Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet."

Transkript

1 Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Det er ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er et samfundsmæssigt behov for kandidatuddannelsen. Erhvervssigtet er små, mellemstore og store virksomheder, men det er ikke sandsynliggjort, at de små, mellemstore og store virksomheder vil aftage kandidaterne. Der er beslægtede uddannelser, hvor kandidaterne opnår lignende kompetencer, såsom ingeniøruddannelser med fokus på forretningsforståelse. Forskningsbasering Det er dokumenteret, at den erhvervsøkonomiske del af uddannelsen, der varetages af Handelshøjskolen, Aarhus Universitet er forskningsbaseret. Det kan være problematisk, at der skal inddrages tekniske elementer i flere af fagene, da det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen kan varetage undervisning i teknologiske fænomener herunder laboratoriearbejde. Faglig progression Det er ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er faglig progression mellem de adgangsgivende bacheloruddannelser og kandidatuddannelsen. 1

2 Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i Innovation and Technology Management Uddannelsens formål er at fremme de studerendes forståelse for strategier, strukturer, mennesker og kulturer med henblik på at udvikle og kommercialisere innovative teknologier og at fremme virksomheders innovative kapabilitet. Uddannelsen ønsker at undervise i innovation og ledelse med udgangspunkt i en teknologisk synsvinkel. Kandidatuddannelsen skal være en overbygning til diplomingeniører og teknologiske bachelorer. Uddannelse (ansøgte titel): Cand.techn.merc. i Innovation and Technology Management Universitet: Aarhus Universitet Handelshøjskolen, Institut for Marketing og Statistik Sagsbehandling afsluttet: 29. november

3 Indstilling til Akkrediteringsrådet Det faglige sekretariats indstilling og begrundelse Kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management indstilles til afslag på akkreditering. Akkrediteringen er foretaget på baggrund af hensigten med uddannelsen, idet der ansøges om en ny titel. Indstillingen er baseret på følgende: Uddannelsens samfundsmæssige relevans Det er ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er et samfundsmæssigt behov for kandidatuddannelsen. Erhvervssigtet er små, mellemstore og store virksomheder, men det er ikke sandsynliggjort, at de små, mellemstore og store virksomheder vil aftage kandidaterne. Der er beslægtede uddannelser, hvor kandidaterne opnår lignende kompetencer, såsom ingeniøruddannelser med fokus på forretningsforståelse. Forskningsbasering Det er dokumenteret, at den erhvervsøkonomiske del af uddannelsen, der varetages af Handelshøjskolen, Aarhus Universitet er forskningsbaseret. Det kan være problematisk, at der skal inddrages tekniske elementer i flere af fagene, da det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at forskningsmiljøet bag uddannelsen kan varetage undervisning i teknologiske fænomener herunder laboratoriearbejde. Faglig progression Det er ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at der er faglig progression mellem de adgangsgivende bacheloruddannelser og kandidatuddannelsen. 3

4 Hvad har været væsentligt for vurderingen og indstillingen? Det har været væsentligt for indstillingen, at Handelshøjskolen Aarhus Universitet ikke har sandsynliggjort et tilstrækkeligt samfundsmæssigt behov. Handelshøjskolen, Aarhus Universitets ansøgning indeholder to citater fra B&O og GRUNDFOS, som begge støtter uddannelsens hensigt. Det vurderes dog ikke at være tilstrækkeligt til at sandsynliggøre et arbejdsmarkedsbehov. Handelshøjskolen Aarhus Universitet mener, at kandidaterne vil finde ansættelse i små, mellemstore og store virksomheder, men Handelshøjskolen Aarhus Universitet har ikke sandsynliggjort, at de små og mellemstore virksomheder vil være aftagere af kandidaterne. Handelshøjskolens aftagerråd har vist en positiv interesse for uddannelsen, men Handelshøjskolen Aarhus Universitet har ikke undersøgt, om ingeniørfaglige aftagerråd har samme holdning til uddannelsen. Derfor vurderes det, at det ikke i tilstrækkeligt omfang er sandsynliggjort, at der er et arbejdsmarkedsbehov for uddannelsen. Der er en række beslægtede uddannelser på området. Der findes flere uddannelser, der uddanner kandidater med lignende kompetencer, om end med stærkere fokus på det ingeniørfaglige. Flere ingeniøruddannelser kombinerer således det teknisk videnskabelige med forretningsforståelse. Dernæst har det været vurderet, hvordan det teknisk videnskabelige inddrages i kandidatuddannelsen. Uddannelsens indhold vurderes at være erhvervsøkonomisk med en teknisk toning. Denne toning opnås ved, at den tekniske synsvinkel er en integreret del af samtlige fagelementer. Det fremgår dog ikke klart i hvilket omfang eller på hvilken måde. Der burde være redegjort mere systematisk for den tværvidenskabelige tilgang. Uklarheden om hvori det teknisk videnskabelige består, påvirker vurderingen af forskningsbaseringen. Der skal undervises både i erhvervsøkonomiske og teknologiske elementer på hele uddannelsen. Uddannelsen er forankret på Institut for Marketing og Statistik på Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Handelshøjskolen Aarhus Universitet har sandsynliggjort, at de erhvervsøkonomiske elementer er forskningsbaserede. Det er dog ikke sandsynliggjort, at undervisere på Handelshøjskolen Aarhus Universitet kan varetage undervisning i teknisk metode, teori og praksis. Endelig har Handelshøjskolen Aarhus Universitet ikke sandsynliggjort, at der er faglig progression mellem de adgangsgivende bacheloruddannelser og kandidatuddannelsen. Der er ikke overensstemmelse mellem ansøgningens adgangskrav og den ansøgte titels adgangskrav. I den ansøgte titel er der flere adgangsgivende bacheloruddannelser, og nogle af dem vurderes at have for lidt vægt på det ingeniørfaglige i forhold til uddannelsens ambition om at bygge oven på tekniske kompetencer. 4

5 Indstilling til Universitets- & Bygningsstyrelsen Titel indstilling Der er ansøgt om en ny titel til uddannelsesbekendtgørelsen. Der er ikke taget stilling til titlen på nuværende tidspunkt, og derfor indstilles ikke til en titel her. Adgangskrav Ifølge ansøgningen er følgende uddannelser adgangsberettigede: Direkte optagelsesberettigede vil være teknologiske bachelorer (bac.scient.) og diplomingeniører. Andre teknologiske bacheloruddannede vil efter en konkret vurdering også kunne optages. Dette vil også omfatte ansøgere med lignende uddannelser fra udlandet, idet uddannelsen udbydes på engelsk. (Ansøgning, s. 5) Der skal gøres opmærksom på, at titlen bac.scient. ikke findes, da teknologiske bachelorer tildeles titlen BSc jf. Uddannelsesbekendtgørelsen 14, stk. 3. Ifølge den ansøgte titel er følgende uddannelser adgangsberettiget: Forudsætningen for optagelse på kandidatuddannelsen er, at den studerende besidder kompetencer svarende til dem, der erhverves gennem en bacheloruddannelse i naturvidenskab, sundhedsvidenskab eller teknisk videnskab eller en diplomingeniøruddannelse. (Følgebrev, s. 2) Der indstilles til, at adgangskravene svarer til den ansøgte titels adgangskrav. Dette skal i høring hos universitet, såfremt uddannelsen akkrediteres positivt og titlen indstilles til godkendelse. Uddannelsens normerede studietid 120 ECTS. Det Faglige Sekretariat imødekommer universitets indstilling. Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Der indstilles til takst 1, hvilke ikke er i overensstemmelse med universitets forslag. Universitet ønsker takst 2. Handelshøjskolen Aarhus Universitet begrunder ikke i tilstrækkelig grad, at uddannelsen skal indplaceres i takst 2. Indholdet er vurderet primært at være erhvervsøkonomisk med en teknologisk toning, jf. afsnit om indhold og vurdering heraf. Der er samarbejde med ingeniørhøjskolen i et fag, men fagets arbejdsformer fremgår ikke specifikt. Undervisningsformer i de resterende fag er forelæsning, casestudier og diskussioner. Erhvervsøkonomiske fag er typisk indplaceret i takst 1. Af den supplerende dokumentation fremgår det, at der skal indgå laboratorieeksperimenter og brug af tekniske udstyr i flere fag. Det er uklart præcist i hvilket omfang og i hvilke fag, der inddrages tekniske laboratorieforhold. For at uddannelsen er berettiget til en indplacering i takst 2, vil det kræve en yderligere klargørelse af, hvor stor brug af teknisk udstyr, der er tale om, og i hvilket omfang det tekniske 5

6 udstyr skal anvendes. Derfor indstilles til, at kandidatuddannelse i Innovation and Technology Management indplaceres på takst 1. Eventuel maksimumsgrænse for optag på uddannelsen Der ingen maksimumsgrænse for optag på uddannelsen. Akkrediteringen af uddannelsen er sket inden for rammerne af den tjek-liste, som universiteternes rektorer har modtaget primo september fra ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen i Danmark. Her fremgår det, hvilke minimumskrav ansøgningerne skal leve op til, og det fremgår hvilke overordnede kriterier, der ligger til grund for akkrediteringen. Ud over bekendtgørelses- og legalitetsforhold er det specielt uddannelsens samfundsmæssige relevans, dens forskningsbasering og uddannelsens faglige progression. 6

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FRISTERNE FOR AT ANSØGE OM AKKREDITERING OG GODKENDELSE AF NYE UNIVERSITETSUDDANNELSER FINDES PÅ WWW.ACEDENMARK.DK

Læs mere

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter.

kandi- Sendt pr. e-mail:.dk februar 2011. 19. juni 2013 31. juli 2019 Sprog: ingeniøruddannelsen/ /elektroretning. Udbudssted: Aalborg versiteter. Aalborg Universitet Rektor Finnn Kjærsdam Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@adm.aau.dk, plj@adm.aau..dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandi- datuddannelse

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET

Akkrediteringsrapport NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Akkrediteringsrapport 2014 NY UDDANNELSE DEN MILITÆRE DIPLOMUDDANNELSE FORSVARSAKADEMIET Den militære diplomuddannelse, Forsvarsakademiet Side 2 Den militære diplomuddannelse Forsvarsakademiet 14/017062

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Akkrediteringsrapport 2014 SUPPLERENDE AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDBUDSSTED UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM PÆDAGOG UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, SLAGELSE Uddannelsen til professionsbachelor

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen

Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Studieordning for Masteruddannelsen i dansk som andetsprog 2010-ordningen Curriculum for the Master s Programme in Danish as Second Language The 2010 Curriculum Det Humanistiske Fakultet Institut for Nordiske

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER

KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER KVALITET, RELEVANS OG SAMMENHÆNGE I FORHOLD TIL DE SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSBACHELORUDDANNELSER Anbefalinger til Udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser fra Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Frafald på professionsbacheloruddannelserne Kræn Blume Jensen, Christophe Kolodziejczyk og Torben Pilegaard Jensen Frafald på professionsbacheloruddannelserne Hvordan klarer uddannelsesinstitutionerne sig? Publikationen Frafald på professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser

NYE VEJE. Fremtidens videregående uddannelsessystem. analyserapport. Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser NYE VEJE Fremtidens videregående uddannelsessystem analyserapport Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser Publikationen

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

uddannelse og innovation analyserapport 4

uddannelse og innovation analyserapport 4 uddannelse og innovation analyserapport 4 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere