CAND. PSYCH. NIELS PETER RYGÅRD AUT. AF DP UNDERVISNING OG ORGANISATION AF ARBEJDET MED BØRN MED SVÆRE SOCIO-EMOTIONELLE VANSKELIGHEDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CAND. PSYCH. NIELS PETER RYGÅRD AUT. AF DP UNDERVISNING OG ORGANISATION AF ARBEJDET MED BØRN MED SVÆRE SOCIO-EMOTIONELLE VANSKELIGHEDER"

Transkript

1 CAND. PSYCH. NIELS PETER RYGÅRD AUT. AF DP UNDERVISNING OG ORGANISATION AF ARBEJDET MED BØRN MED SVÆRE SOCIO-EMOTIONELLE VANSKELIGHEDER

2 Meditationsøvelse to og to - Sig dette til din sidemand, på skift: Da jeg vågnede i morges var jeg rimelig træt af nedskæringer, omstruktureringer og vejret! Men når jeg ser på dig og dit engagement i børn, indser jeg at livet er et mirakel, og jeg får mit livsmod tilbage! Tak skal du have

3 Mit arbejdsfelt: fra forskning til lokalpolitik og forvaltning til praktiske omsorgssystemer for udsatte børn og unge Omsorgsgivere og daglige ledere Politikere, forvaltningers beslutningstagere Forskere i udsatte børn

4 UDKOMMER I NOVEMBER PÅ SYSTIME: Gratis onlineuddannelse Samt: Tilknytningsproblemer og tilknytningsforstyrrelse hos Børn og Unge, kapitlet om vurdering af forældre/ omsorgsevne Mail til for bestilling, eller køb her

5 Gratis forskningsbaseret onlineuddannelse i tilknytningsbaseret omsorg og relationsarbejde med anbragte børn og unge. 15 videns og dialogsessioner for grupper. Vælg mellem udgaven for plejefamilier, eller for gruppeopdragelse (institutioner). Husk at klikke det danske flag i sprogvalg. Kan bruges med etniske forældre/ miljøer.

6 DAGENS PROGRAM DE NYE VILKÅR FOR VOKSENKONTAKT OG DE NYE PROBLEMTYPER HOS BØRN OG UNGE. VINNERLJUNGS UNDERSØGELSE AF ANBRAGTES SKOLEGANG OG KARAKTERER. OMSORGSSVIGT, HJERNEN, OG UDVIKLING/ INDLÆRING TILKNYTNINGSTEORIEN: TRYG BASE OG INDLÆRING. DE 4 TILKNYTNINGSMØNSTRE OG PÆDAGOGISK PRAKSIS. ORGANISATION OG INKLUSION. TRYGHEDSKULTUR PÅ DIN SKOLE: ET SPØRGESKEMA TIL RELATIONSUDVIKLING I HVERDAGEN.

7 PRØV MED DIN SIDEMAND: 2 X 5 MINUTTER Dine forældres situation v. din grundlæggelse Dit graviditetsforløb og din fødselsvægt Hvem passede dig de første 3 år? Den første svære adskillelse/ tab du kan huske? Hvordan påvirkede det dig, hvem hjalp? Hvad havde du svært ved i skolen? Hvad betød dine relationer til lærere?

8 Urbanisering: Børn og unge i byer - og forældrevilkår Udepasning af 0-2 årige steget fra % på 20 år. Antal børn pr. ansat: fra 6 til 8 børn de sidste fem år. Varighed af omsorgsgiveres ansættelse nede på 3 år. For sagsbehandlere i Københavns Kommune: 9 mdr. Skilsmisse: %, i dag 43 %. Topper efter 2. barns fødsel.20 % af skilsmissebørn er pendlerbørn. Siden 2000: antal enlige forsørgere steget fra 25 % til 50 %. Senere fødsler: nu flere førstegangsfødende i gruppen år end år. Fødselstallet er faldet 10 % på fem år. DK topper nu verdenslisten over førtidspension på grund af psykiske lidelser. I behandling for stofmisbrug : steget fra til DK har Europas største stigning i ungdomsarbejdsløshed.

9 HVAD PRÆGER OPVÆKSTEN? Tidlig adskillelse fra forældre (1 års alder) Aldersfascisme (du skal kunne alt til bestemt tid) Mangel på kontakt med ældre/ yngre børn Krav om tidlig selvforvaltning Konstante voksenskift Konstante gruppeskift Konstant overvågning

10 DEN RUMMELIGE FOLKESKOLE 1 DE 80 % PASSER TIL SKOLENS ORGANISATION/ FORVENTNINGSSÆT - Socialt - Emotionelt - Kognitivt DE HAR NEMLIG TRYGHED HJEMME ER TIDLIGT MODNE OG SELVSTÆNDIGE KAN KLARE GRUPPE/ VOKSENSKIFT

11 DEN RUMMELIGE FOLKESKOLE 2 SKOLENS ORGANISATION ER IKKE SÅ RELEVANT FOR DE 15 % - De er ikke trygge nok - Er derfor senere modne - Trives bedre med flere ydre rammer - Får indlæringsproblemer - Mangler få voksne over lang tid - Får derfor ofte adfærdsproblemer

12 DEN RUMMELIGE FOLKESKOLE 3 Skolen passer slet ikke til de 5 %. De er Tidligt massivt omsorgssvigtede, og derfor: Socialt og emotionelt laaangt bagud Har ikke forudsætningerne for indlæring Er konstant utrygge Har vedvarende adfærdsproblemer Mangler indre styring og fornemmelse for grænser

13 Skoleforløb og karakterer VINNERLJUNG HAR UNDERSØGT ANBRAGTE BØRNS SKOLEFORLØB OG RESULTATER, SAMMENLIGNET MED ALLE SVENSKE BØRN I ALT SKOLEBØRN OG UNGE. RINGE SKOLEFORLØB FORSTÆRKER ALLE ANDRE RISIKOFAKTORER. KARAKTERGENNEMSNIT ER EN MEGET STÆRK FORUDSIGER FOR PSYKOSOCIALE PROBLEMER I VOKSENLIVET UANSET HVILKEN BAGGRUND MAN KOMMER FRA HVAD VEJ BOLDEN TRILLER I VOKSENLIVET.

14 Skolens betydning som resililiensfaktor KONSTATERING: GRUPPEN AF ANBRAGTE BØRN LIGGER I DEN LAVESTE SJETTEDEL KARAKTERMÆSSIGT. I DANMARK: 20 % AF EN BØRNEÅRGANG TAGER ALDRIG 9. KLASSE OG UNGDOMSUDDANNELSE MEN DET ER 64 % AF DE ANBRAGTE, DET GÅR SÅDAN (DPU S UNDERSØGELSE) DET EKSKLUDERER DEM STORT SET FRA ET NORMALT VOKSENLIV Som professionel: vurdering af relevant skolegang og trivsel er vigtig. For anbragte børn skal skolegang vurderes og planlægges allerede i førskolealderen.

15 ALLE DRENGE KARAKTERGENNEMSNIT alle sammenlignet med anbragte ALLE PIGER Højt:4 ud af 10 6 ud af 10 Lavt: 2 ud af 10 1 ud af 10 Anbragte drenge Anbragte piger Højt:1 ud af 10 2 ud af 10 Lavt: 6 ud af 10 4,5 ud af 10

16 Hvorfor klarer de sig dårligt? Ikke på grund af dårlig begavelse. Kun 2 point under IQ gns. De får lavere karakterer, mindre uddannelse, og færre efteruddannelser end andre børn med samme IQ. Har noget flere indlæringsproblemer end andre, især med arbejdshukommelse (kan ødelægges af vedvarende stress). Ustabilitet i opvæksten for mange skift. Negative forventninger fra socialarbejdere, forældre, lærere og plejeforældre (Sweden, Denmark, UK). For lidt samarbejde skole/ socialforvaltning. Ingen sammenhæng med forældres psykiske sygdom. For børn i langtidspleje ingen sammenhæng med alder ved anbringelsen. Som underviser: påvirk aktørers forventninger og krav til undervisning.

17 IQ studie af anbragte 7-14 årige Rygaard

18 Børn der vokser op i familiepleje har stærkt forhøjet risiko for: Selvmord RR = 6.4 Selvmordsforsøg RR = 6.2 Alvorlige psykiske problemer RR = 5.0 Stofmisbrug RR = 6.8 Alkoholmisbrug RR = 4.9 Alvorlig kriminalitet RR = 7.5 Blive teenageforældre RR = 3.8 Ende på socialhjælp RR = 9.1 (RR = relativ risiko i forhold til landsgennemsnit - uanset køn og fødselsår)

19 Internationale studier: Hvad virker? 11 studier gennem 35 år: Positive resultater : 9 of 11 mentor projekter (langvarig voksenrelation) Læsetræning. Samt Paired Reading (børn samlæser) Letterbox Club in UK SkolFam projektet for anbragte børn i Sverige Alle 9 projekter forbedrede børnenes læsefærdigheder. Andre programmer skulle forbedre talfærdigheder- 3 lykkedes, 2 blandet, 2 ikke.

20 Dialog Hvordan kunne vi arbejde med at tilnærme hverdagen til relationsbaseret tænkning stabile voksenrelationer intensive korte træningsperioder tryghed før læring Metoder Vinnerljung beskriver?

21 TF diagnosen forudsætter: Omfattende deprivation og/ eller omsorgssvigt og/ eller mange tilfældige tidlige omsorgspersoner. Diagnosen kan ikke stilles før 5-7 års alderen og anvendes indtil voksendiagnoserne kan bruges, f.eks.: personlighedsforstyrrelse Der er 2 (i mine øjne 3) klassiske adfærdsmønstre ved diagnosen:

22 T.F. DIAGNOSE 1 1. Børn med vedvarende asocial adfærd gennem hele barndommen. Voldsom, overskrider andres grænser, gentager adfærd uden at drage erfaringer, kan være socialt destruktiv og skader andre, har ringe grad af: skyld, skam, omtanke, fortrydelse, evne til at regulere impulser. Til tider også ADHD-lignende adfærd.

23 T.F. DIAGNOSE 2 2. Ukritisk tilknytningsadfærd Kan ikke adskille kendte fra ukendte personer, tillidsfuld og umiddelbar. Har det lille barns spontane øjeblikkelige kontaktform. Hvilket imidlertid ikke fører til en dybere forpligtende relation. Mange venner, ingen venskaber.

24 T.F. DIAGNOSE 3 3. InstitutionsAutisme Tager ingen initiativer til kontakt, er ekstremt sky og fysisk passivt, repeterer selvstimulerende adfærd: rokker, ser på sine hænder, slår hovedet i væggen, kradser eller skader sig selv, etc. (Denne gruppe hører ikke til den officielle diagnose, men ses hos stærkt fysisk depriverede børn, f.eks. Adopterede fra børnehjem)

25 EN CHECKLISTE De følgende beskrivelser fra forskellige niveauer kan ses som en checkliste/ interventionsmulighed: Hvor mange negative/ beskyttende faktorer kan ses i klientens (især 0-3 års) livshistorie? Det kan give en arbejdshypotese om prognosen og det realistiske sigte med skoleindsatsen.

26 Det neurologiske niveau Graviditet og fødsel: Mors evt. misbrug (alkohol, stoffer, cigaretter) Sult, fejlernæring, svær stress i graviditet. For tidlig fødsel/ lav fødselsvægt Mange/ alvorlige fødselskomplikationer Rigtig mælk eller modermælkserstatning?

27 Neurologisk niveau II Omsorgsgivers adfærd i de 2 første leveår afgør i høj grad hjernens udvikling: Hjernen aktiveres fra 0-12 mdr. af ydre stimulation via RAS. I 12 mdr.s alderen er niveauet stabilt højt. Kun berøring (hud, mund, tunge) og vestibulær stimulation (vugge, etc.) hæver akt. nieauet. Hvad er symptomerne på ustabil/ lav hjerneaktivitet?

28 Neurologisk niveau III Deprivationssymptomer: Lav muskeltonus: baby vender tilbage til fosterstilling, kan ikke løfte hovedet/ sidde op til tiden. Evnen til at fokusere visuelt afhænger af berøring. Ustabile basisrytmer: Puls, vejrtrækning, kropstemperatur, søvn/døsen/vågen/opmærksom, fordøjelse, appetit, blære/tarm kontrol. Nedsat evne til at graduere sanseindtryk.

29 Neurologisk niveau IV Symptomer fortsat: Nedsat produktion af væksthormon: Lille hovedomfang, i bunden af højde/vægt kurven = psykosocial dværgvækst Svær kolik og diarré (fordøjelsessystemet ikke tilstrækkeligt aktivt) senere spiseforstyrrelser. Manglende vækst af interne neurale netværk 0-2 år. Senere: problemer med aktivering (hyper/ hypoaktivitet)

30 Martha mottelson Lærerens praksis. Reitzel Anden interessant bog samme forlag: Klassisk og moderne pædagogik.

31 Vi lærer at lære tidligt: på puslebordet Fraværende, skiftende eller angstprovokerende omsorgsgiver giver problemer med udvikling af objektkonstans: Koncentration (mor forlænger kontakt) Focusering (mor er emotionelt centrum) Hengivelse (mor er et trygt objekt) Genkendelse (mor opleves stabilt med variationer) Figur/ baggrund (mor er emotionel figur) Motivation (mor er kronisk optimist) Frustration (mor frustrerer gradvist i en tryg ramme) Opleve sammenhæng (mors adfærd er konsistent)

32 Hvad får man så også problemer med? Problemer med opgaveløsning og: Kompleksitet (også social/ emotionel kompleksitet) Grænser (også sociale grænser) Reorganisere (håndtere forandring) Figur/ baggrund (proportioner) Abstrakt/ symbolsk tænkning (repræsentation) Forstå mening med/ intention i sprog. Koble sprog/ handling Forstå årsag og virkning (f.eks. ansvar og skyld )

33 Selvopfattelsen bygger på oplevelsen af de første voksne: Selvopfattelsen bliver tilsvarende uklar: At håndtere blandede følelser/ impulser Grandios eller negativ selvopfattelse At føle sig uberørt af/ hævet over sociale normer Evne til at justere selvopfattelse Evne til at forstå egen virkning på omgivelserne ( Det er din/ andres skyld at )

34 Så har man brug for: Faste forudsigelige voksne Små stabile grupper Klare grænser og adfærdsregler Mange gentagelser Mange ritualer At indlæring sker ved imitation (frem for forståelse) Forberedelse af alle skift

35 RELATION = LÆRING Forudsætningen for læring er: relationen mellem barn/ lærer/ andre børn. Børn med specielle behov kræver at du arbejder med relationen før noget andet. Forholdet kommer før indholdet. Hvad skal du og barnet lære i relationen, før i skifter fra relationsfokus til opgavefokus? Undervisning er (også) undervisning i relationer.

36 Arbejdsgruppers udvikling Sociale relationer skal forhandles på plads for at en gruppe (klasse) kan blive opgaveorienteret. De tre udviklingstemaer: Inklusion: At skabe inde følelse og accept. Styring: roller, grænser, autoritetssystem. Fortrolighed: regulere nærhed/afstand.

37 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING I Bowlby: Pattedyr fødes hjælpeløse. Livet afhænger af omsorgsgiver i de første år. Tilknytningssystemet er et medfødt neurologisk system som skal hindre fysisk adskillelse. Systemet startes og vedligeholdes af berøring. Det dominerer adfærden hos barn og omsorgsgiver (kun når adskillelse truer).

38 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING II Hvis adskillelse ikke er truende har barnet en tryg base. KUN da domineres adfærd så af udforskningssystemet: Barnet bevæger sig væk fra omsorgsgiveren, er veltilpas, nysgerrigt, undersøgende, leger, lærer, og tager kontakt til omgivelserne.

39 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING III 4 MØNSTRE VED ADSKILLELSE: SIKKER/ AUTONOM USIKKERT AFVISENDE USIKKERT AMBIVALENT DISORIENTERET/ DESORGANISERET Disse strategier er ret stabile fra 1 års alderen. De er indlært i samspillet med omsorgsgiver.

40 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING IV Når mor går ud: Det trygge 1 årige barn græder lidt, leger så. Det ældre barn/ unge har som tendens: en positiv opfattelse af sig selv og andre. Kan skifte base både fysisk, med voksne og med jævnaldrende. Søger hjælp ved behov Tør være kritisk Ser realistisk og sammenhængende på egne evner, og kan opfatte metasystemer i opgaver.

41 TRYGHEDSSKABENDE PROFESSIONEL RELATIONSADFÆRD Omsorgsgiver/ professionel agerer oftest med: Gensidighed Tilgængelighed er sensitiv Føler ikke som barnet, hvis det er ophidset Reflekterer med barnet over andres følelser og motiver for handlinger..

42 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING V Det 1-årige afvisende barn er optaget af leg, og reagerer ikke når oms. giver går / kommer igen. Barnet er meget stresset over adskillelsen. Det større barn udtrykker ikke sine følelser tydeligt, og er optaget af ting/ aktiviteter. Opfattes ofte som selvstændigt, køligt. Søger ikke relevant hjælp. Oms.giver sætter uafhængighed og selvkontrol højt. Tenderer mod at ignorere tab og være sagsorienteret. Stressproblemer. Idealiserer tidligere relationer.

43 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING VI Det 1-årige ambivalente barn er klyngende, grædende, svært at trøste, søger kontrol, viser vrede. Leger ikke. Det ældre barn er overoptaget af andre og usikker på dem. Kan have psykosomatiske klager. Grænsetestende. Svinger i selvværd. Vil monopolisere. Gentager adskillelsesdramaer søger opmærksomhed. Er optaget af problematiske relationer og skal have meget støtte til at fokusere på opgaver. Omsorgsgiver har uforløste adskillelsestraumer. Er ambivalent, uforudsigelig, meget emotionel, ofte overoptaget af barnets behov.

44 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING VII Det 1 årige disorganiserede barn udviser stereotyp og bizar adfærd, er angst, afbryder tryghedsadfærd. Det ældre barn bliver desorganiseret ved let emotionelt pres, afbryder kontakt. Kortvarig flygtig kontakt og fokusskift i opgaveløsning. Kan bedst imitere, konkret. Forældren har været udsat for massivt omsorgssvigt. Er egocentrisk. Afbryder onsorgsadfærd. Er insensitiv overfor barnets behov. Forhøjet risiko for udvikling af personlighedsforstyrrelse i voksenalderen. Nogle udvikler TF.

45 OMSORGSGIVER/ BARN: TILKNYTNING VIII Børn som anbringes i plejefamilie udvikler som regel plejemors tilknytningsmønster hvis de anbringes < 20 mdr. gamle. Hvis plejemor har eet af de 3 sidste mønstre vil barnet ofte blive kategoriseret som desorganiseret senere. Plejeforældre misforstår ofte det afvisende barns adfærd. Børn hvis adoptivforældre modtager regelmæssig supervision vil oftere udvikle et trygt/ autonomt mønster.

46 GRUPPENIVEAU I FAMILIEMØNSTRE SOM GENERERER TF BØRN: Satellitfædre Mødre: unstabil personlighed (ikke ung ): 50 %: TF mødre 40 %: Psykoseprægede mødre. 10 %: Normal, i svær krise fra fødsel og frem, eller kontakt med barnet afbrudt af ydre omst. Depriverede adoptivbørn, børn med organisk skade.

47 GRUPPENIVEAU 2 TF: FAMILIÆR DYNAMIK: Den kaotiske, disorganiserede familie: Ingen roller, ingen grænser/ struktur. Alle er børn. Grænseløs seksualitet. Den paranoide/ ambivalente familie: Kamp/ flugt, vold, polarisering, splitting, anklager. Straffer eller nedgør barnet vilkårligt. Aggression/ underkastelse. Normer uden sensitivitet.

48 INTERGRUPPE NIVEAU TF barnet bliver ofte et hjemløst gidsel mellem grupper: Mange grupper med antagonistiske agendaer: Biologiske forældre, forvaltning, skole, ppr, daginstitution, plejefamilie, institutioner, fængsler, bander, etc. Resultat: Ingen tryg base, ingen varige omsorgsgivere, ingen sammenhængende beslutninger/ rammer over tid, mange flytninger.

49 MILJØTERAPI Når barnet mangler indre styring: Erstattes med ydre styring Tryg/ autonom lærer/ pæd. adfærd Træning af grundlæggende færdigheder: koncentration, fordybelse, figur/ baggrund, genkendelse, etc. Små grupper 5-7 børn (efter udviklingsalder) Forberedelse af skift Brug af domæner (1 voksen, 1 aktivitet, 1 rum). Egen SFO Lærer/ pædagog samarbejder med forskellige opgaver.

50 TRYG BASE SCORING Formål: På hvilken baggrund udøves din AKT/lærer pædagog funktion? Din vurdering af skolens tilbud om: Kontinuitet i voksenrelationer Klare gruppetilhørsforhold Forholdet mellem omsorgsgrupper Vælg en bestemt social enhed/ gruppe (f.eks. klasse, SFO gruppe) det kan evt. være den, du selv arbejder i, eller en du arbejder med som AKT.

51 SÅDAN SCORER DU Værdier 0 (aldrig, ingen, nej) 6 (altid, alle, ja). Besvar alle spørgsmål Tæl sammen og divider med antal spørgsmål = Samlet tryghedsscore

52 TRYGHEDSFAKTORER I SKOLEKULTUREN Samarbejdsrelationer leder/ medarb., og mellem medarbejdere. Diversitet og erfaringsoverførsel i personalegruppen. Forhold mellem grupper: mab.,mab/ elever/ forældre. Oplevelse af gruppetilhør. Kontinuitet i voksenkontakt. Effektivitet i opgaveløsning.

53 SPARRING Find en sparringspartner Præsenter på skift indbyrdes: min skole og de overvejelser skemaet gav (2 x 15 minutter) Overvej hvor du kan foreslå kolleger at lave en kvalitetsforbedrende indsats inden for eet af de 5 svar områder. Du kan evt. bede kolleger/ leder score som basis for en dialog om at gøre elever trygge.

54 Nyttigt på nettet Uddannelsesprogram: klik Europe, klik dansk flag vælg mellem Plejefamilieversionen eller Institutionsversionerne. Klik på Sessions, og åbn een. Tilknytningsmønstre og familiepleje: Bøger om emnet: Rygård, N.P.: Tilknytningsforstyrrelse dansk udgave: Kan bestilles på - - : Severe Attachment Disorder in Childhood : (den engelske er mere udførlig) Ibid: Redaktion Rygaard m.fl.: Plejefamilie gaver og opgaver Udkommer Oktober 2014 på SYSTIME. Ibid: Inklusion i praksis. Tidsskrift for inklusion og specialpædagogik

55 Nr Læs blandt andet: Niels Peter Rygaard: Efter reformen - inklusion i praksis Lene Jacobsen: Marte meo som inklusionsmetode Birgitte Møs og Mathilde Sederberg Bevægelse i inklusionsarbejdet

56 Nr Læs blandt andet: Thomas Røpke: Empativitale Fællesskaber Mogens Jensen: Specialundervisning i skoleregi og socialpædagogik Rikke Smedegaard Hansen Professionel kærlighed i praksis

MOR/ BARN OG TIDLIG PERSONLIGHEDSUDVIKLING

MOR/ BARN OG TIDLIG PERSONLIGHEDSUDVIKLING HVAD ER TILKNYTNINGSFORSTYRRELSER HOS BØRN OG UNGE? Følelsesmæssigt tidligt svigtede spædbørn vokser op og bliver som større børn ofte meget svagt fungerende socialt. Hvor mange er der i dag, og hvordan

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København

Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København Bilag 1: Interview med institutionsleder fra børne- og familieinstitution i København I: Som sagt så kommer vi fra Roskilde Universitet, og vi er i gang med vores første semester, hvor vi har valgt at

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Kvalitet I Anbringelsen (KIA)

Kvalitet I Anbringelsen (KIA) Kvalitet I Anbringelsen (KIA) - Glostrup Observations- og behandlingshjem Revideret udgave, sept. 2014 BARNETS HUS Indholdsfortegnelse Forord s. 4 Anbringelsen - planlagt eller akut s. 5 Glostrup Observations-

Læs mere

Lev med ADHD - hele livet

Lev med ADHD - hele livet Lev med ADHD - hele livet Indhold Side Hvad er ADHD 3 Forskellige typer ADHD 3 Forløb og komplikationer 5 Hvordan klarer de sig? 6 Hvad skyldes ADHD? 6 Hyppighed 8 Diagnose 8 Hvordan viser vanskelig hederne

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder.

Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. Børn med sociale indlæringsvanskeligheder. 1 Der tales i disse år meget om børns sociale kompetence og om de børn, der mangler færdigheder på dette område. I skoler og institutioner er der meget opmærksomhed

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS)

En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Anvendt KommunalForskning Projekt DUBU En vurdering af børns behov og udvikling: Integrated Children s System (ICS) Af docent Jill Mehlbye, AKF Indhold 1. Hvad er ICS?... 3 2. Formålet med Integrated Children

Læs mere

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B.

Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106. Anne Marie B. Hvorfor kreativitet? Bachelorperiode 15. april -13. juni 2013. Forfatter: Christina Zeeberg 22110106 Anne Marie B. Madsen 22110121 Vejleder: Jannie Nielsen Censor: Jan Jaap Rothuizen Uddannelsessted: University

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan

1. oktober 67. årgang. Grønland har en plan 1. oktober 67. årgang S o c i a l pæ d a g o g e n 12 80 01 90 Grønland har en plan Grønland har en plan SlædetUr Engang imellem skifter børnene og medarbejderne på Uummannaq Børnehjem deres hjem ud med

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser

Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette Hansen Anna Louise Stevnhøj Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Ung og sårbar mor fra før graviditet til job Håndbog i sammenhængende indsatser Anette

Læs mere

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog

Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Hvordan møder adoptivbarnet skolen? Hvordan møder skolen adoptivbarnet? Lars von der Lieth, psykolog Nærværende artikel er et forsøg på at beskrive de vanskeligheder, som nogle adopterede møder i forbindelse

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12

Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Bachelorprøve Prøvetermin: Vinter 2011/12 Pædagoguddannelsen i Viborg Titel Omsorgssvigtede anbragte unge Titel (på engelsk) Young human beings neglected and placed away from home Gruppenr. 27 Anslag 94.784

Læs mere

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING

RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING 25 RÅD OG REDSKABER TIL LÆRERE OG PÆDAGOGER EN GUIDE TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I BØRNEHAVE OG INDSKOLING Guiden er målrettet børn med ADHD, men kan med fordel bruges til alle børn 1 Kære læser Tak fordi

Læs mere

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt

Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene. herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt Februar 2004 Titel: Håndbog om hjælp til børn og unge gennem

Læs mere

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus

Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen. af Gitte Duus I gang med uddannelse eller arbejde som ung mor Rapport udarbejdet for Mødrehjælpen af Gitte Duus 2007 Rapporten er udarbejdet i forbindelse med et 3-årigt projekt finansieret af Beskæftigelsesministeriets

Læs mere