Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester"

Transkript

1 Produkttillæg: BSA coax (tidligere BSA Kabel-tv net) til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_BSA_Coax_v_ Side 1 af 10

2 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL PARTER BILAGSLISTE DEFINITIONER IKRAFTTRÆDEN LEVERING AF YDELSER Adgang BSA Infrastruktur og Kapacitet KUNDENS FORPLIGTELSER Henstilling om angivelse af begrænsninger og forudsætninger for levering af Ydelser i Slutkundevilkår FORHOLDET TIL SLUTKUNDER Forudsætningen for at være Slutkunde hos Kunden Slutkundens husstand PROGNOSER SLA KABELMODEM LEVERINGSTIDER Slutkundetilslutning Kapacitet PRISSÆTNING Særlige priser FAKTURERING KOMPENSATION Opgørelse Beløb Udbetaling Begrænsning af muligheden for kompensation OPSIGELSE Kundens opsigelse TDC s opsigelse Opsigelse af den individuelle Slutkundes adgang til bredbånd Opsigelse af CMTS kapacitet AFHJÆLPNING OG HÅNDTERING AF MANGELFULD LEVERING SERVICE, SLUTKUNDER DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE, KAPACITET TDC s ansvar Kundens ansvar Fejlmelding/fejlhåndtering TDC S MISLIGHOLDELSE Mangler generelt PT_BSA_Coax_v_ Side 2 af 10

3 1. Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering og drift af Ydelsen Bit Stream Access over kabel-tv net, herefter kaldet BSA coax. I henhold til Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning skal TDC indgå Aftaler om adgang til bredbåndskapacitet i kabel-tv nettet. TDC skal give adgang til følgende produkter: Produkt 1 (Decentral bitstrøm): Bredbåndstilslutning fra slutbrugeren afsluttet på nærmeste Ethernet lag 3 router/switch eller et tilsvarende punkt. Det betyder, at engroskunden køber adgang til en port i den nærmeste Ethernet router/switch fra slutbrugeren, og herefter selv forestår transporten fra denne router/switch og til eget net. Produkt 2 (Central bitstrøm): Bredbåndstilslutning fra slutbrugeren afsluttet på en Ethernet lag 3 router/switch eller et tilsvarende punkt i nettet, som er placeret mere centralt end den ovennævnte løsning, herunder evt. transport i et IP/MPLS-net. Det betyder, at udbyderen af bredbåndstilslutning transporterer trafikken frem til et centralt sted i nettet. Dette Produkttillæg udgør sammen med Rammeaftalen og Generelle vilkår TDC's standardtilbud om adgang til BSA coax (jf. produkt 1 ovenfor) i kabel-tv nettet. Produkt 2 leveres via tilkøb af IP Transmission kabel-tv net. Det samlede standardtilbud omfatter også BSA coax uden samproduktion, som dog først forventes idriftsat i starten af 2. kvartal BSA coax uden samproduktion er ikke omfattet af ovenstående afgørelse, og således ikke er omfattet af den gældende regulering for levering af BSA coax. Det indebærer, at der er en række vilkår i de Generelle vilkår som følger af reguleringen, som ikke finder anvendelse på BSA uden samproduktion. I de Generelle vilkår finder følgende vilkår ikke anvendelse: - pkt. 4, 5. afsnit - pkt pkt. 25, 6. afsnit 2. Parter Dette Produkttillæg er indgået i tillæg til den mellem Parterne indgåede Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. (Parterne fremgår af punkt 1 i Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester) 3. Bilagsliste Følgende Bilag er tilknyttet dette produkttillæg: Bilag Beskrivelse 1a Produktspecifikation: BSA coax 1b Produktspecifikation: BSA coax uden samproduktion 1c Produktspecifikation: Infrastruktur og Kapacitet 2 Priser 3 Planlægning og prognoser 4 Service Level Agreement 5 Kabelmodem PT_BSA_Coax_v_ Side 3 af 10

4 4. Definitioner I tillæg til definitionerne i Generelle vilkår, gælder følgende produktspecifikke definitioner: Udtryk Bredbåndsinstallation BSA coax BSA coax uden samproduktion Bulk Definition Installation af bredbåndsforbindelsen inkl. PC installation. Dette forudsætter bestilling af Teknikerbesøg Levering af Bit Stream Access på en coax forsyning til Slutbrugeren, hvor der samtidig leveres et tv signal (underforstået med samproduktion) Levering af Bit Stream Access på en coax forsyning til Slutbrugeren, hvor der ikke samtidig leveres et tv signal (data-only), hvilket ikke er omfattet af den gældende regulering for BSA coax Levering af kabelmodemmer i større mængde til Kundens egen håndtering CMTS Cable Modem Termination System, se DOCSIS 3.0 specifikation for detaljer hos CableLabs. Fordelingsnettet Gør Det Selv (GDS) Installationsarbejde efter regning IP-adresser Oprettelse m/tekniker Stikledning Coax og fibernet mellem CMTS og forbindelsen til Slutkunden Installation af bredbåndsforbindelse uden tekniker Installationsarbejde udført af tekniker. Dette forudsætter bestilling af Teknikerbesøg I TDC s kabel-tv net anvendes IPv4 adresser Installation af bredbåndsforbindelse inkl. PC installation Den del af forbindelsen til Slutkunden, der går fra aktuel fordelerboks til og med 1. stikkontakt (NTP) i husstanden Teknikerbesøg VPN VRF Bestilling af tekniker. Er en forudsætning for, at der kan bestilles Bredbåndsinstallation og/eller Installationsarbejde efter regning Virtual Private Network Virtual Routing and Forwarding 5. Ikrafttræden Dette produkttillæg træder i kraft i henhold til Rammeaftalens punkt 3, og erstatter samtidig alle tidligere aftaler mellem Parterne om TDC s levering og drift af BSA coax. 6. Levering af Ydelser TDC giver adgang til BSA coax til Kunden med henblik på Kundens salg af bredbåndstjenester til egne Slutkunder i Kundens eget navn og for Kundens egen regning. BSA coax leveres i 2 varianter: Med samproduktion (forudsætter YouSee tv pakke) Uden samproduktion (som data only) forventes først lanceret i starten af 2. kvartal 2016 Som udgangspunkt leveres BSA coax med samproduktion, fordi BSA coax uden samproduktion ikke kan leveres på alle adresser, der er tilsluttet coax forsyningsnettet. Ydelserne i henhold til dette produkttillæg er opdelt i henholdsvis Adgang BSA og Infrastruktur og Kapacitet. De produktspecifikke leveringsbetingelser samt processer for levering af Ydelserne for Adgang BSA PT_BSA_Coax_v_ Side 4 af 10

5 coax med og uden samproduktion fremgår af bilag 1a og 1b og for Infrastruktur og Kapacitet af bilag 1c. 6.1 Adgang BSA Ydelsen omfatter Forbindelse til Slutkunde og Kabelmodem. Det er en forudsætning for anvendelse af adgangen, at der er købt kapacitet på den aktuelle CMTS, hvor den specifikke Slutkunde hører til. 6.2 Infrastruktur og Kapacitet Ydelsen omfatter Infrastruktur og Kapacitet i CMTS og Fordelingsnettet. Det er en forudsætning for anvendelse af kapaciteten, at der er sikret forbindelse til Kundens eget net fx via en samhusnings- eller transmissionsaftale på den til CMTS en tilknyttede router jf. bilag 1c Infrastruktur og Kapacitet. 7. Kundens forpligtelser 7.1 Henstilling om angivelse af begrænsninger og forudsætninger for levering af Ydelser i Slutkundevilkår TDC henstiller at Kundens slutkundevilkår indeholder en angivelse af samtlige begrænsninger og forudsætninger for levering af Ydelser til en Slutkunde, som fremgår af denne Aftale. 8. Forholdet til Slutkunder 8.1 Forudsætningen for at være Slutkunde hos Kunden Det er en forudsætning for at Kunden kan afsætte Ydelser til en Slutkunde at: BSA med samproduktion: TDC har teknisk mulighed for at levere Ydelser på den pågældende adresse. Den pågældende adresse er omfattet af TDC s forpligtelse til at levere 3. parts adgang (BSA coax). Slutkunden aftager det basale tv-udbud eller Slutkundens adresse er åben for BSA coax uden samproduktion. PT_BSA_Coax_v_ Side 5 af 10

6 BSA uden samproduktion: TDC har teknisk mulighed for at levere Ydelser på den pågældende adresse, og Slutkundens adresse er åben for BSA coax uden samproduktion. TDC vedligeholder en database over adresser, hvor der kan afsættes Ydelser. Kunden kan via denne database forespørge på muligheden for at afsætte Ydelser på en konkret adresse. TDC har processer for håndtering af forespørgsler på enkeltadresser eller grupper af adresser som ikke findes i databasen og for hurtig opdatering af databasen, såfremt der findes fejl. 8.2 Slutkundens husstand Ydelsen/Ydelserne må ikke stilles til rådighed eller anvendes til formidling af trafik for andre end Slutkunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Endvidere må Kunden eller Slutkunden ikke videredistribuere Ydelsen til andre adresser end installationsadressen. 9. Prognoser Kunden skal indsende prognose, jf. Generelle vilkår, punkt 5.3 Kundens Prognose. Vilkår og form for prognosen er specificeret i bilag SLA Specifikation af performancekravene til Ydelserne i dette Produkttillæg fremgår af bilag 4 Service Level Agreement. 11. Kabelmodem Modemmet er en del af den tekniske leverance og indgår i den samlede netstruktur. Kunden betaler en oprettelse- og lejepris for hvert leveret Kabelmodem. Prisen for leje af Kabelmodem fremgår af Bilag 2 Priser. Kunden betaler endvidere for fragt og eventuelle andre omkostninger i forbindelse med levering af Kabelmodem til Kunden. Vilkår og procedurer for levering af Kabelmodem fremgår af bilag Leveringstider 12.1 Slutkundetilslutning Leveringstiden for Slutkundens tilslutning vil normalt være 5-20 Arbejdsdage, dog arbejdsdage hvis ordren omfatter Stikledning. Leveringstiden gælder dog ikke hvis Kunden har ønsket levering på en bestemt dato samt for antenneanlæg, der drives af Eksterne Serviceinstallatører. Leveringstiderne regnes fra tidspunktet for TDC's modtagelse af Kundens bestilling og indtil fejlfri levering har fundet sted (faktisk leveringsdato). Ved Oprettelse m/tekniker og Bredbåndsinstallation anses levering for sket på tidspunktet for Kabelmodemmets aktivering på nettet, med mindre der inden for 3 arbejdsdage efter installationen er registreret mangler ved Ydelsen, jf. Generelle vilkår punkt 12.1 Mangler. Ved GDS installation med samproduktion anses levering for sket 5 arbejdsdage efter, at Slutkunden er ordret i Gaia, med mindre der inden for yderligere 3 arbejdsdage er registreret mangler ved Ydelsen, jf. Generelle vilkår punkt 12.1 Mangler. Ved GDS installation uden samproduktion anses levering for sket 10 arbejdsdage efter, at Slutkunden er ordret i Gaia, med mindre der inden for yderligere 3 arbejdsdage er registreret mangler ved Ydelsen, jf. Generelle vilkåtr punkt Mangler. PT_BSA_Coax_v_ Side 6 af 10

7 Ved levering af Ydelser skal Kunden foretage nødvendige undersøgelser af om den leverede Ydelse er fri for mangler, jf. Generelle vilkår punkt 12.1 Mangler Kapacitet Bestilling af hele eller større dele af infrastrukturen sker ved fremsendelse af udfyldt bestillingsskema. Der skal påregnes op til 30 arbejdsdage til udarbejdelsen af en projektplan som beskriver, hvornår infrastrukturen kan leveres. Ved efterfølgende henvendelse om etablering eller ændring (udvidelse/nedgradering) af Kapacitet på en CMTS, undersøger TDC muligheden herfor og vender tilbage indenfor 10 Arbejdsdage med en ordrebekræftelse og leveringsdato. Leveringstiden for etablering af Kapacitet på en CMTS vil normalt være indenfor 60 Arbejdsdage efter udsendelse af ordrebekræftelse. Leveringstiden for ændring af Kapacitet på en CMTS vil normalt være indenfor 20 Arbejdsdage efter udsendelsen af ordrebekræftelsen. Ovenstående leveringstider er betinget af, at der på bestillingstidspunktet er tilstrækkelig kapacitet på CMTS en. Levering anses for sket på tidspunktet for TDC s færdigmelding med mindre der inden for 3 arbejdsdage fra TDC s færdigmelding er registreret mangler ved Ydelsen, jf. Generelle vilkår punkt 12.1 Mangler. Ved levering af Ydelser skal Kunden foretage nødvendige undersøgelser af om den leverede Ydelse er fri for mangler, jf. Generelle vilkår punkt 12.1 Mangler. 13. Prissætning Priserne for de enkelte Ydelser leveret i henhold til dette Produkttillæg fremgår af Bilag 2 Priser Særlige priser Der opkræves i følgende tilfælde: 1) Såfremt Kunden annullerer en CMTS kapacitets bestilling efter modtagelse af ordrebekræftelse med dato fra kundeservice, er TDC berettiget til at opkræve en pris for en annullering. 2) Såfremt der i forbindelse med installation ikke træffes nogen og dette er påkrævet, vil Kunden blive opkrævet for det forgæves teknikerbesøg. 3) Såfremt TDC efter forsøg på fejlretning kan sandsynliggøre, at en anmeldt fejl ikke skyldes TDC's forhold, er Kunden forpligtet til at betale TDC for det forgæves udførte arbejde. 14. Fakturering I tillæg til Generelle vilkår, punkt 11 Betalingsbetingelser gælder følgende: Oprettelsespriser opkræves månedsvis for den måned Ydelsen er leveret i. Leje opkræves 3 måneder forud. Leje påløber fra leveringstidspunktet, således at der alene betales forholdsmæssig leje for den første måned. Leje for Kabelmodemmer opkræves fra dato for levering af bulk til Kunden 15. Kompensation Følgende mangler og forsinkelser (i det følgende benævnt som svigt) kan give Kunden ret til PT_BSA_Coax_v_ Side 7 af 10

8 kompensation: a) TDC overskrider leveringstid som fremgår af punkt 12.1 Slutkundetilslutning. b) TDC møder ikke op på Slutkundens adresse på det mellem Kunden/Slutkunden og TDC aftalte tidsinterval for etablering af BSA coax forbindelsen, eller TDC leverer ikke på den aftalte dato. c) TDC har ikke inden 15 Arbejdsdage, regnet fra den dato hvor Kunden har fejlmeldt forbindelsen, afsluttet fejlretning af BSA coax forbindelsen, der er fejlramt, som følge af afbrudt eller forringet forbindelse, der skyldes TDC s net. Der medregnes ikke fejl opstået i Kundens net eller på Slutkundens side af NTP. d) TDC's Ydelse leveres med mangler, jf. Generelle vilkår punkt Mangler, hvor Kunden af denne grund er forhindret i at tage Ydelsen i brug. Følgende anses dog ikke for svigt: a) Mangelfuld fejlretning eller forsinkelser når Kundens bestilling eller fejlmelding er foretaget manuelt, og ikke ved brug af de automatiserede grænseflader som TDC stiller til rådighed. Dette gælder dog ikke såfremt Kundens manuelle bestilling er sket som følge af TDC s forhold. b) Levering af BSA coax GDS, hvor det efterfølgende viser sig nødvendigt med teknikerbesøg herunder stikledningsarbejde. c) Levering/fejlretning af BSA coax når dette sker på anlæg med Ekstern Serviceinstallatør 15.1 Opgørelse Kompensation opgøres kvartalsvis. Flere samtidige svigt på samme BSA coax forbindelse udløser kun én kompensationsbetaling og medgår kun én gang i opgørelsen over det samlede antal leverede og fejlrettede BSA coax forbindelser Beløb Kunden er berettiget til en kompensation for hver BSA coax forbindelse, der har været berørt af svigt. Kompensations størrelse fremgår af Bilag 2 Priser Udbetaling For at få udbetalt kompensation, skal Kunden, inden udløbet af den måned der følger efter kvartalet, fremsende en liste med de kundenumre, der i det pågældende kvartal har været berørt af svigt. Kunden skal for hvert kundenummer angive hvori svigtet bestod herunder datoen for den faktiske levering eller fejlretning. TDC sammenholder Kundens liste med egne registreringer og i det omfang TDC konstaterer kundenumre på Kundens liste, som ifølge TDC s egne registreringer opfylder kravene, vil TDC for hvert af disse kundenumre udbetale et kompensationsbeløb, jf. punkt 15.2 Beløb. I tilfælde af at der på Kundens liste optræder kundenumre, der ifølge TDC s registreringer ikke har været berørt af et svigt eller optræder med flere samtidige svigt er TDC for hvert af de pågældende kundenumre berettiget til at modregne et beløb svarende til 1/3 af kompensationsbeløbet, jf. punkt 15.2 Beløb Begrænsning af muligheden for kompensation TDC kan suspendere Kundens ret til kompensation efter accept fra Kunden. Kunden kan dog ikke nægte en suspension, hvis nødvendige ændringer i TDC s forretningsgange og tilhørende itsystemer ikke med rimelighed kan gennemføres uden forsinkelser eller andre gener for Kunden og ændringen følger af myndighedspåbud eller en anmodning fra TDC s samtrafikparter. TDC vil varsle sådan suspension med længst muligt varsel og vil i forbindelse hermed oplyse hvor lang tid suspensionen forventes at vare. TDC kan suspendere ordningen for et kvartal, hvis Kunden i det pågældende kvartal har afgivet PT_BSA_Coax_v_ Side 8 af 10

9 ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i forhold til Kundens senest angivne prognose, som er afgivet i henhold til Generelle vilkår punkt 5.3 Kundens Prognose, eller hvis Kunden ikke har afgivet prognoser. 16. Opsigelse For så vidt angår dette Produkttillæg fraviges og erstattes Generelle vilkår punkt 20.1 Opsigelse af aftalen og Produkttillæg om opsigelse af følgende vilkår Kundens opsigelse Kunden kan opsige dette Produkttillæg til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 3 måneder. Såfremt TDC ændrer prissætningen, jf. Bilag 2 Priser, af løbende forbrugs- og abonnementsafgifter til ugunst for Kunden, kan Kunden opsige Aftalen i sin helhed pr. den dato, hvor de ændrede priser træder i kraft. Kunden skal i så fald meddele opsigelse med et skriftligt varsel senest 10 Dage fra modtagelse af meddelelsen om de ændrede priser TDC s opsigelse TDC kan opsige Produkttillægget med et skriftligt varsel på 3 måneder til udgangen af en måned i følgende tilfælde: TDC s forpligtelse til at give adgang til BSA coax i henhold til telelovgivningen bortfalder. TDC s forpligtelse efter telelovgivningen til at give adgang til BSA coax ændres, således at TDC s forudsætninger for at indgå denne aftale brister i væsentligt omfang. Herudover skal TDC være berettiget til at opsige Produkttillægget i ethvert tilfælde, hvor TDC ville være berettiget til at ophæve Produkttillægget i stedet Opsigelse af den individuelle Slutkundes adgang til bredbånd Hvis TDC s forudsætninger for levering af BSA coax forsvinder f.eks. at privat Netejer opsiger sin bredbånds leveranceaftale med TDC, er TDC berettiget til at opsige den individuelle adgang til BSA coax med virkning fra tidspunktet for forudsætningens ophør. Dette gælder også hvis forudsætningen for levering af BSA coax med samproduktion ophører, og der ikke kan etableres BSA coax uden samproduktion. Kunden kan opsige den individuelle adgang til BSA coax med 10 dages varsel til et månedsskifte Opsigelse af CMTS kapacitet Kunden kan opsige CMTS kapacitet med 1 måneds varsel. 17. Afhjælpning og håndtering af mangelfuld levering Ved mangelfuld levering af BSA coax skal Kunden fejlmelde jf. punkt Fejl! Henvisningskilde ikke f undet.8 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. Ved mangelfuld levering af CMTS kapacitet skal Kunden kontakte TDC Wholesale Kundeservice. 18. Service, Slutkunder Serviceelementer Arbejdsdage Serviceperiode / arbejdstimer Mandag - fredag Mandag torsdag :00 Fredag PT_BSA_Coax_v_ Side 9 af 10

10 Reaktionstid Fejlmelde tidspunkt Non stop fejlretning Kundebesøg (booking intervaller) Slutkunden kontaktes indenfor 48 klokketimer indenfor arbejdsdage Kunden kan afgive fejlmeldinger i Gaia døgnet rundt. Nej TDC kontakter Slutkunden direkte med henblik på aftale Der tilbydes ikke tilkøb af udvidet service. 19. Drift og vedligeholdelse, kapacitet Fejlmelding af CMTS kapacitet kan ske via FASIN døgnet rundt alle årets dage. I forbindelse med fejlmeldinger kan Kunden opgive et referencenummer, som skal anvendes af TDC ved yderligere kontakt vedrørende den specifikke fejlsituation. Alle alvorlige driftsforstyrrelser, som registreres af TDC, skal meddeles Kunden uden ophold. Meddelelsen skal omfatte analyseret information om, hvad der er omfattet af forstyrrelsen TDC s ansvar Kabel-tv nettet er underlagt TDC's driftsovervågning. TDC har et beredskab med henblik på fejlretning af forbindelser. I beredskabet indgår, at fejlretning af forbindelser påbegyndes i hele landet inden for 4 timer efter afgivelse af fejlmelding til TDC. Fejlretning fortsætter indtil fejlen er udbedret Kundens ansvar Det påhviler Kunden at visitere sine fejlmeldinger for CMTS kapacitet, således at kun fejl relateret til TDC's Ydelse meldes til TDC Fejlmelding/fejlhåndtering Kunden fejlmelder til TDC efter procedure beskrevet af TDC. TDC færdigmelder efter endt fejlretning. 20. TDC s misligholdelse 20.1 Mangler generelt Der foreligger ikke en mangel ved TDC s Ydelse, såfremt manglen kan henføres til manglende mulighed for adgang til udstyr eller Slutkundens hjem, eller der er tale om antenneanlæg der er drevet af Eksterne serviceinstallatører. PT_BSA_Coax_v_ Side 10 af 10

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013

Produkttillæg BSA. YouSee A/S. Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester. mellem <Kunde> og. 2. januar 2013 2. januar 2013 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg BSA Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Wholesale

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Fiber BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_FBSA_v_std_220114.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: IP Transmission kabel-tv net til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_IP_Trans_kabel-tv_net_v_std_190115 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. PARTER...

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Ethernet BSA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_EBSA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå fiber_v_std_220114.docx Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net

Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net 3. marts 2012 Rammeaftale nr. Aftale nr. Produkttillæg IP Transmission kabel-tv Til Rammeaftale om levering og drift af YouSee s engrostjenester mellem og YouSee A/S YouSee A/S Teglholmsgade 1

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Rå fiber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Rå_fiber_v_141016-2141016 Side 1 af 6 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for

Læs mere

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT_VULA_v_std_020913.docx Side 1 af 7 1 Præambel Dette Produkttillæg

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: VULA til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_VULA_v_std_220115 Side 1 af 8 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Aftale om levering af 3. Partsydelser på Ishøj Fællesantenne

Aftale om levering af 3. Partsydelser på Ishøj Fællesantenne Aftale om levering af 3. Partsydelser på Ishøj Fællesantenne Denne aftale er indgået mellem Selskab Kunde CVR Kundeadresse Postnummer og by Herefter Kunden Og Konsortiet Ishøj Fællesantenne P/S CVR-nr.

Læs mere

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Aftalenr.: Produkttillæg: Fiber og transmission Til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S PT Fiber og transmision v standard 12 06 2009.doc Side 1 af 6 1 Præambel

Læs mere

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber

Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Produkttillæg: Rå kobber/delt rå kobber Til Ram m eaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem < Kunde> og TDC A/S PT Kobber v standard 01 10 2009.doc Side

Læs mere

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet 6. marts 2012 Bilag 1b Infrastruktur & Kapacitet Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 4 3.1 FREMFØRING AF SLUTKUNDENS DATATRAFIK...

Læs mere

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S

Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester. mellem <Kunde> og TDC A/S Aftale nr.: Rammeaftale nr.: Dato: Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester mellem og TDC A/S 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke

Læs mere

Bilag 4 Service Level Agreement

Bilag 4 Service Level Agreement 6. marts 2012 Bilag 4 Service Level Agreement Til Produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. KVALITET... 3 3.1 KABEL-TV NETTETS OPPETID... 4 3.2 CMTS OPPETID... 4 3.3

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S

Tillægsaftale. Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem. TDC Totalløsninger A/S. Cybercity A/S 20. september 2007 Tillægsaftale om Ethernet Bitstream Access Multikanaler (Ethernet BSA Multikanaler) mellem TDC Totalløsninger A/S og Cybercity A/S 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Decentral adgang...

Læs mere

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd.

Tillægsaftale. til Aftale. Transmission. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Barablu Mobile Ltd. 7. september 2006 Tillægsaftale til Aftale om Transmission mellem TDC Totalløsninger A/S og Barablu Mobile Ltd. 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 1.1 Bilagsliste...2 2 Præambel...3 3 Parterne...3

Læs mere

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet

Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Bilag 1c. Infrastruktur & Kapacitet Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. INFRASTRUKTUR - TEKNISK SET UP... 3 3.1 Fremføring af Slutkundens datatrafik... 3 3.2 Transport af trafik...

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net

Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Bilag 1a. Produktspecifikation for Adgang BSA Kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.2 Provisionering / aktivering...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S

Aftale nr.: Dato: 1. december Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse. mellem. xxx TDC A/S Aftale nr.: Dato: 1. december 2001 Tillægsaftale om Udlevering af NT-bokse mellem xxx og TDC A/S 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 2 2. PRÆAMBEL... 3 3. PARTERNE... 3 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN...

Læs mere

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX

Aftale nr.: 8. november 2007. Tillægsaftale om Installationsydelser. mellem TDC A/S XXX Aftale nr.: 8. november 2007 Tillægsaftale om Installationsydelser mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 3 2. PRÆAMBEL... 4 3. PARTERNE... 4 4. TILLÆGSAFTALENS

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 6. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Rammeaftaletillæg Installationsydelser Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. TEKNIKERBESØG... 3 2.1 YOUSEE A/S TEKNIKERBESØG... 3 2.2 DANSK KABEL TV A/S

Læs mere

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Produkttillæg: Samhusning. til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester - Produkttillæg: Samhusning til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s ydelse Samhusning. I henhold til

Læs mere

2. Serviceelementer og definitioner

2. Serviceelementer og definitioner Tillægsvilkår for TDC Serviceaftaler Privat (udvidet fejlretningsservice) Januar 2009 1. Serviceaftalen For aftaler mellem TDC og privatkunder eller mindre erhvervskunder om udvidet fejlretningsservice

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage

Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage November 2012 1. Serviceaftalen For aftaler mellem

Læs mere

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016

Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage. Juni 2016 Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Fejlretning Hverdage 8-19 og Udvidet Fejlretning 2 dage 1. Fejlretningsaftalen

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA

Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Bilag 4: Service Level Agreement - SLA Indholdsfortegnelse: 1. OMFANG OG VILKÅR... 1 2. DEFINITIONER... 1 3. LEVERINGSTID... 2 3.1 GENNEMSNITLIG LEVERINGSTID...2 3.2 LEVERINGSTID...2 3.3 ORDREBEKRÆFTELSER...3

Læs mere

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser

Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser Bilag 1b: Produktspecifikation for transmissionsydelser 1 Indhold 1 Indhold... 1 2 Omfang... 1 3 Transmissionskapacitet... 1 3.1 Transmissionskapacitet 2Mbit/s... 1 3.2 Transmissionskapacitet > 2Mbit/s...

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA)

Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Bilag 4: Service Level Agreement (SLA) Dette bilag: Udgør bilag 4 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg Fastnet Erstatter følgende bilag: Bilag 8. Service Level Agreement (SLA) hørende

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015

Hiper aftalevilkår version 1.0. 14. december 2015 Hiper aftalevilkår version 1.0 14. december 2015 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår

Udvidet Fejlretning Erhverv. Tillægsvilkår Udvidet Erhverv Tillægsvilkår Juni 2016 Indholdsfortegnelse Tillægsvilkår for Udvidet Erhverv: Hverdage 8-16 Hverdage 8-20 Alle dage 8-22 Alle dage 0-24 (døgnservice) 1. saftalen...4 2. Serviceelementer

Læs mere

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning Indledning Den 19. december 2008 traf afgørelse om TDC A/S standardtilbud af 15.

Læs mere

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6).

(marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 6). TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 11. juni 2014 /seyadi-erst /andlon-erst /rasjak-erst Afgørelse vedrørende TDC A/S bestemmelser om kompensation i standardtilbud på engrosmarkederne

Læs mere

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en

VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på 2 kobberpar for at levere en Bilag f: Produktbeskrivelse for VULA Pair Bonding. Omfang VULA PairBonding er et produkt, hvor xdsl-forbindelsen produceres på kobberpar for at levere en given hastighed, i stedet for kobberpar.. Indhold.

Læs mere

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 : Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber 1 Indhold 1 INDHOLD...1 2 INDLEDNING...1 3 KVALITET...2 4 LEVERINGSPRÆCISION...3 5 LEVERINGSTID...4 6 FEJLRETNINGSTID...5 7 KOMPENSATION...6

Læs mere

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND

SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND SÆRLIGE ABONNEMENTSVILKÅR FOR BOXER BREDBÅND 1. GENERELT 1.1 Disse særlige abonnementsvilkår for Boxer bredbånd ( Særlige Bredbåndsvilkår ) gælder i tillæg til de Generelle Abonnementsvilkår, og er gældende

Læs mere

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester

Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester Produkttillæg: Kobber til Rammeaftale om levering og drift af TDC s engrostjenester PT_Kobber_v_std_220115 Side 1 af 12 1 Præambel Dette Produkttillæg indeholder de produktspecifikke vilkår for TDC s levering

Læs mere

Hiper aftalevilkår version september 2017

Hiper aftalevilkår version september 2017 Hiper aftalevilkår version 1.5 12. september 2017 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på

Læs mere

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S

Aftale nr.: Dato: Standardaftale om. Frit operatørvalg. mellem XXX TDC A/S Aftale nr.: Dato: Standardaftale om Frit operatørvalg mellem XXX og TDC A/S 1. Aftalens parter 1.1 Denne tillægsaftale er indgået mellem: XXX (Operatøren) og TDC A/S Wholesale Teglholmsgade 3 0900 København

Læs mere

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbåndstelefoni Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstelefonitjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår Kort præsentation af

Læs mere

Hiper aftalevilkår version juni 2016

Hiper aftalevilkår version juni 2016 Hiper aftalevilkår version 1.3 23. juni 2016 1. Aftalens indgåelse a. Disse betingelser er gældende for aftaler mellem Hiper A/S [Hiper] og en privatperson over 18 år [Kunden] om et abonnement på bredbånd

Læs mere

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH

Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Bilag 1a: Produktspecifikation for Rå fiber FTH Dette bilag udgør bilag 1a til Produktspecifikation for Rå fiber FTH og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 1: Produktspecifikation for Rå fiber. 1.

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse

Indhold. Bilag 1. Produktspecifikation. Indholdsfortegnelse Bilag 1. Produktspecifikation Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Præambel... 2 2. Definitioner... 2 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016

Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale. Juni 2016 Tillægsvilkår for YouSee Bredbåndstelefoni FriTale Juni 2016 Indholdsfortegnelse Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni) YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste

Læs mere

TDC ERHVERV RABATAFTALE

TDC ERHVERV RABATAFTALE TDC ERHVERV RABATAFTALE Marts 2017 1. Aftalens omfang TDC Erhverv Rabataftale ( Aftalen ) gælder i tillæg til den mellem TDC Erhverv og Kunden indgåede kontrakt for levering af de denne aftale omfattede

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

Bilag 1 Produktspecifikation

Bilag 1 Produktspecifikation 2. marts 2012 Bilag 1 Produktspecifikation Til Produkttillæg IP Transmission kabel-tv net Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. DEFINITIONER... 3 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 OVERORDNET KONFIGURATION...

Læs mere

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester

Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til. Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester Produkttillæg: Gensalg fastnet (Gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet) til Rammeaftale om levering og drift af TDC's engrostjenester 1 Præambel I henhold til Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af

Læs mere

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Fastnet Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Fastnettjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Fastnet Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 3 2. Aftalens

Læs mere

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic

Bilag 2: Priser for Bredbånd Basic Bilag 2: er for Bredbånd Basic Dette bilag udgør bilag 2 til Produkttillæg for Bredbånd Basic og erstatter samtidig følgende bilag: Bilag 2 er hørende til Aftale om Bredbånd Basic. 1. Generelt erne er

Læs mere

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces

Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Bilag 1e: Produktbeskrivelse for Shared fiber acces Shared fiber acces er under udvikling, og der kan forekomme ændringer i produktbeskrivelsen indtil End-To-End-testen er gennemført i løbet af september.

Læs mere

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester

Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik. til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester Aftale nr.: Til aftale nr.: Dato: Tillægsaftale: Redirigering af udenlandstrafik til Produkttillæg om Gensalg af mobil tjenester mellem og TDC A/S Indholdsfortegnelse 1. Præambel...3 2. Aftalens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen

Indholdsfortegnelse. 1. Abonnementsaftalen Abonnementsvilkår for bredbånd via telefonstik (xdsl) og bredbånd via kabel-tv-stik (coax) hos Fullrate (Nye vilkår Fullrate kan uden varsel præcisere vilkårsteksten) Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bilag 7: Service Level Agreement

Bilag 7: Service Level Agreement Bilag 7: Service Level Agreement Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...2 2 GENERELT OM TEKNISK PERFORMANCE...2 2.1 ACCESNET OPPETID... 4 2.2 DSLAM OPPETID... 6 2.3 MULTIKANAL... 7 2.3.1 Kvalitetsparametre

Læs mere

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer

Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer Bilag 2a: VULA Priser og gebyrer 1. Indledning Dette bilag udgør bilag 2a til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for VULA. Ved hjælp af Produktnummer, Produkttekst og Aktion kan man entydig finde

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

6. marts 2012. Bilag 5 Kabelmodem. Til produkttillæg BSA

6. marts 2012. Bilag 5 Kabelmodem. Til produkttillæg BSA 6. marts 2012 Bilag 5 Kabelmodem Til produkttillæg BSA Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 3 2. OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 3. LEVERING AF KABELMODEM... 3 3.1 INDIVIDUEL BESTILLING... 3 3.2 BULK... 3 4.

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos DANSK KABEL TV Maj 2017 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsaftalen... 1 2. Forudsætninger... 1 3. E-mail-adresse... 2 4. Fast ip-adresse...

Læs mere

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger

Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Bilag 1f. Produktspecifikation for delstrækninger Dette bilag udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Rå kobber/delt rå kobber eller Standardaftale for Rå kobber eller Standardaftale

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Produktspecifikke abonnementsbetingelser

Produktspecifikke abonnementsbetingelser Produktspecifikke abonnementsbetingelser For alle eksisterende kunder oprettet før 14. juni 2005, træder disse betingelser i kraft den 14. juli 2005. 1 Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser

Læs mere

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA)

Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) Bilag 1f: Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 1 Omfang Produktspecifikationen er en beskrivelse af TDC s Boligforenings FBSA (BFBSA) løsning. BFBSA er et lag 2 produkt(osi), der er målrettet

Læs mere

Standardaftale. Delt rå kobber. mellem TDC A/S XXX

Standardaftale. Delt rå kobber. mellem TDC A/S XXX Standardaftale om Delt rå kobber mellem TDC A/S og XXX 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.1. BILAGSLISTE... 4 2. PRÆAMBEL... 5 3. PARTERNE... 5 4. AFTALENS IKRAFTTRÆDEN... 5 5. DEFINITIONER...

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013

LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Februar 2013 Tjenestespecifikke abonnementsvilkår for LIC Bredbåndstjenester gældende i supplement til LIC Mobilics Generelle Vilkår LIC Bredbånd Abonnementsvilkår Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV

Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjenesten hos Dansk Kabel TV April 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Abonnementsvilkår for internetadgang via bredbåndstjeneste

Læs mere

Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax

Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax Bilag 1a. Produktspecifikation for BSA Coax Indholdsfortegnelse 1. PRÆAMBEL... 2 2. DEFINITIONER... 2 3. PRODUKTBESKRIVELSE... 3 3.1 Kundeinstallation... 3 3.1.1 Docsis 3.0... 3 3.1.2 Docsis 3.1... 3 3.1.3

Læs mere

YouSee s telefonitjeneste (PSTN)

YouSee s telefonitjeneste (PSTN) Abonnementsvilkår for YouSee s telefonitjenester (YouSee Telefoni): YouSee s telefonitjeneste (PSTN) YouSee s ISDN-tjeneste (ISDN2) YouSee s ip-telefonitjeneste via Bredbånd, DSL eller Fiber YouSes s ip-telefonitjeneste

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

DLG Servieaftaler Privat

DLG Servieaftaler Privat DLG Servieaftaler Privat Samlet oversigt over alle serviceaftaler til private 1. Generelt om serviceaftaler... 1 Få den serviceaftale der passer til dit behov for sikkerhed.... 1 2. Serviceaftale på Fastnet...

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse

Tillægsaftale. vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse 15. september 2006 Tillægsaftale vedrørende håndtering af den elektroniske del af bestillingsprocesser ved Nummerportabilitet og opdatering af OCH ved Overdragelse mellem TDC Totalløsninger A/S og ELRO

Læs mere

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale til. Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler. Gensalg VoIP. mellem TDC A/S XXX 1. marts 2008 Tillægsaftale til Gensalg Bredbånd og Bredbånd Basic standardaftaler om Gensalg VoIP mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3

Læs mere

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

Meddelelse nr. 1. Svar på spørgsmål. til. udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 Meddelelse nr. 1 Svar på spørgsmål til udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 I overensstemmelse med Udbudsdirektivets artikel 39, stk. 2, kan Amgros (på vegne af de fem danske regioner) op til

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail 25. februar 2014 timepe-erst camped-erst Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC A/S standardtilbud for uncontended VULA på marked 4 Erhvervsstyrelsen

Læs mere

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL.

De nye bilag vedrører produktbeskrivelse (bilag 1f) og priser (bilag 2c) for ethernet BSA G.SHDSL. Notat G.SHDSL Et marked 5- eller marked 6-produkt? 1 Indledning Den 14. marts 2011 har TDC A/S (TDC) fremsendt nye bilag 1f og bilag 2c til selskabets produkttillæg for ethernet BSA. De nye bilag er således

Læs mere

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3

Priser og vilkår. Grundpriser. Fastnet. Fastnet 1 Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 107,20 ISDN2-basis 2,3 Grundpriser Fastnet Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 07,0 ISDN-basis, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 5,0 ISDN-erhverv, Oprettelse 6 760,00 Abonnement pr. måned 75,0 FlexISDN inkl. 8 kanaler

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Vilkår for internetmedlemskab af FSA

Vilkår for internetmedlemskab af FSA Vilkår for internetmedlemskab af FSA 1 GENERELT 1.1 Disse vilkår er gældende for medlemmer af Fredensborg Søparks Antenneforening (FSA), der bestiller tilslutning til internettet via FSAs kabel-tv-net

Læs mere

1. Abonnementsaftalen. November 2016

1. Abonnementsaftalen. November 2016 Abonnementsvilkår for TDC Bredbånd: TDC Erhverv Bredbånd, DSL TDC Erhverv Bredbånd, Coax TDC Erhverv Fiber TDC Erhverv Fiber Plus Bredbånd, Fiber Bredbånd, Coax Bredbånd, DSL November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009.

ComX Networks A/S. IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. ComX Networks A/S IPTV abonnementsbetingelser. Privatkunder. Gældende pr. 1. juli 2009. IPTV abonnementsbetingelser, ComX Networks A/S, privatkunder. 1. juli 2009 side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Generelt

Læs mere

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv)

Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Alle abonnementsvilkår kan også læses på www.danskkabeltv.dk/vilkaar Tillægsvilkår for YouSee Web-tv (Live-tv) Juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Tillægsaftalen

Læs mere

Erhverv. Service Level Agreement

Erhverv. Service Level Agreement Erhverv Service Level Agreement tv, fiberbredbånd og telefoni til os i midt- og vestjylland 1. GENERELT 1.1. Nærværende Service Level Agreement (herefter kaldet SLA ) er en integreret del af den aftale

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd Partnerskabsaftale og ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd 1. Indledning Hermed fremsender nedenfor anførte Sammenslutning ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00

Møde i VULA-/NGA-forum. Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Møde i VULA-/NGA-forum Tirsdag den 22. august 2017 Kl. 10:00-12:00 Dagsorden 1. Velkomst (v/formanden) 2. Status over markedsafgørelser (v/erst) NGA-forum Forpligtelser, ikrafttrædelse og proces b) Øvrige

Læs mere

Tillægsvilkår for TDC SamleFordele

Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Tillægsvilkår for TDC SamleFordele Februar 2015 2 Indhold Tillægsvilkår for TDC SamleFordele... 4 Tillægsvilkår for TDC Udvidet Service og TDC Udvidet Service 2 dage... 6 Tillægsvilkår for 3 Timers ekstra

Læs mere