Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport"

Transkript

1 Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går fra hinanden? Det vil vi gerne vide mere om i Børnerådet. Traditionelt set er der tale om et felt, hvor de voksne helt og holdent selv tager beslutningerne. Men tager vi altid beslutninger, der er til barnets bedste? Det meste af vores samfundsviden om skilsmissefamilier bygger på kilder fra voksne. Børnerådet vil gerne vide mere om børnesyn på skilsmisser, og det er baggrunden for denne undersøgelse. Temaet skilsmisser er et af de områder, hvor voksne har været tilbageholdende med at spørge børn om deres meninger og følelser. Det er der mange grunde til. Nogle af dem er: En forestilling om at det genskaber de gamle sår hos barnet De voksne finder det selv vanskeligt at snakke om opløsning af parforhold En undervurdering af børns behov for at snakke om forældres skilsmisse Børnerådets oplevelse er, at langt de fleste børn meget gerne vil tale om deres forældres skilsmisse, at de faktisk trænger til det, netop fordi så få voksne spørger til det og interesserer sig for det. Derudover har vi ifølge FN Konventionen om Barnets Rettigheder artikel 12 forpligtet os til at høre på børn og give børns ord vægt efter alder og modenhed. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er etiske aspekter i at spørge til noget så følsomt som brud i barnets familiebase. Disse etiske aspekter bør dog ikke afholde voksne fra at spørge børn, men bør være pejlemærker for hvordan og hvornår der spørges. I forhold til denne spørgerunde er de etiske overvejelser gået i retning af: Det er svært at spørge til meget følsomme ting i et spørgeskema. Og den der spørger er ikke selv tilstede for at samle op. Det har vi forsøgt at løse ved at stille de meget personlige spørgsmål i de kvalitative interview. Børn udleverer sig selv og deres forældre. Det har vi forsøgt at løse ved at anonymisere og ved at frasortere visse faktuelle oplysninger. 2. Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget i Børnerådets børnepanel, der ved undersøgelsestidspunktet (forår 2000) udgjorde 62 skoleklasser på 6. klassetrin. Det er altså årige børn der har deltaget i undersøgelsen. Svarprocenten er 85,5 - eller 1002 svar i alt. 1

2 En fjerdedel af de adspurgte børn er fra skilsmissefamilier. Der er en lige stor andel af drenge og piger, der har deltaget i undersøgelsen nemlig 50 af hvert køn. Det betyder, at sammensætningen, hvad angår køn og skilsmissebaggrund, svarer omtrent til den, der er i befolkningen som helhed. Alle børn uanset deres familiære situation er adspurgt for at indfange en generel børneindstilling hos børn i års alderen. Danmarks Pædagogiske Universitet har på vegne af Børnerådet foretaget undersøgelsen under ledelse af projektforsker Lis Nielsen. Resultaterne i undersøgelsen er hentet ind fra forskellige metoder: spørgeskemaundersøgelse, kvalitative interview og klasserums-observationer. Spørgeskemadelen indeholder en hel ny metodologi. Vi har fortalt tre typiske episoder i en skilt familie og børnene bliver bedt om at tage stilling til barnets dilemma i historien. Episoderne er genfortalt af en skuespiller og indspillet på VHS. Videobåndet blev afspillet i klasserne forud for børnenes besvarelse af spørgeskemaerne. Ideen var at lade børn indleve sig i konkrete situationer. Afsnittene 2,3,5,6,7,8 bygger direkte på DPU s interne forskningsrapport: Skilsmissens børn. Afsnit 1,4, 9 er Børnerådets afledede kommentarer. 3. Sammendrag af undersøgelsens resultater Samlet set er det helt klart, at børns medbestemmelse står meget markant i undersøgelsen hvor vi har spurgt årige. Børn vil være med til at bestemme, hvor de skal bo og hvordan samværet skal skrues sammen. Børn prioriterer deres egne ønsker, behov og vilje højere end forældrenes ønsker, behov samt lovgivningen. Børn synes, de skal høres fra ca. 8 års alderen. Søskende skal ikke skilles ad. Børn synes, at forældre på et tidligt tidspunkt skal fortælle børnene om skilsmissen, snakke med dem og tage dem med på råd. 4. Formålet med undersøgelsen Når der sker et opbrud i en familie og måske varige brud mellem medlemmerne af familien herunder mellem børn og deres forældre - er det klart, at alle behov og ønsker ikke kan blive tilgodeset. Nogle bliver let til tabere, andre måske til vindere og børnene i en familie kan ofte stå tilbage efter opgøret i familien og opleve, at deres behov og ønsker i hvert fald ikke har været i første række. Det handlede måske efter deres mening om, at forældrene nåede frem til en enighed på deres præmisser, mens de selv enten ikke var inddraget eller deres opfattelse ikke blev taget alvorligt. To principper kan noget forenklet siges at gøre sig gældende i mange af de valgsituationer og beslutningsprocesser, der ligger i og omkring skilsmissen. Det er voksenprincippet over for børneprincippet, voksnes rettigheder over for børns rettigheder. Eller udtrykt på en anden 2

3 måde: spørgsmålet om ligestilling mellem de voksne over for spørgsmålet om børns tilknytning til en af de voksne eller evt. til en søskende. Undersøgelsen skal forsøge at belyse dette dilemma, ikke så meget ved at spørge direkte, snarere indirekte ud fra konkrete spørgsmål knyttet til case-historier. Lægger børn vægt på barnets tilknytning eller på de voksnes ret til deres børn? 5. Børns medbestemmelse Vi har spurgt på grundlag af beskrevne episoder og vi har spurgt helt generelt og alle svar bærer en tydelig tendens. Panelelever i den adspurgte alder mener, at børn langt hen ad vejen selv skal være med til at bestemme, hvor de vil bo, hvor de skal holde jul og hvordan og hvor længe samværet skal foregå. Lad os se, hvordan børnepanelet har svaret på tre forskellige beskrevet skilsmissesituationer. Frederik på 10 år der er i klemme mellem to juleønsker, 4 årige Casper der skal bo hos mor eller far, og Laura på 8 der ønsker mere tid til venskaber og fritidsinteresser: Jul hos far Frederik er 10 år gammel. Hans mor og far skal skilles. Begge forældre vil gerne have, at Frederik bor hos dem. Forældrene diskuterer det igennem og bliver enige om, at Frederik og hans mor skal blive boende i lejligheden sammen. Frederiks far er ked af det. Derfor bliver forældrene enige om, at Frederik til gengæld skal holde den første jul hos sin far, som flytter et andet sted hen. Herefter skal han skiftevis holde jul hos sin far og mor. Frederik vil helst holde jul hos sin mor, mormor og morfar og sine kusiner som han plejer at gøre. Så bliver det jul, og Frederik holder juleaften hos sin far sammen med sin faster og hendes børn. Det blev en meget hyggelig juleaften, men inderst inde ville Frederik helst have været sammen med sin mor, mormor, morfar og sine kusiner. Figur 1 viser, hvad børnene i børnepanelet mener Frederik skal gøre: Jul hos far Synes, at forældrene skal bestemme, så Frederik ikke behøver at vælge mellem far og mor 15 Synes, at Frederik skal have lov til at være dér, hvor han allerhelst vil være mener altså, at Frederiks behov skal prioriteres over forældrenes ønsker og behov. Svaret siger imidlertid ikke noget om, hvad det er i historien, der har været udslagsgivende for børnenes svar. Svarene viser kun, hvordan børnene prioriterer, ikke hvorfor. Et kort dialogforløb fra klasserumsobservation i en af Børnerådets panelklasser peger på hvilke grunde, der kan ligge bag svarene. 3

4 En dreng siger om Frederik i Historien: Han skal selv bestemme. Flere drenge i klassen giver udtryk for samme opfattelse En af drengene fortsætter: Det skal være hans mor, der siger det til hans far, ellers er det synd for faderen, hvis Frederik selv siger til ham, at han hellere vil holde jul hos sin mor. Herefter spørger en af drengene de andre drenge: Var moderen utro? Der udspiller sig en diskussion om dette spørgsmål. Så begynder de at tale om, hvor man skal holde jul. En dreng siger: Nytår skal man holde hos far. Begrundelsen for dette. Kommer fra en anden dreng, som siger: Fordi man får lov til mere hos sin far. Mødre er altid så bekymrede for, om der sker noget. Dette uddybes af en tredje dreng, som siger: Hos sin far får man lov til at gå ned på gaden og skyde krudt af. En fjerde siger: Jul holder man hos sin mor, hun hygger. Det er en retfærdig fordeling mellem mor og far, og faderens tristhed, der ligger til grund for forældrenes beslutning i historien. Drengene derimod prioriterer, ligesom børnepanelet, drengens inderste ønsker højere og anlægger en kvalitativ synsvinkel. Der er ting man gør med sin mor og andre med sin far. Mor flytter på landet 2 historie Casper er 4 år gammel. Hans mor og far er skilt. Casper bor sammen med sin mor, hendes nye mand og to halvsøskende i en lejlighed. Caspers far bor ikke ret langt fra Casper. Casper er fast hos sin far hver onsdag og hver anden weekend. Han er glad for at være både hos sin mor og sin far og er nært knyttet til begge sine forældre. Caspers mor har studeret til læge og er blevet færdig med sin uddannelse. Hun har fået arbejde i en anden by, som ligger langt væk. Hvis Casper flytter med sin mor, kan han ikke være så ofte sammen med sin far, som han plejer. Faderen protesterer og vil have, at Casper skal bo hos ham og besøge moderen hver anden weekend. Efter historien har børnene fået to svarmuligheder. I det første spørgsmål skal de tage stilling til selve indholdet i historien. I det andet spørgsmål skal de tage stilling til forældreuenigheden. Figur 2 viser, børnenes holdning til dilemmaet: Mor flytter på landet Synes, at Casper skal flytte hen til sin far. 57 Synes, at Casper skal blive boende sammen med sin mor og hendes nye mand og sine halvsøskende

5 Figur 2 viser, at der er en større andel af panelbørnene, der mener, at Casper skal flytte hen til sin far, end den andel, der synes, at han skal blive boende hos sin mor. 57 af alle børn synes således, at Casper skal flytte hen til sin far og 43 synes, at han skal blive boende hos sin mor. Undersøgelsen svarer ikke på, hvorfor børnene har svaret som de gjorde, man kan kun gisne om, at de har prøvet at afveje dilemmaet. Der svares lidt mere markant på spørgsmålet om en løsning ved forældreuenighed: Figur 3 viser, hvad børnene synes, der skal ske, hvis forældrene ikke kan blive enige: Mor flytter på landet Synes, at hvis forældrene ikke kan blive enige, skal de følge en lov. 38 Synes, at hvis forældrene ikke kan blive enige, skal de finde ud af hvad Casper på 4 år helst vil, og så gøre det Over halvdelen af panelbørnene eller 62 synes, at forældrene skal finde ud af, hvad Casper helst vil og gøre det. Selvom en overvejende del af børnene synes, at det skal være Caspers ønsker, der tæller, er der en relativ stor andel, som mener, forældrene skal følge en lov. Undersøgelsen svarer ikke på grunde og motiver til svarene. En dialogsamtale i en af panelklasserne siger lidt om, hvad nogle børn i års alderen mener om myndighedsalder og selvbestemmelse: En dreng siger: Jeg synes, at det er noget pis. Moderen skal blive boende i byen. Han skal være hos faderen og så fire dage hos mor. Børnene bliver gjort opmærksomme på, at han er jo kun 4 år. Et barn rejser sig og går hen til papirkurven og begynder at spidse sin blyant. Mens han står der, siger han om Casper: Han har ikke rettigheder til at bestemme. Han har ikke myndighedsrettigheder. Et andet barn siger: Han skal være 5 år, før han er i myndighedsalderen. Et tredje barn siger: Han skal bestemme over sit eget liv. Hertil svarer et fjerde barn: Han kan ikke bestemme over sit liv. Han er jo kun 4 år. Et femte barn føler sig tydeligt usikker efter at have hørt på denne ordveksling og siger: Kan man ikke sætte to krydser. 5

6 Samtalen viser, at børn kan diskutere spørgsmål, som har med selvbestemmelse i forhold til eget liv og sætte det i forbindelse med alder og myndighedsalder. Delebørn 3.historie Laura er 7 år gammel, og hendes forældre skal skilles. Lauras mor flytter til en anden by, og Lauras forældre bliver enige om, at Laura skiftevis skal være en uge hvert sted. En uge hos faderen og en uge hos moderen. Når Laura er hos faderen, er hun i omgivelser, hun kender, og hun har sine gamle venner her. Det første år går ordningen godt. Men efter et år, da Laura er blevet 8 år, begynder det at blive svært for hende, fordi hun ikke kan være sammen med sine venner hele tiden. Hun synes, det er svært at følge med, i vennernes liv, og det er ikke let at tage dem med den lange vej hjem til moderen. Laura er også begyndt at spille håndbold en gang om ugen. Hun er meget optaget af spillet og spiller tit kampe i weekenden. Det er svært at passe træningen, når hun er hos moderen hver anden uge. Derfor vil Laura gerne skære ned i dagene hos moderen, så hun kan komme til træning hver uge. I stedet for at være hos sin mor hele ugen hver anden uge, vil hun hellere kun være der 4 dage hver anden uge. Lauras mor synes, at hun og Laura får alt for lidt tid sammen til at snakke, hygge og gå i svømmehal, sådan som de plejer at gøre, hvis de kun er sammen 4 dage hver anden uge, og så begynder Lauras forældre at skændes om, hvor lang tid Laura skal være hos sin mor. Til denne historie er børnene igen blevet bedt om at forholde sig til både det konkrete indhold i historien og til selve forældreuenigheden. Figur 4 viser børnenes holdning til det konkrete dilemma: Delebørn Synes, at Laura skal have lov til at skære ned i de dage, hvor hun er hos sin mor. 79 Synes, at ordningen med, at Laura er en uge hvert sted skal forsætte Figur 5 viser, hvad børnene mener, der skal ske, hvis forældrene ikke kan blive enige. 6

7 Delebørn Synes, at hvis forældrene ikke kan blive enige, skal de følge en lov. 14 Synes, at hvis forældrene ikke kan blive enige, skal det være som Laura helst vil Langt største delen af børnepanelet, nemlig 86 mener altså, at det skal være som Laura helst vil. Svartendensen knyttet til de tre episoder underbygges af børnenes svar på et at de generelle spørgsmål formuleret som: Forældre som er skilt, kan være meget uenige om, hvad der er bedst for deres børn. Børnene risikerer at skulle vælge mellem deres far og mor. Hvis forældrene er meget uenige, hvad synes du så er mest rigtigt? 76 af børnene synes, at forældrene skal gøre det, som deres børn helst vil. 24 af børnene mener forældrene skal følge en lov. 6. Hvor gamle skal børn være for at være med til at bestemme? Figur 6 viser den alder børnepanelet synes børn skal have for, at det er børnenes ønsker, der skal prioriteres: Hvor gamle skal børnene være? Uanset børnenes alder 27 Fra børnene er 4 år. 13 Fra børnene er 8 år. 32 Fra børnene er 10 år. Fra børnene er 12 år

8 Besvarelserne viser en klar skillelinje ved de 8 år. Dette gælder, hvad enten det er de absolutte tal inden for hver af de 4 aldersangivelser, eller de samlede tal. Således er der 32, der mener, at 8 år er den alder børn selv skal bestemme. Men sammenlagt er det 72 af børnene i panelet, der mener, at barnets ønsker har højeste prioritet til og med det 8. år. Dette tal fremkommer ved at lægge procenterne sammen i de tre øverste søjler. Det er interessant at bemærke, at næsten hver fjerde barn mener, at forældrene skal følge en lov. Der er ingen signifikant forskel på besvarelserne på dette spørgsmål fra børn i skilsmissefamilier og svar fra børn hvis forældre ikke er skilt. 7. Søskende I familier med flere børn vil forældre stå med spørgsmålet, om børnene skal skilles ad. Nogle vælger at dele forældremyndigheden ligeligt imellem sig eller med andre ord, de tager et barn med hver. Hvad mener børnepanelet om det? Figur 7 Skal søskende skilles? Synes, at børnene skal blive sammen hos én af forældrene Synes, at det er i orden, at forældrene tager et barn med hver Alle børn Piger Drenge Langt de fleste panelbørn mener altså ikke, at søskende skal skilles ad. Der er således 80 der mener, at børnene skal blive sammen. 20 mener, det er i orden, at søskende bliver skilt. Undersøgelsen svarer ikke på, hvorfor børnene har svaret, som de har gjort. Et panelbarn der ikke kommer fra en skilt familie, siger i et interview: Jeg synes, det er synd at skille børn ad, fordi de har jo ikke gjort noget. Hvorfor skal det gå ud over børnene, når forældre skal skilles? Børn skal da være sammen. Ligegyldig hvad forældrene siger. Det er familie, og hvis forældrene ikke vil være familie mere, betyder det ikke, at børnene ikke vil. 8

9 8. Hvordan kan forældre tage hensyn til deres børn I undersøgelsen er børnepanelet blevet bedt om med egne ord, at fortælle, hvordan de synes forældre, der vil skilles kan tage hensyn til deres børn. Børnenes respons er blevet inddelt i kategorier efter indhold. Den kategori med flest svar er blevet placeret øverst. Herefter følger en prioriteret rækkefølge alt efter antal af svar. 1. Prioritet: Forældre skal på et tidligt tidspunkt fortælle børn om skilsmissen, snakke med dem og tage dem med på råd. 2. Prioritet: Forældre skal lade være med at skænde/slås, når børnene er til stede. 3. Prioritet: Lade børn over en vis alder bestemme, hvor de vil bo og være. 4. Prioritet: Lade børn få mulighed for at være lige meget sammen med begge forældre. 5. prioritet: Forældre skal ikke bare tænke på sig selv. Men på hvad der er bedst for barnet. 6. Prioritet: Forældre skal helst bo tæt på hinanden. 7. Prioritet: Forældre bør fortsat kunne tale sammen/være venner/omtale hinanden ordentlig overfor hinanden. 8. Prioritet: Forældre skal på et tidligt tidspunkt prøve at løse problemerne sammen eventuelt med hjælp udefra. 9. Prioritet: Børn skal have mulighed for at blive i deres sædvanlige skole, omgås venner, dyrke deres fritidsinteresser og besøge familie på begge sider. 10. Prioritet: Forældre skal være sød ved børnene og løbende sørge for, at de har det godt. 11. Prioritet: Forældre skal fortsætte med sammen at holde fødselsdage, familiefester, højtider og udflugter sammen med børnene. 12. Prioritet: Forældre skal blive sammen for børnenes skyld. 13. Prioritet: Forældre bør vente med at blive skilt, til børnene er gamle nok til at forstå det. Nedenstående udpluk fra interview med panelbarn er et eksempel på, hvordan nogle børn godt kunne tænke sig, forældrene var sammen efter en skilsmisse: 9

10 Intervieweren spørger et barn, der ikke er skilt: Hvad et det allerbedste forældre kan gøre overfor deres børn, når de bliver skilt? Barnet svarede: Ringe til hinanden en gang om ugen og være venner. Og sådan snakke om, hvor de forskellige skal hen og sådan. Faderen skal jo ikke tage til Disney-land uden for eksempel at sige det til moderen først. De skal informere hinanden om, hvad der sker. (Kilde: Lis Nielsen, DPU, 2000) På et tidspunkt i et interview med et barn, hvis forældre er skilt, fører samtalen ind på skænderier. Barnet: Det er ikke godt at høre på, hvis de skændes. For det meste, hvis de skændes, så beder min mor mig lige om at gå lidt, hun ved godt, at jeg ikke kan klare at høre på det. I forlængelse af denne udtalelse spørger intervieweren: Men synes du så, det er forkert, at forældre bliver skilt? Barnet: Næh, ikke helt. Intervieweren: Synes du, de skal blive sammen? Barnet: Ja, hvis de kan sammen. Men hvis de ikke kan sammen, så synes jeg ikke de skal gå rundt og skændes, så barnet hører det, så synes jeg, de skulle skilles. (Lis Nielsen, DPU, 2000) 9. Børnerådets refleksioner Der går en stærk og klar rød tråd gennem undersøgelsens resultater. Børn vil inddrages i skilsmisseprocessen og børn vil være med til at bestemme. Og når børn bestemmer vil de først og fremmest gøre det udfra egne behov og ønsker. I virkelighedens verden ved vi, at de fleste beslutninger der tages i forbindelse med skilsmisse, tager udgangspunkt i forældrenes behov. Vi ved også, at børn ofte holder deres ønsker tilbage for at tage hensyn til voksne, der måske både er vrede og kede af det. Man kan af undersøgelsen og ud af de mange børnebreve om skilsmisser, som Børnerådet har modtaget i efteråret 2000, udlede den kendsgerning, at når børn svarer frit og uafhængigt så er de optaget af, hvor de selv har det bedst med deres følelser og ikke af ligestillingspolitik imellem mor og far. Vi synes undersøgelsens resultater peger i retning af, at børn selvom de kan være placeret i konflikter omkring loyalitet over for deres forældre vælger ud fra perspektivet om børns tilknytning til den ene af forældrene. Også selvom det jo så indebærer, at den anden forældre ikke får sin voksenret imødekommet. I Børnerådet mener vi, at børns tilknytning skal respekteres så langt vi kan, men selvfølgelig uden at give børn ansvaret for de tunge beslutninger, som en skilsmisse medfører. Det klare børnesyn på skilsmisser skal ikke nødvendigvis munde ud i, at børn så altid bare spørges mekanisk Hvor vil du helst bo hos mor eller far? Spørgsmål der ofte vil give barnet en loyalitetskonflikt. Det handler mere om det principielle i inddragelse af børns meninger og følelser ikke om eksport af beslutningskompetence. Det handler om at finde balancen mellem at høre på barnet og finde den løsning, der bedst matcher barnets objektive behov og dets tilknytning. Eller med andre ord at håndtere situationen og nå frem til løsninger i overensstemmelse med artikel 3 og artikel 12 i FN Konventionen om Barnets Rettigheder: 10

11 Artikel 3, 1 I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnet tarv komme i første række. Artikel 12, 1 Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sige egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed. Denne undersøgelse fortæller os, at børn et langt stykke ad vejen har deres egen opfattelse af problemerne. Der sættes fokus på nogle forhold, som voksen samfundet ikke bør overse. Disse forhold kan også formuleres som spørgsmål til myndigheder, forældre og andre der beskæftiger sig med børn: Hvornår skal børn inddrages i forældrenes skilsmisseproces og hvordan? Hvordan lægger vi vægt på barnets oplevelse af tilknytning uden at barnet står med oplevelsen af at fravælge en forælder? Hvordan kan man finde frem til beslutninger, der er til barnets bedste? Hvordan skal børn spørges uden at give dem for stort medansvar for beslutningen? Hvordan tilrettelægges samværet, så barnet kan udvikle sit eget liv? Hvordan udvikler vi en rådgivning, der på børnenes præmisser kan fungere som en støtte til dem i de svære situationer, som skilsmissen altid indebærer? Det er Børnerådets opfattelse, at vi i Danmark står med en stor samfundsmæssig opgave, når det gælder børn i skilsmisseprocessen. Og den opgave er ikke blevet mindre gennem de sidste 10 år: vi har stadig i Danmark en meget stor gruppe af børn, der kommer til at opleve En familie i opbrud. Derfor er det en opgave, som vi som samfund må tage alvorligt. Den drejer sig om at støtte de mange børn, der står meget alene med deres bekymringer. 11

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er.

Det er derfor vigtigt, at du som forælder er i stand til at rumme barnets reaktioner uanset hvor lettet eller ked af det, du selv er. Børn og skilsmisse Uddrag fra Børns vilkår Bruddet Som forældre skal I fortælle barnet om skilsmissen sammen. Det er bedst, hvis I kan fortælle barnet om skilsmissen sammen. Barnet har brug for at høre,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011

En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 En rigtig familie Delresultater fra en undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Juni 2011 Selv om kernefamilien er den mest udbredte familieform, er der mange af børnene i 5. klasse, der bor på andre

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker

For mange børn går alene med skilsmisse-tanker For mange børn går alene med skilsmisse-tanker 15 pct. af de børn, der gennemlever en skilsmisse, taler slet ikke med nogen i forbindelse med forløbet. Det viser en ny stor undersøgelse blandt 1.018 danskere,

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Børns rettigheder hvordan lever vi med dilemmaerne? Tyrifjord Per Schultz Jørgensen 21. august 2013

Børns rettigheder hvordan lever vi med dilemmaerne? Tyrifjord Per Schultz Jørgensen 21. august 2013 Børns rettigheder hvordan lever vi med dilemmaerne? Tyrifjord Per Schultz Jørgensen 21. august 2013 Børn har rettigheder Flere end nogensinde tidligere i historien Derfor dilemmaer, for vi voksne har jo

Læs mere

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES

NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES B Ø R N NÅR FAR OG MOR SKAL SKILLES Gode råd Du skal ikke vælge, hvor du vil bo, hvis du synes, det er for svært. Du skal ikke passe på din far og mor efter skilsmissen. Det ansvar er for stort for dig.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Familieformer og skilsmisse

Familieformer og skilsmisse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / juni 2011 Familieformer og skilsmisse der er ikke noget bedre end at have den hele og rigtige familie BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE-

Læs mere

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty

ARTIKEL. Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty ARTIKEL Ti Gode Råd til Forældreskabet efter Skilsmissen Af Psykoterapeut Christina Copty Christina Copty Terapi mail@christinacopty.dk telefon 31662993 N ogle mennesker fordømmer ægtepar, der vælger skilsmisse,

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM

STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM STRUER KOMMUNALE TANDPLEJE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ THYHOLM 1 1 tilfredshed m ed den komm unale tandpleje 1 % andel 4 ja nej I 1 gennemførte tandplejen en spørgeskemaundersøgelse blandt brugerne af Den Kommunale

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv. Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012

Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv. Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012 Børn - omsorg, tryghed og trivsel fra et rettighedsperspektiv Vinterkonference Per Schultz Jørgensen 21. november 2012 Hvad handler det om? Et godt liv Opvækst med relationer til voksne Kammerater Indflydelse

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken

Brugertilfredshed. Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken Brugertilfredshed Patienter i behandling på tandreguleringsklinikken 2012 1 Om undersøgelsen Spørgeskemaet blev udleveret i perioden 8. maj 2012 til 31. august 2012 i forbindelse med behandling på tandreguleringsklinikken.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Opgaver til Skilles. Annette Møller. Forlaget Delta

Opgaver til Skilles. Annette Møller. Forlaget Delta Opgaver til Skilles Annette Møller Forlaget Delta 1 1. Søvnløs Hvordan har jeg-fortælleren det? Beskriv stemningen i huset, som jeg-fortælleren oplever den! Brug tillægsordene fra teksten! Hvilke ting

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning

1Unge sportudøveres prioritering og planlægning 1Unge sportudøveres prioritering og planlægning UNGE SPORTUDØVERES PRIORITERING OG PLANLÆGNING Oldengaard.dk har foretaget en spørgeskemaundersøgelse over nettet for at afdække unge sportudøveres prioriteringer

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST EFTER SKILSMISSEN Marts 2015 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide Marts 2015 EFTER SKILSMISSEN SÅDAN DELER I BØRNENE BEDST Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 DELEBØRN INDHOLD SIDE 4 Hele 46 pct. af alle ægteskaber ender i skilsmisse, viser tal fra Danmarks

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Samvær og Trivsel Til barnets bedste!

Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Samvær og Trivsel Til barnets bedste! Indledning Ved et familieopbrud er der mange konsekvenser, både for børn og for voksne. I det forliste forhold er det vigtigste altid, at skabe stabilitet og tryghed

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015

COK Magtanvendelse over for børn. Holbæk Kommune Den 12. august 2015 COK Magtanvendelse over for børn Holbæk Kommune Den 12. august 2015 Dagsorden Hvem bestemmer over barnet Barnet og barnets rettigheder Forældremyndigheden rettigheder og pligter Institutionens overtagelse

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene?

Hvad gør du? Hvad gør du efterfølgende? Hvad siger du under samtalen til forældrene? Du har en samtale med forældrene til Sofie på tre år. Under samtalen fortæller familien, at det altid er faderen, som bader Sofie. Faderen forguder Sofie og tiltaler hende som sin lille kæreste. Når han

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

Skal du. ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Skal du skilles? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS Børnepanelrapport nr. 1 / 2014 PORTRÆT AF 7. KLASSE BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Du sidder nu med den første pixirapport fra Børnerådets nye Børneog Ungepanel.

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven

Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg. Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Rapport fra: Høring Onsdag den 28. april 2010 Fællessalen, Christiansborg Fokus på barnets perspektiv i Forældreansvarsloven Den 28. april 2010 afholdt daspcan, Dansk Selskab til Forebyggelse af Børnemishandling

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven

Problematikker og FAQ vedr. Forældreansvarsloven Baggrund Fælles forældremyndighed Det overordnede formål med indførelse af Forældreansvarsloven i januar 2007 var barnets bedste, og udgangspunktet blev herefter, at alle forældre skulle have fælles forældremyndighed

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld

Statsforvaltningen. Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden for dit barns skyld 12 juridiske ord du bør kende Hvad du bør vide om Statsforvaltningen Gratis e-bog om børn, forældre og Statsforvaltningen Forstå spillereglerne og undgå juridiske faldgruber, efter I er gået fra hinanden

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Fra en børneforkæmpers perspektiv

Fra en børneforkæmpers perspektiv Fra en børneforkæmpers perspektiv OmSorg Børns sorg er et voksent ansvar Et barn som har et problem, men ikke bliver set, hørt og forstået bliver et problembarn Helene - vil du bede din far om, at række

Læs mere

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling

Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Januar 2000 Dansk Kvindesamfunds kommentarer til Nordisk Råds sag A 1208/nord om Børns Retsstilling Børns retsstilling og ret til begge forældre 1. Der er efter Dansk Kvindesamfunds opfattelse ved at ske

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Indeklima og medbestemmelse

Indeklima og medbestemmelse Børnepanelrapport nr. 2 / 2011 Indeklima og medbestemmelse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser I Børnerådet har vi valgt at have ekstra fokus på skolemiljø, og her er indeklimaet en vigtig del.

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG

Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG Se med forældrenes øjne SÅDAN KOMMER DU I GANG 1 Materiale til forældreinddragelse: Se med forældrenes øjne Vil I gerne vide, hvad forældrene mener om deres barns dagtilbud? Vil I gerne høre om, de har

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord.

Til trods for at 40% af alle ægteskaber ender med skilsmisse, passer det sjældent, at folk går fra hinanden for et godt ord. Skilsmisse Står du midt i et overvældende følelsesmæssigt kaos? Er samarbejdet med din eks. gået i hårdknude, og frygter du oveni, at det vil gå ud over børnene? - Måske er det en god idé, at søge professionel

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning

FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE. Kendskab og holdning FRIVILLIGHED BLANDT ELEVER I 7.- 9. KLASSE Kendskab og holdning En undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag 2012 Copyright Frivilligrådet Udarbejdet af Sofie Billekop, udviklingskonsulent

Læs mere

BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL. Panelrapport nr. 1 / marts 2010. Portræt af 4. klasse

BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL. Panelrapport nr. 1 / marts 2010. Portræt af 4. klasse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / marts 2010 Portræt af 4. klasse BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Panelrapport nr. 1 / marts 2010 Portræt af 4. klasse

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere