NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR MISTANKEN OPSTÅR. ke lig, uden man får sådan nogle tanker. en mand skal have lov til at være mær. Tankerne er der - men for fanden,"

Transkript

1 1 Tankerne er der - men for fanden, en mand skal have lov til at være mær ke lig, uden man får sådan nogle tanker NÅR MISTANKEN OPSTÅR OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

2 2 INDHOLD Langt fra tanke til handling 3 Den ubehagelige tanke 6 Overgreb kan være lige så svære at se, som de er at tale om 6 Ingen facitlister 7 Signaler 8 Signaler på mistrivsel og omsorgssvigt 8 Det kunne han da aldrig fi nde på 9 Vores lille hemmelighed 9 Groomingens faser 10 Fra mistanke til handling 11 Råd til dig som fagperson 11 Beskyttelse af barnet 12 Underretning eller anmeldelse? 13 Sikring af barnets vidneudsagn 14 Vidneudsagn og troværdighed 14 Sikring af elektronisk bevismateriale 14 Mistanke om online overgreb Da vi spurgte vores barn, om der ikke var nogen, som turde at sige nej en gang imellem, blev der svaret: Er du sindssyg mand, han var jo voksen Red Barnet er en del af Save the Children verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation. Red Barnet kæmper for børns rettigheder og giver akut og langsigtet hjælp til udsatte børn i Danmark og resten af verden. Udgivet af Red Barnet 2011 Tekst: Betina Rangstrup Redaktion: Kuno Sørensen, Louise Dyring, Marianne Eriksen og Janne Tynell Foto: Charlotte Rohde Design og produktion: Westring + Welling A/S Red Barnet Rosenørns Allé København V Telefon Giro ISBN

3 3 DEN UBEHAGELIGE TANKE Seksuelle overgreb på børn er i stigende grad kommet i mediernes søgelys. Det er positivt for kampen mod overgreb - men langtfra nok. Både forældre og fagfolk, der dagligt omgås børn, har brug for viden og redskaber for at kunne handle og give børn den beskyttelse, de har ret til. I dette hæfte kan du fi nde viden om, hvordan du kan reagere, hvis du som forælder, pårørende eller fagperson får mistanke om, at et barn bliver udsat for overgreb. Hæftet er en del af en serie på i alt tre hæfter henvendt til voksne. De to øvrige hæfter giver en bred introduktion til, hvad et seksuelt overgreb er og sætter fokus på, hvordan man skal forholde sig, når mistanken bliver til en konkret sag. Red Barnet håber, at dette opslagsværk kan støtte forældre og fagfolk i kampen mod seksuelle overgreb på børn. Mimi Jakobsen generalsekretær i Red Barnet.

4 4

5 Vi var jo helt sikre på, at ores barn ville komme til 5 Vi var jo helt sikre på, at vores barn ville komme til os, hvis der var noget s, hvis der var noget

6 handling Langt fra tanke til 6 Langt fra tanke til handling OVERGREB KAN VÆRE LIGE SÅ SVÆRE AT SE, SOM DE ER AT TALE OM. DETTE SKYLDES FLERE FORHOLD: at børn, som udsættes for seksuelt misbrug, sjældent sender tydelige signaler om overgrebene at der ikke findes en særlig profil, hvorudfra man kan genkende en seksuel krænker en stærk tabuisering, som gør det svært at sætte ord på mistanker både over for sig selv og over for andre at seksuelle overgreb kan være en del af flere psykosociale problematikker hos en krænker, barn eller familie og derfor være svære at få øje på. Desuden kan en fejlplaceret anklage om seksuelle overgreb få store negative personlige og sociale konsekvenser for den mistænkte. På samme måde kan hensynet til ikke at vække unødig bekymring eller krise hos ofret og dets familie blive en barriere, for tænk nu hvis jeg bare ser spøgelser! Når en mistanke ofte baserer sig på diffuse tegn på mistrivsel og måske en følelse i maven, bliver det derfor meget svært at gå fra tanke til handling. INGEN FACITLISTER Seksuelle overgreb er kun én blandt mange mulige årsager til, at børn og unge udviser tegn på mistrivsel eller afvigende adfærd. Samtidig viser nogle børn, der udsættes for seksuelle overgreb, meget diffuse eller slet ingen ydre tegn på, at de er blevet krænket. Mistrivsel må altid ses i en helhed og i forhold til de andre

7 7 Tankerne er der men for fanden, en mand skal have lov til at være mærkelig, uden man får sådan nogle tanker præmisser i barnets eller den unges liv. Gennemgår forældrene en skilsmisse? Har barnet en storebror i teenagealderen, som kunne have overført sit seksuelle fokus til sin lillebror eller -søster? Der findes ingen facitliste, man kan bruge til at gennemskue seksuelle overgreb. I stedet kan man sørge for at vide noget om, hvilke psykologiske og sociale konsekvenser seksuelle overgreb har for ofret og på den måde blive bedre til at vurdere en mistanke. SIGNALER Et seksuelt overgreb kan på en fysisk skala være alt fra grænseoverskridende adfærd uden berøring til alvorlige fysiske overgreb f.eks. samleje over en længere årrække. Kun i sjældne tilfælde er der vold indblandet, og oftest kan man ikke se umiddelbare fysiske tegn på, at overgrebet har fundet sted. Det fysiske overgreb siger dog heller ikke noget om det psykologiske overgreb, som barnet eller den unge er udsat for og som ofte er det mest traumatiserende. I de allerfleste tilfælde har krænkeren en særlig venskabs- eller omsorgsrelation til barnet. Her er det den manipulerende proces før, under og efter overgrebene såkaldt grooming der repræsenterer et alvorligt tillidsbrud og følelsesmæssigt svigt. Det er særligt dette psykologiske overgreb, som kan vise sig som mistrivsel hos barnet, og som man skal være opmærksom på. Du kan læse mere om grooming på side 9.

8 8 Signaler på mistrivsel og omsorgssvigt, hvad enten de skyldes seksuelle overgreb eller andre forhold hos et barn, kan f.eks. være: Grådlabilitet og angst. Koncentrationsbesvær og problemer med at skabe sociale kontakter. Manglende lyst til eller angst for at være på bestemte steder, f.eks. gå i skole eller fritidsklub, være hjemme eller være sammen med bestemte personer. Tab af troen på sig selv, usikkerhed og selvudslettende opførsel. Trækken sig tilbage fra vennerne eller barnet holder op med at gå ud. Problemer med at falde i søvn, dårlig søvnkvalitet eller gentagne mareridt. Forringet tale eller indlæring barnet kan måske ikke huske ord eller begynder at stamme. Modvilje mod at tale om bestemte ting, bestemte hemmeligheder. Tab af ellers indlærte færdigheder og evnen til at gøre ting, som han eller hun kunne tidligere. Svigtende appetit eller usædvanlig svigtende appetit. Selvskadende eller aggressiv adfærd. Urenlighed med tis og afføring. Seksualiserende sprogbrug eller overdreven fokus på sex, som ikke svarer til det aldersmæssigt normale. F.eks. hvis barnet gør overdrevne seksuelle tilnærmelser, blotter sig eller rører ved sig selv foran andre. Psykosomatiske tegn som gentagen mavepine eller hovedpine. Fysiske tegn som urinvejsinfektioner, blod ved kønsorganerne mv. DET KUNNE HAN DA ALDRIG FINDE PÅ Ligesom der ikke findes en klar facitliste til at spotte, hvornår et barn eller en ung er udsat for seksuelle overgreb, findes der heller ikke en nem metode til at se, om en person begår seksuelle overgreb. Seksuelle krænkere er vidt forskellige og bruger ofte meget energi på at skjule overgrebene for omgivelserne. De kan fremstå som sympatiske og nærværende mennesker, som man kan have svært ved at mistænke for at gøre skade på børn. Seksuelle overgreb er en alvorlig overskridelse af både fysiske og psykiske grænser. I stedet for en særlig persontype kan man derfor være opmærksom på forskellige former for grænseoverskridende adfærd, som uanset tilstedeværelsen af seksuelle overgreb må ses som bekymrende. Dette kan f.eks. være overskridelse af fysiske grænser ved at påtvinge sig knus eller en påfaldende intim omgang med barnet. Men det kan også være en overskridelse af psykiske grænser. Overskridelsen af grænser er også en vigtig del af den manipulation, som foregår før og efter overgrebene den såkaldte grooming-proces.

9 9 VORES LILLE HEMMELIGHED Det kan være svært at forstå, hvordan seksuelle overgreb kan ske, uden nogen opdager det, og uden at ofret fortæller det til nogen. Grooming er et relativt nyt begreb, som forklarer disse spørgsmål og handler om den manipulation, krænkeren benytter sig af før, under og efter overgrebene. Børn, der bliver seksuelt udnyttet af en person, som har groomet dem, føler sig ofte medskyldige. De føler sig snydt, fordi den person, de betroede sig til, har udnyttet dem. De føler, at de burde have gennemskuet de onde hensigter og skammer sig ofte så meget, at de vælger at tie. Jeg føler stor lede ved min krop. Den er grim, ulækker og snavset GROOMINGENS FASER 1. Udvælgelsen: Krænkeren skaber en indledende kontakt til ofret. Kontakten kan enten være til stede på forhånd eller ske tilfældigt. En meget målrettet krænker kan også indlede kontakt til et barn gennem frivilligt arbejde, job i en sportsklub eller via internettet. 2. Venskab og tillid: Her etableres en god og positiv kontakt til barnet. Krænkeren kan blive en særligt opmærksom, omsorgsfuld, lyttende, trøstende og støttende voksen og kan på den måde få en meget stor betydning i barnets liv. 3. Krav: Efter en periode begynder krænkeren gradvist at stille krav, som kan blive mere og mere seksuelle. Krænkeren vil typisk true med, at barnet vil miste det gode venskab eller andre fordele, barnet har ved kontakten med krænkeren. Der bliver i nogle tilfælde brugt pornografiske billeder af børn til at overbevise barnet om, at sex mellem børn og voksne er helt i orden.

10 10 4. Efter det første overgreb: Krænkeren kræver, at barnet tier stille om overgrebet: Det er vores lille hemmelighed. Krænkeren kan også komme med trusler om, hvad der vil ske, hvis barnet fortæller det til andre. Det kan være, at de begge kommer i fængsel, eller at barnets mor vil blive slået ihjel. Krænkeren vil også forsøge at formulere sig sådan, at barnet føler både skyld og ansvar i forhold til de overgreb, der foregår. Krænkeren vil understrege det frivillige aspekt. Du ville jo godt være med til det i går og også i sidste uge. Jeg tror faktisk, at du godt kan lide det! 5. Grooming af omgivelserne: Det er også nødvendigt for krænkeren at skaffe sig det nødvendige frirum og alibi i forhold til omgivelserne. Krænkeren kan bruge forskellige tegn på mistrivsel hos barnet som et argument for at være ekstra omsorgsfuld for på den måde at fremstå som en meget betænksom og tillidsvækkende voksen. FRA MISTANKE TIL HANDLING Når man står med en mistanke om et seksuelt overgreb, kan det virke meget uoverskueligt at handle. Man kan være i tvivl, om mistanken har noget på sig eller blive ved med at negligere den. At slå falsk alarm kan få store konsekvenser for alle involverede parter.

11 11 Jeg vidste det, og jeg vidste det ikke. Men min krop huskede det uden at ville mærke det Selv ved en begrundet mistanke er det dog vigtigt, at man ikke handler overilet. Gør man det, kan man miste vigtigt bevismateriale og skabe unødvendigt kaos. Derfor er det vigtigt, at man altid slår koldt vand i blodet og søger rådgivning, før man handler. Råd til dig som forælder eller familiemedlem Hvis du har en fornemmelse af, at noget er galt, så spørg ind til barnets bekymringer uden at lægge ordene i barnets mund. Vis barnet tillid, og tro på, hvad barnet fortæller. Hvis du har mistanke til en person inden for familien, så lad i første omgang være med at konfrontere personen med anklager. Sørg for at skrive alle dine observationer ned. Ring til SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) på eller til én af de andre organisationer som du kan finde på redbarnet.dk for at få hjælp til at afklare, om der er grundlag for mistanken. Hvis du vurderer, at der er tale om et seksuelt overgreb, har du pligt til at kontakte socialforvaltningen i din kommune. Det kan også være, at det seksuelle overgreb skal meldes til politiet. Råd til dig som fagperson Som fagperson har du skærpet pligt til at underrette de sociale myndigheder, når du har mistanke om, at et barn mistrives og måske er udsat for seksuelle overgreb: Skriv dine observationer ned. Drøft observationerne med din leder. Ring til SISO (Videnscenter for Sociale Indsatser ved Seksuelle Overgreb mod børn) på eller til én af de andre organisationer som du kan finde på redbarnet.dk for at få hjælp til at afklare, om der er grundlag for mistanken. Din leder kan drøfte sagen (barnet/familien kan være anonym) med en pædagogisk konsulent, det tværfaglige team, PPR eller andre relevante fagfolk. Undersøg de retningslinjer, arbejdspladsen eller kommunen har for handling ved mistanke om seksuelle overgreb. Overvej, om forældrene skal inddrages. Husk: Hvis mistanken er rettet mod forældrene, må I ikke inddrage forældrene. Er man stadig i tvivl, kan man i en periode have skærpet opmærksomhed omkring barnet. Alle relevante observationer skrives ned. Fagpersoner har skærpet pligt til at underrette, hvis det formodes, at et barn har behov for særlig støtte. Hvis det er jeres vurdering, at der er et reelt problem, så SKAL I kontakte de sociale myndigheder. Det kan også være, at situationen skal anmeldes til politiet. Beskyttelse af barnet I enhver sag, hvor der er mistanke om overgreb, er det vigtigt at holde fokus på barnet og dets beskyttelse. Hvis man glemmer det, kan man komme til at traumatisere barnet yderligere uanset om mistanken viser sig at være begrundet eller ej. Overvej, om mistanken er stærk nok til, at barnet skal beskyttes mod den potentielle krænker. Er det f.eks. en forælder, kan det være svært, men hvis beviserne er meget klare, kan det være nødvendigt. Under alle omstændigheder kan man sørge for, at barnet ikke er alene med den mistænkte uden opsyn.

12 12 Det hjælper at høre fra andre forældre, der selv har haft det inde på kroppen og kan fortælle én, hvad man kan forvente Sørg for ikke at behandle barnet anderledes end ellers. Børn er meget påvirkelige over for den måde, voksne omgås dem på, og mærker hurtigt en forskel. Det kan få dem til at føle sig forkerte eller tro, de har gjort noget galt. Hvis barnet fortæller dig noget, så prøv ikke at reagere for voldsomt. Hvis du reagerer meget følelsesmæssigt, kan barnet komme til at føle yderligere skyld, skam og bekymring. I stedet er det vigtigt, at du anerkender det gode i, at barnet fortæller dig om det og hermed har sagt fra over for noget, det ikke kunne lide. Det er vigtigt at bekræfte barnets egne grænser og dets ret til at sige fra. UNDERRETNING ELLER ANMELDELSE? Underretning af de sociale myndigheder Ifølge Lov om Social Service har alle borgere pligt til at underrette de sociale myndigheder i kommunen, hvis de får kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt, nedværdigende behandling eller andet, som bringer barnets sundhed i fare. Som offentligt ansat har man skærpet underretningspligt hvilket betyder, at man skal underrette myndighederne blot ved en formodning om, at et barn har behov for særlig støtte. Der er ingen formelle krav til, hvordan en underretning skal udformes. Som hovedregel bør den være skriftlig (brev eller ), men den kan også ske telefonisk eller ved personligt fremmøde. Underretningen skal, så vidt det er muligt, bygge på systematiserede (nedskrevne) konkrete iagttagelser (hvad har man set, hørt osv.). Selvom det ikke er at foretrække, kan man godt underrette anonymt. Når kommunen modtager en underretning, undersøger forvaltningen barnets forhold. Kommunen er forpligtet til at igangsætte en undersøgelse på baggrund af underretningen herunder foretage en vurdering af barnets sikkerhed og risikoen for yderligere overgreb. Undersøgelsens form og omfang vil i høj grad afhænge af de konkrete omstændigheder. Kommunen vil også foretage anmeldelse til politiet i de sager, hvor det er nødvendigt. Hvis du har foretaget en underretning, vil du inden for seks arbejdsdage modtage en kvittering. Afhængigt af din rolle i sagen, vil du på grund af kommunens tavshedspligt muligvis ikke kunne blive oplyst om, hvad der iværksættes over for barnet, familien og den mistænkte. Anmeldelse til politiet I sager af mere akut eller voldsom karakter kan det være bedst at anmelde til politiet. Der er altid mulighed for at kontakte politiet for at få en samtale om, hvorvidt en anmeldelse er relevant. Spørg efter politiets specialister i videoafhøring af børn, da de har viden om seksuelle overgreb. Politiet vil vurdere indholdet i anmeldelsen og vurdere, hvordan de bedst kan sikre eventuelle beviser til en efterfølgende efterforskning. Desuden vil de vurdere, om der er behov for en lægelig undersøgelse af barnet. Politiet vil også sørge for at inddrage de sociale myndigheder.

13 13 Hvorfor var der ikke en task force af en slags, som gik ind og tog ansvar for sagen? Barnet, som har været udsat for overgreb, vil blive afhørt af kriminalbetjente, som har særlig træning i afhøring af børn. Til stede vil være den afhørende politibetjent, barnet, en repræsentant for de sociale myndigheder, en beskikket bistandsadvokat (for barnet) og en tryghedsperson. Tryghedspersonen kan være en pædagog, et familiemedlem eller lignende, men det skal være en, som ikke skal vidne i retten senere. Barnet skal som hovedregel gentage forklaringen i retslokalet, hvis der gennemføres en retssag. For børn under 12 år vil afhøringen som hovedregel blive indspillet på video, og videobåndet kan så afspilles i retten, så barnet undgår at skulle møde frem i retslokalet. BARNETS VIDNEUDSAGN Det er en naturlig del af børns udvikling, at de støtter sig til voksnes beskrivelser af virkeligheden. Derfor er særligt yngre børn nemme at påvirke, når de skal fortælle om det, de oplever eller har oplevet. Af hensyn til troværdigheden af barnets vidneudsagn er det vigtigt, at man ikke udsætter barnet for unødvendig eller ledende udspørgen om hændelsen før politiets afhøring. Barnets egne spontane oplysninger eller bemærkninger om hændelsen bør skrives ned med bemærkninger om, hvordan og i hvilken sammenhæng oplysningerne er kommet frem.

14 14 Der er mange eksempler på, hvordan yngre børns vidneudsagn har mistet troværdighed gennem for omfattende og ukoordineret udspørgen fra voksne. Vadstrupgaardsagen fra 1997, som handlede om en pædagogmedhjælpers seksuelle overgreb i en børnehave i Gladsaxe Kommune, er et af dem. Nogle af børnene fortalte i slutningen af de lange sagsforløb, at storstilede orgier havde fundet sted på Hotel Eremitage i Lyngby, hvor de blev tvunget til at spise afføring og drikke urin. Selvom pædagogmedhjælperen blev kendt skyldig i at have begået seksuelle overgreb, blev han ikke sigtet for de mere sadistiske og urealistiske udsagn fra børnene. Man måtte erkende, at disse var et produkt af ukoordineret udspørgen fra voksne omkring dem og udspørgeteknikkerne hos afhøringspersonalet. SIKRING AF ELEKTRONISK BEVISMATERIALE Mange seksuelle krænkere af børn har et stort lager af billed- og videomateriale med seksuelle overgreb på mindreårige. Dette kan være af egne overgreb, men som oftest er materialet hentet på internettet. Det elektroniske materiale er ofte et vigtigt bevis i sager om seksuelle overgreb. Men det er også bevismateriale, der relativt hurtigt kan slettes. Derfor er det altid vigtigt, at man så vidt muligt ikke lader den mistænkte få viden om sin underretning eller anmeldelse, så vigtigt elektronisk bevismateriale fjernes i utide. MISTANKE OM ONLINE- OVERGREB Som voksen kan det være svært at forholde sig til det sociale samvær, børn og unge har på internettet. Men seksuelle overgreb kan også ske gennem digitale medier. Det kan både være børn og unge, der krænker hinanden, og voksne, der krænker børn. Overgrebet kan f.eks. ske som del af en længerevarende opbygning af venskab, hvor en krænker til sidst får ofret til at indvillige i forskellige seksuelle aktiviteter, f.eks. via webcam eller måske ved et møde in real life. Ved mistanke om online-overgreb er det vigtigt at tale åbent med barnet eller den unge om, hvad han eller hun oplever. Det er vigtigt, at du ikke presser på, reagerer belærende eller formanende og giver barnet skyldfølelse. Så er der nemlig større risiko for, at du ingenting får at vide, og en eventuel seksuel krænker har lettere ved at fortsætte den manipulerende adfærd. Hvis barnet eller den unge fortæller, at han eller hun har været udsat for overgreb eller grooming, er det vigtigt, at I gemmer alt bevismateriale chatsamtaler, s mv. Herefter kan du f.eks. hos politiet eller Red Barnet søge rådgivning om, hvorvidt en politianmeldelse er relevant. Klik ind på og find oplysninger om steder, hvor du kan hente yderligere hjælp og rådgivning.

15 Det er vigtigt, at hun får lov til at være barn, uden at det kommer til at påvirke hendes hverdag, uden at hun har det dér stempel i panden 15

16 16

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter

NÅR VOKSNE KRÆNKER. på, hvad andre børn mon tænker på mens. Sommetider kommer jeg også til at tænke. de ligger og venter 1 Sommetider kommer jeg også til at tænke på, hvad andre børn mon tænker på mens de ligger og venter NÅR VOKSNE KRÆNKER OM SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 2 INDHOLD Hvad er et seksuelt overgreb? 3 Viden

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER

FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER 15-8-2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kastaniegårdens SEKSUALPOLITIK Kastaniegårdens Med-udvalg aug 2012 FORMÅL OG FÆLLES MÅLSÆTNINGER Det overordnede formålet med Kastaniegårdens seksualpolitik er via fokus på

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet.

DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL. Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. DET ER OGSÅ FAGLIGHED AT REAGERE PÅ TVIVL Rettidig underretning hjælper hvert år tusindvis af børn og unge til et bedre liv i hjemmet. 1 1 RETTIDIG UNDERRETNING HJÆLPER BØRN OG UNGE TIL ET BEDRE LIV Er

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb

Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Børn og unge, der udsættes for seksuelt overgreb Af Kirsten Laila Moesgaard, cand.psych., specialist og supervisor i børnepsykologi og psykoterapi, Børneafdelingen, Universitetshospitalet Roskilde Amts

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

Grooming i digitale medier

Grooming i digitale medier Grooming i digitale medier Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Det vækker ofte undren, at en del børn og unge tilsyneladende accepterer at mødes med voksne mennesker, som har til hensigt at udnytte

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb

Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Seksualpolitik - Plan for forebyggelse af seksuelle overgreb Baggrund for en nedskrevet seksulpolitik Børnene og de unge på Sølyst har sammenlignet med andre børn og unge - haft en vanskelig livssituation

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere