden for fire timer. Forsikringen dækker ikke, hvis: flyet er forsinket på grund af strejke, arbejd efter reglerne-aktioner eller lignende blandt flyveledere, lufthavnspersonale eller andet personale 4

5 flyet er forsinket i bopæls-/arbejdslandet forsikrede på grund af egen skyld ikke opfylder den aktuelle transportørs/lufthavns minimumstransfertid/-transittid. 10 Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute Forsikringen dækker rimelige og nødvendige ekstra udgifter med op til kr. pr. person pr. rejse til transport, ophold, forplejning og lokal transport. For udgifter til transport gælder en maksimal erstatning på økonomiklasse for at indhente den planlagte rejserute. For ophold, forplejning og lokal transport gælder en maksimal erstatning på op til kr. pr. person pr. dag. Det samlede krav om erstatning kan ikke overstige kr. pr. person pr. rejse. Forsikringen dækker i det tidsrum, hvor forsikrede har forladt sin bopæl/arbejdsplads eller feriedestination, til første tjek-ind på rejsen. Forsikringen dækker udgifter i forbindelse med indhentning af den oprindeligt fastlagte rejserute som følge af: nedbrud på offentlige transportmidler strejke eller lockout på forsikredes arbejdsplads uforudsete vejrforhold trafikulykke, der nødvendiggør bjærgning ved et bjærgningsselskab, eller uforudsete trafikale forhindringer, hvis privatbil benyttes. dokumenteret strømafbrydelse. Forsinket fremmøde skal omgående anmeldes til Tryg Alarm, som kan være behjælpelig med at arrangere transport, ophold mv. 11 Selvrisiko på bagage Forsikringssummen er op til kr. pr. skade. Selvrisikoforsikringen dækker skade og tyveri af bagage, når selvrisikoen vedrører skadesudbetaling fra forsikredes private indboforsikring. 12 Ansvar for skade på lejet feriebolig Forsikringssummen er op til kr. pr. skade. Der er en selvrisiko på 300 kr. pr. skade. Forsikringen dækker, hvis forsikrede som privatperson pådrager sig erstatningsansvar for skade på: inventar eller bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede ting er i forsikredes varetægt lejet campingvogn, mobilhome eller telt, når det er i forsikredes varetægt. skader på mobilhome, når det er i brug som motorkøretøj. skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde skade som følge af, at forsikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. 13 Dækning ved overfald Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Forsikringen dækker vold over for eller mishandling af forsikrede, når den er begået af tredjemand med påviselig skade til følge. Erstatningen udregnes efter det beløb, en ansvarlig skadevolder efter dansk retspraksis skulle betale i erstatning ved en tilsvarende skade. Forsikringen dækker ikke tab eller beskadigelse af rejsegods eller værdigenstande, herunder penge, ure, smykker. Desuden dækker forsikringen ikke skade, som tilføjes forsikrede af en rejseledsager. 14 Retshjælp Forsikringssummen er op til kr. pr. person. Selvrisikoen er 10 pct. pr. skade, dog minimum kr. uforvarende og uden for aftaleforhold forvolder skade på tredjemand eller ufrivilligt overtræder lokal lov eller offentlige bestemmelser. Forsikringen dækker ikke assistance ved skade forvoldt ved brug, besiddelse eller opbevaring af et motorkøretøj. 15 Sikkerhedsstillelse Forsikringssummen er op til kr. pr. tvist. Tryg stiller sikkerhed for: betaling af procesomkostninger frigivelse af forsikrede i tilfælde af, at denne bliver tilbageholdt, fængslet eller truet hermed i forbindelse med et færdselsuheld; inden for forsikringssummen er sikkerhedsstillelsen (kautionen) begrænset til højst kr. pr. person. Sikkerhedsstillelsen betragtes som et rentefrit lån, som skal tilbagebetales til Tryg. Forsikringen dækker ikke sikkerhedsstillelse for bøder eller personlig hæftelse. 16 Evakuering Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til evakuering og/eller ekstra udgifter til eventuel hjemrejse til bopælslandet. Derudover yder Tryg Alarm råd, vejledning og planlægning i forbindelse med evakuering. Transport finder sted med almindeligt rutefly på økonomiklasse og skal finde sted ved først givne lejlighed. Forsikringen dækker, i tilfælde af at: Udenrigsministeriet anbefaler evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer, epidemier, terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor forsikrede befinder sig forsikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion. Bemærk dog, at transportmulighederne kan være begrænset i lande, der er i krig eller er i krigslignende tilstande, og Tryg er ikke ansvarlig for, i hvilket omfang en transport kan foregå men vil i de tilfælde, hvor hjælp er nødvendig, samarbejde med Udenrigsministeriet, rejseselskabet eller lignende. Hvis Tryg ikke kan anvise en hjemrejseplan til evakueringen inden for 12 timer efter, at der er besluttet, at evakuering skal ske, kan forsikrede selv arrangere hjemrejsen. Forsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter at Udenrigsministeriet har frarådet indrejse eller anbefalet hjemrejse/evakuering. 17 Generelle undtagelser følgerne af graviditet inden for den sidste måned før forventet fødsel forsikringsbegivenheder, der uanset sindstilstand eller tilregnelighed er fremkaldt af forsikrede med forsæt, grov uagtsomhed, under selvforskyldt beruselse eller under påvirkning af narkotika eller andre lignende giftstoffer samt ved misbrug af medicin, medmindre det kan bevises, at skaden ikke står i forbindelse hermed deltagelse i strafbare handlinger deltagelse i slagsmål, undtagen i selvforsvar erhvervsdykning deltagelse i professionel sport, dog dækkes transport til og fra destinationerne samt under opholdet i egenskab af privatperson; professionel sport defineres som sport hvor udøveren modtager andet vederlag end ren udgiftsrefusion og som skal opgives som indkomst deltagelse i motorsport, uanset arten heraf flybesætning under flyvning rejser til og fra boreplatforme og skader i forbindelse med arbejde på boreplatforme Forsikringen dækker forsikredes juridiske udgifter, når der rejses civilretligt erstatningskrav som følge af at forsikrede som privatperson: 5

6 krav foranlediget af nye love, regulativer eller retningslinier udstedt af en offentlig myndighed deltagelse i ekspeditioner eller bjergbestigning beslaglæggelse af bagage foretaget af toldmyndigheder eller anden myndighed rejse i bopælslandet udgifter, som erstattes helt eller delvist af det blå EU-sygesikringskort selvmord eller selvmordsforsøg Krig og terror Forsikringen dækker ikke forsikringsbegivenheder, der er direkte eller indirekte følge af krig, krigslignende tilstande, terror, sabotage, oprør, borgerlige uroligheder eller atomulykker. Forsikringen dækker, hvis forhold som nævnt ovenfor indtræffer i det land, hvori forsikrede opholder sig på rejse uden for bopælslandet. Forsikringen dækker maksimalt en måned fra konfliktens udbrud. Erstatningspligten er dog betinget af, at: der ikke foretages rejser til et land, der på udrejsetidspunktet befinder sig i krig, krigslignende tilstand, oprør, borgerlige uroligheder eller har været udsat for en atomulykke Udenrigsministeriet på baggrund af terrorisme eller sabotage ikke fraråder rejser til landet forsikrede ikke selv deltager i handlingerne konflikten ikke omfatter udledning af biologisk og kemiske stoffer, udløsning af atomenergi, kerneeksplosion eller radioaktiv bestråling, der opstår i forbindelse med militære aktioner, eller som opstår under den forsikredes arbejde på atomanlæg. 18 Generelle betingelser 18.1 Forsikringsgiver og forsikringstager Forsikringsgiver: Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Forsikringstager: Nordea Bank Danmark A/S Christiansbro, Strandgade København C 18.2 Aftalegrundlag For forsikringen gælder dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed og Lov om forsikringsaftaler i det omfang, sidstnævnte ikke er fraveget Udbetaling af erstatning En erstatning udbetales, når Tryg har modtaget og vurderet de oplysninger, som Tryg anser for nødvendige for at afgøre, om erstatningen skal udbetales og erstatningens størrelse. I tilfælde af udbetaling indtræder Tryg i forsikredes rettigheder. Erstatning udbetales i danske kroner Forsikring i andet selskab Er der tegnet forsikring mod samme skade i et andet forsikringsselskab, foreligger der dobbeltforsikring, og skaden skal også anmeldes dertil. Hvis et andet forsikringsselskab undtager eller indskrænker erstatningspligten i tilfælde af dobbeltforsikring, gælder de samme undtagelser og indskrænkninger også denne forsikring. Dette medfører, at Tryg og det andet forsikringsselskab skal yde forholdsmæssig erstatning. Bestemmelsen gælder også i de tilfælde, hvor begge forsikringer er i Tryg Klagemulighed Er du ikke enig i Trygs afgørelse, så kontakt den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Hvis du efter din henvendelse til afdelingen stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitetsafdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling. Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: kl En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 19 I tilfælde af skade I tilfælde af alvorligt tab eller alvorlig skade skal forsikrede eller en anden person omgående kontakte: Tryg Alarm Vores medarbejdere og læger på Tryg Alarm sidder klar døgnet rundt på: Telefon: Telefax: I de tilfælde, hvor der opstår mindre udgifter for forsikrede, skal forsikrede først for egen regning betale disse udgifter og derefter søge om erstatning efter at være vendt hjem fra rejsen. Det kan gøres ved at kontakte Skade og rejseservice kl på telefon Skader kan også anmeldes på under Private Anmeld skade Skadesanmeldelse I dette afsnit fremgår det, hvilken dokumentation der kræves indsendt sammen med skadeanmeldelsen på de enkelte dækninger. Sygdom og tilskadekomst under rejse lægeerklæring eventuel kopi af recepter en liste over udgifter originale kvitteringer. Hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse originale kvitteringer for ekstra transportudgifter og forplejning lægeerklæring, dødsattest eller anmeldelsen til politi/ redningsselskab. Afbestilling original dokumentation for rejsen og billetter bekræftelse på afbestilling fra rejsearrangøren eller lignende og oplysning om det beløb, der eventuelt er refunderet lægeerklæring, dødsattest eller politianmeldelse mv. Forsikrede skal selv betale for lægeerklæringen. Patienten skal være indforstået med at give adgang til relevante sygejournaler, herunder oplysninger om tidligere sygdomsforløb, hvis Tryg beder om det. Erstatningsrejse og ødelagte feriedøgn lægeerklæring med angivelse af diagnose og perioden for sygeperioden/indendørsopholdet eventuelle undersøgelsesresultater, behandling og medicinering original dokumentation for ophold og transport ved erstatningsrejse original dokumentation af bestilling af ny rejse (erstatningsrejsen). 6

7 Forsinkelse af fly og bagage PIR-rapport (Property Irregularity Report) eller anden dokumentation for forsinkelsen udstedt af flyselskabet dokumentation for, hvornår bagagen er returneret til forsikrede originale kvitteringer for udgifter betalt der, hvor forsinkelsen har fundet sted. Forsinket fremmøde/indhentning af rejserute detaljer om hændelsen i form af politirapport eller erklæring fra transportselskabet, myndigheder eller lignende originale kvitteringer for udgifter. Selvrisiko på bagage dokumentation for betaling af selvrisiko fra forsikredes indboforsikring Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr , København Ansvar for skade på lejet feriebolig beskrivelse af hændelsesforløbet skriftligt krav fra modparten. Overfald dokumentation for anmeldelse til nærmeste politimyndighed lægeerklæring navn og adresse på eventuelle vidner. Retshjælp kravet om retshjælpsdækning fremsættes af den advokat, der har påtaget sig sagen; advokaten anmelder derefter forsikringsbegivenheden til Tryg. Sikkerhedsstillelse politirapport, udskrift af retsprotokol eller lignende, der kan dokumentere, at der er stillet krav om en sikkerhedsstillelse/kaution. Evakuering originale kvitteringer for de afholdte udgifter. 7

Rejseforsikring Business MasterCard Guld

Rejseforsikring Business MasterCard Guld Rejseforsikring Business MasterCard Guld Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656 9.601.200.008 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer

MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer MasterCard Premium Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.000 Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. januar 2017 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for MasterCard Premium. Udskiftes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656 9.601.200.005 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. august 2014 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse

Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Forsikringsbetingelser for First Card Executive Rejse Betingelser gældende for Danmark. Policenummer 656.9.601.200.007. Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 EP FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Afbestillingsforsikring Sektion A Fælles betingelser Police nr. 85.0.01.303-0000 1.0

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser

Nordea Platinum. Forsikringsbetingelser Nordea Platinum Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 2. marts 2015 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Platinum. Udskiftes Nordea Platinum i forsikringsperioden

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair Danmark KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse og periode... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens summer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0804

Forsikringsbetingelser nr. 0804 Forsikringsbetingelser nr. 0804 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring

Forsikringsbetingelser. Afbestillingsforsikring. 0107 Familieforsikring Afbestillingsforsikring 007 Familieforsikring Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 Tekst Sikrede Hvilke typer rejser er dækket Geografisk område Forsikringssum Forsikringsperiode Dækningsomfang Undtagelser Særlige forhold

Læs mere

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring

LEV-Forsikring Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsik- ring RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvemerdækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Eurocard Forsikringsbetingelser Betingelser nr. 02 ec Eurocard Corporate EUROCARD Park Allé 292 Postboks 240 2605 BRØNDBY Tlf: 36 73 71 39 WWW.EUROCARD.DK D10230071 E-070020-1008/v02 FORSIKRINGSBETINGELSER

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police nr.

Læs mere

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer

First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer First Card Executive Forsikringsbetingelser Policenummer 656.9.601.200.007 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for First Card Executive.

Læs mere

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser

Nordea Gold. Forsikringsbetingelser Nordea Gold Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Gold. Udskiftes Nordea Gold i forsikringsperioden til

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405

Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Sammenligning af Rejseforsikringsbetingelser 5041 v/ RP 1405 Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014. Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer MasterCard Standard Forsikringsbetingelser august 2014 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Produkt- og forsikringsoversigt

Produkt- og forsikringsoversigt Produkt- og forsikringsoversigt I samarbejde med PenSam Forsikring har PenSam Bank sammensat en række forsikringsdækninger til dit MasterCard. I denne folder kan du finde en oversigt over alle forsikringsydelser,

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser

MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser MasterCard Guld (Business) Forsikringsbetingelser Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International Group)

Læs mere

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv

Juni Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Afbestillingsforsikring Enkeltrejse Erhverv 6657-1 Juni 2016 2 Indholdsfortegnelse Side Hvis

Læs mere

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende)

SEKTION B - Dækninger (skal fremgå af policen for at være gældende) Hjemrejseforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 85.305-00 (version 10.2015) Au-pair SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forhold ved skadetilfælde 2. Hvem er dækket af forsikringen 3. Hvilke rejser dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER LIC Forsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.01.09 SEKTION A Police nr. 89 0 01 612 FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea

Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Skadeanmeldelse - Tryg/Nordea Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager Telefon privat/mobil Træffes bedst E-mail Rejseforsikring tilknyttet Nordea kreditkort

Læs mere

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2

Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Specialvilkår for Årsafbestilling for Erhvervs-Rejse 1 Tillægsdækning til vilkår 6434-2 Indhold Hvor kan I henvende jer? Et par ord til indledning Værd at vide, før I læser vilkårene Generelt om vilkårene

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 03J Policenummer 5814260196 Gældende fra 1. juli 2013. SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringen 1.1 Hvem

Læs mere

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer

Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer Mastercard Standard Forsikringsbetingelser januar 2018 Sektion A Fællesbestemmelser Sektion B Rejseforsikringer 1 Sektion A FÆLLESBESTEMMELSER FOR SEKTION B - REJSEFORSIKRING Police nr. 581 120 0931 1.0

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Betingelser Nr. 04101 Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker

Læs mere

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse

Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Skadeanmeldelse - Erhvervsrejse Sygdom, tilskadekomst, ulykke, hjemtransport, personassistance Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Firmanavn CVR-nr. Firmaadresse Postnr. By Firma e-mail Firmatelefon

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 Vilkår for Afbestillingsforsikring 1-2016 1 Dette er en forsikring lavet i Topdanmark Forsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup cvr.nr. 78416114 i tilknytning

Læs mere

safeaway Rejseforsikringsbetingelser

safeaway Rejseforsikringsbetingelser safeaway Rejseforsikringsbetingelser INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 HVORDAN ER DU FORSIKRET?... 2 1. Hvem dækker forsikringen?... 2 2. Hvad dækkes?... 2 3. Hvordan kan forsikringen købes?... 2 4. Hvornår

Læs mere

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER

AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER AMERICAN EXPRESS BUSINESS GOLD FORSIKRINGSBETINGELSER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Sektion A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er AIG Europe S.A. (American International

Læs mere

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk

Rejseforsikring. Du kan rejse op til 18 måneder. Bestil online på www.er.dk Rejseforsikring Du kan rejse op til 18 måneder Bestil online på www.er.dk Hvorfor en rejseforsikring? Det er altid en god ide at forsikre dig, inden du rejser både i Europa og resten af verden. I 2008

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard

Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard Forsikringsbetingelser for Rejseforsikring Basis på re:member MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 30202B Gyldig fra 1. januar 2015 Når du læser betingelserne skal du huske at: 1. Alle ord markeret med

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM MASTERCARD CORPORATE PLATINUM Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger Gældende fra 1. juli 2015 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring For personer der er fyldt 70 år kun gyldig med helbredserklæring/helbredsattest AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR.

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009

Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark. Gælder fra 1. januar 2009 Købsforsikring for MasterCard World Signia, Danmark Gælder fra 1. januar 2009 Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2009 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser til købs forsikring.

Læs mere

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej

AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Nej Nej Nej Nej Skal rejsen købes på kortet? Hvad dækker forsikringen? Kombinerede ferie- og Erhvervsrejser kun for AL-MasterCard Gold Basic AL-MasterCard AL-MasterCard Gold AL-MasterCard Platinum Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC

FORSIKRINGSBETINGELSER MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC MASTERCARD CORPORATE CLASSIC Forsikringsbetingelser Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Forsikringsdækninger gældende fra 1. april 2006 2 SEKTION A FÆLLESBETINGELSER Police

Læs mere

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER

Jyske MasterCard FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fælles betingelser Sektion B Rejseforsikringsdækninger Nr. 05J Policenummer Jyske MasterCard Corporate 5814712844 Jyske MasterCard Privat 5814710418 Gældende fra 1.august

Læs mere

Forskelsbilag - Rejseforsikring

Forskelsbilag - Rejseforsikring Forskelsbilag - Rejseforsikring Vilkår nr. RE-8 - juni 2017 Hvem dækker forsikringen Afsnit 1.B Dækning for delebørn og andre børn. Andre familiemedlemmer. Har dine og din nuværende ægtefælles/ samlevers

Læs mere

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser

LEV-Forsikring. RejsePlus. Generelt. Forsikringsbetingelser RejsePlus For RejsePlus gælder nedenstående betingelser samt Fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Generelt 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme persongruppe, som er anført i Codan Boforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen

Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. oktober 2011 Sektion A Fælles betingelser Sektion B

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116

Indholdsfortegnelse. Branche Rej. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING INCL. AFBESTILLINGSFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche Rej Betingelser 010116 Side Dækningsoversigt...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. F 203507 Forsikringsbetingelser

Læs mere

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring

DFDS Seaways. Travel Guard Afbestillingsforsikring. Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring DFDS Seaways Travel Guard Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser DFDS Seaways afbestillingsforsikring TRAVEL GUARD Afbestillingsforsikring DFDS Seaways afbestillingsforsikring, gældende fra 1.

Læs mere

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea

Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Skadeanmeldelse Tryg/Nordea Sygdom/Tilskadekomst Forsikringstager Skadenr. (policenr. + skadedato) Forsikringstager E-mail Træffes bedst Telefon privat/mobil Ferie i Europa Har du været på ferie under

Læs mere

GlobeCard Blue MasterCard

GlobeCard Blue MasterCard Forsikringsbetingelser for rejseforsikring knyttet til GlobeCard Blue MasterCard udstedt i henhold til aftalen med Forbrugsforeningen Gældende fra 1. juli 2013 Sektion A Fælles betingelser Sektion B Forsikringsdækninger

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus

Lån & Spar Bank A/S. MasterCard Plus Lån & Spar Bank A/S MasterCard Plus FORSIKRINGSBETINGELSER Sektion A Fællesbetingelser Sektion B Rejseforsikring Gældende fra 01.05.2008 1 SEKTION A FÆLLES BETINGELSER 1.0 Forsikringsgiver og forsikringstager

Læs mere

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING

GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING GOUDA AFBESTILLINGSFORSIKRING BETINGELSER NR. 722 1 Vær opmærksom på At en del af dækningen (7.1 l) bortfalder, hvis du ikke bestiller rejseforsikring hos Gouda til rejsen samtidig med denne afbestillingsforsikring.

Læs mere

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER

ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING. Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER ÅRSAFBESTILLINGSFORSIKRING Verden FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 5108 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark 1 INDLEDENDE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR DANSKE MASTERCARD MOBIL Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København SEKTION A Fællesbetingelser 1.0 Forsikringsgiver Forsikringsgiver er Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. August 2014 Version 14:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER August 2014 Version 14:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse

HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse HJEMREJSEFORSIKRING Au Pair forsikring Danmark Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 - GENERELLE BESTEMMELSER... 2 1 Forsikringstager/forsikrede personer... 2 2 Ikrafttrædelse... 2 3 Geografisk område... 2 4 Forsikringens

Læs mere

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring

Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring Verdensrejsedækningen For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1. Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds, som er anført i Indbodækningen

Læs mere

Nordea Black. Forsikringsbetingelser

Nordea Black. Forsikringsbetingelser Nordea Black Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. oktober 2016 og erstatter alle tidligere forsikringsbetingelser for Nordea Black. Udskiftes Nordea Black i forsikringsperioden

Læs mere

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 REJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(WaterCircles Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda.

den offentlige rejsesygesikring. Bemærk, at den offentlige rejsesygesikring dækket af denne rejseforsikring og håndteret af Gouda. 3 Gouda Rejseforsikring har egen alarmcentral, som har til huse i København. På Gouda Alarmcentral i Danmark sidder rutinerede, danske medarbejdere klar til at hjælpe dig 24 timer i døgnet. Alarmcentralen

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning

LEV-Forsikring. Verdensrejsedækningen. Forsikringsbetingelser. Verdensrejsedækning Verdensrejsedækningen Verdensrejsedækning For Verdensrejsedækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Boforsikring 1 Hvem er dækket? Dækningen omfatter den samme personkreds,

Læs mere

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825

Årsrejseforsikring. Forsikringsbetingelser 825 Årsrejseforsikring Forsikringsbetingelser 825 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse Kære Gouda-kunde 3 I. Vær opmærksom på 4 II. Hvad gør jeg, hvis når du får brug for din forsikring 4 III. Forsikringsbetingelser

Læs mere

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER

Coop MasterCard SORT. INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Coop MasterCard SORT

Coop MasterCard SORT Coop MasterCard SORT INDHOLDSFORTEGNELSE Sektion A - Fælles betingelser Sektion B - Rejseforsikringsbetingelser SEKTION A FÆLLES BETINGELSER Police nr. 85-001722 Police nr. 97-001050 1.0 FORSIKRINGSGIVER

Læs mere

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet

Sydbank MasterCard. Kortservice. Kortservice. Sydbanks Kortservice tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Sydbank MasterCard Sydbanks tlf. +45 44 232 232 Åben 24 timer i døgnet Ring til Sydbanks, når du har brug for din rejseforsikring enten til akut skadehjælp eller til skader efter hjemkomsten til Danmark

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter: MasterCard Direct

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802

Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Enkeltrejseforsikring Forsikringsbetingelser nr. 0802 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere

Læs mere

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301

Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Europæiske Rejseforsikring A/S Frederiksberg Allé 3 1790 København V CVR nr 62940514 Rejseforsikring Betingelser nr. 13216301 Telefon 33 25 25 25 www.erv.dk Gyldig fra den 18. juni 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING

SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING 010415.RF_Single_Årsrejse SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SINGLE-ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet).

30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30. Ferierejsedækning EU/EØS/Schweiz. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet). 30.1. Sikrede. (Gælder kun, hvis det fremgår af din police). For ferierejsedækningen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD TILVALGSFORSIKRINGER Disse forsikringsbetingelser er gældende for tilvalg til følgende produkter : MasterCard Direct MasterCard Direct Studie MasterCard Basis MasterCard

Læs mere

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Rejseforsikring MasterCard Platinum. Nr. RPMP 1406. Alm Brand BANK. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand BANK Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 13 Rejseforsikring MasterCard Platinum Betingelser Nr. RPMP 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 af 13 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Vilkår for Afbestillingsforsikring

Vilkår for Afbestillingsforsikring Vilkår for Afbestillingsforsikring 6439-5 Maj 2012 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

ERHVERVS- REJSEFORSKRING

ERHVERVS- REJSEFORSKRING ERHVERVS- REJSEFORSKRING Erhvervs-Rejseforsikring Så er I en del af et internationalt netværk med over 30.000 samarbejdspartnere Sikker rejse, nært og fjernt Med Topdanmarks Erhvervs- Rejseforsikring sikrer

Læs mere

Anmeldelse Skade på lejet bil

Anmeldelse Skade på lejet bil Skade på lejet bil Undgå hæfteklammer brug clips! Vi scanner bilagene Forsikringstager Skadenr. (udfyldes af Codan) Referencenummer: Tlf. arb/privat 581 544 677 3 E-mail CPR-nr. Underskrift Undertegnede

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v04 MasterCard

Læs mere

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Årsrejseforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Årsrejseforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASTERCARD GULD OG MASTERCARD PLATIN Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Disse betingelser er gældende for følgende produkter: MasterCard Guld DBDNK06-v02 MasterCard

Læs mere

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2

I. VÆR OPMÆRKSOM PÅ SIDE 2 HVAD GØR JEG, HVIS NÅR DU FÅR BRUG FOR DIN REJSEFORSIKRING SIDE 2 ÅRSREJSEFORSIKRING HELE VERDEN BETINGELSER NR. 825 TILLÆG TIL INDBOFORSIKRING KÆRE GOUDA-KUNDE Betingelser består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring.

Læs mere

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning

Eurocard. Eurocard. Supplerende Rejsedækning Eurocard Eurocard Supplerende Rejsedækning Eurocard Sektion A Rejseforsikringsbetingelser fælles forsikringsbetingelser for sektion A og B Betingelses nr. 01 ESR Nov. 2010 Police nr. 85001303-0011 1.0

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse

Skadenummer (udfyldes af If) Tandlæge, fysioterapi, kiropraktik Sygeledsagelse/Tilkaldelse 1. Policenummer Skadenummer (udfyldes af If) For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf. arbejde Mobil 2. Skadelidte For- og efternavn Adresse Postnr. og by E-mail Tlf. privat Tlf.

Læs mere

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder

Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Skadeanmeldelse Sygdom, hjemtransport, tilskadekomst, sygeledsagelse, tilkaldelse, hjemkaldelse, erstatningsmedarbejder Idrætsrejseforsikringen DIF og DGI Policenr. 654 1440 938 828 Rejsearrangør Navn

Læs mere

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring

ÅRSREJSEFORSIKRING. Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring ÅRSREJSEFORSIKRING Årsrejseforsikring Afbestillingsforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ÅRSREJSEFORSIKRING OG AFBESTILLINGSFORSIKRING INDHOLDSFORTEGNELSE Side FORSIKRINGENS OMFANG 1. Sikrede personer

Læs mere

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk

I - VÆR OPMÆRKSOM PÅ. Tlf.: (+45) 88 20 88 20 Fax: (+45) 88 20 88 21 E-mail: gouda@gouda.dk REJSEFORSIKRING BETINGELSER NR. 814 KÆRE GOUDA-KUNDE Dette hæfte består af to dele. Først en vejledning i, hvad du skal gøre, hvis du får brug for din rejseforsikring. Derefter de betingelser, der gælder

Læs mere

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring

Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka gør det nemt at vælge ny rejseforsikring Alka Global Ekstra dækker dig og din familie i hele verden, inklusiv afbestillingsforsikring. Alka Global Ekstra giver dig mulighed for at rejse i hele verden

Læs mere

SENIORREJSEFORSIKRING

SENIORREJSEFORSIKRING SENIORREJSEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 761 Til rejser i hele verden for rejsende, der er fyldt 70 år Forhåndstilsagn er en forudsætning for dækning Denne forsikring dækker kun, når du har fået

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01

Forsikringsbetingelser Erhvervsrejseforsikring 654-01 Forsikringsbetingelser 654-01 Indhold Side 100 Generelle betingelser 3 200 Sygdom og hjemtransport 8 300 Personassistance 10 310 Hjemkaldelse 10 320 Tilkaldelse 12 330 Sygeledsagelse 13 340 Erstatningsmedarbejder

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 0803

Forsikringsbetingelser nr. 0803 Forsikringsbetingelser nr. 0803 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. Bestående sygdom Hvis du har en bestående sygdom, dækker

Læs mere

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp

6654-1 April 2015. Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 Psykologisk krisehjælp Topdanmark Forsikring A/S Psykologisk krisehjælp 6654-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Psykologisk krisehjælp.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere