Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark"

Transkript

1 Henrik Christoffersen and Karsten Bo Larsen. Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater i frie grundskoler og folkeskoler CEPOS arbejdspapir nr. 13 1

2 CEPOS publikationer er gratis tilgængelige for alle online på men kan også bestilles i trykt form gennem CEPOS forlaget, Landgreven 3, 3. sal, 1301 København K Telefon: eller fax: Copyright: 2010 CEPOS, Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Mindre uddrag, herunder figurer, tabeller og citater er tilladt med tydelig kildeangivelse. Skrifter, der omtaler, anmelder, citerer eller henviser til nærværende, bedes sendt til CEPOS. 1.udgave, 1. oplag Omslagslayout: CEPOS Tryk: CEPOS Forlaget Forlag: CEPOS Forlaget Oplag: 200 ISBN nr.: Maj

3 Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen Comparison of cost and performance in the private and public primary and lower secondary schools in Denmark Med dansk sammenfatning: Udgifter og resultater i frie grundskoler og folkeskoler CEPOS arbejdspapir nr. 13 3

4 Forord Inden for de sidste par år har Folketinget ved flere lejligheder gennemført tiltag, som har gjort det vanskeligere at drive frie grundskoler i Danmark. Det er bemærkelsesværdigt at dette er sket uden at der har foreligget og været inddraget noget solidt grundlag i form af undersøgelser af de frie grundskolers præstationer og omkostninger. Det forhold har tilskyndet til udarbejdelsen af analysen i det nærværende papir. Selve arbejdspapiret er engelsksproget. Baggrunden er, at det indgår i den almindelige internationale forskningsudveksling. Det er således blevet antaget til præsentation på den årlige samling i det europæiske forskernet for forskere, som beskæftiger sig med økonomisk teori om politiske og bureaukratiske systemer, European Public Choice Society. Arbejdspapiret indledes imidlertid med en dansk sammenfatning. Det statistiske analysearbejde i forbindelse med papiret er udført af stud.polit. Jeppe Madsen. Juni 2011 Henrik Christoffersen Forskningschef i CEPOS 4

5 Indhold Sammenfatning Danish primary and lower secondary schools - grants, incentives and competition between schools Quality of the education in primary and lower secondary schools Cost of production in the Danish primary and lower secondary schools Comparing cost at private and public schools Comparing economic performance among private and public schools Concluding remarks References 5

6 Sammenfatning I arbejdspapiret om resultater og ressourcer i offentlige skoler og frie grundskoler analyseres forskellen i kvaliteten i undervisningen mellem de to skoleformer. Kvalitet opgøres i denne forbindelse som skolernes opnåede undervisningseffekter. Undervisningseffekten er et mål for, hvor meget den enkelte skoles karaktergennemsnit i de centrale kernefag ved folkeskolens afgangsprøve afviger fra det forventede niveau, når man i en statistisk regressionsanalyse tager højde elvernes sociale, økonomiske og etniske baggrund. Undervisningseffekten er således et mål for, hvor meget skolens undervisning hæver eller sænker elevernes præstationer over eller under det forventede niveau. Analysen viser, at de frie grundskoler generelt set leverer bedre resultater end de offentlige skoler. Der er naturligvis en betydelig spredning i undervisningseffekten for både de frie grundskoler og de offentlige skoler, men det er en langt større andel af de frie grundskoler, der opnår et resultat for deres elever, som ligger over det man skulle forvente, når man betragter elevernes sociale, økonomiske og etniske baggrund, jf. figur 1 og 2. Det kan således med en høj grad af statistisk sikkerhed påvises, at de frie grundskoler leverer bedre undervisningsresultater end de offentlige skoler. De bedre resultater i de frie grundskoler kan ses i lyset af, at de frie grundskoler har lavere omkostninger pr. elev end de offentlige skoler. Der gennemføres i arbejdspapiret en mere indgående analyse af omkostningsstrukturen i henholdsvis offentlige skoler og frie grundskoler med henblik på at komme nærmere på en forklaring af, hvorfor de frie grundskoler gennemsnitligt set er bedre og billigere end de offentlige skoler: I de offentlige skoler er elevernes sammensætning i forhold til social, økonomisk og etnisk baggrund den afgørende forklaring på de enkelte skolers gennemsnitlige omkostninger pr. elev. Derimod påvirker elevernes baggrund ikke omkostningerne pr. elev i de frie grundskoler. Dette kan i øvrigt ses i sammenhæng med, at der ikke kan påvises en mere væsentlig statistisk sammenhæng mellem elevsammensætningen og skolernes ejerskab. 6

7 Figur 1: Afvigelse fra forventet karaktergennemsnit i frie grundskoler arrangeret stigende 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 Figur 2: Afvigelse fra forventet karaktergennemsnit i offentlige folkeskoler arrangeret stigende 1,5 1 0,5 0-0,5-1 -1,5 7

8 I de frie grundskoler er det udelukkende den gennemsnitlige skolestørrelse, som kan forklare forskelle i omkostningerne pr. elev mellem skolerne, hvor omkostningerne pr. elev falder, når antallet af elever stiger. Skolestørrelse forklarer derimod ikke forskellene i udgifter mellem de offentlige skoler. Det tyder således på, at de frie grundskoler indhøster stordriftsfordele, men det skal i den forbindelse understreges, at de frie grundskoler gennemsnitligt set er mindre end de offentlige skoler og at der eventuelt kun er fordele ved en øget skolestørrelse op til et vist niveau. En stor del af de offentlige skoler kan således være så store, at der ikke er yderligere stordriftsfordele, som kan indhøstes. De frie grundskoler i Danmark kan ikke siges at operere på et marked i traditionel forstand eksempelvis kommer deres væsentligste indtægter fra offentlige tilskud, der følger elverne, og skolerne må ikke give afkast til investorer. De frie grundskoler er dog underlagt en større grad af konkurrence end de offentlige skoler, da dårlige resultater for de frie grundskolers elever kan medføre elevflugt, hvilket vil underminere skolens økonomi, så den kan blive tvunget til at lukke. Et tilsvarende scenarie er utænkeligt for en offentlig skole. Konkurrenceelementet i form af en trussel om lukning ved dårlige resultater er måske den væsentligste forklaring på, at de frie grundskoler opnår bedre resultater. Når det kommer til konkurrence har de frie grundskoler en række muligheder i forhold til de offentlige skoler hvad angår frihedsgrader med hensyn til tilrettelæggelsen af undervisningen. De reaktionsmønstre, som synes at ligge bag de fundne resultater, tegner en grundlæggende forskel i rationaler i de to måder at organisere skoler på. Når en fri grundskole får elever med særlige udfordringer, så bliver skolen presset til at løse problemerne, da det ellers kan betyde, at de øvrige elever i sidste ende forlader skolen og at det bliver vanskeligere at rekruttere nye elever. Et sådant rationale ser ikke ud til at gælde i de offentlige skoler, hvor en stor andel af elever med særlige problemer i relation til etnicitet, sociale forhold mv. vil være et argument for, at skolen skal have tildelt flere ressourcer, lige som en sådan elevsammensætning for skolen kan tjene som forklaring, såfremt den leverer dårligere resultater. 8

9 Abstract The paper analyzes the quality and cost of the education in the public and private primary and lower secondary schools in Denmark. It is shown that the private schools have at significantly higher quality (higher grades when adjusted for differences in socioeconomic background among the pupils), and significantly lower costs. We search for explanations of this result, and we find that, even though the Danish school system is designed to make public and private schools compete mutually, only the private schools behave as if they were operating on a competitive market. Jel: H42, H52 Keywords: Private and public production of education, incentives to reduce cost, market market mechanism, market failure policy failure. Paper presented at the 2011 meeting in European Public Choice Society, University of Rennes, May

10 Danish primary and lower secondary schools - grants, incentives and competition between schools Danish parents have in principle the freedom to choose the school that they want their children to attend. If they send the child to a public school it is free of cost because the public schools are fully financed by taxes. The Danish municipalities are responsible for running the public schools, and they have to offer education to any child that is between 6 and 16 years old and whose parents are living in the municipality. In principle the parents are free to choose any public school in their own or another municipality, but in practice the schools can refuse new pupils if they do not have capacity for them, and if it will be overly expensive to increase the capacity of the school (building new classrooms, hiring new teachers etc.). In the legislation there exists no clear definition of the conditions which justify that a school refuses to admit a child, but the municipalities make as an example their own local rules for the maximum number of children in a class. The Danish municipalities receive general grants from the central government, and a proportion of the grants is calculated from an indicator based on the number of children between 6 and 16 multiplied by the average expenditure pr. pupil in all Danish public schools last year (corrected for inflation and possible politically decided increases in the grants to the primary and lower secondary schools). The municipalities can choose to spend more or less than the average cost per pupil; that is a question of priorities and the economy of the municipality (the income-level of the citizens, tax-rate etc.). The Danish municipalities have in principle the right to tax their own citizens, but since 2001 a liberal-conservative government has enforced a so-called tax-freeze on the municipalities, which in practice makes it very difficult for the municipalities to change their tax-rates. When a child moves from one public school to another public school the money follows the child, so that the receiving school also receives a higher budget. There is a variation among municipalities according to how the school budget is calculated, but the main rule is that the average cost of a pupil in the municipality follows the child like a kind of voucher, when children move from one public school to another. The rationale is to give parents as much freedom of choice as possible and to increase the competition among public schools to provide the best education. A similar system is used when children move from a public school to a private school. The public school loses grants equal to the average cost of a pupil in the municipality. The private school receives 75 pct. of the average cost per pupil in public schools. The municipality only pays 85 pct. of the public contribution to the private school the rest is financed by national taxes. A basic argument why the private schools are compensated only 75 percent of the average cost in public schools is, that it is assumed that private schools can practice cream-skimming with the 10

11 consequence that children with learning disabilities, bad behavior, non-academic family background etc., making them more difficult and more costly to teach, will be overrepresented in the public schools. The private schools are allowed to charge a supplementary tuition fee, but such fee only covers a limited part of the cost of the educational activities in the private schools (Approximately 4 percent on average). About 15 pct. of Danish children attend a private school. Private schools in Denmark are not allowed to earn profit to private school owners but are self-governing independent institutions regulated by the Ministry of Education. They are based on a more than hundred years old tradition and they are offered freedom to organize education within wide boundaries. It is almost impossible that a public school would close because of pupils moving to other schools. The main reason is that the municipalities have a legal obligation to provide education for all children between the ages of 6 and 16. With only 15 pct. of children attending private schools the capacity of the private schools would in the short run set a natural maximum for the number of children leaving the public schools. Public schools have been closed, but this has been caused by demographic changes in certain parts of Denmark, which reduces the number of children living in the local area to a point where it s too expensive or even impossible to run an averagely functioning school. All schools can gain higher grants by attracting more pupils, but only the private schools experience the threat of exit. In this paper we analyze the cost and performance of public and private schools in Denmark. Our hypothesis is that the private schools will come up with lower costs per pupil and with a higher quality of education than the public schools. We base this hypothesis on the facts that users of private schools are confronted directly with the full marginal costs of running the school and that the private schools operate on more market-like conditions than the public schools, because the private schools, unlike the public schools, can be forced to close down if their performance is too poor. 11

12 Quality of the education in primary and lower secondary schools To test our hypothesis we construct an indicator for the quality of the education following Christensen (2009). We are doing so by isolating the effect of performance of the school in a regression where the average marks at the final exam for the single pupil after the obligatory 10 years of basic education is explained by a series of variables representing circumstances that could have an effect on the learning abilities of the child and which cannot be changed by the performance of the school. This procedure has been made on an individual level by combining the Danish peoples-registration-number-systems data files together with other central government data files covering income, education, children etc. All the variables used in the analysis of school performance are listed in the appendix. The part of the average mark of the child that cannot be explained by social background, genetic inheritance etc. (the residuals) can be interpreted as a measure of school performance or, in other words, the ability to raise/lower the results of the child above/below the expected average level for children with the same social background. The results for the individual pupils can be aggregated to school or municipal level. In this paper we use this measure of school-performance to investigate if there is any difference between the performance of public and private schools. In a logistic regression model we try to explain the performance by a dummy variable for private or public school. The results are shown in table 1. Figure 1: Logistic regression private/public school* (dummy) explained by school-performance coefficient z-value P> z School-performance -1,80-6,97 0,000 Constant 1,78 20,72 0,000 The dummy is 1 for a public school and 0 for a private school. The dataset is presented in figure A1 and A2 in the appendix. The logistic regression shows that the private schools perform significantly better than the public schools. In the following parts of the paper we will try to explain why the private schools perform better than the public schools. Every person having an address in Denmark are registered in the Danish peoples-registrationnumber-systems, but if a person have been living abroad for many years the Danish public databases do not contain information about income, education etc. If we can t get information about all the variables listed in the appendix for at least one of the parents then the pupil is excluded from the analysis. Schools with useful parent-data for less than 14 pupils taking the final exam are excluded from the analyses. This means that all small schools and the few Danish international schools are excluded from the analysis. Furthermore the continuation schools are excluded from the analysis because a lot of these schools focus on education to a certain kind of pupils par example pupils with learning disabilities, pupils with a special talent for music etc. which would create a selection bias in the dataset. Finally a lot of Danish schools do not have any pupils taking the final exam because they only take care of the first seven years of the obligatory 12

13 10 years of basic education. Totally this means that the data set used in the analysis consists of Danish schools private schools (35 percent of the 489 private schools in Denmark) and 1022 public schools (67 percent of the 1519 public schools in Denmark). 13

14 Cost of production in the Danish primary and lower secondary schools Christoffersen and Larsen (2010a) find that private schools are on average variable costs at least 12 percent cheaper per pupil than public schools, so the first impression of our search is that the private schools are better as well as cheaper. To investigate this further, we analyze the cost pr. pupil in public and private schools. Unfortunately, the private and the public schools use different accounting principles according to cost of capital, so it is impossible to calculate comparable measures for the average total cost. Instead we use expenditure on wages pr. pupil, which is very close to the average variable cost, since wages are by far the biggest item of expenditure in both the public and the private schools. It is possible to get accounting data for the individual private school in Denmark, but that is not the case for the public schools in the municipalities. Accounting data for the public schools exist only on the municipal level, and in the following analysis of the cost in public and private schools we also aggregate data for the individual private schools to the municipal level. The dataset consists of the 171 out of the 192 private schools in the performanceanalysis that have been delivering accounting-data to the central database used by The Danish Ministry of Education for supervision of the private schools (39 percent of the 489 private schools in Denmark) and the 69 municipalities where we have data about cost in both the private and the public schools (70 percent of the 98 municipalities in Denmark). The data for wage per pupil in private and public schools are presented in figure A3 and A4 in the appendix. We formulate three basic hypotheses about what decides the cost of educating children between 6 and 16 years old. The hypotheses are shown in figure 2. 14

15 Figure 2. Explaining the cost per pupil in the Danish primary and lower secondary schools in 2007: Three hypotheses Hypotheses and variables Explained variable: Wages per pupil Variable explanation Cost of wages in public and private schools aggregated to municipality-level (data from Statistics Denmark). Hypothesis 1: weak socio economic structures H:1: Socioeconomic index The expected average marks calculated in the regression used to find the school-performance can be used as a socioeconomic index (the higher the value is, the stronger are the socioeconomic structures) Hypothesis 2: Scale H:2: Average school size Hypothesis 3: Competition H:3: Private or public school Average number of pupils per school (Data from the Ministry of Education) Data from the Ministry of Education The socioeconomic structures: H:1 The expected average marks calculated in the regression used to find the school-performance can be used as a socioeconomic index (the higher the value is, the stronger are the socioeconomic structures). The hypothesis states that it is all other things being equal - less costly to educate children from higher social classes, because they have been raised to behave in a manner that is better suited for traditional teaching in classrooms and they do not have other problems that the school must deal with (social and economic problems at home). Scale: H:2 sets focus on average school size in the municipality. The hypothesis states that there is expected to be economies of scale in running primary and lower secondary schools. Competition: H:3 The Danish school-system is designed to make all schools private or public compete with each other to attract children. The grants follow the child, and therefore the schools can benefit from a higher number of pupils, but there is not a perfect market-competition working. The grants 15

16 are in principle following the child, but the grant size is decided by the central or local government and does not work like a real price mechanism that determines the market price per child. Our hypothesis is that the private schools are operating on more market-like conditions because they, as opposed to the public schools, can be forced to close down, if they fail to attract enough children. The results of the regression are shown in figure 3. Figure 3: Regressions for wage per pupil explained by all variables in figure 2 Coefficient t-value P> t Socioeconomic index -269,79-1,74 0,084 Average school size -12,24-3,33 0,001 Dummy (1=public, 0=private) ,81 10,4 0,000 The model is a simple linear model explaining the wage per pupil by all variables from Figure 2. The regression rejects the hypothesis that wages per pupil depend upon weak socioeconomic structures, but it is very close to being accepted on a 5 percent significant level. The regression confirms two hypotheses: wages per pupil are shown to be correlated with average school size and private/public school. According to the results of the regression there seems to be economies of scale in primary and lower secondary schools, and public schools spend more money on wages per pupil than private schools. Figure 4: Correlation between explanatory variables in the regression in figure 3 Socioeconomic index Average school size Dummy (1=public, 0=private) Socioeconomic index 1,000 Average school size 0,380 1,000 Dummy (1=public, 0=private) 0,265 0,660 1,000 There is a considerable correlation between average school size and school ownership. On average the public schools are bigger than the private schools. On the other hand there is only a weak correlation between school ownership and socioeconomic index, and the sign of the correlation shows that the private schools seem to have pupils with weaker social background than the public schools. 16

17 Even though public and private schools compete to attract pupils they do not compete on equal conditions. Private schools only receive 75 pct. of the cost per pupil in the public schools, and they have to cover the rest of their costs by tuition fees. The public schools receive their budget as determined by the municipal council. Normally the allocation of funding will be based on a resource allocation model operating with a standard tariff for each pupil calculated as the average cost and with supplementary budget allocation to children with learning disabilities, social problems etc. The supplementary budget allocation is eventually decided after negotiation where the schools have to explain why the children in their school have more severe learning disabilities and social problems. The private schools do not have a similar possibility of getting special grants to pupils with social problems etc. Since private and public schools operate under different conditions, they will be analyzed separately in the following section. 17

18 Comparing cost at private and public schools When analysing wage costs separately in public and in private schools the two hypotheses, H1 and H2 in figure 2, will form our model. The model then represents the conditions that, from a production-perspective, should decide the cost in both private and public schools when we look at them separately. The results from the regression on data from the private schools are shown in figure 5 and 6. Figure 5: Regressions for wage per pupil in private schools Socio economic index Coefficient t-value P> t -487,29-0,40 0,691 Average school size -24,32-3,37 0,001 The model is a simple linear model explaining the wage per pupil by socioeconomic index and average school size. The regression rejects the hypothesis that wages per pupil depends upon weak socioeconomic structures. The regression confirms that there seems to be economies of scale in private primary and lower secondary schools. There is no severe correlation between the two explanatory variables. Figure 6: Correlation between explanatory variables in the regression in figure 5 Socioeconomic index Socioeconomic index Average school size Average school size 0,236 1,000 1,000 The results from the regression on data from the public schools are shown in figure 7 and 8. Figure 7: Regressions for wage per pupil in public schools Socioeconomic index Coefficient t-value P> t -4429,41-3,95 0,000 Average school size -2,59-0,67 0,504 The model is also a simple linear model explaining the wage per pupil by socioeconomic index and average school size. The regression rejects the hypothesis that wages per pupil depend upon average school size. The regression confirms that the public schools where the pupils have a weak 18

19 social background have higher cost. There is no correlation between the two explanatory variables. Figure 8: Correlation between explanatory variables in the regression in figure 7 Socioeconomic index Socioeconomic index Average school size Average school size 0,096 1,000 1,000 The private schools lower cost by exploiting economies of scale, which does not seem to be the case for the public schools. An explanation could be that the private schools on average are smaller than the public schools, so that some public schools could be beyond the part of the cost function with economies of scale. It is however not possible to verify this explanation. As there is an overlap in school sizes between public and private schools it is however possible to conclude, that even with some public schools on the part of the cost function without economies of scale, the public schools do not generally behave like firms in a competitive market (minimizing costs), because they do not (at least all of them) adjust the school size to the level with the lowest average cost. Public schools having pupils with weak social backgrounds have higher cost, as expected, since the municipalities generally give additional grants to these schools. The same pattern is not found for the private schools. As the children in private schools are found in figure 3 and 4 not having significantly stronger social backgrounds than children in public schools, that is probably not the explanation. The private schools can scarcely get higher grants if they have a lot of children with weak social backgrounds, and it is probably impossible to make the parents pay a higher tuition fee, because some of the children have a weak social background. On the other hand some parents might even make their children leave the school, and the school can be forced to close down if it becomes a well know fact, that a lot of the pupils in the school have severe social problems. 19

20 Comparing economic performance among private and public schools The regressions in chapters 3 and 4 with the narrow production and technologically orientated explanatory variables only explain a small part of the variation in wage per pupil. We only get an R- square-value around In a production theoretical view the residuals from the regressions in chapters 3 and 4 could be seen as a measure of efficiency. Therefore it could be interesting to test whether the variation from the predicted value (the residual) is determined by other factors. We have two basic hypotheses operationalized by seven variables about what these factors could be. Figure 9. Explaining the spending on wages in Danish primary and lower secondary schools in 2007: Three hypotheses Hypotheses and variables Explained variable: Excess spending on wages (deviation from the predicted value) Variable explanation Residuals from the regressions. A positive figure indicates excess spending on wages. Hypothesis 1: Income and substitutes H:1.1: Tax base per inhabitant H:1.2: Local income tax level H:1.3: Service level Key figures from the Ministry of Interior. Local income tax rate (Ministry of Interior). Relation between total costs in budget 2007 for all municipal services and the total needs as measured by the Ministry of Interior as basis for allocation of block grants. Hypothesis 2: Preferences H:2.1: Political party of the mayor H:2.2: Fragmentation in the municipal board H:2.3: Share of the voters employed in the public sector H: 2.4 Share of inhabitants with a college degree Dummy for belonging to the liberal or conservative party Herfindahl index (calculated with data from the Ministry of Interior) Proportion of over 18-years age being public servants (data from the Danish Statistical Office) Proportion of over 18-years age having a college degree (data from the Danish Statistical Office) 20

21 Income and substitutes: H:1.1, H:1.2 and H:1.3 H:1.1 The hypothesis states that a large tax base (high income) in the local area implies a higher willingness to pay for the education of children. H:1.2 The hypothesis states that a high tax level will reduce the household s disposable income and thereby make it harder for the private schools to get the parents to pay a higher price for sending their children to a private school. H: 1.3: The hypothesis states that a high general level of public services (including the schools) will make the competition harder for the private schools, and they will have to lower their price. Preferences: H:2.1, H:2.2, H:2.3 and H:2.4 H:2.1 The hypothesis states that the voters in right-wing municipalities might have a stronger preference for private schools. H:2.2 The hypothesis states that a fragmented municipality indicates a non-homogenous group of voters (parents) that might choose a private school that gives a better fit for their preferences according to the education of their children (ideology, pedagogical principles etc.) H:2.3 The hypothesis states that public employees might have a strong preference against private schools because they generally are against privatization. This hypothesis refers to the idea of a welfare coalition blocking for efficiency in the welfare sector as formulated in Christoffersen and Paldam (2003). H:2.4 The hypothesis states that people with higher education might choose private schools because they might have a higher willingness to pay for the education of their children. The model is a simple linear model explaining the degree of variation from the expected wages per pupil in private schools by all variables from figure 9. First, all variables are included in the estimates in the first column. Then the stepwise Hendry Mizon procedure of deletion of the most insignificant variables is pursued until only significant variables remain in the estimates in the second column. 21

22 Figure 10: Regression for the residual (deviation from the expected) from the analysis in figure 5 (private schools) Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t Fragmentation in the municipal board ,42-0,28 0, Share of inhabitants with a college degree ,14 1,03 0, ,97 2,39 0,02 Local income tax level -685,01-0,70 0, Tax base per inhabitant -0,01-0,16 0, Political party of the mayor ,46-1,53 0, Share of the voters employed in the public sector ,37-2,57 0, ,26-2,27 0,03 Service level ,92 1,30 0, The regression confirms the hypothesis that private schools have higher cost (charge a higher prize) in municipalities with a bigger share of inhabitants with a college degree. The regression however first of all confirms the hypothesis that private schools must lower their cost (charge a lower price) in municipalities with a bigger share of inhabitants employed in the public sector. The correlation between the explanatory variables in figure 10 and 13 is shown in figure 12. There are no severe correlation problems for the variables in the reduced models. 22

23 Fragmentation in the municipal board Share of inhabitants with a college degree Local income tax level Tax base per inhabitant Political party of the mayor Share of the voters employed in the public sector Service level Figure 12: Correlation between explanatory variable in the regressions in figure 11 and 13 Fragmentation in the municipal board Share of inhabitants with a college degree Local income tax level Tax base per inhabitant Political party of the mayor Share of the voters employed in the public sector Service level 1,000-0,168 1,000-0,038-0,483 1,000-0,106 0,810-0,548 1,000-0,006 0,028-0,099 0,149 1,000-0,046 0,129-0,273 0,142-0,161 1,000-0,106 0,310 0,044 0,393-0,027 0,062 1,000 We also run the regression with the data (residuals) from the public schools. It shows that the only variable that can explain the variation from the expected cost per pupil in public schools is the general service level in the municipality. The service level in the municipality depends on the tax base, but the block grants in Denmark are used to redistribute the taxes between the rich and poor municipalities. Furthermore the last 9 years the Danish liberal-conservative government has enforced a tax-freeze on the municipalities, which makes it very difficult for the municipalities to raise their taxes. On the other hand the municipalities avoid tax-cuts because they are afraid that it will not be possible to raise the taxes again if necessary. In practice this means, that the municipal taxes are stuck on the level of taxes they had 9 years ago, and the municipalities just use all the money that they can get their hands on and they all argue that they need more money, because it can only be taken for other municipalities or the central government as shown in Christoffersen and Larsen (2010b).. The public schools with higher wages per pupil than expected are the schools in municipalities characterized by relatively high taxes or by a strong economy 23

24 based on a relatively large tax basis compared to the local needs as expressed by demographic and socioeconomic structures. Figure 12: Regression for the residual (deviation from the expected) from the analysis in figure 7 (public schools) Full model Reduced model Coefficient t-value P> t Coefficient t-value P> t Fragmentation in the municipal board 7.448,75 0,87 0, Share of inhabitants with a college degree 5.826,56 0,60 0, Local income tax level 130,87 0,20 0, Tax base per inhabitant -0,04-1,14 0, Political party of the mayor 846,71 0,91 0, Share of the voters employed in the public sector 7.145,98 0,79 0, Service level ,00 3,36 0, ,21 3,34 0,001 24

25 Concluding remarks In Denmark public and private primary and lower secondary schools compete to attract pupils. The private schools receive less money per pupil from the central government than the public schools. The parents have to pay a tuition fee, but they do not receive a corresponding deduction in their tax payment. The private schools can be forced to close down if they do not get enough pupils; this is an unrealistic scenario for a public school. The public schools have a clear economic advantage in the competition with the private schools. Thus for surviving the private schools have to be more efficient than the public schools, and we show that this is the case since the private schools deliver a higher quality in education and have lower costs. This result appears at the same time as is found, that it cannot be confirmed that pupils in private schools generally have a stronger social background than pupils in public schools. The private schools in Denmark do not operate under perfect competition: They are run by altruistic foundations, which do not behave like profit-maximizing firms, the main part of their cost are covered by the government, they do not operate under a perfect competitive price mechanism etc. The main competitive element that the private schools experience is the possibility of exit from the market, which apparently makes them a lot more efficient than public schools. This indicates that it may be possible to benefit from introducing a single competitive element, when trying to create a semi-market for a semi-public good. 25

26 References Browning M. and Heinesen E. (2007). Class Size, Teacher Hours and Educational Attainment. The Scandinavian Journal of Economics, vol. 109 Christiansen, Peter Munk (1998): A Prescription Rejected: Market Solutions to Problems of Public Sector Governance. Governance, vol. 11 Christensen. Gert Laier (2009): Sammenhæng mellem kommuners udgifter til skoledrift og kommunernes undervisningsresultater. (Connection between expenditure and results in the Danish public schools). CEPOS working-paper nr. 2 Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2009a): Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne. (Needs and expenditure level in Danish municipalities). CEPOS working-paper nr. 1. Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2010a): Den fysiske tilstand af folkeskolers og privatskoler bygninger. (Maintenance of buildings comparison of private and public schools). CEPOS working-paper nr. 7. Christoffersen, Henrik og Karsten Bo Larsen (2010b): Kommuner i nød. (Municipalities in the hour of need). CEPOS working-paper. Christoffersen, Henrik and Martin Paldam (2003): Markets and municipalities: A study of the behavior of the Danish municipalities. Public Choice, volume 114, nos Finansministeriet (Ministry of Finance) (2003): Frit valg og kvalitet afregningsmodeller på de kommunale serviceområder (Vouchers calculation of the right value). Heinesen E. and Graversen B. K. (2005). The Effect of School Ressources on Educational Attainment: evidence from Denmark. Bulletin of economic research, vol. 57 Nannestad, P. (2003). It s not the Economy stupid!, Municipal School Expenditures and School Achivement Levels in Denmark. EPCS Annual Meeting, April 2003, Aarhus Rangvid B.S. (2003). Do Schools Matter, PhD. Theses no , Aarhus School of Business University of Aarhus. 26

27 Appendix variables reflecting pupils socioeconomic background used in the regressionanalysis that measure school-performance Marks Danish - oral * Male - danish - neatness Male - danish - spelling Male - danish - written Male - maths - oral Male - maths - written Female - danish - neatness Female - danish - spelling Female - danish - written Female - maths - oral Female - maths - written Explanatory variables Gender Female * Male Father Identified Father observed Father not observed Mother Identified Mother observed Mother not observed Equivalent disposable income decile Decile 1 Decile 2 Decile 3 Decile 4 Decile 5 Decile 6 Decile 7 Decile 8 Decile 9 Decile 10 (highest) Age at test time 14 years 9 monthsor less 14 years 10 months 14 years 11 months 15 years 0 months 15 years 1 month 27

28 15 years 2 months 15 years 3 months 15 years 4 months 15 years 5 months 15 years 6 months 15 years 7 months 15 years 8 months 15 years 9 months 15 years 10 months 15 years 11 months 16 years 0 months, or more Number of brothers in the household or more Number of sisters in the household or more Test-taker lives with Mother+ father Mother re-married Lone mother Father re-married Lone father Other arrangements Mother place of birth Denmark * The west Rest-of-world Father place of birth Denmark * The west Rest-of-world Mother age when child born Teenage plus Father age when child born Teenage 28

29 plus Mother labour market status Self-employed Wage earner Unemployed Education Activation program Welfare Other out-of-labour-force Father labour market status Self-employed Wage earner Unemployed Education Activation program Welfare Other out-of-labour-force Mother education Missing education information Grundskole Erhvervsfaglig Gymnasium or KVU * Short tertiary Long tertiary Father education Missing education information Grundskole Erhvervsfaglig Gymnasium or KVU * Short tertiary Long tertiary 29

30 Figure A1: Wage pr. pupil in private schools arranged in ascending order Note: The blue line indicates the mean Figure A2: Wage pr. pupil in public schools arranged in ascending order Note: The blue line indicates the mean 30

31 Tidligere udgivne CEPOS arbejdspapirer: Udgiftsbehov og udgifter i kommunerne - Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, maj Sammenhængen mellem kommuners udgifter til skoledrift og skolens undervisningsresultater Geert Laier Christensen, august Omkostningsniveauet i offentlig og privat produktion af sundhedsydelser Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, september Multikulturalisme og integration Søren Hviid Pedersen, september Perceived municipal cuts and the welfare coalition Henrik Christoffersen, oktober Budgetdisciplin i kommunerne Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, november Den fysiske tilstand af folkeskoler og privatskolers bygninger Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, januar 2010 Kommunale skatteforhøjelser Henrik Christoffersen og Karsten Bo Larsen, marts De økonomiske betingelser for kommunalt selvstyre i Danmark Arbejdspapirerne kan findes på 31

32 Center for Politiske Studier CEPOS er en uafhængig tænketank, der fremmer et Danmark baseret på frihed, ansvar, privat initiativ og en begrænset statsmagt. CEPOS er stiftet af fremtrædende danske erhvervsfolk, tænkere og kulturpersonligheder og indledte sit arbejde den 10. marts CEPOS ønsker at bidrage til mere personlig og økonomisk frihed, retsstat og demokrati samt sunde borgerlige institutioner som familie, foreninger og kulturliv. CEPOS vil omlægge og begrænse direkte og indirekte støtte fra det offentlige til befolkningen. Støtten skal komme de svage til gavn og afskaffes for personer, der kan klare sig selv. CEPOS går ind for fri konkurrence og frie markeder, og er tilhænger af global frihandel og imod statsstøtte til erhvervslivet. CEPOS udfører ikke opgaver på begæring af noget politisk parti, nogen myndighed, erhvervsvirksomhed, organisation eller privatperson 32

33 CEPOS forlaget - Landgreven 3, 3. sal København K 33

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering

The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing. Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering Henrik Christoffersen The welfare coalition and compulsory municipal outsourcing Med dansk sammenfatning: Mønstre i kommunernes brug af udlicitering CEPOS arbejdspapir nr. 14 1 CEPOS publikationer er gratis

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen

LÆR DANSK / LEARN DANISH. Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen LÆR DANSK / LEARN DANISH Danskundervisning for voksne udlændinge i København / Danish courses for adult foreign citizens in Copenhagen november 2014 / november 2014 LÆR DANSK Udenlandske statsborgere,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

UFM-IT and its administrative systems

UFM-IT and its administrative systems UFM-IT and its administrative systems Vis hjælpelin placering af o 1. Højre klik u Gitter og hjæ 2. Sæt hak ve Vis tegnehjæ 3. Sæt hak ve og Fastgør o 4. Vælg OK ens titel, etc menulinjen, ed / Sidefod

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY:

PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: PERSPECTIVES ON MARKETING OF GREEN ELECTRICITY: MODELING CONSUMER ADOPTION, CHOICE BEHAVIOR AND CONSUMER SWITCHING By Yingkui Yang THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense

MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense MULIGHEDER FOR ØKONOMISK RÅDGIVNING I ODENSE - Your ways to financial advice in Odense INDHOLD INDEX ØKONOMISK RÅDGIVNING Odense Kommune Borgerservice 3 Øvrige kommunale tilbud 4 Andre tilbud Forbrugerrådets

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Bestyrelsesmøde / Board meeting

Bestyrelsesmøde / Board meeting Bestyrelsesmøde / Board meeting Ordstyrer / Moderator Referent / Minute taker Bestyrelsesdeltagere / Board participants Fraværende / Absents Observatører / Observers Asger Ida Natasja, Jane, Asger, Sidsel,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Department meeting, 31 October 2012

Department meeting, 31 October 2012 Department meeting, 31 October 2012 Introduction and presentation of programme (by CT) Presentation and discussion of budget/fc 3 2012 and budget 2013 (by Martha Berdiin, Head of Finance, BSS) Presentation

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 19. oktober 2012 Program 1. Forskningsspørgsmål 2. Kvantitative vs. kvalitative metoder 3. Eksempler på konkrete forskningsmetoder 4. Sampling-begrebet

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt

Kapitalstruktur i Danmark. M. Borberg og J. Motzfeldt Kapitalstruktur i Danmark M. Borberg og J. Motzfeldt KORT OM ANALYSEN Omfattende studie i samarbejde med Økonomisk Ugebrev Indblik i ledelsens motiver for valg af kapitalstruktur Er der en optimal kapitalstruktur

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager

Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Smart Solutions in Urban Development v. Sven Buch, development mangager Founded in 1944 By 1960 1.000 homes By 1990 5.000 homes 2010-2020 Program for new homes and renovation approx. 6 billion d.kr. and

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes

The Post Code in the Address. legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes The Post Code in the Address legal framework, maintenance processes and data registration of Danish post codes Adresseprogrammet 2 Nordisk Adressemøde, Kokkola 21.-22. maj 2014 Topics Background: Why postcodes

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk

ICT and assessment in Denmark. Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk ICT and assessment in Denmark Steen Lassen, Danish Ministry of Education steen.lassen@uvm.dk Fig. 1: Student in the classroom Fig. 2: Student at exam Upper secondary education Age 16-19, preparation for

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Hvilke typer koder findes der?

Hvilke typer koder findes der? Introduktion Hvilke typer koder findes der? Responsmekanismer og benchmark ifht. sms. Øg din ROI på din medieinvestering Hvad er det der bygger bro efter din kunde har scannet kode Payment / Salg Promotion

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Lærerkompetencer og læring i folkeskolen

Lærerkompetencer og læring i folkeskolen Henrik Christoffersen & Karsten Bo Larsen Lærerkompetencer og læring i folkeskolen En undersøgelse af betydningen af linjefagskompetence i undervisningen CEPOS Arbejdspapir nr. 26 CEPOS publikationer er

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Denmark (and Rudersdal) a quick view

Denmark (and Rudersdal) a quick view Denmark (and Rudersdal) a quick view Population: 5.2 mio Public schools: 1750 (from less than a hundred students up to app. 1000) Teachers: 60.000 A decentralized school system (98 local communities responsible

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger

Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Bilag 2. International evaluering af Det Tekniske Fakultets ph.d.-skole og vurdering af ph.d.-afhandlinger Baggrund og valg af metode: TEK har valgt at gennemføre den internationale evaluering som en løbende,

Læs mere

Appendix 14... 40 Dataset... 40

Appendix 14... 40 Dataset... 40 Table of content: 1... 1 Interview with Project Leader... 1 2... 3 Qualitative Interview Question... 3 3... 4 The Quantitative Questionnaires... 4 4... 12 Interview with Employee... 12 5... 13 Second Internal

Læs mere

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette.

1.2 VOSA ejer medlems kortet. Bliver medlemskabet annulleret, skal medlems kortet leveres til VOSA med det samme, eller når VOSA kræver dette. Medlemsbetingelser Bestemmelser for medlemsskab VOSA. Nævnte regler og betingelser i disse bestemmelser er gældende, da en er oprettet som medlem hos VOSA som nævnt nedenforstående. Medlemmer i VOSA har

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

Datapresentation of death statistics

Datapresentation of death statistics Datapresentation of death statistics - Danish unskilled workers die prematurely Nils Mulvad and Tommy Kaas The biggest Danish analysis of detailed data on death rates for unskilled workers in Denmark showed

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere