Dækker uheld på dine elektroniske produkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dækker uheld på dine elektroniske produkter"

Transkript

1 HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE Dækker uheld på dine elektroniske produkter Vi tilbyder dig ekstra tryghed

2 HVORFOR TRYGHEDSAFTALE? Du har netop købt et nyt produkt, og det sidste du ønsker at tænke på er, at det kan gå i stykker, ophøre med at fungere korrekt eller gå tabt ved f.eks. uheld. Det er imidlertid en risiko, som er værd at overveje, før du eventuelt pludselig står i situationen. Tryghedsaftale er en tryghed for dit nye produkt som indebærer følgende: NYT PRODUKT Hvis det skadede produkt ikke kan repareres, får du et nyt identisk produkt eller et nyt produkt med mindst tilsvarende specifikationer. Design kan ikke garanteres ligesom vi ikke kan tage højde for prisudvikling. REPARATION Såfremt reparation af produktet kan finde sted, udføres reparation. INGEN SELVRISIKO Du betaler ingen selvrisiko, hverken ved reparation eller ved levering af et erstatningsprodukt. FULD FORTRYDELSESRET Hvis du ombestemmer dig, har du 14 dages fuld fortrydelsesret på Tryghedsaftalen. BESKYTTELSE I HELE VERDEN Aftalen følger produktet, uanset hvem der ejer det, eller hvor i verden det befinder sig, når eventuelle funktionsfejl eller skader indtræder. 2

3 FORDELE VED TRYGHEDSAFTALE? * Gælder når skaden ikke dækkes under købeloven eller evt. leverandørgaranti. ** f.eks. at et leje på en vaskemaskine slides op og går i stykker trods normal brug og vedligeholdelse, omfattes af forsikringen efter reklamationsperiodens udløb, dvs. efter 2 år i Danmark. *** Dækker kun nærmere bestemte skadesårsager såsom brand, lynnedslag, eksplosion, tilsodning og oversvømmelse. 3

4 EKSEMPLER PÅ ERSTATNING Scenario Købeloven Familieforsikring TRYGHEDSAFTALE En dvd-afspiller, som kan afspille DVD, MP3, DivX, kan 2½ år efter købet pludselig kun afspille ét af formaterne. Funktionsfejlen skyldes muligvis en svag lodning på fabrikken og dermed en mangel. Da reklamationsperioden (2 år) er udløbet, vil manglen som udgangspunkt ikke være omfattet af reklamationsretten/ købeloven. Familieforsikring dækker normalt ikke indre svigt/mangel. Tryghedsaftale dækker reparation eller ombytning af produktet. Programvælgeren på din vaskemaskine holder op med at virke 2½ år efter levering. Maskinen har været anvendt til normal, privat brug, og årsagen til den manglende funktion er, at programvælgeren har en ringere slidstyrke, end det med rette kan forventes (mangel). Da reklamationsperioden (2 år) er udløbet, vil manglen som udgangspunkt ikke være omfattet af reklamationsretten/ købeloven. Familieforsikring dækker normalt ikke indre svigt/mangel. Tryghedsaftale dækker reparationen. Dit barn falder over ledningen til din bærbare PC, som vælter på gulvet og går i stykker. Dette er ikke er en mangel efter købeloven, pludselige udefra kommende påvirkninger (skader), dækkes ikke. Familieforsikring dækker normalt ikke hændeligt uheld. Tryghedsaftale dækker skaden. Du spilder ved et uheld kaffe i tastaturet på din bærbare PC, og tastaturet bliver skadet. Dækkes ikke efter købeloven (medmindre modstandsdygtigheden over for fugt er så ringe, at den udgør en mangel). Familieforsikringen dækker normalt kun fugtskader, som skyldes pludselig udstrømning af væsker, oversvømmelse og lignende, samt udsivning fra skjulte rør. Tryghedsaftale dækker skaden. 4

5 TRYGHEDSAFTALENS INDHOLD Tryghedsaftalen giver dig yderligere sikkerhed i den periode, hvor aftalen løber (normalt 3-5 år fra levering af produktet). Tryghedsaftalen dækker de funktionsfejl, der skyldes mangler, og som ikke kan kræves dækket af Elgiganten efter købeloven. Det drejer sig navnlig om funktionsfejl, der først viser sig mere end 2 år efter levering af produktet. Tryghedsaftalen dækker funktionsfejl, der skyldes svigt, og som ikke kan kræves dækket under en eventuel leverandørgaranti eller reklamationsretten. Det drejer sig navnlig om funktionsfejl, der først viser sig efter udløbet af reklamationsperioden/leverandørgarantien. Tryghedsaftalen dækker endvidere funktionsfejl, der skyldes pludselig og udefrakommende påvirkning. Der kan være tale om skader, som du eller din familie påfører produktet ved hændelige uheld, for eksempel at produktet tabes på gulvet. Der kan også være tale om skader, som tredjemand forårsager. Tryghedsaftalen dækker svigt forårsaget af unormal slitage. Dette er f.eks. hvis et leje på en vaskemaskine slides op og går i stykker trods almindeligt brug og vedligeholdelse. Sker dette efter reklamationsretten er udløbet, så dækkes det af Tryghedsaftalen. Hverken reklamationsretten eller Tryghedsaftalen dækker almindelig slitage. Tryghedsaftalen dækker i tillæg ikke forhold, der er omfattet af reklamationsretten. DINE RETTIGHEDER IFØLGE KØBELOVEN Tryghedsaftalen supplerer dine rettigheder. Alle varer er omfattet af 24 måneders reklamationsret - det betyder, at du i op til 24 måneder fra købsdato kan reklamere over eventuelle fejl. Der kan i visse tilfælde være tvivl om, hvorvidt en fejl er dækket af reklamationsretten. Viser fejlen sig inden for de første 6 måneder, formodes fejlen at have været til stede ved overdragelsen, og det er sælger, der skal sandsynliggøre det modsatte. De resterende 18 måneder er det som udgangspunkt køber, der skal sandsynliggøre dette. HVAD DÆKKER TRYGHEDSAFTALE? Tryghedsaftale supplerer din beskyttelse efter købeloven, og en eventuel garanti, således at du er dækket mod, at produktet ophører med at fungere normalt i forsikringens løbetid, uanset om dette skyldes: Fejl, som var til stede, da produktet blev leveret (mangler). Her dækker Tryghedsaftalen, hvor Elgiganten ikke dækker i henhold til købeloven. Pludselige og uforudsete indre svigt. Her dækker Tryghedsaftalen, hvor reklamationsretten / en evt. leverandørgaranti ikke dækker. 5

6 Pludselige og uforudsete udefra kommende påvirkninger (skader). Uforudsete skader på indhold i køle- og fryseskabe samt i vaskemaskine og tørretumbler, som forårsages af fejl på det forsikrede produkt og som opstår indenfor tolv måneder fra købsdato. Maximalt erstatningsbeløb er 2000 kr under forsikringsperioden, og gælder også selvom fejlen er en såkaldt garantifejl. Elgiganten lever naturligvis op til sit ansvar efter købeloven for eventuelle mangler ved produktet. For enkelte produkter yder leverandøren endvidere garanti i en vis periode. Du har måske også en familieforsikring eller rejseforsikring, som dækker visse typer skader. Men købeloven, en eventuel garanti fra leverandøren og forsikringerne dækker ikke alle de tilfælde af funktionsfejl og skader, som man kan komme ud for i praksis. Hvis du tegner en Tryghedsaftale, opnår du derfor en ekstra tryghed mod funktionsfejl og skader, som kan ramme dit nye produkt. Tryghedsaftale supplerer den beskyttelse mod funktionsfejl, du har i kraft af købeloven og en eventuel garanti. Tryghedsaftalen dækker endvidere i en række tilfælde skader, hvor din rejse- eller familieforsikring ikke dækker. Hvis du ombestemmer dig, har du 14 dages fuld fortrydelsesret på Tryghedsaftalen. SUPPLEMENT TIL FAMILIE- OG REJSEFORSIKRINGER M.V. Hvilke fordele, Tryghedsaftalen indebærer i forhold til din eventuelle familie- og/eller rejseforsikring, afhænger af vilkårene for disse forsikringer, som kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. For eksempel: Forsikringsdækning er i Familiens Basisforsikring II betinget af, at der er tale om skade, det vil sige ødelæggelse eller funktionsfejl som følge af pludselige og udefrakommende påvirkninger. Funktionsfejl uden påviselig ydre årsag (mangel eller svigt) dækkes ikke. Tryghedsaftalen dækker både mangler og svigt. Yderligere er forsikringsdækning af skader i Familiens Basisforsikring II betinget af, at der er tale om nærmere bestemte skadesårsager såsom lynnedslag, eksplosion, tilsodning, oversvømmelse m.v. Hvis skadesårsagen er en anden, er dækning udelukket. Tryghedsaftalen dækker derimod i tilfælde af skader uanset skadesårsag (dog ikke misbrug, eller skader, der tilføjes produktet forsætligt af den der kræver dækning). I Familiens Basisforsikring II skelnes der mellem, om skader på produktet sker i ens helårsbolig eller andre steder, for eksempel i sommerhus, på kontoret eller under rejser. I de sidstnævnte tilfælde kan dækning være udelukket. Tryghedsaftalen dækker uanset stedet, hvor skade eller fejl indtræder. I Familiens Basisforsikring II forekommer ofte særlige afskrivningsregler, som indebærer, at værdien af et produkt kun erstattes med en vis procentsats af nyværdien. Alternativt kan der foretages et skønsmæssigt fradrag i erstatningen som følge af alder og brug. Som eksempel kan nævnes nedskrivning af værdien på almindelige elektriske apparater (f.eks. husholdningsmaskiner) til 65% af genanskaffelsesprisen efter 4 år eller særlige elektriske apparater (f.eks. fax eller computer) til 30% efter 4 år. Med Tryghedsaftalen får du enten repareret dit produkt eller leveret et nyt tilsvarende, og du undgår derved risikoen for at skulle betale delvist for genanskaffelse som følge af afskrivninger eller fradrag for alder og brug. 6

7 Din rejseforsikring eller Familiens Basisforsikring II kan være tegnet med selvrisiko, hvorved der ikke ydes erstatning ved mindre skader, og erstatningen i øvrigt reduceres. Ved Tryghedsaftalen gælder ingen selvrisiko. I Familiens Basisforsikring II kan det have betydning, om den beskadigede genstand er almindeligt privat indbo eller særligt privat indbo, idet forsikringssummen kan være begrænset til et maksimalt beløb pr. skade på særligt privat indbo. Tryghedsaftalen dækker reparation eller ombytning af produktet i forsikringsperioden og sondrer dermed ikke mellem almindeligt og særligt indbo. Det kræver i sidste ende en konkret sammenligning at fastslå, hvor meget Tryghedsaftalen forbedrer din beskyttelse i forhold til dækningen under din familie- og/eller rejseforsikring. Du kan i denne forbindelse benytte denne tjekliste: 1. Har du tegnet en familie- eller rejse forsikring? 2. Hvilken selvrisiko har du på din familie- eller rejseforsikring? 3. Dækker din familie- eller rejseforsikring alle private indbogenstande? 4. Hvor dækker din familieforsikring? Dækker den når du er på rejse, i sommerhus, i båden eller andet? 5. Dækker din familie- eller rejseforsikring hændeligt uheld? 6. Hvilken værdinedskrivning er der på din familieforsikring/rejseforsikring? 7. Er der begrænsning i dækningen af særlige private indbogenstande som mobil, edb, audiovisuelt udstyr? 8. Indeholder din familieforsikring en udvidet el-skade dækning? 9. Dækker din familieforsikring under flytning udført af andre end dig selv mod betaling? 10. Er der andre begrænsninger i familieforsikringen, f.eks. ved storm-, vand-, og svideskader? 7

8 HVIS FEJL ELLER SKADE OPSTÅR Dit produkt skades eller går i stykker Dit reparerede eller ombyttede produkt hentes i nærmeste Elgiganten varehus. Produkter med en vægt på under 20 kg. kan blive sendt med post. Ønsker du at få leveret og installeret produktet skal du afregne dette særskilt med Elgiganten. Dette er ikke dækket af forsikringen. Uheld? Ring og anmeld din skade på tlf.: Ved forsikringsdækket skade tager vi stilling til, om produktet kan repareres eller ej. Hvis produktet ikke kan repareres, får du et nyt produkt med ligeværdige specifikationer. Læs brugsanvisningen inden du ringer. Det kan være en brugerfejl og mange fejl kan enkelt løses ved at følge brugsanvisningens fejlsøgningsguide. Er dit produkt holdt op med at virke, uden at dette skyldes en pludselig udefra kommende påvirkning (skade), så kan der være tale om et forhold (mangel eller svigt), som dækkes efter købeloven, eller under en eventuel garanti. Kontakt derfor i første omgang Elgiganten, hvis der endnu ikke er gået 2 år fra leveringen. Skadecenter Telefon: Åbningstider: hverdage kl lørdag kl

9 Anmeldelse Du kan følge status på din skade på Vi gør vores bedste for at yde en enkel og hurtig service i alle skadesager. Du bør give fuldstændige oplysninger allerede ved første henvendelse - så går det hurtigere. Du bør have følgende parat, når du ringer: Købskvittering/forsikringsbevis for dit beskadigede produkt med kvitteringens nummer og oplysninger om, hvor og hvornår produktet er købt. Kvitteringen er dit forsikringsbevis, kvitterings-nummeret er også dit forsikringsnummer. Det beskadigede produkt - vi kan have spørgsmål om model eller serienummer. Du er som udgangspunkt selv ansvarlig for at aflevere produktet i det nærmeste Elgiganten varehus. Dette gælder både, hvis produktet skal repareres eller, hvis det skal ombyttes. Undtaget er hårde hvidevarer samt tv med skærmstørrelse på mere end 32, hvor man har ret til hjemmeservice ved reparation. Hjemmeservice indebærer at vi enten reparerer produktet hjemme hos dig (oftest ved hvidevare) eller afhenter produktet for reparation (oftest ved tv). Kontakt Skadecenter vedrørende hjemmeservice. Har du nogen generelle spørgsmål om reklamation eller om forsikringen, kontakt da Elgigantens kundecenter på telefon eller via HVIS UHELDET SKER T RYGHE DSAF TALE 0,- 0,- i aldersafdrag i nedskrivning ved ombytte ombytning 0,- 0,- for for reparationer under aftaleperioden 0,- i i selvrisiko SPORG OS OM TRYGHEDSAFTALE 9

10 Aftalens løbetid (forsikringsperioden) Din Tryghedsaftale gælder et bestemt produkt. Aftalen løber fra leveringsdato og i den tidsperiode (antal år) som kvitteringen specificerer. Tryghedsaftalen ophører dog ved totalskade, det vil sige aftalen følger produktet. Hvis du får et erstatningsprodukt, skal du tegne en aftale på ny, hvis du fortsat ønsker at være dækket. Fortrydelsesret og opsigelse af aftale Du har 14 dages fortrydelsesret på forsikringen. Inden for denne frist, kan du altså få forsikringspræmien retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke efter dit udtrykkelige ønske er ydet dækning under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Du udnytter fortrydelsesretten ved at henvende dig til butikken, hvor du tegnede forsikringen, inden udløbet af fristen. Efter udløbet af fortrydelsesretten har du mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Ved opsigelse modtager du alene en forholdsmæssig del af forsikringspræmien retur svarende til den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden. Derudover vil du blive opkrævet et gebyr til dækning af vore omkostninger ved udstedelsen og opsigelsen af forsikringen. For mere information om opsigelse og gebyr, besøg HVIS DU IKKE MENER DET SAMME SOM OS Hvis du ikke er tilfreds med vores beslutning om skadesdækning, er du velkommen til at sende en skriftlig klage til os, hvor du redegør for det, du ikke er tilfreds med. Klagen sendes til Skadecenter, se klage adresse nedenfor. Du har også mulighed for at få klager og tvister over forsikringen prøvet af nedenstående interne nævn: Forsikringsklagenævnet Moderna Försäkringar Box 7830 SE Stockholm Mener du, at vi ikke har opfyldt vore forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og loven, kan du klage over vores afgørelse til Ankenævnet for Forsikring Anker Heegårds Gade København V Du har også mulighed for at rejse sag mod os ved de almindelige domstole. Provision Elgiganten modtager provision fra Moderna Försäkringar for salget af Tryghedsaftalen. Provisionen varierer efter produkttypen. Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om provisiones størrelse, kan du kontakte Elgigantens kundecenter på tlf

11 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER OG KRAV OM FORSIGTIGHED Du har pligt til at behandle produktet med sædvanlig forsigtighed, og på en sådan måde, at skader så vidt muligt forhindres. Produktet må for eksempel ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade. Transport af forsikret produkt skal ske på en sådan måde, at skade så vidt muligt forhindres, for eksempel skal transportinstruktionerne i brugsanvisningen/instruktionsbogen følges. Du skal følge producentens anvisninger angående montering, installation, brug, forsigtighed og vedligeholdelse. Hvis sikkerhedsforskrifterne eller forsigtighedskravet ikke opfyldes, reduceres erstatningen som regel med et særligt fradrag. Ved alvorlig forsømmelse kan erstatningen bortfalde helt (nedsættes med 100%). Hvad dækker tryghedsaftalen ikke? Tryghedsaftale dækker blandt andet ikke: Skader der forsætligt forårsages på produktet af den, der kræver dækning. Svigt eller skader som opstår i forbindelse med misbrug eller erhvervsmæssig brug af produktet som produktet ikke er beregnet til. Bortkomst af produktet, herunder at det forlægges eller bliver stjålet. Svigt som følge af normal nedslidning og/eller ælde af produktet, herunder korrossion/rust. Kosmetiske skader, for eksempel ridser eller buler, som ikke har betydning for produktets funktionalitet. Skader, der skyldes computervirus eller softwarefejl eller manglende funktion på grund af en sådan fejl, samt eventuelle følgeskader i denne forbindelse. Skade på plasma- og LCD-skærme, der medfører, at billedpunkter forsvinder og/eller brænder fast. Forbrugsartikler, f.eks. blækpatroner, batterier, pærer eller film til kamera. Produktskader og følgeskader. Produktskader er skader, som produktet forvolder på personer eller andre produkter. Sådanne skader kan under visse omstændigheder kræves dækket af Elgiganten og/eller leverandøren. Følgeskader er f.eks. tab af data, indtægtstab eller lignende. Dog ydes dækning af indhold i visse hvidevarer med op til kr inden for 12 måneder fra købsdatoen, jf. Forsikringsbetingelsernes punkt 4.3. FORSIKRINGSGIVER Moderna Försäkringar er en førende virksomhed indenfor produktforsikring. Lang forsikringserfaring kombineret med et landsdækkende kontaktnet af nøje udvalgte serviceværksteder garanterer dig den bedst mulige hjælp og service. Tryghedsaftale udbydes af Moderna Försäkringar, Org.nr: , filial til Tryg Forsikring A/S, CVR-nr Forbehold for trykfejl samt ændringer. 11

12 Forsikringsbetingelser DK 2010:2 Vilkårene, Tryghedsaftale gældende fra Forsikret vare Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af produkter i Elgigantens forretninger og gælder kun for det produkt, der på forsikringsbeviset (købskvitteringen for forsikringen) er angivet som forsikret. Forsikringsperioden fremgår af forsikringsbeviset (købskvitteringen for forsikringen). 2. Den forsikrede Forsikringen dækker den oprindelige køber og ejer af produktet. Er produktet videreoverdraget, dækker forsikringen den, som senere på lovlig vis har erhvervet produktet eller bærer risikoen for det. 3. Hvor forsikringen gælder Forsikringen gælder, uanset hvor i verden produktet befinder sig ved forsikringsbegivenhedens indtræden. 4. Forsikringens løbetid Forsikringen løber fra den dag, du har betalt og fået produktet udleveret. 5. Hvilke begivenheder forsikringen dækker 5.1 Forsikringen dækker i forsikringsperioden, med de undtagelser som angives i punkt 6, svigtende funktion på grund af pludselig og uforudset indre sammenbrud (svigt), som ikke dækkes af en leverandørgaranti eller falder ind under sælgers ansvar ifølge købeloven (mangler), samt svigtende funktion på grund af en pludselig og uforudset udefra kommende hændelse (skade). 5.2 For at kunne erstatte skade ved manglende funktion, skal produktet afleveres i butikken eller hos en reparatør. 5.3 Skader på indhold i køle- og fryseskab samt i vaskemaskine og tørretumbler som forårsages af fejl på det forsikrede produkt og som opstår indenfor tolv måneder fra indkøbsdatoen. Maksimalt erstatningsbeløb er kr under forsikringsperiodens første 12 måneder. Yderligere dækkes i forsikringsperioden svigt som følge af slitage, bortset fra normal nedslidning. 6. Undtagelser Der ydes ikke dækning for: 6.1 Forbrugsvarer såsom batterier, el-pærer, film, skrivehoveder og blækpatroner. 6.2 Tilbehør såsom kabler, batteriladere, håndfri enheder og monteringsanordninger, medmindre der er tale om tilbehør, der er købt i samme originalemballage som varen. 6.3 Udgifter til løbende vedligeholdelse, justeringer, ændringer eller service samt skader, der er forbundet med sådanne tiltag. 6.4 Skade som består af eller er en følge af normal slitage, forbrug, unormalt brug, aldersforandring, farve- eller formforandring, belægning eller manglende vedligeholdelse, eller anden skade som ikke påvirker funktionen af produktet, for eksempel ridser i ydre sider/overflader. 6.5 Skader og svigt, herunder svigt på enkeltdele, der består af - eller er en følge af - normalælde, herunder korrosion/rust. 6.6 Skader, der er forårsaget af det forsikrede produkt på personer og/eller andre produkter (produktskader) eller rene økonomiske tab som følge af manglende funktion (følgeskader). Dog ydes dækning for skader på indhold i køleskabe og frysere samt vaskemaskiner og tørretumblere, som skyldes fejl i det forsikrede produkt, og som indtræffer inden for tolv måneder fra købsdatoen. Det maksimale erstatningsbeløb er kr Den forsikredes udgifter til demontering af produktet og eventuelt tilsluttet udstyr eller installationer, og/eller geninstallation af produktet i forbindelse med en skade. 6.8 Skader, der skyldes computervirus eller softwarefejl eller manglende funktion på grund af en sådan fejl, samt eventuelle følgeskader i denne forbindelse. 6.9 Skade på plasma- och LCD-skærme der medfører at billedpunkter forsvinder(pixelfejl), og/eller at billedet er brændt fast Funktionsfejl og skader, som opstår i forbindelse med misbrug af produktet eller ved erhvervsmæssig anvendelse som produktet ikke er beregnet til Bortkomst af produktet, herunder at det forlægges eller bliver stjålet Forsikringstageren ansvarer selv for de ekstra omkostninger som følge af, at man uden rimelig grund bruger et andet værksted end det forsikringsgiveren har anvist, eller hvis fejl ikke kan konstateres. 12

13 7. Selvrisiko Denne forsikring gælder uden selvrisiko, uanset om det defekte produkt repareres eller ombyttes. 8. Sikkerhedsforskrifter og krav om forsigtighed Sikkerhedsforskrifter Den forsikrede skal sørge for, at producentens anvisninger for montering, installation, brug, pleje og vedligeholdelse følges. Transport af forsikret produkt skal ske på en sådan måde, at skade så vidt muligt forhindres, for eksempel skal transportinstruktionerne i brugsanvisningen/ instruktionsbogen følges. Forsigtighedskrav Det forsikrede produkt skal behandles med normal forsigtighed, så skader så vidt muligt forhindres. For eksempel må produktet ikke benyttes i omgivelser, hvor der er åbenlys risiko for skade. Reduktion eller bortfald af erstatning Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke er opfyldt, eller hvis forsigtighedskravet ikke efterleves, reduceres erstatningen. Ved grov eller alvorlig forsømmelse kan erstatningen helt bortfalde (reduktion med 100%). Der henvises til forsikringsaftalelovens 51 (sikkerhedsforskrifter) og (forsigtighed/ agtsomhed). 9. Hvorledes forsikringen dækker Ved dækket skade erstattes reparationsomkostninger, dog højst op til produktets genanskaffelses pris ved skadetilfældet. Hvis reparation ikke kan udføres på produktet, erstattes med et produkt af samme model og mærke, eller hvis et sådan produkt ikke kan fåes, erstattes med et produkt med nærmest tilsvarande specifikation som det skadede produkt. Forsikringsgiveren afgør, hvornår et objekt skal repareres eller erstattes med nyt produkt samt hvilket produkt, som forsikringstageren skal erstattes med. Skadebehandling og erstatning kan kun gives i samme land som produktet er indkøbt. I øvrigt ydes der ikke kontanterstatning. Hjemmeservice indenfor 50 km fra serviceværkstedet betragtes som rimelig omkostning, hvis det på grund af varens størrelse, mere end 20 kg eller hvis TV har en skærmstørrelse på mere end 32 tommer, er urimeligt at forsikringstageren selv skal transportere varen til serviceværkstedet. Forsikringsgiveren afgør hvornår hjemmeservice skal accepteres. Kontakt derfor altid forsikringsgiveren, som afgører, om man har ret til hjemmeservice og som kan udse egnet servicefirma. 10. Forsikringstiden, fortrydelsesret og opsigelse Forsikringstiden løber fra begyndelsesdagen og ophører ved totalskade af det forsikrede produkt, dog senest når forsikringstiden er udløbet. Forsikringstiden fremgår af forsikringsbeviset (antal år). Ved forsikringstidens udløb, ophører forsikringen. Ingen del af præmien tilbagebetales, og forsikringen overføres ikke til det nye produkt. Forsikringstager har 14 dages fortrydelsesret vedrørende forsikringen. Fortrydes inden for denne frist, modtager forsikringstager den fulde forsikringspræmie retur. Fortrydelsesretten er betinget af, at der ikke er ydet dækning efter sikredes udtrykkelige ønske under forsikringen før fortrydelsestidspunktet. Udnyttelse af fortrydelsesretten sker ved henvendelse til butikken, hvor forsikringen er tegnet, inden udløbet af fristen. Efter udløbet af fortrydelsesretten har den forsikrede mulighed for at opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. Ved opsigelse modtager den forsikrede alene en forholdsmæssig del af forsikringspræmien i retur svarende til den del af forsikringens løbetid, der er tilbage ved udløbet af opsigelsesperioden. Ved opsigelse skal den forsikrede betale et gebyr. For mere information om opsigelse og gebyr, besøg 11. Præmiebetaling Præmien skal betales forud og senest ved levering af varen. Forsikringsgiveren står for eventuell stempelafgift. Stempelafgiften er berigtiget efter stempelloven 70 på CVR nr Ved skade Hvis en skade opstår, kontaktes dit Skadecenter på eller tlf Skadesanmeldelsen skal indgives uden forsinkelse, efter at den forsikrede har fået kendskab til skaden. Se pkt. 13 vedrørende konsekvenserne af mangelfuld eller forsinket anmeldelse. 13

14 13. Almindelige betingelser Er en begivenhed dækket af flere forsikringsselskaber, dækker Tryghedsaftalen subsidiært i forhold til de andre forsikringsselskaber. Indeholder de øvrige forsikringer samme forbehold, er hvert forsikringsselskab forpligtet til at yde erstatning på samme vis, som havde det været eneste forsikringsgiver. Den forsikrede har dog ikke ret til højere erstatning fra forsikringsselskaberne end den samlede værdi af skaden. Såfremt den, der kræver dækning, forsætligt har forvoldt skaden på produktet, bortfalder retten til dækning. Endvidere kan dækningen nedsættes eller bortfalde, hvis den, der kræver dækning, har afgivet svigagtige oplysninger eller fortiet eller skjult noget af betydning for vurderingen af risikoen eller dækningsforpligtelsen eller har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til punkt 8 og 12 ovenfor. Der ydes ikke dækning for skader, hvis oprindelse eller omfang har forbindelse med atomkerneprocesser, krige, krigslignende hændelser, borgerkrige, revolutioner, terrorhandlinger, optøjer eller oprør, konfiskation eller beslaglæggelse, eller for skader på det forsikrede produkt på grund af myndighedernes indgriben. Forsikringsgiver er ikke ansvarlig for tab som følge af en forsinkelse af skadesopgørelsen på grund af hændelser som angivet i foregående afsnit eller på grund af arbejdsmarkedskonflikter. For så vidt som forsikringsgiver har betalt erstatning, overtager forsikringsgiver den forsikredes ret til at kræve erstatning af den, som er ansvarlig for skaden. Hvis den forsikrede, efter at skaden er sket, afstår fra sin ret til erstatning fra den ansvarlige i henhold til kontrakt, garanti eller lignende eller fra regresret, begrænses forsikringsgivers dækningspligt i tilsvarende udstrækning. Endvidere kan den forsikrede gøres erstatningsansvarlig for værdien af allerede ydet dækning. klage til Ankenævnet for Forsikring eller anlægger sag ved en domstol inden for 2 år fra udløbet af det kalenderår, hvor han fik kendskab til, at kravet kunne gøres gældende, og under alle omstændigheder inden for 5 år fra det tidspunkt, hvor kravet tidligst kunne gøres gældende, jf. Forsikringsaftalelovens Forsikringsaftaleloven m.v. Forsikringsaftalen er undergivet dansk ret, herunder reglerne i forsikringsaftaleloven, i det omfang de ikke i foranstående vilkår lovligt er fravegede. Hvis forsikringsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til forsikringsaftalen og dansk ret, kan den forsikrede begære berigtigelse ved at redegøre for sin sag i et brev til forsikringsgiver og anmode om forsikringsgivers udtalelse. 15. Diverse oplysninger: Brochuren vedrørende forsikringen udgør sammen med nærværende forsikringsbetingelser den information om forsikringens indhold, som i henhold til lov om forsikringsformidling (lov nr. 767 af 5. august 2005), 34, og bekendtgørelse om forsikringsformidleres informationspligt (bekendtgørelse nr af 14. november 2004, 4, skal gives til forsikringstageren inden forsikringsaftalen indgås. Kvitteringen er dit forsikringsbevis, kvitteringsnummeret er også dit forsikringsnummer. Forsikringsbeviset med kvittering og de vilkår, som er indeholdt i dette dokument, udgør de fulde forsikringsbetingelser, der udleveres ved forsikringens tegning. Denne forsikring indskrænker ikke den forsikredes rettigheder i henhold til købelovens bestemmelser om mangler og eventuelle særlige garantier afgivet af producenten eller butikken. Klager over forsikringsgivers afgørelser kan indgives til Ankenævnet for Forsikring Den forsikrede mister sin ret, hvis han ikke fremsætter sit krav mod forsikringsgiver uden ugrundet ophold og i alle tilfælde inden for seks (6) måneder fra det tidspunkt, hvor han har fået kendskab til skaden. Hvis dækningspligt ikke anerkendes, vil den forsikrede miste sin ret ved forældelse, hvis han ikke indgiver Anker Heegårds Gade 2, 1572 København V. Elgiganten modtager provision for formidling af forsikringen. Provisionens størrelse skal oplyses på forlangende. 14

15 Forsikringsgiver er Moderna Försäkringar, Org.nr , Box 7830, Birger Jarlsgatan 43, Stockholm, Sverige Moderna Försäkringar er filial til Tryg Forsikring A/S Erhvervs og Selskabsstyrelsen, CVR-nr , Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, Danmark. 16. Registrering og brug af personoplysninger Personoplysninger er f.eks. oplysninger om produkt, købsdato, købspris, navn, adresse osv., som registreres i forbindelse med tegningen af forsikringen, samt oplysninger, som registreres i forbindelse med anmeldelse og behandling af forsikringsbegivenheder, f.eks. skadesdato, skadesårsag, reperationsudgift/erstatningsprodukt osv. Registrering og behandling af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med den svenske persondatalov, Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), som er baseret på EF-direktiv 95/46 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Den svenske lov rummer en beskyttelse af personoplysninger og rettigheder for registrerede personer, som svarer til indholdet af den danske lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Dataansvarlig Forsikringsgiver er dataansvarlig og kan kontaktes skriftligt eller telefonisk som følger: Moderna Försäkringar Box Stockholm, Sverige forsikringstager eller fra et andet selskab, som forsikringsgiver samarbejder med, og fremkommer i forbindelse med forsikringstegning eller reklamation/skadesanmeldelse. Personoplysninger registreres, behandles og opdateres løbende i forsikringsaftalens løbetid. Formål med registrering og behandling Registrering sker til brug i administration af forsikringen, og udveksles med forsikringsgivers samarbejdspartnere for at aftalens forpligtelser kan varetages. Generelle personoplysninger anvendes endvidere som grundlag for blandt andet markeds- og kundeanalyser, forretningsog metodeudvikling, statistik og risikohåndtering, samt markedsføring og optimering af forsikringsgivers service i øvrigt. Regler om indsigt, berigtigelse m.v. Forsikrede er berettiget til at få indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til Personupfgiftsloven. Sådan indsigt kan opnås ved at kontakte forsikringsgiver herom. Endvidere kan sikrede gøre indsigelse mod bestemte behandlinger/bestemt brug af oplysninger, herunder anmode om ikke at modtage markedsføringsmateriale eller anmode om blokering mod videregivelse, korrektion og/ eller sletning af oplysninger. Klage og tilsyn Hvis en registreret person er uenig med den dataansvarlige, kan sagen indbringes for det svenske datatilsyn: Datainspektionen P.O. Boks 8114 S Stockholm Tlf.: +46 (0) Fax : +46 (0) Indsamling og registrering Registrering af personoplysninger sker hos El-giganten, hos Skadecenter og/eller andre samarbejdspartnere, f.eks. reparatører/transportører, og viderebefordres til forsikringsgiver som håndterer personregisteret. Personoplysninger stammer således normalt fra 15

16 Ved skade, ring: Åbningstider: Mandag Fredag: 09:00 19:00, Lørdag: 10:00 15:00 Vi tilbyder dig ekstra tryghed U v.4.0

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2

Happy CARE. Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse. for dine produkter. Versjon 1.2 Happy CARE Tryghedsforsikring Ekstra beskyttelse Versjon 1.2 for dine produkter Denne brochure med de tilknyttede forsikringsvilkår udgør samlet den information om forsikringens indhold, som i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1.

Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014. 1. Forsikringsbetingelser Brillekasko pr. 28. november 2012. Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042. Rev. 12.2014 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan tegnes i forbindelse med køb af et eller

Læs mere

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012

Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 Forsikringsbetingelser - Brillekasko Danrisk Forsikringsagentur ApS., pol. nr. 97.00.1.042, April 2012 1. Det forsikrede 1.1 Forsikringen kan kun tegnes i forbindelse med køb af et eller flere sæt briller

Læs mere

Alt hvad du behøver at vide om. Produktforsikringer

Alt hvad du behøver at vide om. Produktforsikringer Alt hvad du behøver at vide om Produktforsikringer INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTISK INFORMATION.......................... 3 MIT PRODUKT VIRKER IKKE! HVAD SKAL JEG GØRE?....... 4 EDB..........................................

Læs mere

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring

Tryghedsaftale. Såfremt du ønsker fuld tryghed. Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring Tryghedsaftale Såfremt du ønsker fuld tryghed Et samarbejde mellem Komplett.dk og Vardia Forsikring De vigtigste fordele ved Tryghedsaftale Dækker de fleste produktskader der opstår ved uforudsete hændelser,

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Indboforsikring Forsikringsbetingelser version 60-15-01 Januar 2015 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Bil

Forsikringsvilkår. for. Bil Forsikringsvilkår for Bil Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Alka Campingvognsforsikring

Alka Campingvognsforsikring Alka Campingvognsforsikring Forsikringsbetingelser Nr. CA-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1

Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov om

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014

Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Bilforsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 01 gældende fra 1. april 2014 Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70252595. Cvr.nr. 32358314 www.motorforsikring.dk Forsikringen er tegnet gennem Alpha Sales

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Motorcykelforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING

K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING K Ø B E R H J Æ L P MED TILBUD OM EJERSKIFTEFORSIKRING fra Dansk Boligforsikring og Willis Forsikringsservice i samarbejde med Willis, Ejerskifte 19-07-2010 Brede Bygade 38, 6261 Bredebro Ejendomsmægleren

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1

Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD nr. 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6

Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Campingvogn Forsikringsbetingelser nr. 13G6 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for indbo og hund FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen 3. Krisehjælp

Læs mere

Betingelsesnummer: Bil 1.1

Betingelsesnummer: Bil 1.1 BILFORSIKRING Betingelsesnummer: Bil 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer,

Læs mere

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning.

Følgende ord eller udtryk skal i dette Forsikringsbevis have følgende betydning. FORSIKRINGSBEVIS DETTE ER ET BEVIS PÅ, AT Forsikringsgiveren efter modtagelse af Præmien hæfter over for Dig for de heri nævnte ydelser i overensstemmelse med nedenstående Betingelser. 1. FORSIKRINGEN

Læs mere

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab

6602-5 Maj 2014. vilkår for Personbiler bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 vilkår for Personbiler bil uden bonustab Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Personbiler Bil uden bonustab 6602-5 Maj 2014 2 Fortrydelsesret (Gælder alene for private forbrugerforsikringer)

Læs mere

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014

BIL. Vilkår A-22 for motorkøretøjer. Ring til os på 70 12 12 12. eller besøg www.if.dk. Gælder fra oktober 2014 BIL Vilkår A-22 for motorkøretøjer Gælder fra oktober 2014 Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORTRYDELSESRET........................... 2 2. VÆRD AT VIDE... 3 3. DÆKNINGSOVERSIGT...

Læs mere

Privatforsikringer som du kan tegne:

Privatforsikringer som du kan tegne: Indledning...2 Privat kundeforhold...2 Privatforsikringer som du bør have:...2 Privatforsikringer som du kan tegne:...2 Risiko for dobbeltforsikring...3 Dækningsbegrænsninger...4 Fordelingsvejledning...4

Læs mere