Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde"

Transkript

1 Skilsmissebarnets økonomi Et værktøj til forældres samarbejde DetHeleBarn.dk

2 Foto: Billeder af børn er taget af Simone Langsted Lüdeking Ophavsret: Alle rettigheder til materialet i denne e-guide tilhører Helle og Thomas Thejn. Der kan refereres til indholdet ved angivelse af kilde. Det forudsættes, at god citatskik overholdes. Denne guide er en vejledning til skilsmisseforældre. Guiden er ikke et udtryk for en fuldstændig gennemgang af regler og praksis. Guiden kan særligt anvendes til at få et større overblik over økonomien omkring skilsmissebarnet samt større opmærksomhed i forhold til myndighedernes administration af lovgivning og praksis. Guiden findes kun i elektronisk udgave. Version juli.2014 Kontakt: DetHeleBarn.dk ApS ved Helle og Thomas Thejn Tlf DetHeleBarn.dk Side 2

3 Indholdsfortegnelse Ét hjem bliver til to... 5 Læsevejledning... 6 Bodeling først... 9 Forældremyndighed Så fastlægger I bopæl I fastlægger samvær I overvejer børnebidrag I etablerer jer begge med barnet Barnets budget Budgetskemaet Budgetskemaets step 1 Direkte udgifter Institution Institution og skole Privatskole/efterskole Transport til og fra samvær Cykel og anden transport Tøj og sko (Skole-)taske etc Gaver Børnefødselsdage, konfirmation etc Køb af ipads, PC etc Telefon Fritidsaktiviteter Rejser med fritidsordning, sportsklub etc Lommepenge Pas, frisør, briller, medicin, psykologsamtaler etc Børneopsparing Forsikring DetHeleBarn.dk Side 3

4 Andre udgifter Diverse Budgetskemaets step 2 Offentlige ydelser, tilskud og fradrag Børne- og ungeydelsen (børnechecken) Børnetilskud (enlig forsørger) Ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere Friplads Søskendetilskud Budgetskemaets step 3 Nettoudgifter Budgetskemaets step 4 Indirekte udgifter Budgetskemaets step 5 Børnebidrag Når Statsforvaltningen fastsætter børnebidrag Skattefradrag Overvejelser om et tidsbegrænset børnebidrag Budgetskemaets step 6 Praktisk fordeling Bankkonto til barnets økonomi Budgetskemaet uden bankkonto Opmærksomhedspunkter Børnebidrag Børnetilskud og ekstra beskæftigelsesfradrag Børne- og ungeydelsen Hel- eller delvis friplads Søskenderabat Links DetHeleBarn.dk Side 4

5 Ét hjem bliver til to Beslutningen om skilsmisse sætter overvejelserne i gang om økonomien for begge forældre. Hvordan deler I boet? Og med hvilken økonomi kommer I hver især videre? Hvilken økonomi er der omkring barnet? Og hvordan er økonomien knyttet sammen med barnets bopæl og samvær med den anden forælder? Vi har ud fra egne og andres erfaringer udviklet et værktøj til skilsmisseforældre, der understøtter åbenhed, dialog og fælles ansvar. Begge forældre er lovmæssigt forpligtet til at forsørge barnet uanset forældremyndighed, bopæl og samvær. Interesse for og viden om barnet og dets økonomi er derfor relevant for jer begge. Værktøjet synliggør og systematiserer indtægts- og udgiftssiden i økonomien omkring skilsmissebarnet. Fælles overblik over skilsmissebarnets økonomi binder fars og mors hjem sammen og med barnets perspektiv i centrum. I praksis lægger I et årligt budget for barnets økonomi. Budgettet suppleres med et overblik over hvem af jer, der står for hvad i den praktiske udmøntning af budgettet. I kan have dialogen såvel skriftligt som mundtligt. Vigtigst er, hvordan I oplever, at det fungerer bedst for jer. Skilsmissen og det løbende samarbejde omkring skilsmissebarnet er fyldt med følelser og valg. Valg som er svære og har stor indflydelse på såvel barn som voksne. I skal hver især godt videre og acceptere hinandens nye veje. At se barnets perspektiv er ikke mindst at respektere barnets anden forælder og dennes valg. Og det er sjældent så ligetil, at skille egne følelser og behov fra barnets følelser og behov, når det handler om den anden forælder. I forlader hinanden, men barnet skal blive hos jer begge. Ét hjem bliver til to for skilsmissebarnet. I dag ønsker begge forældre typisk at påtage sig forælderansvaret og samværsforælderen engagerer sig generelt langt mere end til at betale børnebidrag og have barnet på besøg hver anden weekend. Det betyder, at samarbejdet mellem barnets hjem er i fokus. Netop fordi barnet har en hverdag og oplever at bo i begge forældres hjem. På trods af lovgivers forsøg på at sikre barnets ret til begge forældre, så er der stadig udfordringer. Lovgivningen indebærer, at I ikke kan stilles lige som forældre. Den ene af jer får særstatus som bopælsforælder. Administrationen af den nuvæ- DetHeleBarn.dk Side 5

6 rende lovgivning, opleves generelt som bopælsfavoriserende, når forældrene ikke er enige. En central problemstilling er sammenhængen mellem samvær og børnebidrag. Et skift i samvær fra 5 til 6 dage på en 14-dages periode indebærer, at samværsforælderen generelt betragtes som opfyldende sin forsørgelsespligt i kraft af samværets omfang. Et eventuelt fastsat børnebidrag kan så falde væk. Netop derfor, så er dette skift i samvær problematisk og svært at realisere. Lovgivningens incitamenter betyder, at barnet bliver klemt pga. forældrenes modsatrettede økonomiske interesser i forhold til etablering af en deleordning. Forældrene bringer deres uenighed i Statsforvaltningen, som er den offentlige myndighed, der træffer beslutning om jeres barn, når I er uenige. Statsforvaltningen kan så konkludere, at forældrene konflikter. Når forældrene konflikter, så vil Statsforvaltningen ikke fastsætte en deleordning (7-7) eller en næsten deleordning (6-8). Altså vil samværet blive fastholdt på 5 dage ud af en 14-dages periode eller måske endda reduceret. Hvem af forældrene, der bærer hovedansvaret for konflikten er ikke relevant. Det afgørende for vurderingen er, hvordan konflikten påvirker barnet og ikke, hvem denne skyldes. Vores anbefaling er, at I samarbejder omkring barnets økonomi og gør økonomien mindst muligt afhængig af samværets omfang. Vi har fokus på, at skilsmissebarnet opleves og oplever sig selv som et helt barn med to hjem. Vi vil understøtte, at barnet med skilte forældre har relevant adgang til såvel hverdags- som fritidspåvirkning fra begge forældre. Vi vil gøre det ved at stille praktiske konfliktreducerende værktøjer til rådighed for skilsmissebarnets forældre. Værktøjer som sætter barnets interesser i fokus. Denne guides værktøj har fokus på skilsmissebarnets økonomi ud fra hensynet til at løsrive denne fra bopælsforælderens økonomi. Herved øges skilsmissebarnets mulighed for løbende fleksibilitet i samværets omfang. Vi ser ikke deleordninger som den optimale ordning i alle situationer. Vi har blot det synspunkt, at økonomiske hensyn ikke bør stå i vejen for, at deleordninger og skift af bopæl kan realiseres undervejs i barnets opvækst. Læsevejledning Udgangspunktet i denne guide er, at samværets omfang og økonomien omkring skilsmissebarnet skal kunne ændre sig over tid efter barnets behov. Bodelingen er derimod en endelig deling. Start derfor med at dele boet. Og hjælp derefter hinanden med at indrette jer, så I begge er mest muligt økonomisk uafhængige af barnets økonomi. Så sikrer I jer et basalt grundlag for et tillidsfuldt samarbejde om DetHeleBarn.dk Side 6

7 barnet. Et samarbejde hvor samvær reelt kan ændres, uden at det truer den ene parts økonomiske situation. Før I indgår aftaler om bodeling, forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag er det vigtigt, at I forstår de regler Statsforvaltningen administrerer efter. Så kan I indgå aftaler, som er bedst muligt fremtidssikret, såfremt I bliver uenige under barnets opvækst. - Læs om bodeling og guidens bodelingsskema på side 9 - Læs om forældremyndighed på side 11 - Læs om bopæl på side 12 - Læs om samvær på side 13 - Læs om børnebidrag på side 17 Er bodeling, forældremyndighed, bopæl og samvær allerede afklaret, så kan I vælge, at gå direkte til guidens praktiske del omhandlende et værktøj til forældrenes samarbejde om skilsmissebarnets økonomi. - Læs om barnets budget på side 22 - Bliv guidet gennem budgetskemaets indhold fra side 24 Guiden beskriver konkrete regelgrundlag og relevante overvejelser og styrer jer igennem budgetskemaets 6 step. Figur 1 - Bodelingsskema I får forklaret og beregnet børne- og ungeydelsen (børnechecken), børnetilskud (enlig forsørger), hel- eller delvis friplads til daginstitution, søskenderabat i daginstitution samt skatteværdien af beskæftigelsesfradrag til såvel enlig forsørger som betaler af børnebidrag. Figur 2 - Budgetskema - Intro fane DetHeleBarn.dk Side 7

8 I får gennemgået og opgjort barnets direkte omkostninger samt omkostninger ved en skæv deling af barnets tid i de to hjem. Guiden beskriver indgående hvilke overvejelser, der er relevante i forbindelse med deling af barnets udgifter mellem jer. Budgetskemaet beregner et børnebidrag baseret på barnets direkte og indirekte udgifter. Dette børnebidrag er derfor et alternativ til Statsforvaltningens generelle takster for børnebidrag som alene baseres på samværsforælderens indkomst og andre børn. Guiden beskriver hvilke advarselslamper, der skal tændes i forbindelse med indgåelse af aftale om børnebidrag. Med budgetskemaets step 6 får I det økonomiske overblik over jeres barn og overblik over hvem af jer, der i praksis er ansvarlig for betaling af institutionspladsen, hvem der holder børnefødselsdagene og hvilket børnebidrag, der skal betales. Vi har valgt, at eksemplificere nogle af skilsmisseforældrenes valg ved en fiktiv familie bestående af forældrene Lone og Erik. De har tvillingerne Anne og Peter på 7 år. At have tvillinger eller to jævnaldrene børn betyder, at forældrene umiddelbart kan stilles lige i forhold til, at begge får bopæl for et barn og adgang til de offentlige ydelser, tilskud og fradrag, der knytter sig til barnet. Dette forhindrer ikke, at børnene fortsat følger hinanden mellem hjemmene. Løsningen kan være god for nogle ud fra et retfærdighedssyn, men kan også have negative konsekvenser. F.eks. at børnenes hverdag kan blive adskilt, hvis den ene forælder vælger at flytte langt væk. Lone og Eriks valg eksemplificerer således, at der skal træffes vigtige beslutninger og der er mange hensyn, der skal inddrages. Der findes ikke én rigtig løsning. Den bedste løsning til jer og jeres barn finder I sammen. Næstbedst er det, at I begge accepterer en afgørelse truffet af Statsforvaltningen. I skal imidlertid være opmærksomme på, at der undervejs i barnets opvækst, med meget stor sandsynlighed, vil være behov for tilpasning. Og her er fravær af økonomiske interesser et fornuftigt fundament for at kunne samarbejde om barnet ud fra barnets perspektiv. DetHeleBarn.dk Side 8

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR.

BØRN I MIDTEN. Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. BØRN I MIDTEN Råd til forældre, der går fra hinanden FÆLLES BØRN. FÆLLES ANSVAR. 1 HVER TIL SIT HVAD MED BØRNENE? Når du og din partner går fra hinanden, er det vigtigt, at I får etableret en samværsordning,

Læs mere

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget.

børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Inkl. skilsmisseguide med 22 gode råd Gratis e-bog om børn og skilsmisse Sådan kommer du godt videre som ny familie, når beslutningen er taget. Udgivet af Institut for Krisehåndtering i samarbejde med

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Det svære samarbejde

Det svære samarbejde I dette nummer: Det er et trænet øre, der lytter Retshjælp Mødrehjælpen hjalp mig gennem skilsmissen Familielinien Skilsmissen har gjort mig til et bedre menneske Testamente en smuk måde at hjælpe på N

Læs mere

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum

Med barnet i centrum. Med barnet i centrum Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed,

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel

SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen. et netværk til forskel SKAl du SKilleS? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du og din familie kommer godt igennem skilsmissen et netværk til forskel Kom ordentligt videre Når I vælger at gå fra hinanden, skal du og din ægtefælle

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD

KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD INDHOLD OM BOGEN 7 FORORD 11 LÆSEGUIDE 15 KAPITEL 1. FORÆLDRENES BRUD Indledning Den planlagte skilsmisse Den uventede skilsmisse Hvordan griber vi det an? Hvad skal vi sige, og hvad skal vi undlade at

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler

Samværsguide. - råd til forældre om samværsaftaler Samværsguide - råd til forældre om samværsaftaler Indhold Barnets ret til to forældre... 2 Barnets reaktioner... 3 Når I går fra hinanden... 3 Barnets reaktioner på samvær... 3 Hvad er bedst for jeres

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning

Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG BALLERUP KOMMUNE JOB & FAMILIE FAMILIEPLEJEN FAMILIEPLEJEHÅNDBOG Januar 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSFORDELING MELLEM FAMILIEPLEJEKONSULENT OG SAGSBEHANDLER... 1 Familieplejekonsulentens opgaver...

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2

Børn og unge på krisecentre skal også i skole. Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til børn og unge på krisecentre Undervisning til børn og unge på krisecentre 2 Børn og unge på krisecentre skal også i skole undervisning til

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport

Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport Børn i skilsmisser - Børnerådets panelrapport 1. Forord: Kan man spørge børn om skilsmisser? Hvad mener børn om forældres skilsmisse? Hvor meget vil børn selv være med til at bestemme, når mor og far går

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Børn i deleordninger. Kort & klart

Børn i deleordninger. Kort & klart ørn i deleordninger Kort & klart 1 Kort & Klart om deleordninger 2 Når forældre går fra hinanden, tænker en del, at en deleordning vil være den bedste og nemmeste løsning for barnet. Ved at bo den ene

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere