Nyhedsbrevet Vedetten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrevet Vedetten"

Transkript

1 Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Et skræddersyet forsvar til nutid, men Da Berlin-muren faldt i 1989 kom der en lettelse over hele vesten. Den store altudslettende atomkrig mellem demokratiet og diktaturet syntes for evigt at være taget af dagsordenen, og alle kunne ånde lettet op. Vi fulgte alle med i den udvikling, der dermed startede, Warszawa-pagtens opløsning, Sovjetunionens opløsning, den kommunistiske magts hurtige død og meget, meget mere. I Danmark taltes der en del om fredsdividenden, men det blev dog forpurret, egentlig ganske effektivt. Forsvaret skulle lægges om. Det er sket over flere gange og i forskellige tempi. For hver ny forsvarsordning blev der sagt, at nu skulle vi tilpasse os fremtiden, og så videre. Det var meget karakteristisk, at alle politikere talte om konklusionen fra den nedsatte kommission om blandt andet truslen mod Danmark. Alle citerede, at der indenfor en forudsigelig fremtid ikke kunne opstilles et magtapparat, der kunne være en militær trussel mod den danske geografi. For tiden gælder for eksempel, at der er ikke en egentlig militær trussel mod Danmark. Dansk forsvar er derfor på vej til at være skræddersyet til de igangværende internationale opgaver, og vi har i de seneste år oplevet den største ændring i dansk forsvar nogensinde, alt sammen i stor enighed på det politiske plan, og alt sammen tilsyneladende i god overensstemmelse med virkelighedens verden, og da navnlig med befolkningens ønske om at have et passende, men ikke for stærkt (for dyrt) forsvar. Den nugældende forsvarsordning har således fjernet hele mobiliseringsforsvaret, og har dermed skåret meget voldsomt ned på evnen til at gøre sig stor, evnen til reelt at kunne forsvare landet i et eksistensforsvar. Og vi har alle sammen været nogenlunde enige om dette, har vi ikke? Og hvad er det så, der pludselig begynder at rumle? Hvad var det, der skete, som fik i hvert fald mig til at mindes Churchills berømte ord om, at man kan nedlægge en hær på et halvt år, men det tager ti år at bygge en hær op? Det er svært at sige, ligesom det er svært at vurdere, hvor meget man skal tillægge det af betydning, men det startede for mig med en avisartikel i Jyllandsposten en gang i vinter, hvor der stod, at Norge var begyndt at blive bekymret for aktiviteter oppe i den nordligste del af landet, og at man havde skærpet overvågningen af grænseområdet mod Rusland. Og den foreløbige kulmination er de vurderinger, der nu kører næsten dagligt i pressen, at Rusland ønsker sig anerkendt som en stormagt. Rusland vil ikke finde sig i, at der stilles et missilskjold op i NATO østlige lande. Rusland er meget stejl overfor Estland i forbindelse med flytningen af et mindesmærke, der angiveligt vækker lige stor afsky henholdsvis stolthed hos esterne og deres russiske mindretal. Hvad er så alt dette? Ja - vi ved det ikke. Vi ved ikke, om det bliver alvorligt (vi tror det ikke rigtigt), men vi ved allerede nu én ting: Vi ved, at de skeptikere, der den gang sagde, at det var lidt overdrevent at sige, at der ikke kunne skabes en trussel mod dansk område indenfor en overskuelig fremtid, har fået ret. Vi ved, at en overskuelig fremtid er meget kortere, end man umiddelbart syntes det, da man lagde Forsvaret an efter det gældende trusselsbillede. Overskueligheden dækkede ikke engang forligsperioden! Derfor kan vi alle kun håbe, at dette pessimistiske fremtidsperspektiv, jeg her har peget på, ikke er rigtigt. Derfor kan vi kun håbe på, at vore politikere og vore militære chefer tager deres opgaver lige så alvorligt, som vi altid har set det. Side 1 af 10 sider

2 Nyhedsbrevet Vedetten udsendes af Danske Soldaterforeningers Landsraad Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Landsrådet varetager, formidler og koordinerer et samarbejde mellem 28 tilsluttede landsforeninger med medlemmer inden for soldaterforeningsbevægelsen i Hæren. Landsrådets adresse og Vedettens redaktion og administration: Solagervej 4, 4653 Karise tlf Nyhedsbrevet udsendes hver måned til landsforeningerne tilknyttet Landsrådet, til samarbejdspartnere, medlemmer af Forsvarsudvalget, Forsvarets ledelse, nordisk samarbejde etc., samt i øvrigt til alle, der måtte ønske at modtage nyhedsbrevet via maildistributionslister eller pr. post. For at sikre landsforeningernes medlemmer den bredest mulige nyhedsformidling er nyhedsbrevet suppleret med nyhedsbrevet fra Folk & Forsvar. Alle til - og frameldinger meddeles til nyhedsbrevets administration. Indsendte indlæg, der bringes i nyhedsbrevet, dækker ikke nødvendigvis Landsrådets holdning. Eftertryk er tilladt med kildeangivelse. Deadline for indsendelse af materiale til nyhedsbrevet er den 20. i måneden forud for udsendelse ved månedsskiftet. Aktivitetsoversigt Tjek aktiviteterne på - og på landsforeningernes egne hjemmesider Maj 4. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Lysfest i Haderslev 5. maj De Danske Pionerforeninger Sendemandsmøde i Skive 6. maj De Danske Garderforeninger Årgangsparade ved Rosenborg 12. maj Folk & Forsvar Forsvars- og Sikkerpolitisk konference 12. maj De Blå Baretter Jubilarstævne på Antvorskov Kaserne 12. maj Fynske Livregiments Soldaterforening Jubilardag på Odense gl. Kaserne 12. maj Danske Dragonforeningers Sammenslutning Dragon- og Forældredag i Holstebro 12. maj Slesvigske Fodregiments Soldaterforening Jubilarstævne på Haderslev Kaserne 12. maj Telegraf-Regimenternes Soldaterforening Sendemandsmøde på Nr. Uttrup Kaserne 29. maj De Blå Baretter International Peacekeepers Day i Kastellet Juni 2. juni Danske Livregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Kastellet 3. juni Danske Gardehusarforeninger Repræsentantskabsmøde i Maribo 4. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Præsidiemøde i Odense 9. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Repræsentantskabsmøde i Vordingborg 9. juni De Danske Garderforeninger Repræsentantskabsmøde i Ringkøbing 9. juni Kystartilleriforeningen Jubilæumsstævne Kastellet/Middelgrundsfort 10. juni Falsterske Fodregiments Soldaterforening Jubilæumsstævne i Vordingborg 14. juni Danske Soldaterforeningers Landsraad Nordisk Stævne 2007 på Bornholm 15. juni De Blå Baretter Sommerstævne på Holstebro Kaserne Soldaterdage i Den Gamle By fredag-lørdag-søndag maj 2007 Igen i år skabes der i Kr.Himmelfartsferien fokus på soldater og militærhistorie i Den Gamle By. Museets smukke bindingsværkshuse danner baggrund for rollespil, boder, foredrag, militærmusik og udstillinger. Alle 3 dage indtager De Jydske Landsoldater Den Gamle By. Her vil de sammen med deres preussiske venskabsforeninjg levendegøre Overgangen til Als 1864 en fascinerende del af dansk historie. Ud over opmarch og selve overgangen indretter soldaterne Torvet i Den Gamle By til alskens militære formål: Lazaret, kommandoposter, marketenderitelte m.v. Endvidere er der foredrag om belejringsskyts om krudt, blider og de store kanoner, udstilling af tinsoldater m.v. Arrangementets formidling af militær- og soldaterhistorie er i højsædet! Side 2 af 10 sider

3 Tillykke! Hædersbevisninger i Landsrådet Fortjensttegn i bronze Fortjensttegn i sølv Æresplakette Aksel Jensen Fodfolkspionererne 9. april 2007 Niels-Henning Høvsgaard Danske Dragonforeninger 13. april 2007 Morten L. Andersen Dronningens Livregiments Soldaterforening 21. april 2007 Dan Nørskov Beyer Hans Jørgen Lund Jensen Dronningens Livregiments Soldaterforening 23. april 2007 Aage Flink Møller Pedersen De Blå Baretter 10. april 2007 Jens P. Nielsen Lary Hansen Danske Dragonforeninger 13. april 2007 Kristian Ejnar Kristensen Danske Dragonforeningers Sammenslutning 30. marts 2007 Max Nielsen Danske Livregiments Soldaterforening 14. april 2007 Arne Rasmussen De Danske Garderforeninger 14. april 2007 Kaj Møller Intendanturforeningen 21. april års stiftelsesdag for Dronningens Livregiment Mandag 23. april 2007 blev 350 års dagen for stiftelsen af Dronningens Livregiment markeret i Aalborg og i Århus. Ved mindestenen for Dronning Margrethe I i Risskov blev der lagt blomster og holdt taler for Dronningens Livregiment. Formanden for Århus Afdelingen, Sven-Erik Bolt Magnussen, bød de mange gæster velkommen, hvorefter han gav ordet til borgmester Nicolai Wammen, der holdt talen for regimentet og dets soldater. I sin tale sagde borgmesteren bl.a.: Dronningens Livregiment har siden stiftelsen for 350 år siden levet en omskiftelig tilværelse som jeg ikke skal gøre mig klog på det ved I meget mere om. Jeg vil nøjes med at glæde mig over i dag, at der står respekt om alle dele af det danske forsvar, og det i en tid med store omvæltninger og udfordringer her og i udlandet. Danske soldater er dagligt i skudlinien helt bogstaveligt. Danmark har påtaget sig en forpligtelse til i samarbejde med andre nationer og FN at bidrage til en verden præget af fred, demokrati og respekt for menneskerettigheder. Vi har en forpligtelse til at involvere os på en måde, så det altid sker i overensstemmelse med de værdier og idealer om frihed og demokrati, som vi ønsker at værne om og udbrede. Og det synes jeg er lykkedes. Herefter talte tidligere landsformand for Dronningens Livregiments Soldaterforening gennem 12 år, Paul B. Knudsen, om sin tid ved regimentet Jyllands ældste regiment. Der blev lagt blomster ved mindestenen og uddelt faneplader til de mange faner, der deltog i markeringen af dagen, inden man gik til en efterfølgende sammenkomst på Vandrerhjemmet i Risskov. Side 3 af 10 sider

4 9. april i Sønderjylland For de fleste soldaterforeninger landet over er 9. april en mindedag med fastholdte traditioner. Man samles og mindes denne sorte dag i Danmarks historie, og lægger blomster på de grave og ved de mindesmærker, som relaterer sig til denne dag. Et af de steder, hvor denne tradition har prioritet, er i Sønderjylland. Søgårdlejren er udgangspunktet, og som tidligere år deltog præsidiemedlem Leif Christensen i mindedagen. Flaget blev sat kl Efter kommandantens tale blev der lagt kranse og blomster med lejrens mindetavle for 4. Bataljon af Fynske Livregiment samt ved mindepladen på Fodfolkspionerbataljonens bygning. Derefter kørte man den faste tur i det sønderjyske Hokkerup Lundetoftebjerg Sønder Hostrup Bjergskov og tilbage til obelisken udenfor Søgårdlejren. Alle steder blev der holdt mindehøjtideligheder og lagt blomster. En god og værdig indsats, og en respekt for de danskere, der mistede livet på denne triste dag i Danmark. Andre nyheder Ministeren imponeret over soldaterne - Jeg er imponeret over den måde, hvorpå vore soldater løser deres opgaver under vanskelige forhold. Der er grund til den dybeste anerkendelse og respekt for deres indsats, sagde forsvarsminister Søren Gade i sidste uge efter sit besøg i Camp Einherjer i Irak. Ministeren oplevede i øvrigt de hyppige beskydninger af den danske lejr, og ministeren og hans ledsagere måtte søge dækning. De oplevede således lidt dagligdag i lejren. Beskydningerne har i øvrigt givet anledning til, at Jægerkorpset nu er indsat i Irak med henblik på at bekæmpe skyderiet fra de byområder, som omgiver lejren i Irak. Der er i øjeblikket ca. 400 danske soldater i Irak, og holdet forventes at blive det sidste danske hold i Irak. Ny fanebærer i Landsrådet På landsrådsmødet den 14. april på Haderslev Kaserne overdrog Landsrådets mangeårige fanebærer, Arne Rasmussen, De Danske Garderforeninger, faneansvaret til en ny fanebærer. Arne Rasmussen har gennem årene med stor omhu og akkuratesse i alle situationer båret Landsrådets fane ved utallige begivenheder. En altid velpudset og trimmet fane har skabt respekt om hans virke, hvilket da også kom til udtryk, da Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge, under festmiddagen overrakte Arne Rasmussen Landsrådets plakette som tak for indsatsen. Arne afleverede da heller ikke Side 4 af 10 sider

5 fanen til en tilfældig! Han fandt med såkaldt rettidig omhu sin yngre afløser: Ulrik Baunsgaard, også fra De Danske Garderforeninger. De 2 fanebærere er her fotograferet under morgenparaden og kransenedlæggelsen i Haderslev. Tak til Arne for en flot indsats. Nyt fra Skydeudvalget 15 meter konkurrenceskydning afsluttet Så er skydningen mellem Forsvarsbrødrene og Landsrådet afsluttet. Der har været tilmeldt nye foreninger, der ikke tidligere har deltaget i konkurrenceskydningen. Det blev til 13 skytter og 2 hold i fritstående samt 69 skytter og 11 hold i veteranklassen, hvilket er en ret god fremgang. Den nye deadline har virket fint denne gang, og det vil vi fastholde ved skydningerne fremover. P.t. skyder vi med 25 skytter i begge klasser til fællesskydningen, men det kniber med at fastholde de fritstående skytter. Vi vil derfor forsøge at ændre skydningen til f.eks. 10 fritstående og 40 skytter med anlæg. Nærmere om dette, når forhandlingerne er afsluttet. Resultatet for Landsrådets skytter blev således: Fritstående: Hold: 1. De Blå Baretter, Fyn med 912/5 p. 2. Falsterske Fodregiments Soldaterforening med 826/0 p. Fællesskydning: 1. Bjerne Johannesen, DBB Fyn med 197/3 p. 2. Bent Kristensen, DBB Fyn med 191/1 p. 3. Ole Larsen, DBB Fyn med 189/0 p. Veteran: Hold: 1. De Blå Baretter, Fyn med 959/17 p. 2. Falsterske Fodregiments Soldaterforening med 950/12 p. 3. Dronningens Livregiments Soldaterforening med 945/13 p. Fællesskydning: 1. H.C. Rasmussen, De Blå Baretter, Fyn med 198/8 p. 2. Allan B. Larsen, Dronningens Livregiments Soldaterforening med 198/5 p. 3. Kurt Kristiansen, Falsterske Fodregiments Soldaterforening med 196/7 p. Nordisk Stævne - konkurrenceskydning I juni afholdes Nordisk Stævne på Bornholm, og her vil succesen med en skydekonkurrence blive gentaget. Skydningen er nu under forberedelse, og vi skal skyde med Gevær M/95-96 og Pistol M/49 Neuhausen. Hvert land stiller med 2 gevær- og 2 pistolskytter. Danmark vandt jo konkurrencen i Finland i 2005, så vi har noget at leve op til i år. 200 meter skydning til efteråret Husk, at en ny sæson på 200 meter starter i august-september 2007, og Skydeudvalget skal hermed opfordre landsforeningerne til også at deltage i denne skydning. Yderligere oplysninger kan fås på Håndbogen, eller kontakt et af Skydeudvalgets medlemmer, Ole Breitenstein, tlf , Kurt Kristiansen, tlf eller Preben Sloht Nielsen, tlf Side 5 af 10 sider

6 Nyhedsbrev Maj 2007 Forsvars- og Sikkerhedspolitisk Konference Folk & Forsvar arrangerer lørdag 12. maj 2007 kl en Forsvars- og Sikkerhedspolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg. Konferencens hovedtema er "Danmarks strategiske rolle internationalt - politisk og militært. Konferencen indledes af forsvarsminister Søren Gade og institutchef, ph.d Mikkel Vedby Rasmussen, Dansk Institut for Militære Studier, der begge giver oplæg til dagens debat. Debatten følges op af politiske indlæg og en paneldebat, hvor fremtrædende folketingspolitikere fra Forsvarsudvalget og Udenrigsudvalget indgår. Konferencens deltagere vil være Folk & Forsvars præsidium og bestyrelse, repræsentanter fra Folk & Forsvars Amtskredse og medlemsorganisationer, samt inviterede gæster fra bl.a. Forsvarsministeriet, Forsvarets ledelse, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet m.fl. Om eftermiddagen afvikler Folk & Forsvar sit ordinære årlige repræsentantskabsmøde. Beredskabsforlig Der blev tirsdag 24. april 2007 opnået politisk aftale om BEREDSKABET for årene Aftalen er indgået mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. Med den brede politiske aftale styrkes såvel det statslige som det kommunale redningsberedskab. Aftaleteksten og forudsætningerne i aftalen er lagt ud på Folk & Forsvars hjemmeside. Som opfølgning på den indgåede aftale udsendte Folk & Forsvar den 25. april denne Pressemeddelelse Tak for et godt bredt beredskabsforlig Så blev der endelig indgået et forlig om beredskabet med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. SF og Enhedslisten sagde nej, fordi forliget indebærer, at kommunerne nu selv får indflydelse på, hvor hurtigt brandvæsenet skal rykke ud. Side 6 af 10 sider

7 Trods dette indebærer forliget en voldsom omlægning af det danske redningsberedskab målrettet katastrofesituationer, og med hurtigere reaktionstid ved eventuelle terroraktioner i Danmark. Frem til år 2010 vil det statslige redningsberedskab blive styrket med knap en ½ mia. kr. årligt. Kort og godt. Et godt nyt beredskabsværktøj. Tak for det! Folk & Forsvar har haft meget skarp fokus på det danske beredskab og kunne allerede på vor Forsvars- og Sikkerhedspolitiske konference i maj 2006 fornemme på de forsvarspolitiske ordførere på Christiansborg, at der var bred politisk lydhørhed for et forlig. Alligevel har det taget næsten et år at nå frem til et bredt forlig, fordi detailspørgsmål og individuelle ønsker og hensyn skulle imødekommes. Ikke alle steder med lige stor glæde. Vi fik et robust beredskab Folk & Forsvar slog sidste år fast, at vi ønskede os et robust og sikkert samfund, hvor beredskabskulturen blev fremmet i både offentlig og privat regi, at koordinationen og sektoransvaret blev veldefineret, at samspillet i den nationale infrastruktur blev øget, at de frivillige blev mere inddraget, at det blev etableret geografisk sammenfald omkring ansvarsgrænser og at den regionale føringsstruktur kom på plads. Flere af disse ønsker fra Folk & Forsvar har fundet plads i forliget. En af de største knaster har været et fælles radiokommunikation, et lovforslag, som den 1. marts i år var til første behandling i Folketinget. Dette projekt har været 10 år undervejs, men nu har det nye forlig inddraget denne væsentlige kommunikationsstyrke ved etableringen af et landsdækkende digitalt radiokommunikationssystem. Et andet væsentlig område har været etablering af de 9 kommunale støttepunkter, så man herfra med øget beredskab kan rykke ud geografisk. I det hele taget er tyngden i forliget lagt på styrkelse af det kommunale beredskab genne en udvidet indsatslederuddannelse, et mere fleksibelt uddannelsessystem og som noget nyt indsatsberedskab omkring brande til søs, samt den nye hjemmeside Et rigtigt godt signal til den danske befolkning.. Mangler penge til frivillig-kampagne Beredskabsforbundet og Beredskabsstyrelsen kan ikke helt spore den udprægede glæde ved forliget, idet 2 ud af 3 beredskabsskoler nedlægges, og Beredskabsforbundet føler ikke helt, de får de penge, de skal bruge til kommunikationen efter frivillige redningsfolk. Der er p.t. en voldsom mangel på redningsfolk, og Beredskabsforbundet havde senest her i foråret bedt om at få flere oplysningsmidler til denne hvervning. Beredskabsforbundets præsident, Bjarne Laustsen, har i Folk & Forsvars blad ellers med kraft annonceret for øget støtte og midler til de frivillige. Forliget tilfører dog Beredskabsforbundet 1 mio. kr. årligt og ½ mio. kr. til oplysningskampagne. Over perioden bliver det trods alt til 12, 5 mio. kr. Konklusionen på det nye beredskabsforlig er således overvejende meget positivt. Vi får et mere robust og bredt beredskab, der på tværs af kompetencer og ansvarsområder finder et fornuftigt samspil i redningsberedskabet, og selvom Hjemmeværnet ikke er en del af det daglige redningsberedskab, bliver det alligevel inddraget i samarbejdet om de frivillige ved, at frivillig-kontaktudvalgets opgaver redefineres, så Hjemmeværnet kan indgå som en støtte til de øvrige elementer i redningsberedskabet. Et godt signal. Det er helt klart også en styrkelse i kampen mod terroren, der lige siden 2001 har været en af de uforudsigelse problemer for dansk beredskab. Side 7 af 10 sider

8 Andre nyheder 200-års dagen for Træskoslaget Forud for bombardementet af København i 1807 fandt en træfning sted mellem General Wellingtons styrker og de danske landeværnssoldater fra Landeværnet for Sjælland og Lolland- Falster. Dette slag fandt sted i og ved Køge den 29. august 1807, hvor ca. 100 landeværnssoldater mistede livet, og endnu flere blev såret. Landeværnssoldaterne var ældre hjemsendte soldater, som hovedsagelig arbejdede på de sydsjællandske gårde. De mødte og kæmpede i deres træsko deraf navnet på slaget. Det forlyder, at de under flugt efterlod deres træsko i vejkanten, så man var ikke i tvivl om flugtretningen i forsøget på at slippe væk fra de veludstyrede og trænede engelske soldater! Træskoslagets 200-års dag skal markeres i Køge-området. Der er af den lokale hjemmeværnsforening taget initiativ til oprettelse af en projektorganisation, og der er indledt et samarbejde med de lokalhistoriske, militærhistoriske og kulturhistoriske kræfter, ligesom politiske kræfter er involveret, og Køge Kommune har stillet et projektsekretariat til rådighed. Elektroniske patientjournaler i Forsvaret De kendte brune poser med helbredsoplysninger på alle ansatte i Forsvaret er snart på vej ud. Siden efteråret 2006 har Forsvarets Sundhedstjeneste kørt forsøg med elektroniske patientjournaler på 4 tjenestesteder. De brugere, der har arbejdet med det nye system er overordentligt tilfredse. Indførelsen af det elektroniske system gør umiddelbart arbejdsdagen lettere for sundhedspersonalet på Forsvarets infirmerier. Men det vigtigste er, at patienterne kan få en bedre behandling, fordi helbredsoplysningerne altid vil være opdaterede og altid er til rådighed for sundhedspersonalet. Det kan i sidste ende betyde forskellen på liv og død for en såret soldat. De elektroniske patientjournaler gør det muligt at få fat i de vigtige helbredsoplysninger, uanset hvor en medarbejder fra Forsvaret befinder sig i verden. Tidligere har det været et problem, at poserne ikke fulgte med personellet på øvelser og mission. De elektroniske patientjournaler kommer ud til missioner og på Forsvarets skibe i løbet af efteråret. Koncerter i Kastellet i Juni Lørdag 2. juni kl : Den Kongelige Ballet i Prinsessens Bastion Onsdag 6. juni kl : Koncert v/ 8. Regiments Musikkorps Onsdag 13. juni kl Koncert v/ Slesvigske Musikkorps Onsdag 20. juni kl Koncert v/ Kvindelige Mariners Musikkorps Onsdag 27. juni kl Koncert v/ Prinsens Musikkorps Det er i år 25. år i moderne tid, at Kastels-koncerterne gennemføres. I 1983 genoptog Kommandantskabet tidligere tiders koncerttraditioner med at kombinere Kastellets fæstnings- og kulturhistoriske miljø med en kulturarv, som militærmusikken udgør. Der medvirker i 2007 en række danske og udenlandske musikkorps, og også i år indgår den traditionsrige Store Tappenstreg i koncertprogrammet. Tegning af kirkepladsen i Kastellet: Christian Würgler Hansen Side 8 af 10 sider

9 Atlantsammenslutningen inviterer Copenhagen Conference Hvad nu med Afghanistan? Den politiske, civile og militære situation i Afghanistan evalueres og diskuteres af et panel bestående af oberstløjtnant Hans-Christian Mathiesen, Chef for Dansk Institut for Militære Studier, Mikkel Vedby Rasmussen, samt journalist og krigskorrespondent, Niels Brinch Tirsdag 15. maj 2007 kl i Bageriet i Kastellet Arrangementet er gratis, men da antallet af pladser er begrænset, er tilmelding nødvendig på telefon eller på mail senest den 11. maj Kommende arrangementer i Folk & Forsvar Projektgruppen om hvervning til Folk & Forsvar indleder sit arbejde kl i Trommesalen Folk & Forsvar i Frederiksborg Amtskreds afvikler et debatmøde kl i Hjemmeværnsdistriktets lokaler, Kratbjerg 30 i Fredensborg. Kommitteret for Hjemmeværnet Ulrik Kragh vil orientere om det nye Hjemmeværns opgaver nu og i fremtiden. Efter oplægget vil der blive serveret sandwichs og drikkevarer. Aftenen slutter med en forhåbentlig livlig debat om aftenens tema Folk & Forsvar i Storstrøms Amtskreds afvikler kl det traditionelle mindearrangement på Svinø Kirkegård, hvor flere allierede flyvere ligger begravet. Flyvevåbnet vil også i år etablere overflyvning ved arrangementet Folk & Forsvar var på politistation Folk & Forsvar i Ringkøbing og Viborg Amtskredse har holdt medlemsmøde på politistationen i Holstebro, fortæller amtsformand i Ringkøbing Birger Dahl. Aftenens emne var Politiets rolle i totalforsvaret, hvor politiinspektør Kaj Stendorf Jensen var foredragsholder. Politiinspektøren har været udsendt til forskellige tjenestesteder i bl.a. Sydafrika og Gaza. Foredraget bød på de mange aspekter af samvirke i totalforsvaret og var et velbesøgt arrangement. Side 9 af 10 sider

10 Presseklip Jægerkorpset til Irak Medlemmer af Folketingets Udenrigspolitiske Nævn er under mistanke for at have lækket oplysninger om, at danske jægersoldater skal til Irak for at hjælpe de danske soldater. Fredag den 27.april blev danske jægersoldater fløjet til Irak på en tophemmelig mission for at støtte de danske soldater. Få timer efter kunne medierne fortælle om dette! Oplysningerne om jægersoldaterne er sikkerhedsfølsomme oplysninger og kan bringe soldaternes liv i fare. Jægersoldaterne skal opspore de irakiske terrorister, der angriber den danske lejr fra tætliggende beboelsesområder, og eliminere disse. Forsvarsminister Søren Gade besøgte det sidste hold danske soldater i Irak sidst i april, hvor han også mødtes med den irakiske forsvarsminister Abdul Qadr. Denne roste Danmark for den militære og civile indsats. Det var under opholdet i den danske lejr ved Basra, at lejren blev beskudt af oprørere. Forsvarets pengekasse tømmes! Ekstra Bladet skrev 19.april, at Forsvaret er ved at løbe tør for penge, og derfor ikke har råd til de store internationale missioner. Ifølge den nuværende aftale med Folketinget skal Forsvaret udsende soldater i år, til næste år og i 2009 for et årligt beløb på 914 mio. kr. Det bliver svært, skriver bladet. Derfor overvejes det at udsende styrker, der er billige i drift, og man har således ikke sendt F-16 fly til Afghanistan i år, uagtet NATO har efterspurgt disse fly. Forsvarets årsrapport Sidste år blev usædvanlig travlt for Forsvaret i forbindelse med den omfattende omstilling. Flere myndigheder er flyttet, nedlagt, sammenlagt eller oprettet, men produktionen har været høj. Der er dog grænser for, hvad den enkelte medarbejder kan løfte af byrde over en længere tid, skriver forsvarschef Jesper Helsø i sin årsberetning. I 2007 er det væsentlige fokus på fastholdelse og rekruttering samt yderligere uddannelse og træning. Med hensyn til de internationale missioner mener forsvarschefen, at det er nødvendigt at reducere i antallet og i stedet styrke de tilbageværende missionsområder. Kritik af det britiske forsvarsministerium Den britiske forsvarsminister Des Browne har været på hurtigt tilbagetog, efter at han i første omgang tillod de 15 frigivne britiske marinere at sælge deres historie til medierne. Sagen har skadet både den britiske hær og ramt soldaterne som en boomerang, fordi medierne nu lurer på, hvordan marinerne bruger pengene. Fire britiske soldater blev næsten samtidig dræbt i Irak, og her var der ingen pårørende, der fik penge for historien. Danmark og Menneskerettighedsrådet FN er en nødvendighed for vor globale verden, men alt hvad organisationen foretager sig, virker ikke efter hensigten. Det nyoprettede organ for Menneskerettighedsrådet har netop vedtaget en resolution om ytringsfrihed, eller som der står: Skal tilse, at menneskerettighederne ikke krænkes. Det vil sige, at man skal forbyde spredning af materiale, der angriber religioner. Senest set omkring de danske Muhammed-tegninger, men også FNs manglende indsats i Dafur. Danmark vil søge en toppost i Menneskerettighedsrådet og her forsøge at få ligevægt mellem menneskerettigheder og ytringsfrihed. Redaktion: Ole Bennekou, generalsekretær Claus Arboe-Rasmussen, informationschef Side 10 af 10 sider

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2005 August 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Den

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2007 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Sikkerhedsnet er aldrig

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2006 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvarets frivillige

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2006 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De satte

Læs mere

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen

Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg. Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerheds konference på Christiansborg Af Claus Arboe-Rasmussen Folk & Sikkerhed er blandt andet talerør for græsrødderne i Danmark, som ikke mindst dækker det tavse flertal. Et flertal, der på

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation

NYHEDSBREV JANUAR. Damarks største forsvars-, beredskabsog. sikkerhedspolitiske organisation NYHEDSBREV JANUAR Damarks største forsvars-, beredskabsog sikkerhedspolitiske organisation Det forestående forsvarsforlig, som skal gælde fra 2018 og frem, bliver utvivlsomt det vigtigste for Danmark i

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2005 December 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge:

Læs mere

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund

En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev November 2013 En frivillig samfundspligt skaber det robuste samfund Af Johnny G. Larsen, formand for Folk & Sikkerhed på Bornholm Folk &

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

af 5 08-04-2016 12:46

af 5 08-04-2016 12:46 I denne udgave af Folk & Sikkerheds nyhedsbrev kan du bl.a. læse om organisationens årsmøde som fandt sted den 8. maj på Ryes Kaserne i Fredericia. Dagen startede med en briefing fra chefen for Hærstaben,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2007 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Mindelund ja tak! De

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1/8. Forsvarsudvalget FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt Forsvarsudvalget 2009-10 FOU alm. del Svar på Spørgsmål 158 Offentligt TALEPUNKTER SAMRÅD VEDR. LÆKAGE I 2007 Spørgsmål H Har ministeren eller Forsvarsministeriet iværksat en intern undersøgelse af den

Læs mere

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed.

af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. 1 af 8 08-04-2016 13:01 af Adam Sonnich Meinertz, sekretariatsleder i Folk & Sikkerhed. Som jeg var inde på i det foregående nyhedsbrev, så har Folk & Sikkerhed i den grad øget vores aktivitetsniveau.

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2006 Juni Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Aldrig mere en 9. april

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2007 Marts Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Jeg oplever paradokser!

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 2 2006 Februar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dybbøl

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2006 Januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: De mistede

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011

FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 FORMANDSBERETNING DE BLÅ BARETTER, VIBORG & OMEGN GENERALFORSAMLING D. 19. FEBRUAR 2011 Dette er min 3. formandsberetning i foreningen. Foreningen har nu 173 medlemmer. Igen i det forløbne år har der været

Læs mere

Byvandring til Vi reddede jøderne

Byvandring til Vi reddede jøderne Byvandring til Vi reddede jøderne 1. Eksercerhuset På Sdr. Boulevard ligger eksercerhuset, som i dag huser OB Bordtennis, men som i mange år var en del af Odense Kaserne. Under besættelsen var kasernen

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 3. juli kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby I år holdes sommerstævnet på hanebjerg! Bladet indeholder hele kalenderen. Der er rig mulighed for at komme til at skyde i sommerferien

Læs mere

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok!

SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Nr. 3. juli kvartal 2011 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby SKL holdt flyttedag og 3x34 var ikke nok! Læs mere side 5! Skytten nr. 3, juli kvartal 2011 Side 2 Bestyrelsen Her finder du også en

Læs mere

Nyhedsbrev oktober 2014

Nyhedsbrev oktober 2014 Kære medlemmer: Nyhedsbrev oktober 2014 Kastellets 350 års dag fejres: Lørdag den 1. november fra klokken 12.00 til 16.00. Læs det store program for dagen i dette Nyhedsbrev. Generalforsamlingen den 9.

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet

ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet ÅBENHEDSORDNING Officielle aktiviteter 2017 Forsvarsministeriet / December 1. december Redegørelsesdebat om den Udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 5. december 3. behandling af lovforslag L36 om

Læs mere

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed

Mindehøjtidelighed og parade ved. ved Trænregimentet. Af Uffe Uhler. Der var indbudt til mindehøjtidelighed Mindehøjtidelighed og parade ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Der var indbudt til mindehøjtidelighed og fødselsdagsparade ved Trænregimentet torsdag den 7. maj. Vores forenings fane var sammen med fanerne

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 1. september 2013 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen,

Læs mere

Velkommen. Kammerater

Velkommen. Kammerater Velkommen Kammerater Et stort velkommen til alle der har valgt at tilbringe denne lørdag sammen med alle os frivillige kammerater fra de frivillige brandværn, venner, gæster og samarbejdspartnere. Herzlich

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten

Danske Soldaterforeningers Landsraad Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad - et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2008 August Slaget ved Isted mindet Omkring 100 fremmødte, heriblandt 12 Soldater- & Marineforeninger

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Pressekit for journalister

Pressekit for journalister Pressekit for journalister Velkommen til Hjemmeværnets Landsøvelse 2016. I dette pressekit har vi samlet forskellige informationer til dig, som dækker Landsøvelsens begivenheder for et medie. I pressekittet

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

www.folkogsikkerhedbornholm.dk April 2017 BILLEDE KOLAGE OG KORT BAGGRUND HEROM - FRA DET SUCCEFULDE - DEBATMØDE I ÅKIRKEBYHALLEN FREDAG 21.4.2017. MED TEMAET.: Et Forsvar i ubalance og en Østersøbaggrund,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 9 2007 September Præsidentens hjørne I sandhed en meget smuk vision. Landsrådets præsident, Bjarne

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 1 2007 januar Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Det er igen i orden at

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 5 2008 Maj Præsidentens hjørne Landsrådets præsident Jan Brun Andersen: Stå sammen om opgaverne

Læs mere

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014

PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 København april 2014 PRÆSIDIETS SKRIFTLIGE BERETNING 2013/2014 (Beretningen dækker perioden mellem Repræsentantskabsmødet i Silkeborg 2013 og Repræsentantskabsmødet i Thisted 2014) 1. Indledning. Præsidiet

Læs mere

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015

Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Referat fra generalforsamling i De Blå Baretter onsdag, den 25. feb. 2015 Der er afholdt generalforsamling i DBB Midtjylland. Bestyrelsen og Anders Bang mødte kl. 16.00 for at gøre alt klar til spisning

Læs mere

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012

FORSVARSMINISTEREN. 15. marts 2012 Folketingsmedlem Troels Lund Poulsen Folketingsmedlem Bjarne Laustsen Folketingsmedlem Marie Krarup Folketingsmedlem Zenia Stampe Folketingsmedlem Holger K. Nielsen Folketingsmedlem Villum Christensen

Læs mere

Maj Dragon info nr. 1 2013

Maj Dragon info nr. 1 2013 1 DRAGON INFO No. 1 Maj Dragon info nr. 1 2013 Dragon-info er et elektronisk nyhedsbrev tiltænkt reservepersonel ved Jydske Dragonregiment (JDR) og sammenlagte regimenter, tjenstgørende dragoner ved skoler

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven.

L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. Page 1 of 12 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 23 Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for soldaterlegater). Af skatteministeren

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m.

Markerinper ved Monument for Danmarks internationale Indsats. Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelse/overværelse af særligt inviterede m.m. 5. september 211 Markerinper ved Monument for Danmarks internationale ndsats Kategori 1. Officielt arrangement uden deltagelseoverværelse af særligt inviterede m.m. Eksempel. Kranselægning i forbindelse

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning

Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 FOTO: B rand og Redning Kredsårsmødet 2009 Beredskabsforbundet Sønderborg Kreds BERETNING 2008 B rand og Redning FOTO: 1 Indledning: Dette er min første beretning som kredsleder for Beredskabsforbundet Sønderborg. 2008 har været

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 7 2006 Juli Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Dannebrog er vort samlingsmærke

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 4 2006 April Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Samarbejdets

Læs mere

Veteranpolitik Næstved kommune

Veteranpolitik Næstved kommune 2015 Veteranpolitik Næstved kommune Næstved Kommune 17-03-2015 Forord Forsvaret har altid haft en ganske særlig betydning for Næstved Kommune. Selvom Næstveds tidligere status som garnisonsby for Gardehusarregimentet

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra Danske ers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 3 2005 Maj 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Lørdag den 16. april

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Orientering fra et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2005 oktober 2005 Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Forsvaret er i øjeblikket midt i en brydningstid,

Læs mere

Parader ved Trænregimentet Af Uffe Uhler

Parader ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Parader ved Trænregimentet Af Uffe Uhler Vores fane og formand har haft et par travle dage på de to sidste hverdage i februar. Forinden havde chefen for Trænregimentet udsendt indbydelser til blandt andre

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Nr. 3 oktober 2014. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 3 oktober 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar

Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Dato: 19. august 2015 Til: Afdelingerne og HB Skrevet af: Vibeke Lyngse, vl@dn.dk Oversigt over BL s indlæg og DN s svar Nedenstående er en samlet oversigt over de næsten 150 indlæg, Bæredygtigt Landbrug

Læs mere

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007

Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Referat fra medlemsmøde den 25. september 2007 Fremmødt: Bethina, William, Bjarne Andreasen, Pauli, Gunner M, Leif C, Jan Lundkvist, Max Mortensen, Niels Erik Graversen, Troels Christensen, Eva Christensen,

Læs mere

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014

PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015. Formandens beretning for år 2014 PLS, Viborg afdeling, generalforsamling onsdag den 12. marts 2015 Formandens beretning for år 2014 Vi har i løbet af 2014 mistet gode kammerater og medlemmer, der er afgået ved døden: Laurits Hansen, Hesselager,

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 8 2007 August Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Danmark har fortsat opgaver

Læs mere

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet

Program for Folkemødet på Bornholm juni hjemmeværnet Program for Folkemødet på Bornholm 2017 15-18 juni 2017 hjemmeværnet Torsdag den 15. juni 2016 Kl. 12.00-13.00: Åbning af Folkemødet på hovedscenen Kl. 13.00-13.30: Kl. 14.00-15.00: Åbning af Hjemmeværnets

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010.

Jammerbugt. Sommer i Jammerbugt. Hverdagen i lokalpolitik. Fra næstformanden. Medlemskampagne (vedlagt) Juni 2010. Sommer i Jammerbugt Juni 2010 Hverdagen i lokalpolitik Fra næstformanden Vort daglige brød Medlemskampagne (vedlagt) Jammerbugt Redaktion: Anni Bissø Kildeberg og Berit Engholm Pedersen, berit@c.dk Hverdagen

Læs mere

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201

Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Resultatliste fra; Det Jydske Mesterskab på 300 meter - 201 Jyllands Skytte Forbund & Skytteklubben DSB/ASF Det Åbne Jyske og Fynske Mesterskab 300 M Lørdag og Søndag den 5 og 6 Juni 2010 På banerne i

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015

Danske Soldaterforeningers Landsraad. Skriftlig beretning. Landsrådsmødet 10. april 2015 Danske Soldaterforeningers Landsraad Skriftlig beretning Landsrådsmødet 10. april 2015 INDLEDNING Det er på ny i år en glæde at kunne aflægge en beretning til landsrådsmødet over et år, der efter min opfattelse

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

Flagdag 2013 5. september

Flagdag 2013 5. september med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Nyhedsbrev August 2013 Flagdag 2013 5. september Den nationale flagdag for Danmarks udsendte er indstiftet for at give det officielle Danmark mulighed

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 6 2008 Juni Ny formand for den koordinerende ledergruppe i DSM Det sidste møde i den koordinerende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.

Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. LBK nr 582 af 24/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsmin., j.nr. 2017/000334 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag.

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til Folkekirkens Nødhjælp for indbydelsen til at være med her i dag. Forsvarsministerens tale den 12. april 2005 ved afslutningen på Folkekirkens Nødhjælps Lars og Lone kampagne. Københavns Rådhus, klokken 14.15 til 14.30. Mine damer og herrer, kære Lars og Lone r. Jeg

Læs mere

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over

2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016. Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011. Betænkning. over 2010/1 BTB 7 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 22. marts 2011 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om

Læs mere

Flot hæder til Gunnar Lund

Flot hæder til Gunnar Lund Garder 4NR. 2004 OKT KVARTAL NytGarderforeningen for Fredericia og Omegn Flot hæder til Gunnar Lund På repræsentantskabsmødet i Kolding fik Gunnar overrakt De Danske Garderforeningern s Hæderstegn. Tillykke

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på

- # - - # - Ad 2: Kurser & møder i LASS: Se nærmere omtale af kurserne samt praktiske oplysninger i programmet eller i kalenderen på LASS. Indhold: 1. Fra LASS Styrelse. 2. Kurser og møder i LASS. 3. Fra medlemmerne. 4. Hjemmesiden & Nyhedsbrevet. 5. Andre arrangementer. Ad 1: Fra LASS Styrelse: Referat af Årsmødet er lagt på websitet

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal

Ole Bjørn Kraft. Frem mod nye tider. En konservativ politikers erindringer 1945-47. Gyldendal Ole Bjørn Kraft Frem mod nye tider En konservativ politikers erindringer 1945-47 Gyldendal Indhold Forord s. 5 Forsvarsminister i befrielsesregeringen Frihedens første dage s. 13 Et møde i den konservative

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014.

Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. FORTROLIG Formandsberetning De Blå Baretter 2013. Generalforsamling den 4. februar 2014. Det er 10 gang jeg aflægger beretning for foreningens arbejde i det forløbne. Den udsendes igen på forhånd således

Læs mere

Nyhedsbrevet Vedetten

Nyhedsbrevet Vedetten Nyhedsbrevet Vedetten Danske Soldaterforeningers Landsraad et bindeled i soldaterforeningsbevægelsen Nr. 10 2007 Oktober Præsidentens hjørne Landsrådets præsident, Bjarne G. Bagge: Der er grund til at

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed

Betænkning. Forslag til lov om net- og informationssikkerhed Til lovforslag nr. L 10 Folketinget 2015-16 Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 19. november 2015 Betænkning over Forslag til lov om net- og informationssikkerhed [af forsvarsministeren (Peter Christensen)]

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS

Det Udenrigspolitiske Nævn UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt. NB: Det talte ord gælder. NOTITS Det Udenrigspolitiske Nævn 2015-16 UPN Alm.del Bilag 184 Offentligt NB: Det talte ord gælder. NOTITS Til: Udenrigsministeren J.nr.: CC: Bilag: Fra: ALO Dato: 5. april 2016 Emne: Indledende tale - Samråd

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Notat fra Cevea, 03/10/08

Notat fra Cevea, 03/10/08 03.10.08 Danskerne efterspørger globalt demokrati og debat Side 1 af 5 Notat fra Cevea, 03/10/08 Cevea Teglværksgade 27 2100 København Ø Tlf +45 31 64 11 22 cevea@cevea.dk www.cevea.dk Mens politikerne

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere