Øster Starup Vester Nebel Hallen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Øster Starup Vester Nebel Hallen"

Transkript

1 Øster Starup Vester Nebel Hallen Udviklingsplan juni 2013

2 Indhold Baggrund og vision Kravspecifikation Eksisterende forhold Oversigtsplan med fotoregistrering og terrænsnit Eksisterende situationsplan med udefotos Eksisterende planforhold og indefotos Eksisterende facader - gavle med kort over udviklingsarealer Eksisterende facader - langsider Fremtidige forhold Forbindelseslinier og disponering af fremtidige forhold Fremtidig situationsplan Fremtidig planforhold Per Nedergård Rasmussen Afdelingsdirektør DGI-huse og haller Finn Refslund Arkitekt MAA Freelance Mols Fremtidig facader - gavle Fremtidig facader - langsider Nybygninger og nyindretninger med m2 Fremtidig udeområder -aktivitetspladsen -asfaltlandskabet Principper for fremtidens byggefelter Erik Muff Reinert Art Director Helgenæs

3 Baggrund og vision BAGGRUND ØSVN Hallen er opført af lokale kræfter i Den har siden opførelsen været den lokale ramme for indendørs idræt. Udover vedligeholdelse af hallen er der siden opførelsen ikke sket væsentlige funktionsmæssige forandringer med hallen. I den tid der er gået siden hallens opførelse er der sket en voldsom forandring i den måde vi dyrker idræt på: De traditionelle idrætter dyrkes stadig, i vores lokalområde er det især Badminton, fodbold, håndbold og volleyball, der dyrkes i hallen. Gymnastik er foreningens største aktivitet, men denne udøves især i de lokale gymnastiksale på Ø. Starup og V. Nebel Skole samt på Ågård Efterskole. Der opleves en større efterspørgsel især fra unge og voksne efter fleksible idræts- og motionstilbud, hvilket en udført borgerundersøgelse fra 2011 i høj grad understreger. Foreningen har gennem de sidste 8 år forsøgt at tilgodese disse ønsker gennem etablering af en fitnessafdeling, der udbyder forskellige holdfitnesstilbud, som indoorcykling, pilates, kickboksning, yoga med mere. Dette har været med til at skabe et behov for også at kunne tilbyde styrketræning i fleksible vilkår. Samtidig dyrkes der mere og mere idræt og motion selvorganiseret: voksne der løber og cykler, unge der dyrker det, der samlende kan kaldes asfaltidræt, såsom skateboard, rulleskøjteløb, parkour med mere. Dette skaber en udfordring for hallen i forhold til at kunne være udgangspunkt for sådanne aktiviteter. Da hallen blev bygget var cafeteriet det naturlige samlingssted før og efter træning. Cafeteriet er placeret på første sal, hvilket gør, at brugerne aktivt skal vælge at opholde sig her. I takt med, at idrætten har udviklet sig, er der også blevet stillet nye krav til cafédrift både fra gæsterne og myndighederne. Disse krav gør, at hallens cafeteria ikke længere kan honorere hverken myndighedernes krav eller gæsternes ønske om sund og spændende mad. Det opleves at færre og færre klæder om i hallen, hvilket er en generel tendens. Det er derfor en udfordring at få gæsterne i hallen til at benytte cafeteriet. I idrætten generelt og også i hallens lokalområde oplever vi, at det er svært at fastholde de unge i idræt og motion. De unge oplever samtidig, at de mangler et fristed, hvor de kan mødes og være sammen i uformelle rammer på deres vilkår. I de nuværende rammer kan vi i lokalområdet ikke tilbyde et sådant fristed. Hallens økonomi er ikke prangende, men det lykkes med en ihærdig indsats fra ansatte og frivillige at lave en bæredygtig økonomisk drift. Det skyldes ikke mindst attraktive ordninger med Vejle Kommune, som opleves som en aktiv og samarbejdsvillig partner i forhold til den fortsatte udvikling. I efteråret 2013 er hallen og kommunen færdig med at afdrage på de oprindelige lån fra hallens tilblivelse. Der er dermed en mulighed for at se på om, der kan findes økonomi til en funktionel udvikling af hallen. VISIONEN Med udgangspunkt i den beskrevne baggrund vil vi gerne bruge nedenstående vision som udgangspunkt for den kommende udvikling: ØSVN Hallen - hverdagens samlingssted for lokalområdet. Med ovenstående vision skal området udvikles til ikke kun at være en ramme for udøvelse af idræt til at være et mangfoldigt samlingssted, hvor lokalområdet kan komme hele året og møde andre mennesker. Der sættes et specielt fokus på tiltrækning af børn og unge, samt deres forældre Målet med udviklingen er: Skabe et fristed for områdets unge, hvor de kan mødes på deres præmisser og inspireres til aktivitet og motion. Sørge for, at der er attraktive motionstilbud til hele familien, således at far og mor kan være aktive, mens børnene dyrker idræt. Skabe et mødested med en moderne café som centrum, hvor alle vores gæster kan stoppe op og mødes i attraktive rammer. Give mulighed for endnu større integration med Ø. Starup skole, ved at tilbyde skolemadsordning og ungezone. Gøre hallen til et attraktivt udgangspunkt for selvorganiseret idræt. Skabe et sted hvor alle kan blive inspireret, motiveret og udleve en aktiv livsholdning.

4 Kravspecifikationer KRAVSPECIFIKATION Med udgangspunkt i visionen bliver de overordnede mål med udvidelsen og ombygningen at tilføre hallen en række fitnessfaciliteter og en ungezone samtidig med at der etableres en ny café med nyt køkken. Derudover ønskes det, at hallens elementer åbnes op, således at hallen fremtræder transparent og imødekommende for bruger og borger i området. Det er ligeledes et mål, at der sker en udvikling af udeområderne omkring hallen, således at der skabes et naturligt samspil med omgivelser, parkeringspladser og aktivitetsmuligheder. Nedenfor er kravene til de enkelte områder beskrevet. FITNESS Der ønskes et styrketræningslokale til diverse fitnessmaskiner, som minimum udgør 125 m 2. Rummet skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet alle årets dage, uden at der er adgang til resten af hallen, således at medlemmer af fitnessafdelingen via låseordning kan bruge lokalet fleksibelt. Derudover skal der etableres et lokale til indoorcykling med plads til 25 cykler. Dette lokale skal være synligt fra hallen, eksempelvis via vinduer. Det nuværende fitnesslokale skal fastholdes eller der skal etableres et tilsvarende gerne 100 m 2. Hvis det er muligt ønskes 2 mindre behandlerrum til massør eller andre behandlere på 6-8 m 2. CAFÉ OG KØKKEN Den nye café skal placeres i forbindelse med indgangen til faciliteten, der skal være plads til ca. 50 personer. Fra caféen skal der være naturlig adgang til det store holdfitnesslokale, således at dette også kan bruges til møde- og festlokale. Caféen skal indeholde bookingstation og informationsskærme i forhold til den aktivitet der foregår dels i hallen men også i lokalområdet som sådan. En del af caféen skal kunne lukkes af, så det kan fungere som mødehjørne med plads til 12 personer, som kan holde møde uforstyrret. I forbindelse med dette aflukke skal der være en række installationer, der er tilgængelige for trænere, ledere med flere: kopimaskine, tavle, projekter, mindre musikanlæg m.m. I dagtimerne skal caféen kunne bruges af skolens elever og personale som kantine. I forbindelse med caféen skal der etableres et nyt køkken, som skal kunne fungere i forhold til fremstilling af sund cafémad og skolemad. Køkkenet skal indeholde alle nødvendige funktioner som køle- og depotrum og særskilt personalerum med bad og toilet. Samlet forventes et areal på 60 til 80 m 2. Som en del af café og køkken skal der etableres et hallederkontor. Cafeen vil fungere som indgang til hallen, det er i den forbindelse væsentligt, at denne adgang kan benyttes uden at der er personale i hallen. DE EKSISTERENDE FACILITETER De nuværende omklædningsrum skal moderniseres og udvikles, således at de i højere grad lever op til brugernes ønsker og krav. Facilitetens depoter er fuldt udnyttede, så udbygningen skal tage højde for at der etableres nye depot-muligheder. Der ønskes en vurdering af mulighederne for etablering af en opdeling af hallen, således at den kan opdeles i 1/3 2/3. ØVRIGE BEMÆRKNINGER Udbygningsplanen skal tage højde for at der på et senere tidspunkt kan etableres en større sal på 500 m 2 i forbindelse med hallen. FUNKTIONSDIAGRAM Sorte pile: Direkte adgang Foreningszone Mødelokale Cafe Røde pile: visuel kontakt Indoorcykling Indgang Toilet UNGEZONE UDEOMRÅDER Depot Hal Fitness maskiner Ungezonen skal placeres som en særskilt del af hallen, som på den ene side har direkte forbindelse, så det opleves som en del af hallen og på den anden side af de unge opleves som et område, hvor de er sig selv. Indholdet i de indvendige rum skal udvikles i samarbejde med unge, men skal også kunne bruges aktivt til andre formål. Det indvendige område forventes at være ca. 100 m 2. Zonen skal have direkte kontakt med det udeområde, hvor der især kan fokuseres på aktiviteter som skateboard, rulleskøjteløb, trialcykling, BMX, udebasket og parkour. Det ønskes at der etableres en overbygget platform, der kan bruges som opstarts- og mødeplads for løbere, cyklister og andre aktive. Platformen skal være oplyst og der må gerne være mulighed for afspilning af musik. Der ønskes generelt at der åbnes op i hallens sydvendte facade således, at det bliver synligt fra vejen, at stedet er fuldt af aktivitet. I forbindelse med ombygningen skal der etableres en række nye parkeringspladser, således at der samlet er plads til 50 biler. Fitness hold Udeareal Omklædningsskabe Omklædningsrum d

5 Eksisterende oversigtsplan, fotoregistrering og terrænsnit Der er stor sammenhæng mellem skolebygningen, halkomplekset, uderummene og bygningernes mellemrum. Der er en central parkeringplads, gode forbindelseslinier og fine ankomstforhold. Oversigtsplan med snitlinie Fotoregistrering Landskabssnit gennem hallen og med skolen i baggrunden

6 Eksisterende situationsplan Mål 1 : 1000 Eksisterende forhold Skole og idrætsareal med halfaciliteter og caféteriafunktioner ligger samlet i et grønt område med læhegn og gode adgangsveje. Der er grusareal til parkering foran hovedindgangen og langs med vejen op til hallen. Byidræt på asfaltunderlag - skatebordrekvisitter Grusareal Parkering Skoleområde Parkering på græsareal Skolens udendørs aktivitetsplads Fotos fra området omkring hallen

7 Eksisterende grundplansforhold og indendørs fotos Mål 1 : 200 Depotrum Kontor Køkken Udskænkning Cafeteria Møderum 1. sals plan Omklædningsrum Bagindgang til hal og 1. sal Fyrrum Depotrum Hal Hovedindgang med toiletter og opgang til cafeteriet Stueplan Fotos fra området indenfor hallen

8 Eksisterende facader - gavle Mål 1 : 200 Facade mod øst Hal og asfaltareal eksisterer uafhængige af hinanden og asfaltarealet ligger således lidt hengemt og uden at signalere og opfordre til bevægelse og nysgerrighed. Port til hal Facade mod vest Port til hal Grusarealet foran vestgavlen er uden aktiviteter og er ikke i sammenhæng med aktivitetsrummet lige inden for på den anden side af væggen.

9 Eksistrende facader - langsider Mål 1 : 200 Facade mod nord Spillereindgang til omklædningsrum Spillereindgang til omklædningsrum Indgang til hal, 1.sal og fyrrum Facade mod syd Hovedindgang Dobbelt portåbning fra hallen

10 Forbindelseslinier og disponering af fremtidige forhold P Hal Uderum til asfaltidræt. Aktivitetsplads for ungdomskultur. Ungdomshjørne med forbindelse til asfaltuderum til byidræt. Forbindelseslinier Visioner P Skole Nyt indgangsparti med forbindelse til - ny café med nyt køkken - holdfitnesslokale / møderum - bookingstation - infoskærme - info / kontor / hallederkontor P Møderum og mødehjørner - tavler - projektorer - kopimaskine - musikanlæg Fitness - styrketræningslokale - nøglekort - indoorcykling - synlighed Udsigts- og fitnessbalkon med motionstrappe. Adgang til indendørs motionsrum. Halvbuet aktivitetsareal med pitstop til mountainbikes. Faciliteter til både dagplejen og til ældremotion. Aktivitetsplads for alle. Køkkenhjørne med infoskranke, depot og toiletrum Hovedindgang med fordeling til café, fitnesslokaler og info. Der er trappe til møde- og motionslokaler på 1. sal. Behandlerrum Transparens og imødekommenhed Udvikling af udeområderne - parkeringspladser - overdækket og oplyst aktivitetsplads - for løbere, cyklister og andre - pitstop - asfaltidræt med ramper, basket - rulleskøjter, skatere, parkour m.m. Synlighed - portalindgang synlig fra vejen - synlighed til aktiviteterne

11 Fremtidig situationsplan Mål 1 : 1000 Fremtidige forhold Skole og idrætsareal med halfaciliteter og caféfunktioner ligger samlet i et grønt område med læhegn og gode adgangsveje. Det anlægges flere p-pladser og der skabes gode uderum med sammenhæng til indemiljøet. Nyt parkeringsareal til bagindgang Byidræt på asfaltunderlag - basket - parkour - skatebordrekvisitter m.m. Aktivitetsbalkon Løbering Aktivitetsområde - fitness - mountainbike - pitstop - dagplejen Skoleområde Nyt parkeringsareal til hovedindgang Skolens udendørs aktivitetsplads Planperspektiv over området set fra sydvest

12 Fremtidige planforhold Mål 1 : 400 Tagplan 1. sals plan Stueplan Ungdomshjørne Omklædning Spillerindgang fra udearealerne Hal Bagindgang til hal og 1. sal Fyrrum Depotrum med udvendigt koldt depot Indoorcykling Fitnessbalkon Motionstrappe Møderum Styrketræningslokale Kontor og møderum Udsigtsbalkon med fitness og styrketræning Behandlerrum Hovedindgang med fordeling til cafeteriet, spinningslokalet og info. Der er trappe til møde- og motionslokaler på 1. sal. Køkken med depotrum og toilet Aktivitetslokale med vindfang Møderum Vindfang med fordeling til aktivitetslokale og møderum

13 Fremtidige facader - gavle Mål 1 : 200 Facade mod øst Indgang til ungdomshjørnet Ungdomshjørnet og det udendørs areal til asfaltidræt vil i fremtiden hænge nøje sammen. Der er depot og lockers til aktivitetsfaciliteterne og der er gode synsforbindelser mellem inde og ude. Facade mod vest Nyt uopvarmet depotrum Trappe til fitnessbalkon Vindfang til aktivitetsrum Indgang til køkkendepot og køkken Fitnessrummet og balkonen på 1. sal og aktivitetsrummet i stueplanet forbindes i fremtiden med et multifunktionelt aktivitetsuderum.

14 Fremtidige facader - langsider Mål 1 : 200 Facade mod nord Spillereindgang til omklædningsrum Spillereindgang til omklædningsrum Indgang til hal, 1.sal og fyrrum Facade mod syd Trappe til fitnessbalkon Hovedindgang Dobbelt portåbning fra hallen

15 Fremtidige snit A - A og B - B Mål 1 : 400 Trappe til 1. sal. Styrketræningslokale Kontor og møderum Trappe til 1. sal Aktivitetslokale Koldt depotrum Caféareal Glasvæg mod hal Infoskranke Snit B - B B B A A Koldt depotrum Vindfang Depot Kontor Køkken Stueplan med snitlinierne A - A og B - B Snit A - A

16 Arealdisponering - m2 - nybygning - ombygning Mål 1 : 400 Ombygning 1. sal 82 m2 Ombygning stueplan 20 m2 Behandlerrum 28 m 2 Ombygning i alt 28 m 2 10 m2 Ungdomshjørnet 20 m 2 Væg - ungdomshjørnet 70 m 2 Væg til hal fra spinning og café 70 m 2 Døre - toilet 3 m 2 Døre - aktivitetslokale 5 m 2 Væg ved rampe 20 m 2 Nybygning 1. sal Ombygning i alt 188 m 2 Facadedør 5 m 2 Fitnessterrasse 100 m 2 62 m2 Nybygnining i alt 105 m 2 Nybygning stueplan 10 m2 28 m2 100 m2 5 m2 46 m2 7,5 m2 5 m2 10 m2 7,5 m2 20 m2 3 m2 70 m2 77 m2 Ungdomshjørne 82 m 2 Caféområde 77 m 2 Spinningslokale 62 m 2 Vindfang - café 10 m 2 Vindfang - aktivitetslokalet 10 m 2 Koldt depot 46 m 2 Trapper 16 m 2 Nybygnining i alt 303 m 2

17 Fremtidig indeområde - perspektiver Synslinie til hal, fitness og cafémiljø Synslinie til aktivitetssal, cafémiljø og fitness Synslinie til ungdomshjørne og hal

18 Visualisering af indgangs- og cafémiljø Møderum Aktivitetslokale med vindfang Køkken med depotrum og toilet Farveforslag til visuel reaktualisering af faciliteten Stadion løbestreger Eksisterende røde mursten sammen med farveforslag Hovedindgang med fordeling til café, spinningslokalet og info. Der er trappe til møde- og styrketræningslokale på 1. sal. Spinning

19 Visualisering af ungdomshjørnet Ungdomshjørne

20 Fremtidige forhold udearealer - delområder Eksisterende beplantning ved vestgavlen Nyt parkeringsareal til bagindgang med 8 parkeringsbåse og løb løb på løbebånd Udsigtsbalkon med mulighed for fitness og styrketræning. Aktivitetsområde med løb på løbebånd og aktivitetsmur - fitness - mountainbike - pitstop - dagplejen - trappeanlæg - klatrevæg til småbørn - boldvæg - rutchebane Byidræt på asfaltunderlag - basket - parkour - skatebordrekvisitter - boldvæg - trappeanlæg i skråning - udsigtsterrasse i skråning - udsigtsterrasse på taget - nedkørsel fra tagterrasse - buler og sænkninger - klatrevæg på halgavl - løb på løbebånd Hovedindgang og forplads med 8 parkeringsbåse og løb på løbebånd Fremtidig aktivitetsmur og beplantning ved vestgavlen Nyt parkeringsareal op mod hovedindgangen med 27 parkeringsbåse

21 Asfalt - bylandskabet Udsigtsterrasse med motionsmulighed svæver på skråningen Trappeanlæg til ophold og motion Den store parantes De to krumme vægge i hver ende af udeområdet danner en parantes for al aktivitet i aktivitetsmiljøet omkring hallen Løbebåndet forsætter indenfor på gulvet for at skabe dynamik og et klart rumtilhørsforhold Nord - Syd - Øst - Vest Kompasset er tegnet af bogstaverne ØSVN Asfaltlandskab til bevægelse og byidræt med ramper for skatere og løbehjul Krum væg til balanceøvelser og boldtræning Klatrevæg på halgavl Anlæg med trappe og rampe fra terrasse Udsigtsterrasse med nedkørsel og trappe til asfaltanlæg

22 Asfalt - bylandskabet Ungdomshjørnet vender ud mod et eksisterende asfaltområde der tænkes udbygget som et asfalttorv med et bymæssigt idégrundlag. Klatrervæg Udeungdomstag Titanic hjørne Bænke ved opstammede træer Asfalttorvet kan udbygges løbende efterhånden som økonomien tillader det Gennemsyn Kompasboble Myldretrappe Bænke ved opstammede træer Asfalttorvet er et multifunktionelt torv, der hovedsagelig henvender sig til ungdommen. Hængud hjørne Kompasboble Titanic hjørne Udeungdomstag Myldretrappe Der er mulighed for bevægelse og fysisk udfoldelse, og der i høj grad lagt vægt på det sociale samvær. Torvet fremstår som et rumligt kompleks af faciliteter for bevægelse omgivet af indretninger til socialt miljø i kanterne. Eksempel på en svævende terrasse, hvor der er mulighed for både et socialt miljø og faciliteter til fysisk udfoldelse. Det lægges vægt på at de forskellige facilæiteter i og omkring asfalttorvet kan anvendes på flere forskellige måder.

23 Multifunktionel aktivitets- og mødeplads Den store parantes Den krumme væg som afgrænser balkonpladsen bliver udgangspunkt for en række multifunktionelle aktiviteter. Der er cykelpitstop, rutchebaner, huller til boldtræning, faciliteter til styrketræning, legeredskaber og kreativt udformede bænke til ophold og bevægelse. Idéudkast med kridt på inspirationstavlen Aktivitetspladsen mod vest

24 Multifunktionel aktivitets- og mødeplads Aktivitetspladsen mod vest Løbering Motionstrappe Rutchebane og sandkasse Udsigtsbalkon til fitness og styrketræning Balanceredskab Motionsredskaber Aktivitetsplads mod vest afskærmet mod vestenvinden. Der etableres en halvbuet, multifunktionel facilitetsmur med opstammede træer. Muren skaber sammen med træerne og hallen og de nye halbygninger ent klart defineret rum for fremtidige aktiviteter. Cykel pitstop

25 Principper for udbygningsmuligheder - byggefelter til 500 m Byggefelt som halforlængelse Opfanger det grønne miljø Byggefelt som mellemrumfortætning mellem nuværende udvidelsestanker Byggefelt som parasitfangearmsudvidelse Byggefelt som halforlængelse Opfanger asfaltmiljøet Byggefelt som mellemrumfortætning mellem hal og skole

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. eksist. forhold og analyse. august 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling eksist. forhold og analyse august 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine Vistoft

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

Appendiks 1 til rapporten

Appendiks 1 til rapporten Appendiks 1 til rapporten Nuværende forhold - Billedregistrering Hadsten hallen og de udendørs arealer DGI Faciliteter & Lokaludvikling 1 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hadsten Kultur- og Idrætscenter

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening

BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening DGI Projekt- og landskabsværkstedet Tegnestuen v. Poul Erik Clausen, Finn Refslund og Bo Fisker DGI Karpenhøj BMI SKITSEPROJEKT Beder Malling Idrætsforening INDHOLD Nuværende forhold Billed registrering

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN

ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN ALSLEV HALLEN - ET NYT KNUDEPUNKT FOR BYEN 2 Formål Alslev Sport og Kultur (ASK) har et stort ønske om, at der bygges en ny sportshal i byen. Den eksisterende hal er nedslidt, og den kan ikke efterleve

Læs mere

Hornslet Kultur- og idrætscenter

Hornslet Kultur- og idrætscenter Hornslet Kultur- og idrætscenter Bygningshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn

Læs mere

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015

Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Jetsmark Idrætscenter Borgermøde 10. september 2015 Simon Rømer Roslyng Indhold i oplæg Ganske kort om bagtæppet ændrede tendenser En række konkrete anbefalinger med fokus på at kunne skabe mere aktivitet

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Nyt Kirke- og kulturhus i Vinderup. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest N Y T K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P - Denne skitsemappe indeholder et forslag

Læs mere

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter

Renoveringsprojekt. for Auning Idræts- og Kulturcenter Renoveringsprojekt for Auning Idræts- og Kulturcenter Ansøgning til fase 1 i en samlet udviklingsplan for et moderne idrætscenter til gavn for kommunens borgere og til profilering af Norddjurs Kommune

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse

Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer. Indholdsfortegnelse Bilag 1 Overordnede funktionsdiagrammer Indholdsfortegnelse 1. Overordnet funktionsdisponering 2. Vestibule 3. Ambulatorium 4. Psykiatrisk skadestue 5A. Almen psykiatri enhed overordnet 5B. Almen psykiatri

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tim. Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen. August 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tim Skitseprojekt - tilbygning til Tim Hallen August 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center

Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Udbygningsplan for Idrætsfaciliteterne i Tuse-området. Fra Idrætslegeplads til Tuse Idræts- og kultur center Planens fokus: Denne plan ønsker primært at sætte fokus på at etablere nogle motions- og bevægelsesspor

Læs mere

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest

F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P. Vinderup Kirke- og kulturhus - rev.1d3. Perspektiv set fra syd-vest F O R S L A G T I L K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P Perspektiv set fra syd-vest K I R K E - O G K U L T U R H U S I V I N D E R U P NORD - Nyt Kirke- og Kulturhus - KIRKEHAVE m. bålsted,

Læs mere

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER

IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS VEJEN IDRÆTSCENTER KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER IDÉOPLÆG STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS KEINICKE & OVERGAARD ARKITEKTER STØTTEPUNKT FOR SKATERE + MOUNTAINBIKERS ASKOV PRÆSTESKOVEN VEJEN BYMIDTE BAGGRUND Civilforsvarsstyrelsen opførte i 1987-88

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012

MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP. November 2012 ,ngafdhalkjæshfdjakældshfkaljshfdkljajshdfkljs MULTIHUS VED IDRÆTSHALLEN I STENSTRUP November 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD VIL VI HVORDAN SKAL MULTIHUSET INDRETTES OVERSIGTSPLAN OG SNIT MULTIHUSET STUEPLAN

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole

17. STEPPING Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for Fritids- og Idrætsområdet Skoledistrikt: Stepping Skole Kolding Kommune 17. STEPPING Skoledistrikt: Stepping Skole Stepping er beliggende i kommunens sydvestlige hjørne ca. 23 km fra Kolding by. Den gamle del af landsbyens bebyggelse er anlagt som forteby,

Læs mere

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde

Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Fysisk løsningsforslag /l nyt fri/dscenter i Varde Indledning Varde Fri/dscenter rummer i dag en lang række /lbud /l idrætslivet. Det er primært foreningsbaserede ak/viteter, der præger centeret. De>e

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100.

OMRÅDEPLAN - 1:5000. Kirkebyskoven. Odense - Svendborg. Græsholmene. Amalielyst. Politiskole. Horseskov. Skove til hundetræning - 1:100. POLITISKOLE & EFTERUDDANELSESCENTER I SVENDBORG 2 Kirkebyskoven Amalielyst Græsholmene Politiskole Odense - Svendborg Horseskov Skove til hundetræning - :00.000 Fremtidig indkvartering Grund: 8000 m 2

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS

B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS 12 B - HOUSE B-HOUSE ER FREMTIDENS FLEKSIBLE KONTORHUS B-House er et nyt flerbruger-kontorhus med stort fokus på at skabe de bedste rammer for alle, der arbejder og har deres gang i B-House. Fleksibilitet

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS

BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS BØRNEHUS I SKIBBY RÅDHUS MN SAG NR 11123-01 - SIDE NR 1 AF 16 Saltsøvej affaldsgård redskabsskur cykeloverdækning klapvogne parkering ca. 30 pladser legeplads større børn bålhytte låge HOVEDINDGANG HCparkering

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49

Sognegård i Ringe ARKITEKT JAN SKOVSENDE HANSEN CAND ARCH, MAA PAR LUNDEGAARDSVEJ 6, 5672 BROBY TLF. 62 68 18 00 FAX 62 68 16 49 Sognegård i Ringe BESKRIVELSE AF DEN NYE SOGNE- GAARD I RINGE. BELIGGENHED Den nye sognegård placeres på samme sted som den nuværende administrationsbygning for sognet, ca.175 meter nordvest for Ringe

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

EVANGELIEKIRKEN - WORSAAESVEJ FORSLAG TIL NYT KIRKECENTER OG KOLLEGIE WORSAAESVEJ 5, 1972 FRB. MARTS 2015

EVANGELIEKIRKEN - WORSAAESVEJ FORSLAG TIL NYT KIRKECENTER OG KOLLEGIE WORSAAESVEJ 5, 1972 FRB. MARTS 2015 EVANGELIEKIRKEN - WORSAAESVEJ FORSLAG TIL NYT KIRKECENTER OG KOLLEGIE WORSAAESVEJ 5, 1972 FRB. MARTS 2015 + Projektforslag udarbejdet af: H+ARKITEKTER Sankt Kjelds Plads 12 2100 København Ø EVANGELIEKIRKEN

Læs mere

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG

IRH-konference 20. november Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG IRH-konference 20. november 2015 Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe (FIG) John Sørensen Formand - FIG john@sxrensen.dk 20. november 2015 Erfaringer Facilitetsanalyse - Gladsaxe Baggrund for analysen Processen

Læs mere

Byhallen i Kolind. Skitseprojekt 28.05.2013 / KRADS

Byhallen i Kolind. Skitseprojekt 28.05.2013 / KRADS Byhallen i Kolind Skitseprojekt 28.05.2013 / KRADS Skitseforslag Byhallen i Kolind. Skitseforslag for Byhallen i Kolind er tegnet på baggrund af en forudgående dialog med Byhallens bestyrelse og Syddjurs

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling FORELØBIG. Mols Masterplan. Nuværende forhold. Januar 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Mols Masterplan Nuværende forhold FORELØBIG Januar 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI Maj 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED C & D...4 TAGLEJLIGHED...5 FACADE...6 FACADE...7

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Glamsbjerg Hallen. Hæfte 3. Justeringshæfte. Oktober 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Glamsbjerg Hallen. Hæfte 3. Justeringshæfte. Oktober 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Glamsbjerg Hallen Hæfte 3. Justeringshæfte Oktober 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013

VINKELGAARDEN. Frederikshavn Boligforening. OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 VINKELGAARDEN Frederikshavn Boligforening OPLÆG TIL RENOVERINGSSTRATEGI April 2013 IND HOLD: OVERSIGTSBILLED...1 SITUATIONSPLAN...2 LEJLIGHED A & B...3 LEJLIGHED B.b...4 LEJLIGHED C & D...5 TAGLEJLIGHED...6

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

AKTIVITETSKILEN EBELTOFT

AKTIVITETSKILEN EBELTOFT AKTIVITETSKILEN EBELTOFT Helhedsplan for Den Gamle Festplads Pluskontoret A/S Arkitekter m.a.a maj 2007 Drivremmen og Aktivitetskilen PLUSKONTORET Partnere Suna Cenholt Bent Madsen Mette Stavad Pluskontoret

Læs mere

Skolesvinget 10 og Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg

Skolesvinget 10 og Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg Grønnemose Skole Adresse Generel beskrivelse af bygningerne Parkeringsforhold Nøgler/adgangskort/alarm Adgang til skolen i aftentimerne Skolesvinget 10 og Høje Gladsaxe Torv 4, 2860 Søborg Skole bygget

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

WORKING WHERE GREAT INVENTIONS WERE MADE

WORKING WHERE GREAT INVENTIONS WERE MADE WORKING WHERE GREAT INVENTIONS WERE MADE Overblik Hellesens 1910 Hellesens 1910 Opførelsesår: 1901 og i 1986 omfattende renoveret iflg. BBR-Meddelelse. Løbende renoveret og moderniseret. Ejendommen er

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé

Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Hovedgård borger- og ungeundersøgelsen Resumé Den idrætsaktive - 80 % af respondenterne dyrker idræt. - Det vigtigste for den idrætsaktive, når han/hun vælger idræt og motion, er i prioriteret rækkefølge:

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

IDÉOPLÆG NOVEMBER 2011 \\ UBBERUD KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS

IDÉOPLÆG NOVEMBER 2011 \\ UBBERUD KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS IDÉOPLÆG NOVEMBER 2011 \\ UBBERUD KULTUR- OG BEVÆGELSESHUS INSPIRATION OG STEMNINGER NÆRHEDSDIAGRAM SIDE 4 STEDET SIDE 6 SITUATIONSPLAN SIDE 8 VIEW FRA LEGEOMRÅDE SIDE 10 AXONOMETRISK VIEW SIDE 12 STUEPLAN

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310

Fasanparken. Lækre familieboliger i Ishøj. Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 7012 1310 Fasanparken Lækre familieboliger i Ishøj 62 boliger med gode udearealer, parkeringsmuligheder og fælleshus Afdeling 950-0 Lejerbo Køge Bugt Udlejningsteam Syd Gammel Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014

Hornslet Idræts- og bevægelsespark. Landskabshæfte 2014 Hornslet Idræts- og bevægelsespark Landskabshæfte 2014 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen bo.fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Christine

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

- SUNDBAKKEN. Sæt foto her INDIVIDUEL FLEKSIBILITET NOTER

- SUNDBAKKEN. Sæt foto her INDIVIDUEL FLEKSIBILITET NOTER GR UPP ERN SENIORBOFÆLLESSKABET ES SAM LED - SUNDBAKKEN EN ØVELSE OM PRIORITERING AF INDRETNINGSVÆRDIER AFSKÆRMET KØKKEN ENTRÉ MED BRYGGERSFUNKTION Ingen ønsker åbent køkken. En ønsker lille køkken. En

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT. FEDT Gymnastiksal. helhedsplan! renoveres. God helhedsplan! God helhedsplan!

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT. FEDT Gymnastiksal. helhedsplan! renoveres. God helhedsplan! God helhedsplan! SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT Gymnastiksal renoveres FEDT med to omklædningsrum ifb. med gymnastiksal Affjedrende trægulv i gymnastiksal Udgang fra gymnastiksal til hal Skoletorv større (ca.

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle!

Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! NATUR LEG SAMVÆR KULTUR Voel Multihus og Aktivitetsområde - plads til alle! LÆRING SUNDHED IDRÆT MILJØ Intro Voel ligger midt i det smukke Søhøjland ca. 10 km fra Silkeborg. Med Sil-keborgmotorvejen er

Læs mere

BYPARK FOR SYDHAVNERNE

BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE BYPARK FOR SYDHAVNERNE PROJEKTFORSLAG April 2013 INDLEDNING INDLEDNING Projektforslaget er udarbejdet af Active City Transformation i et samarbejde med AKB København, KAB, Københavns

Læs mere

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc.

Lejre Bevægelsesanlæg. Projektoplæg til styrkelse af idrætsfaciliteter i Lejre. Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Lejre Bevægelsesanlæg Klatrevæg Rum til aktiviteter f.eks. fitness/pilates/yoga etc. Inde- og udendørs Cafe Styrketræning/ spinning Fitness Motorikbane/Crossfit Ankomstplads Projektoplæg til styrkelse

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

SKIBBILD-NØVLING OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN. Information til Herning Kommune

SKIBBILD-NØVLING OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN. Information til Herning Kommune Information til Herning Kommune OPSTART AF MULTICENTERPROJEKT I SKIBBILD-NØVLING INFORMATIONER OM ØNSKER TIL EN FREMTIDIG OMBYGNING OG UDVIDELSE AF HALLEN I SKIBBILD-NØVLING. Projektgruppe for hallen,

Læs mere

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015

PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 PLACERINGSANALYSE Dragør Svømmehal JULI 2015 2 OVERSIGTSKORT 1:3000 DRAGØR RÅDHUS englandsvej kirkevej ST. MAGLEBY KIRKE SFO ST. MAGLEBY SKOLE idrætsareal grusbane møllegade EKSISTERENDE SVØMMEHAL parkering

Læs mere

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest

Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Multiaktivitetscenter på Gudrunsvej i Århus Vest Især inden for idræt og foreningsliv har Globus1 givet Århus Kommune et løft, og aktivitetscenteret er en af hovedhjørnestenene i kommunens integrationspolitik.

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Oplæg til placering af byggeri

Oplæg til placering af byggeri Oplæg til placering af byggeri Nærværende er rådgiverteamets tilrettede forslag til placering af nyt byggeri. Tilretning er iht. mødereferat fra fællesmøde afholdt den 17.12.2014 Der er i indholdet ikke

Læs mere

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012

Minihal Vestrup. Claus Broch Christensen 12/10/2012 2014 Claus Broch Christensen 12/10/2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund.... 3 Vision, mission og mål... 4 Vision... 4 Mission... 4 Mål... 4 Projekt indhold.... 5 Placering og udformning... 6 Budget

Læs mere

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive

Den idrætsaktive og den. ikke - idrætsaktive Den idrætsaktive og den ikke - idrætsaktive Hvad vil være en afgørende faktor/er, hvis du i morgen skal gå i gang med en motions og idrætsaktivitet? % Komme i form Godt hedbred Fællesskab Sjov, oplevelse,

Læs mere

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger

Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger Dispositionsforslag til fremtidens Sport & Fritid i Tarp Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Bryndum Sogn Lokalråd og de tilknyttede foreninger REV. 08.05.2015 Indholdsfortegnelse DISPOSITIONSFORSLAG

Læs mere

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel

BILAG 2: ØSVN- IF Bilag 2: ØSVN IF Ansøgning Multihus Vester Nebel BILAG 2: ØSVN- IF Den lokale idrætsforening, ØSVN- IF, lavede i efteråret 2011 en stor borgerundersøgelse i Øster Starup, Ågård og Vester Nebel omkring ønsket udvikling. Denne viste, at der var et stort

Læs mere