Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark"

Transkript

1 Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater i frie grundskoler og folkeskoler CEPOS arbejdspapir nr. 13 1

2 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K Telefon: eller fax: Copyright: 2010 CEPOS, Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CEPOS. 1.udgave, 1. oplag Omslagslayout: CEPOS Tryk: CEPOS Forlaget Forlag: CEPOS Forlaget Oplag: 200 ISBN nr.: Maj

3 Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater i frie grundskoler og folkeskoler CEPOS arbejdspapir nr. 13 3

4 Forord Inden for de sidste par år har Folketinget ved flere lejligheder gennemført tiltag, som har gjort det vanskeligere at drive frie grundskoler i Danmark. Det er bemærkelsesværdigt at dette er sket uden at der har foreligget og været inddraget noget solidt grundlag i form af undersøgelser af de frie grundskolers præstationer og omkostninger. Det forhold har tilskyndet til udarbejdelsen af analysen i det nærværende papir. Selve arbejdspapiret er engelsksproget. Baggrunden er, at det indgår i den almindelige internationale forskningsudveksling. Det er således blevet antaget til præsentation på den årlige samling i det europæiske forskernet for forskere, som beskæftiger sig med økonomisk teori om politiske og bureaukratiske systemer, European Public Choice Society. Arbejdspapiret indledes imidlertid med en dansk sammenfatning. Det statistiske analysearbejde i forbindelse med papiret er udført af stud.polit. Jeppe Madsen. Juni 2011 Henrik Christoffersen Forskningschef i CEPOS 4

5 Indhold Sammenfatning Danish primary and lower secondary schools - grants, incentives and competition between schools Quality of the education in primary and lower secondary schools Cost of production in the Danish primary and lower secondary schools Comparing cost at private and public schools Comparing economic performance among private and public schools Concluding remarks References 5

6 Sammenfatning I arbejdspapiret om resultater og ressourcer i offentlige skoler og frie grundskoler analyseres forskellen i kvaliteten i undervisningen mellem de to skoleformer. Kvalitet opgøres i denne forbindelse som skolernes opnåede undervisningseffekter. Undervisningseffekten er et mål for, hvor meget den enkelte skoles karaktergennemsnit i de centrale kernefag ved folkeskolens afgangsprøve afviger fra det forventede niveau, når man i en statistisk regressionsanalyse tager højde elvernes sociale, økonomiske og etniske baggrund. Undervisningseffekten er således et mål for, hvor meget skolens undervisning hæver eller sænker elevernes præstationer over eller under det forventede niveau. Analysen viser, at de frie grundskoler generelt set leverer bedre resultater end de offentlige skoler. Der er naturligvis en betydelig spredning i undervisningseffekten for både de frie grundskoler og de offentlige skoler, men det er en langt større andel af de frie grundskoler, der opnår et resultat for deres elever, som ligger over det man skulle forvente, når man betragter elevernes sociale, økonomiske og etniske baggrund, jf. figur 1 og 2. Det kan således med en høj grad af statistisk sikkerhed påvises, at de frie grundskoler leverer bedre undervisningsresultater end de offentlige skoler. De bedre resultater i de frie grundskoler kan ses i lyset af, at de frie grundskoler har lavere omkostninger pr. elev end de offentlige skoler. Der gennemføres i arbejdspapiret en mere indgående analyse af omkostningsstrukturen i henholdsvis offentlige skoler og frie grundskoler med henblik på at komme nærmere på en forklaring af, hvorfor de frie grundskoler gennemsnitligt set er bedre og billigere end de offentlige skoler: I de offentlige skoler er elevernes sammensætning i forhold til social, økonomisk og etnisk baggrund den afgørende forklaring på de enkelte skolers gennemsnitlige omkostninger pr. elev. Derimod påvirker elevernes baggrund ikke omkostningerne pr. elev i de frie grundskoler. Dette kan i øvrigt ses i sammenhæng med, at der ikke kan påvises en mere væsentlig statistisk sammenhæng mellem elevsammensætningen og skolernes ejerskab. 6

7 Figur 1: Afvigelse fra forventet karaktergennemsnit i frie grundskoler arrangeret stigende 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Figur 2: Afvigelse fra forventet karaktergennemsnit i offentlige folkeskoler arrangeret stigende 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 7

8 I de frie grundskoler er det udelukkende den gennemsnitlige skolestørrelse, som kan forklare forskelle i omkostningerne pr. elev mellem skolerne, hvor omkostningerne pr. elev falder, når antallet af elever stiger. Skolestørrelse forklarer derimod ikke forskellene i udgifter mellem de offentlige skoler. Det tyder således på, at de frie grundskoler indhøster stordriftsfordele, men det skal i den forbindelse understreges, at de frie grundskoler gennemsnitligt set er mindre end de offentlige skoler og at der eventuelt kun er fordele ved en øget skolestørrelse op til et vist niveau. En stor del af de offentlige skoler kan således være så store, at der ikke er yderligere stordriftsfordele, som kan indhøstes. De frie grundskoler i Danmark kan ikke siges at operere på et marked i traditionel forstand eksempelvis kommer deres væsentligste indtægter fra offentlige tilskud, der følger elverne, og skolerne må ikke give afkast til investorer. De frie grundskoler er dog underlagt en større grad af konkurrence end de offentlige skoler, da dårlige resultater for de frie grundskolers elever kan medføre elevflugt, hvilket vil underminere skolens økonomi, så den kan blive tvunget til at lukke. Et tilsvarende scenarie er utænkeligt for en offentlig skole. Konkurrenceelementet i form af en trussel om lukning ved dårlige resultater er måske den væsentligste forklaring på, at de frie grundskoler opnår bedre resultater. Når det kommer til konkurrence har de frie grundskoler en række muligheder i forhold til de offentlige skoler hvad angår frihedsgrader med hensyn til tilrettelæggelsen af undervisningen. De reaktionsmønstre, som synes at ligge bag de fundne resultater, tegner en grundlæggende forskel i rationaler i de to måder at organisere skoler på. Når en fri grundskole får elever med særlige udfordringer, så bliver skolen presset til at løse problemerne, da det ellers kan betyde, at de øvrige elever i sidste ende forlader skolen og at det bliver vanskeligere at rekruttere nye elever. Et sådant rationale ser ikke ud til at gælde i de offentlige skoler, hvor en stor andel af elever med særlige problemer i relation til etnicitet, sociale forhold mv. vil være et argument for, at skolen skal have tildelt flere ressourcer, lige som en sådan elevsammensætning for skolen kan tjene som forklaring, såfremt den leverer dårligere resultater. 8

9 Abstract The paper analyzes the quality and cost of the education in the public and private primary and lower secondary schools in Denmark. It is shown that the private schools have at significantly higher quality (higher grades when adjusted for differences in socioeconomic background among the pupils), and significantly lower costs. We search for explanations of this result, and we find that, even though the Danish school system is designed to make public and private schools compete mutually, only the private schools behave as if they were operating on a competitive market. Jel: H42, H52 Keywords: Private and public production of education, incentives to reduce cost, market market mechanism, market failure policy failure. Paper presented at the 2011 meeting in European Public Choice Society, University of Rennes, May

10 Danish primary and lower secondary schools - grants, incentives and competition between schools Danish parents have in principle the freedom to choose the school that they want their children to attend. If they send the child to a public school it is free of cost because the public schools are fully financed by taxes. The Danish municipalities are responsible for running the public schools, and they have to offer education to any child that is between 6 and 16 years old and whose parents are living in the municipality. In principle the parents are free to choose any public school in their own or another municipality, but in practice the schools can refuse new pupils if they do not have capacity for them, and if it will be overly expensive to increase the capacity of the school (building new classrooms, hiring new teachers etc.). In the legislation there exists no clear definition of the conditions which justify that a school refuses to admit a child, but the municipalities make as an example their own local rules for the maximum number of children in a class. The Danish municipalities receive general grants from the central government, and a proportion of the grants is calculated from an indicator based on the number of children between 6 and 16 multiplied by the average expenditure pr. pupil in all Danish public schools last year (corrected for inflation and possible politically decided increases in the grants to the primary and lower secondary schools). The municipalities can choose to spend more or less than the average cost per pupil; that is a question of priorities and the economy of the municipality (the income-level of the citizens, tax-rate etc.). The Danish municipalities have in principle the right to tax their own citizens, but since 2001 a liberal-conservative government has enforced a so-called tax-freeze on the municipalities, which in practice makes it very difficult for the municipalities to change their tax-rates. When a child moves from one public school to another public school the money follows the child, so that the receiving school also receives a higher budget. There is a variation among municipalities according to how the school budget is calculated, but the main rule is that the average cost of a pupil in the municipality follows the child like a kind of voucher, when children move from one public school to another. The rationale is to give parents as much freedom of choice as possible and to increase the competition among public schools to provide the best education. A similar system is used when children move from a public school to a private school. The public school loses grants equal to the average cost of a pupil in the municipality. The private school receives 75 pct. of the average cost per pupil in public schools. The municipality only pays 85 pct. of the public contribution to the private school the rest is financed by national taxes. A basic argument why the private schools are compensated only 75 percent of the average cost in public schools is, that it is assumed that private schools can practice cream-skimming with the 10

11 consequence that children with learning disabilities, bad behavior, non-academic family background etc., making them more difficult and more costly to teach, will be overrepresented in the public schools. The private schools are allowed to charge a supplementary tuition fee, but such fee only covers a limited part of the cost of the educational activities in the private schools (Approximately 4 percent on average). About 15 pct. of Danish children attend a private school. Private schools in Denmark are not allowed to earn profit to private school owners but are self-governing independent institutions regulated by the Ministry of Education. They are based on a more than hundred years old tradition and they are offered freedom to organize education within wide boundaries. It is almost impossible that a public school would close because of pupils moving to other schools. The main reason is that the municipalities have a legal obligation to provide education for all children between the ages of 6 and 16. With only 15 pct. of children attending private schools the capacity of the private schools would in the short run set a natural maximum for the number of children leaving the public schools. Public schools have been closed, but this has been caused by demographic changes in certain parts of Denmark, which reduces the number of children living in the local area to a point where it s too expensive or even impossible to run an averagely functioning school. All schools can gain higher grants by attracting more pupils, but only the private schools experience the threat of exit. In this paper we analyze the cost and performance of public and private schools in Denmark. Our hypothesis is that the private schools will come up with lower costs per pupil and with a higher quality of education than the public schools. We base this hypothesis on the facts that users of private schools are confronted directly with the full marginal costs of running the school and that the private schools operate on more market-like conditions than the public schools, because the private schools, unlike the public schools, can be forced to close down if their performance is too poor. 11

12 Quality of the education in primary and lower secondary schools To test our hypothesis we construct an indicator for the quality of the education following Christensen (2009). We are doing so by isolating the effect of performance of the school in a regression where the average marks at the final exam for the single pupil after the obligatory 10 years of basic education is explained by a series of variables representing circumstances that could have an effect on the learning abilities of the child and which cannot be changed by the performance of the school. This procedure has been made on an individual level by combining the Danish peoples-registration-number-systems data files together with other central government data files covering income, education, children etc. All the variables used in the analysis of school performance are listed in the appendix. The part of the average mark of the child that cannot be explained by social background, genetic inheritance etc. (the residuals) can be interpreted as a measure of school performance or, in other words, the ability to raise/lower the results of the child above/below the expected average level for children with the same social background. The results for the individual pupils can be aggregated to school or municipal level. In this paper we use this measure of school-performance to investigate if there is any difference between the performance of public and private schools. In a logistic regression model we try to explain the performance by a dummy variable for private or public school. The results are shown in table 1. Figure 1: Logistic regression private/public school* (dummy) explained by school-performance coefficient z-value P> z School-performance -1,80-6,97 0,000 Constant 1,78 20,72 0,000 The dummy is 1 for a public school and 0 for a private school. The dataset is presented in figure A1 and A2 in the appendix. The logistic regression shows that the private schools perform significantly better than the public schools. In the following parts of the paper we will try to explain why the private schools perform better than the public schools. Every person having an address in Denmark are registered in the Danish peoples-registrationnumber-systems, but if a person have been living abroad for many years the Danish public databases do not contain information about income, education etc. If we can t get information about all the variables listed in the appendix for at least one of the parents then the pupil is excluded from the analysis. Schools with useful parent-data for less than 14 pupils taking the final exam are excluded from the analyses. This means that all small schools and the few Danish international schools are excluded from the analysis. Furthermore the continuation schools are excluded from the analysis because a lot of these schools focus on education to a certain kind of pupils par example pupils with learning disabilities, pupils with a special talent for music etc. which would create a selection bias in the dataset. Finally a lot of Danish schools do not have any pupils taking the final exam because they only take care of the first seven years of the obligatory 12

13 10 years of basic education. Totally this means that the data set used in the analysis consists of Danish schools private schools (35 percent of the 489 private schools in Denmark) and 1022 public schools (67 percent of the 1519 public schools in Denmark). 13

14 Cost of production in the Danish primary and lower secondary schools Christoffersen and Larsen (2010a) find that private schools are on average variable costs at least 12 percent cheaper per pupil than public schools, so the first impression of our search is that the private schools are better as well as cheaper. To investigate this further, we analyze the cost pr. pupil in public and private schools. Unfortunately, the private and the public schools use different accounting principles according to cost of capital, so it is impossible to calculate comparable measures for the average total cost. Instead we use expenditure on wages pr. pupil, which is very close to the average variable cost, since wages are by far the biggest item of expenditure in both the public and the private schools. It is possible to get accounting data for the individual private school in Denmark, but that is not the case for the public schools in the municipalities. Accounting data for the public schools exist only on the municipal level, and in the following analysis of the cost in public and private schools we also aggregate data for the individual private schools to the municipal level. The dataset consists of the 171 out of the 192 private schools in the performanceanalysis that have been delivering accounting-data to the central database used by The Danish Ministry of Education for supervision of the private schools (39 percent of the 489 private schools in Denmark) and the 69 municipalities where we have data about cost in both the private and the public schools (70 percent of the 98 municipalities in Denmark). The data for wage per pupil in private and public schools are presented in figure A3 and A4 in the appendix. We formulate three basic hypotheses about what decides the cost of educating children between 6 and 16 years old. The hypotheses are shown in figure 2. 14

15 Figure 2. Explaining the cost per pupil in the Danish primary and lower secondary schools in 2007: Three hypotheses Hypotheses and variables Explained variable: Wages per pupil Variable explanation Cost of wages in public and private schools aggregated to municipality-level (data from Statistics Denmark). Hypothesis 1: weak socio economic structures H:1: Socioeconomic index The expected average marks calculated in the regression used to find the school-performance can be used as a socioeconomic index (the higher the value is, the stronger are the socioeconomic structures) Hypothesis 2: Scale H:2: Average school size Hypothesis 3: Competition H:3: Private or public school Average number of pupils per school (Data from the Ministry of Education) Data from the Ministry of Education The socioeconomic structures: H:1 The expected average marks calculated in the regression used to find the school-performance can be used as a socioeconomic index (the higher the value is, the stronger are the socioeconomic structures). The hypothesis states that it is all other things being equal - less costly to educate children from higher social classes, because they have been raised to behave in a manner that is better suited for traditional teaching in classrooms and they do not have other problems that the school must deal with (social and economic problems at home). Scale: H:2 sets focus on average school size in the municipality. The hypothesis states that there is expected to be economies of scale in running primary and lower secondary schools. Competition: H:3 The Danish school-system is designed to make all schools private or public compete with each other to attract children. The grants follow the child, and therefore the schools can benefit from a higher number of pupils, but there is not a perfect market-competition working. The grants 15

16 are in principle following the child, but the grant size is decided by the central or local government and does not work like a real price mechanism that determines the market price per child. Our hypothesis is that the private schools are operating on more market-like conditions because they, as opposed to the public schools, can be forced to close down, if they fail to attract enough children. The results of the regression are shown in figure 3. Figure 3: Regressions for wage per pupil explained by all variables in figure 2 Coefficient t-value P> t Socioeconomic index -269,79-1,74 0,084 Average school size -12,24-3,33 0,001 Dummy (1=public, 0=private) ,81 10,4 0,000 The model is a simple linear model explaining the wage per pupil by all variables from Figure 2. The regression rejects the hypothesis that wages per pupil depend upon weak socioeconomic structures, but it is very close to being accepted on a 5 percent significant level. The regression confirms two hypotheses: wages per pupil are shown to be correlated with average school size and private/public school. According to the results of the regression there seems to be economies of scale in primary and lower secondary schools, and public schools spend more money on wages per pupil than private schools. Figure 4: Correlation between explanatory variables in the regression in figure 3 Socioeconomic index Average school size Dummy (1=public, 0=private) Socioeconomic index 1,000 Average school size 0,380 1,000 Dummy (1=public, 0=private) 0,265 0,660 1,000 There is a considerable correlation between average school size and school ownership. On average the public schools are bigger than the private schools. On the other hand there is only a weak correlation between school ownership and socioeconomic index, and the sign of the correlation shows that the private schools seem to have pupils with weaker social background than the public schools. 16

17 Even though public and private schools compete to attract pupils they do not compete on equal conditions. Private schools only receive 75 pct. of the cost per pupil in the public schools, and they have to cover the rest of their costs by tuition fees. The public schools receive their budget as determined by the municipal council. Normally the allocation of funding will be based on a resource allocation model operating with a standard tariff for each pupil calculated as the average cost and with supplementary budget allocation to children with learning disabilities, social problems etc. The supplementary budget allocation is eventually decided after negotiation where the schools have to explain why the children in their school have more severe learning disabilities and social problems. The private schools do not have a similar possibility of getting special grants to pupils with social problems etc. Since private and public schools operate under different conditions, they will be analyzed separately in the following section. 17

18 Comparing cost at private and public schools When analysing wage costs separately in public and in private schools the two hypotheses, H1 and H2 in figure 2, will form our model. The model then represents the conditions that, from a production-perspective, should decide the cost in both private and public schools when we look at them separately. The results from the regression on data from the private schools are shown in figure 5 and 6. Figure 5: Regressions for wage per pupil in private schools Socio economic index Coefficient t-value P> t -487,29-0,40 0,691 Average school size -24,32-3,37 0,001 The model is a simple linear model explaining the wage per pupil by socioeconomic index and average school size. The regression rejects the hypothesis that wages per pupil depends upon weak socioeconomic structures. The regression confirms that there seems to be economies of scale in private primary and lower secondary schools. There is no severe correlation between the two explanatory variables. Figure 6: Correlation between explanatory variables in the regression in figure 5 Socioeconomic index Socioeconomic index Average school size Average school size 0,236 1,000 1,000 The results from the regression on data from the public schools are shown in figure 7 and 8. Figure 7: Regressions for wage per pupil in public schools Socioeconomic index Coefficient t-value P> t -4429,41-3,95 0,000 Average school size -2,59-0,67 0,504 The model is also a simple linear model explaining the wage per pupil by socioeconomic index and average school size. The regression rejects the hypothesis that wages per pupil depend upon average school size. The regression confirms that the public schools where the pupils have a weak 18

19 social background have higher cost. There is no correlation between the two explanatory variables. Figure 8: Correlation between explanatory variables in the regression in figure 7 Socioeconomic index Socioeconomic index Average school size Average school size 0,096 1,000 1,000 The private schools lower cost by exploiting economies of scale, which does not seem to be the case for the public schools. An explanation could be that the private schools on average are smaller than the public schools, so that some public schools could be beyond the part of the cost function with economies of scale. It is however not possible to verify this explanation. As there is an overlap in school sizes between public and private schools it is however possible to conclude, that even with some public schools on the part of the cost function without economies of scale, the public schools do not generally behave like firms in a competitive market (minimizing costs), because they do not (at least all of them) adjust the school size to the level with the lowest average cost. Public schools having pupils with weak social backgrounds have higher cost, as expected, since the municipalities generally give additional grants to these schools. The same pattern is not found for the private schools. As the children in private schools are found in figure 3 and 4 not having significantly stronger social backgrounds than children in public schools, that is probably not the explanation. The private schools can scarcely get higher grants if they have a lot of children with weak social backgrounds, and it is probably impossible to make the parents pay a higher tuition fee, because some of the children have a weak social background. On the other hand some parents might even make their children leave the school, and the school can be forced to close down if it becomes a well know fact, that a lot of the pupils in the school have severe social problems. 19

20 Comparing economic performance among private and public schools The regressions in chapters 3 and 4 with the narrow production and technologically orientated explanatory variables only explain a small part of the variation in wage per pupil. We only get an R- square-value around In a production theoretical view the residuals from the regressions in chapters 3 and 4 could be seen as a measure of efficiency. Therefore it could be interesting to test whether the variation from the predicted value (the residual) is determined by other factors. We have two basic hypotheses operationalized by seven variables about what these factors could be. Figure 9. Explaining the spending on wages in Danish primary and lower secondary schools in 2007: Three hypotheses Hypotheses and variables Explained variable: Excess spending on wages (deviation from the predicted value) Variable explanation Residuals from the regressions. A positive figure indicates excess spending on wages. Hypothesis 1: Income and substitutes H:1.1: Tax base per inhabitant H:1.2: Local income tax level H:1.3: Service level Key figures from the Ministry of Interior. Local income tax rate (Ministry of Interior). Relation between total costs in budget 2007 for all municipal services and the total needs as measured by the Ministry of Interior as basis for allocation of block grants. Hypothesis 2: Preferences H:2.1: Political party of the mayor H:2.2: Fragmentation in the municipal board H:2.3: Share of the voters employed in the public sector H: 2.4 Share of inhabitants with a college degree Dummy for belonging to the liberal or conservative party Herfindahl index (calculated with data from the Ministry of Interior) Proportion of over 18-years age being public servants (data from the Danish Statistical Office) Proportion of over 18-years age having a college degree (data from the Danish Statistical Office) 20

21 Income and substitutes: H:1.1, H:1.2 and H:1.3 H:1.1 The hypothesis states that a large tax base (high income) in the local area implies a higher willingness to pay for the education of children. H:1.2 The hypothesis states that a high tax level will reduce the household s disposable income and thereby make it harder for the private schools to get the parents to pay a higher price for sending their children to a private school. H: 1.3: The hypothesis states that a high general level of public services (including the schools) will make the competition harder for the private schools, and they will have to lower their price. Preferences: H:2.1, H:2.2, H:2.3 and H:2.4 H:2.1 The hypothesis states that the voters in right-wing municipalities might have a stronger preference for private schools. H:2.2 The hypothesis states that a fragmented municipality indicates a non-homogenous group of voters (parents) that might choose a private school that gives a better fit for their preferences according to the education of their children (ideology, pedagogical principles etc.) H:2.3 The hypothesis states that public employees might have a strong preference against private schools because they generally are against privatization. This hypothesis refers to the idea of a welfare coalition blocking for efficiency in the welfare sector as formulated in Christoffersen and Paldam (2003). H:2.4 The hypothesis states that people with higher education might choose private schools because they might have a higher willingness to pay for the education of their children. The model is a simple linear model explaining the degree of variation from the expected wages per pupil in private schools by all variables from figure 9. First, all variables are included in the estimates in the first column. Then the stepwise Hendry Mizon procedure of deletion of the most insignificant variables is pursued until only significant variables remain in the estimates in the second column. 21

22 Figure 10: Regression for the residual (deviation from the expected) from the analysis in figure 5 (private schools) Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t Fragmentation in the municipal board ,42-0,28 0, Share of inhabitants with a college degree ,14 1,03 0, ,97 2,39 0,02 Local income tax level -685,01-0,70 0, Tax base per inhabitant -0,01-0,16 0, Political party of the mayor ,46-1,53 0, Share of the voters employed in the public sector ,37-2,57 0, ,26-2,27 0,03 Service level ,92 1,30 0, The regression confirms the hypothesis that private schools have higher cost (charge a higher prize) in municipalities with a bigger share of inhabitants with a college degree. The regression however first of all confirms the hypothesis that private schools must lower their cost (charge a lower price) in municipalities with a bigger share of inhabitants employed in the public sector. The correlation between the explanatory variables in figure 10 and 13 is shown in figure 12. There are no severe correlation problems for the variables in the reduced models. 22

23 Fragmentation in the municipal board Share of inhabitants with a college degree Local income tax level Tax base per inhabitant Political party of the mayor Share of the voters employed in the public sector Service level Figure 12: Correlation between explanatory variable in the regressions in figure 11 and 13 Fragmentation in the municipal board Share of inhabitants with a college degree Local income tax level Tax base per inhabitant Political party of the mayor Share of the voters employed in the public sector Service level 1,000-0,168 1,000-0,038-0,483 1,000-0,106 0,810-0,548 1,000-0,006 0,028-0,099 0,149 1,000-0,046 0,129-0,273 0,142-0,161 1,000-0,106 0,310 0,044 0,393-0,027 0,062 1,000 We also run the regression with the data (residuals) from the public schools. It shows that the only variable that can explain the variation from the expected cost per pupil in public schools is the general service level in the municipality. The service level in the municipality depends on the tax base, but the block grants in Denmark are used to redistribute the taxes between the rich and poor municipalities. Furthermore the last 9 years the Danish liberal-conservative government has enforced a tax-freeze on the municipalities, which makes it very difficult for the municipalities to raise their taxes. On the other hand the municipalities avoid tax-cuts because they are afraid that it will not be possible to raise the taxes again if necessary. In practice this means, that the municipal taxes are stuck on the level of taxes they had 9 years ago, and the municipalities just use all the money that they can get their hands on and they all argue that they need more money, because it can only be taken for other municipalities or the central government as shown in Christoffersen and Larsen (2010b).. The public schools with higher wages per pupil than expected are the schools in municipalities characterized by relatively high taxes or by a strong economy 23

24 based on a relatively large tax basis compared to the local needs as expressed by demographic and socioeconomic structures. Figure 12: Regression for the residual (deviation from the expected) from the analysis in figure 7 (public schools) Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t Fragmentation in the municipal board 7.448,75 0,87 0, Share of inhabitants with a college degree 5.826,56 0,60 0, Local income tax level 130,87 0,20 0, Tax base per inhabitant -0,04-1,14 0, Political party of the mayor 846,71 0,91 0, Share of the voters employed in the public sector 7.145,98 0,79 0, Service level ,00 3,36 0, ,21 3,34 0,001 24

25 Concluding remarks In Denmark public and private primary and lower secondary schools compete to attract pupils. The private schools receive less money per pupil from the central government than the public schools. The parents have to pay a tuition fee, but they do not receive a corresponding deduction in their tax payment. The private schools can be forced to close down if they do not get enough pupils; this is an unrealistic scenario for a public school. The public schools have a clear economic advantage in the competition with the private schools. Thus for surviving the private schools have to be more efficient than the public schools, and we show that this is the case since the private schools deliver a higher quality in education and have lower costs. This result appears at the same time as is found, that it cannot be confirmed that pupils in private schools generally have a stronger social background than pupils in public schools. The private schools in Denmark do not operate under perfect competition: They are run by altruistic foundations, which do not behave like profit-maximizing firms, the main part of their cost are covered by the government, they do not operate under a perfect competitive price mechanism etc. The main competitive element that the private schools experience is the possibility of exit from the market, which apparently makes them a lot more efficient than public schools. This indicates that it may be possible to benefit from introducing a single competitive element, when trying to create a semi-market for a semi-public good. 25

26 References Browning M. and Heinesen E. (2007). Class Size, Teacher Hours and Educational Attainment. The Scandinavian Journal of Economics, vol. 109 Christiansen, Peter Munk (1998): A Prescription Rejected: Market Solutions to Problems of Public Sector Governance. Governance, vol. 11 Christensen. Gert Laier (2009): Sammenhæng mellem kommuners udgifter til skoledrift og kommunernes undervisningsresultater. (Connection between expenditure and results in the Danish public schools). CEPOS working-paper nr. 2 Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2009a): Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne. (Needs and expenditure level in Danish municipalities). CEPOS working-paper nr. 1. Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2010a): Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskoler bygninger. (Maintenance of buildings comparison of private and public schools). CEPOS working-paper nr. 7. Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2010b): Kommuner i nød. (Municipalities in the hour of need). CEPOS working-paper. Christoffersen, Henrik and Martin Paldam (2003): Markets and municipalities: A study of the behavior of the Danish municipalities. Public Choice, volume 114, nos Finansministeriet (Ministry of Finance) (2003): Frit valg og kvalitet afregningsmodeller på de kommunale serviceområder (Vouchers calculation of the right value). Heinesen E. and Graversen B. K. (2005). The Effect of School Ressources on Educational Attainment: evidence from Denmark. Bulletin of economic research, vol. 57 Nannestad, P. (2003). It s not the Economy stupid!, Municipal School Expenditures and School Achivement Levels in Denmark. EPCS Annual Meeting, April 2003, Aarhus Rangvid B.S. (2003). Do Schools Matter, PhD. Theses no , Aarhus School of Business University of Aarhus. 26

27 Appendix variables reflecting pupils socioeconomic background used in the regressionanalysis that measure school-performance Marks Danish - oral * Male - danish - neatness Male - danish - spelling Male - danish - written Male - maths - oral Male - maths - written Female - danish - neatness Female - danish - spelling Female - danish - written Female - maths - oral Female - maths - written Explanatory variables Gender Female * Male Father Identified Father observed Father not observed Mother Identified Mother observed Mother not observed Equivalent disposable income decile Decile 1 Decile 2 Decile 3 Decile 4 Decile 5 Decile 6 Decile 7 Decile 8 Decile 9 Decile 10 (highest) Age at test time 14 years 9 monthsor less 14 years 10 months 14 years 11 months 15 years 0 months 15 years 1 month 27

28 15 years 2 months 15 years 3 months 15 years 4 months 15 years 5 months 15 years 6 months 15 years 7 months 15 years 8 months 15 years 9 months 15 years 10 months 15 years 11 months 16 years 0 months, or more Number of brothers in the household or more Number of sisters in the household or more Test-taker lives with Mother+ father Mother re-married Lone mother Father re-married Lone father Other arrangements Mother place of birth Denmark * The west Rest-of-world Father place of birth Denmark * The west Rest-of-world Mother age when child born Teenage plus Father age when child born Teenage 28

29 plus Mother labour market status Self-employed Wage earner Unemployed Education Activation program Welfare Other out-of-labour-force Father labour market status Self-employed Wage earner Unemployed Education Activation program Welfare Other out-of-labour-force Mother education Missing education information Grundskole Erhvervsfaglig Gymnasium or KVU * Short tertiary Long tertiary Father education Missing education information Grundskole Erhvervsfaglig Gymnasium or KVU * Short tertiary Long tertiary 29

30 Figure A1: Wage pr. pupil in private schools arranged in ascending order Note: The blue line indicates the mean Figure A2: Wage pr. pupil in public schools arranged in ascending order Note: The blue line indicates the mean 30

31 Tidligere udgivne CEPOS arbejdspapirer: Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne - Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, maj Sammenhængen mellem kommuners udgifter til skoledrift og skolens undervisningsresultater Geert Laier Christensen, august Omkostningsniveauet i offentlig og privat produktion af sundhedsydelser Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, september Multikulturalisme og integration Søren Hviid Pedersen, september Perceived municipal cuts and the welfare coalition Henrik Christoffersen, oktober Budgetdisciplin i kommunerne Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, november Den fysiske tilstand af folkeskoler og privatskolers bygninger Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, januar 2010 Kommunale skatteforhøjelser Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, marts De økonomiske betingelser for kommunalt selvstyre i Danmark Arbejdspapirerne kan findes på 31

32 Center for Politiske Studier CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt. CEPOS er stiftet af fremtrædende danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder og indledte sit arbejde den 10. marts CEPOS ønsker at bidrage til mere personlig og økonomisk frihed, retsstat og demokrati samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og kulturliv. CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte fra det offentlige til befolkningen. Støtten skal komme de svage til gavn og afskaffes for personer, der kan klare sig selv. CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er tilhænger af global frihandel og imod statsstøtte til erhvervslivet. CEPOS udfører ikke opgaver på begæring af noget politisk parti, nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller privatperson 32

33 CEPOS forlaget - Landgreven 3, 3. sal København K 33

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 90 Offentligt Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer.

Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler. 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. Kvant Eksamen December 2010 3 timer med hjælpemidler 1 Hvad er en continuous variable? Giv 2 illustrationer. What is a continuous variable? Give two illustrations. 2 Hvorfor kan man bedre drage konklusioner

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering

The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 1 CEPOS publikationer er gratis

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Gusset Plate Connections in Tension

Gusset Plate Connections in Tension Gusset Plate Connections in Tension Jakob Schmidt Olsen BSc Thesis Department of Civil Engineering 2014 DTU Civil Engineering June 2014 i Preface This project is a BSc project credited 20 ECTS points written

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark

Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Statistical information form the Danish EPC database - use for the building stock model in Denmark Kim B. Wittchen Danish Building Research Institute, SBi AALBORG UNIVERSITY Certification of buildings

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4.

Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Reexam questions in Statistics and Evidence-based medicine, august 2013 2. sem. Medis/Medicin, Modul 2.4. Statistics : ESSAY-TYPE QUESTION 1. Intelligence tests are constructed such that the average score

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning CIS3 The Danish Non-response Analysis Peter S. Mortensen Notat 2003/1 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for Studies in Research and Research Policy Finlandsgade

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Procuring sustainable refurbishment

Procuring sustainable refurbishment SURE den 21. marts 2012 Procuring sustainable refurbishment Niels-Arne Jensen, Copenhagen City Properties (KEjd) Copenhagen Municipality KOMMUNE 1 Agenda About Copenhagen City Properties Background and

Læs mere

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals)

Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit used for EU/EEA nationals) DENMARK Residence cards EF/EØS opholdskort (EU/EEA residence card) (title on card) Kort A. Tidsbegrænset EF/EØS-opholdsbevis (anvendes til EF/EØS-statsborgere) (Card A. Temporary EU/EEA residence permit

Læs mere

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen

UK local government skole og kultur. Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen UK local government skole og kultur Per Andersen, Souchef i Handelsafdelingen Per Andersen, Souschef i Handelsafdelingen Bosat i London siden år 2000 Søn i state school, year 1 Overordnet introduktion

Læs mere

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72)

Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Skriftlig Eksamen Diskret matematik med anvendelser (DM72) Institut for Matematik & Datalogi Syddansk Universitet, Odense Onsdag den 18. januar 2006 Alle sædvanlige hjælpemidler (lærebøger, notater etc.),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København

LÆR DANSK LEARN DANISH. udlændinge i København LÆR DANSK LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen maj 2016 / may 2016 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter til

Læs mere

Traffic Safety In Public Transport

Traffic Safety In Public Transport Traffic Safety In Public Transport 13 October 2014 Arriva Denmark 2 Arriva Denmark Arriva has been part of public transport in Denmark since 1997 Arriva Denmark provides passenger transport by bus, train

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic.

Must I be a registered company in Denmark? That is not required. Both Danish and foreign companies can trade at Gaspoint Nordic. General Questions What kind of information do you need before I can start trading? Please visit our webpage www.gaspointnordic.com under the heading How to become a participant Is it possible to trade

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser

Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Sammenligning af adresser til folkeregistrering (CPR) og de autoritative adresser Comparison of addresses used in the population register and the authentic addresses Side 1 Formål Purpose Undersøge omfanget

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010

KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 KA 4.2 Kvantitative Forskningsmetoder Forår 2010 Besvar alle spørgsmål. Brug ikke mere end én side af tekst på de åbne spørgsmål som er markeret * Answer all questions. Do not write more than one page

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims?

About the course: (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning the skills outlined in the academic aims? Course: Monetary Policy % 48 % 7 % Overall Status New % Distributed 54% Partially Complete % Complete 4% Rejected % % 7 % (Please comment to your right) - To which degree has the course facilitated learning

Læs mere

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen

Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Krav til bestyrelser og arbejdsdeling med direktionen Lo skolen, 25. april 2014 Julie Galbo Hvad tænker lovgivere? The missing link It is not the case that boards of directors do not understand that capital

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

SAS Corporate Program Website

SAS Corporate Program Website SAS Corporate Program Website Dear user We have developed SAS Corporate Program Website to make the administration of your company's travel activities easier. You can read about it in this booklet, which

Læs mere

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013

Brug af logbog i undervisning. Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Brug af logbog i undervisning Karen Lauterbach Center for Afrikastudier Adjunktpædagogikum 19. Juni 2013 Motivation og projektidé Modsætning mellem undervisningsideal (deltagende og reflekterende studerende

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred

HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred HÅNDTERING AF RISIKOFAKTORER FOR SYGDOM Medicinforbrug og selvvurderet helbred Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet 1. Semester projekt Gruppe nummer: 755 Vejleder: Henrik Bøggild

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings

Methods to increase qualifications for energy savings in buildings Methods to increase qualifications for energy savings in buildings By Iben Østergaard The Danish government has a goal 2025 decrease 25 % RE from 19 to 30 % One tool is the national Knowledge Centre for

Læs mere

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , )

Statistik for MPH: oktober Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: , ) Statistik for MPH: 7 29. oktober 2015 www.biostat.ku.dk/~pka/mph15 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN

LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN LÆR DANSK / LEARN DANISH DANSKUNDERVISNING FOR VOKSNE UDLÆNDINGE I KØBENHAVN / DANISH COURSES FOR ADULT FOREIGN CITIZENS IN COPENHAGEN MARTS 2014 / MARCH 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere, der flytter

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Web-seminar. 30 March Noter

Web-seminar. 30 March Noter Web-seminar 30 March 2017 Noter Følg mig på www.tomhougaard.dk Hvad er Day Trading og Spekulation? Attachment is the great fabricator of illusions; reality can be attained only by someone who is detached.

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir "Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger".

Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger. Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 109 Offentligt CEPOS København d. 18. januar 2010 Hermed fremsender vi CEPOS seneste arbejdspapir "Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskolers bygninger".

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015.

Economy The cost minimization has finally started paying off, and will be used as a motivational factor in 2015. English resume The English resume is a short version of the minutes from the board meeting in order to give our international members an insight to the meetings. The English resume is not as detailed as

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere