SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens."

Transkript

1 SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte i Landsbyordningen, der er tættest på med at overskue de menneskelige og praktiske forhold - for dermed bedst mulig at kunne hjælpe det berørte barn / den berørte familie. Hensigten er også at undgå forvirring, panik og forglemmelser. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. I omsorgsplanen er derfor forsøgt en hensigtsmæssig opdeling i: Side Når en familie mister et barn Side Når et barn mister et nært familiemedlem Side 7... Når et barn mister andre, der står dem nær Side Dødsfald eller alvorlig ulykke i Landsbyordningen( eller på tur) Side 10.. Når en ansat dør Side 11. Når forældre bliver skilt Side 12. Den akutte situation Omsorgsplanen er af praktisk karakter, og den vil kunne bruges forskelligt af forskellige mennesker. Det væsentlige er, at hver enkelt kender hovedlinjerne og handlingsgangen, når det tragiske indtræffer: hvem tager ansvar og handler? Det er legalt ikke at kunne, bare man sikrer sig at en anden tager over. Denne plan uddeles til alle medarbejdere i Landsbyordningen. 1

2 Når en familie mister et barn Den, der først får kendskab til dødsfaldet, kontakter klasselærer/pædagog, Som derefter kontakter ledelsen på skolen el. Pilehuset, hvorefter øvrige involverede parter bliver orienteret. Hvem har ansvaret? Klasselærer: Afklaring med hjemmet, klassen, kontakt til professionelle og klassens forældre. Pædagogen: Afklaring med hjemmet, samle børnegruppen og brev til alle forældre. Ledelsen: Information til medarbejdere, flagning, indkaldelse til og afholdelse af fælles mindestund. Første kontakt til elevens hjem Klasselæreren/pædagogen tager kontakt til hjemmet og tager på hjemmebesøg for at: Få konkrete facts om, hvad der er sket (rygter manes i jorden). Er der oplysninger der ikke må videregives til skolen/eleverne/børnene? Hvad kan Landsbyordningen hjælpe med? Fortælle hvad der vil ske på skolen i løbet af den første dag. Afklaring af, om forældrene ønsker at deltage i en del af forløbet. Anden kontakt til elevens hjem er et hjemmebesøg med det formål at: Fortælle om forløbet i Landsbyordningen. Aflevere en buket blomster og evt. et lille brev. Indhente oplysninger om begravelsen. Få afklaret om forældrene ønsker personalets og klassekammeraternes/børnenes deltagelse. Hvis forældrene ønsker skolens deltagelse i begravelsen, deltager mindst klasselæreren/pædagog og en fra ledelsen. 2

3 Ledelsen: Informerer Landsbyordningens medarbejdere om dødsfaldet. Klasselæreren/pædagogen går herefter i klasserne/børnegruppen og informerer børnene om, at der er sket et dødsfald, og at der skal være en fælles mindestund(afhængigt af børnenes alder) Vær opmærksom på, at der kan være reaktioner pga. tætte relationer til børn/søskende i andre klasser/børnehaven. Klassen/børnehaven: Klasselæreren/pædagogen er i lokalet, når de første børn ankommer. Barnets plads kan være markeret på en speciel måde, f.eks. med lys. Man taler meget om, hvad der er sket. (Rygter skal manes i jorden) Man snakker med børnene om det døde barn. Børnene skal have lov til at fortælle om alt, både positive og negative oplevelser. Det er en god idé at lade børnene lave et materiale om den døde til forældrene. Det kan være breve, digte, tegninger og små historier. Der skal være mulighed for at lave aktiviteter, der ikke har noget med død at gøre. Hold ikke børnene fast i, at der er sket noget forfærdeligt. Dagen afsluttes, så der ikke er børn, der skal hjem til et tomt hus. De store skal opfordres til at sidde samlet et sted på skolen sammen med en lærer, de kender godt, indtil de kan tage hjem til forældrene. Præsten kontaktes og kommer i klassen for at fortælle om begravelsen. Besøget kan foregå den første dag eller en anden dag efter begravelsen. De øvrige forældre informeres, afhængigt af deres barns alder, enten skriftligt eller på et møde. Brev sendes hjem, hvis barn fraværende. Så hurtigt som muligt efter dødsfaldet arrangeres et foredrag for forældrene om børns sorgreaktioner. Præst Psykolog Kontakt til en professionel: Afholdelse af mindestund for hele skolen Undtagen den berørte klasse/børnegruppe Ledelsen giver børnene besked om dødsfaldet. Meddelelsen gives så detaljeret som muligt. Der synges en sang. Spørgsmål afklares. Klasselæreren/pædagogen følger børnene og bliver hos dem. Hvis dødsfaldet sker i en ferie Den medarbejder, der først får kendskab til dødsfaldet kontakter ledelsen, klasselæreren, en anden af klassens lærere eller en ansat på fritidshjemmet/ klubben. 3

4 Den person skal sikre/sørge for Kontakt til hjemmet Blomster til og deltagelse i begravelsen Skriftlig information til klassens forældre, fritidshjem, klub, ledelsen og klassens øvrige lærere. Mindestund arrangeres den første dag efter ferien. Forløbet i klassen/børnegruppen foregår også den første dag efter ferien. Kære familie til Udkast til et brev til de andre børns forældre I dag har vi fået den sørgelige meddelelse, at. er død. Det skete i går.dag d.. på grund af. Vi har snakket med børnene om det, der er sket, og vil også gøre det i tiden fremover. Når et menneske dør, kan et barn være påvirket i længere tid herefter. Børn reagerer på forskellige måder efter et dødsfald. For eksempel vil nogle børn ikke snakke om dødsfaldet, men lader som om, intet er hændt. Nogle børn græder meget, er rastløse og urolige, andre har svært ved at koncentrere sig, og andre igen kan få ondt i maven eller ondt i hovedet. Alt dette er helt normalt og en måde at håndtere sorg. Vi må i fællesskab være opmærksomme og lytte til børnenes signaler. I er altid velkomne til en snak om jeres barns reaktion. Med venlig hilsen. 4

5 Når et barn mister et nært familiemedlem Kommunikation Det er vigtigt, at den interne kommunikation er optimal. Sørg for at alt relevant personale får besked. Hvem har ansvaret? Barnets klasselærer/pædagog: Kontakter og besøger hjemmet Orienterer klassen/børnegruppen Kontakter forældrerådet Taler med eleven og klassen/børnegruppen, når barnet vender tilbage Deltager evt.i begravelsen. Ledelsen: Orienterer personalet og Sørger for at relevante klasser/børnegrupper får besked. Ventet dødsfald: o To kontaktpersoner fra Landsbyordningen tilknyttes familien o Der indhentes information om sygdomsforløbet fra familien o Den resterende personalegruppe skal involveres efter behov o Lyt til familien og spørg ind til hvordan vi kan være den bedste støtte, samt hvordan døden bliver beskrevet overfor barnet. o Sørg for at der er overensstemmelse i forklaringerne institution og familie! o Informér alle børn om barnets situation. Forbered børnene på at være gode kammerater. o Børnene skal jævnligt samles i mindre grupper til en snak om døden. Hvad de tror, den er, og hvad de tror, der sker. Der læses bøger som omhandler emnet og tegnes evt. tegninger, som kan illustrere tankerne omkring emnet. Rådgivning til forældre: o Det er vigtigt, at barnet får sagt farvel på hospitalet / i hjemmet. Forbered dem i detaljer om, hvad der venter dem. (Dette gælder allerede fra 2-års alderen). Brug alle sanser. o Det er vigtigt at barnet ser den døde og er med til begravelsen. Tag evt. billeder, både af den døde og af omgivelserne ved begravelsen. Det kan hjælpe barnet, hvis det ikke vil med og er godt at have til 5

6 senere snakke. Igen er det vigtigt at forberede i detaljer ved brug af alle sanser, lys, lyde, lugte, stemning m.m. o Det er vigtigt at holde fast i minder at sige farvel, men også goddag igen via bl.a. fotoalbum med billeder af afdøde. Dette album kan løsne op for snakke om den afdøde. o Giv sorgen tid. o Barnet skal ikke holdes fast i det tunge rum / sorgen, men have nogle positive oplevelser. Evt. med barnets ven i skole/institutionen. Det sørgende barn kan evt. komme hjem til en ven og lege. o Det er også vigtigt, at barnet kommer i institutionen. Hvis den efterladte forælder ikke har overskud til at følge barnet, er der måske nogle andre, der kan tage over, ellers kan institutionen i en periode være behjælpelige. o Børn går ind og ud af sorgen. Det ene øjeblik er de kede af det, det næste øjeblik er de glade og leger. Det er en hel normal måde for børn at håndtere sorg på. Pludseligt dødsfald: o Sørg for at alt personale i Landsbyordningen får besked o Flaget hejses på halv o Der holdes samling med alle børn og voksne, hvor der i korte og letforståelige vendinger fortælles, hvad der er sket. Måske bliver der læst højt og kort snakket om det at miste. o Efter behov vil der efterfølgende blive læst bøger, tegnet og snakket om døden. o Husk at gøre forældrene opmærksomme på Landbyordningens procedure. o Sig til de berørte forældre, at vi er til rådighed, og at vi kontakter dem dagen efter, for at høre hvordan det går. o Alle børn får et brev med hjem om dødsfaldet,( kun i de tilfælde, hvor det drejer sig om forældre og søskende) o Informationen gives efter aftale og med respekt for familiens ønsker. Begravelsen: o Med accept fra de berørte forældre deltager to fra personalegruppen. o Under alle omstændigheder sendes en buket fra Landsbyordningen. Overvej Hvordan skal barnet vende tilbage til klassen/børnehaven? Hvordan skal kammeraterne forholde sig, når det berørte barn kommer tilbage? Tiden efter: o Skærpet opmærksomhed på barnet fremover o Personalet tager initiativ til at tale med barn og familie fremover. o Man kan evt. besøge kirkegården og gravstedet. 6

7 Når barnet mister andre, som står dem nær. Børn får tidligt kontakt til andre mennesker. Det er naturligt at regne med, at børn også vil kunne reagere stærkt, hvis mennesker, som står dem nær, forsvinder/dør. Vær opmærksom på, at der kan komme sene reaktioner på det skete. Enesamtaler Klasselæreren/pædagogen kan have enesamtaler med barnet Vær en god lytter Det er vigtigt, at barnet har én i Landsbyordningen at tale med om sin sorg. Hjemmet Hvis det føles naturligt, kontaktes hjemmet. Det kan være godt for hjemmet at vide, at skolen/børnehaven prøver at hjælpe deres barn i sorgen. Lad forældrene og barnet selv afgøre, om det er ønskeligt, at der afholdes et klasse-/børnegruppemøde. Husk at orientere øvrige lærere/pædagoger. 7

8 Dødsfald eller alvorlig ulykke i Landsbyordningen / eller på tur o Stop ulykken sikre de resterende børn. Hold dem samlet. o Livreddende førstehjælp o Kontakt alarmcentralen 112 o Kontakt skolen/børnehaven o Skolen/børnehaven kontakter de implicerede forældre o En voksen tager med barnet i ambulancen såfremt der er voksne nok tilbage til at sikre forsvarlig pasning af børnene. o Sørg for at de andre børn kommer hjem. Få evt. hjælp fra institutionen eller tag en taxa. o Hvis ulykken sker i børnehaven/på skolen tager vi naturligvis med. Kontorets opgaver: o kontakt barnets forældre o kontakt resterende personale o kontakt øvrige forældre så de resterende børn kan hentes hurtigst muligt o Skriftlig information til forældre som uddeles og sendes til fraværende børn. o Kontakt kommunen tlf. o Derefter Psykolog o Andre? o Kontakt fagforening i forhold til juridiske forhold, presse m.m. o Alle medarbejdere bliver til dagens slutning o Kontakt evt. andre i Landsbyordningen for hjælp til børnene Børnene: o børnene samles og der gives besked om ulykken så enkelt som muligt o dagen fortsætter som normalt for de resterende..så normalt som muligt o de børn der har været på ulykkesstedet kan tegne, læse og snakke med en pædagog efter behov. De kan fortælle, hvad de har oplevet, men skal ikke holdes fast i sorgsituationen. Næste formiddag samles børnene til en snak om, hvad der er sket. Hvis dødsfald: flaget sættes på halv. 8

9 Tiden efter(ved dødsfald): o Snak jævnligt med børnene og skærp opmærksomheden o Personalet holder tæt kontakt til forældrene gennem forløbet og tiden umiddelbart efter. Vi må acceptere forældrenes mulige vrede og afvisning o Spørg forældrene om det er i orden at der kommer personale fra institutionen til begravelsen. Må det være de involverede, må der komme forældre, børn? o Der sendes blomster til begravelsen o Institutionen kan besøge kirkegård og gravsted efterfølgende. o Personalegruppen kan søge hjælp Professionel hjælp: o Man kan altid henvende sig hos den praktiserende læge. o Man kan søge hjælp hos præsten. o Man kan søge hjælp hos socialforvaltningen. o Man kan søge hjælp hos kræftens bekæmpelses rådgivningscentre. o Hvis der er børn der har behov for støtte kontakter vi PPR. 9

10 Når en ansat dør Når en ansat dør, følges den del af nedenstående, som passer ind i forhold til afdødes arbejdsområde. Ledelsen sørger for den nødvendige kontakt til andre medarbejdere for at komme frem til, hvad der skal iværksættes. Flagning Landsbyordningen flager på halv stang på selve dødsdagen. Der flages på begravelsesdagen. Er den afdøde en tidligere ansat, flages der kun, hvis denne person fortsat har tilknytning til Landsbyordningen. Afdødes familie Ledelsen tager kontakt til afdødes familie Sørg for at hjemmet får at vide, hvad Landsbyordningen foretager sig i anledning af dødsfaldet. Giv de efterladte mulighed for at komme frem med, hvad de forventer af os i denne situation. Samme dag sendes en varm hilsen fra Landsbyordningen. Der sendes en buket til begravelsen. Information til de ansatte Ledelsen kontakter alle og får samlet de ansatte til et kort møde før dagens begyndelse. Ledelsen skaber rammen om samværet. Landsbyordningens ansatte har en stund sammen, hvor de mindes den afdøde. Ledelsen informerer om, hvordan Landsbyordningen vil forholde sig med hensyn til denne dag, herunder hvilke informationer, der skal gives til børnene. Alle informationer skal være klare og præcise for at undgå misforståelser. Ansatte, som rammes af sorgen og som ikke formår at gennemføre en sædvanlig arbejdsdag, fritages fra dette. Send ikke elever hjem fra skolen, men find alternative løsninger. Slå evt. flere klasser sammen. Tiden efter: Snak jævnligt med børnene og skærp opmærksomheden. 10

11 o Forældrene selv o Barnet o Andre Når forældre bliver skilt: Oplysningen om forældrenes skilsmisse kan komme fra - Kommer oplysningen udefra, skærpes opmærksomheden på barnet med henblik på oplysninger eller signaler - Kommer oplysningen fra enten forældrene eller fra barnet, skal der hurtigst muligt findes tid til en snak / møde, hvor helst begge forældrene deltager. Kan dette ikke lade sig gøre, må vi så vidt muligt tale med forældrene hver for sig. - Det er vigtigt at vi fastholder kontakten til begge forældre og ikke tager parti. Vigtige oplysninger fra forældrene til os er blandt andet: o Barnets bopæl o Planer med hensyn til forældremyndighed o Aftaler om samkvem Fornemmer vi, at forældrene ikke kan tale sammen om barnet trods fælles forældremyndighed eller andre indgåede aftaler må vi være opmærksomme på, at begge forældre modtager relevante oplysninger om barnet, evt. via brev. Daglige, små beskeder gives til den forælder, der har omsorgen for barnet de pågældende dage. Ved ensidig forældremyndighed må vi respektere forældremyndighedsindehaverens ønsker med hensyn til kontakt til den anden forælder. Bliver der på et tidspunkt nye afgørelser omkring forældremyndighed eller ændres samkvemsaftaler, skal vi have en kopi af afgørelsen fra statsamtet. Kontakten til barnet: o Der skal være øget opmærksomhed på barnet efter oplysning om skilsmisse o Der er forskel på sorgreaktion og på almindelig grænsesøgning / usikkerhed. Der kan være brug for særlig omsorg og forståelse. o Giv barnet mulighed for at fortælle og evt. tegne, hvad der rører sig i det. o Vis forståelse for at barnet kan have øget behov for nærkontakt med voksne o Undgå at presse barnet til at fortælle, men have tid til at lytte, når barnet har behov for at fortælle. o Støtte barnet i at formidle oplysningen videre til de andre børn, når det er parat til det. o Evt. trække paralleller til andre børn, der har været igennem det samme, så barnet oplever, at det ikke er alene i sin situation. 11

12 Den akutte situation: Ved akutte situationer, hvor den enkelte mister f.eks. et familiemedlem, kollega eller kæledyr, burde vi kunne hjælpe hinanden. Der behøver ikke nødvendigvis være en psykolog til stede. Hvis den pårørendes nærmeste kan rumme hændelsen, er det lige så behjælpeligt. De hjælpende: - Være til stede - Lytte - Lægge arm / tæppe om - Give noget at spise / drikke - Ingen diskussioner - Et godt grin Spørg ind til sansningen med vægt på det følelsesmæssige frem for det, der vedrører tænkning og erkendelse. Hvad - så du - hørte du - lugtede du - smagte du - mærkede du Vær opmærksom og empatisk og gør kun det den modtagende har lyst til. 12

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år.

Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. Jeg dør en lille smule For hvert sekund der går. Jeg bærer døden med mig igennem livets år. En nat måske en martsnat Så mild af regn og tø. Skal jeg gå bort i mørket og holde op at dø. Digt af Grethe Risbjerg

Læs mere

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole

Omsorgsplan. Bælum-Solbjerg Skole Omsorgsplan Bælum-Solbjerg Skole 1 OmSorgs Plan Denne plan skal opfattes som et beredskab, der kan bruges, når det der ikke må ske, sker 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.lign. 2. Når et

Læs mere

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat.

OmSorg - handleplan. Indledning. Når en elev mister en forældre/søskende. Når skolen mister en elev. Når skolen mister en ansat. OmSorg - handleplan Indledning Når en elev mister en forældre/søskende Når skolen mister en elev Når skolen mister en ansat Ulykker i skolen Alvorlig sygdom hos elev Alvorlig sygdom hos elevs forældre/søskende

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen

Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Handleplan i forbindelse med børn og unges sorg i Børnehuset Toppen Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater

Læs mere

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD

SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD Samlet procedure vedr. dødsfald: SORG OG KRISEPLAN VED SKILSMISSE, SYGDOM OG DØDSFALD 1. Send en buket m/kort til efterladte, så snart man er blevet informeret om dødsfaldet. F.eks. med følgende ordlyd.

Læs mere

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker

Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten. Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at. det der ikke må ske Sker Sorg og Krise plan for Børnehuset Diamanten Dette er retningslinjer og handleplaner, der iværksættes i tilfælde af, at det der ikke må ske Sker Hvordan drager vi omsorg, hvis krisen opstår? Vi har taget

Læs mere

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner

Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Skolebestyrelsens arbejde med principper og handleplaner Udgivet af Danmarks Lærerforening Hæftet er skrevet og redigeret af Ingelise Andersen, Skole og Samfund, Per Bøge, Kræftens Bekæmpelse og Thomas

Læs mere

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet.

Det er vigtigt, at gennem et fælles ansvar tager os af og hjælper de børn, som rammes af en sorg i livet. Sorg og handleplan Forord Børn kan befinde sig i forskellige former for sorg. Det kan for eksempel være i forbindelse med dødsfald i familien, blandt kammerater eller i institutionen, skilsmisse, langvarig

Læs mere

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole

Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole Politik og handleplaner til fastholdelse og fremme af trivsel og omsorg på vores skole På Bramsnæsvigskolen er trivsel og glæde fundamentet for et lærende miljø, hvor vi arbejder, på at det enkelte barn

Læs mere

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan

Sorgplan Børnegården. Om sorg og omsorgshandleplan Sorgplan Børnegården Om sorg og omsorgshandleplan Livets øjeblikke rummer både små og store glæder og sorger for os alle - uanset alder og erfaring. Børn kan glæde sig over de helt nære ting som er en

Læs mere

OmSorgsPlan Trongårdsskolen

OmSorgsPlan Trongårdsskolen OmSorgsPlan Trongårdsskolen Omsorgsplan Hvorfor? De mennesker, som oplever sorg og krise på egen krop, fremhæver ofte støtten fra det personlige netværk som den mest betydningsfulde støtte. Skole, SFO,

Læs mere

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død

Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Artiklen blev bragt i Sundhedsplejersken nr. 1, 2014 Sundhedsplejersken som central person når børn og unge oplever alvorlig sygdom eller død Af: Jesper Moesgaard Mogensen, Psykolog i Børn, Unge & Sorg

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille

Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille Sponsoreret af: Kontakt, støtte og omsorg til familier med cancerramte børn. En vejledning til pårørende og venner. Af: Maj Morgenstjerne & Hanne Bille 1 INDHOLD 3 3 4 5 7 7 8 10 11 Når et barn får kræft

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere